BAB 2 : ARAH Pengenalan 1.

Bearing ialah arah sesuatu objek atau tempat yang diukur dari sesuatu titik rujukan. 2. Bearing dapat menentukan kedudukan sesuatu objek atau tempat dengan tepat. 3. Bearing dinyatakan dalam nilai sudut atau darjah(o). 4. Kompas magnetik dapat digunakan untuk mengukur bearing sesuatu tempat. Bearing Sudutan 1. Bearing ialah arah sesuatu objek atau tempat yang dinyatakan dari titik rujukan lain. 2. Bearing diukur dalam unit darjah (0). 3. Terdapat dua cara mengukur bearing iaitu bearing sudutan/azimut dan bearing sukuan. 4. Bearing sudutan ialah bearing yang diukur dari arah utara (0o mengikut pusingan jam hingga 360o. 5. Bearing sudutan bagi empat mata angin utama iaitu, utara (0/360o, timur (90o), selatan (180o) dan barat (270o). 6. Bearing sudutan bagi empat mata angin perantaraan ialah: (a) Timur laut antara utara dengan timur (45o) (b) Tenggara, antara timur dengan selatan (135o) (c) Barat daya, antara barat dengan selatan(225o) (d) Barat laut, antara utara dengan barat (315o) 7. Bearing sudutan boleh diukur dengan menggunakan kompas dan jangka sudut. 8. Langkah-langkah mengukur bearing sudutan dengan menggunakan jangka sudut. (a) Lukis garis lurus untuk menghubungkan titik X dan Y. (b) Lukis garisan utara-selatan melalui titik supaya selari dengan arah utara yang ditandakan dalam peta. (c) Jangka sudut diletakkan tepat pada garisan utara-selatan di titik X.

Pastikan titik tengah jangka sudut bertindih dengan Q. Oleh itu.(d) Baca nilai sudut mengikut pusingan jam. Langkah 1: Lukis garisan lurus dari Q ke A. Terdapat dua kaedah untuk mengukur bearing iaitu (a) mengukur bearing sudutan kurang daripada 180o (b) mengukur bearing sudutan yang melebihi 180o Contoh Soalan: Nyatakan bearing sudutan A dari Q. Langkah 3: Letakkan jangka sudut di sebelah timur garisan utara-selatan dan dapatkan bacaan 180o Langkah 4: Bagi mengukur sudut yang melebihi 180o. Ukurannya ialah 135o Langkah 6: Bearing sudutan B dari Q diperoleh dengan mencampurkan 180o dengan 135o iaitu 315o . Langkah 2: Lukis garisan lurus utara-selatan pada titik rujukan di Q. 1. Cara Menggunakan Bearing Sudutan Dengan Menggunakan Jangka Sudut. Langkah 1: Lukis garisan lurus dari Q ke B. (e) Bearing sudutan titik Y dari titik X ialah 105o. Langkah 4: Ukuran sudut mengikut pusingan jam yang dibaca pada jangka sudut ialah 55o. bearing sudutan A dari Q ialah 55o Contoh Soalan: Nyatakan bearing sudutan B dari Q. ukur sudut ke B. Langkah 5: Dari garisan utara-selatan. Langkah 3: Letakkan jangka sudut tepat di atas garisan utara-selatan. Langkah 2: Garisan melalui titik rujukan Q. letakkan jangka sudut di sebelah barat garisan utara-selatan.

5. 7. 3. Bearing beberapa kedudukan di atas peta. 4. Satu garisan lurus dilukis dari titik rujukan kepada objek yang hendak diukur. . Jangka sudut digunakan untuk mengukur bearing di atas peta. 2. Jangka sudut diletakkan di atas titik rujukan.1. 6. Nilai-nilai yang diperoleh ditunjukkan pada Peta di bawah. Titik rujukan iaitu lokasi pertama dikenal pasti terlebih dahulu. Penunjuk arah mata angin dilukis di atas titik rujukan dengan tepat. Nilai bearing dikira bermula dari arah utara mengikut pusingan jam ke arah garisan lurus yang menghubungkan titik rujukan dengan objek.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.