Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Cuprins

1.

Cuvânt introductiv,

sau

scurtă

pledoarie pentru etică

în

comunicarea

organizaţională............................................................................................. pag. 3
2. Consideraţii privind comunicarea managerială în structurile administraţiei
publice......................................................................................................... pag. 7
Comunicarea organizaţională în administraţia publică - de la empirism la cercetare
ştiinţifică.................................................................... pag. 7
Importanţa implementării unei comunicări organizaţionale eficiente în administraţia
publică................................................................ pag. 10
Climatul internaţional şi necesitatea adaptării comunicării organizaţionale în
administraţia publică la cerinţele lumii moderne..................... pag. 12
Două obiective interdependente: ameliorarea comunicării organizaţionale şi dezvoltarea
administraţiei publice.......................................... pag. 16
3. Perturbări de comunicare în structurile administraţie publice...................... pag. 21
Consideraţii privind diferenţele dintre structurile administraţiei publice şi organizatiile
private................................................................. pag. 21
Deficitarea interpreteare a teoriei profitului..................... pag. 23
Necorelarea salarilor cu calitatea serviciilor prestate......... pag. 24
Egalitatea sanselor la incadrare si fenomenul relatiilor...... pag. 28
Aspecte interne favorabile vicierii comunicării organizaţionale în administraţia
publică................................................................ pag. 33
Personalitatea managerilor şi influenţa acesteia............... pag. 35
Barierele de comunicare
Vicierea fluxului informaţional
Regulamentele interne................................................... pag. 43
Circulaţia documentelor în cadrul instituţional.................. pag. 47
Asumarea răspunderii şi „sindromul” aprobărilor.............. pag. 50
Asumarea răspunderii
„Sindromul” aprobărilor
3.2.5 Şedinţele........................................................................ pag. 58

Pagina 1 din 2

....5........................tocilar............2....Vizitati www............................. pag......... pag........1 Durata 3.....2 Instruirea în domeniul managementului........... pag......... 64 4.............................. pag........ pag............. 67 4....... 69 Pagina 2 din 2 ....... 67 Bibliografie.............. 64 4............1 Schimbul de experienţă...... 66 4. pag.........................2 Timpul de desfăşurare şi participanţii 4............ pag............... 65 4................... Remedierea deficienţelor de comunicare în administraţia publică din România în climatul actual..............................6 Concluzii.............3 Consacrarea principiului competenţei ........ 62 4... 3................5 Reducerea numerică a personalului cu funcţii de conducere.................... cursuri si referate postate de utilizatori................................... Scurt studiu de caz....4 Strategia procesuală de pregătire profesională...........5...... pag.........2....ro ! Arhiva online cu diplome......................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful