You are on page 1of 3

12 B QUYT LNH O CA NH QUN TR HUYN THOI JACK WELCH Bn c thch bi ny Khi Jack Welch ln nm quyn General Electric (GE)

) vo nm 1981 v tr thnh CEO tr nht trong lch s ca tp on, nh lnh o huyn thoi ny cam kt s bin GE thnh cng ty mnh nht trn th gii. Welch va l nh hoch nh chin lc, ging vin kinh doanh, biu tng ca cng ty, li va l nh l lun v qun tr. Nu lnh o l mt mn ngh thut th chc chn Welch chnh l ngi ngh s bc thy. Nh tnh cch v phong cch lnh o c o, trong 20 nm tr v, ng t c nhng thnh tch cha tng c trong lch s ca GE. Lm cch no m Jack Welch li c th thnh cng n nh vy? Sau y l 12 b quyt ca ng: Lnh o, ch khng phi qun l Ngi lnh o c ti phi l ngi nhn xa trng rng v c kh nng dn dt nhn vin t n tm nhn y vi s am m cng vic mnh lit. Mun vy, ngi lnh o khng nn qun l nhn vin qu cht, m phi bin h thnh ngi ch tht s ca cng ty bng cch to iu kin h tham gia gii quyt vn . Bt c nhn vin no cng c quyn th hin kh nng lnh o min l h c tng sng to v c th truyn cm hng v s nhit huyt cho ngi khc. To dng bu khng kh lm vic thn tnh Ngi lnh o nn xy dng mt bu khng kh lm vic thn tnh trong cng ty. S gn gi s gip con ngi ny ra nhiu tng sng to hn. Mt bu khng kh nh th c th c to dng bng nhiu cch thc nh cho php nhn vin n mc thoi mi khi i lm, khuyn khch nhn vin trnh by tng ca mnh, t chc nhng bui hp khng chnh thc hay t chc i chi nh k. Ci cch quy trnh lm vic Nhng quy trnh lm vic rm r l mt dng bnh ung th ca t chc. Chng lm chm tin trnh ra quyt nh, gy lng ph nghim trng v lm cng ty nh mt li th cnh tranh. Vic cha tr dt im cn bnh ny khng n gin, nhng mi nhn vin u c th ci thin tnh hnh bng cch loi b nhng cng vic tha trong quy trnh lm vic v phi hp cht ch vi ng nghip y nhanh qu trnh ra quyt nh.

Dm i mt vi thc t Khi Welch ln nm quyn, GE vn ang lm n hiu qu. Tuy nhin, ng nhn ra mt s nguy c tim n trong s thnh cng . Thay v t huyn hoc mnh l mi th s dn ci thin, ng quyt nh i mt vi thc t v tin hnh vic ci t. Ni chung, nhng nh lnh o thnh cng lun chp nhn s tht v sn sng thay i chin lc, k hoch kinh doanh ph hp vi hon cnh thc t. Gin d ha ni lm vic Welch cho rng kinh doanh khng phi l ci g cao siu hay phc tp. Chnh s n gin mi gip cho t chc hot ng hiu qu hn. Ngi lnh o nn i tin phong trong vic gin d ha ni lm vic nh loi b nhng thng bo v th t phin toi trong ni b. Sn sng n nhn s thay i Nh lnh o gii phi d on c xu th vn ng ca th gii, phi lm cho nhn vin hiu rng s thay i l tt yu v l c hi pht trin hay t nht l mt thch thc c th vt qua nu nh chng ta c s chun b chu o. To cm hng cho nhn vin Welch khng thch lnh o theo kiu Sp lun lun ng. Theo ng, ngi lnh o cn phi to cm hng lm vic cho nhn vin bng cch lng nghe h trnh by quan im v th hin s trn trng ca mnh i vi nhng n lc ca h. Ph b l li lm vic c Welch cho rng nhng g ng trong qu kh cha chc ng trong tng lai. V th, khi ln nm quyn GE, ng ph b nhng truyn thng lu i ca tp on tm mt hng i mi. ng thng t chc nhng cuc hp tm cch gii quyt vn tt nht cng nh hi kin nhn vin khi mun tin hnh mt s thay i quan trng trong cng ty. To ra mi trng hc tp trong cng ty Nh lnh o nn to ra mt mi trng hc tp, trong mi ngi u tch cc nng cao kin thc v tm ra tng mi. tng phi c to ra v chia s mi cp trong cng ty. Khi tm ra tng hay, nh lnh o cn khen thng tc gi v a vo thc hin ngay. Gia tng s nng ng ca nhn vin Do s cnh tranh trn thng trng cng lc cng khc lit nn ch c nhng ai nng ng th mi chp c thi c. Nh lnh o nn luyn cho nhn vin thi lm vic khn trng v kh nng ra quyt nh nhanh.

cao nhng gi tr ct li ca cng ty

L mt doanh nhn nn ng nhin Welch rt quan tm n cc ch tiu ti chnh nh doanh s. Tuy nhin, khng v th m ng b qun cc gi tr ct li ca GE nh lun xem khch hng l thng , loi b trit th tc hnh chnh rm r, t duy tm mc ton cu v lun sn sng n nhn nhng tng mi. Nhn chung, nh lnh o nn cao nhng gi tr ct li, gp phn lm nn vn ha doanh nghip v ng ch trng vo cc ch tiu ti chnh khi nh gi kt qu cng vic. Gim cng m tng hiu qu qun l Nh lnh o nn gim bt s gim st v cho nhn vin t ch nhiu hn. Hy tin tng vo nng lc ca nhn vin, giao vic cho h v cung cp nhng iu kin cn thit thc hin cng vic. Khi kt qu m h mang li s tt hn. Ngun: The Welch Way