INCOTERMS 2010

Incoterms (International Commerce Terms) su niz međunarodnih prodajnih odredbi, izdatih od strane međunarodne trgovačke komore (International Chamber of Commerce - ICC), široko rasprostranjenih u upotrebi u međunarodnim komercijalnim transakcijama. Prihvaćeni su od strane vlada, institucija i kompanija širom svijeta za interpretaciju najčešće korištenih odredaba u međunarodnoj trgovini. Ove odredbe smanjuju ili brišu nejasnoće koje su nastajale korištenjem različitih odredbi u različitim državama. Suština ovih odredbi vezana je za određivanje prava i obaveza ugovornih strana, vezanih za isporuke proizvoda koji se prodaju. Odredbe se koriste za podjelu troškova između prodavca i kupca, i predstavljaju najsavršeniju transportnu praksu. Prva verzija odredbi predstavljena je 1936 godine. Od 1.januara 2011 godine, u upotrebi je novo, 8. izdanje. Promjene se odnose na grupu D, gdje se pet starih odredbi promijenilo u nove tri: DAT ( Delivered at Terminal - isporučeno na terminal), DAP (Delivered at Place - isporučeno u mjesto), i DDP ( Delivered Duty Paid - isporučeno sa plaćenim troškovima carine i eventualnih poreza). Nove odredbe se odnose na sve vrste transporta.

Grupa E - upućivanje robe
EXW - Ex Works (naziv mjesta) - u mjestu izrade Prodavac svoju robu nudi iz svojih prostora. Kupac je odgovoran za sve troškove. Ova odredba postavlja najveću obavezu na kupca i minimalne odgovornosti za prodavca. Odredba EXW najčešće se koristi prilikom formiranja inicijalne ponude, jer ne sadrži nikakve troškove prevoza. EXW znači da prodavac svoju robu nudi u svojim prostorima (željezara, fabrika, skladište) na dogovoreni dan isporuke. Kupac plaća sve troškove transporta i preuzima na sebe sve rizike tog transporta do konačnog odredišta.

u dogovorenoj luci.bez prevoza natovareno na brod u luci isporuke Prodavac mora obezbjediti utovar svoje robe u brod određen od strane kupca. otkako je Incoterms iz 1980 uveo upotrebu FCA odredbe za kontejnerske isporuke brodom. Ova odredba koristi se samo za pomorski prevoz. drumski. kao i brodski prevoz u kontejnerima.Free Carrier ( naziv mjesta ) . u posjed prvom prevozniku (određenog od strane kupca) na dogovoreno mjesto.bez prevoza uz brod u luci isporuke Prodavac mora isporučiti robu u luku isporuke.Free Alongside Ship ( naziv luke ) .Free On Board ( naziv luke ) . Kupac prodavcu mora dati instrukcije o brodu. obezbijediti ispravnu dokumentaciju za izvoz i drugo ). bilo da je riječ o LCL ( less than container load . Prodavac mora spremiti robu za izvoz (platiti troškove. sa plaćenim troškovima za izvoz. uz brod.prevoz neplaćen FCA . Ova odredba se često pogrešno koristila u posljednje 3 decenije. . Prodavac također mora spremiti robu za izvoz (platiti troškove. obezbijediti ispravnu dokumentaciju za izvoz i drugo ). Ova odredba koristi se samo za pomorski transport. Ova odredba pogodna je za sve vrste prevoza. željeznički.isporuka punog kontejnera ) FAS . i luci u kojoj će kupac robu preuzeti. FOB . ali ne i za pomorski transport u kontejnerima. Ovo je ispravna odredba za upotrebu u brodskom prevozu kontejnerima.bez prevoza u mjestu isporuke Prodavac predaje robu.Grupa F . tj.isporuka manja od kontejnera) ili FCL ( full container load . uključujući i avionski. ali ne i za pomorski transport u kontejnerima.

CIF . s tim što troškovi osiguranja robe u prevozu padaju na teret prodavca.Carrige and Insurance Paid ( mjesto isporuke ) .prevoz plaćen CFR ili CNF . Rizik se prenosi na kupca onog momenta kad se roba istovari sa broda.Grupa C .Cost. Svi troškovi osiguranja padaju na teret kupca.Carrige Paid To ( mjesto isporuke ) . Važi isključivo pomorski prevoz. . Prodavac plaća sve troškove prevoz do odredišta. ali uključuje troškove osiguranja. Vrijedi samo za pomorski prevoz. Svi troškovi osiguranja padaju na teret prodavca.Prevoz plaćen do mjesta isporuke Ovo je varijanta odredbe CFR vezana za sve ostale vrste prevoza osim pomorskog.Troškovi prevoza plaćeni do luke odredišta Prodavac mora platiti troškove isporuke robe u luku destinacije kupca. a rizik osiguranja pada na teret kupca.Prevoz i osiguranje plaćeno do mjesta isporuke Isto kao CPT. CPT .Trošskovi prevoza i osiguranje plaćeno do luke odredišta Potpuno isto kao i CFR odredba.Cost and Freight ( naziv luke ) . CIP . Insurance and Freight ( naziv luke ) . Osiguranje NIJE uključeno.

jer u ovom slučaju kupac samo snosi troškove istovara u mjestu odredišta. DDP . Sve ostale obaveze plaćanja uvoznih dadžbina su na strani kupca.Delivery Duty Paid ( naziv mjesta odredišta ) .isporučeno u mjesto odredišta bez troškova carine Ova odredba koristi se kada prodavac isporučuje robu kupcu u naznačeno mjesto isporuke. . Odredba se najčešće koristi u domaćem trgovanju.Delivered At Terminal ( naziv terminala) .prispjeće robe DAT . Kupac snosi troškove i rizik istovara.Isporučeno sa plaćenim troškovima carine u mjesto odredišta Ova odredba znači da prodavac snosi sve troškove prevoza i rizika do mjesta odredišta.isporučeno i istovareno u terminal bez troškova carine Ova odredba koristi se kada prodavac isporučuje robu kupcu u naznačeni terminal. a prema ugovoru o prodaji. Ovo je najpovoljnija odredba za kupca. a prema ugovoru o prodaji. Troškovi istovara mogu pasti i na teret prodavca ukoliko je to eksplicitno navedeno u ugovoru o prodaji.Delivered At Place ( naziv mjesta odredišta ) . Pod terminalom se podrazumjeva bilo koje natkriveno ili nenatkriveno mjesto za istovar.Grupa D . Za robu nisu plaćane uvozne dadžbine niti je istovarena iz bilo kojeg oblika transportnog vozila u mjestu isporuke. te plaća sve troškove carinjena robe na mjestu odredišta. jer obuhvataju troškove svih poreza i PDV-a koje snosi prodavac. DAP . Obaveza prodavca je i da istovari robu u naznačeni terminal. carine i eventualnih daljih troškova prevoza iza mjesta isporuke.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful