Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi Facultatea de Construcţii şi Instalaţii

Studii universitare de master

CONŢINUTUL LUCRĂRII DE DISERTAŢIE Sesiunea iulie 2012

Lucrarea de disertaţie se va tipări pe format A4, cu caracter Times New Roman 12p la 1,5 rânduri, cu margini de 2 cm, text aliniat stânga-dreapta şi va avea un număr de 50-80 de pagini. Conţinutul general, orientativ, al lucrării de disertaţie este următorul: 1. Introducere: a. Prezentarea temei de cercetare-proiectare: importanţă, obiective, actualitate. b. Prezentarea generală a lucrării / Memoriu tehnic. 2. Analiză documentară asupra domeniului temei de cercetare-proiectare (realizări practice, proiecte, studii teoretice, cercetări, experimente ce fundamentează domeniul şi sunt relaţionate cu tema aleasă). 3. Cercetare-proiectare proprie pentru rezolvarea temei: a. Consideraţii generale, metodologii, realizări teoretice şi interpretări normative. b. Rezolvări proprii, analize, simulări, experimente, proiectare în soluţionarea temei. c. Optimizări, comparaţii şi analize asupra rezultatelor obţinute. Alegerea celei mai bune soluţii. 4. Concluzii. Propuneri pentru viitoare teme sau subteme derivate din tema rezolvată. 5. Bibliorafie/Referinţe. 6. Anexe: planşe, lucrări tehnico-ştiinţifice elaborate şi/sau publicate, CD/DVD conţinând lucrarea de disertaţie. Conţinutul nu este restrictiv. Se pot adăuga sau exclude anumite capitole sau subcapitole. De asemenea, deşi nu este recomandată depăşirea numărului maxim de pagini, numărul de pagini nu este limitativ. Lucrarea de Disertaţie va fi prezentată în principal în Power Point (sau software echivalent) şi, dacă este cazul, se vor afişa pe stative piese desenate utile prezentării.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful