ducanh

Phần 1 Giới thiệu 1.1.

Khái niệm RMON RMON (Remote Network Monitoring) là tiêu chuẩn mở được định nghĩa bởi IETF (trong tài liệu RFC 1757) sử dụng để giám sát mạng. Cơ sở thông tin quản lý RMON cung cấp các thông tin tiêu chuẩn cho người quản trị mạng có thể sử dụng để giám sát, phân tích và sửa lỗi cho một nhóm mạng cục bộ phân tán và các nhóm mạng này có kết nối T1/E1, T2/E3 tới các trạm quản lý trung tâm trung tâm. RMON cung cấp toàn bộ những chuẩn đoán về các lỗi trong qua trình hoạt động, thiết kế và các thông tin đang được thực thi trên hệ thống. Với SNMP, máy trạm dùng để quản lý phải truy vấn các thiết bị được giám sát để lấy thông tin, còn với RMON, có thể thiết lập các điều kiện để khi xảy ra thay đổi thì các thiết bị sẽ tự động gửi ngay thông tin về máy quản lý. Hai phiên bản của RMON là RMONv1 và RMONv2. Trong các phần sau ta tìm hiểu cụ thể hơn về 2 phiên bản này. 1.2. Vị trí của RMON trong cây MIB 2

Hình 1.2 Vị trí RMON trong cây MIB-II Cây MIB 2 là cây đưa ra các biến số để quản lý các giao thức, RMON thuộc nhánh thứ 16 tức là 1.3.6.1.2..1.16 (iso.org.dod.internet.mgmt.mib.rmon) 1.3. Các thành phần của RMON - Các thiết bị chịu sự quản lý (router, máy chủ truy nhập, switch, bridge, hub, máy tính, máy in trong mạng). - Thiết bị giám sát từ xa (phần tử thăm dò) là các phần cứng đặc biệt , được gắn với các thiết bị chịu sự giám sát để thu thập các tham số đo (chi tiết hơn so với các agent SNMP) hoạt động như bộ xử lý thời gian thực. Phần cứng đặc biệt có thể là thiết bị, card được nhúng RMON MIB. Các phần tử thăm dò có nhiều dạng khác nhau tùy thuộc vào kich thước, kiểu thiết bị giám sát. Chúng được cung cấp nguồn tài nguyên để thực hiện chuẩn đoán và lưu giữ thông tin hiệu năng mạng, thông báo tới trạm quản lý thông tin lỗi, lưu trữ thông tin trạng thái lỗi)

Phần tử thăm dò thực hiện các chẩn đoán.. .Trung tâm quản lí mạng NMS có thể hoạt động trên các máy chủ windows. So với SNMP phía khách hàng là các phần mềm hặc firmware (vi chương trình được nạp cố định trong bộ nhớ không thể thay đổi) dưới dạng mã phiên dịch. SNMP thuộc lớp ứng dụng (trong chồng giao thức TCP/IP = 3 tầng đầu trong mô hình osi). để tránh sự lọc bỏ t. . Khi một trong các điều kiện bị vi phạm. Từ NMS. có thể dặt ngay tại router.4. sử dụng các phần cứng đặc biệt để điều hành. thu thập thông tin liên tục ngay cả khi truyền thông với trạm quản lí không kết .Một tổ chức có thể có nhiều trạm quản lí cho các đơn vị của tổ chức với các chức năng khác nhau nhằm cung cấp các thông tin tốt nhất để khôi phục lỗi.RMON có khả năng thu thập dữ liệu chi tiết hơn SNMP và có tính thời gian thực hơn do sử dụng các phần cứng đặc biệt gắn với các thiết bị chịu sự giám sát. Khối thu thập dữ liệu được gắn vào các mạng đích. Khái quát hoạt động của RMON Phần tử thăm dò được cấu hình nhằm nhận dạng các điều kiện lỗi và kiểm tra các lỗi. Các thiết bị giám sát từ xa cần có cả chức năng phân phối thông tin về tài nguyên tới các trạm quản lí khác nhau. Thông tin mô tả truyền thông giữa các h. Các bộ định tuyến chứa phần mềm giám sát RMON và có khối thu thập dữ liệu. SNMP là giao thức đáp ứng thăm do nghĩa là giám sát bị động.thống và lượng dữ liệu trao đổi. RMONv2 mở rộng hoạt động tới các lớp cao hơn.5. các phần tử thăm dò RMON thay thế các bộ phân tích mạng đắt tiền được đặt trong các liên kết đường trục và máy chủ. Các thông tin thống kê cho phân tích trạng thái và chiến lược mạng. tăng độ tin cậy của việc g. router cấp cao tức là ở bên của các mạng cục bộ. tình trạng mạng. ta có thể đưa ra các câu lệnh yêu cầu thông tin từ RMON agent. 1.RMON agent được đặt ở các chuyển mạch.tin của các cầu nối. Các đặc điểm chính của RMON . lưu trữ các thông tin phù hợp với đặc tính của RMON. sự kiện được ghi lại và được thông báo tới các trạm quản lí theo một số cách thức khác nhau. .sát.Dựa trên thiết bị. NMS thực hiện nhiệm vụ tập hợp trạng thái qua việc giám sát các gói tin dữ liệu trên mạng. các sự kiện. gửi thông tin theo phương pháp chủ động (chủ động gửi các thông tin giám sát vào mạng quản lí). nhằm tối ưu băng thông và các sự kiện mạng chỉ khi xuất hiện các sự kiện bất thường trong các phân đoạn mạng quản lý. RMON agent gửi thông tin yêu cầu tới NMS sẽ được xử lý và hiển thị thông tin trên bàn điều khiển. 1. SNMP là giao thức đáp ứng thăm dò.RMONv1 định nghĩa các hoạt động tại lớp liên kết dữ liệu của mô hình OSI. . . . .RMON là giám sát chủ động. unix hoặc máy PC chạy các ứng dụng quản lí mạng. Nhiệm vụ giám sát các thành phần trong phân đoạn mạng.Hệ thống RMON có thể cấu hình để cung cấp dữ liệu như : Các thông tin liên quan tới hiệu suất mạng.Thiết bị RMON cung cấp một hệ thống giám sát mạnh mẽ với chi phí thấp.

1. các hàng thường xuyên được bổ xung vào trong một bảng của cơ sở thông tin quản lý MIB. .Để cấu hình một chức năng cho trạm quản lý. Ở đây đa trạm quản lý ko có nghĩa là các trạm quản lý ở xa nhau . Các gói tin thăm dò được thực hiện trong từng mạng nội bộ trước để tránh tổn thất khi truyền thông trên các đưuòng khoảng cách lớn. Hình1. Cấu hình này gồm các tham số để điều hành chức năng đó. Từ trạm quản lý có thể đưa ra các lệnh để yêu cầu thông tin từ agent.6. Một số vấn đề điều khiển thiết bị RMON -Vấn đề sử dụng nhiều NMS Ví dụ như bộ nhớ. => MIB cung cấp cho mỗi trạm quản lý cơ chế tránh xung đột và giải quyết xung đột . nguồ tài nguyên tính toán phải đc chia sẻ giữa các NMS vấn đề tranh chấp về thời gian sử dụng tài nguyên.nối. mà chỉ đơn giản là thực hiện các chức năng khác nhau. khả năng của thiết bị.5 Ví dụ về mạng giám sát từ xa RMON Trạm quản lý NMS xử lý các thông tin yêu cầu từ agent và hiển thị trên bàn điều khiển. Các thông báo tới trạm quản lý được thực hiện ngay khi kết nối được khôi phục. agent có trách nhiệm kiểm tra tham số đảm bảo phù hợp với các giới hạn đc định nghĩa trong MIB và giới hạn về tài nguyên. Nó còn thực hiện các chẩn đoán xa hơn nhằm cách ly nguyên nhân lỗi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful