You are on page 1of 6

‫מודל – בניית סביבת למידה ממוחשב‬

‫הגדרות כלליות והכרות ראשונית עם המערכת‬

‫זהו המסך הראשי (או מסך הדומה לו) שתראו בכניסה למערכת מודל‪ .‬בדרך כלל יש באשרותכם‬
‫לנהל מספר קורסים‪ ,‬מורים‪ ,‬תלמידים ולקבוע מראה ותצורה שונה עבור כל קורס‪ .‬המצב ההתחלתי‬
‫של העבודה הינו מצב צפיה ומאפשר לכם לצפות בתכני הקורס אך לא לערוך אותם‪.‬‬

‫המשתתפים הרשומים לקורס זה‪ .‬כאן תמצאו את רשימת המשתמשים הרשומים לקורס אותו עורכים‬
‫עכשיו ולצפות\לערוך את הפרטים שלהם‪.‬‬
‫פעילויות כוללת פורומים‪ ,‬דיונית‪ ,‬משימות או כל פעילות אחרת הדורשת תגובה מצד משתתפי הקורס‬
‫שלכם‪ .‬כאן תוכלו לעקוב אחר מטלות הגשה‪ ,‬שאלות ובעיות ועוד‪.‬‬

‫פנל הניהול יציג בפניכם את כלי הניהול השונים לניהול הקורס שלכם‪ .‬בין הכלים תמצאו מקום להזין‬
‫שאלות ותשובות‪ ,‬הגדרות תפקידים‪ ,‬חלוקה לקבוצות‪ ,‬ייבוא\יצוא נתונים‪ ,‬ניהול קבצים ועוד‪.‬‬

‫שינוי הגדרות הקורס‬

‫נבחר הגדרות מתוך תפריט הניהול של הקורס‬


‫בהגדרות כלליות נספק את שם הקורס (שם מלא)‪ ,‬שם מקוצר ותיאור כללי של הקורס‪ .‬פרטים אלו‬
‫חשובים לקידום הקורס בגוגל לשיווקו‪.‬‬

‫נגדיר בשלב זה את הקורס בפורמט שבועי ונגדיר את מספר המפגשים‪.‬‬


‫נוודא כי התקני הרישום הם ברירת מחדל ונלחץ על שמור שינויים לסיום‪.‬‬

‫כניסה למצב עריכה‬

‫בכדי לשנות\להוסיף תכנים לאתר המודל שלכם עליכם להפעיל את מצב העריכה‪ ,‬לחצו על‬

‫הנמצא בצד השמאלי העליון של המסך‪.‬‬

‫לאחר כניסה למצב עריכה תקבלו מסך הדומה למסך הבא‬

‫להלן הסבר על הלחצנים המוצגים במצב עריכה‬


‫שינוי פריט‬

‫הזזת פריט פנימה לצורך סידור חזותי‬

‫הזזת פריט לתאריך\מקום אחר‬

‫מחיקת פריט‬

‫הסתרת פריט‬

‫חלוקה לקבוצות‬

‫עבודה עם עורך התוכן‬

‫ניכנס לעורך התוכן על ידי לחיצה על‬

‫זהו עורך התוכן‪ .‬כאן ניתן לכתוב תכנים בדומה לתכנת וורד‪ .‬יש לזכור שיש ללחוץ על ‪shift+enter‬‬
‫בכדי לרדת שורה (אנטר – יורד שתי שורות)‪.‬‬
‫הוספת תמונות בעורך התוכן‬

‫נמקם את הסמן במקום בו נרצה להוסיף את התמונה ונלחץ על‬

‫נקבל את המסך הבא‬

‫ניתן לטעון תמונה מהמחשב על ידי לחיצה על עיון ובחירת הקובץ‪ .‬בשלב הבא נלחץ על טען‪ .‬נסמן‬
‫את התמונה בחלון דפדפן קבצים ונזין טקסט חלופי ונלחץ על אישור‪.‬‬

‫לחילופין‪ ,‬ניתן להדביק כתובת של האתר בו נמצאת התמונה‪ ,‬נזין תיאור ונלחץ על אישור‪.‬‬