OBD, EOBD (fedélzeti diagnosztika

)
5. Kipufogógáz-technika és fedélzeti állapotfelügyelet
Szerző: Dr. Lakatos István Ph.D. egyetemi docens

Az OBD I (On Board Diagnosis) fedélzeti diagnosztikai rendszer az 1988-as modellévtől kezdve kötelező. Az OBD I előírásokat az 1994-es modellévtől kezdődően felváltották az OBD II előírások. Az OBD II a személygépjárművekre és a könnyű haszongépjárművekre, az 1996-os modellévtől kezdődően a dízelmotorral meghajtott gépjárművekre is hatályos az USA-ban. Az OBD II európai megfelelője az EOBD, amelynek bevezetését az EU tagországaiban a 98/69/EC irányelv írja elő.

az OBD bevezetése az USA-ban és Európában

Az USA Kalifornia Szövetségi Állam levegőtisztaságvédelmi hatósága (CARB = California Air Ressources Board) a gyártók részére előírásban rögzítette a gépjárműemissziókorlátozó műszaki rendszereinek fedélzeti ellenőrzési kötelezettségét. Az OBD I (On Board Diagnosis) néven ismertté vált fedélzeti diagnosztika az 1988-as modellévtől az USA-ban kötelező. A szabályozás műszaki előírásait SAE (Society of Automobile Engineers) szabványok és ajánlások rögzítik. Az OBD I szerint minden olyan rendszert ellenőrzni kell, mely emissziókorlátozó feladatot lát el és elektromosan az irányítórendszerrel kapcsolatban áll. A bekövetkezett és tárolt hiba tényére a gépjármű műszerfalán elhelyezett lámpa (MIL = Malfunction Indicator Light) kigyulladása figyelmezteti az üzemeltetőt.

Az OBD I előírásokat az 1994-es modellévtől kezdődően felváltották az OBD II előírások. (1996. január 1-jével Ottomotoros gépjárművekre a halasztó hatályú kivételi engedélyek is lejártak, dízelmotorral szerelt gépjárműveknél 1997.) Az OBD II a személygépjárművekre és a könnyű haszongépjárművekre, az 1996-os modellévtől kezdődően a dízelmotorral meghajtott gépjárművekre is hatályos. Az OBD II a fedélzeti állapotfelügyeletet kiterjeszti: MIL lámpa új figyelmeztetési alapfunkció: a lámpa nem ég, a lámpa ég üzemmód kiegészül a lámpa villog üzenettel, a rendszerelemek és funkciók hibás állapotán túl a romlás mértékének (állapotosztály) azonosítása, a hiba bekövetkezésekor a paraméterkörnyezet rögzítése (Freeze Frame), hibatároló-kiolvasás villogókód helyett rendszerteszterrel (Generic Scan-Tool).

OBD I
• A diagnosztikai csatlakozó nem szabványosított /járműspecifikus választék/ A hibakódok gyártó-függőek, nem publikusak A különböző motor- és emisszió-ellenőrző rendszerek nem szabványosítottak A hibás működést visszajelző lámpa nem szabványos A diagnosztikai háttér információ ugyanazon hibára is eltérő műszaki megközelítésű

és

OBD II
Szabványosított protokoll a szabványos diagnosztikai aljzaton (DLC) keresztül az autó és a diagnosztikai eszköz között Szabványosított emisszióellenőrző rendszer Szabványos hibakódok (DTC) Környezeti paraméterek (Freeze frame) automatikus tárolása hiba rögzítése esetén Szabványos hibajelző lámpa (MIL) és annak szabványos jelzési funkciói Üzemállapot-készség (Readiness) meghatározása és felvétele

• •

• • •

• •

/tömítettség/ • Töltőnyomás-korlátozás • Lambdaszonda /szabályozó + monitor/ • szondafűtés • jel.… • AGR /kipfogógázvisszavezetés/ • Tankszellőztető-rendszer • működés. jel-dinamika • Szekunderlevegőrendszer • Katalizátor hatásfok • CAN-BUS •… • Alapjárati szabályozás • Befecskendezőszelepek • Lambdaszabályozás • ÉGÉSKIMARADÁS ./kapcsoló.FELÜGYELETI MÓDOK ÁLLANDÓ /permanens/ • ALKALOMSZERŰ /szporadikus/ Jeladók: • motorfordulatszámadó • vezérműtengelyjeladó • kopogásérzékelő • hőmérsékletérzékelő • légtömegmérő • fojtószeleppoti.

EGR) szekunderlevegő rendszer tüzelőanyag-ellátó rendszer tüzelőanyaggőz visszavezető rendszer izzító rendszer Alkalmazás Otto-. . dízel-motor Otto-motor Otto-. dízel-motor Otto-.Rendszer katalizátor lambdaszabályozás égésfelügylet kipufogógáz visszavezetés (AGR. Ezen rendszerek mindegyike – a dolog természetéből adódóan – fedélzeti állapotfelügyelet (OBD) alatt áll. dízel-motor Otto-motor dízel motor Otto-motor dízel-motor A korszerű kipufogógáz utánkezelés több elemet felhasználva tartja kézben a belsőégésű motorok károsanyagkibocsátását.

B szélessávú szondá(k). A szondák elhelyezkedésre utaló jelölések: B hengersor (Bank). S szonda (Sensor) .lambdaszonda beépítés A szondák típusa: S keskenysávú szondá(k).

.

.

.

az 1. ha átlagos szénhidrogén átalakítása oly mértékben csökken. kb. lambdaszonda-jelleggörbék (katalizátor hatásfok) A katalizátor jósága szoros kapcsolatban áll az oxigéntároló képességével.5-szörös határértéket átlépi. Ezt a tulajdonságot használják fel a katalizátor hatásfokának meghatározásához. lambdaszonda-jelleggörbék (szonda öregedés) . Az amplitúdók különbségéből a katalizátor hatásfoka meghatározható. kb. amelyhez szükség van egy további – a katalizátor mögé beépített – lambdaszondára.A katalizátort akkor minősítjük hibásnak. hogy az.

így a szondaöregedésből fakadó nem kívánatos hatás ezzel kiegyenlíthető. • jelfeszültség. • rövidzárlat. A katalizátor utáni lambdaszonda öregedési folyamata lassúbb. lamdaszonda jelalakváltozás . • feszültségváltozás sebessége (szegényből dúsba). • a katalizátor előtti lambdaszonda jelfeszültségének periódusideje. mint a katalizátor előttié.Összességében tehát a lamdaszondák EOBD szerinti állapot-felügyelete az alábbiakra terjed ki: • belső ellenállás. • szakadás. • feszültségváltozás sebessége (dúsból szegénybe).

• Ha olyan mértékű gyújtáskimaradás lép fel. amely a katalizátort károsíthatja.Az égésfolyamat fedélzeti állapotfelügyelete a gyújtáskimaradás felismerésén alapul. amely a kipufogógáz-emissziót a határérték 1. Az égéskimaradás a forgattyú tengely szögsebességének változásához vezet. A szögsebesség váltakozását a motor mechanikai hibái. helytelen vezetéstechnika miatt) is okozhatják. •a forgattyústengely-jeladó jelének analízisével. .5-szörösére emeli. akkor a MIL lámpa villog. a rendszer kigyújtja a MIL lámpát. •karosszéria-gyorsulás érzékelő. Ezek azonban az alábbi módszerek segítségével azonosíthatók és így az égéskimaradástól megkülönböztethetők. Az égéskimaradás következtében bekövetkező intézkedés: • Ha olyan mértékű gyújtáskimaradás lép fel. valamint a hajtott kerekeken keresztüli visszahatások (pl.

míg dízel motoroknál akár 20% is lehet. kipufogógáz-visszavezető rendszer 1 elektro-pneumatikus átalakító 2 kipufogógáz 5 fordulatszám 3 AGR-szelep 6 szívócső nyomás 4 irányítóegység 7 hőmérséklet 8 levegő-tömegáram mérő . így javítja a motor NOx-emisszióját. másrészt csökkenti az égésfolyamat csúcshőmérsékletét. A visszavezetés főként részterhelésen történik és mértéke átlagosan 5%.Hatása kettős: egyrészt elégeti a hozzákevert kipufogógázban maradt HC-mennyiséget. Benzinüzemű motoroknál maximálisan 10% a visszavezethető mérték.

és egyben a rendszer működésre is utal. a túl kis érték pedig azt jelzi. A szabályozott üzemű EGR-rendszerek másik fajtákában (pl. az EGR-szelep előtti csővezetékbe épített fojtás két oldala között kialakuló nyomáskülönbség mérésével határozzák meg. A mért nyomáskülönbség a ténylegesen visszavezetett kipufogógáz mennyiségével arányos. Ford) a visszavezetett kipufogógáz mennyiségét közvetett úton.EGR-hőmérsékletérzékelő Az ellenőrzés megoldása lehet a kipufogógáz-visszavezető csatornában a gázhőmérséklet mérése. Túl nagy EGR-hőmérséklet állandóan nyitott EGR-szelephelyzetre (utal. VAG). EGR-nyomáskülönbségérzékelő . Erre a célra szolgál az EGR-hőmérsékletérzékelő. melyet az EGR-szelepházba építenek be (Ford. hogy az EGR-szelep nem nyit ki rendesen.

elektronikus AGR 1 irányítóegység 2 AGR-szelep. potenciométerrel 3 szellőzés 4 katalizátor A teljesen elektronikusan működtetett rendszer (VAG) esetében már csupán egyetlen szelepre van szükség a kipufogógáz-visszavezetés megvalósításához. amely egyben a működőképesség információja is. Ezt az elektromágneses szelepet az irányítóegység közvetlenül vezérli. A szelepbe integrált potenciométer visszajelzi az irányítóegységnek a szelep tényleges nyitási löketét. .

hőfelszabadulással járó oxidációra képes. a katalizátor gyors felmelegítését szolgálja. szekunderlevegő rendszer 1 szívólevegő 5 katalizátor 2 szekunder levegő 6 szekunder szelep 3 visszacsapó szelep 7 szekunder szivattyú 4 lambdaszonda 8 friss levegő . A kipufogógázban található elégetlen vagy részoxidált szénhidrogén és a szénmonoxid oxigén jelenlétében további. szekunderlevegő bejuttatása a kipufogó csővezetékbe.Az ún. a katalizátor elé.

Diagnózis: ha az integrátor eléri maximális lépésértékét. akkor a szekunderlevegő vezérlőszelep tömítetlen.) Kivezérelt állapot: a szekunderlevegő-szi-vattyú bekapcsolva. Erre a szabályzás – a megnövelt az integrátor lé-pésértéken keresztül – keverékdúsítással válaszol. 3. . Diagnózis: amennyiben ez nem következik be. Az a-dap-tív szabályozás és a tankszellőztetés blokkolása felszabadítva. a vezérlőszelep zárva. a vezérlőszelep zárva. mert a szekunderlevegő felhígítja a kipufogógázt már a lambdaszonda előtti csőszakaszban. Válasz: az integrátornak 6 másodpercen belül át kell lépnie egy küszöbértéket. valószínűsíthető a szelep tömítetlensége. Válasz: az integrátornak változatlan értékűnek kell maradnia. a vezérlőszelep zárva. Kivezérelt állapot: a szekunderlevegő-szivattyú ki-kap-csolva.A fedélzeti diagnosztikai vizsgálat lépései 1. 4. a vezérlőszelep nyitva. (A lambdaszonda szegény keveréket – nagy oxigén-koncentrációt – érzékel. Kivezérelt állapot: a szekunderlevegő-szi-vattyú bekapcsolva. Válasz: az ECU vizsgálja az integrátor működését. Diagnózis: amennyiben 6 másodpercen belül az integrátor lépésértéke meghalad egy küszöbértéket. A diagnosztikai vizsgálat befejezése: a levegőszivattyú leállítva. úgy a szivattyú valószínűsíthetően nem működik vagy a szelep nem nyitott ki. 2.

tüzelőanyaggőz kipárolgásgátló rendszer 1 légszűrő 6 aktívszén-szűrő 2 szívócső 7 tüzelőanyag-tartály 3 motor 8 tanksapka biztonsági 4 regeneráló szelep szeleppel 5 lezárószelep 9 nyomásérzékelő .

Ha a nyomás csökken. azt a rendszer a szellőztetőszelep (C) tömítetlenségének tudja be. 5. Az aktívszéntartály lezárószelepe nyit. akkor kismértékű tömítetlenséget diagnosztizál a felügyeleti rendszer. Ha gyorsan megkezdődik a nyomásemelkedés vagy erőteljes a nyomásnövekedés. 2. Ha ezt nem éri el 10 másodpercen belül. akkor ez azt is jelentheti. A szellőztetőszelep zár. A depresszióértéknek először stabilizálódni kell. 17 %). a nyomásnak csak lassan szabad csökkennie. Ha gyorsan csökken. és az erre vonatkozó hibakódot rögzíti („nyitott aktívszenes szűrő szellőztetőszelep”). Ha a tüzelőanyagtartály nyomása 2 másodpercen belül nem változik. akkor a felügyelet a tüzelőanyagellátórendszerben valahol jelentős tömítetlenséget valószínűsít. akkor a lezáró-szelep tömít (zár). hogy összehasonlítják a nyomásnövekedés sebességét az előző vizsgálati fázisban mért nyomáscsökkenéssel és azt összevetik a mért párolgással. a szellőztetőszelep kivezérelt (kb. és „nagy lyuk” hibakódot generál. az aktívszéntartály lezárószelepe továbbra is zárva van. ennek következtében a rendszer teljesen zárt állapotban van. a belső tér kifelé tud szellőzni. majd csak lassan szabad csökkennie. A tüzelő-anyag-tar-tály-nyomásnak gyorsan kell 1 kPa értékkel esnie. Az aktívszéntartály lezárószelep zár. mennyire stabil. a diagnosztikai vizsgálat befejeződik. mivel azonban a lezárószelep nyitva van. Az aktívszéntartály lezárószelep nyit. tehát működésével/ működtetésével kapcsolatos hiba van. 4. illetve mennyire gyorsan emelkedik a tartálynyomás a tüzelőanyagtartály gőzterében. 3. . A tömítetlenséget úgy számítják ki. hogy a nyomásjeladó hibás vagy eltömődött.A fedélzeti diagnosztikai vizsgálat lépései 1. A járó motor szívócsővákuuma hat a rendszer belső terére. A regenerálószelep változó kitöltési tényezővel kivezérelt. Azt vizsgálják. A rendszerben depresszió uralkodik. Az aktívszéntartály lezárószelep zár. és „kis lyuk” hibakódot generál.

tüzelőanyaggőz kipárolgásgátló rendszerek fedélzeti állapotfelügyelete (VAG) 1 irányítóegység 5 nyomásérzékelő 2 tüzelőanyag-tartály a regeneráló szelep löket 3 aktívszén-tartály t idő 4 regeneráló szelep p nyomás .

OBD. EOBD (fedélzeti diagnosztika) 6.D. egyetemi docens . Az OBD-csatlakozó Szerző: Dr. Lakatos István Ph.

2 nincs bekötve nincs bekötve SAE J1850 OBD II OBD II nincs bekötve OBD II ISO 9141 .PIN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 FELHASZNÁLÁS nincs bekötve SAE J1850 OBD II SAE J1962 SAE J1962 nincs bekötve ISO 9141 .2 SAE J1962 – FUNKCIÓ adatátvitel SAE J 1850 szerint (busz plusz vezeték) buszrendszernél Vcc csatlakozás testelés (teljesítmény) testelés (jel) – adatátvitel DIN ISO 9141-2 szerint (K-vezeték) – – adatátvitel SAE J 1850 szerint (busz mínusz vezeték) buszrendszernél testelés buszvezetékek árnyékolása – buszrendszernél kétirányú adatvezeték adatátvitel DIN ISO 9141-2 szerint (L .vezeték) akkumulátor plusz (nem kapcsolt) .

il-let-ve a DIN ISO 9142-2 szabványok változatlanul átveszik.A szabvány kidolgozója: ISO/TC (Technical Committee) A SAE J1962 ajánlás tartalmát az ISO 91412:1994(E). . Ezért a diagnosztikai csatlakozót „CARBISO-csatlakozó” megnevezéssel is azonosítjuk.

Pin 2 Pin 7 Pin 10 Pin 15 Protokoll van van - van van - lehet J1850 PWM J1850 VPW ISO9141/14230 .

.

. EOBD feliratot.A gyártók védelem céljából gyakran takarják a csatlakozót fedelekkel. kicsi plasztikus fedél nyitható fedél kemény. A fedelek címkével vagy dombornyomással tartalmazhatják az OBD. nagy műanyagfedél.

4 KB VPW PWM NRZ Sebesség 10. EOBD kommunikáció Előírás ISO 9141-2 ISO 14 230-4 SAE J 1850 SAE J 1850 SAE J 1850 ISO/DIS 15765-4 9141-2 10. .6 KB 10. európai gyártók pl. Ford pl. Így az OBD II és az EOBD esetén a táblázat szerinti kommunikációs formák a megengedettek. GM pl. GM Diagnosztika a CAN rendszeren keresztül Az amerikai és az európai szabvány között csupán a kommunikáció módjában van különbség. ugyanakkor egy harmadik változat a KWP 2000 (ISO 14 230-4) szerinti kommunikáció is megengedett. európai gyártók pl. Az ISO 9141-2 szerinti kommunikáció az SAE J 1850 alternatívája.4 KB 41.4 KB Jel NRZ Felhasználó pl.OBD II.

7 Byte) Checksum CS hibakód SAE J2012 . mely az alábbi elemekből tevődik össze: Fej prioritás / mód (1 Byte) célcím (1 Byte) feladócím (1 Byte) Adat módusz (1 Byte) SAE J 1979 paraméter identifikáció (PID) adatmező (PID és adat = max.A protokollt a SAE J1979 írja le.

Ez a Baud-ráta szinkronizációs mintából és két kulcsszóból áll.A rendszerteszter és az OBD II irányítóegység közötti kommunikáció felépítése. Inicializálás: a kapcsolattartás első fázisa. amelynek során 33H (H = hexadecimális rendszer) kerül továbbításra az irányítóegység felé 5 Bit/s átviteli sebességgel. „előtét”. amelyet az irányítóegység válaszként küld az inicializálásra. illetve felhívása kapcsolat létesítésére . Végül az irányítóegység a 33H cím inverzét küldi vissza. az információcserében részt vevő egységek kijelölése. A megfelelő kommunikáció ellenőrzése érdekében a rendszertesz-ter a két kulcsszó inverzét („0” helyett „1’-et) küldi vissza. Ezt követi az ún.

Egymással összekapcsolt (pl. „1”-szinteket.és keverékképző rendszer) rendszerek esetében a K és L vezetékek egymással össze vannak kötve. . különálló gyújtó. mind irányítóegység-rendszerteszter irányban rögzíteni kell a „0”-.Az irányítóegység és a rendszerteszter közötti egyértelmű és biztos kommunikáció érdekében mind rendszerteszterirányítóegység.

• a kipufogógáz-releváns mért értékeket. . • a λ-szonda felügyeletének eredményeit. • on-line segítséget („súgó”) kell biztosítania az egyes mérési műveletekhez. • a motorműködésre jellemző értékeket. • képesnek kell lennie a hibakódok törlésére.A rendszerteszternek az alábbi követelményeknek kell megfelelnie: • ki kell jeleznie • a kipufogógáz-releváns hibakódokat.

tankszellőztető-rendszer. Readiness-kódok. a tankszellőztető rendszernél tömítettség vizsgálat). P3xxx) Hibatároló törlése Lambda-szonda tesztértékek kijelzése. Minden OBD-rendszerű járműbe épített Lambdaszondához 23 különböző teszt-paraméter tartozhat Járműspecifikus értékek kezelésére fenntartott és ennek megfelelően nem előírt módusz. motorkód.Módusz Módusz 1 Módusz 2 Módusz 3 Módusz 4 Módusz 5 Diagnosztikai funkció Rendszer-diagnosztikai adatok. AGR. P2xxx. Update Checksumme) Módusz 9 . Beavatkozó-teszt (célirányosan pl. szekunderlevegő-rendszer. mely hibák a MIL-lámpát még nem aktiválták. melyek a legutolsó teszt eredményei. Elvétve van példa az aktivizálásra Járműspecifikus adatok és információk: pl. Módusz 7 Módusz 8 Szporadikus hibák kiolvasása. VIN: Vehicle Identification Number (alvázszám. P1xxx. stb). ECU-típus) CIN: Calibration Identification Number (szoftver-azonosítás. Nem folyamatosan felügyelt rendszerek vizsgálati és küszöbértékeinek kijelzése Módusz 6 (pl. motor-fordulatszám Freeze-Frame adatok: Környezeti paraméterek kiolvasása Hibakód-lekérdezés (P0xxx. kipufogógáz releváns mértértékek: motorolaj-hőmérséklet.…) CVN: Calibration Verification Number (pl.

és levegőmérés 3 = Gyújtásrendszer. és üresjárat-szabályozó rendszer 6 = Vezérlőegység és annak jelkimenetei 7/8 = Sebességváltó Melyik komponensnek milyen hibája van? Pl. P0420 = Katalizátor átalakítási hatásfok (1. SAE J2012 szerint) 3 = a) P3000…P3399 = gyártó specifikus b) P3400…P3999 = gyártó független (ISO 15031-6 ill.hsor) túl alacsony .Melyik rendszerben lépett fel a hiba? P = Hajtáslánc (Powertrain) B = Karosszéria (Body) C = Futómű (Chassis) U = BUS-rendszer (Network) Melyik hibakód-csoportot jelzi? 0 = Gyártó független kód 1 = Gyártó-specifikus kód (nincs előírva) 2 = Gyártó független kód (ISO 15031-6 ill. SAE J2012 szerint) P 0 4 20 Melyik szabályozáshoz tartozik a hiba? 1/2 = Üzemanyag. vagy égéskihagyás 4 = Károsanyag-csökkentő kiegészítő rendszerek 5 = Sebesség-.

akkor az előző „Freeze Frame” állapotot ez utóbbi keret-információi írják felül. amikor a hibát állandó hibának minősíti (magasabb prioritás). . a kipufogógáz-releváns hibakódokkal együtt tárolja a hiba fellépésekor adott üzemállapot. Adott.Az ún. azaz „lefagyasztott keretinformáció”. Azaz a hibaanalizáló szoftver bármely hiba azonosításának pillanatában rögzít valamennyi figyelt motorüzemi adatot és státusz információt. véletlenszerű hiba ismételt fellépésekor paraméterkörnyezeti adatai felülíródnak. Ha viszont adott hibánál magasabb prioritású hibát is tárol a hibamemória.és környezetfüggő peremfeltételeket. akkor a véglegesítéskor talált paraméterkörnyezetet tartalmazza a Freeze Frame adatcsomag. tehát a paraméterkörnyezetet. „Freeze Frame” (Mode 2).

Hiba Időszakosan fellépő hiba Mode 7 Az időszakosan fellépő hiba akkor válik állandósult hibává. Diagnosztikai célból azonban az időszakos hibák ismerete is fontos lehet. minden melegítőjáratási fázisban). illetve meghatározott ideig fennáll. a hiba ismétlődően fellép (pl. Állandósult hiba Mode 3 . üzemmódot alkalmazzák. azaz pl. ha teljesíti annak feltételeit. Hatósági vizsgálatok alkalmával csak az állandósult hibákat. azaz a 3.

időszakos hiba állandósult hiba „gyógyulási feltétel” nincs tárolt hibakód nincs tárolt hibakód Ha valamely hiba oka megszűnik. Javítási feltétel lehet pl. hogy megszűntnek lehessen tekinteni. annak megadása. hogy hány menetcikluson át nem jelentkezhet újra a hiba ahhoz. . akkor a kódja törlésre kerül a hibatárolóban.

Amennyiben több irányítóegység van egymással összekötve.A hibakódok törlése a 4. Freeze Frame. Ilyenkor mind az állandósult. Ezek még hasznosak lehetnek a későbbi diagnosztizálás szempontjából. mind az időszakos hibák és a hozzájuk tartozó járulékos információk (pl. akkor a törlési parancs mindegyikre egyformán érvényes és egyidejűleg végrehajtásra is kerül. oxigén-szenzorküszöb-értékek. . de ezt a szabvány sem engedi meg. stb. Szelektív törlésre nincsen lehetőség.) törlődnek. A törlés előtt ajánlatos valamennyi még ki nem értékelt információt kiolvasni és dokumentálni. üzemmódban (Mode 4) történik.

szabványos szimbólum (ISO 2575) .A megengedett határérték 1.színe: sárga (“vörös“ szín alkalmazása tilos) .optikai (MIL) .5x túllépése .működés ellenőrzés: “gyújtás BE“ állásban világítania kell Hiba kijelzési módozatok: .Követelmények.könnyen felismerhető legyen. jellemzők: . .villog: katalizátor-károsodás esetén (pl.folyamatosan világít: kipufogógáz-releváns hibánál Jellemző aktiválási szint: . gyújtáskihagyás) .

alul a sebességmérő mellett .Citroen Xantia MIL lámpa a baloldalon az alsó sorban Citroen Picasso MIL lámpa a jobboldalon Citroen Xsara MIL lámpa a baloldalon a sebességmérő mellett Citroen C5 MIL lámpa baloldalon.

Irányítóegység diagnosztika az OBD-csatlakozón keresztül Szerző: Dr.D. EOBD (fedélzeti diagnosztika) 7.OBD. Lakatos István Ph. egyetemi docens .

IDŐSZAKOSAN FELÜGYELT RENDSZEREK Katalizátor hatásfok 1 Katalizátorfűtés 1 Tankszellőztető-rendszer 1 Szekunderlevegő-rendszer 1 Klíma 1 Lambdaszondák 1 Lambdaszonda-fűtés 1 Kipufogógáz-visszavezetés Égéskimaradás 1 0 kivétel 1 FOLYAMATOSAN FELÜGYELT RENDSZEREK Tüzelőanyagrendszer Egyéb komponensek/rendsz. Nem használt (EU-foglalt) RENDSZEREK 1 1 „0” Vizsgált. vagy nem beépített Nem vizsgált 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

Időszakosan felügyelt tételek 1 = Rendszer beépítve és vizsgálható Nem teljes körűen elvégzett readiness vizsgálat: Támogatott RI-kódsor: 011101101101 Elvégzett vizsgálat: 010100101100 1 = A vizsgálatot nem végezte még el 0 = A vizsgálatot elvégezte.Folyamatosan felügyelt tételek . vagy a vizsgálat nem támogatott .OBD-funkcióvizsgálat: . vagy a vizsgálat nem támogatott Teljes körűen elvégzett vizsgálat Támogatott RI-kódsor: 011101101101 Elvégzett vizsgálat: 000000000000 0 = Rendszer nincs beépítve.

akkor a Readiness-kód nem használt helyein automatikusan 0 áll. Readiness-kódok generálása: Readiness-kódokat kizárólag a diagnosztika végrehajtása generál. • diagnosztikai rendszer (pl. • elegendő hosszabb ideig normál üzemben autózni (ehhez több menetre van szükség). A Readiness-kódok kiolvasása: A kódok kiolvasására két lehetőség létezik: • rendszerteszterrel vagy OBD-teszterrel.Ha adott járművön minden rendszer nincs beépítve. VAS 5051 segítségével egy rögzített „rövidített menetciklust” (Kurztrip) kell végrehajtani . • az adott márka saját diagnosztikai eszközével (pl. VAS 5051. a VW esetén). Erre három lehetőség létezik: • Új Európai Menetciklus végrehajtása (általában erre a görgőspadi vizsgálatra szervizkörülmények között nincs lehetőség).

Hidegindítás (kb. kis terhelésű üzem (kb. ha a gázpedál helyzet gyakran változik.1. közepes terhelésű üzem (kb. Állandó sebességű. Állandó sebességű. 15 perc) lambda szabályozás ellenőrzés (A ciklus megszakítandó. 15 perc) lambdaszabályozás ellenőrzés 3.) . 3 perc) szekunderlevegő rendszer vizsgálat 2. vagy ha a gépkocsi sebessége 100 km/h fölé nő. ha a motor fordulatszám nagyobb 3000 min-1-él.

• OBD előírt adatok (pl.Lépés Jármű-azonosító adatok Leírás Megjegyzés • rendszám. • emelt üresjárati fordulatszám. egyébként: 80 oC 0. gyújtás bekapcsolás Gyári előírás szerint. Vss) Rendszerteszter összekötése a járművel. • gyártmány.3 tf% Jármű előírt adatok Motorirányító-egységrendszerteszter inicializálás Gázelemző/OBD-teszter aktiválása. 1. az inicializálás automatikus indítása. lamdaszonda fesz.3 tf% 2500-30000 min-1 0. • típus. • km-óra állás Kondicionálási feltételek: • motorhőmérséklet • alapjárati fordulatszám. • járműazonosító. ugrás. • emelt üresjárati COkibocsátás. a protokoll automatikus felismerése . • alapjárati CO-kibocsátás. kivitel.

stb. • Motort beindít (interaktív) MIL-státusz megjelenik a kijelzőn A tárolt kipufogógáz-releváns hibák számának és kódjának kiolvasása • ha a hibaszám = 0. szekunderlevegő-rendszer. akkor dokumentálás és tovább a kondicionálásra • ha a hibaszám > 0. sérülésmentesség (mindkét lamdaszonda.Szemrevételezéses vizsgálat a) Kipufogógázreleváns elemek Meglét. a MIL-nek legalább időlegesen világítania kell • az aktuális MIL-státus (ON/OFF) kijelzésre kerül a rendszerteszteren • Readiness-kódok (RC) kiolvasása. tömítettség. akkor hibakódok kiolvasása és dokumentálása szétszerelés nélkül b) MIL Mode 1 Hibakódok Mode 1 Mode 3 . teljesség.) • Gyújtás BE. AGR.

a motor és a katalizátor üzemmeleg állapotra hozása (gyári előírás szerint) Mode 1 Mért értékek OBD és emissziós vizsgálat Az alábbi értékek kiolvasása a rendszerteszterrel és kijelzése a gázelemzővel • motorhőmérséklet Mérés emelt üresjáraton: • lambda. ugrás. motorfordulatszám kiolvasása és kijelzése a gázelemzőn. 1. lambdaszonda fesz.Kondicionálás Motor indítás. • CO (tf%) Mérés alapjáraton: • CO (tf%). • pl. • Vss Az AU-vizsgálat folytatása az előírt értékek elérése után Mode 1 tényleges/előírt érték összehasonlítás és kiértékelés a gázelemzővel Tanúsítvány kiállítása .

. értékek megadása gyári előírás szerint.03 min-1 Kondicionálás CO-kibocsátás emelt üresjárati fordulatszámon (tf%) Lambdaszonda-jelek vizsgálati fordulatszáma Lambaszonda-típus Lambdaszonda mért érték Min.. értékek megadása A min. egyébként 300 mV .Előírt értékek Motorhőmérséklet (oC) Alapjárati fordulatszám (min-1) Emelt üresjárati fordulatszám (min-1) Érték. és max. . értékek megadása. egyébként 0.3 tf% A min. egyébként 80 oC A min. min-1 fordulatszámon A gyárilag előírt érték megadása.. és max. alapjárati fordulatszám vagy gyárilag előírt érték „S” feszültség-ugrás szonda „B” szélessávú lambdaszonda „S” a feszültségugrás gyári előírás szerint.. megjegyzés Hűtőfolyadék hőmérséklet: gyári előírás szerint. egyébként 2500-3000 min-1 Lamdaérték emelt üresjáraton a kipufogócsőben A min. és max.97-1. egyébként 0. és max. értékek megadása gyári előírás szerint.

EOBD vizsgálati algoritmus .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful