Haosul generator și divinul feminin întunecat Întoarcerea la perioadele protoistorice dar și ale antichității clasice te așează în fața unei

dualități repetate – sau în oglindă: planul divin conține masculinul creator - ordonator și femininul divin, fecund, dar într-un sens haotic. Planul uman are o altă reprezentare duală: primo - în viața de zi cu zi femeia e cea care organiza și avea grijă de trib și de așezarea primitivă, în timp ce bărbatul era ocupat cu vânătoarea ori luptele cu alte ginte; secundo, încă din acele vremuri, imaginea religioasă a femeii era asociată cu haosul – chiar dacă era vorba de un haos născător (sau generator) de viață. Exemplele sunt multe și concludente. În Mesopotamia, Tiamat, mama Universului, ființa primordială, este sinonimă cu haosul. Marduk, zeul, masculul divin, o învinge și crează din trupul hăcuit al haosului-femeie ordinea universală - pamântul și bolta cerească. Vechii egipteni puneau pe seama zeiței dragostei și a fecundității – Hathor – tentativa zeilor de a distruge omenirea. Macelul iscat de zeiță a provocat un adevărat potop de sânge în care urmau să se înnece toți oamenii. Deși deținea prima poziție în ierarhia divină, marele zeu Ra nu cutează să-I poruncească zeiței să se oprească șI uzează de un șiretlic - o îmbată pe cruda Hathor pentru a opri genocidul… Aceiași contradicție dragoste-război, creație-moarte, o regăsești la una dintre primele zeitățI cunoscute – Irnana (sau Innana) – precum și la formele sale ulteriore (sau paralele) în primul rând la Iștar si Isis. Irnana, zeița dragostei șI a fecundității o are drept mână dreaptă pe Ardat Lili, sau Lilith, demonul-femeie-zeiță răpitor de copii, seducătoarea… Irnana, dragostea, stârnește patimi haotice multor eroi pe care apoi îi duce spre pierzanie. Cercetătorul șI creatorul și popor fenician atribuia puterea dregătorească asupra Pantheonului local zeului Baal. Dar, chiar și acesta are o zeiță de care trebuie să țină seama – Anat. Anat este una dintre cele mai spectaculoase dualitățI divine – “fecioara” Anat ocrotește dragostea dar, în acelașI timp, este de o cruzime fără seamă. Chiar și zeul Baal, patron al tunetului și furtunilor, îi este teamă și încearcă să o domolească pe sângeroasa Anat atunci când aceasta pornește la luptă. În multe istorisiri, măcelul săvârșit de Anat trece dincolo de dorința lui Baal. Astfel, ca și în cazul lui Hathor,

1

Întunericul are și aspecte maternale. de aici resultând haosul. Kali este privită de credincioșii din zona de origine a mitului. fecundă. istoria s-a scris altfel. Imaginea ei. Kali este în primul rând o divinitate înfricoșătoare. Adorată ca zeiță a morții dar și a fecundității. De altfel. mortală.planul zeului principal este dat peste cap de haosul generat de “întunecata” zeiță a dragostei.întrecerea . pictat în culori întunecate. crearea poporului japonez este legată de lupta . creatorul. de data această într-o societate deloc misogină. femininul.femeile-șaman. Kali. șI Izanami. Kali Distrugătoarea. 2 . zeița morții. sunt atârnate capete și membre omenești și demonice. un monarh cu puteri șamanice. precum natura haotică.intangibila forță feminină care transformă omul. neîmblânzită .atât creatoare. Societatea primitivă niponă avea ca și izvoare ale înțelepciunii – șI chiar puterii religioase . Iată un alt element de unicitate . masculinul. Credința în Kali propune existența Shakti . ținutul Bengal. La mică distanță. dar ea este Shakti din care el își primește forța – uneori prea puternică. bărbatul. peste marea Japoniei. Varianta indiană a divinei Anat. Fără a avea divinități asemănătoare în mitologie. primele mențiuni despre insulele Soarelui –Răsare au ca personaj central pe regina Pimiko. Pe corpul său. implicit sau explicit. Kali . în zeu. Shiva este creatorul. Dar și aici. călcând pe pieptul lui Shiva. Ordinea și dezordinea. Da.dintre cei doi cei doi (divini) creatori – Izanagi. cult primordial. nu este mai prejos.în iconografia hindusă Kali apare într-o poziție marțială. Lumina și întunericul. religia marelui șI misoginului popor a fost o permanentă tentativă de a introduce ordinea. este soțul lui Kali. Unică și ciudată. |ncepând cu secolele împaraților mitici și continuând cu geniul Lao Tse. născut în stepele nordice ale Siberiei. sângeroasă și crudă atunci când se avântă în luptă sau în răzbunare așa încât credincioșii i-au atribuit supranumele “Distrugătoarea”. așa cum o regăsim în anticele sculpturi și fresce este o apoteoză a groazei. înspăimântător. Kali. Astfel. cât și distrugătoare. Iar taoismul bipolarizează evoluția universului (interior și exterior) în conceptul dualismului natural . haosului. cum femeia primordială are rolul funest. sau “Distrugătoarea timpului”.masculin și feminin – Yang și Yin. de multe ori înduioșător reflectate de poemele hinduse. anticii chinezi au atribuit. masculul a caștigat reușind… să dea naștere mai multor oameni decât a putut omorî femeia divină. Iată deci. sexualitate feminină dezordinii.

așa cum îl analizează și-l definește Carl Gustav Jung. în opinia mea. transformarea eroilor. Sigmund Hurwitz. Haosul și rebeliunea provocate de Lilith sunt greu de imaginat: rostirea Numelui nerostit. redă isprăvile unor divinități feminine ieșite din comun. pe potriva caracterului acestui genial popor. Cercetătorii în mitologie și istoria religiilor consideră că Lilith se regăsește în majoritatea divinităților feminine întunecate din istorie. și chiar noi. magicul sau demonicul feminin celtic introduce în calea oamenilor dar și a divinităților o mare doză de neprevăzut. sunt în permanență gata să schimbe mersul statornicit al lucrurilor. Morrigan... dar nu am menționat faptul că salvarea mântuitorului Walhalei Baldur nu a fost posibilă din cauza unei femei. bărbații de astăzi. opresc timpul. nici o altă prezența mitologică nu utilizează atât de mult și eficient cea mai periculoasă armă consacrată femeii – seducția.. răpirea sau omorârea progeniturilor omenești. Lilith e temută sau adorată și în zilele noastre. mitul spune că a fost acuzat înșelătorul divin Loki că s-ar fi transformat în respectiva vrăjitoare. pătrunderea în istorie 3 . după cum spune Kabbalah. Cu alte cuvinte divinul. în toată lumea veche… Cel puțin ca arhetip. Cerridwen.masculin. Lilith. o vrăjitoare care s-a opus dorinței tuturor oamenilor și zeilor. vrăjitoare. este acela de adâncime. Desigur. fiind. Rhiannon. seducerea. plină de culoare. inventarea vrăjitoriei. cea mai longevivă figură mitologică. zeițe. societatea și spiritualitatea celtă ba chiar și oștirile acestui neam – acordau un rol mult mai important femeii decât orice alt popor al antichității… Am vorbit de Hel. Am lăsat la finele acestei rememorări cea mai fascinantă figură a mitologiei și simbol al contradicției teologice feminin. smintirea primului om (sau a primului cuplu agreat de Cel de Sus) creearea demonilor și a vampirilor. Tipologia caracterului Lilith. pune accentul pe valența de seducătoare al arhetipului femeie-demon-zeiță. eroine. țes intrigi. pasională. folosesc magik-ul. de surprinzător. pericol.. În fața ei. intervin pe căi cu totul “neortodoxe” în viața eroilor sau zeilor. Anterioară tuturor figurilor divin-demonice prezentate. părăsirea Raiului. de haos… Nota bene. nesiguranță și pasiune. Într-adevăr.Spectaculoasa mitologie celtă. chiar și Dumnezeu a cedat. intuim că așa ceva ar fi posibil. Unul dintre elevii săi și autor al monografiei despre Lilith.

universul ca și creație este departe de a fi perfect. NU. divinități ale haosului creator. a spiritului. nici infailibil. poate chiar a ceea ce ne conține și ne înconjoară . ca destin în detaliu. Să fie vorba de teama de prezumtivul matriarhat? De îngrijorarea tatălui față de modelul de educație altul decât cel patriarhal? Sau. seducerea atât a Celui de sus cât și a celui căzut. Cel puțin asta rezultă din istoriile prezentate… Dar mai reiese ceva – concluzia: încleștarea a însemnat – sau înseamnă . cu conotații de haos. ele ar putea fi o dovadă că. în fine.ca Marea seducătoare – sub numele de Lilith. Revolta. nici distrugere. de fapt. Scurta trecere în revistă a Yin-ului.Creatorul. fie ea umană. de o ancestrală groază față de evoluția (sau diversificarea speciei umane)? Și să nu uităm că orice evoluție este precedată de o perioadă de haos… La o atentă cercetare. zeiască sau demonică.haos. a femininului. nu a fost niciodată nici respectat. interior sau exterior. Lilith și zeițele întunecate. Karina sau altele – și. relevă aproape o universalitate a acestei asocieri teologice femeie (divină) . de ce nu. Lamia. poate nici chiar pedeapsă divină. 4 . nu presupune nici rău. nu sunt doar simple antiteze ale elementului divin masculin și creator al ordinii. Planul. A materiei.evoluția.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful