DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS

Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 1 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

EXSERVICE MAN Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C VASANT KUNJ SANJAY KAPUR C VASANT KUNJ RAMESH C C C C C C C C C C C C VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI B-4 NARELA
A

Flt Ctgry GRP 2 MIG LIG

Flat No. Floor 193 SECOND 1594 THIRD 866 FIRST 13 FOURTH 210 FOURTH 1255 THIRD 116 THIRD 72 SECOND 1110 SECOND 1119 FOURTH 10 THIRD 974 THIRD 379 SECOND 476 THIRD 156 FIRST 168 FIRST 377 GROUND

JAI KARAN 38263 BRAJESH KUMAR SINHA 45682 SURENDER KUMAR 58885 KAPIL MUNI SINGH 59712 92549 137894 140555 157711 SURENDER SINGH DAHIYA 167151 SHUBH KARAN JATRANA 168588 174484 180513 E R CHANDRA 185145 YAD RAM YAAV 189093 SURESH CHANDER DEVGAN 210205 PADAM VIR SINGH 246248 TAPAS GUHA 269972 KAMALA KANTA MAHAPATRA ANIL KUMAR SHARDA RAGHURAJ SINGH CHAUHAN RAM NIWAS GIRI

23 ROHINI 28 ROHINI 28 ROHINI

1

GH-1

GH-1

LIG C-1 LIG D-1 MIG A LIG LIG PH 2 LIG LIG LIG PH 2 LIG LIG GRP 2 2 LIG D-2 MIG LIG PH 1 B

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI 16 ROHINI GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI 18B DWARKA GH-1 28 ROHINI
1

J

C&D

SHALIMAR BAGH 4 11 DWARKA

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 2 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

EXSERVICE MAN Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C DILSHAD GARDEN RAM LAL DHINGRA C C C C C C C C C C C C C VASANT KUNJ C C
B-1 A D8

Flt Ctgry

Flat No. Floor 12 THIRD 85A GROUND 653 FOURTH 7D THIRD 639 FIRST 259 FIRST 1255 THIRD 1354 THIRD 128 THIRD 133 FIRST 101F SECOND 380 SECOND 266 THIRD 1139 FOURTH 116 THIRD 894 THIRD 318 GROUND

OM PRAKASH 277369 SHYAM SUNDER ERRA 300271 310453 RAVINDER KUMAR 344404 PANKAJ KUMAR SAMANTA 357612 SURYADIP TIWARI 473632 KULDIP SINGH DAHIA 533722 DAYA RAM DAGAR 541899 SARWAN KUMAR 543007 SURENDRA KUMAR 573623 ANAND SINGH 577399 KESHAVA PRASAD RAM 584113 MOBIN ANSARI 603448 RAM ASHISH PRASAD 609685 610032 619165 SUDHIR TYAGI 649215 EX SUB ASHOK KUMAR SONI MANISH JUYAL

SARAI KHALIL R

MIG HIG B LIG MIG B-1 LIG L-3 LIG LIG LIG 2 MIG R MIG PH 1 MIG PH 2 LIG LIG D-12 HIG TYPE B LIG PH 1 B

LOKNAYAK PURAM
A

NAND NAGRI VASANT KUNJ 4 A-9 NARELA GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI
GH12

PASCHIM VIHAR 7 23 ROHINI DILSHAD GARDEN 2 19 DWARKA 16 ROHINI GH-1 28 ROHINI

J

LOKNAYAK PURAM B-4 NARELA

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 3 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

EXSERVICE MAN Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C C C C C C C C VASANT KUNJ BIMAL SINGH THAKUR C VASANT KUNJ MADAN LAL C C
B-1

Flt Ctgry

Flat No. Floor 654 THIRD 837 FOURTH 508 FOURTH 246 FIRST 66 FIRST 461 GROUND 37 FOURTH 931 SECOND 18 THIRD 771 SECOND 160 FOURTH 81 FOURTH 1205 FOURTH 366 FIRST 652 THIRD 541 GROUND 918 FOURTH

SUMESH KUMAR GOSAIN 656028 NARAYAN DATT 669494 NILESH DIGHAOKAR 671500 SUSHIL KUMAR 675257 MAHAVIR PRASAD 703808 RAM SEWAK SHARMA 731295 SHIV SHANKAR YADAV 774741 RAJVIR SINGH 795052 ASHOK KUMAR KAPOOR 796521 ASPAL SINGH 878077 RAMNIWAS 878891 OM 878913 SHIV SHAMBHU PANDEY 895722 MANBAR SINGH RAWAT 907889 928147 982531 RAJ KUMAR THAKUR 983522 PRAKASH SINGH

28 ROHINI 28 ROHINI

GH-1

LIG
GH-1

LIG
A

B LIG D-4 MIG GRP 1 LIG LIG E LIG LIG BH LIG LIG LIG A LIG A LIG D-10 MIG B-1 LIG TYPE A LIG LIG

LOKNAYAK PURAM VASANT KUNJ D B-2 NARELA 4 11 DWARKA 1 18 ROHINI GH-1 28 ROHINI SHALIMAR BAGH GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI
A

LOKNAYAK PURAM
A

LOKNAYAK PURAM

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 4 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

EXSERVICE MAN Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C VASANT KUNJ C VASANT KUNJ MOHAN SINGH C BINDAPUR PRITHIPAL SINGH C C C PITAM PURA BRIG HARVINDER DANG C PITAM PURA 59 B1(M) HIG
D 3

Flt Ctgry GRP 1 MIG

Flat No. Floor 5 SECOND 654 THIRD 61 GROUND 367 GROUND 239 FOURTH 471 THIRD 902 NINTH 601 SIXTH

OMPAL SINGH CHAUHAN 987831 996097 1005301 1019267 1021561 SANJAY DANDAPANI 9116281 WG CDR G N DWIVEDI 9360030 9376479 BIRANCHI NARAYAN SARANGI RAMESH KUMAR WALI

A-9 NARELA

3

B-1 LIG A-2 B LIG TYPE B B LIG PH 1 MIG C(M) HIG

LOKNAYAK PURAM 16 3 DWARKA

Total Allottees for this Category: Reserved Category Appl./ Reg. No. GENERAL Applicant's Name

Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C PITAM PURA C C VASANT KUNJ C C C
D B-2

Flt Ctgry

Flat No. Floor 602 SIXTH 551 SECOND 504 SECOND 845 FIRST 5 SECOND 1385 FIRST

AMIT SETIA 6 KARTIK BISHNOI 250 JAGDISH KAUR TALWAR 571 SURESH LAL NAUTIYAL 957 PARVEEN SHARMA 1231 SIPRA RANJAN 1354

C(M) HIG LIG D-5 MIG LIG A MIG LIG

LOKNAYAK PURAM

LOKNAYAK PURAM 1 18 ROHINI GH-1 28 ROHINI

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 5 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C C C C C C C DILSHAD GARDEN AVNEESH ANAND C PITAM PURA DEVI SARAN C C C
D

Flt Ctgry

Flat No. Floor 268 FOURTH 205 FIRST 62 GROUND 397 FOURTH 412 SECOND 94B GROUND 293 THIRD 503 GROUND 386 GROUND 516 THIRD 1286 FIRST 1129 SECOND 87E SECOND 402 FOURTH 504 GROUND 805 THIRD 1143 GROUND

DISHA CHOPRA 1979 RAKESH KUMAR MALIK 2321 BRIJESH KUMAR SINHA 3015 SOUMEN BHOWMICK 4018 RAMESH PRASAD SHARMA 4125 RAVI KUMAR JAIN 4636 RAJEEV TRIVEDI 4797 K RAJALAKSHMI 4902 VIKRAM BHATIA 5141 S SREEJITH 5429 SAURABH KUMAR JAIN 5551 RAJESH RAI 5621 NITIN GURNANI 6145 6911 7391 SURINDER SHARMA 7454 RAMESH CHAND GOYAL 7685

D-4 VASANT KUNJ D B-2 NARELA A-2 VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI
D

MIG GRP 1 LIG LIG LIG LIG R HIG LIG LIG PH 1 B TYPE A LIG LIG LIG R MIG B1(M) HIG LIG A LIG LIG

LOKNAYAK PURAM DILSHAD GARDEN 4 11 DWARKA GH-1 28 ROHINI B-4 NARELA
B-1

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI

LOKNAYAK PURAM
C

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 6 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C VASANT KUNJ MANDEEP SINGH C C C C C C C C C C C C PITAM PURA BHRINGAL SHRIVASTAVA C JAHANGIR PURI KIRANDEEP KAUR C VASANT KUNJ SANJAY KUMAR MEHTA C C VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI A-4 LIG LIG A-5 LIG MIG DILSHAD GARDEN GH-1 28 ROHINI 1 13 DWARKA GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI B(M) HIG
3

Flt Ctgry

Flat No. Floor 121 GROUND 568 GROUND 126 FIRST 920 FOURTH 1102 GROUND 743 GROUND 560 FOURTH 88E SECOND 899 FOURTH 30 SECOND 1440 FOURTH 754 THIRD 501 FIFTH 62 SECOND 699 SECOND 730 FIRST 323 GROUND

NASEEM KHAN 7855 7886 AMIT PANDEY 7917 MANOJ SHUKLA 8193 RIYAZ KHAN 8403 DEVENDER SINGH NEGI 8454 JITENDER GOEL 8784 ABHISHEK JAIN 8817 HANSRAJ POPLI 8908 ASHIMA KHULLAR 9283 DEVENDRA CHOUBEY 9413 SAMEER BHARGAVA 9583 SARVESH DHIR 10140 10189 10233 10566 HEMANT MEHRA 10732

D-12 E MIG TYPE B B LIG LIG LIG LIG LIG R MIG LIG PH 1 MIG LIG LIG

BINDAPUR GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI
B-2

LOKNAYAK PURAM

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 7 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C C C C C C C C C C VASANT KUNJ BALAKRISHNAN KALIMUTHU C
A

Flt Ctgry

Flat No. Floor 351 SECOND 317 FIFTH 112 THIRD 814 THIRD 389 GROUND 232 SECOND 1185 FIRST 6 FIRST 99F SECOND 51 SECOND 240 SECOND 1170 SECOND 977 FOURTH 42 GROUND 1194 THIRD 9 SECOND 615 FIRST

MANISH NAGPAL 10821 YOGITA MALIK 10949 KANWAR RAGHUVIR SINGH 11003 POOJA SHARMA 11342 NAMIT 13597 AMIT MEHTA 13703 PANKAJ KUMAR JHA 13833 CHANDRA GUPTA 13984 MANOJ KUMAR ARORA 14042 14168 14267 UPENDER SINGH RAWAT 14980 NEHA SHARMA 15716 SUNITA KUMARI 15773 LALIT KUMAR 15863 RAJAN KUMAR 16078 16398 SUNIL KUMAR SRIVASTAVA VINOD KUMAR

28 ROHINI 18B DWARKA A-5 NARELA 18B DWARKA B-4 NARELA

GH-1

A
13

LIG TYPE K 3 HIG PH 2 LIG PH 1 B TYPE A LIG LIG MIG

B-1

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI 3 23 ROHINI R DILSHAD GARDEN E B-2 NARELA 16 ROHINI GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI
A

J

MIG GRP 2 LIG PH 2 LIG LIG LIG

A LIG LIG C-1 LIG B LIG

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI

LOKNAYAK PURAM

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 8 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C C C C C C C C C C C VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI D-13 MIG LIG VASANT KUNJ 4 11 DWARKA GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI A-3 LIG LIG LIG VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI
B-1

Flt Ctgry

Flat No. Floor 512 GROUND 1345 FIRST 328 FIRST 751 SECOND 61 GROUND 269 THIRD 149 GROUND 718 FOURTH 34 THIRD 504 GROUND 1134 THIRD 1567 FIRST 794 FOURTH 1573 THIRD 1529 SECOND 622 SECOND 425 FIRST

ARVIND KUMAR 16485 SUDESH KUMAR 16546 SHYAM KUMAR VERMA 17057 PRAMENDRA 17162 HEEMA TYAGI 17195 HARI PRAKASH AGARWAL 17677 RAJEEN KUMAR 17695 TULIKA AGRAWAL 18000 SOHAN LAL GAOYAL 18340 KALLU SINGH 18674 ABHILASH NAIR 18734 VIJAY SHRIVASTAVA 18877 VINI VARMA 19074 VIVEK KAUSHAL 19256 SUSHILA YADAV 19726 SANDEEP GUPTA 20004 GAURAV MALIK 20012

D-5 LIG LIG LIG TYPE B LIG LIG A LIG B LIG A-4 LIG LIG LIG LIG LIG

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI
C

LOKNAYAK PURAM
A

LOKNAYAK PURAM

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 9 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C C C C C C C C C C C JHILMIL 28 ROHINI
GH-1 C

Flt Ctgry

Flat No. Floor 1333 FOURTH 101D FIRST 1524 GROUND 1187 SECOND 96 FIRST 502 GROUND 219 SECOND 111D THIRD 77 FOURTH 1319 FOURTH 436 THIRD 1265 FOURTH 879 FOURTH 69 FIRST 359 GROUND 3D THIRD 1 GROUND

BAL MUKUND SOMANI 20089 SOURAV CHONGDAR 20233 SURESH KUMAR MEHTA 20291 JAIPAL KASHYAP 21050 BHAWAN MOHAN GARG 21621 MAMTA KASWAN 22226 SHAHZAD AHMAD 22433 SOURAJYOTI MANDAL 22674 MUNSHI SINGH CHAUHAN 22972 SISIR KUMAR ROY 23593 VINAY KUMAR RAI 23785 RAGHWENDRA KUMAR 23788 MAYANK PRATAP SINGH 23865 SANJAY SINGH NATAL 23912 PRADEEP KUMAR SAXENA 24134 RAKESH MALHOTRA 24299 RAJEEV MOHAN SOOD 24581

A LIG R HIG LIG B LIG A-2 LIG LIG GRP 2 MIG MIG GRP 2 LIG B LIG LIG A LIG LIG A-2 LIG PH 1 B PH 2 MIG LIG

LOKNAYAK PURAM DILSHAD GARDEN GH-1 28 ROHINI
C

LOKNAYAK PURAM VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI 6 A10 NARELA 2 2 DWARKA G B-2 NARELA
A

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI
A

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI VASANT KUNJ B-4 NARELA B

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 10 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C JAHANGIR PURI VEENIT CHAVLA C C C C C C C C C VASANT KUNJ MADHU RANI C C C C PITAM PURA DILSHAD GARDEN B-4 NARELA A1(M) HIG
D A

Flt Ctgry

Flat No. Floor 848 FOURTH 325 GROUND 474 THIRD 328 THIRD 402 THIRD 20 FOURTH 57 FOURTH 56 THIRD 41 FIRST 1419 FOURTH 1025 FIRST 443 THIRD 790 THIRD 989 SECOND 93B GROUND 324 GROUND 604 SIXTH

SUSHIL KUMAR JAIN 24698 ASHOK KUMAR BOSE 24852 MANOJ SHARMA 25140 NITIN KUMAR GUPTA 25226 25507 SURENDER KAPOOR 25551 JASPAL SINGH 25675 NEERAJ KODESIA 25691 RACHIT RASTOGI 25872 RAJKUMAR SINGH 25910 YUNUS KHAN 26084 SUNIL GUPTA 26481 VISHNU SHARMA 26502 26881 RUMA BANERJEE 27050 SUDESH KUMARI 27746 JASWANT RAI BANSAL 27957

B LIG PH 1 B LIG MIG D-9 MIG GRP 2 LIG GRP 2 LIG E LIG A-1 LIG LIG LIG PH 2 LIG A-3 LIG LIG R HIG PH 1 B

LOKNAYAK PURAM B-4 NARELA GH-1 28 ROHINI

VASANT KUNJ H B-2 NARELA H B-2 NARELA 1 18 ROHINI VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI 18B DWARKA

LOKNAYAK PURAM

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 11 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C VASANT KUNJ MAHENDRA KISHORE C C C C C C C C DILSHAD GARDEN C C C
D GH12 D

Flt Ctgry

Flat No. Floor 909 SECOND 804 EIGHTH 1036 THIRD 1209 SECOND 699 FOURTH 56 FOURTH 67 SECOND 642 FIRST 98 FOURTH 58 SECOND 910 SECOND 101 GROUND 267 FIRST 97H THIRD 958 FOURTH 1167 FIRST 1242 GROUND

BALDEV RAM JAIN 27988 AVNISH KUMAR JAIN 28529 RAM LUBHAYA 28754 ASHWINI KUMAR 28790 ATULYA KUMAR MAHALIK 28820 CHANDRA PAL SINGH 28948 29214 BISWAJIT KHAUND 29276 SUNIL SINGH RAWAT 29863 BHAWNA ARORA 30029 SATYA BHUSHAN ARYA 30165 RAGHUVAR DAYAL 30391 DURGA PARSHAD ARORA 30464 31279 31408 RAMAN KUMAR GUPTA 31523 RAJESH KUMAR JHA 31965 RAJENDRA PRASAD SHARMA YOGITA

LOKNAYAK PURAM A(M) PITAM PURA GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI
D

LIG HIG LIG LIG LIG A-1 LIG 2 B-1 LIG LIG MIG LIG MIG LIG R MIG LIG LIG LIG

LOKNAYAK PURAM

PASCHIM VIHAR VASANT KUNJ 4 11 DWARKA 7 23 ROHINI
D

LOKNAYAK PURAM JAHANGIR PURI GH-1 28 ROHINI

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 12 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C C VASANT KUNJ VIMAL KR BENGANI C C C C C SHALIMAR BAGH RITU GUPTA C C VASANT KUNJ KIRAN PAL C C PITAM PURA 4 11 DWARKA B(M) HIG LIG
B-2 B-2

Flt Ctgry

Flat No. Floor 1145 FIRST 1503 GROUND 1616 THIRD 708 THIRD 334 FIRST 1318 FOURTH 705 FIRST 527 GROUND 815 THIRD 1055 THIRD 424 FOURTH 464 THIRD 37 THIRD 55 THIRD 154 FIRST 603 SIXTH 511 SECOND

DILIP KUMAR 31985 RAVINDER SINGH 32089 SANTOSH KUMAR 32115 ABHISHEK JAIN 32320 PURANI SINGH 32664 SAROJ AGARWALA 33138 AVINASH MALVIYA 33342 KEWAL KRISHAN HANDA 33359 33362 ASHA KATARIA 33373 NIHAL SINGH 33694 SHWETA MODI 33725 GAURAV 34019 34437 DEEPAK THAREJA 34740 34801 RAHUL YADAV 35184

28 ROHINI 28 ROHINI 28 ROHINI

GH-1

LIG
GH-1

LIG
GH-1

LIG
C

A LIG D-11 MIG LIG LIG D-8 LIG LIG LIG A LIG PH 1 MIG BH LIG LIG D-2 MIG

LOKNAYAK PURAM VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI
A

LOKNAYAK PURAM 16 3 DWARKA

LOKNAYAK PURAM

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 13 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C C C C C C C C C C C VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI VASANT KUNJ 1 23 ROHINI 1 18 ROHINI 13 A-5 NARELA
1 C

Flt Ctgry

Flat No. Floor 908 THIRD 585 FIRST 37 FOURTH 916 THIRD 468 FIRST 1425 FIRST 204 SECOND 295 THIRD 1411 SECOND 867 FIRST 575 FIRST 278 FIRST 87 FIRST 135 SECOND 303 SECOND 452 GROUND 870 SECOND

35452 35549

KULDEEP SINGH CHAUDHARY S SUNDARARAJAN DINESH KUAMR SHARMA

A LIG LIG GRP 2 LIG LIG LIG LIG MIG D-3 MIG LIG LIG D-7 HIG GRP 2 MIG E LIG HIG GRP 2 2 LIG LIG

35628 SWATANTRA DEEP 35777 BINAY SHARMA 35935 AKHILESH KUMAR RAWAT 35939 NIRANJAN DAS DUA 35961 KIRAN MITTAL 36192 SATBIR SINGH 36401 SWATI GUPTA 36461 AJAY JAIN 36619 SAMARPAL 36883 RAJ KUMAR JINDAL 37259 PRAVEEN KUMAR 37747 SAHIL GULATI 38286 KHUSHI RAM SINGHAL 38588 ANKUR KHETRAPAL 38654

LOKNAYAK PURAM 4 11 DWARKA F B-2 NARELA GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI 7 21 ROHINI VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI

C&D D-6

SHALIMAR BAGH

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 14 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C PITAM PURA SANDEEP SHARMA C C C C C C C C C C C VASANT KUNJ SHALOO MANCHANDA C C C
3

Flt Ctgry

Flat No. Floor 204 SECOND 663 GROUND 401 FOURTH 741 THIRD 1339 FOURTH 421 GROUND 478 FOURTH 268 FIRST 125 FIRST 9 SECOND 10D THIRD 999 FOURTH 279 THIRD 613 FOURTH 266 GROUND 579 FOURTH 1637 FOURTH

RAKESH ARORA 38746 HEMANT CHOPRA 38935 ALOK ANAND 39108 39167 VERINDER KUMAR SHARMA 39912 ROHIT SETH 40093 SEEMA MAHESHWARI 40247 MAHESH AGRAWAL 40709 PURNIMA SHARMA 40927 SANTOSH 41070 NISHI TYAGI 41149 ABHIJEET GOKHALE 41597 MUKUL ANAND 41857 RAJ KUMAR DHAWAN 41922 42086 ASHWANI KUMAR 42577 SYED YASIR ALI 42642

18 ROHINI 28 ROHINI

D MIG
GH-1

LIG C(M) HIG A-4 LIG LIG D-9 MIG LIG LIG PH 2 LIG PH 2 LIG MIG LIG A LIG D-7 D MIG TYPE B B LIG LIG

VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI 16 ROHINI 16 ROHINI PITAM PURA GH-1 28 ROHINI
A

J J

LOKNAYAK PURAM

BINDAPUR 4 11 DWARKA GH-1 28 ROHINI

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 15 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C C C C C C C VASANT KUNJ MANISH KUMAR GUPTA C C C C
B-2

Flt Ctgry

Flat No. Floor 60 FOURTH 912 SECOND 1108 FIRST 943 GROUND 597 FOURTH 453 GROUND 437 FOURTH 1025 FIRST 711 FIRST 56 THIRD 667 FIRST 132 SECOND 761 FIRST 377 FOURTH 1278 FOURTH 779 FOURTH 175 THIRD

ANIL KUMAR JAWA 42887 RAKESH KUMAR 42951 SHISH RAM 44080 SUDISTA KUMAR DAS 44351 MAHENDER SINGH RAWAT 44725 VIRENDRA SINGH RANA 44978 LEENA MOTWANI 45207 SURENDER KUMAR CHAWLA 45661 SATISH KUMAR AGGARWAL 45687 PRIYANKA PANDEYOJHA 45917 RAVI MATHUR 46116 SUNIL KUMAR 46294 RENU VERMA 46520 46528 KAMAYANI SETHI 46858 MAHESH SABHARWAL 47192 MUKESH KUMAR 47375

28 ROHINI

GH-1

LIG
D

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI
B-2

LIG LIG LIG LIG D-6 MIG LIG A LIG A-4 LIG GRP 2 LIG LIG E LIG A-3 LIG LIG LIG LIG MIG

LOKNAYAK PURAM VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI
A

LOKNAYAK PURAM VASANT KUNJ H B-2 NARELA GH-1 28 ROHINI 1 18 ROHINI

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI 1 19 DWARKA

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 16 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C PITAM PURA JITENDER KUMAR TANEJA C C C C C C C C C C C C C VASANT KUNJ E B-2 NARELA GH-1 28 ROHINI
D D

Flt Ctgry

Flat No. Floor 149 FOURTH 536 THIRD 1613 THIRD 202 SECOND 973 THIRD 155 THIRD 502 FIFTH 196 THIRD 713 THIRD 14 THIRD 45 SECOND 792 SECOND 66 GROUND 96 THIRD 1302 GROUND 997 FOURTH 40 FOURTH

AMIT 48073

GOEL

VIJAY KUMAR GUPTA 48120 OMPRAKASH 48173 PARIT JAIN 48396 48848 49313 49682 SANCHITA MASSEY 49738 RICHA PAHUJA 49946 ANITA BHAMBI 50262 AMRIT VARSHA DATTA 50988 LAXMI NARAYAN SHUKLA 51469 SANGEETA GOGIA 51548 LALIT KUMAR JAIN 51640 ARVIND RAWAT 52181 NEERAJ VERMA 52202 SANJAY BHARADWAJ 52255 DEVENDRA SINGH RAUTELA HEMANT NAGPAL

18 ROHINI 18 ROHINI 28 ROHINI

1

E LIG E LIG

3

GH-1

LIG B1(M) HIG LIG GRP 1 LIG A(M) HIG LIG LIG E LIG MIG LIG A-2 LIG GRP 2 LIG LIG LIG LIG

LOKNAYAK PURAM B B-2 NARELA PITAM PURA GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI 1 18 ROHINI C 19 ROHINI GH-1 28 ROHINI

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 17 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C VASANT KUNJ SUNITA YADAV C C C C C C C C C VASANT KUNJ RAM KRISHAN GOEL C VASANT KUNJ SANKHA GHOSH C VASANT KUNJ DINESH KUMAR NANDA C C C C VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI PEERA GARHI GH-1 28 ROHINI A-1 LIG LIG MIG LIG D-6 HIG A-2 LIG VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI C B-2 NARELA D-6 MIG
D

Flt Ctgry PH 2 MIG

Flat No. Floor 114 SECOND 441 FIRST 819 FOURTH 1565 FIRST 694 THIRD 671 SECOND 470 SECOND 101 THIRD 457 FOURTH 176 THIRD 439 FIRST 84 THIRD 470 FIRST 246 THIRD 489 SECOND 60 FOURTH 903 GROUND

JASMEET KAUR SODHI 53167 BIPIN JOSHI 53450 53910 VIKAS JAISWAL 53936 AMIT KUMAR GOYAL 54078 GIRIJESH KUMAR JHA 54870 AMAN SINGH 55235 OMKAR SINGH 55551 MANISH KUMAR 55893 DEEPAK KUMAR PANDIT 56278 RADHA PACHAURY 57023 57546 57812 58079 VICKY BEDI 58105 CHAMELI DEVI 58178 SCHIN SHARMA 58671

14 DWARKA

B

D-6 MIG LIG LIG TYPE B LIG TYPE B LIG LIG A-2 LIG LIG GRP 1 LIG

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI
B-1

LOKNAYAK PURAM
B-1

LOKNAYAK PURAM
B-2

LOKNAYAK PURAM

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 18 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C VASANT KUNJ GURNAM SINGH C C C VASANT KUNJ SHRIKISHAN MITTAL C C C C C C C C C C C C VASANT KUNJ VASANT KUNJ 1 18 ROHINI 1 18 ROHINI PITAM PURA GH-1 28 ROHINI
B-2 B-1

Flt Ctgry

Flat No. Floor 399 FOURTH 756 GROUND 319 FOURTH 577 GROUND 99 SECOND 704 SEVENTH 1601 GROUND 638 FOURTH 387 FIRST 1490 SECOND 310 GROUND 994 THIRD 521 GROUND 131 THIRD 101 GROUND 122 GROUND 538 FOURTH

AMIT SETIA 59370 MITHILESH SHUKLA 59666 60346 SHANTY BINU 60823 RAM AWADH YADAV 60991 61119 ASHISH MEHTA 62078 PRADEEP KUMAR 62476 VIPIN 62590 ANUJ JAIN 62824 ATUL VERMA 63762 ANU JAIN 64814 NEERAJ KUMAR DWIVEDI 64956 AMIT TOKAS 65599 SATYA PARKASH SHARMA 65758 YASHWANT SHEWADE 66005 JAYA KANWAR 66930

28 ROHINI

GH-1

LIG A-3 LIG TYPE B LIG GRP 1 B A-2 LIG B1(M) HIG LIG LIG LIG LIG PH 1 B LIG LIG D-12 HIG E LIG E LIG D-8 MIG

LOKNAYAK PURAM 6 A-5 NARELA

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI B-4 NARELA GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 19 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C VASANT KUNJ PAWAN KUMAR MITTAL C C C C C C C C C C C C C C C VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI 4 11 DWARKA B-4 NARELA VASANT KUNJ 18B DWARKA
1

Flt Ctgry PH 2 MIG

Flat No. Floor 359 THIRD 687 FOURTH 354 SECOND 214 THIRD 4 4D THIRD 594 THIRD 620 FOURTH 110 SECOND 414 THIRD 1073 THIRD 511 SECOND 256 GROUND 1605 FIRST 846 FIRST 765 FIRST 214 THIRD 297 GROUND

NEERAJ CHAODHARY 67222 ARUN KUMAR BHAGAT 68398 68504 SANJEEV KUMAR SAHNI 68762 SURYAKANT KOTIYAL 70389 RAJIV SHARMA 70407 SURENDER KUMAR YADAV 70586 SUBHASH CHAND GUPTA 71155 71278 71554 ABHISHEK 72087 SUJATA SWARNKAR 72282 SURENDER YADAV 72503 VIRENDER YADAV 72859 RAMESH KUMAR DUDEJA 73110 DEEPAK SAREEN 73172 RAJ KUMAR GUPTA 73360 SOMAJA THANKAPPAN PILLAI MAMTA MUKHI

14 DWARKA

B

A-5 LIG D-10 MIG PH 2 LIG PH 2 GRP MIG LIG LIG LIG A LIG LIG LIG D-4 MIG LIG LIG LIG LIG PH 1 B

KONDLI GHAROLI GH-1 28 ROHINI
B-2

LOKNAYAK PURAM
D

LOKNAYAK PURAM
A

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI
B-2

LOKNAYAK PURAM

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 20 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C VASANT KUNJ AMIT GUPTA C C C C C C C C C C C DILSHAD GARDEN YOGENDER PRASAD C C
3

Flt Ctgry

Flat No. Floor 52 SECOND 417 FOURTH 475 THIRD 3 GROUND 501 FIFTH 359 FOURTH 25 FIRST 626 FOURTH 1125 FIRST 494 FIRST 99 THIRD 7 FIRST 47 SECOND 449 SECOND 93A GROUND 170 GROUND 1039 FOURTH

NEELAM KAJAL 73900 AMIT VIJ 74250 ARZOO KHAN 74403 JAVED ALI 74405 75494 JYOTSNA MAITY 76003 RAM PRAKASH 76014 NAVEEN AGGARWAL 76305 MANOJ GUNWANT 76734 SURENDRA KUMAR GUPTA 77211 ARTHY MUTHANNA SINGH 77440 NITIN SHELLY 77676 JHUNNU LAL SRIVASTAVA 77773 PANKAJ KUMAR 77850 NAZIA HODA 78027 78077 78136 KAUSHAL KUMAR SACHDEVA

23 ROHINI 28 ROHINI

11A

MIG
GH-1

B-1

LOKNAYAK PURAM C-1

LIG TYPE B LIG LIG C1(M) HIG LIG LIG B LIG LIG B LIG PH 2 MIG LIG A-1 LIG LIG R B HIG TYPE B B LIG

PITAM PURA GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI
A

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI
A

LOKNAYAK PURAM A 13 DWARKA GH-1 28 ROHINI VASANT KUNJ 4 11 DWARKA

BINDAPUR GH-1 28 ROHINI

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 21 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C C C C C C C C C C C
A

Flt Ctgry

Flat No. Floor 19D THIRD 169 SECOND 164 SECOND 1358 FOURTH 128 FIRST 208 FIRST 1185 THIRD 254 THIRD 950 SECOND 319 GROUND 1139 SECOND 1190 SECOND 990 SECOND 1174 FOURTH 671 THIRD 557 FOURTH 560 FOURTH

ANIL KUMAR MAHESHWARI 78279 78366 78474 HEMA NANDA 78842 ANIL GUPTA 78964 ARVIND KUMAR 78990 RAVINDRA SHARMA 79076 SATISH KUMAR 79479 GAURAV GUPTA 79485 PINKY SADH 79662 SAROJ AGARWAL 79757 BARKHA MITTAL 80156 SHRUTI KAPUR 80561 MANU MALHOTRA 80765 ASHISH GUPTA 80800 DEEPAK SHARMA 80859 KRISHAN CHAND YADAV 81129 SATYANDRA PRATAP SINGH MOHAMMAD MOKIM

ZAFRA BAD GH-1 28 ROHINI
C

LIG LIG A LIG LIG LIG LIG B LIG LIG LIG PH 1 B A LIG LIG LIG B LIG PH 1 MIG LIG LIG

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI
A

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI
D

LOKNAYAK PURAM B-4 NARELA
C

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI
D

LOKNAYAK PURAM
A

LOKNAYAK PURAM 2 19 DWARKA GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 22 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C C C C C C C C VASANT KUNJ KRISHAN K MEHTA C C BINDAPUR NIMMI JAIN C
C GH12 B-1

Flt Ctgry TYPE B LIG

Flat No. Floor 126 FIRST 99 FOURTH 615 THIRD 70 THIRD 371 THIRD 523 GROUND 599 FOURTH 243 GROUND 715 THIRD 182 GROUND 26D THIRD 1239 FOURTH 140 FOURTH 177 THIRD 187 SECOND

MOHAMMAD ZUNAID 81285 SARLA JASWAL 82187 SANJAY NEGI 82324 MANISH UPADHYAY 83252 RITU MALIK 83347 83629 83643 SUMEER KOUL 83770 PUNEET GUPTA 84090 SEEMA CHOUDHARY 84216 NITA ARORA 84315 SUKHBIR PRADHAN 84942 RICHA VATS 85165 SACHIN 85258 85493 MRS RAJ UPREIT 85736 86225 RAJENDER KUMAR PALIWAL DEVI DAYAL AGGARWAL

LOKNAYAK PURAM 1 18 ROHINI
B-2

E LIG LIG PH 2 LIG E LIG LIG LIG D-4 MIG LIG LIG MIG LIG E LIG D-2 MIG 2 TYPE B LIG

LOKNAYAK PURAM 18B DWARKA 3 18 ROHINI GH-1 28 ROHINI 4 11 DWARKA VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI PITAM PURA GH-1 28 ROHINI 1 18 ROHINI

PASCHIM VIHAR
3

D A

B

1044 GROUND 1226 FOURTH

LOKNAYAK PURAM

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 23 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C C C C C C C C C C C DILSHAD GARDEN VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI 1 23 DWARKA GH-1 28 ROHINI R HIG PITAM PURA GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI 1 17 ROHINI
3

Flt Ctgry

Flat No. Floor 1062 GROUND 601 SIXTH 925 FIRST 1626 FIRST 124 THIRD 145 GROUND 1216 THIRD 960 FOURTH 231 SECOND 59 FOURTH 1086 FIRST 304 GROUND 173 SECOND 1254 THIRD 149 SECOND 805 FIRST 84B GROUND

POOJA WADHWA 86446 RENU JAIN 86518 SEEMA GUPTA 86536 PRAVEEN CHAUHAN 86601 PARVESH KUMAR CHAWLA 86707 MEENAKSHI SHARMA 86904 KANWARDEEP SINGH TULI 87008 87158 87206 SARIKA MEHTA 87282 VINAY MALIK 87437 AFTAB ALAM 87449 SUMAN GUPTA 87886 SANJAY SAHNI 88676 SURENDER PAUL DHALL 88792 SANJEEV KUMAR GOYAL 89089 SANJAY GUPTA 90316 MAHINDER KAUMR BHAGWANI RANJANA GUPTA

28 ROHINI

GH-1

LIG B(M) HIG LIG LIG GRP 2 LIG TYPE B B LIG LIG LIG E LIG LIG PH 1 B D-2 HIG LIG MIG LIG

C D

BINDAPUR GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI 1 18 ROHINI GH-1 28 ROHINI B-4 NARELA

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 24 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C C C C C C PITAM PURA BABITA C C C VASANT KUNJ VIPIN SHARMA C C SHALIMAR BAGH GH-1 28 ROHINI BH LIG LIG
C

Flt Ctgry

Flat No. Floor 956 THIRD 78 FOURTH 1151 SECOND 38 FOURTH 695 THIRD 850 SECOND 619 FOURTH 16 THIRD 98 FOURTH 306 FIRST 1215 THIRD 203 SECOND 1091 THIRD 11 SECOND 33 GROUND 7 THIRD 665 FIRST

BHUSHAN SAROANA 90492 VISHAL HANDA 90675 INDER PAL SINGH 91127 SATPAL SHARMA 91204 RAKESH KUMAR MADAN 91533 SANDEEP KUMAR 91805 RAJIV VERMA 92510 POONAM BHATIA 92788 KALPANA AGGARWAL 93516 SHYAM SUNDER KOGATA 93565 PUNIT SAWAL 93766 RAM SINGH 94114 94791 SUNIL KUMAR SINGH 95025 GEETA MEHRA 95600 96433 RAM KAPOOR 96794

28 ROHINI 16 ROHINI 28 ROHINI 18 ROHINI 18B DWARKA 28 ROHINI 11 DWARKA 28 ROHINI B-2 NARELA

GH-1

J
GH-1

LIG PH 2 LIG LIG

1

E LIG PH 2 LIG

GH-1

LIG
4

LIG
GH-1

C

LIG GRP 1 LIG D-3 MIG LIG C1(M) HIG B LIG B LIG A-1 LIG

VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI

LOKNAYAK PURAM
A

LOKNAYAK PURAM

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 25 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C DILSHAD GARDEN GURMEET KAUR BAHRA C C C C C C C C C C C C C SHALIMAR BAGH GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI DILSHAD GARDEN GH-1 28 ROHINI 6 23 ROHINI
A

Flt Ctgry

Flat No. Floor 1091 SECOND 460 FOURTH 63C SECOND 98C FIRST 103D FIRST 657 FOURTH 1035 THIRD 778 FOURTH 146 FOURTH 89F SECOND 49 SECOND 186 SECOND 677 FIRST 59 FOURTH 692 SECOND 970 SECOND 1212 SECOND

PRITPAL KAUR 97044 ALOK KUMAR MITTAL 97175 PRAHLAD SINGH 97214 NARESH PRATAP SINGH 97453 97569 SUNITA BATRA 97597 98128 99099 SUDHIR KUMAR 99169 VINOD KUMAR 99235 MAMTA JAIN 99242 TANU PURI 99402 DURGA PARSHAD 99571 ANUJ MAHAWAR 99641 100172 100388 SUSHEEL KUMAR GOYAL 100459 DHARMENDER KUMAR VERMA SMT RENU JAIN KUMAR RAJNISH UPADHYAY V B BANSAL

28 ROHINI 28 ROHINI

GH-1

LIG
GH-1

6

KONDLI GHAROLI R

LIG PH 2 MIG HIG R HIG LIG LIG LIG A LIG R MIG LIG GRP 2 MIG C LIG BH LIG LIG LIG LIG

DILSHAD GARDEN GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI
C

LOKNAYAK PURAM

LOKNAYAK PURAM

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 26 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C VASANT KUNJ PRADEEP KUMAR MEHTA C C C C DILSHAD GARDEN PRAVIN KUMAR DEEPAK C BINDAPUR DEVI SINGH C C C C C C C C C DILSHAD GARDEN SHALIMAR BAGH 4 11 DWARKA GH-1 28 ROHINI R HIG DILSHAD GARDEN GH-1 28 ROHINI
B 3 A

Flt Ctgry

Flat No. Floor 507 FIRST 875 THIRD 240 FOURTH 290 FIRST 348 FIRST 955 THIRD 103H THIRD 569 GROUND 81H THIRD 1196 THIRD 1077 SECOND 715 THIRD 310 SECOND 65 SECOND 351 SECOND 1033 THIRD 102D FIRST

LACHMAN DASS GOYAL 100555 ASHOK KUMAR GUPTA 100584 ARUN VERMA 100617 100849 HANOJ KUMAR GOYAL 101151 KANTA GOTHWAL 101307 MUKESH KUMAR 101425 101451 101518 VINOD KUMAR SINGH 101522 RAJ KUMAR CHAUHAN 101546 SANJAY KUMAR 101655 HARE KRISHNA SINGH 101700 ASHOK KUMAR RAINA 101964 BINDU SHARMA 102869 TARUN KATHURIA 103309 GARIMA BATRA 103337

28 ROHINI 28 ROHINI

GH-1

LIG
GH-1

LIG D-4 MIG A LIG LIG LIG R E R MIG LIG MIG LIG LIG BH LIG LIG LIG MIG TYPE B B

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI

EAST OF LONI ROAD
B-2

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 27 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C VASANT KUNJ SARITHA RAO C C C C C C C C C SHALIMAR BAGH KARANPREET SINGH C C C C C C C VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI D B-2 NARELA GH-1 28 ROHINI F B-2 NARELA GH-1 28 ROHINI D-3 MIG LIG LIG GRP 1 LIG LIG GRP 2 LIG LIG VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI B-4 NARELA GH-1 28 ROHINI C B-2 NARELA BH LIG D-2 HIG LIG LIG LIG LIG PH 1 B LIG GRP 1 LIG D-7 MIG Flat No. Floor 615 FOURTH 143 SECOND 940 FOURTH 245 FIRST 1433 THIRD 1356 THIRD 167 GROUND 1557 FOURTH 73 THIRD 8 THIRD 276 FIRST 147 FIRST 186 FIRST 278 FOURTH 1140 FOURTH 27 FIRST 1312 SECOND

Flt Ctgry

RAJAN AGARWAL 103503 103668 RANJIB ROY CHOWDHURY 103670 MUKESH GUPTA 103750 GURSHARAN SINGH REKHI 103903 SUDHIR MANCHANDA 103947 ANUBHAV GUPTA 103993 DINA NATH 104972 LALIT KUMAR 105035 SANJU GUPTA 105141 105342 MEENA AGGARWAL 105379 DEEPIKA AGGARWAL 105446 CHANDER LATA DUA 105889 NITIN AHUJA 105910 RAMESHWAR CHATURVEDI 106483 AMIT KUMAR OJHA 106846

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 28 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C DWARKA PARVEEN KUMAR DHAWAN C C C C C C C C C C BINDAPUR ANKIT JAIN C C C C C C SHALIMAR BAGH
B-1 D 6

Flt Ctgry SITE 2 PH MIG LIG LIG LIG

Flat No. Floor 1 67D THIRD 689 SECOND 904 GROUND 600 FOURTH 278 SECOND 708 FIRST 386 THIRD 546 FIRST 14 FOURTH 623 GROUND 165 GROUND 331 SECOND 777 FOURTH 317 FOURTH 1363 GROUND 1586 FIRST 53 FIRST

SURINDER SINGH 107095 107486 108099 108275 SUJATA SINGH 108529 NITESH KUMAR SINHA 108543 RANJIT KUMAR 108545 DAYA NAND DIMRI 109087 109492 110426 HARSH UPADHYAY 110432 110630 MADHU CHOPRA 111434 MEGHA AGGARWAL 111542 BHAGIRATH KALERA 111850 GURDEEP GUJRAL 111947 KALIKA WADHAWAN 112056 DHEERAJ KUMAR PARWANDA SANJAY GUPTA PRAMOD KUMAR SRIVASTAVA CHANDRA MOHAN MALAKAR

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI 4 11 DWARKA D-3 VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI D-10 VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI C-1 VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI
3

HIG LIG HIG LIG LIG LIG TYPE B B TYPE B LIG LIG LIG LIG LIG BH LIG

A

LOKNAYAK PURAM
D

LOKNAYAK PURAM 4 11 DWARKA GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 29 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C VASANT KUNJ MADHUR SIKRI C BINDAPUR JITENDER KUMAR C VASANT KUNJ JAIDEEP MALIK C C C C VASANT KUNJ ASIF KHAN C C C C C C C C C C VASANT KUNJ VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI D-10 MIG
D B-2 3

Flt Ctgry

Flat No. Floor 98 SECOND 35 GROUND 637 FIRST 895 THIRD 502 FIFTH 164 FIRST 70 FIRST 589 SECOND 652 SECOND 192 GROUND 381 GROUND 813 THIRD 493 THIRD 618 SECOND 447 THIRD 992 SECOND 382 SECOND

ASHWANI KUMAR 112061 112701 113640 114158 DEVENDER SINGH 114413 SARLA GUPTA 114651 SUMIT BANSAL 114721 115555 115801 115913 NISHITH KUMAR GUPTA 116324 KALYANI DIDOLKAR 116368 MADHUMITA KUMAR 116607 A. P. GARG 116732 MANIK CHHABRA 117280 DURGADUTT SHARMA 117771 117886 MALLIKARJUNV ALAGAWADI DHARMENDRA SINGH SHEKHAWA DR HEMANT KUMAR

A-2 D B-1 LIG LIG B(M) PITAM PURA A 17 DWARKA A-2 LIG LIG LIG PH 1 B LIG LIG LIG B LIG D-6 MIG LIG HIG PH 2 MIG LIG TYPE B B

LOKNAYAK PURAM

LOKNAYAK PURAM
D

LOKNAYAK PURAM B-4 NARELA GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI
A

LOKNAYAK PURAM

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 30 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C JAHANGIR PURI C C C C C C C C VASANT KUNJ SATISH AGARWAL C C C C C
B-2 C

Flt Ctgry PH B 1

Flat No. Floor 321 GROUND 137 FOURTH 82 GROUND 299 FIRST 300 FOURTH 236 THIRD 605 SECOND 320 GROUND 105 FIRST 335 THIRD 790 THIRD 608 SECOND 197 FOURTH 335 GROUND 1126 GROUND 370 GROUND 1610 SECOND

HARI CHARAN MAHTO 117921 JUGINDER KUMAR ARORA 118051 SURENDER KUMAR SETHI 118124 118458 118794 HARASHJIT WALIA 118879 119149 119195 PREM GANDHI 119384 ASIT KUMAR DATTA 119583 YASH PAL SANTOSHI 119639 NIKHIL KEDAWAT 121084 121588 VISHAKHA JAIN 121927 AMARJEET KAUR 122185 SAURABH KAPOOR 122237 RAJEEV BAJAJ 122361 VENKATESWARLU USURAPTI NUSRAT HAMEED KHAN DEBABRATA SINHA THAKUR AVDESH GARG

B-4 NARELA 18 ROHINI 18 ROHINI

1

E LIG E LIG MIG B LIG 2 PH 1 MIG PH 1 B E LIG TYPE B LIG PH 2 LIG D-7 HIG LIG PH 1 B B LIG PH 1 B LIG

1

LOKNAYAK PURAM
GH12

PASCHIM VIHAR 16 3 DWARKA B-4 NARELA 1 18 ROHINI
B-1

LOKNAYAK PURAM 18B DWARKA

LOKNAYAK PURAM B-4 NARELA
A

LOKNAYAK PURAM B-4 NARELA GH-1 28 ROHINI

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 31 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C DILSHAD GARDEN PRAYANK SRIVASTAVA C DILSHAD GARDEN OM NARAYAN MISHRA C C C C C C C C C C C VASANT KUNJ SUMEET ANAND C VASANT KUNJ D-3 HIG DILSHAD GARDEN 2 19 DWARKA
D

Flt Ctgry

Flat No. Floor 609 SECOND 199 FIRST 847 FIRST 97E SECOND 79B GROUND 331 FIRST 583 GROUND 257 FIRST 1510 SECOND 104 FOURTH 228 FIRST 79 THIRD 94H THIRD 592 FOURTH 257 FOURTH 539 FOURTH 314 FOURTH

BHUPESH ARORA 122745 DEEPAK SINGH 122751 REHAN NABI KHAN 123081 AWADESH KRISHNA 123290 123732 124178 VIJAY KUMAR 124264 SUNIL KUMAR RAUTELA 124403 BHUPAL SINGH 125006 SATISH KUMAR SHARMA 125257 VINOD YADAV 125325 HARISH LUGANI 125690 PAWAN KUMAR SOLANKI 125923 ARUN NAIR 126065 SOMNATH BOSE 126123 KAMALA SINGH 126571 126699

28 ROHINI

GH-1

LIG
A

B LIG LIG R MIG R HIG MIG LIG PH 2 LIG LIG A-2 LIG LIG MIG R MIG MIG LIG D-8 HIG

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI

JAHANGIR PURI 4 11 DWARKA 16 ROHINI GH-1 28 ROHINI VASANT KUNJ 4 11 DWARKA 1 19 DWARKA

J

LOKNAYAK PURAM

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 32 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C VASANT KUNJ SHITIZ SHARMA C JAHANGIR PURI SAMPATI C C C C C C C C C C VASANT KUNJ HEMA SINGH C C VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI B-1 LIG LIG VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI D-1 MIG VASANT KUNJ 18 ROHINI
3

Flt Ctgry

Flat No. Floor 58 FOURTH 252 THIRD 369 SECOND 76 SECOND 394 GROUND 107 GROUND 384 GROUND 257 FOURTH 1198 FOURTH 577 FOURTH 300 FOURTH 494 SECOND 189 SECOND 1422 GROUND 201 FIRST 645 SECOND 1070 SECOND

ARUN KUMAR AHUJA 127035 SUMAN LATA JAIN 127045 GANESAN K 127387 UPVINDER SINGH 127416 127702 128317 YOGESH KUMAR SHARMA 128615 SURESH CHANDER 128622 RAVI CHOPRA 128740 SONAM ARORA 129437 KHARAITI LAL LAMBA 129543 JUGAL KISHORE 129793 130641 130779 RAJESH KUMAR 130837 131174 KRISHAN KUMAR SARDANA 131789 SUBHASH CHANDER SHARMA ANJANA KANWAR

A-1 VASANT KUNJ 2 9 DWARKA 4 11 DWARKA A-2 LIG MIG TYPE B B LIG GRP 1 LIG LIG LIG D-3 MIG C MIG D-1 MIG LIG LIG MIG LIG

C

BINDAPUR GH-1 28 ROHINI B B-2 NARELA GH-1 28 ROHINI
D

LOKNAYAK PURAM

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 33 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C C C C C C C C C C C VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI 4 11 DWARKA
C

Flt Ctgry PH 2 MIG

Flat No. Floor 97 SECOND 139 FIRST 1317 FOURTH 466 FIRST 1258 THIRD 288 GROUND 376 THIRD 315 FOURTH 1028 FIRST 362 GROUND 1324 SECOND 833 THIRD 555 THIRD 273 THIRD 512 THIRD 934 THIRD 734 SECOND

BHAVJIT KAUR GULATI 132505 S.KULWINDER SINGH 132538 LAXMI ADLAKHA 132890 RAJKAMAL YADAV 133544 SONIA CHAWLA 134054 POONAM MEHTA 134240 KAWALJEET KAUR 134533 USHA RANI 134613 DR BHAUNA SAXENA 134827 CHIRAG CHADHA 134914 MOHINDER SINGH 135110 SAURABH LAL 135167 PREETHY M GOPINATHAN 135261 ANJU GOYAL 135739 MARSHNEEL VAID 135839 ARUN KUMAR GOYAL 136003 UMESH KUMAR MATHUR 136059

13 DWARKA

A

D-2 VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI 4 11 DWARKA
A

MIG LIG LIG A LIG PH 1 B MIG D-3 MIG LIG LIG A LIG LIG LIG LIG PH 1 MIG LIG PH 2 MIG

LOKNAYAK PURAM B-4 NARELA 2 9 DWARKA

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI
D

LOKNAYAK PURAM 4 11 DWARKA 3 19 DWARKA
D

LOKNAYAK PURAM A 17 DWARKA

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 34 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C VASANT KUNJ SURESH YADAV C C C C C C C C VASANT KUNJ ATUL MALHOTRA C C C C C C C C
3 A

Flt Ctgry

Flat No. Floor 732 FIRST 583 THIRD 760 FOURTH 5 FIRST 314 THIRD 625 SECOND 931 GROUND 8 FIRST 181 GROUND 752 GROUND 732 SECOND 459 FIRST 797 FOURTH 247 FIRST 394 FOURTH 1473 THIRD 193 GROUND

KAVITA GUPTA 136126 136535 MAHESH CHANDER 136568 SUMIT GULATI 136846 BHUPINDER SINGH 137095 PANKAJ KUMAR PRUTHI 137378 SANJIVAN PRASAD DOGRA 137646 SURENDER 137898 VIRENDER MENDIRTTA 137975 138219 POOJA GUPTA 138236 AASTHA RASTOGI 138287 HEMANT GROVER 138593 MOHAN CHAND GUPTA 138613 ANKUR WADHWA 138751 NASEEM 139177 VARUN JETHI 139190

A-4 LIG B LIG LIG E LIG GRP 1 LIG PH 2 MIG TYPE B B LIG D-1 B MIG TYPE B B LIG MIG LIG LIG A LIG LIG PH 1 B

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI 1 18 ROHINI D B-2 NARELA A 13 DWARKA
3

D E

BINDAPUR 18 ROHINI

1

BINDAPUR GH-1 28 ROHINI 2 19 DWARKA GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI
A

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI B-4 NARELA

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 35 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C C C C C C C C C C C JHILMIL 19 DWARKA 28 ROHINI
3

Flt Ctgry

Flat No. Floor 91 SECOND 411 FIRST 88 FIRST 180 THIRD 139 FOURTH 96G THIRD 474 THIRD 145 FOURTH 696 THIRD 1361 GROUND 166 THIRD 746 FIRST 570 SECOND 556 THIRD 20C SECOND 197 SECOND 586 FIRST

POONAM SETHI 139351 AMARJIT SINGH KOCHHAR 139555 RAVI KUMAR 139602 NITIN ARORA 139777 ANIL DHIR 139925 140086 140249 RAJA DIWAKAR 140452 SEEMANI SINHA 140526 BIPENDER KUMAR 140625 KAMAL KANT PRASAD 140658 VASANTA 140744 OM PRAKASH DUBEY 140756 VIPIN KUMAR SHARMA 141346 BIPIN KUMAR 141429 GIAN CHAND SHARMA 141560 BHARAT BISHT 141754 PRAKASH CHANDRA DADHEECH ABHAY KUMAR

18 ROHINI

1

E LIG D-9 MIG E LIG 2 E LIG R MIG LIG A LIG LIG LIG PH 2 LIG LIG LIG LIG MIG PH 1 MIG LIG

VASANT KUNJ 1 18 ROHINI
GH12

PASCHIM VIHAR 1 18 ROHINI DILSHAD GARDEN 4 11 DWARKA
C

LOKNAYAK PURAM
D

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI 18B DWARKA GH-1 28 ROHINI 4 11 DWARKA 4 11 DWARKA

GH-1

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 36 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C C SHALIMAR BAGH VIJENDRA SINGH C C C C C C C C SHALIMAR BAGH SAROJNI C SHALIMAR BAGH BH LIG SHALIMAR BAGH 1 18 ROHINI SHALIMAR BAGH GH-1 28 ROHINI 1 18 ROHINI SHALIMAR BAGH C 19 ROHINI BH LIG LIG E LIG BH LIG E LIG BH LIG BH LIG MIG VASANT KUNJ 4 11 DWARKA
B-2

Flt Ctgry

Flat No. Floor 1340 FOURTH 465 FIRST 51 GROUND 200 FOURTH 580 THIRD 187 FIRST 446 FIRST 2 GROUND 55 SECOND 438 SECOND 70 FOURTH 1540 FOURTH 75 THIRD 6 SECOND 92 SECOND 34 FIRST 28 THIRD

ANIL BHARDWAJ 142503 PANKAJ KUMAR 142563 MR. ARUN KUMAR YADAV 142567 KAPIL SHARMA 142785 SHANTI RAWAT 142804 ADESH KUMAR GUPTA 143704 AMIT SINGHAL 144024 MANISH JAIN 144099 144129 RAJESH BHUTANI 144406 SUSHIL KUMAR KANDWAL 144736 NITESH GUPTA 145817 SURJIT KUMAR BAGOTRA 145826 SHANTI DEVI 146091 HITESH SHARMA 146914 SATYA PRAKASH KAUSHIK 146967 147188

28 ROHINI

GH-1

B-1

LOKNAYAK PURAM BH SHALIMAR BAGH GH-1 28 ROHINI D-7

LIG TYPE A LIG LIG LIG MIG LIG LIG BH LIG

LOKNAYAK PURAM

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 37 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C C C C BINDAPUR SUNEET MISHRA C C C C C C C VASANT KUNJ A 13 DWARKA 18B DWARKA
B-1 B-2

Flt Ctgry

Flat No. Floor 487 FIRST 219 SECOND 275 GROUND 280 THIRD 10C SECOND 897 FOURTH 493 SECOND 213 GROUND 249 SECOND 388 GROUND 102 FIRST 517 SECOND 390 SIXTH 144 SECOND 206 THIRD 46 THIRD 394 THIRD

MANOJ JAIN 147242 JANAK RAJ SACHDEVA 147534 MUKESH KAKKAR 147899 NARESH KUMAR AHUJA 148266 AMIT KUMAR 148670 ASEEM BHARDWAJ 149318 SANJEEV JHA 149502 ANKIT KUMAR 149774 BIMLA DEVI KANDWAL 149846 RAM DHANI NISHAD 150468 150597 SANJEEV UPADHYAY 150761 MEENU RUSTAGI 150875 SUNITA YADAV 150920 SARITA DEVI 151900 152032 152317 RAGHAVENDRA SING CHAUHAN VIKASH SINHA

LOKNAYAK PURAM 6 23 ROHINI 6 23 ROHINI D-3 VASANT KUNJ 10 DWARKA GH-1 28 ROHINI 16 3 DWARKA D-1 VASANT KUNJ 4 11 DWARKA
3

LIG MIG MIG MIG PH 1 MIG LIG PH 1 MIG MIG LIG TYPE B B HIG PH 1 MIG TYPE F 3 D-2 MIG MIG PH 2 LIG TYPE B LIG

E B1(M)

PITAM PURA 16 3 DWARKA 19B DWARKA

LOKNAYAK PURAM

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 38 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C C C C C C C C VASANT KUNJ SHASHI TIKU C C C
B-2 D

Flt Ctgry

Flat No. Floor 378 FOURTH 599 THIRD 998 THIRD 92 SECOND 429 SECOND 840 FOURTH 287 FOURTH 382 GROUND 103 GROUND 457 SECOND 543 GROUND 468 GROUND 251 THIRD 487 SECOND 793 THIRD 138 FOURTH 503 THIRD

MANISH GOEL 152473 AKHILESHWAR PANDEY 152581 JAYESHKUMAR BHATT 153138 SATYAM RASTOGI 153175 RAJAT KUMAR GAKHAR 153526 ANKUR MISRA 153700 PARAMLAL 154054 SURESH CHAND 154090 PAWAN KUMAR GUPTA 154497 SHAILZA MALIK 154652 JUDGEMENT RAI 154983 DEEPAK SONI 155146 RITA SINGH 155268 ARUN KUMAR BARA 155285 155318 MANOHAR SINGH DHINGRA 155340 BHUSHAN KUMAR DANG 155821

LOKNAYAK PURAM 18B DWARKA
A

LIG PH 2 LIG B LIG GRP 2 MIG D-9 MIG LIG PH 2 LIG PH 1 B LIG D-6 MIG LIG D-6 MIG PH 2 LIG D-5 MIG LIG GRP 1 LIG PH 2 LIG

LOKNAYAK PURAM 6 23 ROHINI VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI 16 ROHINI B-4 NARELA GH-1 28 ROHINI VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI VASANT KUNJ 18B DWARKA

J

LOKNAYAK PURAM C B-2 NARELA 18B DWARKA

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 39 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C C C C C C C C C C C VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI
A

Flt Ctgry

Flat No. Floor 1085 FIRST 104 FIRST 661 GROUND 1292 SECOND 745 FIRST 547 SECOND 1555 THIRD 621 FIRST 1352 SECOND 22 GROUND 516 GROUND 1342 GROUND 401 GROUND 373 FOURTH 370 SECOND 770 SECOND 412 SECOND

RAM KANWAR 156008 MADHU CHAUDHARY 156380 HARIOM GUPTA 156446 DR. AJAY KUMAR 156588 HEMLATA RAUTELA 156608 MANOJ JAIN 156950 ANIL KUMAR 157320 SHARTBHUSHAN 157512 RANJAN KEDIA 157566 KUMAR SUSHOBHAN 157756 DIVYE KALRA 159246 SATBIR SINGH 159271 SIDDHARTH SHANKAR 159379 KIRAN KAPOOR 159742 ARCHANA JETHANI 159957 BALWANT SINGH 160183 SUNIL KUMAR 160709

28 ROHINI

GH-1

LIG B(M) HIG LIG LIG LIG D-8 MIG LIG D-13 MIG LIG BH LIG GRP 1 B LIG LIG D-10 MIG LIG LIG A LIG

PITAM PURA GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI SHALIMAR BAGH 6 A-5 NARELA GH-1 28 ROHINI 4 11 DWARKA

LOKNAYAK PURAM

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 40 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C C C C C C C C C C C VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI 16 ROHINI GH-1 28 ROHINI 2 A10 NARELA
3

Flt Ctgry

Flat No. Floor 80G THIRD 633 THIRD 158 GROUND 163 GROUND 1207 FIRST 1079 FOURTH 451 SECOND 533 FOURTH 555 THIRD 682 THIRD 975 THIRD 149 SECOND 1483 GROUND 220 THIRD 512 GROUND 906 FIRST 855 THIRD

MOHAN LAL WADHWANI 160780 SHASHI JAIN 161093 SHASHI AGARWAL 161312 RAVI BAJAJ 162053 KAVITA SHARMA 162769 162877 162960 DEVENDRA SINGH 163264 AKRITI SARNA 163277 SADANAND PANDEY 163674 ISM LAL MAKKAR 163812 AMIT ARORA 163898 RACHI JAIN 163992 BIMAL PRAKASH 164089 SURESH KUMAR 164215 RAJENDER SINGH 164384 NIRDOSH SHARMA 164814 HARINDER PAL SINGH RANA MADAN LAL BATRA

R DILSHAD GARDEN GH-1 28 ROHINI
3

MIG LIG TYPE B B LIG LIG LIG LIG B LIG LIG A-5 LIG LIG PH 2 LIG LIG GRP 2 MIG TYPE B B LIG TYPE B LIG

D

BINDAPUR GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI
A

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI

J

D

BINDAPUR GH-1 28 ROHINI
B-1

LOKNAYAK PURAM

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 41 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C C C C C C C C C C C VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI DILSHAD GARDEN 4 11 DWARKA
3 C

Flt Ctgry

Flat No. Floor 798 FIRST 271 SECOND 86F SECOND 64 GROUND 698 FOURTH 376 THIRD 88C FIRST 289 SECOND 166 GROUND 508 FIRST 1501 GROUND 590 SECOND 1314 THIRD 231 FIRST 1615 THIRD 1549 SECOND 219 FOURTH

LAL CHAND SHARMA 165535 JAGMAL SINGH 166265 RASHMI SHARMA 166472 VINOD KUMAR 166555 SARTHAK SWAIN 166717 SUNIL 167605 JAIBHAGWAN 167649 RAKESH KUMAR DUTT 167894 BED RAM YADAV 167946 SAHI RAM 168059 LALITA YADAV 168709 SANJEEV KUMAR 169054 ASHOK KUMAR 169166 JAI SINGH DAGAR 170111 MOHAN KUMAR MALIK 170211 ASHA RANI 170260 SURINDER SINGH 170275

A LIG TYPE B LIG R MIG LIG LIG LIG R HIG LIG TYPE B B LIG LIG LIG LIG D-4 MIG LIG LIG LIG

LOKNAYAK PURAM
B-1

LOKNAYAK PURAM DILSHAD GARDEN 4 11 DWARKA GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI

C

BINDAPUR 4 11 DWARKA GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 42 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C VASANT KUNJ INDERJIT SINGH C C C C C C C C C C C C C C C VASANT KUNJ 1 18 ROHINI
A C

Flt Ctgry

Flat No. Floor 765 FIRST 22 SECOND 1294 FOURTH 48 FIRST 272 THIRD 453 THIRD 1262 GROUND 11 THIRD 1266 FIRST 348 FIRST 389 SECOND 576 THIRD 779 FOURTH 401 GROUND 367 THIRD 73 SECOND 72 SECOND

NAVEEN KUMAR GUPTA 170452 LAL CHAND MEHRA 170815 171027 DHAN SINGH DALAL 171063 GIRISH KUMAR 171099 RANBIR SINGH 171107 NAFE SINGH 171123 RAM MEHAR HOODA 171127 PREM KUMAR 171656 171676 171709 AMIT HURIA AMIT 171886 RAVINDER TIWARI 173031 173147 173187 HARVINDER SINGH 173465 SATYA NARAIN 173647 SANTOSH KUMAR CHATURVEDI ARTEE NAGPAL NARENDER KUMAR GHULANI JYOTI DUREJA

A LIG A-1 LIG B LIG E C LIG GRP 2 LIG LIG LIG MIG LIG LIG LIG LIG TYPE B LIG LIG MIG A-2 LIG E LIG

LOKNAYAK PURAM

LOKNAYAK PURAM 1 18 ROHINI 1 17 ROHINI GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI
D2

SARAI KHALIL GH-1 28 ROHINI
D

LOKNAYAK PURAM 4 11 DWARKA GH-1 28 ROHINI
B-1

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI 3 19 DWARKA

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 43 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C PITAM PURA NITIN KUMAR C C VASANT KUNJ KIRAN ARORA C VASANT KUNJ FATEH SINGH C C C C C C C C C C C C C VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI 16 ROHINI GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI 16 ROHINI
3 B-1

Flt Ctgry

Flat No. Floor 404 FOURTH 216 THIRD 15 FOURTH 394 FIRST 526 GROUND 588 FIRST 1005 FIRST 101 GROUND 275 FIRST 1133 THIRD 747 FIRST 277 FOURTH 255 FIRST 141 GROUND 361 GROUND 1156 THIRD 55 THIRD

SACHIN SINGHAL 174574 174676 DINESH VERMA 174735 175260 175659 NAVNISH JAIN 175755 ABRAHAM M KURIAKOSE 175844 ABDUL REHMAN 176251 DEEP KAMAL VERMA 176486 MANJIT KAURSIRPAUL 176600 177739 177921 RAJA SHARMA 178061 SUMIT KALRA 178455 PARMOD KUMAR GUPTA 178797 ROMA 179271 MANU KHANDELWAL 179497 DILIP KUMAR SHRIVASTAV RAJAN KUMAR

A1(M) HIG TYPE A LIG C-1 LIG D-9 MIG D-8 MIG LIG LIG LIG PH 2 LIG LIG LIG LIG PH 2 LIG TYPE B B LIG LIG D MIG

LOKNAYAK PURAM

J

J A

BINDAPUR GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI 18 ROHINI

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 44 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C C C C C C C C PITAM PURA RAM NIWAS C VASANT KUNJ SEHAR TAHIR C C JAHANGIR PURI G B-2 NARELA MIG GRP 2 LIG D-4 LIG PITAM PURA GH-1 28 ROHINI A(M) HIG VASANT KUNJ 1 23 ROHINI B-4 NARELA GH-1 28 ROHINI
A

Flt Ctgry

Flat No. Floor 1256 THIRD 740 FOURTH 1001 TENTH 60 FOURTH 1269 SECOND 603 GROUND 5 FIRST 235 GROUND 1508 FIRST 1142 THIRD 130 SECOND 304 THIRD 192 SECOND 103 FIRST 257 GROUND 229 GROUND 118 FOURTH

POOJA JAIN 179774 SUNIL KUMAR 180213 VINOD BHAT 180222 SAHDEV 180604 PARVEEN 180709 PREMBIR SINGH 180890 SURINDER SINGLA 181475 SWARN SINGH 181524 ANIL KUMAR PURI 181844 VANDANA RANI 181877 SAVITRI GOEL 182290 BHARAT BHUSHAN 182581 CHAND NAGPAL 182927 ROHIT PRASHAR 183582 183936 184058 ANJALI JAIN 184152

28 ROHINI

GH-1

LIG
B-2

LOKNAYAK PURAM C(M) PITAM PURA 4 11 DWARKA GH-1 28 ROHINI D-7

LIG HIG LIG LIG MIG GRP 2 MIG PH 1 B LIG B LIG GRP 1 MIG B1(M) HIG LIG

LOKNAYAK PURAM 7 21 ROHINI

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 45 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C DILSHAD GARDEN ANURADHA C VASANT KUNJ SUNDEEP KUMAR SHARMA C PITAM PURA SAVITA SRIVASTAVA C C C C DILSHAD GARDEN SARITA SARIN C VASANT KUNJ MIHIR KUMAR JHA C C C C C C C C C DILSHAD GARDEN D B-2 NARELA GH-1 28 ROHINI VASANT KUNJ E B-2 NARELA 18B DWARKA GH-1 28 ROHINI
B-1

Flt Ctgry

Flat No. Floor 82E SECOND 67 FIRST 9D THIRD 430 THIRD 1449 SECOND 1146 FIRST 101H THIRD 617 GROUND 44 SECOND 50 SECOND 766 THIRD 893 THIRD 80 FOURTH 1007 FIRST 102A GROUND 339 FOURTH 114 THIRD

RANJANA BUTOLA 184258 184330 184838 185076 ASHIT ARORA 185218 SNEH LATA SHARMA 185472 NAYEEM HYDER 185493 185521 185548 LALO PRASAD SINGH 185566 RITU YADAV 185648 185685 185712 186220 A K SAJWAN 186222 SANJAY KUMAR 186375 HARIOM SHARMA 186478 KAILASH KUMAR THAKURANI RAJENDER KUMAR SINGHAL YUGDEEP VAID

R MIG A-2 LIG MIG D-9 VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI R MIG D-13 LIG A-1 LIG GRP 2 LIG PH 2 LIG LIG TYPE A LIG LIG R HIG GRP 1 LIG LIG MIG LIG LIG

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 46 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C C BINDAPUR GAUTAM GANGULY C C C C C C C C DILSHAD GARDEN KAILASH ANAND C
B-2 C

Flt Ctgry

Flat No. Floor 84 GROUND 44 GROUND 543 SECOND 169 GROUND 32 THIRD 111 THIRD 672 SECOND 55 GROUND 1336 FOURTH 755 GROUND 1074 THIRD 199 FIRST 174 GROUND 317 FOURTH 62 GROUND 95C FIRST 267 FIRST

RAJEEV KUMAR JAIN 186661 SAMEERA KAUSER 186970 SYNTHIA THAKUR 187561 SHARDA SHARMA 187827 AMIT JAGGI 188817 KAVITA MINOCHA 189308 SUMIT POPLI 189789 PRAN PATI 190071 190235 ANADI JENA 190417 TARUN TANDON 190494 RAJEEV SETH 190754 PANKAJ SHARMA 190758 SHRUTI ARORA 191085 SUNITA DUA 191129 PRAKASH CHAND JAIN 191505 191556

18 ROHINI 18 ROHINI

1

E LIG E LIG B LIG PH 1 B PH 2 MIG MIG LIG TYPE B B LIG A-3 LIG LIG GRP 2 MIG MIG LIG LIG R HIG LIG

1

A

LOKNAYAK PURAM B-4 NARELA B 13 DWARKA 1 23 DWARKA GH-1 28 ROHINI
3

B A

LOKNAYAK PURAM VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI 6 23 ROHINI JAHANGIR PURI GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI

LOKNAYAK PURAM

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 47 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C VASANT KUNJ C C C C PITAM PURA SARITA KHURANA C C C C C C C C VASANT KUNJ ATTAR SINGH C VASANT KUNJ A S MENDIRATTA C C C
C A

Flt Ctgry

Flat No. Floor 102 THIRD 777 SECOND 608 FIRST 579 FOURTH 103 FIRST 765 SECOND 707 FIRST 455 THIRD 698 SECOND 511 THIRD 802 EIGHTH 1285 FIRST 456 FIRST 360 FOURTH 216 THIRD 232 SECOND 1247 FIRST

191990 192413

MAHABIR PARSHAD BANSAL RITU YADAV SAROJ KUMARI GUPTA

A-2 LIG B LIG LIG LIG A1(M) HIG A-3 VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI
D

193329 SALMA KHATOON 193345 NITIN AGNANI 193362 193640 BHUPINDER KUMAR 193643 RAJINDER KUMAR BHATIA 193710 HARIPAL BUDHWAR 193860 BALBIR SINGH 194098 ATUL JINDAL 194335 MUKESH KR. 194484 SURESH CHANDRA 195308 195866 196172 AJAY KUMAR 196193 SATINDER SINGH 196513

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI

LIG LIG LIG A-5 LIG MIG A1(M) HIG LIG D-6 MIG D-10 MIG B LIG LIG LIG

LOKNAYAK PURAM VASANT KUNJ 2 19 DWARKA PITAM PURA GH-1 28 ROHINI

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 48 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C C C C C C C C C C C BINDAPUR SHALIMAR BAGH GH-1 28 ROHINI
3 C

Flt Ctgry

Flat No. Floor 1152 FOURTH 774 THIRD 1114 SECOND 15 THIRD 1090 FOURTH 421 GROUND 95 THIRD 1345 SECOND 1153 THIRD 90D FIRST 459 FOURTH 501 GROUND 334 THIRD 329 SECOND 42 GROUND 1249 SECOND 136 GROUND

ARUNDEEP ARORA 196669 ARUN BATRA 196671 RITU SACHDEV 196779 SANDEEP SINGH 196813 VANEET GUPTA 197118 RAVINDER KUMAR OBEROI 197142 BHUSHAN GUPTA 197146 SAVITA GULATI 198446 RAJIVDER SINGH 198465 RITU MAYOR 198523 BISWAS R NAMBIAR 198676 NITA 199118 NIDHEY GUPTA 199159 SURINDER KUMAR SEJPAL 199300 GOBIND SINGH 200091 REKHA BHATT 200642 AKHILESH KUMAR 201416 SINGH

A LIG LIG A LIG MIG A LIG LIG LIG B LIG LIG R HIG LIG LIG LIG LIG BH LIG LIG TYPE B B

LOKNAYAK PURAM
D

LOKNAYAK PURAM
C

LOKNAYAK PURAM C 19 ROHINI
A

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI
C

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI DILSHAD GARDEN 4 11 DWARKA GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI
D

LOKNAYAK PURAM

A

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 49 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C VASANT KUNJ AMIT KAUSHIK C C C C C C VASANT KUNJ DIPENDER KUMAR GHALE C VASANT KUNJ ANISHA GOYAL C C C C VASANT KUNJ KAMAL NARAYAN OMER C C C C C VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI
D A A

Flt Ctgry

Flat No. Floor 747 FOURTH 1112 GROUND 120 FOURTH 579 FIRST 568 FOURTH 610 THIRD 267 THIRD 691 GROUND 187 THIRD 1496 THIRD 753 THIRD 593 SECOND 666 GROUND 606 FIRST 1155 THIRD 751 SECOND 381 GROUND

VEDPAL YADAV 201833 201925 SUNCHIT GUPTA 202122 KULDEEP SINGH 202219 SANDEEP ARYA 202428 V S TANWAR 202974 SUNDER KUMAR 203227 203243 203334 MANOJ SANT 203774 ANIL KUMAR SINGH 203782 ROHIT KUMAR SINGH 204913 205219 PRIYANKA DUGGAL 205461 RAMAN BHARDWAJ 205575 SUMIT KUMAR SACHDEVA 205609 VIVEKA NAND BADONI 205817

A-4 LIG B LIG D-12 VASANT KUNJ 16 3 DWARKA D-8 VASANT KUNJ 18B DWARKA D-4 MIG A-5 LIG B LIG LIG LIG D-7 HIG A-5 LIG LIG LIG LIG TYPE A LIG MIG PH 2 LIG MIG PH 1 MIG

LOKNAYAK PURAM

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI

LOKNAYAK PURAM
B-1

LOKNAYAK PURAM

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 50 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C SHALIMAR BAGH SANJAY KUMAR SAINI C DILSHAD GARDEN MEENAKSHI KOUL C C C C C C C C C VASANT KUNJ 1 18 ROHINI 16 ROHINI 1 B-4 NARELA DILSHAD GARDEN GH-1 28 ROHINI D-5 MIG E J LIG PH 2 LIG GRP 2 B
C

Flt Ctgry

Flat No. Floor 438 FOURTH 687 FIRST 357 FIFTH 146 SECOND 87 FOURTH 10D THIRD 13 FIRST 83G THIRD 358 FOURTH 669 SECOND 123 GROUND 86B GROUND 1331 SECOND 511 GROUND 136 THIRD 89 SECOND 661 GROUND

ANAND SHARMA 205929 OMKAR NATH KAUL 206567 SANJEEV KUMAR SHARMA 207463 SHAILESH RANJAN 208024 PIYUSH BHATT 208144 POONAM RANI SINGH 208365 GEETANJALI BANSAL 208473 208913 208975 VINOD KUMAR 209007 PIYUSH MISHRA 209170 PRITI JAIN 209350 GYANESH SHARMA 209369 ADITI GUPTA 209659 POOJA SINGH 209999 SHASHI VISHWAKARMA 210003 CHARAN SINGH 210059

28 ROHINI

GH-1

LIG
D

LOKNAYAK PURAM 19B DWARKA 1 18 ROHINI VASANT KUNJ 10 DWARKA

LIG TYPE F 3 E LIG A-2 LIG PH 1 MIG BH LIG R MIG B LIG LIG LIG R HIG LIG

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 51 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C VASANT KUNJ MUKTA RANI C VASANT KUNJ KAMAL KUMAR AGARWAL C C C C C C C C C C VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI
C B-1

Flt Ctgry

Flat No. Floor 877 FOURTH 179 GROUND 312 SECOND 104 THIRD 671 THIRD 583 FOURTH 208 FOURTH 440 FOURTH 1221 GROUND 172 THIRD 405 FOURTH 772 SECOND 188 FIRST 812 FOURTH 1182 GROUND 196 THIRD 157 FOURTH

DULAL BASAK 210295 SANDEEP SINGLA 210363 SUJIT KUMAR RAI 210512 AMIT KUMAR SINGH 210558 MANORANJAN DOLEY 211203 RAJEEV KUMAR 211232 211334 211405 BHUVENESH TYAGI 211630 ANJU MEHROTRA 211681 RISHABH LATA 211874 SANJAY KUMAR SINGH 211894 AJAY KUMAR 211955 ANURADHA 212661 SADHNA SHARMA 212827 RAJENDER SINGH BISHT 213013 SWADESH MATHUR 213070

28 ROHINI B-4 NARELA 11 DWARKA A10 NARELA 18B DWARKA

GH-1

LIG PH 1 B
4

2

LIG GRP 2 MIG PH 2 LIG D-7 MIG D-1 MIG TYPE A LIG LIG A LIG D-9 MIG LIG B LIG A LIG LIG GRP 2 LIG LIG

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI
C

LOKNAYAK PURAM

LOKNAYAK PURAM
C

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI H B-2 NARELA GH-1 28 ROHINI

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 52 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C VASANT KUNJ SIDDHARTHA KAPILA C PITAM PURA RAJ KUMAR SINGLA C C C C C C C VASANT KUNJ C VASANT KUNJ SUMAN C C C C C C VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI
B-1 D B-2

Flt Ctgry

Flat No. Floor 775 THIRD 623 SECOND 302 THIRD 966 FIRST 580 FOURTH 138 GROUND 500 FIRST 108 THIRD 1367 FIRST 238 FOURTH 571 GROUND 591 FIRST 46 FIRST 695 THIRD 235 THIRD 967 FIRST 89 SECOND

DHEERAJ BANSAL 213700 DHEERAJ MEHTA 214054 214802 215098 KRISHNA RANJAN 215235 ANITA BHATIA 215916 SADHU RAM AGGARWAL 216588 AMIT SARAN 217021 JAI SHANKER BAJPAI 217094 217759 217958 218024 SANJAY MALIK 218130 SHANTI GAUR 218964 219462 219496 GANESH DUTT 219646 HARISH CHANDRA KEWALYA MAQBOOL AHMED RAJENDER PRASAD TIWARI SARITA TAILOR

LOKNAYAK PURAM D-13

LIG HIG C1(M) HIG LIG LIG GRP 2 B D-5 HIG GRP 2 MIG LIG D-4 MIG D-7 MIG D-7 MIG LIG LIG D-4 MIG LIG TYPE A LIG

LOKNAYAK PURAM 4 11 DWARKA 1 B-4 NARELA VASANT KUNJ 2 A10 NARELA GH-1 28 ROHINI

VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI

LOKNAYAK PURAM

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 53 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C C C C C C C C BINDAPUR AMIT KUMAR C C C VASANT KUNJ 6 23 ROHINI 1 B-4 NARELA D-11 MIG GRP 2 MIG GRP 2 B VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI 4 11 DWARKA
3

Flt Ctgry

Flat No. Floor 83A GROUND 185 FIRST 307 FIRST 1108 FOURTH 4 FIRST 1328 FIRST 413 THIRD 313 THIRD 1204 GROUND 727 FIRST 569 SECOND 728 FIRST 578 FOURTH 88 GROUND 345 FOURTH 119 FIRST 159 GROUND

SHIV CHANANA 219725 220634 221029 POONAM AHLAWAT 221130 ASHOK SAINI 221539 BAL SUNDRI JAIN 221645 JATIN RAGHUVANSHI 222052 JITIN KAKKAR 222108 SHIV SHANKER GUPTA 222297 PAWAN KUMAR 222609 NEETU CHANDRA 222696 RAJ KUMAR 222916 CHAMAN LAL SHARMA 223018 JAGAT RAM NAUDIYAL 224241 225289 KANIKA CHAWLA 226583 MEENAKSHI GOYAL 226970 RAJINDER PARSHAD KHURANA PANKAJ GAIROLA

R DILSHAD GARDEN GH-1 28 ROHINI 4 11 DWARKA
A

HIG LIG LIG A LIG MIG LIG GRP 1 LIG LIG LIG A-4 LIG LIG LIG LIG TYPE B B

LOKNAYAK PURAM
D5

SARAI KHALIL GH-1 28 ROHINI D B-2 NARELA GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI

F

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 54 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C VASANT KUNJ AMIT AGGARWAL C C C C C PITAM PURA RAMESH CHANDER C C C C C C C VASANT KUNJ ANKIT BHATIA C C C C VASANT KUNJ H B-2 NARELA
A B-2

Flt Ctgry

Flat No. Floor 556 GROUND 795 THIRD 158 THIRD 393 GROUND 428 FIRST 23D THIRD 513 GROUND 1327 FIRST 94 THIRD 239 FOURTH 525 FIRST 1408 FIRST 735 SECOND 446 THIRD 311 SECOND 416 THIRD 179 FOURTH

GOURANGA GANGULI 227458 227801 CHARANJIT 228029 SALVI GUPTA 228122 MANOJ 228665 VIKAS SINGH 228948 229131 SHEELA BHANDARI 229146 KAWALJIT SINGH BHASIN 229256 BIPIN KALRA 229264 GAURAV GUPTA 229716 KRIPINDER KAUR 229834 SAPNA SACHDEVA 229843 229934 PRAMOD MOHANTY 230007 GITA VARSHNEY 230903 RAJESH KUMAR DOGRA 231325 KUMAR

D-8 MIG LIG MIG PH 1 B LIG MIG D-5 VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI
D

LOKNAYAK PURAM PEERA GARHI B-4 NARELA GH-1 28 ROHINI

MIG LIG LIG LIG LIG LIG A-4 LIG D-6 HIG GRP 2 LIG A LIG LIG

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI

LOKNAYAK PURAM 4 11 DWARKA

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 55 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C PITAM PURA LEELA DHAR SISODIA C C C C C C C C C C C
B-2

Flt Ctgry

Flat No. Floor 121 GROUND 1001 GROUND 55 THIRD 600 FIRST 1590 SECOND 102 FIRST 272 SECOND 148 FIRST 279 FOURTH 356 THIRD 971 SECOND 37 FOURTH 604 SECOND 360 GROUND 176 SECOND 394 THIRD 1206 FIRST

PUSHPA SACHDEV 231570 ARCHAN TANEJA 232739 ADITYA BHASIN 233146 SEEMA BHATIA 233385 GAUTAM WAHI 233775 SHABANA HAYAT 234903 235350 TRILOK SINGH NEGI 235371 SANTOSH KUMAR SINGH 235558 GAURAV GURURANI 236055 SURESH CHAND JAIN 236206 DINESH GAUR 236595 ARCHNA PATHANIA 236624 NUZHAT SAEED 237495 BHARAT GUPTA 237673 ANJU SABHARWAL 237793 RASHMIKANT SWAIN 237841

11 DWARKA 28 ROHINI 18 ROHINI 19 DWARKA 28 ROHINI

4

LIG
GH-1

LIG
1

E LIG PH 1 MIG LIG C1(M) HIG LIG LIG A LIG LIG LIG LIG A LIG PH 1 B D MIG LIG LIG

2

GH-1

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI
C

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI
B-2

LOKNAYAK PURAM
C

LOKNAYAK PURAM B-4 NARELA 18 ROHINI GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 56 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C VASANT KUNJ MAJID SYED SHAH C C C VASANT KUNJ ABHAY KANT PARASHAR C VASANT KUNJ SUNDEEP BHANDARI C BINDAPUR GULAM HASSAN KHANDAY C BINDAPUR A S CHAKMA C C C C C C C C C SHALIMAR BAGH GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI 1 B-4 NARELA BH LIG LIG LIG LIG VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI D-8 MIG LIG GRP 2 B D-3 MIG LIG
3 3

Flt Ctgry

Flat No. Floor 280 FOURTH 75 SECOND 100A GROUND 189 SECOND 337 SECOND 519 SECOND 725 GROUND 127 GROUND 288 GROUND 1211 SECOND 541 GROUND 1275 THIRD 66 GROUND 60 FOURTH 1114 THIRD 749 SECOND 54 THIRD

KETAN SINGH CHAUHAN 237986 SANJEEV KUMAR 238451 238836 RAM KUMAR 239132 LISSY SANS 239175 239899 240019 240151 240350 240791 241093 RAKESH SINGHAL 241511 JEEVACHH PRASAD 241963 SHEELA MARY P GEORGE 242583 PARVEEN KUMAR 243060 PRABHAT KUMAR 243169 SUDHIR MOHAN KUMAR 243377 KAMAL PARSHAD VASHISHT SURENDER KUMAR ARORA

19 DWARKA

2

MIG A-2 LIG R HIG LIG D-11 MIG D-5 B B MIG TYPE B B TYPE B B

DILSHAD GARDEN GH-1 28 ROHINI

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 57 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C C C C C C C C C C VASANT KUNJ SUSHIL DHAWAN C VASANT KUNJ A-1 LIG VASANT KUNJ 4 11 DWARKA 2 19 DWARKA GH-1 28 ROHINI D-9 HIG PITAM PURA 1 18 ROHINI 1 18 ROHINI
D

Flt Ctgry

Flat No. Floor 97 FOURTH 74 GROUND 332 THIRD 642 GROUND 3D THIRD 17 FOURTH 129 SECOND 178 FOURTH 160 THIRD 109 SECOND 795 THIRD 319 FIRST 311 SECOND 528 FOURTH 1082 GROUND 410 FIRST 55 FOURTH

GEETIKA ARORA 243707 RAKESH SINGH 243960 RAM BHAGELU 244475 LEENA SEHGAL 244916 NARENDER PAL ANAND 244960 ADITI ATREYA 246124 SUBHASH CHANDER SINGH 246557 RUDRANAND PRASAD 246834 VIPIN GERA 246952 SUSHIL KUMAR SINHA 247063 JYOTSNA 247712 SANDEEP PURI 247896 LALKUMAR EK 247996 ANAND KUMAR SHARMA 248379 BAL KISHAN 249165 SONAL GUPTA 249465 249574

28 ROHINI 23 ROHINI A10 NARELA 28 ROHINI

GH-1

LIG
11A

2

MIG GRP 3 LIG LIG MIG E LIG E LIG LIG C LIG LIG LIG D-11 MIG LIG MIG LIG

GH-1

LOKNAYAK PURAM 2 17 ROHINI
D

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 58 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C VASANT KUNJ LALIT BANSAL C SHALIMAR BAGH SANJEEV C C C C C C C C C C BINDAPUR MAIRAJ UDDIN C C PITAM PURA GH-1 28 ROHINI C1(M) HIG LIG DILSHAD GARDEN GH-1 28 ROHINI 2 A10 NARELA GH-1 28 ROHINI
1 D

Flt Ctgry

Flat No. Floor 45 FIRST 903 NINTH 1629 SECOND 584 FOURTH 15 SECOND 960 FOURTH 969 SECOND 562 SECOND 1109 SECOND 92G THIRD 1311 SECOND 652 THIRD 343 GROUND 247 SECOND 190 GROUND 701 SEVENTH 41 GROUND

SUNDER SINGH 250050 KRISHAN KUMAR 250054 MOHD TALIB 250288 NAMAN BANERJEE 250313 250327 250669 MEGHA BHAGERIA 250713 RAJESH KAYALA 251025 HARI KRISHAN 251498 ASHWANI KUMAR LAMBA 251625 SUNIL DUTT 251763 SURENDER SINGH 251909 SHEKHAR BHATNAGAR 251987 252017 252091 252110 PAYAL GUPTA 252728 KASH REWACHAND JAGTIAIVI ROHIT RELAN

18 ROHINI

1

E LIG A1(M) HIG LIG D-7 HIG BH LIG LIG B LIG D-8 MIG LIG R MIG LIG GRP 1 LIG LIG GRP 2 2 TYPE B B

PITAM PURA GH-1 28 ROHINI

LOKNAYAK PURAM
A

LOKNAYAK PURAM VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI

C&D C

SHALIMAR BAGH
3

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 59 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C VASANT KUNJ SINAM PRITAM SINGH C C C C C C C C C VASANT KUNJ SEEMA ARORA C VASANT KUNJ D-10 MIG VASANT KUNJ 4 11 DWARKA A-2 LIG DILSHAD GARDEN B-4 NARELA 1 18 ROHINI GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI
D

Flt Ctgry

Flat No. Floor 1003 TENTH 112 THIRD 995 THIRD 1551 SECOND 1406 FIRST 317 FOURTH 567 THIRD 79D FIRST 155 GROUND 130 SECOND 516 THIRD 581 GROUND 930 SECOND 419 FOURTH 66 FIRST 82 THIRD 355 THIRD

RAJAN KANWAL 252952 JOGINDER SINGH 253301 253406 253808 RAJ SINGH 253847 ATUL GUPTA 255016 YOGESH CHANDRA SAH 255056 255220 PRAVEEN KUMAR TREHAN 255426 JAI SINGH RAWAT 255584 MUKESH KUMAR 255696 SRIRAMA MURTHY MAJETI 255760 A C MISHRA 255797 BIKRAM UPPAL 255947 SHASHI KANT SHARMA 255966 AMARJIT KAUR TALWAR 256360 257057 CHILAPARAPU VENKATESHWARA RAJ KUMAR

C(M) PITAM PURA 6 23 ROHINI
D

HIG GRP 2 MIG LIG LIG LIG LIG D-8 MIG R HIG PH 1 B E LIG LIG LIG LIG D-9 HIG LIG

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI
D

LOKNAYAK PURAM

LOKNAYAK PURAM

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 60 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C C C C C C C C C C C VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI DILSHAD GARDEN 4 11 DWARKA GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI D-10 HIG LIG LIG LIG VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI R HIG LIG LIG LIG
D

Flt Ctgry

Flat No. Floor 26 FIRST 391 GROUND 1160 FOURTH 239 FOURTH 865 FIRST 1388 FIRST 38 FIRST 794 THIRD 1205 FIRST 103C FIRST 417 FOURTH 709 SECOND 19 FOURTH 365 FIRST 787 FIRST 538 FOURTH 631 SECOND

BHUPINDER SINGH 257619 BHARAT SHARMA 257930 PANKAJ GUPTA 258034 IRSHAD ALI 258122 SUMIT GORVER 258909 MADHU SINGHAL 260312 RUBY PRASAD 260440 VIKAS KUMAR 260473 SARITA MUNDHRA 260956 SAFIUL ALAM 261050 BALBIR SINGH RAYAT 261316 ANURADHA SHARMA 261802 SHAILENDRA CHAUDHARY 262476 BHOLA PRASAD SHARMA 263098 VIVEK MISHRA 263304 AMIT KUMAR GAMBHIR 263668 CH VENKATESWARA RAO 263746

LOKNAYAK PURAM B-4 NARELA GH-1 28 ROHINI H B-2 NARELA
B-2

LIG PH 1 B LIG GRP 2 LIG LIG LIG A-1 LIG LIG LIG

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 61 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C C C C C C C C C C C VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI
B-2

Flt Ctgry

Flat No. Floor 25 THIRD 616 THIRD 1638 FOURTH 854 THIRD 1084 GROUND 761 GROUND 262 GROUND 917 THIRD 803 SECOND 150 FOURTH 501 FIFTH 727 FIRST 137 GROUND 887 FIRST 1168 FIRST 112 SECOND 114 THIRD

263961 264399

PENUMUCHA PRIYANKA F RAO CHANDRA LAMA MANSIH KAPUR

264800 NIRMAL GOGIA 265561 ASHOK KUMAR GAUR 265564 MANOJ KUMAR SINGH 266469 THANGMINLEN HAOKIP 266547 NARINDER KUMAR JAIN 266802 AVTAR SINGH 266866 SUNITA 267186 KHEM PAL SINGH 267887 AJAY KUMAR SAXENA 268248 GYASI RAM 269447 SUNITA DEVI 269465 HARISH BHATT 269509 DEEPAK SOMAN 269893 S GULAM NABI 269935

23 ROHINI 28 ROHINI 28 ROHINI

11A

MIG
GH-1

LIG
GH-1

LIG
D

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI
3

LIG LIG TYPE B B LIG

D

BINDAPUR 11 DWARKA

4

A

A LIG A LIG E LIG B1(M) HIG LIG D-2 LIG LIG LIG LIG LIG

LOKNAYAK PURAM
C

LOKNAYAK PURAM 1 18 ROHINI PITAM PURA GH-1 28 ROHINI

LOKNAYAK PURAM

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 62 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C VASANT KUNJ RAJIV BHATNAGAR C C C C VASANT KUNJ ARVIND KUMAR C C C C C C VASANT KUNJ ARCHANA SAHNI C SHALIMAR BAGH BH LIG
D 3

Flt Ctgry

Flat No. Floor 248 SECOND 275 THIRD 633 GROUND 356 THIRD 840 FOURTH 650 THIRD 27 GROUND 997 FOURTH 138 SECOND 323 SECOND 79 FOURTH 309 SECOND 76 THIRD 812 SECOND 895 THIRD 6 FIRST 46 SECOND

MUKESH SHARMA 270185 NEERAJ SHARMA 270246 PAVAN KUMAR KATYAL 270436 SHYAM NARAYAN JHA 271150 VIMAL SRIVASTAVA 271287 MAYANK KAUSHAL 271512 271654 BALINDRA SINGH 271879 ABHA JAIN 272197 MUKTA SANGTANI 272372 272379 272439 272446 BRIJ BHUSAN ARORA 272859 LALIT KUMAR MAROTHI 273086 BHANU KUKREJA 273294 273433 KANWARPREET SINGH BAKSHI KRISHAN KUMAR SINGH

D-4 VASANT KUNJ 18B DWARKA B-1 VASANT KUNJ 4 11 DWARKA
B-2

HIG PH 2 LIG LIG LIG LIG B-1 F LIG TYPE B B LIG A LIG D-11 HIG LIG B LIG LIG LIG LIG C-1 LIG

LOKNAYAK PURAM

BINDAPUR GH-1 28 ROHINI
C

LOKNAYAK PURAM

LOKNAYAK PURAM
A

LOKNAYAK PURAM 4 11 DWARKA GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 63 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C VASANT KUNJ VIRENDER TONDAK C VASANT KUNJ SANJAY GOYAL C C C C C C C C C VASANT KUNJ GAURAV NEGI C VASANT KUNJ R VIJAYARANGAN C VASANT KUNJ D-10 HIG D-12 MIG JAHANGIR PURI GH-1 28 ROHINI
D

Flt Ctgry

Flat No. Floor 217 SECOND 23 GROUND 350 SECOND 374 GROUND 259 FIRST 786 FIRST 60 FIRST 1348 FIRST 758 FOURTH 262 SECOND 216 FIRST 103 FIRST 226 FIRST 52 FIRST 594 SECOND 127 SECOND 353 SECOND

MEGHA TIKOO 273761 SHARAD GANGWAR 273787 HAMID KHAN 273881 AMIT KUMAR SHARMA 273882 AZAD SINGH CHAUHAN 274078 274253 274654 PRABHAKAR SHARMA 274752 274969 275508 SUNIL JAIN 275720 RAJIV KUMAR CHHABRA 275778 ASHUTOSH MISHRA 275898 DEEPAK VIG 275987 TARUN JAIN 276047 276049 276630 PRAMOD KUMAR CHOUDHARY NEETI BHATIA

23 ROHINI 18 ROHINI 28 ROHINI B-4 NARELA

6

MIG
1

E LIG

GH-1

LIG PH 1 B D-4 MIG A-3 LIG MIG LIG LIG LIG MIG MIG LIG PH 1 MIG D-7 MIG

LOKNAYAK PURAM 4 A-9 L-3 NARELA 6 23 ROHINI 3 23 ROHINI
B-2

LOKNAYAK PURAM 6 12 DWARKA

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 64 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C BINDAPUR SH KISHANDHAWAL C C C C C C DILSHAD GARDEN SUNDEEP KUMAR C SHALIMAR BAGH PAWAN KUMAR GUPTA C C C C C C C PITAM PURA GH-1 28 ROHINI
D D

Flt Ctgry

Flat No. Floor 77 FOURTH 671 SECOND 144 GROUND 797 FOURTH 703 SEVENTH 181 GROUND 49 SECOND 551 THIRD 98D FIRST 10 FOURTH 21D THIRD 662 GROUND 399 FOURTH 302 GROUND 1588 FIRST 519 FOURTH 197 FOURTH

NARENDRA YADAV 277609 UMA SAINI 277810 OM VATI DEVI 278335 278390 MOHAN LAL SHARMA 278413 JEGADESWARI BAREME 278854 VISHAL CHUGH 279205 ANITA SAXENA 279344 NITIN MEHTA 279864 280179 280387 ROBINSON JOHN 280476 KOMAL GERA 280758 INDRA PAL SONI 281451 HEENA KESWANI 281477 YASHPAL WADHWA 281628 SUMIT BALI 282131

28 ROHINI

GH-1

LIG
D

LOKNAYAK PURAM
3

C

LIG TYPE B B LIG

LOKNAYAK PURAM C1(M) PITAM PURA B-4 NARELA 1 18 ROHINI 18B DWARKA

HIG PH 1 B E LIG PH 2 LIG R HIG BH LIG MIG LIG LIG LIG LIG LIG LIG

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 65 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C VASANT KUNJ TURISHI MALHOTRA C C C C C C C C C C C C C C C C VASANT KUNJ 16 ROHINI
3 3

Flt Ctgry

Flat No. Floor 497 GROUND 118 GROUND 85 FIRST 777 FOURTH 465 FOURTH 80 FOURTH 660 FOURTH 558 FOURTH 169 SECOND 42 FIRST 423 GROUND 207 THIRD 1568 FIRST 375 FOURTH 90 SECOND 659 GROUND 1014 THIRD

SWATI KATARIA 282539 282568 JUGESH KR BINDAL 283181 SATISH CHANDRA 283435 ABHISHEK IYER 283474 SUDERSHAN 285475 HARBANS TANEJA 285848 DIWAKAR SHARMA 287826 PANKAJ KUMAR SINGH 288122 SAMEER RANA 288559 VIJAY KUMAR JHA 288583 KANWAL VERMA 289803 SANJAY KUMAR SINGH 290623 JYOTI RAWAT 290683 AKHILESH 300618 SAJJAN SINGH 301348 SATYENDER SINGH YADAV 302016 SHUKLA

D-5 D LIG TYPE B B LIG LIG D-6 VASANT KUNJ H B-2 NARELA B-1 VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI 4 11 DWARKA A-1 VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI 19B DWARKA GH-1 28 ROHINI D-10 J B MIG PH 2 LIG TYPE B B LIG LIG LIG TYPE C 3 LIG LIG LIG LIG MIG GRP 2 LIG

BINDAPUR GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI

BINDAPUR GH-1 28 ROHINI

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 66 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C SHALIMAR BAGH SUNNY SUNEJA C C C VASANT KUNJ BINAY KUMAR SINGH C C C C C C C C C C VASANT KUNJ ARVIND SINGH RANA C C DILSHAD GARDEN PAWAN KUMAR C PITAM PURA B(M) HIG
D D

Flt Ctgry

Flat No. Floor 14 FIRST 66 SECOND 1034 THIRD 371 THIRD 632 SECOND 1511 SECOND 257 GROUND 375 THIRD 127 THIRD 112 SECOND 181 GROUND 148 FOURTH 885 FIRST 671 FIRST 757 FOURTH 97G THIRD 702 SEVENTH

SATISH KUMAR 302074 302510 SARIKA KHERTARPAL 302572 VAIBHAV GARG 302759 303008 ASHOK KHER 303023 HIMANSHU PITHAURIA 303174 MEENA NEWATIA 303247 RAVINDER KUMAR 303570 ABHAY PRATAP SINGH 304141 AMIT BHADAURIYA 304146 HARINDER SINGH MARWAH 304370 SURENDRA SINGH 304458 KIRAN YADAV 304595 304879 VEENA 305051 305255 GUPTA

BH LIG BH SHALIMAR BAGH GH-1 28 ROHINI D-10 HIG LIG LIG TYPE B B LIG GRP 2 MIG TYPE A LIG LIG D-2 VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI A-5 LIG LIG R MIG MIG LIG LIG LIG

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI
3

E

BINDAPUR GH-1 28 ROHINI 6 23 ROHINI
B-1

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI

LOKNAYAK PURAM

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 67 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C DILSHAD GARDEN GAURAV BANSAL C C C C C C PITAM PURA VISHALANAND C C C C C DWARKA 18 ROHINI B-4 NARELA
6 C

Flt Ctgry

Flat No. Floor 90 THIRD 238 FIRST 193 FOURTH 137 FOURTH 834 THIRD 89E SECOND 88B GROUND 67 FIRST 329 FOURTH 1366 FIRST 422 GROUND 22D THIRD 1 73B FIRST 117 FOURTH 177 GROUND 835 THIRD 526 FIRST

PRASHANT SHARMA 305895 RAVI MITTAL 306755 SONIKA KHARBANDA 306961 LAXMI KANT VERMA 307079 PURAN SINGH KASHYAP 307411 TAPESH KUMAR 307742 307930 DIVYA VERMA 307956 AJAY SINGH SHEKHAWAT 308055 RAJ SINGLA 308500 NANDAN SINGH 308749 KAVITA TUTEJA 308899 309274 RAJESH SHARMA 309788 SUSHIL KUMAR JAIN 310529 JITENDER KAUR 310838 RAJESH BINDAL 310905

A J D-1 LIG PH 2 LIG MIG GRP 2 LIG LIG R MIG R HIG PH 2 LIG HIG LIG LIG MIG 2 PH MIG

LOKNAYAK PURAM 16 ROHINI VASANT KUNJ F B-2 NARELA GH-1 28 ROHINI

DILSHAD GARDEN 16 ROHINI VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI

J D-11

SITE E

1

B-1

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI

LIG PH 1 B TYPE B LIG LIG

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 68 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C C C C C C C C C C C VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI 1 18 ROHINI GH-1 28 ROHINI B-4 NARELA GH-1 28 ROHINI VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI A-5 LIG LIG E LIG LIG PH 1 B LIG VASANT KUNJ 18B DWARKA
A

Flt Ctgry

Flat No. Floor 758 FOURTH 100 FOURTH 1131 SECOND 106 SECOND 1389 SECOND 523 FOURTH 83 THIRD 1200 THIRD 70 FOURTH 480 FOURTH 1495 THIRD 662 GROUND 349 SECOND 133 THIRD 429 SECOND 362 GROUND 1072 SECOND

AJAY VERMA 310997 POOJA NAYAK 311256 BIRENDER SINGH RATHEE 311433 VEENA MEHTA 312915 RAJEEV AGGARWAL 313118 MEENAKSHI 313283 COL ANOOP KUMAR ARORA 313319 RENU BHALLA 313623 RAJEEV JAIN 313676 ANTONY JENSON.K.J 313895 DEEPTI SETHI 313897 VARUN JOSHI 313997 ANUBHA LAROIYA 314215 NARENDER SINGH 314527 YOGENDER DUTT 314574 KARAN KUNDAN 315158 KAILESH CHAND GOYAL 316489

28 ROHINI B-2 NARELA 28 ROHINI 23 ROHINI 28 ROHINI

GH-1

A

LIG GRP 1 LIG LIG GRP 2 MIG LIG D-5 MIG PH 2 LIG A LIG A LIG D-6 MIG LIG

GH-1

6

GH-1

LOKNAYAK PURAM
C

LOKNAYAK PURAM

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 69 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C C C C C C C C C C C VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI
B-2

Flt Ctgry

Flat No. Floor 215 THIRD 130 SECOND 783 GROUND 295 THIRD 82 GROUND 190 THIRD 386 FIRST 703 GROUND 763 GROUND 218 SECOND 1357 FOURTH 415 THIRD 1542 GROUND 1243 GROUND 853 THIRD 427 SECOND 146 FIRST

PAWAN KUMAR JAIN 316703 NEERAJ KUMAR 316735 RAJVINDER KAUR 317026 DURGA PRASAD RAI 317389 SANTOSH KUMAR JHA 317704 ASHOK GUPTA 317713 NEHA SINGH 317740 KULAMANI BISWAL 318019 RAJ KUAMR SINGH 318218 318417 318708 SANJAY SHARMA 319118 SANJAY KUMAR RANA 319696 PRADEEP KUMAR 320371 ANKUR GUPTA 320476 RABINDER PRABHAKAR 320708 REEMA VIJ 321021 ARBIND KUMAR CHOPUDHARY HEMANT LAKHANI

A-9 NARELA B-2 NARELA 28 ROHINI

3

A

LIG GRP 1 LIG LIG

GH-1

B-2

LOKNAYAK PURAM JAHANGIR PURI 18B DWARKA GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI D-1 VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI D-9

LIG MIG PH 2 LIG LIG LIG LIG HIG LIG MIG LIG LIG LIG D-9 MIG LIG

LOKNAYAK PURAM

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 70 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C C VASANT KUNJ AMIT JAIN C PITAM PURA GAURI SHANKAR MEHTA C VASANT KUNJ MANOJ KUMAR C C C C C C C VASANT KUNJ 4 11 DWARKA B-4 NARELA VASANT KUNJ A 13 DWARKA D-5 MIG LIG PH 1 B VASANT KUNJ 1 18 ROHINI D-5 MIG E LIG D-4 HIG PH 2 MIG D-10 LIG MIG DILSHAD GARDEN B-4 NARELA D-2 HIG
C

Flt Ctgry

Flat No. Floor 456 THIRD 168 GROUND 907 FIRST 67 FIRST 9 140D THIRD 98H THIRD 328 GROUND 179 FOURTH 16D THIRD 362 GROUND 486 FIRST 141 GROUND 230 FIRST 43 THIRD 507 THIRD 170 SECOND 495 GROUND

VIKAS PURI 321352 SANDEEP SHARMA 321434 MUKESH KUMAR 321472 BHARAT BHUSHAN SHARMA 321647 ASHOK KUMAR SHUKLA 322071 GAURAV JAIN 322143 PARVEEN KUMAAR JAGGI 322463 SUDHA KIRAN 323203 323504 323560 323917 MANOJ KUMAR PRASAD 325011 RAKESH KALIA 325228 SITU SARAWAGI 325277 326071 326151 PRAVEEN GUPTA 326595 COL KISHORE SINGH BISHT DEEPTI RANA

B LIG PH 1 B LIG E PH R MIG PH 1 B LIG 2 GRP MIG

LOKNAYAK PURAM B-4 NARELA GH-1 28 ROHINI 1 18 ROHINI
6

KONDLI GHAROLI

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 71 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C BINDAPUR SANA SALIM C C C C VASANT KUNJ PRATEEK KAPUR C C C PITAM PURA SNEH PRAKASH C C C C VASANT KUNJ B-4 NARELA VASANT KUNJ 1 18 ROHINI D-8 MIG E LIG A-5 LIG PH 1 B MIG VASANT KUNJ 3 A-9 NARELA B-1 LIG LIG PITAM PURA GH-1 28 ROHINI 4 11 DWARKA D-7 MIG C(M) HIG LIG LIG
B-1

Flt Ctgry TYPE B LIG

Flat No. Floor 155 THIRD 388 FOURTH 164 THIRD 522 GROUND 211 SECOND 238 GROUND 303 THIRD 1220 FOURTH 32 SECOND 606 FIRST 655 FOURTH 48 THIRD 19D THIRD 546 FIRST 119 FOURTH 668 FIRST 361 GROUND

GAUTAM BASU 326942 BHUPINDER SINGH 326970 RAJESH KUMAR SAINI 327058 RANJIT SINGH 327059 VINOD VYAS 327479 PRAVEEN KUMAR 327486 327595 ROSY SACHDEVA 327610 MAHENDER PAL SINGH 328006 UMA RAGHGNATHAN 328302 328661 RAM NARESH TRIPATHI 328888 DEEPAK KATHURIA 330064 330115 MANISH KUMAR 330444 BIMAL KRISHNA DAS 331166 DIGBIJOY BHOWMIK 331491

LOKNAYAK PURAM
C

A LIG B LIG LIG LIG TYPE B B

LOKNAYAK PURAM
A

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI 4 11 DWARKA
3

E

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 72 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C C C C C C C C C C C PITAM PURA VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI
B-2

Flt Ctgry

Flat No. Floor 1550 SECOND 238 THIRD 154 THIRD 231 FIRST 645 FIRST 1287 FIRST 219 FOURTH 47 THIRD 1241 GROUND 267 THIRD 59 SECOND 346 GROUND 73 THIRD 576 THIRD 959 FOURTH 223 THIRD 802 EIGHTH

AMIT KUMAR UPADHYAY 332524 JOHNY MALHOTRA 333128 ABHA AGRAWAL 333241 333950 335276 SATYANARAYANA K.N. 335321 DEENDAYAL GARG 335376 SARLA DEVI KAPOOR 335541 SURENDER SINGH NAGI 336047 RENU TANWAR 336053 UDAI VEER SINGH TYAGI 336312 BAJRANGI SHARAN 336529 SARIKA RAJPAL 336547 UMESH KUMAR SHARMA 336645 ANTRIKSH JAIN 336856 REKHA GUPTA 336872 APARNA AGGARWAL 336891 ANAND PRAKASH MAHESHWARI PRASHANT VERMA

28 ROHINI 18B DWARKA 16 ROHINI 21 ROHINI 28 ROHINI 28 ROHINI

GH-1

J
7

LIG PH 2 LIG PH 2 LIG MIG

GH-1

LIG
GH-1

B-1

LOKNAYAK PURAM BH SHALIMAR BAGH GH-1 28 ROHINI 7 21 ROHINI 3 23 ROHINI D-10

LIG TYPE B LIG LIG LIG MIG MIG MIG LIG LIG LIG GRP 2 MIG C(M) HIG

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI 7 21 ROHINI

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 73 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C PITAM PURA SHIV CHANDER C C C C C C C C C C DILSHAD GARDEN GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI 4 11 DWARKA 1 18 ROHINI VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI 2 9 DWARKA 3 23 ROHINI B-4 NARELA R MIG LIG LIG LIG E LIG A-4 LIG LIG MIG MIG PH 1 B BINDAPUR A-5 NARELA 28 ROHINI 28 ROHINI 21 ROHINI 17 DWARKA
GH-1

Flt Ctgry

Flat No. Floor 849 SECOND 697 FOURTH 145 SECOND 264 THIRD 53 GROUND 104 THIRD 304 THIRD 744 THIRD 1514 THIRD 308 THIRD 242 GROUND 195 GROUND 90F SECOND 161 GROUND 1111 SECOND 405 FIRST 65 FIRST

RADHEY SHYAM GULATI 337149 UMA KUMARI 337358 SUVEER CHHABRA 337386 WASIM UDDIN 337599 ADITYA KAKAR 338965 HEM RATTAN KUNDRA 338997 PARVEEN AGGARWAL 339286 339308 RAJ KISHOR 339705 SUMITA KALIA 340043 GURMEET SINGH 340630 PARAMJIT KAUR PLAHA 340750 SEEMA GAUR 341475 PRIYA ARORA 341484 SATYENDRA KUMAR SINGH 341883 MANSI BHUTANI 342013 RASHMI POPLY 342066

LIG
GH-1

7

E

3

C

LIG GRP 2 MIG PH 2 MIG TYPE B B HIG

13

A1(M) HIG

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 74 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C C PITAM PURA AJAIBIR SINGH C C VASANT KUNJ GEETA RAWAT C BINDAPUR KRISHAN KUMAR JOSHI C C C C C C PITAM PURA DILSHAD GARDEN GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI 4 11 DWARKA
D 3 B-2

Flt Ctgry PH B 1

Flat No. Floor 150 GROUND 440 FIRST 249 SECOND 296 GROUND 279 FOURTH 246 FIRST 1138 FOURTH 604 SIXTH 105 FIRST 629 FOURTH 507 GROUND 101G THIRD 598 FOURTH 441 GROUND 453 THIRD 31 SECOND 201 SECOND

SHAM LAL 342559 DARSHANA DEVI 343907 DEEP CHANDRA PANT 344515 ASHWANI KUMAR GUPTA 344947 ANIL KESAR 345001 NARESH KUMAR 345278 MAHENDER KUMAR CHOPRA 345583 SREEKALA P VENUGOPAL 345720 345910 RITI SHARMA 346384 346767 347736 JAYNTILAL R JAIN 347917 PARAMJEET SINGH 348606 SUNIL KUMAR 348653 MOHINDER KUMAR 348872 ANJANA SHARMA 349384

B-4 NARELA D-6 VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI B-4 NARELA 4 11 DWARKA GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI B1(M)

HIG LIG PH 1 B LIG LIG LIG HIG LIG D-13 E R MIG LIG LIG LIG LIG A1(M) HIG HIG TYPE B B

LOKNAYAK PURAM

LOKNAYAK PURAM

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 75 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C VASANT KUNJ AMARDEEP NEHRA C C C C VASANT KUNJ KAVITA JAGGI C VASANT KUNJ KAJAL BHARDWAJ C C C C C C C C C DILSHAD GARDEN VASANT KUNJ 6 12 DWARKA R MIG PITAM PURA F B-2 NARELA GH-1 28 ROHINI D-10 MIG MIG VASANT KUNJ B-4 NARELA GH-1 28 ROHINI A(M) HIG GRP 2 LIG LIG D-9 HIG PH 1 B LIG D-7 MIG
B-1

Flt Ctgry

Flat No. Floor 376 THIRD 839 FOURTH 676 SECOND 476 THIRD 1175 THIRD 40 THIRD 35 GROUND 604 FIRST 404 FOURTH 190 GROUND 347 FIRST 104 FIRST 251 SECOND 194 THIRD 349 FIRST 79 THIRD 93G THIRD

ANURADHA PANDEY 349846 LAXMI KANT 350865 NISHI 350987 351083 PIYUSH SHARMA 351496 RAKESH KUMER SHAHI 352983 KANAK TYAGI 353695 353737 354216 DESHRAJ 354245 KANCHAN ARORA 354987 NEERAJ KUMAR 355032 RAJ KUMAR SHARMA 355344 VINAY KUMAR KAMBOJ 355960 TARUN MAHAJAN 356405 SHASHI LAHOTI 356426 356560 RABINDRA NARAYAN MISHRA

11 DWARKA 28 ROHINI

4

LIG
GH-1

LIG A-5 LIG TYPE A LIG LIG GRP 2 LIG A-1 LIG

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI 2 A10 NARELA

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 76 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C PITAM PURA SANJEEV KUMAR MISRA C JAHANGIR PURI DEEPAK SINGH BHOJ C C C C C VASANT KUNJ RUCHIKA GUPTA C VASANT KUNJ SHIVANI KAPOOR C C C C C SHALIMAR BAGH 18B DWARKA
C B-1

Flt Ctgry

Flat No. Floor 96H THIRD 149 FIRST 689 FOURTH 391 SECOND 304 THIRD 349 SECOND 660 FOURTH 552 GROUND 467 GROUND 291 SECOND 759 FIRST 746 FOURTH 87B GROUND 515 SECOND 69 FOURTH 179 THIRD 295 THIRD

GULAB CHAND 356583 ARCHNA PANDEY 356709 358110 358235 SANJAY KOHLI 358248 358302 358507 VIBHA TRIPATHI 359063 ANJILA GUPTA 359080 BENUDHAR SAHU 359352 MANOJ KR TIWARI 359760 359779 360012 360706 361072 LALITA RANI 361296 GURPREET SINGH 361500 SHAILENDER KUMAR DWIVEDI JITENDRA KUMAR PAHWA JITENDRA PRAKASH GUPTA KRISHNA PAL SINGH

R DILSHAD GARDEN 6 23 ROHINI A-5 VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI C1(M) HIG MIG TYPE A LIG B LIG D-6 VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI A-3 LIG A-4 LIG R DILSHAD GARDEN A 13 DWARKA BH LIG PH 2 LIG B LIG HIG PH 2 MIG LIG LIG LIG LIG MIG GRP 2 MIG

LOKNAYAK PURAM
A

LOKNAYAK PURAM

LOKNAYAK PURAM

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 77 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C DILSHAD GARDEN SOSAMMA JOHN C C C C C C C C C C C C C C VASANT KUNJ 2 19 DWARKA 7 21 ROHINI DILSHAD GARDEN 16 ROHINI
B-1

Flt Ctgry GRP 2 MIG TYPE B LIG

Flat No. Floor 69 THIRD 458 FOURTH 98F SECOND 602 GROUND 1289 SECOND 1257 THIRD 142 THIRD 1094 THIRD 98G THIRD 218 FIRST 370 SECOND 511 SECOND 940 FOURTH 861 GROUND 431 THIRD 527 THIRD 191 SECOND

MUKESH KUMAR GARG 361661 SIDHI CHADHA 361708 HARI PRAKASH SINGH 362325 362717 SABINA SETHI 362729 PRAMOD ROY 363582 SHIVANI MITTAL 364078 NEERU 364366 OM PRAKASH 364704 RAHUL MEHTA 365432 NARENDRA KUMAR 365475 VISHAMBER NATH 365543 KAMAL SETH 366074 BHAWNA GUJRAL 366524 KRISHNA KUMARI 367268 SHARAD KUMAR GARG 367424 NEERU GUPTA 368071

24 ROHINI

24

B-1

LOKNAYAK PURAM R

MIG D-7 LIG LIG A LIG GRP 2 MIG LIG R J MIG PH 2 LIG TYPE B LIG LIG LIG LIG D-9 HIG MIG MIG

VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI
A

LOKNAYAK PURAM 6 23 ROHINI GH-1 28 ROHINI

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI
D

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 78 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C VASANT KUNJ MUKESH VERMA C C C C C C C C C VASANT KUNJ SUMEET ARORA C C C PITAM PURA 2 19 DWARKA GH-1 28 ROHINI MIG MIG LIG VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI A 13 DWARKA GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI
D

Flt Ctgry

Flat No. Floor 95 THIRD 1027 FIRST 706 FIRST 358 GROUND 270 FOURTH 600 FOURTH 774 THIRD 237 THIRD 410 SECOND 611 SECOND 917 FOURTH 1299 FOURTH 470 SECOND 625 THIRD 28D THIRD 307 FIRST 704 GROUND

VAIBHAV THAKUR 368542 POULOSE P D 369093 JAGTAR SINGH 369342 370288 370485 370526 KIRAN TICKOO 370568 VIPIN BERRY 371275 RAKESH MIDHA 372255 RIDHIMA SINGH 372798 MANGAT RAM GOEL 373186 ROMONA TANDON 374331 VINOD KUMAR SHARMA 374462 SHASHI SUMAN 374569 374738 VIKASH CHANDRA SONI 374749 PARMANAND 375296 SUDHANSHU SHEKHAR SINHA AJAY TYAGI

18 ROHINI 28 ROHINI

D MIG
GH-1

B-1

LOKNAYAK PURAM B-4 NARELA D-4

LIG TYPE B LIG PH 1 B MIG D-7 MIG LIG D-4 MIG LIG PH 2 MIG LIG LIG LIG D-13 MIG

VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI

LOKNAYAK PURAM

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 79 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C C C C C BINDAPUR ASHOK KUMAR YADUVANSI C C C C C C
C

Flt Ctgry

Flat No. Floor 260 FOURTH 74 THIRD 859 FOURTH 403 GROUND 363 GROUND 32 THIRD 244 THIRD 337 FOURTH 283 GROUND 730 SECOND 686 GROUND 1218 THIRD 1288 FIRST 843 GROUND 1051 SECOND 10 SECOND 620 FOURTH

KRISHAN KUMAR 376183 SHALLU MITTAL 376277 SURENDER MOHAN GUPTA 376401 SHANTANU JAIN 376480 SEEMA GANDHI 376665 SURESH KUMAR ARORA 377027 RAKHI CHAKRAVARTY 377129 MEENA AGARWAL 377473 MANISH NARANG 377704 SANDEEP DHODI 377753 KAMAL VERMA 377762 377819 VIVEK KAMTHAN 377879 BHUPENDER VERMA 377913 KULDEEPAK SINGH BISHT 377943 GANESH PAL SINGH NEGI 378757 PANKAJ KUMAR RAY 379064

11 DWARKA 18 ROHINI 28 ROHINI 28 ROHINI 28 ROHINI 12 DWARKA 16 ROHINI

4

LIG
1

E LIG

GH-1

LIG
GH-1

LIG
GH-1

LIG
6

J
A

MIG PH 2 LIG LIG LIG LIG TYPE B B LIG LIG LIG LIG LIG LIG

B

LOKNAYAK PURAM 4 11 DWARKA
B-2

LOKNAYAK PURAM
3

B A

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI
D

LOKNAYAK PURAM

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 80 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C C C C VASANT KUNJ SUMAN CHAWLA C C C C C C C PITAM PURA B 13 DWARKA
A 6

Flt Ctgry SITE 2 PH MIG LIG

Flat No. Floor 1 45D THIRD 508 FIRST 632 SECOND 779 THIRD 34 THIRD 121 GROUND 680 THIRD 737 FOURTH 261 SECOND 750 FOURTH 702 SEVENTH 137 GROUND 1254 THIRD 1489 SECOND 409 GROUND 224 THIRD 1309 SECOND

ROHIT DWARKANATH NAIR 379607 RAKESH 379829 SANDIP SAHAY 379966 AMIT THAKUR 380766 NARENDER GANDHI 380838 SHIV RAM SHARMA 381267 RAMESH KUMAR 381377 SABIHA NAAZ FAIZ 381873 USHA 382256 RAJESH JINAGAL 382295 382540 JAI NAGPAL 382561 T K MANDAL 382816 PRABHASH JHA 382874 ASHOK KUMAR ANAND 382995 BALAJI PASUPATHY 383017 GAURAV SETH 383594

DWARKA 28 ROHINI

GH-1

C

B LIG PH 2 LIG LIG LIG PH 2 MIG LIG PH 2 LIG LIG B1(M) HIG PH 2 MIG A LIG LIG PH 1 B PH 2 LIG LIG

LOKNAYAK PURAM 18B DWARKA GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI A 17 DWARKA GH-1 28 ROHINI 16 ROHINI

J A-4

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI B-4 NARELA 16 ROHINI GH-1 28 ROHINI

J

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 81 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C VASANT KUNJ TARUN SAREEN C C C C C C C VASANT KUNJ MAHIMA SURI C VASANT KUNJ RAJNEESH KUMAR PATHAK C C C C C C C C VASANT KUNJ VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI D-9 MIG VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI D-11 MIG LIG
A

Flt Ctgry

Flat No. Floor 653 THIRD 1002 TENTH 151 FIRST 717 THIRD 360 FOURTH 326 FIRST 104 THIRD 27 THIRD 694 FIRST 24A GROUND 547 FIRST 277 SECOND 880 FOURTH 1375 THIRD 333 GROUND 1548 FIRST 400 THIRD

OMVIR SINGH 383711 384321 BHAIRAV DUTT 384570 NEELAM 385489 MOHD RASHID 385760 VIVEK SHARMA 385793 OM PARKASH DUBEY 386408 MOHD VASIQ SIDDIQVI 386438 386451 386777 AMIT KANKANE 386783 VIRENDRA SINGH 386867 PREM SINGH 387372 RAJESH KUMAR JHA 387920 MAHIR ABBAS 388095 DEEPAK SHARMA 388147 JAIVEER SINGH CHHIMPA 388675

B-1 LIG C(M) PITAM PURA 13 21 ROHINI A-4 VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI
GH12

HIG LIG LIG LIG LIG 2 A-1 LIG A-5 LIG MIG LIG D-3 MIG LIG LIG

PASCHIM VIHAR

NAND NAGRI 4 11 DWARKA

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 82 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C PITAM PURA SATISH CHANDRA BHARDWAJ DHANNAJAY KUMAR C C VASANT KUNJ ASHISH LAMBA C C C C JAHANGIR PURI SUNITA BHATIA C VASANT KUNJ RAVINDRA PRATAP SINGH C VASANT KUNJ HEMANT KUMAR MATTA C C VASANT KUNJ VINOD KUMAR C C C C C C
B C A

Flt Ctgry

Flat No. Floor 25D THIRD 1217 FIRST 196 GROUND 100G THIRD 233 THIRD 48 FIRST 261A GROUND 265 THIRD 25 THIRD 1184 FIRST 483 GROUND 1067 FIRST 401 FOURTH 49 THIRD 278 SECOND 66 FIRST 462 THIRD

ANIL KUMAR GIRDHAR 388980 389509 389756 390063 RAJESH KIMAR SINGH 390101 LAVESH KAPOOR 390360 ROHIT SHARMA 390658 390967 391315 391835 PRAMOD KUMAR GUPTA 392399 393219 ASHISH GUPTA 393355 RENU AGGARWAL 393947 VINOD KUMAR 393979 NAND KISHOR 394372 HARI OM SHARMA 395275

MIG A LIG D-1 MIG R MIG LIG LIG MIG D-4 MIG A-1 LIG B LIG D-5 MIG MIG HIG LIG LIG LIG LIG

LOKNAYAK PURAM

DILSHAD GARDEN GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI

LOKNAYAK PURAM

EAST OF LONI ROAD A(M) PITAM PURA A-1 VASANT KUNJ 4 A-9 L-1 NARELA GH-1 28 ROHINI 3 18 E ROHINI

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 83 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C C C C C C C VASANT KUNJ MANOJ KUMAR CHAUHAN C C C C DILSHAD GARDEN 1 13 DWARKA VASANT KUNJ 1 18 ROHINI D-8 MIG E LIG R HIG PH 1 MIG VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI
A C

Flt Ctgry

Flat No. Floor 1093 FOURTH 571 SECOND 226 FIRST 103E SECOND 221 SECOND 1212 FIRST 439 FOURTH 749 FOURTH 1179 FOURTH 1482 GROUND 876 THIRD 281 FOURTH 576 FIRST 531 FIRST 42 GROUND 80C FIRST 105 GROUND

BHARTI SAINI 395452 NISHANT KAUSHIK 395560 CHARITARANAND CHAHAL 396958 LILLYUTTY CHERIAN 397217 ARUN GOEL 397600 SATYANARAYAN PANDEY 397707 PROMILA KAUL 397809 KESA RAM 398043 RAJESH KUMAR BAJAJ 398145 ADARSHRATNA 398853 OM PRAKASH 398913 SANDHYA DIXIT 398946 ALPHONSA GEORGE 399046 399491 JISHA NARULA 399588 MAHESH NARAIN 399653 JITENDRA SINGH 399693

B LIG LIG GRP 2 LIG R MIG PH 2 LIG LIG LIG A-4 LIG LIG LIG LIG A LIG D-7 MIG

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI E B-2 NARELA DILSHAD GARDEN 16 ROHINI
A

J A

LOKNAYAK PURAM 4 11 DWARKA

LOKNAYAK PURAM

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 84 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C VASANT KUNJ SAURABH JUNEJA C C C C C C BINDAPUR DEO NATH YADAV C C C C C C C C VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI
C B-2

Flt Ctgry

Flat No. Floor 1470 SECOND 395 GROUND 161 THIRD 204 SECOND 121 GROUND 292 GROUND 1232 SECOND 1402 GROUND 87 GROUND 398 FOURTH 22C SECOND 81 GROUND 19 FOURTH 61 GROUND 784 FIRST 127 FIRST 732 THIRD

UMESH SHARMA 399935 RAJINDER GOEL 400173 RAJEEV LOCHAN SINGH 400923 401256 YOGESH KUMAR 402636 JIWAN JOT KAUR 402875 ASIT KUMAR 403116 RAM NARESH RAM 403271 LAKSHMI KANTA GANGULI 403273 403467 BAKHTAWAR SINGH 403540 RAJESH KHANDEWAL 403609 GAURAV GUPTA 403747 RAJESH BAJAJ 403751 MEENAKSHI 403780 DALWAR SINGH JAMAWAL 404214 ABHINAV GUPTA 404944 MEDIRATTA

28 ROHINI B-4 NARELA

GH-1

LIG PH 1 B D-2 HIG B1(M) HIG GRP 1 LIG PH 1 B LIG LIG TYPE B B LIG PH 2 MIG GRP 1 LIG LIG LIG A-3 LIG LIG B LIG

PITAM PURA B B-2 NARELA B-4 NARELA GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI
3

F

LOKNAYAK PURAM B JHILMIL B-2 NARELA
D

BH SHALIMAR BAGH 4 11 DWARKA

LOKNAYAK PURAM

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 85 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C VASANT KUNJ KESHAV LAL C VASANT KUNJ MOHD MUSHIR C C C C C C C C C C C C C VASANT KUNJ 3 19 DWARKA GH-1 28 ROHINI JAHANGIR PURI 6 12 DWARKA
A 3

Flt Ctgry TYPE B LIG B

Flat No. Floor 83 GROUND 824 GROUND 789 SECOND 557 GROUND 175 FIRST 100 THIRD 296 THIRD 1498 FOURTH 384 GROUND 751 FOURTH 155 FIRST 855 THIRD 309 GROUND 1527 FIRST 390 FOURTH 23 THIRD 1326 FIRST

POOJA NEGI 405275 KAMAL PANT 405703 SUNEET NAGPAL 405755 405890 406117 HITESH TREHAN 406952 MUKESH KHANDELWAL 407664 SACHIN AGGARWAL 407702 GAGANPREET KAUR SURI 407932 MAHESH CHAND YADAV 408849 MANJRI GUPTA 408967 KUNWAR AMIT 409071 NEHA 409708 ANURAG OHLAN 409871 SURENDER KUMAR 409877 SUNITA BHAT 410227 ASHA RAM 410963

C

BINDAPUR GH-1 28 ROHINI A-3

LIG D-8 LIG MIG PH 1 MIG A LIG LIG PH 1 B B LIG B LIG LIG PH 1 B LIG D-10 MIG MIG LIG

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI B-4 NARELA
A

LOKNAYAK PURAM
A

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI B-4 NARELA GH-1 28 ROHINI

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 86 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C C DILSHAD GARDEN KANCHAPAL C C C C C C C C VASANT KUNJ ABHISHEK JINDAL C DILSHAD GARDEN R MIG
3

Flt Ctgry

Flat No. Floor 121 SECOND 606 FIRST 1083 GROUND 781 GROUND 495 FOURTH 23 THIRD 1221 FOURTH 93C FIRST 714 GROUND 937 FOURTH 1069 SECOND 630 SECOND 109 THIRD 944 GROUND 177 GROUND 612 THIRD 85G THIRD

KRISHAN KUMAR SINGH 411332 PARVEEN KUMAR 411533 411693 412126 SEEMA SHARMA 412232 RAM PAL YADAV 412513 JAGDISH PRASAD GUPTA 412595 SHRUTI DHINGRA 412908 413108 JAIPARKASH 413167 SOSANKHA KUMAR SINHA 413347 SANJAY KUMAR ARORA 413693 KANWAR JIT SINGH 414644 RAKESH LUTHRA 415813 PRAVEEN KHARBANDA 416509 RAVINDER KUMAR 417050 417303 SANJAY ARVIND KHADAYATE BIJOY KUMAR BAGAI

23 ROHINI

3

MIG
D

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI D-5 VASANT KUNJ 18B DWARKA
C

LIG LIG LIG MIG PH 2 LIG A LIG R B HIG TYPE B B LIG LIG LIG MIG LIG MIG D-7 MIG

LOKNAYAK PURAM

BINDAPUR GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI
D

LOKNAYAK PURAM 2 23 ROHINI GH-1 28 ROHINI 2 9 DWARKA

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 87 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C C PITAM PURA DUSHYANT PRATAP C DILSHAD GARDEN SHALINI SHARMA C C C C C C C C VASANT KUNJ VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI B-4 NARELA GH-1 28 ROHINI 3 18 ROHINI A-4 LIG LIG LIG LIG PH 1 B LIG E LIG A-4 LIG R MIG 11 DWARKA 28 ROHINI
4

Flt Ctgry

Flat No. Floor 318 FOURTH 274 THIRD 713 GROUND 1608 FIRST 47 FIRST 220 SECOND 9 SECOND 804 EIGHTH 97F SECOND 748 FOURTH 312 SECOND 1059 FOURTH 1628 FIRST 473 GROUND 676 THIRD 441 FIRST 709 FIRST

ANJU JAIN 417774 CHANCHAL MAKKAR 417980 NEERAJ JUNEJA 418104 AKSHAY DEWAN 418396 ASHOK KUMAR 418739 KULDEEP SOLANKI 418788 C M THOMAS 419039 PROMILA TANEJA 419101 419534 420484 DEVENDER KUMAR 420517 RASHID AHMAD 420535 SATISH KHANNA 420701 HARDEEP SINGH 420776 ARVIND PAHUJA 420968 PAYAL JAIN 421153 421427 BINDU SHAJAN PEREPPADAN

LIG
GH-1

3

B

BINDAPUR GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI 7 21 ROHINI GH-1 28 ROHINI C1(M)

LIG TYPE B B LIG LIG MIG LIG HIG

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 88 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C C C C C BINDAPUR SAGHYARAJ C C C C VASANT KUNJ RAMAN SHARMA C PITAM PURA RAJ KUMAR DEWAN C SHALIMAR BAGH BH LIG A(M) HIG PEERA GARHI GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI D-5 HIG MIG LIG LIG PITAM PURA GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI
3 C

Flt Ctgry

Flat No. Floor 1286 FIRST 1293 THIRD 158 FOURTH 353 GROUND 253 THIRD 195 THIRD 852 SECOND 902 NINTH 1466 FIRST 506 FIRST 65 GROUND 214 THIRD 652 SECOND 712 SECOND 506 THIRD 803 EIGHTH 57 THIRD

JATIN NAGPAL 422331 MANISH BHATIA 422333 SARAFAT ALI 422360 RAJESH MAAN 422481 NANDAN SINGH RAWAT 422999 VIJAY NAUTIYAL 423383 NAVDEEP KAUR CHAWLA 423759 ASHOK KUMAR 424266 JULIE ANAND 424286 PRADEEP YADAV 424649 JAI PARKASH 424889 425168 DAVINDER PAL SINGH 425483 DEEPA LINGWAL 425488 RITA TOMAR 425650 425748 425782

A LIG LIG LIG PH 1 B GRP 2 LIG GRP 2 MIG LIG A1(M) HIG LIG LIG TYPE B B

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI B-4 NARELA H B-2 NARELA 7 21 ROHINI GH-1 28 ROHINI

D

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 89 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C C C C C C C C DWARKA CHANDRA NATH JHA C DILSHAD GARDEN P R RAMESH C C JAHANGIR PURI GH-1 28 ROHINI MIG LIG R HIG DWARKA 11 DWARKA VASANT KUNJ 4 11 DWARKA GH-1 28 ROHINI
6

Flt Ctgry

Flat No. Floor 474 SECOND 1492 SECOND 235 THIRD 561 FIRST 921 GROUND 93 THIRD 438 GROUND 615 THIRD 1123 GROUND 1 20C SECOND 587 FIRST 99 FOURTH 980 FOURTH 1 26B FIRST 103B GROUND 85 GROUND 1271 SECOND

CHANDRA PAL SHARMA 425846 RAM KISHORE DHILLON 425989 NEERAJ YADAV 427451 MARIAMMA THOMAS 427556 MURTHY CHVSN 427911 NARBAHADUR 427994 SHRI PAUL BAHL 428070 SATISH KUMAR SHARMA 428885 RITIKA LATHWAL 428989 VIJAY KALRA 429178 SUDHA SHARMA 429385 JAGJIT SINGH KHANI 429678 DHIR SINGH GAHLOT 430477 SUNDER SINGH PORIYA 430496 430614 430797 KANWALJIT SINGH 430929

D-6 VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI
D

MIG LIG LIG D-8 MIG LIG LIG D-6 MIG LIG LIG 2 PH MIG LIG

LOKNAYAK PURAM VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI

SITE

4

D

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI
6

LIG LIG 2 PH MIG

SITE

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 90 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C C C C C C C C C C C DILSHAD GARDEN GH-1 28 ROHINI 2 15 ROHINI B-4 NARELA E 17 DWARKA GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI 1 18 ROHINI GH-1 28 ROHINI A 13 DWARKA A 13 DWARKA H B-2 NARELA GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI 3 23 ROHINI VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI R MIG LIG E2 MIG PH 1 B PH 2 MIG LIG LIG E LIG LIG PH 2 MIG PH 2 MIG GRP 2 LIG LIG LIG MIG A-2 LIG LIG Flat No. Floor 71 FIRST 1234 THIRD 92H THIRD 1420 FOURTH 14 SECOND 446 GROUND 181 GROUND 487 FIRST 122 GROUND 58 FOURTH 1478 FOURTH 50 FIRST 563 SECOND 114 THIRD 815 THIRD 495 THIRD 96 THIRD

Flt Ctgry

HARPREET TREHAN 431222 UDAYDEEP CHAKRABORTY 431954 LALIT MOHAN LAKHERA 432615 SFINORA V THOMAS 433656 KRISHAN KANT SAWHNEY 433658 ALOK GUPTA 433776 VIJAY KUMAR GARG 434042 RAHUL ARORA 434525 DEEPA RANI 434571 HONEY TANEJA 434646 ANKUR RASTOGI 434727 ANU TANEJA 434800 DALBIR SINGH HOODA 434873 434919 434985 ANKIT JAIN 435239 SANTOSH SINGAL 435244 MUKESH KUMAR SRIVASTAVA CHETAN PRAKASH YADAV

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 91 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C SHALIMAR BAGH SHER ALI C C C C C C C C VASANT KUNJ RENU BALA C C C C C C VASANT KUNJ KULDEEP SINGH NEGI C C
C B-1

Flt Ctgry

Flat No. Floor 58 THIRD 804 EIGHTH 430 SECOND 141B FIRST 36 THIRD 51 SECOND 780 FOURTH 679 FOURTH 753 GROUND 667 FIRST 33 FIRST 1556 THIRD 1418 FOURTH 445 GROUND 107 GROUND 643 GROUND 56 THIRD

RIZWANUR RAHMAN 435661 435704 SIDDHARTH GUPTA 435828 435858 436068 TARUNA PANWAR 436586 ASHOK KUMAR CHAUHAN 436998 JAGDEEP SINGH 437092 SUMAN LATA 437221 437329 KUTHOOR ANTONY GHOMAS 437519 VARUN AHLUWALIA 437520 VIVEK BHARDWAJ 437895 USHA PRASAD 438087 SEEMA SHARMA 438221 438408 PUNEET TULSIAN 438888 VIRENDAR PRAKASH SHARMA SONALI TYAGI

BH LIG C(M) PITAM PURA 4 11 DWARKA
6

HIG LIG GRP 8 MIG PH 2 MIG E LIG LIG LIG A-3 LIG TYPE B LIG BH LIG LIG LIG PH 1 B D-12 LIG B LIG LIG

KONDLI GHAROLI A 13 DWARKA 1 18 ROHINI GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI

LOKNAYAK PURAM SHALIMAR BAGH GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI B-4 NARELA

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 92 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C C C C C C C C C C C VASANT KUNJ VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI 4 11 DWARKA 1 18 ROHINI VASANT KUNJ A B-2 NARELA GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI A-5 LIG LIG LIG LIG LIG LIG E LIG D-5 MIG B-2 NARELA 28 ROHINI 28 ROHINI 28 ROHINI 18 ROHINI
E

Flt Ctgry GRP 2 LIG LIG

Flat No. Floor 114 THIRD 228 FIRST 1310 SECOND 106 FIRST 25 FOURTH 29 FOURTH 191 SECOND 932 SECOND 1017 FOURTH 701 THIRD 1430 SECOND 1380 FOURTH 329 SECOND 303 GROUND 118 FOURTH 50 SECOND 502 SECOND

CHINTA MANI SHARMA 439067 OM WATI KHARI 439378 MADHU BALA SHARMA 439435 PREM PRASUN SHANI 439696 JEETENDRA KUMAR ARYA 439751 RUCHI BHALLA 439921 PRAVEEN KUMAR SAINI 440925 MADHU KHURANA 441129 AJAY KUMAR 441898 ROHIT RAMAN 441951 T A S MANI 441960 PUSHKAR GIRI 442140 SURENDAR SINGH 442329 SANJEEV KUMAR 443133 RAJENDER SINGH 443387 PARIKSHIT SRIDHAR 443498 ASEEM SETHI 443538

GH-1

GH-1

LIG
GH-1

LIG
3

E LIG A-1 LIG GRP 1 LIG LIG LIG

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 93 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C DILSHAD GARDEN USHA MANCHANDA C VASANT KUNJ AMIT SHARMA C C C C C VASANT KUNJ SANGEETA VARSHNEY C C C C C C C C C C DILSHAD GARDEN DILSHAD GARDEN 4 11 DWARKA R HIG VASANT KUNJ B-4 NARELA GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI B-4 NARELA R MIG LIG
B-2 D

Flt Ctgry

Flat No. Floor 79C FIRST 763 SECOND 366 FIRST 121 SECOND 551 THIRD 332 SECOND 592 SECOND 270 SECOND 159 SECOND 470 GROUND 580 FOURTH 178 FOURTH 174 THIRD 289 GROUND 91F SECOND 25 FIRST 100D FIRST

KAMAL KUMAR THAPA 443919 444348 444450 ARUN KUMAR 444930 CHARU NIGAM 445140 SANTOSH KUMAR 445152 SHWETA SINGH 445326 445346 SUPRIYA VERMA 445431 KARTHIK RAJ 445610 SUBODH AGRAWAL 445631 PARDEEP SHARHA 447105 SANTOSH KUMAR PANDEY 447261 SONU KUNDU 447544 KAMLESH 447799 AJAY KUMAR 448118 SUMAN SINGH 448488

R HIG A-3 LIG LIG GRP 2 MIG D-8 VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI D-7 MIG LIG D-2 MIG PH 1 B LIG LIG LIG PH 1 B HIG LIG

LOKNAYAK PURAM 6 23 ROHINI

LOKNAYAK PURAM

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 94 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C VASANT KUNJ HARISH ARYA C DILSHAD GARDEN MANOJ JUNEJA C DILSHAD GARDEN SAMEER BHANDON C C C C C C C C C C C C C PITAM PURA GH-1 28 ROHINI A 13 DWARKA 2 A10 NARELA VASANT KUNJ 1 18 ROHINI 4 11 DWARKA 16 ROHINI GH-1 28 ROHINI 1 18 ROHINI 13 A-5 NARELA
C

Flt Ctgry

Flat No. Floor 1414 THIRD 525 FOURTH 79A GROUND 79E SECOND 122 GROUND 121 GROUND 377 FOURTH 203 THIRD 284 GROUND 95 THIRD 81 GROUND 292 SECOND 591 SECOND 802 EIGHTH 1494 THIRD 494 THIRD 204 THIRD

KALYAN SINGH CHAUHAN 448540 AMIT KUMAR CHAUDHARY 448728 449295 449388 449497 ARUN SHARMA 449575 HEMANT KUMAR 449679 NIMAI CHANDRA BISWAS 450372 GIRISH AHUJA 450527 DEEPAK YADAV 450744 OM PARKASH RAJBHAR 450757 MAMTA MATHUR 451127 RAJESH KUMAR 451261 DEEPA BHATIA 451284 RAJENDER KUMAR TANEJA 451407 SUNIL SWAMINATHAN 452220 RITU KHANDELWAL 453098

28 ROHINI

GH-1

LIG D-5 MIG R HIG R MIG D-12 LIG E LIG LIG PH 2 LIG LIG E LIG HIG B LIG LIG B(M) HIG LIG PH 2 MIG GRP 2 MIG

J

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 95 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C VASANT KUNJ SHASHI BHUSHAN TRIPATI AKHILESH KUMAR MISHRA C C VASANT KUNJ ROHIT YADAV C C C C C C C C C C C C C C VASANT KUNJ 4 11 DWARKA GH-1 28 ROHINI B B-2 NARELA
B-1 A D

Flt Ctgry

Flat No. Floor 760 FIRST 770 SECOND 703 FOURTH 518 FIRST 91 SECOND 635 GROUND 14 THIRD 266 FIRST 246 THIRD 103 FOURTH 381 GROUND 77 SECOND 404 GROUND 1436 THIRD 219 FOURTH 546 FIRST 477 FOURTH

VIVEK DUA 453267 453487 453497 453608 SEEMA GARG 453678 BHINDER SINGH 453832 MAMRAJ KUMAR 453886 VEWATI 453922 BAL KRISHNA SHARMA 454470 SANJAY KUMAR SAINI 454521 DHAN SINGH NAGAR 454570 SUMIT CHHABRA 454823 ANUJ KUMAR 455019 PARUL NAGPAL 455056 SANJAY SHARMA 455530 PARAG GOEL 456224 KISHAN SINGH 456442

A-3 LIG LIG A-5 LIG B LIG GRP 2 MIG B-1 VASANT KUNJ A B-2 NARELA C B-2 NARELA 3 18 ROHINI VASANT KUNJ B-4 NARELA A-2 LIG LIG LIG GRP 1 LIG TYPE B LIG LIG LIG GRP 1 LIG GRP 1 LIG E LIG A-2 LIG PH 1 B

LOKNAYAK PURAM

LOKNAYAK PURAM 6 23 ROHINI

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 96 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C VASANT KUNJ SADHANA ROY C C C C C C C C C C C C C C VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI JAHANGIR PURI GH-1 28 ROHINI C B-2 NARELA GH-1 28 ROHINI 1 18 ROHINI
B-1

Flt Ctgry

Flat No. Floor 66 FIRST 1344 GROUND 117 THIRD 131 FIRST 686 FIRST 94 THIRD 1459 FOURTH 113 THIRD 536 THIRD 104 GROUND 65 FIRST 600 FOURTH 384 FIRST 153 THIRD 547 FIRST 10 THIRD 1197 FOURTH

DILIP KUMAR YADAV 456543 RAMESH KUMAR GUPTA 456665 VINITA BATRA 456686 457320 V P BHASKARAN 457421 NIRMAL KUMAR SHARMA 457434 SURAJIT GHOSH 457438 PEEYUSH AGGARWAL 458289 MAHESH KUMAR BANSAL 458722 ARUN BABBAR 459002 MANU BHATIA 459103 REKHA 459228 IRSHAD AHEMAD KHAN 459241 BALVINDER KUMAR 459750 BRAJESH KUMAR DUBEY 460167 SHIKHA GUPTA 460404 DEEPAK GUPTA 460424

18 ROHINI 28 ROHINI

1

E LIG

GH-1

LIG D-12 MIG MIG LIG GRP 1 LIG LIG E LIG TYPE A LIG E LIG A LIG LIG A LIG GRP 2 LIG LIG C-1 LIG LIG

LOKNAYAK PURAM 1 18 ROHINI
A

LOKNAYAK PURAM
D

LOKNAYAK PURAM
A

LOKNAYAK PURAM H B-2 NARELA GH-1 28 ROHINI

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 97 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C C C C VASANT KUNJ RAVINDRA KUMAR JAIN C C C C C C C DILSHAD GARDEN 18B DWARKA GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI VASANT KUNJ D B-2 NARELA A 13 DWARKA R MIG PH 2 LIG LIG LIG D-5 HIG GRP 1 LIG PH 2 MIG PITAM PURA GH-1 28 ROHINI D-1 MIG 28 ROHINI 28 ROHINI 11 DWARKA 28 ROHINI 28 ROHINI 28 ROHINI 17 DWARKA
GH-1

Flt Ctgry

Flat No. Floor 1390 SECOND 298 FOURTH 272 SECOND 139 FOURTH 816 THIRD 132 SECOND 513 GROUND 803 EIGHTH 257 FOURTH 190 THIRD 509 FOURTH 378 FOURTH 312 SECOND 89G THIRD 94 THIRD 293 THIRD 630 SECOND

VAIBHAV VERMA 460683 VINOD KUMAR 460716 REKHA RANI 460805 RAJESH KUMAR ARORA 460965 MEERARANI 461010 GUNJAN PRIYA 461022 MADHU KHURANA 461052 PRIYANKA MITTAL 461292 RAKESH KUMAR 461803 JINU JOSE 461947 462339 GEETA RANI 462498 KUNJ LATA KHURANA 462739 TAKI HASSAN 463617 NIKETA LAMBA 463619 ASHISH KUMAR JAIN 463812 ANZAR AHMAD BHAT 464180

LIG
GH-1

LIG
4

LIG
GH-1

LIG
GH-1

LIG
GH-1

A

LIG PH 2 MIG B(M) HIG LIG

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 98 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C C C C C C C C C C VASANT KUNJ KARAN KOHLI C
A A

Flt Ctgry

Flat No. Floor 1187 THIRD 1103 GROUND 61 GROUND 64 GROUND 354 THIRD 506 FIRST 81 GROUND 129 SECOND 565 FIRST 21 GROUND 688 GROUND 574 SECOND 236 FIRST 7D THIRD 480 FOURTH 706 GROUND 123 SECOND

AMIT KR SHARMA 464390 464492 464599 KAMLESH BHAMBU 465610 NARINDER KUMAR 467022 467216 467326 GARIMA BINDRA 467619 ANJALI MARATHIA 467883 KAMTA PRASAD SHARMA 468480 YOGESH KUMAR SHARMA 468658 SUNIL KUMAR 469502 SARWAN KUMAR 470486 ALOK KUMAR RAY 470539 471786 471880 471991 MUNESH KUM AR BHARDWAJ SAMEEKSHA RAINA MYLAVARABHATLA PRABHAKAR PARUL SHARMA JANESH KUMAR KRISHNATRY SONAL ANAND

B LIG LIG E J LIG PH 2 LIG LIG GRP 3 MIG E LIG LIG LIG LIG TYPE B B PH 2 MIG MIG PH 2 MIG LIG A-4 LIG A LIG

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI 1 18 ROHINI 16 ROHINI GH-1 28 ROHINI 2 19 DWARKA 1 18 ROHINI GH-1 28 ROHINI 4 11 DWARKA 4 11 DWARKA
3

E

BINDAPUR 17 DWARKA 17 DWARKA JHILMIL 28 ROHINI

A

D

B
GH-1

LOKNAYAK PURAM

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 99 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C VASANT KUNJ S S THAKUR C DILSHAD GARDEN RAJIV KUMAR MISHRA C C C C C PITAM PURA MS KAVITA C C C C C C C
B-1 A

Flt Ctgry PH 2 LIG LIG

Flat No. Floor 30 SECOND 1500 FOURTH 319 FOURTH 710 FIRST 80D FIRST 429 GROUND 430 SECOND 17 GROUND 491 GROUND 402 FOURTH 347 FIRST 692 GROUND 609 SECOND 644 GROUND 1416 THIRD 1159 FOURTH 389 SECOND

VIJAY KUMAR 472907 SANDEEP TIWARI 472915 473685 473975 474013 474109 RAJESH KUMAR BADOLA 474511 SONALI CHOUHAN 474635 KAVITAGUPTA 475056 YASHPAL SINGH RAWAT 475071 476333 VIJAY KUMAR 476431 SUMIT KUMAR 476534 GUGAN KUMAR 476621 GITANJALI KAPOOR 476827 RAM NIWAS SHARMA 476838 NARINDER SINGH NEGI 477001 HRIDAYANAND SRIVASTAVA MAN BHADUR

16 ROHINI 28 ROHINI 28 ROHINI

J
GH-1

GH-1

LIG A-4 LIG R HIG A LIG LIG A-1 LIG MIG C1(M) HIG TYPE B LIG TYPE B B LIG LIG LIG LIG LIG

LOKNAYAK PURAM
B-2

LOKNAYAK PURAM VASANT KUNJ GH-2 28 ROHINI

LOKNAYAK PURAM
3

B

BINDAPUR 4 11 DWARKA GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 100 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C VASANT KUNJ ALKA SHARMA C PITAM PURA VIJAY KUMAR C C C C C C C C C C VASANT KUNJ LATA SINGH C C C C ZAFRA BAD JASWANTI KAUR C VASANT KUNJ A-3 LIG VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI
A A

Flt Ctgry

Flat No. Floor 640 FIRST 404 FOURTH 1251 SECOND 1384 GROUND 1088 FIRST 1218 FOURTH 424 GROUND 153 FIRST 195 FIRST 1016 THIRD 464 GROUND 303 GROUND 344 FOURTH 206 FIRST 531 FOURTH 19C SECOND 762 FIRST

VIVEK AGARWAL 477823 477948 478285 SAKALDEO TIWARY 478560 SAMAR PAL SINGH 478645 RADHEY SHYAM SHARMA 479366 SURJIT KUMAR 479827 SRI KANT MISHRA 480148 NARENDER KUMAR SINGH 480346 DINESH KUMAR VERMA 481036 VIKAS SHARMA 481169 JAN MOHMMAD 481315 481572 SANT LAL BUDHIRAJA 481583 NEERAJ KUMAR SHARMA 481807 MANISH 481818 482064

B-1 LIG A(M) HIG A LIG LIG LIG LIG LIG E J LIG PH 2 LIG LIG PH 1 B D-3 MIG D-11 HIG LIG B LIG LIG

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI 4 11 DWARKA 1 18 ROHINI 16 ROHINI GH-1 28 ROHINI B-4 NARELA

LOKNAYAK PURAM
A

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 101 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C VASANT KUNJ AJAY SETHI C PITAM PURA R ATUL DHADWAL C C C C C C C C C C C C C C SHALIMAR BAGH AMIT KUMAR C VASANT KUNJ D-12 MIG VASANT KUNJ 4 11 DWARKA GH-1 28 ROHINI BH LIG VASANT KUNJ 6 23 ROHINI GH-1 28 ROHINI 1 18 ROHINI 1 A-9 NARELA GH-1 28 ROHINI
D

Flt Ctgry

Flat No. Floor 367 SECOND 703 SEVENTH 503 SECOND 297 FOURTH 1323 GROUND 791 THIRD 53 FIRST 1410 SECOND 63 GROUND 77 GROUND 1231 SECOND 951 SECOND 134 FOURTH 469 SECOND 1513 THIRD 3 FIRST 132 THIRD

SUKH DEV 482080 482213 483388 MAHESH CHANDRA 483570 NANDAN SINGH 483899 ABHISHEK PAL 484198 RAJ KUMARI SUKHIJA 484285 VIJAY KUMAR KRIPLANI 484810 ASHISH KUMAR 484934 PRADEEP SINGH RAWAT 485106 GOPAKUMAR NAIR 485152 ARORA ASHOK KUMAR 485237 RAJIV GOEL 485449 RAVI JAIN 485637 VINAY MOHAN SINGH 486049 VIJAYA SHARMA 486139 487236

D-10 MIG C(M) HIG D-5 VASANT KUNJ H B-2 NARELA GH-1 28 ROHINI A-3 LIG MIG LIG E LIG GRP 1 LIG LIG LIG D-12 HIG LIG LIG HIG GRP 2 LIG LIG

LOKNAYAK PURAM

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 102 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C C DILSHAD GARDEN SANDHYA VERMA C VASANT KUNJ RUBY RAJU C C C C C VASANT KUNJ VINAY KUMAR SHARMA C VASANT KUNJ SUSHIL KUMAR GOYAL C C DWARKA
A

Flt Ctgry

Flat No. Floor 13 THIRD 800 FOURTH 304 FIRST 1004 TENTH 756 THIRD 92F SECOND 1252 SECOND 97C FIRST 37 FIRST 126 FIRST 864 GROUND 82 FOURTH 1298 FOURTH 7 SECOND 192 THIRD 391 THIRD 1 53C SECOND

MANOJ SHARMA 487945 ARVIND SINGH 489803 AMITABH DUBEY 489875 MRS ANJU GULATI 490114 ROHIT THUKRAL 490394 SYED SHAKEEL HAIDER 490556 RAMESH KUAMR KINGER 490579 VIKARAM GULATI 490794 491384 491538 PARVEEN KUMAR PANCHAL 491552 ASHISH ANAND 492194 JOYDEEP BHATTACHARYA 492239 VISHNU KUMAR BANSAL 492882 493284 493743 UMA NARANG 494155

28 ROHINI

GH-1

B-1

LOKNAYAK PURAM
A

LIG TYPE A LIG B LIG C(M) HIG LIG R MIG LIG R HIG A-1 LIG D-12 MIG LIG A LIG LIG C-1 LIG D-1 MIG A SITE LIG 2 PH MIG

LOKNAYAK PURAM PITAM PURA GH-1 28 ROHINI DILSHAD GARDEN GH-1 28 ROHINI

VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI
A

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI

LOKNAYAK PURAM
6

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 103 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C VASANT KUNJ RANI GAUR C C C C C C C C C C VASANT KUNJ JASKIRAN SINGH C C C C C C VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI PITAM PURA GH-1 28 ROHINI D-9 MIG LIG LIG LIG B1(M) HIG LIG VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI D-10 MIG PITAM PURA 18B DWARKA GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI D-9 HIG LIG DILSHAD GARDEN GH-1 28 ROHINI C(M) HIG PH 2 LIG LIG LIG LIG R HIG LIG D-7 MIG Flat No. Floor 595 THIRD 89D FIRST 1230 SECOND 103 FIRST 347 THIRD 43 GROUND 1002 GROUND 440 FOURTH 434 FOURTH 1535 THIRD 357 THIRD 504 FIFTH 210 SECOND 420 FOURTH 167 FIRST 1164 GROUND 53 THIRD

Flt Ctgry

BHARAT SINGH 494234 494595 PRAMOD KUMAR 495539 PARIMAL PAREEK 495614 ASHA YADAV 496106 ASHOK KUMAR TRIPATHY 496165 KAMAL KISHORE SHARMA 496425 MUKESH KUMAR 496575 NEERAJ BANSAL 497315 ANKIT JAIN 497542 KAPIL BATRA 498040 498083 RANDHIR KUMAR 498354 RAKESH SETHI 498621 MINAKSHI TYAGI 499986 TARAN JEET SINGH 500208 JAYENDRA ADHYARU 500717

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 104 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C VASANT KUNJ C VASANT KUNJ SHALOO GARG C C C SHALIMAR BAGH MANOJ KUMAR TANDON C C C C C PITAM PURA BHAWNA C C C C VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI 1 18 ROHINI
B-2 3

Flt Ctgry GRP 2 LIG

Flat No. Floor 313 THIRD 258 GROUND 688 FOURTH 220 THIRD 424 FIRST 701 SEVENTH 319 FOURTH 20 FOURTH 518 GROUND 730 THIRD 72 GROUND 120 THIRD 702 SEVENTH 447 FIRST 255 FOURTH 1394 THIRD 96 THIRD

SAVITA BHATNAGAR 500926 PANKAJ KUDESHIYA 501119 DINESH KUMARI CHOPRA 501245 501497 502022 502117 AVINASH K HINGORANI 502156 ASHOK KUMAR DUGGAL 502181 502480 JYOTI NAINWAL 502547 PARMA NAND THAKUR 502695 GIRDHAR GOPAL KAPOOR 502719 NAVEEN YADAV 503225 503520 CHANCHAL VARSHNEY 503778 RAJINDER KUMAR SHARMA 504237 RAM SHARAN SHARMA 504264 HISHUPAL SINGH CHAUHAN SUNIL KUMAR SHARMA

B-2 NARELA

H

D-4 VASANT KUNJ 2 19 DWARKA D-1 MIG D-9 MIG A(M) PITAM PURA 4 11 DWARKA BH E LIG TYPE B B PH 2 LIG TYPE B B LIG A1(M) HIG LIG D-4 MIG LIG E LIG HIG LIG MIG PH 2 MIG

BINDAPUR 18B DWARKA
3

D C

BINDAPUR 17 ROHINI

2

LOKNAYAK PURAM

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 105 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C VASANT KUNJ GAURAV TREHAN C VASANT KUNJ HARINDER PRASAD C C C C C VASANT KUNJ RANDEEP SINGH GULERIYA RISHAB CHAND JAIN C C C C C PITAM PURA A 13 DWARKA
A D9

Flt Ctgry

Flat No. Floor 496 THIRD 401 THIRD 620 FOURTH 448 THIRD 124 THIRD 59 FOURTH 338 SECOND 8 SECOND 182 GROUND 235 THIRD 3 GROUND 341 THIRD 304 THIRD 47 FIRST 803 EIGHTH 75 THIRD 270 SECOND

VEENA YADAVA 504622 MANJUSHA CHATTERJEE 504784 MRS IQBAL KAUR 504897 BHAGWATI NAGRAJ 505405 DR.VIMAL SHORY 505716 PAWAN KUMAR GUPTA 505958 505964 506658 506688 506702 DR SAVITA SABHERWAL 506808 BALJEET SINGH DHILLON 507523 508330 508339 SMT SWARAJ LOOMBA 508554 NAVEEN KUMAR SHARMA 509292 SACHIN SHARMA 509472 KAMALA KRISHNA MOORTHY DAISY BABU

11 DWARKA

4

LIG D-9 HIG LIG PH 1 MIG 2 A-1 LIG D-11 HIG MIG PH 1 B GRP 2 LIG LIG D-11 HIG A(M) HIG E LIG C(M) HIG PH 2 MIG A LIG

VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI 16 3 DWARKA
GH12

PASCHIM VIHAR

SARAI KHALIL B-4 NARELA H B-2 NARELA GH-1 28 ROHINI

PITAM PURA 1 18 ROHINI

LOKNAYAK PURAM

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 106 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C C C C C C C DILSHAD GARDEN ATUL GUPTA C C C C
A

Flt Ctgry

Flat No. Floor 1225 FIRST 647 FIRST 481 GROUND 1374 THIRD 152 SECOND 374 THIRD 82H THIRD 64 THIRD 1024 GROUND 461 THIRD 607 FIRST 811 SECOND 96F SECOND 1235 FOURTH 1200 FOURTH 337 FOURTH 398 FOURTH

SUSHIL KUMAR 509645 AMIT BATRA 510928 AMIT JHA 511021 VIKAS SETHI 511045 INDEL SHARMA 511124 NAVEEN BHUSHAN 511311 SHREEVARDHAN 511341 SUNIL KUMAR 511408 SUKHVEER SINGH 511483 RAVI KANT SHEORAN 511523 HAKIM SINGH 513327 SUNDEEP KUMAR 513460 ANAND ANAL 513575 514265 DEEPAK KUMAR 514347 PANKAJ KUMAR 514802 CHANDAN KAMRA 514912

28 ROHINI

GH-1

B-1

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI
D

LIG TYPE B LIG LIG LIG LIG LIG R MIG MIG LIG D-6 HIG LIG LIG R MIG A LIG LIG LIG LIG

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI DILSHAD GARDEN 7 23 ROHINI GH-1 28 ROHINI VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI
D

LOKNAYAK PURAM

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI
D

LOKNAYAK PURAM

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 107 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C C C BINDAPUR HARI NARAIN SINGH C VASANT KUNJ RAJESH KUMAR C C DILSHAD GARDEN HARINDER PAL SINGH BHATIA AJEET KUMAR C VASANT KUNJ C C C C VASANT KUNJ DILSHAD GARDEN GH-1 28 ROHINI 1 23 ROHINI D-6 MIG R MIG LIG GRP 2 MIG D-8 HIG
A A D SHALIMAR BAGH GH-1 28 ROHINI E 18 ROHINI A

Flt Ctgry

Flat No. Floor 295 SECOND 868 FIRST 53 SECOND 168 FOURTH 1098 FOURTH 106 FIRST 119 FOURTH 95 FIRST 159 GROUND 160 THIRD 445 THIRD 81E SECOND 545 FIRST 83H THIRD 988 FIRST 199 THIRD 450 FOURTH

SHAKUNTLA 515949 BALRAJ SINGH 516324 SAVLEEN KAUR 516593 SUNIL KUMAR 516657 BRIJLATA 517048 MAHESH KUMAR 517328 SUNIL BAXI 517422 MONU RANA 517494 RISHI KANT 517581 517603 517781 PRABHAKAR 517971 518242 518396 VIJAY BHAMBRI 520084 RAJNI KOUL 520196 BRAHAM PARKASH 520246

MIG LIG MIG B LIG LIG E LIG LIG A A D-2 MIG A LIG R MIG LIG TYPE B B

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI 1 18 ROHINI GH-1 28 ROHINI
A

LOKNAYAK PURAM
3

LOKNAYAK PURAM

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 108 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C C C C C C C C C C C VASANT KUNJ PITAM PURA GH-1 28 ROHINI
C

Flt Ctgry

Flat No. Floor 801 EIGHTH 414 THIRD 99 FOURTH 549 SECOND 167 FIRST 648 FIRST 425 FIRST 903 NINTH 30 SECOND 1063 FIRST 287 GROUND 1578 FOURTH 279 SECOND 1445 FIRST 293 GROUND 706 SECOND 713 SECOND

VIKAS KHATRI 520301 MEENU 520365 BHUWAN CHANDRA 521134 SHIVANI AGARWAL 521341 PRADEEP KUMAR 521540 YOGESH KUMAR TOMAR 521663 ANEES 523098 URVINDER SINGH 523344 SANJAY KUMAR 523835 RANJANA KASHYAP 523946 GAGANDEEP SINGH SETHI 524133 SHAMSHER SINGH 524255 PUNEET GUPTA 524533 PRERNA THAKUR 525310 TINA SETHI 525387 ATUL GARG 525547 JYOTI DAWAR 525826 AHMED

B(M) PITAM PURA 4 11 DWARKA G B-2 NARELA C A VASANT KUNJ JAHANGIR PURI GH-1 28 ROHINI
B-2

HIG LIG GRP 2 LIG 2 MIG LIG LIG C(M) HIG LIG B LIG PH 1 B LIG E LIG LIG PH 1 B A LIG A-4 LIG

LOKNAYAK PURAM

LOKNAYAK PURAM B-4 NARELA GH-1 28 ROHINI 3 18 ROHINI GH-1 28 ROHINI B-4 NARELA
C

LOKNAYAK PURAM

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 109 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C C C C C C C DILSHAD GARDEN ASHISH CHAMOLI C VASANT KUNJ ANJU TEJPAL C C C PITAM PURA 1 17 ROHINI
B

Flt Ctgry

Flat No. Floor 1 GROUND 200 FOURTH 123 GROUND 32 SECOND 111 FIRST 838 THIRD 134 THIRD 1165 FIRST 380 FOURTH 86E SECOND 1617 FOURTH 1248 FIRST 91D FIRST 184 FIRST 504 FIFTH 602 SIXTH 280 THIRD

GOVIND GUPTA 526265 SARVJEET SINGH 526442 SATYA WAN 526986 SUBASH CHANDER 526987 VINAY KUMAR 527756 SUNITA GARG 527770 TARSEM KUMAR GANDHI 528216 PANKAJ GUPTA 529370 ANOOP KUMAR SINGH 530157 530544 530664 DHARAMBIR 530741 SHYAM SUNDER SHARMA 530782 531452 531546 KOMAL KAPOOR 531757 NANDITA PARDASANI 531910 HARI OM PRAKASH TIWARI JAIBIR SINGH

18 ROHINI B-2 NARELA 11 DWARKA 18 ROHINI

1

E LIG GRP 1 LIG LIG

A

4

1

E LIG D-12 MIG PH 2 LIG LIG LIG B LIG R MIG LIG LIG R HIG D-1 MIG TYPE B 3 B(M) C HIG GRP 2 LIG

VASANT KUNJ 18B DWARKA GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI
A

LOKNAYAK PURAM DILSHAD GARDEN GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI

MOTIA KHAN

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 110 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C C C C C C C C C C C VASANT KUNJ H B-2 NARELA GH-1 28 ROHINI 1 18 ROHINI 1 18 ROHINI GH-1 28 ROHINI 4 11 DWARKA 4 11 DWARKA 4 11 DWARKA GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI B 14 DWARKA GH-1 28 ROHINI 16 ROHINI 28 ROHINI
GH-1

Flt Ctgry

Flat No. Floor 1276 THIRD 195 FOURTH 1029 SECOND 168 SECOND 961 GROUND 215 FIRST 46 SECOND 199 FOURTH 1625 FIRST 170 FOURTH 162 GROUND 67 FIRST 291 SECOND 266 FIRST 519 FOURTH 470 SECOND 1041 GROUND

VIPIN TANEJA 531971 PREM CHAND PRASAD 532050 A P SHARMA 532101 RASHI DUBEY 532744 RAJ KISHAN 533042 SATVINDER SINGH 533192 VIJAY KUMAR YADAV 533356 SHYAM AGARWAL 533469 PRAJEET MATHUR 534204 OM PARKASH SHARMA 534277 NAEEH AHMED 534364 AMIT KUMAR 534525 ANIL KUMAR PATNI 534908 NARAYAN PANDA 535353 536239 536243 537205 DHIRENDRA PRASAD SINGH KAILASH CHANDRA KANDPAL KAMLESH KUMAR PRASAD

LIG D-1 MIG LIG PH 2 MIG LIG PH 2 LIG LIG GRP 2 LIG LIG E LIG E LIG LIG LIG LIG LIG LIG LIG

J A-1

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 111 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C C C VASANT KUNJ HARISH CHAND C C C VASANT KUNJ GULSHAN JINDAL C C C C C PITAM PURA 2 23 ROHINI 1 18 ROHINI GH-1 28 ROHINI
A

Flt Ctgry

Flat No. Floor 401 FOURTH 1122 GROUND 518 FOURTH 95A GROUND 1257 FOURTH 466 GROUND 392 GROUND 910 SECOND 356 THIRD 783 GROUND 132 FIRST 266 THIRD 502 FIFTH 288 THIRD 145 SECOND 1639 FOURTH 484 FOURTH

SHIVANI PURI 538270 PANKAJ GUPTA 539368 NARINDER SINGH 539479 SWATI BALI 540180 KAPIL HUDDA 540973 INUPREET SINGH PAHWA 541390 UMESH CHAND 541534 GOUTAM KUMAR PAL 541818 SAHIL JAIN 542053 542084 ANKUR KHUSHU 542099 SUNIL KUMAR 542677 543296 MANAV GUPTA 543784 544691 546264 HARMIT SINGH TALUJA 546346 SANJEEV KUMAR JHUNJHUNWAL LALITA SETHI

A1(M) PITAM PURA GH-1 28 ROHINI
B-2

HIG LIG LIG R HIG LIG D-6 MIG PH 1 B LIG D-10 HIG A-3 LIG PH 3 LIG D-4 HIG C1(M) HIG MIG E LIG LIG B LIG

LOKNAYAK PURAM DILSHAD GARDEN GH-1 28 ROHINI VASANT KUNJ B-4 NARELA GH-1 28 ROHINI

VASANT KUNJ 13 22 ROHINI

LOKNAYAK PURAM

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 112 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C DILSHAD GARDEN SURENDER SINGH JHINKWANI AJAY GUPTA C VASANT KUNJ C C C PITAM PURA GURVINDER KAUR C C C C C C C C C C C C VASANT KUNJ PITAM PURA 1 18 ROHINI BINDAPUR B-4 NARELA
A 3 C

Flt Ctgry

Flat No. Floor 79H THIRD 4 FIRST 1209 SECOND 6 9B FIRST 304 THIRD 33 GROUND 478 GROUND 1033 FOURTH 15D THIRD 287 FIRST 137 FOURTH 6 FIRST 1210 SECOND 360 THIRD 403 FOURTH 147 THIRD 108 GROUND

BANDANA KUMARI 546409 546703 546789 PRAKASH KUMAR JAIN 546797 JOGI RAM JAIN 547050 547071 VIPIN KUMAR BEHL 547085 ASHISH ANAND 547851 RAJESH HANDU 548383 MAHENDRA SINGH NEGI 548590 SUDHIR KUMAR SINGH 548678 MAMI MISHRA 549184 GURMEET SINGH 549873 URVASHI MALHOTRA 549982 SHARDHA NAND 550231 ROSE ALI 550474 YUGESH KUMAR DIXIT 550830

R MIG C-1 LIG A PH B(M) E HIG TYPE B B PH 1 B LIG MIG LIG GRP 2 LIG PH 2 LIG LIG PH 2 MIG B1(M) HIG E LIG D-12 MIG LIG 2 GRP MIG

LOKNAYAK PURAM
6

KONDLI GHAROLI

A

LOKNAYAK PURAM
F

NAND NAGRI GH-1 28 ROHINI H B-2 NARELA 16 ROHINI
C

J A

LOKNAYAK PURAM A 17 DWARKA

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 113 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C VASANT KUNJ HARSH GUPTA C C C C C C C C C C C JHILMIL KAPIL RAHEJA C C VASANT KUNJ PRAMOD SHARMA C PITAM PURA PRADEEP SAHU C PITAM PURA GAURAV NAGPAL C
C D A

Flt Ctgry

Flat No. Floor 377 GROUND 641 SECOND 941 GROUND 1396 THIRD 182 FIRST 168 SECOND 379 GROUND 473 SECOND 52 SECOND 854 THIRD 371 GROUND 11C SECOND 759 FOURTH 521 THIRD 403 FOURTH 7D THIRD 1070 THIRD

GYANESH KUMAR GUPTA 550845 551196 SUSHIL KUMAR SHARMA 551456 SEVENDER SINGH 551883 PRAVEEN AGARWAL 552137 SHIRAZ BARI 552204 BALJIT SINGH KAUSHIK 552443 UMED SINGH 552469 552559 553037 PIYUSH AGGARWAL 553172 SURENDER KUMAR 553219 553372 SUMAT PRASAD JAIN 553543 553665 554105 554571 SATYENDRA NARAYAN SINGH ATUL GARG

D-10 LIG B LIG LIG LIG GRP 2 MIG A LIG PH 1 B D-6 VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI B-4 NARELA B HIG LIG LIG PH 1 B PH 2 MIG LIG D-5 HIG C1(M) HIG MIG B LIG

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI 6 23 ROHINI
C

LOKNAYAK PURAM B-4 NARELA

LOKNAYAK PURAM

LOKNAYAK PURAM

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 114 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C VASANT KUNJ POOJA C C PITAM PURA SUNIL KUMAR AGARWAL C C C C C C C C DILSHAD GARDEN C DILSHAD GARDEN NAKUL PURI C PITAM PURA C(M) HIG R MIG DILSHAD GARDEN 1 18 ROHINI GH-1 28 ROHINI
B-1 B-2

Flt Ctgry

Flat No. Floor 89H THIRD 434 THIRD 463 GROUND 475 THIRD 549 SECOND 869 SECOND 102 FIRST 103G THIRD 124 GROUND 1144 GROUND 186 FIRST 193 THIRD 1100 GROUND 234 THIRD 99E SECOND 83E SECOND 101 FIRST

SANTOSH KUMAR 555347 BALRAJ SINGH MALIK 555547 ISHWAR SHARMA 555633 GAURAV MEHRA 555644 ASHOK KUMAR NARULA 556093 556283 SHAMBHU DAYAL GUPTA 556601 557183 SANJAY SACHDEVA 557342 ANSHIKA GOEL 557780 S S GROVER 558755 SHOBHA SHARMA 558988 RASHMI 560007 MUKESH KUMAR SHARMA 560094 560681 560856 560899 MR XAVIER PORA THOORLOUIS SUSHMA MAHAJAN

R DILSHAD GARDEN GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI 4 11 DWARKA D-8 MIG LIG A(M) HIG R MIG E LIG LIG TYPE B LIG LIG TYPE B B LIG R MIG MIG LIG LIG LIG

LOKNAYAK PURAM

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI
3

D

BINDAPUR GH-1 28 ROHINI

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 115 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C C C C C PITAM PURA LT COL A MUMALABIBI C C C C C C
B-2 1

Flt Ctgry GRP 1 2 MIG LIG

Flat No. Floor 100 THIRD 101 SECOND 1509 SECOND 704 SEVENTH 323 GROUND 346 FIRST 829 SECOND 390 SECOND 788 SECOND 275 GROUND 402 FOURTH 388 FIRST 565 FIRST 1553 THIRD 100 GROUND 1135 THIRD 12 SECOND

PUSHPA RANI ANAND 560933 ALEYAMMA BENJAMIN 561094 SUNIRMAL GHATAK 561379 SURENDER KUMAR JAIN 561479 ABHISHEK BHASIN 561732 AMIT AGGARWAL 561755 RAMAKANT MISHRA 562062 HARSARAN SINGH 562153 GEETA BHATNAGAR 562172 RAJESH KUMAR 562226 JASWINDER SINGH 562240 562354 ANIL KUMAR 562369 SANJEEV PASRICHA 562527 JAGANNATHA RAO 562745 SHIVRAM YADAV 564448 JAGENDRA BISNE 564494

C&D

SHALIMAR BAGH C 19 ROHINI GH-1 28 ROHINI C1(M) PITAM PURA B-4 NARELA GH-1 28 ROHINI
B-2

HIG PH 1 B LIG LIG LIG A-3 LIG MIG A1(M) HIG LIG TYPE A LIG LIG GRP 2 MIG LIG GRP 2 MIG

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI VASANT KUNJ 1 23 ROHINI

LOKNAYAK PURAM
B-1

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI 6 23 ROHINI GH-1 28 ROHINI 24 24 ROHINI

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 116 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C C C C C C C C C C VASANT KUNJ ADARSH CHOPRA C VASANT KUNJ D-11 MIG VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI A-3 LIG VASANT KUNJ 4 11 DWARKA 18B DWARKA VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI D-10 HIG LIG TYPE B 3 MIG LIG 11 DWARKA 28 ROHINI 28 ROHINI
4

Flt Ctgry

Flat No. Floor 543 GROUND 873 THIRD 562 GROUND 73 GROUND 559 FOURTH 359 FOURTH 443 GROUND 1306 FIRST 775 FOURTH 949 SECOND 350 FIRST 41 GROUND 135 FIRST 325 THIRD 561 GROUND 770 THIRD 318 GROUND

SURINDER MALIK 564520 JEETENDRA KUMAR GUPTA 564895 ANUPAM GAUTAM 565205 PRATIBHA KHANDELWAL 565259 ZEENAT SHERWANI 565726 RITIKA SHARMA 566015 ASHOK KUMAR NARANG 566021 MAHIPAL JAIN 566075 NIDHI SETHI 567014 PRANAV GABA 567903 SANDEEP 567919 DIVYA AWASTHI 567932 JAGJEET KAUR 568056 JATIN ANAND 568178 PAWAN MADAN 568835 NISHANT BHASKARAN 569723 570341

LIG
GH-1

LIG
GH-1

3

E

BINDAPUR GH-1 28 ROHINI 4 11 DWARKA GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI A-3

LIG TYPE B B LIG LIG LIG LIG LIG LIG

A D-11

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 117 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C C C VASANT KUNJ MANISH KHANNA C C C C C C C C PEERA GARHI GH-1 28 ROHINI MIG LIG JAHANGIR PURI GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI 1 18 ROHINI GH-1 28 ROHINI MIG LIG LIG LIG E LIG LIG DILSHAD GARDEN 1 18 ROHINI
C 6

Flt Ctgry SITE 2 PH MIG

Flat No. Floor 1 47D THIRD 1547 FIRST 59 THIRD 1251 SECOND 615 THIRD 97A GROUND 11 SECOND 215 THIRD 684 THIRD 121 GROUND 203 GROUND 632 SECOND 509 SECOND 128 FIRST 1350 SECOND 178 THIRD 828 FIRST

HIMANI SHARMA 570484 MANOJ KUMAR SHARMA 571023 571599 571664 BIKRAM SINGH 572042 VIJAY SWARUP 572253 NAVEEN KAUSHIK 572487 SANJAY KHANNA 572875 BHAVNA GOGIA JOSHI 572976 573159 MOHAN PRASAD KEDIYAL 573192 MUKESH VERMA 573582 VISHAL SAINI 573886 JATINDER SINGH 573997 RAJESH KUMAR SINGHAL 574080 SHYAM SUNDER 574151 VIRAT PARASHAR 574173 PRAKASH CHANDRA SRIVASTWA MOHAN SALUJA

DWARKA 28 ROHINI 21 ROHINI 28 ROHINI 28 ROHINI

GH-1

7

LIG GRP 1 MIG LIG

GH-1

GH-1

LIG R HIG E LIG B LIG A-5 LIG

LOKNAYAK PURAM

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 118 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C VASANT KUNJ VINOD GUPTA C C C C DILSHAD GARDEN RUBAL MAHESHWARI C C C C C C VASANT KUNJ BHARTI ARORA C C C C C VASANT KUNJ
C

Flt Ctgry

Flat No. Floor 1379 FOURTH 722 GROUND 30 FOURTH 441 GROUND 360 FOURTH 79G THIRD 23 SECOND 724 GROUND 1099 FOURTH 700 FOURTH 141 THIRD 234 SECOND 686 FOURTH 1518 FOURTH 97 FOURTH 107 FIRST 492 THIRD

GAJENDRA KUMAR 575021 PRANITA DEVI SHARMA 575056 575273 MATHEW JEROME 575396 ANIL CHANDRA 575401 DALIP GUPTA 575824 576325 CHANDER KAPOOR 576433 MONOTOSH BANERJEE 577295 LAKHI RAM 577639 SHIVANI 578259 SANTOSH CHADHA 578435 578572 GEETA KHULBE 578736 DHARAM VIR GUPTA 579142 VARUN MALIK 579350 KRIPAL SINGH 579710

28 ROHINI

GH-1

LIG A-4 LIG BH LIG LIG LIG R MIG MIG LIG LIG LIG A LIG D-4 MIG A LIG LIG E LIG E LIG D-5 MIG

SHALIMAR BAGH 4 11 DWARKA
D

LOKNAYAK PURAM

JAHANGIR PURI GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI
C

LOKNAYAK PURAM

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI 1 18 ROHINI 1 18 ROHINI

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 119 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C VASANT KUNJ RAJ KUMAR C C C C C C C C C C C C C DILSHAD GARDEN MAHABIR PRASAD GUPTA C C VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI D-1 MIG LIG VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI R MIG PITAM PURA GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI A-1 LIG LIG
D

Flt Ctgry

Flat No. Floor 1441 GROUND 291 FIRST 830 SECOND 272 SECOND 126 FIRST 41 SECOND 92 THIRD 126 SECOND 1183 GROUND 704 SEVENTH 896 THIRD 1583 GROUND 20 FIRST 1078 FOURTH 85F SECOND 219 SECOND 494 THIRD

RAJENDRA SINGH 579837 VIJAY TRIKHA 579882 580243 MUKESH KUMAR 580261 ANKUR KHERA 580597 GYANTI MOURYA 580889 ANIL KUMAR AGARWAL 581193 MANISH TOMAR 581380 LAXMI NARAYAN 581590 SURBHI KHANNA 582068 LALIT KUMAR CHADHA 582171 RAVINDER KUMAR VERMA 582372 RAVIKANT SHARMA 583483 BHUPINDER NATH YADAV 583745 MANJIT SUDAN 584036 584121 ARJUN YADAV 584138

28 ROHINI

GH-1

LIG D-3 MIG LIG LIG LIG GRP 1 LIG HIG PH 1 MIG LIG A1(M) HIG LIG LIG

LOKNAYAK PURAM
D

LOKNAYAK PURAM 11 21 ROHINI 1 A-9 NARELA 13 A-5 NARELA 5 12 DWARKA GH-1 28 ROHINI

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 120 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C VASANT KUNJ C C C C C C BINDAPUR SUNIL KUMAR GEETA C VASANT KUNJ DEEPAK KUMAR C VASANT KUNJ ANJU BHARDWAJ C C C C C VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI
A A

Flt Ctgry

Flat No. Floor 845 THIRD 534 THIRD 173 GROUND 322 SECOND 82C FIRST 118 FOURTH 220 FOURTH 602 SIXTH 1604 GROUND 593 GROUND 166 GROUND 432 THIRD 36 GROUND 1347 FIRST 966 SECOND 304 GROUND 136 THIRD

VIKAS CHOPRA 584142 MADAN LAL 584257 ANUJ GUPTA 584370 584596 584725 RAM LAL NARANG 585079 KOMAL DUTTA 585303 ALOK AGGARWAL 585793 VIJAY KUMAR SHARMA 586207 ASHOK KUMAR SHARMA 586498 586936 586976 587218 AJEET KUMAR 587403 587705 587720 KAMLESH KUMAR 588206 SWAPPAN KUMAR ROY BHOWMIK YASHPAL SINGH DESWAL REWA DEVI JHUNJHUNWALA KRISHAN PAL

B LIG LIG PH 1 B D-11 MIG R HIG GRP 2 LIG LIG B1(M) HIG LIG TYPE B B MIG D-9 MIG A-1 LIG LIG B LIG LIG LIG

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI B-4 NARELA

DILSHAD GARDEN F B-2 NARELA GH-1 28 ROHINI PITAM PURA GH-1 28 ROHINI
3

B D-2

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI
B-2

LOKNAYAK PURAM

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 121 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C VASANT KUNJ SHISHPAL SINGH BISHT C C C C C C C C C C PITAM PURA PITAM PURA GH-2 28 ROHINI 13 A-5 NARELA
A C

Flt Ctgry

Flat No. Floor 549 SECOND 204 SECOND 492 SECOND 660 FOURTH 827 FIRST 194 THIRD 342 THIRD 198 FOURTH 194 GROUND 1325 FIRST 168 THIRD 203 SECOND 472 GROUND 99 SECOND 21D THIRD 419 THIRD 504 FIFTH

SUNDER SINGH BISHT 588575 CHANDRASHMI SINGH 588702 DEEPAMALA HASIJA 590129 ASIF ALI 590208 ASHOK KUMAR BANSAL 590275 ANKIT THAKUR 590665 ARTI JOHAR 591164 591255 SATISH KUMAR 591911 PALASH BASU 592372 SUNIL KUMAR SINHA 592961 RAGHAV SHARMA 593085 PRADEEP GUPTA 593231 GANGA DUTT 593443 DR ALPANA DALELA JHA 593576 AJO KURIAN JOSEPH 593770 BHAVANA MOHAN GUPTA 594068

28 ROHINI

GH-1

LIG C(M) HIG LIG LIG TYPE B LIG PH 2 MIG D-11 MIG B LIG PH 1 B LIG E LIG A(M) HIG MIG HIG MIG PH 2 LIG A(M) HIG

PITAM PURA GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI
B-1

LOKNAYAK PURAM A 13 DWARKA

LOKNAYAK PURAM B-4 NARELA GH-1 28 ROHINI 1 18 ROHINI

NAND NAGRI 18B DWARKA

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 122 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C VASANT KUNJ GEETA KATHURIA C VASANT KUNJ KRISHNANAND SHASTRI C C C C C C C C C C C C C C PITAM PURA GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI
D 3

Flt Ctgry

Flat No. Floor 1303 GROUND 211 GROUND 715 THIRD 128 GROUND 743 THIRD 1262 FIRST 103 FIRST 972 SECOND 133 THIRD 620 FIRST 685 FIRST 1179 GROUND 1065 FIRST 104 FIRST 1163 GROUND 1250 SECOND 860 FOURTH

UJJAL PARAMANIK 594312 SNEHLATA PANWAR 594325 594426 595520 VIKAS GUPTA 595564 RAJEEV KUMAR NAIN 596246 MANORAMA SRIVASTAVA 596394 RAMESH CHAND BHATIA 596442 RAM PRASAD GAUTAM 596638 SHAKUNTLA SINDHWANI 596847 YOGESHWAR SINDHWANI 596951 SUMAN LATA 597067 SUBODH KUMAR BHARDWAJ 597130 597175 598418 SUSHAMA RANI 598817 SAVITA MARKAN 598949 KAMAL PREET SINGH BAJAJ ROHIT NAIR

28 ROHINI

GH-1

LIG D-1 MIG A-4 B LIG TYPE B B PH 2 LIG LIG B1(M) HIG LIG GRP 1 LIG D-13 HIG LIG B LIG LIG C(M) HIG LIG LIG LIG

BINDAPUR 18B DWARKA
C

B

LOKNAYAK PURAM PITAM PURA GH-1 28 ROHINI B B-2 NARELA VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI
C

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI

LOKNAYAK PURAM

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 123 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C C VASANT KUNJ RAM PRATAP TRIPATHI C C C C C C C C C VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI VASANT KUNJ H B-2 NARELA
C

Flt Ctgry PH 2 LIG

Flat No. Floor 286 THIRD 334 THIRD 188 FIRST 470 THIRD 404 GROUND 1149 SECOND 356 THIRD 251 THIRD 433 FOURTH 214 THIRD 833 FOURTH 1398 FOURTH 234 THIRD 712 SECOND 263 GROUND 125 FIRST 1570 SECOND

ABHISHEK SHARMA 599155 PANKAJ GARG 599671 DOLLY KUMARI 599973 SHASHI KALA MODI 600023 KIRAN TANEJA 600057 MAJAHAR ALAM 600335 SUBHASH CHANDER VATS 600669 SANJIB KUMAR JAIN 600758 601452 CHAMAN SINGH 601785 ASIT VARAN SHEKHAR 601995 RAM PIARI KWATRA 602610 INDER PRAKASH 602752 SALIM ALI QURESHI 602802 PARSHOTAM LAL KHANNA 603182 DEEPIKA SACHDEVA 603840 SACHIN GUPTA 604201

18B DWARKA
B-2

LOKNAYAK PURAM JAHANGIR PURI A 13 DWARKA GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI
B-2

LIG MIG PH 2 MIG LIG LIG LIG D-4 HIG D-9 MIG GRP 2 LIG B LIG LIG GRP 2 LIG A-4 LIG LIG LIG LIG

LOKNAYAK PURAM

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI H B-2 NARELA

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 124 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C C C VASANT KUNJ RAKESH KUMAR DEWETT C C C JAHANGIR PURI SUKHBIR SINGH C C C VASANT KUNJ SANGEETA CHOPRA C C
B4 C

Flt Ctgry

Flat No. Floor 148 THIRD 596 THIRD 40 FOURTH 425 FIRST 1437 FOURTH 355 FIRST 2 GROUND 818 FOURTH 89 FOURTH 1147 THIRD 739 FOURTH 345 GROUND 533 SECOND 786 FIRST 129 SECOND 5 FIRST 1395 THIRD

SUNIL KUMAR 604327 SANTOSH 604356 SATYA PRAKASH SHARMA 604435 SHILADITYA BANERJEE 604846 SACHIN KUMAR GUPTA 605072 PAWAN KUMAR 605152 VAISHALI RAJPAL 605205 SONAL ARYA 605550 SUNIL KUMAR 605731 605785 RAHMUDDIN KHAN 606137 KUMAR PAL SINGH 606173 606618 RAVI WADHWA 607379 GAURAV NARANG 607801 607933 VIRENDER KUMAR 608003

18 ROHINI 28 ROHINI B-2 NARELA

1

E LIG

GH-1

E

LIG GRP 2 LIG D-9 HIG LIG PH 2 MIG C-1 LIG LIG A-2 LIG A LIG LIG MIG D-8 HIG LIG D-12 MIG MIG LIG

VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI A 17 DWARKA VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI

VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI

SARAI KHALIL GH-1 28 ROHINI

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 125 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C VASANT KUNJ PAYAL VERMA C C C C C C VASANT KUNJ SURINDER MOHAN C PITAM PURA RAJINDER PARSHAD C C C C VASANT KUNJ PITAM PURA 1 23 ROHINI D-11 MIG
B-2 5

Flt Ctgry

Flat No. Floor 369 SECOND 617 FOURTH 272 SECOND 40 FOURTH 811 SECOND 50 THIRD 92 FIRST 1150 SECOND 1461 GROUND 21 GROUND 478 THIRD 339 SECOND 11D THIRD 333 THIRD 703 SEVENTH 277 FIRST 331 GROUND

VERENDER MALHOTRA 608267 MANMOHAN KAUR 608288 MR SUKSHAM GULATI 608516 VIJAY SANDILYA 608594 CHAMAN LAL SHARMA 608696 GAJE SINGH 609156 609219 SAFDAR IMAN 609362 SHIKHA SHIROMANI 610316 NARINDER SINGH 610393 JAYANTI THAPLIYAL 610490 SANDEEP YADAV 610559 610723 611379 611927 611951 SHAZIA KHAN 612680 BALBINDER SINGH JAGDEV PUNEET JAIN

28 ROHINI

GH-1

LIG
B-2

LOKNAYAK PURAM
A

LIG A LIG B LIG LIG A-1 LIG PH 1 MIG LIG LIG BH LIG MIG D-11 MIG MIG LIG B1(M) HIG GRP 2 MIG

LOKNAYAK PURAM
C

LOKNAYAK PURAM
B-2

LOKNAYAK PURAM

MAYUR VIHAR GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI SHALIMAR BAGH GH-2 28 ROHINI

LOKNAYAK PURAM

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 126 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C VASANT KUNJ BIRBAL SEAL C C C C C C C C C C C VASANT KUNJ SANDEEP SANGWAN C C C C VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI D-13 MIG LIG LIG LIG
A B-1

Flt Ctgry TYPE A LIG

Flat No. Floor 189 SECOND 312 THIRD 875 FIRST 484 THIRD 454 THIRD 242 SECOND 87 FIRST 1413 THIRD 491 SECOND 976 FOURTH 84 GROUND 172 SECOND 403 FOURTH 628 FOURTH 858 FOURTH 1329 SECOND 204 GROUND

612880 613049 613789

MANOJ KUMAR SRIVASTAVA JASWANT SINGH CHAUHAN

LOKNAYAK PURAM D-3

MIG A LIG PH 2 MIG PH 2 LIG PH 2 LIG LIG LIG LIG B LIG LIG LIG D-9 MIG

VIPLOV SETHI 614377 MR ROHIT RAINA 614435 RAKESH KUMAR 614749 NEELAM RANI CHAWLA 614948 615217 615791 INDU THAKUR 615867 JIV NARAYAN SHARMA 616334 RAMESH CHAND 617169 YOGESWAR KUMAR SHARMA 617214 617279 ROHTASH KUMAR 617640 VIRENDER KUMAR KALRA 617664 ASHOK KUMAR 618342 HARISH CHANDRA CHOWDHARY SUMER SINGH

LOKNAYAK PURAM A 13 DWARKA 18B DWARKA 16 ROHINI
B-2

J

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI
A

LOKNAYAK PURAM 4 11 DWARKA GH-1 28 ROHINI

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 127 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C ZAFRA BAD REKHA GUPTA C C C C C VASANT KUNJ RAHUL SONDHI C C C VASANT KUNJ RAM KISHAN C C C C VASANT KUNJ
C 3 D

Flt Ctgry

Flat No. Floor 327 FIRST 803 GROUND 136 THIRD 844 GROUND 16D THIRD 795 THIRD 1275 FOURTH 406 GROUND 465 FIRST 343 FOURTH 262 GROUND 23 GROUND 407 GROUND 824 FIRST 1611 SECOND 144 GROUND 68 FIRST

P N BAHUGUNA 619075 MANOJ KUMAR PATHAK 619114 OM PRAKSAH DAHIYA 619139 SAMAR BHUSHAN SAHAY 619504 POONAM TYAGI 620055 620129 SURESH CHAND GUPTA 620385 SHOBHA RAWAT 620580 621707 622127 622566 ASHOK KUMAR 622620 DHARAMDEV YADAV 623044 623058 SHAKTI SHANKER MISHRA 623071 RAM DAYAL AGARWAL 623127 AMIT VERMA 623167 SATISH KUMAR VASHISHTA MANJEET SINGH

28 ROHINI 28 ROHINI B-2 NARELA 28 ROHINI

GH-1

LIG
GH-1

D

LIG GRP 1 LIG LIG

GH-1

A

LIG LIG B LIG PH 1 B LIG D-11 B MIG TYPE B B LIG D-9 LIG B LIG LIG LIG A-2 LIG

LOKNAYAK PURAM
C

LOKNAYAK PURAM B-4 NARELA GH-1 28 ROHINI

BINDAPUR GH-1 28 ROHINI

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 128 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C C C C C C C C C C C VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI
A

Flt Ctgry

Flat No. Floor 200 FIRST 1267 FIRST 548 SECOND 490 SECOND 649 THIRD 180 GROUND 1226 FIRST 592 SECOND 631 SECOND 715 FOURTH 1347 SECOND 936 THIRD 515 FIRST 825 FIRST 1558 FOURTH 1519 FOURTH 579 SECOND

SEEMA MEHTA 623758 SAURABH KUMAR 624424 DIVYA JAIN 624547 HARI OM SHARMA 624718 SUMANTA PATTANAYAK 627106 SURENDER KUMAR GAEG 627163 RANVIR 627526 JAINARAYAN 629060 AKHLESH SINGH 630138 RAKESH KUMAR MEHTA 630347 SHIV PRASAD SHARMA 630509 BELA GUPTA 630677 SANJAY BANSAL 630716 MEENAKSHI 631784 AJAY GOYAL 631828 RICHA BHARDWAJ 632774 SHRIKANT R HASYAGAR 633846

D-1 VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI D-8 VASANT KUNJ 4 11 DWARKA B-1 VASANT KUNJ B-4 NARELA GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI
D

HIG LIG HIG LIG LIG PH 1 B LIG LIG LIG A LIG B LIG LIG D-5 HIG LIG LIG LIG B LIG

LOKNAYAK PURAM
C

LOKNAYAK PURAM
C

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI

LOKNAYAK PURAM

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 129 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C C C JAHANGIR PURI C VASANT KUNJ ANUJ SINGHAL C C C C C PITAM PURA KAMLINDER SINGH SAINI C C JAHANGIR PURI MIG
B-1

Flt Ctgry

Flat No. Floor 372 SECOND 11 SECOND 1599 FOURTH 249 FOURTH 161 GROUND 91E SECOND 938 FOURTH 153 THIRD 69 SECOND 553 FOURTH 168 GROUND 285 GROUND 355 GROUND 11 THIRD 702 SEVENTH 229 SECOND 243 FIRST

ANIL KUMAR 634718 VICKY 635162 MUNISH MADAN 636306 RADHEY SHYAM 636551 DIDAR SINGH 636771 RENU JATANA 637062 OMWATI 637179 VIVEK SHARMA 638597 638765 638843 639342 PAWAN KUMAR MEHTA 639813 ANITA CHOPRA 639862 SWATI BAGGA 639865 RANDHIR SINGH 640436 640499 641152 SOUMENDRA NARAYAN ROUT PHANINDRA KUMAR CHAUDHARY UMESH CHOPRA

28 ROHINI 16 ROHINI 28 ROHINI 16 ROHINI 18 ROHINI

GH-1

J
GH-1

LIG PH 2 LIG LIG PH 2 LIG LIG

J
1

E R

DILSHAD GARDEN GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI

MIG LIG LIG MIG D-8 MIG D-2 MIG PH 1 B PH 1 B MIG C1(M) HIG TYPE A LIG

VASANT KUNJ B-4 NARELA B-4 NARELA
D9

SARAI KHALIL

LOKNAYAK PURAM

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 130 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C VASANT KUNJ ABHISHEK PURI C JAHANGIR PURI ARJUN PRASAD MANDAL C C C C C C C C VASANT KUNJ NIDHI MEHTA C C C C C
B-1

Flt Ctgry

Flat No. Floor 1004 TENTH 788 FIRST 734 SECOND 233 GROUND 372 THIRD 18 FOURTH 286 GROUND 717 FOURTH 1409 SECOND 299 FOURTH 206 FIRST 563 SECOND 613 THIRD 8 SECOND 15 THIRD 726 FIRST 1 GROUND

SARIKA DUA 641211 ASHOK KUMAR GARG 641961 AVINASH CHANDER YADAV 642136 642168 642381 RANJIT DEKA 642637 BIMLA CHHIKARA 642647 MUNPAL SINGH 642717 SUNITA GOEL 642741 SUDHANSHU BHASIN 642855 NATHU RAM 642899 RAJIV CHADHA 642946 643107 AJIT PARKASH JAIN 643487 SUNITA DAHIYA 643526 RAMESH CHANDER 643545 SANJEEV KUMAR JHA 644524

A1(M) PITAM PURA GH-1 28 ROHINI A-4 LIG MIG D-10 VASANT KUNJ 1 18 ROHINI B-4 NARELA
B-1

HIG LIG

MIG E LIG PH 1 B TYPE A LIG LIG LIG GRP 1 LIG D-8 HIG TYPE A LIG MIG GRP 2 LIG LIG LIG

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI B B-2 NARELA

LOKNAYAK PURAM
B8

SARAI KHALIL H B-2 NARELA GH-1 28 ROHINI
GH-3

PASCHIM VIHAR

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 131 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C PITAM PURA PUNEET DUDEJA C C VASANT KUNJ SAROJ RANI PARWAL C VASANT KUNJ HARDEV SINGH C C C C VASANT KUNJ JITENDER SINGH C C C C C C VASANT KUNJ G B-2 NARELA GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI
B-2 A C A C

Flt Ctgry

Flat No. Floor 750 THIRD 1191 SECOND 719 THIRD 403 FOURTH 422 FOURTH 275 FIRST 80 THIRD 935 FOURTH 23 THIRD 155 THIRD 336 FIRST 1136 SECOND 707 GROUND 238 FOURTH 1633 THIRD 865 FIRST 654 THIRD

SHINIL BABY THOMAS 644631 RAJESH CHOUDHARY 644785 NEHA MEHTA 645226 SHAILENDRA GUPTA 645231 645319 AKHIL KUMAR JAIN 645715 646128 648103 SUBHISH THALIYIL 648285 RUCHI ROHILLA 648980 SURENDER SHARMA 649124 649194 SUMI JHA 650002 NARESH KUMAR 650515 ANJANA MAHESHWARI 650548 RAM PAL DHIMAN 650659 MIHIR KUMAR BASU 651029

B LIG LIG PH 1 MIG A(M) HIG A LIG D-3 HIG A-2 LIG B LIG MIG PH 2 LIG D-11 MIG B LIG A-4 LIG GRP 2 LIG LIG LIG LIG

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI 2 19 DWARKA

LOKNAYAK PURAM

LOKNAYAK PURAM C 19 ROHINI 18B DWARKA

LOKNAYAK PURAM

LOKNAYAK PURAM

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 132 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C VASANT KUNJ MANVENDER SINGH C JHILMIL JEEV LAL C VASANT KUNJ CHAMPA M VASU C C C C C C C C C C C C C VASANT KUNJ 1 18 ROHINI
D

Flt Ctgry

Flat No. Floor 1455 THIRD 378 GROUND 16D THIRD 609 SECOND 418 FOURTH 277 THIRD 617 FOURTH 528 SECOND 127 FIRST 316 GROUND 299 THIRD 871 SECOND 324 SECOND 10 SECOND 313 THIRD 444 THIRD 1353 THIRD

PAWAN KUMAR 651500 NINGTHOUJAM UMA DEVI 651625 652046 652263 652653 PUSPINDER K ANAND 652908 NAVPREET SINGH 653367 RAHUL PARASHAR 653919 VIJAY KUMAR ARORA 654333 USHA 654546 CHANDRI DEVI MALIK 654937 PAVAN KUMAR SHARMA 655202 MANBIR SINGH 655345 RAJENDER KUMAR 655383 UPASANA KULSHIRESTHA 655962 RAMESH KUMAR CHHABRA 655985 KRISHAN KUMAR SHUKLA 656520

28 ROHINI

GH-1

LIG D-10 B D-7 MIG D-9 MIG TYPE C 3 LIG PH 2 MIG PH 2 LIG PH 1 B PH 2 LIG LIG D-11 MIG E LIG LIG A LIG LIG MIG PH 2 MIG

VASANT KUNJ 19B DWARKA 4 11 DWARKA A 13 DWARKA 16 ROHINI B-4 NARELA 18B DWARKA GH-1 28 ROHINI

J

LOKNAYAK PURAM
A

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 133 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C C C C C C C C C C VASANT KUNJ VIJAY PRAKASH C VASANT KUNJ D-3 MIG PITAM PURA 1 18 ROHINI 28 ROHINI 11 DWARKA 28 ROHINI 28 ROHINI 28 ROHINI 13 DWARKA 28 ROHINI B-2 NARELA B-4 NARELA 28 ROHINI 18 ROHINI 28 ROHINI 28 ROHINI
GH-1

Flt Ctgry

Flat No. Floor 1621 GROUND 234 THIRD 1404 GROUND 42 GROUND 1453 THIRD 117 SECOND 1528 FIRST 298 FOURTH 322 GROUND 1533 THIRD 112 SECOND 626 FIRST 1076 THIRD 704 SEVENTH 142 GROUND 435 FOURTH 283 FOURTH

DINESH CHANDER 656813 ASHA RANA 657200 DEEPAK HOODA 657462 RADHEY SHYAM 657542 GAUTAM ARYA 658049 RITIKA JAWA 658632 MOHANJEET KAUR AHUJA 659140 PARINITA TANGRAJ 660207 PARUL TEWATIA 660224 IFTKHAR AHMED 660633 DEVRAJ 660724 JAGILANKA 661392 VISHAL BHOLA 661417 DEEPAK KUMAR SAINI 661733 SHREERAM SINGH YADAV 662019 SHALINI 662469 662712

LIG
4

LIG
GH-1

LIG
GH-1

LIG
GH-1

1

LIG PH 1 MIG LIG GRP 2 LIG PH 1 B LIG

GH-1

H

GH-1

1

E LIG

GH-1

LIG
GH-1

LIG A(M) HIG E LIG D-9 MIG

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 134 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C C C C C C C C C C C SHALIMAR BAGH GH-1 28 ROHINI
3

Flt Ctgry GRP 2 B

Flat No. Floor 128 GROUND 263 SECOND 1050 SECOND 129 SECOND 152 GROUND 55 THIRD 1019 FOURTH 719 THIRD 387 THIRD 113 THIRD 232 SECOND 49 FOURTH 118 FOURTH 104 GROUND 1087 FIRST 973 THIRD 627 FIRST

VIKAS SHARMA 662783 VIKAS SHUKLA 663061 BINOY KUMAR 663358 RAMESHWAR 663421 ANITA SHARMA 663617 NITIN KUMAR GUPTA 663656 ADITYA AGGARWAL 664259 RENU SHARMA 664458 ASHOK KUMAR YEMME 665040 JAYEETA SAMADDAR 665138 SUNIL KUMAR SHARMA 665632 CHANDER PRAKSH CHAWLA 665827 NARENDER SHARMA 665885 MIHIR KUMAR MISHRA 666205 PARMESHWAR DAYAL GOEL 666661 SUMAN SURI 667549 VANDANA GROVER 667661

A-5 NARELA

6

D-4 VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI 4 11 DWARKA D-2 VASANT KUNJ H B-2 NARELA GH-1 28 ROHINI 18B DWARKA D-10 VASANT KUNJ E B-2 NARELA 4 11 DWARKA BH LIG LIG TYPE B B LIG LIG LIG MIG GRP 2 LIG LIG LIG GRP 2 LIG LIG PH 2 LIG HIG LIG LIG

E

BINDAPUR GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 135 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C VASANT KUNJ POORAN PAL C VASANT KUNJ OM PARKASH SANGWAN C C C C C C C C C C C C C VASANT KUNJ KIRAN MEHTA C VASANT KUNJ A-4 LIG PITAM PURA GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI D-2 MIG VASANT KUNJ 18B DWARKA GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI B-4 NARELA GH-1 28 ROHINI C(M) HIG LIG LIG LIG D-4 HIG PH 2 LIG LIG LIG LIG LIG PH 1 B LIG C-1 LIG 28 ROHINI
GH-1

Flt Ctgry

Flat No. Floor 20 FOURTH 310 THIRD 8 SECOND 245 FIRST 851 THIRD 78 FOURTH 221 GROUND 1343 GROUND 574 THIRD 152 GROUND 1382 GROUND 904 NINTH 1013 THIRD 1538 FOURTH 891 SECOND 147 THIRD 708 GROUND

RAMAWTAR AGARWALA 667791 PRADEEP KUMAR 668752 669208 669468 SHAJI MOL BABY 670419 SHRIKRISHNA PANDEY 670429 DEEPA NARAGI 671179 NANCY SHARMA 671215 GARIMA MITTAL 671232 VIKAS GUPTA 671296 NAVED AHSAN 671731 SUNIL KUMAR 672447 HARVINDER KHURANA 672520 GHAN SHYAM 672681 SHUBH LAKSHMI 673338 BHAGAT SINGH 673605 673967

LIG D-3 MIG

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 136 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C C C C PITAM PURA KANTA DIGGA C C C VASANT KUNJ PARAMITA TRIPATHI C PITAM PURA RAMESH CHAND NAGAR C C C DILSHAD GARDEN
C B-2

Flt Ctgry

Flat No. Floor 589 SECOND 102B GROUND 1577 FOURTH 180 FOURTH 202 FIRST 987 FIRST 665 GROUND 292 SECOND 1319 FOURTH 603 SIXTH 479 FOURTH 149 SECOND 86 FOURTH 404 FOURTH 18 FOURTH 107 THIRD 99G THIRD

J K BANSAL 674423 PUSHKAR SOOD 674437 ASHOK SINGH RATHOR 675049 PARVEEN BANSAL 675221 TREESA ANTONY 676224 SHASHI KANT GUPTA 676434 DEEPTI AGGARWAL 676949 VINOD NAIR 676969 MONA CHADHA 676971 SAROJ 677028 677152 SANJAY KUMAR 677385 MAHIPAL SINGH 678438 678765 678768 MOHIT VERMA 679413 AYYUB 679676

LOKNAYAK PURAM R DILSHAD GARDEN GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI PEERA GARHI GH-1 28 ROHINI A-5 VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI C1(M)

LIG HIG LIG LIG GRP 1 MIG LIG LIG LIG LIG HIG D-6 HIG LIG A-2 LIG B1(M) HIG B LIG PH 2 LIG R MIG

VASANT KUNJ 4 11 DWARKA

LOKNAYAK PURAM 18B DWARKA

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 137 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C PITAM PURA CHAMAN LAL C C PITAM PURA VEDKUMAR C C C C C C C C VASANT KUNJ A B-2 NARELA GH-1 28 ROHINI 16 ROHINI
B-2 A

Flt Ctgry

Flat No. Floor 126 FIRST 807 THIRD 1147 FIRST 1444 GROUND 1096 THIRD 251 SECOND 1002 TENTH 313 FOURTH 402 FOURTH 459 FOURTH 537 GROUND 154 GROUND 1525 FIRST 723 GROUND 179 FOURTH 141 GROUND 153 THIRD

680143 680715

RAJESHWAR PRASAD AGARAWAL BHUSHAN KR. CHOPRA SUNIL GOEL

A-5 NARELA

13

HIG
C

A LIG LIG LIG LIG LIG B(M) HIG B LIG C(M) HIG LIG B LIG PH 1 B LIG A-4 LIG GRP 1 LIG LIG PH 2 LIG

680735 POOJA RANI 681069 VIJAY KR. SINGH 681252 A. KALAISELVI 681332 A K GUPTA 681374 681611 SANJEEV NARANG 682002 682014 MUKESH KUMAR 682450 BABITA SINGHAL 682568 ROHIT YADAV 682630 RAJENDER KUMAR SINGLA 682694 SANDEEP SINGH 682774 LUXI DEVI 682787 RAJESH KUMAR 683206

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI
B-2

LOKNAYAK PURAM

LOKNAYAK PURAM

LOKNAYAK PURAM
A

LOKNAYAK PURAM B-4 NARELA GH-1 28 ROHINI

J

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 138 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C VASANT KUNJ RAJPAL C C C C C C C C C C C C C C C PITAM PURA VASANT KUNJ 6 23 ROHINI GH-1 28 ROHINI B(M) HIG PITAM PURA GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI 18B DWARKA 18B DWARKA E 18 ROHINI
C A

Flt Ctgry

Flat No. Floor 493 FIRST 241 GROUND 202 SECOND 70 SECOND 1392 SECOND 358 THIRD 467 THIRD 255 THIRD 106 FIRST 473 THIRD 1640 FOURTH 155 SECOND 1261 GROUND 564 SECOND 187 SECOND 1107 FIRST 1004 TENTH

JASBIR SINGH 683578 RAKESH KUMAR SINGLA 683779 683958 OM PRAKASH 683971 SURINDER MADAN 684392 TARA DEVI 684394 AMAN DEEP KAUR 684593 SURESH KUMAR CHAWLA 684614 BALRAJ KUMAR BHARTI 684635 SURENDER MOHAN 684746 ANIL 684901 RAJ KUMAR GUPTA 685073 DAYAL CHAND 685197 AMIT RAJA 685700 HARSH BANSAL 686500 MAMTA GODARA 686975 SUNIL KUMAR 687415

B LIG D-4 MIG B(M) HIG LIG LIG PH 2 LIG PH 2 LIG MIG B LIG LIG LIG E LIG LIG D-8 MIG GRP 2 MIG LIG

LOKNAYAK PURAM

LOKNAYAK PURAM
B-2

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI 1 18 ROHINI GH-1 28 ROHINI

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 139 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C C C DILSHAD GARDEN PAWAN KUMAR MISHRA C C C C C C C C
G&J/U

Flt Ctgry

Flat No. Floor 442 GROUND 1095 THIRD 300 GROUND 27 THIRD 91 THIRD 371 THIRD 945 FIRST 380 FOURTH 82A GROUND 39D THIRD 153 GROUND 353 THIRD 1132 SECOND 699 FOURTH 1365 SECOND 1336 THIRD 365 GROUND

MOHAN LAL 687667 MUNESH KUMAR 687709 PAWAN KUMAR SHARMA 688828 ASHWANI ARORA 688967 SHRUTI GARG 689279 ANSHUL SHARMA 691228 AKSHAT AGGARWAL 691507 RAM AVTAR SHARMA 691945 POOJA RAZDAN 692602 692772 SUNIL TECKCHANDANI 692780 RAVI KUMAR SINGHLA 694972 POONAM AGGARWAL 695603 CHETNA VERMA 695652 TEJ BHAN BAJAJ 696479 VINOD KUMAR GOYAL 697104 MRS RAJ BERY 697255

28 ROHINI 28 ROHINI B-4 NARELA

GH-1

LIG
GH-1

LIG PH 1 B BH LIG GRP 1 LIG PH 2 LIG LIG LIG R HIG LIG PH 1 B LIG LIG LIG B LIG LIG PH 1 B

SHALIMAR BAGH 1 A-9 NARELA 18B DWARKA GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI

PITAM PURA B-4 NARELA GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI
C

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI B-4 NARELA

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 140 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C C C C C C C C C VASANT KUNJ UJAN GHOSH C C VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI D-1 MIG LIG JAHANGIR PURI GH-1 28 ROHINI
B-1

Flt Ctgry

Flat No. Floor 647 SECOND 290 SECOND 214 THIRD 268 THIRD 323 THIRD 472 SECOND 668 FOURTH 8 THIRD 1362 GROUND 698 FOURTH 491 FIRST 986 FIRST 498 FOURTH 590 FOURTH 185 FIRST 202 SECOND 240 FOURTH

RIKHI RAM 697286 GANESH KUMAR 697306 BRIJESH SAXENA 698745 SANDEEP MALHOTRA 698958 SUSHMA SHARMA 700031 RAM LAL 700068 PURJINDER MEHTA 700110 SUBHASH CHANDER JAIN 700746 KAMAL ARORA 700756 SHIV SHANKAR BANERJEE 701088 VIJAY KUMAR 701112 YOGESH KUMAR JANGIR 701153 MANISH SHAMRA 701273 VIVEK MISHRA 701583 KISHORE CHANDRA DAS 702750 703089 VISHAL SURI 703096

B-1 VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI E 17 DWARKA 18B DWARKA GH-1 28 ROHINI
A

LIG LIG LIG PH 2 MIG PH 2 LIG LIG B LIG MIG LIG TYPE B LIG B LIG LIG LIG B LIG D-1 HIG

LOKNAYAK PURAM

LOKNAYAK PURAM
A

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI
D

LOKNAYAK PURAM
A

LOKNAYAK PURAM

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 141 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C BINDAPUR SHAUNIK TANEJA C VASANT KUNJ PRAMIT JAGANNATHAN C C C VASANT KUNJ MRS DOLLAR RAJESH KAPADIA SHIVANGINI SINGH C C C C C C VASANT KUNJ SANTOSH KR GUPTA MADHUKAR DIVYA AGARWAL C VASANT KUNJ C C VASANT KUNJ SANGEETA CHAKRABORTY C VASANT KUNJ A-3 LIG
B-1

Flt Ctgry

Flat No. Floor 58 FOURTH 998 FOURTH 113 GROUND 204 SECOND 233 SECOND 183 GROUND 146 THIRD 194 FOURTH 201 GROUND 325 FIRST 784 GROUND 296 FOURTH 223 FOURTH 287 GROUND 693 THIRD 54 THIRD 782 GROUND

703195 703231

SATYENDRA KUMAR CHOUBEY ANUJA RANDHIR SINGH

28 ROHINI 28 ROHINI

GH-1

LIG
GH-1

3

F D-1

703293 703415 703684 NEEJA GAMBHIR 703968 SATISH KUMAR 704042 704406 704597 LOKESH DUTT 704688 HIMMAT SINGH 704742 MANU GUPTA 704915 VIKRAM SINGH 705170 705579 705627 JITENDER TOKAS 705755 705849

LIG TYPE B B MIG

D-4 VASANT KUNJ B-4 NARELA D-2 HIG D-1 VASANT KUNJ D B-2 NARELA
D

HIG PH 1 B

HIG GRP 1 LIG LIG LIG MIG D-1 MIG D-3 LIG TYPE A LIG A-1 LIG

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI 2 19 DWARKA

LOKNAYAK PURAM

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 142 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C PITAM PURA HARVINDER KAUR C C C C C C C C C C C VASANT KUNJ C C C C C VASANT KUNJ VASANT KUNJ 3 23 ROHINI
C

Flt Ctgry

Flat No. Floor 902 NINTH 68 THIRD 120 FOURTH 1602 GROUND 498 FOURTH 169 SECOND 930 SECOND 97 SECOND 1397 FOURTH 684 SECOND 556 THIRD 745 FOURTH 311 THIRD 172 SECOND 1013 FOURTH 1192 SECOND 162 THIRD

MAYA CHOUDHARY 705872 705956 E P BANEESH NAMBIAR 706202 MANOJ KUMAR 706346 BIRBAL SINGH 706442 SHANKAR PRASAD MANNA 707638 ANIL KUMAR 707719 ANAND KUMAR HOODA 707791 JUGLA ARORA 708464 SUNIL KUMAR GOYAL 708614 VIPIN SHARMA 709123 709194 709210 VINOD JAIN 710328 GAURAV MALIK 711002 NEERU GOEL 711050 SHIV KUMAR SHARMA 711071 RAMESH CHANDRA AGARWAL NEERAJ KATHPAL

B(M) HIG BH SHALIMAR BAGH 1 18 ROHINI GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI A B-2 NARELA GH-1 28 ROHINI VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI 2 19 DWARKA
B-2

LIG E LIG LIG LIG GRP 1 LIG LIG A-2 LIG LIG PH 1 MIG LIG A-4 LIG D-3 HIG MIG A LIG LIG D-2 MIG

LOKNAYAK PURAM

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 143 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C C C C C C C C C C C PITAM PURA 16 ROHINI 7 21 ROHINI B-4 NARELA GH-1 28 ROHINI
B-1

Flt Ctgry

Flat No. Floor 302 THIRD 90 SECOND 378 FOURTH 577 FOURTH 1003 TENTH 250 FOURTH 221 SECOND 396 GROUND 570 SECOND 834 THIRD 989 SECOND 1178 FOURTH 1237 FOURTH 1526 FIRST 311 THIRD 81 GROUND 69 SECOND

ANIL KUMAR GUPTA 711467 ALOK GARG 711537 RAJIV ANAND 711572 SHASHI TALWAR 712262 AARTI DOGRA 712637 LAXMI NARAYAN YADAV 712765 SHIKHA BHATIA 712789 RAKESH KUMAR GARG 713355 RAHUL GUPTA 713491 HEMLATA 713505 SEEMA BURREJA 714026 PRASANN KUMAR JENA 714205 GIRISH KALRA 714218 MAMTA ARORA 714235 AMIT BHATIA 715386 LAKSHMAN DASS CHAWLA 715848 REKHA 715956

B(M) PITAM PURA GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI A1(M) J HIG PH 2 LIG MIG PH 1 B LIG TYPE B LIG LIG LIG LIG LIG MIG LIG LIG HIG LIG LIG LIG

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI 2 19 DWARKA GH-1 28 ROHINI 4 11 DWARKA

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 144 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C C C C VASANT KUNJ SHRI PRAKASH JOSHI C DILSHAD GARDEN SHAKUNTALA DEVI C C C C C C VASANT KUNJ B-4 NARELA GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI E 18 ROHINI
C

Flt Ctgry

Flat No. Floor 274 FIRST 445 FIRST 1304 FIRST 345 FIRST 88A GROUND 1193 THIRD 12D THIRD 372 GROUND 1227 FIRST 207 THIRD 95H THIRD 730 THIRD 490 THIRD 302 GROUND 28 FIRST 595 THIRD 68 FIRST

AWADHESH KUMAR SINGH 716436 VACHAN MALHOTRA 716440 MUKESH TYAGI 716587 716594 716632 716820 716880 ANISUR REHMAN 716995 KAVITA AGARWAL 717007 SHARWAN KUMAR 718512 718715 718735 718946 719288 ANKITA SUNDRIYAL 719952 RANBIR SINGH DAHIYA 720212 ABHINESH 720760 NARINDER SINGH GULERIA VIKAS GOYAL HARVINDER SINGH NARULA SHIVANI ARORA ROHITASHAW MOHAN SHARMA AMIT KUMAR LAKHOTIA

D-3 VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI
A

MIG LIG B LIG TYPE A LIG R HIG LIG MIG PH 1 B LIG D-1 MIG R MIG B LIG D-5 MIG PH 1 B LIG LIG MIG

LOKNAYAK PURAM
B-1

LOKNAYAK PURAM DILSHAD GARDEN GH-1 28 ROHINI PITAM PURA B-4 NARELA GH-1 28 ROHINI

LOKNAYAK PURAM

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 145 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C C C C C C C C C C C VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI B-4 NARELA 1 18 ROHINI
C

Flt Ctgry

Flat No. Floor 1281 GROUND 375 THIRD 409 THIRD 420 FOURTH 710 SECOND 1038 FOURTH 164 FIRST 271 GROUND 131 SECOND 528 FIRST 1290 SECOND 331 GROUND 779 FOURTH 430 SECOND 234 GROUND 98 FOURTH 69 FOURTH

PUSHPA DEVI SINGH 720908 PAVAN RAWAT 721355 DHARMPAL SINGH 721580 SUNITA 721860 KARAN SHARMA 721895 SUSHIL KUMAR GUPTA 722313 VIMAL KUMAR AGGARWAL 722362 VIJAY KUMAR SAHU 722557 NIDHI SHARMA 722571 VIKAS BHATIA 722584 JAI SINGH 722678 DHARAM BIR SINGH 722943 KARAN SINGH 723012 RAJESH CHAWLA 723133 PARVEEN GOEL 723206 JAIMAL SINGH 723472 JAGDISH KUMAR 723929

28 ROHINI

GH-1

LIG
A

B LIG A LIG A LIG LIG LIG E LIG D-3 MIG E LIG LIG LIG PH 1 B A-3 LIG LIG PH 1 B E LIG A LIG

LOKNAYAK PURAM
C

LOKNAYAK PURAM
C

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI 1 18 ROHINI VASANT KUNJ 1 18 ROHINI GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI B-4 NARELA

LOKNAYAK PURAM

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 146 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C C C C C C C C C C C VASANT KUNJ PITAM PURA GH-1 28 ROHINI
A

Flt Ctgry

Flat No. Floor 298 FOURTH 490 SECOND 268 FOURTH 86A GROUND 24 GROUND 827 THIRD 610 THIRD 459 GROUND 329 GROUND 1233 THIRD 480 THIRD 675 THIRD 603 SIXTH 199 FOURTH 331 THIRD 110 SECOND 566 THIRD

AMIT DAHIYA 724256 SANJEEV 724984 PANKAJ KARNATAK 725103 NAMITA NAMISHRAY 725335 GAGAN DEEP SINGH 726394 ALEYAMMA ABRAHAM 726438 SHYAM KUMAR THAKUR 727070 BHARAT KALRA 727080 MONIKA MITTAL 727118 RAJESH NEGI 727227 REKHA SINGHAL 727279 MEETA MAHAJAN 727314 SANOJ KUMAR 727587 728083 728341 SAMIR PATTNAYAK 728654 SHAILY 728832 CHANDRAHAS SINGH MEENA GAUTAM KUMAR

D-3 VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI 16 ROHINI DILSHAD GARDEN 1 18 ROHINI
A

MIG LIG PH 2 LIG HIG E LIG B LIG D-7 MIG PH 1 B PH 1 B LIG PH 1 MIG TYPE B LIG C(M) HIG LIG B LIG E LIG D-8 HIG

J R

LOKNAYAK PURAM VASANT KUNJ B-4 NARELA B-4 NARELA GH-1 28 ROHINI 16 3 DWARKA
B-1

LOKNAYAK PURAM

LOKNAYAK PURAM 1 18 ROHINI

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 147 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C C C C C C PITAM PURA LOKESH KUMAR SAHARAWAT SURENDER KUMAR SINGLA C DILSHAD GARDEN C C C C PITAM PURA GH-1 28 ROHINI PITAM PURA GH-1 28 ROHINI B(M) HIG LIG B1(M) HIG LIG R MIG VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI 1 23 DWARKA
D

Flt Ctgry

Flat No. Floor 1023 GROUND 315 THIRD 1434 THIRD 214 FIRST 1081 GROUND 141 SECOND 478 FOURTH 248 FOURTH 1415 THIRD 190 SECOND 333 GROUND 504 FIFTH 101E SECOND 101 FIRST 647 FIRST 703 SEVENTH 990 SECOND

SUDHIR KUMAR YADAV 729552 CHET RAM 729621 PRADEEP KUMAR 729679 AJAY PAL SINGH 729791 KRISHNA NEGI 729895 MANISH SHARMA 730124 VEENA SARNA 730447 PRAJNA PARMITA 730817 SANJEEV KUMAR 731077 AMIT BHATIA 731413 KOMAL KUMARI 732647 SARITA JUNEJA 733051 733109 733406 RANJANA YADAV 733905 SANJEETA ARORA 734201 ALOK GUPTA 734279

28 ROHINI 28 ROHINI 28 ROHINI

GH-1

LIG
GH-1

LIG
GH-1

LIG D-1 MIG LIG MIG LIG MIG LIG MIG PH 1 B C1(M) HIG

LOKNAYAK PURAM 2 19 DWARKA GH-1 28 ROHINI 1 19 DWARKA B-4 NARELA

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 148 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C C C C C C C C C C C 28 ROHINI 28 ROHINI 28 ROHINI
GH-1

Flt Ctgry

Flat No. Floor 68 FIRST 322 GROUND 1635 THIRD 452 SECOND 300 FOURTH 192 SECOND 18 FOURTH 1506 FIRST 259 FOURTH 226 FIRST 1423 GROUND 207 FIRST 748 SECOND 1320 FOURTH 366 THIRD 1211 SECOND 1537 FOURTH

SATISHKMITTAL 734525 ANIL KUMAR SHARMA 734590 CHAND SINGH 734656 RATTAN KUMAR 735357 ARPANA SHARMA 735415 SHIKHAR CHAND JAIN 735943 NEELAM 736309 SANJAY SHARMA 736839 RAJ KANWAR 736943 POONAM BANSAL 737037 PUSHKAR 737154 ASHWANI KUMAR TALWAR 737311 SUMAN NAYYAR 737346 NIRBHAY KUMAR 737520 CHANDER MUKHI 737732 PUNEET SINGHAL 738224 SANJEEV KUMAR 738306

LIG
GH-1

LIG
GH-1

B-1

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI
B-2

LIG TYPE A LIG LIG LIG GRP 2 LIG LIG GRP 2 LIG LIG LIG B LIG B LIG LIG MIG A LIG LIG

LOKNAYAK PURAM H B-2 NARELA GH-1 28 ROHINI H B-2 NARELA GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI
C

LOKNAYAK PURAM
C

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI C 18 ROHINI
C

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 149 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C VASANT KUNJ DEVESH KUMAR DWIVEDI C DILSHAD GARDEN SATYENDRA PRASAD VERMA BHUPESH KUMAR ARORA C C C C C C C C C VASANT KUNJ 18B DWARKA
A B-1

Flt Ctgry TYPE B LIG MIG LIG

Flat No. Floor 355 THIRD 49 GROUND 15 THIRD 290 FIRST 137 SECOND 1439 FOURTH 384 SECOND 87H THIRD 5 FIRST 1169 SECOND 742 GROUND 23 SECOND 682 THIRD 797 SECOND 472 GROUND 542 TENTH 75 THIRD

ANJALI KATARIA 738325 SUNIL KUMAR GUPTA 738497 SANDEEP JAIN 738502 USHA BUDHIRAJA 738866 SHIKHA SHARMA 739657 T PRAVEEN 739876 SANJEEV KOHLI 739894 740164 740253 740930 SHARVAN KUMAR 741343 CHANDAN SINGH YADAV 741806 VIJAY ARORA 742315 RAJESH KUMAR SINGH 742390 MUKESH KUMAR 742613 SYED AAMIR MEHMOOD 743695 ALLAUDDIN 743706

LOKNAYAK PURAM A D SHALIMAR BAGH GH-1 28 ROHINI D-3 VASANT KUNJ 6 23 ROHINI GH-1 28 ROHINI D-10

HIG GRP 2 MIG LIG MIG R MIG C-1 LIG LIG LIG A-1 LIG PH 2 LIG B LIG PH 1 B TYPE Z3 3 A LIG

VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI

LOKNAYAK PURAM B-4 NARELA 19B DWARKA
A

LOKNAYAK PURAM

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 150 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C VASANT KUNJ DEEPA JAIN C C VASANT KUNJ AMIT KR GUPTA C C C C C C C C DILSHAD GARDEN A 13 DWARKA VASANT KUNJ 4 11 DWARKA
A B-2 D7 C

Flt Ctgry

Flat No. Floor 1305 FOURTH 324 GROUND 637 FOURTH 832 SECOND 121 GROUND 1574 THIRD 376 GROUND 5 FIRST 110 FIRST 373 THIRD 1213 THIRD 501 FIRST 16 THIRD 784 FOURTH 64 GROUND 91G THIRD 376 THIRD

JITENDER KUMAR 744012 JAIMON JOSEPH 744054 ANIL KUMAR JAIN 744289 SANJEEV GUPTA 744440 SANJAY KUMAR GUPTA 745656 SURESH CHAND SHARMA 746052 MANOJ KUMAR GUPTA 746136 746290 SANJAY HINGLE 746297 746408 NAGESH PANDEY 746688 DILIP KUMAR RAMDAS 747885 RAKESH MOHAN 747895 SONIA MAHESHWARI 747921 SHBHAM RUCHELA 748058 AKHILESH KUMAR MISHRA 748479 PURNA CHANDRA PATRA 748691

A LIG GRP 1 LIG LIG LIG 3 LIG D-10 MIG MIG D-12 HIG LIG LIG D-5 MIG LIG B LIG E LIG R MIG PH 2 MIG

LOKNAYAK PURAM D B-2 NARELA GH-1 28 ROHINI
D

LOKNAYAK PURAM 2 9 DWARKA GH-1 28 ROHINI

SARAI KHALIL

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI

LOKNAYAK PURAM 1 18 ROHINI

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 151 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C C C C C PITAM PURA BALARAM KUMAR C C C C C JAHANGIR PURI C
B-2 D

Flt Ctgry

Flat No. Floor 278 FOURTH 110 THIRD 1554 THIRD 572 SECOND 75 THIRD 628 FIRST 206 FIRST 809 SECOND 397 SECOND 554 FIRST 804 EIGHTH 896 THIRD 86 FIRST 500 FIRST 211 SECOND 138 GROUND 519 FOURTH

RADHA RANI 749003 RAJESH KUMAR BANSAL 749012 KESHANT HURIA 749102 PAWAN LOKWANI 749416 RAJ PRAKASH PANDEY 749856 MUKESH 750141 RUPESH KUMAR SHARMA 750155 ASHA MARWAH 750188 UMESH ANAND 750243 SHYAM LATA 750729 MANDEEP DADHWAL 751044 751286 ASHOK KUMAR SINGH 751666 IHITASHRI SHANDILYA 751821 MINU AZAD PATRA 751848 752114 752161 RAJINDER MOHAN KAUSHAL SUBHADEEP SARKAR

28 ROHINI 23 ROHINI 28 ROHINI 28 ROHINI

GH-1

6

LIG GRP 2 MIG LIG

GH-1

GH-1

LIG
D

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI F B-2 NARELA GH-1 28 ROHINI 2 19 DWARKA
A

LIG LIG GRP 2 LIG LIG MIG B LIG B1(M) HIG LIG E LIG PH 2 MIG LIG MIG LIG

LOKNAYAK PURAM

LOKNAYAK PURAM 1 18 ROHINI A 17 DWARKA
D

LOKNAYAK PURAM

LOKNAYAK PURAM

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 152 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C C C C C DILSHAD GARDEN BHUPENDER SINGH C C C C C PITAM PURA ROHINGOEL C
C A

Flt Ctgry

Flat No. Floor 179 FOURTH 27 FIRST 1148 FIRST 761 GROUND 702 SEVENTH 170 SECOND 785 FOURTH 604 GROUND 1224 FOURTH 315 GROUND 89A GROUND 1014 SECOND 947 FIRST 131 THIRD 1484 GROUND 404 FOURTH 233 SECOND

DEEPA RAWAT 752351 AMIT KUMAR 752816 GULSHAN ARORA 753616 SANJIB KUMAR MISHRA 753625 TARIK CHAUDHARY 753642 ANU ATRI 753703 NEETU PANWAR 754129 SAVITA ARORA 754411 ANIL KUMAR 754513 ANUJ SHARMA 754671 ANKIT GOEL 754707 754748 PANDIT KAMALSWAMI 754870 RAJESH KUMAR 755439 SANJAY KUMAR JHA 755690 AKSHAY KR. RANA 755738 755747

28 ROHINI 28 ROHINI 28 ROHINI 28 ROHINI

GH-1

LIG
GH-1

LIG
GH-1

LIG
GH-1

LIG C(M) HIG LIG A LIG LIG A LIG PH 1 B R HIG B LIG LIG PH 2 LIG LIG C(M) HIG A LIG

PITAM PURA GH-1 28 ROHINI
C

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI
C

LOKNAYAK PURAM B-4 NARELA

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI 18B DWARKA GH-1 28 ROHINI

LOKNAYAK PURAM

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 153 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C C C C C C C C C C VASANT KUNJ PRIYANKA RATHEE C PITAM PURA B(M) HIG PITAM PURA GH-1 28 ROHINI
A

Flt Ctgry GRP 2 B PH 1 B MIG

Flat No. Floor 647 GROUND 373 GROUND 115 FIRST 69 SECOND 304 THIRD 583 GROUND 229 SECOND 701 SEVENTH 735 THIRD 7 FIRST 412 SECOND 973 THIRD 109 SECOND 755 THIRD 175 THIRD 643 SECOND 503 FIFTH

AMIT SHARMA 755796 SHASHI KANT 755866 URVASHI 756287 RAJENDRA SINGH 757972 POONAM SHARMA 758157 RATHINDRA KUMAR DATTA 759242 DEEPA A. KUMAR 759287 PULKIT JAIN 759673 MANISH GAUTAM 759741 BHUPINDER SINGH 759823 ASHISH GIRDHAR 760661 MONIKA SHARMA 761252 RAJEEV KUMAR RANA 761920 SANQEETA SINGH 761984 NARESH TRIPATHI 762134 SATISH KAUSHIK 762382 762556

B-4 NARELA B-4 NARELA

1

JAHANGIR PURI 1 18 ROHINI PITAM PURA GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI

E LIG C(M) HIG LIG LIG A1(M) HIG LIG B LIG LIG B LIG LIG LIG LIG B-1 LIG

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI
A

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI 4 11 DWARKA

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 154 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C C C C C DILSHAD GARDEN YOGESH KUMAR JAIN C JAHANGIR PURI RAMESH CHAND C VASANT KUNJ VIRENDER SINGH C VASANT KUNJ VIJAY KUMAR MISHRA C C C DILSHAD GARDEN G B-2 NARELA
A D

Flt Ctgry

Flat No. Floor 194 THIRD 96 THIRD 133 FOURTH 69 SECOND 374 THIRD 45 SECOND 1497 FOURTH 1208 FIRST 752 GROUND 251 SECOND 90G THIRD 94 GROUND 679 THIRD 239 FOURTH 127 THIRD 84H THIRD 196 THIRD

SATYA PAL 762652 ALOK KUMAR SINGH 763036 ACHUTA NAND MAHKAR 763078 C V V S KRISHNA 763126 KIRAN KOHLI 763166 KANWAL PREET SINGH 763274 HARJIT SINGH 764115 NITIN KHANNA 764768 ARCHANA SINGH 765606 CHANDER KANTA KALIA 765818 UDAI DUTT SHARMA 765905 766144 766591 767104 767162 DHARMENDRA SHARMA 767342 ABHISHEK MISHRA 767393

LOKNAYAK PURAM
B-1

LOKNAYAK PURAM D-12 VASANT KUNJ 16 ROHINI 4 11 DWARKA 1 23 DWARKA GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI VASANT KUNJ 1 23 ROHINI R J

LIG TYPE A LIG MIG PH 2 LIG LIG MIG LIG LIG A-3 LIG MIG MIG MIG A-5 LIG D-4 HIG A LIG R MIG GRP 2 LIG

LOKNAYAK PURAM

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 155 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C C C DILSHAD GARDEN ASHA GUPTA C C C C C JAHANGIR PURI NAVIN KUMAR YADAV C C C
A B-2

Flt Ctgry

Flat No. Floor 577 FOURTH 383 GROUND 1152 SECOND 171 SECOND 56 SECOND 935 THIRD 799 FOURTH 6 FIRST 84F SECOND 390 SECOND 368 FIRST 69 GROUND 359 THIRD 242 GROUND 125 THIRD 1101 GROUND 527 FIRST

MAHESH KUMAR SHARMA 767597 JAI RAJ SINGH 767845 MADHUKAR MISHRA 768655 JAI PARKASH TAYAL 768921 LALIT JAIN 769171 SWARAN AHUJA 769243 BRIJ MOHAN 769366 INDER PAL 769620 KAILASH KUMAR 770269 770407 ABDUL LETHEEF 770448 RAMKALI 770721 AMIT SIKRI 771073 GURCHARAN DASS 771172 771269 SANJEEV KAUL 771425 SHWETA AGARWAL 771570

11 DWARKA 28 ROHINI 28 ROHINI

4

LIG
GH-1

LIG
GH-1

LIG
D

LOKNAYAK PURAM 7 21 ROHINI GH-1 28 ROHINI
B-2

LIG MIG LIG LIG LIG R MIG LIG LIG LIG B LIG MIG A LIG LIG LIG

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI 13 21 ROHINI
A

LOKNAYAK PURAM

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 156 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C BINDAPUR LAXMI CHAND C C C C C C C C C C C C C C C DILSHAD GARDEN A B-2 NARELA PITAM PURA 1 13 DWARKA GH-1 28 ROHINI
A D

Flt Ctgry GRP 2 LIG TYPE B B LIG

Flat No. Floor 31 SECOND 158 GROUND 889 SECOND 90C FIRST 7 FIRST 634 THIRD 245 THIRD 395 THIRD 913 THIRD 801 EIGHTH 160 THIRD 1360 FOURTH 793 FIRST 225 GROUND 1120 THIRD 95D FIRST 145 FIRST

HARISH KUMAR 771628 KUMAR SAURABH 772013 772392 OM PRAKASH BANSAL 772447 772635 773137 NARENDER KUMAR 773246 BIRBAL SINGH 773375 UMESH PRASAD 773474 AJIT SINGH 773710 HARISH KUMAR GERA 773798 VIRENDER KUMAR CHAWLA 774886 MAMTA GUPTA 775067 VIJAY KUMAR 775235 MINAXI RANI 775334 SATISH KUMAR GUPTA 775349 VIRENDER MALIK 775425 AWADHESH KUMAR CHOUDHARY RAVI SHANKAR

A10 NARELA

4

3

A

LOKNAYAK PURAM R DILSHAD GARDEN 1 18 ROHINI GH-1 28 ROHINI 16 ROHINI GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI

HIG E LIG LIG PH 2 LIG LIG LIG A1(M) HIG PH 2 MIG LIG B LIG GRP 1 MIG A LIG R HIG GRP 1 LIG

J

LOKNAYAK PURAM 3 23 ROHINI
C

LOKNAYAK PURAM

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 157 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C VASANT KUNJ ADITYA KUMAR BHARGAVA C C C C C C C C C C C C C C DILSHAD GARDEN GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI B-4 NARELA
B-2

Flt Ctgry

Flat No. Floor 889 SECOND 709 THIRD 754 GROUND 216 FIRST 301 GROUND 444 GROUND 94F SECOND 449 SECOND 459 FOURTH 377 FOURTH 958 FOURTH 1520 FOURTH 327 GROUND 186 FIRST 388 FIRST 586 THIRD 578 FOURTH

NAFE SINGH KADYAN 775532 GURMEET SINGH SAWHNEY 775647 PRASHANSA JAIN 775944 775993 BALKAR SINGH 776064 RAMESH MISHRA 776343 RUCHIKA AGARWAL 776538 NEELAM SAXENA 776559 SATBIR SINGH 776645 RAJNEESH KUMAR SAXENA 776945 MANGAL SINGH RAWAT 776985 MANAN KUMAR 778273 AMIYA HALDAR 778331 NISHA KAR 778354 SUSHMA RANI 778822 SURESH 779155 RAMESH JANGRA 779365

28 ROHINI

GH-1

LIG
C

A LIG A-3 LIG D-1 MIG PH 1 B PH 1 B R MIG LIG LIG LIG LIG LIG PH 1 B LIG LIG PH 2 LIG LIG

LOKNAYAK PURAM

VASANT KUNJ B-4 NARELA B-4 NARELA

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI 18B DWARKA GH-1 28 ROHINI

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 158 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C JAHANGIR PURI UPENDER PRASAD C C C VASANT KUNJ ACHAL SINGH C C C C C C C C C C C C C
B D

Flt Ctgry

Flat No. Floor 87 FIRST 365 FIRST 892 SECOND 700 THIRD 1088 THIRD 338 FOURTH 792 THIRD 1011 SECOND 188 FIRST 262 FIRST 180 FOURTH 12D THIRD 161 GROUND 162 GROUND 449 FOURTH 171 GROUND 1575 THIRD

SURENDER 779394 779468 SATENDRA KUMAR 779504 ANKUR SURI 779674 780100 SOMVIR SINGH 780128 SIKANDER AGGARWAL 780195 ARUN KUMAR SAINI 780278 780949 781250 SUDESH KUMAR ARORA 781302 SUNIL SETIA 781954 ABHILASH KUMAR 782195 SRISHTI AJMANI 782288 NIDHI GULATI 782530 SAVITA 782740 SURENDERA PAL SINGH 783053 SINGH SCARIA CHAMPANNOR CHACKO NIRMALA DEVI

MIG LIG LIG A-5 LIG MIG LIG LIG LIG LIG LIG MIG PH 2 MIG LIG LIG HIG PH 1 B LIG

LOKNAYAK PURAM
D

LOKNAYAK PURAM

EAST OF LONI ROAD GH-1 28 ROHINI A-3 VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI A A LOKNAYAK PURAM D-2 VASANT KUNJ B JHILMIL 4 11 DWARKA GH-1 28 ROHINI D-6 VASANT KUNJ B-4 NARELA GH-1 28 ROHINI

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 159 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C C C C C C C C C C C VASANT KUNJ VASANT KUNJ 4 11 DWARKA GH-1 28 ROHINI D-7 HIG PITAM PURA GH-1 28 ROHINI D-10 HIG LIG LIG PITAM PURA GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI 4 11 DWARKA
C

Flt Ctgry PH B 1

Flat No. Floor 356 GROUND 18 GROUND 605 FIRST 602 SIXTH 993 THIRD 890 SECOND 455 THIRD 92 SECOND 527 FIRST 1143 SECOND 572 SECOND 303 THIRD 902 GROUND 359 FOURTH 573 THIRD 741 GROUND 605 FIRST

GAURAV PRUTHI 783174 ANURAG SHARMA 783245 KARAN BHASIN 783266 MANDAKNI NARAIN SINGH 783438 MEENA SAINI 783439 SANTRA DEVI 783444 ANITA RANA 784059 RAKESH KUMAR SHARMA 784187 ARVIND GAIROLA 784327 VIJAY SINGH SETHIA 784390 DEVENDER KUMAR 784447 JALAJ SEN 784522 MOHD ABDUL SAYEED 784687 VIKAS MARWAH 784704 SANTOSH KUMAR 784798 HRIDESH GUPTA 785243 REKHA KRISHNAN 785622

B-4 NARELA A-1 VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI A(M)

LIG LIG HIG LIG LIG LIG LIG LIG A LIG LIG A(M) HIG LIG

LOKNAYAK PURAM
D

LOKNAYAK PURAM

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 160 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C VASANT KUNJ ANITA RANI C C C C C C VASANT KUNJ RAJ KUMARI CHAWLA C C C C C C C BINDAPUR SUNIL SATYARTHI C VASANT KUNJ D-2 MIG
A

Flt Ctgry GRP 1 LIG PH 1 B

Flat No. Floor 10 SECOND 463 GROUND 678 SECOND 48 SECOND 99 SECOND 490 THIRD 443 SECOND 331 SECOND 182 GROUND 1225 THIRD 260 FOURTH 1456 THIRD 136 THIRD 174 THIRD 251 SECOND 641 GROUND 151 GROUND

NARESH KUMAR 785855 OMI DEVI 786413 NARENDER SINGH 786483 786545 PRITAM SINGH 787219 SURENDER KUMAR YADAV 787909 ASHOK MALIK 787976 NARU GOPAL MALLICK 788055 ANURAG PRUTHI 788179 788784 PUNITA BHARDWAJ 788914 HARI BHAGWAN 788929 SHUBAN KRISHEN DAHR 788988 VIJAY KUMAR BHATIA 789017 PRASHANT VIJAY 789636 SURJIT KAUR 789700 789766

B-2 NARELA B-4 NARELA

C

A-5 LIG A-1 VASANT KUNJ 4 A10 NARELA 18B DWARKA D-6 VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI D-1 LIG A LIG LIG LIG LIG C MIG MIG TYPE B B HIG LIG LIG GRP 2 LIG PH 2 LIG

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI 4 11 DWARKA 18 ROHINI 3 23 ROHINI
3

E

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 161 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C VASANT KUNJ PRIYA GUPTA C C C C C VASANT KUNJ GEETIKA CHADHA C C C C C VASANT KUNJ SUDESH C VASANT KUNJ BHUPINDERPAL SINGH SAHAI SHOBHA KHATRI C VASANT KUNJ C C JHILMIL 28 ROHINI
GH-1 B-1 C

Flt Ctgry

Flat No. Floor 924 GROUND 358 FOURTH 113 SECOND 169 THIRD 714 FIRST 91B GROUND 914 THIRD 149 FOURTH 535 THIRD 227 FOURTH 426 FIRST 566 FIRST 582 THIRD 774 THIRD 644 SECOND 17C SECOND 5 FIRST

KAMLESH 789796 BASANTI NAWAL 789877 NARENDRA KUMAR 791170 791321 JIWAN CHANDRA R VERMA 791404 RADHIKA GAUTAM 791449 SHIV KUMAR 791489 POONAM MISHRA 791561 791812 VAIBHAV GARG 792011 SUSHEEL KUMAR GUPTA 792662 RAGHBIR SINGH YADAV 792879 AMIT SIKKA 793053 793695 793839 794029 SUMIT KUMAR 794865

28 ROHINI 28 ROHINI

GH-1

LIG
GH-1

LIG D-12 HIG A LIG PH 1 MIG R HIG LIG D-2 HIG TYPE B LIG PH 2 LIG LIG LIG D-7 MIG A-3 LIG B-1 B LIG PH 2 MIG LIG

LOKNAYAK PURAM 2 19 DWARKA DILSHAD GARDEN GH-1 28 ROHINI

LOKNAYAK PURAM 16 ROHINI GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI

J

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 162 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C C C C C SHALIMAR BAGH KUMAR GAURAV C C C C C C DILSHAD GARDEN GH-1 28 ROHINI PITAM PURA A 17 DWARKA 4 11 DWARKA 1 B-4 NARELA R MIG LIG A1(M) HIG PH 2 MIG LIG GRP 2 B DILSHAD GARDEN GH-1 28 ROHINI BH LIG PITAM PURA E B-2 NARELA E B-2 NARELA
A

Flt Ctgry PH 1

Flat No. Floor 469 GROUND 56 THIRD 204 SECOND 191 SECOND 240 FOURTH 562 THIRD 184 GROUND 255 THIRD 85C FIRST 799 FOURTH 4 FIRST 501 FIFTH 22 SECOND 189 SECOND 77 GROUND 96E SECOND 1457 FOURTH

SURAJ NARAYAN DAS 796008 SANJAY SHARMA 796142 KRISHNA CHANDRA GUPTA 796178 ANIL KUMAR 796283 RAKESH KUMAR 796336 N N SHARMA 796501 NITESH SHARMA 797105 YOGI MATHUR 797670 BALKISHAN GARG 797756 MUKESH KUDESIA 797801 DINESH KUMAR GUPTA 799635 799662 GEETA JUNEJA 799771 MITALEE JAISWAL 800167 AKSHAR SINHA 801163 VIPIN PANDEY 801314 NITIN PANDEY 801467

B-4 NARELA 16 ROHINI

J A1(M)

B PH 2 LIG HIG GRP 2 LIG GRP 2 LIG

B LIG LIG LIG R HIG LIG

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI
B-2

LOKNAYAK PURAM

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 163 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C DILSHAD GARDEN ANITA SHARMA C C C VASANT KUNJ AMIT SHARMA C VASANT KUNJ VANITA MEHROTRA C C C C C PITAM PURA HARSH VARDHAN C C C C C C C PITAM PURA 16 ROHINI 16 ROHINI
C C A

Flt Ctgry

Flat No. Floor 103A GROUND 1125 FOURTH 1468 FIRST 198 GROUND 776 FOURTH 847 SECOND 133 FIRST 38 THIRD 463 THIRD 4D THIRD 328 FIRST 37 FOURTH 826 FIRST 801 GROUND 501 FIFTH 116 THIRD 22 GROUND

NIRMAL AGARWAL 801481 801813 SANJAY METHA 802000 RAMANAND MODI 802130 802498 802500 RAM NIVAS SINGH 803426 SHIPRA BANSAL 804044 SAHIL JOHARI 804581 PRADEEP AGGARWAL 804611 804854 VIMAL KANT SHARMA 805038 CHANDRA MANI 805131 MOHD AAMIR 805413 ASHISH GUPTA 805425 805689 805696 MRITUNJAY KUMAR SHARMA SHASHI NATH LAL DAS

R HIG B LIG LIG D-1 MIG A-3 LIG B LIG GRP 2 MIG BH SHALIMAR BAGH A 17 DWARKA LIG PH 2 MIG MIG B LIG B LIG LIG TYPE A LIG C(M) J J HIG PH 2 LIG PH 2 LIG

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI

LOKNAYAK PURAM 6 23 ROHINI

LOKNAYAK PURAM
C

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI
B-1

LOKNAYAK PURAM

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 164 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C VASANT KUNJ CHARANJEET SINGH ARO C C C C C VASANT KUNJ SUSHIL ANTHWAL C C C PITAM PURA GAURAV AHUJA C C C C C C C C
D B-1

Flt Ctgry

Flat No. Floor 340 THIRD 596 THIRD 236 GROUND 102E SECOND 192 SECOND 721 GROUND 25 FIRST 159 FOURTH 302 THIRD 651 SECOND 555 THIRD 135 THIRD 45 SECOND 633 SECOND 1369 SECOND 406 THIRD 138 FOURTH

NISHA JAIN 806377 807207 SUDHIR KUMAR 808041 MANJU RANI 808080 DIVYA DIVAKARAN 808304 CHANDER SHEKHAR 808364 810287 SHRI NIWAS SHARMA 811025 PRINCE SINGH SALUZA 811430 813206 MAHESH KUMAR 813831 RAMAN KISHORE 813953 MANMOHAN NAUTIYAL 814464 SOHAN PAL 815008 RAMA SHANKER YADAV 815148 RAKESH KUMAR KHATTAR 815540 D SUBRAMANIAN 815542

D-11 MIG D-7 VASANT KUNJ B-4 NARELA R DILSHAD GARDEN 4 11 DWARKA A-4 LIG TYPE A LIG LIG C(M) HIG LIG B LIG GRP 2 LIG MIG CAT 1 LIG LIG PH 2 LIG LIG MIG LIG HIG PH 1 B

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI

LOKNAYAK PURAM
C

LOKNAYAK PURAM F B-2 NARELA E 18 ROHINI
C

EAST OF LONI ROAD GH-1 28 ROHINI 18B DWARKA GH-1 28 ROHINI

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 165 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C C C C BINDAPUR MOHINDER PAL SINGH C C DILSHAD GARDEN MANOJ KUMAR GANGAL C C C C VASANT KUNJ BHARAT CHANDRA JOSHI C
B-2 B-1 A

Flt Ctgry

Flat No. Floor 114 THIRD 83F SECOND 27 FIRST 767 FIRST 383 GROUND 134D THIRD 173 THIRD 363 GROUND 49 SECOND 182 GROUND 642 SECOND 99H THIRD 631 SECOND 1596 THIRD 159 FOURTH 40 FIRST 217 FOURTH

815560 815574

NAVNEET KUMAR BHATNAGAR SUBODH KUMAR SURESH KUMAR JAIN

18 ROHINI

1

E LIG R MIG E LIG LIG LIG 2 GRP 9 MIG TYPE A LIG TYPE B B GRP 1 LIG TYPE B B LIG R MIG TYPE B LIG LIG LIG A-1 LIG LIG

817162 ANKUR GOYAL 817194 SONAL MITTRA 817223 MANISH KUMAR GAUR 818061 818201 818396 ARSHAD ALI 818579 JASKIRAT SINGH 822850 822877 NAWNIT KUMAR 822926 827111 RAJEEV KUMAR 829083 SUNITA TANEJA 829092 MANISHA JAIN 829111 829141 SANJAY KUMAR CHOUDHARY RAMESHWAR NATH JHA

DILSHAD GARDEN 1 18 ROHINI GH-1 28 ROHINI 4 11 DWARKA
6

PH

KONDLI GHAROLI
B-1

LOKNAYAK PURAM
3

E

BINDAPUR B-2 NARELA

C

3

B B

LOKNAYAK PURAM

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI
D

LOKNAYAK PURAM

LOKNAYAK PURAM

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 166 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C C C C C C C C C C C VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI
A

Flt Ctgry

Flat No. Floor 352 SECOND 636 GROUND 744 GROUND 1576 THIRD 586 FOURTH 820 FOURTH 1283 GROUND 295 THIRD 173 THIRD 664 GROUND 1443 GROUND 968 FIRST 908 FIRST 327 THIRD 1188 FIRST 222 THIRD 376 FOURTH

NEERAJ KUMAR 829814 MANEESH TYAGI 829825 SUNIL KUMAR SINHA 829847 VIJAY JAIN 829879 JASBIR KUMARI 830874 SAURABH BANERJEE 833016 MADHWA NAND BHARDWAJ 833022 BALA 833750 VIKRAM SHARMA 833825 KULJEET KAUR 833958 JAYANT ROY 836912 SUNNY JAIN 837116 838295 838950 YASH NANDAN KOCHER 839207 PARTAP SINGH 840500 AMIT DHAMIJA 842044 BHAWANI SHANKER SHARMA SAMEER SETH

28 ROHINI

GH-1

LIG B-1 LIG LIG LIG A LIG LIG LIG LIG GRP 2 LIG A-5 LIG LIG LIG LIG D-11 MIG LIG A LIG MIG

VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI
C

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI 4 11 DWARKA E B-2 NARELA VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI

LOKNAYAK PURAM 2 19 DWARKA

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 167 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C PITAM PURA RAVI GUPTA C C C C C C C C C C C VASANT KUNJ HARENDRA SINGH KANDARI C
D

Flt Ctgry

Flat No. Floor 599 FOURTH 29 SECOND 750 SECOND 362 GROUND 203 SECOND 414 SECOND 354 THIRD 673 THIRD 277 FIRST 842 GROUND 576 SECOND 184 GROUND 968 SECOND 265 FIRST 6 THIRD 398 SECOND 472 SECOND

KRISHNA PAL SINGH 842751 RAJ KAPOOR GUPTA 844743 RAVI KUMAR 845230 REENA GROVER 845284 BHRIGU GERA 845285 845605 SATYA PRAKASH 848050 ANKUR BHARGAVA 848116 PRASHANT MALHOTRA 848142 PREM SINGH 848177 MANEESHA ARORA 849535 UDIT KALIA 850456 MANJU JOSHI 850472 KUMAR RAJENDRA 851118 851169 851271 851659 UMA SHANKER PRASAD SINGH SALONI KAPOOR

D-7 VASANT KUNJ 1 18 ROHINI
D

HIG E LIG LIG LIG B1(M) HIG D-9 MIG LIG LIG PH 2 LIG LIG A LIG PH 1 B B LIG LIG E2 MIG D-9 HIG LIG

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI

VASANT KUNJ 4 11 DWARKA GH-1 28 ROHINI 16 ROHINI GH-1 28 ROHINI
C

J

LOKNAYAK PURAM B-4 NARELA
A

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI 3 15 ROHINI

LOKNAYAK PURAM

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 168 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C PITAM PURA GAURAV KUMAR C C C C C C PITAM PURA MANOJ KUMAR C C C C VASANT KUNJ
D B-2 C

Flt Ctgry

Flat No. Floor 177 FOURTH 632 GROUND 1636 THIRD 330 GROUND 550 SECOND 16 THIRD 503 FIFTH 857 FOURTH 978 FOURTH 401 GROUND 344 GROUND 1280 FOURTH 601 SIXTH 513 THIRD 802 GROUND 40 FIRST 253 FOURTH

CHANDRAKANTA LAKHERA 853505 PRIYANKA SINGHAL 853699 NISCHAL NAVIN 853752 ARUN KUMAR PATHAK 854625 855078 855238 SURESH KUMAR GUPTA 855617 855829 SANJAY KUMAR 855893 856061 856414 SANJAY KAUSHIK 856581 KESHAVMURTI 856884 857185 ANSHU GOEL 857356 PRABHJOT KAUR 857367 URMILA GUPTA 858220 BHUPENDRA MOHAN SHARMA MUMTAZ AHMED JAINENDER KUMAR PARASHAR PRIYA MALHOTRA

A LIG B-1 LIG LIG PH 1 B LIG E2 MIG C(M) HIG LIG LIG PH 2 MIG LIG LIG A1(M) HIG LIG LIG PH 2 MIG D-4 MIG

LOKNAYAK PURAM VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI B-4 NARELA GH-1 28 ROHINI 4 15 ROHINI

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI B 13 DWARKA GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI A 13 DWARKA

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 169 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C C C C C C C C C PITAM PURA RAJ KUMAR C C VASANT KUNJ
C

Flt Ctgry

Flat No. Floor 946 FIRST 1571 SECOND 40 FOURTH 176 THIRD 178 GROUND 60 FOURTH 584 GROUND 88 FIRST 57 FOURTH 465 FIRST 361 GROUND 1173 THIRD 380 FIRST 468 SECOND 301 THIRD 1148 THIRD 269 FOURTH

VIKAS SINGH 859438 SAPNA GUPTA 860090 MANJU 860476 RAVINDER KAUR 860788 RAJ PAL 860916 BALE SINGH 861287 SUNITA GUPTA 861538 SAROJ AGGARWAL 861556 VAROON GUPTA 861563 SARITA AHUJA 861640 SUNITA KAPOOR 861813 GEETIKA HOODA 861910 VIVEK NARWAL 861959 SUKHBIR SINGH 862840 AMITA YADAV 862866 862935 SUMITA DHIR 863105

28 ROHINI 28 ROHINI

GH-1

LIG
GH-1

LIG
D

LOKNAYAK PURAM
D

LIG LIG PH 1 B GRP 1 LIG TYPE A LIG LIG A-1 LIG PH 2 MIG D-10 MIG LIG D-10 HIG MIG A(M) HIG A LIG D-4 HIG

LOKNAYAK PURAM B-4 NARELA A B-2 NARELA
B-1

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI VASANT KUNJ A 13 DWARKA VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI VASANT KUNJ C 18 ROHINI

LOKNAYAK PURAM

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 170 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C C C C C C C C C DILSHAD GARDEN LAVKUSH SHARMA C C DILSHAD GARDEN 6 23 ROHINI R HIG GRP 2 MIG PITAM PURA GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI 6 A10 NARELA R MIG VASANT KUNJ 3 18 ROHINI PITAM PURA GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI D-5 LIG E LIG B(M) HIG LIG LIG GRP 1 LIG PITAM PURA GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI 4 11 DWARKA B(M) HIG LIG LIG 28 ROHINI
GH-1

Flt Ctgry

Flat No. Floor 469 SECOND 1001 TENTH 827 FIRST 367 FIRST 52 SECOND 103 FIRST 514 THIRD 485 FIRST 482 GROUND 598 SECOND 203 SECOND 279 FOURTH 1291 SECOND 579 SECOND 80H THIRD 101A GROUND 192 THIRD

VARUN BHALLA 864276 DINESH KUMAR 864386 LAXMI KANT PANDEY 864498 RAJKUMAR MALIK 864617 UTSAV VASHISHT 865117 ALKA AGGARWAL 865292 ANITA JAIN 865421 YATIN ARORA 865552 SACHIN GARG 865703 MANISH JAIN 865921 AMIT PANU 865922 D S CHOUDHARY 866413 ANIL SRIVASTAV 866462 SANGHAMITRA SHIL 866744 OMENDRA SINGH NEHRA 867690 867798 RUPA CHAKRABARTY 868038

LIG A1(M) HIG LIG LIG LIG

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 171 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C PITAM PURA JITENDER YADAV C C C DILSHAD GARDEN RAJESH KUMAR C PITAM PURA NIDHI PRABHAKAR C C C C C C C C C VASANT KUNJ 6 23 ROHINI H B-2 NARELA VASANT KUNJ 7 21 ROHINI 13 A-5 NARELA GH-1 28 ROHINI H B-2 NARELA GH-1 28 ROHINI D-1 MIG GRP 2 MIG GRP 2 LIG D-4 MIG MIG HIG LIG GRP 2 LIG LIG C1(M) HIG
3

Flt Ctgry

Flat No. Floor 275 THIRD 29 SECOND 748 FIRST 603 SIXTH 955 GROUND 1431 SECOND 97B GROUND 204 SECOND 264 SECOND 182 GROUND 87 SECOND 1058 FOURTH 335 THIRD 542 GROUND 187 SECOND 207 THIRD 291 SECOND

ATMA PRAKASH 868183 ARADHANA CHAK 868278 VISHAL DHAWAN 868459 KSHITTI MISHRA 868523 868902 HARISH PANDEY 868918 RAKESH LAL 869353 870020 870594 RENU DABAS 870613 SUNITA SHARMA 870661 BERJANDER PAL DABAS 870895 HARISH SINGH 871133 SANTOSH BANSAL 871275 KIRAN KUMAR GOEL 871418 VINAY SHARMA 871765 VIJAY KUMAR 871934

28 ROHINI A-9 NARELA 28 ROHINI

GH-1

3

LIG GRP 1 MIG LIG B1(M) D HIG TYPE B B LIG R HIG

GH-1

BINDAPUR GH-1 28 ROHINI

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 172 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C C C C C C C C C DILSHAD GARDEN TOOKI RAM SHARMA C C
B-1 C

Flt Ctgry

Flat No. Floor 831 THIRD 1026 FIRST 270 FOURTH 758 FIRST 215 FIRST 721 THIRD 228 FIRST 1493 THIRD 89 SECOND 1368 FIRST 583 THIRD 106 FIRST 641 FIRST 230 FOURTH 81B GROUND 437 FOURTH 965 FIRST

RAVINDER SINGH NEGI 872323 OMKAR GUPTA 872360 SUNIL KUMAR 872410 PROMILA RANI VERMA 872413 SAHIL CHOUDHARY 872587 OM PRAKASH 873191 SUDHIR SHARMA 873224 CHANDAN KUMAR 873573 GULSHAN KUMAR 873916 RAMAKRISHNA POLAPALA 874194 BHARAT BHUSHAN ARORA 874249 LALIT SAINI 874808 MANOJ KUMAR GUPTA 874889 VEENU SAHAI 875159 NEERAJ 875241 875254 SANTOSH KUMAR SHARMA 875256 RAI

B LIG LIG PH 2 LIG LIG MIG C LIG A LIG LIG LIG LIG A LIG LIG B-1 LIG PH 2 LIG HIG TYPE A LIG A LIG

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI 16 ROHINI VASANT KUNJ 7 21 ROHINI
A

J A-3

LOKNAYAK PURAM
C

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI
C

LOKNAYAK PURAM 4 11 DWARKA VASANT KUNJ 16 ROHINI

J R

LOKNAYAK PURAM
C

LOKNAYAK PURAM

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 173 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C C C C C C VASANT KUNJ SUNITA RAO C C C C C VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI
A

Flt Ctgry PH 2 LIG

Flat No. Floor 658 THIRD 1591 SECOND 750 SECOND 116 THIRD 1563 GROUND 407 SECOND 819 FOURTH 1401 GROUND 850 SECOND 1403 GROUND 612 SECOND 520 THIRD 176 THIRD 1438 FOURTH 366 FIRST 694 THIRD 1145 THIRD

VIVEK VARUN 875469 RAMESH SHARMA 875750 J S KADIAN 876250 SUSHILKUMARJANGRA 876316 RAJIV PUNJANI 876317 SARABJIT SINGH 876407 ASHOK GABA 876484 UMA SHANKAR DAS 876745 BHUPINDER 877647 FAKIR CHAND JAIN 878002 NIRMAL RANI 878054 MADAN PAL CHAUHAN 878121 878142 ANIL KUMAR 878352 KRISHAN KUMAR 878727 PARVEEN KUMAR 879026 ANIL SHARMA 879099

18B DWARKA 28 ROHINI 28 ROHINI 17 DWARKA 28 ROHINI

GH-1

LIG
GH-1

LIG
D

MIG
GH-1

LIG
C

A LIG TYPE B LIG LIG LIG LIG LIG D-5 MIG D-2 HIG LIG LIG LIG B LIG

LOKNAYAK PURAM
B-1

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI
D

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI

LOKNAYAK PURAM

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 174 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C C DWARKA HEMANT KUMAR C C C VASANT KUNJ PRADUMN KUMAR SINGH C C C C DILSHAD GARDEN MOHIT GOEL C PITAM PURA DALJEET SINGH AHULWALIA C VASANT KUNJ A-4 LIG C(M) HIG VASANT KUNJ H B-2 NARELA GH-1 28 ROHINI R HIG D-6 MIG GRP 2 LIG LIG SHALIMAR BAGH GH-1 28 ROHINI D-5 MIG BH LIG LIG B-4 NARELA
C

Flt Ctgry PH B 1

Flat No. Floor 383 GROUND 1109 SECOND 205 FIRST 409 SECOND 515 THIRD 1250 THIRD 44 GROUND 1 16C SECOND 29 FOURTH 513 THIRD 484 FIRST 442 SECOND 78 FOURTH 1373 THIRD 89B GROUND 203 SECOND 719 FOURTH

NARENDER KUMAR 879139 RAJESH KUMAR GARG 879263 VIJAY KUMAR 879455 RISHI RAJ 879644 ASHOK KHANNA 879655 SNEH KUMAR 879744 RAJKUMR SINGHAL 879808 VIPIN MADAN 880056 880214 TEJ PRAKASH 880258 SARITA YADAV 880451 880591 VIKAS PRIYA 880698 VIMLESH 880749 DHEERAJ YADAV 880899 881091 881247

A LIG LIG TYPE A LIG LIG A LIG LIG SITE 2 PH MIG

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI
B-1

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI
C

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI
6

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 175 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C SHALIMAR BAGH C C C C DILSHAD GARDEN ISRRAT BEG C ZAFRA BAD SRIVIVASA P C C C C C C C PITAM PURA VASANT KUNJ 1 18 ROHINI 2 19 DWARKA PITAM PURA GH-1 28 ROHINI D-3 MIG E LIG MIG B(M) HIG B(M) HIG LIG
A

Flt Ctgry

Flat No. Floor 796 THIRD 520 FOURTH 79 SECOND 102H THIRD 690 SECOND 41 GROUND 93H THIRD 1587 FIRST 183 FIRST 79F SECOND 12D THIRD 201 SECOND 1560 FOURTH 286 GROUND 40 FOURTH 469 SECOND 303 THIRD

VINOD KUMAR 881507 SANJAY KUMAR MAKKAR 881643 SHIVANI DEWAN 881884 CHARAN SINGH 882012 GAURAV CHANDELA 882120 882267 882289 RAKESH CHANDER PANT 882748 ANURAG KALRA 882836 P N GOPINATHAN 883063 883388 883597 KUNDAN RAM 883689 RAJIV MEHRA 883910 SANJAY VERMA 884065 RAJESH KUMAR GUPTA 884194 JEANNIE AGRAWAL 884581 JATINDER PAL SINGH SURI RANJEET SINGH NEGI

28 ROHINI 28 ROHINI 23 ROHINI

GH-1

LIG
GH-1

LIG
11A

MIG R MIG LIG BH LIG R MIG LIG GRP 2 MIG R MIG LIG

DILSHAD GARDEN GH-1 28 ROHINI

DILSHAD GARDEN GH-1 28 ROHINI 6 23 ROHINI

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 176 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C C C C VASANT KUNJ SAURABH DAYAL C BINDAPUR NIRAJ KUMAR SHARMA C VASANT KUNJ PRASAD SANYAL C C C C C PITAM PURA 4 11 DWARKA 16 ROHINI MIG LIG PH 2 LIG VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI A-3 LIG LIG D-12 HIG
3

Flt Ctgry

Flat No. Floor 367 THIRD 158 THIRD 317 GROUND 467 FIRST 603 FOURTH 27D THIRD 636 THIRD 636 THIRD 131 GROUND 675 SECOND 66 GROUND 128 SECOND 787 SECOND 1446 FIRST 5D THIRD 140 FOURTH 136 THIRD

PIYUSH SHARMA 884633 ANIL SHARMA 885103 BASANT KHARKWAL 885158 KHUSHIRAM 885229 KAVITA CHAUDHARY 885269 SUKUMARI NAIR 885412 UJJAWAL SINGH KATIYAR 885672 SOURAV KUMAR 885740 NAWIN KUMAR THAKUR 885742 NIRANJAN BEHERA 886050 886611 886645 886809 MAYA DEVI 886864 URMILA SHUKLA 887799 B V JAGADEESH KUMAR 888063 888269 DIPAK KUMAR CHAKRABORTY

JAHANGIR PURI 1 18 ROHINI B-4 NARELA GH-1 28 ROHINI
A

MIG E LIG PH 1 B LIG B LIG MIG LIG LIG GRP 2 MIG A-5 D LIG TYPE B B

LOKNAYAK PURAM
A

NAND NAGRI GH-1 28 ROHINI
B-2

LOKNAYAK PURAM 18B DWARKA

J

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 177 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C C C SHALIMAR BAGH UPENDRA KUMAR YADAV C C C C C C C C VASANT KUNJ 18B DWARKA GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI
B-1

Flt Ctgry PH 1

Flat No. Floor 475 GROUND 31 SECOND 1112 SECOND 888 FIRST 476 THIRD 791 SECOND 150 FOURTH 78 FOURTH 52 GROUND 135 FOURTH 827 THIRD 819 FOURTH 321 GROUND 452 SECOND 273 THIRD 432 SECOND 504 THIRD

888364 888376

JAGDISH PRASAD KAUSHIK PANKAJ SAINI POONAM

B-4 NARELA
B-1

888378 ASHOK KR 888505 BRIJ BHUSHAN 888541 RAJ NARAIN MALVITA 888612 KAMLESH SINGH 888615 NIDHI JAIN 888701 KRISHNANAND TEWARI 889545 889750 ARUNLATA SHARMA 889782 POONAM ADLAKHA 889848 SUNITA GUPTA 889948 RENUKA BANSAL 890079 MANOJ KUMAR GARG 890102 KRIPA SINDHU 890219 MALA RAM SHARMA 890404

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI
B-1

B TYPE B LIG LIG TYPE A LIG D-6 HIG LIG D-2 MIG E LIG BH LIG D-12 MIG PH 2 LIG LIG LIG LIG TYPE A LIG LIG B LIG

LOKNAYAK PURAM VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI VASANT KUNJ 1 18 ROHINI

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI
A

LOKNAYAK PURAM

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 178 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C C C C C C C C C C C B-4 NARELA 11 DWARKA 18 ROHINI 18 ROHINI 28 ROHINI
1

Flt Ctgry GRP 1 B LIG

Flat No. Floor 431 GROUND 223 GROUND 111 SECOND 62 GROUND 1607 FIRST 400 FOURTH 94 THIRD 474 GROUND 643 GROUND 305 FIRST 31 SECOND 262 GROUND 1100 FOURTH 544 GROUND 259 FOURTH 264 THIRD 928 FIRST

SUDHIR KUMAR 890467 MEENA MEHTANI 890550 SUSHILA SINDHU 890879 RAVINDER KUMAR 890883 ANJANA AGGARWAL 891023 NAVEEN KUMAR 891119 SAJAL SINGHAL 891221 PARDEEP TYAGI 891397 AMAN SINGLA 891401 AARTI 891992 AMIT GUPTA 892109 RACHI GARG 892232 JITENDER JAIN 892240 HANS RAJ CHUGH 892288 SANJAY KUAMR SHARMA 892559 PARDEEP ARYA 892651 YOUESH AGGARWAL 892953

4

1

E LIG E LIG

1

GH-1

LIG
D

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI B-4 NARELA GH-1 28 ROHINI
C

LIG LIG PH 1 B LIG B LIG E LIG GRP 1 B LIG LIG GRP 1 LIG PH 2 LIG LIG

LOKNAYAK PURAM 1 18 ROHINI 1 B-4 NARELA GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI C B-2 NARELA 16 ROHINI GH-1 28 ROHINI

J

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 179 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C C C C C C C C VASANT KUNJ KEPIL KUMAR TYAGI C C C VASANT KUNJ
D

Flt Ctgry

Flat No. Floor 448 FIRST 33 THIRD 838 FOURTH 1471 SECOND 324 GROUND 272 GROUND 339 FIRST 592 SECOND 528 GROUND 160 FOURTH 600 FOURTH 44 GROUND 1485 FIRST 736 SECOND 385 FIRST 407 GROUND 555 FOURTH

NIRAJ GOSWAMI 893201 LOKESH KUMAR 894107 ASHOK KUMAR 894318 MANOJ MAHALWAL 894637 KIRAN ARORA 895039 KUNAL GOYAL 895138 RAKESH KUMAR 895201 PRATIMA TIWARI 895699 ARUN PRATAP SINGH 895796 TARNISH SHARMA 895816 RAKESH KUMAR SINGH 895875 DEEPAK JAIN 895978 ASHOK KUMAR SARPAL 896041 ANIT JAIN 896385 896579 NARENDRI SAINI 896588 HEMANT KUMAR SINGHAL 896844

28 ROHINI

GH-1

B-1

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI D-3 VASANT KUNJ A 17 DWARKA 4 11 DWARKA D-8 VASANT KUNJ 2 19 DWARKA GH-1 28 ROHINI 4 11 DWARKA GH-1 28 ROHINI A-4

LIG TYPE A LIG LIG LIG LIG LIG PH 2 MIG LIG MIG MIG LIG LIG LIG LIG LIG PH 1 B D-8 MIG

LOKNAYAK PURAM B-4 NARELA

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 180 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C DILSHAD GARDEN GURTEJ SINGH C C C PITAM PURA SADA NAND C C C C C C C C C C C PITAM PURA SUNDER SINGH C VASANT KUNJ D-11 LIG VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI C(M) HIG PITAM PURA GH-1 28 ROHINI
C C

Flt Ctgry PH 2 LIG HIG

Flat No. Floor 2 GROUND 83B GROUND 606 SECOND 1383 GROUND 401 FOURTH 403 FOURTH 775 THIRD 1216 THIRD 140 FOURTH 166 FIRST 635 THIRD 1057 THIRD 256 THIRD 780 FOURTH 35 THIRD 202 SECOND 317 GROUND

GULSHAN KUMAR 897273 CHAND RANI 897603 897606 AMARJEET SINGH BAGGA 897616 DHEERAJ KUMAR AGARWAL 898139 898175 SALAUDDIN MOHD 898194 REKHA MALIK 898409 DINESH KUMAR WADHWA 898542 DEEPAK VERMA 898603 RAJ KUMAR SEHGAL 898681 VIRENDER SINGH 898828 SUDHIR GUPTA 898832 ASIT KUMAR PATNAIK 899080 SANGITA 899324 MANOJ KUMAR VERMA 899633 899818

16 ROHINI

J R A

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI C1(M)

LIG LIG HIG B(M) HIG LIG A LIG LIG LIG LIG A LIG LIG A-3 LIG LIG

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI
A

LOKNAYAK PURAM
D

LOKNAYAK PURAM

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 181 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C C C C C C C C C MALVIYA NAGAR JAWAHAR LAL THAKKAR C VASANT KUNJ GOPAL C BINDAPUR
3

Flt Ctgry

Flat No. Floor 444 SECOND 550 SECOND 1090 SECOND 334 THIRD 456 THIRD 1180 FOURTH 473 THIRD 39 FOURTH 1612 SECOND 371 SECOND 488 FIRST 27 FIRST 1094 FOURTH 549 SECOND C-200 THIRD 743 THIRD 166 GROUND

ARVIND KUMAR 899869 DINESH KUMAR ARORA 900108 NATARAJAN PADMANABAN 900214 DEBAPRIYA GUHA 900241 ANIL KUMAR AGARWAL 900256 DHYAN SINGH 900793 SUNIL KUMAR PANDA 900925 ANJALI 901008 MITANSHU VASHISHT 901133 PRADEEP KUMAR 901251 YESWANT SINGH MERARI 901893 RAMESH CHAND 902031 BIJU P V 902448 BIJENDAR SINGH 902583 PRABHAKAR GAUTAM 902620 902688 902799

D-6 VASANT KUNJ 4 11 DWARKA GH-1 28 ROHINI
B-1

MIG LIG LIG TYPE B LIG LIG LIG LIG BH LIG LIG LIG LIG LIG B LIG LIG MIG A-4 A LIG TYPE B B

LOKNAYAK PURAM
B-2

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI SHALIMAR BAGH GH-1 28 ROHINI
D

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI 4 11 DWARKA
C

LOKNAYAK PURAM 4 11 DWARKA

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 182 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C VASANT KUNJ ANKITA SOOD C C C C C C C C C C PITAM PURA AKHILESH KUMAR GANGWAR JAGTAR SINGH DHIMAN C C DILSHAD GARDEN A 13 DWARKA R HIG PH 2 MIG DILSHAD GARDEN 4 11 DWARKA B-4 NARELA
B-1

Flt Ctgry

Flat No. Floor 156 THIRD 573 THIRD 326 THIRD 166 FIRST 681 THIRD 100C FIRST 483 GROUND 239 GROUND 510 SECOND 1603 GROUND 458 FOURTH 1387 FIRST 792 SECOND 230 GROUND 703 SEVENTH 83D FIRST 295 GROUND

JITENDRA KUMAR 902945 MANUJ CHANDER SHARMA 903104 MADHU ALREJA 903175 KUMAR RAJAN 903486 GOVIND SINGH RAWAT 903858 904528 AMITA KAUSHIK 904619 MOHAN LAL GOEL 904686 SNAJEEV KUMAR 904736 DILIP KUMAR GUPTA 904837 RAKHEE BHALLA 904964 BHUPINDER SINGH 905447 TEJINDER KAUR 905455 SAHESH PATHAK 905681 PAWAN KUMAR VALECHA 905689 905853 906861

28 ROHINI 28 ROHINI

GH-1

LIG
GH-1

LIG D-11 HIG LIG A-5 LIG R HIG LIG PH 1 B TYPE B LIG LIG B LIG LIG TYPE A LIG A LIG A1(M) HIG

VASANT KUNJ 4 11 DWARKA

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI
C

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI
B-1

LOKNAYAK PURAM
A

LOKNAYAK PURAM

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 183 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C C C C C DILSHAD GARDEN HARUINDERSINGH C VASANT KUNJ SANJAY KUMAR MAURYA C C C C C
A

Flt Ctgry

Flat No. Floor 253 THIRD 131 SECOND 616 FOURTH 253 THIRD 598 FOURTH 132 THIRD 1260 FOURTH 212 SECOND 1391 SECOND 214 THIRD 100B GROUND 614 FOURTH 140 THIRD 427 FIRST 1027 SECOND 1564 GROUND 387 GROUND

SOBAN SINGH 906972 SUSHIL KUMAR DHIMAN 907080 AMIT THAKUR 907300 NARENDER KUMAR 907416 SANJAY SEN CHOUDHURY 907634 BABITA 908123 PAWAN KUAMR 908249 NEETA JAIN 908619 BABU RAM 908623 MAYANK MITTAL 908757 SATISH KANSAL 908884 908920 909285 SATISH SHARMA 909512 KRISHNA CHANDRA JHA 909630 MD PARVEZ ALAM 909705 SARASWATI SHARMA 909840

23 ROHINI 28 ROHINI

6

MIG
GH-1

LIG
C

A LIG LIG D-7 MIG HIG LIG TYPE A LIG LIG B LIG R HIG D-7 HIG B LIG LIG B LIG LIG PH 1 B

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI VASANT KUNJ 13 A-5 NARELA GH-1 28 ROHINI
B-1

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI
C

LOKNAYAK PURAM

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI
C

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI B-4 NARELA

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 184 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C DILSHAD GARDEN RAJIV PURI C C C C C C C C C C C SHALIMAR BAGH SANDEEP JAIN C C PITAM PURA GH-1 28 ROHINI B(M) HIG LIG
D

Flt Ctgry

Flat No. Floor 403 FOURTH 1546 FIRST 89 SECOND 85D FIRST 474 THIRD 319 THIRD 305 GROUND 216 THIRD 423 THIRD 55 FIRST 152 GROUND 34 THIRD 1378 FOURTH 167 THIRD 54 FIRST 901 NINTH 668 FIRST

AMANDEEP SINGH 909951 SANJAY KHANEJA 910039 910354 911236 911371 911821 913521 SANJEEV KUMAR 913602 HARI SHANKAR RAWAT 913743 SHWETA KUMARI 914030 SUMIT 914148 RAM SEWANT 914392 VINEY SINGH GILL 914540 NEELU MALHOTRA 915249 NAVNEET PARHAR 915292 915298 915685 MITHALESH KUMAR MISHRA NARESH KUMAR KATH PALIA YUDHVIR SINGH YADAV HIMANSHU RANJAN MISHRA NAND KUMAR SHARMA

C(M) PITAM PURA GH-1 28 ROHINI 1 18 ROHINI HIG LIG E LIG R HIG LIG MIG PH 1 B LIG PH 1 MIG GRP 1 LIG E LIG E LIG LIG E LIG BH LIG

LOKNAYAK PURAM 2 19 DWARKA B-4 NARELA GH-1 28 ROHINI 3 19 DWARKA 1 A-9 NARELA 1 18 ROHINI 1 18 ROHINI GH-1 28 ROHINI 1 18 ROHINI

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 185 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C C C C C C C C C C C VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI
C

Flt Ctgry

Flat No. Floor 55 THIRD 107 SECOND 1054 THIRD 1238 FOURTH 288 FIRST 831 SECOND 231 SECOND 364 FIRST 1010 SECOND 691 SECOND 62 THIRD 400 FOURTH 369 GROUND 1135 FIRST 624 GROUND 378 SECOND 130 SECOND

VINOD BHATIA 915738 DINESH KUMAR 915824 GAYATRI DEVI 916302 ALOK KHANDELWAL 916808 SHASHWAT BEDI 916965 SUNITA SHARMA 917104 VINOD KUMAR TYAGI 917132 MONICA SINGH 917166 YATENDER KUMAR SHARMA 917521 MANOJ KUMAR 917606 KARUNESH KUMAR JHA 917941 VIJAY KUMAR CHUGH 917962 RACHNA MAGOO 918330 AJAY GUPTA 918535 KRISHAN KUMAR 918955 HEMANT SHARMA 919053 DIVYA SINGHAL 919194

28 ROHINI A-5 NARELA 28 ROHINI 28 ROHINI 28 ROHINI 28 ROHINI A10 NARELA

GH-1

LIG
13

HIG
GH-1

LIG
GH-1

LIG
GH-1

LIG
GH-1

2

LIG GRP 2 MIG D-10 MIG LIG LIG A LIG LIG PH 1 B B LIG LIG A LIG LIG

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI B-4 NARELA
A

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI
C

LOKNAYAK PURAM
B-2

LOKNAYAK PURAM

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 186 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C PITAM PURA USHA ARORA C C C C C C C C VASANT KUNJ RAJEEV KUMAR C C C C VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI VASANT KUNJ 1 18 ROHINI D-11 MIG E LIG D-1 HIG LIG DILSHAD GARDEN GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI 1 18 ROHINI
A C C

Flt Ctgry

Flat No. Floor 387 FOURTH 1426 FIRST 431 SECOND 1480 FOURTH 301 THIRD 408 SECOND 473 GROUND 84E SECOND 74 THIRD 335 THIRD 53 THIRD 862 THIRD 705 FOURTH 330 FOURTH 102 GROUND 203 SECOND 1219 FOURTH

ANAND KUMAR 919276 INTAKHAB ALAM 919350 VIJAY GUPTA 919435 MAHAK SINGH 919835 VICKY RAWAT 919896 920499 SUSHMA CHONA 920831 SNEH JAIRATH 922039 MATHURA PRASAD 922085 RAJESHWAR PRASAD 922089 AJAY SINGH 922283 VINEET GOEL 922370 PRANESH RATTAN TREHAN 922414 923230 RAKESH AHUJA 923276 ASHISH SRIVASTAVA 923874 VIRENDRA SINGH NEGI 923952

A LIG LIG LIG LIG C1(M) HIG A LIG PH 2 MIG R MIG LIG LIG E LIG A LIG A-5 LIG

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI

LOKNAYAK PURAM A 17 DWARKA

LOKNAYAK PURAM

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 187 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C C C C C PITAM PURA RAM NARAYAN C C C C C C VASANT KUNJ VASANT KUNJ 4 11 DWARKA D-10 HIG
A

Flt Ctgry

Flat No. Floor 1214 THIRD 160 THIRD 296 THIRD 373 FOURTH 1176 THIRD 194 FIRST 158 FOURTH 126 FIRST 505 SECOND 544 GROUND 104 FIRST 1274 SECOND 738 FOURTH 218 FOURTH 514 FIRST 531 SECOND 368 SECOND

BHUWAN SINGH 924257 DEVENDER TOKAS 924346 PREETHA P MENON 924370 HIMANSHU SINGH 924545 SHIKHA FULORIA 924643 MUKTI LAL BANERJEE 924645 PREETI ADLAKHA 924828 SURESH KUMAR 924981 NAVNEET CHHABRA 925292 925410 925494 926168 KHYALI RAM 926732 DHARAMBEER SINGH 926932 ANAND CHANANA 927070 BABLU 927154 RAJEEV KUMAR SHARMA 927374 ASHUTOSH NARAYAN SINGH BISHWANATH GOSAIN

28 ROHINI 19 DWARKA

GH-1

LIG
1

MIG D-3 HIG E LIG LIG GRP 2 MIG LIG E LIG PH 2 MIG B LIG B1(M) HIG A LIG LIG LIG D-5 MIG LIG

VASANT KUNJ 3 18 ROHINI GH-1 28 ROHINI 2 A10 NARELA 4 11 DWARKA 1 18 ROHINI A 13 DWARKA
C

LOKNAYAK PURAM

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 188 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C DILSHAD GARDEN NISHA K SINGH C C C DILSHAD GARDEN MOHIT KUMAR C VASANT KUNJ NEERAJ MADAAN C C PITAM PURA ASHOK KUMAR SHARMA C C VASANT KUNJ BUDHMAL SONI C PITAM PURA BINOO JAIN C PITAM PURA MOHAMMED SHAFFE C C VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI A-5 LIG LIG A1(M) HIG B(M) HIG
C B-2 B-2 A

Flt Ctgry

Flat No. Floor 636 FIRST 1042 FIRST 584 GROUND 1505 FIRST 88H THIRD 898 FOURTH 266 SECOND 92A GROUND 78 SECOND 328 FIRST 102 FIRST 915 FOURTH 772 THIRD 402 FOURTH 403 FOURTH 683 THIRD 836 THIRD

TARUN SHARMA 927473 SANJAY KUMAR SAHOO 927574 ALKA RANJAN 927932 MANSOOR TAHIR SIDDIQI 928084 MAUDUD AHMED 928109 929361 BISHAN DAS SHARMA 930024 SANJAY KUMAR GOYAL 930429 930467 930481 SUDHIR TYAGI 931044 931085 VINOD KUMAR VATS 931327 931542 931842 933406 933665 JITENDRA KUMR CHAURASIA

B LIG B LIG LIG LIG R MIG LIG MIG R HIG A-2 LIG LIG B(M) HIG A LIG A-3 LIG

LOKNAYAK PURAM
C

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI

LOKNAYAK PURAM 1 23 ROHINI

LOKNAYAK PURAM

LOKNAYAK PURAM

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 189 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C VASANT KUNJ CHANDER BHAN SAINI C C C C C C C C C C C C C C
C

Flt Ctgry

Flat No. Floor 1522 GROUND 1630 SECOND 423 GROUND 241 THIRD 984 GROUND 1217 FOURTH 6 FIRST 1624 GROUND 1046 FIRST 123 GROUND 969 SECOND 216 THIRD 171 SECOND 8 FIRST 965 FIRST 137 FOURTH 396 SECOND

ROHIT SHARMA 934002 RAGHAV RAJPAL 934242 MASUDI LAL 934302 934304 VIRENDER SINGH 934779 POOJA GUPTA 934813 MPS SOLANKI 935072 VIPUL KUMAR 935104 ANILKUMAR GUPTA 935276 ANAND KUMAR MISHRA 935763 SUDHIR SINGH TOMAR 935907 VIKAS SOLANKY 936143 HEMANT KUMAR SINHA 936574 ANIL KUMAR CHAMOLI 936756 KUMAR GAURAV 937471 KAVITA SHARMA 937512 MANISH BANSAL 937528

28 ROHINI 28 ROHINI

GH-1

LIG
GH-1

LIG D-9 MIG A LIG LIG LIG LIG LIG LIG PH 2 LIG LIG LIG LIG LIG LIG LIG PH 2 MIG

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI
B-2

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI 16 ROHINI
D

J

LOKNAYAK PURAM
B-2

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI
D

LOKNAYAK PURAM A 13 DWARKA

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 190 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C C C C VASANT KUNJ RAJAT PURI C C VASANT KUNJ ABHILASHA TYAGI C C C C C VASANT KUNJ
D A

Flt Ctgry

Flat No. Floor 1037 FOURTH 1377 FOURTH 586 FIRST 178 FOURTH 57 FOURTH 530 SECOND 823 GROUND 34 GROUND 394 GROUND 188 SECOND 1042 FIRST 459 SECOND 976 THIRD 848 FIRST 788 FIRST 286 FIRST 773 THIRD

ANOOP SINGH 938105 AALKA MITTAL 938112 AJAY KUMAR AGARWAL 938124 ABHAY SHARMA 938336 AJAY KUMAR GUPTA 938369 VINEET KACHROO 938372 MANISH GUPTA 938442 BHANDARI PRIMULA 939260 AMOL MATHUR 939300 SHARAD KUMAR 939423 939462 SURENDER SINGH 939683 939779 RAJNEESH 939910 PUNEET MALHOTRA 940481 SHARWAN KUMAR 942046 RAKESH KUMAR 942591

28 ROHINI 28 ROHINI

GH-1

LIG
GH-1

LIG
D

LOKNAYAK PURAM F B-2 NARELA GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI A-1 VASANT KUNJ B 13 DWARKA D-1

LIG GRP 2 LIG LIG LIG LIG LIG PH 2 MIG HIG A LIG D-6 MIG LIG LIG LIG LIG A-3 LIG

LOKNAYAK PURAM

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI
D

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 191 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C C C C C C C C C SINGH C C DILSHAD GARDEN 1 18 ROHINI
F

Flt Ctgry

Flat No. Floor 407 FIRST 498 GROUND 83 SECOND 417 THIRD 77 FOURTH 502 FIFTH 51 SECOND 75 FIRST 81A GROUND 13 THIRD 16D THIRD 496 THIRD 1162 GROUND 910 SECOND 629 SECOND 489 SECOND 382 GROUND

JAGDISH CHANDER 942653 ANUPAMA BHARDWAJ 942998 ANJANA MUKHERJEE 944471 SUSHAMA SHARMA 944521 SUMESH J MARTIN 944599 JASBIR SINGH BINDRA 944833 944892 945310 UDAY KUMAR SINGH 945400 VIPIN KUMAR GUPTA 946376 SURENDRA KUMAR GUPTA 947339 RATANAKAR MISHRA 947651 NEHA JAIN 947930 DEEPAK GUPTA 948177 ZUBER 948243 948267 948286 JEETENDRA KSHETRY ANKUR JAIN KHAN JITENDER SUNDER LAL SHARM VIKAS TANDON

28 ROHINI

GH-1

LIG D-5 MIG HIG D-9 MIG E LIG B1(M) HIG PH 2 LIG MIG R HIG E LIG MIG LIG LIG A LIG LIG LIG LIG

VASANT KUNJ 13 A-5 NARELA VASANT KUNJ 1 18 ROHINI PITAM PURA 16 ROHINI 11A 23 ROHINI

J

NAND NAGRI
D

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI
A

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI 4 11 DWARKA GH-1 28 ROHINI

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 192 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C C C VASANT KUNJ RASKMI AGARWAL C VASANT KUNJ YUJVINDER VERMA C C C C C C JAHANGIR PURI AMIT WALIA C VASANT KUNJ D-10 MIG MIG SHALIMAR BAGH GH-1 28 ROHINI
D

Flt Ctgry

Flat No. Floor 166 SECOND 1531 SECOND 598 SECOND 1515 THIRD 26 FIRST 299 FOURTH 270 SECOND 406 FIRST 696 FIRST 406 GROUND 560 FOURTH 205 FIRST 306 FIRST 36 SECOND 416 THIRD 129 GROUND 358 FOURTH

DHEERAJ KUMAR SINGH 948750 PIYUSH GUPTA 948759 VIKAS SHARMA 948818 DALIP KUMAR 948833 GAGAN GULIANI 949412 LALIT PRAKASH JOSHI 949537 NEERAJ RAGHAV 949988 PREM LATA BAUNTHIYAL 950843 MITHILESH NANDINI 950991 951913 952326 T.S. PANWAR 952391 AMIT SINGHANIA 952933 RAMESH SALUJA 953016 BAL KISHAN GUPTA 953030 MANJU GOEL 953082 953109

18 ROHINI 28 ROHINI

1

E LIG

GH-1

LIG
A

B LIG LIG E LIG D-3 HIG LIG LIG A-5 LIG D-9 MIG LIG LIG LIG BH LIG LIG

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI 1 18 ROHINI VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI 4 11 DWARKA

LOKNAYAK PURAM 4 11 DWARKA GH-1 28 ROHINI

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 193 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C C C C C C C VASANT KUNJ ROHIT KAPOOR C VASANT KUNJ SAKSHI SEHGAL C C C PITAM PURA GH-1 28 ROHINI
D6

Flt Ctgry PH 2 LIG PH 1 B LIG

Flat No. Floor 284 THIRD 311 GROUND 96 THIRD 674 SECOND 829 SECOND 339 FOURTH 301 THIRD 21 GROUND 730 SECOND 641 GROUND 420 FOURTH 1448 FIRST 648 SECOND 552 THIRD 2 GROUND 102 FIRST 1460 FOURTH

ANITA LAKRA 953168 SUMEET MALIK 953470 MOHIT AGARWAL 953825 MANOJ KUMAR MISHRA 955003 SAGIR MOHD 955193 GAJENDRA MAHESHWARI 956187 SACHIN KUMAR 956406 VIPIN GUPTA 956611 GOBINDA BISWAS 957801 ROHINI JAIN 957971 PRATIBHA JHA 958579 ANIL YADAV 958583 ABHISHEK KISHORE 958748 959089 959176 PHOOLWATI 959226 DAVINDRA KUMAR GUPTA 959832

16 ROHINI B-4 NARELA 28 ROHINI

J

GH-1

C

A LIG LIG LIG A1(M) HIG LIG LIG LIG LIG LIG B-1 LIG D-8 MIG MIG A1(M) HIG LIG

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI PITAM PURA GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI
D

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI

SARAI KHALIL

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 194 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C VASANT KUNJ ARJN MIGALNI C DUBEY C C C BINDAPUR CHANDRA SINGH C VASANT KUNJ SONIA BATRA C C C C C C C C C C
3

Flt Ctgry

Flat No. Floor 447 FIRST 186 FIRST 90B GROUND 89 SECOND 1040 FOURTH 604 GROUND 171 FIRST 430 GROUND 1012 SECOND 479 GROUND 339 FOURTH 68 FIRST 272 THIRD 740 FOURTH 969 SECOND 1022 GROUND 1325 THIRD

