You are on page 1of 1

GIC M THN TIN

Tui th bn nhau cho ta v t vi bao m mng, bit bao thng ngy bn k bn st chia. Nhng lc lng thm v tung c m ln tri. Bn i nh khng bit bao nhng k nim bun vui cng ti. Tui th thn tin bit bao ting ci bit bao vui bun bn v ti c nhau nhng yu du ngottj ngo ta nh vn cn u y. K nim i xin gi mi trong tim. Tng trang giy vi nt ch quen thuc cha phai nhng c m tr con cht cha bao nhiu m mng. Hng cy phng gi trong sn ni chng ta pht ln mt tri tim. Sao gi y khi xa nhau cy bun ng ngc. Thi gian hi nu c lt qua ngy xa nh nh nhc vi nhng bn thn hy iuwx trn mi n ci mai ny khi trong tim nghe vng xa hay nh v mt gic m. Gic m hn nhin tui hc tr!!! D thi gian mang ta ln dn, tui th xa mi d rng gi y mi a mt ni. Tnh bn ca ta nguyn xin gi mi tht su trong tim mai ny l hnh trang cng bc vo tng lai????