You are on page 1of 5

UVOD

Na zaslonu mojeg raunala prvo ugledam vijugavu aroliju spiralnih pojava na polju, nemirno treperenje i strujanje grmova rumarina. Kroz prozor proviruje zelenilo brljena (helix), na njega slijeu ptice, pjevaju i mau krilima dok se hrane otrovnim bobicama. Kroz grane se probijaju sunane zrake nebom putuju oblaci, povremeno manji vihori, vijavice, vrtloenjaDanju odmie Sunce, nou tiho putuju Mjesec i zvijezde. U vrtu vjetar povija vlati trave, mirie cvijee, pu (helix) gmie i strpljivo nosi svoju udnu kuicu (helix) Toboe, sve je to pomalo dosadno, ustvari naporno normalno, epski razvueno, ve vie puta vieno, ustvari trivijalno, banalno, monotono potroimo i taj pleonazam. PRIVIDNO! Analiziram vlastiti tekst, umotvorinu: neke se rijei provlae, ponavljaju, imaju isti ili slian smisao, alju efemerne poruke. PRIVIDNO!! Izdvajam pojave koje spaja neka udna poveznica: kretanje, strujanje, vijuganje, povijanje, vrtloenje, razvlaenje, treperenje, gmizanje, noenje, putovanje. Rije je spirali ili uvojnici, jednostavnom pojmu. PRIVIDNO!!! Zvali mi to fenomen ili paradigma, kanon, modus ili obrazac, izvorno heliks (helikoidalnost), helika i/ili spirala (speira) su grkog podrijetla, a znae neto sinusoidalno, tangencijalno, parabolino, hiperbolino, dakle dodirno, krivudavo, zavojito, zavinuto, krivinu, (p)okretno, savitljivo ili elastino, opruno, proteno, dinamino, volutivno (od volute), evolutivno, revolutivno; proimanje, a/b/psorpciju, resorpciju, torziju, osmozu, zrake, zraenje, strujanje, virovi, uragani, vijavice; valovi, sile, polja; zavrtanj, navijanje, odvijanje, izvija, vijak, vijugu, osiciliranje i vibriranje; kavitacija, turbulencija i vrtloenje, verziranost, klupko, pletivo, nit, petlja, vor, buket, sveanj, struak; roj, pero, krila, elise, kormilo, pirueta, pir (vatra), inspiracija, respiracija, perspiracija, aspiracija, tensegriti, osmica yin-yang - ustvari imaju vieznaan smisao DUHOVNI (ak i rije duh je spiralnog podrijetla - spiralni) I MATERIJALNI. Postoji li granica izmeu njih? Taj popis nije mogue zavriti u jednom malom ivotu, kao to je moj vademekume, prirunike, leksikone i enciklopedije vie ne rade pojedinci poput francuskih enciklopedista, ve skupine strunjaka. A sama rije strunjak izvire iz struke, struka, dakle neeg suenog ili dubokog.

David Joseph Bohm was an American-born British quantum physicist who contributed to theoretical physics, philosophy of mind, neuropsychology. The waves guide the particles (somewhat as ocean waves guide their crests).

Membrane deformation by protein coats Hydrogen bonds play a role in stabilizing the helix conformation. However, the size and charges of sidechains are also important factors. Alanine has a greater propensity to form helices than proline. An helix can be either right-handed or lefthanded, as defined in the following figure. Therefore, the hydrogen bond can provide a significant stabilizing force in macromolecules such as proteins and nucleic acids.

wonderful tensegrity structures: Filamentosa An Ultra-lightweight Skyscraper spiral Interfibrillar elements

Left sided Achilles tendinopathy resulting in pronounced swelling. The Achilles tendon does not have good blood supply or cell activity, so this injury can be slow to heal. The tendon receives nutrients from the tendon sheath or paratendon.

Collagen does not have a cellular structure. It is protein. That is to say, it is a complex structure composed of many chains of amino acids, linked by peptide bonds. Typically, the basic component of collagen is composed of three strands of helical polypeptide chains wound around one another to form a triple-helical structure. Cross-section of double spiral array of interconnected MTs in single axoneme of actinosphaerium, a tiny heliozoan related to sea urchin echinoderms present at the Cambrian evolutionary explosio Stuart Hameroff nnaoskala nanomedicina nanoage