Raluca Ioana Chiuzbaian

gr.3243
Note de calcul
Sa se proiecteze un zid de sprijin pentru un taluz in debleu avand specificatiile de
mai jos:
H=3,25m
q
k
=14kN/m
2
β=7,7°
1.Verificare la lunecare
β 7.7° := unghiul pantei terenului în spatele unui zid
ϕ´
d1
11.00° := ϕ´
d2
17.1° := unghiul de frecare interna
δ
1
ϕ´
d1
11 ° ⋅ = := δ
2
ϕ´
d2
17.1 ° ⋅ = := unghi de frecare la interfata structura-teren
coeficientul de impingere activa
k
a1
cos ϕ´
d1
( ) ( )
2
cos δ
1
( ) ( )
1
sin ϕ´
d1
δ
1
+
( )
sin ϕ´
d1
β −
( )

cos δ
1
( )
cos β ( ) ⋅
+
|

\
|
|
|
¹
2

0.744 = :=
k
a2
cos ϕ´
d2
( ) ( )
2
cos δ
2
( ) ( )
1
sin ϕ´
d2
δ
2
+
( )
sin ϕ´
d2
β −
( )

cos δ
2
( )
cos β ( ) ⋅
+
|

\
|
|
|
¹
|

\
|
|
|
¹
2

0.556 = :=
γ
Q
1.5 := coeficient partial pentru o actiune variabila
γ
G
1 := coeficient partial pentru o actiune permanenta
h
1
2.4m := h
2
2.45m := q
k
14
kN
m
2
:=
γ
d1
18
kN
m
3
:= γ
d2
18.5
kN
m
3
:= greutate volumica a straturilor

d1
13.4kPa := c´
d2
15.3kPa := coeziunea efectiva
P
a10
γ
Q
q
k
⋅ k
a1
⋅ γ
G
2 c´
d1
⋅ k
a1

( )
⋅ − 7.494 − kPa ⋅ = :=
P
a11
γ
Q
q
k
⋅ k
a1
⋅ γ
G
h
1
γ
d1
⋅ k
a1
⋅ 2 c´
d1
⋅ k
a1
⋅ −
( )
⋅ + 24.633 kPa ⋅ = :=
P
a20
γ
Q
q
k
⋅ k
a2
⋅ γ
G
h
1
γ
d1
⋅ k
a2
⋅ 2 c´
d2
⋅ k
a2
⋅ −
( )
⋅ + 12.871 kPa ⋅ = :=
P
a21
γ
Q
q
k
⋅ k
a2
⋅ γ
G
h
1
γ
d1
⋅ k
a2
⋅ h
2
γ
d2
⋅ k
a2
⋅ + 2 c´
d2
⋅ k
a2
⋅ −
( )
⋅ + 38.064 kPa ⋅ = :=
x
P
a11
h
1

P
a10
P
a11
+
1.84 m = :=
P
a1
P
a11
x ⋅ m ⋅
2
22.665 kN ⋅ = :=

a2
P
a20
h
2
⋅ m 31.534 kN ⋅ = :=
P´´
a2
P
a21
P
a20

( )
h
2
⋅ m ⋅
2
30.862 kN ⋅ = :=
P
a1H
P
a1
cos δ
1
( )
⋅ 22.248 kN ⋅ = :=
P
a1V
P
a1
sin δ
1
( )
⋅ 4.325 kN ⋅ = :=

a2H

a2
cos δ
2
( )
⋅ 30.14 kN ⋅ = :=

a2V

a2
sin δ
2
( )
⋅ 9.272 kN ⋅ = :=
P´´
a2H
P´´
a2
cos δ
2
( )
⋅ 29.497 kN ⋅ = :=
P´´
a2V
P´´
a2
sin δ
2
( )
⋅ 9.075 kN ⋅ = :=
Actiunea orizontala:
H
d
P
a1H

a2H
+ P´´
a2H
+ 81.885 kN ⋅ = :=
Actiunea verticala:
γ
beton
25
kN
m
3
:=
A
zid
2.481m
2
:= G
k.zid
A
zid
γ
beton
⋅ 1 ⋅ m 62.025 kN ⋅ = :=
A
dren
4.312m
2
:= γ
dren
19
kN
m
3
:= G
k.dren
A
dren
γ
dren
⋅ 1 ⋅ m 81.928 kN ⋅ = :=
A
ump
0.308 m
2
⋅ := γ
ump
20
kN
m
3
:= G
k.ump
A
ump
γ
ump
⋅ 1 ⋅ m ⋅ 6.16 10
3
× N = :=
V
d
γ
G
G
k.zid
G
k.dren
+ G
k.ump
+
( )
⋅ P
a1V
+ P´
a2V
+ P´´
a2V
+ 172.784 kN ⋅ = :=
ε 12° :=

d
H
d
cos ε
( )
⋅ V
d
sin ε
( )
⋅ − 44.172 kN ⋅ = :=

d
H
d
sin ε
( )
⋅ V
d
cos ε
( )
⋅ + 186.033 kN ⋅ = :=
γ
rh
1 :=

d

d
tan ϕ´
d2
( )

γ
rh
5.723 10
4
× N = :=
H´.d < R´
d
<=> 44.704kN<57.31kN verifica
2.Verificare la capacitate portanta
V
d
172.784 kN ⋅ = L´ 1m :=
y
a1
2.67 m ⋅ := x
a1
1.1 m ⋅ := x
k1
0.086 m ⋅ :=
y
a2
1.07 m ⋅ := x
a2
1.1 m ⋅ := x
k2
0.525 m ⋅ :=
y
a3
0.71 m ⋅ := x
a3
1.1 m ⋅ := x
k3
0.794 m ⋅ :=
A P
a1H
y
a1
⋅ P´
a2
y
a2
⋅ + P´´
a2
y
a3
⋅ + P
a1V
x
a1
⋅ − P´
a2V
x
a2
⋅ − P´´
a2V
x
a3
⋅ − 9.012 10
4
× J = :=
B G
k.zid
x
k1
⋅ G
k.dren
x
k2
⋅ − G
k.ump
x
k3
⋅ + 3.279 − 10
4
× J = :=
Med A B + 5.733 10
4
× J = := momentul M
ed
= 58.17kNm
V
ed
V
d
172.784 kN ⋅ = := B 2.2m :=
e
B
Med
V
ed
0.332m = := e
B
B
6
≤ B
6
0.367m =
Factorii adimensionali pentru calculul presiunii terenului de fundare
a).capacitatea portanta:
N
q
e
π tan ϕ´
d2
( )

tan 45°
ϕ´
d2
2
+
|

\
|
|
¹
|

\
|
|
¹
2
⋅ 4.818 = :=
N
c
N
q
1 −
( )
cot ϕ´
d2
( )
⋅ 12.412 = :=
N
γ
2 N
q
1 −
( )
⋅ tan ϕ´
d2
( )
⋅ 2.349 = := si δ
2.
ϕ´
d2
2
>
b).inclinarea bazei fundatiei:
b
q
1 ε tan ϕ´
d2
( )
⋅ −
( )
2
0.875 = :=
b
γ
b
q
0.875 = :=
b
c
b
q
1 b
q

( )
N
c
tan ϕ´
d2
( )

− 0.843 = :=
c).forma fundatiei:
B 2.2m :=
B´ B 2e
B
− 1.536m = :=
s
q
1


|

\
|
|
¹
sin ϕ´
d2
( )
⋅ + 1.452 = :=
s
γ
1 0.3


|

\
|
|
¹
⋅ − 0.539 = :=
s
c
s
q
N
q
⋅ 1 −
( )
N
q
1 −
1.57 = :=
d).inclinarea incarcarii produsa de o forta orizontala:
A´ L´ B´ ⋅ 1.536m
2
= :=
m
2


|

\
|
|
¹
+

¸
1
1
]
1


|

\
|
|
¹
+
1.394 = :=
i
q
1
H
d
V
d
A´ c´
d2
⋅ cot ϕ´
d2
( )
⋅ +
( )

¸
1
1
]
m
0.574 = :=
i
c
i
q
1 i
q

( )
N
c
tan ϕ´
d2
( )

− 0.462 = :=
i
γ
1
H
d
V
d
A´ c´
d2
⋅ cot ϕ´
d2
( )
⋅ +
( )

¸
1
1
]
m 1 +
0.385 = :=
γ
pamant
19
kN
m
3
:= D
f
1 m ⋅ := q´
d
D
f
γ
pamant
⋅ 19
kN
m
2
⋅ = :=

d2
N
c
⋅ b
c
⋅ s
c
⋅ i
c
⋅ q´
d
N
q
⋅ b
q
⋅ s
q
⋅ i
q
⋅ + 0.5 γ
d2
⋅ B´ ⋅ N
γ
⋅ b
γ
⋅ s
γ
⋅ i
γ
⋅ + 188.945
kN
m
2
⋅ =
R
d

=
R
d
V
d

112.461
kN
m
2
⋅ =
V
d

≤ verifica
R
d

3.Verificarea in sectiuni periculoase:
M
ed
= 58.17kNm
e
B
Med
V
ed
0.332m = :=
V
d
172.784 kN ⋅ =
B
a
2.2m :=
e
B
B
a
6

B
a
6
0.367m =
p
max
V
d
B
a
1 ⋅ m
1
6 e
B

B
a
+
|

\
|
|
¹
⋅ 1.496 10
5
× Pa = :=
p
min
V
d
B
a
1 ⋅ m
1
e
B
B
a

|

\
|
|
¹
⋅ 66.693
kN
m
2
⋅ = :=
l
c1
0.6 m ⋅ := l
c2
1.15 m ⋅ := l
c3
0.8 m ⋅ :=
D
f
1 m ⋅ :=
f 4.55 m ⋅ :=
p
0
127.76
kN
m
2
⋅ := p
1
110.55
kN
m
2
⋅ := γ
med
22
kN
m
3
⋅ :=
p
2
γ
med
D
f
⋅ 2.2 10
4
× Pa = := p
3
γ
med
f ⋅ 1.001 10
5
× Pa = :=
sectiunea A-A
y1 1.965 m ⋅ := y2 0.675 m ⋅ := y3 0.45 m ⋅ := h
2s
1.35 m ⋅ :=
P
a10
γ
Q
q
k
⋅ k
a1
⋅ γ
G
2 c´
d1
⋅ k
a1

( )
⋅ − 7.494 − kPa ⋅ = :=
P
a11
γ
Q
q
k
⋅ k
a1
⋅ γ
G
h
1
γ
d1
⋅ k
a1
⋅ 2 c´
d1
⋅ k
a1
⋅ −
( )
⋅ + 24.633 kPa ⋅ = :=
P
a20
γ
Q
q
k
⋅ k
a2
⋅ γ
G
h
1
γ
d1
⋅ k
a2
⋅ 2 c´
d2
⋅ k
a2
⋅ −
( )
⋅ + 12.871 kPa ⋅ = :=
P
a21
γ
Q
q
k
⋅ k
a2
⋅ γ
G
h
1
γ
d1
⋅ k
a2
⋅ h
2s
γ
d2
⋅ k
a2
⋅ + 2 c´
d2
⋅ k
a2
⋅ −
( )
⋅ + 26.753 kPa ⋅ = :=
x
P
a11
h
1

P
a10
P
a11
+
1.84 m = :=
P
a1
P
a11
x ⋅ m ⋅
2
22.665 kN ⋅ = :=

a2
P
a20
h
2s
⋅ m 17.376 kN ⋅ = :=
P´´
a2
P
a21
P
a20

( )
h
2s
⋅ m ⋅
2
9.37 kN ⋅ = :=
P
a1H
P
a1
cos δ
1
( )
⋅ 22.248 kN ⋅ = :=
P
a1V
P
a1
sin δ
1
( )
⋅ 4.325 kN ⋅ = :=

a2H

a2
cos δ
2
( )
⋅ 16.608 kN ⋅ = :=

a2V

a2
sin δ
2
( )
⋅ 5.109 kN ⋅ = :=
P´´
a2H
P´´
a2
cos δ
2
( )
⋅ 8.956 kN ⋅ = :=
P´´
a2V
P´´
a2
sin δ
2
( )
⋅ 2.755 kN ⋅ = :=
M
Ed.a
P
a1H
y1 ⋅ P´
a2H
y2 ⋅ + P´´
a2H
y3 ⋅ + 58.958 kN m ⋅ ⋅ = :=
c
nom
5 cm ⋅ := h
a
45cm := d
a
h
a
c
nom
− 0.4m = := b 1m :=
f
ck
16 MPa ⋅ := f
yd
435
N
mm
2
⋅ :=
K
a
M
Ed.a
b d
a
2
⋅ f
ck

0.023 = := z
a
d
a
2
1 1 3.539 K
a
⋅ − +
( )
⋅ 0.392m = :=
A
sa
M
Ed.a
f
yd
z
a

3.46 10
4 −
× m
2
= :=
A
mina
0.007 b ⋅ d
a
⋅ 2.8 10
3 −
× m
2
= :=
aleg Φ22/125mm
sectiunea B-B
M
Ed.b
p
0
l
c1
2

2
p
max
p
0

( )
l
c1
2

2
3
⋅ l
c1
⋅ +
p
2
l
c1
2

2

¸
1
1
1
]
m ⋅

¸
1
1
1
]
2.166 10
4
× J = :=
momentul M
Ed.b
=21.79 kNm
h
b
50cm := d
b
h
b
c
nom
− 0.45 m = :=
K
b
M
Ed.b
b d
b
2
⋅ f
ck

6.685 10
3 −
× = := z
b
d
b
2
1 1 3.539 K
b
⋅ − +
( )
⋅ 0.447m = :=
A
sb
M
Ed.b
f
yd
z
b

1.113 10
4 −
× m
2
= :=
A
minb
0.007 b ⋅ d
b
⋅ 3.15 10
3 −
× m
2
= :=
aleg Φ22/125mm
sectiunea C-C
M
Ed.c
p
3
l
c2
2

2
p
min
l
c2
2

2
− p
1
p
min

( )
l
c2
2

1
3
⋅ l
c2
⋅ −

¸
1
1
1
]
m ⋅ 1.242 10
4
× J = :=
momentul M
Ed.c
=12.47kNm
h
c
50cm := d
c
h
c
c
nom
− 0.45 m = :=
K
c
M
Ed.c
b d
c
2
⋅ f
ck

3.834 10
3 −
× = :=
z
c
d
c
2
1 1 3.539 K
c
⋅ − +
( )
⋅ 0.448m = :=
A
sc
M
Ed.c
f
yd
z
c

6.368 10
5 −
× m
2
= :=
A
minc
0.007 b ⋅ d
c
⋅ 3.15 10
3 −
× m
2
= :=
aleg Φ22/125mm
sectiunea D-D
β
1
0 ° ⋅ := h
p
0.3 m ⋅ :=
δ
2.
2ϕ´
d2
3
11.4 ° ⋅ = :=
k
p
cos ϕ´
d2
( ) ( )
2
cos δ
2.

( ) ( )
1
sin ϕ´
d2
δ
2.
+
( )
sin ϕ´
d2
β
1
+
( )

cos δ
2.
( )
cos β
1
( )


|

\
|
|
|
¹
2

2.411 = :=
P
p10
γ
Q
q
k
⋅ k
p
⋅ γ
G
2 c´
d2
⋅ k
p

( )
⋅ − 3.12 kPa ⋅ = :=
P
p11
γ
Q
q
k
⋅ k
p
⋅ γ
G
h
p
γ
d1
⋅ k
a1
⋅ 2 c´
d1
⋅ k
a1
⋅ −
( )
⋅ + 31.542 kPa ⋅ = :=
M
Ed.d
P
p10
l
c3
2
2
⋅ P
p11
P
p10

( )
l
c3
2

2
3
⋅ l
c3
⋅ +

¸
1
1
1
]
m ⋅ 7.062 10
3
× J = :=
momentul M
Ed.d
=7.05 kNm
h
d
30cm := d
d
h
d
c
nom
− 0.25 m = :=
K
d
M
Ed.d
b d
d
2
⋅ f
ck

7.062 10
3 −
× = :=
z
d
d
d
2
1 1 3.539 K
d
⋅ − +
( )
⋅ 0.248m = :=
A
sd
M
Ed.c
f
yd
z
c

6.368 10
5 −
× m
2
= :=
A
mind
0.007 b ⋅ d
d
⋅ 1.75 10
3 −
× m
2
= :=
aleg Φ22/200mm
4.Verificarea la rasturnare
γ
G.dst
1.1 := γ
G.stb
0.9 :=
γ
Q.dst
1.5 := γ
Q.stb
0 :=
presiuni destabilizatoare
P
dsta.10
γ
Q.dst
q
k
⋅ k
a1
⋅ γ
G.dst
2 c´
d1
⋅ k
a1

( )
⋅ − 9.805 − kPa ⋅ = :=
P
dsta11
γ
Q.dst
q
k
⋅ k
a1
⋅ γ
G.dst
h
1
γ
d1
⋅ k
a1
⋅ 2 c´
d1
⋅ k
a1
⋅ −
( )
⋅ + 25.535 kPa ⋅ = :=
P
dsta20
γ
Q.dst
q
k
⋅ k
a2
⋅ γ
G.dst
h
1
γ
d1
⋅ k
a2
⋅ 2 c´
d2
⋅ k
a2
⋅ −
( )
⋅ + 12.991 kPa ⋅ = :=
P
dsta21
γ
Q.dst
q
k
⋅ k
a2
⋅ γ
G.dst
h
1
γ
d1
⋅ k
a2
⋅ h
2
γ
d2
⋅ k
a2
⋅ + 2 c´
d2
⋅ k
a2
⋅ −
( )
⋅ + 40.703 kPa ⋅ = :=
x
P
dsta11
h
1

P
dsta.10
P
dsta11
+
1.734m = :=
P
dsta1
P
a11
x ⋅ m ⋅
2
21.358 kN ⋅ = :=

dsta2
P
dsta20
h
2
⋅ m 31.827 kN ⋅ = :=
P´´
dsta2
P
dsta21
P
dsta20

( )
h
2
⋅ m ⋅
2
33.948 kN ⋅ = :=
P
dsta1H
P
dsta1
cos δ
1
( )
⋅ 20.966 kN ⋅ = :=
P
dsta1V
P
dsta1
sin δ
1
( )
⋅ 4.075 kN ⋅ = :=

dsta2H

dsta2
cos δ
2
( )
⋅ 30.42 kN ⋅ = :=

dsta2V

dsta2
sin δ
2
( )
⋅ 9.358 kN ⋅ = :=
P´´
dsta2H
P´´
dsta2
cos δ
2
( )
⋅ 32.447 kN ⋅ = :=
P´´
dsta2V
P´´
dsta2
sin δ
2
( )
⋅ 9.982 kN ⋅ = :=
Actiunea orizontala:
H
d.dst
P
dsta1H

dsta2H
+ P´´
dsta2H
+ 8.383 10
4
× N = :=
presiuni stabilizatoare
P
stba.10
γ
Q.stb
q
k
⋅ k
a1
⋅ γ
G.stb
2 c´
d1
⋅ k
a1

( )
⋅ − 20.8 − kPa ⋅ = :=
P
stba11
γ
Q.stb
q
k
⋅ k
a1
⋅ γ
G.stb
h
1
γ
d1
⋅ k
a1
⋅ 2 c´
d1
⋅ k
a1
⋅ −
( )
⋅ + 8.114 kPa ⋅ = :=
P
stba20
γ
Q.stb
q
k
⋅ k
a2
⋅ γ
G.stb
h
1
γ
d1
⋅ k
a2
⋅ 2 c´
d2
⋅ k
a2
⋅ −
( )
⋅ + 1.079 kPa ⋅ = :=
P
stba21
γ
Q.stb
q
k
⋅ k
a2
⋅ γ
G.stb
h
1
γ
d1
⋅ k
a2
⋅ h
2
γ
d2
⋅ k
a2
⋅ + 2 c´
d2
⋅ k
a2
⋅ −
( )
⋅ + 23.752 kPa ⋅ = :=
x
P
stba11
h
1

P
stba.10
P
stba11
+
0.674m = :=
P
stba1
P
stba11
x ⋅ m ⋅
2
2.732 kN ⋅ = :=

stba2
P
stba20
h
2
⋅ m 2.642 kN ⋅ = :=
P´´
stba2
P
stba21
P
stba20

( )
h
2
⋅ m ⋅
2
27.775 kN ⋅ = :=
P
stba1H
P
stba1
cos δ
1
( )
⋅ 2.682 kN ⋅ = :=
P
stba1V
P
stba1
sin δ
1
( )
⋅ 0.521 kN ⋅ = :=

stba2H

stba2
cos δ
2
( )
⋅ 2.526 kN ⋅ = :=

stba2V

stba2
sin δ
2
( )
⋅ 0.777 kN ⋅ = :=
P´´
stba2H
P´´
stba2
cos δ
2
( )
⋅ 26.548 kN ⋅ = :=
P´´
stba2V
P´´
stba2
sin δ
2
( )
⋅ 8.167 kN ⋅ = :=
ΣP
stbaV
P
stba1V

stba2V
+ P´´
stba2V
+ 9.465 10
3
× N = :=
Actiunea verticala:
V
d
γ
G.stb
G
k.zid
G
k.dren
+ G
k.ump
+
( )
⋅ P
stba1V
+ P´
stba2V
+ P´´
stba2V
+ 144.567 kN ⋅ = :=
x 2.2 m ⋅ :=
M
dstb.d
P
dsta1H
y
a1
⋅ m P´
dsta2H
y
a2
⋅ m + P´´
dsta2H
y
a3
⋅ m + 111.566 m kN m ⋅ ⋅ = :=
A1 G
k.dren
x
a2
⋅ G
k.zid
x
a1
⋅ + G
k.ump
x
a3
⋅ + :=
A2 P
stba1V
x ⋅ P´
stba2V
x ⋅ + P´´
stba2V
x + :=
M
stab.d
A1 A2 + 1.715 10
5
× J = := momentul M
stab.d
171.596kNm ⋅ = kNm
M
stab.d
M
dstb.d
≥ Verifica

025⋅ kN Gk.075⋅ kN Actiunea orizontala: P´´a2H := P´´a2⋅ cos δ2 = 29.534⋅ kN P´´a2 := ( Pa21 − Pa20) ⋅ h2⋅ m 2 = 30.272⋅ kN Pa1H := Pa1⋅ cos δ1 = 22.928⋅ kN 3 Adren := 4.dren := Adren⋅ γdren⋅ 1 m = 81.325⋅ kN P´a2H := P´a2⋅ cos( δ2 ) = 30.ump + Pa1V + P´a2V + P´´a2V = 172.064⋅ kPa Pa10 := γQ⋅ q k⋅ ka1 − γG⋅ 2 ⋅ c´d1⋅ ka1 = −7.871⋅ kPa Pa21 := γQ⋅ q k⋅ ka2 + γG⋅ ( h 1 ⋅ γd1⋅ ka2 + h 2 ⋅ γd2⋅ ka2 − 2 ⋅ c´d2⋅ ka2) = 38.( ) ( ) Pa20 := γQ⋅ q k⋅ ka2 + γG⋅ ( h 1 ⋅ γd1⋅ ka2 − 2 ⋅ c´d2⋅ ka2) = 12.16 × 10 N Vd := γG⋅ Gk.885⋅ kN Actiunea verticala: Azid := 2.312m γdren := 19 kN m 3 Aump := 0.84 m Pa1 := = 22.248⋅ kN ( ) P´´a2V := P´´a2⋅ sin( δ2) = 9.665⋅ kN P´a2 := Pa20⋅ h 2 m = 31.494⋅ kPa Pa11 := γQ⋅ q k⋅ ka1 + γG⋅ h 1 ⋅ γd1⋅ ka1 − 2 ⋅ c´d1⋅ ka1 = 24.308⋅ m 2 γump := 20 kN m 3 Gk.862⋅ kN ( ) Pa1V := Pa1⋅ sin( δ1) = 4.14⋅ kN P´a2V := P´a2⋅ sin( δ2) = 9.481m 2 γbeton := 25 2 kN m 3 Gk.497⋅ kN Hd := Pa1H + P´a2H + P´´a2H = 81.784 ⋅ kN ( ) .633⋅ kPa x := Pa11⋅ h 1 Pa10 + Pa11 Pa11⋅ x⋅ m 2 = 1.ump := Aump⋅ γump⋅ 1 ⋅ m = 6.zid + Gk.dren + Gk.zid := Azid⋅ γbeton⋅ 1 m = 62.

1⋅ m xa3 := 1.794⋅ m 4 A := Pa1H⋅ ya1 + P´a2⋅ ya2 + P´´a2⋅ ya3 − Pa1V⋅ xa1 − P´a2V⋅ xa2 − P´´a2V⋅ xa3 = 9.ε := 12° H´d := Hd ⋅ cos ε − Vd⋅ sin ε = 44.capacitatea portanta: π⋅ tan ϕ´d2 Nq := e ( ) ⋅  tan 45° +     ϕ´d2   2 2   = 4.67⋅ m ya2 := 1.733 × 10 J momentul M ed= 58.784 ⋅ kN B 6 = 0.ump⋅ xk3 = −3.412 ( si δ2.704kN<57.332 m eB ≤ B 6 4 4 Factorii adimensionali pentru calculul presiunii terenului de fundare a).818  ϕ´d2 2 ) ( ) Nγ := 2 ⋅ ( Nq − 1 ) ⋅ tan( ϕ´d2) = 2.31kN verifica 2.012 × 10 J B := Gk.Verificare la capacitate portanta Vd = 172.172⋅ kN V´d := Hd ⋅ sin ε + Vd ⋅ cos ε = 186.d < R´d <=> 44.086⋅ m xk2 := 0.784 ⋅ kN ya1 := 2.71⋅ m L´ := 1m xa1 := 1.033 ⋅ kN γrh := 1 R´d := V´d ⋅ tan ϕ´d2 γrh () () ( () () ) = 5.349 Nc := Nq − 1 ⋅ cot ϕ´d2 = 12.367 m eB := Med Ved B := 2.07⋅ m ya3 := 0.17kNm Ved := Vd = 172.525⋅ m xk3 := 0.1⋅ m xa2 := 1.723 × 10 N 4 H´.dren⋅ xk2 + Gk. > .2m = 0.1⋅ m xk1 := 0.zid⋅ xk1 − Gk.279 × 10 J Med := A + B = 5.

b).forma fundatiei: B := 2.875 ( ( ) ) c).536 m 2 2 +  B´       L´  = 1.843 Nc⋅ tan ϕ´d2 ( ( )) 2 = 0.3⋅   = 0.452  L´  ( d2)   B´  sγ := 1 − 0.536 m  B´  ⋅ sin ϕ´ = 1.385 Df := 1 ⋅ m kN q´d := Df ⋅ γpamant = 19⋅ 2 m .inclinarea bazei fundatiei: b q := 1 − ε ⋅ tan ϕ´d2 b γ := b q = 0.57 d).2m B´ := B − 2eB = 1.574  ( Vd + A´⋅ c´d2⋅ cot( ϕ´d2) )  1 − iq ic := iq − = 0.875 1 − bq b c := b q − = 0.462 Nc⋅ tan ϕ´d2 m ( ( ) ) Hd   iγ := 1 −   ( Vd + A´⋅ c´d2⋅ cot( ϕ´d2) ) γpamant := 19 kN m 3 m+ 1 = 0.inclinarea incarcarii produsa de o forta orizontala: A´ := L´⋅ B´ = 1.394 m := B´ 1+   L´    Hd   iq := 1 −  = 0.539  L´   sq := 1 + sc := ( sq⋅ Nq − 1) Nq − 1 = 1.

15⋅ m Df := 1 ⋅ m lc3 := 0.2 × 10 Pa 4 p 3 := γmed⋅ f = 1.2m Ba 6 = 0.55⋅ kN m 2 γmed := 22⋅ kN m 3 p 2 := γmed⋅ Df = 2.332 m eB ≤ p max := ⋅1 +   6 ⋅ eB  5  = 1.693⋅ Ba 2  m lc2 := 1.Rd A´ Vd A´ = kN c´d2⋅ Nc⋅ b c⋅ sc⋅ ic + q´d ⋅ Nq ⋅ b q⋅ sq⋅ iq + 0.945⋅ 2 m kN m 2 = 112.5⋅ γd2⋅ B´⋅ Nγ⋅ b γ⋅ sγ⋅ iγ = 188.6⋅ m f := 4.461 ⋅ Vd A´ ≤ Rd A´ verifica 3.001 × 10 Pa 5 .17kNm Vd = 172.76⋅ kN m 2 p 1 := 110.Verificarea in sectiuni periculoase: M ed= 58.784 ⋅ kN B a := 2.367 m Vd Ba⋅ 1 m Vd B a⋅ 1 m Ba 6 eB := Med Ved = 0.8⋅ m kN lc1 := 0.496 × 10 Pa Ba  p min := ⋅1 −   eB   = 66.55⋅ m p 0 := 127.

608⋅ kN M Ed.965⋅ m y2 := 0.84 m Pa1 := = 22.665⋅ kN P´a2 := Pa20⋅ h 2s m = 17.494⋅ kPa Pa11 := γQ⋅ q k⋅ ka1 + γG⋅ h 1 ⋅ γd1⋅ ka1 − 2 ⋅ c´d1⋅ ka1 = 24.539⋅ Ka = 0.sectiunea A-A y1 := 1.109⋅ kN P´´a2H := P´´a2⋅ cos( δ2 ) = 8.45⋅ m h 2s := 1.4 m N mm Ka := M Ed.958⋅ kN⋅ m cnom := 5 ⋅ cm fck := 16⋅ MPa h a := 45cm fyd := 435⋅ d a := h a − cnom = 0.871⋅ kPa Pa21 := γQ⋅ q k⋅ ka2 + γG⋅ ( h 1 ⋅ γd1⋅ ka2 + h 2s⋅ γd2⋅ ka2 − 2⋅ c´d2⋅ ka2) = 26.753⋅ kPa Pa10 := γQ⋅ q k⋅ ka1 − γG⋅ 2 ⋅ c´d1⋅ ka1 = −7.325⋅ kN ( ) ( ) ( ) P´a2V := P´a2⋅ sin( δ2) = 5.a b ⋅ d a ⋅ fck 2 2 b := 1m = 0.392 m ) .37⋅ kN 2 Pa1H := Pa1⋅ cos δ1 = 22.675⋅ m y3 := 0.35⋅ m ( ) ( ) Pa20 := γQ⋅ q k⋅ ka2 + γG⋅ ( h 1 ⋅ γd1⋅ ka2 − 2 ⋅ c´d2⋅ ka2) = 12.023 za := da 2 ⋅ 1+ ( 1 − 3.376⋅ kN P´´a2 := ( Pa21 − Pa20) ⋅ h2s⋅ m = 9.755⋅ kN P´a2H := P´a2⋅ cos δ2 = 16.a := Pa1H⋅ y1 + P´a2H⋅ y2 + P´´a2H⋅ y3 = 58.248⋅ kN Pa1V := Pa1⋅ sin δ1 = 4.633⋅ kPa x := Pa11⋅ h 1 Pa10 + Pa11 Pa11⋅ x⋅ m 2 = 1.956⋅ kN P´´a2V := P´´a2⋅ sin( δ2) = 2.

539⋅ Kb = 0.a −4 2 Asa := = 3.685 × 10 −3 M Ed.242 × 10 J 2 2 3  2  momentul M Ed.b b⋅ d b ⋅ fck 2 zb := db 2 ⋅ 1+ ( 1 − 3.447 m ) M Ed.46 × 10 m fyd⋅ za Amina := 0.b :=  + ( p max − p 0) ⋅ ⋅ ⋅ lc1 −  ⋅ m = 2.113 × 10 m fyd⋅ zb Aminb := 0.448 m ) .539⋅ Kc = 0.45 m Kc := M Ed.c :=  − − ( p 1 − p min) ⋅ ⋅ ⋅ lc2 ⋅ m = 1.b=21.007⋅ b ⋅ d b = 3.b −4 2 Asb := = 1.15 × 10 aleg Φ22/125mm −3 2 m sectiunea C-C p ⋅l 2 p ⋅l 2  lc2 1  3 c2  min c2 4 M Ed.834 × 10 −3 zc := dc 2 ⋅ 1+ ( 1 − 3.79 kNm h b := 50cm Kb := d b := hb − cnom = 0.007⋅ b ⋅ d a = 2.M Ed.45 m = 6.c b ⋅ d c ⋅ fck 2 = 3.8 × 10 aleg Φ22/125mm −3 m 2 sectiunea B-B 2  p ⋅ l 2 p2 ⋅ lc1   lc1 2  0 c1   4 M Ed.47kNm h c := 50cm d c := h c − cnom = 0.166 × 10 J 2 3 2    2 momentul M Ed.c=12.

) )⋅  1 −    2 sin ϕ´d2 + δ2.007⋅ b ⋅ d c = 3.368 × 10 m fyd⋅ zc Aminc := 0.12⋅ kPa Pp11 := γQ⋅ q k⋅ kp + γG⋅ h p ⋅ γd1⋅ ka1 − 2 ⋅ c´d1⋅ ka1 = 31. := 2ϕ´d2 3 = 11.d=7.c −5 2 Asc := = 6.062 × 10 J 2 2 3   momentul M Ed.) ⋅ cos( β1 ) )    2 = 2.75 × 10 aleg Φ22/200mm −3 2 m .3⋅ m kp := (cos(ϕ´d2) ) (cos( −δ2.05 kNm h d := 30cm d d := hd − cnom = 0.007⋅ b ⋅ d d = 1.15 × 10 aleg Φ22/125mm −3 m 2 sectiunea D-D δ2.d b⋅ d d ⋅ fck dd 2 ⋅ 1+ 2 = 7.411 Pp10 := γQ⋅ q k⋅ kp − γG⋅ 2 ⋅ c´d2⋅ kp = 3.062 × 10 zd := ( 1 − 3.d := Pp10⋅ + ( Pp11 − Pp10) ⋅ ⋅ ⋅ lc3 ⋅ m = 7.M Ed.4⋅ ° β1 := 0 ⋅ ° h p := 0.542⋅ kPa ( ( ) ) 2   lc3 lc3 2   3 M Ed.25 m −3 Kd := M Ed.539⋅ Kd = 0.c −5 2 Asd := = 6.368 × 10 m fyd⋅ zc Amind := 0. ⋅ sin ϕ´d2 + β1 ( ) ( cos( δ2.248 m ) M Ed.

dst⋅ ( h 1 ⋅ γd1⋅ ka2 + h2 ⋅ γd2⋅ ka2 − 2⋅ c´d2⋅ ka2) = 40.358⋅ kN P´´dsta2H := P´´dsta2⋅ cos δ2 = 32.948⋅ kN 2 Pdsta1H := Pdsta1⋅ cos δ1 = 20.805⋅ kPa Pdsta11 := γQ.075⋅ kN P´dsta2H := P´dsta2⋅ cos δ2 = 30.734 m Pdsta1 := = 21.10 := γQ.358⋅ kN P´dsta2 := Pdsta20⋅ h 2 m = 31.dst⋅ 2 ⋅ c´d1⋅ ka1 = −9.42⋅ kN P´dsta2V := P´dsta2⋅ sin δ2 = 9.10 + Pdsta11 Pa11⋅ x⋅ m 2 = 1.dst := 1.9 γQ.dst⋅ ( h 1 ⋅ γd1⋅ ka2 − 2 ⋅ c´d2⋅ ka2) = 12.991⋅ kPa Pdsta21 := γQ.1 γQ.447⋅ kN P´´dsta2V := P´´dsta2⋅ sin δ2 = 9.dst⋅ q k⋅ ka1 + γG.703⋅ kPa Pdsta.dst⋅ q k⋅ ka1 − γG.827⋅ kN P´´dsta2 := ( Pdsta21 − Pdsta20)⋅ h2⋅ m = 33.535⋅ kPa x := Pdsta11⋅ h 1 Pdsta.dst⋅ q k⋅ ka2 + γG.stb := 0 presiuni destabilizatoare ( ) ( ) Pdsta20 := γQ.966⋅ kN Pdsta1V := Pdsta1⋅ sin δ1 = 4.dst := 1.4.dst⋅ h 1 ⋅ γd1⋅ ka1 − 2 ⋅ c´d1⋅ ka1 = 25.982⋅ kN Actiunea orizontala: Hd.5 γG.stb := 0.dst⋅ q k⋅ ka2 + γG.383 × 10 N 4 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) .Verificarea la rasturnare γG.dst := Pdsta1H + P´dsta2H + P´´dsta2H = 8.

d = ⋅ 171.567 ⋅ kN x := 2.548⋅ kN P´´stba2V := P´´stba2⋅ sin( δ2 ) = 8.stb⋅ ( h 1 ⋅ γd1⋅ ka2 + h2 ⋅ γd2⋅ ka2 − 2⋅ c´d2⋅ ka2) = 23.775⋅ kN 2 Pstba1H := Pstba1⋅ cos δ1 = 2.ump⋅ xa3 A2 := Pstba1V⋅ x + P´stba2V⋅ x + P´´stba2V x M stab.732⋅ kN P´stba2 := Pstba20⋅ h 2 m = 2.stb⋅ Gk.d ≥ M dstb.715 × 10 J M stab.zid + Gk.stb⋅ q k⋅ ka2 + γG.stb⋅ q k⋅ ka1 + γG.752⋅ kPa Pstba.079⋅ kPa Pstba21 := γQ.stb⋅ ( h 1 ⋅ γd1⋅ ka2 − 2 ⋅ c´d2⋅ ka2) = 1.d Verifica 5 3 ( ) momentul M stab.zid ⋅ xa1 + Gk.dren + Gk.stb⋅ 2 ⋅ c´d1⋅ ka1 = −20.526⋅ kN P´stba2V := P´stba2⋅ sin( δ2 ) = 0.2⋅ m M dstb.465 × 10 N Actiunea verticala: Vd := γG.stb⋅ ( h 1 ⋅ γd1⋅ ka1 − 2 ⋅ c´d1⋅ ka1) = 8.521⋅ kN ΣPstbaV := Pstba1V + P´stba2V + P´´stba2V = 9.10 + Pstba11 Pstba11⋅ x⋅ m 2 = 0.10 := γQ.114⋅ kPa Pstba20 := γQ.566 m⋅ kN⋅ m A1 := Gk.642⋅ kN P´´stba2 := ( Pstba21 − Pstba20)⋅ h2⋅ m = 27.8⋅ kPa x := Pstba11⋅ h 1 Pstba.682⋅ kN ( ) ( ) P´stba2H := P´stba2⋅ cos( δ2 ) = 2.674 m Pstba1 := = 2.777⋅ kN P´´stba2H := P´´stba2⋅ cos( δ2 ) = 26.dren⋅ xa2 + Gk.167⋅ kN Pstba1V := Pstba1⋅ sin δ1 = 0.presiuni stabilizatoare ( ) Pstba11 := γQ.ump + Pstba1V + P´stba2V + P´´stba2V = 144.stb⋅ q k⋅ ka1 − γG.596kNm kNm .d := A1 + A2 = 1.d := Pdsta1H⋅ ya1 m + P´dsta2H⋅ ya2 m + P´´dsta2H⋅ ya3 m = 111.stb⋅ q k⋅ ka2 + γG.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful