FIECARE COPIL E UNIC

Cunoştinţe, atitudini şi practici parentale privind dezvoltarea psihică şi fizică a copilului de 3-7 ani

Pentru fiecare copil, contează modul în care este crescut de părinţii săi. Fiecare ne naştem cu personalităţi şi caracteristici unice, dar modul în care gândim şi ne comportăm este influenţat şi de modul în care suntem crescuţi. Fiecare copil este unic şi are ritmul său propriu de dezvoltare. La rândul său, fiecare părinte este unic. Părinţii trebuie să înveţe să îşi cunoască copilul şi personalitatea lui şi să răspundă individualizat nevoilor sale. A fi părinte este cea mai importantă meserie a vieţii noastre şi, asemenea oricărei alte meserii, trebuie să o învăţăm, iar uneori avem nevoie de sprijin pentru aceasta.

perioada preşcolară constituie.jocul şi respectiv. "vârsta de aur" a copilăriei. tipul relaţiilor în care este antrenat individul (concret. pe drept cuvânt. .6/7 ANI (A DOUA COPILĂRIE) Având în vedere polivalenţa ei de fiinţare precum şi tonalitatea impetuoasă şi ingenuă a trăirilor. • a preşcolarului mijlociu (4-5 ani). Reperele psihologice fundamentale. Acestă perioadă cuprinde următoarele etape: • a preşcolarului mic (3-4 ani).3 . ceea ce conduce la cristalizarea identităţii sale primare). • a preşcolarului mare (5-6/7 ani). ce dau contur şi individualitate celei de a doua copilării sunt: activitatea de bază .VÂRSTA PREŞCOLARĂ . se produc nuanţări în relaţiile interfamiliale şi o diversificare a celor extrafamiliale.

cu o uşoară diferenţă în favoarea băieţilor. atât pe plan structural cât şi funcţional.Dezvoltarea somato-fiziologică Se produce o creştere a dimensiunilor sale antropometrice. aproximativ de la 14 la 28 kg. Continuă procesul de perfecţionare a sistemului nervos. în timp ce băieţii sunt mai rezervaţi şi mai neliniştiţi. iar înălţimea de la 92 cm la 128 cm. Se conturează şi câteva diferenţe între cele două sexe. sub raport comportamental: fetele sunt mai cooperante şi mai vorbăreţe. .

în această perioadă asistăm la progrese remarcabile ale sensibilităţii tuturor organelor de simţ. Copilul face progrese şi pe plan gustativ şi olfactiv.Evoluţia psihologică Vârsta preşcolară constituie perioada structurării viitoarei personalităţi. doar prin simpla palpare şi invers. Cooperarea dintre tact şi văz se îmbogăţeşte aşa încât un obiect poate fi identificat fără a fi văzut. Sub aspect auditiv se perfecţionează auzul fonematic. muzical precum şi abilitatea de a repera obiectele şi fenomenele numai după sunetul lor. mediul de provenienţă având un rol decisiv în reglarea preferinţelor şi aversiunilor sale pe acest plan. .

ceea ce conferă mai multă consistenţă şi fluiditate vieţii sale interioare. Datorită modestei experienţe de viaţă. graniţele dintre real şi imaginar sunt încă labile. în sensul trecerii de la forme elementare de percepţie la forme superioare.Sub raport perceptiv apar o serie de achiziţii notabile. ca observaţia. În domeniul reprezentărilor se produc modificări. . contribuind la dezvoltarea gândirii.

Memoria •Formele predominante. fie negativ). Progresele sunt însă rapide şi evidente. mai ales. (reţine. intră în scenă şi memoria voluntară. dar şi intuitiv-concretă (se memorează mai uşor acea informaţie care este ilustrată prin imagini plastice). cea involuntară (bazată iniţial pe asociaţia de contiguitate). . în această etapă. dovadă că după 4-5 ani. ceea ce l-a emoţionat intens. sunt cea •Memoria are o puternică amprentă afectogenă mecanică. fie pozitiv.

• • . în sensul capacităţii copilului de a construi cuvinte noi mai mult sau mai puţin inspirate (ex. d) se dezvoltă şi caracterul generativ al vorbirii. Zestrea de cuvinte a vocabularului sporeşte.treptat se impune limbajul contextual. Limbajul format din propoziţii simple.F. "urlăreţ").• Dacă debutul vârstei este caracterizat de limbajul situativ. după B. c) apare conduita verbală reverenţioasă (de pildă utilizarea pronumelui de politeţe"dumneavoastră" în relaţiile cu persoanele străine). e) Se structurează şi limbajul interior (vorbirea pentru sine). b) comunicarea gestuală se estompează. Sub aspect calitativ progresele sunt evidente: a) se ameliorează corectitudinea pronunţiei. iar la 6 ani de cel mult 5000 de cuvinte.Baiev (1960). expresivitatea vorbirii şi folosirea acordului gramatical. la 3 ani este de aproximativ 100 de cuvinte.

Până la 4 ani. la vârsta preşcolară. gândirea este preconceptual-simbolică. . identificându-se prin câteva particularităţi:  Egocentrismul (datorită confuziilor dintre planul obiectiv şi cel subiectiv. gândirea copilului se află în stadiul preoperatoriu.  Animismul (tendinţa de a însufleţi întreaga realitate înconjurătoare). nediferenţiată a fenomenelor). cu următoarele două secvenţe: 1. Din perspectiva şcolii piagetiene.Gândirea La 5 ani se formează aproximativ 50% din potenţialul intelectual al individului. totul este filtrat doar prin pro  Sincretismul (înţelegerea globală.

care apelează masiv la reprezentare. Raţionamentul transductiv sau preconceptual (de la particular la particular) este înlocuit. . Este destinată nu atât cunoaşterii adevărului. mai ales. după vârsta de 5 ani cu cel intuitiv. cât rezolvării unor probleme imediate precum şi achiziţionării unor cunoştinte elementare de viaţă.2. Între 4 -7/8 ani gândirea este intuitivă din mai multe considerente: Se formează şi ea sub influenţa investigaţiilor practice ale copilului.

ceea ce atestă o mare saturaţie afectivă. fantasticul devine doar o conversaţie dictată de joc.Imaginaţia • Jocul. în particular. el povestind cu maximă siguranţă şi dezinvoltură despre lucruri şi întâmplări pur imaginare. • Capacitatea fabulatorie este deosebit de activă în această etapă. după vârsta de 5 ani. în general. Mare admirator de basme şi de povestiri pe care le ascultă cu un viu interes şi le trăieşte deosebit de intens. La 3 ani copilul confundă fantasticul cu realul. . şi cel cu roluri. În plus. oferă un teren deosebit de fertil pentru dezvoltarea imaginaţiei la vârsta preşcolară. muzică. modelaj) contribuie şi ele la stimularea fanteziei preşcolarului. o serie de activităţi organizate (desen.

mai ales a celei involuntare şi treaptat a celei voluntare. concentrarea şi mobilitatea atenţiei. la preşcolarul mijlociu de 20-25 minute. • Se consolidează volumul. desene animate. iar la preşcolarul mare de 45-50 minute. diafilme. teatru de păpuşi solicită atenţia. solicită şi funcţiile atenţiei. Ascultarea de poveşti. concentrarea înregistrează ameliorări succesive: dacă la preşcolarul mic este de 5-7 minute. Astfel. .Atenţia • Jocul prin registrul amplu de situaţii atractive.

cărţi şi filme. Sears). După vârsta de 5 ani copilul îşi caută elemente ale identificării în afara căminului părintesc.R. fraţii şi surorile constituie modele pentru copil. ca o sinteză de conduite morale. pe de altă parte. Identificarea constituie un element important în evoluţia personalităţii copilului. inclusiv în basme. • Uzual. copilul adoptă conduite specifice sexului căruia îi aparţine. de conduită). i se formează superegoul (conştiinţa). identificarea se produce cu părintele de acelaşi sex. psihice. (R. Acest proces are două consecinţe: pe de o parte. dezgust faţă de unele alimente etc). • Se accentuează fenomenul de identificare în special prin intermediul situaţiilor în care preşcolarul depistează diverse similitudini cu adultul (fizice.Afectivitatea • Adultismul (imitaţia adultului) constituie şi sursa unor noi trăiri afective (frica de reptile. . În afara părinţilor.

se distinge prin caracterul ei exploziv. Apoi stridenţele se mai estompează. respectiv starea afectivă pe care o traversează copilul când primeşte o recompensă nemeritată.• Afectivitatea preşcolarului. • La 3 ani apare vinovăţia şi pudoarea (eritemul de pudoare . instabil. • La 6 ani se manifestă criza de prestigiu. • La 4 ani se schiţează mândria. .înroşirea feţei). stările afective devin mai profunde şi mai nuanţate. adică disconfortul pe care îl trăieşte copilul ori de câte ori este mustrat în public. • La 5 ani apare sindromul bomboanei amare. ca aspect general.

inconstanţă). teren pentru o activitate mai plăcută. Carenţele volitive pot prefaţa debutul unei maladii. • Părinţii pot contribui la exersarea voinţei sale atribuindu-i o serie de sarcini permanente: şters praf. . • Preşcolarul va fi capabil să îndeplinească şi activităţi care nu îi plac. dacă poate procura o bucurie celor dragi sau îşi pregăteşte. neglijare. sau îi plac mai puţin.Voinţa • Apar o serie de trăsături pozitive: stăpânirea de sine. udat flori etc. aşezat tacâmuri pe masă. astfel. dar evocă de cele mai multe ori deficienţe educative (răsfăţ. ierarhizarea motivelor acţiunii.

Jocul îl ajută pe copil la dezvoltarea capacităţilor de vorbire. Atunci când copilului îi vine greu să depăşească un conflict. 4. încrederea in sine şi puterea de a se controla. . 1. copilul îşi foloseşte mintea şi corpul şi învaţă lucruri esenţiale despre lumea din jurul lui. Jucându-se. gândire şi organizare. 3. Jocul îl ajută pe copil să-şi descarce micile sau marile traumatisme. Jocul consolidează cunoaşterea şi experienţa şi ajută copilul să-şi dezvolte curiozitatea.Personalitatea • La vârsta preşcolară se pun bazele personalităţii. permiţându-i să se identifice cu adultul şi să-şi descarce stresul. de a exprima ceea ce i-ar fi greu să transmită prin cuvinte. el îl pune în scenă. • Joaca este importantă pentru evoluţia copilului. Copilul se joacă pentru că aceasta îl distrează. Acesta este mijlocul cel mai bun de a admite un eveniment neplăcut. 2.

adeziune afectivă decât raţională la normele morale: interiorizează regulile postulate de familie sau de grădiniţă. independenţă. tehnic – Gauss. • Formarea caracterului la preşcolar are o motivaţie practică şi presupune. Pascal. hotarâre. mai ales. Enescu. perseverenţă etc. Vuia). pictură – Rafael. Chopin. Goldini.• Pe fondul temperamentului (eredităţii) se schiţează primele trăsături caracteriale pozitive: iniţiativă. Giotto. Edison. . literatură – Goethe. Haydn. stăpânire de sine. • Acum apar şi primele aptitudini speciale (în domeniul muzical – Mozart.

Procesul de imitare şi de identificare este cel mai important dintre cele trei. . educaţia directă (pedepse şi recompense) şi transmiterea expectanţelor sociale. Există trei modalităţi de încurajare a socializării la copil: imitare şi identificare. se pare că natura foarte sociabilă a copiilor determină o disponibilitate foarte mare de a învăţa şi de a răspunde influenţelor sociale.Atunci când analizăm fenomenul de durată al dezvoltării copilului observăm că acesta presupune un proces de socializare în care copilul învaţă să se conformeze normelor societăţii şi să acţioneze adecvat. Deşi acest proces presupune expectanţe diferite de la o societate la alta.

în timp ce pedeapsa sau ignorarea scad probabilitatea repetării comportamentului. • Copilul se joacă adoptând roluri sociale şi imitând adulţii pe care i-a văzut în aceste roluri. • Copilul învaţă mai mult prin imitare decât ar reţine prin învăţare directă.Imitarea: • Copilul observă şi imită persoanele din jurul său. . • Copilul imită în funcţie de întărirea pe care o primeşte: întărirea pozitivă precum lauda sau încurajarea duc la repetarea comportamentului.

astfel încât copilul ajunge să se identifice cu persoana sau cu rolul respectiv. prin urmare. care-l va orienta spre un comportament adecvat în viaţă. • Copilul nu imită toate modelele ci numai pe cele similare lor.Identificarea: • Învăţarea se interiorizează rapid. prezenţa modelelor de rol în preajma copiilor este foarte importantă. modelele de rol îi oferă copilului un fir de ghidare. • Are loc într-o perioadă mai mare de timp decât imitarea. de exemplu cel de acelaşi sex. . de aceea rolurile de sex se învaţă prin identificare.

Există însă unele lucruri care sunt dobândite prin intermediul reacţiilor directe ale adulţilor. acestea fiind o modalitate importantă de pregătire a copiilor pentru a se comporta conform cu exigenţele societăţii.Identificarea şi imitarea sunt mecanisme importante de învăţare pentru copil. . Explicaţiile încurajează copilul să se comporte sociabil. să dea o raţiune regulilor şi comportamentelor observate. Copilul trebuie să înţeleagă ce se întâmplă în jurul său. Un alt aspect al socializării îl reprezintă clarificarea expectanţelor adulţilor şi motivele regulilor. Printre ele se numară pedeapsa şi încurajarea.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful