54

Γενεαλογικά δέντρα
Διευκρινίσεις
Η σύγκριση των στοιχείων ανάμεσα στα διαφορετικά αρχεία που χρησιμοποιούνται
σ’ αυτή την εργασία, φανερώνει κάποτε αποκλίσεις στην ηλικία του προσώπου για το
οποίο πρόκειται. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι γι’ αυτό: α) Η αναγραφή των
χρονολογιών στα μητρώα έγινε κατά κανόνα από μνήμης, καθώς τα περισσότερα απ’
αυτά συντάχθηκαν αναδρομικά και είναι επόμενο να υπάρχουν λάθη. β) Για κάποιους
παρέμεινε σε όλη τους τη ζωή δυσνόητος ο τρόπος υπολογισμού της ηλικίας και
προσθέτουν σ’ αυτή το εννεάμηνο της κύησης. γ) Μερικές φορές η σκοπιμότητα
επέβαλε ηθελημένα στρεβλή δήλωση της ηλικίας. Εν πάση περιπτώσει, όταν δύο ή
περισσότερες πηγές δίνουν διαφορετική ηλικία στο ίδιο πρόσωπο με απόκλιση 1-4
χρόνια, αγνοούμε την απόκλιση και θεωρούμε έγκυρη την ταύτιση. Σ’ αυτές τις
περιπτώσεις αντιγράφουμε τα στοιχεία όπως έχουν δοθεί, διατηρώντας το εμφανές
λάθος, διότι δεν θεωρούμε σκόπιμο να αναζητήσουμε την πηγή της απόκλισης
ανάμεσα στα αρχεία. Το σύμβολο # σημαίνει ότι δεν βρίσκουμε τη σύνδεση του
λήμματος με το γενεαλογικό δέντρο.
Κούτρος
Στρώμα 1
Α) Ο Δημήτριος Κούτρος νυμφεύτηκε τη Γιαννούλα [ . . . ] και απεβίωσε πριν από το
1914, όπως υπονοεί η επισήμανση στα συνοδευτικά έγγραφα του μετανάστη γιου του
στην Αμερική, το έτος αυτό, ότι άφησε πίσω τη μητέρα του, η οποία με τη σειρά της
απεβίωσε στις 25 Σεπτεμβρίου 1930, στον Μπαρσινίκο1.
Στρώμα 2
Α, 1) Η Παναγιώτα Δημητ. Κούτρου παντρεύτηκε, στις 15 Οκτωβρίου 1905, τον
Δημήτριο Ιω. Ρουμελιώτη από την Κάτω Χώρα· ιερείς, ο Γεώργιος Μαυρακάκης και
ο Ιωάννης Ζαννόπουλος2.
Α, 2) Ο Γεώργιος Δημητ. Κούτρος γεννήθηκε το 18953 και εγγράφηκε στην Γ΄ τάξη
του Δημοτικού Σχολείου Μιστρά το σχολικό έτος 1906-1907, στην Δ΄ τάξη το 1907-

1

Α.Μ.Σ., Βιβλίον αποβιώσεων, έτος 1930, α/α 7.
Α.Μ.Σ., Βιβλίον Συνοικεσίων, έτος 1905, α/α 408.
3
Δήμος Σπάρτης, Μητρώον αρρένων, έτος 1895, μερικός α/α 25.
2

54

55
1908 και πάλι στην Δ΄ τάξη το 1908-19091, την οποία μάλλον περάτωσε· κατά πάσα
πιθανότητα δεν συνέχισε σε ανώτερη βαθμίδα· μετανάστευσε στην Αμερική, στις 28
Μαρτίου 1914 στη Νέα Υόρκη, από τον Πειραιά, με προορισμό τον εξάδελφό του
Δημήτριο Ξέπαππα, στη Νέα Υερσέη2.
Α, 3) Η Διαμάντω Δημητ. Κούτρου, γεννημένη το 1903, παντρεύτηκε σε ηλικία 20
ετών, στις 15 Ιανουαρίου 1923, τον Γεώργιο Χρ. Κουνούπη, 29 ετών· παράνυμφος, ο
Βασίλειος Κ. Δημητρακάκης από τον Μπαρσινίκο· ιερέας, ο ιερομόναχος Γεράσιμος
Λαούδης3.
Α, 4) Η Σταματία Δημητ. Κούτρου παντρεύτηκε τον Αντώνιο Ζορμπά από τα
Πικουλιάνικα.
Β, 1) Η Αικατερίνη [ . . . ] Κούτρου, γεννημένη το 1892, μετανάστευσε στην
Αμερική· άφιξη, 20 Απριλίου 1912, με το «Μακεδονία», από το Γύθειο· προορισμός,
η παντρεμένη αδελφή της Μαρία Βύρη στο Λόουελ της Μασαχουσέτης· στα
συνοδευτικά έγγραφα αναφέρεται ότι άφησε τον αδελφό της, Δημήτριο, στον
Μπαρσινίκο4.
Β, 2) Η Μαρία [ . . . ] Κούτρου παντρεύτηκε τον [ . . . ] Βύρη από το Παρόρι και
μετανάστευσε στην Αμερική, πριν από το 1912, οπότε υποδέχτηκε την αδελφή της
Αικατερίνη5.
Β, 3) Ο Δημήτριος [ . . . ] Κούτρος6 . . . .

1

ΓΑΚ Λακωνίας, Μαθητολόγιον Δημοτικού αρρένων Μιστρά.
Pappas Jim, γραπτή συμβολή από επεξεργασία των φακέλων Ellis Island.
3
Α.Μ.Σ., Ληξιαρχικόν βιβλίον γάμων Αγ. Γεωργίου Ταϋγέτης, έτος 1923, α/α βιβλίου 7, αρ.
επισκοπικής αδείας 30.
4
Pappas Jim, γραπτή συμβολή από επεξεργασία των φακέλων Ellis Island.
5
Στο ίδιο.
6
Στο ίδιο.
2

55

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful