1. Considerații generale din pct de vedere legislativ despre infracțiunile cu violență. Contribuția Criminalisticii în investigarea acestor infracțiuni.

Conceptul de violență este utilizat în dreptul penal cu multiple sensuri și nu numai în sensul propriu de agresiune fizică. Violența poate fi privită și ca un termen în care se integrează atât violența fizică, cât și cea psihică (constrângerea fizică sau psihică, șantajul, violul, tâlhăria) ori numai cea psihică (amenințarea). Este incriminată și autolezarea, dar numai atunci când este efectuată în scopul sustragerii de la serviciul militar. În dreptul penal, conceptul de violență poate îndeplini mai multe funcții: circumstanță agravantă legală, circumstanță agravantă judiciară, element material în cadrul normei de incriminare ori element circumstanțial de agravare. Așa-zisele infracțiuni cu violență se regăsesc în principal în normele de incriminare prevăzute în Codul penal dar și în conținutul unor legi speciale. 2. Aspecte criminologice privind infracțiunile săvârșite cu violență În multe țări s-au întreprins măsuri la nivelul guvernelor, pentru studierea științifică a crimei și criminalului. În acest fel a apărut o disciplină complexă, criminologia, care studiază criminalitatea și are scopul de a găsi căi și metode de combatere a acesteia. Din statisticile Poliției Române rezultă că după 1990 a existat o creștere a infracțiunilor cu violență, precum și fixarea modurilor de operare a infractorilor. Creșterea totală a populației a mers în paralel cu creșterea populației urbane. Transformările macrosociale, survenite în 1990, arată în linii mari următoarele două tendințe: schimbarea discretă a raportului urban-rural, în favoarea populației rurale și scăderea constantă a nr. de locuitori. Starea de sărăcie a populației e o preocupare frecventă între locuitori, crescând nr. șomerilor și prețurile. Mass media prezintă adesea situații disperate privind căutarea locurilor de muncă în strainătate, mult mai bine remunerate decât în România. Insatisfacția față de viață și pesimismul se exprimă în nr. sinuciderilor, care crește exponențial între anii 1991 și 2000. Una dintre cauzele criminalității este sărăcia și incapacitatea unor indivizi de a face față nevoilor lor de viață. Între neadaptare și șomaj, o bunăparte a populației recurge la comportamente antisociale și acte de violență. Numărul infracțiunilor cercetate de poliție este mult mai mare în mediul urban decât în cel rural, crescând constant până în anul 2000, având valoarea cea mai mare în 1998 când atinge o cifră de 4 ori mai mare decât cea din 1990. 3. Particularități ale investigării criminalistice în cazul infracțiunilor cu violență Tehnica criminalistică asigură metodele și mijloacele tehnico-științifice necesare descoperirii, fixării, interpretării și examinării urmelor și mijloacelor materiale de probă, pentru identificarea persoanelor pe care le-au creat. Astfel, se poate stabili cu ajutorul acesteia raportul de cauzalitate între activitatea ilicită și persoana care a săvârșit-o. Identificarea persoanelor implicate în activitatea infracțională trebuie să fie fundamentată științific, fără a se folosi metode empirice. Metodele moderne fizico-chimice de analiză calitativă și cantitativă a urmelor și mirocurmelor au un rol deosebit de important în investigarea criminalistică, precum și metodele biocriminalistice prin care se stabilește ADN-ul persoanelor. Mijloacele tehnice își fac simțită prezența și în domeniul ascultării persoanelor, unde poligraful, detectoarele de stress psihologic în voce și scris sunt folosite tot mai des în anchetarea unor cauze penale deosebite. Metodologia criminalistică îndreaptă activitatea de cercetare a diferitelor infracțiuni având în vedere natura faptei și împrejurările în care a fost săvârșită. Componenta tactică a criminalisticii oferă organelor judiciare un ansamblu de procedee și reguli necesare efectuării unor acte procedurale ce constituie piese în procesul penal. 4. Constatarea sau expertiza medico-legală în cazul infracțiunilor cu violența Constatarea sau expertiza medico-legală pe cadavre constă în: -examinarea externă și autopsia -examinări la locul unde s-a găsit cadavrul sau în alte locuri, pentru constatarea indiciilor asupra cauzelor morții și a cicumstanțelor - examene complementare de laborator (histopatologice, toxicologice, hematologice, serologice etc.) La infracțiunile de pruncucidere, prin examinarea cadavrului se vor clarifica următoarele: - starea de nou-născut; - durata vieții intrauterine, pentru diferențierea pruncuciderii de avortul prematur, imatur; - existența vieții intrauterine, care exclude diagnosticul de nou-născut uterin; - durata vieții extrauterine se asociază cu condiția uciderii imediate după naștere; - felul morții (violentă sau patologică); - cauza morții, mecanismul de producere, natura instrumentelor folosite pentru suprimarea morții; În cazul în care mama pruncucigașă e identificată într-un termen scurt, constatarea sau expertiza medico-legală trebuie să pună în evidență semnele nașterii, confirmate de: - involuția uterului, prezența colostrului; - leziuni ale organelor genitale; - prezența unor resturi placentare; - laxitatea peretelui abdominal, anemia severă. Expertiza medico-legală este obligatorie în toate cazurile când se produce o vătămare a integrității corporale sau a sănătății ca urmare a unei agresiuni. Raportul întocmit de medicul legist trebuie să lămurească următoarele aspecte: - realitatea traumatismului și mecanismul de producere; - natura obiectului care a produs leziunile; - data producerii; - timpul necesar de îngrijiri medicale în vederea vindecării leziunilor; - pierderea unui simț sau organ ori afectarea funcției acestora;

. Reguli tactice pe timpul cfl în cazul infracțiunilor cu violența Primul sosit la locul faptei trebuie să ia următoarele măsuri: .urmele de natură papilară . .microurmele . locul și timpul săvârșirii. vătămări corporale grave. . data producerii și rezultatul survenit.cercetarea trebuie continuată de aceeași echipă 9.urmele produse de armele de foc. În sfera infracțiunilor cu violență. calamități etc. de și din auto. explozii.Protejarea și conservarea urmelor și consemnarea unor împrejurări care pot să dispară.Marcarea aspectului inițial al locului faptei și stabilirea modificărilor survenite. Obiectivele constatării sau expertizei medico-legale în cazul infracțiunii de lovire sau vătămare cauzatoare de moarte sunt: . este obligatorie efectuarea expertizei medico-legale psihiatrice. În principiu e o activitate irepetabilă.urmele de miros uman 10. .toți participanții la cfl vor fi instruiți pt a se proteja împotriva riscurilor biologice sau a pericolelor chimice.. . .Stabilirea unor date preliminare referitoare la infracțiunea comisă. cts sau exp vizează următoarele aspecte: . Contribuie la identificarea făptuitorului. stabilirea datelor necesare privind personalitatea și modul de operare al acestuia 6. CTS și expertizele criminalistice în cazul infracțiunilor cu violența Urmele. evitându-se graba și superficialitatea.Căutarea și reținerea suspectului la locul faptei sau în împrejurimi Reguli tactice: . 5. urechi . Cfl trebuie sa fie obiectivă Cfl trebuie să fie completă.șeful echipei de cfl va analiza metoda cea mai bună pentru cfl. . bazată pe încredere reciprocă 8. Echipa de cfl va fi condusă de un șef care va coordona toate activitățile și va direcționa investigarea. constituirea echipei de cfl. Reguli tactice privind pregătirea cfl în cazul infracțiunilor cu violența Organul de up.identificarea persoanei .Raportarea telefonică a evenimentului . care trebuie sa se efectueze într-un termen cât mai apropiat de comiterea infracțiunii.urmele instrumentelor de spargere. locurile neglijate. .Identificarea pers carea făcut plângerea sau denunțul. . la primirea sesizării.în locuri închise interesează căile de acces.existența leziunii traumatice.se respectă regulile de prevenire a contaminării și intercontaminării. . În cazul infracțiunii de omor deosebit de grav dar și în situația în care organul de up sau instanța de judecată are ândoieli cu privire la starea psihică a învinuitului sau inculpatului. scena infracțiunii nu mai este aceeași. . Efectuarea propriu-zisă a cfl în cazul infracțiunilor cu violența Se va desfășura în două faze. . . mijloace de probă .posibilitatea autoagresării etc. tăiere sau lovire. furturi din locuințe. . violuri. trebuie să ia următoarele măsuri: .urmele de dinți. Relația cu mass-media trebuie să fie corectă. Caracteristicile cfl în cazul infracțiunilor cu violența CFL constituie o activitate inițială a investigării unei infracțiuni și totodată o activitatea imediată. .șeful echipei de cfl va cere fiecărui component al echipei să-și noteze cronologic toate activitățile și constatările.Pregătirea mijloacelor tehnico-științifice adecvate. Este un element probator deosebit de relevant pentrua flarea adevărului.urmele de încălțăminte și ale mijlaocelor de transport.se iau măsuri de protejare și de pază a principalelor probe ori a locului faptei în întregul său.Înlăturarea pericolelor iminente și îndepărtarea curioșilor.Dispunerea unor măsuri urgente. victimelor și starea acestora etc. Clasificarea activității de up în cazul infracțiunilor cu violența Elaborarea planului de anchetă comportă un proces complex de evaluare a tuturor datelor de investigare și interpretare a urmelor. forțare. Constituie de cele mai multe ori singura modalitate de obținere a probelor. .mecanismul. datorită modificărilor la care este supus câmpul infracțional. astfel că de fiecare când se reia sau se repetă cfl. precum și a informațiilor ce pot servi la aflarea adevărului. . funcționarea aparatelor electro-casnice. microurmele și celelalte mijloace materiale de probă pot constitui obiectul unor cts sau exp criminalistice. Este obligatorie în cazul infracțiunilor în care au intervenit moartea victimei. nr.urmele de antură biologică . .Deplasarea urgentă la locul faptei 7. Cfl trebuie sa se facă sistematic. . stabilite convențional cu respectarea următoarelor reguli tactice generale: Cfl se realizează de îndată. locuri răvășite.Acordarea primului ajutor și salvarea vieții victimelor. Respectarea strictă a normelor procedurale. tâlhării. incendii. statică și dinamică. Deplasarea la locul faptei se face în cel mai scurt timp posibil.

acțiunea de executare a actelor violente cauzatoare de vătămari corporale grave Latura subiectivă.Rezultatele examinării criminalistice a locului faptei. El material. . Împăcarea părților înlătură răspunderea penală. El material.Timpul și locul unde s-a comis infracțiunea . .Instrumentele folosite . care au ca urmare vătămarea corporală a integrității fizice a persoaneiinfracțiuni complexe. Vătămarea corporală (art 181 Cp) E similară cu infr de la art 180 alin 2. Infracțiuni săvârșite prin violență.Informațiile rezultate din ascultarea martorilor aflați la locul faptei. Prin ascultarea martorilor se vor lămuri în principal următoarele: .Distanța de la care a început activitatea infracțională. condițiile atmosferice și de vizibilitate. timpul. . juridic special-rel.Persoanele participante și activitățile desfășurate . Împăcarea părților înlătură răspunderea penală. Contribuția criminalisticii în investigarea acestor infracțiuni Șantajul (art 194 CP) Ob juridic special e complex.Elementul material al infr. Clarificarea acestor aspecte se bazează pe: . iar consumarea infracțiunii intervine când durata înrijirilor medicale pt vindecare a depășit 20 de zile.Identitatea victimei și a făptuitorului .Natura ripostei victimei și urmele cafre o atestă 11. Forma de vinovăție: intenție directă sau indirectă Tentativa nu se pedepsește Consumarea infr are loc în momentul atingerii corpului victimei. Latura obiectivă.Natura activității ilicite. Forma de vinovăție: praeterintenție și intenție directă sau indirectă. Infracțiuni săvârșite prin violență. 12. sociale care ocrotesc pers.Versiunea este rezultatul unui proces comlex de analiză. sociale care ocrotesc pers. . . Tentativa se pedepsește numai atunci când făptuitorul a acționat cu intenție directă.Existența unor stări conflictuale Din declarațiile părții vătămate trebuie să rezulte: . cu diferența că gravitatea urmării imediate este mai mare-implică îngrijiri medicale între 21 și 60 de zile. Latura obiectivă. avortul. care au ca urmare vătămarea corporală a integrității fizice a persoaneiinfracțiuni simple. .Datele ce privesc personalitatea victimei. punerea în primejdie a vieții persoanei. Acț penală se pune în mișcare din oficiu. . .Determinarea persoanelor interesate de producerea unor fapte antisociale. Tentativa nu este incriminată. având calitatea de membri de familie (soțul sau ruda apropiată ce locuiește și gospodărește cu făptuitorul). cantitatea și caracteristicile bunurilor sustrase.Natura. infirmitatea fizică sau psihică. interpretându-se toate urmele descoperite și ridicate. și din relațiile sociale referitoare la proprietatea privată Ob material-corpul pers atunci când șantajul e purtat prin violență Sub activ și pasiv orice pers fizică și juridică Latura obiectivă. se dau explicațiim privind natura faptei. Consumarea infr are loc în momentul apariției urmării imediate. . . . participanții etc.Caracteristicile agentului vulnerant. pe baza căruia se emit presupuneri. încetarea funcționării acestora.-acțiunea de constrângere exercitată prin violență sau prin amenințare. modul de săvârșire și acoperire. Acț penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a pers vătămate. sluțirea.Persoanele care au săvârșit-o. Consecințele vătămării corporale enunțate de legiuitor: pierderea unui simț sau organ. împotriva actelor de violență cauzatoare de suferințe fizice ori vătămări corporale Ob material-corpul pers în viață asupra căruia acționează făptuitorul Subiectul activ și pasiv nu e determinat de textul de lege.acțiunea sau inacțiunea de lovire ori de executare a altor acte violente cauzatoare de suferințe fizice ori vătămări corporale Latura subiectivă. Urmarea imediată constă în pricinuirea de suferințe fizice sau a unei vătămări ce necesită pentru vindecare max 20 zile îngrijiri medicale Acț penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a pers vătămate.Împrejurările în care a ajuns să aibă statutul de victimă. Contribuția criminalisticii în investigarea acestor infracțiuni Lovirea sau alte violențe (art 180 Cp). juridic special-rel. Perioada de înrijiri medicale necesare vindecării depășește 60 de zile.Natura relațiilor ăntre agresor și victimă . Vătămarea corporală gravă (art 182 Cp) Ob. Ob. fiind constituit din relațiile sociale privitoare la libertatea psihică a pers. împotriva actelor de violență cauzatoare de suferințe fizice ori vătămări corporale Ob material-corpul pers în viață asupra căruia acționează făptuitorul Sub activ și pasiv este circumstanțiat la alin 11 li 21.Caracteristicile bunurilor sustrase .Mijloacele de transport folosite.Persoanele care au acordat ajutor și în ce a constat acesta. .

Forma vinovăției intenție directă și indirectă. El material. Împrejurările care conferă omorului caracterul deosebit de grav sunt: . Forma vinovăției intenție directă și indirectă. Consumarea infr are loc în momentul producerii urmării imediate. iar tentativa e posibilă și sancționată în toate formele ei. Acț penală se pune în mișcare din oficiu. Acț penală se pune în mișcare din oficiu.pentru a săvârși sau a ascunde existența unei tâlhării sau piraterii . Consumarea infr are loc în momentul apariției urmării imediate. Sub pasiv adiacent-funcționarul public care îndeplinește o funcție ce implică exercițiul autorității de stat. polițistș jandarm ori militar. El material. timpul scurs între hotărârea de a ucide și punerea acesteia în executare.forma de vinovăție intenție directă. complicitate Sub pasiv-pers căreia i s-a suprimat viața Latura obiectivă. complicitate Sub pasiv-pers căreia i s-a suprimat viața Latura obiectivă. exteriorizarea și manifestarea rezoluției delictuoase. Forma vinovăției intenție directă și indirectă.Latura subiectivă.acț de ucidere. Sub pasiv principal-autoritatea publică sau pers juridică de drept public în care își desfășoară activitatea funcționarul public ultragiat. material – corpul pers în viață asupra căreia se îndreaptă acțiunea ucigătoare Sub activ-pers fizică sau juridică. Latura subiectivă. efectuată prin acte comisive sau omisive Latura subiectivă. Participația e posibilă în toate formele ei: coautorat. Ob material-corpul pers atunci când ultrajul e realizat prin violență Sub activ orice pers fizică și juridică.asupra unui magistrat. efectuată prin acte comisive sau omisive Latura subiectivă.asupra a 2 sau mai multor persoane . instigare. complicitate Sub pasiv-pers căreia i s-a suprimat viața Latura obiectivă. Consumarea infracțiunii are loc în momentul producerii urmării imediate Acț penală se pune în mișcare din oficiu.premeditarea: adoptarea hotărârii de a ucide. fără apărarea integrității și prestigiului persoanelor care îndeplinesc o funcție ce implică exercițiul autorității de stat în exercitarea acelei funcții sau în îndeplinirea actelor legate de aceasta. material – corpul pers în viață asupra căreia se îndreaptă acțiunea ucigătoare Sub activ-pers fizică sau juridică. Actele preparatorii nu sunt incriminate. 14. Actele preparatorii nu sunt incriminate. iar tentativa e posibilă și sancționată în toate formele ei.Elementul material al infr. Consumarea infracțiunii are loc în momentul producerii urmării imediate Acț penală se pune în mișcare din oficiu. în timpul sau în legătură cu îndeplinirea sarcinilor de serviciu . Actele preparatorii și tentativa nu sunt sancționate de text. 13. instigare. Actele preparatorii nu sunt incriminate.forma de vinovăție intenție directă sau indirectă.interesul material:preocuparea de a dobândi în urma omorului un folos de ordin patrimonial .acț de ucidere.asupra unei femei gravide . Circumstanțele agravante: .acț de ucidere. Participația e posibilă în toate formele ei: coautorat. Infracțiunea de omor-investigarea criminalistică Ob juridic special – acele relații sociale referitoare la dreptul fundamental al omului la viață Ob. Acestea se găsesc incriminate ca fapte de sine stătătoare în cadrul grupului de infracțiuni contra persoanei. material – corpul pers în viață asupra căreia se îndreaptă acțiunea ucigătoare Sub activ-pers fizică sau juridică. .în legătură cu îndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau publice ale victimei -pentru a înlesni sau ascunde săvârșirea altei infracțiuni . Actele preparatorii și tentativa nu sunt sancționate de text.de către o persoană care a mai săvârșit un omor . Consumarea infracțiunii are loc în momentul producerii urmării imediate Acț penală se pune în mișcare din oficiu.săvârșirea prin mijloace ce pun în pericol viața mai multor persoane . efectuată prin acte comisive sau omisive Latura subiectivă. instigare. Latura obiectivă. Ultrajul Ob juridic special e constituit din relațiile sociale privitoare la autoritatea de stat a căror existență și normală formare și desfășurare ar fi periclitate continuu. iar tentativa e posibilă și sancționată în toate formele ei. Infracțiunea de omor deosebit de grav-investigarea criminalistică Ob juridic special – acele relații sociale referitoare la dreptul fundamental al omului la viață Ob.prin cruzimi . Infracțiunea de omor calificat-investigarea criminalistică Ob juridic special – acele relații sociale referitoare la dreptul fundamental al omului la viață Ob.profitarea de starea de neputință a victimei de a se apăra .în public 15.-mai multe acțiuni alternative fiecare dintre ele fiind suficientă pentru realizarea acestui element.asupra soțului sau a unei rude apropiate . El material. Participația e posibilă în toate formele ei: coautorat.

material – corpul pers asupra căreia acționează făptuitorul Sub activ-autorul infr. Comiterea actului sexual Latura subiectivă. Ob. fie acț. Ob juridic special-rel privind conviețuirea socială. o repartizare a atribuțiilor între membrii grupării. asocierea mai multor persoane. integritatea corporală. sănătatea. Se disting 3 modalități normative: furt prin amenințare. Latura subiectivă. Sub pasiv-pers fizică de orice sex Latura obiectivă.acț/inacțiunea aptă de a suprima viața. iar lipsa/retragerea plângerii înlătură rasp penala. a căror normală formare. Tentativa nu este posibilă. în timpul sau în legătură cu îndeplinirea sarcinilor de serviciu 16. El material. Consumarea infracțiunii are loc în momentul producerii urmării imediate Acț penală se pune în mișcare din oficiu. material – corpul pers asupra căreia acționează făptuitorul Sub activ-autorul infr. psihic sau material Latura obiectivă. Tentativa este posibilă și incriminată. libertatea individului Ob material – bunul la care tentează autorul și corpul pers asupra căreia se îndreaptă acț violentă Sub activ-autorul infr.. Ob material lipsește Sub activ poate fi orice pers fizică Sub pasiv-statul. Infracțiunea de viol-investigarea criminalistică Ob juridic special – relațiile sociale referitoare la libertatea și inviolabilitatea sexuală a persoanei. ori care aderă sau sprijină sub orice formă o astfel de asociere. un program de activitate în care trebuie să intre săvârșirea uneia sau mai multor infracțiuni. Asocierea presupune o oarecare structură organică. fiind constituit din relațiile sociale cu caracter patrimonial referitoare la posesia și detenția bunurilor mobile. 18. El material. 2.înfrângerea rezistenței victimei prin constrângere sau profitarea de incapacitatea victimei de a opune rezistență. în vederea săvârșirii infracțiunii. Forma vinovăției este intenția directă și calificată. El material are caracter complex. Infracțiunea de lovire sau vătămare cauzatoare de moarte-investigarea criminalistică Ob juridic special – acele relații sociale a căror formare și dezvoltare nu ar fi posibile fără ocrotirea dreptului la viață împotriva faptelor de loviri sau vătămări ce ar avea ca rezultat moartea victimei. asupra căreia se îndreaptă acțiunea/inacțiunea ucigătoare Sub activ-mama copilului nou-născut Sub pasiv-copilul nou-născut căreia i s-a suprimat viața Latura obiectivă. jandarm sau militar.acțiunea de lovire ori de executare a altor acte violente care au ca rezultat moartea subiectului pasiv Latura subiectivă. Infracțiunea de pruncucidere-investigarea criminalistică Ob juridic special – acele relații sociale referitoare la dreptul fundamental al omului la viață Ob. cât și de violentare a pers. Tentativa este posibilă și incriminată. Dacă victima violului e o pers lipsită de capacitate de exercițiu/cu capacitate de exercițiu restrânsă. Forma vinovăției intenție directă și indirectă. Consumarea infracțiunii are loc în momentul începerii actului sexual Acț penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a pers vătămate. de aderare sau sprijinire sub orice formă a unei astfel de asociații Urmarea imediată constă în crearea unei stări de pericol pentru relațiile de conviețuire socială. liniștea publică și ordinea de drept . El material. punerea în mișcare a acțiunii penale se face din oficiu. fiind exprimat prin acțiuni. ca reprezentant al societății și ca apărător al ordinii de drept Latura obiectivă. de deposedare a victimei de bun. Forma vinovăției este praeterintenția. Consumarea infracțiunii are loc în momentul împosedării autorului cu bunul sustras. furt prin violențe și furt prin punerea victimei în stare de inconștiență sau în neputința de a se apăra. Sub pasiv-pers fizică Latura obiectivă. iar pe de altă parte din relațiile sociale referitoare la viața. acțiune asociată la acțiunea violentă. Infracțiunea de tâlhărie-investigarea criminalistică Ob juridic special – este complex. altele decât infracțiunile contra siguranței statului din art 167 C pen. Ob. în scopul săvârșirii uneia sau mai multor infracțiuni. Consumarea infracțiunii are loc în momentul producerii urmării imediate (decesul victimei) Acț penală se pune în mișcare din oficiu. El material-acț de asociere sau inițierea a constituirii unei aocieri pt săv de infracțiuni. efectuată prin acte comisive sau omisive Latura subiectivă. pers fizică sau juridică Sub pasiv-toate pers prejudiciate fizic. Tentativa nu este incriminată.- de către un judecător sau procuror. material – corpul copilului nou-născut. Acț penală se pune în mișcare din oficiu. desfășurare și dezvoltare este condiționată de apărarea liniștii publice și a ordinii de drept împotriva pericolului pe care îl prezintă pt aceste valori. Forma vinovăției este intenția directă și calificată. Contribuția criminalisticii în probarea vinovăției persoanelor ce se asociază cu alte persoane Este fapta pers care se asociază cu alte pers sau care inițiază constituirea unei asocieri. 17. 19. Asocierea pentru săvârșirea de infracțiuni. polițist. conjugate.acțiune realizată în 2 timpi: 1. 20.

. are sediul în Viena. a fost înființat în 1997. traficul de droguri etc. Acțiunile convenției sunt îndreptate în combaterea și prevenirea traficului de ființe umane. competența organizației acoperind toate tipurile de criminalitate și infracțiuni. Oferă 3 servicii importante: un sistem global unic de comunicații polițienești. are aprox 500 funcționari în toată lumea și 21 de birouri. Cooperarea internațională în combaterea actelor de violență ONU este forul internațional. o întreagă gamă de baze de date criminale și servicii de analiză. Acț pen se pune în mișcare din oficiu. în cadrul căruia au fost negociate și adoptate cele mai importante instrumente internaționale utilizate în lupta împotriva criminalității. 39/2003 privind combaterea crimei organizate. În aplicarea acestei convenții a fost adoptată Legea nr. spălarea banilor. Forma de vinovăție este intenția directă sau indirectă Consumarea infracțiunii are loc în momentul săvârșirii vreuneia din acțiunile care pot constitui elementul material al acesteia.Latura subiectivă. UNODC este liderul global în lupta criminalității internaționale. precum și oficii de legătură la New York. este cea mai mare organizație polițienească din lume. moment în care apare starea de pericol ce constituie urmarea imediată. la nivel european. care reglementează domenii importante ale cooperării internaționale. 565/2002. un suport proactiv pentru operațiunile polițienești desfășurate în toată lumea Europol-Oficiul European de Poliție are ca obiectiv ameliorarea eficacității serviciilor naționale competente în prevenirea și combaterea unor forme grave ale criminalității internaționale. Consiliul Europei e o organizație interguvernamentală pan-europeană cu un rol deosebit de important în negocierea și încheierea unei convenții. EUROJUST are ca obiectiv ameliorarea cooperării judiciare la nivel continental. Organizația Internațională de Poliție Criminală (Interpol) cu sediul la Lyon. în domeniul prevenirii și combaterii criminalității internaționale. Cauza de nepedepsire: denunțul asocierii mai înainte ca aceasta să fi fost descoperită și mai înainte să se fi început săv vreuneia din infracțiunile ce intră în scopul asocierii. și nu numai. Franța. Convenția Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate a fost ratificată și de România prin Legea nr. 21.