Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop PJJ SEMESTER 3 asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf KBK 3073 ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjk lzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc MURID-MURID BERKEPERLUAN KHAS

vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq [PANDUAN KERJA KURSUS] wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl zxcvbqwertyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl zxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc

Masalah Emosi dan Tingkah laku l. (a) Kanak-kanak Bermasalah Pembelajaran (KKBP) yang terdiri daripada pelbagai kategori seperti Sindrom Down. ciri-ciri perkembangan fizikal. Hiperaktif h. e. Sila baca semua perkara yang terdapat di dalam Panduan Kerja Kursus ini supaya anda mendapat kefahaman yang sebenar tentang bagaimana hendak menyelesaikan kerja kursus anda. Spina Bifida j.ARAHAN 1. Sindrom Down i.(b) Kanak-kanak Bermasalah Penglihatan dan (c) Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran. d. Palsi Cerebral. ii. Terencat Akal b. 2. Bahagian A: Esei Bahagian B: E-Forum tugasan yang terpecah Tugasan yang telah dijawab dengan sempurna perlu dihantar dalam bentuk soft-copy dan hard-copy kepada Tutor E-Learning bagi kumpulan masingmasing. c. kognitif dan sosial serta langkah pencegahan bagi salah satu kategori kanak-kanak berkeperluan khas berikut: a. Kursus KBK 3073 ini mengandungi 1 (SATU) kepada 2 (DUA) bahagian: i. KATEGORI TUGASAN PECAHAN TUGASAN ARAHAN MARKAH TARIK H AKHIR BAHAGIAN A (TUGASAN INDIVIDU) Tugasan 1: Huraikan etiologi. Palsi Cerebral g. Hiperaktif. Autisme. Bermasalah Pendengaran Autisme Bermasalah Penglihatan Disleksia f. Masalah Emosi dan Masalah Pertuturan. punca-punca kecacatan. Berdasarkan pemerhatian dan pembacaan 20 markah 2 Mei 2012 . Epilepsi (sawan) k. Perkembangan Lewat. 3. Epilepsi. Pintar Cerdas 20 markah 2 Mei 2012 Tugasan 2: Pendidikan Khas di Malaysia terdiri daripada. definisi.

JUMLAH 60 12 Mac. mata pelajaran dan bahan bantu mengajar bagi mencapai tujuan dan matlamat Pendidikan Khas. Peraturan Pendidikan (Pendidikan Khas) 1997 menyatakan guru-guru boleh mengubah suai kaedah atau teknik pengajaran atau pembelajaran (P&P). BAHAGIAN B (E-FORUM) Terdapat 4 soalan untuk dibincangkan secara on-line menerusi laman MyGuru3: 5 markah 1. Hujahkan. 4. nyatakan pengalaman anda dalam mengenalpasti kanak-kanak yang berkemungkinan menghadapi masalah dalam pembelajaran. 1. 2011 Perhatian: Segala perkara yang berkaitan merujuk dan mengikut arahan Tutor E-Learning anda. Bincangkan dalam konteks punca berlaku kecacatan dan langkah-langkah pencegahan. BAHAGIAN A: FORMAT PENULISAN Tugasan Individu: . 2. 2012 5 markah 1 April 2012 16 April 2012 5 markah 5 markah 13 Mei. Pencegahan lebih baik daripada mengubati. .anda pilih DUA (2) kategori kanak-kanak berkeperluan khas dan huraikan aspek-aspek berikut: (a) Jenis keperluan khas (kecacatan) utama kes yang diperhatikan (b) Masalah-masalah sampingan. masa bagi aktiviti. Perlukah murid berkeperluan khas belajar bersama-sama dengan rakan arus perdana di dalam bilik darjah biasa (inklusif)? 3. (c) Pakar-pakar yang perlu dilibatkan (d) Pelan tindakan bagaimana anda akan membantu mendidik kanak-kanak berkeperluan berkenaan. Sebagai seorang guru.

Ini bermakna setiap pelajar dimestikan upload 1 jawapan dan 4 respon bagi setiap soalan perbincangan. Jawab semua soalan perbincangan (ada 4 soalan semuanya) yang diupload di ruangan group forum di MyGuru3. BAHAGIAN B: 2. . 3. Spacing 1. ii. iii. anda wajib memberikan respon atau berinteraksi sekurang-kurangnya 4 kali kepada mana-mana jawapan rakan kumpulan anda bagi setiap soalan perbincangan. Forum E-Learning: i. Selain dari memberikan jawapan terhadap soalan tersebut. Tugasan MESTI lengkap dengan mengandungi 2 komponen di dalamnya: (a) Esei ilmiah bagi pecahan tugasan 1 (a) dan (b) (b) Jawapan dan respon/interaksi anda melalui e-forum. Jawapan anda mestilah asli dari idea anda sendiri. Pelajar perlu peka dengan tarikh yang ditentukan dengan merujuk ruangan 2.. (e) Lampiran (jika ada) Setiap pelajar MESTI memuat naik (upload) tugasan masing-masing menerusi tapak penghantaran tugasan mengikut kumpulan masing-masing menerusi laman MyGuru3. Jawapan bagi setiap soalan ialah lebih kurang 150 patah perkataan. (d) Cetakan bagi jawapan dan respon/interaksi untuk 4 soalan perbincangan. v. Panjang bagi kedua-dua esei tersebut ialah 20 muka surat (Minimum). iv. Jawab SEMUA dua soalan yang dikemukakan. Ada rujukan dari mana-mana buku rujukan & journal (minimum 6 rujukan) yang ditulis mengikut format APA yang betul. ii. 4. Tugasan yang telah lengkap mestilah disusun mengikut susunan: (a) Cover atau muka hadapan (Gunakan format seperti di LAMPIRAN 1) (b) Mempunyai isi kandungan dan halaman (Rujuk format dalam LAMPIRAN 2) (c) Tugasan (1) dan (2). Lawati laman Assingment dan uploadkan mengikut tapak dalam kumpulan masing-masing. Anda perlu mencetak SEMUA jawapan dan respon/interaksi anda di dalam e-forum untuk dimasukkan ke dalam tugasan anda. Saiz 11. iv. Panduan Penyerahan Tugasan 1. Font: Arial.i.5 line v. Tarikh akhir penerimaan tugasan ialah pada 2 Mei 2012 . iii.

Terdapat 4 soalan untuk aktiviti pelajar berforum secara on-line di laman MyGuru3 bersama tutor e-learning dan sesama pelajar yang lainnya. isi di huraikan dan ada contoh. = 3. Tiada kesalahan format & bahasa. Tiada kesalahan bahasa. Idea tersusun dengan kemas. kreatif dan kritis. Menepati format. Sebarang masalah yang timbul sila berhubung dengan tutor E-learning anda. 6. Minimum 150 patah perkataan bagi setiap satunya.isi kandungan dibincangkan dengan mencukupi. Menepati format. isi diolah dan dikembangkan dengan baik. (3 markah diperuntukkan bagi setiap jawapan kepada soalan yang dikemukakan) Pelajar juga dimestikan memberi pandangan. Pelajar diminta menjawab SEMUA soalan forum tersebut dengan idea asli yang bernas. Lebih banyak perbincangan adalah lebih baik. Tiada kesalahan format penulisan & bahasa. isi dikembangkan dengan baik. Sebagai pilihan alternatif backup tugasan boleh dihantar melalui pos dalam bentuk berjilid dan CD (hard copy & soft copy) kepada Tutor E-Learning. ada contoh yang konkrit.membincangkan dengan jelas. BAHAGIAN B: FORMAT MELAKSANAKAN E-FORUM 1. isi mencukupi. A- B+ . Idea tersusun dengan kemas. ada contoh yang baik dan konkrit. Ada idea asli yang bernas. Ada idea asli yang bernas. Tiada kesalahan format penulisan & bahasa. (2 markah diperuntukkan bagi perbincangan ini) Pemarkahan diberikan menerusi jawapan kepada soalan dan kekerapan penyertaan berforum dengan rakan-rakan pelajar yang lain. ulasan. 2. Secara keseluruhannya jawapan pelajar dalam e-forum pada aras minimum ialah 4 jawapan kepada soalan dan 20 kali respon/interaksi secara on-line untuk mendapatkan markah penuh (20 markah). penambahan dan komentar terhadap jawapan rakan-rakan yang lain (minimum 4 kali bagi setiap satu soalan perbincangaan). SKALA PEMARKAHAN KERJA KURSUS TUGASAN INDIVIDU A Menepati format penulisan tugsan ilmiah IAITU pengenalan yang menarik. Idea disusun dengan baik. Penghantaran yang lewat tidak akan dilayan. ada maklumat sokongan dan kesimpulan dibuat dengan baik. 5. isi mencukupi.pengumuman dari semasa ke semasa. 4.

Sentiasa rujuk pengumuman dari masa ke semasa. Kesalahan format & bahasa melebihi 8 perkara. ix. Kesalahan format & bahasa pada tahap minima (tidak lebih dari 4 kesalahan). viii. isi tidak mencukupi. Pastikan anda menjadi pelajar yang aktif. Ada Idea sendiri. Tidak lengkap. isi tdak dihuraikan. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. v. Kesalahan format yang minima (tidak lebih 2 perkara). Sentiasa AWAS dengan tarikh-tarikh yang berkaitan. Kesalahan format melebihi 5 perkara.B Menepati format. isi mencukupi. Semua peraturan adalah tertakluk kepada arahan Tutor E-Learning bagi kumpulan masing-masing. isi di huraikan dan ada contoh. Pastikan Kegagalan tugasan anda dihantar mengikut tarikh yang adalah ditetapkan. ii. isi di huraikan dan ada contoh. Idea disusun dengan baik. Kesalahan format minima (tidak melebihi 3 perkara) & keslahan bahasa minima (tidak lebih dari 5 perkataan). Kesalahan format tidak melebihi 4 perkara. Plagiat adalah jenayah intelek yang boleh dikenakan tindakan tatatertib. isi mencukupi. isi di huraikan dan ada contoh. B- C+ C D E PERINGATAN!!!!!!! i. Kesalahan format & bahasa pada tahap minima (tidak lebih dari 3 kesalahan). vi. Tidak diserah pada waktu yang ditetapkan. Kesalahan format & bahasa tidak melebihi 7 perkara. . Kesalahan format yang minima (tidak lebih 3 perkara). vii. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. isi di huraikan dan ada contoh. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. isi mencukupi. isi mencukupi. melengkapkan tugasan tanggungjawab anda sendiri. Berhubung dengan tutor E-Learning anda. Karya anda mestilah asli dari idea anda sendiri. iv. iii. Tiada contoh.

FORUM JUMLAH RIS .LAMPIRAN 1 PEMARKAHAN 2. ESEI: (a) (b) 3.

1 Subtopik . ID NO.0 2.SEMESTER 1 SESI 2010/2011 KOD & NAMA KURSUS KBK 3073: MURID-MURID BERKEPERLUAN KHAS TAJUK TUGASAN 1 dan 2 KUMPULAN _________ DISEDIAKAN OLEH NAMA NO.0 Pendahuluan Topik perbincangan 2. TELEFON NAMA TUTOR E-LEARNING:____________________________________ TARIKH SERAH: ________________ ISI KANDUNGAN LAMPIRAN 2 Halaman 1.

Peperiksaan Akhir .60% 2.0 Subtopik Topik perbincangan Topik perbincangan Topik perbincangan FORUM E-LEARNING 1 2 3 4 Tajuk Forum 1 Tajuk Forum 2 Tajuk Forum 3 Tajuk Forum 4 PJJ SEMESTER 3 KRP 3013 KURIKULUM DAN PENGAJARAN SEKOLAH RENDAH [PENILAIAN KURSUS] PENILAIAN Penilaian bagi kursus KRP 3013 adalah berasaskan kepada berikut: 1.0 4. Kerja Kursus .2.0 5. Kerja Kursus (60%) Kerja kursus mengandungi 3 (TIGA) bahagian: A.40% Pelajar wajib terlibat dalam kedua-duanya iaitu Kerja Kursus dan Peperiksaan Akhir bagi kursus ini. Refleksi Tajuk (20%) .2 3.

Pelajar juga dimestikan memberi respon/pandangan/ ulasan/penambahan/ komentar terhadap jawapan 4 rakan yang lain bagi setiap satu soalan forum. Kesemua soalan yang . Penilaian adalah berasaskan kepada kualiti (tidak kurang 150 perkataan dengan menyatakan rujukan-rujukan yang relevan dan menepati kehendak tajuk) dan kekerapan melebihi 2 kali perbincangan bagi setiap tajuk. Pelajar diminta menjawab semua soalan forum tersebut dengan idea asli yang bernas. Sila ikuti arahan Pensyarah/Tutor E-Learning kumpulan masing melalui announcement dan ruangan forum dalam kumpulan MyGuru3 masing-masing. Pensyarah/Tutor E-Learning akan menetapkan 5 (LIMA) tajuk ini untuk perbincangan dan membuka 5 ruangan dalam forum MyGuru3. Ringkasan Pemarkahan: 1 refleksi tajuk yang berkualiti x 4 mrkh x 5 tajuk = 20 markah BAHAGIAN B: Perbincangan Tajuk Pelajar akan membaca bahan-bahan rujukan yang relevan dan berbincang secara berterusan tentang/berkaitan mana-mana 5 (LIMA) tajuk daripada tajuk-tajuk yang terdapat dalam modul KRP3013 yang diberi selain daripada 5 (LIMA) tajuk yang telah dipilih di BAHAGIAN A. Perbincangan Tajuk (20%) C. Minimum 150 patah perkataan bagi setiap satunya. Sebarang kelewatan akan ditanggung oleh pelajar. Pemarkahan diberikan menerusi jawapan kepada soalan dan kekerapan penyertaan berforum dengan rakan-rakan pelajar yang lain. Kebernasan idea pada tahap Sarjana Muda adalah aspek kualiti yang diambil kira. Forum Tajuk Terbuka (20%) BAHAGIAN A: Refleksi Tajuk Pelajar akan membuat refleksi ke atas mana-mana 5 (LIMA) tajuk daripada 12 (DUA BELAS) tajuk yang terdapat dalam modul KRP3013 yang diberi. Ketepatan tarikh dan waktu perlu diberi pertimbangan utama. Walau bagaimanapun lebih banyak perbincangan adalah lebih baik. 5 (LIMA) tajuk dan format refleksi tersebut akan ditentukan oleh Pensyarah/Tutor E-Learning masing. Penghantaran bagi tugasan ini ialah melalui tapak assignment yang akan dibuka oleh Pensyarah/Tutor E-Learning kumpulan masing. Peperiksaan Akhir (40%) Pelajar wajib menduduki Peperiksaan Akhir di akhir semester.B. Perlu diingat bahawa keaslian adalah diberi keutamaan.5 mrkh x 5 soalan = 10 markah NOTA PENTING i. Markah diperuntukkan bagi perbincangan ini ialah 2 (DUA) markah. Markah diperuntukkan bagi setiap jawapan kepada soalan yang dikemukakan ialah 2 (DUA) markah. Ketidakaslian tidak akan dipertimbangkan untuk penilaian. Tarikh akhir penghantaran Refleksi Tajuk ini ialah pada hari terakhir minggu 10. Sila ikuti arahan Pensyarah/Tutor E-Learning kumpulan masing melalui MyGuru3. Tarikh penutupan Perbincangan Tajuk ialah pada hari terakhir minggu 10. ii. Ringkasan Pemarkahan: Minima 2 perbincangan tajuk yang berkualiti x 2 mrkh x 5 tajuk = 20 markah BAHAGIAN C: Forum Tajuk Terbuka Pelajar perlu memberi respon kepada 5 (LIMA) soalan forum yang diberi oleh Pensyarah/Tutor E-Learning kumpulan masing-masing berasaskan mana-mana 12 (DUA BELAS) tajuk (terbuka) yang terdapat dalam modul KRP3013. Ringkasan Pemarkahan: 5 jwpn soalan forum yang berkualiti x 2 mrkh = 10 markah 4 respon kpd rakan yang berkualiti x 0. Kertas soalan peperiksaan terdiri daripada 40 (EMPAT PULUH) soalan objektif aneka pilihan. iii.

.dikemukakan adalah berasaskan kepada tajuk-tajuk yang terdapat dalam modul KRP3013 yang diberi. Peruntukan waktu untuk peperiksaan akhir ialah selama 1 jam.