Datum: 20. 4. 2012 Državni zbor Republike Slovenije dr.

Gregor VIRANT, predsednik Zadeva: Poziv k razumnemu organiziranju dela in sprejemanju odločitev v državnem zboru Spoštovani gospod predsednik, državni zbor je včeraj zaključil šele drugo redno sejo državnega zbora, po drugi strani pa smo v zgolj štirih mesecih tega mandata opravili že deset izrednih plenarnih zasedanj. Nekaj podobnega lahko ugotovimo tudi pri delovnih telesih državnega zbora, kjer so žal nujne seje postale pravilo, redne pa izjema. To pomeni, da se z delovanjem državnega zbora v javnosti ustvarja vtis izrednih razmer, kar zagotovo ne more biti dobro, po naši oceni pa v mnogočem tudi ni upravičeno. V Poslanski skupini Socialnih demokratov se zavedamo težkih gospodarskih in socialnih razmer v državi. Kljub temu pa te ne smejo biti povod ali opravičilo, da državni zbor sprejema nagle, nepremišljene odločitve, ki niso usklajene s socialnimi partnerji, saj tako le pritrjuje vladni politiki izvršenih dejstev. Hkrati pa državni zbor s tem prevzema nase odgovornost za sprejem zakonov, ki niso usklajeni s socialnimi partnerji. Namesto politike pogajanj v dobri veri ter iskanja kompromisnih rešitev smo tako vedno bliže politiki ultimativnega odločanja po principu "vzemi ali pusti", ki posledično dodatno in povsem po nepotrebnem deli družbo ter sproža nevarne konflikte med posameznimi družbenimi skupinami oziroma generacijami. Zaradi tega moramo storiti vse, da se takšnim družbenim pojavom izognemo, ohranimo socialni mir ter okrepimo solidarnost in povezanost v družbi. Spomnimo, da je bila ena temeljnih kritik prejšnji vladi prav ta, da se s socialnimi partnerji pri ključni, pokojninski reformi ni zmogla uskladiti, zato so vse pomembne reforme, tudi tiste, ki so imele soglasje socialnih partnerjev, klavrno končale na referendumu. Dobro poznamo vse negativne posledice, ki jih zaradi tega občutimo danes.

2

Zaradi tega je še toliko bolj pomembno, da vlada in vladajoča koalicija razumeta pomen socialnega dialoga in skupnih dogovorov, čeprav bi to terjalo nekaj dodatnega časa za usklajevanje, in bi bil prihranek v javni blagajni morebiti nižji od prvotno načrtovanega oziroma želenega. Če soglasja socialnih partnerjev ne bo, pa vsi skupaj tvegamo, da bodo sprejeti ukrepi ponovno predmet referendumskega odločanja, kar bi lahko bilo usodno za našo družbo in državo. Že danes smo tudi v državnem zboru priča prvim posledicam, na katere vas želimo opozoriti, saj bo vložena prva referendumska iniciativa za zbiranje 40.000 podpisov na zakon, ki socialno ni bil usklajen in ga je praktično čez noč državni zbor sprejel na predlog vlade. Spoštovani gospod predsednik, v tem trenutku sta v postopku državnega zbora dva izjemno pomembna dokumenta, to sta predlog Rebalansa proračuna za leto 2012 in predlog Zakona za uravnoteženje javnih financ. Oba zelo močno zmanjšujeta odhodkovno stran državnega proračuna in bosta ključno posegla v pravice, položaj ter socialno varnost mnogih ljudi, zlasti tistih, ki že danes niso premožni. Poleg tega imamo sprožene že tri postopke za spremembo Ustave Republike Slovenije, česar bi se bi po našem prepričanju morali lotevati z večjo mero preudarnosti in se ne zgolj odzivati na aktualna družbenopolitična dogajanja. Gre za zelo pomembne odločitve, ki nas čakajo v prihodnjih dneh in mesecih. V Poslanski skupini Socialnih demokratov se ne strinjamo s predvideno naglico sklicevanja sej delovnih teles in tudi plenarnih zasedanj državnega zbora, na katerih bomo sprejemali te odločitve. Državni zbor si mora vzeti dovolj časa za razmislek, ne pa da sam daje vtis izrednih razmer. Prepričani smo, da bo nepremišljeno hitenje lahko kvečjemu povzročilo obratni učinek, kot bi ga vsi skupaj želeli doseči. Tega si ne moremo in ne smemo privoščiti. Zaradi tega vas gospod predsednik pozivamo ne le k temu, da zagotovite spoštovanje poslovniških določil pri sklicevanju sej delovnih teles, temveč tudi k razumnemu ravnanju in skupnemu dogovoru v državnem zboru o tem, da si zagotovimo dovolj časa za preučitev in kakovostno razpravo o vseh predlogih. S tem bomo dali tudi vladi jasen signal, da naj v dobri veri nadaljuje pogajanja s socialnimi partnerji ter zanj nameni ustrezen čas in trud, saj je po našem prepričanju le to edina prava pot iz krize. S spoštovanjem Janko Veber, Vodja PS SD

3

V vednost: PS- Jani Möderendorfer SDS - Jože Tanko DLGV - Rihard Braniselj DeSUS - Franc Jurša SLS - Mihael Prevc NSi - Mag. Matej Tonin Poslanska skupina italijanske in madžarske narodne skupnosti

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful