8.

2 JENIS PENCEMARAN DI KAWASAN KAJIAN Pencemaran dapat dikategorikan dan disenaraikan kepada pelbagai bentuk pencemaran, anataranya adalah seperti berikut : Pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran bunyi, pencemaran tanih dan pencemaran bau. Di kawasan kajian saya terdapat pencemaran udara dan pencemaran air.

Pencemaran Udara

Mengikut laporan yang dibuat oleh Jabatan Alam Sekitar,melalui akhbar Utusan Pengguna pada tahun 2001:Jumlah keluaran bahan-bahan pencemaran udara bagi Malaysia dianggarkan sebanyak 933,000 tan setahun. Daripada jumlah ini,kenderaan ialah punca utama pencemaran ini(58.1%),diikuti oleh stesen jana kuasa(23.9%),pembakaran bahan api industri(9.4%),pemprosesan industri(3.9%) dan pembakaran terbuka(4.9%).Di kawasan kajian iaitu di sekitar Sekolah Menengah Kebangsaan Convent Ipoh, pencemaran yang memberi sumbangan yang tinggi adalah pencemaran udara, dimana pengeluaran asap karbon monosikda dari kenderaan. 

Gambar Pencemaran Udara

bau-bauan) ataupun apa-apa campuran bahan-bahan ini.Nitrogen Oksida.tumbuh-tumbuhan.S ulfur Oksida . Pencemaran bau ini berlaku apabila terdapat benda asing dalam kepekatan yang mengganggu atau membahayakan manusia.Ozon.Manakala pencemaran yang kedua menyumbangkan kepada pencemaran alam sekitar adalah pencemaran bau .b inatang dan harta benda.Hidrokarbon.asap.wap dan gas(Karbon Monoksida.  Gambar Pencemaran Bau Pencemaran Bunyi Pencemaran bunyi merupakan bunyi hasilan mesin.kabus.Pencemaran Bau . .Benda asing ini adalah di dalam bentuk abuk. haiwan atau manusia yang mengganggu aktiviti atau keseimbangan kehidupan manusia atau haiwan.

mesin pengilangan. salakan anjing. perkakasan pejabat. Sumber lain bagi punca pencemaran bunyi dalam dan luar rumah adalah penggera kereta. perkakasan bermotor. pembesar suara. peralatan penyenggaraan laman. termasuk bunyi kenderaan. kerja pembinaan. siren perkhidmatan kecemasan. dan bunyi kereta api. sistem hiburan audio. bunyi kapal terbang.[1][2] Perancangan bandar yang lemah menimbulkan pencemaran bunyi. kerana bangunan kilang dan rumah kediaman bersebelahan boleh menyebabkan pencemaran bunyi dalam kawasan kediaman.  Gambar Pencemaran Bunyi . dan orang bising. dengungan lampu.Sumber kebanyakan bunyi di luar rumah adalah sistem pengangkutan. alatan.

Penggunaan pendingin hawa yang mengeluarkan klorofluorokarbon(CFC) dalam kereta dan bangunan.0 .Bunyi bising dari kenderaan .Bau busuk daripada sisa-sisa makanan dari kawasan perniagaan kedai-kedai makanan.3.Bau busuk daripada sampah sarap di kawasan pelupusan sampah .Pengeluaran asap dari kilang-kilang berdekatan. .3 PUNCA PENCEMARAN ALAM SEKITAR DI KAWASAN KAJIAN Peta Minda 8. .Bunyi bising dari pembinaan bangunan Bau . .Pengeluaran asap karbon monosikda dari kenderaan bermotor Udara . Bunyi Punca pencemaran alam sekitar di kawasan kajian .Bunyi bising dari industri-industri .Bau busuk daripada air kumbahan dari aliran parit yang tersumbat.8.

saya dapat mengetahui kadar pencemaran di kawasan kajian seperti yang terdapat dalam jadual di bawah.Hasil Kajian daripada soal selidik penduduk di sekitar kawasan kajian Melalui kajian yang saya jalankan ke atas 20 orang responden di sekitar Sekolah Menengah Convent Ipoh iaitu di kawasan kajian. Jenis Pencemaran Pencemaran Udara Pencemaran Bau Pencemaran Bau Pencemaran Air Bilangan 11 5 3 1 Peratus 55% 25% 15% 5% Jumlah 20 100% Jadual : Kadar pencemaran alam sekitar di sekitar Sekolah Menengah Kebangsaan Convent .

Hai ini dapat dibuktikan melalui pendapat 11 orang responden yang disoal selidik.Kadar Pencemaran Alam Sekitar di Kawasan Kajian Pencemaran Udara Pencemaran Bau Pencemaran Bunyi Pencemaran Air 5% 15% 55% 25% Carta Pai:Kadar pencemaran alam sekitar di sekitar Sekolah Menengah Kebangsaan Convent Tafsiran Jadual dan Carta Pai Jadual dan carta pai di atas menunjukkan kadar pencemaran alam sekitar di sekitar Sekolah Menengah Kebangsaan Convent Ipoh. .5 orang responden yang lain mengatakan bahawa pencemaran bau merupakan masalah di sekitar sekolah.3 orang responden yang lain berpendapat bahawa pencemaran bunyi merupakan masalah di sekitar sekolah yang sibuk itu.Pencemaran air tidak serius kerana tidak ada sungai yang ada di sekitar sekolah itu.Saya telah mendapati bahawa pencemaran udara merupakan masalah yang paling ketara di sekitar sekolah ini.Pencemaran udara telah telah merangkumi 55 peratus daripada 100 peratus.Sebanyak 20 orang responden telah disoal selidik.Pencemaran air merupakan masalah yang paling kurang dihadapi oleh penduduk di sekitar Sekolah Kebangsaan Convent.

. Kekurangan karbon dioksida untuk proses fotosintesis.8.4 KESAN PENCEMARAN ALAM SEKITAR DI KAWASAN KAJIAN  Pencemaran Udara Sistem pernafasan akan menyerap pelbagai pelbagai bahan pencemar ke dalam paru-paru. Bahan kimia berbahaya akan melekat pada bangunan yang diperbuat daripada bahan kapur dan meretakkanya. Kesan Pencemaran Udara FG ED Pelbagai bahan kimia buangan akan turun sebagai hujan asid yang merbahaya.Mengakibatkan tumbuhan menguning dan mati kerana kekurangan makanan. Ia akan mengalir dan meresap ke tanah dan memusnahkan galian dalam tanah sehingga tanah menjadi tidak subur. Bahanbahan pencemar seperti kloroflora karbon mengakibatkan lapisan ozon kita menjadi nipis dan bocor. mengakibatkan kandungan karbon dioksida dalam udara meningkat serta memberi kesan rumah hijau dan kepanasan bumi akan meningkat. Ini mengakibatkan fungsi paru-paru terjejas dan meyebabkan pelbagai penyakit.

 Pencemaran Bau Kesan Pencemaran Bau FG ED .

keselamatan atau kebajikan awam atau organisma-organisma lain.1.0 Pembuangan benda-benda atau bahan-bahan hasil dari aktiviti manusia ke alam persekitaran menyebabkan terganggunya keselesaan atau 8.yang menimbulkan sesuatu keadaan berbahaya atau mungkin berbahaya kepada kesihatan.tumbuhan dan haiwan.mengeluarkan atau meletakkan buangan hingga menjejaskan kegunaankegunaan berfaedah.kimia.Suatu perbuatan yang mencemarkan kebersihan alam sekeliling dengan sampah sarap Peta Minda 8.1 Konsep Pencemaran Alam Sekitar Sebarang perubahan sama ada secara langsung atau tidak langsung kepada sifat-sifat fizik. .biologi atau aras-aras radiasi mana-mana bahagian alam sekeliling dengan melepaskan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful