You are on page 1of 34

‫ניר ברקת – בחירות ירושלים ‪2008‬‬

‫סיכום קמפיין ניהול תדמית ברשת‬


‫מטרות הקמפיין‬
‫חיזוק המיתוג האינטרנטי האישי (‪)Personal eBrand‬‬ ‫•‬
‫של ניר ברקת‬
‫הגברת נוכחות אינטרנטית למועמד ו‪"-‬ירושלים תצליח"‬ ‫•‬
‫העברת מסרי תעמולה לקהלי יעד מוגדרים (צעירים‪-‬‬ ‫•‬
‫חילוניים‪ ,‬דתיים‪-‬לאומיים)‬
‫יצירת פלטפורמות לשיתוף תכנים ולדיון‬ ‫•‬
‫ניטור ומיפוי זירות רלוונטיות (אתרי חדשות‪ ,‬פורומים‪,‬‬ ‫•‬
‫קבוצות‪ ,‬קהילות‪ ,‬בלוגים)‬
‫ניהול ושמירה על התדמית ברשת‬ ‫•‬
‫מרכיבי פעילות הקמפיין‬
‫אתר קמפיין רשמי‬ ‫•‬
‫בלוג אישי‬ ‫•‬
‫עמוד ‪IGOOGLE‬‬ ‫•‬
‫‪FACEBOOK‬‬ ‫•‬
‫‪YOUTUBE‬‬ ‫•‬
‫‪FLICKR, SCRIBD‬‬ ‫•‬
‫‪ - PPC‬מודעות טקסט ב‪Google -‬‬ ‫•‬
‫פורומים‪ ,‬בלוגים‪ ,‬אתרי חדשות‪ ,‬טוקבקים‬ ‫•‬
‫אתר קמפיין רשמי ‪ -‬מטרות‬
‫מיתוג אישי של המועמד‬ ‫•‬
‫העברת מסרים רשמיים‬ ‫•‬
‫טפסי הצטרפות והשתתפות‬ ‫•‬
‫עדכון חדשות ואירועים‬ ‫•‬
‫ריכוז תוכן מצע ותעמולה‬ ‫•‬
‫שיתוף תכנים ודיון (פורום‪,‬‬ ‫•‬
‫בלוג)‬
‫הפנייה לפלטפורמות חיצוניות‬ ‫•‬
‫(בלוג אישי‪ ,‬יוטיוב‪ ,‬פליקר‪,‬‬
‫פייסבוק)‬
‫בלוג אישי ‪ -‬מטרות‬
‫יצירת קשר אישי בין‬ ‫•‬
‫המועמד לקהל‬
‫הגולשים‬
‫מסרים עדכניים‬ ‫•‬
‫זירה לדיון ותגובות‬ ‫•‬
‫שילוב מולטימדיה –‬ ‫•‬
‫וידאו‪ ,‬תמונות‪ ,‬מצגות‬
‫בלוג מבוסס מערכת ‪ WORDPRESS‬מאוחסן על שרת האתר בכתובת‬
‫‪www.barkat.org.il/blog‬‬
‫אתר רשמי – נתונים סטטיסטיים‬
‫‪1.9 – 11.11‬‬

‫• התפלגות כניסות כללית‪.‬‬


‫סה"כ כניסות‪44,136 :‬‬
‫• קמפיין פרסום באנרים‬
‫התחיל ב‪27.10 -‬‬
‫• התפלגות מקורות תנועה‪:‬‬
‫‪ ‬מנועי חיפוש – ‪43.7%‬‬
‫‪ ‬כניסות ישירות – ‪40.3%‬‬
‫‪ ‬אתרים מפנים ומודעות‬
‫באנרים – ‪16%‬‬
‫אתר רשמי – סטטיסטיקות כניסות‬
‫לפני‪/‬אחרי קמפיין פרסום באנרים‬

‫זמן שהייה אחוז‬ ‫דפים דפים‬ ‫ממוצע‬ ‫סה"כ‬ ‫ממוצע‬ ‫סה"כ‬ ‫תאריכי‬
‫גולשים‬ ‫ממוצע‬ ‫נצפים ממוצע‬ ‫גולשים‬ ‫גולשים‬ ‫כניסות‬ ‫כניסות‬ ‫קמפיין‬
‫חדשים‬ ‫לביקור‬ ‫שונים‬ ‫שונים‬ ‫ליום‬
‫ליום‬
‫‪65.96%‬‬ ‫‪ 3:32‬דק'‬ ‫‪4.92‬‬ ‫‪84962‬‬ ‫‪214.9‬‬ ‫‪12,252‬‬ ‫‪303.18‬‬ ‫‪17,281‬‬ ‫‪1.9-27.10‬‬

‫‪74.96%‬‬ ‫‪ 2:26‬דק'‬ ‫‪3.52‬‬ ‫‪94582‬‬ ‫‪1453.8‬‬ ‫‪21,807‬‬ ‫‪1790.33‬‬ ‫‪26,855‬‬ ‫‪28.10-‬‬


‫‪11.11‬‬
‫‪71.44%‬‬ ‫‪ 2:52‬ק'‬ ‫‪4.07‬‬ ‫‪179544‬‬ ‫‪574.3‬‬ ‫‪32,734‬‬ ‫‪613.0‬‬ ‫‪44,136‬‬ ‫‪1.9-11.11‬‬
‫אתר רשמי – כניסות מגוגל‬
‫• סה"כ כניסות מגוגל (אורגני) – ‪18,127‬‬
‫• סה"כ כניסות מגוגל (ממומן) – ‪2,573‬‬
‫ים‬
‫רי‬
‫א‬‫פול‬
‫פו‬
‫ה‬
‫וש‬
‫יפ‬
‫הח‬
‫ויי‬
‫יט‬
‫ב‬
‫רת‬
‫עש‬
‫אתר רשמי – התפלגות תוכן‬
‫צעירים‬ ‫אודות‬ ‫חדשות‬ ‫פעילות‬ ‫בלוג‬ ‫הצטרפות‬ ‫משמר‬ ‫פורום‪-‬‬ ‫תכנית‬ ‫דף ראשי‬
‫ציבורית‬ ‫הבירה‬ ‫ראשי‬ ‫ברקת‬

‫‪2,959‬‬ ‫‪2,990‬‬ ‫‪3,049‬‬ ‫‪3,284‬‬ ‫‪2,808‬‬ ‫‪3,528‬‬ ‫‪2,556‬‬ ‫‪3,828‬‬ ‫‪5,245‬‬ ‫‪20,843‬‬ ‫‪1.9-‬‬
‫‪27.10‬‬

‫‪2,396‬‬ ‫‪2,657‬‬ ‫‪2,882‬‬ ‫‪2,777‬‬ ‫‪3,400‬‬ ‫‪2,876‬‬ ‫‪4,375‬‬ ‫‪4,473‬‬ ‫‪5,090‬‬ ‫‪34,056‬‬ ‫‪28.10-‬‬
‫‪11.11‬‬

‫‪5,355‬‬ ‫‪5,647‬‬ ‫‪5,931‬‬ ‫‪6,061‬‬ ‫‪6,208‬‬ ‫‪6,404‬‬ ‫‪6,931‬‬ ‫‪8,301‬‬ ‫‪10,335‬‬ ‫‪54,899‬‬ ‫‪1.9-‬‬
‫‪11.11‬‬

