LAMPIRAN A

Iklan Pemangkuan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Untuk Berkhidmat Sebagai Pensyarah PPPS DG44/DG48/DG52 Di Kolej Matrikulasi, Kementerian Pelajaran Malaysia

1.

Kekosongan Jawatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan yang sedang berkhidmat dengan kerajaan Malaysia adalah dipelawa memohon untuk mengisi jawatan-jawatan kosong yang setara atau lebih tinggi daripada gred semasa sebagai Pensyarah PPPS Gred DG41/DG44/DG48/DG52 di Kolej Matrikulasi. Kekosongan jawatan adalah sebagai pensyarah mata pelajaran Fizik, Sains Komputer dan Kejuruteraan awam, Bahasa Inggeris dan Kokurikulum.

Bil .

Bidang/Mata Pelajaran

Kolej Matrikulasi Bidang/Mata Pelajaran untuk semua kolej berikut:

1. 2. 3. 4. 5

Fizik Sains Komputer Kejuruteraan awam Bahasa Inggeris Kokurikulum

Kolej Kolej Kolej Kolej Kolej Kolej Kolej Kolej Kolej Kolej Kolej Kolej Kolej

Matrikulasi Matrikulasi Matrikulasi Matrikulasi Matrikulasi Matrikulasi Matrikulasi Matrikulasi Matrikulasi Matrikulasi Matrikulasi Matrikulasi Matrikulasi

Melaka Negeri Sembilan Pulau Pinang Perlis Labuan Perak Johor Pahang Kedah Selangor Teknikal Kedah Teknikal Pahang Teknikal Johor

Menjadi pensyarah mentor bagi satu-satu kumpulan pelajar.syarat Bagi jawatan pensyarah PPPS Siswazah DG44/DG48/DG52 calon-calon mestilah telah disahkan dalam jawatan dan mempunyai:a. Syarat Kelayakan Pemangkuan Syarat-syarat umum dan khusus pemangkuan jawatan adalah seperti di Lampiran C 3. dan . Membuat Penyelidikan dan penulisan ilmiah. Menggubal soalan dan memeriksa skrip jawapan peperiksaan. Memberi tutoran dalam mata pelajaran seperti yang ditetapkan. Bidang Tugas Utama Antara bidang tugas utama pensyarah ialah :i) ii) iii) iv) v) vi) vii) Memberi kuliah dalam mata pelajaran seperti yang ditetapkan. Kelayakan Akademik Ijazah Sarjana Muda dengan pengkhususan dalam bidang/mata pelajaran yang dipohon dan boleh mengajar pada peringkat tinggi yang setara dengan matrikulasi. Syarat. iii) c. Menjadi mentor rakan sebaya dalam pengajaran & pembelajaran. Calon Gred DG41 yang memohon hendaklah mempunyai pengalaman sebagai guru sekurang-kurangnya 5 tahun. dan atau Pengalaman mengajar mata pelajaran pengkhususan sebagai guru PPPS Gred DG41/DG44/DG48/DG52 sekurang.2. A Level dan STPM b. Kelayakan Ikhtisas i) ii) Diploma Pendidikan daripada Universiti yang diiktiraf Sijil/Diploma Perguruan dari Maktab/Institut Perguruan. Memberi dan menilai kerja kursus pelajar.kurangnya 3 tahun berturut-turut.

Blok E15 Kompleks Kerajaan Parcel E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 PUTRAJAYA . Ketua Jabatan dan Ketua Unit dari semasa ke semasa. Salinan-salinan Sijil/Diploma/Ijazah dan dokumen-dokumen yang berkaitan yang disahkan. Cara Menghantar Borang Permohonan i) Borang PKM yang telah lengkap dan disahkan oleh Ketua Jabatan/Pengetua bersama dokumen-dokumen yang diperlukan. 6. 1 salinan laporan Kenyataan Tatatertib yang disahkan. Timbalan Pengarah. web Borang yang telah lengkap diisi hendaklah disahkan oleh Ketua Jabatan sebelum dikemukakan ke Bahagian Matrikulasi.moe. 1 salinan Laporan Prestasi Tahunan bagi 3 tahun terkini yang disahkan. 1 salinan pengesahan Laporan Pengistiharan Harta yang disahkan (Bukan Borang Laporan Pengistiharan Harta). hendaklah dihantar melalui Ketua Jabatan/Pengetua kepada :Pengarah Bahagian Matrikulasi Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 6-7.gov. Dokumen-Dokumen Yang Diperlukan Permohonan hendaklah disertakan bersama dokumen-dokumen berikut:i) ii) iii) iv) v) vi) 1 salinan Kenyataan Perkhidmatan yang kemaskini dan disahkan. Cara Memohon Permohonan hendaklah dibuat dengan cara: i) ii) Memuat turun borang PKM dari laman http://www. 5.viii) Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengarah. 4.dan 1 salinan Slip Keputusan PTK terkini yang disahkan. dan dicetak.my/bmkpm.

Nota : Sila pastikan anda menulis PKM di sudut atas kiri sampul surat. ii) Tarikh tutup permohonan : 15 November 2011 Permohonan yang diterima lewat daripada tarikh tersebut tidak akan diproses dan tidak akan dipertimbangkan. 8. 7. Dokumen Permohonan Permohonan yang diterima yang tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat tidak akan dipertimbangkan. . Segala urusan dan perbelanjaan temu duga ini adalah di bawah tanggungan pemohon sendiri. Temu Duga Permohonan yang berjaya akan dipanggil untuk menghadiri satu sesi temu duga pada tempat dan masa yang akan ditetapkan kemudian.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful