You are on page 1of 2

(50) C T MN HC VN TI V BO HIM TRONG NGOI THNG 1. M mn hc: INE3005 2. Tn mn hc: Vn ti v bo him trong ngoi thng 3.

Khi kin thc: chuyn ngnh 4. Ngn ng ging dy: Ting vit 5. S tn ch: 02 6.Ging vin: TS.H Vn Hi ThS.La Phng Thy 7. Mc tiu mn hc: - Kin thc: Kt thc mn hc, sinh vin cn t c: + Nm c nhng kin thc v c bn v nghip v thu phng tin chuyn ch hng ha XNK, nm vng quy trnh nghip v bo him hng ha trong giao dch thng mi quc t. + Hiu c xu hng pht trin ca hot ng kinh doanh vn ti, dch v bo him ca Vit Nam trong iu kin hi nhp kinh t quc t. - K nng: Gip ngi hc vi t cch l nhng ngi s dng cc dch v vn ti v bo him trong giao dch thng mi quc t ng dng vo thc t thc hin cc cng vic nh la chn cc phng thc thu tu chuyn ch hng ha XNK, la chn cc iu kin bo him trong qu trnh thc hin hp ng kinh doanh xut nhp khu. - Thi , chuyn cn: + Nng cao c thc trch nhim c nhn, nghim tc trong cng vic; Tng cng phng php t hc c hiu qu. + Hnh thnh phng php nghin cu cc vn l lun cng nh thc tin mt cch khoa hc. 8. Gii thiu chung v mn hc: Vn ti, bo him trong thng mi quc t l mt mn hc mang tnh nghip v cao v da trn nhng c s php l nht nh. Mn hc bao gm 2 ni dung ln: Th nht, vn ti hng ha xut nhp khu bao gm cc ni dung: Nhng vn chung v vn ti hng hng ha XNK, nghip v thu tu vn ti hng ha XNK bng ng bin v nghip v vn ti hng ha XNK bng cc phng thc khc nh hng khng, ng b, ng st, vn ti a phng thc v vn chuyn hng ha xut nhp khu bng container. Th hai, bo him hng ha XNK gm cc ni dung v vai tr, s cn thit ca bo him i vi hot ng kinh doanh XNK. Bo him hng hi, cc hnh thc v iu kin bo him i vi hng ha XNK, cc quy trnh thc hin bo him i vi hng ha xut nhp khu. 9. S gi ln lp/tun: 02 gi tn ch 1 tun ( tng thi gian l 15 tun ) 10. Phng php ging dy: L thuyt, tho lun, thc hnh 11. nh gi

+ i hc y , bi kim tra: + Kim tra c nhn/ tun: + Kim tra gia k: + Thi hc k: 12. Ti liu bt buc/ Gio trnh

10%. 10% 20% 60%

a. PGS.TS Nguyn Hng m (ch bin) - Vn ti v giao nhn trong ngoi thng - Nxb. L lun chnh tr - H ni 2005. b. GS.TS. Hong Vn Chu (ch bin) - Gio trnh Bo him trong kinh doanh - Nxb. Lao ng x hi - 2006. c. H Vn Hi - Khoa Kinh t - Bi ging Vn ti v bo him trong bun bn quc t (lu hnh ni b)- Khoa Kinh t- HQGHN 2000 13. Yu cu tin quyt: Thng mi quc t 14. Thuc chng trnh: c nhn Kinh t i ngoi