‫•סה"כ עמודים נצפים – ‪11,981‬‬


‫•סה"כ צפיות בעמודים – ‪179,544‬‬
‫•אחוז גולשים שצפו ביותר מעמוד אחד – ‪61%‬‬
‫•זמן שהייה ממוצע באתר – ‪ 02:56‬דק'‬
‫•ממוצע עמודים לביקור – ‪4.06‬‬
‫אתר רשמי – גרף ממוצע זמן שהייה‬
‫התפלגות שבועית‬
‫אתר רשמי ‪ -‬מסקנות‬
‫האתר נתפס אצל הגולשים‬ ‫•‬
‫כזירה הרשמית של ניר ברקת‬
‫ברשת‬
‫הבלוג לא נוצל כהלכה ‪-‬‬ ‫•‬
‫מסרים "יבשים" ועדכון‬
‫בתדירות נמוכה‬
‫פתיחת קמפיין הבאנרים‬ ‫•‬
‫הגדילה את כמות הכניסות‬
‫היומית הממוצעת פי ‪6‬‬
‫אחוז הנרשמים מהגולשים‬ ‫•‬
‫שהגיעו לעמוד ההצטרפות ?‬
‫ניטור‪ ,‬מיפוי וריכוז פעילות קמפיין –‬
‫עמוד ‪IGOOGLE‬‬
‫פלטפורמה אחת המרכזת‬ ‫•‬
‫את כל פעילות הקמפיין‬
‫ניטור מידע חדשותי עדכני‬ ‫•‬
‫ע"י שימוש ב‪RSS -‬‬
‫ריכוז קישורים רלוונטיים‬ ‫•‬
‫שעון ‪ TIMER‬לפתיחת‬ ‫•‬
‫קלפיות‬ ‫‪www.igoogle.com‬‬
‫תיבת הודעות אוטומטית‬ ‫•‬ ‫משתמש‪nirbarkat.2008 :‬‬
‫לאימייל הקמפיין‬ ‫סיסמא‪XXXXXXXX :‬‬
‫‪ – IGOOGLE‬תרשים התמצאות‬
‫זירות שיח‬
‫‪TIMER‬‬ ‫חדשות ממוקדות –‪RSS‬‬
‫ברשת –‬
‫לפתיחת‬
‫פורומים ובלוגים‬
‫קלפיות‬

‫תיבת דואר‬
‫קמפיין‬

‫‪YOUTUBE,‬‬
‫‪FLICKR‬‬
‫ניטור מידע וניהול תדמית ב‬
‫‪ - Google‬מטרות‬
‫• ‪- GOOGLE ALERTS‬‬
‫קבלת התראות בכל אזכור‬
‫אינטרנטי חדש על ברקת‬
‫ומתחריו‬
‫• שמירה על אזכורים חיוביים‬
‫בעמוד התוצאות הראשון של‬
‫‪ GOOGLE‬תחת המותג‬
‫"ניר ברקת"‬
‫• יצירת נוכחות אינטרנטית‬
‫מאסיבית עם עמודי שליטה‬
‫ניטור מידע וניהול תדמית ב‬
‫‪ - Google‬נתונים‬
‫נוכחות אינטרנטית בגוגל –‬ ‫נוכחות אינטרנטית בגוגל – תחילת‬
‫סיום קמפיין‬ ‫קמפיין‬

‫‪69,100‬‬ ‫‪22,100‬‬ ‫ניר ברקת‬

‫‪69,400‬‬ ‫‪35,700‬‬ ‫מאיר פרוש‬

‫סיום קמפיין‬ ‫תחילת קמפיין‬ ‫‪ 20‬תוצאות ראשונות‬

‫‪19‬‬ ‫‪19‬‬ ‫אזכורים חיוביים‬


‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫אזכורים שליליים‬
‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫עמודים בשליטה‬
‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫עמודים שאינם בשליטה‬

‫לניתוח ניטור מלא‪ docs.google.com :‬סיסמא‪mjsp233 :‬‬


‫משתמש‪nirbarkat.2008 :‬‬
‫קמפיין ‪ - PPC‬מטרות‬
‫הגדלת טראפיק‬ ‫•‬
‫(תנועה לאתר)‬
‫חשיפה פרסומית‬ ‫•‬
‫במקומות רלוונטיים‬
‫הפגנת נוכחות‬ ‫•‬
‫העברת מסרים‬ ‫•‬
‫ממוקדים‬
‫זיהוי מגמות וקהלי‬ ‫•‬
‫יעד‬
‫קמפיין ‪ – PPC‬נתונים כלליים‬

‫תקופת קמפיין – ‪1.9-11.11‬‬ ‫•‬


‫מס' קבוצות מודעות – ‪4‬‬ ‫•‬
‫מס' מודעות מוצגות – ‪6‬‬ ‫•‬
‫מס' הופעות – ‪2,050,406‬‬ ‫•‬
‫מס' הקלקות – ‪3126‬‬ ‫•‬
‫מס' הקלקות מחיפוש – ‪2573‬‬ ‫•‬
‫מס' הקלקות מאתרים – ‪553‬‬ ‫•‬
‫סה"כ עלות – ‪₪ 3149.17‬‬ ‫•‬
‫קמפיין ‪ – PPC‬התפלגות קבוצות מודעות‬
‫(ביטויי חיפוש)‬

‫מותגים (ניר ברקת‪ ,‬ירושלים תצליח ועוד)‬ ‫•‬


‫ביטויי בחירות (בחירות ירושלים‪ ,‬בחירות‬ ‫•‬
‫מקומיות ועוד)‬
‫מתחרים (גאיידמק‪ ,‬גאידמק‪ ,‬פרוש‪ ,‬פורוש‬ ‫•‬
‫ועוד)‬
‫צעירים‪-‬חילוניים (האומן ‪ ,17‬פאבים‬ ‫•‬
‫בירושלים ועוד)‬
‫קמפיין ‪ – PPC‬ביטויי חיפוש פופולאריים‬
‫קמפיין ‪ - PPC‬טרנדים‪ :‬כמה פעמים‬
‫חיפשו בגוגל את הביטוי? (הערכה ע"פ‬
‫מספר הופעות)‬
‫‪6000‬‬

‫‪5000‬‬

‫‪4000‬‬

‫‪3000‬‬
‫נפח חיפוש‬
‫‪2000‬‬

‫‪1000‬‬

‫‪0‬‬
‫ניר‬ ‫מאיר‬ ‫ארקדי ירושלים‬
‫ברקת‬ ‫פרוש‬ ‫גאידמק תצליח‬
‫קמפיין ‪ - PPC‬מסקנות‬
‫מספר הכניסות היה קטן‬ ‫•‬
‫התקציב הנמוך (‪ ₪ 50‬ליום) גרם למודעות‬ ‫•‬
‫להפסיק להופיע בשעות הצהריים‬
‫עלות ממוצעת לקליק נמוכה (כ‪ - )₪ 1 -‬ניתן היה‬ ‫•‬
‫לבחור ביטויים יותר תחרותיים‬
‫האפקט נוצר גם מחשיפת ההודעות והמסרים‬ ‫•‬
‫(למעלה מ‪ 2 -‬מיליון הופעות) ולא רק מהכניסה‬
‫לאתר‬
‫‪ - FACEBOOK‬מטרות‬
‫העברת מסרים מיידיים‬ ‫•‬
‫לקהל ממוקד‬
‫חיזוק תדמית המועמד‬ ‫•‬
‫כמחובר לצעירים ומחובר‬
‫טכנולוגית‬
‫פלטפורמה לתגובות ודיון‬ ‫•‬
‫כלי מדיד לתמיכה‬ ‫•‬
‫וירטואלית‬
‫כלי ליצירת באזז‬ ‫•‬
‫מיני‪-‬קמפיינים ב‪FACEBOOK -‬‬
‫• ‪FACEBOOK5000‬‬
‫גיוס תומכים למקסימום חברים‬
‫בפייסבוק‬
‫• קבוצות נבחרות – "צו ‪" ,"8‬אני‬
‫שם שלט על המרפסת"‪,‬‬
‫"ירושלמים – לכו להצביע"‬
‫• הפצת אירועים – חוגי בית‪,‬‬
‫כנסים‬
‫• נושאים – ניקיון‪ ,‬להחזיר את‬
‫השפיות‬
‫נתונים ב‪FACEBOOK -‬‬
‫אחוז שינוי‬ ‫מספר משתתפים‬ ‫מספר משתתפים‬ ‫כרטיס‪/‬קבוצה‬
‫בסוף הקמפיין‬ ‫בתחילת הקמפיין‬
‫‪112%‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪2355‬‬ ‫כרטיס אישי‬
‫(מקסימום)‬ ‫•סה"כ קבוצות – ‪23‬‬
‫‪410%‬‬ ‫‪873‬‬ ‫‪171‬‬ ‫כרטיס מועמד‬
‫•סה"כ קבוצות שנפתחו בקמפיין – ‪15‬‬
‫‪39%‬‬ ‫‪1615‬‬ ‫‪1157‬‬ ‫רוצים שניר ירוץ‬
‫•גולשים מצטרפים (כולל כפילויות) – ‪7492‬‬
‫‪27%‬‬ ‫‪5223‬‬ ‫‪4095‬‬ ‫הקבוצה למניעת השתלטות חרדים‬
‫•אחוז גידול הצטרפות – ‪256%‬‬
‫‪14%‬‬ ‫‪5137‬‬ ‫‪4503‬‬ ‫ירושלמים בעד ברקת‬ ‫•לרשימת הקבוצות המלאה‪:‬‬

‫‪-‬‬ ‫‪813‬‬ ‫‪0‬‬ ‫עתיד ירושלים‬ ‫‪Docs.google.com‬‬


‫‪-‬‬ ‫‪859‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ירושלים שפויה וצעירה‬ ‫משתמש‪nirbarkat.2008 :‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪294‬‬ ‫‪0‬‬ ‫גם אני פעיל בבחירות‬ ‫סיסמא‪mjsp2333 :‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪179‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שלט במרפסת‬
‫‪-‬‬ ‫‪86‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪FACEBOOK‬‬
‫‪5000‬‬
‫מסקנות ‪FACEBOOK -‬‬
‫• בעיני גולשים (בעיקר צעירים)‬
‫הכרטיס האישי הפך לזירה‬
‫המרכזית של ברשת‬
‫• הודעות התמיכה בקבוצות‬
‫הביאו לגובות שרשרת‬
‫• חיזוק תדמית ‪ -‬הבאזז‬
‫בפייסבוק הגיע לתקשורת‬
‫שציינה את מספר החברים‬
‫מתוך‪http//:www. - YNET :‬‬
‫בכרטיס האישי‬
‫‪ynet.co.il/articles/‬‬
‫‪L-3620037,00,0,7340.html‬‬
‫ערוץ וידאו ב‪ - YouTube -‬מטרות‬
‫נוכחות‬ ‫•‬
‫אינטרנטית –‬
‫עמוד ממותג‬
‫העברת מסרים‬ ‫•‬
‫בצורה ויראלית‬
‫פלטפורמה‬ ‫•‬
‫לשיתוף‬
‫ותגובות‬
‫כלי מדיד‬ ‫•‬
‫(מספר צפיות)‬
‫ערוץ וידאו ב‪ – YouTube -‬נתונים‬
‫תאריך פתיחת‬ ‫•‬
‫הערוץ – ‪13.8‬‬
‫סה"כ כניסות לערוץ‬ ‫•‬
‫– ‪803‬‬
‫סה"כ צפיות‬ ‫•‬
‫בסרטוני הערוץ עד‬
‫יום הבחירות –‬
‫‪2246‬‬
‫גידול בצפיות –‬ ‫•‬
‫‪179%‬‬
‫ערוץ וידאו ב‪ – YouTube -‬מסקנות‬
‫מספר הצפיות בסרטונים הקיימים‬ ‫•‬
‫גדל באופן משמעותי אך היה נמוך‬
‫מהמצופה‬
‫ההפצה לא הייתה מאסיבית מספיק‬ ‫•‬
‫תכנים רשמיים ו"יבשים" מדי‬ ‫•‬
‫היה מקום לצלם ולהעלות סרטונים‬ ‫•‬
‫אקטואליים מאירועים שונים‬
‫היה מקום להקים ערוץ לא רשמי עם‬ ‫•‬
‫סרטונים פרובוקטיביים יותר‬
‫היה רצוי לעודד גולשים ליצור‬ ‫•‬
‫סרטוני וידאו אישיים עם הודעות‬
‫תמיכה‬
‫ערוצי ‪ FLICKR‬ו‪ - SCRIBD -‬מטרות‬
‫שיתוף תמונות‬ ‫•‬
‫ומסמכים‬
‫נוכחות‬ ‫•‬
‫אינטרנטית‬
‫במנועי חיפוש‬
‫מיתוג ויזאולי‬ ‫•‬
‫העברה ויראלית‬ ‫•‬
‫של מסרים‬
‫ נתונים‬- SCRIBD -‫ ו‬FLICKR ‫ערוצי‬
107 – ‫• מס' תמונות‬
12 – ‫• תמונות שנוצרו‬
FLICKR – ‫• כניסות לערוץ‬
834
SCRIBD ‫• כניסות לערוץ‬
– 209
http//:www.flickr.com/
photos/
N03@29722271/
http//:www.scribd.com/
people/view/
nirbarkat2008-2453256
‫ערוצי ‪ FLICKR‬ו‪ - SCRIBD -‬מסקנות‬

‫• היה מקום ליטול חלק פעיל‬


‫יותר בזירות אלה‬
‫• רצוי היה להעלות יותר תכנים‬
‫עם מסר – מסמכים סרוקים‪,‬‬
‫מצגות‪ ,‬פלאיירים‬
‫• רצוי היה להקים ערוץ לא רשמי‬
‫פורומים‪ ,‬בלוגים‪ ,‬טוקבקים ‪ -‬מטרות‬
‫יצירת דעת קהל‬ ‫•‬
‫חיובית‬
‫תגובה להשמצות‬ ‫•‬
‫קידום מסרים‬ ‫•‬
‫הפגנת נוכחות‬ ‫•‬
‫מקום להפצת מסרים‬ ‫•‬
‫פרובוקטיביים בצורה‬
‫לא רשמית ואנונימית‬
‫פורומים‪ ,‬בלוגים‪ ,‬טוקבקים ‪ -‬מסקנות‬
‫מסרים רשמיים בפרומים‬ ‫•‬
‫גדולים לא היו אפקטיביים‬
‫מסרים לא רשמיים בבלוגים‬ ‫•‬
‫ותגובות בטוקבקים היו‬
‫אפקטיביים הרבה יותר‬
‫הנוכחות בטוקבטקים מצד‬ ‫•‬
‫הקמפיין ומצד התומכים‬
‫הייתה חזקה בהרבה ביחס‬
‫לצד של פרוש‬
‫היה מקום ליצור זירה רשמית‬ ‫•‬
‫ברשת חברתית (תפוז‪ ,‬קפה‬
‫דה‪-‬מרקר וכו')‬
‫קמפיין בחירות אינטרנטי ניר ברקת ‪2008‬‬
‫‪ -‬סיכום‬
‫• הקמפיין יצר תדמית חיובית עבור ברקת ברשת‬
‫• הקמפיין חיזק את המיתוג האישי של ניר ברקת‬
‫• הקמפיין יצר מודעות למסרים של "ירושלים תצליח"‬
‫• הקמפיין הניע לפעולה בעיקר צעירים וירושלמים‬
‫הגרים מחוץ לירושלים והעלה את אחוזי ההצבעה‬
‫בקרבם‬
‫• הקמפיין עורר הדים וזכה לסיקור באמצעי התקשורת‬
‫• קישורים‪:‬‬
‫‪http//:www.ynet.co.il/articles/ ‬‬
‫‪L-3620037,00,0,7340.html‬‬
‫‪http//:www.mynet.co.il/articles/ ‬‬
‫‪L-3618718,00,0,7340.html‬‬
‫‪http//:www.mako.co.il/news/channel2/Six- ‬‬
‫=‪Newscast/Articles/itemId‬‬
‫‪06fd77b36586d110VgnVCM2000002a0c10acRCRD‬‬
‫‪http//:www.bizportal.co.il/shukhahon/ ‬‬
‫‪biznews02.shtml?mid=186542‬‬
‫‪http//:il.youtube.com/watch?v= ‬‬
‫‪8FwsPwzHQGs‬‬