You are on page 1of 137

VOL 1

TABLE OF CONTENTS
1. 10 nm tnh c ............................................................................................................4
2. Bi khng tn cui cng ..........................................................................................5
3. Bn i hiu qunh .......................................................................................................6
4. Bn Em L Bin Rng.................................................................................................7
5. BIN CN..................................................................................................................8
6. Bin nh..................................................................................................................9
7. Bun i cho mi ........................................................................................................10
8. C Ph Mt Mnh ......................................................................................................11
9. Ct bi....................................................................................................................... 13
10. CY N SINH VIN .......................................................................................... 14
11. Chia Tay Hong Hn ............................................................................................... 15
12. Chia Tay Ti`nh DDa^`u (1987)................................................................................16
13. Chiu Matxcva ......................................................................................................17
14. CHIU MT MNH QUA PH..............................................................................18
15. Chiu nay khng c em (Ngo Thuy Mien) .......................................................... 19
16. Cho em mt ngy - Dng Th ...............................................................................20
17. Chuyn Hn H .......................................................................................................21
18. C b c chic rng khnh ....................................................................................... 22
19. Co^ B Di Hn (1991)........................................................................................... 23
20. C i Khi ..............................................................................................................24
21. C GI N T HM QUA ...........................................................................25
22. CON NG N TRNG...............................................................................26
23. Cn ng Xa Em i ........................................................................................... 27
24. Con gi by gi .......................................................................................................28
25. CN TA VI NNG NN................................................................................29
26. C Tm ngy nay ....................................................................................................30
27. n B (Song Ngoc)............................................................................................... 31
28. U PHI BI MA THU ...................................................................................32
29. M TN HN .....................................................................................................33
30. Du Yu Tnh u...................................................................................................34
31. iu khng tht p sao ........................................................................35
32. M THY TA L THC
(Trinh Cong Son) ...................................36
33. M THNH PH Y SAO ..............................................................................37
34. Dim Xa(Trinh Cong Son)..................................................................................... 38
35. IP KHC MA XUN...................................................................................... 39
36. a b - Minh Khang .............................................................................................. 40
37. ng xa em m nay(Duc Huy, 1994).....................................................................41
38. ng xa t ma...................................................................................................43
39. EM CN NH HAY EM QUN......................................................................44
40 Em i H Ni Ph ....................................................................................................45
41. EM VN NH NGY XA..................................................................................46
42. Em Hin Nh Ma Soeur .......................................................................................... 47
43. Em Nh Tia Nng Mt Tri..................................................................................... 48
44. Em V Tinh Khi(Quoc Bao) ..................................................................................49
45. MI TNH U (FOREVER) ................................................................................50
46. Gp nhau lm ng ................................................................................................ 51
47. Gic m tnh yu .....................................................................................................52

48. Gi t n ng b n th m (Thanh Tng) ............................................................... 53


49. GIT SNG TRN M MT ..............................................................................55
50. Gc ph ru xanh ....................................................................................................56
51. H Ni m Tr Gi ............................................................................................... 57
52. H ni ma ny vng nhng cn ma ......................................................................58
53. H Ni v Ti ........................................................................................................59
54. Ht Cho Ngi Li .............................................................................................. 61
55. H trng .............................................................................................................62
56. HT VI DNG SNG......................................................................................... 63
57. Hy yu nhau i.......................................................................................................64
58. Khonh Khc...........................................................................................................65
59. Hy yu nh cha yu ln no .................................................................................66
60. Hoa S a.................................................................................................................67
61. Hoa s nh nng..................................................................................................68
62. Hng thm.............................................................................................................69
63. M LY ................................................................................................................70
64. Kachiusa..................................................................................................................71
65. Kip am m (Duy Quang)....................................................................................72
66. L Diu Bng ........................................................................................................73
68. Lng thm .............................................................................................................75
69. Lang Thang .............................................................................................................76
70. Li c ta v............................................................................................................77
71. Lng m. ...............................................................................................................78
72. MT TRI B CON .............................................................................................. 80
73. M Yu (Nguyen Phuong Uyen)..............................................................................81
74. MONG C K NIM XA .............................................................................82
75. Ma......................................................................................................................... 83
76. Ma Ngu ...............................................................................................................84
77. Ma thu cho anh (Ng Thy Mien & Thy Anh) ................................................85
78. Ma trn cuc tnh...................................................................................................86
79. Ngi tnh trm nm - c Huy .........................................................................87
80. Nh v em ...............................................................................................................89
81. Nh Du Yu .....................................................................................................90
82. Nh cnh vc bay (Trinh Cong Son)........................................................................91
83. NHNG NO NG PH SA ...........................................................................92
84. Nim khc cui......................................................................................................93
85. Ni y Bnh Yn.....................................................................................................94
86. Ni Nh Du m .....................................................................................................95
87. Na hn thng au ..................................................................................... 96
88. Ph xa .................................................................................................................97
89. Phng Hng ..........................................................................................................98
90. Ring mt gc tri................................................................................................ 99
91. Sc Mu ................................................................................................................ 101
92. Thnh ph bun (Lam Phuong) 4/4 | Slow Rock ................................................. 102
93. THNH PH TR................................................................................................ 103
94. Th thm ma xun ............................................................................................ 104
95. Thi anh hy v (1994)...................................................................................... 105
96. Thuyn v Bin ..................................................................................................... 106

97. Tia nng ht ma.......................................................................................... 107


98. Ting ht chim a a ......................................................................................... 108
99. Tnh C ................................................................................................................. 110
100. Tnh khc bun................................................................................................. 111
101. Tnh Nh ............................................................................................................. 112
102. Tnh thm duyn qu....................................................................................... 113
103. Tnh Th ............................................................................................................. 114
104. Tnh thi xt xa................................................................................................. 115
105. TNH XA ............................................................................................................ 116
106. Tnh xa khuyt (Trng Huy) ......................................................................... 117
107. Tc Em ui G (Th Hin)................................................................................ 118
108. Tc Gi Thi Bay ................................................................................................ 119
109. Ti ngn nm i................................................................................................. 120
110. Ti a Em Sang Sng ..................................................................................... 121
111. Tri Tim Khng Ng Yn.................................................................................... 122
112. Tr N Tnh Xa ................................................................................................... 123
113. Triu o hng............................................................................................... 124
114. Trng Vng ......................................................................................................... 125
115. T KHC MA NG..................................................................................... 127
116. c g ................................................................................................................. 128
117. Vn ht li tnh yu -Dng Th ......................................................................... 129
118. Vo H ................................................................................................................ 130
119. V L Em ....................................................................................................... 131
120. Vnh Bit Ma H ............................................................................................... 132
121. VA BIT DU YU........................................................................................ 133
122. Xin Lm Ngi Ht Rong (Trn Long n) .......................................................... 134
123. Ye^u Em ............................................................................................................. 135
124. Yu em di lu ................................................................................................. 136

1. 10 nm tnh c [A-G] [G-S] [S-Y]

2. Bi khng tn cui cng [A-G] [G-S] [S-Y]


Vu~ Tha`nh An
| 3/4 | Boston
La^'y to^ng, no^'t: do2 la mi
Nho+' anh nhie^`u ...

(2 = cao)

| Am
| Am
Nho+' em nhie^`u nhu+ng cha(?ng no'i
| A7
| Dm
No'i ra nhie^`u cu~ng va^.y tho^i,
| Am
| E7
o^i ddo+'n ddau dda~ nhie^`u ro^`i,
| Dm6 E7
|Am
mo^.t lo+`i the^m ca`ng buo^`n the^m co`n hu+'a gi` ?
| Am
| Am
Bie^'t bao la^`n em dda~ hu+'a
| A7
| Dm
Hu+'a cho nhie^`u ro^`i la.i que^n,
| Am
| E7
anh bie^'t tin ai ba^y gio+`,
| E7
nga`y co`n dda^y ngu+o+`i co`n dda^y
| Am
Cuo^.c so^'ng na`o cho+`
DK:
|F
| Am
Na`y em ho+~i con ddu+o+`ng em ddi ddo',
|F
| Am
con ddu+o+`ng em theo ddo' se~ ddu+a em sang dda^u ?
A7
| Dm
| Am
Mu+a be^n cho^`ng co' la`m em kho'c
|C
| E7
co' lam` em nho+' nhu+~ng khi mi`nh ma(.n no^`ng.
|F
| Am
Na`y em ho+~i con ddu+o+`ng em ddi ddo',
|F
|Am
con ddu+o+`ng em theo ddo' ddu'ng hay sao em ?
A7 | Dm
Xa nhau ro^`i thie^n ddu+o+`ng tho^i
| Am
|C
lo+~ cho tha^`n tie^n cha^'p ca'nh xo't ddau
E7
| Am
ngu+o+`i ti`nh si
| Am
| Am
Suo^'t con ddu+o+`ng ai di`u lo^'i,
| A7
| Dm
ha~y ye^u nhie^`u ngu+o+`i em to^i,
|Am
| E7
xin gu+?i em mo^.t lo+`i cha`o,
| Dm6
mo^.t lo+`i thu+o+ng mo^.t lo+`i ye^u
E7
| Am
|
la^`n cuo^'i cu`ng ...

3. Bn i hiu qunh[A-G] [G-S] [S-Y]

In tro : Dm C C Dm - Dm C C - Dm - Dm

Mt (Dm) ln cht nghe (Dm) qu qun (C) ti xa (F)


Ging (A) ngi gi ti (A) nghe ting (A7) rt nhu m (Dm)
Lng (Dm) tht bnh yn (Bb) m sao (C) bun th (F)
Git (Dm) mnh nhn ti (Bb) ngi ht (A7) bao gi (Dm)

K : Dm C C Dm - Dm C C - Dm - Dm

Ri (Dm) mt ln kia (Dm) khn gi (C) i xa (F)


Tng (A) rng c qun (A) thng nh (A7) ni qu nh (Dm)
Lng (Dm) tht bnh yn (Bb) m sao (C) bun th (F)
Git (Dm) mnh nhn ti (Bb) ngi khc (A7) bao gi (Dm)
K : Dm C C Dm - Dm C C - Dm - Dm

ng (Dm) no qunh hiu (Dm) ti (C) i qua (F)


ng (A) v tnh ti (A) c nng (A7) rt la (Dm)
ng (Dm) tht lng yn (Bb) lng khng (C) g nh (F)
Git (Dm) mnh nhn quanh (Bb) ph (A7) xa l (Dm)
K : Dm C C Dm - Dm C C - Dm - Dm

ng (Dm) no du ti (Dm) i n (C) cn say (F)


Mt (A) ln nm m (A) ti thy (A7) ti qua i (Dm)
D (Dm) tht l ri (Bb) lng khng (C) bun my (F)
Git (Dm) mnh tnh ra (Bb) nng (A7) ln ri (Dm)
K & Kt : Dm C C Dm - Dm C C - Dm Dm

4. Bn Em L Bin Rng[A-G] [G-S] [S-Y]


Sng tc: Bo Chn
Cc hp m c vit do Pham-Duc Thang, da theo
ting ht Thanh Lam.
| 4/4 | Moderate(Va, trung bnh)

Ly tng, nt: sol*

d
(* = thp)
Tnh i ...

Intro: (Piano solo) Cm G7 |Cm |Cm G7 |Cm |Fm |Cm |G7 ...
|Cm Fm |Fm Cm |Cm Fm |Fm C ... (it's a C, not Cm
here !)
|Cm
G7
|Cm
Tnh i sao i mi
nn sng di mnh mng ...
|Cm
G7
|Cm
Bn tay m ni nh
xn xao bin rng ...
|Fm
V em mt anh, mt anh
|Cm
Ma xun qua rt nhanh
|G7
|G7
Cn chng ni au ni au tui xanh

(Fm <-- Keyboard)


(Fm <-- Keyboard)

|Cm
G7
|Cm
Tnh anh nh cn l
cun i b ma ging
|Cm
G7
|Cm
Tnh em nh sng vng
trong xanh phng lng
|Fm
Ma thu qua qua
|Cm
Ma ng sang sang
|G7
|Cm
Tnh ra i vi vng ...
|Fm
Khi
|Ab
Khi
|Ab
Con
|Ab
Bn

G7

|Cm
anh xa em sng thi khng x b
|G7
em xa anh tr v ...
|Gm
sng lang thang kh ni u ngun
|G7
em, bn em bin cht

repeat

END with:

|Cm

Fm |Fm Cm |Cm Fm |Fm C ... (ended with C, not Cm !)

Kt thc mt bn nhc vi mt hp m trng, rt


thng c dng trong nhc phng t Th d nh bn
Hello ca Lionel Richie)

5. BIN CN
[A-G] [G-S] [S-Y]
1. C ngi [E7] , t lu nh thng bin. [Am]
Ngy xa bin xanh [Dm] khng nh by gi [G7] bin l hoang vng [C]
Li ti nh b [Am] ting gi tht cao [E7] bin trn ni au [Am]
Tnh [A7] em qu ln [Dm] sng cng v tan [G7] i ti nh mt [C]
Gic m khng cn [Dm6] , bin [E7] xa cn [Am]
Vng [A7] em trn i [Dm] bin thm than khc [G7] ngn ln vi ti [C]
Cng ti bin cht [E7] , cng em bin tan [Am]
Ngn nm ni au [Dm] ha kip my ngn [E7] c n bin cn [Am] .
2. C ngi [E7], hn ti ti phng tri [Am]
Bin xa lng nghe [Dm] trng xa ni nim [G7] bin khng ln ting [C]
i ti nh b [Am] trc nhng kht khao [E7] chm trong ni au [Am]
Tnh [A7] em qu ln [Dm]vi nhng am m [G7] lm nn oan tri [C]
Sng reo no n [Dm6] , hi [E7] u khng v [Am]
Vng [A7] em trn i [Dm] , bin thm than khc [G7] ngn ln vi ti [C]
Cng ti bin cht [E7], cng em bin tan. [Am]
Ngn nm ni au [Dm] ha kip my ngn [E7] c n bin cn [Am]
i ti nh b [F] trc nhng kht khao [E7] chm trong ni au [Am]
Ngn [A7] nm ni au [Dm] ha kip my ngn [E7] c n bin cn
[Am].

6.

Bin nh [A-G] [G-S] [S-Y]

Ngy mai em i Am
bin nh Am/G tn em gi v Dm/F
gi hn liu r l th E7
gi b E7 ct trng m khuya F7 E 7
Ngy mai em i Am/C
i ni Dm-E nghing nghing i ch E7si F trng em tng gi F6
nghe bun F6 nhp chn b v E7
Ngy mai em i
bin nh em quay v ngun
gi trng dng gi ngp hn
bn tay chn gi ma sang
Ngy mai em i
thnh ph mt m n m
hn l nghing vai gi bun
nghe ngoi bin ng bun hn
Hm no em vDm
bn tay bung li ng Am
n ln E7 cung phm ch E7
su ln y hoang vu E7
Ngy mai em i
bin nh tn em gi v
triu sng t m cn m
tri cao nu bc sn kh
Ngy mai em i
cn ru phong r bun
n ph nghe ma ti hn
nghe ngoi tri ging my tun
Ngy mai em i
bin c bng khung gi thm
ngy ma thng nng cn bun
bn tay nghe ngng tin sang
Ngy mai em i
thnh ph mt m n vng
na bng xun qua ngp ngng
nghe tri gi lng m thng .

7. Bun i cho mi
[A-G] [G-S] [S-Y]

Bun i [A] ta xin cho mi [F#m]


Khi ngi yu [D] ta b ta i [A]
Bun i [C#m] ta xin cho mi [D]
Khi tnh yu [Bm] chp cnh bay i [E]
Bun i [F#m] ta ang l loi [F]
Bun hi [D] ta ang n ci [A]
Bun i [C#m] hy n vi ta [D]
qun [Bm] chuyn tnh [E] xt xa [A]
Nu [F] trn ng tnh [Dm] ta l loi [G] mt mnh
[C]
Th trn [Am] ng i [F] ta c [B] mi bun i!
[E]...
Bun i [A] th nhn l th [F#m]
Sao ngi yu [D] vn mi say m [A]
Bun i [C#m] yu ng l th [D]
Sao tnh [Bm] ta mi mi am m [E]
Ngi yu [F#m] cho ta nim au [F]
Bun hi [D] cho ta qun mau [A]
Bun i [C#m] hy n vi ta [D]
qun [Bm] chuyn tnh [E] xt xa... [A]

10

8. C Ph Mt Mnh[A-G] [G-S] [S-Y]


(Ngc L)
| 2/4 | Fusion (Soft ballad)
Ly tng, nt: re2-bmi2 re2 bsi do
bsi
sol
Sng
nay c ph mt mnh
|Gm
|Gm7
Sng nay c ph mt mnh
|Cm7
|Gm
Si Gn cht ma cht ma
|D7
|D7
Nh em bao nhiu cho va
|Dsus4
|D7
Em i, em i
|Gm
|Gm7
Sng nay nghe ma quanh mnh
|Cm7
|Gm
Tri cht lnh nh ma ng
|D
|D
Nhng cn ma ri th
|A7
|Dsus4
Rt trn cuc tnh mong manh

|D7

|Gm
|Cm
Anh i mt ngy ma bun
|Eb
|Gm
Cn gi ng lnh y i tay
|C
|Gm
Anh i li ni ny
|C
|Dsus4
i mt nu ngi bun xa xm

|D7

|Gm
Nh cnh chim lc v phng no
|Eb
Theo bc chn mt ngy ma bay
|C
|Gm
Anh i li ni ny
|C
Cn gi ng cn bun mnh mang

|D7

|Dsus4

|Gm
|Gm7
Sng nay my thp trn u
|Cm7
|Gm
Tng git c ph ngt ng
|D7
|D7
Bit em ni du by gi
|D7
Em i, em i
|Gm

|Gm7

11

|Cm
|Gm

|D7

(2 = cao, b = gim)

Sng nay ngi khc mt mnh


|Cm7
Tng git su ri lng l
|D7
|D7
Bit anh ra i tht ri
|Cm
|Gm
.......... h

|Gm

(Repeat from Anh i ...)

(Last time:)
|Gm
|Gm7
Sng nay ngi khc mt mnh
|Cm7
|Gm
Tng git su ri lng l
|D7
|D7
Bit ta xa nhau tht ri
|Cm
|Gm
|Cdim
|Gm
.......... h ..... ...... h
|Cm
|Gm
|
|
.......... h .....
(Ht)

12

9. Ct bi[A-G] [G-S] [S-Y]


by Tri.nh Co^ng So+n
Comment: Ca'c gam ho+.p a^m ddu+o+.c vie^'t ra tu+` ta^.p nha.c
| 2/4 |

slow

La^'y to^ng, no^'t: la


la
la
Ha.t bu.i na`o ...

| Am
| Am
Ha.t bu.i na`o ho'a kie^'p tha^n to^i
| Dm
| Am
DDe^? mo^.t mai vu+o+n hi`nh ha`i lo+'n da^.y
| E7
| Dm
o^i ca't bu.i tuye^.t vo+`i
| E7
| E7
Ma(.t tro+`i soi mo^.t kie^'p rong cho+i
| Am
| Am
Ha.t bu.i na`o ho'a kie^'p tha^n to^i
| Dm
| Am
DDe^? mo^.t mai to^i ve^` la`m ca't bu.i
| E7
| Dm
o^i ca't bu.i me^.t nhoa`i
| E7
| Am
Tie^'ng ddo^.ng na`o go~ nhi.p kho^ng nguo^i

DK:
| A
| A
Bao nhie^u na(m la`m kie^'p con ngu+o+`i
| A7
| D
Cho+.t mo^.t chie^`u to'c tra('ng nhu+ vo^i
| Bm
| E7
La' u'a tre^n cao ru.ng dda^`y
| A
| F#m
Cho tra(m na(m va`o che^'t mo^.t nga`y

| Am
| Am
Ma(.t tro+`i na`o soi sa'ng tim to^i
| Dm
| Am
DDe^? ti`nh ye^u xay mo`n tha`nh dda' cuo^.i
| E7
| Dm
Xin u'p ma(.t bu`i ngu`i
| E7
| E7
Tu+`ng nga`y qua mo?i ngo'ng tin vui
| Am
| Am
Cu.m ru+`ng na`o la' xa'c xo+ ca^y
| Dm
| Am
Tu+` vu+.c sa^u nghe lo+`i mo+`i dda~ da^.y
| E7
| Dm
o^i ca't bu.i pha^.n na`y
| E7
| Am
|
Ve^'t mu+.c na`o xo'a bo? kho^ng hay ....

13

10. CY N SINH VIN


[A-G] [G-S] [S-Y]

i [Am] sinh vin c cy [G] n guitar [Am]


n [F] ngn ln chng ta [C] cng ha ca
C [Dm] anh bn xa nh [Am]
C [F] c bn [G] nh cha [C]
Ct [Em] vang cng li ca [Am]
i [Am] sinh vin qu cy [G] n guitar [Am]
Nh [F] guitar mi quen [C] nng mi ca
Bung [Dm] ting n, tang tnh tang tnh [Am]
Ht [F] ln bi [G] nh thng [C]
Thng [Em] mn tnh ng hng [Am]
i [F] sinh vin, sng trong [G] tnh bn thn [C]
Khi anh [D] thy bun ti [Am] nng phm n
Tnh [D] tang tnh tnh tang [Am]
Cng [F] dt nhau qua [G] nhng ngy gian kh [C]
Cng [F] dt nhau [G] qua qung i [Am] sinh vin
Ri [F] mai y, bc danh [G] li phn hoa [C]
Khi nghe [D] ting n ta [Am] nh nm no
Thc [D] sut m di nhng ngy thi n [Am]
Gi [F] nh nhau [G] ,nh nhau tht nhiu [C]
Gi [F]nh nhau [G] , ta m n guitar [Am]

14

11. Chia Tay Hong Hn[A-G] [G-S] [S-Y]


Nhc: Thun Yn, th: Hoi V)

| 6/8 | Va phi - Nng chy


Ly tng, nt: Re

Mi
La* D
(* = thp)
Anh phi v thi ...

|Am
|Am
Anh phi v thi xa em thi ...
|Am
|C
|A
Hong hn yn lng cng theo v ...
|A
|F
|F
Git nng cui ngy ri xung tc
|E
|Am
|Am
M li t bit chng ln mi ...
|Am

|Am

|E
|Am
Anh phi v thi xa em thi
|A7
|Dm
Xa hng cy m h hn ta ngi
|Am
|Am
Hoa kh rng tm ngn li nh
|E7
|E7
|Am
mi lng ta xao xuyn bi hi ...
|Am
|Am
Chia tay em chia tay hong hn
|F
|F
Chia tay em chia tay hong hn
|Dm
Anh mang theo v tnh yu v ni nh
|F
|Bb
Anh mang theo v con tim c n ...

|Am

|Am

|Bb

|Dm
|Dm
Chia tay em chia tay hong hn
|A
|E
Chia tay em chia tay hong hn
|E
|Am
|Dm
Gi li cho em tri tim thp la
|E
|E
|Am
Gi li cho em ... mt na vng trng ...

15

|Am

12. Chia Tay Ti`nh DDa^`u (1987) [A-G] [G-S] [S-Y]


(Nguyen Ngoc Thien)
Comment: Ca'c ho+.p a^m ddu+o+.c vie^'t ra tu+` ta^.p nha.c (Made in
Vietnam)
| 4/4 | Slow surf
La^'y to^ng, no^'t: la
si
do2
(2 = cao)
Ngu+o+`i ye^u ho+~i ...
|Am
Ngu+o+`i ye^u ho+~i xin gia^'u le^. sa^`u
|Dm
khi chia tay ti`nh dda^`u
|G7
Du` xa ca'ch nhu+ng nhu+~ng ngo.t
|C
nga`o ta quen nhau nga`y na`o
|F
Co`n dda^u ddo' tre^n pho^' he.n ho`
|Dm7
Co`n in da^'u phong ki'n mo^.t ddo+`i
|Bm7(b5)
Cu+o+`i le^n ddi ngu+o+`i ye^u o+i
|E7
du` lo`ng ta na't tan
|Am
Ti`nh ye^u ddo' nhu+ phe'p nhie^.m ma`u
|Dm
cho ta qua tu+`ng nga`y
|G7
Ti`nh ye^u dde^'n nhu+ so'ng di.u
|C
da`ng ta ye^u em no^`ng na`n
|F
Ti`nh nhu+ gio' bay dde^'n ti`nh co+`
|Dm7
DDe^? muo^n kie^'p kho^ he'o ddo+.i cho+`
|E7
Ngu+o+`i ye^u o+i ti`nh ye^u ddo^i ta la`
|Am
co+n ddau cuo^'i cu`ng ...

|Dm
G7
La^`n cuo^'i xin gia^'u chua xo't
|C
F
DDe^? tra'i tim bo+'t ba(ng gia'
|Bm7(b5)
Ru+o+.u nha('p trong phu't
|E7
A7
chia tay sao cay dda('ng
|Dm
G7
La^`n cuo^'i kho^ng no'i xa ca'ch
|C
F
So+. u+o+'t ddo^i ma('t nhung nho+'
|Bm7(b5)
E7
|Am
DDu+o+`ng pho^' trong phu't chia ly
cu'i dda^`u ...

16

13. Chiu Matxcva


[A-G] [G-S] [S-Y]
Vn(Dm) cy lc chiu bung (Gm)khng cn ting(A) r ro(Dm)
Chm(F) su trong im lng(Bb) di trng sao(F)
i(E7) thn(A7) thit(Dm) nhng chiu, ngoi thnh Matxcva(Gm)
Lng trong ti(Dm/A) khi vng trng(A7) ri chiu(Dm)
i(E7) thn(A7) thit(Dm) nhng chiu, ngoi thnh Matxcva(Gm)
Lng trong tim(Dm/A) ti bn hi(A7) bao iu(Dm)

17

14. CHIU MT MNH QUA PH


[A-G] [G-S] [S-Y]

Chiu mt mnh [Cm] qua ph m thm nh nh tn em [Fm]


C khi[Ab] nng khuya cha ln [G]
M mt [G] loi hoa cht tm [Cm]
Chiu mt mnh [Cm] qua ph m thm nh nh tn em [Fm]
Gt chn [Ab] i khi mm [Fm]
Gi bun [G] cho mnh nh tn [Cm]
Chiu qua [Cm] bao nhiu ln mi ci [Eb]
Cho mnh [C] cn nh nhau [Fm]
Chiu qua [Cm] bao nhiu ln tay mi [Eb]
Nghe bun [Cm] gh mi su. [G]
Ngy no [Eb] mnh cn c nhau [Fm] xin cho di lu [G]
Ngy no [Eb] i thi c nhau [Fm] xin ngi [G] bit au. [Cm]
Chiu mt mnh [Cm] qua ph m thm nh nh tn em [Fm]
Gi i [Ab] gi i bay ln [G] bi ng [G] cay lng mt
[Cm]
Chiu mt mnh [Cm] qua ph m thm nh nh tn em [Fm]
o xa [Ab] cha quen phong trn [Fm]
i ma [G] thu vng o thm. [Cm]
Chiu mt mnh [Fm] qua ph m thm nh nh tn em [Bbm]
Bc chn [C#] nghe quen[C] cng bun[Bbm]
Ly tri[C] xin cn [C#]tui xanh [Fm]
Cn mt mnh [Cm] trn ph m thm nh nh tn em [Fm]
Ngoi kia [Ab] khng cn nng mm [A]
Ngoi kia [Fm] ai cn nh tn [Cm] (2 times)

18

15. Chiu nay khng c em

(Ngo Thuy Mien) [A-G] [G-S] [S-Y]


| 4/4 | Slow rock
La^'y to^ng, no^'t: La*
Re* Re*
#Fa
#Fa La
Mi2
Do2
Chie^`u nay mi`nh lang thang tre^n pho^' da`i
|D
|F#m
Chie^`u nay mi`nh lang thang tre^n pho^' da`i ...
|G
G#dim
|D
Kho^ng co' em ai chung bu+o+'c do^~i nhau gia^.n ho+`n ...
|G
|D
Kho^ng co' em ddu+o+`ng xu+a gia(ng ma('c ma^y tro^i
Bm
|A7
Chie^`u na`o hai ddu+'a chung ddo^i
|A7
La(.ng nhi`n mu`a thu la' ro+i ...
|D
|F#m
Du` mai ti`nh le^n kho+i nhu+ so'ng ga`o ...
|G
G#dim
|D
Kho^ng co' em cho pho^' va('ng da^'u cha^n he.n ho` ...
|G
|D
Kho^ng co' em mu`a thu tho^i la' vu+o+ng bay
Bm
|A7
Mu`a ddo^ng buo^'t gia' qua dda^y
|D
Vo`ng tay a^'y o^i sao le? loi ...
D7

|G
|F#m
Kho^ng co' em ddo+`i mi`nh sao va('ng vui
|G
A
|D
Cuo^.c ti`nh nhu+ la' kho^ mo^.ng mo+ co+n me^ chie^`u ...
|G
A7
|A7
Kho^ng co' em ddo^i ma('t buo^`n na`o ddo+.i cho+`,
D
|C#m
xin cho nhau lo+`i vo^~ ve^`,
A7
|D
sao dda`nh que^n ddi nga`y tha'ng ddo' ...

D7

|G
|F#m
Kho^ng co' em mo^.t mi`nh ta vo+'i ta
|G
A7
|D
nga`y da`i tho^i cho'ng qua tuo^?i hoang tro^i vai ga^`y ...
|G
A7
|A7
Nhu+ u+o+'c mo+ xin nho+' la^`n mi`nh he.n ho`,
D
|Bm
xin cho nhau mo^.t lo+`i ro^`i,
A7
|D
A7
xin ti`nh ye^u ha~y le^n ngo^i ...
|D
|F#m
Ro^`i mai mi`nh em tho^i tre^n pho^' ngu+o+`i ...
|G
G#dim
|D
Sao ma('t nhung kho^ng nuo^'i tie^'c kha't khao ddo+.i cho+` ...
|G
|D
Kho^ng co' em co`n ai thu+o+ng la' thu bay
Bm
|A7
Co`n ai vu+o+ng va^'n co+n say
|D
DDo+`i gian do^'i co^ ddo+n mi`nh ta ...

19

16. Cho em mt ngy - Dng Th [A-G] [G-S] [S-Y]


Am---------E7---------------------Am
Cho em mt ngy, mt ngy thi
Am/C----------------------------------G
Mt ngy khng khc khoi ch i
E--------------------------------------------------Mt ngy khng ma ri, ma ri bun ti
-----------------------------------E7
Mt ngy khng t ti heo may
Am---------E7---------------------Am
Cho em mt ngy, mt ngy thi
Am/C------------------------------G
Mt ngy khng c m vi vi
E-----------------------------------------------------Mt ngy i chn, i chn khng mt mi
E7------------------------------Am
ng v khng c l thu ri
Am--------------------F----------------------------Am----G----Am
L mt ngy anh n khng tr hn cng em
Am------------------F----------------------------Am----G----F-Mt n hn say m sau nhng li u tin
-------------------------Dm---------------Am-----------------Ngy ma ng m p trong vng tay anh nng nn
E7--------------------------------------------------G-------Am-Mt ngy cho em, cho em mt ngy du dng
Am-------------------F------------------------------Am----G-----Am--L mt ngy anh n nh c nguyn ca em
Am--------------------F----------------------------Am-----G------F---Mt ngy ma reo ht nh ting ci ca anh
-------------------------Dm----------------------Am----------Ngy ma ng m p trong vng tay anh nng nn
E7-------------------------------------------------Am
Mt ngy cho em, cho em mt ngy du dng

20

17. Chuyn Hn H [A-G] [G-S] [S-Y]


(Tran Thien Thanh)
| 4/4| Rumba
La^'y to^ng, no^'t: La* La*
Re*
(* tha^'p)
He.n chie^`u nay ...
|D
|D
He.n chie^`u nay ma` sao kho^ng tha^'y em ?
|A7
|D
Gio' hiu hiu lo`ng bo^~ng nghe la.nh the^m
|Em
|Em
Chie^`u mu` su+o+ng hay mu` kho'i thuo^'c anh ?
|A7
|A7
Em kho^ng la.i anh nhu? lo`ng sao dda^y ?
|D
|D
Em cu+' he.n chie^`u mai ro^`i la.i kho^ng tha^'y em
|A7
|D
A'o ai xanh ho+` hu+~ng ddi va`o dde^m
|Em
|Em
DDo+.i mo^.t gia^y nghe ba(`ng the^' ky~ sa^`u
|A7
Em mo+'i ye^u la^`n dda^`u
|D
Anh dda~ ye^u la^`n sau
|Bm
|Bm
Cha('c ta.i chie^`u ho^m nay kho^ng co`n na('ng
|D
|Em
DDe^? the^m ho^`ng ddo^i ma' tha('m giai nha^n
|A7
|Em
Cha('c ta.i mu+a no+i vu`ng xa ti't ddo'
|A
|D
so+. mu+a la(.c ddu+o+`ng la`m u+o+'t a'o em anh
|Bm
|Bm
Hay ta.i nga`y ho^m kia em ga^`n kho'c
|D
|Em
Anh vu.ng ve^` que^n lau ma('t thu mu+a ?
|A7
|Em
Tho^i em cu+' he.n nhu+ng em ddu+`ng dde^'n nhe'
|A7
|A7
dde^? anh buo^`n nhu+ anh cha`ng la`m tho+ !
|D
|D
Em co' hay tro+`i buo^`n tro+`i chuye^?n mu+a ddo' kho^ng ?
|A7
|D
Bie^'t ye^u em la` bie^'t nghe cho+` mong
|A7
|Em
Chuye^.n ti`nh ye^u muo^n nga`n kie^'p dde^'n nay
|A7
Na`ng cu+' que^n he.n hoa`i
|D
Cha`ng cu+' quen cho+` ai

21

18. C b c chic rng khnh [A-G] [G-S] [S-Y]


Tran Thiet Hung
comment: ca'c gam ho+.p a^m ddu+o+.c vie^'t ra tu+` ta^.p nha.c

| 4/4 | Cha Cha Cha


La^'y to^ng, no^'t: #fa la
Na`y co^

re re
be' co' ...

|D
|Em
Na`y co^ be' co' chie^'c ra(ng khe^?nh
|A
|D
Sao thu+`a mo^.t ca'i cha('c dde^? la`m duye^n
|Em
|A
Vo^.i va`ng chi (ma`) hi`nh nhu+ lo+ dde^?nh
|A7
|D
DDe^? la.i sau lu+ng tie^'ng ho't va`nh khuye^n
|D
|Em
Na`y co^ be' so'ng ma('t mo+ mo^.ng
|A
|D
Mo^i cu+o+`i no+? tha('m nhu+~ng ddo'a ho^`ng duye^n
|Em
|A
La`m lo`ng ai tu+`ng dde^m ngo+ nga^?n
|A7
|D
DDe^? mo^.ng mo+ sao nho+' qua' nu. cu+o+`i

|D
G
|G
D
Co^ be' o+i ! Co^ be' o+i !
|A7
|D
Lo+~ ga(.p la`m chi ro^`i va^'n vu+o+ng
|D
G
|G
D
O^i ! Nho+' thu+o+ng O^i ! Nho+' thu+o+ng
|A7
|D
Tha'ng nga`y ngo+~ nhu+ chuye^.n hoang ddu+o+`ng
|Bm
|Em
Co^ be' dda^u la` hoa ma('c co+?
|A7
|D
Ma` sao ru.t re` nhu't nha't be' o+i !
|F#m
|F#m
Co^ be' la` nu. hoa mo+'i no+?
|A7
|D
DDe^? dde^m buo^`n ray ru+'t nhu+~ng lo+`i tho+

22

19. C B DI HN (1991)
(Nguyen Ngoc Thien)

| 4/4 | Vui ti, nh nhnh

Ly tng: re

sol sol
Chiu hm nay ...

|G
|Am
Chiu hm nay va tan bui hc
|D
|G
Em l ng ra trc sn trng
|E7
|Am
Dng nh anh ng bao gi
|D7
|D
i ch em lu
|G
|Am
Lng em nh ma xun n gn
|D
|G
Nhng con tim sao c ngp ngng
|E7
|Am
V sao anh khng ni bao gi
|D7
|G
Li yu em m say ...
DK:
|G
|Am
Em ght anh gi em c b
|D7
|G
Nn thy anh em v nh khng thy
|Em
|Am
Em bt anh lm ci ui em
|D7
|D
Xem rt ti nghip ...
|G
|Am
Anh c theo hng trm cy s
|D7
|G
Em vn khng thm quen anh
|Em
|Am
Em ng l d lng nghe xao xuyn
|D7
|G
ng i anh cha ...
ng i anh cha !.

23

[A-G] [G-S] [S-Y]

20. C i Khi [A-G] [G-S] [S-Y]


(L Vn Cng)

| 2/4 | Ballad

Ly tng, nt: re2 mi2 re2


do2 (2 = cao, re2 = re cao)
i c i khi

|Dm
|Am7
|Dm
|F
i c i khi thm nh gi i hoang
|Bb
|Eb
|Gm7
Sng kip lang thang do chi khp ni rng
|Am7
|Dm
|C7
|F
R l ri vng v thm bin mnh mng
|E7
|A7
|Bb
|Gm
Vt ngn sng dng trn
|E7
|A7
|Dm6
|Dm6
Ta l gi trn ngn ...
|Dm
|Am7
|Dm
|F
i phi chi ta l con sui sng kia
|Bb
|Eb
|Gm7
Sng kip giang h do chi ht bn b
|Am7
|Dm
|C7
c ting chim v em mi ngy th
|E7
|A7
|Bb
|Gm
Ta u bit mong ch
|E7
|A7
|Dm6
|Dm6
Ta thi ht vt v ...

|C
|F

Hp m cn li nh trn

i c i khi thm nh lc tui th


Sng sng tung tng a vui ht vang lng
Chng bit suy t i kia vn vng g
Ri chiu ti m mng
i ch sng tng bng
i c i khi nm nghe nhng cn ma
Mun sng c n cng chn m trong phng
Ch thy mi hin v ta ng co ro
Bun nh khi ln tri
Lng nhp ri ti bi
i c i khi thm nh nhng con chim
C ht lu lo ri tung cnh ln tri
n n o hoang tm ni vng bng ngi
Ri ci ni mt mnh
V lng khc mt mnh

24

|C

21. C GI N T HM QUA [A-G] [G-S] [S-Y]


V ri ta ha s quay tr li (Am)
vo mt ngy mai (Em) nh hai ngoi bn (F)
mt ngy (G) qun tt c (Em)
li nh v nhau (Am)
cng nm thng (F) cn u th

v ngy hm nay anh nh a tr,(Am)


ca ngy hm qua Em) xa xi tm v (F)
li th (G) ta nh nh la (Em) soi m lng anh(Am)
nh chnh em (Dm) c gi(G) n t hm qua(Am)

Tnh yu gi tri xa d m li (Am)


V nu thuc v (Em) nhau em s tr li (F)
v Anh uc thy (Dm) hoa ri nh cn ma ( (G)
ti thm nhng con ng

Dung nh l vn th em khng tr li(Am)


mi mi l nh th (Em) anh khng tr li (F)
dng thi gian tri (Dm )nh nh sao bng (G)
trong khonh khc (E9) qua chng ta (Am)
nhiu nm xa hnh phc (F) anh mun bn em (G)
cuc i ny d ngn (E9) ni nh qu di (Am)
v cgn ln (Dm) mong b li (G)
nh ngy hm qua

25

22. CON NG N TRNG


[A-G] [G-S] [S-Y]

Mt chiu [Am] i trn con ng ny


Hoa ip vng [G] tri di chn ti [C]
Ngp ngng [Am] trong ti nh thm hi [Dm]
ng [E7] v trng i sao l qu! [E7]
Mt ln [Am] i qua con ng ny
Bao k nim [G] cht sng trong ti [C]
V li [Am] trong sn ngi trng ny [Dm]
Cn [E7] u y ni nh v b [Am]
Nh [Am] nh nhng ngy ni y [G]
Cng bn b sng di mi trng ny [Dm]
Nh ting ni thy c [Am]
Chp cnh ta bay [E7] bay vo cuc sng [E7]
Nh [Am] nh mi ma thi qua [G]
L mt ln ghi du trong cuc i [Dm]
Nh gh hng cy [Am]
Lm bn cng ti [E7] mi ln n trng [Am]
Nh mi [Am] ngy chia tay [E7]
N ci cn xao xuyn lng ai [Am]
Nh mi [Am] ngy chia tay [E7]
Cng bn b n nhng min xa [Am]

26

23. Cn ng Xa Em i[A-G] [G-S] [S-Y]


Chu K & H nh Phng
Cc gam hp m c vit do Pham-Duc Thang(PDT),
da theo ting ht Nhu Quynh(NQ). NQ ht tng Gm,
nhng Thang vit tng Am cho d ch :-)
(Error corrected Nov. 9th 1999)

| 4/4 | Bolero chm (slow bolero)

Ly tng, nt: mi

d
sol-la la la
(d = do thp)
Con ng xa em i ...

|Am
|Am
|Dm
Ni y phin gc canh di
| F
|Am
E p i li mnh cn nh
thng hoi

Con ng xa em i
|Dm
Vng ln mi tc th
|Am

Am
Ng hn dng ti t
|Dm
Anh lm th Vu-Qui

|Am
| C
Em i ! mu o phong sng
| C
Mnh c huy hong
| C
c bn tay chnh nng
|Am
|Dm
Dng hoa, dng ht n tnh
| F
Tnh n bao gi
|E7
Hi ng xa m nh

|E7
Khch qua ng lng nghe
|E7
E7
Chuyn tnh ta ghi

|Am
Nhng ma trng Vu-Qui
|Dm
V ma gi khng v
|Am
| Am
Chin trng anh bc i
|Dm
C nng hoen i mi

|Am
Con ng xa em i

|E7
Ngng theo ng vng hoe
|Am
| Am
Hi cn ai c tri

|Dm
Thi gian c qun g
|Am
| Am
mn kia vn ghi
| Dm
Ghi mt m trng thanh
| E7
Qun bn ng vng tnh
|Am
| Am
Ch cn em vi anh

DK:
|Am
| C
Em i ! nhn gi ln khi
| C
Lng c trng vi
| C
Mt ngi xa cui tri

repeat from DK

27

24. Con gi by gi[A-G] [G-S] [S-Y]


(Quoc Hung)
| 4/4 | Disco soul (Tip: Em9(maj7) can replace by Dm, sound very OK)
La^'y to^ng, no^'t: Do2
Si
La Si
Mi
(2 = cao)
Bie^'t ye^u la` phu~ pha`ng
|Am
Bie^'t ye^u la` phu~ pha`ng
|Dm7
Bie^'t ye^u la` ngo+~ nga`ng
|Bm7(b5)
|E7
Sao ta cu+' ca('m
dda^`u ma` ye^u
|Am
Bie^'t ye^u la` lo+~ la`ng
|F
Vie^'t thu+ ti`nh cho na`ng
|E7
|Am
Sao na`ng vu vo+ la`m ngo+ ...
|Am
Bie^'t ye^u la` ddau buo^`n
|Dm7
Bie^'t ye^u la` bie^'t buo^`n
|Bm7(b5)
|E7
Sao ta cu+' ma~i
hoa`i co`n ye^u
|Am
Bie^'t ye^u na`ng kho^ng tha`nh
|F
Tra'i tim na`y tan ta`nh
|E7
|Am
Xin la`m ngu+o+`i ddie^n vo+'i na`ng
|G7
Con ga'i ba^y
|Bm7(b5)
Con ga'i ba^y
|G7
Con ga'i ba^y
|E7
Con ga'i ba^y
|G7
Con ga'i ba^y
|Bm7(b5)
Con ga'i ba^y
|G7
Con ga'i ba^y
|E7
Con ga'i ba^y

|C
gio+` thi'ch la`m duye^n
|Em
gio+` hay gia? vo+`
|Fmaj7
gio+` thi'ch la`m ngo+
|Am
gio+` qua' tho+` o+ ...
|C
gio+` thi'ch la`m duye^n
|Em
gio+` hay gia? vo+`
|Fmaj7
gio+` thi'ch la`m ngo+
|Am7(add4) |
gio+` qua' tho+` o+ ...
....

|Em9(maj7)
|Am6
Ta bie^'t ye^u la` se~ ddau
|D7
|G7
Ta se~ ye^u na`ng kie^'p sau
|Cm11
|Fmaj7
Xin gio^'ng nhu+ mo^.t gia^'c mo+
|C13
|Am7(add4)
Vi` con ga'i ba^y gio+` kho' ye^u va` de^~ ye^u

28

25. CN TA VI NNG NN
[A-G] [G-S] [S-Y]
C................................F..................G.............
Ngy va xinh cho nhng n cn tri qua tim m
C.......F........................Dm.........E..............Am..C
m ,cho xn xao qua gic m,dy ln i vn th.N
..........................F..............................G.
trn xinh cho ting ni tha, vang vng vo i chi
..C.................F....................Dm....................E
chang ,cho nng tt cho trng rm ln cho va i chn em n.

.........Dm.....................Am..........F........................Am
Ny em ngoan i ,ni cu tnh, cho thn ta ti sinh,
.F......................C.................E...............Am...Dm
c ni kh ni kh thi ,l khin ta vui ri, em tung
..................Am...........F.................C...........F.
tng n ni ny gi gi v cho l bay gn li y
.............G..............................E.....................Am
ngm nhng hn hoan bn i cn ta vi nng nn.
Ngy tht xinh cho mt em huyn ,cho cu ca ngt ting ,em ra i
nhan sc i ,th nn em ng i ,n trn xinh ,cho ting ni tha,c
du dng dng sui ngoan ,cho o mi vut ve b vai ,cho tnh nng
nng m i . Ny em ngoan i hy ra nhn, cy xanh ln ting y ,gi
ni vi l non rng mt em trong ngn,em tung tng n ni ny
gi gi v cho l bay ,ngi li y ngm nhng hn hoan bn i ,cn
ta vi nng nn !

29

26. C Tm ngy nay[A-G] [G-S] [S-Y]


--- Ngc Chu ---

Qu Hng (G)chn thanh bnh (Bm)c bu(Am) tri xanh thm


xanh.(D)
ng la (G) thng cnh c bay(Bm) lp lnh cnh diu(D) m
c tui th (D7)
Em ra (G) chn thnh (Bm) xa ri (Am) vng tay m yu (D)
T nay (G) gia chn phn hoa (Bm) xa ri cnh diu (D) m c
hm no (G)
Xa (G)cnh diu (C) m c tui th (Bm)
Nh thng nhng li m ru(Am) nhng m trng rm sng
trong.(D7)
M (G)c thnh (C) c Tm ngy xa(Bm) sm hm khng ngi
gian kh.
Ting chim oanh vng thit tha
Em ra (G) chn thnh (Bm) mong thnh (Am) c Tm ngy nay
(D)
T nay (G) gia chn phn hoa (Bm) lp lnh cnh diu (D) m
c hm no (G)

30

27. n B

(Song Ngoc) [A-G] [G-S] [S-Y]

Comment: Ca'c gam ho+.p a^m ddu+o+.c vie^'t ra tu+` ta^.p nha.c
| 4/4 | Slow Rock
La^'y to^ng, no^'t: mi
do
mi
DDa~ tu+` la^u ...
| Am
| F
DDa~ tu+` la^u to^i va^~n thu+o+`ng trong bo'ng dde^m
A7
| Dm
Mang no^~i buo^`n kho^ng bie^'t te^n
G7
| C
To^i dda~ tha^`m the^` ma^y he.n gio'
| Am
C
To^i muo^'n la'nh xa chuye^.n ddo+`i
| Dm
F
To^i muo^'n que^n ddi loa`i ngu+o+`i
| Dm6
|E7
To^i u+o+'c mo+ trong cuo^.c ddo+`i kho^ng co' dda`n ba`
| Am
| F
Bo^~ng mo^.t ho^m to^i vo+'i ngu+o+`i quen bie^'t nhau
A7
| Dm
To^i nghi~ ti`nh chi? the^' tho^i
G7
| C
DDa^u bie^'t lo`ng tha^`m mang nie^`m nho+'
| Am
C
To^i muo^'n la'nh nhu+ng la.i ti`m
| Dm
F
To^i muo^'n que^n nho+' ca`ng nhie^`u
|E7
|Am
To^i muo^'n xa nhu+ng la.i ga^`n ho+~i dda`n ba` o+i
| C
| Am
O^i dda`n ba` la` nhu+~ng nie^`m ddau
A7
| Dm
hay dda`n ba` la` ngo.c nga` tra(ng sao
G
| E7
Am
O^i dda`n ba` la.i la` con dao la`m tim nho? ma'u
| C
| Dm
O^i dda`n ba` di.u ngo.t dde^m qua
G
| C
Hay dda`n ba` la.nh lu`ng ho^m nay
A7
| Dm
O^i dda`n ba` la` va^`n tho+ say
E7
Am
Khu'c nha.c chua cay
| Am
|F
Vi~nh bie^.t nhau thu+o+ng chu't ti`nh no+i xu+' xa
A7
| Dm
To^i bie^'t ro^`i em se~ que^n
G7
| C
Muo^n kie^'p buo^`n mi`nh to^i sa^`u nho+'
| Am
C
Em dda~ dde^'n nhu+ huye^`n thoa.i
| Dm
F
Em dda~ ddi kho^ng mo^.t lo+`i
| E7
|Am
O^i the^' nha^n, o^i cuo^.c ddo+`i ho+~i dda`n ba` o+i

31

28. U PHI BI MA THU[A-G] [G-S] [S-Y]


..........Am
Em ru g
..........................
Li ru cho ni
...................Dm..........................Am
ni tt nguyn vt so thi gian
..........E
Em ru g
.........................Dm
Li ru cho bin khi
..............................C..............Am
Bin khi bit bao gi ngng li
..........Am.....F
Em ru g
.................G
Li ru cho anh
.....................E.........................Am
Mt i am m mt i ging t
....................Dm
Em ru g cho ta
...............................E7
Khi bao ngy phi pha
......................Cmaj7.....................Am
Cu ht ngn ln bng tt na chng
.......................E
Thi ng ht ru
.........................C
Thi ng day dt
...................E..............E7................Am
L trt ri nhiu u phi bi ma thu.
Em ru g
..........................
Li ru bao tic nui
...................Dm..........................Am
Tic nui mt i c vng tn phai
..........E
Em ru g
.........................Dm
Li ru cho ngy mai
..............................C..............Am
Thi gian c bao gi tr li
..........Am.....F
Em ru g
.................G
Li ru cho anh
.....................E.........................Am
Mt i am m mt i ging t
....................Dm
Em ru g cho ta
...............................E7
Khi bao ngy phi pha
......................Cmaj7.....................Am
Cu ht ngn ln bng tt na chng
.......................E
Thi ng ht ru
.........................C
Thi ng day dt
...................E..............E7................Am
L trt ri nhiu u phi bi ma thu.

32

29. M TN HN [A-G] [G-S] [S-Y]


[C]Em bn mnh [F]anh lng yn di [C]bn th
[Am]V quanh chng [Dm]ta nim vui [C]sng chan ha
[G]Tnh duyn nh b thnh i c [C]m hoa.
[Am]Bao nhiu c m gi y [Em]kt [G]se
[C]Ta bn mnh [C]nhau ri i gia con ng.
[Am]a ta sut [Dm]i v ni x [C]thin ng.
[G]V ni t m nh n c [C]cao dy.
[C]A-ve-ma-[G7]ri-[C]a ngi yu [G]hi i ngi, ngi yu
[C]du i
Cng bn [G]nhau sut i, cng chia [C]st ni vui.
Hay ni [Am]bun, cng cho nhau bit bao l [Em]u phin.
i qua [Am]mau vi mi u gi y s [Em]trng [G]phau.
[C]i vai k v[F]ai v tay nm [C]tay ri
[Am]i thi vng [Dm]tanh v ta kt [C]i ri
[G]Tnh nay nng m gi y ht [C]u hoi.
[C]A-ve-ma-[G7]ri-[C]a

33

30. Du Yu Tnh u [A-G] [G-S] [S-Y]


(Ngoc Le)

| 4/4 | Epic ballad


Ly tng, nt: Fa

Mi
Re
F
La*
La*
(* = thp)
S khng cn nhng ngy mng ...

Dm
|Dm
S khng cn nhng ngy mng ...
|Bb
|A
Bn cy phng v trm nhn nhau ...
|C
|C
|Dm
S khng cn nhng hn h nao nao con tim ...

|Dm

|Dm
|Dm
S khng cn nhng i ch ...
|Bb
|A
S khng cn nhng gin hn vu v ...
|C
|A
S khng cn na tht ri ...
|Dm
|Dm
Khi anh ni chia tay ...

DK:
|D
|D
|F#m
S nh hoi n hn ngt ngy ...
|D
|D
|G/A
S nh hoi mt chiu vng di ...
|D
|D
|F#m
S nh hoi vng tay mn yu ...
|D
|D
|A
S nh hoi nh hoi ...
|A7
|A
|D
|D
Nhng du yu tnh u ...

|Dm
|Dm
S khng cn nhng rn rng ...
|Bb
|A
Di hin nh ng nhn tri ma ...
|C
|C
|Dm
Tri tim nh mun ngng p khi anh hn em ...
|Dm
|Dm
S khng cn nhng ngt ngo ...
|Bb
|A
Trao i b mi ln u tin ...
|C
|A
S khng cn na tht ri ...
|Dm
|Dm
Khi anh ni chia tay ...

34

|Dm

31. iu khng tht p sao


[A-G] [G-S] [S-Y]
Nhc Nht(trong phim hot hnh fan-tan-si )
Li vit: Hoi An
slowsuft
Dm------------C-------------- F---------------C
Li ru thit tha nh theo gi mi ngn nga
Dm---------------C------Bb--------------------F
snh vai bn ngi thong nghe mi ci
Dm--------------C----------------F--------------C
T trong tri tim nim hnh pht t i mi
F---------------C-------Dm---------------------A7
hi anh hay ko tnh em mnh mng
(nh trn)
H in bng trng nhn m vng rt lung linh
dng anh bn em pht giy m m
ngn sao sng soi dng sng trng vt trn my
hi anh hay chng tnh em mnh mng
K:
Dm----------F-------------C
Git nc mt (em) ri
F-------------------Bb---------------------------F----------C----------------Dm
t i mi (em) mm tnh ny em(anh) trao n ngi sut
cuc i
Dm-----------F------------C
Git nc mt (em) ri
F----------------Bb-----------------F---------Am-----Dm
t ao thm mt ln tnh yu ta cng ht bi ca
Bb------------F-------------------------------------------------Dm
Pht giy xa ri.. thong nghe ri git sng mai
-----C-------------------F---------------Am-----------Bb------C-------Dm
xa vng tay m nng.cng nhng ngy xa

35

32. M THY TA L THC (Trinh Cong Son) [A-G] [G-S] [S-Y]


Comment: Lo+`i va` ho+.p a^m tu+` ta^.p nha.c
| 2/4 | Cha^.m - khoan thai
La^'y to^ng, no^'t: Mi
La
Do2
Si2
(2 = cao)
Mo^.t dde^m bu+o+'c cha^n ...
|Am
|Em
Mo^.t dde^m bu+o+'c cha^n ve^` ga'c nho?
|G7
|C
cho+.t nho+' ddo'a hoa Tu+o+`ng Vi
|Am
|Em
Ba`n tay nga('t hoa tu+` pho^' no.
|G
|C
Gio+` dda^y dda~ que^n vu+o+`n xu+a
|Am
|Am
Mo^.t ho^m bu+o+'c qua tha`nh pho^' la.
|Dm
|C
Tha`nh pho^' dda~ ddi ngu? tru+a
|Am
|Em
DDo+`i ta co' khi tu+.a la' co?
|G7
|C
Ngo^`i ha't ca ra^'t tu+. do
|Am
|Em
Nhie^`u khi bo^~ng nhu+ tre? nho+' nha`
|G
|Am
Tu+` nhu+~ng pho^' kia to^i ve^`
|Am
|Em
Nga`y xua^n bu+o+'c cha^n ngu+o+`i ra^'t nhe.
|Am
|G
mu`a xua^n dda~ qua bao gio+`
|C
|Am
Nhie^`u dde^m tha^'y ta la` tha'c ddo^?
|Am
|Am
Ti?nh ra co' khi co`n nghe
Mo^.t ho^m bu+o+'c cha^n ve^` giu+~a cho+.
cho+.t tha^'y vui nhu+ tre? tho+
DDo+`i ta co' khi la` ddo'm lu+?a
Mo^.t ho^m nho'm trong vu+o+`n khuya
Vu+o+`n khuya ddo'a hoa na`o mo+'i no+?
DDo+`i ta co' ai vu+`a qua
Nhie^`u khi tha^'y tra(m nghi`n na^'m mo^.
To^i nghi~ quanh dda^y ho^` nhu+
DDo+`i ta he^'t mang ddie^`u mo+'i la.
To^i dda~ so^'ng ra^'t o+ ho+`
Lo`ng to^i co' ddo^i la^`n khe'p cu+?a
ro^`i be^n ve^'t thu+o+ng to^i qui`
Vi` em dda~ mang lo+`i kha^'n nho?
Bo? to^i ddu+'ng be^n ddo+`i kia ...

36

33. M THNH PH Y SAO


[A-G] [G-S] [S-Y]
Ti [Em] ang nghe ting sng dng sng
Ti [Am] ang nghe ting gi ngy xun [C]
Nghe bng hoa [D] nh thng ai [C] ro rc trn cnh! [B7]
Ti [Em] ang nghe ting ni ca m
Nh [Am] ang nghe ting ht ca em [C]
Ti ang nghe [D] , nghe con tim [C] nh [D] thy triu ln [Em]
Thnh ph [Em] m nay y [C] sao
Dng sng [G] m nay y sao [Bm] (* continue [G] if u want )
Vn nh em [Am] , cy hong lan [D] bt ngt hng ta bay [G]
[F#] Sng khuya [B7] nh bay!
Thnh ph [Em] bt ngt ca [C] gi
Tnh yu [G] mnh mng ca my [Bm]
c ngy vui [Am] , khng th qun [D] nhng thng nm ngc [G] xui
M [Am] v chn tri [C] , thnh [D] ph ca ti [Em] !
Khi [Em] i xa rt nh dng sng
i [Am] u xa cng nh v em [C]
Em ang i [D] , i bn sng [C] ch y nng hng [B7]
m [Em] nay nghe ting sng bin ng
Nghe [Am] trm nm khc ht mi nm [C]
Ti ang nghe [D] , ti ang nghe [C] nghe [D] r i ti! [Em]
Thnh ph [Em] cho em tui [C] th
Dng sng [G] cho em mng m [Bm]
V tnh yu [Am] , nh ma xun [D] m p trn [G] cnh mai,
[F#] Trong m [B7] ba mi
Thnh [Em] ph m nay y [C] sao
Dng sng [G] m nay y sao [Bm] !
c gn nhau [Am] , tm hn nh [D] chp cnh ln tri cao [G]
[Am] Trong ngn [C] trong ngn , cuc [D] sng ca ti [Em]
[Am] Trong ngn [C] trong ngn , thnh [D] ph ca ti [Em].

37

34. Dim Xa(Trinh Cong Son) [A-G] [G-S] [S-Y]


Comment: Li v hp m t tp nhc (made in VN)
v ting ht Khanh Ly
| 4/4 | Slow Rock (Tp nhc chia nhp khng ging nh Khanh Ly ht)
Ly tng, nt: Si
Do2
Si
Si
(2 = cao)
Ma vn ma bay ...
B7
|Em
Ma vn ma bay trn tng thp c ...
|Em
|Am
Di tay em my thu mt xanh xao ...
|Em
|B7
Nghe l thu ma reo mn gt nh ...
|B7
|C
ng di hun ht cho mt thm su ...
|B7

|Em
Ma vn hay ma trn hng l nh ...

|Em

|Am

Bui chiu ngi ngng nhng chuyn ma qua ...


|Em
|B7
Trn bc chn em m thm l ...
|B7
|Em
Cht hn xanh but cho mnh xt xa ...
|Em

|Am
Chiu nay cn ma sao em khng li
|Em
Nh mi trong cn au vi
Am
|B7
Lm sao c nhau hn ln ni au
|B7
Bc chn em xin v mau

(B7)
|Em
Ma vn hay ma cho i bin ng ...
|Em
|Am
Lm sao em nh nhng vt chim di ...
|Em
|B7
Xin hy cho ma qua min t rng ...
|B7
ngi phiu lng qun mnh lng du ....

|Em

(Lp li)

B7

|Em
Ma vn hay ma cho i bin ng ...
|Em
|Am
Lm sao em bit bia khng au ...
|Em
|B7
Xin hy cho ma qua min t rng ...
|B7
|Em
|Em
Ngy sau si cng cn c nhau ...
(Ht)

38

|Em

35. IP KHC MA XUN


[A-G] [G-S] [S-Y]

Gi [Cm] ht hiu lung linh hoa vng


Ch tia nng v trong nh ma sang [G7]
Gi mi mn man trn a mi hng
Ngi em yu tm qun trong cuc sng [Cm]
Bm [C] vn tung tng bay la ,
Mt tri my bun nh tri thit tha [Fm]
nh mt m trng ni xa vi [G]
Ch ma Xun [G7] n em ngun vui [Cm]
Rng Xun [Fm] i xin lng gi [Cm] heo may
chim mung [Fm] quay v vi [Cm] mun cy
Tnh Xun [Fm] i xin dt mi [Cm] yu thng
T bao nhiu [D7] nm tnh su [G] mun hng
Ny gi [Cm] hy cun tng [Fm] l ri
V nng [Bb] hy chiu mu [Eb] thm ti
Cng nhng [Ab] ting ht iu nhc dng [Fm] chi vi
Du hn [Ab] ta say trong vin khi [G]
l l la la la

39

36. a b - Minh Khang


[A-G] [G-S] [S-Y]

[C]Trong m mt bn chn[Am] bc
B xu[F] lang thang trn[C] ng
nh mt bun[Am], mt nhoi ca em[Em]
Em rt bun[F] v em khng bit i[G], i v u[Am]
Cuc sng [C] mu sinh [G] ch lm em[Am] qua cn i
tng[Em] ngy
V em [F]khng cha, v em[Am] mt m
Thng au [Dm]vn l au thng[Dm]
[C]Em m mt v sao[Am] sng
Dn li[F] em trn ng i[Em]
Du bit rng[Am] ch l gic m [Em]
lu ri [F] em khng[G], khng c tnh thng[Am]
Nhn thy[C] ai ai[G] cng u vui[Am] bn m cha[Em]
Git l[F] em tun ri, ha tan [C]vi ni bun
Bc i[G] trong chiu ma[C]
Hy [C]lau kh[G] cuc i em[Am]
Bng tnh thng[F], lng nhn i [G]ca con ngi[C]
V hy [C]lau kh[G] git nc mt[Am] trong lng em[Em]
Bng tt c [F]tri tim[G] con ngi Vit Nam[C]

40

37. ng xa em m nay(Duc Huy, 1994)


[A-G] [G-S] [S-Y]
| 4/4 | Bolero cha^.m
La^'y to^ng, no^'t: la*
re re re
re
(la* = la tha^'p)
DDu+`ng xa em dde^m nay ...
Intro: Dm |Gm |Bbmaj7 |A |Gm |Dm |Bbmaj7 |A

|Dm
DDu+`ng xa em dde^m nay
|Dm
khi bo'ng tra(ng qua ha`ng ca^y
|Gm
|Dm
DDu+`ng xa em dde^m nay dde^m ra^'t da`i
|Dm
Vo`ng tay em co^ ddo+n
| Gm
dde^m khuya va('ng nghe buo^`n ho+n
|Bbmaj7
|A
Con tim em kha't khao ye^u thu+o+ng
|Dm
DDu+`ng xa em dde^m nay
|Dm
ha~y no'i anh se~ o+? dda^y
|Gm
|Dm
DDu+`ng dde^? em mo^.t mi`nh no+i cho^'n na`y
|Dm
Ha~y o^m em trong tay
|Gm
cho em bie^'t anh ca^`n em
|Bbmaj7 A
|Dm
Va` ha~y no'i
anh va^~n ye^u em

DK:
|Gm7
Gio.t nu+o+'c ma('t na`o
|Gm7
DDo^? trong bo'ng to^'i
|Dm
Khi na(`m la('ng nghe tie^'ng dde^m
|Dm
La('ng nghe tie^'ng dde^m
|A
Nghe nhi.p dda^.p con tim
|A
|Dm
| Dm
Ru em gia^'c ngu? ye^n

41

|Gm7
DDo+`i em va('ng la(.ng
|Gm7
Va` anh dda~ dde^'n
|Dm
Nhu+ ngo.n ne^'n trong bo'ng dde^m
|Dm
|A
Ne^'n trong bo'ng dde^m soi va`o tim em
|A
|Dm
|A
Nhu+~ng xao xuye^'n dda~ ngu? que^n
|Dm
DDu+`ng xa em dde^m nay
|Dm
khu pho^' quen dda~ ngu? say
|Gm
|Dm
DDu+`ng xa em dde^m nay dde^m ra^'t da`i
|Dm
Ha~y ye^u em dde^m nay
|Gm
cho que^n he^'t ddi nga`y mai
|Bbmaj7
A
|Dm
DDu+`ng xa em, ddu+`ng xa em dde^m nay
repeat from Intro
|Dm
Ha~y o^m em trong tay
|Gm
Cho em bie^'t anh ca^`n em
|Bbmaj7 A
|Dm
Va` ha~y no'i
anh va^~n ye^u em
|Dm
Ha~y ye^u em dde^m nay
|Gm
cho que^n he^'t ddi nga`y mai
|Bbmaj7
A
|Dm
DDu+`ng xa em, ddu+`ng xa em dde^m nay...
)

42

38. ng xa t ma

[A-G] [G-S] [S-Y]

(Duc Huy, 1983)

| 12/8

| Slow Rock (Tips: Ne^n cho+i nhi.p | 4/4 |, cho de^~ cho+i)

La^'y to^ng, no^'t: la


la #fa
la
DDe^m nay tho+`i gian ...

A+
| G
| A
DDe^m nay tho+`i gian ddu+'ng ye^n la('ng ddo.ng
| D
| Bm
Cho ddo^i ti`nh nha^n dda('m trong gia^'c mo^.ng
B7
| Em
Mu+a ro+i la`m the^m kho' ca^u gia~ tu+`
A
| D
G | D
Va` ddu+o+`ng xa u+o+'t mu+a
A+
| G
Da em lu.a la` to'c em xoa~ me^`m

| A

|D
Lung linh tro+`i sao sa'ng trong ma('t em
B7
| Em
Mo^i em la`m the^m kho' ca^u gia~ tu+`
A
| D
G | D
D7
Va` ddu+o+`ng xa u+o+'t mu+a

| Bm

| G
A/G
Nga.i ddu+o+`ng xa u+o+'t mu+a
| D
Bm
Em muo^'n anh ddu+a em ve^`
|Em
A
|D
D7
Sao em kho^ng o+? la.i dda^y dde^m nay
| G
A/G
Nga.i ddu+o+`ng xa u+o+'t mu+a
|F#7
Bm
DDu+`ng ba('t anh ddu+a em ve^`
|E
|A
Anh xin em ddu+`ng ve^` ddu+o+`ng qua' xa xo^i

| A

A+
| G
Xin mu+a trie^`n mie^n ma~i kho^ng la('ng ddo.ng
| D
Cho ddo^i ti`nh nha^n dduo^'i trong gia^'c mo^.ng
B7
|Em
Trong co+n ngu? que^n tro^'n ca^u gia~ tu+`
A
| D
G | D
|
Vi` ddu+o+`ng xa u+o+'t mu+a

43

| A
| Bm

39. EM CN NH HAY EM QUN


[A-G] [G-S] [S-Y]
Em cn nh [G7] hay em qun ? [Cm]
Nh Si gn [Ab] ma ri cht nng [Eb]
Nh ph xa quen [Fm] bit tn bn chn [G]
Nh n ng [Ab] tng m thao thc [Fm]
Sng che em [Cm] vm l me xanh [G]

Em cn nh [G7] hay em qun [Cm] ?


Nh Si gn [Ab] nhng chiu ngp gi [Eb]
L ht nh ma [Fm] sut con ng i [G]
C mt ng [Ab] vng hoa nh gm [Fm]
C khng gian [Cm] mu o bay ln [G]

Em cn nh [G7] hay em qun ? [Cm]


Bn hng xm [Ab] i khi gh thm [Eb]
C hai ma [Bb] vn i v [Ab]
C con [G] ng [Fm] nm nghe [G]nng ma
[Cm]

Em cn nh [G7]hay em qun [Cm]?


Khi chiu xung [Ab] bn sng nc ln [Eb]
n n a [Bb] gia ph nh [Ab]
C [G] nng vng [Fn] lc trn [G] li i [Cm]
K:
Em ra i [C] ni ny vn th [C]
Vn c em [F] trong tim ca m [C]
Thnh ph vn [C] c nhng c m [F]
Vn sng thit tha [G]
Vn lp lnh hoa [F] trn ng [C] i [G]

K:
Em ra i [C] ni ny vn th [C]
L vn xanh [F] trn con ng nh [C]
Vn xa vn [C] c ting m ru [F]
C ting em th [G]
C cht nng trong[F], ting g [C] tra [G]

Em cn nh [G7] hay em qun [Cm]?


Nh Si gn [Ab] nhng chiu gp g [Eb]
Nh mn n quen [Fm] nh ly ch thm [G]
Nh bn b [Fm] cho nhau quen ting [G]
Ph em qua [Fm] gch ngi quen tn [Cm]

Em cn nh [G7] hay em qun ? [Cm]


Nh ng di [Ab] qua cu li ni [Eb]
Nh nhng con knh [Fm] ni hai ging sng
[G]
Nh nga th [Ab] ngoi xa vng [Fm]
Ni xn xao [Cm] hng qun m m [G]

Em cn nh [G7] hay em qun [Cm] ?


Qu nh [Ab] bao nm c em [Eb]
C bng da [Bb] c cu h [Ab]
C [G] con [Fm] ch ma [G] nng i [Cm]

Em cn nh [G7] hay em qun ? [Cm]


Trong lng ph [Ab] ma m tri chn [Eb]
Di hin nh [Bb] nc dng trn [Ab]
Ph [G] bng l [Fm] dng sng [G] un quanh
[Cm]

44

Em cn nh [G7] hay em qun [C]?

40 Em i H Ni Ph [A-G] [G-S] [S-Y]


Nhc: Ph Quang, th: Phan V
| 4/4 | Andantino (chm, khoan thai)
Ly tng, nt: Re Re
Sol* Sol*
bMi
(* = thp, b = gim)
Em i, H Ni ph ...
Gm
|Cm
Em i, H Ni ph, ta cn em mi hong lan
Eb
|Gm
ta cn em mi hoa sa ...
|Gm
|Cm
Con ng vng r ro cn ma nh
|Eb D7
|Gm
Ai ch ai
tc xa vai mm
|Gm
|Gm
Ta cn em, cy bng m ci ma ng
|Cm
|Eb
Ta cn em nc ph m ci ma ng
|D
mnh trng m ci ma ng ...
|Eb
Ma ng nm y
|Gm
ting dng cm trong cn nh
|Eb
Tan l chiu sao cn vng ting chung ngn

|D7

|D7

D
|Gm
Eb
|Gm
Ta cn em, mt mu xanh thi gian
D7
|Eb Cm
mt chiu phai tc em bay cht nha cht hin ...
|Gm
|Eb
Ngi ngh s lang thang hoi trn ph ...
|D7
bng thy mnh chng nh ni mt con ng ...
|Gm
Cm
|Gm
Ta con em hng ph c ru phong
D7
|Eb
Cm
v tng mi ngi x nghing nao nao k nim
|Gm
|Eb
Chiu H Ty lao xao hoi con sng ...
|D7
|Gm
cht hong hn v t bao gi ...

|Gm
|Cm
Em i H Ni ph, ta cn em mi hong lan
Eb
|Gm
ta cn em mi hoa sa ...
|Gm
|Cm
Con ng vng r ro cn ma nh
|Eb D7
|Gm
|
Ai ch ai
tc xa vai mm ...

45

|D

|Gm

|Gm

|D7

41. EM VN NH NGY XA

[A-G] [G-S] [S-Y]


(Am)Bin chiu y sng v(Am)
Chung ta ht ca vui nh tr (Am)th
Bao nm di mi trng mng(Dm) m
(F)Ta nh con (G7)sng n (Am)a
(Am)Bin chiu y sng v
Giac(G) m (F)qua bao Cgi bao gi
(Am)Ai cch xa phai m ni nh(Dm)
(G)Em vn nh ngy (Am)xa...
Bin chiu y sng v
Tc em xo bay mnh mang, bin xa
Em n bn ti hn nhin
i chn gin sng x b
Bin chiu y sng v
Gic m qua bao gi ... bao gi
Bao cch xa xa nha nm thng
Em c qun chiu xa
Bn ng qun ni y
Chng ta sng bn nhau vui hn nhin
Em trn di bng cy thn tin
Cho ti ng ngc i tm
Bin chiu y thng nh
Gic m qua bao gi bao gi
Xa mi xa cnh bum xanh thm
i gic m tui th
Bao cch (Am)xa xa nha nm (Dm)thng
(G)Em c qun chiu (Am)xa
Ai cch (Am)xa phai m ni (Dm)nh
(F)Em vn (G7)nh ngy (Am)xa
Bin chiu, bin chiu y sng

46

42. Em Hin Nh Ma Soeur [A-G] [G-S] [S-Y]


Nguye^~n Ta^'t Nhie^n(tho+) & Pha.m Duy(nha.c)
Comment: Ca'c gam ho+.p a^m ddu+o+.c vie^'t ra tu+` ta^.p nha.c

| 3/4 | Valse cha^.m

La^'y to^ng, no^'t: re2


re2 do2 bmi2
re2
(2 = cao, bmi = mi
gia?m)
DDu+a em ve^` du+o+'i mu+a ...

|Gm
| Gm
| Bb
| Dm
DDu+a em ve^` ddu+o+'i mu+a, no'i na(ng chi cu~ng thu+`a
| Cm
| Cm
|F
| Gm
| Gm
Nhu+ mu+a ddo+`i pha^'t pho+, cha('c ta ga^`n nhau chu+a ?
|Gm
|Gm
|Bb
|Dm
Tay ta tu+`ng ngo'n tay, vuo^'t to'c em lu+ng da`i
|Cm
| Cm
| F
|Gm
| Gm
DDo^i ta va`o qua'n tru+a, nha('c nhau ti`nh pho^i pha
| Gm
| Cm
| Cm
| Bb
Em mang ho^`n vo^ to^.i, ddeo tha'nh gia' huy hoa`ng
|Eb
| D7
|D7
| Gm
| Gm
Co`n ta nhie^`u sa'm ho^'i ma` sao va^~n hoang dda`ng
|Gm
|Gm
| Bb
| Dm
DDu+a em ve^` du+o+'i mu+a, no'i na(ng chi cu~ng thu+`a
|Cm
| Cm
| F
|Gm
| Gm
DDu+a em ve^` du+o+'i mu+a, co' nhau ma` nhu+ xa
| G
| G
| C
| G
Em hie^`n nhu+ ma-soeur, ve^'t thu+o+ng ta bo^'n mu`a
| D7
| Am
| D7
| G
| G
Tra'i tim ta be^.nh hoa.n, em ye^u na`y em ye^u
| G
|G
|C
| G
Ta nho+` em ru ta, ha~y ru te^n vo^ dda.o,
|D7
| Am
|D7
| G
| G
Ha~y ru te^n kho+` kha.o, em ye^u na`y em ye^u
|Gm
|Gm
|Bb
|Dm
DDu+a em ve^` du+o+'i mu+a, chie^'c xe la(n do^'c gia`
|Cm
|Cm
|F
| Gm
| Gm
DDu+a em ve^` du+o+'i mu+a, a'o em bu`n lu+a thu+a
|Gm
|Gm
|Bb
|Dm
DDu+a em ve^` du+o+'i mu+a, ho+~i co^ em be' nho?
| Cm
|Cm
| F
| Gm
| Gm
O^i duye^n ti`nh dda~ qua, co' bao gio+` kho^ng xu+a ?
|Gm
|Gm
|Bb
| Dm
Vai em tro`n du+o+'i mu+a, u+o+'t bao nhie^u cu~ng vu+`a
|Cm
|Cm
|Bb
|Gm
| Gm
Nhu+ u ti`nh dda~ xa, tha^'m linh ho^`n em ye^u
|Gm
| Gm
|Bb
|Dm
La la la` la' la,.. la' la la la la`
|Cm
|Cm
|F
|Gm
| Gm
La la la` la' la
la' la la` la la

47

43. Em Nh Tia Nng Mt Tri [A-G] [G-S] [S-Y]


(Nguyen Duc Trung)
| 4/4 | Disco funk
La^'y to^ng, no^'t: Sol
Sol
#Fa
#Fa-Sol Mi
Giu+~a dda'm ddo^ng xa
la.
|Em
|C
Giu+~a dda'm ddo^ng xa
la.
|B7
|Em
Ti`m em va(?ng theo tie^'ng
ha't
|G
|Am
Cho+.t nghe xao xuye^'n ba^ng
khua^ng
|B7
|Em
Ho+~i em bie^'t cha(ng lo`ng anh
|G
|C
O^i tim ta ca`ng the^m tha^'y ye^u ddo+`i
|D7
|G
Lo+`i em ha't u+o+'c mo+ nga`y
mai
|E7
|Am
Em nhu+ muo^n nga`n tia na('ng ma(.t tro+`i
|B7
|Em
Cuo^.c so^'ng soi sa'ng nhu+~ng ta^m ho^`n ye^u
|Em
|Am
DDa' dda dda` dda dda' DDa' dda dda` dda dda'
|B7
|Em
Ha't ye^u thu+o+ng cuo^.c ddo+`i
|E7
|F#m7(b5)
DDa' dda dda` dda dda' DDa' dda dda` dda dda'
|Bm7
|Em
Ho+~i em tha^n ye^u
|B7
|C
|Em
Ho+~i em tha^n ye^u ....
Ho+.p a^m co`n la.i nhu+ tre^n
Da^~u bie^'t em nga('m nhi`n
Tu+. nhie^n ddu+`ng ne^n bo^'i ro^'i
DDe^? nghe con so'ng me^nh mo^ng
Vo^~ ve^` gia^'c mo+ lo`ng anh
Khi anh ye^u ba(`ng su+. so^'ng ta^m ho^`n
La` ha.nh phu'c u+o+'c mo+ nga`y mai
Em mang theo ti`nh ye^u dde^'n trong ddo+`i
DDe^? nho+' khi ha't co' anh nhi`n em
DDa' dda dda` dda' ...

48

44. Em V Tinh Khi(Quoc Bao) [A-G] [G-S] [S-Y]


| 4/4 | Pop ballad
Ly tng, nt: #Sol* Si* Si* #Sol*
#Fa
(* = thp)
B vai i ng qu ...
|E
G#7/D#
B vai i ng qu nghing nghing
|C#m
B
nh ri bui chiu thm ngt
|A
B7
Ln mi i ng qu run run
|E
E/D
l tia nng hng tan mt
|A/C#
E/B
Xin u lo khng v qua y
|A
E/G#
Xin thng yu dng thnh m say
|F#7
A#
Xin cho ta nhn ngm lung linh
|B
B7
T y i mt rt trong
|E
G#7/D#
Bn tay em l cnh sen thm
|C#m
B
p trong vng m mi tc
|A
B7
N thanh xun cn p e ni
|E
E/D
np xinh o la th ngy
|A/C#
E/B
Xuyn trm nm em v tinh khi
|A
E/G#
i tay ta dang rng hn hoan
|F#7
B7
|E
Xin cho ta mt khc reo ca
vui cng em ....
B7

|E
V bit u c i lc em xa vi vi
|A
Bit u c i lc con tim nghn li
|B7
Bit u c i lc ta qun ch i
|F#7
B7
K bn nhau qun mt chic hn
|E
Bit u sm mai nng em phi cuc tnh
|A
Bit u sm mai gi tan cn mng lnh
|B7
Bit u bit u y xin em lng thnh
|G
C
|Am6
V xin ct ly tri tim ny nh nhung pht giy

|E

Repeat
|Gm
C
|D
|E
V em s ct cnh phng no thnh thang my khi ... (Ht)

49

45. MI TNH U (FOREVER)


[A-G] [G-S] [S-Y]
Tnh(Am) trt trao(Em) trao nhau ngy no(F) vi qun,
du (Dm)yu trong lng nh (G)thm(Am) khi xt xa(E7).
Ngi (Am)vn y(E7) bc chn bun(F) l nh ri ,
anh(Dm) ngi nh(G) tnh em(Am).
on ny tng t.
V chn y buc chn bun l nh ri,
gi qua ru cnh thit tha, ngi xa.
Hnh phc xa ghi trong lng ai vi qun,
sao ngi n nh qun.
Trong tim ny(Am), tnh yu (G) vn mi mi khng (Em) phai m(Am).
Du my ngn(F) i xa mi(G) vn ch(Am).
V ni bao li(F), d trong m(G) lng xin gi cu (Em) yu u(Am).
Du hoa tn(F) ma ng sang(G) vn ch (Am)

Forever
i [Am]stand a[G]lone in the [F]dark[C]ness
the [F]winter of [G]my life [Am]came so [Em]fast,
[Am]memory [G]goses back to [F]child[C]hood,
[F]today i [G]still re[Am]call..
oh how happy i was then
there was no sorrow there was no paint,
walking through the greenfields
sun shines in my eyes
DK:
im still [Am]there every [G]where,
im the [C]durst in the [Am]wind,
im the [F]star in the [G]northern [Am]sky,
ill never stay anyway,
im the winter in the trees,
would you wait for me forever.....

50

46. Gp nhau lm ng[A-G] [G-S] [S-Y]


(Tra^`n Thie^.n Thanh)
| 2/4 |
La^'y to^ng, Re2
Si2 La
Sol La
(2 = cao)
Nho+' khi xu+a la. nhau ...
G
|Am
Nho+' khi xu+a la. nhau,
|D
|G
chung mo^.t ddu+o+`ng ke? tru+o+'c ngu+o+`i sau
|Bm
|Bm
Cha`ng la(.ng ddi theo na`ng,
|C
D
|Em
ha't vu vo+ ma^'y ca^u nha.c ti`nh
|Bm
|Bm
Na`ng la`m nhu+ vo^ ti`nh,
|C
D
|G
ga'i ddoan trang de^~ dda^u la`m quen ...

|G
|Am
Lo^'i ddi qua nha` em
|D
|G
nghe no^`ng na`n mu`i Da. Ly' tha^.t tho+m
|Bm
|Em
Khi dde^m sang ddom ddo'm ddong ddu+a
|Bm
|Em
Gio+` na`ng dda~ ngu? chu+a ?
|G
|Am
DDi lang thang khuya la('c khuya lo+,
|C
|G
dde`n nha` ai tha('p so+'m
|Bm
|Em
Bao suy tu+ thao thu+'c dde^m mo+,
|Bm
|Em
cha`ng be`n vie^'t la' thu+
|G
|Am
Hai ho^m sau mo+'i da'm ddu+a thu+,
|C
D
|G
na`ng nha^.n thu+ la`m ngo+ ...
|G
|Am
Nho+' khi xu+a co`n tho+,
|D
|G
tuy thu+o+ng tha^`m ga(.p nhau cu+' la`m ngo+
|Bm
|Bm
Chuye^.n ti`nh ye^u ban dda^`u,
|C
D
|Em
ma^'y ai may ma('n chung nhi.p ca^`u
|Bm
|Bm
Na`ng kie^.u hoa theo cho^`ng,
|C
D
|G
nu+o+'c ma('t to^i ro+'t tre^n bo+` so^ng
|G
|Am
DDa~ kho^ng nhu+ la` mo+,
|D
|G
da^~u ti`nh co+` ga(.p nhau cho+' la`m ngo+ ...

51

47. Gic m tnh yu [A-G] [G-S] [S-Y]


Sng tc: Tng Vn
Biu din: M Tm
F
C
Dm7
Am
1) C gic m no m m, kh lt qua ln mi mm
Bb
F
Gm7
C
Lp lnh nh ngn tia nng, si m ci lng em
F
C Dm7
Am
Vn bit yu v mong ch, vn bit ngi xa vi
Bb
F
G
Gm7 C
Mun khc ca cn m i, cng gic m nng say
F
Dm
(2) Ngi v y vi em, cng tnh yu kht khao
BbMaj7
Am7
Ho mnh trong nh nng, vt cao nh n chim ve
C
F
Dm
Trn i vui nh anh, ng ri xa gic m
Bb
C
Ngn v sao lp lnh, sng soi i tnh nhn
F
Dm
Mi su au s qua, cn li hai chng ta
Bb
C
(3) Dng thi gian d vng cun tri theo ln my no
F
Dm
Mnh trong tay nm tay, mt tnh yu m say
BbMaj7
Gm7
Nguyn cu mong s mi snh i anh v em
C
F
Cng gic m tuyt vi
Ht li (1)
Ht li (2)
Trn i vui s qua, cn li hai chng ta
Ht li (3)
C#
D#
F
Nhng bc chn lng l theo phng tri no
C#
D#
F Csus4 C
Du tri tim h hng qun tn mt ngi Ah Ah
F
Dm
Ngi v y vi em, trn i vui nh anh
Bb
C
Ho mnh trong nh nng, vt cao nh n chim v
Gic m tnh yu
ng ri xa gic m
Ngn v sao lp lnh, sng soi i tnh nhn
Trn i vui s qua, cn li hai chng ta
Ht li (3)

52

48. Gi t n ng b n th m (Thanh Tng) [A-G] [G-S] [S-Y]


Comment: Cc hp m c vit ra t tp nhc (Made in
Vietnam)
| 4/4 | Ballad
Ly tng, nt: re mi
d
(d = do thp)
Hoa vn hng ...
Em7
C
|G7
Hoa vn hng trc sn nh ti
|Em7
|Am
Chim vn ht sau vn nh ti
|Dm
Am
|Em7
Git nng bng khung, git nng ri ri bn thm
|Am
G7
|C
Bi ht bng khung, bi ht mang bao k nim nhng ngy
|G
qua ...
C
|Em7
Lu lm ri em khng n chi
|Am
Cy sen l bc nh vi ...
|Dm
Am
|Em7
Si ru phong, si khng qun chn ngi ...
|Am
G7
|C
Bi ht ru phong, bi ht vit khng nn li , vi
|G
lng qun

D7

|G7

G7

|C
Em7
Bi ht tm trong ni nh tng ngy bnh yn ...
|G6
|C
Bi ht tm trong k c cuc tnh u tin
|Dm
|G
Tr li cho ti, tr li cho em
|Am
G7
|C
|C
Tr v h khng, git nng bn thm ..........

C
|G7
Hoa vn hng trc sn nh ti
Em7
|Am
Chim vn ht sau vn nh ti
|Dm
Am
|Em7
Mt sm mai kia cht thy h v trong i ...
|Am
G7
Ngi vn u y, ngi cng nh xa ri, ch l
|G
th thi ...
C
|Em7
Khi thy bun em c n chi
Em7
|Am
Chim vn ht sau vn y thi ...
|Dm
Am
|Em7
Ch c trong ti, ngy sang m lu ri ...
|Am
G7
|C

D7

|Am

|C

|C

|G7

53

D7

D7

Bi ht cho em gi ht cho mi ngi ri


|G
lng qun
G7

|C
Em7
Bi ht tm trong khi thuc tng gi bnh yn ...
|G6
Bi ht tm trong nui tic mt chiu hong hn ...
|Dm
|G
Cn li trong ti, cn li trong em ...
|Am
G7
|C
|C
Ch l lung linh, git nng bn thm .....

54

|Am
|C

49. GIT SNG TRN M MT


[A-G] [G-S] [S-Y]

Em [Am] u c bit [C] , lc mt tri [G] sinh ra [Am]


Mt tri [F]l nc mt [C] , sut [Am] mt i m cha [G]
Khi [Am] em ln [C] , n hng [G] n trong tim [Am]
Git sng [C] trn m mt [G]
L cuc tnh [G] , l cuc tnh u tin [Am]
Khi [Am] em ct ting [C] , khc cho i [G] bn mi [Am]
Bun vui [F] nh cn gi [C] , thang [Am] ngoi tri xa xi [G]
Khi [Am] ta bng thy [C] tui ngy [G] cng nhiu thm [Am]
Cn kh [C] dng nc mt [G]
Cn cuc i [G] ,cuc i bun tnh. [Am]
C nhng lc [G] , em ci [Dm] tht bun
Sao [G] em khng khc, cho lng lng nh nhng hn [Am]
V c [G] nhng lc, ta nhn [Dm] cuc i
Nm vui [G] trong nh mt, cn l bun l bun trn mi [Am]
Xin [Am] em hy khc [C] nng nn [G] t con tim [Am]
Xn xao [F] dng nc mt [C] , ht [Am] mun phin [G] trong em
Khi [Am] ta c [C] , n ci [G] trong tim [Am]
Git bun [F] trn mi mt [G]
L mt tri [G] , mt tri du m. [Am]
Git sng trn m mt [G]
L mt tri, mt tri du m. [Am]

55

50. Gc ph ru xanh [A-G] [G-S] [S-Y]


Ca s: m Vnh Hng

Am
G
Am
Thu qua ng ti cho lng ni hiu qunh
Am
G
Am
C n chic l a phai trong chiu hoang vng
Am
G
Am
Lang thang trn ph i tm du chn ngi
Am
G
Am
Ni y ch thy bng em xa dn mi xa
C
D9
Anh n ci trn ng vng xa
F
G
Am9
m trong tim bao nh mong vi y
C
D9
Bc c bc khng h ngh suy
F
G
Am9
Ph vng xa nay ru xanh mu
Em
G
Ch cn li mnh anh vng tnh
Em
Am
Vi bng em khut ni tri xa
Dm7
Em
Chiu nht nha ai khc nh ai
Em7
Am
Rt ri nhng git su.

56

51. H Ni m Tr Gi [A-G] [G-S] [S-Y]


Nhp | 2/4 | Pop ballad
Ly tng, nt: si* re

sol
(si* si thp)
H Ni i ...

|C
H Ni i ! Ti xanh mu o hc tr ...
|Dm
|Dm
Nhng con ng thn quen cn
|G7
Ting rao vang u y nghe ng tri m ...
|Am
Hng H i ! Bum ai khe kh thuyn v ...
|Em
Cnh me th thm gc u vo d vng
|F
|G7
Ting ve ku rm ran sut m h
|C
|G7
Ging dn ca sao gi nhc h Gm ...
|C
H Ni i ! Xanh xanh liu r mt h Gm ...
|Am
| C
C n su rng ngoi ng vng ...
|Am
|Am
|F
Con sng no vn v v vo am m
|Am
|G7
H Ni i ! H Ni i ! ...
|C
|C
Ta nh khng qun nhng thng nm qua
|Dm
Mt nt ring t gi nhc cho ai
|C
|G7
L nhc n nhng k nim qua ...
|C
|Am
|F
H Ni i nh v ma thu thng mi
|Dm
|C
o hc tr xanh nhng hng me ...
|F
|Dm
H Ni i ta nh khng qun
|G7
|C
|C
H Ni i trong tri tim ta (..a)
|C
|Am
|F
Chiu ma thu gi v dc trn ph phng
|Dm
|C
Nng vng hng ti nhng n ci ...
|F
|Dm
H Ni i ta nh khng qun
|G7
|C
H Ni i trong tri tim ta ...

57

|G

|C

|G
|G

|C

|Am

52. H ni ma ny vng nhng cn ma


[A-G] [G-S] [S-Y]
Trng Qu Hi(nhc)
Bi Thanh Tun (li)
Comment: cc gam hp m vit ra t tp nhc (Made in Vietnam)
Li vit theo ting ht Cam-Van (CD)
Cam-Van ht 2 versions khc nhau ! .-) Ging nam ht (em)
v (ti) !

| 6/8 |

Ballad

Ly tng, nt: si* si*


si* si* #fa
H ni ma ny vng ...

(* = thp)

|B7
|Em
|Em
H ni ma ny vng nhng cn ma
|C
|C
|B7
Ci rt u ng khn em bay hiu hiu gi lnh
|Am
|Am
Hoa sa thi ri, tem) bn nhau(ti) mt chiu tan lp
|B7
|B7
|Em
ng C Ng Xa, chm chm bc ta v ...
|Em
H Ni ma ny chiu khng bung nng
|G
|B7
Ph vng nghing nghing cnh cy kh
|Em
|Am
Qun cc liu xiu mt cu th
|B7
|D7
|G
|G
H Ty, H Ty tm m ...

|C

|Em
|C
H Ni ma ny lng bao ni nh
|G
|B7
T nh m nao lnh i tay
|Em
|Am
Hi m trao anh(em) tui th ngy
|B7
|B7
|B7
|Em
Tng nh, tng nh
cn y ...

reapeat

58

| Em

|B7
|G
|Em

|G

53. H Ni v Ti [A-G] [G-S] [S-Y]


Noi toi sinh(Am)Ha Noi. Ngay toi sinh(Am)- mot ngay bong? chay'.
Ngo~ nho (Am) ? pho' nho?(Am) nha` toi o do'[C]
Dem lanh nghe trong gio'(F) tieng' song Hong`(E7) tho than(Am).
Nhung ngay toi lang thang(Am), toi moi hieu(E7) tam hon` nguoi Ha Noi(Am).
Moc mac thoi (Am)ma sao toi boi` hoi(Dm).
Moc mac thoi(Dm) ma bang khuang nho mai~(Am).
Tuoi tho da di qua ko tro lai(Dm).
Chay' het' minh`(E7) canh phuong nhe nhang` roi(Am).
Ha noi oi(Am), Ha noi oi!(Am)
Cai' ngay` toi chia xa Ha Noi,gio ra di (Dm) moi' thay' long` tiec' nuoi'(Am).
Nhung~ ky? niem(Am). mot. thoi` nong noi?(Am),
Cu thoi thuc' hoai`(E7) noi trai' tim(F).
ha Noi oi(Am)! Ha Noi oi!
(Am) khjat vong trong toi(Am),
tinh` yeu trong toi(Dm).

Thoi gian co bao gio` phoi phai(Dm).


Nhu nuoc Ho Guom xanh voi` voi(Am).
Nhu Huong hoa sua(Am) van nong` na`n` dam duoi(Am).
Buoc chan toi qua(E7) bao neo? duong`(Dm)
.Van mong mot ngay`(E7) tro? ve Ha Noi oi!(Am)
ngo nho(Am), pho nho?(Am) nha` toi o do(Am).
trong giac mo(E7), toi van tham mo(Am)!!!

59

Ni ti sinh HN
Ngy ti sinh 1 ngy bng chy
Ng nh ph nh nh ti , m lng nghe trong gi ting sng hng th than
Nhng ngy ti lang thang , ti mi hiu tm hn ngi HN
Mc mc thi m sao ti bi hi, mc mc thi m bng khung nh mi
tui th i qua ko tr li
chy ht mnh cnh phng nh nhng ri

HN i, Hn i
ci ngy ti cha xa HN
gi ra i mi thy lng tic nui
nhng k nim 1 thi nng ni c thi thc hoi khc khoi ni tri tim
Hn i Hn i
kht vng trong ti tnh yu trong ti
thi gian c bao gi phi phai, nh nc h gm xanh vi vi
nh hng hoa sa nng nn m ui
bc chn ti qua bao no ng
vn mong 1 ngy tr v qu hng

60

54. Ht Cho Ngi Li [A-G] [G-S] [S-Y]


Nhc s: Quc An
Th/li: L Quang Thanh Tm
[Am]Ngy no em [F] n bn anh,
[G]Tim anh ngn ng cht [C] bun vu v,
Em [Dm] rt v t, em [Am] qu ngy th,
Lm anh thn [E] th.

[Am]Ri em ct [F] bc ra i,
[G]tim anh gi bng, hn [C] anh cht lng,
Em [Dm] ra i, khng [Am] ni nng chi,
Anh nh [E] mi dng em thin [Am] thn.

Bridge
[F]K nim gi y [Dm] qua,
[C] ri tim anh ho [Am] kh,
[F]Nay cn g[G] khi ngi xa [C] khut,
[F]Chuyn tnh mnh sao thit [Dm] tha,
[C] ri lng [Am] anh xt xa,
Anh mi khc thng tnh [Em] ta.

*Chorus:
[Am]Ngy no em ht,
[C]Ht cho ngi du [G] yu,
Ht cho cuc tnh [C] u.
Ngy no em [Dm] ht,
[Em]Ht cho tnh chng ta,
Em ht cho nim hnh [E7] phc.

61

55. H trng [A-G] [G-S] [S-Y]


Gi nng Am
Trn vai em gy
ng xa o bay Dm
Nng qua mt bun
Lng hoa bm say E7
Li em i v
Tri khng c my Dm
ng i sut ma E7
Nng ln thp y C E7
Gi nng AmCho cn m chiu
Nhiu hoa trng bay DmCho tay em di
Gy thm nng mai E7
Bc chn em v AmNo anh c hay Dm
Gi tn cho nng F Cht trn E7 sng di Am
Thi xin n i Dm
Trong cn m ny Dm
Gi ma thu ti Am
Ti a em v E7
Chn em bc nh E7
Tri bun gi cao Am
i xin c nhau Dm
Di cho mi sau Dm
Nng khng gi su E7
o xa d nhu Am
Cng xin bc uE7
Gi mi tn Nhau. Am
Gi nng
Cho tc em ci
Loi hoa nng ri
Nng a em v
Min cao gi bay
o em by gi
M xa no my
Gi tn em mi
Sut cn m ny...

62

56. HT VI DNG SNG


[A-G] [G-S] [S-Y]

Mi khi chiu v [Cm] , em ngi ht bn dng sng [G]


Dng sng ni [Fm] xa xi, ni t [G] khch qu ngi [Cm]
Tng gi em ht [Fm] , cho vi i ni bun [Eb]
Ni bun ca em [Ab] , ngi l [B7] khch tha phng [G]
Thi gian dn tri [Cm] , em ln [Bb] ln cng dng sng [Cm]
nh mt b mi [Bb] , rng ngi m p ma ng [Eb]
Dng sng ngy y [Fm] , cng chnh lng [G] thng xt [Cm]
Khi nh mt ca em [Ab], vng vn [Bb] git l bun... [Cm]
Tnh yu n [Eb] em khng mong i [Fm]
Tnh yu i [Bb] em khng h hi tic [Eb]
Dng sng xa [Gm] xt xa ni lng ca em [Fm]
V ting ht [Bb] lm vi i ni nh [Eb]
Em ht [Ab], xoa du [Bb] ni au trong tng [Eb] m vng [G]
Tnh yu n [Eb] em khng mong i g [Fm]
Tnh yu i [Bb] em khng h hi tic [Eb]
Ngy xa xa [Gm] em ht vi dng sng [Fm]
V ngy nay [Bb] em ht gia dng i [Eb]
D dng i [Ab] , khng m i [Bb] nh dng sng. [Cm]

63

57. Hy yu nhau i[A-G] [G-S] [S-Y]


Trnh Cng Sn
........C.......................C/G.........Em..
Hy yu nhau i khi rng thay l
........Dm..........................F.................G..
Hy yu nhau i, ging nc tri xa
.........Dm/F......F.............Am......Em...
Nc tri qua tim rong y tr nh
..........G..............Dm...........D6..........G........G7....
Ngy mi mong ch, ngy s thin thu
........C............................C/G.......Em...
Hy ru nhau trn nhng li gi mi
........Dm..........................F.............G...
Hy yu nhau cho gch c tin vui
.......Dm/F........F...............Am...........Em..
Hy ku tn nhau trn ghnh di bi
......G..........D7............G7........C................C7.....
D mai ni ny ngi c xa ngi
........F..........................................
Hy yu nhau i qun ngy u ti
......G..................Em......Am.......Em...
D vn bit mai y xa la th gii
........F..............Dm............Am.........Em..
Mt t cho ta nhng ngy vui vi
........G....................D7...........G7............C.....
Hy nhn vo mt ngi ln cui trong i
........C........................C/G...........Em...
Hy yu nhau i bn i nguy khn
........Dm.....................F...................G......
Hy yu nhau i b p cho trm nm
.......Dm/F........F..........Am..............Em....
Hy yu nhau i cho ngy qun thng
.......G.............Dm.........D6.............G..........G7.....
D m sng n, d sng ma bom

.........C..............................C/G.........Em...
Hy trao cho nhau mun ngn yu du
........Dm...........................F.........................G.....
Hy trao cho nhau hnh phc ln thng au
.......Dm/F.....F........Am...........Em...
Tri tim cho ta ni v nng nu
...........G.............D7.............G7..............C........
c qun rt nhiu ngy thng tiu iu

64

58. Khonh Khc [A-G] [G-S] [S-Y]


Ly tng, nt: do do do re mi
Ch cn mt chic l ...
|C |Am |G |Em
Ch cn mt chic l cui thu mng manh
|C |Am |G |Em
Ch cn mt mnh em xt xa ch anh
|Am |F |C
Ch cn m nay mai l kia ri
|Am |F |C
Ch cn m nay mai l kia ri
|E7 |Am
Khi ma thu khut ni cui tri
|Fm |G |G7
Git nc mt kh khng li
|C |Am |G |Em
V ri ma thu qua trng tnh bun vui
|C |Am |G |Em
Vi lng mnh bng gi thng nm lng tri
|Am |F |C
Ch cn m nay hy n bn em
|Am |F |C
Ch cn m nay hy n bn em
|E7 |Am
Nu ngy mai bc chn anh v
|Fm |G |G7
Mt xc l ri bn h ...
|C
Ma ng ti t ...

|C7 |F
Ngi v y vi em
|Am
V bn em
|C |Am
V y vi cn nh xa m m
|Fm |C |Em
Vng tay v ln mi m ngy thng ch mong
|G7 |C
Ngi v y vi em
|Am
Ngi yu i
|C |Am
Th xa hy trao ln cui trong i
|Fm |G |G7
Ma ng n bn hin ri ...
|C |C
V y vi em ...
(repeat)

65

59. Hy yu nh cha yu ln no[A-G] [G-S] [S-Y]


(Le Huu Ha & Nguyen Trung Cang)
| 4/4 | Slow Rock
Ly tng, nt: la
sol sol
Hi anh yu ...
|C
Am
Hi anh yu xin anh ng bun
|Dm
G
C i khi em hay gin hn
|Em
Am
cho anh qun i ngy di
|D7
|G+
Vi bao m suy t mit mi
|C
Am
Mt mi y xin anh ng ch
|Dm
G
Chic hn kia mong anh tng gi
|E7
Am
Ngn tay kia xin ch hng h
|G7
|C
Dt em i v trong i ch
DK:
|E
Am
Bit bao ngy qua,
|Dm
G
bit bao chiu xt xa
|C
Am
Ngi m nhng git nng,
|Ab
C
ri rng trc mi hin nh
|Bbdim
F
Ngi sao cha n vi ta,
|Fm
C
tnh sao cha thy gh qua
|A7
Dm
D con tim vn thit tha,
|G7
mng xa cng vi theo thng ngy
|C
Am
Hy cho em mi hn nng nn
|Dm
G
L mai sau duyn ta mun mng
|Em
Am
S khng ai cho ta vi vng
|D7
G+
Mi yu y nay sao ph phng
|C
Am
Hy yu nh cha yu ln no
|Dm
G
Hy cho nhau yu thng ngt ngo
|E7
Am
Hy a em v ni cui tri
|Dm
G7
C
Gic m yu cng anh trn i

|C

66

60. Hoa S a[A-G] [G-S] [S-Y]


(Hng ng)
Comment: Cc hp m c vit ra t tp nhc (Made In
Vietnam)
| 2/4 | Pop bossa

Ly tng, nt: mi la
la*
la*
re
Em vn tng i anh ...

|A7
|Dm
Em vn tng i anh
|Gm
|Dm
Nh hoa tng i nng
|Bb
|C
Nh gi tm rng phi lao
|A7
|Dm
Nh tri cao mong my trng ...

|D7

|Gm
|Bb
Em vn tng i anh
|C7
|F
Trn nhng chng ng quen
|Em7(b5)
|Am7
Ting ht ai xao ng
|Dm
|F
|A7
Thong mi hoa em m ...
|Dm
K nim ngy xa vn cn u
|Em7(b5)
Nhng bn b chung
|A7
Nhng con ng nh ...
|Bb
|Gm
Hoa sa vn ngt ngo
|Dm
u ph m m
|Am7
|Dm6
C l no anh li qun em
|Am7
|Dm
C l no anh li qun em

|C7

repeat

67

(la* = la thp)

61. Hoa s nh nng [A-G] [G-S] [S-Y]


(Hoa`ng Phu+o+ng)
| 4/4 | Bolero
La^'y to^ng, no^'t: La
La
Fa
La
Re2
DDe^m dde^m ngu+?i mu`i hu+o+ng
|Dm
DDe^m dde^m ngu+?i mu`i hu+o+ng
|Gm
Mu`i hoa su+' nha` na`ng
|F
Hu+o+ng no^`ng hoa ti`nh a'i
|Dm
DDa^.m dda` dda^y ddo' go.i te^n
D7
|Gm
Nha` na`ng ca'ch nha` to^i
|Dm
Gia`n hoa su+' quanh tu+o+`ng
D7
|Gm
Nhi`n sang tro^.m nho+' thu+o+ng tha^`m
|A7
Mo+ nga`y mai lu+'a ddo^i ...
|Dm
Ho^m qua me. ba?o to^i
|Gm
Nho+` hoa su+' nha` na`ng
|F
U+o+'p tra` tho+m dda~i kha'ch
|Dm
Ho. ha`ng co^ ba'c dde^`u khen
D7
|Gm
Nho+` na`ng ha'i giu`m to^i
|Dm
Ma`u hoa tha('m chu+a ta`n
D7
|Gm
Nu. hoa co`n giu+~ nhu.y va`ng
|Dm
Cha('c na`ng hie^?u ti`nh to^i ...
|F
Nhu+ng dde^m tro+? sa^`u
|Dm
Em bu+o+'c qua ca^`u
|Dm
|D7
Cuo^.c ti`nh tan theo be^? da^u .....
|Gm
|A7
Bie^'t cha(ng ve^` sau khi ngo~ ve^` ga^`n nhau
|Dm
|Dm
ti`nh ye^u dda~ vo^.i phai ma`u .....
|Dm

DDe^m dde^m ngu+?i mu`i hu+o+ng


|Gm
Mu`i hoa su+' be~ ba`ng
|F
Hoa ti`nh ye^u ru.ng vo+~
|Dm
Ma`u tro+`i tim ti'm tho+? than
D7
|Gm
Nha` na`ng vo+'i nha` to^i
|Dm
Ti`nh tha^n thie^'t vo^ va`n
D7
|Gm
La`m sao na`ng no+~ phu. pha`ng
A7
|Dm
DDe^? ti`nh to^i do+? dang ...

68

(2 = cao)

62. Hng thm[A-G] [G-S] [S-Y]

Moderato - T s, li nhp - 4/4


Khung ca s (Em) hai nh cui ph
Chng hiu v sao (B7) khng khp bao gi. (Em)
i bn ngy xa (Am) hc chung mt lp
Cy bi sau nh (D) ngan ngt hng a (G)
Giu mt chm hoa trong chic khn tay (Em)
C b ngp ngng (Am) sang nh hng xm
Bn y c ngi (Em) ngy mai ra trn, (D)
Bn y c ngi (B7) ngy mai i xa
No ai ( C ) mt ln dm ni (Em)
Hng bi thm ( C ) cho lng bi ri (Am)
C b nh chm hoa lng l. (Em)
Nh hng thm (D) ni h tnh yu (G)
Hai ngi chia tay sao chng ni iu chi (Em)
M hng thm (G) theo mi bc ngi i (Em)
Hai ngi chia tay (Am) sao chng ni mt li (D)
M hng thm (B7) vng vn mi ngi i! (Em)

69

63. M LY
[A-G] [G-S] [S-Y]
m ly [C] , m ly [C]!
m ly [G] , m ly i ta! [C]
m ly [C] i sng vi cy n [G]
Tnh [F] tnh tang do phm [G] ri ca vang [C]
Chiu m m [C] nhn pha xa my vng [G]
Gic [F] lng ta do khc [G] ca vi n [C]
Mt chiu ma [F] ta ht vang "Ma ri!" [C]
Ri cng ta [G] ma p: "Cho ti i!" [C]
Mt ngy nng [F] ta ht vang: "Nng ti!" [C]
n cm tay [G] say sa ht l ngun vui [C]
Gi sm v [C], cng ting ht ting ci [C]
Thp thong bng ngi [G] ngoi m la ct li [G]
Thy ting ht ci [F] l gi sm n mi: "Ngi i, n i!" [G]
m ly [C], m ly! [C]
m ly [G], m ly i ta! [C]
ng gia cnh ng [C] nhn nh nng pht hng [C]
C ting ht chng [G] t m la lt v [G]
Thong thy ting nng [F] v thong c ting ci, n ta ha vang [G]
m ly [C], t duyn! [C]
m ly [G], khc ca trin min! [C]
m ly [C] i sng bao duyn tnh [G]
Tri v tra [F] ngi di [G] hng cy xanh [C]
Nhn bao la [C] ng la xa xa m [G]
n ha vang [F] ta sng [G] x n b [C]
ng v thn [F] em b vui cu ca [C]
Dc hn th [G] tha thit yu qu nh [C]
n cng ta [F] reo khc ca chi vi [C]
Nhc cn vang [G] nhp nhng a ngn ni [C]

70

64.

Kachiusa[A-G]

[G-S] [S-Y]

Dng(Dm) sng xa, rng to trng hoa n i b(A7)


Lng l tri(A7), mt nc loang sng m(Dm)
Ka thp thong(F) bng(Am/F#) ai (Gm) chnh Kachiu(Dm)sa
Gia tri my(A7) bn sng lng gi chan ha(D)
Ka thp thong bng ai chnh Kachiusa
Gia tri my bn sng lng gi chan ha

71

65. Kip am m (Duy Quang) [A-G] [G-S] [S-Y]


Comment: Lo+`i va` ho+.p a^m tu+` ta^.p nha.c: Ti`nh Ca 10, Xuan Thao
| 4/4 | Slow Rock
La^'y to^ng, no^'t: La
La Re*
La
Sol La
(* tha^'p)
To^i xin ngu+o+`i cu+' gian do^'i ...
Dm

|Dm

To^i xin ngu+o+`i cu+' gian do^'i


D7
|Gm
cho to^i tu+o+?ng ngu+o+`i cu~ng ye^u to^i
C
|Gm
Ne^n to^i co`n ddu+o+.c tha^'y ddo+`i vui
A7
|Dm
khi co+n mu+a mu`a ddo^ng ddang to+'i
A7
|A7
xin gia~ tu+` nga`y tha'ng rong cho+i
Dm
|Dm
DDo^i tay na`y va^~n cho+` mong
D7
|Gm
con ti`m na`y du` la('m long ddong
C
|Gm
To^i ye^u ngu+o+`i ba(`ng no^~i nghie^.t oan
A7
|Dm
kho^ng than van va` mang tra('ch oa'n
A7
|Dm
D7
cho to^i tro.n mo^.t kie^'p ddam me^ ...
|Gm
|Gm
O^i ! To^i u+o+'c mo+ em bo? cuo^.c vui
Dm
|A7
tro+? ve^` ca(n pho`ng na`y ddo+n co^i
Dm
|Gm
Mo^i em run no^~i dda^u tuye^.t vo+`i
Dm
|A7
khi ma`n dde^m vu+`a phu? lu+'a ddo^i
Gm
C7
|F
la` tho+`i gian cu~ng nhu+ ngu+`ng tro^i ...
D7

|Gm
Thu+o+ng ye^u na`y ngu+o+`i ha~y nha^.n la^'y
|C
Gm
O^m to^i ddi mo^i ho^n tra`n dda^`y
|A7
Trong tay ngu+o+`i ho^`n se~ cuo^`n say
|G
A7
Bao kho^'n kho' vu.t bay ...
|Gm
To^i kho^ng ca^`n va` nghi~ nga.i chi
|C
Gm
Ai che^ bai tha^n to^i kho+` da.i
|A7
To^i ye^u ngu+o+`i ho^`n tra('ng ti`nh trong
|G
A7
|A7
To^i va^~n cu+' ddo+.i mong ...
Dm
|Dm
To^i xin ngu+o+`i cu+' gian do^'i
D7
|Gm
khi to^i ho?i ngu+o+`i co' ye^u to^i
C
|Gm
may ra co`n ddu+o+.c chu't ti`nh vui
A7
|D7
khi co+n mu+a mu`a ddo^ng ddang to+'i
Gm
|Bb
To^i xin ngu+o+`i cu+' gian do^'i
A7
|Dm
nhu+ng xin ngu+o+`i ddu+`ng li`a xa to^i ...

72

66. L Diu Bng [A-G] [G-S] [S-Y]


Nhc: Trn Tin
Tm hp m ny: Nguyn Khnh Ton
Am
Li ru bun nghe mnh mang mnh mang
Dm
Am
G
Sau ly tre lng khin lng ti xn xao
Am
Ngy ly chng em i qua con
Dm
Am
Con mc li c v
G
Am
C ch bm vng bay theo em
C
Am
C
Bm vng u cy m u ri
Am
Dm
Ly chng sm lm g, li ru thm bun
E
Am
Ru em thi thiu n xa xi
G
Cn u bao m trng thanh
E
Am
Tt gu sng, vui bn anh
Dm
Ru em thi con gi kiu sa
G
E
Em ai tm c l diu bng
E
Am
Em xin ly lm chng

Dm

E
Am
Ru em, thi thiu n xa xi
G
E
Mnh ti lang thang mun ni i tm l cho em ti
Dm
Ru em thi con gi hay qun
G
E
Dm
Thng em ti tm c l diu bng
E
Diu bng hi, diu bng!
Am
Sao em n vi i ly chng ?

73

Am

Am

67. Khi gic m v [A-G] [G-S] [S-Y]

Nhc s: c Tr
Ca s: Phng Thanh
Ho tu: Vnh Tm

Am
Khi gic m quay tr v
Em
em vn khng tin rng:
B7
Em
C ngy em ra n anh ni cui ng.
Am
Anh nh khng khi xa ta gp nhau
Em
chnh cng ni y ta ngi m
B7
Em
v gic m ni thin ng.
G
Am
Bm
Ri mt ngy anh i em bun nh khc

D
Bm
anh u hay bit bao m em thc
F#7
Bm
nc mt y vi khc theo m di.

G
Am
Bm
D gi ny em bit xa nhau nm thng
D
Am
hm nay anh cng quay v y
B7
Em
bn em m ngy chng mun chia tay.

74

68. Lng thm [A-G] [G-S] [S-Y]


(Vu Hoang ?)
Comment: Lo+`i va` ho+.p a^m vie^'t la.i theo tie^'ng ha't Nguyen Hung
(RealAudio, http://www.ksvn.com/ram/125/LANGTH~1.RAM), do Pham Duc Thang
(PDT).
Chi? tu+o+ng ddo^'i nhe !

| 4/4 | Bolero

(Tip: C can replace by Am/C (Am with bass tone C))

La^'y to^ng, no^'t: Mi Mi


La*
Bao dde^m ro^`i ...

(* = tha^'p)

|Am
C
|Am
Bao dde^m ro^`i to^i lang thang pho^' va('ng
|Dm
|Am
DDi ngang nha` co^ be' ho.c cu`ng tru+o+`ng
|Am
|Dm
Da'ng em ga^`y mong manh nhu+ la' co?
|E7
|E7
Ma'i to'c huye^`n o'ng a? tha^.t de^~ thu+o+ng

|Am
C
|Am
To^i tha^~n tho+` ngu ngo+ be^n hie^n va('ng
|Dm
|Am
Cu+' ddu+'ng cho+` nhu+ na('ng ha. cho+` mu+a
|Am
|E7
Va` dde^m ve^` ngo+ nga^?n thu+'c la`m tho+
|E7
|Am
|Am
Trang gia^'y tra('ng hay ti`nh to^i mo^.ng mo+ ...

|Dm
Am
|Am
Co^ be' o+i ! A'o da`i bay trong gio'
|G
|C
Chie^`u tan tru+o+`ng to^i la(.ng le~ theo sau
|Am
|C
Lo+`i ban dda^`u nga.i nga^`n kho^ng da'm no'i
|E7
|Am
DDe^? dde^m ve^` thao thu+'c suo^'t canh tha^u
|Dm
Am
|Am
Co^ be' o+i ! Sao ma` thu+o+ng ma` nho+'
|G
|C
Bie^'t bao gio+` co^ hie^?u tha^'u ti`nh to^i
|Am
|C
Tu+`ng dde^m buo^`n mo^.t mi`nh to^i xuo^'ng pho^'
|E7
|Am
DDu+'ng la(.ng tha^`m nhu+ mo^.t ma?nh tra(ng mo+

75

69. Lang Thang [A-G] [G-S] [S-Y]


Tc gi : Tun Thnh
Ca s : Phng Thanh

(Am) Lang thang trong chiu ma (C) ri


Nghe lng sao (Dm) nc n bi hi (Am)
Nh ru (F) ta vo gic m
Bao l kh (G) ri ma thu ti(C)
Nh sao l nh sao nh (Am)
Nhng thng ngy (G) bn nhau bao m m (C)
Nh (Am) sao l nh (Dm) i hnh phc (G)
La` th y vui bit bao (E7)
Lang thang (Am) trn ng ma ri (C)
Tin rng anh (Dm) c ngy tr li (Am)
(F) Em khng tin rng chia tay
Em vn nghe (G) tim mnh m say (C)
Ni phng tri y v anh (Am)
i thng ngy (G) yu nhau xa ri (C)
Co' (Am) bao gi anh (Dm) thong giy pht (E7)
Anh nh n vui bit bao nhiu (Am)
bao gi (Am) tri ma ngt ngy (Dm)
Em p xe (G) mnh em vng quay
Trn ng xa (F) gi sao vng tanh
Bng nghe lng hiu qunh (E7)
Anh gi y (Am) ta nh cnh chim bay (Dm)
Phiu bt bay (G) v phng tri nao
Ta lm sao (F) lm sao c nhau (G)
Em bit lm sao (Am)

76

70. Li c ta v [A-G] [G-S] [S-Y]


(Thanh Tung)
Comment: Cc hp m c vit ra t tp nhc (Made in VN)
| 4/4 | Slow surf
Ly tng, nt: #fa

#fa mi re
Li c ta v ...

|D
|G
Dng nh nh li
|A7
|Bm
Tri xanh xanh mi,
mt mu u th
|D
|G
Li c ta v, dng chn trc thm
|A7
C
|D
ch nghe trong gi,
mi hng ngc lan ...
Li c ta v

DK:
|G
D gi c trt l a xung vn chiu
|F#m
Bc chn ai em lang thang v c liu
|G
Chn xa xi bao nhiu k nim c
|D
Em
Em qun hay l vn mang
theo
|G
D cho bn anh nay em khng cn na
|A7
Bit khng trong con tim anh lun hng nh
|G
D
|D
Ngi yu nay em b anh i
A7
|A7
Sao em n b anh i mi ...

Hp m cn li nh trn
Li c ta
Tri tun
Li c ta
hong hn

v, chiu bung n(ng vng


l a, hn bun xn xang
v, vn xa c cn
bung xung, thong hng ngc lan

--> DK
L c ta v, si nghing gt giy
Chiu nghing mt nng bun ch tc my
Li c ta v dng chn trc thm
tm trong ni nh, n hn u tin
--> DK

77

71. Lng m [A-G] [G-S] [S-Y]


(Y Vn)
Comment: Cc hp m c vit ra t tp nhc
| 4/4 | Chm
Ly tng, nt: La*

D Re* Mi
(* = thp)
Lng M bao la ...

|Am
|Am
Lng M bao la nh bin Thi Bnh rt ro ...
|F
C
Tnh M tha thit nh ging sui hin ngt ngo ...
|C
F
|Dm
Li M m i nh ng la chiu r ro ...
|C
E7
|E7
Ting ru bn thm trng t soi bng M yu ...
|Am
Lng M thng con nh vng trng trn ma thu ...
|F
C
|E7
Tnh M yu mn nh ln gi a mt h ...
|C
F
|Dm
Li ru man mc m nh so diu dt d ...
|C
E7
Nng ma sm chiu vui cng ting ht tr th ...

|E7

|Am

|Am

|F
|C
Thng con thao thc bao m trng ...
|Am
F
|C
Con yn gic M hin vui sng bit bao ...
|G
|Em
Thng con khuya sm bao thng ngy ...
|G
E7
|Am
Ln li gieo neo nui con ti ngy ln khn ...
|Am
|Am
D cho ma gi khng qun thn gy M hin ...
|F
C
|E7
Mt sng hai nng cho bc mi u bun phin ...
|C
F
|Dm
Ngy m sm ti vui cng con nh mt nim ...
|C
E7
|Am
Ting ru m m m hin nm thng trin min ...

Hp m cn li nh trn

Lng M chan cha trn bao xm lng gn xa


Tnh M dng ti trng ngn ng lng nghe
Li ru xao xuyn ni i sui rng rng tre
Sng ven Thi Bnh im lm khi ting M ru
Mt lng nui nng v v nhng ngy cn th
Mt tnh thng mn m nh ting n li ca
M hin sm ti khuyn nh bao li mn m
Khc ghi bn lng con tr mun bc ng xa

78

Thng con M ht cu m m,
Run lng th u qun g khi thc trng m
Bao nm nc mt nh sui ngun
Chy vo tim con mi tc cht nh m sng
D ai xa vng trn ng sm chiu v u
D khi ma gi thng ngy trong i b du
D cho phai nng nhng lng thng chng nht mu
Vn mong quay v vui vy di bng m yu

79

72. MT TRI B CON


[A-G] [G-S] [S-Y]
[Am] [F] [G] [Am]
Ngoi kia [Am] c c b nhn qua khe [C] nghe ting n [G] ca ti [Am]
Ngoi kia [Am] c ch b tro cnh me [C] mt xoe trn [G] lng nghe [Am]
n ti [Am] ht cu g [G] m sao c b ci [F] ng gh [E]
n ti [Am] ht cu chi [G] m sao ch b ngi [F] m mng [E]
Hnh phc [Am] qu n s [Dm], i ti u c ng [F]
Tng m c b ch [E] nh ch tng [G] gic m [Am]
[Am] [F] [G] [Am]
Ngy xa [Am] cng nh b tui cn th [C] ti vn thng [G] trm nghe [Am]
Nh bn [Am] c anh lnh ri xa qu [C] hay chi n [G] rt khuya [Am]
n anh [Am] cho ti [G] tri xanh nh c m [F] tui th [E]
n anh [Am] cho ti [G] dng sng mang cnh bum [F] kht vng [E]
Tui th [Am] i qua [Dm], gi y ht bn em [F],
Tng m ng quanh ti [E] nhng mt tri [G] b con [Am]
[Am] [F] [G] [Am]
n anh [Am] cho ti [G] tri xanh nh c m [F] tui th [E]
n anh [Am] cho ti [G] dng sng mang cnh bum [F] kht vng [E]
Tui th [Am] i qua [Dm], gi y ht bn em [F],
Tng m ng quanh ti [E] nhng mt tri [G] b con [Am]
Tri ma [Am] qu em i [G], bi ca t mt ri [F],
cn u[E].
Tri ma [Am] n bao lu [G], m sao em vn ch [F]
vn i [E]...
Hnh phc [Am] qu n s [Dm], i ti u c ng
[F],
Tng m em vn ch [E], vn ch i [G] di ma
[Am]....
[Am] [F] [G] [Am]

80

73. M Yu (Nguyen Phuong Uyen) [A-G] [G-S] [S-Y]


Comment: Cc hp m c vit ra t tp nhc (made in VN).
| 2/4 | Ballad/Eurobeat (Tips: Bm7 can replace by Am, sound better)

Ly tng, nt: Si*

Si* Si* Si* Si* La*


Si* Sol*
(* = thp)
Sinh con ra trong bao nhiu kh nhc ...

|G
|G
Sinh con ra trong bao nhiu kh nhc
|C
|C
M ru con yu thng con tha thit ...
|G
|G
Mong cho con lun lun ngoan hin ...
|Bm7
|Bm7
gic m say ...
|Em
|Em
V n con th ngy bao yu du
|G
|G
hy sinh cho con bao nhiu tui i
|A7
|A7
|D
M bn con M cho con ln ln ...

|D

|G
|G
Lun bn con khuyn rn con nn ngi
|C
|C
M yu thng con hn yu cuc sng ...
|G
|G
Mong cho con lun lun yu i ...
|Bm7
|Bm7
sng vui ti ...
|Em
|Em
Tnh thng cho con bao la bit my ...
|G
|G
Nhng m m con trong tay khc t vai con
|Am
M c bit con yu m nhiu
|Am
D cm nn nhng con tht lng mun ni ...

|D7

|G
|G
nh sao m cho con sng soi l m yu
|C
|C
Khc ht ru con trong gic m l m yu
|A7
|A7
M l cnh chim cho con bay tht xa ...
|D7
|D7
M si m cho tm hn con m yu ...
|G
|G
Dt con i qua bao ni au l m yu
|C
|C
Ting con yu gi tn sut i l m yu
|D7
|D7
M ng mi ra i cho con m ci ...
|G
i m yu

81

|D7

74. MONG C K NIM XA[A-G] [G-S] [S-Y]


Thi gian tri qua mau ch cn li nhng (Em) k nim
K nim thn(F) yu i s cn nh mi ting thy c
Bn b mn (E7) thng i s cn nh nhng (Am) lc gin hn
ri mai (F) chia xa lng cht dng nim thit tha
Nh bn (F) b nh (G) mi trng xa
t bn tay ln mi gi cht ting nc (Em) nghn ngo
Thi gian (F) sao tri mau xin hy ngng tri
Ri vn (E7) mi luyn tic khi xa (Am) ri
Bn b i (F) vang u y cn ging ni ting ci
(F) nhng ni nh nim thng (G), gi cho ai
K: (G)
Nu (F) c c mun trong cuc i (Em) ny
Hy (Am) nh c mun cho thi gian (G) tr li
Cho bao (F) thng ngy am m chy bng
S cn mi (Fm) trong tim (Am) mi ngi
tnh yu (F) c m (Dm) mi ko phai (G)
Nu (F) c c mun trong cuc i (Em) ny
Hy (Am) nh c mun cho thi gian (G) tr li
Bn nhau (F) thng ngy, cho nhau nhng hoi nim
n ci (Fm) cn mi lng trn (Am) hng mi, trn b (Dm)
mi
V trong (G) nhng... k nim xa .....!

82

75. Ma[A-G] [G-S] [S-Y]


[C]Ma ri ri trn ng ph m khuya
Bit ni [F] rng ngy c [G] qua
Tng [F] ht ma bay bay vang vng [C] mi trong tim
Tng [F] dng suy t qua cn bn [G] ai ?
Ai lang thang trn ng ph m ma
Vn bit rng lng mi c n
Tng ht ma mn mang trn b mi ai kia
ha tan trong tim git nc mt lnh lng (C)
K:
[F]Ma i ma hy [G] ni ln i [E] sao ma mi khng [Am] ngui
[F]Cho ai kia vn [G] mi lang thang [E]i u sut m [Am] khuya
[F]Hay ma i c [G] ma nhanh ln [E] xa ht u [Am] phin
[F]Qua m nay c [G] nh dng [E]bng [Am] sng ln

83

76. Ma Ngu[A-G] [G-S] [S-Y]


(Thanh Tung)
Comment: Cc hp m c vit ra t tp nhc (Made In VN)
| 4/4 | Slow Surf
Ly tng, nt: #do

mi
mi
mi
mi
mi
Git ma ma ngu ma ngu

A
Git ma ma ngu ma ngu
F#m
bp non trn cnh thnh l
Bm
Git ma ma ngu ma ngu
D
trn xoe chic trn u

(* = thp)

|A
|D
bic
|Bm
|E7

A
|A
Ngy xa i ta quen nhau
F#m
|D
chic xoe trn thnh bng
l
Bm
|Bm
mong sao ma tht lu
E7
|E7
cho i la bn nhau ... ...

|E7

A
|A
Ngy nay ma ngu ma ngu
F#m
|D
vng em anh nhn tng gc
ph
Bm
|Bm
tng i uyn ng bn nhau
D
|E7
Trn xoe chic trn u
A
|A
Ngy nay i ta xa nhau
F#m
L xanh trn cnh thnh l

|Bm
a
|E7
Tng git ma ngu rt bn thm
|A
Tnh yu u d lng qun ...
DK:
|A
|D
V cn ma
ma ri s tan i trn tri y nng gi
|E7
|A
E7
git ma ngu hay l nc mt ai nh nhau
|A
|D
Chuyn tnh yu
nh l nhng cn ma trong i y nng gi
|E7
|A/E
A
|A
trn mi ai by gi t m ma ngu ... (V cn ma ...)

84

77. Ma thu cho anh (Ng Thy Mien & Thy Anh)[A-G] [G-S]
[S-Y]
Comment: Lo+`i va` ho+.p a^m ddu+o+.c vie^'t ra tu+` ta^.p nha.c
| 4/4 | Cha^.m e^m dde^`m
La^'y to^ng, no^'t: Mi #Sol Mi
Em co' nghe ...
|E
|E
Em co' nghe mu`a thu mu+a gia(ng la' ddo^?
|B7
|E
E7
em co' nghe nai va`ng ha't khu'c ye^u ddu+o+ng ...
|A
Va` em co' nghe khi mu`a thu to+'i
|E
mang a'i a^n mang ti`nh ye^u to+'i
|B7
|E
em co' nghe nghe ho^`n thu no'i mi`nh ye^u nhau nhe' ...
|E
|E
Em co' hay mu`a thu mu+a bay gio' nhe.
|B7
|E
E7
em co' hay thu ve^` he^'t da^'u co^ lie^u
|A
Va` em co' hay khi mu`a thu to+'i
|E
bao tra'i tim vu+o+ng ma`u xanh mo+'i
|B7
|E
em co' hay hay mu`a thu to+'i ho^`n anh nga^'t nga^y ...

|A
E
Na('ng u'a de^.t mi em
|E
C#m
va` ma^y xanh thay to'c ro^'i
|E7
A
Nha.t ddo^i mo^i em tho+m no^`ng
|B7
E
ti`nh ye^u vu+o+ng vu+o+ng ma' ho^`ng
|A
E
Se~ ha't ba`i cho em
|E
va` ru em ye^n gia^'c to^'i
|C#m
A
nga`y mai khi mu+a ngang lu+ng ddo^`i
|B7
E
cho+` em anh nghe mu`a thu tro^i

|E
|E
Em co' mo+ mu`a thu cho ai nu+'c no+?
|B7
|E
E7
Em co' mo+ mo+ mu`a ma('t u+o+'t hoen mi ...
|A
Va` em co' mo+ khi mu`a thu to+'i
|E
Hai chu'ng ta se~ cu`ng chung lo^'i
|B7
|E
em co' mo+ mu`a thu a^'y ti`nh ta nga't hu+o+ng ...

85

78. Ma trn cuc tnh [A-G] [G-S] [S-Y]


Tc gi: L Quang
Ngoi Quc (Trung Hoa)
Ca s: an Trng
D
Bm
Tng ht ma, ri t tch bn hin nh nng
G
D
Lng thm mong mt nh mt, thp thong mong ch
G
D
Ngi yu hi, mi mi yu nng
F#7
Bm
Em d bit, vn c hng h
E
A
Mc cho anh, m m vn mong, cuc tnh i ta
D
Bm
Git bun ri, ri lng l, trn con ng di
G
D
Mt mnh anh, lng say sc, vi gi ng v
G
D
Ri thi ht nhng c m di
F#7
Bm
Ma cn rt, rt trn ni su
Em
A
D A
Lnh i vai em i bit chng tim anh l loi
D
K nim xa, em i nh chng
Bm
Bao li yu ni hm no
G
D
Tng cn ma i ta c nhau pht giy, thn tin
F#m
Gi mnh anh trn con ph xa
F#
Bm
Ngi lng l ngm my dng tri
G
E
A
Mc cho thi gian h hng x nhau bay u
D
Chuyn tnh yu i ta r di
Bm
Bao li yu v cnh ri
G
A
D
Thm cu mong cho em hy qun nhng k nim xa
F#m
Cuc tnh ta tan theo gic m
F#7
Bm
Hnh bng c mi trng v y
G
A
D
Gi ht bao nhiu yu thng c n li v ...

86

79. Ngi tnh trm nm - c Huy[A-G] [G-S] [S-Y]


| 4/4 | Cha Cha Cha
La^'y to^ng, no^'t: sol
#fa
mi
DDe^'n mo^.t nga`y ...
Intro: | Em

| Em

| D

| D

| Am

| Am

| G

| B7

| Em
|E|D
| D
| Am
DDe^'n mo^.t nga`y
mo^.t nga`y na`o ddo'
| Am | G
| B7
Em xa anh
mo^.t nga`y na`o ddo'
| Em
|Em |D
| D
| Am
Anh nho+' co' mo^.t la^`n
mo^.t la^`n mi`nh no'i
|Am|G
| B7
Ta ye^u nhau
co' va^`ng tra(ng la`m chu+'ng
| Em
| Em
| D
| D |
Ba^`u tro+`i nhie^u sao sa'ng dde^m nay
Am
|D
|G
| B7
Nhie^`u nhu+ nhu+~ng gi` mi`nh muo^'n co'
| Em | Em
|Am
| Am
Mo^.t la^`n dda~ tro.n ve.n a'i a^n
| Am
|Em
D
| Em
| B7
Vo+'i anh em ma~i la` ngu+o+`i ti`nh tra(m na(m

| Em
| Em
|D
| D
| Am
Va` ne^'u nhu+ co' mo^.t nga`y
mo^.t nga`y na`o ddo'
| Am | G
| B7
Em sang ngang
mo^.t nga`y na`o ddo'
|Em
| Em | D
| D
Anh xin chu'c em ddu+o+.c
ddu+o+.c nhie^`u ha.nh phu'c
| Am | G
| B7
Cho em luo^n luo^n
ddu+o+.c gi` em muo^'n
| Em
| Em
| D | D |
Ba^`u tro+`i nhie^`u sao sa'ng dde^m nay
Am
|D
|G | B7
Nhie^`u nhu+ nhu+~ng gi` mi`nh dda~ co'
| Em
|Em
| Am
| Am
Mo^.t la^`n dda~ tro.n ve.n hie^'n da^ng
| Am
|Em
D
| Em | Em
Vo+'i Anh em ma~i la` ngu+o+`i ti`nh tra(m na(m
| Em
| Em
| Am
| D
| G
Nhu+ng vo`ng tay ye^u da^'u dda~ xa ro^`i nhu+ con ta`u ra kho+i
| Em
|Em
| Am
DDe^'n mo^.t nga`y na`o ddo' em se~ bie^'t ra(`ng
| D
| G
| B7
Anh ye^u em nhie^`u bao nhie^u
| Em
| Em
| D
| D |
Ba^`u tro+`i nhie^`u sao sa'ng dde^m nay
| Am
|D
| G
| B7
Nhie^`u nhu+ nhu+~ng gi` mi`nh dda~ ma^'t
| Em
| Em
| Am
| Am
Mo^.t la^`n dda~ tro.n ve.n hie^'n da^ng
|Am
|Em
D
| Em
| Em
Vo+'i anh em ma~i la` ngu+o+`i ti`nh tra(m na(m

87

| Am

| B7

(Ca'c gam ho+.p a^m co`n la.i nhu+ tre^n)


Va` ne^'u nhu+ co' mo^.t nga`y mo^.t nga`y na`o ddo'
Em que^n anh mo^.t nga`y na`o ddo'
Nhu+~ng a^n ti`nh nha.t nho`a phai da^'u
Trong con tim cha(?ng co`n thu+o+ng ddau
Ba^`u tro+`i nhie^`u sao sa'ng dde^m nay
Nhie^`u nhu+

nhu+~ng ky? nie^.m qua tay

Mo^.t la^`n dda~ tro.n ve.n a'i a^n


Vo+'i anh em ma~i la` ngu+o+`i ti`nh tra(m na(m

88

80. Nh v em [A-G] [G-S] [S-Y]


Sng tc v Biu din : Jim Nguyn.
Bm
Ngi nhn my tri mi
A
Tri v ni xa xm mt m
G
D
Trong con m chiu nay, gi thm tn em
Em
Nhng c mun mong ch
Bm
Cn tm nhau trong cn m ny
Em6
F#
Bm
Git su ri mnh mang trong i, khi ta xa ngi
Bm
Cn g trong thng nh
A
Tc em ngy nao xanh nh t tri
G
D
B v trong chiu hoang, gi thm tn nhau
Em
Chic l a xa cnh
Bm
Gi cn bay v ni phng y
Em6
F#
Bm
Ngi i cho bao thng ngy, chm khut trong m
G
A/G
F#m Bm
Nh v em, trong nhng lc c n tr v
Em
A
D
F#
Nh v em, nh nh mt mi ci th ngy
G
A/G
F#m
Bm
Nh v em, trong tic nui nh mong trng ch tr v chn xa
G
A
Bm
Trn c sut i ny, anh vn thng nh v em

Ghi ch:
* Tone Em6: l tone Mi th vi add note th 6 (C#), trn Piano/Keybhoard, tay phi play Em,
tay tri play note C#.
* A/G: L tone A nhng note trm l note G, trn Piano/eyb, dng tng t phng thc trn.

89

81. Nh Du Yu [A-G] [G-S] [S-Y]


Nhc s : c Huy

Trong i mt anh em l tt c (Am)


L ngun vui, (G) l hnh phc anh du yu (C) (E)
Nhng anh c g (Am)
Mnh gp nhau lc anh (Dm) cha rng buc (Am)
V em (B) cha thuc v ai (Esus4) (E7)
Anh s c qun khung tri hoa mng (Am)
Ngy h bn em (G) tnh mnh n rt nhanh (C) (E)
Anh s c qun (Am)
Ln u mnh n bn nhau (Dm)
Rn rng (F) nh du yu (E) t thu no (Am) (Dm) (Am)
Anh n vi em (Am) vi (mF) tt c tm hn (Am)
Em n vi anh (Dm) vi (G7) tt c tri tim (C) (E)
Ta n vi nhau (Am) mun mng (A7) cho n au (Dm)
Mt ln (G) cho mi nh thng (C) (Fmaj7) di lu (Esus4) (E7)
Trong i mt anh em l tt c (Am)
L nim vui, (G) l mng c trong thong giy (C) (E)
Anh s c qun (Am) rng mnh n trong nhau (Dm)
Nng nn (F) nh du yu (E) t thu no (Am) (Dm) (Am)

90

82. Nh cnh vc bay (Trinh Cong Son)


[A-G] [G-S] [S-Y]
| 2/4 | Nh nhng - Ging k
Ly tng, nt: Si

Si Mi
Nng c hng ...

|Em
|Em
Nng c hng bng i mi em
|D
|D
Ma c bun bng i mt em
|Bm
|Bm
Tc em tng si nh
|B7
|Em
Rt xung i lm sng lnh nh ........
|Em
|Em
Gi s mng v tc em bay
|D
|D
Cho my hn ng qun trn vai
|Bm
|Bm
Vai em gy guc nh
|B7
|Em
|
Nh cnh vc v chn xa xi ........

(Nhp nhng hn)

|E

|E
|E
Nng c cn hn ghen mi em
|F#m
|F#m
Ma c cn bun trong mt trong
|E
|E
|E
T lc ..... a em v ...
|B7
|B7
|E
|
L bit .... xa nghn trng ...

|Em
|Em
Sui n tng bn chn em qua
|D
|D
L ht t bn tay thm tho
|Bm
|Bm
L kh v i ch
|B7
|Em
Cng nh i ngi mi m u .........

|Em
|Em
Ni em v ngy vui khng em
|D
|D
Ni em v tri xanh khng em
|Bm
|Bm
Ta nghe nghn git l
|B7
|Em
Rt xung thnh h nc long lanh ........

91

83. NHNG NO NG PH SA
[A-G] [G-S] [S-Y]
Thong(Am) trong gi bun bn dng nc(Dm) tri lng l
Ch (G) mt ngy ti sng nc sng Hu (C/G) Giang xanh c m (E)
Nhp (Am) nh chuyn , a ngi i (Dm) tm ng tranh u
[Bm7b5]Ginh li i m no nhng [E7] ngy sau
Sng(Am) dng cun tro nh ngn ting(Dm) ku tht go
Cng (G) tm ng tranh u xa tan kh (C/G) au mun kip sau(E)
Lng (Am) nghe ting h, thng min qu(Dm) hng i da dit
[Bm7b5]Ging h cng thit tha cng [E7] nm thng
Hng cy soi (Am) bng in trn dng sng
Dng sng hiu (F) ht mnh mng bun trng
Trt c (Dm) n trong ci lng
Hn cm (G) dng theo con sng ngn sng vt cao
Du bao(Dm) gian nguy khng sn,(Am) gi trai xng pha ln ng
Nc [B7] sng qu ti dng tro dng thng nh [E7]
Gt i nc [Am] mt thi ta bit ly
Tnh yu non [F] nc trong tim cn ghi
quyt [Dm] ra i khng nn lng
Tm vng (G) trong tay ta tin nguyn cu nc non
Sc [Dm] son trong tim xa ri
Tui [Am] xun hy sinh cho i
c [B7] mong tng lai rng ngi(E7) t m i(Am)

92

84. Nim khc cui [A-G] [G-S] [S-Y]


(Ngo Thuy Mien)
| 3/4 | Boston
La^'y to^ng, no^'t: Sol* Do* Do*
(* = tha^'p)
Du` cho mu+a ...
|C
|G
|C
Du` cho mu+a to^i xin ddu+a em dde^'n cuo^'i cuo^.c ddo+`i ...
|C
|Em
|F
|C
Du` cho ma^y hay cho ba~o to^' co' ke'o qua dda^y ...
|C
|F
|C
Du` co' gio', co' gio' la.nh dda^`y,
|Am
|C
co' tuye^'t bu`n la^`y, co' la' buo^`n ga^`y, ...
|F
|G
|C
Du` sao, du` sao ddi nu+~a to^i cu~ng ye^u em ...
|G7
|C
|C

|C
|G
|C
Tu+.a vai nhau cho nhau ye^n vui a^'m a'p cuo^.c ddo+`i ...
|Em
|F
|C
Ti`m mo^i nhau cho nhau ra~ na't, ra~ na't tim ddau ...
|F
|C
Vu+`a ddo^i tay u+o+'c muo^'n tu` dda^`y,
|Am
|C
to'c ro^'i ba.c ma`u ve^'t da^'u ti`nh sa^`u ...
|F
|G
|C
Nhi`n em, nhi`n em gia^y phu't muo^'n no'i ye^u em ...

|C7

|F
|F
Xin cho to^i, to^i nhu+ co+n ngu? ...
|Fm
|C
Ru em, ddu+a em mo^.t la^`n
|Am
|Dm
Ru em va`o mo^.ng, ddu+a em va`o ddo+`i
|G7
Mo^.t tho+`i ye^u ddu+o+ng ...

|C7

|F
|F
Cho to^i xin em nhu+ go^'i mo^.ng ...
|Fm
|C
cho to^i o^m em va`o lo`ng
|Am
|G7
Xin cho mo^.t la^`n cho dde^m ma(.n no^`ng
|C
ye^u thu+o+ng vo+. cho^`ng ...

|G7

|C
|G
|C
Du` mai dda^y ai ddu+a em ddi dde^'n cuo^'i cuo^.c ddo+`i ...
|Em
|F
|C
Du` cho em, em ddan ta^m xe', xe' na't tim to^i ...
|F
|C
Du` co' u+o+'c, co' u+o+'c nga`n lo+`i,
|Am
|C
co' tra'ch mo^.t ddo+`i cu~ng dda~ muo^.n ro^`i ...
|F
|G
|C
|C
Ti`nh o+i du` sao ddi nu+~a xin va^~n ye^u em ...

|C
|C

93

85. Ni y Bnh Yn [A-G] [G-S] [S-Y]


(Bao Chan)
Comment: Cc hp m c vit ra t tp nhc (Made in VN).
| 4/4 | Ballad
Ly tng, nt: mi

re
mi
Gia m ti ...

|Am
|Dm
Gia m ti, nh v em yu
|G7
|C7
Nh i dng nh tri xanh
|F
|Bm7(b5)
m lng m, n su ln
|E7
|Am
i ni nh, du m
|Am
|Dm
Xa m khi, gi v xn xao
|G7
|C7
Tri tim , lc li v bn nhau
|F
|Bm7(b5)
Anh ch em, gi lng cm
|E7
|E7
|E7
Nghe bo t trong tim ......
DK:
|Am
Dm
Em i d cho, tnh mnh xa qu
|G
C
Tri tim anh lun nh n em
|F
Dm7
Anh nui nim tin, mt ngy nng m
|G
C/E
Xa tan m c n ta tm nhau
|Am
Dm
Gia lc dng t cuc i ng tan v
|G
C
|Dm
Tnh yu ta trao nhau ngi sng hu hu hu hu
F
|G
Am
C em trong i vi anh ni y bnh yn .....

repeat

94

| 2/4 |

86. Ni Nh Du m[A-G] [G-S] [S-Y]


(Bao Chan)
Comment: Cc hp m c vit ra t tp nhc (Made In
VN)
| 4/4 | Moderate
Ly tng, nt: sol

fa
sol fa
sol
Nghe ht ma ri rt ...

Cm

|Ab
Nghe ht ma ri rt quanh i
|Fm
Bb
|Eb/G7
Anh ngi nh em ma ng ...
|Cm
|Ab
Nhng m trng thao thc mong ch
|Fm
Bb
|Eb/G7
Anh ngi nh em sut i ...
|Fm
|Cm
Bao nhiu ngy vui gi xa ri
|G
|G
Cun xa nh gi ngoi khi ...
|Fm
|Cm
Anh i tm em ch thy k nim
|Gm
|Cm |Cm
trn trong bng en du m ... ...

|Cm
Em i v sao
|Fm
Trm nm ni
|Ab
Xa nhau tht
|Ab
Anh bit n
|Cm

|Ab
ta xa nhau
|Gm
nh vn hoi ...
|Fm
sao ta mi xa nhau
|G7
bao gi ngui ...

|Ab
Em u khi bng m v
|Fm
Bb
quanh i ting ma tht m ...
|Fm
|Cm
Cn anh ngi y ni nh ong y
|Gm
|Cm
Trn trong bng em du m ...

|Eb

95

87. Na hn thng au[A-G] [G-S] [S-Y]


(Pha.m DDi`nh Chu+o+ng, y' tho+ Thanh Ta^m Tuye^`n)
| 4/4 | Cha^.m (slow)
La^'y to^ng, no^'t: Si
Si
Sol Mi
Si*
(* = tha^'p)
Nha('m ma('t cho to^i ti`m ...
Intro: ...|Em C |Am7 F#7 |B7
|Em ...
|Em
|Am7
Nha('m ma('t cho to^i ti`m mo^.t thoa'ng hu+o+ng xu+a
B7
|Em
Cho to^i ve^` ddu+o+`ng cu~ ne^n tho+
Am7
|B7
Cho to^i ga(.p ngu+o+`i xu+a u+o+'c mo+ ...
|Em
Hay chi? la` gia^'c mo+ tho^i
|Am
Em
Nghe ti`nh ddang che^'t trong to^i
|Cm7
B7
|Em
nghe lo`ng tie^'c nuo^'i xo't thu+o+ng suo^'t ddo+`i ...
|Em
|Am7
Nha('m ma('t o^i sao nu+?a ho^`n bo^~ng thu+o+ng ddau
B7
|Em
O^i sao nga`n tru`ng ma~i xa nhau
|B7
Hay ta co`n he.n nhau kie^'p na`o ...
|B7
Anh o+? dda^u ? ...
|Em
Em o+? dda^u ? ...
|Em
C
|B7
Co' cha(ng mu+a sa^`u buo^`n dden ma('t sa^u ...
|Em
|Am
Nha('m ma('t chi? tha^'y mo^.t cha^n tro+`i ti'm nga('t
D7
|G
Chi? tha^'y lo`ng nho+' nhung cha^'t nga^'t
Va` tie^'ng ha't,
|B7
E
Va` nu+o+'c ma('t (u+) ...
|E
C
DDo^i khi em muo^'n tin ...
|C
DDo^i khi em muo^'n tin
|Em
O^i nhu+~ng ngu+o+`i
|Am
O^i nhu+~ng ngu+o+`i
B7
|Em
Kho'c le? loi mo^.t mi`nh
(La^.p la.i)
|Em
Nha('m ma('t ...
|B7
|Em
Kho'c le? loi mo^.t mi`nh ...
|B7
Am6

|Em

|C

Am |Em6-9

Kho'c (u+) le? loi ... mo^.t ... mi`nh ...............

96

(He^'t)

88. Ph xa [A-G] [G-S] [S-Y]


L Quc Thng

(Am) Ma v trn khc ht (Dm)


Lng u bun (G7) i bng hnh ai ( C )
Nh (Am) tm v thong hng xa (Dm)
Con (G) ng gi l k nim ( C )
Git (Am)sng lng l bn em (Dm)
ng (G7) trn i mt v t ( C )
(Am)bun cho con ph nh (F)
(E7) mt ngi n vn vng (Am).

(K)
(Am) i bn em chiu trn li vng (Dm)
Ph (G) xa, ph xa ng nh tht gn ( C )
(Am) i vai em gy (Dm) trong chic l
(E7) Gi l i ch nh mong ma xun
(Am) Trn tay em n hoa vn n (Dm)
Ph (G) xa, ph xa ng nh tht gn ( C )
(Am) Cu yu thng chm (Dm) trong ni nh
M (E7)v mt ngy c ma m m (Am).

[on ny hp m tng t an trn]


Ma v trn khc ht
Lng u bun i bng hnh ai
Nh tm v gic m xa
My m gi l k nim
Ma thu lng l tri i
Ma ng lc gia tnh yu
Xun v nh con nng h
Bn ma ma vn i ai.

97

89. Phng Hng [A-G] [G-S] [S-Y]


(Th: o Trung Quan/Nhc: Vu Hoang)
Comment: Hp m v li vit li theo ting ht Vu
Khanh (CD-The Best Of Vu Khanh) do Pham Duc Thang (PDT).
| 4/4 | Ballad
Ly tng, nt: re
fa
la* re
(* = thp)
Nhng chic gi xe ...
|Dm
Gm
Nhng chic gi xe ch y hoa phng
|F
A7
|A7
Em ch ma h ca ti i u
Dm
|Dm
F
Chm phng v em cm l tui ti mi tm
|A7
|Dm
Thu chng ai hay thm lng mi tnh u ...
|Gm
Dm
|Dm
Mi tnh u ca ti
Gm
|F
L cn ma ging ging ngoi ca lp
C
|Dm
L o ai bay trng c gic m
A7
|A7
L bi th
cn hoi trong v
|A7
|Dm
Gia gi chi mang n li mang v ...

|Gm
Dm
|Dm
Cnh phng hng ngn ng
Gm
|Gm
Ma h n trng khc ni nh trn cy
|C
Am
V ma sau bit c cn gp li
|Am
Dm/A
|F
ngy khai trng o la gi thu bay ...
|Gm
Dm
|Dm
Mi tnh u ca ti
Gm
|F
nh cy n bung ting xa xi
Dm
|Am
Ai cng hiu ch mt ngi khng hiu
|A7
|Dm
nn c mt g kh ngng ngu ng lm th ...

repeat

END:
|Gm
Em ch ma h i qua
|A7
Cn ti ng li

Bb

Nng ngp ng
|C
A7
|Dm
Mt vt tc ... no .... xa ....

98

90. Ring mt gc tri[A-G] [G-S] [S-Y]

99

100

91. Sc Mu [A-G] [G-S] [S-Y]


Author: Trn Tin
Th/Li:

|Am
|Em
Mt mu xanh xanh, chm thm vng vng
|Am
|D
Mt mu xanh chm thm vng cnh ng hoang
|G
Mt mu nu nu, mt mu tm tm

|Am

|C

| F
|G
Mu nu tm mt em ti i p du dng
|Am
Mt mu xanh lam, chm thm mu chm

|Am

|Em

|Am
| D
Thi chinh chin qua ri sc mu ti

|Am

|G
Mt mu en en, mt mu trng trng

|C

|F
| Em
Chiu hoang vng chic xe tang i tht vi vng

|Am
Mt ng cong cong, ni bao ng vng

| Am

| Em

|Am
|D
Ha ngi dng nh khun mt bt hnh dong

|Am

|G
Ri mt m chi vi, lm sao v bng ti

|C

|F
|Em
Lm sao v cnh hoa m khng mu

|Am

|Am
Mt m nh nh, nh ra mnh mt mnh

|Em

|Am
| D
Mt m nh nh ra mnh u y

|Am

|G
Mt m trong m thu, mt vng sng chi la
|F
|Em
Mt m nh nh ra ta v hnh

|Am

101

|C

92. Thnh ph bun (Lam Phuong) 4/4 | Slow Rock


[A-G] [G-S] [S-Y]
La^'y to^ng, no^'t: Mi
Si
Mi
Tha`nh pho^' na`o ...

|Em

Tha`nh pho^' na`o nho+' kho^ng em ?


|Em
B7
Em
No+i chu'ng mi`nh ti`m chu't e^m dde^`m
G
|G
Emsus4
Tha`nh pho^' na`o vu+`a ddi dda~ mo?i ?
|D G
Em
DDu+o+`ng quanh co quye^.n go^'c tho^ng gia`
Bm7
|Bm7
Chie^`u ddan tay nghe na('ng chan ho`a
|Bm7
Na('ng ho^n nhe. la`m ho^`ng mo^i em
|Bm7
D
Ma('t em buo^`n trong su+o+ng chie^`u
|Em
Anh tha^'y dde.p ho+n ... (het doan)
|Em
G
Tha`nh pho^' na`o nho+' kho^ng em ?
|Em
B7
Em
Nga`y chu? nha^.t nga`y cu?a rie^ng mi`nh
G
|G
Emsus4
Tha`nh pho^' buo^`n na(`m nghe kho'i to?a
|D
G
Em
Ngu+o+`i lu+a thu+a chi`m du+o+'i su+o+ng mu`
Bm7
|Bm7
Qu`y be^n em trong go'c gia'o ddu+o+`ng
|Bm7
Tie^'ng kinh ca^`u de^.t mo^.ng ye^u ddu+o+ng
|Bm7
D
Chu'a thu+o+ng ti`nh, se~ cho mi`nh
|Em
ma~i ma~i ga^`n nhau ...
|Em
D
|Em
Ro^`i tu+` ddo' vi` ca'ch xa duye^n ti`nh the^m nha.t nho`a
|G
Am
|C
Ro^`i tu+` ddo' tro^'n phong ba em la`m da^u nha` ngu+o+`i
|D
Bm
A^m tha^`m anh tie^'c thu+o+ng ddo+`i
|D
Em
DDau buo^`n em kho'c chia pho^i
|D
Bm
|Em
Anh ve^` gom go'p ky? nie^.m ti`m vui ...
|Em
G
Tha`nh pho^' buo^`n la('m to+ vu+o+ng
|Em
B7
Em
Co+n gio' chie^`u la.nh buo^'t ta^m ho^`n
G
|G
Emsus4
Va` con ddu+o+`ng nga`y xu+a dda~ lo+~
|D G
Em
Gio+` kho^ng em so?i dda' u buo^`n
Bm
|Bm
Gio+` kho^ng em hoang va('ng pho^' phu+o+`ng
|Bm
Tie^'ng chuo^ng chie^`u cha^`m cha^.m the^ lu+o+ng
|Bm
D
Tie^~n ddu+a ngu+o+`i que^n nu'i ddo^`i
|Em
que^n ca? ti`nh ye^u ...

102

93. THNH PH TR
[A-G] [G-S] [S-Y]

[Am] L la la la la la la la [G], la la la la [F] la, la la la la [Am]


Em i u v [G], m tc y me [C]
Em ngi em chi [Em], ngh gi vui th [G]... m ci mt mnh [Am]
[Am] L la la la la la la la [G], la la la la [F] la, la la la la [Am]
Anh i u v [G], du my y tay [C]
Lng trn gi b [Em], ngh g vui th [G] ... nhu cng bn b[Am]
[Am] L la la la la la la la [G], la la la la [F] la, la la la la [Am]
Thnh ph ti[G] ... rt tr [Am]...
Bn hy nghe [G]... h ht [E]... v mnh [Dm],
Bng tri tim [G]... rt tr [Am]...,
Bng kht khao [G] bng chy [E]...
[Em] L la la la la la la la [D], la la la la [C] la, la la la la [Em]
m khuya ting n [G], xao xuyn hng me[C]
C ngi lnh tr [Em] ... nh ngi bn gi [G]... ngi n mt mnh
[Am]
[Am]Tnh tang tnh tnh tnh tang tnh tang[G],
Tnh tnh tang tnh tang[F], tnh tinh tnh tang[Am]
i trong ting n [G] ... thnh ph tnh ca [C] ...
Thy mnh bng tr [Em] .... m n ti ht [G]...
Ho cng bn b [Am] ...
Thnh ph ti [G] ... rt tr [Am] ...
Bn hy nghe [G] ... h ht [E] ... v mnh [Dm],
Bng tri tim ...[G] rt tr [Am],
Bng kht khao [G] bng chy [E] ...
[Em] L la la la la la la la [D], la la la la [C] la, la la la la [Em]

103

94. Th thm ma xun[A-G] [G-S] [S-Y]


(Ngc Chu)
Comment: Cc hp m c vit ra t tp nhc (Made In VN)
| 4/4 | Rock ballad or ballad
Ly tng, nt: Si*

Re
Mi Mi
Mi
Mi
Tng chi non xanh mn man

(Si* = Si thp)

|Em
Tng chi non xanh mn man
|Am
|Bm
Tng ht ma long lanh ri ma xun ...
|Em
V trong nh mt lp lnh
|Am
Li yu thng yu thng ai ngp ngng ...
|G
Ma Xun n bn em
|C
V ma Xun n bn anh th thm ......
|G
Ln gi kh vut tc em
|C
V ln gi ni cng em nh thng ...

|D7

|Bm

D7

|D7

|Dsus4

DK:
|Dsus4

|G
|D
V em bit ni ting yu u tin ...
|Am
V em bit thng nh bit gin hn ...
|G
|D
Ma Xun n bn em trao n hn ...
|Am
|Em
V ma Xun trao cho em nh mt anh ...
|Bm7
|C
ri m ... say ...
|Bm7
|Em
ri ngt ... ngy ...

104

|Em

95. Thi anh hy v (1994) [A-G] [G-S] [S-Y]


(Nguye^~n Ngo.c Thie^.n)
| 4/4 | Bomba
La^'y to^ng, no^'t: sol
sol la
do*
(do* = do tha^'p)
Tho^i anh ha~y ve^` ...
C
|Am
U+`, tho^i anh nhe'
Tho^i, anh ha~y ve^`
F
G7
|C
E7
F
Ta chia tay nhau tu+` dda^y
Mo^'i duye^n mi`nh
|Dm
nha.t nho`a nhu+ kho'i ma^y ...
|Am
Em
G/C
|Em
Nghe dde^m ddang tho+? da`i
Tho^i, anh cu+' ddi
|Cmaj7
Cmaj7
F
Ti`nh trao nay xa tha^.t ro^`i
DDe^? em la.i mo^.t mi`nh
|F
|Dm
Bie^'t kho^ng ngu+o+`i
trong xo't xa ...
F
|C
E7
G7/C
|Am
do`ng le^. tra`o tre^n ma('t ai
Chie^`u buo^`n qua mau
|Am
Em
F
|G7
Xu+a qua bao pho^' quen
bo'ng to^'i va^y quanh mu` kho+i
|F
C
...
Tu+`ng nhi.p cha^n vui khi co' nhau
C
|Am
|Am
Dm
Ngo^`i o^m thu+o+ng nho+'
DDe^? ba^y gio+` co`n bu+o+'c em
F
|Dm
G7
|C
nghe con tim em la.nh gia' ...
co^ ddo+n la.c loa`i ...

G7/C
|Am
Em dda^u co' ngo+`
F
Mo^'i duye^n dda^`u
|Dm
tu+.a nhu+ chie^'c la' thu ...
G7/C
|Em
Xoay trong ba~o do^ng
F
ngo+~ duye^n mi`nh
|Dm
ddu+o+.c ddo+`i cha('p ca'nh bay
...
G7/C
|Am
Ti`nh, sao chua xo't
F
|G7
nhu+'c nho^'i trong em tu+`ng
dde^m ...
C
|Am

G7/C
|Am
F
Tho^i, anh ha~y ve^` cu+' ye^n lo`ng
|Dm
ro^`i do^ng to^' qua ...
G7/C
|Em
F
Em
mong tha'ng na(m se~ cho^n vu`i
|Dm
ti`nh dda^`u tie^n kho' que^n ...
G7/C
|Am
Cho+` co+n do^ng dde^'n
Am
|G7
xo'a he^'t no^~i ddau trie^`n mie^n
...
C
|Am
U+`, tho^i anh nhe'
F
G7
|C
|Am
|Am
|
Ta chia tay nhau tu+` dda^y ...

105

96. Thuyn v Bin [A-G] [G-S] [S-Y]


Th: Nh Qunh

Do nhc.... Am Dm Em7 ....Am

Am
Ch c thuyn mi hiu
Dm
bin mnh mng dng no
Am
ch c bin mi bit
G
thuyn i u v u

Am
Em
Am

Dm
nhng ngy khng gp nhau
Em
bin bc u thng nh
A7
nhng ngy khng gp nhau
Am
lng thuyn au rng v

Dm
Am
Dm
F

Am
nu t gi

thuyn ri
E7
bin ch cn sng gi
Am
nu phi cch xa em
G
anh ch cn bo t
Am
nu phi cch xa em
Em
anh ch cn ...

Em
Dm
Dm
C

G
E7

Am
bo t

106

97. Tia nng ht ma

[A-G] [G-S] [S-Y]


.........Am...........................C.........................................Dm
Hnh nh trong tng tia nng c nt tinh nghch bn trai,
.......................................G................E........................Am
hnh nh trong tng ht ma c n ci duyn bn gi,
......................................C..........................................Dm
hnh nh trong tng tia nng ht ln theo tng ting ve,
...........................................G........E..............................Am
hnh nh trong tng ht ma c dng lu bt ng li...
C....F........Am....C,,,,,,,,,Am..............................Dm
tia nng ht ma, tia nng ht ma tr mi mu hoa
...............Am............Dm.C..Am..Dm...Am
phng v t, bn hi bn i, ng trch ng bun
..............G.............................Am
v c lm bun tia nng ht ma...
(Rep 3)
Tia nng ht ma, tia nng ht ma tr mi mu hoa phng v
t, bn hi bn i, ng trch ng bun v c lm bun tia nng ht
ma...

107

98. Ting ht chim a a [A-G] [G-S] [S-Y]


(V ng in)
| 4/4 | Folk
La^'y to^ng, no^'t: Re
Re
Nga`y na`o ...
|Dm
|F
Nga`y na`o em tuo^?i mu+o+`i la(m
|C
|Dm
Em hay nghe to^i ngo^`i dda'nh dda`n ...
|C
Am
|Dm
Tie^'ng dda`n la`m no^~i nho+' me^nh mang ...
|Dm
|F
Ro^`i tho+`i gian da^`n tro^i mau ...
|C
|Dm
Em kho^ng nghe to^i da.o phi'm dda`n
|C
Am
|Dm
|Dm
Ma` chi? nhi`n le'n le'n be^n song ...
F
|F
Sao em kho^ng nhu+ nga`y na`o
Gm
|C
sang dda^y nghe to^i ngo^`i dda`n
Bb
|A7
|A7
DDe^? ddie^.u dda`n buo^`n me^nh mang ...
C
|C
Em nhu+ ma^y tro^i di.u da`ng
A7
|A7
Tro^i lang thang tre^n ba^`u tro+`i
|Bb
Va` ma^y dda~ xa to^i ...
|C
|Dm |Dm
A^`u o+ ... a^`u o+ ...

C
|F
|Dm
Co' con chim dda dda no' dda^.u ca`nh dda
Gm
|Bb
|A7
Sao kho^ng la^'y cho^`ng ga^`n ma` ddi la^'y cho^`ng xa
Gm
|Gm
|Gm
Co' con chim dda dda ho't lo+`i ni? non
C
|C
A7
|Dm
Sao em no+~ la^'y cho^`ng tu+` khi tuo^?i co`n son
F
|F
|Dm
DDe^? con chim dda dda nga^.m ngu`i dda`nh bay xa ...

|Dm
|F
Ti`nh co+` to^i ga(.p la.i em ...
|C
|Dm
Ta ddi chung tre^n mo^.t chuye^'n ddo` ...
|C
Am
|Dm
Con ddo` chie^`u ddu+a kha'ch sang so^ng ...
|Dm
|F
Ti`nh co+` ta nha^.n ra nhau ...

108

|C
|Dm
Nghe me^nh mang nho+' chuye^.n ho^m na`o ...
|C
Am
|Dm
|Dm
DDe^? ddo` chie^`u so'ng vo^~ lao xao ...
F
|F
Ho^m co^ da^u sang nha` cho^`ng
Gm
|C
qua so^ng tre^n con ddo` ho^`ng
Bb
|A7
|A7
Ma` gio.t buo^`n nho? be^n so^ng ...
C
|C
Ho^m co^ da^u sang nha` cho^`ng
A7
|A7
Ai ru con nghe buo^`n lo`ng
A7
|Dm
Lo+`i ru nghe nho+' mong ...
|C
|Dm |Dm
A^`u o+, a^`u o+ ...

109

99. Tnh C [A-G] [G-S] [S-Y]


(Dip Minh Tuyn)
Comment: Cc hp m c vit ra t tp nhc (Made in
Vietnam)
| 2/4 | Showtunes

Ly tng, nt: mi*

la* d mi
mi
mi
Tnh yu nh ting ht bng ...

(* = thp)

|Am
|E7
Tnh yu nh ting ht bng ct cnh trong tim tnh c
|Dm
|G7
Tnh yu nh ting st bng ging xung no ai c ng
|A7
|Dm
|E7
Pht chc vai k vai
|Am
|F
Pht chc tay cm tay
|E7
|E7
Tnh yu nh th c n c n nh hn bao gi

|Am

|Am
Phi th chng
|F
Phi th chng
|Dm
Phi th chng
|F
Phi th chng

|Am
tnh yu ?
|F
tnh yu ?
|Dm
tnh yu ?
|Em
|Am
th snh i ...

|C

|Am

|Am

|Am
|E7
Tnh yu nh nh nng chiu m p tim ta tnh c
|Dm
|G7
Tnh yu nh gi xoy bng cun lc, lng ai c ng
|A7
|Dm
|E7
Pht chc chung li ca
|Am
|F
Pht chc chung vn th
|E7
|E7
Tnh yu nh th c n c n nh hn bao gi

110

|Am

|Am
|C

|Am

100. Tnh khc bun[A-G] [G-S] [S-Y]


Ngo^ Thu.y Mie^n
Comment: Ca'c gam ho+.p a^m ddu+o+.c vie^'t ra tu+` ta^.p nha.c
| 3/4 | Cha^.m & tha thie^'t
La^'y to^ng, no^'t: la la
mi
mi
mi
Em nhu+ mo^.t nu. ho^`ng ...
| Am
Em nhu+ mo^.t nu. ho^`ng
| Dm
Ca^`u mong cha(?ng la.nh lu`ng
| C
Em nhu+ mo^.t nga`y mo^.ng,
| Dm
ma` ta ha(`ng nga.i ngu`ng,
| F
se~ ru ta nie^`m nho+'
| E7
mo^.t nga`y thoa'ng ma^y ddu+a,
|E7
| E7
chuye^.n ti`nh dda~ nhu+ mo+
| Am
Em nhu+ gio.t ru+o+.u no^`ng
| Dm
Di`u ta va`o cuo^.c mo^.ng
| C
Em nhu+ va.c lu.a dda`o,
| Dm
quye^.n ta lo+`i thi` tha`o,
| F
se~ qua ddi nga`y tha'ng
| E7
ti`nh ro^`i cu~ng xa xu+a
| Am
| Am
buo^`n ...
DK:
| Am
Cuo^.c ti`nh ngo+~ dda~ xa xu+a
| Dm
dda~ xanh xao tu+. thuo+? na`o
| G
Cho+.t ngu+o+`i dde^'n vo+'i tim ta

| C
xoa' tan ddi mo^.t ma?nh ddo+`i
| F
Cuo^.c ti`nh qui' gia' mong manh
| Dm
co' cho+i vo+i ngu+o+.c gio`ng ddo+`i
| E7
|
nghi`n tru`ng do`ng so^ng co' vui
| Am
O^i sao ngu+o+`i mie^.t ma`i,
| Dm
nga`y vui na`o co`n da`i
| C
Ta u+u phie^`n tu+`ng nga`y
| Dm
vo^.i cho^n cuo^.c ti`nh ga^`y
| F
che^'t ddi bao lo+`i no'i
| E7
Ru+`ng na`o co' sa mu+a
| E7
| E7
ti`nh na`o se~ nhu+ tho+
| Am
Sao chu+a ga(.p mo^.t la^`n
| Dm
ma` nghe ti`nh tha^.t ga^`n
| C
Xin cho ddu+o+.c mo^.t la^`n
| Dm
go.i te^n ngu+o+`i thi` tha^`m
| F
co' qua ddi nga`y tha'ng
| E7
tra? la.i thoa'ng ma^y bay
| Am
buo^`n ...

111

101. Tnh Nh
[A-G] [G-S] [S-Y]
Trinh Cong Son
| 3/4 | Moderato (trung bnh)
Ly tng, nt: Mi Si Do2 Si Si
Tnh ng qun i ...

|Em

(2 = cao)

|Em

Tnh ng qun i, nh lng c lnh lng


|Am
D
|G
Ngi ng xa xm, bng v qu thnh thang
|B7
|Am
i o xa lng lng, x dt tri chiu
|G
|B7
Nh tng cn nc rng, xa mt ngy u hiu

|D
|G
Khi cn au cha di, th tnh nh cht nng
|B
|G
Khi cn au ln y, th tnh mnh mng
|Em
|Am
Mt ngi v nh cao, mt ngi v vc su
|G
|Em
cuc tnh chm mau, nh bng chim cui o

|Em
|Em
Tnh ng phi pha, nhng tnh vn cn y
|Am
D
|G
Ngi ng i xa, nhng ngi vn quanh y
|B7
|Am
Nhng bc chn mm mi, i vo i ngi
|G
B7
|Em
Nh tng vin cui, rt vo lng bin khi

|Em
|Em
Tnh ng cht trong nhau, nhng tnh vn rn rng
|Am
D
|G
Ngi ng qun lu, nhng ngi vn bng
khung
|B7
|Am
Nhng ngn tay ngi ngng, ru li tnh gn
|B7
|B7
Nh ngoi khi gi ng, ht cuc i lnh nh

|Em
|Em
Ngi ng xa xa, nhng ngi bng li v
|Am
D
|G
Tnh ng sng xa a, nhng cn qu bao la
|B7
|Am
i tri tim phin mun, vui li mt gi
|B7
|Em
Nh b xa nc cn, chm va cn ma ...

112

102. Tnh thm duyn qu (Truc

Phuong) | 4/4 | Bolero


La^'y to^ng, no^'t: Re
Re
La
Ti`nh no^`ng tha('m ...
|Dm
|F
Ti`nh no^`ng tha('m duye^n qua bao ma'i tranh
|Gm
|Dm
Ngo.t nga`o da^ng hu+o+ng vu+o+ng ma'i to'c xanh
|Dm
|F
Nhu+~ng ti`nh ma(.n ma` la` nhu+~ng ti`nh ddo+n so+
|C
|F
que^ to^i va^~n dde.p dde.p ma^'y ti`nh nga^y tho+
|Dm
|F
Chie^`u la`ng que^ say su+a trong tie^'ng ca
|Gm
|Dm
Ngu+o+`i la`ng que^ ye^u bo^ng lu'a thie^'t tha
|Dm
|F
Nhu+~ng me. gia` ngo^`i tro^ng tre? ddu+`a xo'm du+o+'i
|Am
|Dm
Rung rung mo^i cu+o+`i nhu+ thuo+? co`n ddo^i mu+o+i ...
DK:
|Dm
|Bb
|G
|Dm
Em o+i! Khoan (u+) ho` khoan, tre^n so^ng con ddo` ngang
|F
|G
|Dm
Khoan (u+) khoan ho` em ve^` cha(m lo vie^.c nha` tho'c lu'a,
|F
vu`n vu+o+`n ca` lie^'p du+a ...
|Dm
|Bb
|G
|Dm
Anh o+i! Khoan (u+) ho` khoan, lu'a chi'n to^ (u+) mo^` ho^i,
|F
|Gm
|A7
bao (u+) e^ che^` to+'i mu`a ddo+m bo^ng kho+i nga`n lo^'i so^'ng
|Dm
ga(.t nhanh ta ga'nh ve^` ...
|Dm
|F
Chie^`u ta`n ro+i tre^n dde^ nghe tie^'ng ai
|Gm
|Dm
He.n ho` nhau vui duye^n tha('m ga'i trai
|Dm
|F
Tie^'ng ho` cho+i vo+i khi tra(ng nga` la? lo+i
|C
|F
dde^m que^ ro^.n ra`ng bao tie^'ng cha`y buo^ng lo+i ...
|Dm
|F
Ha`ng du+`a cao in mo+ soi bo'ng so^ng
|Gm
|Dm
Mo^.ng nga`y mai say su+a nhu+~ng u+o+'c mong
|Dm
|F
Ga'i mie^`n so^ng Hu+o+ng he.n trai mie^`n Cu+?u Long,
|Am
|Dm
hai ta u+o+'c the^` xa^y tha('m ti`nh duye^n que^
---|Am
|Dm
hai ta u+o+'c the^` xa^y tha('m ti`nh duye^n que^
(la^.p la.i va` nho? da^`n)

113

103. Tnh Th [A-G] [G-S] [S-Y]


Nhc s: Hoi An

[Am]Hng gh xanh tng cy[Em] gc sn trng


[Am]Hnh lang y xa dn xa[Em] bc chn ngi
[Dm]Bn thn hi ta khc ghi[Am] trong lng
Nhng c m hng[E] ngy thng ch mong[E7]
[Am]Dng lu bt cha kp ghi[Em] t nhe
[Am]Nhnh hoa thm cha kp trao[Em] tay mt ln
[Dm]K nim trong chiu ma [Am]tan trng
Hai a[E] chung trng sao nghe[Am] vn vng

[Dm]Bao yu thng trong ta tm v[Dm]


Mt thong trng xa [Am] nghe thi gian thoi a[Am]
[Dm]Nghe bng khung trong ta mt thi[E]
Tm bc ngy xa[Am] c m ngi cn u na[A7]
[Dm]Ai thng ai quen ai gin hn[Dm]
Bun cnh phng ri[Am] khi ta ch ngi khng ti[Am]
[Dm]Cho hm nay min man bi hi[F]
Nht l vng m[G] khi xa mt mi tnh th[Am]

114

104. Tnh thi xt xa [A-G] [G-S] [S-Y]


(Bao Chan)
Comment: Li vit theo ting ht Lam Truong (Lam Truong ht
2 versions v li khc nhau !!!). Hp m vit theo
tp nhc (made in VN)

| 4/4 | "Piano pop" :-)

Ly tng, nt: la*

re re
re
(la* = la thp)
T khi quen em ...

|D
|F#m
T khi quen em anh bit bi ri
|Bm
V nhng lc thong nghe em ci
|G
A
|F#m
Anh bit con tim
hoa xun h n
(Anh bit con tim
yu em mt ri)
|G
|A7
Ngi yu i xin em ch qun

|F#m
Bm

|D
|F#m
Ma xun trn cao ngn hoa l lp lnh nng
|Bm
|F#m
N hn th ngy trao em ri
|G
A
|F#m
Em yu kiu tht tha
cho hn m say
|G
|E7/G#
|A/G
Cuc tnh di lu ng su vng tay m i .....

|D
|F#m
|Bm
Anh no bit Anh no c hay
|F#m
Hnh phc tri qua tay gic mng tn
|G
A
|F#m
Lng cay ng
khi em qun li hn
|G
Li yu li thng em qun

Bm
|A7

|D
|F#m
Nhng lng anh nui hoi c m
|F#m
Tnh s khng phi phai nh ln my
|G
A
|F#m
C nhiu m
trong m anh vn ch
|G
|Gm6
|D
Ch em n tnh thi
xt xa

115

|Bm

Bm
|

|A7

105. TNH XA
[A-G] [G-S] [S-Y]
Ngy thng no [Dm] ra i [Gm] khi ta cn ngi li [C]
Cuc tnh no [A] ra khi [Bb] ta cn mi [A] ni y [Dm]
Tng ngi tnh [C] b ta i [F] nh nhng dng sng nh [Dm]
i [A7] nhng dng sng nh [Gm] li hn th [A7] l nhng cn ma... [Dm]
Khi bc chn ta v [Dm], m khuya [Gm] nhn ng ph, [C]
Thnh ph hoang vu [Bb]nh mt ln [Am] qua cuc tnh [Dm]
Lm sao em bit [Bb] i sng bun tnh... [A7]
i khi [Gm] ta lng [A7] nghe ta, [Dm]
Nghe sng m u [D] di vo i but gi [D]
Hn ta gi ct ph du [G] bay v... [A7]
i khi [Dm] trn mi tnh ta nghe nhng git ma, [Bb]
Tnh ro tnh m thm, [A7]
Su [Gm] ro su [A7] bn b [Gm]... vc [A7] su [Dm]
Cn thy g [Dm] sng mai y [Gm] thi ta cn bn b [C]
Git ru no [A] mi chua cay [Bb] trong tnh [A7] vn u m... [Dm]
T mt ngy [C] tnh ta [F] nh ni rng ci u [Dm]
i [A] ting bun ri u, [Gm]
nhn li mnh [A] i xanh ru....[Dm]

116

106. Tnh xa khuyt (Trng Huy)[A-G] [G-S] [S-Y]


| 4/4 | Eurobeat (Tips: Co' the^? du`ng ho+.p a^m Dm7 thay cho ho+.p
a^m Bm7(b5) )
(Mo^.t mi`nh em lang thang trong chie^`u mu+a
ta^m ho^`n em la.nh lu`ng buo^'t gia'
Anh ye^u o+i nho+' tha^.t nhie^`u ve^` anh
du` cho cuo^.c ti`nh chu'ng mi`nh dda~ pho^i pha ...)
La^'y to^ng, no^'t: do*
do*
do*
re
mi
(* = tha^'p)
Chie^`u mo^.t mi`nh tre^n pho^' ...
Am
Chie^`u mo^.t mi`nh tre^n pho^'
|Bm7(b5)
Ta^m ho^`n la.nh lu`ng buo^'t gia'
|G
|E7
Sao em nghe tha^'y mo^i ma('t anh ye^u va^~n co`n dda^y
|Am
DDe^m ve^` tra(`n tro.c thao thu+'c
|Bm7(b5)
Nho+' tha^.t nhie^`u la`n mo^i a^'m
|G
|E7
Anh ye^u da^'u ho+~i sao no+~ quay lu+ng bu+o+'c vo^.i ddi
|Cmaj7
Ti`nh ta va^~n thie^'t tha bao tha'ng nga`y
|F
Sao anh no+~ bu+o+'c ddi theo ngu+o+`i
|Bm7(b5)
|G#m7(b5)
Bo'ng anh mo+` khua^'t ta^m ho^`n em vo+~ na't ra~ ro+`i
|Cmaj7
Gio+` anh dda~ bu+o+'c theo ti`nh vo+'i ngu+o+`i
|F
Vi` anh dda~ he^'t ye^u em ro^`i
1. time
|E7
|Am
Bo'ng em le? loi trong chie^`u mu+a ...
repeat
2. time
|Dm7
|E7
Bie^'t anh co`n nho+' nhu+~ng nga`y xu+a be^n nhau tha thie^'t
|Am
Em va^~n nho+' anh nho+' phu't a^n a'i
|F
La`n to'c xo~a mo^i ho^n tha^.t sa^u
|G7
|Cmaj7
Sao anh que^n he^'t nhu+~ng phu't gia^y be^n nhau co`n dda^u
|Am
|F
Em/Ta lang thang chie^`u mu+a ti`m bo'ng da'ng cu?a mo^'i ti`nh xu+a
|G7
|C
Anh ye^u da^'u ho+~i sao no+~ quay lu+ng bu+o+'c vo^.i ddi
--> Ti`nh ta va^~n .... etc.

117

107. Tc Em ui G (Th Hin) [A-G] [G-S] [S-Y]


| 4/4 | Cha Cha Cha
Ly tng, nt: mi
#fa sol
Ny c b ...
Em
|Em
Ny c b c mi tc ui g
|Em
|Am
p xe trn ph ph ng ngi qua
|D
|D
Ch anh vi nu c l ai ci
|D
|G
Th anh s ni "tnh c snh i"
|Em
|Em
Ny c b c mi tc ui g
|Em
|Am
p xe nhanh qu khin anh ht hi
|B7
|B7
Ch anh vi sp ti ng t ri
|B7
|Em
Th xin em hy chm chm m thi

|Em

|Am
|Am
Tc ui g trong gi bay nh ngy ngt lng anh
|Em
|Em
Nng xun hng mi thm em ci chm chm tht xinh
|D
|D
c chi lm cn gi hay l tia nng do quanh ph vui a-ha
|Am
|Am
Ch vi vng em hy coi chng khng kp thng
|Em
Gia con ng thnh ph ng ngi ng nn chy nhanh
|D
|B7
anh c nhn ngm em ci trong nng tc em ui g
|Em
|Em
Ny c b c mi tc ui
|Em
Chiu nay trn ph n em
|D
T o trng vn trng mi
|D
|G
N ci ai m lng vn

g
|Am
v qua
|D
trong anh
vng

|Em
|Em
Ny c b, b bit chng l
|Em
|Am
Vng xe ln bnh khin anh ngn ng
|B7
|B7
No ai bit c nhng ni mong ch
|B7
|Em
V anh yu mi tc em ui g

|Em

repeat
(for last time)
|B7
|B7
No ai bit c nhng ni mong ch
|B7
|D
|Em
|
v anh yu mi
tc em ui g !
(Ht)

118

|G

E7

|Em
|Em

108. Tc Gi Thi Bay [A-G] [G-S] [S-Y]


(Trn Tin)
Comment: Li v hp m c vit ra t tp nhc (Made In VN)
Edited and new chords: 19.03.2001
| 4/4 |

6/8 blues

Ly tng, nt: Re
gim)

La

bSi La

Sol

La

bSi

(bSi = Si

Chiu ma c mt ngi con gi ...


|Dm
Gm
|Dm
Chiu ma c mt ngi con gi nh qu xa vi vi
|Gm
Bb
|Bb
Dng sng gic m xa mt thi thiu n bun tri
|F
Gm
Tui th xa qua
|C7
F
Ngi xa xa cch xa
|Gm
Bb
|A
Cn u bng qu nh trong chiu xa vng ...
|F
Gm
Thuyn xa xui dng
|C7
F
Ngi xa c chng
|Gm
Dm
|Bb
Bun vui nhng thng nm bn ngi yu du
|C
Am
|Dm
Tc gi thi bay ... nhng ngy th ...

|Dm
Gm
|Dm
A
Tnh em a hoa hng lng l th ngy bn vn
|Gm
Bb
|Bb
Tnh em nh khc sng qu nh khao kht con thuyn tri
|F
Gm
Tnh em nh gi go
|C7
F
Tnh em nh sng x
|Gm
Bb
|A
Dt tri n bn b c ngi mong nh ...
|F
Gm
Hnh phc i ch
|C7
F
Tnh yu du chia la
|Gm
Dm
|Bb
D xa nhau a hoa xa vn ci trn mi tc
|C
Am
|Dm
Tc gi thi bay ... nhng chiu ma ...

119

A
A

109. Ti ngn nm i [A-G] [G-S] [S-Y]


Sng tc: Nguyn Kim Tun.
Pop Ballad, 4/4
Intro ( ghi theo 2/4 ):
Dm|C|Dm|C|Bb|C|Dm| |Bb|C|Bb|C|Bb|C|Dm| |

Dm| m c n khng cn |C| ai lang thang


Con ph |Dm| lnh tht bun
C tnh |C| ti mnh mang
nh trng |Bb| tn ngn vng
c tnh |C6| ti mnh mang
nh trng |Dm| tn ngn vng
m hoang vu, yu ngn nm thin thu
Ni gm bi ng trn
Ti l con thiu thn, ng trc cng n vng
Em nhn ti trn cao, thng tnh ti lao xao
F| Em thanh cao, tnh em |Bb| sng lp lnh,
nh ngn |F| sao trn tri ...
Ti ngy ng, trng cy |Bb| cui gc ph, m |F| mng m..
Gm| Em trng non sng cho |Dm| m rm
Gm| Nh my tan gia khng |Dm| gian
Bb| Ti ngn nm i, |Bdim| du tnh xa vi
|C6| Ni au ca ti...

120

110. Ti a Em Sang Sng [A-G] [G-S] [S-Y]


(Y V & Nht Ngn)
Comment: Li v hp m c vit ra t tp nhc
| 4/4 | Chm
Ly tng, nt: Mi

Mi
Mi Mi
Mi
Ti a em sang sng
|Am

Ti a em sang sng
|E7

|Am
Ri thi gian lng l tri
|F
i ti l chin binh
|Dm
i khp phng tri ...

Chiu xa ma ri m thm
|Am
thm t chic o xanh
F
|E7
V m t mi tc em
A7
|Dm
Nu xa tri khng ma
G
|C
ng vng u cn ti a
F
|E7
Chng l chung mt li v
Am
|B
M n quay mt bc i

|F

E7
|Am
Ti a em sang sng

|G

|C
M i em l c m
A7
|Dm
p mun ngn th
|E7
Nh ngng trng ch

|E7
Bn tay nng niu n cn

|Am
Hm no em sang ngang
|E7
Bng xe hoa hay con thuyn ?

|Am
S bn t lm gt chn
F
|E7
S bn gi but tri tim
A7
|Dm
Nu ti ng a em
G
|C
Th chc i mnh khng quen
F
|E7
ng bc chung mt li mn
|Am
C u chiu nay ti bun ...

|Am
Gi pht cui n tin em
F
|E7
Nhn xc pho vng gt chn
A7
|Dm
Gt chn ngy xa xa
G
|C
S lm trong bn khi ma
F
|E7
Nng thay mt li v
|Am
Qun c ngi trong gi ma ...

121

111. Tri Tim Khng Ng Yn [A-G] [G-S] [S-Y]


(Nhc & li: Thanh Tng)
Comment: Cc gam hp m c vit ra t tp nhc (Made
In Vietnam)
|

4/4

Eurobeat/Ballad (I think you should play as you want .-)

Ly tng, nt: mi

re mi
re mi
re
d
(d = do thp)
Nu anh ni anh vn cha yu ...

|C

|C

Nu anh
|Dm7
L tht
|Am
Cn anh
|Dm
L hnh

ni anh vn cha yu ...


|G7
ra anh ang di mnh ...
|C
ni trt yu em ri ...
|C
nh anh ang di em ...

|G
C |G
Ri mt ngy vng em, bc chn bun
|Am
Ri tng(mt) ngy nh em, tri tim
|C
F
|C
Thi xin em hy hn di nh ngy mi
|C
F
|C
Thi xin em hy h hng nh l xa

|C

Am
tnh
|Dm
khng ng yn
Dm
quen nhau
G7
nhau

|C
Nu anh ni anh mun xa em ...
|Dm7
|G7
L tht ra anh mong rt gn ...
|Am
|C
Cn anh ni mun qun em ri ...
|Dm
|C
L trong tim anh lun nh em ...

122

G7

112. Tr N Tnh Xa [A-G] [G-S] [S-Y]


(Tun Khanh)
| 2/4 | Blues rock ballad
Ly tng, nt: Re2

Re2
Si
Si
(2 = cao)
Dc ht tnh ny ...

|Bm
|D
Dc ht tnh ny ta tr n ngi ...
|Bm
|G
|E
Dc ht tnh ny ta tr n i ...
|Em
|Em
|Em
|Bm
Tr ht tnh ti cn n khng thi ...
|Bm

|D
|E
|Bm

|Bm
|D
|D
Mt m la v i tnh xa ...
|Bm
|G
|E
|E
Tc trng bc mu v n yu nhau ...
|Em
|Em
|Em
|Bm
|Bm
No bit ngy sau tr n tnh nhau ...

DK:
|Bm

|Bm

|Bm
|G
Tr ht, tr ht cho ngi
|A
|Bm
Tr lun mt mi n ci
|G
A
|Bm
Tr xong i cn h khng ...
|Bm
|G
No gi gi bay v tri
|A
|Bm
Ny hoa s bay v ci
|G A
|Bm
Cn ta ng no cho ta ...

(|Bm)

|Bm

|Em7
|Em7
Em i em ta khng th
|F#m7
|F#m7
Nui bao nhiu yu thng ny
|G
|A
|Bm
|Bm
Nh nhung hoi ...
|Em7
|Em7
Em i em ta khng th
|F#m7
|F#m7
Nui bao nhiu yu thng ny
|G
|A
|F#7
|F#7
Ch mong mi ...

123

113. Triu o hng [A-G] [G-S] [S-Y]

[Em]Chuyn mt tnh yu anh ha s


[Em]Gi trong tranh [G] v nhng ni [B] bun
[B]Lng anh thm yu nng ca s
[B7]C gi rt yu bng hoa [Em] hng
[Em]Tng mt i dng hoa hng thm
[Em]Cho nng ca [G] s anh yu [B] thm
[B]V c phng tranh anh bn
[B7]Bng git mu nng tri tim [Em] mnh
ip khc:
[Em]Di nh nng sng long lanh triu cnh hng
khoe sc [Am] thm
[Am]Mi sng sm bn song tha em bn hoa ci
trong [Em] nng
[Em]S dim phc cho ai kia c yu thng tnh say
[Am] m
[Am]S mi mi nh hoa [B7] kia trao cho em sut cuc
[Em] i.

124

114. Trng Vng

(Quoc Hung) [A-G] [G-S] [S-Y]


| 4/4 | Rock ballad
Ly tng, nt: la*
la*
mi
mi
(la* = la thp)
Ngi nhn chic l ...
Am
Ngi nhn chic l
|Dm
Am
rng ri theo ci ngun
|F
G
|Am
L ri l ri ...
|Am
Ri khi anh n
|Dm
Am
Du m trong cuc i
|F
G
|Am
Nh thm nh thm ...
|Em
Gi y sao trng vng
|F
Am
|F
G |Am
Nh anh em bun, bun v ai ...
|Em
V sao ti bng thy
|F
Am
ni c n trong lng
|F G |Am
Ai v ai ? ...
|Am
C
Nhng lc gp nhau
|Dm
Am
Anh u no c bit
|F
G
|C
C nhng hn ghen nh nhoi
|Am
C
Tic nui lm chi
|Dm
A
yu thng v d vng
|F
|E7
Th rng anh ni ting chia tay ...
|Am
F
Th ng bit n
|G
Am
em khng bun au
|F
|D7
Th ng bit n lm chi
|D

|Am
Trng vng chiu nay
G
|Am
ging trong lng em
|Em
Tnh em cn y
|Am
cn trong nng say
|Em
V em ngi y
|Am
|

125

Ch ai i ai ...

|Am
Chiu v nng tt
|Dm
Am
Hong hn ang bung dn ...

126

115. T KHC MA NG
[A-G] [G-S] [S-Y]

Ng nh m ma (Am) ng thong (G) nghe gi (Am) lnh.


Ng nh trong vng (Am) tay mi (G) khng cch xa.
C hay chng tnh (Am) ai vi (G) ai tr (Am) hn.
m l kh theo (Dm) gi (Em) xa xm ma (Am) ng.
nh chim tri bay vi bao c vng.
nh qun li ru thng nm du yu.
Nhng m sao lng im vi ti khc thm.
Nu nh em cn y thu chng tnh ti.
K:
Mong manh bao nh nhung tnh (G) yu ho (F) mn.
Liu xiu con ph quen cn (Am) .
(F) Ai trng ai ngng ai dng (G) nh xc (F) x.
(F) Mang trong tim ni (Em) au ngt (Am) ngn.
(Am) m m lun c (F) ti ngi (Em) y vi (F) tri.
(F) ang trng theo gt (Em) xa mn (Am) li.
(Am) i chim bay c (G) nhau nhn (Em) ti rt (F) bun.
(Dm) Thng thn ti l (Em) loi r (Am) ri.
Bi ny thc ra ht G#m
Em y ln na cung cho bc d nh
Nu cao qu bc y li nh!!! khng th ht Gm cng c
G#m (A#) B C#m D#m E F#
Am (B7) C Dm Em F G

127

116. c g
[A-G] [G-S] [S-Y]

Em sng (G) nhng m tri c (B7) nh trng chiu vng (Em)


Em sng (C ) nhng m ngoi kia (C7) bin ru b ct (B7)!
c (Em) g anh y (Bm/D*) gi ny ,
c (C ) g anh cng em (G) chuyn tr ,
cng nhau nghe sng (C ) x ghnh ngn cu ht yn (D) bnh .
Em bit c n l th mi khi cch xa anh.
Tng n chim cui chn tri bic tm ni bnh yn
c g anh y gi ny , c g em c nghe ging ci ,
v hi m bao ngy wa mnh lun st vai k !
(C ) Em xa anh bao (G/D) ngy ri nghe nh (C9/D**) thng nm
ngng tri (D7)
(C ) i xa em nh anh (G/D) tht nhiu , ny ngi (C9***)
Ngi yu em hi (D7) !
Uc (G) g em ko (D) l li ,
c (Em) g ta ng c (Bm/D) gin hn .
gi y (C ) c n vng tnh (D7) , i em vng (G) anh ri
c g cho thi gian tr li , c g em gp anh mt ln ,
em s ni (C ) em lun nh anh (D7), v em ch c (D#7) anh thi
sau "ph" mt lc, ri a v D7 ri G, chi li on ip khc G, ci
hp m cui cng vn chi l D#7 ri chi li on K nhng nng ton
b ln na cung na (thnh G#-D#-E#m...)
Ch thch:
* Bm/D ngha l Bm nhng b trm chi l D ( D-B-D-F)
** C9 l C-E-G-D, C9/D laf b trm D ( D-G-C-E)
*** C9 y t chi o E ln trn cng ngha l C-G-D-E

128

117. Vn ht li tnh yu -Dng Th [A-G] [G-S] [S-Y]


Em
B7
ng xa vi xa em
Em
Vi sm cu vnh bit
B7
Gin chi gin chi em
Em
Li ni em gi thong
Am
Lng em cn yu anh
B7
cn nh mong khc khoi
Mt mai nh xa anh
Kh au anh c bit?
Am7
B7
bit em mt anh ri
Ting chim ngng ht bn tri
D
bit sng
ma l dng trn
B7
Cun i b bi
ngt ngn tnh yu.
Am7
B7
bit nhau mi xa ri
L xanh rng gia xun ngi.
D
bit yu l vn th ri.
B7
Tri tim cn mi ht li
tnh yu.
129

118. Vo H [A-G] [G-S] [S-Y]


(Le Huu Ha)
Comment: Cc gam hp m c vit ra t tp nhc (made in
VN)
| 2/4 | Nhanh va

Ly tng, nt: d

d mi
sol sol
(d = do thp)
Tri nh dn ln cao ...

|C
|C
|F
Tri nh dn ln cao hn ti dng nh bng chim
|C
|Am
|D7
Vn i cnh mm lng l kim chn nao bnh yn
|C
|C
|F
V dng sng xanh kia nm im nh khng mun tri
|F
|D7
|G7
Phi mu o ru v v nh gic tra ngh ngi
|C
|C
|F
R ro ngn heo may th than qua mun khm cy
|C
|Am
|D7
Cht nghe hng h ma h lt tht qua tm tay
|C
|C
|F
Ka vng my lang thang tm bn i khng di gian
|F
|D7
|G7
cng nh to cu chuyn nng ma trn gian

|F
|F
|G
|G
Ta rong chi phiu lng cui tri ...
|Em
|Em
|Am
|Am
i bt bo ph du kip ngi ...
|Dm
|Dm
|F
|F
D qua bao nhiu ng cay vn ci ...
|G
|G
V i cn ma h ti vui
|G
|G
V lng cn nhiu iu mun ni
|C
|C
Hy thp sng tm hn
|Am
|Am
Chy ln trong tim mi ngi
|F
|F
Nhng yu thng cho cuc i
|G7
|G7
|G7
|G7
Ma h i ...
Tnh phi phi
|C
|C
Bn i xin hy vt ht nui bun
|Am
|Am
Xa tan i bao m trng
|F
|Dm
Bc ung dung trong i ...
|G7 |C
|C
H i ........

130

|C
|G7
|C
|C

|C
|G7
|C
|C

119. V L Em
[A-G] [G-S] [S-Y]
Tc gi: Diu Hng
Ca s: Quang Dng

Khng cn bit (Dm) em l ai (A7)


Khng cn bit (A7) em t u (Dm)
Khng cn bit (Gm) em (C) ngy sau (F)
Ta yu em (D7) bng my ngn bin rng (Gm)
Ta yu em (C) qua ng tn ngy tn (F)
Yu em (Gm) nh (E) yu vng tri mnh mng (A7)
Khng cn bit (Dm) m di su (A7)
Khng cn bit (A7) bao gy hao (Dm)
Ta ngi m (Gm) tn (C) thi gian (F)
Nghe thng yu (D7) dng cao nh ngn i (Gm)
Nh xa xi (C) nay quay v gn gi (F)
Yu em (Gm) khi (A7) ch bit l em (Dm)
ri t (D7) ta yu em khng ngi ngn (Gm)
ri t (A7) trong (C) bc (C) chn nghe gn hn (Dm)
Mt ngy li n tri tim (D7) ta di cung (Gm)
Ri tng (F) chiu n (E) mang (A7) ni bun v bin (Dm)
Cho d bit (Dm) em ri i (A7)
Cho d bit (A7) khng ch chi (Dm)
Nhng lng (Gm) vn (C) nghe cung si (F)
Nghe trong ta (D7) qun i lng su hn (Gm)
Ta yu em (C) cha bao gi mt ln (F)
Yu (Gm) em v ch bit (E) l em (Dm)
Nghe Quang Dng trnh by

131

120. Vnh Bit Ma H [A-G] [G-S] [S-Y]


(Thanh Tng)
Comment: Cc hp m c vit ra t tp nhc (Made In VN)
| 4/4 | Fusion or Ballad
Ly tng, nt: #D

#D Mi
Ma h

Mi
(#D = #Do thp)
bng qu ...

|A
Ma h bng qu ...
|Bm
Bng qu ni nh ...
|E7
Nhng chic l non vn trn cnh cy kh
|A
Ma h bng khung hoi
|Bsus4
tim xn xang hoi
|D
V lng ta vn nh ang ch bng ai ...
|A
Cuc tnh bng qu ...
|Bm
n trong ngy b v
|E7
Gieo bao n au trong tm hn ngy th ...
|A
Ma h i qua ri
|Bsus4
Tnh yu cng qua ri
|D
Ch cn nc mt vng trn b mi ...

|F#m

|E7

|F#m

|E7

|Amaj7
|D
Vnh bit ma h
|E7
|A
Ma h cn m mi hn ai khi m v ...
|Bm
|G#m7(b5)
Vnh bit ma h
|E9
|A
Ma h cho con tim ta bit bao say m ...
|F#m7
|B7
Vnh bit tnh u ...
|E7
|Amaj7
Tnh u l cn dng cht qua mau, qua mau ...
|D
|G#m7(b5)
Vnh bit tnh u ...
|E7
|6/9)
Tnh lm con tim ta n au ...

132

121. VA BIT DU YU
[A-G] [G-S] [S-Y]

Tc ai [Am] bay ngang lng tri [C]


Nh [F] em my [G] v trn [Am] y nh!
o [Dm] ai bay thnh thang i
Vc [E7] su h mi ci [Am]
Mt ai [Am] xa lung linh n [C]
D [F] chim bao [G] cuc tnh [Am] mi n
Ph [Dm] ai quen ai xa l
p [E7] hn mi ngy qua [Am]
Em [C] cho ta yu thng [G] tnh c
Nui [Dm] cho tc xanh li [C]
Nhng [Am] m u va chm [Dm] tan [E7] i nh [Am]
Em [C] cho ta v t [G] tnh c
V [Dm] t son nhng m di [C]
Nhng [Am] sm mai tnh gic [Dm]
i [E7] thnh vn hoa [Am]
Ph [Am] quanh v ph di
Ph [E7] em va du hi [Am]
Va [F] mt bn chn [B7] bnh yn [E7]
Gi [Am] m v gi mng
Gi [E7] reo lng tng bng [Am]
Thy [F] ta va bit [B7] du yu [E7]
Hn tinh khi [Am]

133

122. Xin Lm Ngi Ht Rong (Trn Long n) [A-G] [G-S] [S-Y]


| 2/4 | Moderate
Ly tng, nt: La-Si Mi
Si La
La
Re2 Si
Cng nh xin lm ngi ht rong ...
|Em
|D7
|G
Cng nh xin lm ngi ht rong
|Am
|Em
Ch mong i khng ch trch ...
|Bm
|D7
Ch mong chuyn xe mun mng ...
|G
|G
Khng dng sm khi ang rong chi ...
|G

|Em
|D7
Cng nh xin lm ngi n
|Am
nghe nim au pha trc
|Bm
Tnh nh chic mi du ngt
|B7
Treo h hng trn cy hoang

|G
sau
|Em
...
|D7
...
|Em
ng ...

|Em

|G
|Bm
|C
|Am7
Thi nh xin v li qu xa ...
|D7
|G
|Em
|B7
Thi nh i v dng sng ...
|Em
|D7
|G
T bao nm chn phiu lng qun quay v
|C
|B7
|E7
T bao nm em nh mi ng m
|A7
|Em
Nh my chiu nh my chiu cn gi a ...
|B7
|Em
|D7
|G
D trm nm ai qun ly tre lng
|C
|B7
|E7
D ngn nm ai qun ting m ru ...
|A6
|Em
|Em
...
|Bm
|Em
|Am
Ting ru hi ngy xa ...
|Em
|D7
|G
Kip ny xin lm ngi ht rong
|Am
|Em
cho tnh yu ln ting ...
|Bm
|D7
cho tri tim bi bc ...
|G
Khng cn n trong m hoa ng ...
|Bm

(2 = cao)

|G

|Em
|D7
|G
S cn cu chuyn ngi ht rong
|Am
|Em
Cn nghe ngy sau k tip ...
|Bm
|D7
Tng ring nhng ai tht lng ...
|B7
|Em
ang cn ht yu thng con ngi .......

134

|B7

|Em

123. Ye^u Em [A-G] [G-S] [S-Y]


(Le Huu Ha)
Comment: Lo+`i va` ho+.p a^m ddu+o+.c vie^'t ra tu+` ta^.p nha.c
| 4/4 | Slow Rock/Ballad
La^'y to^ng, no^'t: La
La #Fa La Si
#Fa
Ye^u em vi` ta ghe't buo^`n ...

D
Ye^u
|D
Ye^u
|G
Ye^u
|D
Ye^u
|D
Ye^u
|G
Ye^u

Bm
em vi` ta ghe't buo^`n
Bm
em vi` ta ghe't ho+`n
D
|D
A7
em vi` ta khinh khi do^'i gian ...
Bm
em vi` ta cha'n ngu+o+`i
Bm
em vi` ta cha'n ddo+`i
A7
|D
A7
em vi` ta kho^ng tin o+? tro+`i ...

|D
Bm
Ta kho^ng the`m ma'i to'c huye^`n
|D
Bm
Ta kho^ng the`m ddo^i ma('t dde.p
|G
D
|D
A7
Ta kho^ng ma`ng lo+`i khen che^ the^' gian ...
|D
Bm
Ta kho^ng ca^`n ai hie^?u mi`nh
|D
Bm
Khi ta ngo+.i ca a'i ti`nh
|G
A7
|D
A7
Khi ta di`u em ddi trong y' tho+ ...
|D
Bm
Em o+i, anh muo^'n no'i ra(`ng
|D
Bm
Sao em co`n ma~i hu+~ng ho+`
|G
D
|D
A7
Khi anh tro.n lo`ng ye^u em thie^'t tha ...
|D
Bm
Xin em ddu+`ng luo^n do^'i lo`ng
|D
Bm
Khi tim la`m ddo^i ma' ho^`ng
|G
A7
|D
Cho ta ddu+o+.c ga^`n nhau trong gia^'c mo^.ng ...

135

124. Yu em di lu [A-G] [G-S] [S-Y]


(Duc Huy, 1983)

4/4

| Di.u da`ng

La^'y to^ng, no^'t: si si


si
do2 si si
(2 = cao)
Em nhu+ co+n gio' thu bay ...

G
|G
|Am
|D
|G
|G
|Am
|D

|G
Em nhu+ co+n gio' thu bay bay nhe` nhe.
|Am
DDu+a anh ddi ti`m va^`n tho+ ...
|D
Qua co^ng vie^n la' ro+i tre^n con ddu+o+`ng ve^`
|G
Bo^~ng nhie^n nghe lo`ng ddan u+o+'c mo+ ...
|G
Mo+ o^m em trong tay dde^m mu+a thi` tha`o
|C
Cho ba~o to^' ve^` la`m chie^m bao ...
|D
Mo+ ye^u em thie^'t tha nhu+ ye^u la^`n dda^`u
|G
Anh muo^'n ye^u em da`i la^u ...

DK:
|G
Anh
|D
Anh
|G
Anh
|D
Anh

|G
|G
|Am
|D
|G
|G
|Am
|D

|Am
muo^'n ye^u em da`i la^u ...
|G
muo^'n ye^u em dda^.m sa^u ...
|Am
dda~ thu+o+ng em tu+` la^u ...
|G
muo^'n ye^u em da`i la^u ...

|G
Ye^u em cho dde^'n khi con tim ngu+`ng dda^.p
|Am
Cho thie^n thu la` mo^.t gia^y ...
|D
Ye^u em cho dde^'n khi ong tho^i la`m ma^.t
|G
DDe^'n khi loa`i chim que^n lo^'i bay ...
|G
Khi o^m em trong tay anh nghe ngo.t nga`o
|C
Ne^'u ddo+`i la` mo^.t gia^'c chie^m bao ...
|D
Xin ye^u em thie^'t tha nhu+ ye^u la^`n dda^`u
|G
Anh muo^'n ye^u em da`i la^u ...

136