KOMUNIKASI 1. Komunikasi Intrapersonal. - Individu berkomunikasi dengan diri sendiri.

- Merupakan kata-kata dan bisikan hati tentang makna, persepsi, penilaian dan konsep tentang apa sahaja fenomena yang dialami. - Ia boleh menentukan mood dan perasaan individu dan seterusnya dijelaskan melalui perlakuan yang ditunjukkan. - Ia boleh juga mempengaruhi komunikasi Interpersonal 2. Komunikasi Interpersonal - Melibatkan 2 orang atau lebih. - Proses menghantar dan menerima mesej berlaku;i. Mesej Verbal - perkataan yang mengandungi makna. ii. Mesej Non-verbal - Ekspresi muka, anggokan kepala, gaya duduk, gerakan tangan, kontak mata dsb

- Halangan Komunikasi i. Halangan Fizikal (luaran) - Suhu, bunyi, penglihatan.
ii.

Halangan Psikologikal (dalaman) - Persepsi, komunikasi Intrapersonal, fikiran, perasaan dll)

DEFINISI KAUNSELING Terdapat banyak definisi yang diutarakan – bergantung kepada pendekatan dan teori yang dipegang oleh seseorang. “Kaunseling adalah satu proses membantu individu untuk mengenali diri dan persekitarannya, dan cara untuk menggerakkan peranan dan hubungan mereka.” Hansen, Rossberg & Cramer (1994) “Kaunseling adalah hubungan professional antara kaunselor terlatih dengan klien. Hubungan ini biasanya berbentuk bersemuka dan kadangkala boleh melibatkan lebih daripada dua orang.” Burks & Stefflre (1979, dalam George & Cristiani, 1995) Namun demikian secara keseluruhan kaunseling melibatkan ciri-ciri berikut;1. 2. 3. 4. 5.

Kaunseling adalah hubungan profesional Dikendalikan oleh individu yang terlatih (kaunselor). Kaunseling mempunyai matlamat tersendiri. Kaunseling adalah satu proses. Dijalankan dalam bentuk individu atau kelompok.

1. HUBUNGAN 1. Teras Hubungan Antara Kaunselor -- Klien - Rogers (1951) – (PCC) – Konsep “If -- Then” (Sekiranya – Maka) Sekiranya Kaunselor bersikap empati, hormat dan tulen maka klien akan mudah menerima, hormat dan mempercayai kaunselor. Empati • memahami klien menurut ruang rujuk dalaman mereka. • Kaunselor dapat menyampaikan kefahaman ini dengan tepat kepada klien. Hormat – • tidak menilai/menghakim klien. • Kaunselor menerima klien tanpa syarat. Ketulenan – • menggambarkan secara jujur dan terbuka siapakah kaunselor yang juga sebagai manusia biasa. 2. Memberi Perhatian • Kontak mata – pandangan mata. • Cara duduk – kepala dan badan. • Gerak-geri – badan, tangan, kaki dan kepala. 3. Mendengar Dengan Aktif • Pendengaran. • Fikiran. • Perasaan

4. Jarak dan Sempadan Peribadi • Jarak Sosial • Sempadan Peribadi 5. Social Talk • Kata-kata biasa yang tidak mengancam dan membebankan fikiran & perasaan klien ketika memulakan komunikasi. Cth. Salam, khabar, keluarga, persekolahan, makan dsb. 6. Jenis Hubungan • Hubungan peribadi - Terdapat pertalian darah atau perasaan. - Terdapat suasana “intim” - Dipengaruhi oleh keperluan peribadi. • Hubungan sosial - Manusia adalah makhluk sosial. - Mempunyai keperluan sosial – berhubung - Kejiranan/kekeluargaan/organisasi • Hubungan professional - Hubungan yang dirancang - Tiada pertalian darah atau perasaan - Bertujuan untuk membantu - Terdapat suasana teraputik - Tidak dipengaruhi oleh keperluan peribadi.

2. CIRI-CIRI KAUNSELOR a. Mesra b. Senang didampingi c. Bersikap terbuka (tidak berpura-pura). d. Ikhlas untuk menolong e. Sedar tentang nilai dan kepercayaan dirinya f. Bersedia mengambil risiko g. Berupaya menjalinkan hubungan baik h. Bertanggung jawab atas tindakan yang diambil i. Mudah berjenaka j. Pandai berkomunikasi k. Berpengetahuan l. Mempunyai nilai etika dan moral yang tinggi. m.Boleh dipercayai. n. Ada kekuatan mental o. Bertenaga dan tinggi motivasi. George & Cristiani (1995) dan Okun (1992) a. Kesedaran tentang diri dan nilai-nilai b. Kesedaran tentang perasaan c. Penolong sebagai model d. Minat kepada manusia dan perubahan sosial e. Etika yang tinggi. f. Empati. g. Kemesraan dan sikap ambil berat h. Keikhlasan i. Hormat dan penghargaan positif j. Kejituan dan tumpuan Brammer (1973)

3. MATLAMAT KAUNSELING George & Cristiani (1995) telah menggariskan 5 matlamat dalam kaunseling. 1. Mempermudahkan atau menggerakkan perubahan tingkahlaku. - daripada tingkahlaku merugikan kepada tingkahlaku positif. - Cth. Cepat marah, ketawa dan bercakap kuat, banyak berdalih, merokok, cepat marah atau merajuk, bercakap kasar dsb. 2. Mempertingkatkan kemahiran untuk menghadapi perubahan. - Pertumbuhan fizikal, psikomotor, emosi dan psikologi. - Perubahan persekitaran – rumah, tempat kerja, komuniti dsb. - Perlukan penyesuaian 3. Mempertingkatkan kemampuan untuk membuat keputusan. - Dilema untuk membuat keputusan. - Keperluan untuk membuat pilihan yang tepat. 4. Memperbaiki hubungan dengan individu lain. - Intraksi dan komunikasi sebagai keperluan asas manusia. - Jika hubungan terancam – mengancam perasaan, fikiran dan perlakuan. 5. Memperkembangkan potensi diri. - Mengubah tingkahlaku. - Menghadapi perubahan. - Proses membuat keputusan. - Mewujudkan hubungan harmonis.

 Klien dipandu untuk memperkembangkan potensi diri. 4. PROSES KAUNSELING 1. Proses - satu fenomena yang berlaku secara berterusan. - Mengikut urutan/tahap tertentu 2. Tahap Proses Kaunseling. i. Membina Hubungan. ii. Penerokaan. iii. Mengenalpasti Masalah dan Membina Matlamat. iv. Memilih Alternatif dan Membina Pelan Tindakan v. Mengambil Tindakan. vi. Membuat Susulan vii. Penamatan. PROSES KAUNSELING G A G A L Mengenalpasti Masalah dan Membina Matlamat. R J A Y A Membina Hubungan Penerokaan B E

Memilih Alternatif dan Membina Pelan Tindakan Mengambil Tindakan

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful