You are on page 1of 132

www.document.

vn

LI NI U

1-S cn thit ca ti:


Cng nghip ha, hin i ha l s nghip ca ton dn, ca mi thnh phn
kinh t. Vi mc tiu t nay n nm 2010, nc ta c bn l mt nc cng nghip
pht trin vi nhiu thnh phn kinh t, nhiu ngnh ngh kinh doanh khc nhau,
m bo mc tiu kinh t pht trin, x hi cng bng, dn ch, vn minh.V vy,
ng v Nh nc ta lun tr trng v quan tm n s pht trin ca kinh t-x
hi, ly hiu qu kinh t-x hi lm tiu chun c bn nh ra phng n pht
trin. Trong pht trin mi, u tin quy m va v nh, xy dng mt s cng trnh
quy m ln tht cn thit v hiu qu, to ra nhng mi nhn trong tng bc pht
trin. Bi vy, xy dng l mt trong nhng ngnh cng nghip quan trng, gp
phn to ra s i mi, pht trin v hon thin mc tiu. Trong nhng nm gn y
ngnh cng nghip xy dng ang c nhng bc tng trng v pht trin cao,
l nhng cng trnh, hng mc cng trnh c quy m ln v cng ngh hin i.
Tuy nhin s canh tranh gay gt ca mi trng kinh doanh, i hi cc doanh
nghip phi lun ch ng trong hot ng sn xut kinh doanh ca mnh nhm
mc tiu c li v to ch ng trn th trng.
Trong thi gian thc tp ti X nghip Sng 11-3 thuc cng ty c phn
Sng 11. Vi nhng cng trnh, hng mc cng trnh ln, thi gian thi cng di.
V vy, cng vic theo di, tnh ton gi thnh cc cng trnh, hng mc cng trnh
chim phn ln trong cng vic k ton ca x nghip. Cng vi xu hng hi nhp
ca nn kinh t v mi trng kinh doanh ngy cng gay gt, x nghip lun t mnh
i mi cch thc kinh doanh v hon thin cng tc k ton nhm mc tiu t
c doanh thu cao v gi thnh h. Vy nn, em mnh dn chn ti Hon
thin cng tc k ton tp hp chi ph sn xut v tnh gi thnh sn phm xy
lp ti x nghip nhm mong mun c ng gp mt phn no trong cng tc
k ton chi ph sn xut v tnh gi thnh ca x nghip.

Trang 1

www.document.vn

2-Mc ch nghin cu ca ti:


S h tr ca cng tc hoch ton k ton trong doanh nghip l ht sc cn
thit bi hch ton k ton l cng c c vai tr quan trng trong s tn ti v pht
trin ca doanh nghip. Thc hin tt cng tc k ton, c bit l cng tc k ton
tp hp chi ph v tnh gi thnh sn phm xy lp s hn ch c nhng tht thot,
lng ph v l c s gim chi ph sn xut, h gi thnh tng li nhun cho doanh
nghip, m bo cho s tn ti v pht trin ca doanh nghip trong hin ti v
tng lai.
3-i tng v phm vi nghin cu
Nhn thc c tm quan trng ca cng tc k ton tp hp chi ph v tnh
gi thnh sn phm cng vi s nhn thc ca bn thn trong qu trnh hc tp. Em
mnh dn chn ti: Hon thin cng tc k ton tp hp chi ph v tnh gi
thnh sn phm xy lp ti X nghip Sng 11-3 thuc Cng Ty C Phn Sng
11.
4-Phng php nghin cu:
Hch ton k ton l khoa hc kinh t, c i tng nghin c th m y
i tng nghin cu l k ton tp hp chi ph v tnh gi thnh sn phm. Do vy
phng php nghin cu trong bi Lun vn p dng l phng php duy vt bin
chng, duy vt lch s v phng php tm hiu thc t ti X nghip.

5-Nhng ng gp chnh ca lun vn:


y l cng trnh khoa hc, l kt qu lao ng nghim tc, kt hp vi nhng
kin thc hc, cng vi s hng dn tn tnh ca thy gio Thc s ng
Ngc Hng v tp th cn b Ban k ton ca XN. Mong rng nhng vn m
Lun vn a ra nhm i su tm hiu tnh hnh thc t v gp phn hon thin cng
tc k ton tp hp chi ph v tnh gi thnh sn phm ti XN. Tuy nhin vi thi
gian nghin cu khng nhiu v thiu nhng kinh nghim thc tin chc chn Lun

Trang 2

www.document.vn
vn khng th trnh khi nhng thiu st. Rt mong nhn c nhng kin ng
gp ca cc thy c v cn b k ton X nghip Lun vn hon thin hn.
Em xin chn thnh cm n Thy gio hng dn Thc S ng Ngc Hng
v tp th cn b Ban k ton ca X Nghip gip em hon thnh Lun vn tt
nghip ny.
6-B cc ca lun vn:
Ngoi phn m u, cc phn mc lc, ti liu tham kho, lun vn gm 3
chng:
Chng 1: L lun chung v cng tc k ton tp hp chi ph v tnh gi
thnh sn phm trong cc doanh nghip xy lp.
Chng 2: Thc trng cng tc k ton chi ph v tnh gi thnh sn phm ti
X nghip Sng 11-3 thuc Cng ty c phn Sng 11.
Chng 3: Mt s gii php nhm hon thin cng tc k ton tp hp chi
ph v tnh gi thnh sn phm ti X nghip Sng 11-3 thuc Cng ty C Phn
Sng 11.

Trang 3

www.document.vn

CHNG 1
NHNG VN L LUN C BN CNG TC K TON TP HP
CHI PH SN XUT V TNH GI THNH SN PHM TRONG
CC DOANH NGHIP XY LP

1.1

S cn thit t chc cng tc k ton tp hp chi ph v tnh gi

thnh sn phm trong cc doanh nghip xy lp

1.1.1 Yu cu qun l chi ph sn xut v tnh gi thnh sn phm trong cc


doanh nghip xy lp.
Trong giai on hin nay, cng vi s thay i ca c ch qun l, h thng
c s h tng ca nc ta c nhng bc pht trin mnh m, t c nhng
thnh tu to ln trong nn kinh t quc dn. t c iu ngay t u cc
doanh nghip phi t ra cc phng n kinh doanh mang li li nhun cao nht. V
phng n mt phn chnh l h gi thnh sn phm bng cch s dng tit kim
vt t, tin vn, qun l tt chi ph sn xut kinh doanh trong k,
i vi cc doanh nghip xy dng, tnh ton chnh xc gi thnh sn
phm, doanh nghip phi ch trng lm tt cng tc k ton tp hp chi ph sn
xut, tnh gi thnh sn phm. Vic hch ton chi ph sn xut s gip doanh nghip
tnh ng, tnh chi ph sn xut tm ra bin php h thp chi ph, pht huy quy
trnh sn xut. Thng qua nhng thng tin v chi ph sn xut v tnh gi thnh sn
phm doanh nghip xy lp b phn k ton cung cp, nhng nh qun l doanh
nghip c th nhn nhn ng thc trng ca qu trnh sn xut, nhng chi ph thc
t ca tng cng trnh, hng mc cng trnh,trong tng thi k cng nh kt qu
ca ton b qu trnh hot ng sn xut ca doanh nghip, phn tch nh gi
tnh hnh thc hin cc nh mc chi ph, tnh hnh s dng ti sn, vt t, lao ng,

Trang 4

www.document.vn
vn c cc quyt nh qun l cng nh trong cng tc hch ton chi ph, nhm
loi tr nh hng ca nhng nhn t tiu cc, pht huy nhng nhn t tch cc,
khai thc kh nng tim tng ca doanh nghip, tit kim chi ph mt cch hp l.
i vi Nh nc, vic hch ton chi ph sn xut hp l, chnh xc ti cc
doanh nghip s gip cho cc nh qun l v m c ci nhn tng qut ton din i
vi s pht trin ca nn kinh t. T a ra nhng ng li chnh sch ph hp
tng cng hay hn ch quy m pht trin ca cc doanh nghip, nhm m bo
s pht trin khng ngng ca nn kinh t ni chung.
Ngoi ra, vic hch ton chi ph sn xut ca cc doanh nghip s nh hng
n ngun thu cho Ngn sch Nh nc.
V vy, vic hch ton chi ph sn xut v tnh gi thnh sn phm trong
doanh nghip xy lp l rt cn thit v c ngha v cng quan trng, n gn lin
vi quyn li trc tip ca doanh nghip, ca Nh nc v cc bn lin quan.

1.1.2 Vai tr v nhim v k ton tp hp chi ph v tnh gi thnh sn phm.


1.1.2.1 Vai tr
Chi ph v gi thnh sn phm l cc ch tiu quan trng trong h thng cc
ch tiu kinh t phc v cho cng tc qun l doanh nghip v c mi quan h mt
thit vi doanh thu, kt qu (li, l) hot ng sn xut kinh doanh, do vy c ch
doanh nghip rt quan tm.
T chc k ton chi ph, tnh gi thnh sn phm mt cch khoa hc, hp l
v ng n c ngha rt ln trong cng tc qun l chi ph pht sinh doanh
nghip, tng b phn, tng i tng, gp phn tng cng qun l ti sn, vt t
lao ng, tin vn mt cch tit kim, c hiu qu. Mt khc to iu kin phn u
tit kim chi ph, h gi thnh sn phm. l mt trong nhng iu kin quan
trng to cho doanh nghip mt u th cnh tranh.
Mt khc, gi thnh sn phm cn l c s nh gi bn sn phm, l c s
nh gi hch ton kinh t ni b, phn tch chi ph, ng thi cn l cn c
xc nh kt qu kinh doanh.

Trang 5

www.document.vn

1.1.2.2 Nhim v
t chc tt k ton tp hp chi ph v tnh gi thnh sn phm, p ng tt
yu cu qun l chi ph sn xut v tnh gi thnh doanh nghip, k ton chi ph
sn xut v tnh gi thnh cn thc hin tt cc nhim v sau:

Xc nh i tng k ton tp hp chi ph v i tng tnh gi thnh


sn phm ph hp vi c im v yu cu qun l ca doanh nghip.

T chc vn dng cc ti khon k ton hch ton chi ph sn xut v


gi thnh sn phm ph hp vi phng php k ton doanh nghip
la chn.

T chc tp hp, kt chuyn hoc phn b chi ph theo ng i tng k


ton tp hp chi ph sn xut xc nh, theo cc yu t chi ph v
khon mc gi thnh.

Lp bo co chi ph sn xut theo yu t (trn thuyt minh bo co ti


chnh); nh k t chc phn tch chi ph sn xut v gi thnh sn phm
doanh nghip xy lp.

T chc kim k v nh gi khi lng sn phm d dang khoa hc, hp


l, xc nh gi thnh v hch ton gi thnh sn phm hon thnh XD
trong k mt cch y v chnh xc.

1.2

Chi ph sn xut v mi quan h chi ph sn xut v gi thnh

sn phm.

1.2.1 Chi ph sn xut


1.2.1.1 Khi nim
Trong qu trnh hot ng, doanh nghip ni chung v doanh nghip xy lp
ni ring phi huy ng s dng cc ngun lc, vt lc (lao ng, vt t, tin vn,
) thc hin xy dng to ra cc sn phm xy lp l cc cng trnh, hng mc
cng trnh,. Qu trnh to ra cc sn phm ng ngha vi vic doanh nghip

Trang 6

www.document.vn
phi b ra cc khon hao ph v lao ng sng, lao ng vt ha cho qu trnh hot
ng ca mnh.
Vy, chi ph sn xut trong doanh nghip xy lp l biu hin bng tin ca
ton b hao ph v lao ng sng, lao ng vt ha v cc hao ph cn thit khc m
doanh nghip chi ra tin hnh cc hot ng xy dng, lp t cc cng trnh
(hot ng sn xut sn phm xy lp) trong mt thi k nht nh

1.2.1.2 Bn cht v ni dung ca chi ph sn xut


Nh vy ni dung ca chi ph sn xut trong doanh nghip xy lp bao gm:

Chi ph lao ng sng: l chi ph v tin cng, tin lng phi tr cho
ngi lao ng tham gia vo qu trnh sn xut.

Chi ph lao ng vt ha: l ton b gi tr t liu sn xut hao ph


trong qu trnh to ra sn phm xy lp nh nguyn vt liu, cng c
dng c, khu hao ti sn c nh,

Cc loi chi ph khc: nh bo him x hi, bo him y t, kinh ph cng


on, chi ph dich v mua ngoi, chi ph khc bng tin,
ln ca chi ph sn xut l mt i lng xc nh v ph thuc hai nhn t
ch yu l:

Khi lng lao ng v t liu sn xut tiu hao vo sn xut trong


mt thi k nht nh.

Gi c cc t liu sn xut tiu dng v tin cng cho mt n v lao


ng hao ph.

1.2.1.3 Phn loi chi ph sn xut


Chi ph sn xut kinh doanh ca doanh nghip bao gm nhiu loi, nhiu th
khc nhau. thun tin cho cng tc qun l, hch ton, kim tra chi ph cng nh
phc v cho vic ra cc quyt nh kinh doanh, chi ph sn xut kinh doanh cn phi
c phn b theo cc tiu thc thch hp.

Trang 7

www.document.vn

1.2.1.3.1

Phn loi chi ph theo ni dung, tnh cht kinh t ca chi ph

:
Cn c vo tnh cht v ni dung kinh t ca cc lai chi ph, ton b chi ph
sn xut ca doanh nghip c phn chia thnh cc yu t sau:

Chi ph NVL trc tip: bao gm ton b chi ph v nguyn vt liu chnh,
vt liu ph, ph tng thay th, vt liu thit b xy dng c bn m
doanh nghip s dng cho hot ng sn xut trong k.

Chi ph nhn cng: l ton b s tin cng (lng), thng, ph cp v


cc khon trch trn lng theo quy nh ca cng nhn lao ng trc tip
sn xut, cng nhn iu khin xe, my thi cng v nhn vin qun l
cc phn xng, t, i.

Chi ph khu hao TSC: l ton b s tin trch khu hao ti sn c nh


(my thi mc thit b thi cng, thit b phc v v qun l) s dng cho
hot ng sn xut ca doanh nghip trong k.

Chi ph dch v mua ngoi: bao gm cc khon phi tr cho cc loi dch
v mua t bn ngoi, thu ngoi phc v cho hot ng sn xut kinh
doanh ca doanh nghip (nh chi in, nc, in thoi).

Chi ph bng tin khc: bao gm ton b chi ph bng tin phc v cho
hot ng sn xut kinh doanh ngoi cc yu t trn.
Phn loi chi ph sn xut theo tiu thc ny c tc dng l cho php xc nh
r c cu, t trng tng yu t chi ph, l c s phn tch, nh gi tnh hnh thc
hin d ton chi ph sn xut, lm c s cho vic d tr hay xy dng k hoch cung
ng vt t, tin vn, huy ng s dng lao ng,

1.2.1.3.2

Phn loi chi ph theo mc ch, cng dng

Theo cch phn loi ny, chi ph sn xut c chia thnh cc khon mc
sau:

Chi ph NVL trc tip: bao gm gi tr thc t ca vt liu chnh, vt liu


ph, cc cu kin hoc cc b phn ri, vt liu lun chuyn tham gia cu thnh ln
Trang 8

www.document.vn
thc th sn phm xy lp hoc gip cho vic thc hin v hon thnh khi lng
xy lp.

Chi ph nhn cng trc tip: l ton b chi ph v tin lng (tin cng), cc
khon ph cp c tnh cht thng xuyn (ph cp lu ng, ph cp trch nhim)
ca cng nhn trc tip sn xut thuc doanh nghip v s tin tr cho ngi lao
ng trc tip thu ngoi.

Chi ph s dng my thi cng: bao gm chi ph cho cc my thi cng nhm thc
hin khi lng cng tc xy, lp bng my. My mc thi cng l loi my trc tip
phc v xy, lp cng trnh, gm nhng my mc chuyn ng bng ng c hi
nc, diezen, in,(k c loi my phc v xy, lp).
Chi ph s dng my thi cng bao gm: Chi ph thng xuyn v chi ph tm
thi.
Chi ph thng xuyn s dng my thi cng gm: Lng chnh, lng ph
ca cng nhn iu khin my, phc v my,; chi ph vt liu; chi ph cng c,
dng c; chi ph khu hao TSC; chi ph dch v mua ngoi (chi ph dch v nh,
in, nc, bo him xe, my,); chi ph khc bng tin.
Chi ph tm thi s dng my thi cng gm: Chi ph sa cha ln my thi
cng (i tu, trung tu,); chi ph cng trnh tm thi cho my thi cng (lu, ln, b,
ng ray chy my,).

Chi ph sn xut chung: l nhng chi ph dng cho vic qun l v phc v
sn xut chung ti phn xng, t, i, tin lng cho nhn vin qun l i xy
dng, chi ph vt liu, CCDC, chi ph khu hao TSC v cc chi ph khc dng cho
nhu cu sn xut chung ca t, i, cc khon trch theo lng: BHXH, BHYT,
KPC ca cng nhn trc tip sn xut, cng nhn s dng my thi cng, nhn vin
qun l t, i, phn xng.
Phn loi chi ph sn xut theo mc ch v cng dng kinh t c tc dng
phc v cho vic qun l chi ph theo d ton: l c s cho vic tnh ton tp hp
chi ph v tnh gi thnh sn phm theo thc t khon mc, t i chiu vi gi
thnh d ton ca cng trnh. V trong xy dng c bn, phng php lp d ton
Trang 9

www.document.vn
thng l lp ring cho tng i tng xy dng theo cc khon mc nn cch phn
lai ny cng c s dng rt ph bin trong cc doanh nghip xy lp.

1.2.1.3.3

Phn loi chi ph theo phng php tp hp chi ph sn xut

vo cc i tng chu chi ph


Theo cch phn loi ny, ton b chi ph sn xut c chia thnh hai loi:
Chi ph trc tip v chi ph gin tip.

Chi ph trc tip: l nhng chi ph sn xut c lin quan trc tip n tng

i tng s dng chi ph, tng cng vic nht nh.


Do , k ton c th cn c vo s liu chng t gc hch ton trc tip
cho tng i tng lin quan.

Chi ph gin tip: l nhng chi ph sn xut c lin quan n nhiu i tng

s dng chi ph, nhiu cng vic,


Vi nhng chi ph ny k ton phi tin hnh phn b cho cc i tng c
lin quan theo mt tiu thc phn b nht nh.

1.2.1.3.4

Phn loi chi ph sn xut theo mi quan h gia chi ph sn

xut vi khi lng hot ng


Theo cch phn loi ny, chi ph sn xut trong doanh nghip xy dng chia
thnh hai loi: bin ph v nh ph.

nh ph: l nhng chi ph c s thay v tng s khi c s thay i v khi


lng cng vic hon thnh nh chi ph NVL trc tip, chi ph nhn cng trc tip.

Bin ph: l nhng chi ph khng thay i v tng s lng khi c s thay i
v khi lng cng vic hon thnh nh chi ph in thp sng, chi ph thu mt
bng.
Cch phn loi ny c tc dng trong qun tr doanh nghip, l c s phn
tch mi quan h gia chi ph khi lng- li nhun, phn tch im ha vn phc
v cho vic ra quyt nh kinh doanh hp l, nhm tng li nhun.

1.2.2 Gi thnh sn phm

Trang 10

www.document.vn

1.2.2.1 Khi nim v bn cht ca gi thnh


Gi thnh sn phm l chi ph sn xut nht nh tnh cho mt khi lng kt
qu hon thnh nht nh.
Do c im ca sn phm xy lp l c quy m ln, thi gian thi cng di
nn i vi cng trnh ln khng th xc nh c ngay gi thnh cng trnh, hng
mc cng trnh m phi thng qua vic tnh gi thnh ca khi lng sn phm xy
lp hon thnh quy c.
Khi lng xy lp hon thnh n mt giai on nht nh v phi tha mn
cc iu kin sau:
+ Phi nm trong thit k v m bo cht lng (t gi tr s dng)
+ Phi t n im dng k thut hp l
+ Phi c xy dng c th v phi c ch u t nghim thu v chp nhn
thanh ton.
Nh vy, gi thnh sn phm xy lp l ton b chi ph sn xut tnh cho tng
cng trnh, hng mc cng trnh hon thnh hay khi lng xy dng hon thnh
n giai on quy c nghim thu, bn giao v c chp nhn thanh ton.
Gi thnh sn phm l mt ch tiu mang tnh gii hn v xc nh, va mang
tnh cht khch quan, va mang tnh cht ch quan. Trong h thng cc ch tiu
qun l ca doanh nghip, gi thnh sn phm l ch tiu kinh t tng hp, phn nh
kt qu s dng cc loi ti sn trong qu trnh sn xut kinh doanh, cng nh tnh
ng n ca nhng gii php qun l m doanh nghip thc hin nhm mc
ch h thp chi ph, tng li nhun.

1.2.2.2 Phn loi gi thnh


1.2.2.2.1

Phn loi gi thnh SPXL theo c s s liu v thi im

tnh gi thnh.
Cn c vo c s s liu v thi im tnh gi thnh, gi thnh c chia
thnh 3 loi:

Trang 11

www.document.vn

Gi thnh d ton: l tng chi ph d ton hon thnh khi lng xy lp


cng trnh, hng mc cng trnh. Gi thnh d ton c xc nh trn c s cc
nh mc kinh t k thut ca Nh nc v cc khung gi gii hn quy nh p
dng cho tng vng lnh th ca B Ti Chnh. Cn c vo gi tr d ton xy lp
ca tng cng trnh, hng mc cng trnh, ta c th xy dng d ton ca chng
theo cng thc:
Gi thnh
d ton

Gi tr d ton

sau thu

Thu nhp chu


thu tnh trc

Thu
GTGT u ra

Hoc
Gi thnh
d ton

Gi tr d
ton

Li nh mc
cng trnh

Thu nhp chu thu tnh trc l s (%) trn gi thnh xy lp do Nh nc


quy nh i vi tng loi hnh xy lp khc nhau, tng sn phm xy lp c th.
Gi thnh d ton l ch tiu dng lm cn c cho cc doanh nghip xy
dng k hoch ca mnh, cn cc c quan qun l Nh nc qua gim st c
cc hot ng sn xut kinh doanh ca cc doanh nghip xy dng.

Gi thnh k hoch: l gi thnh c xy dng trn c s nhng iu kin


c th ca doanh nghip v cc nh mc, n gi, bin php thi cng. Gi thnh k
hoach c xc nh theo cng thc sau:
Gi thnh k hoch = Gi thnh d ton - Mc h gi thnh
Gi thnh k hoch l mc tiu phn u ca doanh nghip, l cn c so
snh, phn tch, nh gi tnh hnh thc hin k hoch h gi thnh ca doanh
nghip.

Gi thnh thc t: l biu hin bng tin ca ton b cc chi ph thc t m


doanh nghip b ra hon thnh khi lng xy lp nht nh v c tnh trn c
s s liu k ton v chi ph sn xut tp hp c cho khi lng xy dng thc
hin trong k.

Trang 12

www.document.vn
Gi thnh thc t l ch tiu phn nh kt qu thc t phn u ca doanh
nghip, l c s xc nh kt qu sn xut kinh doanh ca doanh nghip.
m bo cc doanh nghip kinh doanh c li, cc loi gi thnh trn phi
tun th theo nguyn tc sau:
Gi thnh d ton Gi thnh k hoch Gi thnh thc t

1.2.2.2.2

Phn loi gi thnh SP theo phm vi cc chi ph cu thnh

Theo cch phn loi ny, gi thnh sn phm xy lp c phn bit theo cc
loi sau:

Gi thnh sn xut xy lp: l loi gi thnh trong bao gm ton b chi ph


sn xut (chi ph NVL trc tip, chi ph NC trc tip, chi ph s dng my thi cng,
chi ph sn xut chung) tnh cho khi lng, giai on xy lp hon thnh hoc
cng trnh, hng mc cng trnh hon thnh.

Gi thnh ton b ca cng trnh hon thnh v hng mc cng trnh hon thnh:
l ch tiu phn nh ton b cc khon chi ph pht sinh lin quan n vic sn
xut, tiu th sn phm xy lp.
Gi thnh ton
b sn phm xy

Gi thnh sn

lp

xut

Chi ph ngoi sn xut (CPBH,


+

CPQLDN) phn b cho cc sn


phm xy lp

Cch phn loi ny gip cc doanh nghip bit c kt qu sn xut kinh


doanh thc (li, l) ca tng cng trnh, hng mc cng trnh m doanh nghip
thc hin v cn c vo gi thnh ton b s xc nh c mc li nhun trc
thu ca doanh nghip.

1.2.2.2.3

Phn loi gi thnh cn c vo mc hon thnh khi

lng xy lp.
Trong xy dng c bn, trn thc t p ng nhu cu qun l v chi ph
sn xut, tnh gi thnh v cng tc quyt ton kp thi, trnh phc tp ha, gi
thnh c chia thnh hai loi:

Trang 13

www.document.vn
* Gi thnh khi lng sn phm quy c: l chi ph sn xut ton b hon
thnh mt khi lng sn phm xy lp n giai on quy c v phi tha mn
cc iu kin quy nh (3 iu kin i vi khi lng sn phm hon thnh quy
c).
* Gi thnh khi lng xy lp hon chnh: l gi thnh cng trnh, hng mc
cng trnh hon thnh, m bo cht lng, k thut theo ng thit k, hp ng
bn giao v c ch u t nghim thu, chp nhn thanh ton.

1.2.3 Mi quan h chi ph sn xut v gi thnh


Trong cc doanh nghip sn xut ni chung v doanh nghip xy dng ni
chung th gia chi ph sn xut v gi thnh c mi quan h cht ch vi nhau.
* V mt bn cht chi ph sn xut v gi thnh sn phm l biu hin hai mt
ca qu trnh sn xut kinh doanh. Ging nhau v cht v u biu hin bng tin
nhng hao ph v lao ng sng v lao ng vt ha m doanh nghip b ra trong
qu trnh sn xut, xy dng hon thnh mt cng trnh, hng mc cng trnh.
Tuy nhin, gia chi ph sn xut v gi thnh sn phm c s khc nhau:
* V mt lng: khi ni n chi ph sn xut l gii hn cho chng mt thi k
nht nh, khng phn bit l loi sn phm no, hon thnh hay cha, cn khi
ni n gi thnh l xc nh mt lng chi ph nht nh, tnh cho mt i lng
kt qu hon thnh nht nh. Nh vy chi ph sn xut l c s tnh gi thnh
sn phm.
* S khc nhau: gi thnh sn phm c tnh cht chu k so snh chi ph vi
khi lng sn phm, lao v, dch v hon thnh. Ti thi im tnh gi thnh c th
c mt khi lng cha hon thnh, cha ng mt lng chi ph cho n l chi
ph sn xut d dang cui k. V y k c th c mt khi lng sn xut cha
hon thnh k trc chuyn sang tip tc sn xut, cha ng mt lng chi
ph cho n - l chi ph sn xut d dang u k. Nh vy, gi thnh sn phm
hon thnh trong k bao gm chi ph sn xut ca k trc chuyn sang v mt
phn ca chi ph sn xut pht sinh trong k. Cng thc gi thnh c tnh nh
sau:

Trang 14

www.document.vn
Gi thnh sn
phm xy lp
hon thnh

Chi ph sn
=

xut d dang

Chi ph sn xut
+

pht sinh trong

u k

Chi ph sn
-

xut d dang
cui k

Trong trng hp chi ph sn xut d dang u k v cui k bng nhau hoc


cc ngnh sn xut khng c sn phm d dang th:
Tng gi thnh sn phm = Tng chi ph pht sinh trong k
T cng thc gi thnh trn ta thy, cc khon chi ph sn xut hp thnh gi
thnh sn phm nhng khng phi mi chi ph sn xut u c tnh vo gi thnh
sn phm m chi ph sn xut gm ton b cc khon chi ra trong k phc v cho
xy dng i vi cc doanh nghip xy lp v gi thnh ch gii hn s chi ph
chi ra lin quan n cng trnh, hng mc cng trnh hon thnh.
C nhng chi ph c tnh vo gi thnh nhng khng c tnh vo chi ph
k ny (l cc chi ph phn b nhiu k).
C nhiu chi ph pht sinh trong k nhng cha c sn phm hon thnh. Do
cha c gi thnh.
Gia chi ph sn xut v gi thnh sn phm cn khc nhau gi tr sn xut
sn phm d v gi tr sn xut sn phm hng.
Nh vy, chi ph sn xut l c s tnh gi thnh sn phm hay gi thnh
sn phm c c khi lng sn phm hon thnh.
C th thy s khng ng nht gia chi ph sn xut v gi thnh, tuy nhin,
cn khng nh li rng: chi ph sn xut v gi thnh l biu hin hai mt ca mt
qu trnh sn xut kinh doanh.

1.3

Cng tc k ton chi ph sn xut trong doanh nghip xy lp

1.3.1 Nguyn tc hch ton chi ph sn xut trong doanh nghip xy lp


1.3.1.1 i tng k ton tp hp chi ph sn xut
Chi ph sn xut kinh doanh ca doanh nghip pht sinh nhiu thi im
khc nhau, lin quan n vic ch to cc loi sn phm, lao v khc.

Trang 15

www.document.vn
i tng k ton chi ph sn xut l phm vi v gii hn tp hp chi ph
sn xut theo cc phm vi v gii hn. Xc nh i tng k ton chi ph sn xut
l khu u tin trong t chc k ton chi ph sn xut. Thc cht ca vic xc nh
i tng k ton chi ph sn xut l xc nh ni gy ra chi ph (t, i, phn
xng sn xut, giai on cng ngh,) hoc i tng chu chi ph (cng trnh,
hng mc cng trnh, n t hng,).
Da trn nhng cn c v nhng c im t chc sn xut v sn phm
trong doanh nghip xy lp, i tng k ton tp hp chi ph sn xut c th tng
cng trnh, tng hng mc cng trnh, tng phn xng, tng t, i, n t
hng

1.3.1.2 Phng php tp hp chi ph sn xut


Trn c s i tng k ton chi ph xc nh k ton tin hnh la chn
phng php tp hp chi ph sn xut cho ph hp.
Xt theo cch thc tp hp chi ph vo tng i tng tp hp chi ph, k
ton s dng hai phng php: phng php tp hp trc tip v phng php phn
b gin tip.

1.3.1.2.1

Phng php tp hp trc tip

Phng php ny p dng trong trng hp chi ph sn xut pht sinh c lin
quan trc tip n tng i tng k ton chi ph sn xut ring bit. Do , k ton
cn c vo chng t ban u hch ton cho tng i tng ring bit. Theo
phng php ny chi ph sn xut pht sinh c tnh trc tip cho tng i tng
chu chi ph nn m bo chnh xc cao. V vy s dng ti a phng php ny
trong iu kin c th cho php.

1.3.1.2.2

Phng php phn b gin tip

Phng php ny p dng trong trng hp chi ph sn xut pht sinh c lin
quan n nhiu i tng k ton chi ph, khng t chc ghi chp ban u ring cho
tng i tng. Trong trng hp , phi tp hp chung cho nhiu i tng. Sau
, la chn tiu chun phn b thch hp phn b khon chi ph ny cho tng
i tng k ton chi ph. Vic phn b c tin hnh theo trnh t:
Trang 16

www.document.vn

- Xc nh h s phn b (H)
H s phn b

Hay

H=

Tng chi ph cn phn b


Tng tiu chun dng phn b

C
T

- Xc nh mc chi ph phn b cho tng i tng:


Ci = Ti x H
Trong

C i : l chi ph phn b cho tng i tng i


T i : l tiu chun phn b cho tng i tng i
H: l h s phn b

Thc t cho thy, trong cc doanh nghip xy lp, do sn phm mang tnh
n chic, cch xa nhau v mt khng gian nn ch yu s dng phng php tp
hp trc tip, cn vi khon mc chi ph gin tip phi c tiu thc phn b.
Ngoi ra trong doanh nghip xy lp cn c nhng phng php hch ton
chi ph sau:

Phng php k ton tp hp chi ph sn xut theo cng trnh, hng

mc cng trnh: chi ph sn xut lin quan n cng trnh, hng mc cng trnh no
th tp hp trc tip cho cng trnh, hng mc cng trnh .

Phng php k ton tp hp chi ph sn xut theo n t hng: chi

ph sn xut pht sinh s c tp hp theo n t hng ring. Khi n t hng


hon thnh th tng s chi ph pht sinh k t lc khi cng n khi hon thnh
chnh l gi thnh thc t ca n t hng .

- Phng php k ton tp hp chi ph sn xut theo n v thi cng: cc chi


ph sn xut c tp hp theo tng n v thi cng.

1.3.2 Chng t v ti khon s dng

Trang 17

www.document.vn
K ton cn c vo bng phn b nguyn vt liu, cng c, dng c tp
hp chi ph nguyn vt liu trc tip, bng phn b tin lng v cc khon trch
theo lng tp hp vo chi ph nhn cng trc, cn c vo bng trch khu hao
TSC, cc phiu chi, bng phn b cng c, dng c, bng phn b tin lng,
tp hp vo chi ph sn xut my thi cng, chi ph sn xut chung.
Ti khon s dng: TK 621 Chi ph nguyn vt liu trc tip
TK 622 Chi ph nhn cng trc tip
TK 623 Chi ph s dng my thi cng
TK 627 Chi ph sn xut chung
Ngoi ra k ton cn s dng cc TK:
TK 335 Trch trc chi ph thc t pht sinh
TK 142 Chi ph tr trc

1.3.3 K ton tp hp chi ph sn xut (KKTX)


1.3.3.1 K ton tp hp chi ph nguyn vt liu trc tip
Ni dung : Chi ph nguyn vt liu trc tip l nhng chi ph vt liu chnh,
vt liu ph, cc b phn kt cu cng trnh, vt liu lun chuyn thng gia cu
thnh thc th sn phm xy, lp hoc gip cho vic thc hin v hon thnh khi
lng sn phm xy, lp (khng k vt liu ph cho my mc, phng tin thi cng
v nhng vt liu chnh trong chi ph chung).
Nguyn tc hch ton chi ph nguyn vt liu trc tip l: Nguyn vt liu s
dng cho xy dng hng mc cng trnh no th phi tnh trc tip cho sn phm
hng mc cng trnh trn c s chng t gc theo s lng thc t s dng v
theo gi xut thc t.
Cui k hch ton hoc khi cng trnh hon thnh tin hnh kim k s vt
liu cn li ti ni sn xut (nu c) ghi gim tr chi ph nguyn vt liu trc tip
xut s dng cho cng trnh.

Ti khon s dng TK 621

Trang 18

www.document.vn
- Ti khon ny dng phn nh cc chi ph nguyn vt liu s dng trc
tip cho hot ng xy dng, sn xut sn phm cng nghip , ca doanh nghip
xy lp. Ti khon ny c m trc tip cho tng cng trnh, hng mc cng trnh.

Trang 19

www.document.vn
- Kt cu:
Bn N: Tr gi thc t nguyn vt liu trc tip xut dng cho hot ng
xy lp, sn xut cng nghip, kinh doanh dch v trong k
(gm c VAT theo phng php trc tip v VAT theo
phng php khu tr).
Bn C: - Tr gi nguyn vt liu trc tip s dng khng ht nhp li
kho
- Kt chuyn hoc phn b tr gi nguyn vt liu thc t s
dng cho hot ng xy lp, hot ng sn xut khc trong k
sang TK 154 Chi ph sn xut d dang v chi ph sn xut v
chi tit cho cc i tng tnh gi thnh cng trnh xy
dng.
- TK 621 khng c s d cui k

S 1.1: Hch ton chi ph nguyn vt liu trc tip


TK 152, 153

TK 621

Xut kho NVL, CCDC


cho xy lp

TK 152

NVL dng khng ht


nhp li kho

TK 111, 112, 141, 331

TK 154

NVL mua v s dng ngay


TK 133

Cui k kt chuyn
chi ph NVL trc tip

Thu
GTGT

Trang 20

www.document.vn

1.3.3.2 K ton tp hp chi ph nhn cng trc tip


Ni dung: Chi ph nhn cng trc tip l nhng khon tin phi tr cho ngi
lao ng trc tip thc hin cng vic xy dng, lp t (k c lao ng thu ngoi)
bao gm tin cng, tin lng chnh, lng ph, cc khon ph lng cp c tnh
cht n nh.

Ti khon s dng TK 622

- Ti khon ny dng phn nh chi ph lao ng trc tip tham gia vo qu


trnh hot ng xy dng. Chi ph nhn cng trc tip bao gm c cc khon phi
tr cho lao ng thuc doanh nghip qun l v lao ng thu ngoi theo tng loi
cng vic (cc khon ph cp).

Kt cu:
Bn N: Chi ph nhn cng trc tip tham gia vo qu trnh sn xut sn
phm, cung cp dch v bao gm tin lng, tin cng, lao
ng, cc khon ph cp.
Bn C: Kt chuyn chi ph nhn cng trc tip sang TK 154

- Ti khon 622 cui k khng c s d

S 1.2: Hch ton chi ph nhn cng trc tip


TK 334(3341)

TK 622

TK 154

Phi tr cng nhn

Kt chuyn chi ph

thuc danh sch

nhn cng trc tip

TK 111, 112, 331, 3342


Phi tr cho lao
ng thu ngoi
Trang 21

www.document.vn

TK 141
Thanh ton tm
ng chi ph NC

1.3.3.3 K ton chi ph s dng my thi cng


Ni dung: Chi ph s dng my thi cng l ton b cc khon chi ph v NVL
cho my hot ng, chi ph tin lng (chnh, ph), ph cp ca cng nhn trc tip
iu khin my, chi ph khu hao my thi cng, chi ph sa cha bo dng my v
chi ph mua ngoi, chi ph khc bng tin c lin quan n s dng my thi cng
thc hin khi lng cng vic xy lp bng my theo phng thc thi cng hn
hp.

Ti khon s dng: TK 623 chi ph s dng my thi cng trnh


-

Ti khon ny dng tp hp v phn b chi ph s dng my thi cng

phc v trc tip cho hot ng xy lp.

Khng hch ton vo ti khon ny cc khon trch theo lng phi

tr cng nhn s dng my thi cng (nh BHXH, BHYT, KPC).

- Kt cu:
Bn N: Cc chi ph lin quan n my thi cng (chi ph NVL cho my
hot ng, chi ph tin lng v cc khon ph cp lng, tin
cng ca cng nhn trc tip iu khin my, chi ph bo
dng, sa cha my thi cng,).
Bn C: Kt chuyn chi ph s dng my thi cng sang bn N TK 154
Chi ph sn xut, kinh doanh d dang.

Trang 22

www.document.vn
- Ti khon 623 khng c s d cui k.

Trnh t hch ton TK 623

i vi mi hnh thc s dng my thi cng, k ton c cch hch ton ph hp.

a. Trng hp doanh nghip c t chc b my thi cng ring bit, i my


c phn cp hch ton v c t chc k ton ring

S 1.3: Hch ton chi ph my thi cng (t chc b my thi cng ring bit)

TK 111, 112, 152, 153


Chi ph NVL
trc tip

TK 3341, 3342
Chi ph NC
trc tip

TK 111, 112, 331, 214


CPSX chung

TK 621

TK 154

TK 623

Kt chuyn chi ph Gi thnh lao v


NVL trc tip

ca i MTC

TK 622
Kt chuyn chi ph
NC trc tip

TK 627
Kt chuyn
chi ph SXC
Trang 23

www.document.vn

S 1.4 : Hch ton chi ph my thi cng doanh nghip xy lp

TK 111, 112, 336

TK 623

Khi DN nhn khi

TK 154

Kt chuyn chi ph

lng my thi cng


hon thnh

s dng my thi cng

TK 133

TK 623
Thu GTGT
(nu c)
b. Doanh nghip khng t chc b my thi cng ring bit hoc c t chc
i my thi cng, nhng i my khng t chc k ton ring.

S 1.5 : Hch ton chi ph my thi cng (khng t chc b my thi cng
ring bit)

TK 3341, 3342,
111
Tin lng phi tr cho
cng nhn s dng MTC

TK 154
Kt chuyn
chi ph s
dng MTC

TK 152, 111, 112,


331
Xut kho hoc mua NVL
CCDC s dng cho MTC
Trang 24

www.document.vn

TK 214
Chi ph khu hao MTC

TK 111, 112,
331
Chi ph dch v mua ngoi
v chi ph bng tin khc
TK
133

TK 141
Thanh ton tm ng chi ph
MTC

c. Trng hp my thi cng thu ngoi:


S 1.6:

Hch ton chi ph my thi cng thu ngoi

Trang 25

www.document.vn

Gi thu cha c
Kt chuyn chi ph
TK 111, 112,
TK 623
TK 154
331
thu
s dng MTC

Thu
GTGT
(nu c)

TK 133

1.3.3.4 K ton tp hp chi ph sn xut chung

Ni dung: Chi ph sn xut chung l nhng chi ph lin quan n t chc

phc v v qun l thi cng ca cc i xy lp cc cng trng xy dng nh:


tin lng ca nhn vin qun l i, cc khon trch trn lng: BHXH, BHYT,
KPC ca cng nhn trc tip sn xut, chi ph NVL, CCDC s dng cho nhu cu
chung ca t, i, chi ph khu hao TSC dng cho hot ng ca i v chi ph
dich v mua ngoi, chi ph bng tin khc c lin quan n hot ng ca i.

Ti khon s dng TK 627 Chi ph sn xut chung

- Kt cu:
Bn N: Cc khon chi ph sn xut chung thc t pht sinh trong k.
Bn C: - Cc khon ghi gim chi ph sn xut chung
- Kt chuyn chi ph sn xut chung sang Bn N TK 154
Chi ph sn xut kinh doanh d dang.
- TK 627 cui k khng c s d.

Trang 26

www.document.vn
S 1.7 : Hch ton chi ph sn xut chung

TK 334,
338

TK 627
Lng v cc khon trch
trn lng ca CNV

TK 111, 112,
138
Khon ghi
gim CPSXC

TK 152,
153
Xut dng NVL. CCDC
TK 142,
242
Gi tr
Khi phn b
CCDC

TK 154
Kt chuyn
CPSXC

TK 214
Trch khu hao TSC

TK
335

Trch trc chi ph sa


cha TSC

TK 111, 112,
331
Chi ph dch v mua ngoi
V chi ph bng tin khc
TK 133
Thu
GTGT
(nu c)
TK
141

Quyt ton tm ng chi


ph sn xut chung
Trang 27

www.document.vn

1.3.3.5 K ton thit hi trong sn xut


Doanh nghip sn xut ni chung v doanh nghip xy dng ni ring u
khng th trnh khi nhng thit hi trong qu trnh sn xut, c bit c im ca
ngnh XDCB l tin hnh ngoi tri, ph thuc phn nhiu vo iu kin t nhin
nn khng th trnh khi nhng ri ro. Nhng ri ro ny to nn thit hi cho doanh
nghip trong sn xut, xy dng. y l nguyn nhn lm tng chi ph, gim li
nhun ca doanh nghip. Do , cn phi hch ton chnh xc gi tr thit hi trong
sn xut, xy dng nhm c bin php x l kp thi trnh cc thit hi v sau.
Thit hi trong sn xut xy lp thng gp hai dng ch yu sau:

Thit hi do ph i lm li : do xy lp sai thit k, khng m bo tiu chun sai


cht lng, khng c nghim thu buc phi b chi ph thm sa cha v ph
i lm li cho t yu cu.

Thit hi do ngng sn xut: do cc nguyn nhn v thi tit, nhn cng, khng
cung ng vt t, tin vn,
Theo quy nh ca ch k ton hin hnh th nhng khon thit hi trong sn xut
thi cng khng tnh vo gi thnh m thng c nh khon nh sau:
S 1.8: Trnh t k ton thit hi trong sn xut cc DNXL

TK 138(1)

TK 111, 152

Gi tr ph liu thu hi

Gi tr c nhn bi thng

TK 138(8),
334

TK 811
Gi tr tnh vo chi ph khc d phng
Trang 28

www.document.vn

TK 131
Gi tr ch u t bi thng

Phn gi tr thit hi k ton ghi gim chi ph sn xut, kinh doanh d dang.
N TK 138(8), 131, 811
C TK 154

1.3.3.6 K ton tp hp chi ph sn xut ton doanh nghip


S 1.9: K ton tp hp chi ph sn xut theo phng php KKTX

Trang 29

www.document.vn

TK
TK 111, 152,
154(1541)
138
Kt chuyn chi ph
Cc khon thit hi

TK 621

NVL trc tip

ghi gim CPSX


TK 155

TK 622
Kt chuyn chi ph

SP hon thnh ch

NC trc tip

tiu th
TK 336

TK 623
Kt chuyn chi ph
s dng MTC

Bn giao sn phm
cho nh thu chnh

TK 627

TK 632, 157

Kt chuyn chi ph

Tiu th thng

sn xut chung

Hoc gi bn
TK 335,
641
Bo hnh cng
trnh xy lp

1.3.4 K ton tp hp chi ph sn xut (KKK)

Ti khon s dng TK 631 Gi thnh sn xut

+ Ni dung : tp hp chi ph theo phng php kim k nh k, k ton s


dng TK 631 Gi thnh sn xut. TK ny c hch ton chi tit theo a im
pht sinh chi ph (i, x nghip,) v theo loi, nhm sn phm, chi tit sn phm,
lao v, dch v,ca b phn sn xut kinh doanh chnh, sn xut kinh doanh ph,
chi ph thu ngoi gi thnh sn phm cng, ch bin.
Trang 30

www.document.vn
- Cng tng t nh phng php kim k thng xuyn, chi ph sn xut
trong k c tp hp trn cc ti khon: 621, 622, 623, 627. Tuy nhin, theo
phng php kim k nh k, TK 154 Chi ph sn xut, kinh doanh d dang ch
dng phn nh gi tr lm d lc u k v cui k, cn vic tnh gi thnh sn
phm hon thnh thc hin trn TK 631 Gi thnh sn xut.
+ Kt cu:
Bn N: - Gi tr khi lng sn phm xy lp d dang u k.
- Chi ph thc t pht sinh trong k.
Bn C: - Gi tr khi lng sn phm xy lp d dang cui k.
- Gi thnh cng trnh xy lp hon thnh bn giao ch u t.
- Ti khon 631 khng c s d cui k.

1.3.4.1 K ton chi ph nguyn vt liu trc tip TK 621


Cc chi ph c phn nh trn ti khon 621 khng ghi theo tng chng t
xut dng NVL m c ghi mt ln vo cui k hch ton sau khi tin hnh kim
k v xc nh gi tr NVL tn kho, hng mua ang i ng ,
Gi tr thc t
NVL xut dng

Gi tr thc t
=

NVL tn u

Gi tr thc t
+

NVL nhp
trong k

Gi tr thc t
-

NVL tn cui
k

xc nh gi tr NVL trc tip xut dng cho cc nhu cu khc nhau th


cc c vo mc ch s dng ca tng loi NVL vi t l phn b da vo kinh
nghim nhiu nm hoc d ton. y chnh l nhc im ln ca phng php ny
i vi cng tc qun l, ch ta khng th bit c tnh hnh xut dng c th
ca tng loi NVL nh th no.
V cch tp hp chi ph NVL trc tip trong k ging nh phng php k
khai thng xuyn. Cui k, tnh gi thnh sn phm xy lp, k ton tin hnh
kt chuyn chi ph NVL trc tip vo TK 631:
N TK 631

Trang 31

www.document.vn
C TK 621

1.3.4.2 K ton chi ph nhn cng trc tip TK 622


V cch tp hp chi ph NC trc tip trong k ging nh phng php k
khai thng xuyn. n cui k, k ton tp hp chi ph nhn cng trc tip tnh
gi thnh:
N TK 631
C TK 622

1.3.4.3 K ton chi ph s dng my thi cng


Tng t nh phng php k khai thng xuyn, k ton ghi:
N TK 631
C TK 623

1.3.4.4 K ton chi ph sn xut chung


c tp hp vo ti khon 627 v c chi tit n ti khon 2 nh phng
php k khai thng xuyn, sau c phn b vo ti khon 631 chi tit theo
tng sn phm, cng trnh, hng mc cng trnh. K ton ghi:
N TK 631
C TK 627

1.3.4.5 K ton tp hp chi ph ton doanh nghip

S 1.10: K ton tp hp theo phng php KKK

Trang 32

www.document.vn

TK 631

TK 154

TK 154

TK 632

TK 621

TK 622

TK 623

TK 627

Trang 33

www.document.vn

Trang 34

www.document.vn

Trang 35

www.document.vn

Kt chuyn gi tr
SP d dang u k
Kt chuyn chi ph
NVL trc tip
Kt chuyn chi ph
NC trc tip

Trang 36

www.document.vn

Kt chuyn gi tr
SP d dang cui k

Kt chuyn chi ph
s dng MTC

Kt chuyn chi ph
sn xut chung

Gi thnh sn xut
ca CT, HMCT
Trang 37

www.document.vn

1.4

Cng tc k ton tnh gi thnh sn phm trong DNXL

1.4.1 i tng tnh gi thnh trong k

Trang 38

www.document.vn
Trong cc doanh nghip xy lp, i tng tnh gi thnh thng trng vi
i tng tp hp chi ph sn xut, n c th l cng trnh, hng mc cng trnh hay
khi lng xy lp hon thnh bn giao (t n im dng hp l).
Nh vy, v bn cht, c s ging nhau v i tng tp hp chi ph sn xut
v i tng tnh gi thnh: chng u l phm vi gii hn tp hp chi ph sn
xut v phc v cho cng tc qun l chi ph, gi thnh.
Tuy nhin, chng vn c nhng im khc nhau nh:
+ i tng tp hp chi ph sn xut l cn c m cc ti khon, cc s
chi tit, t chc ghi chp ban u, tp hp s liu chi ph sn xut theo tng i
tng. Cn i tng tnh gi thnh l cn c lp cc bng biu chi tit, phiu tnh
gi thnh, to c s cho vic gim chi ph v h gi thnh sn phm.
+ Mt khc, mt i tng tp hp chi ph sn xut c th tng ng vi mt
hay nhiu i tng tnh gi thnh v ngc li.

K tnh gi thnh: l thi k b phn k ton gi thnh phi tin hnh cng vic
tnh gi thnh cho cc i tng tnh gi thnh.

1.4.2 Cng tc kim k nh gi sn phm d dang


Sn phm d dang l khi lng sn phm, cng vic cn ang trong qu
trnh d dang trong qu trnh sn xut, ch bin, ang nm trong dy truyn cng
ngh hoc hon thnh mt quy trnh ch bin nhng vn phi gia cng ch bin
mi tip mi tr thnh thnh phm.
Sn phm d dang trong sn xut xy dng c xc nh bng phng php
kim k hng thng, qu. Vic nh gi sn phm xy lp d dang cui k ty thuc
vo phng thc thanh ton gia bn A v bn B, k ton c th nh gi sn phm
xy lp theo cc phng php sau:

1.4.2.1 nh gi theo chi ph sn xut thc t pht sinh:


Phng php ny c p dng i vi cng trnh, hng mc cng trnh c
thanh ton sau khi hon thnh ton b. Do vy, chi ph cho sn phm d dang cui

Trang 39

www.document.vn
k l tng chi ph sn xut xy lp t khi khi cng n cui k bo co. Thc cht,
n khi cng trnh hon thnh ton b th khng c nh gi sn phm d dang.

1.4.2.2 nh gi theo gi tr d ton v mc hon thnh ca SPXL


Phng php ny c p dng i vi cc i tng cng trnh, hng mc
cng trnh c quy nh thanh ton tng phn theo giai on cng vic khc nhau,
c gi tr d ton ring. Do vy, chi ph cho sn phm xy lp d dang cui k c
tnh ton trn c s phn b chi ph sn xut thc t pht sinh ca hng mc cng
trnh cho cc giai on, t hp cng vic hon thnh v giai on cn d dang
theo gi tr d ton ca chng hoc theo t l hon thnh tng ng.
Khi lng sn phm xy lp d dang c nh gi trn c s ti liu kim
k khi lng d dang cui k, cng thc nh gi nh sau:

Phng php nh gi sn phm lm d theo chi ph d ton


Cng thc nh sau:
Chi ph thc t

Chi ph thc t
Chi ph

khi lng XL

thc t ca

d dang u k

khi lng
XL d
dang

ca khi lng
trong k

Gi tr d ton

Gi tr d ton

ca khi lng

ca khi lng

XL hon thnh
giao trong k

Gi tr d

XL thc hin

XL d dang cui

ton ca
x

khi lng
XL d dang
cui k

Phng php nh gi sn phm d dang theo t l hon thnh tng ng.

Trang 40

www.document.vn

Chi ph thc t
ca khi lng
Chi ph

XL d dang

thc t ca

u k

khi lng
XL d

Chi ph thc t ca
+

Chi ph ca

khi lng XL

khi lng

thc hin trong k

XL d dang
x

dang cui

Chi ph d ton

ca khi lng
XL hon thnh

Chi ph d ton

cui k
quy i theo
SP hon

ca khi lng XL
+

bn giao trong
k

d dang cui k

thnh tng

quy i theo SP

ng

hon thnh tng


ng

1.4.3 Cc phng php tnh gi thnh trong doanh nghip xy lp.


1.4.5.1 Phng php tnh gi thnh trc tip
Hin nay, phng php ny c s dng ph bin nht trong cc doanh
nghip v n ph hp vi c im sn phm xy lp mang tnh n chic v i
tng tp hp sn xut ph hp vi i tng tnh gi thnh, k tnh gi thnh ph
hp vi k bo co, cch tnh n gin.
Theo phng php ny, tp hp tt c chi ph sn xut trc tip cho mt cng
trnh, hng mc cng trnh,t khi khi cng n khi hon thnh chnh l gi thnh
thc t ca cng trnh y.

- Trng hp: cng trnh, hng mc cng trnh cha hon thnh ton b m
c khi lng xy lp hon thnh bn giao th cn t chc nh gi sn phm d
dang. Khi , k ton tnh gi thnh sau:
Z = Dk + C - Dck

Trang 41

www.document.vn
Trong: Z: Tng gi thnh sn phm
C: Tng chi ph sn xut tp hp theo i tng
Dk, Dck: Gi tr cng trnh d dang u k, cui k
- Trng hp: chi ph sn xut tp hp theo tng cng trnh nhng gi thnh
thc t li tnh ring cho tng hng mc cng trnh, th k ton cn c vo h s
kinh t k thut quy nh cho tng hng mc cng trnh tnh gi thnh thc t cho
hng mc cng trnh .

1.4.5.2 Phng php tng cng chi ph


Phng php ny thch hp vi xy lp cc cng trnh ln, phc tp, qu trnh
sn xut phi tri qua nhiu giai on thi cng chia ra cho cc i tng sn xut
khc nhau. y, i tng tp hp chi ph l tng giai on thi cng, cn i
tng tnh gi thnh l sn phm hon thnh cui cng. Cng thc tnh:
Z = Dk + C1 + C2 + + Cn - Dck
Trong : Z: Tng gi thnh sn xut sn phm
C1, C2, , Cn: l chi ph sn xut tng giai on hay tng hng mc
cng trnh ca mt cng trnh.
Dk, Dck: Gi tr cng trnh d dang u k, cui k

1.4.5.3 Phng php t l chi ph


Phng php ny p dng trong trng hp cng ty xy lp c th k kt vi
bn giao thu mt hay nhiu cng trnh, gm nhiu cng vic khc nhau m khng
cn hch ton ring cho tng phn cng vic. Cc hng mc cng trnh trn cng
mt a im thi cng, cng n v thi cng nhng c thit k ring khc nhau, d
ton khc nhau.
xc nh gi tr thc t cho tng hng mc cng trnh phi xc nh t l
phn b. Cng thc:
Z tt = Gdt x H
Trong : Z tt: Gi thnh thnh thc t ca hng mc cng trnh

Trang 42

www.document.vn
Gdt : Gi tr d ton ca hng mc cng trnh
H : H s phn b gi thnh thc t

Vi H

Tng chi ph thc t ca cng trnh


Tng chi ph d ton ca tt c HMCT

1.4.5.4 Phng php tnh gi thnh theo n t hng


Phng php ny thch hp vi i tng tnh gi thnh l tng cng trnh,
hng mc cng trnh. Theo phng php ny, k ton tin hnh m cho mi n t
hng mt s tnh gi thnh. Cui mi k, chi ph pht sinh s c tp hp theo
tng n t hng, theo tng khon mc chi ph ghi vo bng tnh gi thnh cho
tng n t hng tng ng. Trng hp n t hng gm nhiu hng mc cng
trnh sau khi tnh gi thnh cho n t hng hon thnh, k ton tnh gi thnh cho
tng hng mc cng trnh theo cng thc sau:
Z h
Z

Zdti

Zdt

Trong : Zi: Gi thnh thc t ca hng mc cng trnh


Z h: Gi thnh thc t ca n t hng hon thnh
Zdt: Gi thnh thc t ca cc hng mc cng trnh v n t hng hon
thnh.
Zdti: Gi thnh d ton ca hng mc cng trnh i

1.4.5.5 Phng php tnh gi thnh nh mc


Phng php ny c p dng nhng doanh nghip c quy m sn xut
nh hnh v i vo n nh, ng thi doanh nghip xy dng c cc nh
mc vt t, lao ng c cn c k thut v tng i chnh xc. ng thi vic

Trang 43

www.document.vn
qun l, hch ton chi ph sn xut v gi thnh phi da trn c s h thng nh
mc.
Gi thnh
thc t ca

Gi thnh
=

nh mc

SP

ca SP

+
-

Chnh lch
do thay i
nh mc

Chnh lch

thot ly
nh mc

Trong :
Chnh lch do thay i nh mc = nh mc mi - nh mc c
Chnh lch thot
ly nh mc

Chi ph ph thc t
(theo tng khon mc)

Chi ph ph nh mc
(theo tng khon mc)

1.4.4 K ton gi thnh sn phm trong DNXL


1.4.4.1 Ti khon s dng TK 154
Ni dung: TK 154 CPSXDD l ti khon dng tp hp chi ph sn xut
kinh doanh, phc v cho vic tnh gi thnh ca sn phm xy lp, sn phm cng
nghip, dch v, lao v, vi cc khon mc tnh gi thnh: chi ph NVL trc tip, chi
ph NC trc tip, p dng phng php kim k trong k ton hng tn kho.

Kt cu
Bn N: - Tp hp chi ph NVL trc tip, chi ph NC trc tip, chi ph s
dng my thi cng, chi ph sn xut chung lin quan n gi
thnh sn phm xy lp hoc gi thnh sn phm cng nghip
v lao v, dch v khc.
- Gi thnh xy lp ca nh thu ph hon thnh bn giao cho nh
thu chnh cha c xc nh tiu th trong k.
Bn C: - Gi thnh SPXL hon thnh bn giao (tng phn hoc ton b)
hoc ch bn giao.
- Gi thnh sn phm ca nh thu ph hon thnh bn giao cho
nh thu chnh.

Trang 44

www.document.vn
- Gi thnh thc t ca SP cng nghip hon thnh v chi ph sn
xut thc t ca khi lng lao v, dch v hon thnh.
- Tr gi ph liu thu hi, gi tr sn phm hng khng sa cha
c.
- Tr gi NVL, hng ha gi cng xong nhp kho.
S d N: Gi thnh sn phm xy lp ca nh thu ph hon thnh bn giao
cho nh thu chnh cha c xc nh tiu th trong k.
- Ti khon 154 c 4 ti khon cp 2.

1.4.4.2 Quy trnh hch ton mt s hot ng kinh t ch yu


Bc 1: Tng chi ph sn xut SPXL theo tng i tng (CT, HMCT) v chi
ph sn xut tit theo tng khon mc.
Cn c vo kt qu ca cc bng phn b chi ph NVL, chi ph NC, chi ph
s dng my thi cng, chi ph sn xut chung tp hp chi ph. K ton ghi:
N TK 154 (1541)
C TK 621, 622, 623, 627
Bc 2: Hch ton gi tr xy lp giao cho nh thu ph ( nh thu chnh)

- Cn c vo gi tr ca khi lng xy lp do Nh thu ph bn giao cho


Nh thu chnh cha c xc nh l tiu th trong k k ton ghi:
N TK 154 (1541)
N TK 133 (1331)
C TK 111, 112, 136, 331

- Khi khi lng xy lp do nh thu ph thc hin c xc nh l tiu


th, k ton ghi:
N TK 632
N TK 133 (1331)
C TK 154 (1541)
Trang 45

www.document.vn
Bc 3: Cui k hch ton, cn c vo gi thnh sn xut XL thc t hon
thnh a i tiu th bn giao bn A (k c khi lng XL hon thnh theo hp
ng khon ni b, n v hch ton c t chc ring h thng s k ton), ghi:
N TK 632
C TK 154 (1541)

- Trng hp SPXL hon thnh ch tiu th nh xy nh bn hoc hon


thnh nhng cha bn giao, cn c vo gi thnh SPXL hon thnh k
ton ghi:
N TK 155 (1551)
C TK 154 (1541)

- Trng hp bn giao SPXL hon thnh cho n v nhn thu chnh (n


v nhn khon c t chc k ton ring), ghi:
N TK 336 (3362)
C TK 154 (1541)

- Trng hp DNXL xy dng chng trnh ln tri, nh tm, cng trnh ph


tr c ngun u t ring, khi hon thnh cng trnh k ton ghi:
N TK 241 (2412)
C TK 154 (1541)

- Trng hp doanh nghip xy lp thc hin gi tr xy lp lin quan n


bo hnh cng trnh xy dng, ghi:
N TK 641 (6415)
N TK 335
C TK 154 (1541)

1.4.5 K ton tp hp chi ph sn xut v tnh gi thnh SP theo phng


thc khon trong DNXL

Trang 46

www.document.vn

ngha: Trong DNXL, hnh thc khon ang c p dng rt rng ri, n
gn lin vi li ch vt cht ca ngi lao ng v khuyn khch ngi lao ng
quan tm n hiu qu cng vic hn. Bi tng phn, tng giai on cng vic c
khon cho tng t, i thi cng vi khi lng, cht lng v vi tin thi cng
ng theo hp ng. Nh th va xc nh r trch nhim cho tng cng nhn, tng
t, i, tng cn b, cng nhn va nhm pht huy nhng kh nng sn c trn
nhiu mt cc n v c s

Cc hnh thc giao khon SPXL: Hin nay, cc DNXL thng p dng hai
hnh thc giao khon c bn l:
- Khon gn cng trnh: Cc n v nhn khon ton b gi tr cng trnh v
t t chc cung cp vt t, nhn cng, , tin hnh thi cng. n khi hon thnh s
tin hnh bn giao v c thanh ton ton b gi tr cng trnh nhn giao khon.
- Khon theo tng khon mc chi ph: Bn nhn giao khon s chi ph nhng
khon mc chi ph tha thun vi bn giao khon v bn giao s chu chi ph v
gim st v k thut v cht lng cng vic.

Trnh t k ton

p dng cho hch ton giao khon n v giao khon ni b khi lng XL
v n v nhn giao khon l n v khng c t cch php nhn.
S 1.11: Hch ton chi ph sn xut ti n v giao khon

TK 152, 153, 111,


112

TK 141 (1413)

Tm ng cho

TK 621, 622,623,
627

S chi thc t

n v nhn khon

TK 133
Thu
GTGT
(nuc)

Trang 47

www.document.vn

S 1.12: Hch ton chi ph sn xut n v nhn khon xy lp

TK 152,
TK 155
TK 621
TK 154
153
Mua
Xut
NVL,
NVL,
K/c gi
K/c
CCDC
CCDC
thnh
CP NVL
phc
v
CTXL
trc tip
TK 111,
SX
hon thnh
112
cha tiu
Mua
th trong
K/c gi
TK 623,
NVL
k
thnh
627
CTXL
hon
K/c
thnh
Chi ph bn tin
tiu th
CP
trong
TK 214
k
MTC,
SXC
Trch KH

TK 331

Tr
lng

TK
632

Tiu th thng

TSC
TK 334,
338
Lng v
cc khon
trch

Bn giao cho nh thu

TK 622
Lng v

K/c CP

cc khon
trch

NC trc
tip

chnh

Trang 48

TK
336

www.document.vn

1.5

S k ton chi ph sn xut v tnh gi thnh sn phm

1.5.1 Hnh thc Nht k chng t


S 1.13: Trnh t ghi s k ton theo hnh thc Nht k chng t

Chng
Chng t
t v
v cc
cc
bng
phn
b
bng phn b

Bng
Bng k
k

Nht
Nht k
k chng
chng t
t

S,
S, th
th k
k
ton
chi
tit
ton chi tit

S
S ci
ci

Bng
Bng tng
tng hp
hp
chi
chi tit
tit

Bo
Bo co
co ti
ti chnh
chnh

Ghi ch:
Ghi hng ngy
Ghi cui thng
Quan h i chiu

Trang 49

www.document.vn

1.5.2 Hnh thc Nht k S ci


S 1.14: Trnh t ghi s k ton theo hnh thc Nht k S ci

Chng
Chng t
t gc
gc

S
S qu
qu

Bng
Bng tng
tng hp
hp
chng
chng t
t gc
gc

Nht
Nht kk- s
s ci
ci

S
S th
th k
k ton
ton
chi
chi tit
tit

Bng
Bng tng
tng hp
hp
chi
tit
chi tit

Bo
Bo co
co ti
ti
chnh
chnh

Ghi ch:
Ghi hng ngy
Ghi cui thng
Quan h i chiu

Trang 50

www.document.vn

1.5.3 Hnh thc Nht k chung


S 1.15: Trnh t ghi s k ton theo hnh thc Nht k chung

Chng
Chng t
t gc
gc

S
S nht
nht k
k c
c
bit
bit

S
S nht
nht k
k
chung
chung

S,
S, th
th k
k ton
ton
chi
tit
chi tit

S
S ci
ci

Bng
Bng tng
tng
hp
hp chi
chi tit
tit

Bng
Bng cn
cn i
i
pht
pht sinh
sinh

Bo
Bo co
co ti
ti
chnh
chnh

Ghi ch:
Ghi hng ngy
Ghi cui thng
Quan h i chiu

Trang 51

www.document.vn

1.5.4 Hnh thc Chng t ghi s


S 1.16: Trnh t ghi s k ton theo hnh thc Chng t ghi s

Chng
Chng t
t
gc
Chng
tgc
gc

S
S qu
qu

S
S ng
ng k
k
chng
chng t
t ghi
ghi s
s

Bng
Bng tng
tng hp
hp
chng
t
gc
chng t gc

S
S th
th k
k
ton
chi
ton chi tit
tit

Chng
Chng t
t ghi
ghi s
s

S
S ci
ci

Bng
Bng tng
tng hp
hp
chi
tit
chi tit

Bng
Bng cn
cn i
i
pht
sinh
pht sinh

Bo
Bo co
co ti
ti
chnh
chnh

Ghi ch:
Trang 52

www.document.vn
Ghi hng ngy
Ghi cui thng
Quan h i chiu

CHNG 2
THC TRNG CNG TC K TON TP HP CHI PH SN XUT V
TNH GI THNH SN PHM TI X NGHIP SNG 11-3

2.1 c im tnh hnh chung ti XN Sng 11-3 nh hng n k ton chi


ph sn xut v tnh gi thnh sn phm.
2.1.1 Qu trnh hnh thnh v pht trin ca XN Sng 11-3
X nghip Sng 11-3 l thnh vin ca Cng ty Sng 11 tin thn l x
nghip xy lp in nc s 1.
Ngy 30/4/1993 c i tn thnh x nghip xy lp nng lng Sng
11-3 theo quyt nh s 66 BTC TCL ca gim c Tng cng ty xy dng
Sng . Qu trnh hnh thnh ca x nghip Sng 11-3 gn lin vi qu trnh
hnh thnh ca cng ty.
Nm 1973 t mt i in nc thuc cng ty thy in Thc B c nng
cp thnh cng trng c in. Nm 1976 n v chuyn v xy dng nh my thy
in Ha Bnh v c i tn thnh x nghip xy lp my in nc thuc Tng
cng ty xy dng Sng .
Nm 1998 vi s trng thnh v quy m v kt qu hot ng sn xut n
v c nng cp thnh cng ty xy lp nng lng trc thuc Tng cng ty xy
dng Sng v thi gian ny cng ty c chi nhnh ti H Ni. Sau ny c i
tn thnh x nghip xy lp nng lng Sng 11-3. Tr s chnh ca x nghip
t ti Km 10- ng Trn Ph- Phng Vn M- H ng- H Ty.

Trang 53

www.document.vn
Nm 2002, ph hp vi xu hng pht trin ca x hi v a dng ha sn
xut kinh doanh x nghip c i tn thnh X nghip xy dng Sng 11-3.
Nm 2004 do chnh sch c phn ha cc doanh nghip nh nc ca Nh
nc ta nn x nghip c bit n vi tn X nghip Sng 11-3 thuc Cng ty
C Phn Sng 11.
Tri qua hn 10 nm xy dng v pht trin, qua nhiu ln i tn, b sung
chc nng, nhim v. X nghip khng ngng ln mnh v quy m t chc v hot
ng sn xut kinh doanh ngy cng pht trin, i sng vt cht tinh thn ca
ngi lao ng ngy mt nng cao.
Nhng cng trnh nh: Nh my thy in Ha Bnh, ng dy trm bin
p 500KV ca cng trnh ng dy 500KV Bc Nam hay cng trnh in Na
Dng Lng Sn,X nghip rt t ho v nhng g mnh lm c.
L mt doanh nghip hot ng trong c ch th trng, x nghip khng
ngng pht huy nhng mt tch cc m cn tng cng cng c c s vt cht, pht
trin sn xut kinh doanh. Cng vi i ng cn b cng nhn vin khong 200
ngi trong c c trnh i hc, cc chuyn vin bc cao tng hc tp v
lao ng nc ngoi, vi h thng my mc chuyn dng hin i v kinh nghim
tch ly trong qu trnh pht trin. X nghip Sng 11-3 c kh nng thi cng,
lin doanh, lin kt, xy lp cc cng trnh theo ng lnh vc kinh doanh ca mnh
trn a bn trong v ngoi nc.
2.1.2 c im v t chc b my qun l ca x nghip
B my qun l tt s m bo cho x nghip gim st cht ch tnh hnh sn
xut v nng cao cht lng sn phm ng thi gim bt c nhng chi ph
khng cn thit. Nm bt c tnh hnh ban lnh o x nghip xy dng m
hnh qun l theo kiu trc tuyn kt hp chc nng. M hnh ny m bo s pht
huy sng to ca cc cp, ng thi m bo tnh cn i ng b ca cc phng
ban chc nng v s lng cn b qun l.

Trang 54

www.document.vn
S 2.1: C cu t chc b my qun l ca x nghip

Gim
Gim c
c
X
X nghip
nghip

Ph
Ph gim
gim c
c
Kinh
Kinh t
t

Ban
Ban kinh
kinh t
t
k
k hoch
hoch

i
i
SX
SX
s
s 11

i
i
SX
SX
s
s 22

Ph
Ph gim
gim c
c
Thi
Thi cng
cng

Ban
Ban t
t chc
chc
hnh
hnh chnh
chnh

i
i
SX
SX
s
s 33

Ban
Ban ti
ti chnh
chnh
k
k ton
ton

i
i
SX
SX
s
s 44

i
i
SX
SX
s
s 55

Ban
Ban kinh
kinh t
t
vt
vt t
t c
c gii
gii

i
i
SX
SX
s
s 66

Xng
Xng
c
c kh
kh

- Gim c x nghip: l ngi iu hnh chung mi hot ng sn xut kinh


doanh ca x nghip, chu trch nhim trc cng ty, Tng cng ty v Nh nc v
mi hot ng sn xut kinh doanh ca x nghip. L ngi i din ton quyn
trong cc hot ng kinh doanh, c quyn t chc b my qun l, la chn, bt,
b nhim, bi nhim, khen thng, k lut i vi cn b cng nhn vin theo chnh
sch ch ca Nh nc.
- Ph gim c kinh t: L ngi gip vic gim c ph trch cc lnh vc
v kinh t kinh doanh, xc tin k kt cc hp ng kinh t v quyt ton bn giao
cng trnh, ph trch vic lp gi d thu, quyt ton cng trnh.
- Ph gim c thi cng: L ngi tham mu cho gim c v mt k thut,
gim st thc hin cc vn thi cng cng trnh nh k thut, tin thi cng, vt
t, ti sn c nh.
Trang 55

www.document.vn
- Ban kinh t k hoch: c chc nng hoch nh chin lc pht trin kinh
doanh, ra cc bin php hu hiu nhm tit kim chi ph sn xut, h gi thnh
sn phm. Trn c s lp k hoch sn xut kinh doanh nh k (thng, qu,
nm). Lp v k kt cc hp ng kinh t, tip th u t v theo di cc hot ng
mua vt t phc v cc cng trnh.
- Ban t chc hnh chnh: gip vic cho gim c trong cng tc thc hin
cc phng n sp xp, ci tin, t chc sn xut, qun l o to, bi dng tuyn
dng v iu phi s dng hp l cng nhn vin, thc hin ng n cc ch ,
chnh sch i vi cc cn b cng nhn vin p ng yu cu n nh v pht trin
ca x nghip.
- Ban ti chnh k ton: gip gim c x nghip t chc v ch o ton b
cng tc ti chnh k ton, thng tin kinh t v t chc hch ton kinh t trong ton
b x nghip theo ch chnh sch v php lut ca Nh nc, iu l t chc k
ton v nhng quy nh c th ca cng ty v Tng cng ty v qun l kinh t ti
chnh. T chc b my ti chnh kinh t trong x nghip, t chc nng cao trnh
cho cn b lm cng tc ti chnh k ton.T chc hng dn kp thi cc ch
chnh sch, php lut v ti chnh, k ton ca Nh nc, ca cng ty v Tng cng
ty.
- Ban kinh t vt t c gii: gip gim c x nghip trong cng tc qun l
k thut, qun l cht lng cng trnh, qun l vt t, qun l xe my thit b thi
cng. Nhm lp ra cc k hoch cho ph hp vi tnh hnh sn xut kinh doanh ca
n v mnh.
- Cc t i trc thuc x nghip: thc hin cc chc nng t chc nhn lc,
qun l v t chc sn xut ca t i cng trnh t kt qu cao da trn c s thc
hin ng cc ch , cc quy nh ca Tng cng ty, ca cng ty v tt c cc mt.
2.1.3 c im v t chc hot ng ca x nghip
X nghip Sng 11-3 gm 6 i sn xut v mt xng gia cng c kh
chuyn hot ng cc a bn pha Bc v chuyn hot ng cc lnh vc sau:

Trang 56

www.document.vn
- o t, xy lp kt cu cc cng trnh, xy lp cc cng trnh xy dng dn
dng v phn bao che ca cc cng trnh cng nghip nhm C, hon thin xy dng.
- Lp thit b c in, nc cng trnh, lp thit b cng ngh, kt cu chi ph
tiu chun, h thng ng dy v trm bin p in, h thng thit b thng tin.
- Xy dng h thng cp thot nc th v khu cng nghip.
2.1.4 c im v t chc b my k ton trong X nghip
2.1.4.1 T chc b my k ton
B my t chc cng tc k ton ca x nghip bao gm:
- K ton trng: l ngi gip vic gim c x nghip t chc v ch o
thc hin ton b cng tc k ton, ti chnh tn dng v thng tin kinh t x
nghip, t chc hch ton k ton trong phm vi ton x nghip theo quy ch qun l
ti chnh mi theo ng php lnh k ton thng k v iu l k ton trng hin
hnh. Ph bin hng dn c th ha kp thi cc chnh sch ch , th l k ton
ca Nh nc; B xy dng; cng ty v Tng cng ty cho k ton vin. T chc to
ngun vn n v v s dng cc ngun vn. Kim tra cng tc hch ton k ton,
ghi chp s sch chng t k ton, ch o v mt ti chnh v thc hin cc hp
ng kinh t, kim tra cng tc tng hp bo co quyt ton ca x nghip, ch tr
son tho cc vn bn qun l kinh t ti chnh k ton ca x nghip. T chc v
tham gia cng tc thu hi vn, cng tc phn tch hot ng kinh t. Chu trch
nhim trc gim c x nghip v k ton trng ca cng ty.
- B phn ti sn c nh v hng tn kho: c nhim v theo di tng gim v
s dng TSC trong x nghip v tnh khu hao, theo di tnh hnh nhp xut- tn
vt t.
- B phn k ton tin lng v BHXH: c nhim v cng phng t chc
hnh chnh xc nh s BHXH, BHYT theo tng i v tng hp tng x nghip.
Theo di tnh hnh thanh quyt ton ca cc khon thu, chi ph sn xut BHXH,
BHYT. Nhn bng chm cng v cc chng t khc lin quan, tnh lng v cc
khon c hng theo ch tng ngi. Tnh chnh xc cc khon tm vay v
cng n ca cng nhn vin vi x nghip trc khi tr lng cng nhn vin.
Trang 57

www.document.vn
- K ton nht k chung, k ton tng hp: l ngi chu trch nhim kim tra
tnh hp php, hp l ca chng t lp cc bt ton hch ton, tin hnh nhp cc
chng t vo chng trnh phn mm k ton sau a ra cc bo co cn thit
phc v cho vic qun l ca n v, ngoi nhim v lm cng tc k ton nht k
chung cn phi tng hp cc bo co ti chnh v bo co qun tr theo yu cu qun
l ti chnh ca x nghip.
- K ton cng trnh: Trc tip theo di cc cng trnh thi cng, tin hnh lp
k ton cng trnh: trc tip theo di cc cng trnh thi cng, tin hnh lp chng t
ban u, tng hp chng t ban u gi v ban ti chnh ca x nghip.
S 2.2: T chc b my k ton ca X nghip

K
K ton
ton trng
trng

K
K ton
ton
NKC,
NKC, k
k
ton
tng
ton tng
hp,
hp, k
k ton
ton
thanh
ton
thanh ton

K
K ton
ton
tin
lng,
tin lng,
BHXH,
BHXH, th
th
qu
qu

K
K ton
ton
TSC,
TSC, vt
vt
t
t

K
K ton
ton
i
cng
i cng
trnh
trnh

2.1.4.2 c im v cng tc k ton ti XN


Cc cng trnh, hng mc cng trnh ca x nghip thng ln v thi gian thi
cng di nn nin k ton x nghip p dng l theo nm (Thi gian bt u t
ngy 01/01 n ngy 31/12 nm dng lch)
n v tin t p dng l ng (VN).
Phng php tnh khu hao TSC l phng php khu hao theo ng
thng. Tc l, i vi TSC tnh khu hao theo nm s dng.

Trang 58

www.document.vn
Phng php k ton hng tn kho theo phng php bnh qun tng ln
nhp tnh v kim tra tnh hnh nhp-xut-tn vt t.
K ton tp hp chi ph sn xut v tnh gi thnh sn phm theo phng
php k khai thng xuyn v tnh thu theo phng php khu tr.
* Hnh thc s k ton:
X nghip Sng 11-3 l mt n v trc thuc cng ty c phn Sng
11 v do cng ty c nhiu x nghip nm ri rc khp ni t Bc vo Nam nn rt
kh cho vic tp hp chng t hng ngy ghi s k ton. Do vy, cng ty
quyt nh mi n v trc thuc cng ty phi t hch ton chi ph v xc nh kt
qu kinh doanh ca mnh sau bo co cho cng ty.
ph hp vi c im sn xut kinh doanh ca cng ty cng nh ca tng
x nghip, hnh thc s k ton m x nghip ang p dng l hnh thc s k ton
Nht k chung.
- c trng: L tt c cc nghip v kinh t pht sinh u c ghi vo s
nht k m trng tm l s nht k chung theo trnh t thi gian pht sinh v nh
khon k ton ca tng nghip v , sau ly s liu trn cc nht k ghi s
ci theo tng nghip v pht sinh.
Tuy nhin trn thc t do c im ca ngnh xy dng c s khc bit v
x nghip s dng phng php tp hp trc tip chi ph tnh gi thnh nn x
nghip n gin ha qu trnh tp hp chi ph. Hn na, vi vic s dng phn
mm k ton SAS gip cho vic tp hp chi ph sn xut tnh gi thnh d dng
hn.
* Cch thc s dng phn mm c th khi qut nh sau:
u tin k ton cn c vo cc chng t gc nhp s liu vo my. My
tnh s t ng ln cc s chi tit ti khon, s ci cc ti khon v cui cng l nht
k chung, bng cn i k ton. Phn tp hp cc chi ph sn xut kinh doanh trong
k cui k kt chuyn sang TK 154 k ton dng phng php th cng. Theo s
2.3

Trang 59

www.document.vn
* S 2.3: Quy trnh hch ton chi ph sn xut v tnh gi thnh sn phm
ti XN 11-3 thuc Cng ty C Phn Sng 11 (K ton my)

Cc
Cc chng
chng t
t
gc
gc

S chi tit
TK 621

S
S chi
chi tit
tit
TK
622
TK 622

S
S chi
chi tit
tit
TK
623
TK 623

S
S chi
chi tit
tit
TK
627
TK 627

Nht
Nht k
k chung
chung

S ci
TK 621

S
S ci
ci
TK
TK 622
622

S
S ci
ci
TK
TK 623
623

S ci
TK 627

S
S ci
ci TK
TK
154
154
K ton thc hin kt chuyn
My tnh t ng ln cc s sch

2.1.4.3 c im quy trnh cng ngh SX


Vic t chc hot ng x nghip c quy nh nh sau:
i vi cng trnh do cng ty trc tip nhn t Bn A, x nghip c giao
trn c s cn c vo iu kin v kh nng ca x nghip. Ban kinh t k hoch
nhn h s ti liu, gii quyt cc th tc v mt bng, ngun in nc thi cng.

Trang 60

www.document.vn
i vi nhng cng trnh do x nghip t tm kim th mi th tc do x
nghip t tin hnh lm v giao h s lu li ban kinh t k hoch v ban kinh t k
hoch c nhim v hng dn v thng qua hp ng trc khi trnh gim c k.
Sau khi c y cc th tc c th tin hnh thi cng c, x nghip phi lp
tin , bin php thi cng c gim c duyt mi k lnh thi cng.
S 2.4: Qu trnh hot ng thi cng ca mt cng trnh

Kho
st

Thit
k

Lp
d n

- Thi cng nn
- Thi cng th
- Phn hon thin

Sn
phm

2.1.4.4 Tnh hnh hot ng SXKD trong 3 nm tr li y c th hin qua


bng tng hp sau:

Nm

VT

Nm 2002

Nm 2003

Nm 2004

ng

18.458.080.495

27.663.597.072

30.870.900.083

ng

309.109.851

350.630.850

380.935.992

ng

11.886.202.045

7.253.420.977

12.968.201.690

ngi

235

439

250

/ngi

1.187.000

1.521.000

1.880.000

Ch tiu
Doanh
thu
Ngun
vn KD
Tng
ti sn
S
ngi
l
Thu
nhp
b/q
Trang 61

www.document.vn

Qua bng tng hp s liu trn cho thy: tnh hnh ca hot ng thi cng xy
lp ca x nghip trong 3 nm rt kh quan, c th ni l x nghip Sng 11-3 ni
ring v cng ty c phn Sng ni chung ngy cng pht trin v to c v th
vng chc trn th trng. iu c th hin doanh thu hot ng hng nm,
tnh hnh vn kinh doanh, mc thu nhp bnh qun ca ngi lao ng. i sng
ca ngi lao ng ngy mt nng cao.
2.2 Thc trng k ton tp hp chi ph sn xut v tnh gi thnh sn phm
X nghip Sng 11-3.
2.2.1 i tng v phng php tp hp chi ph sn xut X nghip Sng
11-3
Vi c im l mt doanh nghip hot ng trong lnh vc xy lp, x
nghip Sng 11-3 c nhng cn c ring xc nh i tng tp hp chi ph
sn xut v phng php tp hp chi ph sn xut.
2.2.1.1 i tng tp hp chi ph sn xut
Xut pht t c im sn phm, c im quy trnh sn xut ca ngnh xy
dng ni chung v X nghip Sng 11-3 ni ring quy trnh thi cng thng lu
di, phc tp, sn phm mang tnh n chic, c nh, mi cng trnh c mt thit
k k thut ring, mt n gi d ton ring gn vi mt a im nht nh. V vy,
p ng nhu cu qun l ca cng tc k ton tp hp chi ph sn xut v tnh gi
thnh sn phm, i tng tp hp chi ph sn xut x nghip c xc nh l cc
cng trnh, hng mc cng trnh. i vi n t hng sa cha nh ca cho bn
ngoi th i tng tp hp chi ph sn xut l theo tng n t hng t lc khi
cng cho n khi kt thc.
X nghip hng k phi lp bo co chi ph sn xut v gi thnh ca tng
cng trnh, hng mc cng trnh cho cp trn.
Trong thi gian thc tp ti X nghip Sng 11-3 thuc Cng ty c phn
Sng 11. thun tin cho cng tc k ton tp hp chi ph sn xut v tnh gi
thnh cc cng trnh v hng mc cng trnh; c cc cng trnh hon thnh v cc
Trang 62

www.document.vn
cng trnh cha hon thnh, trong bi lun vn ny, em xin trnh by s liu thc t
ca X nghip vi Cng trnh in Na Dng Lng Sn.
Khi cng ngy 1/1/2004

Kt thc ngy 31/3/2004

2.2.1.2 Phng php tp hp chi ph sn xut


Cc chi ph pht sinh x nghip Sng 11-3 thuc cng ty c phn Sng
11 thng l ln v lin quan n mt cng trnh nht nh. Nn, phng php
tp hp chi ph sn xut ti x nghip l phng php trc tip. i vi mi mt
cng trnh hay hng mc cng trnh th k ton tin hnh tp hp chi ph pht sinh
v qun l cht ch cc chi ph pht sinh thun li cho cng tc lp bo co v
tnh gi thnh cho mi cng trnh, hng mc cng trnh.
Hng thng, cc chi ph trc tip nh chi ph nguyn vt liu, chi ph s dng
my thi cng, chi ph sn xut chung pht sinh cng trnh, hng mc cng trnh
no th k ton tin hnh tp hp chi ph cho cc cng trnh, hng mc cng trnh
. Ring i vi chi ph nhn cng trc tip th phi tin hnh phn b chi ph cho
cc cng trnh, hng mc cng trnh.
Nh vy, cng vic chnh ca k ton l phi tp hp chi ph sn xut theo
cc thng t lc khi cng n khi hon thnh tnh gi thnh thc t ca sn
phm xy lp theo tng khon mc.
2.2.2 Ti khon v chng t k ton s dng
2.2.2.1 Ti khon s dng
Theo Quyt nh 1864/1998/Q-BTC ngy 16/12/1998 ca B Ti chnh, h
thng ti khon k ton ca x nghip gm 72 ti khon. Cc ti khon m x nghip
s dng tp hp chi ph sn xut v tnh gi thnh sn phm bao gm:
- Ti khon 621 Chi ph nguyn vt liu trc tip
- Ti khon 622 Chi ph nhn cng trc tip
- Ti khon 623 Chi ph s dng my thi cng
- Ti khon 627 Chi ph sn xut chung
- Ti khon 154 Chi ph sn xut kinh doanh d dang
Trang 63

www.document.vn
Ngoi ra k ton cn s dng cc ti khon lin quan nh: TK 111, 112, 141,
152, 153, 331, 334, 338,
2.2.2.2 Chng t s dng
Cc chng t lin quan m k ton ti x nghip s dng tp hp chi ph
sn xut v tnh gi thnh sn phm:
- Phiu nhp kho, phiu xut kho
- Cc ha n GTGT
- Hp ng giao khon
- Bng chm cng
- Giy ngh tm ng, giy thanh ton tin tm ng.

2.2.3 Quy trnh k ton tp hp chi ph sn xut


2.2.3.1 K ton tp hp chi ph nguyn vt liu trc tip
* Ni dung:
Do hnh thc khon trong thi cng ti x nghip nn chi ph nguyn vt liu
trc tip phc v cho qu trnh thi cng xy lp cng trnh chim t trng khng
nhiu trong gi thnh cng trnh xy dng.
x nghip, chng loi nguyn vt liu t m thng l bn nhn giao khon
chu trch nhim v phn nguyn vt liu dng cho cng trnh. Ngoi ra c th bn
A cung cp thm cc vt liu cn thit phc v cho thi cng cng trnh nh: Vng
treo u trn, s bt P70,v cc cng c, dng c cn thit i thi cng nh: gng
tay, giy vi,
* Phng php tp hp chi ph nguyn vt liu trc tip
K ton tp hp theo phng php trc tip, tc l chi ph nguyn vt liu trc
tip s dng cho cng trnh no th k ton c nhim v tp hp chi ph cho cng
trnh, hng mc cng trnh .
* TK s dng
Trang 64

www.document.vn
K ton s dng ti khon 621 Chi ph nguyn vt liu trc tip
Ti khon ny c m chi tit cho tng cng trnh, hng mc cng trnh.
* Quy trnh hch ton
Khi nhn thi cng cng trnh, n v thi cng c k hoch d ton tiu hao vt
t. Cn c vo d ton ny, vo tin thi cng cc b phn vt t xy dng c nhu
cu mua vt t cho tng t, vit Giy yu cu vt t trnh ln cho Ban kinh t-k
hoch xem xt tnh hnh v gim c ph duyt. Hoc trong qu trnh thi cng do
thiu vt t, cc b phn vt t vit giy ngh tm ng trnh ln gim c xin
cp vt t ( c trong kho).
Khi xut kho vt t phc v cho cng trnh, th kho ghi r s thc t xut ln
phiu xut kho. n gi xut kho l n gi khng c thu GTGT, trn c s k
ton cn c vo phiu xut kho tp hp chi ph nguyn vt liu trc tip, ghi:
N TK 621
C TK 152

: 8.001.160
:

8.001.160

Biu mu 2.1
Mu s: BMX nghip Sng 11-3

X3KT
Ln ban hnh:
01
Trang 1/1
GIY YU CU VT T

Knh gi: Gim c x nghip


phc v thi cng cng trnh Na Dng-Lng Sn
ngh n v cp vt t theo bng k sau y
a im giao ti kho Lng
Thi gian t ngy 2/1/2004 n ngy
TT

Tn vt t

n v

S lng

M s

Trang 65

www.document.vn
1
2
3
4
5

ng ni chng st
Vng treo u trn
S bt P 70
S bt P 70
S bt P 70

ci
ci
ci
ci
ci

Ngi yu cu

4
28
9
12
61

Ban KHVTCG

1717
3301
3315
8304
8914
Gim c

Biu mu 2.2

X nghip Sng 11-3

Mu s: 01-VT
Q s:
1864/1998/QBTC
Ngy 16-12-1998 ca
BTC
S 01/04

PHIU XUT KHO


Ngy 10/1/2004
N TK 621
C TK 152

H v tn ngi nhn: Trn Xun Minh


L do xut: phc v thi cng cng trnh in Z 110 KV - Na Dng -Lng Sn
Ti kho: Nguyn Th Lng
ST
T

Tn, nhn hiu,


quy cch, phm

M s

n v

S lng
Theo

Thc
nhp
4
28
9

cht
ng ni chng st

1717

Ci

CT
4

2
3

Vng treo u trn


S bt P 70

3301
3315

Ci
Ci

28
9

Thnh

gi

tin

10.500
16.541,

42.000

4
463.160
623.556 5.612.000
Trang 66

www.document.vn
4

S bt P 70

8904

Ci

12

12

S bt P 70

8914

Ci

61

61

88.000 1.056.000
13.573,
8

828.000
8.001.16

Cng

0
Ngy 10/1/2004
Ngi nhn

Ph trch cung tiu hng

Th
kho

Th trng n
KTT

Biu mu 2.3
Cng ty c phn Sng 11
X nghip Sng 11-3

S CT: 01-HV

BNG K THANH TON TM NG


TK 141-Tm ng
Ngy 10/3/2004

ST
T
I
1

H v tn: Trn Xun Minh


n v: i cng trnh Na Dng-Lng Sn
Thanh ton: Hon chi ph in, in thoi, thu xe, mua vt t.
Gi mua
Din gii

(cha c
thu)

S tin tm ng
S tin tm ng cc t chi

Thu

Gi thanh

GTGT

ton
219.132.398
219.132.398

Trang 67

www.document.vn
II

S tin chi k ny
Chng t c thu GTGT

21.421.011
5.562.211

325.081
325.081

21.746.092
5.887.292

505.000
434.400
4.622.811
15.858.800

50.500
43.440
231.141
0

555.500
477.840
4.853.952
15.858.800

S
H
172
199
004

III
1
2

Ngy
Ni dung
05/01/2004
Tin in thoi
03/02/2004
Tin in thoi
12/02/2004
Mua bu lng m
Chng t khng c thu GTGT
Thu xe vn

009

31/01/2004

chuyn
Thu xe vn

6.300.000

6.300.000

009
009
009
009
009

29/02/2004
29/02/2004
29/02/2004
29/02/2004
29/02/2004

chuyn
L ph ng gp
Tr tin in
Tr tin in
Tr tin in

8.700.000
260.000
321.600
144.000
133.200

8.700.000
260.000
321.600
144.000
133.200

Chnh lch

197.386.306
197.386.306

S tm ng khng ht
Chi ph sn xut ph sn xut qu s tm ng
K ton thanh
Ngi thanh ton

ton

K ton trng

K ton nh khon nh sau:


N TK 627

: 16.798.200

N TK 621

: 4.622.811

N TK 133

: 325.081

C TK 141

21.746.092

T cc phiu xut kho, bng k thanh ton tm ng, cc s chi tit thanh ton
vi ngi bn (i vi nguyn vt liu dng ngay khng qua kho), cui qu k ton
ln s chi tit ti khon chi ph nguyn vt liu trc tip TK 621.

Biu mu 2.4
Cng ty c phn
Sng 11

S CHI TIT TI KHON 621


Trang 68

Gim c

www.document.vn
X nghip Sng
11-3

T thng 1/2004 n thng 3/2004


Cng trnh in Na Dng-Lng Sn
S d u k:
TK
Din gii
PS N
M s

Xut vt t cho

Ngy

Ngy

CT
01-

CT

GS

10/01

10/01

30/01

30/01 CPNVL trc

04
KC
621
01HV
NT
P
03-

621

621148

152

tip
Trn X. Minh

621148

154

hon chi ph
Xut hng gia

621148

141

4.622.811

cng cho CT
Xc nh phi

621148

632

17.175.668

621148

3311

57.984.600

621148

154

10/03

10/03

10/03

10/03

11/03

11/03 tr DN Hng

PT
KC
-

XDCT
Kt chuyn

Hnh
Kt chuyn
31/03

PS c

8.001.160

8.001.160

31/03 CPNVL trc


tiip
Cng pht sinh

79.783.079
87.784.239
87.784.239
Ngy 31 thng 3 nm 2004
K ton trng

Cui qu k ton ln s ci ti khon 621.

Trang 69

S d

www.document.vn

Biu mu 2.5
Cng ty c phn
Sng 11
X nghip Sng

S CI TK 621

11-3

T thng 1/2004 n thng 3/2004


Cng trnh in Na Dng-Lng Sn
S d u k:

S
CT

Ng

Ng

TK

Din gii

PS N

PS c

01-

CT
10/0

GS
10/0 Xut vt t cho

04
KC-

1
30/0

1
lm CT
30/0 Kt chuyn

152

621
01-

1
10/0

1
CPNVL trc tip
10/0 Trn V. Minh

154

HV

3
10/0

3
hon chi ph
10/0 Xut hng gia

141

4.622.811
17.175.66

03-

3
11/0

3
cng cho CT
11/0 Xc nh phi tr

632
331

8
57.984.60

PT
KC-

3
31/0

3
DN Hng Hnh
31/0 Kt chuyn

621

NTP

S d

8.001.160
8.001.160

0
79.783.07

CPNVL trc tip

154

9
87.784.23 87.784.23

Cng pht sinh

9
Ngy 31 thng 3 nm

2004
K ton trng

Cn c vo s ci TK 621, k ton tin hnh kt chuyn ton b chi ph nguyn vt


liu trc tip pht sinh trong qu sang bn N ti khon chi ph sn xut kinh doanh
d dang TK 154 nh sau:
N TK 154
C TK 621

:
:

87.784.239
87.784.239
Trang 70

www.document.vn

2.2.3.2 K ton tp hp chi ph nhn cng trc tip


* Ni dung:
Chi ph nhn cng trc tip x nghip bao gm ton b tin lng, tin
cng, cc khon ph cp phi tr cho cng nhn trc tip thi cng (cng nhn trong
danh sch v cng nhn thu ngoi).
x nghip chi ph nhn cng trc tip chim t trng khng nh trong gi
thnh cc cng trnh, khong trn di 10%. Ch yu l chi ph tr cho cng nhn
thu ngoi. K ton hch ton vo ti khon 335. (Thc t ti x nghip).
Hin nay, x nghip p dng hai hnh thc tr lng: hnh thc tr lng theo
sn phm, hnh thc tr lng theo thi gian. Hnh thc tr lng theo sn phm i
vi cng nhn thu ngoi, tr lng theo thi gian i vi cng nhn trong danh
sch.
* Phng php tp hp
Trong qu I t thng 1 cho n thng 3 c 3 cng trnh thi cng, v vy k
ton phi tin hnh phn b tin lng cho cng trnh .
* TK s dng
K ton s dng ti khon 622 tp hp chi ph nhn cng trc tip pht
sinh trong qu.
Ti khon ny c m chi tit cho cc cng trnh, hng mc cng trnh.
* Quy trnh hch ton
Khi tin hnh thi cng gim c x nghip s tin hnh giao khon cho cc t,
i sn xut thng qua hp ng giao khon. Nhn cng cho cng trnh thi cng x
nghip ch yu l thu ngoi nn x nghip phi tin hnh k hp ng ngn hn vi
s lng cng nhn ph hp.
Trnh t k ton chi ph nhn cng trc tip c tin hnh nh sau:

Trang 71

www.document.vn
Di i sn xut tin hnh theo di tnh hnh lao ng ca cng nhn thng
qua Phiu xc nhn sn phm hoc khi lng hon thnh, Bng thanh ton lng,
Bng nghim thu khi lng hon thnh v gi ln Ban k ton x nghip k ton
tin hnh tnh lng, tr lng.
C th ti x nghip Sng 11 vic hch ton chi ph nhn cng nh sau:
Khi nhn c thi cng cng trnh, gim c s lm Hp ng giao khon
vi i thi cng.

Biu mu 2.6
CNG TY CP SNG

CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM

11

c lp T do Hnh phc

X nghip Sng 11-3


S 14/HGK-XN

H ni, ngy 01 thng 01 nm 2004


HP NG GIAO KHON

Cng trnh: ng dy 110 KV Na dng-Lng Sn


- Cn c vo quy nh khon cng trnh s 05/TCT- KTKH ngy 06 thng 01 nm
1998 ca Tng cng ty xy dng Sng .
Chng ti gm:
1-i din bn giao khon- X nghip Sng 11-3 (gi tt l bn A):
ng: Trn Xun Chnh

Chc v: Gim c

2-i din bn nhn giao khon BCHCT Z 110 KV Na Dng


ng: Trn Xun Minh

Chc v: Ch huy trng

Cng nhau tha thun, thng nht k kt hp ng giao khon vi cc iu khon


sau:

Trang 72

www.document.vn
iu 1: Ni dung cng vic: ng cho ng ch Trn Xun Minh chu trch
nhim thi cng xy lp cng trnh: Z 110 KV Na Dng-Lng Sn m bo an
ton cho ngi v thit b, p ng ng yu cu ca bn v thit k m bo cht
lng, m thut v tin cng trnh (150 ngy).
iu 2: Gi tr hp ng giao khon: 900.850.650
iu 3: Thi gian thc hin hp ng: thi gian bt u 01/01/2004, hon thnh
31/3/2004.
iu 4: Tm ng: 10% gi tr hp ng sau khi hp ng c hiu lc.
iu 5: Th thc thanh ton: Tin mt
iu 6: Ch thng pht: chm pht 10% gi tr hp ng.
iu 7: Trch nhim mi bn:

I DIN BN NHN KHON

I DIN BN GIAO

KHON
Biu mu 2.7
Cng ty c phn Sng

CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM

X nghip Sng 11-3

c lp T do Hnh phc

S: 14/HKT

H ni, ngy 31 thng 01 nm 2004

BN NGHIM THU KHI LNG HON THNH


Cng trnh ng dy in 110 KV Na Dng -Lng Sn
Thnh phn nghim thu:
ng: Trn Xun Chnh

Chc v: Gim c- Trng ban

B : T Th Dung

Chc v: TB KTVTCG y vin

ng: Trn Xun Minh

Chc v: Ch huy trng- i trng

Chng ti cng thng nht nghim thu khi lng nh sau:


TT

Ni dung cng vic

Khi

n gi

Thnh tin

Ghi

Trang 73

www.document.vn

lng

Nhn

ch

cng

Mng tr ct 4T 2420

m2

7.220.000

14.440.000

Bin bo th t ct

Ci

6.545.000

58.905.000

Mng bn 4T 2720

m2

5.025.000

15.075.000

Dy no DN 20-21

6.750.000

20.250.000

7.890.000

15.780.000

95

3.377.081

320.822.680

..

25

Bu lng neo
Cng

kin ca Ban nghim thu: t yu cu k thut, cht lng. ng nghim thu


thanh ton.
i thi cng

Ban KTVTCG

Trng ban nghim thu

Biu mu 2.8
Cng ty c phn Sng 11
X nghip Sng 11-3
B phn thu ngoi

Mu s : 01-LTL
Ban hnh theo Q s 1864/1998/Q-BT
Ngy 16 thng 12 nm 1998
BNG CHM CNG
Thng 1/2004

ca B Ti Chnh

Ngy trong thng


ST

H v tn

..

cng
TT

Quy ra cng
S cng
S
hng
cng
100%
DN
lng

..
1 Nguyn Vn Quang

.
..

30

30

2 m Mnh Linh

x
..

.
..

30

30

... ... ... .

28

30

....

Trang 74

www.document.vn

...
9 Nguyn Xun Bc
Tng
Ngi duyt

..

..

... ... ... .

.
..

30
261

30
270

Ph trch b phn

Ngi chm cng

T Bng chm cng, Bng nghim thu khi lng hon thnh k ton tin lng
tnh tin lng phi tr cho ngi lao ng:
i vi cng nhn thu ngoi th s cng lm vic tnh l 30 ngy

i vi lng thi gian:


Tin lng
phi tr cho
cng nhn

Mc lng khon
=

S ngy cng
x

lm trong

30 ngy

trong thng

thng

i vi tr lng sn phm:
Tin lng
phi tr cho
cng nhn

Khi lng
=

cng vic giao

trong thng

khon

n gi theo
hp ng

Biu mu 2.9

Cng ty c phn Sng 11


X nghip Sng 11-3
B phn thu ngoi

CNG HA X HI CH NGHA VIT


NAM
c lp T do - Hnh phc
H ni, ngy 31 thng 1 nm 2004

Trang 75

www.document.vn
BNG THANH TON TIN LNG THNG 1/2004 CNG TRNH IN
NA DNG - LNG SN

STT

H v tn

Chc v

Ngy

Lng

cng

khon

Ghi ch

Nguyn Vn Quang

i trng

30

1.299.206

m Mnh Linh

Cng nhn

28

1.147.259

..

Nguyn Xun Bc

Cng nhn

30

1.299.206

261

320.822.680

Cng
Ngi lp

K ton trng

Gim c

Hng thng, cn c vo Phiu xc nhn sn phm hoc khi lng hon


thnh, Bng thanh ton tin lng, k ton tp hp v ln s chi tit ti khon (do s
lng trang v k tnh gi thnh theo qu nn bi lun vn khng th trch y s
liu ca cc thng 2 v 3).
Theo nguyn tc hch ton chi ph nhn cng trc tip i vi cng trnh xy
lp: khng trch BHXH, BHYT, KPC tnh vo chi ph nhn cng. Trn chi ph
nhn cng th ch c lng tr cho cng nhn trong danh sch v cng nhn thu
ngoi. Cc khon trch BHXH, BHYT, KPC tnh vo chi ph sn xut chung.

Biu mu 2.10
Cng ty c phn
Sng 11
X nghip Sng

S CHI TIT TI KHON 622

11-3

T thng 1/2004 n thng 3/2004


Trang 76

www.document.vn
Cng trnh in Na Dng-Lng Sn
S d u k: 0
S
CT

Ng
y

QT

CT
31/0

L
QT

Ng
y GS

Din gii

TK

PS N

PS C

31/0

Trch qu lng

6224

1
31/0

1
31/0

thng 1/2004
Trch qu lng

8
6224

334

59.967.070
320.822.68

L
KC-

1
31/0

1
31/0

thng 1/2004
Kt chuyn chi

8
6224

335

622
QT

1
29/0

1
ph nhn cng
29/0 Trch qu lng

8
6224

154

L
KC-

2
29/0

2
thng 2/2004
29/0 Kt chuyn chi

8
6224

335

622
QT

2
30/0

2
30/0

ph nhn cng
Trch qu lng

8
6224

154

L
KC-

3
31/0

3
31/0

thng 3/2004
Kt chuyn chi

8
6224

335

622

ph nhn cng

154

380.789.75
0
17.375.948
17.375.948
6.497.958
6.497.958
404.663.65 404.663.65

Cng pht sinh

Ngy 31 thng 3 nm 2004


K ton trng

Cn c vo chng t gc k ton ln s chi tit chi ph nhn cng trc tip, k


ton ln s ci ti khon chi ph nhn cng trc tip TK 622.

Trang 77

www.document.vn

Biu mu 2.11
Cng ty c phn
Sng 11
X nghip Sng

S CI TI KHON 622
T thng 1/2004 n thng 3/2004

11-3

Cng trnh in Na Dng-Lng


Sn
S d u k: 0
S
CT

Ng
y

QT

CT
31/0

L
QT

Ng
y GS

Din gii

TK

PS N

PS C

S d

31/0

Trch qu lng

1
31/0

1
31/0

thng 1/2004
Trch qu lng

334

59.967.070
320.822.68

L
KC-

1
31/0

1
31/0

thng 1/2004
Kt chuyn chi

335

622
QT

1
29/0

1
ph nhn cng
29/0 Trch qu lng

154

L
KC-

2
29/0

2
thng 2/2004
29/0 Kt chuyn chi

335

622
QT

2
30/0

2
30/0

ph nhn cng
Trch qu lng

154

L
KC-

3
31/0

3
31/0

thng 3/2004
Kt chuyn chi

335

622

ph nhn cng

154

Cng pht sinh

6
Ngy 31 thng 3 nm

380.789.75
0
17.375.948
17.375.948
6.497.958
6.497.958
404.663.65 404.663.65
6

2004
K ton trng

Trang 78

www.document.vn
Cn c vo s ci ti khon 622 k ton kt chuyn chi ph nhn cng trc
tip TK 622 sang Bn N TK 154:
N TK 154
C TK 622

: 404.663.656
:

404.663.656

2.2.3.3 K ton tp hp chi ph s dng my thi cng


* Ni dung:
Chi ph s dng my thi cng dng tp hp v phn b chi ph s dng xe,
my thi cng phc v trc tip cho hot ng xy lp cng trnh.
Chi ph s dng my thi cng k ton hch ton ch yu l cc khon: chi ph
tin lng nhn vin iu khin my, chi ph nguyn vt liu chy my, chi ph khu
hao, chi ph mua ngoi v chi ph bng tin khc phc v thi cng.
Chi ph s dng my thi cng x nghip chim t l khng nhiu. C th ni
l chi ph t nht trong cc chi ph tp hp trong k.
* Phng php tp hp :
K ton s dng phng php tp hp trc tip, chi ph s dng my thi cng
ca cng trnh no th tp hp trc tip cho cng trnh .
* TK s dng
K ton s dng TK 623 chi ph s dng my thi cng tp hp cc
khon mc chi ph ny.
Ti khon ny c m chi tit cho tng cng trnh, hng mc cng trnh.
* Quy trnh hch ton
Ti x nghip, chi ph phc v cho cng trnh ch yu l chi ph nguyn liu
cho chy my v cc chi ph tin lng, chi ph bng tin khc. Chi ph thu my x
nghip hch ton vo chi ph sn xut chung.
Trn c s i trng cc i lp giy ngh hon ph, k ton tin hnh lp
Bng k thanh ton tm ng nh sau:
Trang 79

www.document.vn

Biu mu 2.12
S CT: 08Cng ty c phn Sng 11
X nghip Sng 11-

HV

3
BNG K THANH TON TM NG
TK 141-Tm ng
Ngy 28/2/2004
H v tn: Minh Phng
n v: i cng trnh Na Dng-Lng Sn
Thanh ton: Hon chi ph xng du, cc khon chi khc phc v cng trnh.
Gi mua
Thu
ST
Gi thanh
Din gii
(cha c
GTG
T
ton
thu)
T
I
S tin tm ng
27.252.805
1 S tin tm ng cc t chi
27.252.805
II
S tin chi k ny
Chng t c thu GTGT
S
H

Ngy

Ni dung
Trang 80

www.document.vn

Chng t khng c thu GTGT


Ph xng du + ph
khc
III

1.440.466

1.440.466

1.440.466

1.440.466
25.812.339

Chnh lch

Ngi thanh ton

K ton

K ton thanh ton

Gim c

trng

Trong k k ton tin hnh phn b chi ph sa cha ln TSC cho cc cng trnh
theo quy nh ca Cng ty theo cng thc sau:
S tin trch
S tin
KHSCL TSC

trong thng

Tng s Km

S Km ca tng cng
trnh

ca cc CT

Biu mu 2.13
Cng ty c phn Sng 11

S CT: 01-

KHTSC
PHN B CHI PH SA CHA LN TSC
CHO CC CNG TRNH S DNG
Thng 2/2004
Bin s xe: 28H -1107
Li xe: Minh Phng

Trang 81

www.document.vn

- Cn c theo Q s 70 CT/TCKT ngy 1/12/1999 ca gim c Cng ty


Sng 11 quy nh v cng tc sa cha ln TSC.

- Cn c phn cp qun l ti chnh v hch ton kinh doanh ngy 30/09/2002


ca cng ty phn cp cho cc n v thnh vin trc thuc cng ty.
K ton trch ngun sa cha ln TSC phn b cho cc n v s dng
Nguyn gi xe t 28H-1107 : 47.000.000
T l trch

: 15%/nm

S tin trch trong thng 2/2004: 587.500


TT

Tn cng trnh

S Km

S tin KH SCL

Cng trnh Na Dng-Lng Sn

700

145.833

Cng trnh o Ngang

1380

287.500

Cng trnh Ngha L

740

154.167

2820

587.500

Tng cng
N TK 623

K
nhn

: 587.500

C TK 335 :

587.500
Ngy 28/2/2004

K ton thanh ton

K ton trng

Gim c

Cn c vo cc bng k thanh ton tm ng, bng phn b chi ph sa ch ln


TSC cho cc cng trnh s dng v cc chng t khc lin quan, k ton ln s chi
tit ti khon chi ph s dng my thi cng
Biu mu 2.14
Cng ty c phn
Sng 11
X nghip Sng

S CHI TIT TI KHON 623


T thng 1/2004 n thng 3/2004

Trang 82

www.document.vn
11-3
S

Ngy

Ng

CT

CT

y GS

69-C

22/03

KC6231
08HV
KC6232
01KHS
C
KC6234
08HV
KC6237

31/03
28/02
31/03

28/02

31/03
28/02
31/03

22/0

Cng trnh in Na Dng-Lng Sn


S d u k:
TK
Din gii

M s
138

PS N

PS C

Chi ph nhn cng

62314

4.571.39

iu khin xe
31/0 Kt chuyn chi ph

8
62314

111

3
my thi cng
28/0 Hon chi ph vt

8
62324

154

2
liu
31/0 Kt chuyn chi ph

8
62324

141

154

3
28/0
2

my thi cng
Trch trc khu

0
1.440.46
6
1.440.46
6

62344
8
62344

335

3
my thi cng
28/0 Chi ph dch v

8
62374

154

2
mua ngoi
31/0 Kt chuyn chi ph

8
62374

141

154

my thi cng

4.571.39

hao sa cha
31/0 Kt chuyn chi ph

Cng pht sinh

145.833
145.833
287.092

6.444.78

287.092
6.444.78

Ngy 31 thng 3 nm
2004
K ton trng

Trn c s s liu ca s chi tit, k ton ln s ci TK 623

Trang 83

www.document.vn

Biu mu 2.15

Cng ty c phn
Sng 11
X nghip Sng
11-3
S

Ngy

Ng

CT

CT

y GS

69-C

22/03

KC6231
08HV
KC6232
01KHS
C
KC6234
08HV
KC6237

31/03
28/02
31/03

28/02

31/03
28/02
31/03

22/0
3

S CI TI KHON 623
T thng 1/2004 n thng 3/2004
Cng trnh in Na Dng-Lng Sn
S d u k: 0
TK
Din gii

138

PS N

Chi ph nhn cng

4.571.39

iu khin xe
111
31/0 Kt chuyn chi ph
3
my thi cng
28/0 Hon chi ph vt

28/0
2

my thi cng

4.571.39
0
1.440.46
6
1.440.46

154

Trch trc khu

hao sa cha
335
31/0 Kt chuyn chi ph
3
my thi cng
28/0 Chi ph dch v

my thi cng
Cng pht sinh

145.833

154

2
mua ngoi
141
31/0 Kt chuyn chi ph
3

S d

154

2
liu
141
31/0 Kt chuyn chi ph
3

PS C

145.833
287.092

154
6.444.78

287.092
6.444.78

Trang 84

www.document.vn
Ngy 31 thng 3 nm 2004
K ton trng
K ton nh khon:
N TK 154
C TK 623

: 6.444.781
:

6.444.781

2.2.3.4 K ton tp hp chi ph sn xut chung


* Ni dung
x nghip, chi ph sn xut chung chim t l ln trong gi thnh cng
trnh, hng mc cng trnh hon thnh. Khong trn di 70%.
Nh cc doanh nghip xy lp khc, ton b chi ph thu my c tp hp
vo chi ph s dng my thi cng, tuy nhin x nghip th tt c nhng chi ph
c tp hp vo chi ph sn xut chung.
Chi ph sn xut chung bao gm cc khon mc: Chi ph tin lng cho b
phn gin tip, cc khon trch BHXH, BHYT, KPC ca nhn vin qun l v
cng nhn trc tip xy lp, chi ph nguyn vt liu, cng c dng c, chi ph khu
hao TSC (ngoi khu hao my thi cng), chi ph dch v mua ngoi v chi ph
bng tin khc.
* Phng php tp hp
K ton tp hp chi ph sn xut theo phng php trc tip. Chi ph sn xut
chung pht sinh cng trnh, hng mc cng trnh no th tp hp cho cng trnh v
hng mc cng trnh .
* TK s dng:
K ton tp hp chi ph sn xut chung pht sinh trong k vo ti khon 627.
Ti khon ny c m chi tit cho tng tiu khon v cho tng hng mc cng
trnh. Vi mi tiu khon tng ng vi cc chi ph lin quan.
* Quy trnh hch ton

Trang 85

www.document.vn
V chi ph sn xut chung x nghip chim t l ln trong gi thnh cc
cng trnh, hng mc cng trnh. V cc chi ph ny c tp hp chi tit theo tng
tiu khon (ti khon cp 2) nn qa trnh tp hp chi ph sn xut chung nh sau:
* TK 6271 Chi ph tin lng cho b phn gin tip
Ti khon ny bao gm cc khon tin lng, ph cp lng, cc khon trch
BHXH, BHYT, KPC theo t l quy nh (19%).
i vi mi cng trnh, k ton tin hnh tp hp chi ph cho cng trnh .
Tuy nhin cng vi cng trnh Na Dng khi cng, th x nghip cn c cng trnh
khc ng thi cng nh cng trnh Ngha L Yn Bi, cng trnh o Ngang. Do
vy k ton tin hnh phn b tin lng cho tng hng mc cng trnh. Bng phn
b tin lng v cc khon trch trn lng nh sau: (trich bng phn b tin lng
thng 1/2004).

Biu mu 2.16 Danh sch lao ng tin lng thng 1/2004

Trang 86

www.document.vn

Biu mu 2.17: Bng thanh ton tin lng thng 1/2004

Trang 87

www.document.vn

Biu mu 2.18: Bng phn b tin lng thng 1/2004

Trang 88

www.document.vn

- Trong : Tin lng phi tr = 290.000 x H s bc lng


Tng lng phi tr = Tin lng phi tr + Ph cp (trch
nhim, ca 3,..)
Ph cp = Mc lng ti thiu x H s ph cp
Trang 89

www.document.vn
Trong qu c 3 cng trnh cng thi cng, tp hp ng chi ph sn xut
chung ca tng cng trnh. x nghip, tin lng phn b cho cc cng trnh (tin
lng theo u thu) do Ban Kinh t k hoch cung cp s liu. K ton tin hnh
phn b tin lng v cc khon trch theo Biu mu 2.18.
Cc khon trch BHXH, BHYT, KPC c tnh vo chi ph sn xut chung.
Khon trch BHXH, BHYT, KPC trong thng 1/2004 nh sau:
N TK 627(6271)

:9.489.688

C TK 338

9.489.688

- TK 3383

: 1.653.435 (15%x11.022.900)

- TK 3382

: 7.615.795 (2%x380.789.750)

- TK 3384

: 220.458 ( 2%x11.022.900)

Kinh ph cng on trch trn tin lng cng nhn thu ngoi + tin lng
cng nhn thuc danh sch x nghip.
Cc thng 2 v 3 cng tp hp tng t.
Hon chi ph lng + cc khon trch np + hon thanh ton lng trong qu:
213.320.351 ( bao gm cc khon trch trn lng ca cng nhn thuc danh
sch x nghip).
* Chi ph nguyn vt liu TK 6272
Nguyn vt liu khng xut dng cho cng trnh Na Dng tnh vo chi ph
sn xut chung.
* Chi ph cng c dng c TK 6273
Trong k xut dng cng c, dng c trong x nghip v dng c ngoi x
nghip. K ton cn c vo phiu xut kho cng c dng c ghi s k ton nh
sau:

+ Cng c, dng c ngoi x nghip dng cho cng trnh:


N TK 627 (6273)

: 26.698.527
Trang 90

www.document.vn
C TK 335

26.968.527

+ Cng c, dng c trong x nghip dng cho cng trnh:


N TK 627 (6272)

: 265.491

C TK 153(1531)

265.491

Biu mu 2.19
X nghip Sng 11-3

Mu s: 01-VT
Q s:
1864/1998/QBTC
Ngy 16-12-1998 ca
BTC
S 05/04

PHIU XUT KHO


Ngy 10/1/2004
N TK 6273
C TK 1531

H v tn ngi nhn: Ng Vn Nam (i Trn Vn Minh)


L do xut: trang b BHL cho CN lm vic ti CT in Z 110 KV
Ti kho: Nguyn Th Lng
S lng
Th
ST

Tn, nhn hiu, quy

cch, phm cht

The

nh

CT

130

Thnh

gi

tin

109.09

Qun o k thut

2
130

109.091

Giy vi

7
130

16.400

16.400

M nha

3
400

ci

10.000
130.00

10.000

n kh u cp
Cng

130.000
265.491

Cng thnh tin: Hai trm su mi lm nghn bn trm chn mi mt


ng chn.

Trang 91

www.document.vn

Ph trch cung tiu

Ngi nhn

Th

KT

Ngy 10/1/2004
Th trng n

hng

kho

* Chi ph khu hao ti sn c nh TK 6274


Ngoi my thi cng, cc my mc thit b khc dng cho thi cng cng trnh
u phi trch khu hao. Hng thng, cn c vo bng tnh khu hao TSC, k ton
vo s sch v nh khon.

Trang 92

www.document.vn
Biu mu 2.20
Cng ty c phn Sng 11
Bng ng k trch khu hao
Theo Q 206/Q-BTC Ngy 12/12/2003

Trang 93

www.document.vn

Biu mu 2.21
Cng ty c phn Sng 11
X nghip Sng 11-3
BNG PHN B KHU HAO TSC CHO CC CNG TRNH
Thng 1/2004

- Cn c k hoch trch khu hao nm 2004 ca X nghip 11-3 ng k vi


cng ty.

- Cn c vo tnh trng TSC ang s dng cc cng trnh v phc v qun


l. K ton trch khu hao TSC v phn b cho cc i s dng trong thng
1/2004.
T

Tn ti sn

T
1

Nguyn gi

My kinh v kin in t
NF

KH thng
1/2004

29.700.000

495.000

CT SD ti sn
o Ngang

My kinh v in t

30.027.000

500.450

Kho x nghip

My t thy lc

42.869.285

510.349

Na Dng

My trn b tng 320l

19.523.810

325.397

Ngha L

...

24

My iu ha Trane

14.800.000

246.667

1.563.272.696

20.231.175

Cng

N TK 6274
C TK 214 :

Phc v qun l

: 510.349
510.349
Trang 94

Ghi
ch

www.document.vn

Ngi lp

K ton trng

Gim c

Theo Q 206/2003/Q-BTC ngy 12/12/2003 ca B trng B Ti Chnh


v ban hnh ch qun l, s dng v trch khu hao ti sn c nh. X nghip
trch khu hao theo phng php ng thng nh sau:
- Mc khu hao bnh qun nm:
Mc khu hao bnh qun
nm

Nguyn gi TSC

S nm s dng

- Mc khu hao bnh qun thng:


Mc khu hao bnh qun
thng

Mc khu hao bnh qun nm

12

V d nh My t thy lc c nguyn gi: 42.869.285, thi gian khu hao


l 5 nm. Theo cng thc trn th khu hao cho thng 1/2004 ca My t thy lc
l:
Mc khu hao bnh
qun thng

42.869.285

5 x 12

510.349

- Tng khu hao trong cc thng 1+2+3 l:


N TK 627 (6274)

: 1.825.047

C TK 214 :

1.825.047

* Chi ph dch v mua ngoi TK 6277


Gm cc chi ph in nc, in thoi, chi ph thu xe,phc v cho cng
trnh. Cn c vo cc chng t: Bng k thanh ton tin tm ng, Giy bo N ca
ngn hng, k ton nh khon nh sau:
N TK 627 (6277)

: 300.114.996

Trang 95

www.document.vn
C TK 112

150.000

C TK 141 :

44.462.139

C TK 331 :

255.502.857

* Chi ph khc bng tin-TK 6278


Gm cc chi ph: chi bi dng Tt cho cng nhn vin, chi thanh ton n
b t thi cng. K ton cn c vo cc bng k chi ph khc bng tin nh khon
nh sau:
N TK 627 (6278)
C TK 111 (1111)
C TK 141 :

: 53.074.875
:

4.350.000
48.724.875

Trn c s tp hp chi ph sn xut chung theo tng khon mc v cc chng


t lin quan, k ton ln s chi tit ti khon 627 v s ci ti kho
Biu 2.22
Cng ty c phn
Sng 11
X nghip Sng
11-3

S CHI TIT TI KHON 627


T thng 1/2004 n thng 3/2004

Cng trnh in Na Dng-Lng Sn


S d u k
Ngy Ngy
TK
S dS CT
Din gii
M s
PS N
PS C
CT
GS

Hon chi ph lng,


CPC-01 31/03 31/03
cc khon trch .
627148 141, 338 213.320.351
KCKt chuyn chi ph
213.320.35
31/03 31/03
6271
chung
627148
154
1
Xut CCDC,
CPC30/03 30/03 BHL, CCDC
1531,
05-04
ngoi
627248
335
26.964.018
KCKt chuyn chi ph
31/03 31/03
6272
chung
627248
154
26.964.018
Chi ph khu hao
CPC-04 30/03 30/03
TSC
627448
2141
1.825.047
Trang 96

www.document.vn
KC6274
CPC07
KC6277
CPC6278
KC6278

31/03 31/03
30/03 30/03
31/03 31/03
30/03 30/03
31/03 31/03

Kt chuyn chi ph
chung
627448
Chi ph dch v mua

154

1.825.047

ngoi
Kt chuyn chi ph

627748 111,112 300.114.996

chung
Chi ph khc bng

627748

tin
Kt chuyn chi ph

627848 111, 141

chung

627848

300.114.99
154

6
53.074.875

154

Cng pht sinh

53.074.875
595.299.28
595.299.287

Ngy 31 thng 3 nm 2004


K ton trng

Biu mu 2.23
Cng ty c phn
Sng 11
X nghip Sng

S CI TI KHON 627
T thng 1/2004 n thng

11-3

S
CT

Ng
y

CPC-

CT
31/0

01
KC-

3/2004
Cng trnh in Na Dng-Lng Sn
S d u k
Ng
y GS

Din gii

TK

PS N

31/0 Hon chi ph lng,

141,

213.320.35

3
31/0

3
cc khon trch
31/0 Kt chuyn chi ph

338

6271
CPC-

3
30/0

3
chung
30/0 Xut CCDC, BHL,

05-04
KC-

3
31/0

3
CCDC ngoi
31/0 Kt chuyn chi ph

6272

chung

PS C

213.320.35
154
1531,
335
154

1
26.964.018
26.964.018

Trang 97

S
d

www.document.vn
CPC-

30/0

30/0 Chi ph khu hao

04
KC-

3
31/0

3
TSC
31/0 Kt chuyn chi ph

2141

6274
CPC-

3
30/0

3
chung
30/0 Chi ph dch v mua

154
111,11

07
KC-

3
31/0

3
ngoi
31/0 Kt chuyn chi ph

6277
CPC-

3
30/0

3
chung
30/0 Chi ph khc bng

154
111,

6278
KC-

3
31/0

3
tin
31/0 Kt chuyn chi ph

141

53.074.875

6278

154

53.074.875
595.299.28 595.299.28

chung

1.825.047
1.825.047
300.114.99
6
300.114.99

Cng pht sinh

7
7
Ngy 31 thng 3 nm 2004
K ton trng

K ton tin hnh kt chuyn chi ph sn xut chung sang ti khon chi ph
sn xut kinh doanh d dang TK 154
N TK 154

: 595.299.287

C TK 627:

595.299.287

2.2.3.5 K ton tp hp chi ph tnh gi thnh


Cui qu x nghip tnh gi thnh cho cng trnh hon thnh trn c s tp
hp cc chi ph pht sinh: Chi ph nguyn vt liu trc tip, chi ph nhn cng trc
tip, chi ph s dng my thi cng, chi ph sn xut chung sang bn N ti khon
154.
i vi cng trnh Na Dng k ton tp hp chi ph theo nh khon sau:
N TK 154
C TK 621 :
C TK 622 :

1.094.191.963
87.784.239
404.663.656

C TK 623 :

6.444.781

C TK 627 :

595.299.287
Trang 98

www.document.vn
2.2.4 K ton tnh gi thnh SPXL X nghip Sng 11-3.
2.2.4.1 i tng tnh gi thnh
Ti cng ty c phn Sng 11-X nghip Sng 11-3, i tng tnh gi
thnh v i tng tp hp chi ph sn xut u l cc cng trnh, hng mc cng
trnh, cc n t hng sa cha.
2.2.4.2 K tnh gi thnh
Vi cc cng trnh, hng mc cng trnh ln, thi gian ko di th k tnh gi
thnh c th theo nm. i vi cng trnh nh cng trnh Na Dng th k tnh gi
thnh theo qu.
Nh vy, k tnh gi thnh ca x nghip c th theo qu, nm ty theo tng
cng trnh, hng mc cng trnh.
2.2.4.3 Xc nh sn phm d dang X nghip
phc v cho yu cu k ton v qun l, k ton x nghip tin hnh nh
gi sn phm d dang v tnh gi thnh xy lp tng qu, nm. Vic tnh gi thnh
sn phm d dang ph thuc vo phng thc thanh ton gia bn ch u t v
cng ty. Cng ty thng quy nh thanh ton sn phm xy lp khi hon thnh theo
cng trnh, hng mc cng trnh, v c tnh theo chi ph thc t pht sinh ca
cng trnh tng giai on.
i vi cng trnh in Na Dng Lng Sn tin thi cng trong 3 thng
(qu) hon thnh v t gi tr s dng nn khng c sn phm d dang. ng
thi, chi ph thc t pht sinh trong k ca khi lng xy lp c thc hin chnh
l gi thnh thc t ca cng trnh trn.

2.2.4.4 Phng php tnh gi thnh


X nghip p dng phng php tnh gi thnh trc tip cho tng cng trnh
trn c s chi ph tp hp c trong k: Chi ph nguyn vt liu trc tip, chi ph
nhn cng trc tip, chi ph s dng my thi cng, chi ph sn xut chung.

Trang 99

www.document.vn
Khi cng trnh quyt ton (bn A chp nhn thanh ton), k ton xc nh gi
thnh thc t theo cng thc:
Gi thnh thc t = Chi ph khi lng d dang u k + Chi ph sn xut tp
hp trong k Chi ph khi lng d dang cui k.
Gi thnh thc t khi lng xy lp hon thnh bn giao ca cng trnh in
Na Dng Lng Sn l: 1.094.191.963 .
2.2.4.5 K ton gi thnh x nghip
Cn c vo S ci cc ti khon 621, 622, 623, 627. K ton tin hnh ln S
ci TK 154.
Biu 2.24
Cng ty c phn
Sng 11
X nghip Sng
11-3

S CI TI KHON 154
T thng 1/2004 n thng 3/2004

Cng trnh in Na Dng Lng Sn


S d u k
S Ng Ng
TK
Din gii
PS N
PS C
CT y CT y GS

KC- 31/0 31/0 Chi ph nguyn


621
KC-

3
31/0

3
31/0

vt liu trc tip


Chi ph nhn

621

87.784.239

622
KC-

3
31/0

3
31/0

cng trc tip


Chi ph s dng

622

404.663.656

623
KC-

3
31/0

3
31/0

my thi cng
Chi sn xut

623

6.444.781

627
KC-

3
31/0

3
31/0

chung
Kt chuyn sang

627

595.299.287

632

TK gi vn HB

632

Cng pht sinh

S d

1.094.191.96

1094191963
1.094.191.96

Ngy 31 thng 3 nm 2004


K ton trng

Trang 100

www.document.vn
Cui cng l s nht k chung.

Biu 20: Nht k chung thng 1/2004

Trang 101

www.document.vn

Biu 21: Nht k chung thng 2/2004

Trang 102

www.document.vn

Biu 22: Nht k chung thng 3/2004

Trang 103

www.document.vn

CHNG 3
MT S GII PHP NHM HON THIN CNG TC K TON TP
HP CHI PH V TNH GI THNH SN PHM TI X NGHIP SNG
11-3 THUC CNG TY C PHN SNG 11.

3.1 S cn thit v hon thin cng tc k ton tp hp chi ph v tnh gi


thnh.
Qua nghin cu trn c l thuyt v thc tin, chng ta c th thy r vai tr
quan trng ca chi ph v gi thnh trong hot ng qun l ca doanh nghip.
tn ti v pht trin trong th trng cnh tranh gay gt nh hin nay, cc doanh
nghip xy lp ni chung, X nghip Sng 11-3 thuc cng ty c phn Sng
11 ni ring u quan tm n vn tit kim chi ph, h gi thnh sn phm nhm
mc tiu ti a ha li nhun. Hon thin cng tc k ton tp hp chi ph v tnh
gi thnh sn phm l mt trong nhng yu t quan trng p ng yu cu .
Chi ph v gi thnh sn phm c ngha thit thc vi cc nh qun tr
doanh nghip. Gip cho cc nh qun tr doanh nghip ra c cc quyt nh ph
hp cho vic m rng hay thu hp quy m hot ng sn xut kinh doanh. Gip cho
cc nh qun tr doanh nghip a ra c mc gi d ton cc cng trnh, phc v
hu ch trong vic tham gia d thu ca doanh nghip.
Vi xu hng hi nhp ca nn kinh t nc ta vi nn kinh t khu vc v
nn kinh t th gii th i hi h thng k ton trong k ton tp hp chi ph v

Trang 104

www.document.vn
tnh gi thnh sn phm Vit Nam ngy cng hon thin, ph hp vi chun mc
Quc t.
Nh vy, hon thin cng tc k ton tp hp chi ph v tnh gi thnh sn
phm l cn thit m thc t ang t ra khng ch X nghip Sng 11-3 m
ngay c cc doanh nghip hot ng sn xut kinh doanh hin nay.

3.2 Nhn xt nh gi v cng tc k ton tp hp chi ph v tnh gi thnh ti


X nghip Sng 11-3.
Thi gian thc tp ti X nghip Sng 11-3, c s gip ca cc c
ch, anh ch trong Ban k ton. Em c tm hiu, thu nhn nhng kin thc rt
b ch. Mc d thi gian tm hiu khng nhiu, song vi s nhit tnh ca bn thn
v lng mong mun c gp phn nh b nhng kin thc c hc trng
vo cng tc k ton ca X nghip, em xin mnh dn a ra nhng kin nhn xt
ca mnh v cng tc tp hp chi ph v tnh gi thnh sn phm X nghip Sng
11-3.
Qua nghin cu thc trng cng tc k ton ca x nghip, em nhn thy x
nghip c nhng u im sau:
3.2.1 Nhng u im
* V t chc b my qun l
X nghip xy dng c b my qun l cht ch, gn gng, hiu qu.
Cc Ban phc v c hiu qu v c th tip cn vi tnh hnh thc t ti cng
trng. Do vy, cc thng tin cn thit trong vic gim st k thut, qu trnh lp t
thi cng lun lun c cung cp ph hp vi yu cu qun l v sn xut kinh
doanh ca x nghip. T , to iu kin cho x nghip ch ng trong lp t thi
cng v quan h vi khch hng, nng cao uy tn ca x nghip trn th trng.
- M hnh qun l trc tuyn chc nng gip cho x nghip pht huy c
kh nng sn c ca bn thn v khc phc c nhc im tn ti.

Trang 105

www.document.vn
- S phn cp chc nng qun tr hp l to iu kin thun li cho cc nh
qun l c th c lp gii quyt cng vic thuc phm vi chc nng ca mnh.
- Ch th trng v trch nhim c nhn c thc hin nghim ngt.
* V t chc sn xut
X nghip p dng khon gn n tng i thi cng nn X nghip tit
kim c chi ph qun l, chi ph gin tip, nng cao thc trch nhim v quyn
lm ch cho cc i cng trnh thi cng. ng thi s phi hp cht ch gi cc
Ban lun m bo cho x nghip l mt khi thng nht, gp phn vi cc i thi
cng hon thnh cng trnh vi chi ph thp nht.
* V b my k ton
B my k ton x nghip c t chc cht ch, lm vic khoa hc, cn b
k ton c trnh , nng lc, nhit tnh, c b tr hp l to iu kin nng cao
trch nhim trong cng vic c giao, cng tc k ton lm tt gp phn c lc
vo cng tc qun l kinh t ti chnh ca x nghip.
* V cng tc hch ton k ton
Cng tc k ton ti x nghip thc s th hin v pht huy c vai tr
trong vic cung cp thng tin.
- V ti khon s dng v phng php k ton
X nghip c h thng chng t ban u y , hp php, hp l v
tun th theo h thng ti khon theo ch k ton mi c sa i b sung theo
thng t 89/2002 TT-BTC ca B Ti Chnh.
X nghip s dng theo phng php k khai thng xuyn hch
ton. Phng php ny tng i ph hp vi c im sn xut kinh doanh, kh
nng v yu cu qun l ca x nghip. N cho php phn nh kp thi v thng
xuyn tnh hnh s dng nguyn vt liu, s hot ng ca ti sn cng nh mi
hot ng sn xut kinh doanh ca x nghip.
- V h thng s sch k ton

Trang 106

www.document.vn
X nghip p dng theo hnh thc S Nht k chung. Hnh thc ny k
ton khng phi lp nhiu s sch k ton. Hin nay, x nghip s dng phn mm
SAS, tc l k ton cn c vo cc chng t gc, nhp s liu vo my. My tnh s
t ng ln cc s k ton lin quan (s chi tit ti khon, s ci cc ti khon) v
cui cng l S Nht k chung. V th, cng vic ca k ton khng qu nhiu m
ch i hi chnh xc ngay khu u.
Cc mu biu k ton c p dng phn nhiu ng theo quy nh v ph
hp vi vic p dng phn mm k ton.
H thng s sch ca x nghip c trnh by r rng, chi tit v khoa
hc. Thun tin cho vic theo di v ln cc bo co qun tr.
- V cng tc hch ton chi ph sn xut ti x nghip
Chi ph nguyn vt liu trc tip: Nguyn vt liu trong kho x nghip lun
c qun l cht ch v cung cp y cho cc cng trnh. Hn na, nguyn vt
liu mua v s dng ngay cho cc cng trnh nn thun tin cho k ton ghi s
nhanh chng d dng v gim bt phn chi ph qun l ca x nghip. Chi ph
nguyn vt liu trc tip x nghip chim t trng thp trong gi thnh cng trnh,
nn vic tp hp, tnh ton khon mc chi ph ny cho cc cng trnh n gin hn
v chnh xc hn.
Chi ph nhn cng trc tip: Ti x nghip, k ton cng trnh theo di chi
ph nhn cng mt cch cht ch, chnh xc thng qua Bng chm cng, Hp ng
khon, Bn nghim thu khi lng hon thnh. V cui thng k ton lp Bng
thanh ton tin lng cho tng i tng gip cho vic qun l s cng nhn trong,
ngoi i x nghip c th, r rng, ngoi ra cn gip cho k ton x nghip gim bt
c khi lng ln cng vic cui thng.
Hnh thc tr lng theo sn phm cho cng nhn sn xut khuyn khch
cng nhn nng cao nng sut lao ng, khai thc c ni lc ca x nghip cng
nh nng cao hiu sut s dng sc lao ng. Nh vy, cng nhn sn xut va
thc c gng, va em li li ch cho cng ty.

Trang 107

www.document.vn
Chi ph s dng my thi cng: Khon mc chi ph ny c tp hp ring
cho tng cng trnh v c hch ton tng i chnh xc.
Chi ph sn xut chung: Ti x nghip, khon mc chi ph ny chim t
trng ln nht trong gi thnh cc cng trnh v c k ton hch ton ring cho
cc cng trnh , nn tng i chnh xc, nhanh chng v hiu qu gip cho cng
tc tnh gi thnh thun tin hn.
* V vic p dng h thng my tnh trong hch ton ca XN
Vic p dng phn mm k ton, gip cho khi lng cng vic m k
ton phi lm gim i rt nhiu. iu ny cho thy s tip cn vi cng ngh thng
tin phc v trong hot ng sn xut ca x nghip rt nhanh chng v n ph hp
vi c im l mt doanh nghip hot ng trong lnh vc xy lp.
Hn na, phn mm k ton gip ch rt nhiu trong vic x l, lu tr thng
tin k ton.
3.2.2 Nhng mt hn ch
Cng tc k ton tp hp chi ph v tnh gi thnh sn phm ti x nghip
pht huy c vai tr ca mnh trong nhng nm qua. Tuy nhin, bn cnh nhng
thnh tu , vic hch ton chi ph v tnh gi thnh sn phm vn cn mt s tn
ti nht nh.
* V lun chuyn chng t
Do thi gian thi cng cc cng trnh di v x nghip c cc i cng trnh
hot ng trn a bn rng nn vic lun chuyn chng t thng b chm tr dn
ti vic ghi chp chng t hng ngy theo ng ngy pht sinh chng t khng kp
thi v b dn tch dn n nhng sai st khng trnh khi nh: ghi thiu, ghi nhm,
nh hng n cng vic cung cp thng tin cho ngi qun l ra quyt nh v
ng thi nh hng n kt qu hot ng kinh doanh ca x nghip.
* V cng tc hch ton chi ph
- Chi ph sn xut chung: Khon mc chi ph ny c k ton tp hp ring
cho tng cng trnh v theo di trn m s ti khon ring. Khi hch ton chi ph sn

Trang 108

www.document.vn
xut chung, k ton hch ton c nhng ni dng kinh t thuc ni dung ti khon
623-Chi ph s dng my thi cng phn tin thu my thi cng. Lm cho khon mc
chi ph sn xut chung chim t trng khong 70 % trong gi thnh cc cng trnh.
Mt khc, chi ph sn xut chung c nhiu khon mc pht sinh khch quan
v i khi khng c chng t gc xc minh. iu ny cng lm cho khon mc
chi ph sn xut chung ln, nh hng n vic phn tch t trng cc khon mc
chi ph trong tng gi thnh v lm cho gi thnh tng cao.
- Hch ton chi ph bo hnh sn phm: i mi vi cng trnh, k ton x
nghip phi tin hnh trch trc chi ph bo hnh cng trnh trong thi hn nht
nh no ; c th l 1 nm, 2 nm,Phn chi ph bo hnh cng trnh c hch
ton vo ti khon 641. y x nghip khng tin hnh trch trc chi ph bo
hnh cng trnh. iu ny lm cho vic tnh gi thnh cng trnh xy lp l khng
chnh xc.
- Chi ph nguyn vt liu: Chi ph nguyn vt liu x nghip chim t trng
khng nhiu, tuy nhin vi phng thc khon gn cho tng cng trnh nn cng
vic kim tra lng vt t cho tng cng trnh khng n gin. Hn na, k ton ch
cn c vo ha n, chng t t cc i gi ln nn kh nm bt c chnh xc v
cht ch tnh hnh thc t v s dng nguyn vt liu, nh hng n cng vic hch
ton ng, , chnh xc chi ph nguyn vt liu cho mi cng trnh. Dn n vic
d ton chi ph nguyn vt liu cho mi cng trnh v tnh gi thnh d ton cho
cng trnh gp bt li.
* V s sch k ton
X nghip p dng theo hnh thc Nht k chung nn s sch khng nhiu.
Tuy nhin, theo quan st thc t th mt s mu s cha chun theo mu quy nh
ca B Ti Chnh quy nh v c n gin ha i rt nhiu. V d nh s ci TK
v S chi tit ti khon gn nh tng t nhau.
* V cch lp Bng phn b tin lng
K ton x nghip n gin ha trong vic lp Bng phn b tin lng v
BHXH. Tc l trn ct ghi N cc TK, k ton khng chi tit tng khon mc chi

Trang 109

www.document.vn
ph phn b cho tng cng trnh m lp chung chung (Bng phn b tin lng ca
x nghip c trnh by trong bi). iu ny nh hng n cng vic tp hp
chi ph tnh gi thnh cng trnh ca b phn k ton gi thnh phc tp hn v
lu hn.
V x nghip hch ton tin lng tr cho lao ng thu ngoi vo TK 335
m khng phi l TK 334 (3342) l khng ng theo ni dung hch ton ca ti
khon 335-Chi ph phi tr.
* Ngoi ra, X nghip cn nhng tn ti sau:
Hin nay, xe chy, my thi cng phc v cho cc cng trnh ca x nghip
khng nhiu, X nghip phi i thu. Khon chi ph thu v nhin liu cho xe chy
l kh cao, vic a n cc cng trnh rt kh khn v cng trnh thng xa v a
hnh i li khng thun li. Nn lm cho khon chi ph dch v mua ngoi tnh vo
chi ph chung ca x nghip ln.
3.3 Mt s gii php nhm hon thin cng tc k ton tp hp chi ph v tnh
gi thnh sn phm ti X nghip Sng 11-3.
Vi mc tiu t li nhun hng nm cao, Cng ty c phn Sng ni
chung v x nghip Sng ni ring, phi lm tt cng tc hch ton chi ph sn
xut v tnh gi thnh sn phm sao cho chnh xc, y gip cho vic lp bo
co hng k. Thc t tnh hnh ti x nghip, cho php em c xut mt s
kin nhm hng ti vic hon thin cng tc k ton tp hp chi ph v tnh gi
thnh sn phm nh sau:
3.3.1 Gii php 1: Hon thin lun chuyn chng t
Nhm khc phc tnh trng lun chuyn chng t chm tr dn n hu qu
l cng vic dn p vo cui k, d mc phi nhng sai lm, thiu st trong tnh
ton, khng cp nht s sch ng quy nh th x nghip c th n c k ton
cng trnh np chng t v Ban k ton x nghip theo ng thi gian quy nh, a
ra nhng hnh thc khin trch v k lut i vi cc trng hp khng tun th
ng, ng thi, khuyn khch ng vin cn b nhn vin nng cao tinh thn trch
nhim, tch cc ch ng, sng to trong lao ng bng cc hnh thc khen thng

Trang 110

www.document.vn
ph hp. Ngoi ra x nghip nn c nhn vin thng xuyn xung cc cng trnh
gim st kim tra vic ghi chp, cp nht chng t,nhm pht hin v ngn
chn nhng tiu cc c th xy ra nh trnh tip nhn chng t khng hp l.
3.3.2 Gii php 2: Hon thin s sch k ton
Nhn chung th s sch k ton ca x nghip khng nhiu cng vi vic lp
theo mu ring ca x nghip nn vic ghi chp t m hn v r rng hn. Tuy nhin
m bo s liu ghi ng trn s sch k ton, i hi k ton cn phi thc hin
tt hch ton ban u v qun l cht ch cc chng t gc.
S sch k ton x nghip nn theo mu ca B Ti chnh quy nh r rng
tng mu s.
S CI
Nm
Tn ti khon..
Ngy

Chng t

ghi s

NT

S hiu.

Din gii

Trang

S hiu

S pht sinh

s NKC

TK

S trang trc chuyn


sang

Cng chuyn sang


trang sau

S CHI TIT TI KHON


Ti khon:..
i tng:..
Loi tin: VN

Trang 111

www.document.vn
Ngy
thng
ghi s

Chng t
S hiu

S pht sinh

Ngy

Din gii

TK

thng

1.

S d u k

2.

S pht sinh

S d

..

- Cng pht sinh


3. S d cui k
3.3.3 Gii php 3: V cch lp bng phn b tin lng
- B phn k ton tin lng ca x nghip nn hch ton li khon tin lng
tr cho lao ng thu ngoi ng ti khon s dng-TK 3342 cho ph hp vi ni
dung v nguyn tc hch ton ca cc ti khon, k ton phn nh nh sau:
N TK 622
C TK 334 (3342)
- V Bng phn b tin lng: K ton lp li bng phn b tin lng theo
ng mu quy nh ca B Ti Chnh, thun tin cho k ton tp hp chi ph v tnh
gi thnh cng trnh.
Trch mu bng phn b tin lng v BHXH:

Bng phn b tin lng v BHXH

Trang 112

www.document.vn

Trang 113

www.document.vn
3.3.4 Gii php 4: Hon thin phng php qun l v hch ton chi ph
- i vi chi ph nguyn vt liu: Tit kim chi ph nguyn vt liu v bin
php h gi thnh sn phm. Tit kim chi ph khng phi l ct xn bt lng
nguyn vt liu cho thi cng m theo quan im hn ch nhng hao ht trong bo
qun, thi cng v vn chuyn. V vy, thc hin mc tiu ny, x nghip nn:
C gng gim ti mc ti thiu hao ht trong qu trnh bo qun, vn chuyn
v c bit l khu thi cng. m bo c yu cu , trc ht x nghip cn
phi t chc kho nguyn vt liu cho m bo yu cu k thut.
Tng cng thit lp mi quan h n nh vi nh cung cp, gi uy tn trong
quan h kinh doanh trn c s k kt hp ng mua vt t vi h trong thi gian di
vi a im v thi gian giao nhn vt t c xc nh ph hp vi yu cu cng
vic v tin thi cng cng trnh. Hn na, vic giao nhn vt t tha thun theo
tin thi cng s hn ch c tnh hnh hao ht vt t khi bo qun trong thi
gian di.
- i vi chi ph sn xut chung: Khon mc chi ph ny lm tng gi thnh
cc cng trnh nu nh k ton hch ton khng ng. thun tin cho vic tnh
ton t trng tng loi chi ph trong tng gi thnh ca cc cng trnh, k ton tin
hnh hch ton cc khon mc chi ph pht sinh theo ni dung kinh t ca tng
nghip v . Nhm nng cao hiu qu cng tc k ton tp hp chi ph v tnh gi
thnh sn phm ti x nghip, x nghip cn c cc quyt nh c th nhm gim bt
cc khon chi ph ny nh cc khon chi u phi c chng t xc minh,
- Khon chi ph cho vic thu xe, my thi cng phc v cho cng trnh x
nghip kh ln. V vy x nghip cn phi c k hoch d ton chi ph v phn b
chi ph nhin liu phc v cng trnh cho hp l. Bng cch u t mua sm mi
hoc thu cc loi xe, my thi cng vi cng ngh tin tin, hin i. Mc d chi ph
thu cao nhng cng sut s dng my s rt ln, tit kim nhin liu, gim chi ph
sa cha, bo dng.

- Khon chi ph bo hnh cng trnh c hch ton nh sau:


+ Tnh trc chi ph bo hnh cng trnh, k ton ghi:
N TK 641 (6415)
Trang 114

www.document.vn
C TK 335 (3351)

- Chi ph pht sinh trong thi gian bo hnh cng trnh:


+ Trng hp khng c b phn bo hnh c lp, k ton ghi:
N TK 335 (3351)
C TK 111, 152,
+ Trng hp c b phn bo hnh c lp, k ton ghi:
N TK 335 (3351)
C TK 336, 111, 112,

- Ht thi gian bo hnh cng trnh:


+ Nu s trch trc chi ph bo hnh cng trnh ln hn chi ph thc t, s
chnh lch c tnh vo thu nhp khc:
N TK 335 (3351)
C TK 711
+ Nu s trch trc chi ph bo hnh cng trnh nh hn chi ph thc t, s
chnh lch k ton phn nh:
N TK 641 (6415)
C TK 335 (3351)
- Kt thc thi gian bo hnh cng trnh v giao sn phm cho khch hng:
N TK 335 (3351)
C TK 154
3.3.5 Gii php 5: Nng cao hiu qu s dng my tnh trong cng tc k ton
Trong iu kin cng ngh thng tin pht trin nh hin nay, vi cc phn
mm hu ch, nu khng vn dng ti a tim lc ny th k ton x nghip s phi
mt nhiu thi gian cho vic tnh ton, s lng nhiu nn s liu cung cp khng
c phn nh kp thi. V th, cng ty cn cp nht hn na nhng thng tin mi
v phn mm k ton hin nay.
Trang 115

www.document.vn

KT LUN

Khng nh li rng, tn ti v pht trin trong iu kin kinh t th trng


canh tranh gay gt v xu hng hi nhp nn kinh t khu vc v trn th gii nh
hin nay, i hi cc doanh nghip phi lun t i mi v hon thin mnh. Cng
tc k ton tp hp chi ph sn xut v tnh gi thnh sn phm l mt vn cp
thit t ra i hi cc nh qun l phi quan tm nghin cu, phn tch v a ra
phng hng tt nht phc v cho qun l, lm c s cho vic nng cao hiu qu
sn xut ca doanh nghip.
Do , hon thin qu trnh hch ton chi ph sn xut v tnh gi thnh sn
phm doanh nghip xy lp ni chung v X nghip Sng 11-3 thuc Cng ty
c phn Sng 11 ni ring l rt cn thit, xut pht t yu cu thc t .
Hn na, hon thin cng tc k ton chi ph sn xut v tnh gi thnh sn
phm khng nhng gip cho doanh nghip tnh ng, tnh , chnh xc, kp thi
chi ph v gi thnh sn phm m cn gip cho cc nh qun tr doanh nghip ra
cc gii php hu hiu nhm tit kim c chi ph mt cch ti a, tng li nhun
v pht huy kh nng cnh tranh trn th trng. c bit, trong iu kin khoa hc
k thut pht trin nh ngy nay, cc doanh nghip cn nhanh chng, mau l, ng
dng v khai thc trit cc thnh tu khng ngng i mi v nng cao
hiu qu ca cng tc k ton tp hp chi ph sn xut v tnh gi thnh sn phm
m c th l cng tc vi tnh ha trong hch ton k ton.
Nhn thc s cn thit , trong thi gian thc tp ti X nghip Sng 113 thuc Cng ty C phn Sng 11, em i su tm hiu v nghin cu cng tc
k ton ca X nghip v chn ti: Hon thin cng tc k ton tp hp chi ph

Trang 116

www.document.vn
sn xut v tnh gi thnh sn phm ti X nghip Sng 11-3 thuc Cng ty C
phn Sng 11.
Trong thi gian thc tp ti X nghip, c s gip , ch bo tn tnh ca
i ng k ton X nghip cng vi s hng dn tn tnh chu o ca thy c
gio, em hon thnh Lun vn ny.
Tuy nhin, y l mt ti ht sc rng, phc tp, thi gian thc hin cng
nh kh nng tip cn thc t cn nhiu hn ch nn bi vit ny cha th gii quyt
trit mi vn . Do vy, em rt mong nhn c nhng kin ng gp ch bo
ca cc thy c, cc c ch, anh ch trong Ban k ton X nghip em c th hon
thnh tt hn Lun vn tt nghip ny.
Cui cng, em xin chn thnh cm n Thy gio ng Ngc Hng trc
tip hng dn em cng cc thy c trong Khoa, i ng cn b k ton ca X
nghip tn tnh gip em trong qu trnh thc tp v vit Lun vn ny.
Em xin chn thnh cm n !

H Ni, thng 8 nm 2005

Sinh vin thc hin


Trng Th Thy Nga

Trang 117

www.document.vn

DANH MC T VIT TT

DNXL

Doanh nghip xy lp

SPXL

Sn phm xy lp

CPSXDD

Chi ph sn xut d dang

CT

Cng trnh

HMCT

Hng mc cng trnh

TSC

Ti sn c nh

NVL

Nguyn vt liu

CCDC

Cng c dng c

SXC

Sn xut chung

NC

Nhn cng

MTC

My thi cng

BHXH

Bo him x hi

BHYT

Bo him y t

KPC

Kinh ph cng on

GTGT

Gi tr gia tng

SCL

Sa cha ln

Trang 118

www.document.vn

DANH MC TI LIU THAM KHO

1. H thng K ton trong cc doanh nghip xy lp


Nh xut bn ti chnh nm - 2003

2. Gio trnh K ton ti chnh


Ch bin: PGS. TS. Ng Th Chi
PGS. TS. Nguyn nh
Nh xut bn ti chnh nm - 2003

3. Gio trnh L thuyt hch ton k ton


Ch bin: Nguyn Th ng
Nh xut bn ti chnh nm - 2003

4. Sch H thng chun mc k ton Vit Nam


Nh xut bn Ti chnh nm 2003

Trang 119

www.document.vn

NHN XT CA GIO VIN HNG DN

.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

im
Bng s:
Bng ch:
H Ni, ngy thng nm 2005

Trang 120

www.document.vn

NHN XT CA GIO VIN PHN BIN 1

.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

im
Bng s:
Bng ch:
H Ni, ngy thng nm 2005

Trang 121

www.document.vn

NHN XT CA GIO VIN PHN BIN 2

.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

im
Bng s:
Bng ch:
H Ni, ngy thng nm 2005

Trang 122

www.document.vn

Trang 123

www.document.vn
MC LC
LI

NI

1
CHNG 1: NHNG VN L LUN C BN CNG TC K TON
TP HP CHI PH SN XUT V TNH GI THNH SN PHM
TRONG

CC

DOANH

NGHIP

XY

LP

4
1.1 S cn thit t chc cng tc k ton tp hp chi ph v tnh gi thnh sn phm
trong

cc

doanh

nghip

xy

lp

4
1.1.1 Yu cu qun l chi ph sn xut v tnh gi thnh sn phm trong cc doanh
nghip

xp

lp

4
1.1.2 Vai tr v nhim v k ton tp hp chi ph v tnh gi thnh sn phm
5
1.1.2.1

Vai

tr

Nhim

5
1.1.2.2.
5
1.2 Chi ph sn xut v mi quan h chi ph sn xut v gi thnh sn phm
6
1.2.1

Chi

ph

sn

xut

6
1.2.1.1

Khi

nim

6
1.2.1.2

Bn

cht

ni

dung

ca

chi

ph

sn

xut

6
1.2.1.3

Phn

loi

chi

ph

sn

xut

6
1.2.2

Gi

thnh

sn

phm

10

Trang 124

www.document.vn
1.2.2.1

Khi

nim

bn

cht

ca

gi

thnh

10
1.2.2.2

Phn

loi

gi

thnh

11
1.2.3

Mi

quan

chi

ph

gi

thnh

13
1.3

Cng

tc

ton

sn

xut

trong

doanh

nghip

xy

lp

14
1.3.1 Nguyn tc hch ton chi ph sn xut trong doanh nghip xy lp
14
1.3.1.1

tng

ton

tp

hp

Phng

php

tp

hp

Chng

ti

chi

ph

sn

xut

14
1.3.1.2

chi

ph

sn

xut

15
1.3.2

khon

dng

16
1.3.3

ton

tp

hp

chi

ph

sn

xut

(KKTX)

17
1.3.3.1

ton

tp

hp

chi

ph

nguyn

vt

liu

trc

tip

17
1.3.3.2

ton

tphp

chi

ph

nhn

cng

trc

my

thi

tip

18
1.3.3.3

ton

chi

ph

dng

ton

tp

hp

chi

ph

cng

19
1.3.3.4

sn

xut

chung

sn

xut

23
1.3.3.5

ton

thit

hi

trong

25
1.3.3.6

ton

tp

hp

chi

ph

sn

xut

ton

doanh

nghip

26

Trang 125

www.document.vn
1.3.4

ton

tp

hp

chi

ph

sn

liu

trc

xut

(KKK)

27
1.3.4.1

ton

chi

ph

nguyn

vt

tip

TK

621

27
1.3.4.2 K ton tp hp chi ph nhn cng trc tip TK 622
28
1.3.4.3 K ton tp hp chi ph s dng my thi cng TK 623
28
1.3.4.4

ton

chi

ph

sn

ton

tp

hp

chi

ton

xut

chung

TK

627

28
1.3.4.5

ph

ton

doanh

nghip

28
1.4

Cng

tc

tnh

gi

thnh

sn

phm

trong

DNXL

trong

dang

pht

sinh

29
1.4.1

tng

tnh

gi

thnh

29
1.4.2

Cng

tc

kim

gi

theo

chi

nh

gi

sn

phm

30
1.4.2.1

nh

ph

sn

xut

thc

30
1.4.2.2 nh gi theo gi tr d ton v mc hon thnh ca SPXL
30
1.4.3 Cc phng php tnh gi thnh trong doanh nghip xy lp
32
1.4.5.1

Phng

php

tnh

gi

thnh

trc

tip

chi

ph

32
1.4.5.2

Phng

php

tng

cng

32
1.4.5.3

Phng

php

chi

ph

33

Trang 126

www.document.vn
1.4.5.4

Phng

php

tnh

gi

thnh

theo

hng

33
1.4.5.5

Phng

php

tnh

gi

thnh

nh

mc

34
1.4.4

ton

gi

thnh

sn

phm

trong

doanh

dng

nghip

xy

lp

34
1.4.4.1

Ti

khon

TK

154

34
1.4.4.2

Quy trnh

hch

ton

mt

hot

ng

kinh t

ch

yu

35
1.4.5 K ton tp hp chi ph sn xut v tnh gi thnh sn phm theo phng thc
khon

trong

doanh

nghip

xy

lp

36
1.5

ton

chi

ph

sn

xut

tnh

gi

thnh

sn

phm

39
1.5.1

Hnh

thc

nht

chng

ci

39
1.5.2

Hnh

thc

nht

40
1.5.3

Hnh

thc

nht

chung

41
1.5.4

Hnh

thc

nht

chng

ghi

42
CHNG 2: THC TRNG CNG TC K TON TP HP CHI PH
SN XUT V TNH GI THNH SN PHM TI X NGHIP SNG

11-3

43
2.1 c im tnh hnh chung ti X nghip Sng 11-3 nh hng n k ton
chi

ph

sn

xut

tnh

gi

thnh

sn

phm

43

Trang 127

www.document.vn
2.1.1 Qu trnh hnh thnh v pht trin ca X nghip Sng 11-3
43
2.1.2

im

chc

my

chc

hot

qun

ca

nghip

44
2.1.3

im

ng

ca

nghip

46
2.1.4

im

chc

my

ton

trong

nghip

47
2.1.4.1

chc

my

ton

47
2.1.4.2

im

cng

tc

ton

ti

nghip

48
2.1.4.3

im

quy

trnh

cng

ngh

kinh

doanh

sn

xut

50
2.1.4.4

Tnh

hnh

hot

ng

sn

xut

trong

nm

51
2.2 Thc trng k ton tp hp chi ph sn xut v tnh gi thnh sn phm X
nghip

Sng

11-3

52
2.2.1 i tng v phng php tp hp chi ph sn xut X nghip Sng 11-3
52
2.2.1.1

tng

tp

hp

chi

ph

sn

xut

ph

sn

xut

ton

dng

52
2.2.1.2

Phng

php

tp

hp

chi

52
2.2.2

Ti

khon

chng

53
2.2.2.1

Ti

khon

dng

dng

53
2.2.2.2

Chng

53

Trang 128

www.document.vn
2.2.3

Quy

trnh

ton

tp

hp

chi

ph

sn

xut

54
2.2.3.1

ton

tp

hp

chi

ph

nguyn

vt

liu

trc

tip

54
2.2.3.2

ton

tp

hp

chi

ph

nhn

cng

trc

tip

thi

cng

59
2.2.3.3

ton

tp

hp

chi

ph

dng

my

66
2.2.3.4

ton

tp

hp

chi

ph

sn

xut

chung

71
2.2.3.5

ton

tp

hp

chi

ph

tnh

gi

thnh

82
2.2.4 K ton tnh gi thnh sn phm xy lp X nghip Sng 11-3
83
2.2.4.1

tng

tnh

gi

thnh

83
2.2.4.2

tnh

gi

thnh

83
2.2.4.3

Xc

nh

sn

phm

nghip

83
2.2.4.4

Phng

php

tnh

gi

thnh

84
CHNG 3: MT S GII PHP NHM HON THIN CNG TC
TP HP CHI PH V TNH GI THNH SN PHM TI X NGHIP
SNG 11-3 THUC CNG TY C PHN SNG 11
88
3.1 S cn thit v hon thin cng tc k ton tp hp chi ph v tnh gi thnh sn
phm
88

Trang 129

www.document.vn
3.2 Nhn xt nh gi v cng tc k ton tp hp chi ph v tnh gi thnh sn
phm

ti

nghip

Sng

11-3

89
3.2.1

Nhng

im

89
3.2.2

Nhng

mt

hn

ch

91
3.3 Mt s gii php nhm hon thin cng tc k ton tp hp chi ph v tnh gi
thnh

sn

phm

ti

nghip

Sng

11-3

chuyn

chng

93
3.3.1

Gii

php

1:

Hon

thin

lun

93
3.3.2

Gii

php

2:

Hon

thin

sch

ton

tin

lng

94
3.3.3

Gii

php

3:

cch

lp

Bng

phn

95
3.3.4 Gii php 4: Hon thin phng php qun l v hch ton chi ph
97
3.3.5 Gii php 5: Nng cao hiu qu s dng my tnh trong cng tc k ton
98
KT

LUN

99

Trang 130

DANH MC BNG BIU


Biu mu 2.1: Giy yu cu vt t............................................................................55
Biu mu 2.2: Phiu xut kho....................................................................................56
Biu mu 2.3: Bng k thanh ton tm ng..............................................................57
Biu mu 2.4: S chi tit ti khon 621.....................................................................58
Biu mu 2.5: S ci TK 621....................................................................................59
Biu mu 2.6: Hp ng giao khon.........................................................................61
Biu mu 2.7: Bn nghim thu khi lng hon thnh.............................................62
Biu mu 2.8: Bng chm cng.................................................................................63
Biu mu 2.9: Bng thanh ton tin lng (b phn thu ngoi)..............................64
Biu mu 2.10: S chi tit ti khon 622...................................................................65
Biu mu 2.11: S ci TK 622..................................................................................66
Biu mu 2.12: Bng k thanh ton tm ng............................................................68
Biu mu 2.13: Phn b chi ph SCLTSC cho cc cng trnh s dng..................69
Biu mu 2.14: S chi tit ti khon 623...................................................................70
Biu mu 2.15: S ci TK 623..................................................................................71
Biu mu 2.16: Danh sch lao ng tin lng........................................................73
Biu mu 2.17: Bng thanh ton tin lng..............................................................74
Biu mu 2.18: Bng phn b tin lng..................................................................75
Biu mu 2.19: Phiu xut kho..................................................................................77
Biu mu 2.20: Bng ng k trch khu hao...........................................................78
Biu mu 2.21: Bng phn b khu hao TSC cho cc cng trnh..........................79
Biu mu 2.22: S chi tit ti khon 627...................................................................81
Biu mu 2.23: S ci TK 627..................................................................................82
Biu mu 2.24: S ci TK 154..................................................................................84
Biu mu 2.25: S nht k chung thng 1/2004........................................................85
Biu mu 2.26: S nht k chung thng 2/2004........................................................86
Biu mu 2.27: S nht k chung thng 3/2004........................................................87

DANH MC CC S
S 1.1: Hch ton chi ph nguyn vt liu trc tip.............................................18
S 1.2: Hch ton chi ph nhn cng trc tip.....................................................19
S 1.3: Hch ton chi ph my thi cng (t chc b my thi cng ring bit).....21
S 1.4: Hch ton chi ph my thi cng doanh nghip xy lp.........................21
S 1.5: Hch ton chi ph my thi cng (khng t chc b my thi cng ring
bit)............................................................................................................................22
S 1.6: Hch ton chi ph my thi cng thu ngoi..............................................23
S 1.7: Hch ton chi ph sn xut chung............................................................24
S 1.8: Trnh t k ton thit hi trong sn xut cc DNXL.............................25
S 1.9: K ton tp hp chi ph sn xut theo phng php KKTX....................26
S 1.10: K ton tp hp chi ph sn xut theo phng php KKK.................29
S 1.11: Hch ton chi ph sn xut ti n v giao khon.................................37
S 1.12: Hch ton chi ph sn xut n v nhn khon xy lp......................38
S 1.13: Trnh t ghi s k ton theo hnh thc Nht k chng t......................39
S 1.14: Trnh t ghi s k ton theo hnh thc Nht k s ci...........................40
S 1.15: Trnh t ghi s k ton theo hnh thc Nht k chung...........................41
S 1.16: Trnh t ghi s k ton theo hnh thc Chng t ghi s........................42
S 2.1: C cu t chc B my qun l ca X nghip.......................................45
S 2.2: T chc B my k ton ca X nghip...................................................48
S 2.3: Quy trnh hch ton chi ph sn xut v tnh gi thnh sn phm ti XN
11-3 thuc Cng ty CP Sng 11 (K ton my)..................................................50
S 2.4: Qu trnh hot ng thi cng ca mt cng trnh....................................51