P. 1
06_Gluxit

06_Gluxit

|Views: 35|Likes:
Published by Đăng Khoa

More info:

Published by: Đăng Khoa on Apr 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/20/2012

pdf

text

original

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM GLUXIT

GLUCOZƠ 1. Glucozơ có công thức nào sau đây: A.CH2OH-(CHOH)4-CHO B. C6H12O6 C.C6(H2O)6 D.Cả 3 công thức trên. 2. Đặc điểm nào sau đây không phải của glucozơ: A.Có 5 nhóm –OH ở 5 nguyên tử cacbon kế cận. B. Có khả năng tạo este có chứa 5 gốc axit. C. Có mạch cacbon phân nhánh. D.Có phản ứng tráng gương do có nhóm –CHO 3. Cho các phản ứng: A.C6H12O6  C2H5OH + CO2 B.(C6H10O5)n + nH2O  nC6H12O6 C. C6H12O6 2CH3CH(OH)COOH D.CO2 + 6nH2O  (C6H10O5)n + 6nO2 Sắp xếp chúng theo thứ tự phản ứng thủy phân, phản ứng lên men rượu, lên men lactic, quang hợp: A.a,bc,d B.b,c,d,a C.b,a,c,d D.a,c,b,a. 4. Glucozơ và fructozơ là: A.Disaccarit B.Rượu và xetôn. C.Đồng phân D.Andehit và axit 5. Dãy các chất nào có thể cho phản ứng tráng gương: A.Andehit axetic, saccarozơ, glucozơ. B.Glucozơ, axit fomic, mantozơ. C.Glucozơ, saccarozơ, fructozơ. D.Fomanđehit, tinh bột, glucozơ. 6. Nhận biết glucozơ bằng phản ứng nào sau đây: A.Phản ứng tráng gương B.Phản ứng với H2. C.Đun nóng với Cu(OH)2 D.Cả A và C. 7. Từ glucozơ có thể điều chế được chất nào sau đây: A.Rượu etylic. B.Khí cacbonic C.Axit lactic D.Cả 3 chất trên. 8. Hàm lượng glucozơ không đổi trong máu người là bao nhiêu phần trăm? A.0.0001 B.0,01 C.0,1 D.1 9. Cách phân biệt nào sau đây là đúng: A.Cho Cu(OH)2 vào 2 dung dịch glixerin và glucozơ ở nhiệt độ phòng sẽ thấy dung dịch glixerin hóa màu xanh còn dung dịch glucozơ thì không tạo thành dung dịch màu xanh. B. Cho Cu(OH)2 vào dung dịch glixerin và saccarozơ, sau đó sục khí CO2 vào mỗi dung dịch, ở dung dịch nào có kết tủa trắng là saccarozơ, không là glixerin. C.Để phân biệt dung dịch glucozơ và saccarozơ, ta cho chúng tráng gương, ở dung dịch nào có kết tủa sáng bóng là glucozơ. D. Cho Cu(OH)2 vào 2 dung dịch glixerin và saccarozơ, dung dịch nào tạo dung dịch màu xanh lam trong suốt là glixerin. SACCAROZƠ 10. Saccarozơ là loại hợp chất hữu cơ : A. Tạp chức B. Có thành phần nguyên tố gốm C, H, O C. Không tham gia phản ứng tráng gương D. Cả A, B, C đều đúng 11. Khi thủy phân saccarozơ thì thu được : A. Glucozơ B. Glucozơ và fructozơ C. Fructozơ D. Rượu etylic 12. Đường saccarozơ có thể được điều chế từ : A. Cây mía B. Củ cải đường C. Quả cây thốt nốt D. Cả A, B, C đều đúng 13. Để phân biệt saccarozơ và mantozơ người ta có thể dùng : A. Cu(OH)2/OHB. AgNO3/NH3 C. Vôi sữa D. Cả A, B, C đều đúng 14. Saccarozơ là hợp chất hữu cơ có công thức phân tử : A. C12H22O11 B. (C6H10O5)n C. C6H12O6 D. C11H22O12 15. Có 4 lọ mất nhãn (1), (2), (3), (4) chứa các dung dịch : etanal, glucozơ,etanol, sacarozơ . Biết rằng dung dịch (1), (2) tác dụng Cu(OH)2 ở điều kiện thường tạo dung dịch xanh lam,

4 lít. 15%. saccarozơ (4) B. Thuỷ phân 1 kg khoai có chứa 20% tinh bột trong môi trường axit. Fructozơ TINH BỘT 19. Etanal (1). C. glucozơ (2). 150g. etanol (4) 16. Vậy A là : A. dùng vài giọt dd H2SO4 . Dùng vài giọt H2SO4 đun nóng. 200g. 2 chất C. Xenlulozơ. Mantozơ D.500Kg B.67g. Xenlulozơ có phân tử khối nhỏ hơn tinh bột C.264 gam CO2 và 0. Xenlulozơ và tinh bột có phân tử khối bằng nhau D. 4 chất 18. 52. Cho các hợp chất hữu cơ sau : glucozơ. glucozơ (2).4kg xenllulozơ trinitrat với hiệu xuất phản ứng 90% thì thể tích dd HNO3 99. glyxerol. A.41%.11 kg glucozơ. 1 kg glucozơ. etanal (4) D. Tại một nhà máy rượu.48 lít. (4) tác dụng với Cu(OH)2 đun nóng tạo kết tủa đỏ gạch. 17. Đồng phân của mantozơ là : A.03% thể tích CO2) cần để cung cấp CO2 cho quá trình quang hợp tạo ra 50 gam tinh bột. biết hiệu suất của quá trình là 20%. nhưng phân tử khối của Xenlulozơ lớn hơn nhiều so với tinh bột 24.dung dịch (2). Saccarozơ C. saccarozơ.18 kg glucozơ. Vậy 4 dung dịch lần lượt theo thứ tự là : A. Saccarozơ (1). ta có thể tiến hành theo trình tự nào sau đây: A. Xenlulozơ và tinh bột có phân tử khối nhỏ B. 1. người ta dùng mùn cưa chứa 50% xenlulozơ để sản xuất rượu biết hiệu suất quá trình 70%. Tính hiệu suất của quá trình sản xuất là A. 21. Muốn sản xuất 59. Dùng iôt. 20. 1 chất B. etanol (3). tinh bột. Trong một nhà máy rượu. etanal (4) C. dùng iôt C. Tính thể tích không khí ở đktc ( biết không khí chứa 0. B.52g/ml) cần dùng là: A. 41. B. Saccarozơ (1). 26. Thuỷ phân hòan toàn 1 kg tinh bột thu được A. 5051kg C. 27. C. Glucozơ B. Chọn câu đúng trong các câu sau: A. Glucozơ B.5031kg . 27. 166. Xenlulozơ và tinh bột đều có phân tử khối rất lớn.5 tấn rượu etylic. Hoà tan vào nước. dùng dd AgNO3.81%. Saccarozo.23l B. 1000g. Đốt cháy hoàn toàn 0. Có bao nhiêu chất không tham gia phản ứng tráng gương ? A. xenlulozơ 17.099 gam nước. Nếu hiệu suất của quá trình là 75% thì khối lượng glucozơ thu được là A. đun nóng. C. NH3 B. etanol (3). C.67%(D=1. etanol (3). D. D. Fructozơ C.732l C. 691. Hoà tan vào nước. Để nhận biết 3 chất bột màu trắng: Tinh bột. saccarozơ D.36 lít. Biết A có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất và A có khả năng tham gia phản ứng tráng gương. mantozơ. etanal (3). dùng dd AgNO3 trong NH3 25.28l D. B. Glucozơ (1).5l 26. 1kg glucozơ và 1kg fructozơ.60%. Để sản xuất 1 tấn rượu etylic thì khối luợng mùn cưa cần dùng là: A.171 gam gluxit A thu được 0. 207.29. D. Kết quả khác 22. 1. 3 chất D. saccarozơ (2). dùng dd AgNO3 trong NH3 D. 6000kg D. glucozơ (2). cứ 10 tấn tinh bột sẽ sản xuất được 1. B. XENLULOZƠ 23. D.

Đều cho phản ứng thuỷ phân tạo thành glucozo C. khoai D. Sợi Axetat được sản xuất từ: A.7kg Xenlulozơ Trinitrat (hiệu suất 90%) thì thể tích axit Nitric 96% (D=1. Đều là polime thiên nhiên B.B đều đúng 30. Tinh bột và Xenlulozơ khác nhau ở chỗ nào? A.Đặc trưng của phả ứng thuỷ phân B. A. Visco B.27.Về thành phần phân tử D. Xenlulozơ trinitrat là chất dễ cháy.52g/ml) cần dùng là bao nhiêu? A. 14. 15lít C. khô . Đều là thành phần chính của gạo. Điểm giống nhau giữa tinh bột và xenlulozơ: A.39lít B. [C6H5O2(OH)3]n B. [C6H7O2(OH)3]n C. [C6H8O2(OH)3]n . Kết quả khác 28.5lít D.Độ tan trong nước C. nỗ mạnh. Sợi Amiacat đồng C. [C6H7O3(OH)3]n D. được điều chế từ xenlulozơ và axit Nitric. Công thức nào sau đây là của Xenlulozơ? A.Este của xenlulozơ và axit Axetic 31. 14.Về cấu trúc mạch phân tử 29. Muốn điều chế 29. Axeton D.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->