AMIT GOYAL 959877 RAJESH KUMAR 959998 960161 SANTOSH 960257 POONAM GOGIA 960286 ATTAR SINGH KAKRAN 960403 960579 960806 RADHEY SHYAM JHANWER 960963 MUNISH ARYA 961241 CHIMAN LAL MEENA 961684 THAKUR SINGH CHADAK 961833 RAMESH MAKKAR 962350 MANISH MAKKAR 962355 DHIRENDER SINGH 962376 VIKAS 962525 JAI BHAGWAN BANSAL 962838 KUMAR

28 ROHINI

GH-1

LIG D-1 MIG R HIG LIG LIG TYPE B B MIG TYPE B B LIG PH 1 B LIG GRP 2 LIG L-2 LIG LIG LIG LIG A LIG

DILSHAD GARDEN 4 11 DWARKA GH-1 28 ROHINI
3

E D-2 E

BINDAPUR GH-1 28 ROHINI B-4 NARELA 4 11 DWARKA H B-2 NARELA 4 A-9 NARELA GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI
C

LOKNAYAK PURAM

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 195 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C PITAM PURA BITTU SINGH C C C C PITAM PURA R C SHUKLA C C C C C C VASANT KUNJ 16 ROHINI DILSHAD GARDEN GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI D-2 J MIG PH 2 LIG R HIG LIG LIG LIG
D

Flt Ctgry

Flat No. Floor 807 FIRST 93 THIRD 781 GROUND 942 GROUND 14 THIRD 1043 GROUND 601 SIXTH 500 FOURTH 1507 FIRST 11 SECOND 801 EIGHTH 85B GROUND 1171 SECOND 1562 GROUND 330 SECOND 138 GROUND 25 FIRST

RANJEET KUMAR 963030 HARI MOHAN 963081 SUSHIL KUMAR SINHA 963337 PUNEET KUMAR 963466 HARJIT SINGH 963542 DALIP KUMAR MONGA 963548 SANJEEV RATNA 963639 963954 AJIT SINGH 964274 PANKAJ KUMAR 964368 BISHAN SINGH NEGI 964813 965216 MOHIT BHATLA 965550 RAKESH 965737 SANJAY SHARMA 965803 O P KANGOTRA 966000 SATISH KUMAR VERMA 966115 ANEJA

28 ROHINI B-2 NARELA

GH-1

D

LIG GRP 1 LIG A-3 LIG LIG LIG LIG C1(M) HIG LIG LIG LIG C(M) HIG

VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 196 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C C C C C C C C C C C DILSHAD GARDEN 1 18 ROHINI 6 23 ROHINI GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI
G&J/U A

Flt Ctgry

Flat No. Floor 1007 GROUND 288 THIRD 544 SECOND 102C FIRST 416 THIRD 99D FIRST 98 FIRST 1174 THIRD 533 THIRD 1618 FOURTH 87G THIRD 25 FIRST 272 THIRD 1067 FIRST 325 FIRST 1295 THIRD 110C SECOND

KRISHAN DEV SOOD 966270 RAM PAL 966281 966475 966644 RAJPAL 966771 PRASHANT NARANG 967831 MANIDER SINGH GULATI 967971 ATMA RAM DUDI 968735 RAJESH AGGARWAL 968835 DASARI CHELLAM NAIDU 968861 SATYA PRAKASH GARG 969073 RAVI PRAKASH 969728 969818 970014 SONIA VERMA 970022 IFTEKHAR HUSAN 970279 SANTOSH KUMAR SAXENA 971031 SUBHASH CHANDER SHARMA RAMKISHAN YADAV DEENANATH RAJENDRA PRASAD PANKAJ SHARMA

B C&D B LIG R HIG LIG R HIG HIG LIG LIG LIG R MIG E LIG MIG LIG LIG LIG LIG LIG GRP 2 2

LOKNAYAK PURAM
1

SHALIMAR BAGH
A

LOKNAYAK PURAM DILSHAD GARDEN 4 11 DWARKA DILSHAD GARDEN 13 A-5 NARELA GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI

PITAM PURA

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 197 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C C C C C C VASANT KUNJ OM PRAKASH C C C C C
A

Flt Ctgry

Flat No. Floor 1454 THIRD 653 THIRD 645 FIRST 20 FOURTH 1044 GROUND 28 FIRST 2 GROUND 1308 FIRST 287 THIRD 1371 THIRD 924 FOURTH 385 THIRD 340 FOURTH 1223 GROUND 459 FOURTH 252 SECOND 192 THIRD

DEVENDER AHLAWAT 971195 DEEPAK SETHI 971768 GURJEET SINGH ARORA 971809 DEEP CHAND SATI 971917 MAYANK AGARWAL 972230 972472 972612 TRILOK SHARMA 972810 SANJAY LEKHWANI 972823 SHARAD KUMAR AGARWAL 973481 AMIY SURYAVANSHI 973483 GAURAV JAISWAL 973542 973594 SHALINI MALIK 973904 RAMNEEK SINGH 974210 KAWALJIT SINGH 974299 RAMADHAR DUBEY 974531 SRIRANG PRAKASH DWIVEDI JANIT NAGPAL

28 ROHINI 28 ROHINI

GH-1

LIG
GH-1

LIG
D

LOKNAYAK PURAM E B-2 NARELA GH-1 28 ROHINI 16 ROHINI 1 18 ROHINI GH-1 28 ROHINI 1 23 ROHINI
C

LIG GRP 2 LIG LIG PH 2 LIG LIG LIG GRP 2 MIG B LIG A LIG D-10 MIG B LIG LIG B LIG LIG MIG

J E

LOKNAYAK PURAM
A

LOKNAYAK PURAM

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI
C

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI 7 21 ROHINI

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 198 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C SHALIMAR BAGH RAJENDER KUMAR THUKRAL HARSH VARDHAN BHATT C C C DILSHAD GARDEN RAJEEV MOHAN KHANDUJA C PITAM PURA HARPREET KAUR C SHALIMAR BAGH SURJIT KAUR GULATI C VASANT KUNJ ASHISH RANIAN MISHRA C C C C C C C C VASANT KUNJ DILSHAD GARDEN GH-1 28 ROHINI H B-2 NARELA 2 A10 NARELA D-7 LIG
A

Flt Ctgry

Flat No. Floor 1117 FOURTH 1031 SECOND 44 FIRST 145 THIRD 332 GROUND 98E SECOND 201 SECOND 45 SECOND 558 GROUND 928 GROUND 1458 FOURTH 559 FOURTH 81C FIRST 929 SECOND 275 THIRD 74 FIRST 572 GROUND

VIKAS YADAV 974662 SANDEEP KUMAR 974945 ARUN KUMAR BHEDA 975157 975631 976324 RAGHU KUMAR SEAL 977525 977873 977981 978064 978117 AJAY KUMAR 978200 ROSY MARWAH 978359 DEVESH GUPTA 978485 PARAMJEET SINGH 978627 BADRI NARAYAN KAMAT 978649 SANJAY CHOUDHARY 978767 SATPAL SINGH TOMAR 979347

28 ROHINI 28 ROHINI

GH-1

LIG
GH-1

LIG BH LIG D-2 MIG PH 1 B R MIG A(M) HIG BH LIG D-8 MIG A LIG LIG B LIG R HIG LIG GRP 2 LIG GRP 2 LIG

VASANT KUNJ B-4 NARELA

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI
C

LOKNAYAK PURAM

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 199 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C C C C C C C C C C C PITAM PURA E B-2 NARELA D B-2 NARELA GH-1 28 ROHINI 1 B-4 NARELA D B-2 NARELA MIG GRP 2 LIG GRP 1 LIG LIG GRP 2 B GRP 1 LIG
A

Flt Ctgry

Flat No. Floor 775 FIRST 922 GROUND 117 FOURTH 1199 FOURTH 1407 FIRST 63 GROUND 3 GROUND 599 FOURTH 860 FOURTH 157 THIRD 576 THIRD 15D THIRD 84 GROUND 220 FOURTH 318 FOURTH 524 GROUND 308 FIRST

SHASHI RANI CHUGH 980131 INDERJIT SINGH 980138 RAJESH TAYAL 980575 MONICA GALHOTRA 980602 R BALA KRISHNAN 980667 SANJAY KUMAR 980750 ASHOK MAHESHWARI 980874 JYOTI GUPTA 980881 RAJESH JINDAL 981065 BHAGWAT PRASAD 981252 DHEERAJ BATRA 981291 TATHAGAT ANAND 981335 SURENDER TEWATIA 982002 AMRINDER SINGH 982009 GEETA DEVI 982045 POONAM DEVI 982097 NARENDER 982118

B LIG LIG LIG LIG LIG PH 2 LIG PH 2 LIG LIG LIG E LIG LIG

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI 16 ROHINI 16 ROHINI GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI 1 18 ROHINI 4 11 DWARKA

J J

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 200 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C C C C C C C C C C C BINDAPUR VASANT KUNJ 16 ROHINI GH-1 28 ROHINI
B-2

Flt Ctgry GRP 2 B

Flat No. Floor 204 GROUND 670 FIRST 1544 GROUND 673 SECOND 951 SECOND 411 SECOND 7 THIRD 667 FIRST 118 THIRD 158 FOURTH 394 GROUND 504 GROUND 685 FOURTH 225 THIRD 553 THIRD 896 THIRD 103 GROUND

RAMESH KUMAR 982159 PUSHKAR AMAR 982511 VIJAY SOOD 982612 RAJIV KALIA 982721 SUMEET GARG 982808 NAVEEN SINGLA 982904 VIPAN KUMAR 982943 MEENAKSHI TEWARI 982981 983010 983032 PREM LATA 983083 YUDHVIR SINGH 983099 KAVITA DEVI 983146 NIRMAL 983177 AJAY KUMAR WASON 983683 NEELAM DEVI 983885 SH SADHU RAM 984589 JITENDER BHAMRA SINGH

A-5 NARELA

6

A-5 VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI A-5 VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI
B-1

LIG LIG LIG LIG TYPE B LIG MIG A-5 LIG PH 2 LIG GRP 1 LIG PH 1 B LIG A-5 J LIG PH 2 LIG LIG LIG TYPE B B

LOKNAYAK PURAM 11A 23 ROHINI VASANT KUNJ 18B DWARKA A B-2 NARELA B-4 NARELA 4 11 DWARKA

JAGAT SINGH SEHRAWAT

LOKNAYAK PURAM
3

E

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 201 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C C C C C C C C C C C DILSHAD GARDEN 4 11 DWARKA
A

Flt Ctgry

Flat No. Floor 14D THIRD 1355 THIRD 132 THIRD 659 FOURTH 109 GROUND 86D FIRST 278 FOURTH 437 FIRST 49 SECOND 235 THIRD 121 GROUND 1427 FIRST 245 FIRST 773 THIRD 1011 FIRST 66 THIRD 30 GROUND

RAKESH BANSAL 984621 BAL KISHAN BHASKAR 984628 ONKAR SINGH 984725 RAJ KALRA 984931 SHWETA JAIN 984953 SIMRAN KAUR 985232 SEEMA 985244 AKSHAY ARORA 985338 RAKESH KUMAR 985445 MAHENDER SARDANA 985707 ASHOK KUMAR JUNEJA 985710 KAVITA 985864 SATYAVIR SINGH 986098 JAIDEEP SETHI 986117 AMIT SANGWAN 986268 RAMESH JAIN 986315 PRATIBHA 986357 SHARMA

7 DWARKA 28 ROHINI A10 NARELA 28 ROHINI 18 ROHINI

2

MIG
GH-1

2

LIG GRP 2 LIG LIG

GH-1

3

E LIG R HIG LIG A LIG A LIG LIG GRP 1 B LIG LIG LIG B LIG E LIG MIG

LOKNAYAK PURAM
A

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI 3 B-4 NARELA GH-1 28 ROHINI
B-2

LOKNAYAK PURAM
D

LOKNAYAK PURAM
A

LOKNAYAK PURAM 3 18 ROHINI 11A 23 ROHINI

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 202 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C VASANT KUNJ HANS RAJ C C C C C C DILSHAD GARDEN SMITA SETHI C C C C C
A C C

Flt Ctgry

Flat No. Floor 1153 FOURTH 1056 THIRD 690 FOURTH 497 FOURTH 790 SECOND 517 SECOND 1136 FIRST 196 THIRD 170 SECOND 1315 THIRD 154 THIRD 82F SECOND 530 THIRD 303 GROUND 1002 SECOND 15 THIRD 578 FOURTH

RAJ KARAN 986523 K.C. ASHRI 986786 KALYAN JOHRDAR 987314 AJAY SINGH DOGARA 987450 987468 987611 988059 NATHI RAM 988079 DAVINDER KUMAR SHARMA 988090 DALIP SINGH 988675 SUSHIL KUMAR 988676 INDAR KRISHAN RAINA 988969 988979 MANOJ KUMAR 989251 RAVINDER MALIK 989373 RAKESH BABU SAXENA 989449 RAJESH MOHIL 989564 DHARAMVIR SINGH CHAHAL ANIL KUMAR CHHABRA

A LIG A LIG A-5 LIG LIG LIG D-5 MIG A LIG B LIG LIG LIG LIG R MIG B LIG PH 1 B A LIG E LIG LIG

LOKNAYAK PURAM
A

LOKNAYAK PURAM VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI

LOKNAYAK PURAM
C

LOKNAYAK PURAM
B-2

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI

LOKNAYAK PURAM B-4 NARELA
C

LOKNAYAK PURAM 1 18 ROHINI
D

LOKNAYAK PURAM

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 203 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C C C C C C C PITAM PURA BRAHM PARKASH C VASANT KUNJ NALIN GUPTA C C C VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI
D B-1

Flt Ctgry TYPE B LIG

Flat No. Floor 691 SECOND 438 SECOND 80 FOURTH 293 SECOND 320 FOURTH 604 SIXTH 124 SECOND 622 GROUND 413 THIRD 1609 SECOND 1219 SECOND 678 FOURTH 701 SEVENTH 618 GROUND 262 SECOND 830 SECOND 158 FOURTH

ARUN SHARMA 989596 SUNITA ARYA 989783 SANTOSH DEVI 989845 YUGAL KISHOR BHAGAT 990148 BABU SINGH NEGI 990277 RAJNI BAJPAI 990297 OM LATA 990387 GURCHARAN SINGH 990479 SUKHVINDER SINGH 990595 SHIVENDRA SHUKLA 991265 RAMA RAWAL 991614 JAI KANT MUKHIYA 991700 GEETARANI BHATNAGAR 993473 994272 994886 KULDEEP KUMAR 994921 SATISH CHANDRA JHA 994964

LOKNAYAK PURAM
A

A LIG E LIG D-3 HIG LIG C(M) HIG GRP 2 MIG LIG LIG LIG A LIG LIG B(M) HIG D-13 MIG D-4 MIG LIG LIG

LOKNAYAK PURAM 1 18 ROHINI VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI PITAM PURA 6 23 ROHINI GH-1 28 ROHINI 4 11 DWARKA GH-1 28 ROHINI
A

LOKNAYAK PURAM
B-2

LOKNAYAK PURAM

LOKNAYAK PURAM

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 204 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C VASANT KUNJ DAVINDER PAL SINGH C C C C C C C C C C C C VASANT KUNJ ALKA MAHNDIRATTA C C C VASANT KUNJ VASANT KUNJ 1 18 ROHINI D-7 MIG E LIG D-10 MIG VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI D-1 MIG VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI
A A

Flt Ctgry

Flat No. Floor 308 FIRST 335 FIRST 1120 THIRD 1429 SECOND 810 SECOND 1634 THIRD 426 FIRST 87 FIRST 625 FIRST 419 THIRD 53 THIRD 512 SECOND 1552 SECOND 225 FOURTH 607 SECOND 134 THIRD 363 GROUND

RAJNI GOEL 995282 SUDHINDRA KUMAR GARG 995691 996263 CHARAN SINGH 996365 TINA ALAGH 998617 SUSHMA 998889 RAJ BALA 999017 RAKESH GULIA 999089 RAHUL VERMA 999316 PAWAN KUMAR AGGARWAL 999546 HANS RAJ SUKHIJA 999553 LAL BABU PRASAD VERMA 1000015 S K BHATNAGAR 1000264 BHIMESH ISSAR 1000301 1000395 ISHWAR DASS SHARMA 1000398 RADHEY MOHAN SINHA 1000667

28 ROHINI

GH-1

LIG D-11 HIG B LIG LIG LIG LIG D-9 MIG LIG LIG A LIG A-1 LIG LIG LIG

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI

LOKNAYAK PURAM

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 205 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C C C DILSHAD GARDEN VAVILALA BHANUMATHI C C C C C C C VASANT KUNJ PUSHKAR SRIVASTAVA C VASANT KUNJ D-2 MIG DILSHAD GARDEN 4 11 DWARKA
B-1 C

Flt Ctgry

Flat No. Floor 1127 GROUND 212 THIRD 704 FOURTH 803 THIRD 1232 FOURTH 86 FIRST 720 FOURTH 716 THIRD 96A GROUND 88D FIRST 544 GROUND 293 THIRD 315 THIRD 363 GROUND 75 THIRD 529 FIRST 141 FIRST

SHYAM NANDAN JHA 1000768 RAJ KUMAR 1001355 VIKAS MADAN 1001585 POONAM BABBER 1001615 BHAGWAN DASS BINDRA 1001634 PRABHU DAYAL 1001768 VIRENDRA KUMAR 1001864 SUMER SINGH CHAUDHARY 1001933 SIDDHARTHA MUKHERJEE 1002016 1002179 VINOD KUMAR 1002257 SANJAY KATHURIA 1002388 SAROJ SETHI 1002450 PARMOD MITTAL 1002464 NAWAL SINGH YADAV 1002534 ANUP KUMAR SARKAR 1002656 1002676

A LIG GRP 2 MIG A-5 LIG PH 2 LIG A LIG LIG LIG LIG R HIG R HIG LIG TYPE A LIG PH 2 MIG PH 1 B LIG D-8 MIG

LOKNAYAK PURAM 2 A10 NARELA VASANT KUNJ 18B DWARKA
A

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI

LOKNAYAK PURAM A 13 DWARKA B-4 NARELA GH-1 28 ROHINI

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 206 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C C C VASANT KUNJ HARISH NATH C C C C C C C C PITAM PURA 4 11 DWARKA GH-1 28 ROHINI
C A

Flt Ctgry PH B MIG 1

Flat No. Floor 290 GROUND 25D THIRD 1334 THIRD 2 GROUND 1450 SECOND 651 SECOND 207 FIRST 145 FIRST 316 GROUND 1186 THIRD 884 GROUND 99B GROUND 156 SECOND 8D THIRD 174 THIRD 1166 FIRST 83 SECOND

JITENDRA KUMAR SINGH 1002689 KANISHKA SARKAR 1002836 S P BANERJEE 1002905 KISHAN CHAND 1003785 PARVEEN KUMARI 1004173 RAJ KUMAR SHARMA 1004231 VIKRAM BEHL 1004389 SANJAY KUMAR BANSAL 1004879 ANJALI SHARMA 1004885 1005000 SANJEEV SHOKEEN 1005040 RAJEEV KUMAR 1005089 TARUNDEEP KAUR 1005511 SONIKA KANOJIA 1005559 BHOOP SINGH VERMA 1005798 MANISH GUPTA 1005827 SANJAY KUMAR MISHRA 1005938

B-4 NARELA JHILMIL 28 ROHINI 23 DWARKA 28 ROHINI 28 ROHINI 28 ROHINI 28 ROHINI

GH-1

LIG
1

MIG
GH-1

LIG
GH-1

LIG
GH-1

LIG
GH-1

LIG D-11 MIG B LIG LIG R HIG E LIG MIG LIG LIG A LIG

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI DILSHAD GARDEN 1 18 ROHINI

LOKNAYAK PURAM

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 207 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C C C C SHALIMAR BAGH PARKASH CHAND SINGHAL C C C C C C C PITAM PURA VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI A1(M) HIG PITAM PURA 4 11 DWARKA A-1 LIG LIG
C B-1

Flt Ctgry TYPE A LIG LIG

Flat No. Floor 285 FIRST 229 SECOND 947 SECOND 303 THIRD 153 THIRD 952 SECOND 19 FOURTH 370 THIRD 173 THIRD 35 SECOND 1174 FOURTH 648 FIRST 303 THIRD 54 THIRD 31 GROUND 614 THIRD 603 SIXTH

KAPIL MUNI DUBEY 1005985 MANHESH KUMAR 1006002 ASHOK KUMAR 1006064 R C DHANKAR 1006437 VEENA JAI 1006463 PARAG SURI 1006617 F R KHAN 1006962 NEERAJ BHANOT 1007056 RAMESH SINGH NEGI 1007062 SANJIV KUMAR SEHGAL 1007091 1007102 SULTAN NAVID H 1007347 DARSHNA DEVI 1007471 SONIA CRAWFORD 1007782 SYED ZAMA ALI 1008001 SATISH MATHUR 1008090 BHAVNA 1008113

LOKNAYAK PURAM
D

LOKNAYAK PURAM
A

B LIG C1(M) HIG GRP 1 LIG LIG LIG D-10 MIG GRP 2 LIG BH LIG B LIG TYPE A LIG B1(M) HIG LIG

LOKNAYAK PURAM PITAM PURA D B-2 NARELA GH-1 28 ROHINI
B-2

LOKNAYAK PURAM VASANT KUNJ F B-2 NARELA

LOKNAYAK PURAM
B-1

LOKNAYAK PURAM

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 208 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C DILSHAD GARDEN VINAY AGARWAL C VASANT KUNJ LAXMI NARAYAN ATRAIYA C C C C C C C C C C C C VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI E B-2 NARELA GH-1 28 ROHINI DILSHAD GARDEN GH-1 28 ROHINI 1 18 ROHINI GH-1 28 ROHINI
B-1 D

Flt Ctgry

Flat No. Floor 76 THIRD 622 GROUND 294 GROUND 96C FIRST 1 GROUND 269 SECOND 85 FIRST 402 FIRST 156 THIRD 92B GROUND 483 GROUND 159 FOURTH 36 THIRD 462 THIRD 677 FOURTH 260 FOURTH 933 THIRD

SHAILENDRA KOHLI 1008145 MANOJ CHOUDHARY 1008207 NITIN GOEL 1008250 VIRESHWAR TYAGI 1008332 1008342 1008351 MANOJ CHAUDHARY 1008512 NIRDESH KUMAR 1008689 RAMJI PANDEY 1008717 SUBHASH CHAND 1008977 ANITA RELHAN 1009011 VARUN CHADHA 1009609 DAVINDER SINGH 1009983 LEKH RAM BHARDWAJ 1010088 SUNIL KUMAR BALOONI 1010169 ANIL KUMAR 1010209 ANKIT JAIN 1010417

LOKNAYAK PURAM
D

LIG LIG PH 1 B R HIG C-1 LIG TYPE A LIG LIG A LIG LIG R HIG LIG E LIG LIG D-6 MIG LIG GRP 2 LIG LIG

LOKNAYAK PURAM B-4 NARELA

LOKNAYAK PURAM 4 11 DWARKA
A

LOKNAYAK PURAM
B-2

LOKNAYAK PURAM

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 209 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C PITAM PURA PRIYANKA BHATTACHARYA C C C C C C C C C C C C VASANT KUNJ SHALIMAR BAGH 16 ROHINI VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI BH J D-8 MIG LIG PH 2 LIG VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI D B-2 NARELA GH-1 28 ROHINI D-13 HIG LIG LIG
C

Flt Ctgry PH B 1

Flat No. Floor 306 GROUND 1536 THIRD 191 SECOND 500 FOURTH 202 SECOND 1010 THIRD 589 FIRST 617 FOURTH 1566 FIRST 449 SECOND 1322 GROUND 626 THIRD 1263 GROUND 1428 FIRST 50 FOURTH 107 FIRST 570 FOURTH

KEWAL KRISHAN MALIK 1010468 DEEPAK KUMAR RASTOGI 1010595 LOVE GERA 1011486 SUDHANSHU SHEKHAR 1011541 SUMER SINGH 1012150 1012603 SURJIT SINGH 1012859 PREM NAGPAL 1013303 KANTA DEVI PHOGAT 1013311 SUNIL DUTT 1013531 HARJEET SINGH 1013612 ANU SANYAL 1014040 ANUJ BHARDWAJ 1014078 LAXMI KANT 1014181 G P MISHRA 1014478 LALIT MOHAN 1014572 PARDEEP BHASIN 1014585

B-4 NARELA 28 ROHINI

GH-1

LIG
D

LOKNAYAK PURAM
B-1

LOKNAYAK PURAM C1(M)

LIG TYPE A LIG HIG A LIG D-7 MIG LIG LIG GRP 1 LIG LIG

LOKNAYAK PURAM

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 210 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C VASANT KUNJ KALPNA SHARMA C C C C C C C C C C C C VASANT KUNJ ANJU SACHDEVA C C C VASANT KUNJ SHIV HARI C
B-2 C D

Flt Ctgry

Flat No. Floor 51 THIRD 240 FOURTH 352 SECOND 1000 FOURTH 354 GROUND 1121 FOURTH 108 FIRST 213 THIRD 9 SECOND 687 FIRST 691 GROUND 718 FOURTH 389 FOURTH 147 FOURTH 405 FIRST 174 SECOND 475 THIRD

SHAMI SINGLA 1014655 1014808 VINEET BHATIA 1014852 VIKAS BHATIA 1014922 PARDEEP 1015088 SANTOSH JADHAO 1015311 AAKASH KHASA 1015605 PREM SINGH 1016031 SUDERSHAN KUMAR 1016035 RAJEEV KUMAR 1016334 RAJENDER KUMAR 1016383 MOHAN LAL SAINI 1016576 KRISHAN KUMAR 1016595 1016811 AMIT GUPTA 1016949 NITIN BIDHURI 1017149 1017325

A-1 LIG LIG D-10 VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI B-4 NARELA
C

LOKNAYAK PURAM

MIG LIG PH 1 B A LIG LIG GRP 1 LIG E LIG LIG TYPE B B LIG D-10 HIG A LIG LIG D-2 MIG LIG

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI B B-2 NARELA 1 18 ROHINI GH-1 28 ROHINI
3

B

BINDAPUR GH-1 28 ROHINI

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI

LOKNAYAK PURAM

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 211 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C PITAM PURA ANJU BALA RASTOGI C C C C C PITAM PURA PURAN SHARMA C C C C C C C C C C C VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI SHALIMAR BAGH GH-1 28 ROHINI
C B-2 D

Flt Ctgry

Flat No. Floor 601 SIXTH 232 SECOND 248 THIRD 1582 GROUND 336 THIRD 203 SECOND 894 THIRD 151 SECOND 979 THIRD 872 SECOND 61 GROUND 396 THIRD 658 FOURTH 575 THIRD 532 SECOND 215 FIRST 1364 GROUND

RAKHI RANI 1017358 1017529 CHINTU AGGARWAL 1017584 UDAY KUMAR SINGH 1017711 KRISHNA KUMAR PRASAD 1017738 SHALINI CHAUHAN 1017959 1017984 LAKHI RAM GARG 1018420 SANDEEP KUMAR GUPTA 1018521 SUDHIR MALIK 1018542 SUBHASH CHAND JAIN 1018581 SIMMI ARORA 1018620 SUSHIL KUMAR RAHEJA 1018846 SATPAL SINGH 1018936 ROHIT KUMAR 1019167 RAMESHWAR DASS 1019461 SIKANDER KATYAL 1019671

C(M) HIG LIG A LIG LIG LIG A1(M) HIG LIG LIG A LIG A LIG BH LIG LIG B LIG TYPE B LIG LIG D-1 HIG LIG

LOKNAYAK PURAM
A

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI
C

LOKNAYAK PURAM
C

LOKNAYAK PURAM

LOKNAYAK PURAM
B-1

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 212 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C C C C C BINDAPUR KHEM CHAND C C C C C C
A

Flt Ctgry

Flat No. Floor 804 EIGHTH 1488 FIRST 213 THIRD 1060 FOURTH 737 FOURTH 410 SECOND 448 FOURTH 155 THIRD 1121 GROUND 297 FOURTH 137 GROUND 77 THIRD 213 THIRD 839 FIRST 553 THIRD 1035 FOURTH 219 FOURTH

NARESH 1019806

KUMAR

A1(M) PITAM PURA GH-1 28 ROHINI H B-2 NARELA GH-1 28 ROHINI
B-1

HIG LIG GRP 2 LIG LIG TYPE A LIG MIG D-6 MIG LIG LIG LIG TYPE B B LIG TYPE A LIG B LIG B LIG A LIG GRP 1 LIG

KARAN SINGH 1019984 CHANDAN SEN 1020351 MANJEET SINGH 1020372 HARJINDER SINGH 1020616 VIJAY KUMAR 1020663 MADAN GOPAL 1020676 KEWAL KUMAR 1020793 DEEPA JINDAL 1020802 ARTI DHALLA 1021009 ANKUR AHUJA 1021042 1021267 KALI PADA PATRA 1021282 RAVINDER 1021286 LAKSHMI GOYAL 1021303 SANDHYA MITTAL 1021324 MAHENDER SINGH 1021402

LOKNAYAK PURAM 1 12 DWARKA VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI
3

A A

LOKNAYAK PURAM
B-1

LOKNAYAK PURAM
A

LOKNAYAK PURAM
C

LOKNAYAK PURAM
A

LOKNAYAK PURAM D B-2 NARELA

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 213 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C KUMAR WADHWA C C C C C C C C C C C C PITAM PURA MANISHA DEWAN C C
C

Flt Ctgry

Flat No. Floor 1598 FOURTH 894 THIRD 124 GROUND 496 GROUND 1189 SECOND 81 GROUND 874 THIRD 186 GROUND 1277 FOURTH 1145 THIRD 35 THIRD 1052 SECOND 845 FIRST 409 SECOND 103 FIRST 239 THIRD 236 THIRD

SONIA YADAV 1021431 CHANDER BHAN 1021880 KIRAN 1022361 RAMESH 1022605 PREETI GUPTA 1022765 GURMEET SINGH 1022912 RITESH GARG 1023062 NEK SINGH 1023188 RAVINDER NATH KUMAR 1023334 HARITABH CHUGH 1023405 NIRMAL NAYYAR 1023596 VIDHU ANAND 1023693 ANURAG 1023781 RAMESH KUMAR 1023874 SUBHASH HOODA 1023948 1024205 ANIL KUMAR 1024240 NIGAM

28 ROHINI 28 ROHINI 28 ROHINI

GH-1

LIG
GH-1

LIG
GH-1

LIG D-5 MIG LIG GRP 2 B LIG PH 1 B LIG A LIG PH 2 LIG LIG LIG LIG C1(M) HIG A LIG LIG

VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI 1 B-4 NARELA GH-1 28 ROHINI B-4 NARELA GH-1 28 ROHINI
C

LOKNAYAK PURAM 18B DWARKA GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI
D

LOKNAYAK PURAM

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 214 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C C C C C C C C C C C JAHANGIR PURI 1 18 ROHINI GH-1 28 ROHINI
D

Flt Ctgry

Flat No. Floor 1332 SECOND 119 FIRST 321 FIRST 1600 FOURTH 113A GROUND 213 THIRD 367 GROUND 979 FOURTH 647 THIRD 330 GROUND 68 FIRST 1297 FOURTH 179 FOURTH 906 NINTH 678 FOURTH 376 GROUND 196 THIRD

PARVEEN KUMAR 1024278 MEHAK PURI 1024289 YAGNASENI DASGUPTA 1024296 AMIT DAWAR 1024575 SANGEETA SETHI 1024629 ATUL SHARMA 1025107 KAMAL YADAV 1025464 PARVEEN KUMAR YADAV 1025490 SAWARAN LAL SEHGAL 1025649 YOGESH KUMAR AGGARWAL 1025702 TEJPAL SINGH 1029769 SHAMBHU PRASAD 1030622 SATYABRATA NANDA 9003712 MRS JAISHREE HANDA 9032015 MANJU SHREE 9032756 JAIDEV SINGH SAMYAL 9050774 9055989 SUBHOBROTO CHAKRABORTY

28 ROHINI 12 DWARKA

GH-1

6

LIG PH 1 MIG D-11 MIG LIG MIG LIG PH 1 B LIG MIG MIG E LIG LIG LIG TYPE A 3 LIG PH 1 B LIG

VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI 2 2 DWARKA GH-1 28 ROHINI B-4 NARELA GH-1 28 ROHINI GH-2 28 ROHINI

LOKNAYAK PURAM
B

MOTIA KHAN GH-1 28 ROHINI B-4 NARELA 4 11 DWARKA

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 215 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C VASANT KUNJ NISHA TANEJA C PITAM PURA RAJESH KUMAR C C C C C C C C C VASANT KUNJ VASANT KUNJ 1 18 ROHINI 3 23 ROHINI 1 18 ROHINI
C

Flt Ctgry

Flat No. Floor 308 FIRST 265 FIRST 418 FOURTH 82D FIRST 1282 GROUND 57C SECOND 281 THIRD 1001 TENTH 536 THIRD 4 GROUND 246 FIRST 54 THIRD 760 GROUND 471 SECOND 39 FOURTH 79 FOURTH 656 FOURTH

AIJAZ HUSAIN SAHAF 9061750 VED PRAKASH VERMA 9067372 NITIN BANSAL 9090309 VINAY MAHAJAN 9094646 SEEMA JAIN 9114143 ROZY AHUJA 9114162 KANIKA ARYA 9120135 9147147 9155018 MANAN BAJORIA 9159422 MANUJ SEHGAL 9160557 SHILPA ARORA 9162020 RISHA KOTHARI 9173362 SMT SUNITA GUPTA 9175137 SHASHI SHEKHAR 9181146 ARUN BHADAURIA 9196960 MAHIPAL SINGH 9196982

11 DWARKA 11 DWARKA

4

LIG
4

LIG
B-2

LOKNAYAK PURAM R DILSHAD GARDEN GH-1 28 ROHINI
A

LIG HIG LIG MIG D-3 HIG B(M) HIG D-8 HIG E LIG MIG E LIG A LIG LIG LIG LIG B-1 LIG

NAND NAGRI

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 216 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C PITAM PURA C C C VASANT KUNJ ANGELINA KARTHIK C C C VASANT KUNJ ANJAN ROY C C C C C C VASANT KUNJ PITAM PURA 3 19 DWARKA A 13 DWARKA D-9 MIG VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI A1(M) HIG PH 1 MIG PH 2 MIG D-2 MIG LIG
D 3

Flt Ctgry PH 1 MIG

Flat No. Floor 308 FIRST 178 FOURTH 45 FIRST 10 SECOND 704 SEVENTH 56 GROUND 1351 SECOND 469 FIRST 28 FIRST 1421 GROUND 64 GROUND 157 SECOND 271 SECOND 602 SIXTH 439 THIRD 182 THIRD 393 GROUND

NIHAR PAUL 9203416 ASHUTOSH MISHRA 9204150 AJAY KUMAR AGARWAL 9213779 9214399 9219318 9225814 SAROJ VERMA 9226010 SANDEEP TALWAR 9226315 9232693 VISHAL KANSAL 9235543 UPENDRA KUMAR SINHA 9235886 9237865 SURESH RAHTU SANGAL 9238151 SANDEEP SHARMA 9239156 RAJAT SHUKAL 9242506 SAORABH 9247516 SACHBIR SINGH 9248671 AGARWAL DR NARESH KUMAR MOHANKA SUBHASH CHANDER SACHDEV DEEP AGARWAL

19 DWARKA

3

D-2 VASANT KUNJ 4 11 DWARKA 16 ROHINI MIG LIG PH 2 LIG HIG TYPE B B LIG D-6 MIG LIG LIG A-2 LIG

J B(M) B

BINDAPUR GH-1 28 ROHINI

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 217 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C PITAM PURA GAURAV GOYAL C C VASANT KUNJ VIVEK MOHIT C DWARKA GOPAL KRISHA GUPTA C VASANT KUNJ ANKIT TANDON C VASANT KUNJ SAMBHAV GARG C C C VASANT KUNJ VARSHA SINHA C C C VASANT KUNJ KAMAL SHARMA C C C C C VASANT KUNJ VASANT KUNJ 18B DWARKA GH-1 28 ROHINI
A D 6 C

Flt Ctgry

Flat No. Floor 6D THIRD 702 SECOND 95 FIRST 1 35D THIRD 26 THIRD 764 SECOND 251 SECOND 77 FOURTH 93 GROUND 416 THIRD 900 FOURTH 688 FOURTH 114 SECOND 331 FIFTH 173 THIRD 1101 FIRST 535 THIRD

VIVEK SHARMA 9249194 9252613 AJAY KATOCH 9253990 9258872 9265857 9266716 9272191 SUDESH MALIK 9277022 RADHIKA GURBAXANI 9283473 9284389 KIRPAL SINGH 9286905 SUNIL PRABHAKAR KHER 9288648 9288804 PRIYA SAHLOT 9289779 KAUSHAL KUNWAR 9290436 SHYAM SUNDER JAISWAL 9292346 LN BAJAJ 9292471

MIG A LIG A-2 LIG SITE 2 PH MIG A-1 LIG A-3 LIG LIG GRP 2 LIG A-2 LIG D-9 HIG LIG A-5 LIG D-12 A MIG TYPE K 3 LIG A LIG D-8 MIG

LOKNAYAK PURAM

LOKNAYAK PURAM H B-2 NARELA

VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI

LOKNAYAK PURAM

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 218 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C C C C C C C C C BINDAPUR MANISH KUMAR C C
B-1

Flt Ctgry

Flat No. Floor 530 FIRST 480 GROUND 135 THIRD 1245 FIRST 222 GROUND 327 THIRD 1097 FOURTH 264 GROUND 79 GROUND 50 SECOND 853 THIRD 1264 GROUND 103 GROUND 985 FIRST 1002 GROUND 891 SECOND 344 GROUND

SATISH KUMAR SHARMA 9293144 SHISHANT GUPTA 9295047 V SHYAM KUMAR 9296893 BIMLENDU K SINGH 9297995 TANU PAHWA 9300760 SHAMSHER SINGH 9301013 SANJAY KUMAR RAI 9302827 SWAPAN MUKHERJEE 9307176 S C GHOSHAL 9308585 MUKESH CHOPRA 9308933 MANGAT RAM 9308961 SURJIT SINGH 9309245 SHAMMI KAPOOR 9309661 RA EKBAL PD SINGH 9311064 PARNEET 9315792 9316065 ISHWAR CHAND 9316234

D-8 VASANT KUNJ B-4 NARELA 1 18 ROHINI GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI A 13 DWARKA GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI
3

HIG PH 1 B E LIG LIG LIG PH 2 MIG LIG LIG TYPE B B LIG LIG LIG E LIG LIG TYPE B B TYPE B LIG LIG

E

BINDAPUR GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI 1 18 ROHINI GH-1 28 ROHINI
3

D

LOKNAYAK PURAM
C

B

LOKNAYAK PURAM

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 219 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C C C VASANT KUNJ DEVENDRA KUMAR GARG C C C C C C PITAM PURA MANJU LATA RAWAT C SHALIMAR BAGH POONAM KUMARI C VASANT KUNJ D-4 MIG BH LIG VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI A1(M) HIG VASANT KUNJ 4 11 DWARKA GH-1 28 ROHINI D-8 HIG LIG D-10 MIG LIG LIG 28 ROHINI
GH-1

Flt Ctgry

Flat No. Floor 496 THIRD 1114 FIRST 725 FIRST 1278 FOURTH 771 SECOND 752 SECOND 476 GROUND 512 SECOND 634 GROUND 369 SECOND 534 THIRD 1512 SECOND 560 FIRST 45 FIRST 104 FIRST 24 FIRST 250 THIRD

RAM NIWAS JINDAL 9316307 TIPAN PRASAD SHARMA 9316456 KUMARI ARUNDHATI 9316998 DURGA NAND MISHRA 9317203 RITESH KUMAR 9320153 9320391 9320675 PANKAJ GOYAL 9321536 AKBAR SINGH RAWAT 9322005 9323313 ANAND KUMAR 9324730 SHAKUNTALA SINDHU 9325116 SUMEET 9325438 B D SETIA 9326774 SHALABH VATSAYAN 9327722 9327726 9327774 CHANDRA BHUSHAN PRASAD SH BASANT KUMAR SINGH

LIG
A

B LIG LIG A LIG LIG TYPE A LIG PH 1 B LIG B-1 LIG

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI
A

LOKNAYAK PURAM
D

LOKNAYAK PURAM
B-1

LOKNAYAK PURAM B-4 NARELA
B-2

LOKNAYAK PURAM

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 220 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C VASANT KUNJ MADHU GUPTA C C C C C C C C C C PITAM PURA SHANTI DEVI GARG C VASANT KUNJ D-7 MIG VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI A1(M) HIG PITAM PURA GH-1 28 ROHINI A-1 LIG LIG VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI
A C

Flt Ctgry

Flat No. Floor 1064 GROUND 98B GROUND 766 FIRST 1259 FOURTH 135 THIRD 714 SECOND 756 FOURTH 118 FOURTH 466 FIRST 1015 THIRD 146 GROUND 503 FIFTH 305 FIRST 45 SECOND 456 THIRD 504 FIFTH 601 GROUND

YUDHVIR SINGH 9327824 RAJIV YADAV 9328594 MAMTA SHARMA 9330028 TRIPTA MEHTA 9332592 AMLENDU BIPUL MISHRA 9332696 RAMA DEVI 9333557 9335594 HEMA KUMAR 9336204 SUBHASH CHAND 9336500 JAIPRAKASH BHAGAT 9337453 KAPIL DEO PRASAD 9338020 PANKAJ AGARWAL 9338138 AJAY SEHGAL 9340363 NANDAN SINGH LATWAL 9343710 AWADH KISHORE PRASAD 9344339 MANKIRAT KAUR 9344826 9344853

28 ROHINI

GH-1

LIG R HIG LIG LIG LIG A-4 LIG B LIG D-12 MIG LIG LIG B LIG B1(M) HIG LIG

DILSHAD GARDEN GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI
D

LOKNAYAK PURAM

LOKNAYAK PURAM

LOKNAYAK PURAM

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 221 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C C BINDAPUR C DILSHAD GARDEN BREJESH MAURYA C C C C C C C C DILSHAD GARDEN VASANT KUNJ 2 19 DWARKA
D

Flt Ctgry

Flat No. Floor 957 FOURTH 385 GROUND 85H THIRD 596 THIRD 629 SECOND 314 THIRD 1229 SECOND 385 GROUND 92D FIRST 725 GROUND 80 FOURTH 789 SECOND 1632 SECOND 631 GROUND 549 SECOND 356 THIRD 96B GROUND

APARNA RAI 9347074 ANIL KUMAR TEHLAN 9347378 MUKESH KUMAR 9348673 MUKESH VERMA 9349601 MANPREET KAUR 9350677 VED PRAKASH AGRAWAL 9351783 SHASHI BHUSHAN GOPAL 9351816 9353225 9353431 9354616 SALEEM AHMAD 9354704 SMT BABITA 9356814 SANJAY KUMAR 9356868 NIMISH SANGHI 9357165 MANOJ KUMAR SINGH 9357799 YOGESH KUMAR JAIN 9359063 SUNIL KUMAR 9359430 PRAKASH CHANDRA NIRALA VIKULDEEP SUD

28 ROHINI B-4 NARELA

GH-1

LIG PH 1 B R MIG LIG B LIG LIG LIG TYPE B B HIG A-4 LIG LIG LIG LIG B-1 LIG PH 1 MIG LIG R HIG

DILSHAD GARDEN 4 11 DWARKA
C

LOKNAYAK PURAM
D

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI
3

D R

VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI

LOKNAYAK PURAM

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 222 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C C C C C C C C C C C VASANT KUNJ 18 ROHINI GH-1 28 ROHINI
B-2 D

Flt Ctgry

Flat No. Floor 775 THIRD 862 THIRD 371 SECOND 262 THIRD 950 SECOND 340 FOURTH 65 GROUND 522 FIRST 603 SIXTH 1187 FIRST 879 FOURTH 1579 FOURTH 524 GROUND 285 FOURTH 4 THIRD 650 SECOND 451 SECOND

SURINDER KUMAR GARG 9359582 9359681 9359707 SUDIP BHATTACHARYYA 9360069 AMARJOT SINGH KANG 9360527 RAKESH KUMAR 9361090 DINESH KUMAR SHARMA 9361683 MOHUA MAULIK 9361874 DHARAMBIR SINGH 9362661 9364131 9364497 KAVITA SHARMA 9365412 KANWAL ARORA 9367458 RAM SINGH TYAGI 9368733 KUSHAL MAGGO 9368926 CHANDER KANTA 9369055 VIDYA DEVI 9369124 DHARMENDRA SINGH RAWAT VIKRAM SINGH RAATHEE VENAT VASUDEVAN RESHABHA RAM KUMAR

LOKNAYAK PURAM 18B DWARKA 4 11 DWARKA 18B DWARKA GH-1 28 ROHINI
D

LIG PH 2 LIG LIG PH 2 LIG LIG LIG A-2 LIG GRP 3 MIG A(M) HIG LIG LIG LIG LIG D-3 MIG D MIG LIG LIG

LOKNAYAK PURAM VASANT KUNJ 2 19 DWARKA PITAM PURA GH-1 28 ROHINI
D

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI

LOKNAYAK PURAM

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 223 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C BINDAPUR PAWAN GROVER C C C C C C C C C C C C C C C C DILSHAD GARDEN GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI C B-2 NARELA GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI 16 ROHINI
A 3

Flt Ctgry TYPE B MIG LIG LIG LIG GRP 1 LIG LIG LIG LIG LIG LIG LIG PH 2 LIG LIG LIG LIG LIG B

Flat No. Floor 804 GROUND 100H THIRD 611 SECOND 1371 SECOND 355 THIRD 13 THIRD 983 GROUND 1128 FIRST 1235 THIRD 1042 GROUND 22 GROUND 1523 GROUND 36 THIRD 116 GROUND 76 THIRD 409 SECOND 1240 FOURTH

AMAR NATH 9369216 9370404 KAMAL MEHTA 9370455 SACHIN CHAUDHRY 9370866 SAVITA RISHI 9374113 DIVEY BANSAL 9376329 OMPARKASH KAPOOR 9376610 JUJHAR SINGH 9377553 JITIN KUMAR BIDLAN 9378297 LEENA KALRA 9378761 AJAY KUMAR MALHOTRA 9378977 VIPIN KUMAR GUPTA 9379140 PRATEEK KATHURA 9379329 RAJIV GARG 9379893 MADHVI SHARMA 9380609 RAM BABU SHARMA 9381371 ANITA ANAND 9381956

D R

J A

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI 4 11 DWARKA GH-1 28 ROHINI

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 224 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C PITAM PURA MAAN SINGH C C C C SHALIMAR BAGH YOGESH KUMAR KAMBOJ C VASANT KUNJ BRAJESH KUMAR C BINDAPUR JITENDER HOODA C PITAM PURA RAGHAV RAM YADAV C C C C C C C C C
A 3 B-1

Flt Ctgry

Flat No. Floor 402 FOURTH 718 FOURTH 296 THIRD 597 FOURTH 16 SECOND 588 GROUND 798 GROUND 702 SEVENTH 586 FOURTH 295 THIRD 38 FOURTH 639 FOURTH 32 SECOND 79 FOURTH 966 FIRST 255 THIRD 948 FIRST

NEHA GOYAL 9382750 9383335 J B SANGWAN 9383391 RAMESH SHARAN 9384173 JYOTI YADAV 9384488 9384921 9385709 9386049 9386478 SUNITA ATREJA 9386749 MUKESH MEHROTRA 9387189 NISHA RANI 9387325 ASHESWAR NATH MISHRA 9387561 MAN SINGH 9390159 RAKESH AGGARWAL 9390391 ARMAN KAUR 9390765 MAHANDER SINGH 9391142

A(M) HIG TYPE B LIG LIG LIG BH LIG D-7 D A(M) HIG B LIG LIG LIG LIG LIG PH 2 LIG LIG LIG LIG MIG TYPE B B

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI 16 ROHINI GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI

J

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 225 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

GENERAL Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C C C C C C C C C VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI
C

Flt Ctgry

Flat No. Floor 139 FOURTH 649 SECOND 1399 FOURTH 733 SECOND 34 THIRD 110 SECOND 72 THIRD 94D FIRST 1532 SECOND 581 THIRD 1543 GROUND 1115 THIRD 2 GROUND 1297 THIRD 818 FOURTH

KULDIP SINGH 9391928 PREM CHAND 9394054 DEEPAK MOHAN 9395217 SUDHAKAR PRASAD SAHU 9395497 MAHINDER PAL VERMA 9396289 SANDEEP GARG 9397141 KIRTI KAMAL MAHANTA 9397145 RAKHEE BOKRIYA 9397471 SURAJ BHAN SINGH 9397995 BELA VARMA 9398164 KASHMIRI LAL 9400047 SUPRIA DHANDA 9400213 RAKESH CHANDER GUPTA 9400688 RAM SINGH 9401889 RAKESH KUMAR 9402040

28 ROHINI 28 ROHINI 28 ROHINI

GH-2

MIG
GH-1

LIG
GH-1

LIG A-4 LIG PH 2 MIG PH 2 LIG MIG R HIG LIG D-7 HIG LIG A LIG LIG A LIG TYPE B LIG 3761

VASANT KUNJ A 13 DWARKA 16 ROHINI 5 12 DWARKA DILSHAD GARDEN GH-1 28 ROHINI

J

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI
C

LOKNAYAK PURAM
B-1

LOKNAYAK PURAM

Total Allottees for this Category: Reserved Category PHYSICALLY HANDICAPPED

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 226 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

PHYSICALLY HANDICAPPED Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C C C C C C PITAM PURA PRAVEEN SHARMA C C C C C PITAM PURA GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI A B-2 NARELA
C

Flt Ctgry PH 2 MIG PH 1 B

Flat No. Floor 109 GROUND 375 GROUND 95F SECOND 274 GROUND 1284 GROUND 961 GROUND 41 GROUND 1504 GROUND 802 GROUND 63 GROUND 342 GROUND 201 SECOND 838 GROUND 104 FIRST 484 GROUND 84 GROUND 121 GROUND

AVINASH NANDA 4612 GURBUX SINGH CHAWLA 25239 PANKAJ 46786 RAVINDER SINGH PAYAL 91046 HIMANSHU BATHEJA 97579 RANI GUPTA 140472 RAMESH CHAND 162076 NARENDRA SINGH PANWAR 163223 AKSLESH KUMAR 190932 KHYATI MATTA 197557 NITIN THAREJA 215803 KUMAR SANJAY SINGH 305426 315437 MANOJ BANSAL 375502 MEENAKSHI BATRA 378761 380300 382003 LAKSHMI NARAYAN TANEJA DINESH GAUR KUMAR MISRA

17 DWARKA B-4 NARELA

E

R DILSHAD GARDEN 16 ROHINI GH-1 28 ROHINI
C

J

MIG PH 2 LIG LIG

A LIG E LIG LIG LIG A-2 LIG LIG C1(M) HIG B LIG C1(M) HIG LIG LIG GRP 1 LIG

LOKNAYAK PURAM 1 18 ROHINI GH-1 28 ROHINI
B-2

LOKNAYAK PURAM VASANT KUNJ 4 11 DWARKA

LOKNAYAK PURAM

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 227 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

PHYSICALLY HANDICAPPED Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C C C C C SHALIMAR BAGH NARENDER KUMAR GOEL C C C C C C VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI B-4 NARELA GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI A-5 LIG LIG LIG PH 1 B LIG LIG DILSHAD GARDEN A 17 DWARKA BH LIG VASANT KUNJ 3 18 ROHINI 7 21 ROHINI VASANT KUNJ 18B DWARKA GH-1 28 ROHINI 4 11 DWARKA GH-1 28 ROHINI D-7 MIG E LIG MIG R HIG PH 2 MIG D-6 HIG PH 2 LIG LIG LIG LIG Flat No. Floor 464 FOURTH 382 THIRD 464 GROUND 604 GROUND 603 GROUND 573 GROUND 117 FIRST 248 SECOND 84A GROUND 117 GROUND 62 GROUND 693 GROUND 64 GROUND 1224 GROUND 380 GROUND 241 GROUND 962 GROUND

Flt Ctgry

PREM KUMAR TALWAR 399970 VINAY KUMAR TIWARI 406066 RANJIT SINGH 420770 VIJAY BHASKAR 423900 SANDEEP KUMAR MITTAL 456414 SHIV KUMAR SHARMA 471508 CHANDRABHAN SINGH 473211 KAUSHAL KUMAR SHARMA 505024 ZORIN DAUD SINGHA 518244 ASHA JAGDISH 535760 ASHWANI AGARWAL 539160 569836 VIRENDER KUMAR TEGRI 574503 RUBY MADHYAN 588403 ANUJ JAIN 591510 VIJAY NATH MISHRA 622419 DUTT PRASAD SHARMA 623226

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 228 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

PHYSICALLY HANDICAPPED Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C C C VASANT KUNJ SUSHILA DEVI C C C C C C VASANT KUNJ SUNIL KUMAR KHATRI C C
C B-2

Flt Ctgry

Flat No. Floor 321 GROUND 4 GROUND 397 GROUND 21 GROUND 543 GROUND 721 GROUND 1462 GROUND 185 GROUND 616 GROUND 273 GROUND 1021 GROUND 1141 GROUND 178 GROUND 4 GROUND 332 GROUND 542 GROUND 20 FIRST

RAM PARVESH 630056 RAJENDRA 633896 VISHAL GUPTA 653304 SUHAIL AHMAD 656014 MANOJ KUMAR SHARMA 674524 RAGHUVIR CHANDER JAIN 684718 MAHABIR PRASAD 758095 VIKASH SURYAVANSHI 793551 DEEPA GAUTAM 862713 887091 RAM KUMAR RAUT 887333 JAI PRAKASH MITTAL 913829 OM PRAKASH 947063 PURAN SINGH RAWAT 964023 AMIT 984790 1011627 PARVEEN KUMAR 1012160

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI
A

LIG LIG A LIG E LIG D-8 MIG LIG LIG PH 1 B D-13 MIG D-3 MIG LIG LIG TYPE B B GRP 2 LIG LIG B LIG LIG

LOKNAYAK PURAM 1 18 ROHINI VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI B-4 NARELA

VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI
3

A

BINDAPUR B-2 NARELA

E

D-11

LOKNAYAK PURAM 13 22 ROHINI

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 229 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

PHYSICALLY HANDICAPPED Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C BINDAPUR 57 28 ROHINI 28 ROHINI
GH-1

Flt Ctgry

Flat No. Floor 1184 GROUND 664 GROUND 563 GROUND 244 GROUND 98 GROUND 131 GROUND

KUNAL GUPTA 1012420 KRISHAN KUMAR 1018918 SATPUL SINGH 1021853 JAI CHAND 1028287 SURESH KUMAR GUPTA 9259522 PRAFFUL BHATNAGAR 9347554

LIG
GH-1

LIG
B-2

LOKNAYAK PURAM
B-2

LIG LIG MIG TYPE B B

LOKNAYAK PURAM 2 23 ROHINI
3

C

Total Allottees for this Category: Reserved Category Appl./ Reg. No. SCHEDULED CASTE Applicant's Name

Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C BINDAPUR C C C C C C VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI
C

Flt Ctgry

Flat No. Floor 601 GROUND 538 GROUND 17D THIRD 822 GROUND 767 SECOND 1273 THIRD 18 FOURTH 1291 SECOND

PARVEEN MASIH 1270 SHAILENDER ARYA 1531 INDU PUNIA 3069 MANVIR SINGH 3474 RAJBIR 3582 JAI SINGH 5503 SUBHASH CHANDER SROAI 6630 PINKI KOLI 7065

28 ROHINI

GH-1

3

B

JHILMIL 28 ROHINI

LIG TYPE B B PH 2 MIG LIG

GH-1

A-3 LIG LIG LIG A LIG

LOKNAYAK PURAM

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 230 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

SCHEDULED CASTE Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C VASANT KUNJ ASHISH C C C C C C C C PITAM PURA ROHTAS C C C C
C D

Flt Ctgry PH 2 LIG

Flat No. Floor 706 THIRD 167 GROUND 552 SECOND 1606 FIRST 475 THIRD 198 FOURTH 793 GROUND 537 FOURTH 683 GROUND 142 SECOND 1623 GROUND 1300 FOURTH 801 EIGHTH 753 FOURTH 144 THIRD 88 THIRD 658 FOURTH

KANAK LATA 7303 DEVENDER SINGH 10823 SHARDHA NAND ALERIA 14998 BALAK RAM 15115 AJAY KUMAR 18244 18731 SHYAM LAL TAMTA 19214 MUKESH KUMAR 19954 SUDARSHAN KUMAR 22217 VINOD KUMAR 23029 SUNDER LAL 23621 BALJIT KUMAR 24672 HOSHIAR SINGH PARWAL 26813 27996 MANOHAR LAL 31967 ROSHAN LAL 32563 BIRHAM PAL 32846

18B DWARKA D-2 VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI D-6

LIG LIG LIG MIG LIG TYPE B B LIG LIG D-2 MIG LIG LIG C1(M) HIG B LIG GRP 2 MIG MIG LIG

LOKNAYAK PURAM
3

D

BINDAPUR GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI

LOKNAYAK PURAM 6 23 ROHINI 10 11 ROHINI GH-1 28 ROHINI

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 231 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

SCHEDULED CASTE Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C C C C C C C C C C C 28 ROHINI
GH-1

Flt Ctgry

Flat No. Floor 273 THIRD 819 GROUND 190 SECOND 1307 FIRST 301 GROUND 296 THIRD 517 FOURTH 285 FIRST 215 GROUND 110 GROUND 1113 THIRD 963 GROUND 1381 GROUND 726 FOURTH 223 GROUND 964 GROUND 294 THIRD

ANIL KUMAR E 33090 MURARI LAL 35696 BRIJ LAL 36556 SANJEEV KUMAR 36740 RAJ KUMAR 37979 JAI NARAIN MEHRA 42347 NAMRATA 42531 SUSHMA BANODHIYA 42536 VIJAY KUMAR 44917 TEJ PAL SINGH 45134 HARISH KUMAR 45237 SURESH KUMAR 49442 GOPI 52018 JITENDRA 53888 BIJAY SINGH 54866 SHYAM LAL 55254 RAKESH KUMAR 55281

LIG
C

B LIG LIG LIG LIG B LIG LIG LIG TYPE B B LIG LIG LIG LIG C LIG LIG LIG GRP 2 LIG

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI
C

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI
3

B

BINDAPUR 13 22 ROHINI GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI
A

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI H B-2 NARELA

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 232 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

SCHEDULED CASTE Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C C VASANT KUNJ VIVEK KARANWAL C C C C C C C C C VASANT KUNJ VASANT KUNJ 3 19 DWARKA
A B-2

Flt Ctgry

Flat No. Floor 16 GROUND 479 FOURTH 118 FOURTH 1165 SECOND 927 FIRST 684 GROUND 836 THIRD 221 THIRD 140 FOURTH 529 SECOND 292 SECOND 1465 FIRST 40 FOURTH 79 THIRD 150 SECOND 742 SECOND 388 FOURTH

KAMALJEET KAUR 58764 SHRI NARESH KUMAR 60252 MUKESH 61251 SUNILKUMAR 64401 KANCHAN 66618 BIRPAL SINGH 68510 SUJIT SAHA 68604 NANDA LARIA 69833 70049 VIJAY KUMAR 74312 PREM PARKASH 74510 GOPAL 74538 BHAGWATI RANI 76481 SUNIL KUMAR MANCHAL 76633 NEHA 76962 MAHAVIR SINGH 77496 DHANI RAM 78023

A-1 VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI 1 18 ROHINI
C

LIG LIG E LIG B LIG LIG LIG LIG D-1 HIG LIG LIG D-3 MIG LIG LIG A-2 LIG PH 1 MIG B LIG D-10 MIG

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI
B-2

LOKNAYAK PURAM

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI 4 11 DWARKA

LOKNAYAK PURAM

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 233 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

SCHEDULED CASTE Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C DILSHAD GARDEN SANJEEV C C C C C C C DILSHAD GARDEN VIR SINGH3 C ZAFRA BAD HARISH KUMAR C C DILSHAD GARDEN
D B

Flt Ctgry

Flat No. Floor 12 SECOND 1545 FIRST 545 FIRST 11 GROUND 420 FOURTH 701 GROUND 100F SECOND 88F SECOND 157 GROUND 394 THIRD 225 FIRST 397 SECOND 311 SECOND 81G THIRD 36D THIRD 931 SECOND 102G THIRD

DEEP KUMAR 84934 PREM SINGH 86030 TILAK RAJ CHANDLA 87123 ANOOP KUMAR 87543 BIMLA DEVI 88797 DEV RAJ 89983 RAM SAROJ GAUTAM 90714 92281 RAJESH 92282 SUSHEELA SONKAR 92719 RANU KUMAR 96341 PRIYANKA SAGAR 97004 SHOBHA RANI 97037 RAJESH KUMAR 97245 97820 101572 SUNITA DEVI 101724

28 ROHINI 28 ROHINI 28 ROHINI

GH-1

LIG
GH-1

LIG
GH-1

LIG BH LIG LIG LIG R MIG R MIG MIG LIG LIG D-9 MIG LIG R MIG LIG LIG R MIG

SHALIMAR BAGH GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI

DILSHAD GARDEN 2 9 DWARKA
B-2

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI

LOKNAYAK PURAM

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 234 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

SCHEDULED CASTE Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C MANJHI C C C VASANT KUNJ SANGH RATAN C PITAM PURA BINDESHWARI PD CHAUDHRY SAMANDER SINGH C C C C C C VASANT KUNJ GOPAL SINGH RATHORE C C VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI D-5 HIG LIG
B-2

Flt Ctgry

Flat No. Floor 701 SEVENTH 1244 GROUND 432 FIRST 52 SECOND 585 FOURTH 1201 GROUND 763 GROUND 742 THIRD 101 FIRST 151 SECOND 108 FIRST 1177 FOURTH 1299 THIRD 91 SECOND 586 GROUND 491 THIRD 237 FOURTH

SANJEEV KUMAR 102191 LAXMI RANI 103135 KHEM SINGH 104041 SANJEEV KUMAR 104588 ANGOOR PAL 110084 VISHWANATH 110551 REKHA 111316 HEMRAJ 111430 115818 116755 117037 TIKAM SINGH BAGRI 117142 SHIVANK KATARIA 117235 NIRANJAN SINGH 119123 VIJENDER 119235 125100 DEVENDER KUMAR 125643

C(M) PITAM PURA GH-1 28 ROHINI
A

HIG LIG A LIG E LIG D-7 MIG LIG TYPE B LIG A-4 LIG B(M) HIG LIG GRP 2 LIG LIG A LIG LIG D-7 MIG

LOKNAYAK PURAM 1 18 ROHINI VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI
B-1

LOKNAYAK PURAM

LOKNAYAK PURAM F B-2 NARELA GH-1 28 ROHINI
C

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 235 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

SCHEDULED CASTE Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C JAHANGIR PURI VIJAYENT KUMAR C VASANT KUNJ PRATAP CHANDRA PURKAIT RAJESH KUMAR C C C C C C C C C C C C C SHALIMAR BAGH 4 11 DWARKA PITAM PURA 4 11 DWARKA GH-1 28 ROHINI BH LIG LIG VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI 19B DWARKA 4 11 DWARKA GH-1 28 ROHINI B1(M) HIG LIG LIG VASANT KUNJ 4 11 DWARKA GH-1 28 ROHINI D-8 LIG LIG TYPE F 3 LIG LIG A-2 LIG LIG LIG D-1 MIG MIG 28 ROHINI 18 ROHINI
GH-1

Flt Ctgry

Flat No. Floor 1053 THIRD 35 THIRD 123 FIRST 217 SECOND 90 FOURTH 381 GROUND 901 GROUND 542 GROUND 1464 GROUND 264 FOURTH 452 SECOND 1451 SECOND 803 EIGHTH 277 FOURTH 1071 SECOND 25 SECOND 65 FIRST

NEERAJ KUMAR 128746 RAJITENDER SINGH 129596 PHUL SINGH PIHAL 130285 131449 133498 134876 DHARAMBIR SINGH 135302 SUSHILA 136005 HAWA SINGH 138047 MAHESHWAR HAZARI 140931 VIJAY 143304 VIRBHAN SINGH 145622 SHIKHA PRASAD 146409 KRISHAN KUMAR DAGAL 146742 RAM SEWAK RAM 147089 KULDEEP 147749 PARVEEN JASSY 148230

LIG
1

E LIG

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 236 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

SCHEDULED CASTE Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C DILSHAD GARDEN KULVINDER SINGH C C C C C C C C C C C C VASANT KUNJ 18B DWARKA
A

Flt Ctgry

Flat No. Floor 504 FIFTH 124 THIRD 999 FOURTH 420 FOURTH 98A GROUND 56 SECOND 1424 GROUND 261 GROUND 224 FOURTH 647 THIRD 435 FIRST 191 SECOND 68 THIRD 580 GROUND 835 THIRD 568 FIRST 1561 GROUND

BALDEV KUMAR 150764 SATISH KUMAR 151981 DHARAM PAL SINGH 156568 GAAURAV 156900 SANGEETA ARYA 160107 160483 KARUN KUMAR KATARIA 160731 PREMKUMAR 161366 SHADI LAL 162483 BINA VERMA 162500 PAWAN KUMAR 162575 PURAN CHAND 162793 RATTAN LAL 164697 GRIMA 165245 KAMAL TYAGI 165355 BALDEV RAJ 165841 DESH RAJ 166831

C(M) PITAM PURA 6 12 DWARKA
D

HIG MIG LIG LIG R HIG BH LIG LIG LIG D-1 HIG PH 2 LIG A LIG LIG MIG TYPE B B LIG LIG LIG

LOKNAYAK PURAM 4 11 DWARKA

SHALIMAR BAGH GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI 2 9 DWARKA
3

E

BINDAPUR GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 237 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

SCHEDULED CASTE Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C C C C C C C C C C C VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI
B-1

Flt Ctgry PH 2 MIG

Flat No. Floor 123 THIRD 116 THIRD 564 GROUND 865 FOURTH 569 FOURTH 593 THIRD 8 SECOND 133 THIRD 337 FOURTH 556 THIRD 1157 FOURTH 20 THIRD 445 THIRD 1346 FIRST 696 THIRD 127 FIRST 1186 FIRST

BRIIJ BHUSHAN 166853 RISHI PAL 166900 RAM DEV LAL 166956 PRAVEEN KUMAR 166967 RAJ KAPOOR 167175 REENA KUMARI 167562 SURESH KUMAR 169630 SUNITA RANI 170685 SAROJ 170859 AMIT KUMAR 170970 AJIT SINGH 170987 TARA CHAND 172907 YOGESH KUMAR 172924 SUNIL KUMAR 174508 KANTA CHAUDHARY 174605 NIRIAL SINGH BHATTI 175001 MANOHAR LAL 175275

17 DWARKA 18 ROHINI 28 ROHINI

A

1

E LIG

GH-1

LIG
A

A LIG D-8 HIG LIG MIG LIG TYPE A LIG LIG LIG B LIG D-6 MIG LIG TYPE A LIG E LIG LIG

LOKNAYAK PURAM VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI
B4

SARAI KHALIL GH-1 28 ROHINI
B-1

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI
A

LOKNAYAK PURAM

LOKNAYAK PURAM 1 18 ROHINI GH-1 28 ROHINI

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 238 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

SCHEDULED CASTE Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C C C C C C C C C C C VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI B-4 NARELA VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI D-12 MIG LIG PH 1 B VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI B-4 NARELA B-4 NARELA D-3 MIG LIG SHALIMAR BAGH GH-1 28 ROHINI 16 ROHINI B-4 NARELA
C

Flt Ctgry GRP 2 MIG

Flat No. Floor 125 THIRD 43 FIRST 1572 SECOND 143 GROUND 471 GROUND 12 SECOND 537 FOURTH 471 FIRST 702 GROUND 444 GROUND 284 GROUND 408 GROUND 289 FIRST 776 THIRD 115 THIRD 175 THIRD 378 GROUND

CHANDER PRAKASH 175574 AMAL VERMA 176193 YASH RAJ 176405 BACHHAN SINGH NIRALA 177005 SUSHIL KUMAR 177015 JASPAL 177856 MUSAADDI LAL 180429 PREM LATA 180904 VIKRAM SINGH 181224 YOGESH KUMAR 181640 DEEPSHIKHA TANWAR 181860 PARDEEP KUMAR SINGHAL 185009 KRISHAN KUMAR 186028 SUNDER 186122 BACHAN SINGH 186322 KRISHAN KUMAR 187842 RAKESH KUMAR NIRWAL 188149

23 ROHINI

6

BH LIG LIG PH 2 LIG PH 1 B LIG LIG D-6 MIG LIG LIG PH 1 B PH 1 B

J

B

LOKNAYAK PURAM
B-2

LOKNAYAK PURAM

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 239 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

SCHEDULED CASTE Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C VASANT KUNJ SHYAM LAL C VASANT KUNJ SANJEEV KUMAR C C C C C C C C C VASANT KUNJ VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI 3 18 ROHINI 1 18 ROHINI
B-1

Flt Ctgry

Flat No. Floor 51 SECOND 1265 SECOND 1181 GROUND 351 FIRST 613 THIRD 1080 FOURTH 657 FOURTH 731 FIRST 169 FIRST 1092 SECOND 309 THIRD 57 FOURTH 831 SECOND 243 GROUND 394 GROUND 1169 THIRD 125 FIRST

KIRAN PAL 190525 SHIV KUMAR 191396 HAKMA RAM PARMAR 193233 JITENDER 193890 NARESH KUMAR 199059 TAVINDER KUMAR 199088 SANJEEV KUMAR 201097 201471 203531 ABHISHEK SINGH 203836 BRHAM DATT 205347 NARENDER SAGAR 205732 RAJESH KUMAR 207052 DEEPAK MEHRA 211244 RAJESH KUTAR 211688 ISHWAR SINGH 227433 NAND KISHORE 227583

28 ROHINI

GH-1

LIG
C

B LIG LIG D-10 MIG LIG LIG B-1 LIG A-4 LIG D-2 MIG LIG E LIG E LIG TYPE B LIG MIG GRP 1 B B LIG D-12 HIG

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI

LOKNAYAK PURAM 3 23 ROHINI 6 A-5 NARELA
C

LOKNAYAK PURAM

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 240 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

SCHEDULED CASTE Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C VASANT KUNJ AJAY SINGH C VASANT KUNJ JAGDISH C C C C C C C C C C C C C C JAHANGIR PURI 4 11 DWARKA F B-2 NARELA GH-1 28 ROHINI
C

Flt Ctgry PH 2 MIG

Flat No. Floor 540 SECOND 716 THIRD 413 SECOND 412 SECOND 862 GROUND 602 GROUND 12 THIRD 187 FIRST 527 THIRD 565 FIRST 301 SECOND 455 THIRD 241 GROUND 1316 THIRD 845 SECOND 247 FIRST 820 FIRST

KOMAL KIRAN 228020 KHOOB CHAND 230885 231837 233871 RAJ KUMAR 234672 NISHA RANI 235657 BABITA 235954 LAXMI DEVI 236931 PAWAN KUMAR 237742 SURESH KUMAR 238076 ASHWANI KUMAR 239745 SURESH CHAND 240924 SANTOSH KUMAR 244180 HARPRAL SINGH 245109 SAMARPAL SINGH 246254 VISHAL KHUTTAN 247688 RAJINDER SINGH 247781

13 DWARKA

A

A-4 LIG D-9 HIG D-9 VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI C-1 VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI 18B DWARKA GH-1 28 ROHINI LIG LIG PH 2 LIG LIG MIG LIG GRP 2 LIG LIG B LIG MIG B LIG MIG LIG LIG

LOKNAYAK PURAM 6 23 ROHINI
A

LOKNAYAK PURAM

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 241 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

SCHEDULED CASTE Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C VASANT KUNJ HANS RAJ C C C C C C C C C C C C C DILSHAD GARDEN DEVENDRA SINGH C C C
B-2

Flt Ctgry

Flat No. Floor 83 THIRD 191 THIRD 443 THIRD 198 FOURTH 688 FIRST 976 THIRD 100 FOURTH 1104 GROUND 102 GROUND 404 FOURTH 568 THIRD 36 FIRST 9 FIRST 86H THIRD 668 FIRST 272 SECOND 488 FIRST

BIKAS CHANDRA HALDER 247839 250910 LOKESH KUMAR 250999 RAMESH 251738 RAKESH KUMAR 251860 GIRRAJ PARSAD 252560 RAJAN KOILI 257001 KRISHAN KUMAR 257129 MOTILAL KOTARYA 258453 RAMESH KUMAR MANGORIA 260981 SURESH KUMAR 263875 264554 265339 PUSHPA RANI 269341 269410 JAGDISH PRASAD 272225 MAHARBAN SINGH 272306 DEEPAK KASHINATH JI RAUT SAVITRI DEVI

A-2 LIG D-1 VASANT KUNJ 1 12 DWARKA GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI 1 18 ROHINI GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI PITAM PURA A 17 DWARKA 6 12 DWARKA
A

HIG MIG LIG LIG LIG E LIG LIG LIG B(M) HIG PH 2 MIG MIG B LIG R MIG LIG GRP 2 LIG LIG

LOKNAYAK PURAM

LOKNAYAK PURAM H B-2 NARELA 4 11 DWARKA

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 242 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

SCHEDULED CASTE Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C C C C C VASANT KUNJ JAI BHAGWAN C C C C C C VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI
B-2

Flt Ctgry

Flat No. Floor 656 THIRD 402 GROUND 531 SECOND 244 GROUND 578 SECOND 485 FIRST 1032 SECOND 309 SECOND 288 FIRST 222 SECOND 172 SECOND 366 FIRST 653 THIRD 163 FIRST 20 FOURTH 590 FIRST 1202 GROUND

NEM SINGH 273104 PULLELLA RAJ KUMAR 276763 PRAKASH ROSHAN 276795 KAVITA DHAWAL 278389 NARINDER KAUR 282590 SUNIL SOLANKI 285461 BHAGWAN JEE 285550 YOUDHISTER KUMAR 286557 RAM PRASAD 288659 DEVENDER 300616 JAIPRAKASH 302369 306443 GAYATRI DEVI 307234 PREM PAL 309545 JITANDER 310027 SMT SANGEETA 317281 NEETU RANI 317328

28 ROHINI

GH-1

3

D

BINDAPUR GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI
C

LIG TYPE B B LIG LIG

A LIG D-5 HIG LIG D-3 MIG LIG LIG D-2 MIG LIG TYPE A LIG E LIG E LIG D-7 HIG LIG

LOKNAYAK PURAM VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI VASANT KUNJ 4 11 DWARKA 4 A-9 NARELA

LOKNAYAK PURAM
B-1

LOKNAYAK PURAM 1 18 ROHINI 1 18 ROHINI

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 243 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

SCHEDULED CASTE Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C C C C C C DILSHAD GARDEN SHUBHIKA SHAH C C C DILSHAD GARDEN CHARAN SINGH C C VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI A-1 LIG LIG VASANT KUNJ 18B DWARKA R MIG A-1 LIG PH 2 LIG VASANT KUNJ 18B DWARKA R HIG VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI
3

Flt Ctgry

Flat No. Floor 1469 SECOND 1539 FOURTH 724 GROUND 1627 FIRST 544 GROUND 379 FOURTH 1006 FIRST 18 FOURTH 209 SECOND 695 FIRST 227 THIRD 80A GROUND 24 SECOND 59 THIRD 81F SECOND 21 FIRST 773 THIRD

SUMITRA DEVI 317782 ROOP KISHOR 318067 JAGAN NATH MANDAL 318240 LALIT KUMAR 319023 ASHOK KUMAR 324088 MADAN LAL 326777 SUMEET KUMAR SIHMAR 327491 VAGEDAN RAM 330265 REETA 330333 RAVI KUMAR 331552 USHA 332080 MAN SINGH 333359 334645 RADHU RANI 337172 KUMAR SINGH 337265 338684 VINEET 339606

28 ROHINI 28 ROHINI

GH-1

LIG
GH-1

LIG A-4 LIG LIG TYPE B B LIG LIG GRP 2 LIG LIG A-5 LIG PH 2 LIG

E

BINDAPUR GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI G B-2 NARELA GH-1 28 ROHINI

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 244 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

SCHEDULED CASTE Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C VASANT KUNJ SATYAVEER SINGH C C C C C VASANT KUNJ RAMESH CHAND C SHALIMAR BAGH DAL CHAND C C C C C C
3

Flt Ctgry

Flat No. Floor 236 THIRD 919 FOURTH 717 FOURTH 366 GROUND 627 THIRD 86G THIRD 878 FOURTH 112 SECOND 518 FOURTH 738 SECOND 67 THIRD 7 GROUND 460 GROUND 762 GROUND 104 GROUND 138 FOURTH 1211 GROUND

KAVITA CHOUDHARY 340284 JAGMINDER SINGH 341859 VIKRAM SINGH 342710 SUMAN RANI 342841 SUHITA DAS 343061 343385 RAM KANWAR LAHAN 343701 ARCHANA KUMARI 344457 NAVRATAN SINGH GAUTAM 350541 RADHIKA KUMAR 350818 352984 354363 DR USHA BHORIA 355554 DURGESH KUMAR 356516 VIMAL KUMAR 357735 VIKRAM KUMAR 361122 KULDEEP SINGH 363187

D-4 VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI B-4 NARELA D-13 MIG R DILSHAD GARDEN GH-1 28 ROHINI D-12 VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI A-4 LIG BH F LIG TYPE B B PH 1 B LIG LIG TYPE B LIG A LIG MIG LIG MIG LIG HIG LIG LIG PH 1 B

BINDAPUR B-4 NARELA GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI
B-1

LOKNAYAK PURAM
A

LOKNAYAK PURAM

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 245 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

SCHEDULED CASTE Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C C PITAM PURA SANJAY C VASANT KUNJ JAI KUMARI C VASANT KUNJ SANJAY SINGH C C C C VASANT KUNJ VIJAY KUMAR C C C
D D D

Flt Ctgry

Flat No. Floor 798 FOURTH 454 THIRD 301 GROUND 101 SECOND 1030 SECOND 595 THIRD 259 FOURTH 14D THIRD 578 SECOND 72 FIRST 524 GROUND 292 SECOND 1477 FOURTH 395 FIRST 112 SECOND 20 THIRD 812 SECOND

BHAGIRATH 364494 OM PRAKASH 368638 HITESH CHAUDHRY 368929 NIRANJAN KUMAR 372005 RAJAN TANDI 373772 HEMANT KUMAR SOLANKI 375104 MADAN LAL 375899 JASWANT KUMAR 376614 377112 377469 377576 KARAN ARYA 377927 GIRDHANI LAL NAGAR 379334 RAKESH KUMAR 381838 382039 SANJAY KUMAR 383269 MANOJ KUMAR 383310

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI D-3 VASANT KUNJ 1 23 DWARKA GH-1 28 ROHINI 4 11 DWARKA
B-1

LIG LIG MIG MIG LIG LIG TYPE B LIG MIG D-7 HIG A-2 LIG LIG A LIG LIG D-9 HIG LIG GRP 2 MIG TYPE A LIG

LOKNAYAK PURAM

LOKNAYAK PURAM
A

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI

LOKNAYAK PURAM 2 A10 NARELA
B-1

LOKNAYAK PURAM

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 246 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

SCHEDULED CASTE Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C C C C C JAHANGIR PURI C C C C DILSHAD GARDEN USHA MEHER C C DILSHAD GARDEN
B-2

Flt Ctgry

Flat No. Floor 399 THIRD 670 SECOND 1118 THIRD 689 SECOND 523 GROUND 481 GROUND 488 FOURTH 140 FIRST 176 GROUND 201 GROUND 210 GROUND 301 THIRD 213 FIRST 263 THIRD 80B GROUND 20 FOURTH 92C FIRST

NAVEEN KUMAR 383852 RAMESH KURAM 386333 RINKY 386341 LALIT KUMAR 386634 RAM BACHAN 387226 GITIMA DAS 388456 GULAB CHAND 389755 MITTHU LAL 391610 DHARM PAL 393520 BHUPINDER SINGH 394310 395347 395544 PANCHAM 396333 SIYA RAM 397434 DHANPAL SINGH 400332 403429 MANISHA DHALI 404206 PRADEEP KUMAR BHARTIYA SHELLY LAL

18 ROHINI 28 ROHINI

E

MIG
GH-1

LIG
C

A LIG LIG LIG D-5 MIG MIG D-2 HIG PH 1 B LIG MIG B(M) HIG MIG L-3 LIG R HIG LIG R HIG

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI 4 11 DWARKA VASANT KUNJ 2 19 DWARKA VASANT KUNJ B-4 NARELA GH-1 28 ROHINI

PITAM PURA GH-2 28 ROHINI 4 A-9 NARELA

LOKNAYAK PURAM

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 247 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

SCHEDULED CASTE Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C C C C C C C PITAM PURA AJAY KUMAR C C C C
B-1

Flt Ctgry

Flat No. Floor 752 SECOND 759 FOURTH 899 GROUND 71 GROUND 10 SECOND 254 THIRD 167 FIRST 1048 FIRST 197 GROUND 36 THIRD 1279 FOURTH 108 FIRST 1002 TENTH 626 FIRST 1063 GROUND 400 GROUND 805 THIRD

RAJESH KUMAR 404237 SURENDER SINGH 404303 OM PRAKASH 406021 OM PRAKASH SINGH 406573 SUSHIL KUMAR 408062 NITIN BAGORIA 408443 NARENDER KUMAR 408751 SANJAY KUMAR 408756 BIJAY KUMAR MANJHI 409759 PUSHPA DEVI 410204 PAWAN KUMAR 411375 KAMLA 411532 VINOD BALA 412551 412634 PARBODH KUMAR SINGH 412758 SHIV NATH 413885 RAJESH KUMAR 414437

28 ROHINI 28 ROHINI

GH-1

LIG
GH-1

LIG
A

A D LIG TYPE B B MIG GRP 1 LIG LIG LIG MIG E LIG LIG E LIG A1(M) HIG TYPE B LIG LIG GRP 1 B B LIG

LOKNAYAK PURAM
3

BINDAPUR 11A 23 ROHINI B B-2 NARELA 4 11 DWARKA GH-1 28 ROHINI JAHANGIR PURI 1 18 ROHINI GH-1 28 ROHINI 1 18 ROHINI

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI 1 B-4 NARELA
A

LOKNAYAK PURAM

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 248 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

SCHEDULED CASTE Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C C VASANT KUNJ BANARSI C VASANT KUNJ RAM KUMAR C C C C C VASANT KUNJ MOHAN LAL C C PITAM PURA SANJAY AZAD C PITAM PURA B1(M) HIG
C C

Flt Ctgry

Flat No. Floor 357 FOURTH 425 FOURTH 718 GROUND 393 THIRD 561 THIRD 101B GROUND 211 SECOND 785 FIRST 158 SECOND 286 FIRST 36 THIRD 69 SECOND 853 THIRD 165 FOURTH 633 THIRD 802 EIGHTH 301 THIRD

SANJAY KUMAR 414699 SURAJ KUMAR 415339 RAVINDER KUMAR 415869 ANJU BALA 416030 DEV DUTT 416656 NILESH DEHARIYA 417145 NARESH KUMAR 417309 BRIJLATA 418266 418762 419394 ROSHAN LAL SANKHLA 419406 NAND LAL 419508 NIRMALA CHAUHAN 420425 AMIT KUMAR 422184 422845 KANTA SINGH 423453 423473

28 ROHINI

GH-1

LIG
A

A LIG B LIG LIG B LIG R HIG LIG A-3 LIG D-2 HIG B LIG LIG TYPE A LIG TYPE A LIG D-2 MIG B LIG C1(M) HIG

LOKNAYAK PURAM
C

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI
A

LOKNAYAK PURAM DILSHAD GARDEN GH-1 28 ROHINI

LOKNAYAK PURAM
D

LOKNAYAK PURAM
B-1

LOKNAYAK PURAM
B-1

LOKNAYAK PURAM

LOKNAYAK PURAM

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 249 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

SCHEDULED CASTE Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C DILSHAD GARDEN BHAGWAN DASS C C C DILSHAD GARDEN RAJ KARAN SINGH C C C C C C C C C C C C VASANT KUNJ RAJU SINGH C VASANT KUNJ D-2 HIG JHILMIL 23 DWARKA 28 ROHINI
1 C GH12

Flt Ctgry

Flat No. Floor 86C FIRST 56 THIRD 671 SECOND 93E SECOND 19 FOURTH 97 GROUND 658 FOURTH 120 FOURTH 261 FIRST 499 FOURTH 1276 FOURTH 713 THIRD 18D THIRD 75 FIRST 248 FIRST 422 GROUND 170 FIRST

SUKHBIRI DEVI 423594 423701 HARBANS LAL JASSI 424362 DEEPAK KUMAR 426402 426638 SUSOBHAN MONDAL 429707 OMPRAKASH 430114 BIMLA 430709 MUNNA LAL 431114 RAM BADAN 432049 AMIT KUMAR 432776 MAHABIR SINGH MEHRA 432792 SEN GUPTA 432974 AMIT KUMAR 434671 PRAMOD KUMAR 435045 NAVEEN KUMAR 439448 439653

R HIG 2 LIG R MIG B LIG MIG B-1 VASANT KUNJ 16 ROHINI VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI
C

PASCHIM VIHAR GH-1 28 ROHINI

LOKNAYAK PURAM 3 23 ROHINI

J D-4

LIG PH 2 LIG MIG LIG

B LIG LIG PH 2 MIG MIG

LOKNAYAK PURAM
D

LOKNAYAK PURAM B

GH-1

LIG D-9 LIG

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 250 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

SCHEDULED CASTE Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C VASANT KUNJ SURENDER KUMAR KALYAN C C C C C C C C C DILSHAD GARDEN PRADEEP C C C C C C C VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI 6 23 ROHINI VASANT KUNJ 18B DWARKA A-5 LIG LIG MIG
C

Flt Ctgry

Flat No. Floor 39 FIRST 81 THIRD 46 FIRST 82 GROUND 164 FOURTH 170 GROUND 751 GROUND 477 GROUND 151 SECOND 92E SECOND 861 GROUND 1324 GROUND 229 FIRST 514 THIRD 661 GROUND 1246 FIRST 37 FIRST

RAJIV KUMAR 439919 441903 JAGRAJ CHOUDHARY 443140 DEEPIKA 444226 RAJKUMAR 444568 MADAN LAL 444913 RAM VILAS 445672 LATA RANI 445810 VIDHYA DEVI 446353 DILBAG SINGH 446711 450415 ANIL KUMAR 450857 SWETA SINGH 454024 SURAV NIMESH 454236 INDRA DEO CHAUDHARY 454541 RAJ KUMAR 455933 SUMER SINGH 459582

A-1 LIG A-2 VASANT KUNJ 4 11 DWARKA GH-1 28 ROHINI D-2 VASANT KUNJ B-4 NARELA A-3 VASANT KUNJ B-4 NARELA 16 ROHINI LIG PH 1 B PH 2 LIG MIG A LIG LIG D-4 MIG PH 2 LIG HIG PH 1 B LIG LIG LIG

J R

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 251 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

SCHEDULED CASTE Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C SHALIMAR BAGH SHAILKI SINGH C C C VASANT KUNJ MANISH SINGH C C VASANT KUNJ MANOJ KUMAR C C C C C C VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI 4 11 DWARKA
C B-2

Flt Ctgry

Flat No. Floor 94G THIRD 71 SECOND 92 THIRD 80 FOURTH 345 FIRST 5 SECOND 19 FIRST 279 THIRD 458 SECOND 739 FOURTH 294 SECOND 728 FIRST 307 FIRST 75 THIRD 700 FIRST 455 SEVENTH 79 FOURTH

RAM BIR SINGH 459950 ASHOK KUMAR 461351 JAI VEER 467053 467237 470665 BHOOP SINGH 470942 472383 PUSHAP LATA 474745 NAVEEN OTVAL 475066 476678 LALIT KUMAR 476881 477463 SMT RAJ BALA 477835 MADAN LAL 478122 RAJESH KUMAR 479440 FAQIR CHAND 480384 KISHAN LAL 482408 DHANKA LAKSHAMI CHAND P SONE LAL

R DILSHAD GARDEN 1 18 ROHINI
C

MIG E LIG A LIG LIG LIG BH LIG A-1 LIG PH 2 MIG D-6 HIG LIG D-3 MIG A-4 LIG LIG LIG A B E LIG LIG TYPE R 3

LOKNAYAK PURAM 4 11 DWARKA GH-1 28 ROHINI

VASANT KUNJ B 13 DWARKA

LOKNAYAK PURAM

LOKNAYAK PURAM 18B DWARKA 1 18 ROHINI

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 252 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

SCHEDULED CASTE Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C PITAM PURA RANJIT C C C C C C C C C VASANT KUNJ MADHU KUREEL C DILSHAD GARDEN MUNESH KUMAR C C C VASANT KUNJ 4 A-9 NARELA B-4 NARELA D-8 MIG L-1 LIG PH 1 B R HIG VASANT KUNJ 4 11 DWARKA 16 ROHINI GH-1 28 ROHINI
C

Flt Ctgry

Flat No. Floor 554 FOURTH 100 FOURTH 238 FOURTH 18D THIRD 537 THIRD 138 FOURTH 646 SECOND 244 GROUND 61 GROUND 682 GROUND 418 FOURTH 176 THIRD 795 FOURTH 84D FIRST 540 FOURTH 277 SECOND 368 GROUND

SANJAY KUMAR SINGH 483897 SUSHMA 484173 DEV DASS 485177 RAM GOPAL 485483 485784 FAKIRA 486195 RAVINDER 486314 ANIL KUMAR LAHAN 487653 NITIN KUMAR 489144 BISHAMBER DASS 489810 UMASHANKAR 489993 RAM NIVAS 490078 ANIL KUMAR 490440 492179 495052 AJAY KUMAR 495507 RAKESH SHAMI 495818

D-8 VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI 4 11 DWARKA HIG LIG LIG MIG D-8 VASANT KUNJ 1 18 ROHINI MIG E LIG B-1 LIG LIG PH 2 LIG LIG A LIG TYPE A LIG A-3 LIG

J

LOKNAYAK PURAM
B-1

LOKNAYAK PURAM

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 253 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

SCHEDULED CASTE Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C C C C C C C C C C C BINDAPUR VASANT KUNJ 4 11 DWARKA 16 ROHINI GH-1 28 ROHINI 7 21 ROHINI GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI
3

Flt Ctgry

Flat No. Floor 262 GROUND 436 THIRD 424 GROUND 127 SECOND 385 FIRST 388 GROUND 343 GROUND 80 FOURTH 1337 FOURTH 757 FIRST 610 SECOND 214 GROUND 798 FOURTH 201 FIRST 72 SECOND 655 THIRD 322 GROUND

SUNITA CHAUHAN 495819 KESHAV KUMAR 496672 MUKUL KUMAR 496751 DHARAM SINGH KOLI 499494 ROSHANI DEVI 500058 MANJU RANI 500185 R ARIVAZHAGAN 500702 ANIL KUMAR 501827 DINESH KUMAR 502422 RAMAN JEET LALI 503491 SARNA 504642 RATTAN LAL 504718 TILAK RAJ 506690 BHOODEV PARKASH 507725 MANOJ KUMAR 508374 OM SINGH 509003 ROHTAS SINGH 509957

28 ROHINI

GH-1

LIG
C

B LIG LIG GRP 2 LIG LIG PH 1 B LIG GRP 1 LIG LIG A-3 LIG LIG PH 2 LIG LIG MIG LIG LIG TYPE B B

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI 2 A10 NARELA GH-1 28 ROHINI B-4 NARELA 4 11 DWARKA D B-2 NARELA GH-1 28 ROHINI

J

B

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 254 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

SCHEDULED CASTE Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C DILSHAD GARDEN NAOREM ARUNA DEVI C C C C C C C C C C C JAHANGIR PURI 6 23 ROHINI GH-1 28 ROHINI
B-2 B

Flt Ctgry

Flat No. Floor 1268 FIRST 94 FIRST 1559 FOURTH 841 GROUND 1158 FOURTH 81D FIRST 325 SECOND 294 THIRD 174 GROUND 994 FIRST 704 SEVENTH 663 GROUND 1569 SECOND 336 THIRD 250 SECOND 1517 FOURTH 866 FIRST

SUNITA 511000 RAJEEV PARKHI 516924 PYARE LAL 516926 MUKESH KUMAR 517673 ANIL KUMAR 518890 GOVIND RAM 520705 523843 SURESH CHANDER 524082 AZAD SINGH 524317 RAMCHANDER 524475 LALITA LAWANYA 524578 BALAK RAM 526028 AMIT KUMAR 526095 HEMANT KUMAR VERMA 526624 MADHU BALA 531444 RAJENDER KUMAR 532584 SONICA SINGH 532738

28 ROHINI

GH-1

LIG A-2 LIG LIG LIG LIG R HIG MIG LIG PH 1 B LIG HIG LIG LIG MIG MIG LIG LIG

VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI

EAST OF LONI ROAD C B LOKNAYAK PURAM B-4 NARELA C A LOKNAYAK PURAM C(M) PITAM PURA A-5 VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI

LOKNAYAK PURAM

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 255 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

SCHEDULED CASTE Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C VASANT KUNJ ASHA C C C C C C C PITAM PURA RAVI KUMAR C C C C DILSHAD GARDEN RAJESH KUMAR C C C C DILSHAD GARDEN LALIT KUMAR C
D A

Flt Ctgry

Flat No. Floor 124 FIRST 496 SECOND 95 THIRD 1580 FOURTH 638 FOURTH 228 FIRST 1045 FIRST 703 SEVENTH 12 GROUND 70 SECOND 688 SECOND 91C FIRST 183 GROUND 413 THIRD 94 THIRD 95B GROUND 800 FOURTH

RATNESH VERMA 533765 533827 MANOJ KUMAR 533973 HAWA SINGH 534226 LALIT KUMAR 537008 CHITRANGADA MISTRY 540810 CHARAN DASS 542321 NEEL KANT 542997 547561 INDIRA 547567 VINOD KUMAR 549035 AJEET SINGH 549338 551366 PAWAN KUMAR 552635 SATISH KUMAR 552724 SATISH KUMAR 553322 553407

D-12 MIG B LIG LIG LIG TYPE B LIG LIG LIG A(M) HIG BH SHALIMAR BAGH 1 18 ROHINI
A

LOKNAYAK PURAM
D

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI
B-1

LOKNAYAK PURAM
B-2

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI

LIG E LIG C LIG R HIG D-1 MIG LIG E LIG R HIG LIG

LOKNAYAK PURAM

VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI 1 18 ROHINI

LOKNAYAK PURAM

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 256 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

SCHEDULED CASTE Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C VASANT KUNJ ANIL KUMAR C C C C C C BINDAPUR YAGYA VEER SINGH C VASANT KUNJ VIJAY KUMAR C C C C C VASANT KUNJ 13 A-5 NARELA
C D

Flt Ctgry

Flat No. Floor 624 SECOND 83 GROUND 535 THIRD 83 GROUND 199 FIRST 118 FOURTH 482 THIRD 126 THIRD 1305 FIRST 887 THIRD 210 GROUND 505 THIRD 712 THIRD 266 FIRST 228 THIRD 532 SECOND 116 THIRD

LALITESH SINGH 555352 RAJESH KUMAR 556095 HANS RAJ KALOYA 556096 BAL KISHAN 557540 GEETA LAL 557704 559373 KAILASH CHAUDHARY 561963 LAKH RAJ 564064 RAJ KUMAR 565778 AMRIT LAL RANGA 567201 GAURAV VERMA 567509 568515 569152 SATISH KUMAR 570920 RAJEEV KANOJIA 573471 UTTAR KUMAR DHIRYAN 576271 MANIK CHANDRA ROY 577273

D-13 VASANT KUNJ F B-2 NARELA GH-1 28 ROHINI 1 18 ROHINI MIG GRP 2 LIG LIG E LIG D-1 MIG LIG B LIG A LIG LIG A B D-5 MIG A LIG TYPE B LIG GRP 2 2 MIG HIG LIG TYPE B B

LOKNAYAK PURAM
A

LOKNAYAK PURAM
A

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI
A

LOKNAYAK PURAM
3

LOKNAYAK PURAM
B-1

LOKNAYAK PURAM
1

C&D D-8

SHALIMAR BAGH

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 257 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

SCHEDULED CASTE Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C C C C C C C PITAM PURA RAM KISHAN C DILSHAD GARDEN VIPIN THAGELA C C C VASANT KUNJ 4 11 DWARKA GH-1 28 ROHINI A-5 LIG LIG LIG R HIG VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI B(M) HIG VASANT KUNJ 13 A-5 NARELA D-4 MIG LIG LIG DILSHAD GARDEN GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI 4 11 DWARKA D-4 MIG HIG 28 ROHINI B-4 NARELA 28 ROHINI
GH-1

Flt Ctgry

Flat No. Floor 804 GROUND 357 GROUND 1004 GROUND 94C FIRST 105 FIRST 26 FIRST 128 FIRST 228 GROUND 96 THIRD 226 GROUND 806 FIRST 281 GROUND 504 FIFTH 99C FIRST 697 SECOND 427 FIRST 886 FIRST

VINOD KUMAR 579995 SHIV KUMAR 581156 MAHESH GAUTAM 581308 MEWA SINGH 581432 DAVENDER KUMAR SONI 583681 SORAN SINGH 584327 HUKMI LAL 587032 RAM JIWAN CHAUDHARY 588610 RAJENDER SINGH 588651 ANITA KUMARI 589090 SURESH KUMAR AHLAWAT 589695 ASHWANI KATARIA 591023 MRS INDERJEET KAUR 591036 591410 591695 SANYOGITA KUMARI 592870 SONU 594316

LIG PH 1 B
GH-1

LIG R HIG LIG LIG LIG

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 258 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

SCHEDULED CASTE Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C PITAM PURA POORAN MAL C C C C C C C C C C VASANT KUNJ SAJJAN KUMAR C
B-1 A

Flt Ctgry

Flat No. Floor 482 GROUND 1068 FIRST 430 THIRD 623 THIRD 447 GROUND 202 SECOND 467 THIRD 48 THIRD 934 THIRD 65 FIRST 303 THIRD 497 FOURTH 71 SECOND 52 THIRD 764 GROUND 565 THIRD 455 THIRD

ANIL KUMAR 595042 SANDEEP KUMAR 595052 RAKESH GAUTAM RAO 596348 ANIL KUMAR SAROYA 597096 SANJAY KUMAR 600028 BRAMPARKASH 601485 602495 GRIJESH KUMAR 602517 VEDPRAKASH 603041 PARVEEN KUMAR 605166 RAJESH 607217 SURAJ PARKASH 607324 AMARJEET 607654 SHRI PAL 607775 DHARAM PAL 607793 SAROJ CHOUDHURY 607906 608720

28 ROHINI 28 ROHINI 18B DWARKA 18B DWARKA B-4 NARELA

GH-1

LIG
GH-1

LIG PH 2 LIG PH 2 LIG PH 1 B A1(M) HIG A LIG BH LIG LIG LIG PH 2 MIG GRP 1 LIG LIG A-1 LIG LIG D-8 MIG TYPE B LIG

LOKNAYAK PURAM SHALIMAR BAGH GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI A 13 DWARKA D B-2 NARELA GH-1 28 ROHINI VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI

LOKNAYAK PURAM

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 259 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

SCHEDULED CASTE Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C VASANT KUNJ AMIT KUMAR C C C C C C PITAM PURA AMAR NATH C C C C C C VASANT KUNJ 1 18 ROHINI 3 23 ROHINI DWARKA 28 ROHINI 11 DWARKA
6 D C

Flt Ctgry

Flat No. Floor 1300 THIRD 72 SECOND 313 GROUND 810 THIRD 247 SECOND 213 THIRD 802 EIGHTH 245 GROUND 1222 GROUND 587 FIRST 601 SIXTH 1 29C SECOND 693 THIRD 426 FIRST 222 THIRD 154 FIRST 9 SECOND

SAWAN KUMAR 611449 NARENDRA KUMAR KOLI 613604 MOHAN LAL 613646 KAPIL DEV 613983 RAM SINGH 614568 615342 DIANA 615832 VINAY SHANKAR 615923 SANT RAM 616492 SUNIL KUMAR 616892 DHARAM CHAND 617372 617973 YOGESH KUMAR 619853 R S D ALWARYA 621145 DHANI RAM 621664 SHER SINGH 622409 ANJU SINGH 622995

A LIG LIG PH 1 B A LIG D-4 MIG LIG A(M) HIG MIG LIG LIG A(M) HIG SITE 2 PH MIG LIG

LOKNAYAK PURAM 4 11 DWARKA B-4 NARELA
C

LOKNAYAK PURAM

LOKNAYAK PURAM PITAM PURA 1 1 DWARKA GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI

GH-1

4

LIG D-1 MIG E LIG MIG

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 260 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

SCHEDULED CASTE Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C C C C C C C C C C C PITAM PURA VASANT KUNJ 4 11 DWARKA GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI
B-2

Flt Ctgry PH 2 MIG PH 2 MIG

Flat No. Floor 504 SECOND 255 THIRD 986 FOURTH 32 GROUND 462 GROUND 1020 FOURTH 378 FOURTH 242 GROUND 151 GROUND 1338 FOURTH 1534 THIRD 740 THIRD 594 THIRD 808 FIRST 29 SECOND 479 FOURTH 102 FIRST

LEKH RAJ 623049 KALVIKUDI M PANDIAN 623260 RAVI SINGH 623343 625692 630209 VIMAL 630218 BRIJ MOHAN SAGAR 630251 RAJESH KUMAR PASWAN 630256 RAM PYARI 630281 SATISH KUMAR 633474 ARVIND KUMAR 633551 DINESH KUMAR 633574 DINESH KUMAR 633748 MANGERAM 635407 MANISH KUMAR 635458 HARISH CHANDRA 635522 GIRDHARI 635529 VATTUR MARIMUTHU MANICKAM JAY NRAYAN

13 DWARKA 13 DWARKA

A

B

C

A LIG A-1 LIG PH 1 B LIG LIG LIG PH 1 B LIG LIG A-4 LIG LIG LIG LIG LIG C(M) HIG

LOKNAYAK PURAM VASANT KUNJ B-4 NARELA GH-1 28 ROHINI 4 11 DWARKA GH-1 28 ROHINI B-4 NARELA GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI

LOKNAYAK PURAM

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 261 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

SCHEDULED CASTE Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C VASANT KUNJ GOPAL LAL SANKHWALA C VASANT KUNJ MEKALA ANNAMMA C C C C C C C C C C VASANT KUNJ DILSHAD GARDEN 16 ROHINI VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI 2 19 DWARKA GH-1 28 ROHINI R J D-3 HIG MIG PH 2 LIG PEERA GARHI GH-1 28 ROHINI
GH-3

Flt Ctgry

Flat No. Floor 265 SECOND 1124 GROUND 1585 FIRST 882 GROUND 1018 FOURTH 105 FOURTH 136 GROUND 161 THIRD 1349 SECOND 63 THIRD 579 SECOND 1195 THIRD 283 FIRST 640 FOURTH 93F SECOND 47 FIRST 308 SECOND

BASANT RAM JAISWAL 635653 ARUN KUMAR 635923 RAKESH 636017 BHAGWAN DASS 636033 MAHESH CHANDRA 636087 BHIM SINGH 636095 636417 636728 JITENDER SINGH 638101 VIRENDER KUMAR 638199 HARISH DUGGAL 640099 SUNITA 642495 SATVEER SINGH 642921 KAPIL KUMAR 643552 RENU BALA 643781 SANJEEV KUMAR 643983 VIKRAM NANDI 644714

24 ROHINI 28 ROHINI 28 ROHINI 28 ROHINI 28 ROHINI

24

MIG
GH-1

LIG
GH-1

LIG
GH-1

LIG
GH-1

LIG A-2 LIG D-2 MIG MIG LIG LIG D-7 MIG LIG GRP 3 MIG LIG

PASCHIM VIHAR

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 262 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

SCHEDULED CASTE Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C BINDAPUR KRISHAN SINGH C PITAM PURA GYAN CHAND C C C C VASANT KUNJ LAXSHMI CHANDRA C DILSHAD GARDEN DEVANAND C C C C VASANT KUNJ 6 23 ROHINI GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI D-4 MIG GRP 2 MIG LIG LIG R MIG
C

Flt Ctgry

Flat No. Floor 415 THIRD 1311 THIRD 585 FIRST 266 SECOND 1003 TENTH 529 SECOND 677 GROUND 901 NINTH 148 FOURTH 365 FIRST 312 GROUND 119 FOURTH 82G THIRD 249 SECOND 170 SECOND 1502 GROUND 1595 THIRD

BALJEET SINGH 646265 KAMLESH KUMARI 646353 SANJAY KUMAR 647222 HARJINDER SINGH 648485 SURESH KUMAR 649216 KAMLESH DEVI 649293 GAJENDER SINGH 650144 650396 651769 MOTI LAL 652258 HANS RAJ 655480 ML DHUSIA 656652 657188 657634 O P LEKHWAL 659292 VIJAY RATTAN SHEWARE 659377 AMAR NATH 659465

28 ROHINI

GH-1

LIG
A

B LIG LIG A LIG B(M) HIG PH 2 MIG TYPE B B HIG A LIG LIG PH 1 B D-12 HIG

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI
C

LOKNAYAK PURAM PITAM PURA A 13 DWARKA
3

E C(M)

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI B-4 NARELA

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 263 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

SCHEDULED CASTE Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C C C C C C C C C C C VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI
C

Flt Ctgry

Flat No. Floor 1105 FIRST 307 GROUND 1136 THIRD 1154 THIRD 541 GROUND 28 FOURTH 266 FIRST 1225 FOURTH 1321 GROUND 997 SECOND 737 SECOND 604 SIXTH 576 SECOND 442 GROUND 1293 FOURTH 817 FOURTH 92 GROUND

DEEPAK KUMAR 660180 OM PRAKASH 660597 SATISH 661857 BABITA 663353 BABU LAL 663949 ALKA 665020 DHARMINDER SINGH 665151 SATISH KUMAR 666573 GAYATRI DEVI 668397 BHAGIRATHI SINGH 669072 KUNDAL LAL 669302 DHARAM PAL SINGH 669332 KRISHNA SHARAWAT 669415 SUBHASH CHAND 669844 SUSHIL KUMAR 671444 SURINDER KAUR 672153 MADAN LAL 672646

28 ROHINI B-4 NARELA 28 ROHINI 28 ROHINI 28 ROHINI

GH-1

LIG PH 1 B
GH-1

LIG
GH-1

LIG
GH-1

LIG A-1 LIG LIG A LIG LIG MIG LIG HIG PH 2 MIG PH 1 B LIG LIG LIG

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI
B

EAST OF LONI ROAD A-4 VASANT KUNJ C1(M) PITAM PURA A 13 DWARKA B-4 NARELA A B LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI A-2 VASANT KUNJ

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 264 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

SCHEDULED CASTE Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C VASANT KUNJ ASHOK KUMAR DOHAREY C VASANT KUNJ BIMLA DEVI C VASANT KUNJ TUSHAR KUMAR C C C C C C C C C C C C C PITAM PURA 1 18 ROHINI 1 18 ROHINI
C

Flt Ctgry

Flat No. Floor 863 GROUND 392 GROUND 494 FOURTH 252 THIRD 726 GROUND 217 FOURTH 149 SECOND 800 FOURTH 117 SECOND 1127 FIRST 898 FOURTH 367 SECOND 224 GROUND 803 EIGHTH 169 FOURTH 12 SECOND 966 FIRST

DHANRAJ 673124 RAJESH KUMAR 673976 673991 676027 676788 AMIT KUMAR 677228 YASH PAL BHARTI 678261 KARTAR SINGH 679095 RAMESH KUMAR 681388 JHABAR SINGH 682124 SUKHVINDER KAUR 683427 MUNENDRA KUMAR KAMMOD 683543 KAMAL KHUNWARA 683929 DAL CHAND 684141 RAKESH 684815 684874 687233 NARINDER PAL CHANDOLIA HIRALAL

28 ROHINI

GH-1

LIG D-9 LIG D-5 HIG D-4 MIG A-4 LIG LIG LIG LIG GRP 1 MIG LIG LIG GRP 3 LIG LIG C1(M) HIG E LIG E LIG A LIG

VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI 4 A-9 NARELA GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI 2 A10 NARELA GH-1 28 ROHINI

LOKNAYAK PURAM

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 265 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

SCHEDULED CASTE Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C DWARKA ASHVIN KUMAR SINGH C PITAM PURA DHEERAJ BHAI C C C C C C C C C C C C C PITAM PURA GH-1 28 ROHINI B-4 NARELA B-4 NARELA
A C

Flt Ctgry

Flat No. Floor 1004 SECOND 95 THIRD 1 78C SECOND 201 SECOND 428 SECOND 503 GROUND 856 THIRD 1341 GROUND 316 THIRD 1592 SECOND 582 GROUND 269 SECOND 503 FIFTH 1236 THIRD 187 GROUND 364 GROUND 1247 FIRST

SUNNY KUMAR 687522 RAVI KUMAR 687632 RAM CHANDER 687943 687960 691515 TARUN KUMAR ANAND 692335 FAKIR CHAND CHAUHAN 692361 MAHAVIR SINGH 695618 MANOJ KUMAR 695726 PRAVEEN KUMAR 697006 NIRMALA 697511 MANISH 700813 MEENU NISHAD 702997 BHOOP SINGH 707628 SATENDRA KUMAR 710256 KIMI 710859 HEMANT KUMAR 710900

A J LIG PH 2 LIG SITE 2 PH MIG HIG D-9 HIG LIG LIG LIG LIG LIG LIG LIG A1(M) HIG LIG PH 1 B PH 1 B A LIG

LOKNAYAK PURAM 16 ROHINI
6

C(M)

VASANT KUNJ 4 11 DWARKA GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI
D

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI

LOKNAYAK PURAM

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 266 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

SCHEDULED CASTE Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C VASANT KUNJ ARJUN VISHNU CHUNCHEKAR ASHOK KUMAR C C C C C C C C C C C C
B-2 C

Flt Ctgry

Flat No. Floor 68 FOURTH 80 GROUND 706 FIRST 954 THIRD 638 FIRST 230 SECOND 123 GROUND 173 THIRD 276 THIRD 1130 SECOND 243 GROUND 447 SECOND 1126 FIRST 110 SECOND 142 THIRD 220 SECOND 8 FIRST

RAM KUMAR 711692 ANIL KUMAR GAUTAM 714280 LEKH RAJ 715392 RAVI KUMAR 715581 PARVEEN KUMAR 716292 717650 719011 SUDAMA RAM 719341 SUMAN BAJAJ 720609 RAJESH MEHRA 720750 INDER SINGH 723186 HANSRAJ GANGWAL 723659 MAHI PAL SINGH 724220 SOHAN LAL 724393 LOKESH 724799 MANISH 725080 GARIMA 725134

A B LIG TYPE B B LIG LIG B-1 LIG LIG E LIG LIG LIG LIG LIG GRP 3 LIG LIG LIG PH 2 LIG PH 2 LIG PH 2 LIG

LOKNAYAK PURAM
3

BINDAPUR GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI

LOKNAYAK PURAM 1 18 ROHINI 4 11 DWARKA GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI 6 A10 NARELA GH-1 28 ROHINI
B-2

LOKNAYAK PURAM 18B DWARKA 16 ROHINI 16 ROHINI

J J

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 267 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

SCHEDULED CASTE Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C C C C C C C C C C C VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI B-4 NARELA GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI 16 ROHINI DILSHAD GARDEN E 18 ROHINI B-4 NARELA 16 3 DWARKA A-3 LIG LIG PH 1 B LIG LIG PH 2 LIG A-5 NARELA
6

Flt Ctgry GRP 2 B

Flat No. Floor 317 GROUND 1271 THIRD 524 THIRD 909 SECOND 682 THIRD 188 GROUND 238 FOURTH 87D FIRST 107 SECOND 237 GROUND 548 FIRST 768 SECOND 1335 THIRD 308 GROUND 1118 FOURTH 309 SECOND 126 FIRST

KRISHAN MOHAN 726807 VISHAN NATH 728523 ANITA 728745 KAUSHAL KISHORE 729001 SURESH KUMAR 729088 RAM PRASAD 731758 OM PRAKASH 734636 BABU LAL SUMAN 734851 VIKAS KUMAR 738764 SATISH KUMAR 739306 DHARAM PAL SINGH 740303 SUNITA KHINCHI 744112 PRABHU DAYAL 747915 JOGA SINGH 749088 KAILASH CHANDRA 750058 SUDESH KUMAR 751228 KULDEEP SINGH BHATTI 751379

C

B LIG MIG LIG A LIG PH 1 B LIG R HIG MIG PH 1 B PH 1 MIG

LOKNAYAK PURAM 2 9 DWARKA GH-1 28 ROHINI
C

LOKNAYAK PURAM B-4 NARELA GH-1 28 ROHINI

J

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 268 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

SCHEDULED CASTE Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C C C C C C VASANT KUNJ SURENDRA KUMAR C C C C C VASANT KUNJ
1

Flt Ctgry GRP 2 LIG GRP 1 LIG GRP 1 MIG MIG MIG

Flat No. Floor 133 THIRD 99 FOURTH 126 FIRST 268 SECOND 24D THIRD 462 GROUND 23 FIRST 236 FIRST 71 FIRST 176 THIRD 217 SECOND 282 THIRD 280 THIRD 953 THIRD 239 SECOND 476 THIRD 347 GROUND

SATISH KUMAR 752310 KILAYAN 753273 DEEPAK KAUSHAL 755989 VINOD KUMAR 756138 ROSHAN SINGH 758056 GOVERDHAN DASS 760306 AJAY KUMAR 761719 RANDHIR SINGH 762257 RAJNI MEHRA 763491 DEEPIKA TOOR 763548 RAJ KUMAR 763881 PRAVESH RANI 764024 764515 SAMRITA MEHRA 765460 ISHWAR 766425 SANJAY 767583 CHARANJIT 769993

B-2 NARELA B-2 NARELA 21 ROHINI 23 ROHINI JHILMIL 28 ROHINI

F

B

7

3

GH-1

LIG BH LIG MIG LIG LIG A LIG D-3 C&D MIG GRP 2 2 LIG PH 2 MIG LIG D-10 LIG

SHALIMAR BAGH 10 11 ROHINI 12 21 ROHINI GH-1 28 ROHINI
A

LOKNAYAK PURAM

SHALIMAR BAGH GH-1 28 ROHINI A 13 DWARKA GH-1 28 ROHINI

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 269 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

SCHEDULED CASTE Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C PITAM PURA KESHAR SINGH C C C C C C BINDAPUR VINDO KUMAR SINGH C VASANT KUNJ SHRI NIWAS C DILSHAD GARDEN SURENDER C C C JAHANGIR PURI MIG
C A

Flt Ctgry

Flat No. Floor 115 FOURTH 803 EIGHTH 768 FIRST 295 GROUND 183 GROUND 101 FIRST 769 THIRD 217 FOURTH 1 6D THIRD 107 FIRST 563 GROUND 501 GROUND 550 THIRD 90H THIRD 1256 FOURTH 33 THIRD 120 FIRST

VISHAL SOLANKI 770891 RAM GOPAL 772075 SHRI GOP TANWAR 774589 RAJNI KAULDHAR 775898 KUSUM BALUJA 777374 JASVINDRA PAL SINGH 779136 779347 RAJESH KUMAR 779353 PRADEEP KUMAR 779437 AJAY BIDLA 779695 KRISHAN KUMAR 780200 KAMAL DEEP 780387 780761 781817 782438 DEEP CHAND 782519 RAMESH CHAND 782913

A LIG A1(M) HIG LIG PH 1 B LIG A1(M) HIG A-3 LIG LIG 2 PH MIG LIG

LOKNAYAK PURAM PITAM PURA GH-1 28 ROHINI B-4 NARELA GH-1 28 ROHINI

VASANT KUNJ 4 11 DWARKA
6

SITE

DWARKA 28 ROHINI 28 ROHINI

GH-1

GH-1

3

E D-8

LIG TYPE B B MIG

R MIG A LIG LIG

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 270 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

SCHEDULED CASTE Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C C C C C C PITAM PURA RAM SARAN C PITAM PURA DALVIR SINGH C C C C PITAM PURA MIG PITAM PURA GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI B1(M) HIG LIG LIG MIG 28 ROHINI 28 ROHINI 28 ROHINI B-2 NARELA 28 ROHINI 28 ROHINI 28 ROHINI B-2 NARELA 28 ROHINI 28 ROHINI 28 ROHINI
GH-1

Flt Ctgry

Flat No. Floor 1359 FOURTH 458 FOURTH 1631 SECOND 111 SECOND 152 SECOND 1009 SECOND 905 FIRST 99 FOURTH 551 SECOND 1386 FIRST 1330 SECOND 904 NINTH 27D THIRD 401 FOURTH 666 FIRST 1487 FIRST 13D THIRD

DHARAM PAL 783509 GATAM KUMAR SARDAR 784628 DINESH KUMAR 785861 KALURAM 785896 KULDEEP KUMAR SANDHU 788866 ANJU 791855 JAGU 794618 VIJENDER KUMAR 794924 DHARMENDRA KUMAR 796029 KARAN SINGH 796100 PRATAP SINGH 796368 BIMLA 799908 800202 800987 OM PAL SINGH 802814 MAM CHAND 802883 NIKIL KUMAR 802895

LIG
GH-1

LIG
GH-1

B

LIG GRP 1 LIG LIG

GH-1

GH-1

LIG
GH-1

D

LIG GRP 1 LIG LIG

GH-1

GH-1

LIG
GH-1

LIG B(M) HIG

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 271 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

SCHEDULED CASTE Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C VASANT KUNJ NARENDRA KUMAR C C C C C C C C C C C C C PITAM PURA VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI E B-2 NARELA
C

Flt Ctgry

Flat No. Floor 793 THIRD 284 FOURTH 200 FOURTH 630 FOURTH 297 THIRD 589 SECOND 437 GROUND 215 THIRD 239 FOURTH 538 FOURTH 24 THIRD 461 GROUND 711 SECOND 929 SECOND 272 SECOND 60 FOURTH 701 SEVENTH

HIMMAT SINGH 802994 SARITA KUMARI 805069 SANJAY 805262 RAJENDRA KUMAR VERMA 807640 807660 V VISHWANATHAN 815659 HIMANSHU 819122 SANJAY SINGH 821474 RAJIV KUMAR 829187 SWARAN SINGH 830262 ANUJ SHEKHAR 833150 MUKESH KUMAR CHANDEL 833723 MAHESH KUMAR 833965 VINAY KUMAR 849244 DHARAMVIR 849794 SUSHIL KUMAR 853418 SHYAM BEHARI VERMA 853452

28 ROHINI

GH-1

LIG D-3 HIG GRP 1 LIG D-13 MIG D-3 MIG LIG D-6 LIG LIG GRP 2 LIG B LIG 2 LIG LIG LIG LIG E LIG B1(M) HIG

VASANT KUNJ C B-2 NARELA

VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI

LOKNAYAK PURAM
GH12

PASCHIM VIHAR GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI
D

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI 1 18 ROHINI

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 272 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

SCHEDULED CASTE Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C VASANT KUNJ ASHOK KUMAR C DILSHAD GARDEN SATISH KUMAR C C C C C C C C C C C C C C VASANT KUNJ 1 18 ROHINI
B-2

Flt Ctgry PH 2 LIG LIG

Flat No. Floor 217 FIRST 85 FOURTH 94A GROUND 123 GROUND 39 FOURTH 152 SECOND 280 FOURTH 1294 THIRD 793 THIRD 238 GROUND 558 GROUND 419 FOURTH 439 SECOND 1521 GROUND 1296 THIRD 801 GROUND 266 SECOND

SAMIR MONDAL 853571 VIKAS KASHYAP 855519 855937 856465 HARI SINGH 856646 BALVINDER SINGH 857097 DULI CHAND 858030 SHAYAM SUNDER 858797 RAJIV KUMAR 858992 859001 859263 MANOJ 859602 SUNIL 860385 VINOD KUMAR 861148 POONAM 861730 SANJAY KUMAR NIRWAN 862362 GAURAV GARWA 862492 KUMAR PRAKASH CHANDRA BISWAS TARUN KUMAR BISWAS

16 ROHINI

J A-2 R

HIG D-12 MIG E LIG LIG LIG LIG LIG PH 1 B PH 2 MIG LIG GRP 3 LIG LIG LIG LIG MIG

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI
D

LOKNAYAK PURAM B-4 NARELA A 13 DWARKA GH-1 28 ROHINI 2 A10 NARELA GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI 7 21 ROHINI

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 273 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

SCHEDULED CASTE Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C C C C C C C C C C C JAHANGIR PURI MIG PITAM PURA GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI
B-1

Flt Ctgry PH 1 MIG LIG

Flat No. Floor 531 FIRST 567 FIRST 1061 GROUND 101 FIRST 414 THIRD 113 THIRD 833 THIRD 743 SECOND 289 FOURTH 85 FIRST 8 SECOND 479 FOURTH 923 GROUND 808 FOURTH 294 THIRD 130 SECOND 224 FIRST

DINESH KUMAR 866141 OM PRAKASH 867038 ANIL KUMAR 867613 PARVATI DEVI 871052 KAMAL SINGH 871405 GOVIND KUMAR 871616 ASHOK KUMAR 872174 NAVDEEP TANWAR 872258 SAMPAT RAM 873348 MOHAN LAL 873515 KANWAR CHAND 873942 AMIT KUMAR 874236 SHYAM BIR 874509 SATISH KUMAR 874777 MALKHAN SINGH NAGAR 875468 RAJ KUMAR 876040 HARINDER KAUR 877877

3 DWARKA 28 ROHINI 28 ROHINI

16

GH-1

GH-1

LIG C1(M) HIG LIG LIG TYPE A LIG B J E LIG MIG TYPE B LIG LIG B LIG LIG LIG LIG PH 2 LIG

LOKNAYAK PURAM
A

LOKNAYAK PURAM 16 ROHINI 1 18 ROHINI
D2

SARAI KHALIL
B-1

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI
A

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 274 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

SCHEDULED CASTE Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C C C C VASANT KUNJ DHARAM PRAKASH C C C C C C C PITAM PURA
B-2

Flt Ctgry PH 2 LIG

Flat No. Floor 562 THIRD 1115 THIRD 117 FOURTH 832 SECOND 450 SECOND 219 FOURTH 23 SECOND 227 GROUND 341 GROUND 489 SECOND 450 SECOND 73 THIRD 151 GROUND 99 FOURTH 1486 FIRST 413 THIRD 201 SECOND

SHYAM CHAND 878112 RAJENDER KUMAR BAGRI 879194 DAVINDER KUMAR 880555 SANJAY DABANIA 881332 RAVINDER KUMAR 882174 RISHIPAL SINGH 882944 KRISHAN KUMAR 884579 RAJESH KUMAR 887081 MANOJ KUMAR 887527 RAJKUMAR 888650 889174 HARI SINGH 889653 ASHOK KUMAR 889663 DESH RAJ SARBATA 890081 V K BAGERIYA 890220 NAVEEN KUMAR 894542 SANJEEV 896038 KUMAR

18B DWARKA 28 ROHINI B-2 NARELA 28 ROHINI 28 ROHINI B-2 NARELA 21 ROHINI

GH-1

D

LIG GRP 1 LIG LIG

GH-1

GH-1

E

7

LIG GRP 2 LIG GRP 1 MIG D-4 LIG LIG D-5 MIG LIG E LIG E LIG LIG LIG LIG B1(M) HIG

VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI

LOKNAYAK PURAM 1 18 ROHINI 1 18 ROHINI GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI
D

LOKNAYAK PURAM

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 275 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

SCHEDULED CASTE Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C VASANT KUNJ RAJPAL SINGH C VASANT KUNJ BHAGAT SINGH C C C C C C C C DILSHAD GARDEN OM PARKASH RASGANIA C C C C C C DILSHAD GARDEN VASANT KUNJ B-4 NARELA 4 11 DWARKA 4 11 DWARKA 6 23 ROHINI R MIG D-4 HIG PH 1 B LIG LIG GRP 2 MIG PITAM PURA 16 3 DWARKA GH-1 28 ROHINI 16 ROHINI
A

Flt Ctgry

Flat No. Floor 111 SECOND 739 THIRD 463 FOURTH 1260 FOURTH 646 FIRST 12 GROUND 503 FIFTH 543 THIRD 729 SECOND 112 SECOND 87F SECOND 254 FOURTH 390 GROUND 122 GROUND 507 FIRST 96 THIRD 88G THIRD

ASHOK KUMAR 896106 KARAN SINGH 896196 896710 897790 VIVEK 901222 HARI SHARAN 901475 JAGMINDER SINGH RANGA 902278 AMRIT LAL 902550 KASHMIRI DEVI 903598 HIMANSHU KUMAR 907003 SANJAY KUMAR 907058 907251 RAJ DULARI 907260 AMBIKA JOHAR 908161 PAPPU LAL RAIGER 910326 SATYA NARAYAN 918917 NIKHIL PANCHBHAI 921486

28 ROHINI

GH-1

LIG A-4 LIG D-6 MIG A LIG LIG MIG A(M) HIG PH 1 MIG LIG PH 2 LIG MIG

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI 11A 23 ROHINI

J R

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 276 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

SCHEDULED CASTE Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C DILSHAD GARDEN SUNEEL BHAGWAT C C C C C C C C C C C C VASANT KUNJ 1 18 ROHINI SHALIMAR BAGH 4 11 DWARKA H B-2 NARELA D-4 MIG E LIG PITAM PURA 1 18 ROHINI
B-2 A A

Flt Ctgry

Flat No. Floor 765 THIRD 729 FIRST 991 SECOND 870 SECOND 95G THIRD 358 THIRD 136 THIRD 502 FIFTH 28 FIRST 282 GROUND 541 SECOND 17 FOURTH 63 FIRST 518 FOURTH 173 THIRD 244 FIRST 144 FIRST

ANJU 921501 POONAM MEHRA 921586 SHEKHAR KOHLI 923028 SATISH KUMAR 925287 SANDEEP 926085 926501 GULAB CHAND 926770 RAM CHARAN 927075 DALIP SINGH 927794 RAI CHAND 931577 AMIT KUMAR 934033 TARUN KANT 935151 ARCHANA 935239 SANJAY PARCHA 935540 MANOJ KUMAR 935596 HAR PRASAD 941736 KULDEEP KUMAR PANTH 941820

B LIG A-4 LIG LIG LIG R MIG B LIG LIG C(M) HIG E LIG LIG PH 2 MIG LIG BH LIG LIG GRP 2 LIG

LOKNAYAK PURAM VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI
B-2

LOKNAYAK PURAM

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI

LOKNAYAK PURAM A 13 DWARKA GH-1 28 ROHINI

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 277 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

SCHEDULED CASTE Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C C C C C C C C KANWAL C C C PITAM PURA GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI
A

Flt Ctgry

Flat No. Floor 240 FOURTH 316 THIRD 189 GROUND 805 FIRST 975 THIRD 203 THIRD 91 GROUND 110 SECOND 165 SECOND 738 FOURTH 680 FOURTH 204 SECOND 1622 GROUND 409 SECOND 208 FOURTH 552 SECOND 653 THIRD

RAVINDER SINGH 944733 DULI CHAND MEHRA 946518 MANOJ KUMAR 946944 CHUNNI LAL 947383 POOJA KANOJIA 947997 JAI KUMAR 948716 PRATIBHA KUMARI 950891 PREM SAGAR 956773 RAM PRASAD 956775 C L GAUTAM 961054 POOJA SANGHAL 961405 RAJESH MULODIA 962251 RAMESH CHANDER PANWAR 962412 MAHESH KUMAR 963139 JAI PARKASH 963791 RAJESH KUMAR 963989 RAMESH KUMAR PUNIA 965274

11 DWARKA 28 ROHINI B-4 NARELA

4

LIG
GH-1

LIG PH 1 B
B-2

LOKNAYAK PURAM
A

LIG B LIG PH 2 LIG PH 2 MIG LIG E LIG TYPE B LIG LIG B(M) HIG LIG LIG B LIG LIG LIG

LOKNAYAK PURAM 18B DWARKA A 13 DWARKA GH-1 28 ROHINI 1 18 ROHINI
B-1

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI

LOKNAYAK PURAM 4 11 DWARKA
D

LOKNAYAK PURAM

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 278 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

SCHEDULED CASTE Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C DILSHAD GARDEN TARUN DIWAN C PITAM PURA ANIL KUMAR C C C C C C C C C C C C VASANT KUNJ DILSHAD GARDEN GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI D-6 MIG DILSHAD GARDEN GH-1 28 ROHINI
D D B-2

Flt Ctgry

Flat No. Floor 710 SECOND 478 THIRD 388 SECOND 85E SECOND 801 EIGHTH 817 FOURTH 1093 THIRD 283 GROUND 89C FIRST 98 FOURTH 933 THIRD 630 SECOND 782 GROUND 101C FIRST 1442 GROUND 340 FOURTH 460 THIRD

MUKESH KUMAR SINGHMAR 966630 BHAGWAT SINGH 969629 RAM KUMAR 970954 SURESH KUAMR 971063 975361 976698 VIVEK SINDHU 978409 RAJEEV KUMAR 980492 JAGTAR SINGH 981098 DR INDER DEV 981597 VIRENDER KUMAR 982214 SURINDER PAL SINGH 983276 ARJUN SINGH 984316 MUKESH RAO 984391 BALWINDER SINGH 985200 RAM BHAJ SINGH 985351 TARA CHAND BUCKAL 986471

LOKNAYAK PURAM 18B DWARKA
A

LIG PH 2 LIG A LIG R MIG B1(M) HIG LIG LIG LIG R HIG LIG LIG TYPE B LIG LIG R HIG LIG LIG

LOKNAYAK PURAM

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI

LOKNAYAK PURAM
B-1

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 279 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

SCHEDULED CASTE Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C VASANT KUNJ RAJESH KUMAR C PITAM PURA SANJEEV KUMAR C C C C C C C C C C C C C VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI PITAM PURA GH-1 28 ROHINI
D A B

Flt Ctgry TYPE 3 A

Flat No. Floor 1101 ELEVENTH 1173 FOURTH 559 FIRST 502 FIFTH 34C SECOND 1581 GROUND 604 SIXTH 881 GROUND 411 SECOND 395 THIRD 939 FOURTH 137 FOURTH 185 FIRST 1333 THIRD 36 THIRD 302 GROUND 1472 SECOND

SATISH KUMAR 987267 MAKHAN SINGH 988349 BABU LAL 988981 989715 990719 BIKRAM SINGH 991834 MAYA KUMARI 997839 KRISHAN KUMAR NIMESH 998086 BHARTHA 998222 PARVEEN KUMAR 998303 MANOJ KUMAR 999168 CHANDER PRAKASH 1000169 RAMESN CHANDER 1000308 SUNDER LAL 1000433 MANGE RAM RUHELA 1001068 GAGAN PARDESHI 1001074 Y. PERMKUMAR SINGH 1001859

MOTIA KHAN
C

B LIG D-8 MIG A1(M) HIG MIG LIG A(M) HIG LIG LIG PH 2 LIG LIG LIG LIG LIG GRP 1 LIG D-3 LIG LIG

LOKNAYAK PURAM

NAND NAGRI GH-1 28 ROHINI

LOKNAYAK PURAM 18B DWARKA GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI 4 11 DWARKA GH-1 28 ROHINI C B-2 NARELA

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 280 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

SCHEDULED CASTE Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C C DILSHAD GARDEN ADITYA KUMAR MANDAL C VASANT KUNJ ANUBHAV NATH C C C C C VASANT KUNJ RAMESH KUMAR C C C
B-1 D

Flt Ctgry

Flat No. Floor 1003 GROUND 1274 THIRD 645 GROUND 510 SECOND 24 GROUND 681 GROUND 97 FOURTH 90E SECOND 379 FIRST 732 SECOND 577 SECOND 106 FIRST 675 THIRD 242 GROUND 239 FOURTH 339 FOURTH 236 THIRD

RICHA NATH 1002374 DINESH KUMAR BHARTI 1002726 SURESH KUMAR 1005377 RAJEEV KUMAR 1006541 ASHOK KUMAR 1007119 MAHABIR LAL BAGRI. 1007486 NANDLAL 1008915 RAJBIR SINGH 1009763 1010729 1011352 AMAN KUMAR 1012402 ALOKENDU BISWAS 1013535 SHIV CHARAN 1014583 PRADEEP KUMAR 1014665 1015171 VIJAY 1019448 SHALU 1019568

28 ROHINI 28 ROHINI

GH-1

LIG
GH-1

3

B

BINDAPUR GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI F B-2 NARELA R

LIG TYPE B B LIG LIG LIG GRP 2 LIG MIG

D-10 MIG LIG D-7 VASANT KUNJ A 13 DWARKA GH-1 28 ROHINI D-4 LIG TYPE B LIG LIG LIG MIG PH 2 MIG LIG

LOKNAYAK PURAM

LOKNAYAK PURAM
B-2

LOKNAYAK PURAM
B-2

LOKNAYAK PURAM

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 281 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

SCHEDULED CASTE Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C VASANT KUNJ RAJESH KUMAR C SHALIMAR BAGH GEETA C C C JAHANGIR PURI NARESH CHAND C BINDAPUR SATYA NARAIN C BINDAPUR SANJAY KUMAR C BINDAPUR KRANTHI TALLURI C C C C VASANT KUNJ RAM PARWESH C SHALIMAR BAGH PRITI SINGH C VASANT KUNJ NIRBHAY KUMAR NIRAJ C C C PITAM PURA VASANT KUNJ 13 A-5 NARELA A1(M) HIG D-6 MIG HIG D-6 MIG BH LIG DILSHAD GARDEN 1 18 ROHINI
B-2 3 3 3

Flt Ctgry

Flat No. Floor 408 GROUND 26 SECOND 524 FOURTH 277 SECOND 191 FIRST 967 GROUND 557 GROUND 41 GROUND 93D FIRST 93 THIRD 555 THIRD 472 SECOND 31 GROUND 478 FOURTH 477 THIRD 123 SECOND 901 NINTH

BHIL 1019569 1020449 1020466 MADAN LAL 1020467 THANNASI MANIKANDAN 1020562 1023366 1023419 1025309 1025452 SATBIR SINGH 1025473 PAWAN KUMAR 1025555 RAJENDER SINGH 1027631 9162886 9171184 9248202 J SETHURAMU 9250022 NUPUR SAGAR 9254000

D-9 MIG BH LIG D-5 VASANT KUNJ 10 11 ROHINI HIG MIG MIG TYPE B B TYPE B B TYPE B B HIG E LIG LIG D-6 MIG

D E C R

LOKNAYAK PURAM

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 282 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

SCHEDULED CASTE Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C C C C C C C C C C C VASANT KUNJ 1 18 ROHINI GH-1 28 ROHINI
A

Flt Ctgry PH 2 LIG LIG

Flat No. Floor 236 FIRST 505 FIRST 401 FOURTH 216 THIRD 539 FOURTH 39 FOURTH 150 SECOND 1203 GROUND 892 SECOND 588 FOURTH 153 GROUND 1435 THIRD 508 FOURTH 22 GROUND 1589 SECOND 842 SECOND 751 SECOND

SINGH GURINDER BIR 9261224 VIJENDRA KUMAR 9269677 JITENDRA KUMAR MANGLA 9290864 GEETAM SINGH 9295476 RAMPHAL 9303289 PRAMOD KUMAR 9304842 MANI RAM 9308921 P C PITCHAIAH 9316608 OMA 9318388 BALWANT RAI 9326719 AJIT KUMAR 9327998 DHARAMPAL 9329874 RAJPAL SINGH BUDGUJAR 9345870 DHARMESH 9366217 SURESH SOLANKI 9366263 SULTAN SINGH RANGA 9371572 DURGA PARSHAD 9372491 KUMAR

16 ROHINI 28 ROHINI

J
GH-1

B(M) PITAM PURA 3 A-9 NARELA GH-1 28 ROHINI
C

HIG LIG LIG B LIG LIG LIG LIG B LIG D-2 MIG LIG D-5 MIG E LIG LIG B LIG LIG

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI
A

LOKNAYAK PURAM VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 283 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

SCHEDULED CASTE Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C VASANT KUNJ VINEET C C C C C
B-1

Flt Ctgry

Flat No. Floor 1370 SECOND 91A GROUND 125 FIRST 399 SECOND 871 SECOND 233 FIRST 1474 THIRD 143 GROUND 336 GROUND

KRISHAN LAL 9375303 NEERAJ KUMAR 9383017 9385659 9386369 9387579 ANIL LAL 9393007 BIMLA 9393902 BHAL SINGH 9394021 PUSHPLATA 9401995 JAGSISH CHANDER SINGLA ANISHA MUNJAL

28 ROHINI

GH-1

LIG R HIG E LIG D-9 MIG TYPE B LIG A LIG LIG LIG PH 1 B 918

DILSHAD GARDEN 1 18 ROHINI

LOKNAYAK PURAM
A

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI B-4 NARELA

Total Allottees for this Category: Reserved Category Appl./ Reg. No. SCHEDULED TRIBE Applicant's Name

Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C BINDAPUR C DILSHAD GARDEN C VASANT KUNJ VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI
3

Flt Ctgry

Flat No. Floor 454 FIRST 1412 SECOND 426 GROUND 87A GROUND 409 FIRST

RAJWATI MEENA 1390 HARI SINGH MEENA 2204 HEM PRAKASH BALOT 2220 P A RUMEILA 2316 ONKAR SINGH MEENA 3741

D-6 MIG LIG TYPE B B HIG D-9 MIG

D R

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 284 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

SCHEDULED TRIBE Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C C C PITAM PURA DHARMARAJ C C C C C C PEERA GARHI MAMTA BARLA C DILSHAD GARDEN PRATIMA LATA KERKETTA C VASANT KUNJ D-1 LIG R HIG MIG VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI A 13 DWARKA GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI A-5 LIG LIG PH 2 MIG LIG LIG MIG 13 DWARKA
A

Flt Ctgry PH 2 MIG

Flat No. Floor 146 THIRD 369 FIRST 1089 SECOND 75 THIRD 1161 GROUND 869 SECOND 80 FIRST 286 FIRST 20D THIRD 686 FOURTH 1056 THIRD 267 THIRD 212 SECOND 736 THIRD 258 THIRD 97D FIRST 197 GROUND

MANMOHAN MEENA 3867 SAGAR SINGH MEENA 8779 LAL CHAND VERMA 14504 SHANKAR 14831 KHMEA 15091 MANA 15407 TSHERING DOMA BHUTIA 24117 SURESH CHAND MEENA 25793 M G CHANDEKAR 27274 27826 MUKUT 27917 VEENA RANI 29767 KALU 33137 JAGDISH PRASAD MEENA 35410 MEGHNATH SARDAR 41123 47041 47087

A

B LIG LIG PH 2 LIG LIG LIG MIG LIG

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI 16 ROHINI GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI 24 24 ROHINI
D

J

LOKNAYAK PURAM

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 285 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

SCHEDULED TRIBE Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C VASANT KUNJ KUSUM LATA MEENA C C C C C C C C C C C C C C C BINDAPUR JAHANGIR PURI 4 11 DWARKA
C

Flt Ctgry

Flat No. Floor 1116 THIRD 677 SECOND 256A THIRD 373 THIRD 319 FOURTH 640 FOURTH 1228 FIRST 692 GROUND 205 FIRST 672 FIRST 1210 SECOND 437 SECOND 477 FOURTH 339 FOURTH 16 THIRD 1301 GROUND 42 GROUND

RAM LAL MEENA 47587 ARVIND KERKETTA 55742 62498 PHOOL CHAND MEENA 71528 UMMEDI LAL MEENA 77819 MAHENDRA SINGH MEENA 78845 ANIL KUMAR 79850 VIKRAM 80488 SUBHASH CHANDER 90611 DWARIKA MAHATO 91612 SUBHASH PARJAPATI 103435 ARVIND KUMAR 105054 UPENDRA KUMAR MEENA 107639 RISHI RAJ MEENA 110092 UTTAM SINGH PANGTEY 114870 PAVAN KUMAR 117878 VENKATESH B G 121548

28 ROHINI

GH-1

LIG A-5 LIG MIG LIG GRP 2 LIG LIG LIG A-5 LIG GRP 2 MIG A-5 LIG LIG MIG LIG B LIG E LIG LIG TYPE B B

JAHANGIR PURI GH-1 28 ROHINI H B-2 NARELA
D

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI VASANT KUNJ 1 23 ROHINI VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI

LOKNAYAK PURAM 1 18 ROHINI GH-1 28 ROHINI
3

C

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 286 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

SCHEDULED TRIBE Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C C C C VASANT KUNJ KALYAN CHAND C PITAM PURA BHUPINDER KUMAR C C C C C C
D

Flt Ctgry

Flat No. Floor 342 GROUND 304 FIRST 1584 GROUND 1405 FIRST 786 FOURTH 599 FOURTH 502 GROUND 1016 FOURTH 621 THIRD 778 FOURTH 404 FOURTH 190 SECOND 151 FIRST 1049 SECOND 46 FIRST 1270 SECOND 267 SECOND

RAM NIWAS MEENA 124361 N JAMHOIHKIM 124721 KAMAL KESH MEENA 131275 CHARAT LAL MEENA 131766 HARLAL MEENA 141058 RAM BHAROSI MEENA 141735 KAILASH CHAND MEENA 142025 CHATAR SINGH 147039 DAVINDER K NIRWAN 148466 ASHOK KUMAR 151052 151567 151824 WALTER TOPPO 164415 RAMDHAN MEENA 164655 RAM SINGH MEENA 164762 MEKHCHAND MEENA 165695 TASHI NAMGYAL 166000

28 ROHINI

GH-1

LIG D-3 MIG LIG LIG A LIG LIG LIG A LIG B LIG A-3 LIG C1(M) HIG LIG B LIG LIG E LIG LIG GRP 2 2

VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI
C

LOKNAYAK PURAM
B-2

LOKNAYAK PURAM 4 11 DWARKA
C

LOKNAYAK PURAM
A

LOKNAYAK PURAM

LOKNAYAK PURAM
A

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI 1 18 ROHINI GH-1 28 ROHINI
1

C&D

SHALIMAR BAGH

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 287 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

SCHEDULED TRIBE Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C C C C C C C C VASANT KUNJ K LALMUANPUII C C C DILSHAD GARDEN GH-1 28 ROHINI 1 18 ROHINI R HIG LIG E LIG PITAM PURA GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI A 13 DWARKA A-2 LIG PITAM PURA GH-1 28 ROHINI
B-2

Flt Ctgry

Flat No. Floor 410 SECOND 1619 FOURTH 911 SECOND 73 THIRD 434 THIRD 78 FIRST 301 THIRD 364 GROUND 455 THIRD 904 NINTH 996 THIRD 259 FOURTH 361 SECOND 74 SECOND 90A GROUND 1452 SECOND 115 THIRD

BABU LAL MEENA 166172 HARI RAM MEENA 166689 MUKESH KUMAR MEENA 166728 OM PRAKASH MEENA 188977 GREGORY VIJAY GIDH 190177 N R MEENA 190526 NAMGIAL 192817 LOBZANG PUNCHOK 208016 KALU LAL 209491 211247 211867 JAIDEV MEENA 212788 SAHAB SINGH THAKUR 219018 ROOP SINGH 222713 225388 HATKHOLAM 266546 PEVALI 267780 MEENAKSHI RAI KATARIYA SANJAY KUMAR MEENA

11 DWARKA 28 ROHINI 28 ROHINI

4

LIG
GH-1

LIG
GH-1

LIG
B-2

LOKNAYAK PURAM
D

LIG LIG A LIG C(M) HIG LIG LIG A1(M) HIG LIG LIG PH 2 MIG

LOKNAYAK PURAM
C

LOKNAYAK PURAM

LOKNAYAK PURAM

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 288 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

SCHEDULED TRIBE Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C C C C C C C C C C C VASANT KUNJ DILSHAD GARDEN E 17 DWARKA GH-1 28 ROHINI
A

Flt Ctgry

Flat No. Floor 306 FIRST 397 GROUND 120 THIRD 439 FOURTH 1292 THIRD 731 SECOND 205 GROUND 433 THIRD 30 SECOND 560 THIRD 1597 FOURTH 1376 THIRD 80F SECOND 262 FIRST 142 GROUND 35 THIRD 396 FIRST

VIKAS SAGAR 272176 KANTI BHAI 272232 SUBHADRA MAWAR 272396 JAY PRAKASH 275282 ASHOK NIRANJAN TIGGA 288896 BAKUL CHAKMA 305950 BATTU LAL MEENA 306037 VIJAY KUMAR 309088 GAUTAM MEENA 314402 RAJU SARDAR 315925 DILIP KUMAR GAUR 317107 MADHURI DEBBARMA 317680 SUNIL KUMAR LAL GOND 325076 336678 337672 HARISH MEENA 341178 ANITA EKKA 344070 SHRI SEIKHOMANG KIPGEN CHANDRAKALA SUSHIR

11 DWARKA B-4 NARELA A10 NARELA 28 ROHINI

4

6

LIG PH 1 B GRP 2 LIG LIG

GH-1

A

B LIG LIG PH 1 B LIG E LIG PH 1 MIG LIG LIG R MIG PH 2 MIG LIG B LIG D-9 MIG

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI B-4 NARELA GH-1 28 ROHINI 1 18 ROHINI 16 3 DWARKA GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI

LOKNAYAK PURAM

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 289 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

SCHEDULED TRIBE Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C VASANT KUNJ KULDEEP SINGH C C C C C C C C C C C C C C PITAM PURA GH-1 28 ROHINI E B-2 NARELA GH-1 28 ROHINI DILSHAD GARDEN 6 23 ROHINI GH-1 28 ROHINI 16 ROHINI 4 11 DWARKA
B-2

Flt Ctgry

Flat No. Floor 926 FIRST 175 GROUND 320 FIRST 100E SECOND 277 FIRST 554 THIRD 48 FIRST 473 THIRD 15 THIRD 51 GROUND 393 THIRD 15 THIRD 494 THIRD 302 THIRD 1467 FIRST 54 THIRD 1137 FOURTH

MANORAMA MINJ 346913 FULCHAND KITADIKAR 346965 LALNUNTLUANGA HNAMTE 347327 349916 ODILA SORENG 356594 RAKESH KUMAR 365415 MAN MOHAN KANWAT 371037 RAM KARAN MEENA 375287 BATTU SINGH MEENA 379768 HARSH JEPH 380986 CHET RAM MEENA 384844 MANISHA KUMARI 392979 BHAWAN SINGH RAWAT 394826 RASHMI KERKETTA 396728 YUGAL KISHOR SAH 397556 NEERA JOANWAL 400613 SANDEEP KUMAR 403045

28 ROHINI B-4 NARELA

GH-1

LIG PH 1 B D-11 HIG R MIG MIG LIG PH 2 LIG LIG LIG MIG LIG PH 2 LIG LIG B1(M) HIG LIG GRP 2 LIG LIG

J

LOKNAYAK PURAM 6 23 ROHINI 4 11 DWARKA 16 ROHINI 4 11 DWARKA

J

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 290 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

SCHEDULED TRIBE Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C VASANT KUNJ RAMHARI LAL MEENA C C C C C C C C C C C C C C C C DILSHAD GARDEN B-4 NARELA GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI SHALIMAR BAGH GH-1 28 ROHINI
B-1 B-2

Flt Ctgry

Flat No. Floor 499 FIRST 158 FOURTH 413 THIRD 304 THIRD 271 SECOND 272 GROUND 1253 THIRD 330 SECOND 140 THIRD 9 FOURTH 1516 THIRD 758 FOURTH 415 THIRD 82B GROUND 443 GROUND 333 THIRD 733 THIRD

CHORO PUKINI 403426 405581 JUGAL KISHORE 405930 RAM AVTAR MEENA 408642 RAM NARAYAN MEENA 412241 FULGENCE TIRKEY 418126 MANPHOOL MEENA 424570 JAGDISH RAM 425372 BARNALI SINGH 430245 S K CHHAWAL 431922 MANN PRATAP SINGH 433687 PUKHRAJ MEENA 433865 ANITA PRASAD 434553 H N MADHUSUDANA 434817 SHAKUNTLA NAGLOT 435966 RAM KHILADI MEENA 436051 NEMDEIKIM KIPGEN SIEG 437716

D-5 MIG LIG LIG PH 2 MIG GRP 2 LIG TYPE B B LIG LIG HIG BH LIG LIG TYPE B LIG A LIG R HIG PH 1 B LIG LIG

LOKNAYAK PURAM
B-2

LOKNAYAK PURAM A 13 DWARKA H B-2 NARELA
3

D

BINDAPUR GH-1 28 ROHINI 4 11 DWARKA 13 A-5 NARELA

LOKNAYAK PURAM
A

LOKNAYAK PURAM

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 291 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

SCHEDULED TRIBE Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C C C C C C C C C JHILMIL THANGZASIEK C C VASANT KUNJ 16 3 DWARKA D-5 MIG PH 1 MIG VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI B VASANT KUNJ B-4 NARELA 6 23 ROHINI GH-1 28 ROHINI F B-2 NARELA H B-2 NARELA GH-1 28 ROHINI B-1 LIG LIG PH 2 MIG VASANT KUNJ 2 17 ROHINI VASANT KUNJ C 18 ROHINI D-4 HIG C LIG D-5 MIG PH 1 B GRP 2 MIG LIG GRP 2 LIG GRP 2 LIG LIG
A

Flt Ctgry

Flat No. Floor 33 SECOND 91 GROUND 231 SECOND 260 FIRST 47 SECOND 516 FIRST 191 GROUND 174 THIRD 540 FOURTH 231 SECOND 231 SECOND 120 FOURTH 651 THIRD 618 FOURTH 16A GROUND 493 FOURTH 568 THIRD

RAGHUBIR SINGH 444464 UTTAM SINGH RANA 444490 THERESA MATHIBO MAO 446257 ANGELLY NENEM 448583 PRAKASHI MEENA 451448 KIRODIMAL 451669 NAND KISHORE MEENA 457682 BUDH RAM BODH 459604 NAVNEET KAUR 459896 JAGDISH K ORAON 466771 RAM SINGH MEENA 467380 GANGA RAM 468875 SUMI DEOGAN 473122 MAHAVIR PRASAD MEENA 476214 VIPIN KUMAR MEENA 479312 480479 482135 TONGKHOTINHANG HANGSHING

B LIG A-2 LIG MIG

LOKNAYAK PURAM

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 292 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

SCHEDULED TRIBE Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C C C C C BINDAPUR DR NARAYAN SINGH DHARMSAK SUBHASH CHAND C C C C C C DILSHAD GARDEN GH-1 28 ROHINI E B-2 NARELA
C

Flt Ctgry

Flat No. Floor 1265 FIRST 1372 SECOND 10 THIRD 981 GROUND 804 EIGHTH 291 GROUND 402 GROUND 289 SECOND 17 THIRD 1447 FIRST 495 GROUND 99A GROUND 1491 SECOND 56 THIRD 64 THIRD 913 FOURTH 418 FOURTH

HARI RAM MEENA 484230 SAJJAN KUMAR MEENA 484254 MOTI LAL 484352 BIRAJ BHIHARI MEENA 484359 ARVIND PRATAP SINGH 488999 SITA RAM 492735 DEVI SINGH 493604 HARNAMO RAM 494578 DINESH KUMAR MEENA 495872 ADESH KUMAR MEENA 497459 GEETA BURFAL 502043 506149 507502 HARI SINGH MEENA 512512 SHIV NARAYAN GOND 521695 BISHWAJEET MAHTO 523666 DASHARATH 524607

28 ROHINI 28 ROHINI

GH-1

LIG
GH-1

LIG D2 MIG LIG B(M) HIG PH 1 B LIG LIG BH LIG LIG TYPE B B HIG LIG GRP 2 LIG A LIG A LIG LIG

SARAI KHALIL GH-1 28 ROHINI PITAM PURA B-4 NARELA GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI SHALIMAR BAGH GH-1 28 ROHINI
3

E R

LOKNAYAK PURAM
C

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 293 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

SCHEDULED TRIBE Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C VASANT KUNJ RADHE SHYAM C VASANT KUNJ MUKESH CHANDRA MEENA C C C C C C VASANT KUNJ LHINGMINCHONG C VASANT KUNJ THEODORA MENEZES C VASANT KUNJ TANUJA RAWAT C VASANT KUNJ JEET RAM NEGI C DILSHAD GARDEN HARI LAL MEENA C C C C C VASANT KUNJ 3 18 ROHINI GH-1 28 ROHINI 18B DWARKA GH-1 28 ROHINI D-1 HIG E LIG LIG PH 2 LIG LIG R MIG D-3 MIG D-12 MIG C-1 LIG VASANT KUNJ 1 18 ROHINI
3

Flt Ctgry

Flat No. Floor 793 FOURTH 771 THIRD 1032 GROUND 195 THIRD 314 GROUND 328 FOURTH 19 FOURTH 544 FIRST 11 THIRD 130 THIRD 307 SECOND 84G THIRD 209 FOURTH 350 FIRST 31 SECOND 334 THIRD 1313 THIRD

KHEM CHAND 524957 525846 530324 RAMESH KUMAR 530650 UGANTI MEENA 531485 MOHD IMRAN 547436 NAND LAL MEENA 548503 HARISH FONIA 548581 549906 550471 556714 567392 574656 KESAR MEENA 580254 CHITRA MEENA 580412 RAKESH MEENA 587548 HANS RAJ SOLANKI 588155

A-3 LIG A-3 D LIG TYPE B B LIG PH 1 B D-11 MIG E LIG D-8 MIG

BINDAPUR GH-1 28 ROHINI B-4 NARELA

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 294 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

SCHEDULED TRIBE Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C VASANT KUNJ K B CHOUDHURY C VASANT KUNJ ROOPLAL C PITAM PURA O SHERPA C PITAM PURA JATI SINGH MEENA C VASANT KUNJ MUKTA BARA C C C C C C
A

Flt Ctgry

Flat No. Floor 90 SECOND 574 SECOND 781 FOURTH 674 SECOND 135 THIRD 212 SECOND 43 SECOND 777 FOURTH 602 SIXTH 302 THIRD 574 FIRST 24D THIRD 633 THIRD 298 FOURTH 1499 FOURTH 888 FIRST 172 GROUND

AJAY KUMAR MEENA 589993 RAJENDER KUMAR MAWAR 596183 ASHOK KUMAR 609592 RAGHUBAR SINGH MEENA 621324 M.BASUMATARY 623006 LAXMAN SINGH TOLIA 627825 SIYARAM MEENA 630468 633455 633750 634916 637030 638471 RAJESH KUMAR GHUNAWAT 638860 640149 640383 DHARAM DEV NEGI 643939 RAGHUVIR SINGH 644459 RAMESHWAR PRASAD RAMSHILA PRABHU LAL

18 ROHINI

1

E LIG A LIG A LIG A-5 LIG LIG B LIG A-1 LIG A-3 LIG C1(M) HIG A1(M) HIG D-7 MIG MIG LIG LIG LIG LIG PH 1 B

C

LOKNAYAK PURAM
C

LOKNAYAK PURAM VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI
C

LOKNAYAK PURAM

NAND NAGRI
D

LOKNAYAK PURAM 4 11 DWARKA GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI B-4 NARELA

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 295 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

SCHEDULED TRIBE Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C PITAM PURA OMPARKASH C C C JHILMIL SUSHIL KUMAR MEENA C VASANT KUNJ SOHAN LAL MEENA C C C VASANT KUNJ NAWA C C C C C VASANT KUNJ MUKESH CHAND MEENA C
B-2

Flt Ctgry

Flat No. Floor 674 THIRD 557 SECOND 461 GROUND 503 FIFTH 91H THIRD 1272 SECOND 1D THIRD 766 SECOND 436 GROUND 406 FIRST 109 FIRST 1 GROUND 3 GROUND 766 FIRST 438 FOURTH 232 SECOND 892 SECOND

ELA SIWAN 644807 RAM GOPAL MEENA 646015 N C KARMALI 647987 BABARU 651803 651806 PRAKASH CHANDRA MEENA 651826 PAPPU RAM MEENA 652350 653199 654270 RUDRA SINGH TOLIA 658476 CHANDRA VIJOY CHAKMA 660566 663622 LALU RAM MEENA 663677 SANJAY MEENA 665154 KESHU LAL 665361 P KHAILALA PAUL 665881 671113

28 ROHINI 3 DWARKA B-4 NARELA

GH-1

16

LIG PH 1 MIG PH 1 B C1(M) HIG R MIG LIG PH 2 MIG LIG D-6 MIG LIG D-12 MIG BH LIG E LIG A LIG GRP 1 LIG D-4 MIG LIG

DILSHAD GARDEN GH-1 28 ROHINI B A-3

VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI

SHALIMAR BAGH 1 18 ROHINI
C

LOKNAYAK PURAM D B-2 NARELA

LOKNAYAK PURAM

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 296 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

SCHEDULED TRIBE Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C VASANT KUNJ RAMBILASH PRASAD C DILSHAD GARDEN DEEPAK KUMAR MEENA C C C C C C C C C VASANT KUNJ VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI D-5 HIG VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI 1 23 DWARKA GH-1 28 ROHINI
D

Flt Ctgry

Flat No. Floor 801 EIGHTH 255 THIRD 102F SECOND 37 FOURTH 1530 SECOND 638 FOURTH 305 FIRST 94E SECOND 383 SECOND 258 FOURTH 81 GROUND 435 THIRD 48 FIRST 155 FIRST 1432 SECOND 69 SECOND 518 SECOND

BHAIRU LAL MEENA 672929 CHHAGAN LAL 672944 BHARAT SINGH 677652 BHIM SINGH 678134 ARVIND KUMAR 679215 KESH RAM MEENA 679632 PREM MEENA 679809 681888 684817 LOKENDER GARBYAL 691802 SAVITRI DEVI 695646 RAM LAKHAN MEENA 702811 RAM SWAROOP MEENA 703957 ADON SAGOLSEM 704537 SHANKAR LAL MEENA 705467 VIJAY KUMAR SHARMA 706020 ANITA KUMARI 706830

A(M) PITAM PURA G B-2 NARELA R DILSHAD GARDEN GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI D-3 HIG R MIG D-10 HIG LIG MIG LIG LIG D-2 HIG LIG LIG MIG LIG LIG LIG HIG GRP 2 LIG

LOKNAYAK PURAM

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 297 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

SCHEDULED TRIBE Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C VASANT KUNJ MEGH RAM C VASANT KUNJ RAM NATH MEENA C C C VASANT KUNJ INDLA KOTESWARAMMA C C C C C C C C DILSHAD GARDEN GH-1 28 ROHINI
A

Flt Ctgry

Flat No. Floor 381 FIRST 63 GROUND 619 FOURTH 857 FOURTH 534 SECOND 279 SECOND 83C FIRST 1304 GROUND 522 THIRD 87C FIRST 408 FIRST 1264 FOURTH 115 THIRD 59 FOURTH 1417 FOURTH 1199 SECOND 201 GROUND

BALBEER SINGH MEENA 707429 VARUN KUMAR MEENA 708391 CHHOTE LAL MEENA 710940 BHARTI CHAUDHARY 713630 SURENDER KUMAR NIRWAN 715740 718134 718945 BOODHURI TIRUPATAMMA 724301 KOMARGARI POLAMMA 724302 724305 ROOKAMKESH MEENA 724831 HARI PRASAD MEENA 725236 ARVIND RAY 726275 ROHIT JUSTIN KUJUR 726794 TUNDA RAM MEENA 728619 HEMRAJ MEENA 729833 SHIV CHARAN MEENA 731848

D-10 VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI D-8 MIG D-3 MIG R DILSHAD GARDEN GH-1 28 ROHINI D-5 MIG R HIG LIG A J LIG PH 2 LIG LIG LIG A LIG LIG HIG LIG MIG LIG LIG LIG

LOKNAYAK PURAM 16 ROHINI GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI
A

LOKNAYAK PURAM 4 11 DWARKA

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 298 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

SCHEDULED TRIBE Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C C C C C C C C C C C VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI 11A 23 ROHINI GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI
A

Flt Ctgry

Flat No. Floor 212 GROUND 1047 FIRST 769 SECOND 811 SECOND 701 GROUND 1106 FIRST 575 THIRD 446 FIRST 734 THIRD 88 FOURTH 821 GROUND 65 THIRD 486 FIRST 1057 FOURTH 165 FIRST 1142 GROUND 974 THIRD

MUKESH KUMAR MEENA 743267 RAMPYARI DEVI 745123 DHIRAJ TIRKEY 751076 CHET RAM MEENA 755144 SANJAY KUMAR 759364 SHAMSHER SINGH 759739 KHEM RAJ MEENA 760167 D CHAO 761565 KAILASH 761649 DAWA SHERPA 763307 KAMLESH KUMAR MEENA 764072 SANJEEV VERMA 765140 PHOOL SINGH MEENA 766908 SAMAY SINGH MEENA 770135 BRIJ MOHAN MEENA 771210 DEEPIKA KUJUR 772743 TASHI WANGCHUK 772806

D-1 VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI
B-2

LIG LIG LIG LIG LIG LIG PH 2 LIG LIG LIG A-2 LIG LIG MIG LIG LIG LIG LIG B LIG

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI 18B DWARKA GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI

LOKNAYAK PURAM

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 299 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

SCHEDULED TRIBE Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C VASANT KUNJ C C C C C C C DILSHAD GARDEN C C C C C C C C C VASANT KUNJ 11A 23 ROHINI
A B-2 C

Flt Ctgry

Flat No. Floor 597 THIRD 268 SECOND 392 SECOND 177 FOURTH 212 THIRD 437 FOURTH 398 FOURTH 80E SECOND 219 FOURTH 912 SECOND 624 FOURTH 411 SECOND 659 FOURTH 32 SECOND 282 FOURTH 589 SECOND 536 THIRD

772819 773274

POU MATHIUPUANG GONMEI BHUWAN SINGH SURESH B GOKHALE

D-7 MIG A LIG LIG LIG 2 B LIG LIG R MIG LIG LIG MIG LIG B-1 LIG MIG A LIG LIG LIG

773952 YASHPAL SINGH SIHARA 775105 SHANBORLANG THANGKIEW 775630 ANJANA 775923 CHHITAR MAL MEENA 776890 778209 778713 DROTHY MURMU 782433 KAMLESH MEENA 782591 JAL DHARI MEENA 783217 SANTOSH MEENA 784614 ASHOK KUMAR MEENA 784710 SHER SINGH 787636 VINOD KUMAR MEENA 792239 MEWA KUMARI 792262 RAJENDCRA SINGH KUTIYAL ARN KUMAR TIRKEY

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI
GH12

PASCHIM VIHAR
C

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI 2 19 DWARKA GH-1 28 ROHINI

LOKNAYAK PURAM 4 11 DWARKA GH-1 28 ROHINI

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 300 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

SCHEDULED TRIBE Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C C C C C C C C C C C VASANT KUNJ 2 19 DWARKA 6 A-5 NARELA VASANT KUNJ 4 11 DWARKA 18B DWARKA 1 18 ROHINI PITAM PURA GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI 4 11 DWARKA A-5 LIG LIG PH 2 LIG E LIG D-12 MIG GRP 3 MIG GRP 1 B B-2 NARELA 18 ROHINI 28 ROHINI 28 ROHINI 28 ROHINI A10 NARELA
H

Flt Ctgry GRP 2 LIG

Flat No. Floor 340 FOURTH 76 THIRD 282 GROUND 164 GROUND 1075 THIRD 228 THIRD 202 SECOND 1475 THIRD 610 SECOND 236 THIRD 680 THIRD 154 THIRD 310 THIRD 109 SECOND 106 GROUND 475 FIRST 546 GROUND

PUNCHOK NAMGIAL 794134 DAVID ZOHMACHHUANA 799253 SANJEEV KUMAR 801929 VISHRAM SINGH MEENA 802187 ARVIND BHAGAT 803308 JANKI DEVI 803470 MANEESHA MEENA 814558 817281 817331 MANGI LAL MEENA 829802 BANWARI LAL MEENA 833388 HARIMOHAN MEENA 833982 RAMVARAN MEENA 854693 POONAM KUMARI MEENA 858913 CHANDRA PRAKASH MEENA 859048 BANWARI LAL MEENA 859111 MAHENDRA MEENA 859116 CHRISTINA LIAN LAM CHING ZAHEER A BAGH

1

E LIG

GH-1

LIG
GH-1

LIG
GH-1

2

LIG GRP 2 MIG A(M) HIG LIG LIG LIG

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 301 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

SCHEDULED TRIBE Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C C C C C C C C C C C VASANT KUNJ 6 23 ROHINI GH-1 28 ROHINI 1 18 ROHINI 18B DWARKA
A A

Flt Ctgry

Flat No. Floor 694 THIRD 115 THIRD 1479 FOURTH 1120 FOURTH 17D THIRD 230 SECOND 1175 FOURTH 851 SECOND 122 GROUND 227 FIRST 1077 FOURTH 374 FOURTH 242 GROUND 251 SECOND 160 FOURTH 755 THIRD 16 THIRD

MANGKHOTHANG HAOKIP 859444 DEVI SAHAI MEENA 862490 BACHCHU SINGH MEENA 862962 KAMAR SINGH MEENA 867612 GITA DEVI MEENA 870299 BALMUKAND MEENA 870670 NANJEE MEENA 872111 RAMPHOOL MEENA 873071 SANDEEP KUMAR 873226 RAM PRASAD MEENA 873341 DHARAM SINGH MEENA 877382 RAKESH KUMAR 879317 RAMESH KUMAR 879333 RAMESH CHAND MEENA 882665 GEETA LAL MEENA 883744 JAI LAL MEENA 885035 PAMKHANLUN 886503

C LIG LIG LIG LIG MIG LIG B LIG LIG PH 2 LIG LIG LIG D-10 HIG MIG LIG E LIG PH 2 LIG B LIG

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI PITAM PURA GH-1 28 ROHINI
A

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI 16 ROHINI GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI

J

LOKNAYAK PURAM

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 302 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

SCHEDULED TRIBE Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C SHALIMAR BAGH JAMNA SHANKAR C SHALIMAR BAGH RUPAM SAIKIA C VASANT KUNJ BANWARI LAL MEENA C VASANT KUNJ GOPI RAM MEENA C C DILSHAD GARDEN HEMA MEENA C C C C DWARKA CHET RAM MEENA C C C VASANT KUNJ ASHISH KUMAR TALKDAR C VASANT KUNJ D-5 MIG
D A

Flt Ctgry GRP 2 LIG PH 1 B PH 1 B

Flat No. Floor 120 FOURTH 299 GROUND 298 GROUND 32 GROUND 40 FOURTH 611 THIRD 175 THIRD 267 FIRST 95E SECOND 303 THIRD 208 FOURTH 250 SECOND 1 7C SECOND 146 FIRST 472 FIRST 451 GROUND 510 FOURTH

JOYCE TIRKEY 886568 ANAND KUMAR 887354 RAM CHANDER SAH 887361 DHARA SINGH MEENA 889209 889686 892322 893696 893783 MANOHAR LAL 894168 894215 DILIP KUMAR SAH 900608 PAWAN LUGARIYA 901310 GEETA TIRKEY 902322 902466 DWARKA DASS 902662 RAM MAHESH MEENA 904813 904876

B-2 NARELA B-4 NARELA B-4 NARELA

G

BH LIG BH LIG D-7 HIG D-2 MIG A LIG R MIG A1(M) PITAM PURA 16 ROHINI GH-1 28 ROHINI
6

LOKNAYAK PURAM

J

HIG PH 2 LIG LIG 2 PH MIG LIG

SITE

LOKNAYAK PURAM
C

A LIG D-6 MIG

LOKNAYAK PURAM

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 303 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

SCHEDULED TRIBE Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C C C C C C PITAM PURA SURESH KUMAR C C C C PITAM PURA JOYCEE JOSEPH C
A C

Flt Ctgry

Flat No. Floor 687 FOURTH 500 FOURTH 43 GROUND 982 GROUND 757 FOURTH 529 SECOND 1393 THIRD 1593 THIRD 814 THIRD 634 THIRD 1541 GROUND 101 FIRST 619 FIRST 6 FIRST 124 SECOND 802 EIGHTH 1052 SECOND

RAMESH CHAND MEENA 906551 PREMJEET KUMAR 907493 MOOLI DEVI 914246 SUSHIL KUMAR MEENA 914888 SAGAR SOLANKI 919622 DHARAM PAL MEENA 920959 PHOOL SINGH KHARRA 923493 RAM CHARAN MEENA 924039 JAS RAM MEENA 924950 GIRIRAJ PRASAD 924952 VINOD KUMAR MEENA 925469 BALMUKUND 927663 930081 PRADHAN SINGH RANA 930990 RAJESH KUMAR 935618 KRITENDRA DUTT 935688 939936

A LIG LIG E LIG LIG LIG TYPE A LIG LIG LIG LIG PH 2 LIG LIG A(M) HIG D-13 MIG E LIG A LIG B1(M) HIG A LIG

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI 1 18 ROHINI GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI
B-1

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI 18B DWARKA GH-1 28 ROHINI

VASANT KUNJ 1 18 ROHINI
A

LOKNAYAK PURAM

LOKNAYAK PURAM

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 304 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

SCHEDULED TRIBE Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C VASANT KUNJ C C C PITAM PURA PARKHA RANI INDORA C VASANT KUNJ MANOJ KUMAR MEENA C C DILSHAD GARDEN C C C C C BINDAPUR KANA RAM MEENA C C C C C VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI
B-2 D B-2 D

Flt Ctgry

Flat No. Floor 669 FIRST 749 SECOND 714 THIRD 302 THIRD 205 THIRD 517 FOURTH 96D FIRST 324 GROUND 500 SECOND 143 FIRST 204 GROUND 132 GROUND 833 THIRD 575 THIRD 179 FOURTH 702 THIRD 722 GROUND

941202 942835 942836 943779 944898 945170 945315 947108

NATRAJ A RANGASHAMAJAH NORBHU KESANG YANGCHEN DR SAYED MOHD JALALUDHEEN GHANSYAM MEENA

A-5 LIG LIG LIG A(M) HIG D-1 MIG LIG R HIG LIG MIG E LIG LIG TYPE B B LIG LIG LIG A-5 LIG LIG

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI

LOKNAYAK PURAM LAL CHUNG HNUAG FIAMATE UMRAV MEENA AMID DAIMARI

947834 HARI KISHAN MEENA 954231 BRIJESH KR. MEENA 961670 AJAY KUMAR MEENA 961687 964285 VIRENDER SINGH 964496 SURESH CHAND MEENA 970015 RATAN LAL MEENA 971323 JAG RAM MEENA 971351

LOKNAYAK PURAM 2 19 DWARKA 1 18 ROHINI 4 11 DWARKA
3

C

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI
B-2

LOKNAYAK PURAM

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 305 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

SCHEDULED TRIBE Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C C BINDAPUR JAI RAJ MEENA C C C C C C C C C VASANT KUNJ JAHANGIR PURI GH-1 28 ROHINI
A

Flt Ctgry

Flat No. Floor 5 FIRST 158 FOURTH 915 THIRD 233 GROUND 475 THIRD 1365 FIRST 1066 FIRST 268 GROUND 903 NINTH 334 GROUND 1123 FOURTH 125 FIRST 33A GROUND 995 THIRD 648 THIRD 879 FOURTH 30 FOURTH

HARI RAM 974044

MEENA

MARCEL TIRKEY 976858 HARI DAS MEENA 979389 SUBHASH CHAND MEENA 992049 RAMESH CHAND MEENA 998599 ARPANA LUGAN 998660 JAI SINGH MEENA 1000914 SRIMOHAR LAL MEENA 1001069 1001366 SANJAY KUMAR 1002426 DEEPAK KR. BARUA 1003433 1003477 1009805 SURENDRA KUMAR MEENA 1014987 KOLHA ORAON 1015352 NARENDER M LONARE 1016351 KAILASH MEENA 1018017 DR GHANSHYAM SINGH GEHLOT AJIT SINGH

23 ROHINI B-2 NARELA 28 ROHINI B-4 NARELA 28 ROHINI 28 ROHINI 28 ROHINI

3

G

MIG GRP 2 LIG LIG PH 1 B

GH-1

GH-1

LIG
GH-1

LIG
GH-1

3

E B(M)

LIG TYPE B B HIG PH 1 B

PITAM PURA B-4 NARELA
A

B LIG LIG MIG LIG B LIG TYPE B LIG A-1 LIG

LOKNAYAK PURAM
D

LOKNAYAK PURAM

LOKNAYAK PURAM
B-1

LOKNAYAK PURAM

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 306 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

SCHEDULED TRIBE Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C C C C C C C C PITAM PURA GH-1 28 ROHINI
A

Flt Ctgry

Flat No. Floor 488 SECOND 548 FIRST 261 THIRD 314 THIRD 872 SECOND 866 FIRST 744 FIRST 1614 THIRD 455 FIRST 508 SECOND 604 SIXTH 621 GROUND 806 FOURTH 785 FIRST

SONAM MEENA 1024934 ISHWAR LAL MEENA 1025412 NATHU LAL MEENA 1028652 HARI CHAND 1029728 TENZIN TSOMO BHUTIA 9175155 JIGMET YANGCHEN 9284195 LOUIS HORO 9301381 PURAN SINGH PANGTI 9329403 SANBOM TAIPODIA 9365685 JENOVIUS KISHORE BARA 9370175 BHUSHAN LAL 9371525 KAMLA DEVI 9384119 MAHENDER 9384123 RAM MEENA 9393714

D-5 VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI 18B DWARKA GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI
B-1

HIG LIG TYPE Q 3 LIG LIG TYPE B LIG B LIG LIG D-6 HIG MIG B(M) HIG LIG B LIG LIG 393

B

LOKNAYAK PURAM
C

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI VASANT KUNJ 2 19 DWARKA

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI

Total Allottees for this Category: Reserved Category Appl./ Reg. No. WAR WIDOW Applicant's Name

Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location

Flt Ctgry

Flat No. Floor

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 307 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

WAR WIDOW Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C C C C C VASANT KUNJ SHARDA DEVI C C C C C C VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI 1 18 ROHINI GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI
D

Flt Ctgry

Flat No. Floor 100 THIRD 157 FOURTH 202 GROUND 326 GROUND 878 SECOND 1463 GROUND 209 SECOND 723 GROUND 1400 FOURTH 538 THIRD 206 THIRD 660 FOURTH 720 FOURTH 83 GROUND 33 THIRD 1172 SECOND 1008 FIRST

SEEMA 19326 KABOOLA DEVI 20882 RENU DEVI 26751 RAZIA BEGAM 100840 KHUZANI DEVI 129660 SAROJ DEVI 131430 GUDDI DEVI 131548 SAVITRI DEVI 131550 RATAN KOUR 137459 MAMTA GOYAL 162569 RAJPATI DEVI 170692 194956 GULSHAN DEVI 274129 MAMTA KHATRY 277605 SMT DHANPTI 304611 SAROJ DEVI 304614 SUMITRA DEVI 304696

A-2 VASANT KUNJ G B-2 NARELA GH-1 28 ROHINI B-4 NARELA
A

LIG GRP 2 LIG LIG PH 1 B A LIG LIG TYPE A LIG LIG LIG PH 2 LIG D-1 HIG LIG A-4 LIG LIG E LIG LIG LIG

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI
B-1

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI 18B DWARKA

LOKNAYAK PURAM

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 308 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

WAR WIDOW Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C DILSHAD GARDEN ROSHANIDEVI C DILSHAD GARDEN INDRAWATI C C C C C C C C C PITAM PURA
B-2

Flt Ctgry PH 2 MIG LIG

Flat No. Floor 200 FIRST 719 FOURTH 448 FIRST 696 THIRD 824 SECOND 1476 THIRD 103F SECOND 84C FIRST 125 FIRST 1481 GROUND 250 SECOND 1620 FOURTH 261 GROUND 93 THIRD 319 THIRD 1258 FOURTH 204 SECOND

KIRAN VINAYAK 357705 KAMLESH GAHLAWAT 375185 PUSHPA PANDEY 410652 ANITA RANI 426392 SOMA DEVI 430474 ANIL KUMARI 455515 SARBATI DEVI 477316 536506 546194 BASANTI DEVI 567208 DHARAM BERI DEVI 582556 RAJINDER KAUR 584647 AJIT SINGH 660532 SHEELA DEVI 670189 ASHA SINGH 677917 MANOJ DEVI 682502 MEENA DEVI 711556

13 DWARKA 28 ROHINI 11 DWARKA 28 ROHINI

A

GH-1

4

LIG
GH-1

LIG
A

B LIG LIG R MIG R HIG LIG LIG MIG LIG TYPE B B PH 2 LIG PH 2 MIG LIG A(M) HIG

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI 1 23 ROHINI GH-1 28 ROHINI
3

B J

BINDAPUR 16 ROHINI A 17 DWARKA GH-1 28 ROHINI

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 309 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Reserved Category Appl./ Reg. No.

WAR WIDOW Applicant's Name Pmnt Sector Pocket Block Mode** Location C C C C C C C C C VASANT KUNJ SUNEETA GAUTAM C PITAM PURA NAHNI DEVI C VASANT KUNJ SUMAN DEVI YADAV C C C C C VASANT KUNJ 50 VASANT KUNJ GH-1 28 ROHINI GH-1 28 ROHINI D-3 MIG
D D

Flt Ctgry

Flat No. Floor 430 SECOND 64 FIRST 402 GROUND 436 THIRD 391 GROUND 98 FOURTH 239 SECOND 371 SECOND 348 GROUND 501 FIFTH 587 GROUND 853 THIRD 163 FOURTH 883 GROUND 256 THIRD 313 FOURTH

POONAM MEHTA 801825 ASHA KAUR 802899 SUNITA SINGH 813361 SUNITA DEVI 860044 SUNITA 866347 SUSHILA 872199 DAN KAUR 878820 KRISHANKUMAR 878896 SUNITA DEVI 879086 888975 971392 976430 LAJWANTI YADAV 976519 KITABO DEVI 989209 SAROJ DEVI 1016125 HUKMADEVI 9309646 DEVI

LOKNAYAK PURAM BH SHALIMAR BAGH 4 11 DWARKA 2 A10 NARELA D-9 VASANT KUNJ 16 ROHINI
A

LIG LIG LIG GRP 3 LIG MIG PH 2 LIG LIG LIG D-10 MIG A(M) HIG D-7 LIG LIG D-2 MIG LIG LIG

J A

LOKNAYAK PURAM GH-1 28 ROHINI

LOKNAYAK PURAM

Total Allottees for this Category:

Signature Of Judges :

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY DRAW OF LOTS
Run Date : Page No. :

16 DEC 2008
Page 310 of 310

RESULTS
Draw No. Scheme : :
136 DDA HOUSING SCHEME 2008

Date of Draw : 16 DEC 2008

Total Allottees for Scheme

:

5238

** C - Cash Down H - Hire Purchase

Signature Of Judges :

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful