Stavovi stanovnika opštine Gračanica o radu lokalne samouprave

Izveštaj na osnovu kvantitativnog istraživanja i fokus grupa

IZVEŠTAJ

PRIPREMIO

MAKSIMOVIĆ NENAD

..... Gračanica januar 2012.

Stavovi izraženi u ovom izveštaju su stavovi autora i ne izražavaju neophodno stavove Kosovske fondacije za otvoreno društvo.

2

SADRŽAJ
PREDGOVOR.......................................................................................................5 METODOLOGIJA..................................................................................................6 CILJ ISTRAŽIVANJA..............................................................................................6 REZULTATI ISTRAŽIVANJA JAVNOG MNJENJA O RADU LOKALNE SAMOUPRAVE GRAČANICA........................................................................................................7 ZAKLJUČCI SA FOKUS GRUPA.............................................................................21 OPŠTI ZAKLJUČAK I PREPORUKE.........................................................................23

3

4 .

2 procenata anketiranih vidi lošu ekonomsku situaciju kao jedan od najvećih problema s kojim se opština suočava. i to od najranije faze njenog rada. Ovo istraživanje meri doživljavanje stanovnika o nekim od bitnih pitanja koje ih preokupiraju. s druge strane. sa svrhom identifikovanja stavova stanovnika o radu pomenute uprave. Mi smo uvereni da će skup analiza koje su date u ovom prvom broju izveštaja stimulisati mnoga razmišljanja i diskusije među čitaocima i da će privući odgovarajuću pažnju od strane relevantnih političkih i drugih aktera opštine. njegova prvenstvena namera je da izvrši praćenje i pruži predloge lokalnom rukovodstvu i ključnim akterima lokalne politike. Važnost ovog izveštaja se ogleda u važnosti praćenja rada jedne ovakve institucije koja postoji zarad boljeg funkcionisanja života ljudi koji žive na teritoriji opštine Gračanica. kao jedan od instrumenata za praćenje i ocenu rada javnih službi od strane civilnog društva.   Iako bi ovaj izveštaj generalno mogao da bude od interesa za sve čitaoce.6 procenata. 36. niti pesimističi niti optimistički. godine uz podršku Kosovske fondacije za otvoreno društvo (KFOS). Neke od važnih karakteristika ovog prvog ispitivanja o mišljenju stanovnika o radu opštine nakon prve godine njenog rada su:  42.Stavovi stanovnika opštine Gračanica o radu lokalne samouprave PREDGOVOR 201 2 Ovaj izveštaj o stavovima stanovnika opštine Gračanica o radu lokalne samouprave je prvi u nizu koji je započet u septembru 2011. tj. mišljenja stanovnika opštine o tom procesu. Izveštaj predstavlja deo projekta “Zastupanje građanskih prava u opštini Gračanica”.8 procenata anketiranih je izjavilo da se oseća potpuno ravnodušno po pitanju budućnosti u opštini. Izveštaj je nastao kao rezultat dvomesečnog terenskog istraživanja. naročito same stanovnike opštine. Sadašnje nezadovoljstvo radom lokalne samouprave iznosi 41.2 procenata je izjavilo da se uglavnom oseća pesimističi. i u skaldu je sa zakonskim regulativama o nadgledanju rada lokalnih samouprava. dok je 22.4 procenata izjavilo da se oseća uglavnom optimistički. Zato nam je veliko zadovoljstvo da izrazimo našu zahvalnost autoru na 5 . Kontinuirano praćenje tog procesa može da obezbedi uvid u tok socioekonomskih promena koje nastaju kao rezultat rada lokalne samouprave i. 31. nakon čega sledi loša bezbednosna situacija sa 18.4 procenata. čija funkcija jeste služenje narodu.

koji su predhodno prošli stručnu obuku. Istraživanje je obavljeno metodom upitnika. tako da je upitnikom obuhvaćeno 87% srpskog. Prilikom izbora ispitanika. 8% RAE i 5% albanskog. 2) Metodom fokus grupa ispita razloge stavova dobijenih tokom realizacije upitnika. projektni tim je organizovao kvalitativno istraživanje stavova. putem sprovođenja tri fokus grupe. CILJ ISTRAŽIVANJA Sprovedeno istraživanje je imalo za cilj da: 1) Metodom upitnika ispita stavove stanovnika opštine Gračanica o kvalitetu rada lokalne samouprave.njegovim perceptivnim analizama situacije i svim saradnicima koji su nas podržali u procesu izrade ovog izveštaja. Upitnike su popunjavali anketari. 6 . stanovništva. predstavnicima poslovne zajednice kao i predstavnicima omladine. tako da je ispitano 125 ženskih i 125 muških ispitanika. Ciljna populacija uzorka su odrasli. Osim anketnog istraživanja. 75 ispitanika je starosti od 41-55 godina i 39 ispitanika je starosti preko 56 godina. Takođe je uzeta u obzir odgovarajuća polna zastupljenost stanovništva.01. oktobra . a struktura ispitanika je sledeća: 44 ispitanika je starosti od 18-25 godina. godine sprovelo anketno istraživanje kojim je obuhvaćeno 250 stanovnika opštine Gračanica iz svih 16 sela. METODOLOGIJA Udruženje poslovnih žena „Avenija“ je u periodu 01. i to sa: predstavnicima nevladinog sektora koji funkcionišu na teritoriji Gračanice. 92 ispitanika je starosti 26-40 godina. projektni tim je vodio računa o odgovarajućoj etničkoj zastupljenosti svih zajednica koje žive na prostoru opštine Gračanica. decembra 2011.

GRAČANICA 1) Na pitanje ”Koliko ste zadovoljni radom Vaše opštinske uprave?” 6.8% ispitanika je izjavilo da je delimično informisano. dok je 44.6% ispitanika je izjavilo da je veoma informisano.8% ispitanika je izjavilo da nije informisano u dovoljnoj meri.8 % 30. kakav god da je.6% 6% 2) Na pitanje ”U kojoj meri smatrate da ste informisani o radu Vaše opštine?” 5.6% ispitanika izjavilo da je krajnje nezadovoljno radom opštinske samouprave. 6% je odbilo da se izjasni. nego li što su otvarali ovu novu. već informacije dobijaju verbalno od drugih ljudi.8% ispitanika je izjavilo da je veoma zadovoljno. srpske institucije”. dok se relativno visok nivo nezadovoljstva može objasniti tradicionalnim osećajem privrženosti institucijama Republike Srbije na Kosovu. školu.REZULTATI ISTRAŽIVANJA JAVNOG MNJENJA O RADU LOKALNE SAMOUPRAVE . Učesnici fokus grupa su naveli da nisu sistematski obaveštavani o radu opštine. i obdanište. Pojedinci ne osećaju opštinu Gračanica koja funkcioniše u kosovskom sistemu kao svoju. Imali smo i opštinu. Od ukupnog broja ispitanika.4% ispitanika je odbilo da se izjasni o ovom pitanju.4% 15. 6. dok je 41. zbog političkih razloga kao i nepotizma prilikom zapošljavanja. Tokom kvalitativnog ispitivanja stavova. što može biti signal opštinskim organima da promene način informisanja građana o svom radu i aktivnostima. 26. 30. 20. 15. Tipični odgovori učesnika na fokus grupama koji podržaju ovakav stav su “Po meni bolje da su zadržali staru našu opštinu Priština.2% 41. 7 . ispitanici su izjavili da su zadovoljni infrastrukturnim razvojem na teritoriji opštine Gračanica. 2.2% ispitanika se izjasnilo da je delimično nezadovoljno.4% ispitanika izjavilo da uopšte nije informisano o radu opštine. bilo ga je. i put. Trebalo je da ojačaju naše.4% ispitanika se izjasnilo da je delimično zadovoljno. Ispitivanje otkriva da je veći deo stanovnika neobavešten o radu opštine.

Takva praksa će pomoći u uspostavljanju bolje komunikacije između opštine i građana. koji su lošu ekonomsku situaciju naveli kao ozbiljan problem. nedostatak kulturno-sportskih sadržaja. dok je druge opcije ponudilo 4. Od opštine se očekuje da preuzme i/ili podrži inicijative u organizovanju sportskih i kulturnih aktivnosti. nepunih dve godine nakon izgradnje.2% ispitanika. loše upravljanje je označilo 15. a korupciju 12. već su se odvijale samo u pojedinim mestima. podrži građane.8% 44.4% ispitanika.4% 3) Najveći broj ispitanika. Stoga se preporučuje opštinskoj administraciji da. Osim učesnika na fokus grupama.8% 26. Uprkos upućenom zahtevu opštini. Imajući u vidu aktivnosti opštine sprovedene tokom 2010.6% 20. zagađenost prirodne okoline i krađe. bilo da je odbijen ili prihvaćen. mlađi ispitanici su naveli kao problem neizvesnost života na Kosovu. stiče se utisak da te aktivnosti nisu pokrile sva sela u opštini. problem nefunkcionalnog Doma kulture nije rešen. na teritoriji opštine Gračanica. kao i nedostatak kontrole nad izgrađenim objektom. privremenost primanja i nedostatak kako fizičke tako i materijalne sigurnosti.4% 2. Kao primer loše prakse rada opštine navedeno je uništavanje objekta na česmi.2% ispitanika.2% je lošu ekonomsku situaciju označio kao glavni problem sa kojim se suočavaju stanovnici opštine Gračanica. Jedan od učesnika fokus grupe je naveo za primer selo Batuse. 18. Na to pitanje nije imalo odgovor 7. i 2011.4% ispitanika je lošu bezbednosnu situaciju označilo kao glavni problem. u šta spadaju nezaposlenost. 42. Od opštine se ne očekuje samo da finansijski pomaže sportske i kulturne aktivnosti. obaveste podnosioca o statusu zahteva.4% ispitanika. u propisanom vremenskom periodu. već i da uspostavljanjem vladavine prava. u kome je dve godine zaključan Dom kulture od strane samozvanog predstavnika sela. 8 .5. Par učesnika je uputilo kritike opštinskom rukovodstvu za neažurno odgovaranje na zahteve za traženom podrškom.

nije dobilo nikakve odgovore. ali oni to ne rade. sa tom izjavom se delimično slaže 24.” 9 . Red je da odgovore.«. preko kojih bi saznali prioritete svakog sela.” Neažurnost opštinske administracije. Tipična izjava je “Udruženje je već nekoliko puta predavalo zahteve opštini. opština obuhvata 16 sela. su to obrazložile nedostatkom odgovora od strane predstavnika opštinske samouprave. pa makar i sa tim da nemaju sredstava i da nas upute na relevantne adrese na koje možemo da se obratimo.2% 18.42. što nisu na adekvatan način konsultovali građane prilikom određivanja razvojnih prioriteta. na koje do dana današnjeg. kao da su geografski neravnomerno raspoređene infrastrukturne investicije. dok se 43. znam gde ću se uputiti.4% ispitanika je izjavilo da se slaže sa sledećom tvrdnjom: »Ukoliko imam problem i potrebna mi je pomoć moje opštine. Takođe je zamereno predstavnicima opštinske samouprave.4% 15.4%) koji nije dao odgovor na predočenu tvrdnju. Tipičan opdgovor učesnika fokus grupe je “Zašto ne okupe građane i ne pitaju ih šta je prioritet za vaše mesto.4% 12.2% 4. ne samo u ovom slučaju. Jer. ne pogoduje jačanju poverenja građana. Na taj način iskazuju nepoštovanje i nemar prema svojim građanima. Osobe koje se ne slažu sa datom tvrdnjom.2% ispitanika izjasnilo da se ne slaže sa tom izjavom.2% 7. ono bar da razgovaraju sa liderima sela.4% ispitanika. ako ne na taj način. Srazmerno je visok stepen ispitanika (18. nije opština Gračanica samo Gračanica. To sigurno mogu. Dalje kažu “Trebali bi.4% 4) 14.

4% 5) Raspoloženje stanovnika Gračanice po pitanju svoje budućnosti je poprilično pesimistično.4% 36.4% ispitanika izjavilo da se u velikoj meri oseća optimistički po pitanju budućnosti u opštini Gračanica.2% ispitanih nije želelo da da odgovor na ovo pitanje. Uglavnom se oseća pesimistički 31.4% 22.8% 31. Osim infrastrukturnih problema. Osim opšteg osećaja pesimizma. učesnici na fokus grupama su napomenuli da pesimistički doživljavaju budućnost u Gračanici usled nedovoljne posvećenosti opštinskih vlasti da rešavaju komunalne probleme u selima van Gračanice. a da je u potpunosti zapostavljena infrastruktura u ostalim selima.2% 10 .2% 7. 11 2.4% ispitanika je izjavilo da se uglavnom oseća optimistički. 22. dok je 36. Kao primer je naveden problem vodovoda u selu Radevo.8 imalo neutralan stav po ovom pitanju.4% 43.14% 24. građani su naveli učestale krađe stoke.2% stanovnika. a 7. Čest odgovor je bio da opština gradi samo u samoj Gračanici i Dobrotinu. tako da je 2.2% 18. automobila i mehanizacije.

6) Na pitanje ”U kojoj meri ste zadovoljni putnom infrastrukturom u Vašoj opštini i održavanjem puteva?” 10% ispitanika je odgovorilo da je veoma zadovoljno. prema rečima ispitanika. a 32% ispitanika je odgovorilo da je krajnje nezadovoljno.2% ispitanika je odgovorilo da je delimično nezadovoljno. oni u čijim su se mestima desile promene. 2% ispitanika je odbilo da se izjasni po ovom pitanju. kao i u okolnim selima. delimično se slaže 44% ispitanika. koji se slažu sa datom tvrdnjom. kao i divlja deponija koja se nalazi između Čaglavice i Lapljeg Sela. Negativnu reakciju je posebno izazvalo sečenje višegodišnjih stabala koja su. 30% ispitanika se nimalo ne slaže sa datom tvrdnjom.8% 17. a uz to i ne obavlja svoju funkciju. Negativno je ocenjen i sistem uklanjanja otpada.2% ispitanika.2% 32% 2% 7) Sa izjavom “Infrastruktura na teritoriji sadašnje opštine Gračanica se u velikoj meri unapredila od uspostavljanja decentralizovane opštine”se u potpunosti slaže 19. kao pozitivan primer. dok je 6% ispitanika odbilo da se izjasni o ovom pitanju. 38. Ispitanici koji se ne slažu sa datom tvrdnjom. 17. Istraživanje pokazuje da su ispitanici. je pak istakao da je nezadovoljan stalnom rekonstrukcijom zaštitne ograde urađenih trotoara u Gračanici. naveli očigledan infrastrukturni razvoj u Gračanici. Učesnici fokus grupa su. kao i izgradnja obdaništa. Jedan deo ispitanika. trotoara.8% ispitanika je odgovorilo da je delimično zadovoljno. saglasni s tim da je do unapređenja infrastrukture došlo od uspostavljanja decentralizovane opštine. Negativno je ocenjena izgradnja uličnog osvetljenja između Gračanice i Lapljeg Sela. su oni u čijim se mestima nisu desile te promene. bila “prirodno blago” Gračanice. pri čemu je svaka naredna nefunkcionalnija od prethodne i čitav taj proces stvara utisak rasipničkog odnosa prema resursima. 10% 38. Pozitivno su ocenjene investicije u putnu infrastrukturu. 11 . koje je po izjavama učesnika fokus grupa suviše skupo.

6% je izjavilo da je krajnje nezadovoljno. a nekada ne”.8% 16% 33. 38. Od opštine se očekuje da podrži aktivnosti usmerene ka edukaciji stanovništva o potrebi zaštite životne sredine u lokalu kao i uvođenje komunalne policije koja bi sankcionisala primere zagađenja. 16% ispitanika je odgovorilo sa “Ne. Divlje deponije koje su rasprostranjene širom opštine ocenjene su kao veoma ozbiljan problem. a 33. 2% ispitanika je odbilo da se izjasni po ovom pitanju. 9.8% ispitanika je odgovorilo sa “Da. dobio sam-dobila tražena dokumenta”.6% 38. 16. Negativno je ocenjen rad komunalne službe.4% je odgovorilo sa “Nekada je moj zahtev ispunjen. nije ispunjen moj zahtev za izdavanjem dokumenata”.8% ispitanika je izjavilo da je delimično zadovoljno.8% ispitanika 12 . 24.2% 44% 30.6% ispitanika je izjavilo da je veoma zadovoljno.6% je izjavilo da je delimično nezadovoljno. dok je 34.19.6% 2% 9) Na pitanje iz upitnika “Da li ste prilikom upućivanja zahteva. od opštine Gračanica dobili tražena dokumenta ili Vaš zahtev nije ispunjen?” 24.8% 6% 8) Na pitanje “U kojoj meri ste zadovoljni čistoćom u Vašoj opštini?” 9.

tumačimo činjenicom da se veliki broj ispitanika još uvek nije obratio opštini sa nekim zahtevom.8% 10) Na pitanje “U kojoj meri ste zadovoljni načinom na koji opštinski rukovodioci upravljaju novcem?”.2%. Tako su učesnici fokus grupa naveli da “Mi smo se uporno obraćali šefu kabineta gradonačelnika za odgovor po osnovu naših zahteva. Takođe je navedeno da opštinske službe čekaju odobrenje gradonačelnika za sve zahteve. a krajnje nezadovoljnih je 47.4% 34.8% 16% 24. opština ima ograničenu sumu novca kojom raspolaže. opština mora naći načina da ohrabri građane da dostavljaju žalbe i primedbe na rad opštinskih službi. te neće biti sredstava za ulaganje u navedene predloge. ali ni tada nismo dobijali nikakav konkretan usmeni odgovor.” Iz tog razloga se daje preporuka opštinskim službama da što samostalnije obavljaju svoje dužnosti i da obavezno poštuju zakonski rok za davanje odgovora strankama. Relativno visoki broj ispitanika koji nisu dali odgovor na ovo pitanje. Razlozi za nezadovoljstvo su neravnomerna ulaganja u ostala sela van Gračanice kao i neodgovarajuće konsultacije sa predstavnicima seoskih odbora. on je taj koji odlučuje na svim nivoima opštine. na predloge seoskih odbora za razvojne projekte u 2012oj. Navedeno je na fokus grupama da su predstavnici opštine na sastancima sa građanima. koji su održani u avgustu i septembru 2011-e. 24. a ona će se uložiti u završetak započetih projekata. 24% je odbilo da se izjasni po ovom pitanju. Uvek bi smo dobili odgovor da se čeka na gradonačelnikovu odluku”.” 13 .odbilo da se izjasni o ovom pitanju. odgovarali sa “Hvala na predlogu. U tom cilju. Neorganizovanost i neodgovornost zaposlenih su označeni kao krivci za izostanak odgovora opštinske samouprave na predate zahteve. 2% ispitanika je izjavilo da su veoma zadovoljni. međutim. kao i “Problem je u tome što se za sve pita gradonačelnik i o svemu on odlučuje. delimično nezadovoljnih 12%. U svakom departmanu on ima zadnju reč. Od ukupnog broja ispitanih.8%. delimično zadovoljnih je 14.

6% 61. da informacije o slobodnim radnim mestima u opštinskim službama. uglavnom. Česte primedbe učesnika na fokus grupama su bile “Ljudi su zapošljavani po partijskoj osnovi ili po osnovu rodbinskih i prijateljskih veza” ili “Ja znam da je par osoba zaposleno zbog kvalifikacija i znanja koje je bilo u skladu sa potrebama određenih službi.2% 13. 2. nisu na adekvatan način dosegle šire slojeve stanovništva.po partijskoj osnovi.6% 8. opština mora unaprediti način informisanja stanovnoištva o mogućnostima za zapošljavanje.8% 12% 47.” Opšti stav ispitanika je. 13.6% ispitanika odgovorilo da su krajnje nezadovoljni načinom zapošljavanja radnika opštine.2% 14. i da u cilju transparentnije lokalne uprave.8% 14 . dok je 61.8% ispitanika.2% 24% 11) Na postavljeno pitanje “Da li ste zadovoljni načinom na koji su zapošljavani radnici opštine?” 2. međutim.8% 13. 13. O ovom pitanju je odbilo da se izjasni 8.8% ispitanika je odgovorilo sa “Veoma zadovoljan-na”. zaposlenje ostalih je vršeno.2% ispitanika je odgovorilo sa “Delimično zadovoljan-na”.6% ispitanika je odgovorilo sa “Delimično nezadovoljan-na”.

Od ukupnog broja ispitanika koji su mitom ili poznanstvom ostvarili određenu korist 1.12) Na pitanje “Da li ste nekom od službenika opštine Gračanica dali mito ili preko poznanstva ostvarili određene koristi?” 94. a odseku za poljoprivredu i šumarstvu 0.6% je izjavilo da je dalo mito opštinskoj administraciji i kadrovskoj službi. Od ukupnog broja ispitanih. 1. koji su pozitivno odgovorili na gore navedeno pitanje. postavljeno je sledeće pitanje “Ukoliko je odgovor DA.4% je izjavilo da ne zna odgovor. 1. iako su naveli da postoji percepcija korupcije u opštini. Percepcija korupcije u javnim službama je pitanje kojim će morati da se pozabave zvaničnici opštine.2% ispitanika je odgovorilo potvrdno.2% 13) Ispitanicima.4%. 94.6% je dalo mito odeljenju urbanizma. 15 .2% je odbilo da se izjasni o odeljenju opštine preko kojeg su ostvarili određenu korist. a 5.4% 5. a 0. molimo Vas. Učesnici fokus grupa su odrično odgovorili na pitanje da li su oni na zakonom nedozvoljen način ostvarili određenu korist.4% ispitanika je odgovorilo odrično. navedite u kom odeljenju opštine Gračanica radi zaposleni kojem ste dali mito ili ostvarili beneficije”.

4%.6% ispitanika je odgovorilo odrično. odeljenje za zdravstvo i zdravstvenu zaštitu 2. a odeljenje za inspekciju 0.8%.6% 0% 0.4% potvrdno. a 1. koji su pozitivno odgovorili na gore navedeno pitanje. navedite u kom odeljenju opštine Gračanica radi zaposleni kojem je ta osoba dala mito ili ostvarila beneficije”.4%. molimo Vas. Odeljenje administracije i kadrovske službe je označilo 4% ispitanika. sport i kulturu 0. Od ukupnog broja ispitanika 1. 87.6% 0% 1.6% 12. 16 .4% 15) Ispitanicima. a 12.8%. odeljenje za obrazovanje.2% je odbilo da odgovori na postavljeno pitanje.6% ispitanika je izjavilo da ne zna odgovor na postavljeno pitanje.4% 0.1. odeljenje za finansije 0. postavljeno je sledeće pitanje “Ukoliko je odgovor DA.2% 0% 0% 1.4% 14) Na postavljeno pitanje “Da li imate saznanja da je neka osoba iz Vašeg okruženja dala mito zaposlenom u opštini Gračanica ili poznanstvom ostvarila neku korist?” 87.

10.2% 4% 2.4% 1.4% je ostalo bez odgovora na datu tvrdnju.8% ispitanika odbilo da se izjasni.2% ispitanika.8% 0. 47. 34% ispitanika je odgovorilo da pružene informacije nisu tako dobre.4% ispitanih je odgovorilo da su pružene informacije odlične.8% 3. ocenite jasnoću i preciznost informacija koje opština pruža svojim građanima?” 2. Tvrdnja jednog učesnika ilustruje stav učesnika “Najčešći način prenošenja informacija jeste od osobe 17 .2% 12. Na to pitanje je 10.6% 16) Sa tvrdnjom “Tenderi koje raspisuje opština Gračanica se dodeljuju na transparentan način uz poštovanje zakona” se u potpunosti slaže 3.8% se delimično slaže.8% 47.4% 0. 12. Visok stepen ispitanika koji su odbili da odgovore na datu tvrdnju se tumači niskim stepenom interesovanja ispitanika za način poslovanja opštine. a 36.4% da su dobre. Učesnici fokus grupa su se uglavnom žalili na neadekvatan način informisanja građana.2 1.4% 17) Na pitanje “Molimo Vas.6% ispitanika je izjavilo da se u potpunosti ne slaže sa datom tvrdnjom.2% 0% 0.4% ispitanika je izjavilo da su pružene informacije veoma loše. a 42.6% 36. 3.

dok je 10. ili foruma ili određenih interesnih grupa u okviru opštine. Učesnici fokus grupa su se pozitivno izjasnili o efikasnosti ove opštinske službe i tokom fokus grupa nijedna primedba na njihov rad nije upućena. 2. Veliki broj ispitanika nije odgovorio na ovo pitanje (64%) jer nisu imali slična iskustva.8% 18) Na pitanje “Kako ocenjujete efikasnost opštine prilikom izdavanja građevinskih dozvola ili dozvola za rad?” 4% ispitanika je odgovorilo sa “Veoma pozitivno”.4% 34% 42. 18 . osobe koje su preporučene. je formiranje socijalno-ekonomskih saveta. 10. direktno upućene na korišćenje opštinskih usluga. Jedan od predloga za unapređenje informisanosti stanovnika. koje bi prenosile informacije iz opštine putem svojih mreža.4% 10. pa onda oni dalje. javnim konkursima i drugim informacijama od javnog značaja imaju uglavnom osobe koje su. Rezultati istraživanja se poklapaju sa sličnim istraživanjima koja su sprovele druge organizacije.do osobe.2% ispitanika sa “Delimično negativno”.4% 10. Službenici svojim rođacima i prijateljima. Retko ko čuje oglas preko radija” kao i “Iskustva pokazuju da pristup informacijama o radu opštine. ili organizacije koje rade sa opštinom”.8% ispitanika odgovorilo sa “Veoma negativno”. osobe koje muka natera na opštinsku adresu. 11.4% sa “Delimično pozitivno”. zbog prirode posla kojim se bave.

4% delimično negativno. 24% ispitanika nije odgovorilo na ovo pitanje.2% 24% 20) Na pitanje. 24. venčanih i umrlih?” 8% ispitanika je odgovorilo sa veoma pozitivno. 8% 24. Samo je jedan učesnik fokus grupe izjavio da je video poziv za zasedanje skupštine opštine Gračanica. ali učesnici fokus grupa su se složili da bi se informacije trebale širiti i na druge načine. Pozitivno je ocenjeno obaveštenje stanovnika Gračanice preko vebsajta opštine o sednicama skupštine opštine.2% ispitanika odgovorilo sa veoma negativno.2% ispitanika odbilo da se izjasni o ovom pitanju.8% 64% 19) Na pitanje “Kako ocenjujete efikasnost opštine prilikom izdavanja izvoda iz matičnih knjiga rođenih. dok je 25.4% delimično pozitivno. 19 . “Da li ste bili informisani o skupštinskim zasedanjima koje je Vaša opština održala tokom proteklih 12 meseci?” potvrdno je odgovorilo 8.4% 18.4% 10.4% 25. dok je 5. Samo je jedan učesnik fokus grupe putem brošure saznao informaciju o zakazivanju sednice skupštine opštine. 18. negativno 86.4% ispitanika.4% 11.4%.2% 10.

Imajući u vidu preovladavajući stav stanovništva.8. 52. Na iznetu tvrdnju nije imalo odgovor 18.«?” 7. a 53.6% 19.2% ispitanika je izjavilo da se u potpunosti slaže. u velikoj meri”. “Da li se slažete sa sledećom tvrdnjom »Moja opština u svom radu podržava učešće svojih građana. da predstavnici lokalne samouprave ne podržavaju u dovoljnoj meri učešće građana. 23. a 21.2% ispitanika.4% ispitanika se ne slaže sa tom tvrdnjom.2% ispitanika je odgovorilo sa “Delimično”. 20% se delimično slaže. 20 .8% ispitanika je odgovorilo sa “Da.4% 86. da uključe šire slojeve stanovništva u procese konsultacija.2% 20% 53.8% je odgovorilo “Uopšte ne uvažavaju”. Odgovori ispitanika na ovo pitanje se slažu procentualno sa odgovorima u predhodnom pitanju tako da ih nećemo posebno tumačiti.2% ispitanika nije odgovorilo na postavljeno pitanje. Predlozi učesnika fokus grupa je osnaživanje komunikacije sa izabranim predstavnicima sela. 7. lokalne vlasti moraju da učine sve što je u njihovoj moći.2% 22) Na pitanje “Da li Vaši opštinski predstavnici uvažavaju mišljenja građana?” 2.2% 21) Na pitanje.4% 5.

Skromno prisustvo građana na sednicama skupštine opštine se može protumačiti slabom informisanošću stanovnika o vremenu održavanja sednica i pravu građana da mogu prisustvovati sednicama skupštine opštine.8% 23. 4% 96% 0% ZAKLJUČCI SA FOKUS GRUPA Udruženje poslovnih žena “Avenija” je organizovalo četiri fokus grupe.2% 52. 3) privrednicima i 4) mešovitom grupom koja je 21 .8% 21.2. 2) NVO sektorom. ali učesnici fokus grupe su se složili da bi bilo zainteresovanih građana ukoliko bi se informacije dostavile pravovremeno i na odgovarajući način.2% 23) Na postavljeno pitanje “Da li ste ikada prisustvovali zasedanju Skupštine opštine Gračanica?”. potvrdno je odgovorilo 4% ispitanika. i to sa: 1) omladinom. dok je 96% ispitanika odgovorilo odrično. Mišljenja su podeljena oko ličnog učešća na zasedanjima skupštine opštine. Samo je jedan učesnik fokus grupe izjavio da je video poziv za zasedanje skupštine opštine Gračanica.

prisutan u opštinskoj upravi. konkurse za dodelu stanova. a naročito u novoformiranim kosovskim opštinama. Razlog zbog kojeg smo odabrali baš te ciljne grupe je taj što su one zapravo nosioci razvoja.odgovarala karakteristikama uzorka. Na pitanje za učesnike NVO ciljne grupe. dobijeni kao rezultat ovog istraživanja. kao i na one koji su specifični za svaku od navedenih ciljnih grupa. “Koji je. ili putem nekog od sredstava informisanja. Na pitanje za učesnike omladinske fokus grupe. a samim tim i promena u opštini. po njima. “Da li postoji saradnja između vaših nevladinih organizacija i lokalne samouprave i na čemu se ona zasniva”. prvenstveno. konkurse za dodelu sredstava za nevladine organizacije. “Da li ste zadovoljni načinom na koji opština Gračanica informiše građane”. Stavovi i razlozi datih stavova. i zahvaljujući upornosti u svakodnevnom kontaktiranju tih službenika povodom upućenih zahteva i pitanja. 95% učesnika je reklo da nije zadovoljno transparentnošću kojom opština objavljuje konkurse za zapošljavanje. Na pitanje za učesnike svih fokus grupa. 2% je reklo da je jedan od njihovih zahteva bio odobren i podržan od strane opštine. po vama. 96% je odgovorilo da njihovi zahtevi nisu bili odobreni i podržani od strane opštine te da nisu imalo priliku da sarađuju. izvršiti kratak osvrt na one stavove koji su bili najizraženiji i najistaknutiji od strane svih učensika. nedostatak institucionalnih uslova i sadržaja za obrazovanje i afirmaciju mladih u sferi kulture i sporta. i 1% je reklo da se opštini još uvek nije obraćalo ni po kakvom osnovu. “Koliko ste zadovoljni radom vaše opštinske uprave”. Ostali su rekli da su do informacije došli direktno iz opštine. su izneti u gore navedenoj analizi. Sledeći razlog kojim su učesnici objasnili svoje nezadovoljstvo jeste nejednako tretiranje svih korisnika pri čemu se povlašćeni položaj pojedinih zasniva upravo na međusobnim ličnim poznanstvima. Veći deo njih je objasnio da je do informacije došao prenosom iste “sa čoveka na čoveka”. Takođe. služi. 1% učesnika je reklo da je zadovoljno obavljanjem ove opštinske dužnosti. kojima se opština. 99% učesnika je odgovorilo da je nezadovoljno. Stoga ćemo. 5% učesnika je izjavilo da je delimično zadovoljno. nemogućnost korišćenja postojećih objekata i opreme čija je namena 22 . i slično. neprofesionalnim odnosom prema njima kao korisnicima što se ogleda kroz iskustva koja pokazuju odsustvo davanja odgovora opštine na uredno podnete zahteve u arhivi opstine od strane korisnika. odgovor je bio da ih ima više. pri čemu su istakli da tu vrstu privilegije uživaju zahvaljujući privatnim poznanstvima koja imaju sa službenicima opštine. najvećih problema: nemar i nezainteresovanost nadležnih za potrebe mladih (ovo se odnosi na opštine i škole). jedan od razloga jeste i monopol u odlučivanju koji je. po mišljenju učesnika. 1% je reklo da imaju odličnu saradnju sa opštinom od njenog samog početka. što predstavlja jednu od opštinskih administrativnih obaveza. Učesnici su se složili da je to problem u svim. te su naveli niz sledećih. Na pitanje za učesnike svih fokus grupa. po dužnosti. najveći problem sa kojim se suočava omladina”. u ovom poglavlju.

odgovorili su. zapošljavanje prema partijskoj pripadnosti. Među stanovnicima preovlađuje pesimistički stav u pogledu sopstvene budućnosti u opštini. Neke od preporuka učesnika istraživanja upućene lokalnoj samoupravi su:  Blagovremeno davanje odgovora opštinske administracije na zahteve podnete od strane korisnika u skladu sa zakonom propisanim rokovima. u pogledu poboljšanja obostranih rezultata. budući da je to 23 . takođe. naročito omladinu. I jedna i druga strana vidi pretnju opstanku u nepostojanju zdrave i stabilne osnove za razvoj ekonomije blagostanja. osećaj prepuštenosti postojećim okolnostima i zanemarenosti. odsustvo motivacije usled obeshrabrujućih okolnosti. S druge strane. nepostojanje ekonomske strategije razvoja opštine. “Koji je. NVO sektor je nezadovoljan dosadašnjim stepenom saradnje i podrške opštine. najveći problem sa kojim se suočavaju privrednici”. prema rečima nadležnih u opštini. i odsustvo njihove podrške za mlade u organizovanju neformalnih aktivnosti. Mala i ograničena ponuda za zapošljavanje na tržištu rada je najveći problem koji brine stanovnike opštine. Na pitanje za učesnike koji se bave preduzetništvom i privređivanjem. a po njima to su: loši opšti uslovi privređivanja što je posledica privredne stagnacije. OPŠTI ZAKLJUČAK I PREPORUKE Istraživanje pokazuje da većina ispitanika nije zadovoljna sadašnjom sveukupnom perspektivom u opštini. uzurpacija poslovne pokretne i nepokretne imovine. kako nadležnih organa na lokalnom nivou tako i civilnog društva. ali se nada da će se steći uslovi za povećanje i poboljšanje iste. male šanse za zaposlenje. odsustvo institucionalne podrške za stabilni razvoj privrede. koja se negativno odražava i na uslove života u opštini Gračanica kao njegovog sastavnog dela. tj.rekreativno-zabavnog karaktera (Domovi kulture i Omladinski centri). potpuna ne briga školskog kadra za poboljšanje uslova školovanja učenika. zloupotreba mladih od strane političkih partija tokom izbornih kampanja. Među mladima preovlađuje osećaj nepoverenja prema nadležnim institucijama. odsustvo investicija u proizviđačku delatnost. Sve činjenice ukazuju na zaključak da postoji prostor za doprinos. ili drugim institucijama) nemaju sluha za njihove potrebe i inicijative. što je objašnjeno u prethodnim izlaganjima. fiskalizacija. učinak je pohvalan s obzirom na ograničavajuće uslove rada u kojima opština realizuje svoju nadležnost. Većina ispitanika nije zadovoljna dosadašnjim učinkom lokalne samouprave. po vama. ne uvažavaju njihova mišljenja i ideje za unapređenje bitnih pitanja. Vlada mišljenje da oni ne mogu doprineti poboljšanju kvaliteta njihovog života zbog toga što donosioci odluka (bilo da se radi o školama. Uzrok tome jeste nestabilnost čitavog političko-ekonomskog sistema. da ima više problema koji koče rast i razvoj ovog sektora. opštini.

delom iz opštine. naročito u proizvođačku delatnost. takođe. ovde su. Veća podrška kulturno-sportskim sadržajima i aktivnostima koje dolaze kao inicijativa od strane organizacija civilnog društva. delom iz civilnog sektora i delom iz opštine. čiji fondovi predstavljaju budućnost ovog regiona. i predložili osnivanje socio-ekonomskog saveta u okviru lokalne samouprave u toku 2012. može biti od velikog značaja za uspešnost projektnih ciklusa. čiji bi članovi delom bili iz biznis sektora. godine. kao sveobuhvatne institucionalne podrške razvoju preduzetništva.   Poštovanje transparentnosti u objavljivanju konkursa i tendera. investitora i investicija. a koji bi predstavljao sponu u međusobnoj komunikaciji između ova tri sektora i dao svoj doprinos u razvoju ideja bitnih za razvoj opštine.obaveza opštine koja se ne poštuje. kao i u pristupu različitim fondovima. Razmatranje mogućnosti za otvaranje Biznis inkubatora. Uspostavljanje saradnje u oblasti razmene ekspertize u pripremi i realizacija projekata od velike važnosti za razvoj opštine. predložile da se sačini petočlani tim. u naredne dve godine. izrazili zainteresovanost u učestvovanju u ovoj oblasti. Preduzetnici i udruženja preduzetnika su. nevladine organizacije koje rade u opštini Gračanica. a koji bi radio na pripremi predloga projekata za konkurse Evropske unije.    24 . čiji bi članovi bili delom iz civilnog društva. NVO sektor je izrazio zainteresovanost u davanju doprinosa po ovom pitanju. Iskustvo koje nevladine organizacije imaju u pripremi predloga projekata i njihovoj realizaciji. Stvaranje uslova za privlačenje privrednika. a u cilju poboljšanja komunikacije između opštine i njenih korisnika.

Projekat je podržan od strane Kosovske fondacije za otvoreno društvo u okviru Programa manjina i Roma 25 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful