You are on page 1of 3

ANALISIS SOALAN PERCUBAAN SPM 2011 (BAHASA MELAYU 2) SOALAN 4 NOVEL BIL NEGERI 1 SKOR BH 2 SBP SOALAN 4 (a)

) Tema Dua teknik plot. SOALAN 4 (b) Perwatakan watak utama dalam dua novel. Perwatakan watak utama yang boleh dijadikan teladan dalam 2 buah novel. Latar masyarakat dalam 2 buah novel. Satu persoalan dalam setiap dua novel. Satu nilai murni yang terdapat dalam 2 buah novel. Perbandingan 2 latar masyarakat dalam setiap novel.

3 4 5 6

KEDAH

Dua peristiwa yang menyayatkan hati. SABAH Dua teknik penceritaan. TERENGGANU Dua persoalan. YAYASAN ISLAM KELANTAN N. SEMBILAN

Dua konflik yang dihadapi watak utama dan bagaimana konflik itu diselesaikan. Dua persoalan Bandingkan satu perwatakan watak utama dalam 2 novel. Huraikan tema novel. Perbandingan satu latar masyakarat dalam setiap novel. Nyatakan dan huraikan tema novel.

JOHOR

WPKL

Huraikan tiga peristiwa yang memperlihatkan latar masyarakat yang prihatin terhadap masalah orang lain.

10

SELANGOR

11 12

KELANTAN PULAU PINANG

Huraikan dua peristiwa yang menunjukkan nilai kasih sayang. Peristiwa yang mempunyai nilai murni. Berikan dua peristiwa yang menunjukkan nilai kasih sayang.

13

PAHANG

14

MRSM

15

PERAK

Huraikan dua persoalan yang terdapat dalam dua novel Perbandingan satu latar masyarakat dalam setiap novel. Dua peristiwa negatif yang membawa teladan dalam kehidupan kita dalam dua novel. Dua keistimewaan Perbandingan satu perwatakan watak peristiwa yang utama. memaparkan persoalan kasih sayang dalam setiap novel. Huraikan dua Huraikan dua persoalan novel. peristiwa yang menunjukkan nilai tanggungjawab. Dua peristiwa yang Perbandingan dua menarik dalam novel. novel persoalan kasih sayang. Huraikan perasaan anda setelah selesai membaca novel dan sebab-sebab anda berperasaan demikian. Dua peristiwa yang menunjukkan pertentangan antara watak dalam novel. Perbandingan satu peristiwa yang menggambarkan nilai kegigihan dalam setiap novel. Perbandingan latar tempat.

16

SARAWAK ZON A

17

MELAKA

18

SARAWAK ZON C PERLIS

Nyatakan peristiwa yang mengandungi unsur saspens. Huraikan persoalan dalam satu novel.

19

Perbandingan satu persamaan dan satu perbezaan latar masyarakat. Berdasarkan dua novel, huraikan perwatakan watak utama.