You are on page 1of 4

7 NGUYN TC PHNG PHP EFFORTLESS ENGLISH NGUYN TC 1 Khng hc t vng mt cch ring l Khi tm thy mt t mi, chng ta khng

g hc ring mnh n, khng ghi chp li ch mt mnh t mi . Ta ghi li c cu, hoc c cm ch cha n. Vi vic lm nh trn, ta cm nhn c vai tr ca t ny trong cu, thy c mi tng quan gia n v cc thnh phn khc. Mt khc, vic ghi nh c cu gip ta d dng xy dng tr nh hnh nh, dn ti vic d dng hnh dung c ngha ca t. Mt iu ch li na l ta hc c c vn phm. Ta thy c cch chia th, chia th ca t mi y trong ng cnh ca cu hay cm ch . Th d: ta hc c ch hate (ght) trong cu He hates ice-cream. Khi ghi nh c cu vn ny, ta c c mt hnh nh r rng v ngha, vai tr ca ch hate. Ta cng nh c cch chia ca n vi ch t he. Ln sau, khi cn dng ti, ta bit ngay l He hates ch khng phi He hate nh khi hc qua t in.

NGUYN TC 2 Khng tp trung hc v vn phm (ng php )

Vn phm rt cn thit cho k nng c v vit. Song, vic tp trung qu nhiu vo vn phm khi m thoi ting Anh l mt vic tai hi. Khi m thoi ting Anh, nu ch trng vn phm, chng ta d i vo hng phn tch, suy xt v cu t. T , chng ta khng th ni v nghe ting Anh mt cch t nhin, d dng v mau chng c. Khi vit, ta c thi gi ngh ngi v cu trc vn phm. Nu sai ch no, ta cng c c hi sa li. Cn khi nghe, khi ni, ta khng c thi gi suy ngh. Ta nghe ngi i thoi hi, v tr li ngay tc th. Ta khng th phn tch cu hi v suy ngh ra cu tr li vi cc th, th, dng, thc, v.v.. Vy, lm cch no bit c vn phm? Cu tr li l thng qua vic nghe. Chng ta cn nghe tht nhiu, c bit l cc on ting Anh n gin, khng cu k phc tp. Vi cch , ta nm bt c c tnh ca vn phm mt cch t nhin nh ci cch m ngi bn x hc t tha nh.

NGUYN TC 3 Hc bng tai, khng phi bng mt trng, chng ta c dy vi cc gio trnh, vi sch gio khoa. Chng ta thng c c cc bi lun, hc cc mc vn phm. Hu nh ta ch c v c m thi! Song, c c k nng giao tip tt bng Anh Ng, chng ta phi vn dng n i tai nhiu hn. Trn thc t, c th chng ta gii vn phm hn c ngi bn x. Thng th h khng hiu vn phm nhiu v r nh chng ta. Cch h hc ting Anh l bng vic lng nghe n mi ngy t nh ti ln. Mt iu r rng l sau rt h dng ting Anh tt hn chng ta. Chng ta cn tp nghe ting Anh mi ngy. Nhng bi chng ta chn nghe cn phi tht n gin v d hiu. Ta cn phi hiu c t 90% tr ln ni dung ca bi luyn nghe. Do ng tm nhng on thoi phc tp, hy kim nhng on n gin.

NGUYN TC 4 Hc chm m chc Khi chng ta hc Anh Ng trng, ngi ta thng t chng ta trong mt hc trnh. Thng th chng ta phi hon tt mt gio trnh hay mt tp sch trong thi gian ngn ngi. Lun c p lc bt ta phi lt qua cc mc lin tip nhau. Tun ny ta hc thi qu kh, bc sang tun k tip d cha thng thi qu kh ta phi hc thi hin ti hon thnh. Ta khng c dp thun thc nhng g hc. Chng ta cn hc hiu k v nh lu, ch khng phi hc tht nhanh. Do , khi c hay nghe mt bi Anh Ng, hy lp i lp li nhiu ln. Vi mt bi luyn nghe, ta nghe mt ln khng . Nm ln khng . Mi ln vn cha chc . Ta cn phi nghe nm mi ln, mt trm ln hoc hn. Chng no chng ta cn cha nm vng c ni dung ca bi m thoi, cha hiu c ngha ca t vng trong bi mt cch tc th m khng cn n lc, chng y ta cn phi nghe li.

Mt iu na cng kh quan trng, l khng bao gi ngng ngh. Hm nay luyn, ngy mai tip tc luyn. T Th Hai ti Ch Nht, tun ny sang tun khc. Chp bi m thoi vo in thoi hay my nghe MP3 v luyn nghe bt c lc no c thi gian.

Theo AJ HOGE bn ch nh chun xc v t nhin c 1 cu trc 1 mu cu khi bn nghe i nghe li ci 1000 ln tr ln ! Th nn cc bn c hc i nha ^^

NGUYN TC 5 Dng cc Point of View Stories Point of View Stories l nhng cu chuyn c k li nhiu ln qua nhng kha cnh khc nhau. S khc bit ny c th l khc v th, v th, v dng, v.v. ty theo yu cu. Th d, cng mt cu chuyn c k i k li bn ln trong bn thi im khc nhau: hin ti, nm trc, nm sau, t trc ti nay. mi phin bn, ni dung c gi nguyn nhng vn phm th thay i. Vic chng ta cn lm l luyn nghe cc cu chuyn theo quy lut s 4. Chng ta cn ch trng ni dung ca n v khng t nng v vn phm. Ta khng nn suy ngh v nhc nh chnh mnh rng phin bn ny dng th hin ti, phin bn n dng th qu kh, v.v.. Chng ta ch cn bit rng ln ny ngi ta ni this year, ln sau h ni last year, ln sau na l next year v sau rt h ni since last year.

NGUYN TC 6 Dng cc ni dung Anh Ng tht s Hy b cc cun gio trnh Anh Ng! ng c cc bi lun trong sch gio khoa. V qun i nhng a CD i km my cun sch y. Ci chng ta cn l ni dung Anh Ng tht s, dnh cho ngi ni ting Anh tht s. V c v vit, ta c th tm cch cun sch truyn, cc tiu thuyt Anh vn. Ty theo mun ca mnh, ta c th chn th loi thch hp. Ngi mi hc nn chn sch dnh cho tr nh; ngi c k nng trung bnh c th xem sch cho thanh thiu nin; ngi rnh hn c th c tiu thuyt. V nghe v ni, ta c th tm xem cc chng trnh truyn hnh, nghe cc i pht thanh ting Anh. Ta c th xem phim, nghe nhc, nghe tin tc, v.v. v cng nh trn, chn bt c th loi no ta thch, bt c cp no ta nhn thy thch hp vi trnh ca mnh. Ngi mi hc hoc c trnh trung bnh c th coi i Disney; ngi c trnh cao hn th coi i BBC, CNN, hoc cc i phim nh, th thao, m nhc. Bng cch tm nghe v c cc ni dung Anh Ng tht s, la chn th loi ty theo s thch ca chnh mnh, ta s thy thoi mi v hng th hn so vi vic c cc gio trnh t nhc v cc a CD kiu Hello, how are you? Im fine, thank you. Vi tinh thn thoi mi, kh nng hc hiu ca chng ta s cao hn.

NGUYN TC 7 Lng nghe v tr li Cch dy c m ta thng thy l lng nghe v lp li. Ngi gio vin c mt cu v yu cu hc vin lp li cu . y l mt phng cch khng my hu hiu. Hy chuyn sang cch lng nghe v tr li. Chng ta cn dng nhng cu chuyn ngn, n gin. Ngi ging dy s c mt cu k v mt chi tit no trong truyn, ri t cu hi n gin v chi tit . Ngi hc s tr li cu hi mt cch nhanh chng. C vy cho ti khi kt thc cu chuyn. Vi phng php lng nghe v lp li, ngi hc khng cn phi suy ngh. Cn phng php lng nghe v tr li, ngi hc phi suy ngh. Bng vic suy ngh a ra cu tr li, ni dung bi hc s d dng i vo tm tr. Ngi hc nh m nm bt c nhng iu cn hc. WISH YOU WILL BE SUCCESS WITH THIS METHOD!!!!!!!