You are on page 1of 1

BREYSEL EMEKLLK TAHSLAT MAKBUZU

Sayn GKHAN AKTA NUSRATYE MAH.YENGE SOKAK NO:24 SULTAN KONAKLARI A BLOK KAT 6 NO:18 ORLU TEKRDA

TAHSLAT TARH : MAKBUZ NO : TC KMLK NO : DEME DNEM :

01/03/2012 508212 22756005658 AYLIK

denen Katk Pay Tutar : Giri Aidat :

150,00 TL 0,00 TL

Tahsil Edilen Toplam Tutar :

150,00 TL

Yukarda yazl yalnz YZELL TL 00 KR, GKHAN AKTA adna tanzim edilmi E 708803 01/03/2012 vadesine istinaden, KRED KARTI eklinde tahsil edilmitir.

numaral szlemenin

Kredi kart ile yaplan demelerde tm kartlar iin 31 gnlk blokaj sresi uygulanmaktadr.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat A..

Surettir