jasmina stanojevic • Odjava sa sistema • Povezano pretraživanje | Propisi | Bilteni | Mišljenja | Pravni Informator | Modeli | Komentari

|

"Službeni glasnik RS", br. 74/2009

Na osnovu člana 6. stav 1. Zakona o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti ("Službeni glasnik RS", broj 36/09), Ministar unutrašnjih poslova donosi

PRAVILNIK o tehničkim i drugim zahtevima za materijale i robu prema ponašanju u požaru
Član 1. Ovim pravilnikom propisuju se tehnički i drugi zahtevi za materijale i robu prema ponašanju u požaru.

Član 2. Proizvodi iz člana 1. ovog pravilnika, osim zahteva propisanih posebnim tehničkim propisima, prilikom stavljanja na tržište ili u upotrebu, moraju da ispune i zahteve utvrđene srpskim standardima: 1) SRPS Z.C0.005 - Klasifikacija materijala i robe prema ponašanju u požaru; 2) SRPS Z.C0.007 - Klasifikacija zapaljivih tečnosti prema temperaturi paljenja i temperaturi ključanja; 3) SRPS Z.C0.012 - Utvrđivanje kategorija i stepena opasnosti od materijala pri požaru.

Član 3. Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Broj 01-9623/09-4 U Beogradu, 28. avgusta 2009. godine Ministar,

r. s. .Ivica Dačić.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful