Pris 1 kr

Tidtabell
Buss och tåg i Dalarna. Gäller 20 augusti 2001 - 15 juni 2002.

D

alatrafik är dalfolkets eget trafikföretag. Vi ägs av Dalarnas 15 kommuner och landstinget. Det betyder att du själv och andra länsbor faktiskt är med och äger Dalatrafik.
I Dalarna reser vi mycket. Till jobbet, till skolan och till olika fritidsaktiviteter. Resorna ger
oss stor frihet men transporterna försämrar miljön och förbrukar värdefulla naturresurser.
Det enklaste sättet att minska farliga utsläpp är att åka tillsammans. Om fler valde att
åka buss och tåg i stället för bil skulle det förbättra vår miljö och minska trängseln på våra
vägar. Det är dessutom säkrare att åka buss och tåg än att åka bil och i de flesta fall sparar
man pengar samtidigt. Många reser redan med Dalatrafik, men det finns plats för fler.
Välkommen ombord!

RING DALATRAFIKS KUNDSERVICE 020 - 23 24 25
Ring oss på Dalatrafiks kundservice
du också! Eller titta in till oss på
Borlänge resecentrum.

Vi vill hjälpa dig att lägga pengarna
på något roligare än bensin!

Välkommen!
Telefon- och öppettider
Vardag 07.00-18.00
Lördag 09.30-15.30
Söndag och helgdag 09.30-16.30
Kundservice
tel 020 - 23 24 25, fax 0243 - 625 79
e-post: kundservice@dalatrafik.se
Huvudkontor
Box 924, Bangårdsgatan 11,
781 29 Borlänge,
tel 0243 - 625 00, fax 0243 - 625 10
www.dalatrafik.se

Jenny Eriksson, kundservice

Tillsammans försöker vi att hitta just
din resa. Du får också tips på den
mest förmånliga biljetten.

Foto: Niklas Henriksson

SÅ LÄSER DU TIDTABELLEN
Tidtabellen visar vilka dagar du kan åka, vilka tider bussen eller tåget går och vilken färdväg som
gäller. Avgångs- och ankomsttider är faktiska tider för din resa. För att undvika väntetider längs linjen anger mellantider när bussen tidigast passerar. Ibland är turen någon eller några minuter senare än angiven mellantid, men ankomsttiden till slutstationen gäller ändå. Som du säkert förstår
kan dåligt väglag och besvärlig trafik i vissa fall förorsaka förseningar.
Zonnumret anger i vilken taxezon hållplatsen är belägen.

Anmärkningar i tidtabellen förklaras under
respektive tabell. Anmärkning ovanför en tur
gäller hela turen, anmärkning bredvid en tur
gäller den orten/hållplatsen

Turnr

Zon
14
14
14
14
13
13

A
09.20
09.23
09.28
09.35
09.45B
09.50
11.05
5903

17.20
17.23
17.27
17.30

07.02

07.42

Bussens avgångstid
Mellantider på sträckan anger
tidigaste passertid.

måndag - fredag
Hållplatser
FALUN jvstn
Färnäs, posten
Liden
Skogsbo
Rupstjärn
FLÖTNINGEN affären
linje 51 till Ransjö

Tågtider har vit text i röd ruta. Tiden
avser alltid järnvägsstationen i resp ort.

07.57

17.45
19.20

Tåg

5907

A: går endast skoldagar
B: via skolan

Strecket betyder att bussen inte angör
hållplatsen.
Ankomsttid till ändhållplats.
Kursiv stil är endast en upplysningstext
som anger vilken eller vilka anslutningslinjer som finns vid mellan- eller ändhållplatsen. OBS! Titta alltid i ordinarie
tidtabell för den sträcka du tänker resa.

HELGTRAFIK

SKOLLOV

Dag
Trafikeras som
Alla helgons dag
sön-helgdag
Julafton
lördag
(trafiken ställs in efter kl. 16.00 på julafton)
Juldagen
sön-helgdag
Annandag jul
sön-helgdag
Nyårsafton
lördag
Nyårsdagen
sön-helgdag
Trettondagsafton
lördag
Trettondagen
sön-helgdag
Skärtorsdagen
torsdag
Långfredag
sön-helgdag
Påskafton
lördag
Påskdagen
sön-helgdag
Annandag påsk
sön-helgdag
Valborgsmässoafton
tisdag
Första maj
sön-helgdag
Kr himmelfärdsdag
sön-helgdag
Pingstafton
lördag
Pingstdagen
sön-helgdag
Annandag pingst
sön-helgdag

Turer markerade med A är inställda
29/10-2/11, 27/12 2001-4/1, 25/2-1/3,
2-5/4, 10/5 2002.
TRAFIKDYGN

Busstrafiken skiftar dygn kl. 03.00. Det betyder
exempelvis att trafik före kl. 03.00 natten mellan
fredag och lördag räknas som fredagstrafik.
FORCE MAJEURE
Dalatrafik tar inte ansvar för oförutsedda händelser
som vi inte kan råda över och som gör det omöjligt
att hålla tidtabellen. Det kan t ex röra sig om strejk,
trafikolyckor, extrema oväder, snöhinder, ishalka,
översvämmade vägar, raserade broar och liknande.

INNEHÅLL
Dalatrafik informerar........................... 2-5
Resmål utanför länet............................... 5
Ort och linje......................................... 6-9
Direktbussar..................................... 10-19
Linje 3–316.................................... 20-112
Tåg i Bergslagen............................ 113-126
1

DALATRAFIK INFORMERAR
BILJETTER OCH KORT

BARNVAGNAR

Biljetter och kort köper du på bussen.
Våra förare tar endast emot kontanter.
Växel lämnas upp till närmaste 100-tal
kronor. Dalarna är indelat i olika prisområden (zoner). Vid resa inom en zon
betalas en grundavgift. Vid resa över
zongräns betalas zontillägg.

Barnvagnar medtas kostnadsfritt.
PENSIONÄRER

Pensionärer kan köpa Kombikort 10resor och period till rabatterat pris (lågpris). Legitimation för ålderspensionär
eller gilitig legitimation tillsammans med
försäkringskassans intyg om behörighet
till SJ:s pensionärsrabatt ska kunna uppvisas.

LÖS BILJETT FÖR HELA RESAN

Om du tänkt resa vidare med någon
annan av våra bussar eller Tåg i Bergslagen inom länet, ange slutdestination
redan när du löser biljetten.

STUDERANDE

Studerande kan köpa Kombikort 10resor och period till rabatterat pris (lågpris). Giltigt CSN-, SFS-, eller SJ:s tillfälliga SFS-kort samt legitimation ska kunna
uppvisas vid ev kontroll. Endast dessa
kort berättigar till rabatt.

SPAR BILJETTEN

Föraren ser till att du får en biljett/kortregistrering, men det är du som resenär
som är skyldig att kunna visa upp giltigt
färdbevis vid ev kontroll. Saknas färdbevis får du betala resans pris samt en kontrollavgift på f n 700 kr.

NATTBUSSAR

Mellan kl 23.00 och 04.00
betalas ett särskilt tillägg, f n 20 kr.

BARN OCH UNGDOM

Två barn under 6 år får medfölja betalande person utan extra kostnad. För
daghemsgrupper gäller att två barn får
medfölja varje betalande vuxen utan
extra kostnad. Från 6 år och till och med
det år barnet fyller 16 år gäller rabatterat pris (lågpris) på biljetter och kort. I
tveksamma fall uttages normalpris om
resenären inte kan styrka sin rätt att resa
till rabatterat pris.

SÄLLSKAPSDJUR

För hundar med en mankhöjd över 40 cm
betalas rabatterat pris (lågpris). Övriga
sällskapsdjur samt ledarhund medföljer
utan avgift. Pälsdjur får endast vistas i
bakre delen av bussen.
BAGAGE

Dalatrafik ansvarar inte för kvarglömt
eller stulet bagage. Om du tappat bort
något, vänd dig direkt till entreprenören,
se respektive tidtabell.
2

DALATRAFIKS KORT
Dalatrafiks kort är kontaktlösa. Håll
ditt kort stilla ca 5 cm framför kortläsaren. När du hör ett pip och en grön
lampa lyser är din resa registrerad. En
depositionsavgift på 50 kr tas ut när du
köper ett nytt kort första gången. Avgiften får du tillbaka när du återlämnar kortet.
Det är viktigt att du sparar kvittot du får när du köper eller laddar kortet! Kvittot behövs om något
fel uppstår på kortet och när du åker tåg
med kortet.

Periodkort 2-zon gäller i två intilliggande zoner (över kommungräns) som du
väljer vid köpet.
Periodkort län gäller i hela länet samt
viss trafik över länsgräns.
20-KORTET
Upp till 20-kortet gäller till och med det
kalenderår man fyller 20. Kortet är inte
personligt och gäller för obegränsat
antal resor i hela länet under 31 dagar
räknat från första resdagen. Resenär ska
kunna styrka sin ålder med giltig legitimation. Det finns i två varianter:
UPP TILL

KOMBIKORTET

Kombikortet kan fungera både som
10-resors- och periodkort. Det är inte
personligt.

UPP TILL

20 gäller under hela dygnet.

20 FRITID gäller endast vardagar efter kl 16.00 samt lördagar, söndagar och helgdagar.

UPP TILL

10-RESOR är till för dig
som åker då och då. Kortet finns för 1, 2
eller 3 zoner. Kortet är giltigt för 10
resor och ger rabatt. Barn, pensionärer
och studerande har ytterligare ca 30%
rabatt (lågpris). 10-resorskortet gäller
inte för resor med tåg.
KOMBIKORTET

VÄRDEKORTET

Laddas med en summa pengar. Vid
köpet laddas kortet med den summa
man betalar samt ett extra resvärde.
När du påbörjar din resa, tala om att du
har värdekort och ange din destination
för föraren. Kontantpris för den aktuella
resan dras från kortet och du får en biljett. Kortet är inte personligt. Du kan
inte betala med värdekortet på tåget.

ger kraftig rabatt
till dig som reser ofta. Kortet gäller
under 31 dagar.
KOMBIKORTET PERIOD

Periodkort 1-zon gäller inom den zon
du väljer vid köpet.
Periodkort kommun gäller inom den
kommun du väljer vid köpet.

3

TÅG I BERGSLAGEN

SÄRSKILD TRAFIK

Tåg i Bergslagen, som ägs bl a av Dalatrafik, ansvarar för tågtrafik i länet.
Dalatrafiks kontantbiljett, Kombikort period samt Upp till 20-kort gäller på följande tågsträckor:
Mora-Borlänge-Avesta Krylbo

Kompletteringstrafik kallas den trafik
med personbil eller mindre buss som
går i områden som saknar buss- och
tågtrafik. Priset är detsamma som för
en enkelbiljett på bussen. Ring din
kommun för mer information.

(ej X2000 mellan Falun-Borlänge-Avesta Krylbo)

ENKELBILJETT
Grundavgift, 1 zon
Tillägg per zon
Nattillägg

Korten gäller inte som delbetalning vid resa
till/från stationer utanför giltighetsområdet.

no vu
rm xe
al n
pr
is
stu
pe de
r
lå nsio and
gp n e
ris är ,

priser i kronor, inkl moms

15
15
20

ba
rn
lå 6 –
gp 1
ris 6 å
r

PRISER, BILJETTER OCH KORT

Falun-Borlänge-Ludvika-Grängesberg
Borlänge-Malung
Ludvika-Vad
Horndal-Avesta Krylbo.

15
15
20

10
10
20

KOMBIKORTET 10-RESOR (10 resor)
1 zon (1 tim övergång) 130
90
90
2 zon (1,5 tim övergång) 270
180
180
3 zon (2 tim övergång) 400
270
270

OBS! När du reser med kort på
tåg måste du också visa upp det
kvitto du får när du köper eller
laddar kortet.
Du kan även köpa kontantbiljett direkt
på tåget. En tågbiljett för lokal resa
inom Dalarna gäller även på buss motsvarande sträcka samt i start- och slutzon. För mer information, ring kundservice eller SJ 020 - 846 846

KOMBIKORTET PERIOD (31 dagar)
1 - zon
260
180
Kommunkort
330
230
2 - zon
500
350
Län
800
550

180
230
350
550

VÄRDEKORT
200, 400 eller 600 kr. Förutom köpesumman laddas
kortet med ett extra resvärde.
Kortpris

Resvärde

SJUKRESOR

200 kr

220 kr

Landstinget Dalarna ansvarar för sjukresorna i länet och samarbetar bl a
med Dalatrafik. En resa med våra bussar inom länet kostar 15 kronor oavsett
resans längd mot uppvisande av kallelse
eller vårdkvitto. Medföljande person betalar ordinarie taxa. Är resenären 16 år
eller yngre reser dock medföljande utan
extra kostnad. För mer information, ring
landstingets sjukresor, tel 020-999 020.

400 kr

450 kr

600 kr

700 kr

Vid resa dras kontantpris för aktuell sträcka.

UPP TILL 20-KORTET
31 dagar, resor i hela länet. Pris: 200 kr.

UPP TILL 20-FRITID
31 dagar, resor i hela länet vardagar från kl. 16.00
samt helger. Pris: 140 kr
Depositionsavgift (pant) - kontaktlösa kort 50 kr.
Ovan angivna priser gäller tills vidare. Dalatrafik förbehåller sig rätten att göra ändringar i prislistan.

4

NYHETER

RESMÅL UTANFÖR LÄNET

TÅG I BERGSLAGEN

SJ
Tågkompaniet
Blekinge län
Gotlands län
Gävleborgs län
Hallands län
Jämtlands län
Jönköpings län
Kalmar län
Kronobergs län
Norrbottens län
Skåne län
Stockholms län
Södermanlands län
Uppsala län
Värmlands län
Västerbottens län
Västernorrlands län
Västmanlands län
Västra Götalands län:
Fyrbodal
Sjuhärad
Göteborgsregionen
Skaraborg
Örebro län
Östergötlands län

Ny tågsatsning i regionen, se sid 4. I tabell 5, 44/244, 47, 57 och 58 finns
även tågtiderna infogade för att ge en
bättre överblick.
För pendling över länsgräns inför Tåg i
Bergslagen ett periodkort, TiB-kortet,
som även gäller på alla bussar på den
sträcka kortet gäller, mer information
ring 020 - 846 846.
LINJE

15

HEDEMORA-HOFORS-GÄVLE

Linjen förlängs från Hofors via Valbo köpcentrum till Gävle. Ger möjligheter för boende i Avesta/Hedemora/Säter att besöka och handla i Valbo, med bl a IKEA.
LINJE

45

LUDVIKA-NYHAMMAR

Linjen byter nummer till 43, samtidigt inrättar vi en ny direktbusslinje 243 Nyhammar-Ludvika med en tur som ansluter till morgontågen mot Örebro och
Borlänge i Ludvika kl 06.00.

020-75 75 75
020-444 111
0455-569 00
0498-21 41 12
020-91 01 09
020-33 10 30
020-61 62 63
0771-444 333
0491-76 12 00
020-76 70 76
020-47 00 47
020-567 567
08-600 10 00
020-22 40 00
018-14 14 14
020-22 55 80
0950-103 57
020-51 15 13
0200-25 50 75
0522-14030
0521-62160
031-801235
0771-414300
020-22 40 00
0771-21 10 10

LÅNGVÄGA BUSSTRAFIK
Från Dalarna till andra delar av Sverige.
Swebus Express
0200-218 218
Säfflebussen
023-133 66
Hugo Buss
0243-211 311

5

ORT OCH LINJE

Dala-Järna
Dalbyn
Dalfors
Dalvik
Danholn
Dicka
Dingtuna
Djura
Djurmo
Djurås
Djörkhyttan
Drevdagen
Drosbacken
Dysberg

A
Amsberg
Alderbäcken
Alfta
Almberg
Alsbäck
Alvik
Arkhyttan
Arlanda
Arvet
Arvslindan
Aspeboda
Avesta

57, 58, 59
55
39
85
19
84
30
TÅG 50
71
56
65
3, 4, 5, 6, 12, 205, TÅG 50, 54

E
Edsbyn
Edshult
Emaus (Vansbro)
Emaus (Hedemora)
Emådalen
Enbacka
Enviken
Evertsberg

B
Backa (Hedemora) 12
Backa (Rättvik)
73
Backbyn
37
Baggbo
44
Balungstrand
39
Barkargärdet
53
Bengtsarvet (Falun) 60, 260
Bengtsarvet (Mora) 107
Bengtsbo
12
Bengtsheden
61, 63
Bergkarlås
103
Bergshyttan
4
Bispsberg
30
Bjursås
60, 70, 260
Björbo
57, TÅG 48
Björka
56
Björkås
48
Björnhyttan
48
Björsjö
41
Blixbo
61, 63
Blyberg
170
Blybergsvilan
170
Blötberget
48
Boda
71
Bodarna
32
Bonäs
105
Borlänge
5, 19, 27, 28, 44, 53, 55, 56,
57, 58, 205, 244, 253, 258,
TÅG 48, 50, 52, 53
Born
104
Botolftsbo
19, 20
Brattheden
TÅG 55
Brintbodarna
92
Brogård
6
Brunnsvik
43, 46, 243
Brötjärna
56
By
4
Bäck
74
Bäcka
105
Bäsna
56
Böle
61, 63
57, TÅG 48

39, 104
58, 258
57, 94
25
245
5, 32
39, 61, 63
95, 123

F
Fagersta
Falun
Finnsviken
Fiskarheden
Floda by
Flötningen
Folkärna
Fors
Fredriksberg
Fryksås
Frövi
Fu
Furudal
Fäggeby
Färnäs

37, 38, TÅG 54, 55
19, 20, 39, X41 53, 59, 60, 61,
63, 64, 65, 70, 220, 244, 253,
260, 270, TÅG 55, 52, 53
43, 46, 243
95, 157
44
128
3, 4, 6
3, TÅG 54
46
118
TÅG 53, 54
70, 108
71, 103, 104
20, 30, 220
70, 108

G

D
Dala-Floda

57, 94, TÅG 48
71
104
19
61, 63
3, 6
TÅG 55
81
57, 58, 258
56, 57,58, 81, 258, TÅG 50
17
128
128
123

6

Gagnef
Garpenberg
Garsås
Gesunda
Gonäs
Grangärde
Gruddbo
Gruvkontoret
Grycksbo
Grytnäs (Avesta)
Grytnäs (Leksand)
Gråda
Grådö
Grängesberg
Gräsberg
Grönklitt
Grövelsjön

58, 81, 258, TÅG 50
18
70
107
48
43, 243
107
47, 48
60, 70, 260
3, 6
84
81
5
47, 48, TÅG 53
44, 244
118
170

Gubbo
Gulleråsen
Gustafs
Gärdebyn
Gävle
Gävunda
Gördalen

Klockarhagen
Kloster
Kläppen
Kopparberg
Korsgården
Korsheden
Krylbo
Kråkberg
Kullsbjörken
Kumla
Kvarntäkt
Kyrkbacken
Kårtäkt
Källan (Smedjeb.)
Källan (Älvdalen)
Kärvsåsen
Kättbo

36
71
5, 28, 32
70, 74
15, 215, X41, TÅG 52, 54
92
126

H
Hagge
Haggården
Hallsberg
Halvarsgårdarna
Hansjö
Hedby
Hedemora
Heden
Hedkärra
Hedslund
Hesse
Hinriksheden
Hjortgårdsomr.
Hjulbäck
Hofors
Hosjö
Horndal
Hovgården
Hulån
Hundfjället
Husby
Hysta
Håksberg
Högfjällshotellet
Högosta

40
26
TÅG 53, 54
27, 55
104, 105
81
5, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21,
25, 26, 205, 220, TÅG 50
81
38
73, 77
27, 55
103
72
84
15, 215, X41, TÅG 52
19, 20
3, 4, TÅG 54
28
57, 94
95, 157
15, 21
30, 220
44, 244
95, 157
94

L
Lamborn
Leksand
Leksboda
Lerdal
Lernbo
Liden
Lillådalen
Lima
Limedsforsen
Lindesberg
Lindvallen
Linghed
Ludvika
Långlet
Långsbro
Långshyttan
Långsjö
Lövnäs
Lövnäsvägen
Lövåsen

I
Ickholmen
Idbäck
Idkerberget
Idre
Idre fjäll
Ingels
Ingvallsbenning
Insjön
Isunda
Ivarshyttan

70, 73
97
44
128, 170
170
71
17
58, 258, TÅG 50
107
21

Maggås
Malingsbo
Malung
Malungsfors
Mestaäng
Milsbo
Mockfjärd
Mora

103
41
57, 92, 97, 157, 316, TÅG 48
97, 157
4
19
56, 57, TÅG 48
70, 92, 95, 103, 104, 105,
107, 108, 109, 118, 170,
245, 270, TÅG 50
Mora by
28, 32
Morgårdshammar 36, 40
Munkbohemmet 25
Myckelby
21
Mårtanberg
70
Mälby
20, 220
Mässbacken
104
Mörkret
126

38
92
3, 4
40

K
Kallmora
Karbenning
Karlbo
Karlsbyheden
Karlsvik
Klenshyttan
Klitten

39
58, 81, 83, 84, 85, 258, TÅG 50
58, 83
70, 74
36, 40
124
126
95, 157
95, 157
TÅG 53
95, 157
61, 63
36, 40, 41, 43, 44, 46, 47,
48, 243, 244, TÅG 53, 55
95, 170
15, 21
15, 21
28
170
170
30

M

J
Jobsbo
Johannisholm
Jularbo
Jägarnäs

107
18
95, 157
TÅG 53
59, 65
38
3, 4, 5, 6, TÅG 50, 54
105
58
TÅG 53, 54
60, 260
47
61, 63
41
126
71
92, 95, 109

103
TÅG 54
4
61, 63
53, 65
47
124
7

N

Naglarby
Nedre Gärdsjö
Nittsjö
Njupåsen
Noppikoski
Norbo
Nordanåker
Nordanö
Noret (Mora)
Noret (Vansbro)
Norhyttan
Nornäs
Norr Lindberg
Norrboda
Norrvik
Nusnäs
Nybo
Nyhammar
Nyhyttan
Nås (Hedemora)
Nås (Vansbro)
Näs bruk
Näset

5, 28, 32
71
73
126
245
27
57, 94
3, 4, 6
70, 108, 270
94
46
170
83
71
43, 46
108
32
43, 243
12
12
57, 94, TÅG 48
4
124, 170

Sandhed
Sandviken
Saxdalen
Sellnäs
Semla
Siljansfors
Siljansnäs
Sjugare
Sjurberg
Sjöbo
Sjönsbo
Skamhed
Skattlösberg
Skattungbyn
Skenshyttan
Skinnskatteberg
Skogsbo
Skogshögskolan
Skålö
Skönvik
Slaggen
Slättberg
Smedjebacken
Smedsbo
Snickarbo
Snöbyn
Snöån
Solberga
Sollerön
Solvarbo
Spraxkya
Spänvallen
Staberg
Stackmora
Stennäset
Stjärnsund
Stockholm
Stocksbro
Stora Skedvi
Stora Tuna
Storbo
Storbäcken
Storsätern
Storvik
Strömsillret
Stumsnäs
Styrsjöbo
Ställberget
Stöllet
Stöten
Sundborn
Sundsvall
Sunnanhed
Sunnansjö
Surahammar
Svabensverk
Sveg
Svenstavik
Svinö
Svärdsjö
Sågen

O
Olsbacka
Olshyttan
Opsaheden
Ornäs
Orsa
Ovanbäcken
Ovanmyra
Oxberg

65
18
94
53
103, 104, 105, 118, 245
32
71
95, 170

P
Pellesgårdarna
Pingbo
Prästhyttan

32
20, 220
17

R
Ramnäs
Rankhyttan
Rembo
Rensbyn
Repbäcken
Romma
Rostberg
Rot
Ryssa
Rågsveden
Räfsnäs
Rälta
Rämshyttan
Rättvik
Röjeråsen
Rönnäs
Rörbäcksnäs

TÅG 55
19, 20
5
19, 20
56
85
39, 61, 63
124, 170
107
57, 94, TÅG 48
40
81
44
58, 70, 71, 72, 73, 74, 77,
258, 270, TÅG 50
72
85
95, 157

S
Sala
Samuelsdal

TÅG 50
53, 244, 253
8

118
15, 215, X41, TÅG 52, 54
48
55
37
92, 95, 109
84
83
70, 72
36
17
57, 94
46
103, 104
27
TÅG 54
3, 5, 205
18
94
29
65
103
27, 36, 37, 38, 40, TÅG 55
59
12
57, 94
41
71
107
5, 32
55
56
19, 20
103
60
21
TÅG 50, 52, 55
32
20, 30, 32
27, 28, 55
128
126
170
TÅG 52, 54
126
73
81
43, 243
316
95, 157
64
TÅG 52
71
43, 46, 48
TÅG 55
39
245
245
15, 21
61, 63
105

Sågliden
Sågmyra
Sälen
Särna
Säs
Säter
Sätra
Söderbärke
Söderås
Sörbo (Falun)
Sörbo (Smedjebacken)
Sörboda
Sörsjön
Sörvik

170
60
95, 157
126, 170
170
5, 29, 30, 32 , 205, TÅG 50
73
37, 38, 41, TÅG 55
70, 74
20, 220
37
71
170
43, 46, 243

Vikarbyn
Vika strand
Vikmanshyttan
Viksberg
Vimo
Vinäs
Virsbo
Vålsveden
Våmhus
Vångsgärde
Värnäs
Väsa
Västanhede
Västannor
Västansjö
Västberg
Västbjörka
Västerby
Västerbyn
Västerbyhytta
Västerfors
Västerås
Västgärde
Västra Fors

T
Tallåkern
Tandsjöborg
Tandådalen
Tasbäck
Tibble
Tjärnvallen
Toftbyn
Tolvsbo
Torrberg
Torrbo
Torsby
Torsång
Transtrand
Tronsjö
Tuna Hästberg
Tunkarlsbo
Turbo
Tviksta
Tällberg

25
245
95, 157
84
85
126
39, 61, 63
41
83
38
316
19
95, 157
19
44
38
17
26
58, 258, TÅG 50

Y
Yttermalung
Åselby
Åsgarn
Åsen (Säter)
Åsen (Älvdalen)
Älvdalen
Ängelsberg
Ängelsfors
Äppelbo

32
85
46
27
20, 30
TÅG 50
94
74
74
6
37, TÅG 55
15
59
97, 157
37
57, 92, 94, TÅG 48
65
104, 245
95, 109
38
103
19, 20
92, 95, 107, 109

27, 28, 44, 55
3
32
170

Ä
95, 123, 124, 170
TÅG 55
15, X41
57, 94, TÅG 48

Ö
Öja
Öje
Öraberget
Örebro
Örjastäppan
Örntorp
Östanhol
Östanvik
Östborn
Österby
Östergrav
Östersund
Österå
Östnor
Övernora
Övertänger
Övre Svedjan
Övre Svärdsjö

V
Vad
Valbo
Vallbro
Vallerås
Vanbo
Vansbro
Vassbo
Vattnäs
Venjan
Vibberbo
Viborg
Vika (Falun)
Vika (Mora)

57, TÅG 48

Å

U
Uggelbo
Ullvi
Ulriksberg
Ulvshyttan
Uppbo
Uppsala
Uppsälje
Utanåker
Utby
Utsund

70, 72, 73
19, 20
16
38
92, 95, 109
107, 109
TÅG 55
74, 77
105
104, 118
316
123, 170
4
58
43
73
72
5, 20
21
38
81
TÅG 50, 55
74
97

9

72
92
47, 48
TÅG 53, 54
107
47, 48
58
71
61, 63, 64
32
74
245, TÅG 54
39, 61, 63
105, 108
21
39
17
28

205
Avesta – Hedemora – Säter – Borlänge
Måndag – fredag
Avesta
busstn

Skogsbo
möbelcentrum

Hedemora
Gussarvsgatan

05.20
06.25

05.23
06.28

05.35
06.42

07.30

07.33

07.47

15.20
18.15

15.23
18.18

15.37
18.32

Hedemora
jvstn

Hedemora
centrumrondellen07.10

14.20

05.38
06.45
07.12
07.50
14.22
15.40
18.35

Bispberg
vägskälet

Säter
torget

SSAB
Västra
Porten

Borlänge
centrum

Borlänge
resecentrum

05.48
06.55
07.20
08.00
14.30
15.50
18.45

05.53
07.05
07.25
08.05
14.35
15.55
18.50

06.14
07.24
07.41
08.24
14.51
16.14
19.06

06.17
07.27
07.47
08.27
14.57
16.17
19.12

06.20
07.30B
07.50
08.30
15.00
16.20
19.15

10

205
Borlänge – Säter – Hedemora – Avesta
Måndag – fredag
Borlänge
resecentrum

Borlänge
centrum

06.10
06.30
08.00
13.30
14.10
14.55
16.10
17.05

06.13
06.33
08.03
13.33
14.13
14.58
16.13
17.08

SSAB Säter
Västra torget
Porten
06.15
06.35
08.05
13.35
14.15
15.00
16.15
17.10

Anmärkningar:
B= fortsätter till Högskolan,Vägverket.
C=bussbyte för resande mot Avesta.

06.35
06.55
08.20
13.50
14.30
15.15
16.35
17.30

Bispberg Hedemora Hedemora Hedemora
vägcentrumjvstn
Gussarvsskälet
rondellen
gatan
06.58
08.23
13.53
14.33
15.18
16.39
17.34

07.07
08.41
14.06
14.50
15.36
16.52
17.46

07.10
08.45
14.10

15.40
16.55C
17.50

Månsbo
backe

Avesta
busstn

14.51

15.05

15.10

16.57
17.52

17.10
18.05

17.15
18.10

220
Hedemora – Fäggeby – Falun
Måndag – fredag
Hedemora Hedemora
jvstn centrumrondellen
07.10

07.12

Mälby

Fäggeby

Hysta

Pingbo
LV 266

Sörbo
stora
vägen

Falun
Tulevägen

Kullen

Kristinegymnasiet

Falun
centrum

Falun
jvstn

07.15

07.23

07.27

07.30

07.35

07.50

07.54

08.10

08.15

Falun
Tulev.

Sörbo
stora
vägen

Pingbo
LV 266

Hysta

Fäggeby

Mälby

Hedemora
centrumrondellen

16.23

16.30

16.35

16.39

16.45

16.50

17.00

08.05 B

220
Falun – Fäggeby – Hedemora
Måndag – fredag
11

Falun
jvstn
16.15

Falun
centrum

KristineKullen
gymnasiet

16.17

16.18

16.20

Hedemora
jvstn

B=går via Lugnetgymnasiet.

243
Nyhammar – Ludvika
Måndag – fredag
Ställberget
05.15

Nyhammar
torget
05.20

Grangärde
torget
05.25

Södra
ind.området
05.28

Finnsviken
norra
05.30

Brunnsvik
folkhögsk.
05.35

Sörvik
05.37

Statoil
Ludvika
05.45

Ludvika
resecentrum
05.54

17.05

Information

244

244

Ludvika - Borlänge - Falu lasarett

Falu lasarett - Borlänge - Ludvika

Måndag – fredag

Måndag – fredag

12

Ludvika Håksreseberg
centrum
06.15
06.18
06.45
06.50
07.30
07.35
08.15
08.20
10.30
10.35
13.00
13.05
14.15
14.20
15.20
15.25
16.35
16.40
17.25
17.30
21.00
21.05

Gräsberg
vsk
06.25
06.55
07.40
08.25
10.40
13.10
14.25
15.30
16.45
17.35
21.10

Kupo- Borlänge Falu
len
reselasarett
centrum
06.47
07.00
07.30
07.17
07.30
08.00
08.02
08.12
08.42
08.47
09.00
11.02
11.15
11.45
13.32
13.45
14.15
14.47
15.00
15.30
15.52
16.05
17.07
17.20
17.57
18.05
21.32
21.40

10.20
20.55B

10.25 10.47
21.00B 21.22B

10.55
21.30B

09.35
18.55

10.10
19.25

11.25
22.00B

00.55C,N 01.30N

Håksberg
06.55
08.50
10.10
10.45
13.15
14.40
16.05
17.05
17.40
19.45
22.18

Ludvika
resecentrum
07.10D
09.00
10.20
10.55
13.25
14.50
16.20
17.20
17.50
19.55
22.30

01.32N

01.55N

02.00N

02.10N

11.58
16.28

12.20
16.50

12.25
16.55

12.40
17.05

Sön- o helgdag

Sön- o helgdag
09.25
18.45

Gräsberg
vsk
06.50
08.45
10.05
10.40
13.10
14.35
16.00
17.00
17.35
19.40
22.15

Lördag

Lördag
10.15
20.50B

Falu
Borlänge Kupolen
lasarett resecentrum
06.25
06.27
08.20
08.25
09.40
09.43
10.15
10.18
12.07
12.45
12.48
13.35
14.10
14.13
15.35
15.38
16.00
16.35
16.38
17.10
17.13
19.15
19.18
21.50
21.53

09.30
18.50

09.57
19.17

15.50
19.55

B=går även 3/11 2001.
C=tiden avser avg Falu jvstn. Turen angör inte Falu lasarett.
D=fortsätter till ABB om resande finns dit
N=Nattaxa gäller på turen. Angör hpl A vid entrén till
Borlänge resecentrum. Angör inte hpl Banverket.
Går även 3/11 och 31/12 2001.

11.55
16.25

Hållplatser:
Ludvika resecentrum
Eriksgatan
Sporthallen
Statoil
Rönnvägen
Landforsen
Garvarns väg
Ålstigen
Zon 9
Håksberg
Källbotten vsk
Persbo skolan
Persbo
Persbo norra
Folkets hus Gräsberg
Gräsberg vsk
Gräsberg norra
Nedre Malsjö
Övre Malsjö
Svarthyttekrysset
- - - - - - - - - - - - -Långsjön
Zon 12
Myggsjön
-------------Trollebo
Lerbäcken
Karlberg
Bäckelund
Zon 13
Kupolen RV 60
Banverket
Borlänge resecentrum
Borlänge centrum
Västra porten
--------------Samuelsdal
Zon 14
Östra Hamngatan
Falun centrum
Kristinegymnasiet
Lasarettsrondellen
Manhemsvägen
Lasarettet huvudentrén

Information

245

Övriga hållplatser

Mora – Sveg – Östersund

Mora – Östersund

Dagligen
Mora
busstn

Mora
jvstn

Orsa
jvstn

Noppikoski

Tandsjöb
affären

Sveg
jvstn

Sveg
jvstn

08.00
14.00

08.05
14.05

08.20
14.20

09.05
15.05

09.25
15.25

10.10
16.10

10.25
16.25

Svensta- Östersund Östersund
vik busstn
jvstn
busstn
12.20
18.20

13.10
19.10

13.20
19.20

245
Östersund – Sveg – Mora
Dagligen
13

Östersund Östersund Svenstabusstn
jvstn
vik busstn
06.45
12.25

06.50
12.30

07.45
13.25

Sveg
jvstn

Sveg
jvstn

Tandsjöb
affären

Noppikoski

Orsa
jvstn

Mora
jvstn

Mora
busstn

09.35
15.15

09.50
15.40

10.30
16.20

10.50
16.40

11.30
17.20

11.50
17.40

12.00
17.50

Vattnäs vsk
Tallhed RV 45
Emådalen RV45
Kvarnberg Kafeét
Västbacka Finnmarksbaren
Lillhamra RV45
Sjöändan
Fågelsjö vsk
Bäckedal
Sveg Södra Skolan
Sveg Flygplatsen
Älvros k:a
Ytterhogdal ICA
Överhogdal OK
Vitvattnet
Rätan
Åsarna
Hackås Näcksta vsk
Grönviken Q8
Brunflo jvstn
Brunflo Gustavägen

244/253

244/253

Borlänge – Falun

Borlänge – Falun

Måndag – fredag

Måndag – fredag

Väg- Borlänge Borlänge Samuels Ö.Hamn- Lasarettet
verket resecentrum
-dal
gatan
huvudcentrum
entrén

06.55
07.07
07.30
14

07.55
08.07
08.40

09.55
10.40
11.20
12.10

06.15
06.30
06.40
07.00B
07.00
07.12
07.30B
07.35
07.40
07.45
07.50
07.55

08.05

08.12B
08.45
09.00
09.30

10.45
11.15B
11.30
11.45
12.15

06.17
06.32
06.42
07.03B
07.03
07.15
07.33B
07.38
07.43
07.48
07.53
07.58
07.58
08.08
08.12
08.15B
08.48
09.03
09.33
10.00
10.48
11.18B
11.33
11.48
12.18

Information

06.29
06.45
06.55
07.16B
07.16
07.28
07.46B
07.51
07.56
08.01
08.06
08.11
08.11
08.21
08.25
08.28B
09.01
09.16
09.46
10.13
11.01
11.31B
11.46
12.01
12.31

06.37
06.52
07.02
07.24B
07.24
07.36
07.54B
07.59
08.04
08.09
08.14
08.19
08.19
08.29
08.33
08.36B
09.09
09.24
09.54
10.21
11.09
11.39B
11.54
12.09
12.39

06.45
07.00
07.10
07.30B

07.42
08.00B
08.10
08.10
08.15

08.25
08.25
08.40
08.50
08.42B
09.15
09.30
10.00

11.15
11.45B
12.00
12.15
12.45

Lugnet
sporthallen

Väg- Borlänge
verket resecentrum

12.40

07.31
07.50

13.45
14.25

08.05

15.25
15.40

08.20

16.10
16.20

08.40

10.28

16.55
17.10
17.25
17.40
18.10
18.50
19.25

12.45
13.15
13.45B
13.50
14.30
15.00B
15.15
15.30
15.45
16.00
16.15
16.25
16.45
17.00
17.15
17.30
17.45
18.15
18.45
19.00
19.30

Borlänge Samuels Ö.Hamn- Lasarettet Lugnet
centrum
-dal
gatan
huvudsportentrén
hallen

12.48
13.18
13.48B
13.53
14.33
15.03B
15.18
15.33
15.48
16.03
16.18
16.28
16.48
17.03
17.18
17.33
17.48
18.18
18.48
19.03
19.33

13.01
13.31
14.01B
14.06
14.46
15.16B
15.31
15.46
16.01
16.16
16.31
16.41
17.01
17.16
17.31
17.46
18.01
18.31
19.01
19.16
19.46

13.09
13.39
14.09B
14.14
14.54
15.24B
15.39
15.54
16.09
16.24
16.39
16.49
17.09
17.24
17.39
17.54
18.09
18.39
19.09
19.24
19.54

13.15
13.45
14.15B

15.10
15.30B
15.50
16.00
16.20
16.30
16.45
16.55
17.15

17.45
18.00
18.15
18.45
19.15
19.30
20.00

Anmärkningar:
Lördag, sön- o helgdag, se linje 53.
B=linje 244, angör linje 253:s hållplatser Falun–Borlänge.

14.20
15.00

17.05
17.35

19.20

Hållplatser mot Falun:
Vägverket
Kupolen RV 70
Banverket
Borlänge resecentrum
Borlänge centrum
Västra porten
Samuelsdal
Östra Hamngatan
Falun centrum
Kristinegymnasiet
Lasarettsrondellen
Manhemsvägen
Lasarettet huvudentrén
Högskolan, g:a Svärdsjöv.
Lugnet, sporthallen

Information

244/253

244/253

Falun – Borlänge

Falun – Borlänge

Måndag – fredag

Måndag – fredag

Lugnet Lasarettet Falun Samuels- Borlänge
sport- huvud- centrum dal
centrum
hallen entrén

15

09.10

10.30

06.15
06.23 06.30
06.45 06.55
07.15
07.12 07.20
07.25
07.27 07.32
07.40 07.45
08.00
08.10 08.15
08.25 08.30
08.40 08.45
08.55 09.00

09.15
09.25 09.30
09.40 09.45

10.35
11.25 11.30
12.00D
12.07B 12.15B
12.40 12.45

06.19
06.33
06.59
07.19
07.24
07.29
07.36
07.49
08.04
08.19
08.34
08.49
09.04
09.19
09.34
09.49
10.39
11.34
12.04
12.19B
12.49

06.35
06.50
07.15
07.35
07.40
07.45
07.52
08.05
08.20
08.35
08.50
09.05
09.20
09.35
09.50
10.05
10.55
11.50
12.20
12.35B
13.05

Borlänge
resecentrum

06.36
06.51
07.16
07.38
07.41
07.46
07.53
08.06
08.23
08.38
08.51
09.08
09.21
09.36
09.53
10.06
10.56
11.51
12.23
12.38B
13.08

Anmärkningar:
Lördag, sön- o helgdag, se linje 53.
B=linje 244, angör linje 253:s hållplatser Falun–Borlänge.
D=avgår 11.55 från Falu jvstn.

Vägverket

Lugnet Lasarettet Falun Samuels- Borlänge
sporthuvud- centrum dal
centrum
hallen entrén

06.45
07.00
07.25
14.25
07.50
07.53
08.05
08.15
15.40
09.00
16.00
09.30
09.45
10.13
11.05
12.00

17.00

18.30
19.00
19.30

13.05
13.35B
14.10

14.37
14.54
15.10
15.24
15.40

16.00B

16.10
16.25
16.40
16.55
17.10
17.25
17.50
18.10
18.25
18.40
19.10
19.40

13.10
13.40B
14.15
14.35
14.45
15.00
15.15
15.30
15.45
15.50
16.05B
16.08
16.15
16.30
16.45
17.00
17.15
17.30
17.55
18.15
18.30
18.45
19.15
19.45

13.14
13.44B
14.19
14.39
14.49
15.04
15.19
15.34
15.49
15.54
16.09B
16.12
16.19
16.34
16.49
17.04
17.19
17.34
17.59
18.19
18.33
18.48
19.19
19.49

13.30
14.00B
14.35
14.55
15.05
15.20
15.35
15.50
16.05
16.10
16.25B
16.28
16.35
16.50
17.05
17.20
17.35
17.50
18.15
18.35
18.50
19.05
19.37
20.05

Borlänge
resecentrum

Väg
verket

13.31
14.03B
14.38
14.56
15.08
15.23
15.36
15.53
16.08
16.13
16.28B
16.29
16.38
16.51
17.06
17.21
17.36
17.51
18.18
18.36
18.53
19.06
19.38
20.08

13.40

15.05

15.45

16.38
17.00
17.15
17.30
17.45
18.00
18.45
19.15
19.47

Hållplatser mot Borlänge:
Lugnet, sporthallen
Lugnetskolan
Högskolan, g:a Svärdsjöv.
Manhemsvägen
Lasarettet huvudentrén
Psilanders väg
Kristinegymnasiet
Falun centrum
Östra Hamngatan
Samuelsdal
Västra porten
Borlänge centrum
Borlänge resecentrum
Kupolen RV 60
AMU
Vägverket

258
Rättvik – Leksand – Djurås – Borlänge
Måndag – fredag
Rättvik Tällbergs- Leksand
reseporten torget
centrum
05.45
05.50
06.00
07.00
12.40
12.45
12.55
15.25
16.05
16.10
16.25
18.25
18.30
18.40

Edshult

Insjön
Statoil

Gagnef
ICA

Djurås
jvstn

06.03
07.03
12.58
15.28
16.28
18.43

06.12
07.11
13.07
15.37
16.35
18.52

06.17
07.16
13.12
15.42
16.40
18.58

06.25
07.23
13.20
15.50
16.50
19.05

Djurmo
gamla
skolan
06.28
07.26
13.23
15.53
16.53
19.08

Haga- Banverket Borlänge Borlänge
skolan
resecentrum
centrum
06.40
06.42
06.45
B
07.42
07.55D
07.40D
13.30
13.32
13.40
16.05
16.07
16.15
17.05
17.07
17.25
17.20
19.18
19.20
19.25

258
16

Borlänge – Djurås – Leksand – Rättvik
Måndag – fredag
Borlänge Borlänge
resecentrum
centrum
07.00
07.03
14.30
14.33
A
15.20
15.23A
17.05
17.08

Banverket

Haga- Djurmo
skolan gamla
skolan
07.04
07.05
07.15
14.34
14.35
14.45
A
A
15.24
15.25
15.35A
17.09
17.10
17.25

Djurås
jvstn

Gagnef
ICA

07.30
14.55
15.45A
17.30

07.35
15.00
15.50A
17.35

Insjön Edshult
Statoil
07.40
15.05
15.55A
17.40

07.45
15.10
16.00A
17.45

Leksand
torget
08.00
15.25
16.10A
17.55

Tällbergsporten
08.05

Rättvik
resecentrum
08.20C

18.00

18.15

Anmärkningar: A=går endast skoldagar, se sid 1.
B= angör hpl Maximtorget och hpl Västra porten SSAB
C=fortsätter till Rättviks gymnasium.
D=går RV 70–Tjärnavägen–Jussi Björlings Väg– Hushagsskolan till Borlänge resecentrum.
Angör även hpl Tjärnavägen för avstigande till Soltorgsskolan samt Banverket och Hushagsskolan.

260

260

Falun – Bjursås – Kvarntäkt

Kvarntäkt – Bjursås – Falun
Måndag – fredag

Måndag – fredag
Falu
jvstn

17

05.55
06.50
07.10
09.05
14.30
15.00
16.10F
16.50D

Högskolan BengtsLugnetarvet
leden
06.00
06.55
07.15
09.10
14.35
15.05
16.15F
16.55D

06.05
07.00
07.20
09.20
14.45
15.15 B
16.25F
17.02D

Grycksbo
Liss
Radio
06.13
07.10
07.28
09.25
14.50
B

16.30F
17.10

Bjursås
kors-

Kvarntäkt

Kvarntäkt

06.25
07.20
07.40
09.40
15.03
15.35
17.00
17.20

06.25
07.20
07.40
09.40
15.03
15.35
17.00
17.20

vägen

06.18
07.15
07.35
09.35
14.55
15.30
16.42F
17.15

Stannar i samtliga mellanliggande hållplatser.
Anmärkningar: B=går via Drottningplan
D=går via Stennäset
F=går via Stennäset, Svedjelund, Mårtsbo.

Bjursås
korsvägen

Grycksbo
Liss
Radio

06.35
07.25
07.50
09.45
15.10
15.40
17.05
17.25

06.38
07.28
07.53
09.48
15.13
15.43
17.08
17.28

Bengtsarvet
06.41
07.31
07.56
09.51
15.16
15.46
17.11
17.31

Stannar i samtliga mellanliggande hållplatser.

Lövhyddan

Högskolan
Lugnetleden

Falu
jvstn

06.45
07.35
08.00
09.55
15.20
15.50
17.15
17.35

06.51
07.45
08.10
10.01
15.30
15.56
17.30
17.41

07.05
08.00
08.25
10.15
15.45
16.10
17.40
17.55

270
Falun – Rättvik – Mora
Måndag – fredag
Falu
jvstn

Östra
Hamngatan

Kristine
kyrka

Lasarettet

Högskolan
Lugnetleden

Jungfrubergsrondellen

Rättvik Rättvik
rese- gymnasiet
centrum

08.45
10.40
13.40
15.50
16.45

08.47
10.42
13.42
15.52
16.47

08.48
10.43
13.43
15.53
16.48

08.50B
10.45B
13.45B
15.55B
16.50B

08.52
10.47
13.47
15.57
16.52

08.55
10.50
13.50
16.00
16.55

09.35
11.30
14.30
16.40
17.35

12.17

12.18

12.20B

12.22

12.25

13.00

Rättvik

Rättvik
resecentrum

Jungfrubergsrondellen

Noret KristineHemköp berg

Mora
jvstn

Mora
busstn

09.37
11.32
14.32
16.42
17.37

10.00
11.50
14.51
17.05
18.00

10.04
11.54
14.55
17.09
18.04

10.05
11.55
15.00
17.10
18.05

10.10
12.05
15.05
17.15
18.10

13.02

13.21

13.25

13.30

13.35

Fredag
12.15
19

270
Mora – Rättvik – Falun
Måndag – fredag
Mora
busstn

Mora
jvstn

Kristine- Noret
berg
Hemköp

05.55
06.20
08.50
11.55

05.58
06.23
08.53
11.58

05.59
06.24
08.54
11.59

06.00
06.25
08.55
12.00

06.20
06.50
09.20
12.25

17.45

17.48

17.49

17.50

14.38

14.39
18.29J

gymnasiet

Högskolan
Manhemsvägen

Lasarettet

Kristine
kyrka

Östra
Hamngatan

Falu
jvstn

07.05

07.10

07.12B

07.15

07.16

07.20

18.15

06.30
07.00C
09.30
12.35
14.30
18.25

10.04
13.09
15.04
18.59

10.09
13.14
15.09
19.04

10.11B
13.16B
15.11B
19.06B

10.14
13.19
15.14
19.09

10.15
13.20
15.15
19.10

10.20
13.25
15.20
19.15

14.40

15.05

15.10

15.39

15.44

15.46B

15.49

15.50

15.55

18.30J

18.55J

19.00C,J

Fredag
14.35

Sön- o helgdag
18.25J

18.28J

Anmärkningar: B= stannar i hpl Lasarettsrondellen på Svärdsjögatan.
C=fortsätter som linje 70 mot Falun.

J=går inte juldagen.

3

Horndal - Avesta
måndag-fredag

Hållplatser

Zon

HORNDAL norra
Fors
Åsgarn
Fors
Folkärna centrum
Jularbo
Skogsbo, Församlingshemmet
Nordanö
Avesta lasarett
AVESTA busstn

01
02

A

02
02
02
02
02
02
02

C

10.00
10.07
10.15

14.10 15.30
17.20
14.25 15.50
17.35
13.25
16.00 16.50
10.55 13.35 14.25 16.10 17.00 17.35
13.45
11.02 13.48 14.32 16.17 17.07 17.42
11.07
14.37 16.22 17.12 17.47
13.51
13.57
11.15 14.05 14.45 16.30 17.20 17.55

18.40 20.35
18.55 20.50

09.05
09.20

13.00
13.15

06.10 06.55 08.08
06.18 07.05
06.22 07.07 08.15
08.20
06.25 07.10
06.32 07.17
06.40B 07.25 08.35

18.55 20.50

09.20
09.30
09.33

13.15
13.25
13.28

19.15 21.10

09.35
09.47
09.55

13.30
13.37
13.45

321

325

327

301

303

305

307

309

09.50
09.57

311

313

315

317

319

19.02 20.57
19.07 21.02

323

20

Avesta - Horndal
fredag

måndag-fredag
Hållplatser

Anm

AVESTA busstn
Avesta lasarett
Nordanö
Skogsbo,Församlingshemmet
Jularbo
Folkärna centrum
Fors
Åsgarn
Fors
HORNDAL norra
Turnr

sön- och
helgdag

05.55 06.40 07.50 09.35 10.40
06.10 06.55 08.08 09.50 10.55

02

Turnr

3

lördag

A,D

06.40 06.55 11.00 12.40 14.20
06.43
06.50
06.58 11.03 12.43 14.23
06.55 07.05 11.10 12.50 14.30
12.55
07.05 07.15 11.20 13.10 14.40
07.30
13.20 14.50
07.05 07.45 11.20
15.00
07.20 08.05 11.40
15.25
304
306
310
312 314

A=går endast skoldagar. Se sid 1.
B=ankommer B-porten Koppardalen 06.50.
C=via Krylbo jvstn.
D=utgår från B-porten Koppardalen 16.05.

D

C

14.50 16.15 16.15 17.15 21.35
21.38
21.50
14.53 16.18 16.18 17.18
15.00 16.25 16.25 17.25 21.55
K
22.00
16.30
15.10
16.35 17.35 22.10
16.50
15.10
16.35 17.35 22.10
15.30
16.55 18.05F 22.25
316
308
318
320 322

lördag
C

12.40 17.00
17.03
17.12
12.43
12.50 17.15
12.55 17.20
13.05 17.30

sön- och
helgdag
C

16.00
16.03
16.12
16.15
16.20
16.30

13.05 17.30 16.30
13.20 17.45 16.45
326
328
332

F=via Allévägen-Grönsinkavägen.
K=via Folkärna centrum vid skollov.

Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenör: Busslink: 0226–585 68

4

Horndal - Avesta
måndag–fredag

Hållplatser

21

HORNDAL norra
Västanhede
BY KYRKBY
Näs bruk
Folkärna centrum
Jularbo
Nordanö
Mestaäng
Bergshyttan
Karlbo, skolan
Krylbo jvstn
Avesta lasarett
AVESTA busstn
Turnr

Zon
01
01
01
01
02
02
02
02
02
02
02
02
02

fred.

lördag

sön- o helgd.

D

07.20 08.05 11.40
15.30
07.33 08.23 11.53
15.43
07.40 08.30 12.00 13.35 15.50
07.45
12.05 13.40 15.55
08.45
13.55
08.48
13.58
08.50
14.00
07.50
12.10
16.00
08.00
12.20
16.10
08.10
12.30
16.18
08.15
12.35
16.22
08.18 08.57 12.38 14.07 16.25
08.30 09.05 12.45 14.15 16.35
403 405 409
411 413

17.00 18.05 22.25 13.20
17.13 18.18 22.35 13.28
17.20 18.25 22.40 13.35
18.30 22.45 13.40
17.35
17.38
17.40
18.35 22.50 13.45
18.45 23.00 13.55
18.55 23.10 14.05
19.00 23.15 14.10
17.47 19.03 23.18 14.13
18.00 19.10 23.25 14.20
415 417 419
423

17.45
17.55
18.00
18.05

16.45
16.55
17.00
17.05

18.10
18.20
18.30
18.35
18.38
18.45
425

17.10
17.20
17.30
17.35
17.38
17.50
429

4 Avesta - Horndal
måndag-fredag
Hållplatser Anm
AVESTA busstn
Avesta lasarett
Krylbo jvstn
Karlbo,skolan
Bergshyttan
Mestaäng
Nordanö
Jularbo
Folkärna centrum
Näs bruk
BY KYRKBY
Västanhede
HORNDAL norra
Turnr

lördag

sön- o helgd.

B

05.10 06.45
06.48
06.53
06.57
07.05
07.10
05.18
05.20
05.23
07.20
05.35 07.25
05.40 07.30
05.50 07.50
402 406

08.40 09.35 12.50 13.00
08.43 09.38 12.53 13.03
09.45 13.00
09.50 13.05
10.00 13.15
10.05 13.20
08.50
13.10
08.55
13.15
09.00
13.20
10.15 13.30
09.15 10.20 13.35 13.35
09.20 10.25 13.40
09.35 10.40 14.05C
408 410 412 414

16.15 17.45 19.35
16.18 17.48 19.38
16.25 17.55 19.45
16.30
19.50
16.40
19.58
16.45
20.03
18.03
18.05
18.10
16.55
20.11
17.00 18.25 20.15
17.05 18.30 20.20
17.20 18.40 20.35
416 418 420

08.05
08.08
08.15
08.20
08.30
08.35

12.00
12.03
12.10
12.15
12.20
12.25

08.45
08.50
08.55
09.05
422

12.35
12.40
12.45
13.00
424

B=från B-porten Koppardalen kl 16.05.
C=via Allévägen - Grönsinkavägen.
D=via Grönsinkavägen - Allévägen.
Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenör: Busslink: 0226–585 68

5/205,Tåg

Avesta - Hedemora - Säter - Borlänge
måndag-fredag

Hållplatser

Zon

Krylbo jvstn
Avesta busstn
Rembo
Grådö
Hedemora jvstn
Hedemora jvstn
Västerby, skolan
Säter torget
Säter torget
Solvarbo
Gustafs, kyrkan
Borlänge centrum
Borlänge resecentrum
Turnr

02
02
02
04
04
04
04
05
05
05
05
13
13

Direkt

Direkt

Direkt

05.10T
05.20

05.30T 06.15T
06.30T
05.40 06.25
06.40
05.48
06.48
05.55
06.55
P
P
05.38
06.10 06.45
07.10
05.38P
06.10 06.45P
07.10
06.15
05.53
06.35 07.05
07.25
05.53 05.45 06.35 07.05 07.05
07.25
05.50M 06.40
07.10
07.15
06.05M 06.45
06.17 06.27 07.07 07.27 07.37G
07.47
06.20 06.30 07.10 07.30L 07.50
07.50
20501 503 505 20503 511
501 20507

H

Direkt

07.20T 07.50S
07.30 08.05
08.13
08.20
07.50P 08.35
07.50P 08.40 08.45
08.53
08.05 08.57
08.05 09.00
09.05
09.10
08.27 09.32
08.30 09.35
20509 515 517

Direkt

08.37 08.50T 10.37 10.50S 12.37 12.35K 13.20S

09.05
09.13
09.20
09.35
08.53 09.40 10.53
09.55
09.08 09.57

10.05
10.10
10.27
09.26 10.30
Tåg
519

11.20
11.28
11.35
11.45
11.50 12.53

12.50
12.58
13.05
13.20
13.20
13.25
12.05
13.43
11.08 12.15 13.08 13.45
12.23
13.53
12.28
13.58
12.47
14.17
11.26 12.50 13.26 14.20
Tåg 525
Tåg 529

13.50
13.58
14.05
14.15
14.20
14.35
14.35 14.55
15.03
15.08
14.57 15.27
15.00 15.30
531 20515 521

22

måndag–fredag
Hållplatser

Anm

Krylbo jvstn
Avesta busstn
Rembo
Grådö
Hedemora jvstn
Hedemora jvstn
Västerby, skolan
Säter torget
Säter torget
Solvarbo
Gustafs, kyrkan
Borlänge centrum
Borlänge resecentrum
Turnr

H

Direkt

Direkt
S

14.50
15.20

14.37

15.40P
14.53 15.15 15.40P 15.45

15.23

15.53
15.55 16.05B
15.08
15.55 16.18
16.23
16.30
16.17 16.50
15.26
16.20 16.53
Tåg 523 20505
509

T

15.35
15.50
15.58
16.05
16.15
16.25
16.30
16.50
16.55
17.02
17.07
17.25
17.30
533

S

S

16.37 15.50 16.50 17.42 17.50S 19.37 21.37

16.15 17.30
16.23 17.38
16.30 17.45
16.45E 18.00
16.53 17.00 18.00
17.05 18.05
17.22 18.22
17.08 17.22 18.22
17.30 18.30
17.35 18.35
17.52 18.52
17.26 17.55 18.55
Tåg
535
537

18.15

18.35P
17.58 18.35P 19.53 21.53

18.50
18.09 18.50 20.08 22.04

19.12
18.27 19.15 20.26 22.22
Tåg 20517 Tåg Tåg

Direkt =direktbuss linje 205. Stannar endast i hållplatser som finns angivna i linje 205:s tidtabell.

B=går via Skönvik kl 16.10.
E=bussbyte i Hedemora.
G=fortsätter till Hushags- o Hagaskolan skoldagar.
H= i Västerby fortsätter turen Kullbergsv.-Tägtv.Hagv.-Säterv. mot Hedemora.
K=linje 4 Krylbo - Avesta.
L=fortsätter till Vägverket, Högskolan.
M=angör Mora by kl 06.03.
P=går ej via järnvägsstationen. Tiden avser hpl
”Centrumrondellen” i Hedemora centrum.
S=linje 301 Krylbo-Avesta.
T=linje 305 Krylbo-Avesta.
Tåg = Tåg i Bergslagen
= markerad tur körs med lågentrébuss.
Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenörer: Linjebuss: 0243–861 90
Busslink: 0226–585 68

5,Tåg

Avesta - Hedemora - Säter - Borlänge
lördag

Hållplatser

sön- o helgdag

Anm

23

Krylbo jvstn
Avesta busstn
Rembo
Grådö
Hedemora jvstn
Hedemora jvstn
Västerby, skolan
Säter torget
Säter torget
Solvarbo
Gustafs, kyrkan
Borlänge centrum
Borlänge resecentrum
Turnr

G

F

08.37 07.45T 10.37 09.45D 12.50T 14.37 16.37 18.35K 19.37 07.45T 10.37 12.50T 14.37 16.37 17.35K 19.37 22.37

08.00
08.08
08.15
08.25
08.53 08.25 10.53

10.00
10.08
10.15
10.25
10.25

13.05
13.13
13.20
13.30
13.30 14.53 16.53

18.45
18.53
19.00
19.10
19.10 19.53

08.00
08.08
08.15
08.25
08.25 10.53

13.05
13.13
13.20
13.30
13.30 14.53 16.53

18.05
18.13
18.20
18.30
18.30 19.53 22.53

08.45
10.45 13.50
19.30
08.45
13.50
18.50
09.08 08.45 11.08 10.45 13.50 15.08 17.08 19.30 20.08 08.45 11.08 13.50 15.08 17.08 18.50 20.08 23.04
08.53
10.53 13.58
19.38
08.53
13.58
18.58
08.58
10.58 14.03
19.43
08.58
14.03
19.03
09.22
11.22 14.27
20.07
09.22
14.27
19.22
09.26 09.25 11.26 11.25 14.30 15.26 17.26 20.10 20.26 09.25 11.26 14.30 15.26 17.26 19.25 20.26 23.22
Tåg
Tåg 545
Tåg 547
Tåg Tåg
539 Tåg 541
543 Tåg Tåg 551
549 Tåg Tåg

D=linje 3 Krylbo-Avesta.
F=går ej 3/11, 25/12 2001, 29/3, 31/3, 19/5 2002.
G=turen går även 3/11.
K=linje 4 Krylbo - Avesta.
P=går ej via järnvägsstationen. Tiden avser hpl
”Centrumrondellen” i Hedemora centrum.
T=linje 305 Krylbo-Avesta.
Tåg = Tåg i Bergslagen.
= markerad tur körs med lågentrébuss.
Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenörer: Linjebuss: 0243–861 90
Busslink: 0226–585 68

5/205,Tåg

Borlänge - Säter - Hedemora - Avesta
måndag-fredag

Hållplatser

Anm

Borlängeresecentrum
Borlänge centrum
Gustafs, kyrkan
Solvarbo
Säter torget
Säter torget
Västerby, skolan
Hedemora jvstn
Hedemora jvstn
Grådö
Rembo
Avesta busstn
Krylbo jvstn
Turnr

Direkt

Direkt

05.20 05.40 06.10

06.30
06.33

05.43 06.13
06.00
06.05
06.15 06.35
05.38 06.15
06.25
06.33
05.50 06.35
06.43
06.50
07.00
06.07 07.10T
Tåg 502 20516

06.55
06.55
07.10

20504

B

Direkt

07.25 07.30
07.28
07.45
07.50
08.05
08.05 07.48
08.22
07.48 08.35
07.12 07.50 08.45 08.00
07.20 07.58 08.53
07.30 08.05 09.00
07.40 08.20 09.10
08.00S 08.30T 09.30S 08.15
504
506 508 Tåg
06.55
06.58
07.15
07.20
07.30
07.30

08.00
08.03

Direkt

08.35 09.00 09.40 10.35 10.50 12.35

09.03 09.43
09.20 10.00
09.25 10.05
08.20
09.33 10.15
08.20
09.33
08.55
08.55
09.45
08.45 09.03
10.05
09.05 09.08 10.10
09.13
10.18
09.20
10.25
09.35
10.40
09.45F 09.23 11.05S
20502 510 Tåg 514 554

13.20 13.30
10.53
13.23 13.33
11.10
13.40
11.15
13.45
11.23
13.55 13.50
10.55 11.23 12.55
13.55 13.50
11.37
14.08
11.45
14.20 14.10
11.08 11.50 13.08 13.20 14.25
11.58
13.28 14.33D
12.05
13.35 14.45
12.20
13.45 15.00
11.23 13.00F 13.23 13.55T15.30S
Tåg 512
Tåg 516
518 20506

24

Hållplatser

Anm

Borlänge resecentrum
Borlänge centrum
Gustafs, kyrkan
Solvarbo
Säter torget
Säter torget
Västerby, skolan
Hedemora jvstn
Hedemora jvstn
Grådö
Rembo
Avesta busstn
Krylbo jvstn
Turnr

Direkt

Direkt

14.10 14.35 14.55
14.13
14.58

14.30
15.15
14.30 14.55 15.15
14.50P
15.40
14.50P 15.08

15.10
15.30S 15.23
20508 Tåg 20510

måndag- fredag
K
Direkt

C
15.15 15.40 16.10 16.35 16.40
15.18 15.43 16.13
16.43
15.35 16.00
L
15.40 16.05
17.10
15.50 16.15 16.35
17.18
15.50
16.35 16.55
15.25 16.03
15.35 16.20
16.55E
15.40 16.25
16.55E 17.08
15.48 16.33
15.55 16.40
16.05 16.55
17.15
16.25F 17.10T
17.30S 17.23
520 522 524 20514 Tåg 530

Direkt

17.05 17.40 18.15
17.08 17.43 18.18
18.00 18.35
18.05 18.40
17.30 18.13 18.48
17.30 18.13 18.48

19.10
19.13
19.30
19.35
19.43
19.43

19.57

20.25

17.49 18.33 19.08 20.03
17.50 18.35 19.10 20.05 20.38
18.43 19.18 20.13
18.50 19.25 20.20
18.10 19.00 19.35 20.30
18.30S 19.30S 19.45F 20.40T 20.53
Tåg
20512 534 536 538

Direkt =Direktbuss linje 205. Stannar endast i hållplatser som finns angivna i linje 205:s tidtabell.

Tåg = Tåg i Bergslagen.

B=fortsätter till Skönvik.
C=går via Åselby - Övre Svärdsjö Mora by.
D=går via Backa.
E=bussbyte i Hedemora.
F=linje 4, fortsätter mot Horndal.
K=skoldagar fr Hushagsskolan 15.25,
Hagaskolan 15.30.
L=angör endast hpl ”Grillen” i Gustafs.
P=går inte via järnvägsstationen.
Tiden avser hpl Centrumrondellen
i Hedemora centrum.
S=linje 301.
T=linje 305.

= markerad tur körs med lågentrébuss.

5,Tåg

Borlänge - Säter - Hedemora - Avesta
lördag

Hållplatser

sön- o helgdag

Anm

25

Borlänge resecentrum 05.35
Borlänge centrum
Gustafs, kyrkan
Solvarbo
Säter torget
05.55
Säter torget
Västerby, skolan
Hedemora jvstn
Hedemora jvstn
06.08
Grådö
Rembo
Avesta busstn
06.23
Krylbo jvstn
Tåg
Turnr

N
07.30

07.48

08.00

08.15
Tåg

10.00 10.35 12.35 13.05
10.03
13 08
10.20
13.25
10.25
13.30
10.33
13.38
10.33 10.55 12.55 13.38

08.35 10.30 10.35 12.35 14.35
15.30 16.35
15.33
01.30
10.33
14.38
15.52
01.50
10.50
14.55
15.57
01.55
10.55
15.00
16.05
02.04
11.03
15.08
16.05 16.55 02.05 08.55 11.03 10.55 12.55 15.08

10.53
13.55 16.23
10.55 11.08 13.08 13.58 16.25 17.08
11.03
16.33
11.10
14.10 16.40
11.25
14.20 16.50
11.23 13.23 14.30T 17.08G 17.23
540 Tåg Tåg 552
544 Tåg

02.23P
11.23
15.28
P
02.25 09.08 11.25 11.08 13.08 15.30
11.33
02.40
11.40
15.40
02.55
11.55
15.50
T
F
09.23
11.23
13.23
03.05
12.10
16.08G
542 Tåg 546 Tåg Tåg 548

D=tåget går ej 3/11, 25/12 2001, 29/3, 31/3 och 19/5 2002.
F=linje 4, fortsätter mot Horndal.
G=linje 3, fortsätter mot Horndal.
N=Nattaxa gäller på turen. Går även 3/11 och 31/12 2001.
P=går inte via järnvägsstationen. Tiden avser hpl Centrumrondellen i Hedemora centrum.
S=linje 301.
T=linje 305.

= markerad tur körs med lågentrébuss.

Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenörer: Linjebuss: 0243–861 90
Busslink: 0226–585 68

D

Tåg = Tåg i Bergslagen.

16.00 16.35 19.35
16.03
16.20
16.25
16.33
16.33 16.55 19.55
16.53
16.55 17.08 20.08
17.03
17.10
17.20
17.45S 17.23 20.23
Tåg Tåg
550

6 Avesta -Dicka- Utsund 12
- Folkärna - Avesta

Hållplatser

26

AVESTA busstn
Avesta lasarett
Krylbo jvstn
Brogård
Nordanö, kiosken
Grytnäs, kyrkan
Dicka
Folkärna centrum
Utsundsbadet
Folkärna centrum
Jularbo
Nordanö
Brogård
Krylbo jvstn
Avesta lasarett
AVESTA busstn
Turnr

måndag - fredag
09.30
09.32
09.35
09.37
09.40
09.45
09.55
10.00
10.02
10.05
10.12
10.15
10.17
10.20
10.22
10.30

14.00
14.02
14.05
14.07
14.10
14.15
14.25
14.30
14.32
14.35
14.42
14.45
14.47
14.50
14.52
15.00

601

603

Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenör: Busslink: 0226–585 68

Hedemora - Avesta - Hedemora
måndag-fredag

Hållplatser
HEDEMORA jvstn
Backa
Nås
Snickarbo
Nyhyttan
Bengtsbo
AVESTA busstn
Turnr

Zon
04
04
04
02
02
02
02

06.50
06.53
07.03
07.20
07.24
07.27
07.40
1202

08.40
08.43
08.53
09.00
09.05
09.08
09.20
1204

16.20
16.23
16.33
16.40
16.45
16.48
17.00
1206

måndag-fredag
Hållplatser
AVESTA busstn
Bengtsbo
Nyhyttan
Snickarbo
Nås
Backa
HEDEMORA jvstn
Turnr

06.55
07.02
07.06
07.10
07.25
07.30
07.40
1203

11.10
11.15
11.20
11.25
11.32
11.37
11.50
1205

14.55
15.02
15.07
15.10
15.15
15.20
15.30
1207

16.20
16.30
16.35
16.40
16.45
16.52
17.00
1209

17.20
17.30
17.35
17.40
17.45
17.52
18.00
1211

Dalatrafiks Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenörer: Linjebuss: 0225–104 70
Busslink: 0226–585 68

15

Gävle - Hofors
- Hedemora

Hållplatser

Zon

måndag - fredag

GÄVLE centralstation
VALBO KÖPCENTRUM
Sandviken,Odengatan
Hofors busstation
Ängelsfors
Långshyttan
HEDEMORA jvstn
Turnr

85
84
83
79
03
03
04

13.15B
13.30B
13.50B
14.20
14.25
14.45
15.20
1503

15

Hedemora Hofors - Gävle

Hållplatser
HEDEMORA jvstn
Långshyttan
Ängelsfors
Hofors busstation
Sandviken,Odengatan
VALBO KÖPCENTRUM
GÄVLE centralstation
Turnr

måndag - fredag
08.45
09.10
09.25
09.40
10.05B
10.20B
10.40B
1502

B=bussen skyltad linje 215 på sträckan Hofors - Gävle.
OBS! På sträckan Hofors - Gävle stannar bussen endast i hpl Sandviken, Odengatan och
hpl Valbo köpcentrum.
Dalatrafiks taxa gäller på linje 15 och 215.
Dalatrafiks Kundservice: 020–23 24 25,
Entreprenör: Linjebuss: 0225–104 70

16

Hedemora - Vikmanshyttan

Zon
Hållplatser
04 05.35
HEDEMORA jvstn
Centrumrondellen 04 05.37
VIKMANSHYTTAN 04 05.50
Turnr
1601

16

måndag-fredag
A

06.35
06.37
06.50
1603

08.05
08.07
08.20
1605

09.00
09.02
09.15
1607

11.05
11.07
11.20
1609

14.30
14.32
14.50
1611

15.40
15.42
15.55
1613

16.25
16.27
16.45
1615

18.35
18.37
18.50
1617

Vikmanshyttan - Hedemora
måndag-fredag

27

Hållplatser
VIKMANSHYTTAN
Centrumrondellen
HEDEMORA jvstn
Turnr

A

05.50
06.03
06.10
1602

06.50
07.03
07.10
1604

08.20
08.32
08.35
1606

09.15
09.27
09.35
1608

11.20
11.33
11.40
1610

14.50
15.02
15.10
1614

16.00
16.12
16.20
1616

16.45
16.58
17.05
1618

18.50
19.02
19.10
1620

A=går endast skoldagar, se sid 1.

17

Turbo - Hedemora

Hållplatser
TURBO
Ingvallsbenning
Sjönsbo
Prästhyttan
Djörkhyttan
Övre Svedjan
Centrumrondellen
HEDEMORA jvstn

Zon
04
04
04
04
04
04
04
04

Turnr

måndag-fredag
A
08.00 13.10 15.25 16.50
08.03 13.13 15.28 16.53
15.35 16.55
08.08 13.18
08.10 13.20
08.15 13.25
08.20 13.30 15.40 17.05
08.25 13.35 15.45 17.10
1702 1704 1706 1708

A=går endast skoldagar, se sid 1.

17

Hedemora - Turbo

Hållplatser

Anm

HEDEMORA jvstn
Centrumrondellen
Övre Svedjan
Djörkhyttan
Prästhyttan
Sjönsbo
Ingvallsbenning
TURBO
Turnr

måndag-fredag
A
07.40 12.45 15.05
07.42 12.47 15.07
12.50 15.10
12.53 15.13
12.56 15.16
07.45
07.50 13.02 15.20
08.00 13.10 15.25
1701 1703 1705

16.25
16.27
16.30
16.33
16.36
16.42
16.50
1707

Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenör: Linjebuss: 0225–104 70

18

Garpenberg - Hedemora
måndag-fredag

Zon
Hållplatser
64
Kloster
Skogshögskolan 64
GARPENBERG 64
04
Olshyttan
Centrumrondellen 04
HEDEMORA jvstn 04
Turnr

18

C

07.45
06.35
06.45
06.53
07.03
07.10
1803

08.00
08.08
08.18
08.30
1805

15.45
09.35
09.43
09.53
10.00
1807

12.35
12.45
12.53
13.03
13.10
1809

14.30
14.40
14.48
15.00
15.05
1811

16.00
16.08
16.18
16.25
1813

19.10
16.20
16.25
16.33
16.43
16.50
1815

17.05
17.10
17.18
17.28
17.35
1817

17.40
17.48
17.58
18.05
1819

19.25
19.33
19.43
19.50
1821

Hedemora - Garpenberg
måndag-fredag

28

Hållplatser Anm
HEDEMORA jvstn
Centrumrondellen
Olshyttan
GARPENBERG
Skogshögskolan
Kloster
Turnr

C

06.10
06.12
06.18
06.30
06.35

07.00
07.02
07.08
07.20
07.25
07.45
1804 1806

09.15
09.17
09.23
09.30

B

12.00
12.02
12.08
12.20
12.30

14.00
14.02
14.08
14.20
14.30

15.05
15.07
15.13
15.25

15.40
15.42
15.48
16.05
16.10

15.45
1808 1810 1812 1814 1816

B=går Trollbosjön runt skoldagar, angör ej Vikbyn.
C=går endast tisdag, torsdag.
Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenör: Linjebuss: 0225–104 70

16.25
16.27
16.45
16.55
17.05

17.20
17.22
17.28
17.40

18.35
18.37
18.43
18.55

19.10
1818 1820 1822

19

Borlänge - Torsång -Vika - Falun

29

Hållplatser
Borlänge resecentrum
Alsbäck
Torsång Tingsr.
Torsång skolan
Tronsjö
Milsbo
Dalviks Kvarn
Rensbyn
Rankhyttan
Vika Strand
Stora Botolfsbo
Vika kyrkan
Staberg
Hosjöskolan
Falu jvstn
Turnr

19

måndag - fredag
A
B
A,E
05.40 06.30 08.00 09.15 12.20 13.40 14.40 15.40
05.47 06.37 08.07 09.22 12.28 13.50 14.55
05.53 06.43
14.00 15.07 16.02
05.55 06.45 08.20 09.35 12.40 14.05 15.10 16.05
05.57 06.47
15.12 16.07
15.25 16.20
06.00 06.50
15.15A
06.10 07.00
06.02F 06.52F
05.59F 06.49F
05.57F 06.47F
06.12 07.04
06.17 07.09
06.24 07.16
06.45c 07.40
1902 1904 1906 1924 1910 1912 1914 1916

15.45
15.53
16.05
16.10
16.11

16.15
16.23
16.30
16.35

17.15
17.23
17.30
17.35
17.40

18.15
18.23
18.30
18.35
18.40

1920

18.43
18.46
18.48
18.50
18.52
19.00
19.05
19.12
19.30
1922

16.15
16.18

16.25
16.30
16.37
16.55
1908 1918

A=går endast skoldagar, se sid 1.
B=går via Barberget.
C=fortsätter till Falu lasarett.
D=går via Berg till Borlänge.
E=går via Ornäs.
F=resande mot Falun byter buss i Rensbyn.
G=går via Dalsjö golf.
Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenörer: Dalabuss: 023–220 00
Linjebuss: 0243–861 90

Falun - Vika - Torsång - Borlänge
måndag - fredag

Hållplatser
Falu jvstn
Hosjöskolan
Staberg
Vika kyrkan
Stora Botolfsbo
Vika Strand
Rankhyttan
Rensbyn
Dalviks Kvarn
Milsbo
Tronsjö
Torsång skolan
Torsång Tingsr.
Alsbäck
Borlänge resecentrum
Turnr

A,D

05.30
05.43
05.48
05.54
05.57
05.59
06.02
06.10
06.12

06.00
06.02
06.08
06.25
1901

06.15
06.20
06.22
06.28
06.45
1903

A,G

A

06.20
06.33
06.38
06.44
06.47
06.49
06.52
07.00
07.02
06.55
07.00 07.05
07.10 07.15 08.20 09.35
07.12 07.17 08.22 09.37
07.23 08.28 09.43
07.40 07.40 08.45 10.00
1909 1905 1907 1911

16.45
16.59
17.04
17.15

18.20
18.33
18.38
18.45
18.48
18.50
18.53
19.00
19.02

17.18
17.20

12.40
12.42
12.48
13.05
1913

14.10
14.12
14.23
14.40
1915

15.30
15.33
15.40
15.42
15.48
16.05
1917

16.20
16.23
16.27
16.29
16.35
16.52
1921

16.40
16.42
16.48
17.05
1923

17.23
17.30
17.32
17.38
17.55
1925

17.45
17.50
17.52
17.58
18.15
1927

19.05
19.10
19.12
19.18
19.35
1929

20

Hedemora - Stora Skedvi - Vika - Falun
måndag-fredag

30

Hållplatser
HEDEMORA jvstn
Västerby, skolan
Mälby
Fäggeby
St Skedvi, skolan
Pingbo
Vika Strand
Stora Botolfsbo
Sörbo
Rankhyttan
Rensbyn
Vika, kyrkan
Staberg
Hosjöskolan
FALU jvstn
Turnr

20

Zon
04
04
04
05
05
05
63
63
63
63
63
63
14
14
14

D

D

D

Direkt

06.55 07.10
07.00
07.15
07.15 07.23
07.20
07.30 07.30
05.59 06.49 07.35
05.57 06.47 07.37
07.35F
06.02 06.52
06.10 07.00
06.12 07.04 07.43
06.17 07.09 07.50
06.24 07.16 07.57
06.45C 07.40 08.30L 08.15L
1902 1904 2006 22001

08.45 11.50
11.55
08.55
08.59 12.10
09.03 12.15
09.10 12.22
09.15 12.28
09.17 12.30

09.23
09.30
09.35B
10.00
2008

12.36
12.41
12.48
13.10
2002

D

13.20

16.22

13.27
13.35
13.42
13.49
13.55 14.50 15.50
13.57 14.52 15.52
14.54 15.54

16.30
16.40
16.48
16.55
17.00 17.55 18.50
17.02 17.57 18.52
17.04 17.59
18.48
18.46
19.00
17.10 18.03 19.05
17.17 18.13 19.12
17.35 18.30 19.30
2014 2018 1922

14.05
14.10
14.14
14.30
2010

16.18
16.25
14.58 16.00 16.30
15.08 16.06 16.37
15.30 16.25 16.55
2012 2016 1908

måndag-fredag
D
05.30
05.43
05.48
05.54
06.10
06.02

D
06.20
06.33
06.38
06.44
07.00
06.52

E
07.00
07.13
07.28
07.35

Direkt

08.50
09.03
09.08
09.15

10.30
10.45
10.50
10.57

12.00
12.14
12.19
12.25

13.55
14.09
14.14
14.30
14.35
14.38

15.05 16.15 16.15
15.19
16.34
15.24
16.38
15.35
16.45

D
16.45
16.59
17.04
17.15
17.18

17.15
17.28
17.33
17.40
17.45
17.47

D
18.20
18.33
18.38
18.45
19.00
18.53

16.30F
05.57 06.47 07.38
05.59 06.49 07.41
07.50
08.00
08.09
08.13

1903

1905

09.18
09.21
09.30
09.38
09.43
09.47

11.01
11.05
11.10
11.20
11.25
11.30

12.28
15.40
16.48
12.31 14.50 15.48
16.51
12.40
16.35 17.00
12.50
17.08
12.55
16.45 17.17
13.00
16.50 17.22

08.30 10.00 11.45 13.15
2001 2011 2003 2005 2007

2015

17.05 17.40
22006 2013 1925

Stannar endast i hpl angivna i linje 220:s tidtabell.

B=angör Falu lasarett.
Angör inte hpl Kullen
och Vasagatan i Falun.
C=fortsätter till Falu lasarett.
D=linje 19.
E=via Kniva skoldagar.
F=stora vägen.
L=angör Lugnetskolan skoldgr.
Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenörer:
Dalabuss: 023–220 00
Linjebuss: 0225–104 70

Falun - Vika - Stora Skedvi - Hedemora

Hållplatser
FALU jvstn
Hosjöskolan
Staberg
Vika, kyrkan
Rensbyn
Rankhyttan
Sörbo
Stora Botolfsbo
Vika Strand
Pingbo
St Skedvi,skolan
Fäggeby
Mälby
Västerby, skolan
HEDEMORA jvstn
Turnr

Direkt =Direktbuss linje 220.

18.48
17.52 18.50

2009 1929

21

Stjärnsund - Långshyttan - Hedemora
måndag-fredag

31

Hållplatser
Anm
03
STJÄRNSUND
03
Västerbyn
Svinö vägskäl
03
LÅNGSHYTTAN 03
LÅNGSBRO skola 03
LÅNGSHYTTAN 03
Svinö
03
03
Myckelby
03
Husby,kyrkan
03
Övernora
03
Ivarshyttan
Centrumrondellen 04
HEDEMORA jvstn 04
Turnr

21

A

C

07.10
10.40
07.15
07.20
10.45
07.35
10.55
05.30 07.40
11.00
05.35 07.55 07.30 11.10
05.40 07.58
11.15
07.35
05.50 08.10 07.45 11.25
07.55
08.05
06.03 08.32 08.28 11.43
06.10 08.40 08.35 11.50
2101 2103 2105 2109

A

A

14.55
14.58
15.00
15.15
12.25 14.40 15.20
17.10
12.35 14.45 15.25 15.25 17.20
14.50 15.28
17.25
12.40
15.30
12.50 15.00 15.40 15.40 17.35
15.50

A

B

17.15 17.35
17.25 17.45
17.30 17.50
17.35
19.10
17.40 17.50 19.15

13.02 15.08 15.58 16.03 17.53 17.57 18.08 19.32
13.10 15.20 16.05 16.10 18.00 18.05 18.15 19.40
2111 1503 2115 2125 2119 2123 2117 2121

Hedemora - Långshyttan - Stjärnsund
måndag-fredag

Hållplatser Anm
HEDEMORA jvstn
Centrumrondellen
Ivarshyttan
Övernora
Husby, kyrkan
Myckelby
Svinö
LÅNGSHYTTAN
Långsbro skola
LÅNGSHYTTAN
Svinö vägskäl
Västerbyn
STJÄRNSUND
Turnr

A

C

A

B

A

A

05.05 06.20 06.40 08.45 09.30 12.00 13.40 14.30D 16.25 16.25 16.25 18.35
05.07 06.22 06.42 08.47 09.32 12.02 13.42 14.32 16.27 16.27 16.27 18.37
06.50
07.05
07.10

05.25 06.40
05.30 06.45
06.50
06.55
07.10
2102 2104

A=går endast skoldagar, se sid 1.
B=går inte skoldagar.

09.50

14.00 14.50
14.55
09.55
14.05
07.25 09.10 10.05 12.20 14.20 15.10
09.13 10.10 12.25 14.25
10.15
14.30
10.20
14.35
10.25
10.40
14.55
2106 1502 2108 2112 2114 2116

16.32
16.45 16.45 16.50
16.55
16.50 16.50
17.05
17.05
17.08
17.10
17.10
17.15 16.57
17.20 17.02
17.35 17.15
2118 2124 2120

C=linje 15 till resp från Gävle.
D=angör Vasaskolans parkering. Angör inte hpl Gussarvsgatan.

18.50
18.55
19.05
19.10

2122
Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenör: Linjebuss: 0225– 104 70

måndag - fredag

2501

10.15
10.20
10.25
10.35
10.40
10.45
2503

11.40
11.45
11.50
12.00
12.05
12.10
2505

12.50
12.55
13.00
13.10
13.15
13.20
2507

14.15
14.20
14.25
14.35
14.40
14.45
2509

15.50
15.55
16.00
16.10
16.15
2511

32

Sturegatan

Brandmannagatan

Matsbogatan
Målarboden

Gammelgården

Prästgården
Centrumrondellen

n
ata
g
s
rv
ssa
u
G

Konsum

t

Brandstationen

n
n ●
ga ola
u
● Åkargatan
h
t
k
n
n
s
s
k sa
ta
er
u
a
j
d
s V a mg
ä
a
Tj

G:
He
Vårdcentralen
e
us

Willis

Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenör: Linjebuss: 0225– 104 70

Kornvägen
Linvägen
Broddvägen
Bladstigen
Korgvägen
Munkboparken
Bandvägen
Regnbågen
Skördevägen
Klövergränd
Munkbohemmet
Norrbygatan

Yrkesvägen

Turnr

09.00
09.05
09.10
09.20
09.25
09.30

Vårdcentralen
Hedemora centrum
Munkbohemmet
Tallåkern/Yrkesvägen
Hedemora centrum
Vårdcentralen

Tallåkern

Hållplatser

Hållplatsförteckning:

Vårdcentralen - Hedemora centrum
- Emaus - Tallåkern - Hedemora
centrum - Vårdcentralen

25

i
erg
En

ra
ris hall emo
p
tt
d
m
He

Sa

Vi

M

nt


Shell

er

ge

eli

ns

n

ga

ta

n

måndag - fredag

Turnr

06.10

08.50
08.35
08.40
08.45
08.50
09.00

2601

2603

2605

2607

13.20
13.43
13.50
13.52
13.56
14.05
14.10
14.15
2609

15.00
15.23
15.30
15.32
15.36
15.45
15.50
15.55
2611

15.55
16.00
16.05

Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenör: Linjebuss: 0225– 104 70

Tjäderhuset

Konsum
Willis

Godsgatan

Solliden ●

Hedem. verkstäder

Haggårdsvägen

Verkstadsgatan

Daglönargatan

Dalkarlsgatan

Danskvägen

Domarvägen ●

n

D=går via Hamre skoldagar.

G:a sjukstugan

ge

Lill

2613

Däljestigen ●

Dragonvägen ●
10.45
10.55
11.00
11.02
11.06
11.10
11.15
11.20

Vasaskolan

● Hedemora jvstn

D

08.40

06.20

Haggården ●
södra

Hedemora jvstn
Vårdcentralen
Samhall
Hedemora centrum
Hedemora jvstn
Haggården
Hedemora jvstn
Hedemora centrum
Vårdcentralen

D

Anm

Hållplatser

Stureskolan

Centrumrondellen

Hemgatan

33

26

Vårdcentralen - Tviksta - Samhall
- Hedemora jvstn - Haggården Hedemora jvstn - Vårdcentralen

n
n
en
n
en
n
ge äge acke väge sväg gård
ä
v
Gussarvsgatan ●
by kenv ullb ellan nad arvs
M
k
ter
s
Å
r
M
s
s
Ma Gu

en
ion
t
a
t
tan
ds
ga
r
n
a
a
Br
Åk

↔ ● Vårdcentralen

Hållplatsförteckning:

Damastvägen

Haggården norra

Haggården
östra

27

Smedjebacken Borlänge

28

Borlänge - Gustafs - Borlänge
måndag - fredag
D

Hållplatser
Hållplatser

måndag-fredag

Smedjebacken busstn
Norbo
Ulvshyttan,g:a affären
Skenshyttan
Halvarsgårdarna
Åselby, kiosken
BORLÄNGE resecentrum
Turnr

06.40

34

27

07.00
07.05
07.10
07.20
07.40
2701

11.55
12.00
12.05
12.10
12.20
12.30
2703

Borlänge Smedjebacken

Hållplatser

måndag-fredag

BORLÄNGE resecentrum
Åselby, kiosken
Halvarsgårdarna
Skenshyttan
Ulvshyttan, g:a affären
Norbo
Smedjebacken busstn
Turnr

11.10
11.15
11.30
11.40
11.45
11.50
2704

16.15
16.20
16.35
16.40
16.45
17.10
2708

Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenör: Linjebuss: 0240– 305 50

BORLÄNGE resecentrum
St Tuna, kyrkan
Övre Svärdsjö
Långsjö
Hovgården
Mora by
Naglarby
GUSTAFS k:a
Naglarby
Mora by
Hovgården
Långsjö
Övre Svärdsjö
St Tuna, kyrkan
BORLÄNGE resecentrum
Turnr

05.30
05.35
05.40
05.42
05.50
06.05
2801

F,J

06.30 11.35 15.40 16.40
06.38 11.43 15.48 16.48
06.45 11.53 15.57 16.55
11.55 15.59
11.58 16.07 16.58
12.05 16.14 17.03
06.48
06.52 12.10 16.17
F
12.13 16.20
06.55
07.00
07.03
07.08 12.17
07.15 12.22
07.45 12.40
2803 2805 2807 530

D=fortsätter skoldagar till Soltorgs- och Hagaskolan.
F= linje 5, går endast till hpl Grillen i Gustafs, fortsätter till Säter.
J=går via Västra Porten SSAB, angör ej hpl Tunagatan och Sims myr.
Se även linje 5 Borlänge – Gustafs.
Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenör: Linjebuss: 0243– 861 90

29

Säter torget - Skönvik

Från Säter torget via
Åsenvägen till Skönvik.

35

Tim

måndag-fredag
minuter

06
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

20
10
10
10
10
10
10
10
10
20
25

30

35
20
40
40
40
40
40
40
40
55
58

40

HÅLLPLATSER:

Torget
Barbrogatan
Folkets Hus
Smedgatan
Fritidsvägen
Åsenvägen
Varggropsvägen
Dahlanders väg
Gränsgatan
Kyrkan
Klockarskolan
Rådmansgatan
Bergtäktsvägen
Siggebo
Skönvikshallen
Vårdcentralen
Vår By
Golfklubben

Arkhyttan - Säter

Hållplatser
Lövåsen
ARKHYTTAN
Hysta vsk
St.Skedvi, skolan
Uppbo
Fäggeby
Bispberg
SÄTER, torget
linje 29 ank sjukhuset
linje 5/205 ank Hedemora
linje 5/205 ank Borlänge
Turnr

Skönvik - Säter torget

Från Skönvik via Ovangårdarna –
till Säter torget

16.30
16.33
16.37

16.45
16.53
17.10
17.49
17.30
3009

HÅLLPLATSER:

måndag-fredag
Tim

minuter

06
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

35
25
25
25
25
25
25
25
25
35
10
10

50
35
55
55
55
55
55
55
55
55

Golfklubben
Vår By
Vårdcentralen
Skönvikshallen
Siggebo
Bergtäktsvägen
Sätervägen
Fågelsången
Idrottsplatsen
Bygatan
Sockenvägen
Kampvägen
Dala Elnät
Basarplan
Torget

Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenör: Linjebuss: 0243– 861 90

40

30

måndag -fredag
07.15
14.00
07.20 09.30 14.05
07.23 09.33 14.08
09.37 14.12
07.29
07.30
07.40 09.45 14.20
07.55 09.53 14.28
08.25 10.25 14.55
08.35
14.50
08.30 10.30 15.00
3001 3005 3007

29

Säter - Arkhyttan

Hållplatser
linje 5/205 från Borlänge
linje 5 från Hedemora
linje 29 från sjukhuset
SÄTER,torget
Bispberg
St.Skedvi, skolan
Hysta vsk
ARKHYTTAN
Lövåsen
Turnr

måndag - fredag
08.00
16.10
08.40 11.50 16.25
08.55 11.55 16.35
09.05 12.30 16.55
09.10C 12.35C 17.00C
09.20 12.50 17.10
09.23 12.53 17.13
09.30 12.56G 17.16G
13.00G 17.20G
3002 3004

3008

C=går övre vägen om resande finns dit
G=endast om resande finns dit.
Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenör: Linjebuss: 0243– 861 90

32 Stora Skedvi - Säter

32

Säter - Stora Skedvi

måndag - fredag
Hållplatser

37

STORA SKEDVI, skolan
Stocksbro
Pellesgårdarna
Österby
Bodarna
Åsen
Nybo
Ovanbäcken
Naglarby
Mora by
Enbacka, skolan
Gustafs, kyrkan
Solvarbo
Uggelbo
SÄTER, Klockarskolan
SÄTER, torget
Turnr

Zon
05
05
05
05
05
05
05
05

A

A

06.50
06.53
06.55 07.05
07.10
07.02 07.12
07.15
07.03 07.20
07.30

05
05
05
05
05
05
05
05

07.10G
07.14B 07.40
07.43
07.47
07.50
07.55
08.05

A

11.45
11.50
11.52
11.55
11.57
12.00
12.05
12.10
07.40 12.15
07.43
12.20
12.23B
12.27
12.30
08.00
12.45

3201 3203 3205 3207

A=går endast skoldagar, se sid 1.
B=anslutning till Borlänge med linje 5.
G=angör endast hpl Gamla garaget.

månd-onsd
Hållplatser

torsdag-fredag

Anm

SÄTER, torget
SÄTER, Klockarskolan
Uggelbo
Solvarbo
Gustafs, kyrkan
Enbacka, skolan
Mora by
Naglarby
Ovanbäcken
Nybo
Åsen
Bodarna
Österby
Pellesgårdarna
Stocksbro
STORA SKEDVI, skolan
Turnr

A

15.45
15.50
C
15.56
16.00
16.05B
C A,F
C A,F
C
C
C
C
C
C
C
C

15.00
15.05
C
15.10
15.15
15.20
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

16.00B
CD
CD
C
C
C
C
C
C
C
C

3202

3204

3206

B=inväntar buss linje 5 från Borlänge.
C=endast om resande finns dit.
D=går till Mora by och Naglarby endast torsdagar
F=går till Mora by och Naglarby endast måndag, onsdag
Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenör: Linjebuss: 0243– 861 90

36

Smedjebacken - Ludvika
måndag-fredag

Hållplatser
Kyrkan
SMEDJEB. busstn
Kyrkan
Högstensg Vinsboskolan
Nya Ågatan,mek verkst
Gubbo
Lernbo
Sjöbo
LUDVIKA resecentrum
Turnr

Zon
08
08
08
08
08
08
08
08
08

C

07.40
04.35 06.10 06.35 07.30 07.45 08.50 09.45
04.38 06.13 06.38 07.33
08.53 09.48
04.42 06.20 06.45 07.40
09.00 09.55
07.50
07.50
10.05
04.47 06.25 06.50
07.55 09.05
04.50 06.28 06.53 07.58 07.58 09.08 10.13
05.00D 06.40D 07.05 08.15 08.10 09.20 10.30

10.15
12.10 13.10
13.45
10.20 11.25 12.15 13.15 13.20 13.50
11.28
13.23
11.35
13.30
10.25
12.20 13.20
13.55
12.30
13.40 14.05
10.30 11.40
13.25
10.33 11.43 12.38 13.28 13.48 14.13
10.45 11.55 12.55 13.40D 14.05 14.25

14.40 14.50
14.53
15.03
14.45
14.50
15.10
15.00 15.13
15.15 15.25

15.25
15.05 15.30
15.08
15.15
15.35
15.25
15.40
15.33 15.43
15.45 15.55

15.25 16.05
15.30 16.10
15.35 16.15
15.45
16.20
15.53 16.23
16.05 16.35

3668 3602 3604 3606 3608 3610 3612 3614 3616 3618 3660 3676 3620 3622 3624 3658 3626 3628 3630

38

måndag-fredag
Hållplatser
Anm
Kyrkan
16.40
SMEDJEB.busstn
16.45
Kyrkan
Högstensg,Vinsboskolan
Nya Ågatan,mek verkst 16.50
Gubbo
17.00
Lernbo
Sjöbo
17.08
LUDVIKA resecentrum 17.20
Turnr

17.25
18.50
17.30 18.10 18.55 20.20
18.13
20.23
18.20
20.30
17.35
19.00
20.40
17.40 18.25 19.05
17.43 18.28 19.08 20.48
17.55 18.40 19.20 21.00

fred
N
23.05 01.35
22.05 23.10 01.40 08.20
22.08
08.23
22.15
08.30
23.15 01.43
01.48
22.20 23.20
08.35
22.23 23.23 01.58 08.38
22.30 23.35 02.15 08.50

lördag
09.25
09.30 11.15
11.18
11.25
09.35
09.40
11.30
09.48 11.33
10.00 11.45

13.25
13.30 14.40
14.43
14.50
13.35
13.40
14.55
13.48 14.58
14.00 15.10

sön- o helgdag

20.05
20.08
20.15
20.25
20.33
20.45

3632 3634 3636 3638 3670 3640 3642 3644 3646 3648 3650 3652 3654 3656

A=går endast skoldagar, se sid 1.
C=går via Grågåsvägen i Ludvika, angör inte hpl Hillängskiosken, Hantverkargatan och Villagatan.
D=fortsätter in till ABB och HVDC.
N=Nattaxa gäller på turen. OBS! Se trafikdygnsinformation, sid 1. Går även 31/12 2001 och 29/3 2002.
Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenör:Linjebuss: 0240– 305 50

16.35
13.05 16.40
13.08
13.15
16.45
13.25
16.50
13.33 16.53
13.45 17.05

18.00
18.05

18.10
18.15
18.18
18.30

3662 3664 3666

36

Ludvika - Smedjebacken

Hållplatser
LUDVIKA resecentrum
Sjöbo
Lernbo
Gubbo
Högstensg Vinsboskolan
Nya Ågatan,mek verkst
Kyrkan
SMEDJEB.busstn
Kyrkan
Turnr

måndag-fredag
05.45 06.15 07.05
05.50 06.20 07.10
06.25
06.00
07.20
07.30
06.05 06.30
07.40
06.10 06.35 07.45
06.13 06.38

07.10 08.15 08.20 08.30
07.15 08.20 08.25 08.35
07.20 08.25
08.40
08.35
08.45
07.25 08.30
08.45

09.15 09.50 10.55 11.45
09.20 09.55 11.00 11.50
09.25 10.00
11.55
11.10
10.05
12.00
09.30
11.15
10.15
12.10
07.30 08.35 08.50 08.55 09.45 10.20 11.25 12.15
07.33
08.53
09.48
11.28

12.40 13.00 14.15C 14.45
12.45 13.05 14.20 14.50
13.10 14.25
12.55
15.00
13.00
14.30
13.15
15.05
13.10
14.35
13.15 13.25 14.40 15.15
13.35
15.18

15.00 15.40 15.40
15.05 15.45 15.45
15.10 15.50
15.55
15.15 15.55
16.00
15.25 16.05
15.30 16.10 16.15

3601 3603 3605 3607 3609 3611 3625 3613 3615 3617 3619 3671 3621 3623 3627 3629 3631 3669

39

måndag-fredag
Hållplatser
Anm
LUDVIKA resecentrum
Sjöbo
Lernbo
Gubbo
Högstensg Vinsboskolan
Nya Ågatan, mek verkst
Kyrkan
SMEDJEB.busstn
Kyrkan
Turnr

fred
C

16.15 16.55 17.40
16.20 17.00 17.45
16.25
17.50
17.10
16.30 17.15
17.55
16.40 17.25
16.45 17.30 18.10
18.13

18.20 19.55 21.35
18.25 20.00 21.40
20.05
18.35
21.50
18.40
20.10 21.55
18.50
18.55 20.20 22.05
20.23 22.08

lördag

sön- o helgdag

N

22.45 01.15 07.50 09.00
22.50 01.18 07.55 09.05
22.55 01.23
09.10
08.05
23.00 01.28
09.15
08.10
23.05 01.35
09.25
23.10 01.40 08.20 09.30
08.23

10.45 13.00 14.10
10.50 13.05 14.15
13.10
11.00
14.25
13.15
11.05
14.30
13.25
11.15 13.30 14.40
11.18
14.43

20.05
20.08

12.45 16.05 17.30
12.50 16.10 17.35
12.55
16.20 17.45
16.25 17.50
13.00
16.35 18.00
13.05 16.40 18.05
13.08

3633 3635 3637 3639 3673 3641 3643 3645 3647 3649 3651 3653 3655 3677

3663 3665 3667

C=utgår från ABB, HVDC 5 min före angiven tid.
N=Nattaxa gäller på turen. OBS! Se trafikdygnsinformation, sid 1. Går även 31/12 2001 och 29/3 2002.
Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenör: Linjebuss: 0240– 305 50

19.45
19.50
19.55

20.00

37 Smedjebacken - Vad - Fagersta
Hållplatser
SMEDJEB.busstn
Backbyn
Vanbo
Söderbärke
Sörbo
Vad
Semla
FAGERSTA,busstn
FAGERSTA, jvstn
Turnr
40

37

Zon
08
08
08
07
07
07
76
76
76

05.45
05.50
05.53
06.00 07.35
06.05 07.40
06.10 07.45
06.15 07.50
06.25 08.05
06.30D 08.10
3701 3703

08.55
09.00
09.05
09.15

3705

måndag - fredag
A
A
13.45 15.30
13.50 15.35
13.55 15.40
11.05 14.05 15.50
11.10 14.10
11.15 14.15
11.20 14.20
11.35 14.35
11.40 14.40
3707 3709 3711

B
16.15
16.20
16.25
16.35
16.40
16.45
16.50
17.00
17.05
3715

17.30
17.35
17.40
17.50

3717

Fagersta - Vad - Smedjebacken

Hållplatser

Anm

måndag - fredag
A
08.10 11.45 14.45
08.15 11.50 14.50
07.00A 08.20 11.55 14.55
07.10A 08.30 12.00 15.00
07.15A 08.35 12.05 15.05
06.15 07.25 08.45 12.25 15.15
06.20 07.30
15.20
06.23 07.35
15.23
06.35E 07.45
15.30

C
A
15.20 16.30
15.25A 16.35
15.30A 16.40
15.40A 16.50
15.45A 16.55
15.50 17.05
15.55 17.10
15.58 17.13
16.05 17.20

FAGERSTA, jvstn
FAGERSTA busstn
Semla
Vad
Sörbo
Söderbärke
Vanbo
Backbyn
SMEDJEB.busstn

05.30
05.35
05.38
05.45

Turnr

3702 3704 3706 3708 3710 3714 3718 3720

A=går endast skoldagar.
B=utgår från Morgårdshammar AB kl 16.10.
C=utgår från SECO 16.25.

D=angör Fagersta industriområde.
E=angör Morgårdshammar AB.
Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenör: Linjebuss: 0240– 305 50

38

Smedjebacken Viksberg - Fagersta
måndag - fredag

Hållplatser
SMEDJEB. busstn
Jobsbo
Torrbo
Vibberbo
Korsheden
Söderbärke
Tolvsbo
Västerbyhytta
Tunkarlsbo
Viksberg
Hedkärra
FAGERSTA, jvstn
FAGERSTA busstn
Turnr

A

06.55
07.00
07.05
07.10
07.15
07.25

08.40
08.45
08.50
08.55
09.00
09.10

13.45
15.30
13.50
15.35
13.55
15.40
14.00
15.45
14.05
15.50
14.20 15.50 16.05
14.25A 15.55
14.33A 16.00
14.40A 16.05
14.45A 16.10
14.48A 16.13B
14.55A 16.30
15.00A 16.35
3801 3803 3805 3807 3809

17.00
17.05
17.10
17.15
17.20
17.30

3811

- Viksberg 38 Fagersta
Smedjebacken
Hållplatser
FAGERSTA,busstn
FAGERSTA, jvstn
Hedkärra
Viksberg
Tunkarlsbo
Västerbyhytta
Tolvsbo
Söderbärke
Korsheden
Vibberbo
Torrbo
Jobsbo
SMEDJEB. busstn
Turnr

måndag - fredag
Zon
08
08
08
07
07
07
07
07
07
07
07
76
76

A

06.25
06.30
06.50
07.00
07.05
07.10
05.40
05.45
05.55
06.00
06.05
06.10
3802

17.00
17.05
17.10
17.15
17.18
17.22

07.10
07.15 07.25C 12.30 17.30
07.20
12.35
07.30
12.45
07.35
12.50
07.40
12.55
07.50 07.45C 13.05
3804 3806 3808 3812

A=går endast skoldagar. B=går via SECO kl 16.25.
C=till Smedjebacken via Vanbo, Backbyn.Se linje 37.

39

39 Falun - Edsbyn

Edsbyn - Falun

41

måndag - fredag
Hållplatser Anm E,H
K
H
fr Bollnäs jvstn
08.35
fr Alfta busstn
08.55
EDSBYN
09.35
Lamborn
10.28
Balungstrand
06.25 10.05 10.35 17.05
Övertänger
06.30 10.10 10.40 17.10
ENVIKEN
06.40 10.20 11.00 17.20
Toftbyn
06.48
11.08 17.48
Österå
07.00
18.00
Falugatan
07.25E 11.25 11.30 18.10
FALU jvstn
11.30 11.35 18.15
Turnr

3914 3904 3902 3906

fredag
B
18.20
18.40
19.10
20.00
20.05
20.10
20.20
20.28
20.40
20.50
20.55
3908

B=turen köres endast helgfri fredag, samt 28/3 och 8/5.
C=endast om resande finns i bussen vid ankomst till Övertänger.
D=endast måndag - torsdag på sträckan Enviken-Lamborn.
E= fortsätter som linje 706 till Ingarvet.

sön- o
helgdag
G
15.40
16.00
16.50
17.33
17.38
17.43
18.00
18.08
18.30
18.35
3910

Hållplatser

Zon

FALU jvstn
Ö.Hamngatan
Österå
Toftbyn
ENVIKEN
Övertänger
Balungstrand
Lamborn
EDSBYN
t Alfta busstn
t Bollnäs jvstn

14

Turnr

14
14
60
16
16
16
16

måndag - fredag
F
F
F,D
09.10 12.45 16.10 17.10
09.12 12.47 16.12 17.12
09.20
17.25
09.30 13.10
17.35
09.50 13.25 16.40 17.50
09.55 13.35 16.45 17.55
10.00 13.40 16.50 18.00C
13.45
18.10C
14.40
15.12
15.35
3907 3901 3903

3905

fredag
B
17.00
17.02
17.15
17.25
17.40
17.45
17.50
18.00
18.50
19.17
19.40
3909

sön- o
helgdag
G
19.00
19.02
19.15
19.30
19.40
19.45
19.50
20.45
21.12
21.35
3911

F=linje 63 till Enviken.
G=går inte 3/11, 23/12, 25/12, 30/12 2001, 29/3, 31/3, 19/5 2002.
H=byte till linje 61 i Enviken.
K=byte till linje 63 i Enviken.
Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenör: Dalabuss: 023–220 00

40 Smedjebacken - Hagge - Ludvika

41 Söderbärke - Ludvika

måndag - fredag
Hållplatser
Bergaskolan
SMEDJEBACKEN busstn
Vinsboskolan
Lernbo, Haggevägen
Hagge, vägskälet
Räfsnäs
Jägarnäsbadet
LUDVIKA resecentrum

15.27A
06.10 07.35 15.30 16.15 17.10

Turnr

06.20
06.25
06.30
06.35D
06.50D

07.45
07.50
07.55
08.00
08.10

15.40
15.45
15.50
15.55
16.05

16.25
16.30
16.35
16.40
16.50

17.20
17.25
17.30
17.35
17.45

4001

4003

4011

4013

4005

Hållplatser
Anm
SÖDERBÄRKE
Tolvsbo
Källan
Malingsbo bro
Källan
Björsjö, skolan
Snöån, g:a pens.hemmet
LUDVIKA resecentrum
Turnr

måndag - fredag
A
12.50
06.35T 12.55
T
13.05
T
13.15
T
13.20
07.35
13.30
07.45
13.40
08.05
14.00
4101
4105

T=taxianslutning i Björsjö från Tolvsbo - Malingsbo - Källan.
42

40

Ludvika - Hagge - Smedjebacken

41

Ludvika - Söderbärke

måndag - fredag
Hållplatser
LUDVIKA resecentrum
Jägarnäsbadet
Räfsnäs
Hagge, vägskälet
Lernbo, Haggevägen
Vinsboskolan
Bergaskolan
SMEDJEBACKEN busstn
Turnr

Zon
09
09
09
08
08
08
08
08

Zon

06.05
06.10
06.15
06.25
06.30

07.05
07.10
07.15
07.25
07.30

14.05
14.10
14.15
14.20
14.25

14.55
15.00
15.05
15.10
15.15

16.10G
16.20
16.25
16.35
16.40

07.40A
06.40 07.45 14.35 15.25 16.50
4004 4002 4006 4008 4010

A=går endast skoldagar, se sid 1.
D=går in till ABB.
G=går via ABB, HVDC kl 16.15

Hållplatser
LUDVIKA resecentrum 09
Snöån,g:a pens.hemmet 55
55
Björsjö, skolan
07
Källan
Malingsbo bro
07
Källan
07
Tolvsbo
07
SÖDERBÄRKE
07
Turnr

mån-fred

fredag

A
07.10
07.25
07.35

A
13.00
13.15
13.25
13.30
13.40

4102

4106

A=går endast skoldagar, se sid 1.
Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenör: Linjebuss: 0240– 305 50

Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenör: Linjebuss: 0240– 305 50

månd-fred
15.30
15.40
15.50
16.00
16.05
16.10
16.20
16.35
4104

X 41

Gävle - Sandviken - Hofors - Falun

Sidan rättad 2001-08-22

Måndag – fredag

43

Gävle SandFalun
central- viken Storvik Hofors Manhems- Lasaretts- Falun
station Odeng Centralv busstn vägen rondellen centrum

Falun
jvstn

05.00
06.00
06.55
09.00
11.00
13.00
14.00
14.55
16.55
19.00

06.45
07.45
08.45
10.45
12.45
14.45
15.45
16.45
18.45
20.45

05.30
06.30
07.30
09.30
11.30
13.30
14.30
15.30
17.30
19.30

05.48
06.48
07.48
09.48
11.48
13.48
14.48
15.48
17.48
19.48

06.10
07.10
08.10
10.10
12.10
14.10
15.10
16.10
18.10
20.10

06.35
07.35
08.35
10.35
12.35
14.35
15.35
16.35
18.35
20.35

06.38
07.38
08.38
10.38
12.38
14.38
15.38
16.38
18.38
20.38

06.40
07.40
08.40
10.40
12.40
14.40
15.40
16.40
18.40
20.40

X 41 Falun - Hofors - Sandviken - Gävle
Måndag – fredag
SandFalun Falun Lasaretts- Manhems- Hofors Storvik viken
jvstn centrum rondellen vägen
busstn Centralv Odeng

Gävle
centralstation

07.15
08.15
09.15
11.15
13.15
15.15
16.15
17.15
19.15
21.15

08.55
09.55
10.55
12.55
14.55
16.55
17.55
18.55
20.55
22.55

07.17
08.17
09.17
11.17
13.17
15.17
16.17
17.17
19.17
21.17

07.19
08.19
09.19
11.19
13.19
15.19
16.19
17.19
19.19
21.19

07.20
08.20
09.20
11.20
13.20
15.20
16.20
17.20
19.20
21.20

07.50
08.50
09.50
11.50
13.50
15.50
16.50
17.50
19.50
21.50

08.05
09.05
10.05
12.05
14.05
16.05
17.05
18.05
20.05
22.05

08.30
09.30
10.30
12.30
14.30
16.30
17.30
18.30
20.30
22.30

Linjen körs av X- trafik, skyltad linje 41
X-trafiks taxa gäller på linjen.

Kundservice: 020– 23 24 25
X-trafiks trafikupplysning: 020– 91 01 09

43/243

Ludvika - Nyhammar - Ludvika
måndag - fredag

Hållplatser

Anm

44

LUDVIKA resecentrum
Sörvik
Brunnsvik
Norrvik
Finnsviken
Linje 48 från Grängesberg
SUNNANSJÖ, konsum
Västansjö
Grangärde, torget
Ställberget
NYHAMMAR,torget
Ställberget
Grangärde,torget
Västansjö
SUNNANSJÖ, konsum
Linje 48 ank Grängesberg
Finnsviken
Norrvik
Brunnsvik
Sörvik
LUDVIKA resecentrum

Zon

Direkt

F

09
09
09
09
11

05.25
05.30
05.35
05.37
05.43

11
11
11
11
11
11
11
11
11

05.50
05.55

11
09
09
09
09

T

F

A
06.30
06.35
06.40
06.42
06.48

06.50
06.55
07.00
07.02
07.08

C

07.35
07.40
07.45
07.47

08.20
08.25
08.30
08.32
08.38

07.15
07.20

10.10
10.15
10.20
10.22
10.28

07.40

09.00
09.03
09.10

07.10
06.50 06.50 07.20
07.48
05.30 06.20
06.53
06.25
06.59
05.35 06.30
07.05
05.37 06.32
07.07
05.54 06.45
07.20

07.45
07.50
07.55
07.57
08.10

08.37
08.40
08.42
08.55

09.30
09.55
09.33
09.39
09.42
09.45
09.55

24301 4302

4308

4312

4314

Taxi

07.00 07.35

4304

4306

11.15
11.20
11.25
11.27
11.33

08.45 10.35
08.50

06.55
05.15
05.20 06.05 06.35
06.08
05.25 06.15 06.40

C

4310

11.45
11.50
12.00

12.10
12.20

4601

C

10.45B

13.45
13.50
13.55
13.57
14.03

11.25
11.50
11.55

15.05
14.15 15.30 15.15
14.20 15.35

12.10
12.13
12.25

14.10B

14.50
14.55
15.00
15.02
15.08

14.35 15.50
14.38 15.53
14.50 16.00

Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenör: Linjebuss: 0240– 305 50

16.15
16.20
16.25
16.27
16.33
16.45

16.40
16.55

12.23
12.29
12.35
12.37
12.50

12.35 13.20
13.03
13.23
13.29
13.35
13.37
13.50

14.55
15.00
15.05
15.07
15.20

16.05
16.10
16.15
16.17
16.30

4316

4309 4608

4318

4320

16.58
17.04
17.08
17.10
17.20
4605

Brunnsvik folkhögskolan, Sörvik, Statoil Ludvika och Ludvika resecentrum. Ansluter till tåg mot Örebro kl 06.00 och Borlänge kl 06.00.
F=fortsätter till ABB.
T=Nyhammars taxi, byte i Sunnansjö.

15.50
15.55
16.00
16.02
16.08

16.15
16.20
16.30

Direkt = Direktbuss linje 243, angör endast hpl Ställberget, Nyhammar torget, Grangärde torget, Södra ind.området, Finnsviken norra,

A=går endast skoldagar.
B=linje 48.
C=linje 46.

C

4322 4603

43
Hållplatser

Ludvika - Nyhammar - Ludvika
Anm

45

LUDVIKA resecentrum
Sörvik
Brunnsvik
Norrvik
Finnsviken
Linje 48 från Grängesberg
SUNNANSJÖ, konsum
Västansjö
Grangärde, torget
Ställberget
NYHAMMAR, torget
Ställberget
Grangärde,torget
Västansjö
SUNNANSJÖ ,konsum
Linje 48 ank Grängesberg
Finnsviken
Norrvik
Brunnsvik
Sörvik
LUDVIKA resecentrum
Turnr

måndag - fredag

fredag

17.25
17.30
17.35
17.37
17.43

00.35N

G
16.15
16.20
16.25
16.27
16.33

16.50
16.55
17.00
17.02
17.08

lördag
C

18.25
18.30
18.35
18.37
18.43

21.25
21.30
21.35
21.37
21.43

C
10.15
10.20
10.25
10.27
10.33

00.40N
00.45N
00.50N

11.55E

16.45
17.50 18.50 21.50
16.48
17.55 18.55 21.55
16.55 17.30 18.00 19.00 22.00

17.00
17.15E

18.05 19.05 22.05
18.15 19.15 22.15E

17.45
17.50
17.55
17.57
17.50E 18.10

18.18
18.24
18.28
18.30
18.40

19.18
19.24
19.28
19.30
19.40 22.45E

00.50N
00.53N
00.55N
01.05N

09.13
09.19
09.23
09.25
09.35

10.40
10.45
10.55 13.15
13.18
13.30
11.00
11.10 13.40
14.10
11.13
11.20
11.25
11.27
11.40 15.10E

4324

4328

4330

4346

4606

4338 4311

17.40

4332

09.10

E=linje 48.
C=linje 46.
G=utgår från ABB 5 min tidigare.
N=Nattaxa gäller på turerna. OBS! Se trafikdygnsinformation, sid 1.
Går även 31/12 2001 och 29/3 2002.
Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenör: Linjebuss: 0240– 305 50

14.10
14.15
14.20
14.22
14.28

C
16.05E

10.15
10.20
10.25
10.27
10.33

12.35
16.33
13.00 14.40 17.00
13.05
17.05

17.15
17.20

4326

sön- o helgdag

4607

C

12.50
12.55
13.00
13.02
13.08

17.15
17.20
17.25
17.27
17.33

13.15

17.40
17.45

10.40
10.45
17.15 10.55
17.18
17.25
11.00
11.10

16.45

17.30
17.35
17.38
17.40
17.45

11.13
11.20
11.25
11.27
11.40

16.50
16.55
16.58
17.00
17.10

18.10
18.15
18.18
18.20
18.30

4340

4342 4609

4604

4344

17.55
17.58
18.05

Fredag- och lördagkvällar körs efterfrågestyrd trafik på sträckan
Nyhammar–Grangärde–Sunnansjö–Ludvika.
En tur från Nyhammar kl 20.30 via Grangärde– Sunnansjö till Ludvika
samt en tur med avgång kl 01.30 från Ludvika via Sunnansjö–Grangärde
till Nyhammar. Förbeställning görs senast en timme före resan på tel 139 00.
Dalatrafiks nattaxa gäller på turerna.

44/244,Tåg

(Falu lasarett)- Borlänge - Ludvika
måndag - fredag

Hållplatser

Anm

Falu jvstn
Falu lasarett
BORLÄNGE centrum
Borlänge resecentrum
Banverket
Kupolen
Åselby, kiosken
Floda by
Idkerberget, affären
Tuna Hästberg
Rämshyttan,turistgården
Gräsberg vägskäl
Håksberg
LUDVIKA resecentrum
46

Turnr

A

Direkt

05.40

07.02
06.23
05.32 06.13 06.58
03.52 05.31 05.30 06.25 06.55 07.28
05.34 06.27 07.00
06.28
05.38
07.02
05.41
07.08
07.25G Tåg
Tåg
Tåg 05.53
05.58
07.30
06.01
07.33
06.15 06.50 07.50
06.20 06.55 07.53
04.21 05.59 06.30B 07.10B 08.10 07.57
Tåg
Tåg 4402 24404 4406 Tåg

03.34 05.00

Direkt

Direkt

08.30
07.40
08.25 08.55
08.22
09.03 09.20
08.20 08.50 09.00 09.40
08.24
09.05 09.42
08.25
09.43
09.07
09.18
Tåg 09.30
09.35
09.38
08.30 08.45
09.50 10.05
08.35 08.50
09.55 10.10
08.45 09.00 09.21 10.05 10.20

4408

24410

Tåg

4412

Direkt

Direkt

Tåg

Direkt

13.08
11.08
09.40
12.07
12.40 13.35 14.10
10.05
12.38
13.05 14.00 14.35
10.15 11.27 12.45 13.28 13.30 14.10 14.45
10.17
12.47
13.32 14.12 14.47
10.18
12.48
14.13
13.34
14.53
13.45
15.05
15.15
Tåg
Tåg 13.50
13.55
15.20
13.58
15.23
10.40
13.10
14.10 14.35 15.35
10.45
13.15
14.15 14.40 15.40
10.55 11.58 13.25 13.59 14.30 14.50 15.55

24438 24416 Tåg

24420

Tåg

4418

Anm

Direkt

Direkt

Direkt

Falu jvstn
18.01
14.55
Falu lasarett
14.54
15.40 16.00 16.40 16.40
BORLÄNGE centrum
15.20
16.05 16.25 17.05 17.05
Borlänge resecentrum
15.26 15.35 16.07 16.15 16.35 17.10 17.15 18.32
Banverket
15.37
16.17 16.37 17.12 17.17
Kupolen
15.38
16.38 17.13 17.18
Åselby, kiosken
16.21
Floda by
16.28
17.21
Tåg 16.40
Tåg
Idkerberget, affären
17.33 Tåg
Tuna Hästberg
16.45
17.38
Rämshyttan, turistgården
16.48
17.41
Gräsberg vägskäl
16.00
17.00 17.00 17.35 17.53
Håksberg
16.05
17.05 17.05 17.40 17.58
15.57 16.20 16.42 17.20 17.20 17.50 18.15 19.01
LUDVIKA resecentrum
Tåg 24470 Tåg 4432 24436 24430 4434 Tåg
Turnr

Direkt

T

Direkt

20.03
18.30
21.07
18.55
21.38
19.15 20.40 21.50
19.17
21.52
19.18
21.53
Tåg

19.40
19.45
19.55 21.15
24442 Tåg

Kursiv stil = linje 53 eller 253 från Falun. Bussbyte vid Borlänge resecentrum för resande mot Ludvika.
S=går via Soltorgs- och Hagaskolan, därefter direkt mot Åselby skoldagar.
T=går ej 28/3, 30/4 och 8/5.

14.37
15.18
15.15

15.30
15.38
15.55
16.00
16.03
16.15
16.20
16.35

24422 4424 4428

måndag -fredag
Hållplatser

S

Direkt =Direktbuss linje 244.

Tåg =Tåg i Bergslagen.
A=går endast skoldagar, se sid 1.
B=fortsätter till ABB om resande
finns dit.
G=angör inte hpl Klackvägen.

= markerad tur körs med lågentrébuss.
22.15
22.18
22.30
24444
Kundservice: 020– 23 24 25
Entreprenör: Linjebuss: 0243–861 90,
0240– 305 50

44/244,Tåg

(Falu lasarett)- Borlänge - Ludvika
lördag

Hållplatser

Anm

47

Falu jvstn
Falu lasarett
BORLÄNGE centrum
BORLÄNGE resecentrum
Banverket
Kupolen
Åselby, kiosken
Floda by
Idkerberget, affären
Tuna Hästberg
Rämshyttan, turistgården
Gräsberg vägskäl
Håksberg
LUDVIKA resecentrum
Turnr

P
05.07 07.02

09.06 11.08 13.08
08.15
08.48
05.31 07.28 09.00 09.27 11.27 13.28
09.02
09.03
Tåg

Tåg

Tåg
09.06 Tåg
09.18
09.23
09.26
09.36
09.40
05.59 07.57 09.55 09.58 11.58
Tåg Tåg 4450
Tåg
Tåg

Tåg

13.59
Tåg

Direkt

14.15 14.55 17.09 00.55N

12.00
13.02
01.25N
13.00 14.50 15.26 17.28 01.30N
13.04
13.06
01.32N
Tåg Tåg
13.09 Tåg
13.21
13.26
13.29
13.39
01.55N
13.42
02.00N
13.55 15.21 15.57 17.58 02.10N
Tåg
Tåg Tåg 24456
4454

sön- och helgdag
Hållplatser
Anm
Falu jvstn
09.06
Falu lasarett
BORLÄNGE centrum
BORLÄNGE resecentrum 09.27
Banverket
Kupolen
Åselby, kiosken
Floda by
Tåg
Idkerberget, affären
Tuna Hästberg
Rämshyttan, turistgården
Gräsberg vägskäl
Håksberg
LUDVIKA resecentrum
09.58
Tåg
Turnr
Direkt

=Direktbuss linje 244.

Direkt

Direkt

13.08
11.08
11.41
11.27 11.55 13.28
11.57
11.58
11.08

Tåg

Tåg

12.20
12.25
11.58 12.40 13.59
Tåg 24462 Tåg

R

L
16.13 17.09 19.09 21.26

14.15

14.55

14.50

15.50
16.15
15.26 16.25 16.50 17.28 19.29 21.50
16.27
16.28

Tåg

15.24
Tåg

Tåg

Tåg

Tåg

Tåg

Tåg

16.50
16.55
15.57 17.05 17.19 17.58 19.57 22.21
Tåg 24464 Tåg
Tåg
Tåg Tåg

Tåg =Tåg i Bergslagen.

Kursiv stil =buss linje 53 eller 253 från Falun. Bussbyte vid Borlänge resecentrum för resande mot Ludvika.
N=NATTAXA gäller på turen. OBS! trafikdygnsinfo. sid 1. Går även 3/11 och 31/12 2001.

=markerad tur körs med lågentrébuss.

L=går ej 3/11, 25/12 2001, 31/3 och 19/5 2002.
P=går ej 24/12 och 31/12.
R=går ej 3/11, 23/12, 25/12, 30/12 2001,
29/3, 31/3 och 19/5 2002.

44/244,Tåg

Ludvika - Borlänge - (Falu lasarett)

Hållplatser

Direkt

måndag - fredag
LUDVIKA resecentrum
Håksberg
Gräsberg vägskäl
Rämshyttan
Tuna Hästberg
Idkerberget, affären
Baggbo
Åselby, kiosken
Kupolen
Banverket
BORLÄNGE resecentrum
Borlänge centrum
Falu lasarett
Falu jvstn
Turnr

05.20 06.00 06.15 06.30
05.25
06.18 06.35
05.30
06.25 06.40
05.40
06.50
05.45
06.55
05.50 Tåg
07.10
05.55
07.15
06.02
07.22
06.47
06.10
06.48 07.40
06.25 06.30 07.00 07.50
06.19
07.03 07.45
07.00
07.30 08.25
4401

Tåg

24413

Direkt

Direkt

4405

A

Direkt

Direkt

06.45 06.55 07.30 07.35 08.15 08.20 10.00 10.30 12.00 12.00
06.50
07.35 07.40 08.20 08.25
10.35
12.05
06.55
07.40 07.50 08.25 08.30
10.40
12.10
08.40
12.20
08.45
12.25
Tåg
Tåg
Tåg
08.50
12.35
08.55
12.40
09.02
12.47
07.17
08.02
08.47
11.02
07.18
08.03
08.48 09.10
11.03
12.54
07.30 07.25 08.12
09.00 09.20 10.30 11.15 12.30 13.10
07.33
08.15
09.03 09.18
11.18
13.18
08.00
08.42
09.30 10.00
11.45
13.45
07.56
12.54
10.50
Tåg 24419 Tåg 4421
24403 Tåg 24409 4411 24407 4415

Direkt

Direkt

13.00 14.01
13.05
13.10
Tåg

13.32
13.33
13.45 14.31
13.48
14.15
14.50
24425 Tåg

14.05 14.15
14.10 14.20
14.15 14.25
14.25
14.30
14.40
14.45
14.52
14.47
14.59 14.48
15.10 15.00
15.05 15.03
16.00 15.30
4427

24435

14.38

Tåg

15.08

15.48
Tåg

48

måndag - fredag
Hållplatser

Direkt

LUDVIKA resecentrum
Håksberg
Gräsberg vägskäl
Rämshyttan
Tuna Hästberg
Idkerberget, affären
Baggbo
Åselby, kiosken
Kupolen
Banverket
BORLÄNGE resecentrum
Borlänge centrum
Falu lasarett
Falu jvstn
Turnr

15.20 15.35 16.20 16.35
15.25 15.40 16.25 16.40
15.30 15.45 16.30 16.45
15.55 16.40
16.00 16.45
16.10 16.55
16.15 17.00
15.52
15.53
16.05
16.18
16.45

Direkt

16.22
16.23
16.30
16.27
17.15

24429 4431

17.08
17.09
17.20
17.33
18.00

17.07
17.08
17.20
17.33
18.00

4433 24469

Direkt

Direkt

M

16.50 17.25 18.00 18.05 20.02 21.00 22.08 23.17
17.30
18.10
21.05
17.35
18.15
21.10
18.25
18.30
Tåg Tåg
Tåg 18.40 Tåg
Tåg
18.45
18.52
17.57
21.32
17.58
18.57
21.33
17.32 18.05 18.30 19.10 20.32 21.40 22.42 23.47
18.02
19.00
21.37
18.53
19.57
17.56
18.57
20.57
23.01 00.05
Tåg
Tåg 24437 Tåg 4441 Tåg 24401 Tåg

Kursiv stil = linje 53 eller 253. Bussbyte vid Borlänge resecentrum för resande mot Falun.
A=går endast skoldagar.
M=går ej 28/3, 30/4 och 8/5.

=markerad tur körs med lågentrébuss.

Direkt =Direktbuss linje 244.

Tåg =Tåg i Bergslagen.

Kundservice: 020– 23 24 25
Entreprenör: Linjebuss: 0243–861 90, 0240– 305 50

44/244,Tåg

Ludvika - Borlänge - (Falu lasarett)
lördag

Hållplatser

D

Direkt

49

LUDVIKA resecentrum 06.55 09.05 10.00 10.15 12.00 12.38
Håksberg
09.20
10.20
Gräsberg vägskäl
09.25
10.25
Rämshyttan
09.35
Tuna Hästberg
09.40
Tåg 09.45 Tåg
Tåg Tåg
Idkerberget, affären
Baggbo
09.50
Åselby, kiosken
Kupolen
09.55
10.47
Banverket
09.56
10.48
BORLÄNGE resecentrum 07.25 10.00 10.30 10.55 12.30 13.17
Borlänge centrum
10.15
10.58
Falu lasarett
10.52
11.25
10.50
12.54 13.46
07.47
Falu jvstn
Tåg 4449
Tåg 24451 Tåg Tåg
Turnr

K
14.01 15.59 18.00 20.02

Tåg

Tåg

Tåg

Direkt
20.50B
20.55B
21.00B

Tåg

14.31 16.29 18.30 20.30

14.50 16.49 18.49 20.57
Tåg Tåg Tåg Tåg

21.22B
21.23B
21.30B
21.33B
22.00B
24467

sön- o helgdag
Hållplatser

Direkt

LUDVIKA resecentrum
Håksber
Gräsberg vägskäl
Rämshyttan
Tuna Hästberg
Idkerberget, affären
Baggbo
Åselby, kiosken
Kupolen
Banverket
BORLÄNGE resecentrum
Borlänge centrum
Falu lasarett
Falu jvstn
Turnr

09.25 12.00 12.38
09.30
09.35

L

P

22.04

23.17

Tåg

Tåg

Tåg

20.32

22.42

23.47

Direkt

Tåg

Tåg

09.57
09.58
10.10 12.30 13.17
10.15
10.52
12.54 13.46
24461 Tåg Tåg

14.01 15.59 18.00

Tåg

Tåg

18.45 20.02
18.50
18.55

Tåg

14.31 16.29 18.30

14.50 16.49 18.49
Tåg Tåg Tåg

19.17
19.18
19.25
19.27
19.55
24463

Tåg =Tåg i Bergslagen. Direkt =Direktbuss linje 244.
Kursiv stil = linje 53 eller 253. Bussbyte vid Borlänge resecentrum för resande mot Falun.

B=går även 3/11 2001.
D=går även 3/11.
K=går ej 24/12 och 31/12.
L=går ej 3/11, 25/12 2001,
31/3 och 19/5 2002.
P=går ej 3/11, 23/12, 25/12, 30/12 2001,
29/3, 31/3 och 19/5 2002.
=markerad tur körs med lågentrébuss.

20.57 23.01 00.05
Tåg Tåg Tåg

Kundservice: 020– 23 24 25
Entreprenör: Linjebuss: 0243–861 90, 0240– 305 50

46

Ludvika - Sunnansjö - Fredriksberg

Hållplatser
Tåg ank från Örebro
Tåg ank från Västerås
LUDVIKA resecentrum
Sörvik
Brunnsvik
SUNNANSJÖ,Konsum
Norhyttan
Skattlösberg vsk.
Ulriksberg
Säfsen fritid
FREDRIKSBERG
Turnr
51

46

Zon

09.59
09
09
09
11
11
56
56
56
56

10.10
10.15
10.20
10.35
10.40
10.50
11.00
11.12
11.20
4601

måndag - fredag
14.00
14.36
14.50
16.15
14.55
16.20
15.00
16.25
15.15
16.45
15.20
16.50
15.30
17.00
15.40
17.05
11.52
17.17
16.00
17.30
4605

4603

lördag
14.00
12.36
14.10
14.15
14.20
14.40
14.45
14.55
15.00
15.17
15.25
4607

sön- o helgdag
11.59
12.36
12.50
12.55
13.00
13.15
13.20
13.30
13.35
13.47
13.55
4609

Fredriksberg - Sunnansjö - Ludvika

Hållplatser
Säfsgården
FREDRIKSBERG
Säfsen fritid
Ulriksberg
Skattlösberg vsk.
Norhyttan
SUNNANSJÖ,Konsum
Brunnsvik
Sörvik
LUDVIKA resecentrum
Tåg avg mot Västerås
Tåg avg mot Örebro
Turnr

06.55
07.00
07.03
07.15
07.23
07.30
07.40
07.55
07.57
08.10
09.21
4602

måndag - fredag

lördag

12.35
12.40
12.43
12.55
13.03
13.10
13.20
13.35
13.37
13.50
15.21
14.00

08.20
08.25
08.28
08.45
08.53
09.00
09.10
09.23
09.25
09.35

4608

17.15
17.18
17.30
17.38
17.45
17.55
C
18.35
18.46
19.02
4610

sön- o helgdag

09.59

15.55
16.00
16.03
16.20
16.28
16.35
16.45
16.58
17.00
17.10
17.21
17.59

4606

4604

C=går via Saxdalen-Gonäs till Ludvika. Skyltas linje 48.
Mellantider på sträckan Sunnansjö - Ludvika, se linje 43.
Kundservice: 020– 23 24 25
Entreprenör: Linjebuss: 0240– 305 50

47,Tåg Ludvika - Grängesberg
måndag - fredag
Hållplatser

Anm

LUDVIKA resec.
Klenshyttan
Kyrkbacken RV60
Grängesberg jvstn
Öraberget
Örntorp
Gruvkontoret
Turnr

04.05 04.22 05.40 06.00
04.10
05.45
04.15
05.50
04.20 04.33 05.55 06.10
06.00
06.05

04.25
4701

06.10
06.15
06.20
06.25

Tåg

4703

06.25
06.30
06.35
06.40

06.40
06.50
06.55
07.00

06.45
06.50
Tåg

07.00 07.58 08.15 09.00 10.15
07.10
08.25 09.10 10.25
07.12
08.30 09.12 10.27
07.20 08.08 08.35 09.20 10.45
10.47
07.30

4741 4705 4743 4707

11.59

12.09

08.40 09.25 10.55
Tåg

4709 4711 4713

13.10 14.00 14.10
13.20
14.20
13.22
14.22
13.40 14.10 14.30
13.42

13.00 13.50
Tåg

måndag - fredag
52

Hållplatser

12.30
12.40
12.42
12.50

4717 4719

14.35
Tåg

4721

lördag

Anm

LUDVIKA resec.
Klenshyttan
Kyrkbacken RV60
Grängesberg jvstn
Öraberget
Örntorp
Gruvkontoret
Turnr

C
15.05 15.25 15.58 16.10 16.45 17.20 18.20 19.02

06.00 07.50 07.58 09.59

15.15 15.35
16.20
15.17 15.40
16.22
16.08
15.25 15.55
16.30
15.57
15.30 16.02
16.35
15.35 16.05
16.40

08.00
14.10
08.02
14.12
06.10 08.10 08.08 10.08 12.09 14.20 14.10 16.08 18.08

4723 4725

Tåg

16.55 17.30 18.30
16.57 17.32 18.32
17.05 17.40 18.40 19.11
17.42
17.10 17.48 18.45
17.15 17.50 18.50

4727 4729 4733

4731 Tåg

sön- o helgdag
Hållplatser
Anm
LUDVIKA resecentrum
Klenshyttan
Kyrkbacken RV60
Grängesberg jvstn
Öraberget
Örntorp
Gruvkontoret
Turnr

D
09.59 11.59

14.00 15.58 17.59 19.58

10.08 12.09 14.10 16.08 18.08 20.10

Tåg

Tåg

Tåg

Tåg

Tåg

Tåg

08.15
Tåg 4747

11.59 14.00 14.00 15.58 17.59

14.25
Tåg

Tåg

Tåg 4749

Tåg

Tåg

Tåg

Tåg =Tåg i Bergslagen. Samtliga tåg fortsätter mot Örebro.
C=går ej 24/12 och 31/12.
D=går ej 3/11, 23/12, 25/12, 30/12 2001, 29/3, 31/3 och 19/5 2002.

Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenör: Linjebuss: 0240– 305 50

47,Tåg

Grängesberg - Ludvika
måndag - fredag

Hållplatser
Gruvkontoret
06.05
Örntorp
B
Öraberget
05.45 06.20 06.42
Grängesberg jvstn
Kyrkbacken RV60
06.22
Klenshyttan
06.25
LUDVIKA resecentrum 05.59 06.40 06.54
Turnr

53

Hållplatser
Gruvkontoret
Örntorp
Öraberget
Grängesberg jvstn
Kyrkbacken RV60
Klenshyttan
LUDVIKA resecentrum
Turnr

Tåg 4706

Tåg

06.50 07.30 08.15
B 07.32 08.17
08.25
07.05 07.50 08.30
07.07 07.52 08.32
07.10 07.55 08.35
07.25 08.10 08.50
4708 4710 4714

måndag - fredag
E
20.45

18.50

18.55
18.57
19.00
19.15

19.50

4748

Tåg

20.01

12.20
12.22
09.48

11.48

09.59
Tåg

11.59
Tåg

4724 4726

fredag

Turnr

18.05
18.07

15.50
15.52
15.55
16.15

16.45
16.47
16.50
17.05

17.25 17.48 18.00
17.27
18.02
17.30
18.05
17.45 17.59 18.20

18.20
18.22
18.25
18.40

Tåg 4746

4762

C

Tåg

02.05N
02.07N
02.10N
02.25N

4758 4778

11.48 12.15 13.49 14.40 15.46

09.59

12.17
14.42
12.20
14.45
11.59 12.35 14.00 15.00 15.58 17.59 20.01

G

18.10
18.12
13.49 15.46 17.48 18.20 19.50 21.52 23.05

18.22
18.25
12.59 14.00 15.58 17.59 18.40 20.01 22.03 23.16
4774 Tåg
Tåg
Tåg
Tåg
Tåg
Tåg
Tåg

Tåg =Tåg i Bergslagen. Samtliga tåg fortsätter mot Borlänge.
F=går ej 3/11, 25/12 2001, 31/3 och 19/5 2002.
G=går ej 3/11, 23/12, 25/12, 30/12 2001, 29/3, 31/3 och 19/5 2002.

14.25
14.27

09.48

Tåg

F

11.48

17.50

B

Tåg 4730 4738 4742 4744

12.05
12.07

sön- o helgdag
Hållplatser
Gruvkontoret
Örntorp
Öraberget
Grängesberg jvstn
Kyrkbacken RV60
Klenshyttan
LUDVIKA resecentrum

15.35 16.40 17.15

lördag

23.20 02.00N

20.55 21.56 23.04 23.25
20.57
23.27
21.00
23.30
21.15 22.07 23.16 23.45
4750 Tåg

14.35
14.37
14.45
12.35 13.20 13.49 14.50
12.37 13.22
14.52
12.40 13.25
14.55
12.55 13.40 14.00 15.10

Tåg

4770

Tåg 4776

Tåg

17.48 19.50

Tåg

Tåg

B=går via Bergslagsbyn - Björkås.
C=går ej 24/12 och 31/12.
E=går ej 28/3, 30/4 och 8/5 2002.
N=Nattaxa gäller på turen. Se trafikdygnsinformation, sid 1.
Går även 31/12 2001 och 29/3 2002.
Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenör: Linjebuss: 0240– 305 50
Lördagkvällar körs efterfrågestyrd trafik på sträckan
Saxdalen–Grängesberg–Ludvika.
En tur från Ludvika kl 21.00 via Saxdalen kl 21.15 och
Grängesberg kl 21.30 till Ludvika samt en tur med avgång
kl 01.30 från Ludvika via Grängesberg kl 01.45till Saxdalen.
Förbeställning görs senast en timme före resan på tel 139 00.
Dalatrafiks taxa gäller på turerna.

48

Ludvika –

54

Hållplatser
Anm
LUDVIKA resecentrum
Gonäs
Blötberget
Saxdalen
Björkås
Grängesberg jvstn
Öraberget
Örntorp
Gruvkontoret
Grängesberg jvstn
Björkås
Saxdalen
Sunnansjö
Turnr

Grängesberg
Sunnansjö
måndag - fredag
10.45
10.55
11.00

06.15 07.10 08.35
06.25 07.20 08.45
06.30 07.25 08.50
06.40
07.35G 09.00 09.50C 10.50C
07.40 09.03 10.00 11.00
10.03 11.03
10.10 11.10
07.45
10.15 11.15
09.05
06.40
06.50

09.15
09.25

11.10G 11.50C
11.20 12.00
11.23 12.03
12.10
12.15
11.25
11.30G
11.40
11.50

4801 4805

4807 4803 4823

4809

lördag
Hållplatser Anm
LUDVIKA resecentrum
Gonäs
Blötberget
Saxdalen
Björkås
Grängesberg jvstn
Örntorp
Gruvkontoret
Grängesberg jvstn
Björkås
Saxdalen
Sunnansjö
Turnr

Övrig trafik Ludvika - Grängesberg;
se linje 47.

09.30
09.40
09.43

11.55
12.05
12.10

16.05
16.15
16.20

09.50
10.00
10.03
10.10

12.20
12.30

16.27
16.33K
16.36
16.40

4831

12.35
12.38
12.50
13.00

16.50
17.00

4833

4837

20.40
20.45

23.15
23.20

01.55N
02.00N

4813 4815 4817 4819 4821 4825

4827

4829

14.10 15.25
14.20 15.40
14.25 15.45
14.35 15.55
14.42G
14.55
14.58

16.10 17.20 18.05 19.55
16.20 17.30 18.15 20.05
16.25 17.35 18.20 20.10
16.35
20.20
17.45 18.30 20.30
17.55 18.35 20.35
18.00
18.05

4835

14.00A 15.05
15.10
14.10A 15.20 15.55 16.35
14.20A 15.30 16.10 16.45
4849

sön- o helgdag
10.45
10.55
11.00
11.10
11.15
11.20

22.35
22.40
22.45
22.55
23.05
23.10

fredag
01.15N
01.20N
01.25N
01.35N
01.45N
01.50N

11.30

12.05
12.10
12.15
12.20

17.20
17.30
17.35
17.45
17.55
18.00
18.05
18.10

4841

4843

4845

A=går endast skoldagar, se sid 1.
C=utgår från vårdcentralen direkt mot järnvägsstationen.
G=går via Grängesbergs vårdcentral.
K=går via Gruvkontoret direkt mot Nyhammar.
N=Nattaxa gäller på turerna. OBS! Se trafikdygnsinformation sidan 1. Går även 31/12 2001 och 29/3 2002.

Lördagkvällar körs efterfrågestyrd trafik på sträckan
Saxdalen–Grängesberg–Ludvika.
En tur från Ludvika kl 21.00 via Saxdalen kl 21.15 och
Grängesberg kl 21.30 till Ludvika samt en tur med avgång
kl 01.30 från Ludvika via Grängesberg kl 01.45till Saxdalen.
Förbeställning görs senast en timme före resan på tel 139 00.
Dalatrafiks taxa gäller på turerna.

Grängesberg

48

Sunnansjö

– Ludvika
måndag - fredag

Hållplatser

B

55

Sunnansjö
Saxdalen
Björkås
Grängesbergjvstn
Gruvkontoret 04.25
Örntorp
04.27
Öraberget
04.31
Grängesberg jvstn 04.35
Björkås
04.37
Saxdalen
Blötberget
04.50
Gonäs
04.55
LUDVIKA resec. 05.05
Turnr

B

05.55
06.05

07.20
07.30
06.55 07.40
07.05 07.48

06.10
06.20

06.05
06.12
06.20
06.35

B

06.20 06.30 07.05 07.20
06.33
07.23
07.35
06.45
07.45
06.50
07.50
06.40 07.05 07.25 08.10

4802 4804 4706 4806 4708

4810/
4808

09.30
12.35
09.40
12.45
09.50G
12.55G
15.40
09.55
13.03
15.50
07.30B 08.40 09.25
10.25 10.55 11.25
13.00 13.55
07.32B 08.42 09.27
10.27 10.57 11.27
13.02 13.57
08.48 09.33
10.33 11.03 11.33 13.10 13.08
07.50B 08.55G 09.40 09.55 10.40 11.10G 11.40 13.20B 13.15G14.05G15.50
09.00G 09.45C 09.58 10.45C 11.15G 11.45C
13.18G14.08G
14.20
09.10
10.10
11.25
13.30 14.30
09.15
10.15
11.30
13.35 14.33
B
B
08.10 09.35
10.30
11.45
13.40 13.50 14.50 16.15
4710

4812

måndag-fredag
Hållplatser

lördag

17.15 17.55
17.25 18.05

Turnr

4830 4832 4834 4836 4840 4842 4844

17.25
17.35
17.40
17.50

18.05
18.15
18.20
18.35

22.15
22.22

18.40
18.43
18.55
19.01
19.05
19.20

08.15
08.17
08.25
08.28

16.05

16.15 16.35
16.18 16.38
17.05
16.30 16.50 17.15
16.35 16.55 17.20
16.50 17.10 17.35

4854 4814 4862 4816 4864 4820 4818 4822 4738 4826 4852 4828
sön- o helgdag

Anm

Sunnansjö
Saxdalen
Björkås
Grängesberg jvstn
Örntorp
Gruvkontoret
Örntorp
Grängesberg jvstn
Björkås
Saxdalen
Blötberget
Gonäs
LUDVIKA resecentrum

16.10 16.55
16.20 17.05
16.30
16.35

10.45
10.55
11.00
10.30 11.05 11.30
10.32
11.32
10.40
11.40
10.45
11.45

22.22
22.30 08.40
22.35 08.45
22.45 09.00

13.40
13.50
11.45 14.00
11.55 14.10
12.00 14.15
12.05B 14.20 14.25
12.07B
14.27
B
12.15
14.35
14.38

12.35B
4846

4848/
4770

11.30
11.32
11.40 12.00
12.05

14.50
14.55
15.10
4850 4856

4858

12.50
12.52
13.00
13.03
13.13
13.20
13.25
13.40

4866 4868

Övrig trafik
Grängesberg - Ludvika;
se linje 47.
B= linje 47.
C=går endast till vårdcentralen.
G=via vårdcentralen.
Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenör:
Linjebuss: 0240– 305 50

53/244/253

Lasarettet - Falun - Ornäs - Borlänge
måndag - fredag

Hållplatser

Anm

Lugnet
Lasarettet
Falu jvstn
Falun,centrum
Samuelsdal
Ornäs kiosken
Barkargärdet,Lövängsg.
Borlänge centrum
Resecentrum
Vägverket

Direkt

Direkt

Direkt

Direkt Direkt

Direkt

Direkt Direkt

Direkt

Direkt

Direkt

08.10

08.25 08.40

Direkt

Direkt

Direkt

09.10
06.23 06.45 07.05
05.40
05.45
05.49
05.57
06.03
06.13
06.20

06.15
06.19

06.35
06.36
06.45

06.15
06.20
06.24
06.32
06.40
06.50
07.00

06.30 06.55 07.10
06.33 06.59 07.14
07.23
07.29
06.50 07.15 07.41
06.51 07.16 07.45
07.00 07.25

07.12

07.27 07.40

07.15 07.20 07.25 07.32 07.45 08.00 08.15
07.19 07.24 07.29 07.36 07.49 08.04 08.19

07.35 07.40 07.45 07.52 08.05 08.20 08.35
07.38 07.41 07.46 07.53 08.06 08.23 08.38
07.50 07.53 08.05 08.15 08.30

08.15
08.20
08.25
08.33
08.39
08.50
08.55

08.30 08.45
08.34 08.49

08.50 09.05
08.51 09.08
09.00

08.55
08.45
08.50
08.55
09.03
09.09
09.20
09.25

09.00 09.15
09.04 09.19

09.20 09.35
09.21 09.36
09.30 09.45

Turnr 5301 25389 5303 25301 25303 5305 25377 25307 25305 25309 25311 25393 25313 5309 25373 25315 5311 25317 25375
56

måndag - fredag
Hållplatser

Anm

Lugnet
Lasarettet
Falu jvstn
Falun,centrum
Samuelsdal
Ornäs kiosken
Barkargärdet,Lövängsg.
Borlänge centrum
Resecentrum
Vägverket
Turnr
Direkt

Direkt

Direkt

Direkt

Direkt

Direkt

244

Direkt

Direkt

244

Direkt

10.30
09.25
09.30
09.34

09.50
09.53

09.40 10.05
09.30
09.35
09.40
09.48
09.54
10.05
10.10

09.45 10.10 10.35
09.49 10.15 10.39
10.23
10.29
10.05 10.40 10.55
10.06 10.45 10.56
10.13
11.05

11.25
10.55
11.00
11.05
11.13
11.19
11.30
11.35

11.30
11.34

11.50
11.51
12.00

11.50
11.55
11.59
12.08
12.14
12.25
12.30

12.07 12.40
13.05 13.35
11.55
13.00
12.00 12.15 12.45 13.05 13.10 13.40
12.04 12.19 12.49 13.10 13.14 13.44
13.18
13.24
12.20 12.35 13.05 13.35 13.30 14.00
12.23 12.38 13.08 13.40 13.31 14.03
13.40

14.10
13.55
14.00
14.05
14.13
14.19
14.30
14.35

14.15
14.19

14.35
14.38

25387 5313 25319 5315 25321 5317 25325 5319 25391 24420 25329 5321 25331 24422 5323 25335

= Direktbuss linje 253.

244= Direktbuss linje 244, angör linje 253:s hållplatser på sträckan. Fortsätter mot Ludvika.
=markerad tur körs med lågentrébuss.

Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenörer: Linjebuss: 0243–861 90, 0240– 305 50
Dalabuss: 023–220 00

53/244/253

Lasarettet - Falun - Ornäs - Borlänge
måndag - fredag

Hållplatser

Anm

Lugnet
Lasarettet
Falu jvstn
Falun,centrum
Samuelsdal
Ornäs kiosken
Barkargärdet,Lövängsg
Borlänge centrum
Resecentrum
Vägverket
Turnr

Direkt

Direkt

Direkt

Direkt

Direkt

Direkt Direkt

14.25

244

15.40
14.37 14.54

14.35 14.45 15.00
14.39 14.49 15.04

14.55 15.05 15.20
14.56 15.08 15.23
15.05

15.10 15.24
15.00
15.05
15.10
15.18
15.24
15.35
15.40

15.15 15.30
15.19 15.34

15.35 15.50
15.36 15.53
15.45

15.40
15.25
15.30
15.35
15.43
15.49
16.00
16.05

Direkt

Direkt

Direkt

16.00
16.00

Direkt

Direkt

Direkt

17.00
16.25 16.40 16.55 17.10

16.10

16.15
15.45 15.50 16.05 16.08 16.15 16.20 16.30
15.49 15.54 16.09 16.12 16.19 16.25 16.34
16.33
16.39
16.05 16.10 16.25 16.28 16.35 16.50 16.50
16.08 16.13 16.28 16.29 16.38 16.51 16.51
16.20
16.38
17.00 17.00

16.45 17.00 17.15
16.49 17.04 17.19

17.05 17.20 17.35
17.06 17.21 17.36
17.15 17.30 17.45

25337 25339 25341 5325 25349 25345 5327 25393 25347 24436 25383 25351 5329 25353 25355 25357 25359

57

måndag - fredag
Hållplatser

Anm

Lugnet
Lasarettet
Falu jvstn
Falun,centrum
Samuelsdal
Ornäs kiosken
Barkargärdet,Lövängsg
Borlänge centrum
Resecentrum
Vägverket
Turnr

Direkt

Direkt

Direkt

17.25 17.50 18.10
17.20
17.25
17.30
17.38
17.44
17.55
18.00

Direkt

Direkt

18.30
18.25 18.40

18.20
17.30 17.55 18.15 18.25 18.30
17.34 17.59 18.19 18.30 18.33
18.38
18.44
17.50 18.15 18.35 18.55 18.50
17.51 18.18 18.36 18.56 18.53
18.00
18.45 19.05

N

19.00 19.30
21.00 21.30
19.10 19.40 20.07 21.07 21.45

18.55
18.45 19.00 19.15
18.48 19.05 19.19
19.13
19.19
19.05 19.30 19.37
19.06 19.31 19.38
19.15 19.40 19.47

5331 25361 25395 25365 5333 25367 25381 5341

tors,fre ons,fre

Direkt Direkt

19.45 20.12 21.12
19.49 20.16 21.16
20.24 21.24
20.30 21.30
20.05 20.38 21.38
20.08 20.41 21.39
21.48

21.50
21.54
22.02
22.08
22.17

25369 25371 5335 5339 5337

Direkt = Direktbuss linje 253.

N=Nattaxa gäller på turerna. OBS! Se trafikdygnsinformation, sid 1. Går även 29/3.

244= Direktbuss linje 244, angör linje 253:s hållplatser på sträckan. Fortsätter mot Ludvika.

N

01.20

00.30
00.34
00.42
00.48
00.57

01.30
01.34
01.42
01.48
01.57

01.10

02.10

53111

53113

Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenörer: Linjebuss: 0243–861 90, 0240– 305 50
Dalabuss: 023–220 00

=markerad tur körs med lågentrébuss.

53/244/253

Lasarettet - Falun - Ornäs - Borlänge
lördag

Hållplatser

Anm

Lugnet
Lasarettet
Falu jvstn
Falun,centrum
Samuelsdal
Ornäs kiosken
Barkargärdet,Lövängsg
Borlänge centrum
Resecentrum
Turnr

Direkt

21.30
07.07 08.15 09.15 10.15 11.00 11.35 12.35 13.10 13.40 14.50 15.10 15.40 16.25 17.55 19.20 20.05 21.45 22.15B
07.13
07.17
07.25
07.31
07.38
07.43

08.22
08.26
08.34
08.40
08.48
08.55

09.22
09.26
09.34
09.40
09.48
09.55

10.22
10.26
10.35
10.41
10.50
10.55

11.07
11.12
11.20
11.26
11.35
11.40

11.42
11.47
11.55
12.01
12.10
12.15

5343

5345

5347

5349

5351 5353

12.42
12.47
12.55
13.01
13.10
13.15

13.17
13.22
13.30
13.36
13.45
13.50

13.47
13.52
14.00
14.06
14.15
14.20

14.57
15.02
15.10
15.16
15.25
15.30

15.17
15.22
15.30
15.36
15.45
15.50

15.47
15.52
16.00
16.06
16.15
16.20

16.32
16.37
16.45
16.51
17.00
17.05

5355

5357

5359

5361

5363

5365 5367

21.50 22.20B
21.54 22.23B
22.02
22.08
22.17 22.40B
22.43B

18.02
18.07
18.15
18.21
18.30
18.33

19.27
19.31
19.39
19.45
19.53
20.00

20.12
20.16
20.24
20.30
20.38
20.41

5369

5371

5373 5375 25395

58

Hållplatser

Anm

Lugnet
Lasarettet
Falu jvstn
Falun,centrum
Samuelsdal
Ornäs kiosken
Barkargärdet,Lövängsg
Borlänge centrum
Resecentrum
Vägverket
Turnr

N

00.30
00.34
00.42
00.48
00.57
01.10

lördag
244
N
01.20
00.55N
01.05N 01.30
01.09N 01.34
01.42
01.48
01.25N 01.57
01.30N
02.10

sön- o helgdag
Direkt

244
21.30
07.07 08.15 09.15 11.00 11.35 12.00 13.10 13.40 14.50 15.10 15.50 16.25 17.55 20.05 21.45

22.30
22.20

07.13
07.17
07.25
07.31
07.38
07.43

22.40
22.44

53107 24456 53109 5377

08.22
08.26
08.34
08.40
08.48
08.55

09.22
09.26
09.34
09.40
09.48
09.55

11.07
11.12
11.20
11.26
11.35
11.40

11.42
11.47
11.55
12.01
12.10
12.15

12.07
12.12
12.20
12.26
12.35
12.40

13.17
13.22
13.30
13.36
13.45
13.50

13.47
13.52
14.00
14.06
14.15
14.20

14.57
15.02
15.10
15.16
15.25
15.30

15.17
15.22
15.30
15.36
15.45
15.50

5379

5381

5383

5385

5387

5389

5391

5393

5395 24464 5397

244= Direktbuss linje 244, angör linje 253:s hållplatser på sträckan. Fortsätter mot Ludvika.
B=går även 3/11 2001.
N=Nattaxa gäller på turerna. OBS! Se trafikdygnsinformation, sid 1. Går även 3/11 och 31/12 2001.

15.55 16.32 18.02
15.58 16.37 18.07
16.45 18.15
16.51 18.21
16.15 17.00 18.30
16.20 17.05 18.33

20.12
20.16
20.24
20.30
20.38
20.41

21.50
21.54
22.02
22.08
22.17

5399 53101 53103

23.00
23.02
25323

=markerad tur körs med lågentrébuss.
Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenörer: Linjebuss: 0243–861 90, 0240– 305 50
Dalabuss: 023–220 00

53/244/253
Hållplatser

Direkt

Zon

Vägverket
13
13
Resecentrum
Borlänge centrum 13
Domnarvsrondellen 13
13
Ornäs, skolan
14
Tallen
14
Ö.Hamngatan
14
Falu jvstn
14
Lasarettet
14
Lugnet
Turnr

Borlänge - Ornäs - Falun - Lasarettet

05.50
05.52
05.57
06.04
06.13
06.22

Direkt

måndag - fredag
244 Direkt Direkt 244

Direkt

Direkt

Direkt

Direkt

Direkt

06.55 07.07
07.30
06.15 06.30 06.40 06.40 07.00 07.00 07.12 07.30 07.35 07.40 07.45 07.50
06.17 06.32 06.42 06.42 07.03 07.03 07.15 07.33 07.38 07.43 07.48 07.53
06.47
06.54
07.03
06.37 06.52 07.02 07.15 07.24 07.24 07.36 07.54 07.59 08.04 08.09 08.14

06.32 06.45 07.00 07.10 07.25 07.30

Direkt

Direkt

Direkt

07.55

08.07

07.45
07.55 08.05
07.48 07.58 07.58 08.08 08.12
07.53
08.05
08.12
08.22 08.19 08.19 08.29 08.33

07.42 08.00 08.10 08.10 08.15
08.25 08.25 08.40 08.50
07.31 07.50
08.05
08.20 08.30
08.40

5302 25302 25304 25306 5304 24413 25308 25310 24403 25312 25314 25316 25376 5306 25318 25372 25326 25320

59

måndag - fredag
Hållplatser

Anm

Vägverket
Resecentrum
Borlänge centrum
Domnarvsrondellen
Ornäs, skolan
Tallen
Ö.Hamngatan
Falu jvstn
Lasarettet
Lugnet
Turnr
Direkt

Direkt

244

Direkt

Direkt

Direkt

08.40
08.12 08.45 09.00 09.00
08.15 08.48 09.03 09.03
09.08
09.15
09.24
08.36 09.09 09.24 09.31
09.40
08.42 09.15 09.30

09.55

09.30
09.33

09.54
10.00

24409 25322 25390 5308 25324

=Direktbuss linje 253.

=markerad tur körs med lågentrébuss.

Direkt

Direkt

244

10.40
10.00 10.45 11.00 11.15
10.00 10.03 10.48 11.03 11.18
10.08
11.08
10.15
11.15
10.24
11.24
10.21 10.31 11.09 11.31 11.39
10.40
11.40
11.15
11.45
10.28
25374 5310 25330 5312 24419

Direkt

Direkt

11.20
11.30 11.45 12.00
11.33 11.48 12.03
12.08
12.15
12.24
11.54 12.09 12.31
12.40
12.00 12.15

Direkt

Direkt

Direkt

12.10 12.40
12.15 12.45 13.00 13.15
12.18 12.48 13.03 13.18
13.08
13.15
13.24
12.39 13.09 13.31 13.39
13.40
12.45 13.15
13.45

25332 25334 5314 25336 25338 5316 25340

244= Direktbuss linje 244, angör linje 253:s hållplatser mellan Borlänge-Falun.
Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenörer: Linjebuss: 0243–861 90, 0240– 305 50
Dalabuss: 023–220 00

53/244/253 Borlänge - Ornäs - Falun - Lasarettet
måndag - fredag
Hållplatser

Anm

244

Vägverket
Resecentrum
Borlänge centrum
Domnarvsrondellen
Ornäs, skolan
Tallen
Ö.Hamngatan
Falu jvstn
Lasarettet
Lugnet

Direkt

13.45
13.45 13.50 14.00
13.48 13.53 14.03
14.08
14.15
14.24
14.09 14.14 14.31
14.40
14.15
14.20

244

Direkt

Direkt

Direkt

Direkt

14.25
14.10 14.30 14.30 15.00
14.13 14.33 14.33 15.03
14.18
14.38
14.25
14.45
14.34
14.54
14.41 14.54 15.01 15.24

15.25 15.40
15.10 15.15 15.30 15.45
15.13 15.18 15.33 15.48
15.18
15.25
15.34
15.41 15.39 15.54 16.09
15.50
14.50 15.10 15.10 15.30
15.50 16.00 16.20
15.00

Direkt

Direkt

Direkt

16.10
16.00 16.00 16.15
16.03 16.03 16.18
16.08
16.15
16.24
16.24 16.31 16.39
16.40
16.30
16.45

Direkt

16.20
16.25 16.30 16.45
16.28 16.33 16.48
16.38
16.45
16.54
16.49 17.01 17.09
17.10
16.55
17.15
17.05

24425 25342 5318 5320 25346 5322 24435 5324 25348 25350 25352 25354 5326 25356 25358 5328 25360

Turnr
60

måndag - fredag
Hållplatser
Vägverket
Resecentrum
Borlänge centrum
Domnarvsrondellen
Ornäs, skolan
Tallen
Ö.Hamngatan
Falu jvstn
Lasarettet
Lugnet
Turnr

Anm

Direkt

Direkt

Direkt

Direkt

Direkt

Direkt

17.40 18.10
17.45 18.15 18.15 18.45
17.48 18.18 18.18 18.48
18.23
18.30
18.38
18.09 18.39 18.45 19.09

Direkt

ons, fre tors, fre
N

N

22.15

00.20

01.15

22.20
22.25
22.32
22.41
22.48E

00.30
00.35
00.41
00.50
00.59

01.25
01.30
01.36
01.45
01.54

Direkt

16.55 17.10 17.25
17.00 17.15 17.30 17.30
17.03 17.18 17.33 17.33
17.38
17.45
17.54
17.24 17.39 17.54 18.01
18.10
17.45 18.00
17.35

18.50
19.25
19.00 19.20 19.30
19.03 19.23 19.33
19.28
19.35
19.43
19.24 19.50 19.54

18.15 18.45 18.53 19.15 19.30 19.57 20.00 20.40 21.40
18.58 19.20
20.45 21.30

01.10

02.05

25378 25362 25364 5330

25380 25366 5332

53112

53110

25368 25370 5334 25382 5336

Direkt = Direktbuss linje 253.
E=fortsätter som tätortslinje 712 kl 22.50 mot Korsnäs – Hosjö.
N=Nattaxa gäller på turerna. OBS! Se trafikdygnsinformation, sid 1. Går även 31/12 2001 och 29/3 2002.

244= Direktbuss linje 244, angör linje 253:s hållplatser mellan Borlänge-Falun.
=markerad tur körs med lågentrébuss.

19.55
20.00
20.02
20.07
20.14
20.23
20.30

20.50
20.52
20.57
21.04
21.13
21.20

5338 5340

Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenörer: Linjebuss: 0243–861 90, 0240– 305 50
Dalabuss: 023–220 00

53/244/253 Borlänge - Ornäs - Falun - Lasarettet
lördag
Hållplatser

Anm

Resecentrum
Borlänge centrum
Domnarvsrondellen
Ornäs, skolan
Tallen
Ö.Hamngatan
Falu jvstn
Lasarettet
Lugnet
Turnr

06.05
06.07
06.12
06.19
06.28
06.35

07.55
07.57
08.02
08.09
08.18
08.25

244
09.20 10.05 10.55 11.45 12.15
09.23 10.08 10.58 11.48 12.18
09.28 10.13
11.53 12.23
09.35 10.20
12.00 12.30
09.43 10.29
12.09 12.39
09.51 10.36 11.18 12.16 12.46

Direkt

12.45
12.48
12.53
13.00
13.09
13.16

13.55
13.58
14.03
14.10
14.19
14.26

14.35
14.38
14.43
14.50
14.59
15.06

15.35
15.38
15.43
15.50
15.59
16.06

16.20 17.20 18.35 19.25
16.23 17.23 18.37 19.27
16.28
18.42 19.32
16.35
18.49 19.39
16.44
18.59 19.48
16.51 17.43 19.06 19.55

244
20.15 20.50 21.30B
20.17 20.52 21.33B
20.22 20.57
20.29 21.04
20.38 21.13
20.46 21.20 21.53B

06.45 08.35 10.00 10.45 11.25 12.25 12.55 13.25 14.35 15.15 16.15 17.00 17.50 19.15 20.05 20.55 21.40 22.00B
21.30
5346 5348 5352 5354 24451 5358 5350 5360 5362 5364 5366 5368 25392 5372 5374 5376 5378 24467

61

Hållplatser

Anm

Vägverket
Resecentrum
Borlänge centrum
Domnarvsrondellen
Ornäs, skolan
Tallen
Ö.Hamngatan
Falu jvstn
Lasarettet
Lugnet
Turnr

Direkt

lördag
N
N
00.20 01.15

00.00N 00.30
00.35
00.41
00.50
00.20N 00.59
00.25N

01.25
01.30
01.36
01.45
01.54

sön- o helgdag
Direkt

06.05
06.07
06.12
06.19
06.28
06.35

07.55
07.57
08.02
08.09
08.18
08.25

09.20
09.23
09.28
09.35
09.43
09.51

10.05
10.08
10.13
10.20
10.29
10.36

10.45
10.48
10.54
11.00
11.09
11.16

11.15
11.18
11.23
11.30
11.39
11.46

12.45
12.48
12.53
13.00
13.09
13.16

13.55
13.58
14.03
14.10
14.19
14.26

14.35
14.38
14.43
14.50
14.59
15.06

15.35
15.38
15.43
15.50
15.59
16.06

244

Direkt

16.20 17.20 18.35 19.25
16.23 17.23 18.37 19.27
16.28
18.42
16.35
18.49
16.44
18.59
16.51 17.43 19.06 19.47

20.50 21.55
20.52 21.57
20.57
21.04
21.13
21.21 22.15

06.45 08.35 10.00 10.45 11.25 11.55 13.25 14.35 15.15 16.15 17.00 17.50 19.15 19.55 21.40 22.20
01.10 02.05
21.30 22.30
25398 53118 53120 5380 5382 5384 5386 5388 5390 5392 5394 5396 5398 53100 25396 53104 24463 53106 25314

Direkt =Direktbuss linje 253.

B=går även 3/11 2001.
N=Nattaxa gäller på turerna. OBS! Se trafikdygnsinformation, sid 1. Går även 3/11 och 31/12 2001.

244= Direktbuss linje 244, angör linje 253:s hållplatser mellan Borlänge-Falun.
=markerad tur körs med lågentrébuss.

Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenörer: Linjebuss: 0243–861 90,0240– 305 50
Dalabuss: 023–220 00

55

Borlänge - AlderbäckenSpraxkya - Borlänge.

Hållplatser

55

måndag - fredag

Zon 13
B

BORLÄNGE resecentrum
Åselby,kiosken
Alderbäcken
Spraxkya
Sellnäs
Koppslahyttan
Hesse
St Tuna, kyrkan
BORLÄNGE resecentrum

06.20
06.25B
06.29B
06.35B
06.40B

Turnr

C

06.40
06.45C
06.49C
06.55C
07.00C

A

Hållplatser

06.45B 07.05C
07.08B 07.08C
07.30B 07.30C

13.55
14.03A
14.07A
14.18A
14.21A
14.26A
14.35A
14.37A
14.55A

15.30
15.38
15.42
15.50
15.53
15.58
16.08
16.10
16.30

5507

5503

5505

5501

A=går endast skoldagar, går via Gylleskolan. Se sid 1.
B=går endast skoldagar. Går via Långsjö-Västansjö-Tunets o Gylle skola.
C=går ej skoldagar
63

56

Borlänge - Hesse Spraxkya -Borlänge.

Mockfjärd Borlänge via Repbäcken

måndag - fredag

BORLÄNGE resecentrum
St Tuna, kyrkan
Hesse
Sellnäs
Spraxkya
Alderbäcken
Åselby,kiosken
BORLÄNGE resecentrum
Turnr

08.10
08.18
08.22
08.30
08.33
08.39
08.44G
09.05

12.45
12.53
12.57
13.05
13.08
13.14
13.19
13.35

16.30
16.38
16.42
16.48
16.51
16.57
17.02
17.20

5502

5504

5506

G=skoldagar via Gylle skola

56

Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenörer: Linjebuss: 0243–861 90

Borlänge Mockfjärd via Repbäcken
måndag - fredag

måndag - fredag
Hållplatser

Hållplatser
MOCKFJÄRD,RV 71
MOCKFJÄRD, jvstn
Brötjärna
Björka
Djurås
Arvslindan
Bäsna
Spänvallen
Repbäcken
BORLÄNGE resecentrum
Turnr

06.30
06.33E
06.38
06.43

10.25
10.27
10.31
10.36

16.25
16.27
16.31
16.36

06.48
06.55
06.59
07.02
07.25

10.40
10.45
10.50
10.54
11.10

16.40
16.43
16.48
16.52
17.10

5601

5603

5605

E=via Samhall.

Anm

BORLÄNGE resecentrum
Repbäcken
Spänvallen
Bäsna
Arvslindan
Djurås
Björka
Brötjärna
MOCKFJÄRD, jvstn
MOCKFJÄRD,RV 71
Turnr

D
07.25
07.32
07.35
07.40
07.42
08.00

5604

15.25
15.35
15.38
15.45
15.47

17.15
17.25
17.28
17.35
17.37

15.51
15.56
16.05E
16.20

17.41
17.46
17.52
18.00

5608

5612

D=trafikerar inte Borlänge centrum och hållplatser på Hagavägen och Röda Vägen.

Kundservice: 020–23 24 25

Entreprenör: Linjebuss: 0243–861 90

57,Tåg

Malung - Vansbro - Borlänge
måndag - fredag

64

Hållplatser
MALUNG jvstn
Yttermalung
Äppelbo,kyrkan
VANSBRO jvstn
Dala-Järna centrum
Nås brandstation
Björbo brandstation
Dala-Floda,ICA
Mockfjärd, RV 71
DJURÅS jvstn
Djurmo RV 70
Amsberg,korsn.RV70
BORLÄNGE resecentrum
Tåg avg mot Sthlm
Tåg avg. mot Örebro
Turnr

Tåg

05.19
05.32
05.44
06.00
06.09
06.20
06.33
06.40
06.51

07.18
07.30
07.28
Tåg

Tåg

B

05.30
05.45
06.00
06.15
06.25
06.40
06.55
06.58
07.08C
07.25

5701

06.45
07.00
07.10
07.25
07.31
08.00

5717

06.30
06.45
07.00
07.15
07.20
07.35
07.55
07.58
08.10C
08.25
08.35
5703

06.50
07.00
07.13
07.55
08.05
08.15
08.25
08.45
08.48
09.15

5713

5705

lördag
Hållplatser Anm
MALUNG jvstn
Yttermalung
Äppelbo,kyrkan
VANSBRO jvstn
Dala-Järna centrum
Nås brandstation
Björbo brandstation
Dala-Floda,ICA
Mockfjärd, RV 71
DJURÅS jvstn
Djurmo RV 70
Amsberg,korsn.RV70
BORLÄNGE resecentrum
Tåg avg mot Sthlm
Tåg avg mot Örebro
Turnr

Tåg

5709

10.16
10.29
10.41
11.01
11.10
11.20
11.33
11.40
11.51

12.45
12.55
13.03
13.30
13.45
14.00
14.15
14.25
14.35
14.50
14.53

13.54
14.08
14.20
14.36
14.52
15.07
15.20
15.27
15.38

12.18
12.35
13.28

15.15

16.05
16.35

Tåg

5707

15.26

15.20
15.30
15.50
16.15N
16.30
16.45
16.55
17.05
17.15
17.35
17.38
17.45C
18.00

16.15
16.30
16.43
17.05N
17.20
17.40

17.46
17.59
18.11
18.27
18.36
18.47
19.00
19.07
19.18

19.45
19.57

18.32
Tåg

5723

5715

Tåg

sön- o helgdag

Tåg

Tåg

Tåg

14.16
14.29
14.41
15.01
15.10
15.20
15.33
15.40
15.51

18.19R
18.32R
18.44R
19.00R
19.09R
19.20R
19.33R
19.40R
19.51R

08.19
08.32
08.44
09.00
09.09
09.20
09.33
09.40
09.51

05.19
05.32
05.44
06.00
06.09
06.20
06.33
06.40
06.51

08.45
08.55
09.08
09.30
09.45
09.58
10.10
10.20
10.30
10.45
10.48

07.18
07.30
07.28

11.15 16.18 20.24R
16.35
11.27 17.28
5725 Tåg Tåg

Tåg

07.50
08.00
08.13
08.35
08.50
09.03
09.15
09.25
09.35
09.50
09.53
10.00C
10.20
10.35
11.27

Tåg

Tåg

Tåg

10.45
10.55
11.08
11.30
11.45
11.58
12.10
12.20
12.30
12.45
12.48

12.50
13.00
13.15
13.35
13.50
14.03
14.15
14.25
14.35
14.50
14.53

14.16
14.29
14.41
15.01
15.10
15.20
15.33
15.40
15.51

14.50
15.00
15.15
15.35
15.50
16.03
16.15
16.25
16.35
16.50
16.53

Tåg

B,D

17.16
17.29
17.41
17.57
18.06
18.17
18.30
18.37
18.48

18.00
18.10
18.23
18.45
19.00
19.13
19.25
19.35
19.45
20.10
20.13

10.18 13.15 15.15 16.18 17.15 19.15 20.35
10.35
16.35
19.35
11.27 13.28 15.26
17.28 19.29
Tåg 5721 5741 Tåg 5737 Tåg 5739

Tåg =Tåg i Bergslagen.
B=linje 58 Djurås - Borlänge.
C=anslutning med linje 59 mot Falun.
D=går inte 28/10, 3/11, 23/12 2001– 1/1,24/2,
29/3, 31/3,1/4, 1/5, 9/5, och 19/5 2002.
N=går via Nordanåker.
R=går ej 24/12.
=markerad tur körs med lågentrébuss.

Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenörer: Linjebuss: 0281–101 05
Busslink: 0280–135 45

57,Tåg

Sidan rättad 2001-08-22

Borlänge - Vansbro - Malung
måndag - fredag

Hållplatser

Anm

Tåg ank. fr. Sthlm
Tåg ank.fr. Örebro
BORLÄNGE resecentrum
Amsberg,korsn.RV70
Djurmo RV 70
DJURÅS jvstn
Mockfjärd, RV 71
Dala-Floda,ICA
Björbo brandstation
Nås brandstation
Dala-Järna centrum
65

VANSBRO jvstn
Äppelbo, kyrkan
Yttermalung
MALUNG jvstn
Turnr

D

06.23

06.52
07.02
07.09
07.23
07.34
07.45
08.01
06.05 08.13
06.25 08.25
5702

Hållplatser

Tåg

08.00
08.10
08.25
08.45

09.26 11.26
13.26
15.26
17.26 19.00 B 20.26
10.30 12.30
14.31
18.30 20.32
07.40 09.42 11.40 12.40 13.42 14.45 15.35 16.30 17.35 19.20 20.42
15.50C 16.45C 17.50C
07.55
12.00 13.00
15.00 15.55 16.50 17.55 19.35
08.05
12.05 13.10
15.15 16.10 17.00 18.05 19.45
08.15 10.07 12.20 13.25 14.07 15.25 16.25 17.10 18.15 19.55 21.07
10.17 12.30 13.35 14.17 15.35 16.35 17.20 18.25 20.05 21.17
10.25 12.40 13.45 14.25 15.45 16.45 17.30 18.35 20.15 21.25
10.39 12.55 14.00 14.39 15.55
17.45
20.25 21.39
10.50 13.10 14.15 14.50 16.10
18.00
20.40 21.50
11.02 13.25 14.30 15.02 16.35
18.15
20.50 22.01
11.17
14.45 15.17 16.45
18.25
21.00 22.17
11.29
15.00 15.29 17.00
18.40
21.15 22.29
11.41
15.25 15.41 17.20
19.00
21.35 22.41

5706 5708

Tåg

5712 5710

lördag

Tåg ank fr. Sthlm
Tåg ank. fr. Örebro
BORL. resecentrum
Amsberg,korsn.RV70
Djurmo RV 70
DJURÅS jvstn
Mockfjärd, RV 71
Dala-Floda,ICA
Björbo brandstation
Nås brandstation
Dala-Järna centrum

VANSBRO jvstn
Äppelbo,kyrkan
Yttermalung
MALUNG jvstn
Turnr

Tåg 5714 5726 5720 5722

Tåg

sön-o helgdag

09.26 11.26 15.26 20.26
12.30 14.31 20.32
09.42 12.40 16.00 20.42R

11.26
11.42

15.26
12.30 14.31 16.29
13.42 14.45 16.40

20.26
20.32
20.42

21.30

17.00
17.10
17.20
17.30
17.40
17.55
18.10
18.25
18.35
18.50
19.10

21.07
21.17
21.25
21.39
21.50
22.01
22.17
22.29
22.41

21.45
21.50
22.00
22.07
22.15
22.25
22.35
22.50
23.00
23.10
23.30

Tåg

5736

10.07
10.17
10.25
10.39
10.50
11.02
11.17
11.29
11.41

13.00
13.10
13.20
13.30
13.40
13.55
14.10
14.25
14.35
14.50
15.10

16.31
16.41
16.49
17.03
17.14
17.25
17.41
17.53
18.05

21.07R
21.17R
21.25R
21.39R
21.50R
22.01R
22.17R
22.29R
22.41R

12.07
12.17
12.25
12.39
12.50
13.01
13.17
13.29
13.41

14.07
14.17
14.25
14.39
14.50
15.02
15.17
15.29
15.41

15.00
15.10
15.20
15.30
15.40
15.55
16.10
16.25
16.35
16.50
17.05

Tåg

5728

Tåg

Tåg

Tåg

Tåg

5738 5730

5732

21.20

Tåg

=Tåg i Bergslagen.

B=fredagar ankomst kl 19.09 samt 19.15
C=anslutning med linje 59 från Falun.
D=linje 58 Borlänge - Djurås.
R=går ej 24/12.

=markerad tur körs med lågentrébuss.
Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenörer: Linjebuss: 0281–101 05
Busslink:0280–135 45

58,258,Tåg

Rättvik - Leksand - Djurås - Borlänge
måndag-fredag

Hållplatser

Anm

66

Linje 70/270,Tåg fr Mora
RÄTTVIK resecentrum
Tällberg,kiosken
LEKSAND torget
Västannor
Insjön, Mårtas
Insjön, Statoil
Gagnefs kyrkby
Gagnef jvstn
Gagnef, ICA
DJURÅS jvstn
Djurmo,RV70
Amsberg,korsn.RV70
Borlänge centrum
BORL.resecentrum
Turnr

Tåg

Direkt

C

Tåg

05.05 05.00 05.00 06.00
05.29 05.45 05.45 06.28
05.36
06.00 06.35
05.25 05.45 06.00 06.20 06.44 06.25
05.30
06.25
06.30
05.40 05.51
06.50 06.40
05.43
06.12 06.35
06.42
06.55
05.59
06.58 06.56
05.49
06.17 06.41
06.58
05.55 06.05 06.25 06.55 07.03 07.05
05.58
06.28 06.58
07.08
07.08M
06.25U
07.22
07.32
06.30 06.23 06.45U 07.25 07.25 07.35
Tåg 25802 5803
Tåg 5805
5801

Direkt
Hållplatser
Linje 70/270,Tåg fr Mora 10.35 11.55
RÄTTVIK resecentrum 11.40 12.40
Tällberg,kiosken
LEKSAND torget
12.10 12.55
Västannor
12.15
Insjön, Mårtas
Insjön, Statoil
12.25 13.07
Gagnefs kyrkby
Gagneg jvstn
Gagnef, ICA
12.31 13.12
DJURÅS jvstn
12.45 13.20
Djurmo,RV70
12.48 13.23
Amsberg,korsn.RV70
Borlänge centrum
13.17
BORLÄNGE resecentrum 13.20 13.40
Turnr 5821 25806

A

5813

Tåg

13.07
13.31 13.10G
13.38 13.35
13.15 13.47 13.50 14.10
13.20
13.55 14.15
13.30 13.53 14.05 14.25
13.32
14.07 14.27
13.45
14.20 14.42
14.01

14.45
14.50
15.00
15.02
15.15

13.55 14.07 14.30 14.55 15.25
13.58
14.33 14.58 15.28
14.23
15.02 15.21
14.25 14.25 15.05 15.25 15.50
5819 Tåg 5823 5825 5837

07.50
07.55
5807

L

Tåg

Tåg

07.25 08.05 09.07
08.25 09.00 09.31
09.15 09.38
09.00 09.35 09.47
09.05 09.40
09.15 09.45 09.53
09.17 09.47
09.27 10.00
08.01
09.03 09.28
10.01
07.16
07.46
08.18
09.30
07.23 07.28 07.55 08.07 08.30 09.09 09.40 10.10 10.07
07.26 07.31 07.58
08.33
09.43 10.13
08.05M
09.55M
08.27
08.55
10.05 10.37
07.55 08.00 08.30 08.25 09.00 09.27 10.10 10.40 10.25
25800 5829 5811 Tåg 5809 Tåg 5815 5833 Tåg

06.05G
06.25
06.45 06.45 07.00
06.50
07.00
07.02 07.11

07.08
07.20
07.23

Tåg

Direkt

måndag - fredag
Tåg
Direkt
13.40 15.07
15.00 15.31
15.15 15.38
15.25 15.45 15.47
15.50
16.00 15.53
15.37 16.02
16.15
16.16 16.01
15.42 16.18
15.50 16.30 16.07
15.53 16.33
16.45M
17.07
16.15 17.10 16.25
25808 5827 Tåg

Direkt =Direktbuss linje 258. Stannar endast i hållplatser som finns angivna i linje 258:s tidtabell.
C=linje 57 Djurås-Borlänge.
G=via Östanhol.
Tåg =Tåg i Bergslagen.
L=utgår från Kullsbjörken 07.00.Går via Östanhol.

06.05
06.50
07.05
07.25
07.30

06.57
08.03
07.27
08.33
07.36 07.20 08.40
07.46 07.50 08.49
07.55
07.53 08.08 08.55
07.40
08.12

Direkt
15.15 15.15 16.25
16.05 16.20 17.20
16.35 17.35
16.25 17.00 17.55
17.05
17.15
16.35 17.17
17.27

08.50
09.30G
09.50
10.10
10.15
10.25
10.27
10.37

11.07
11.31
11.38
11.47
11.53

12.01
10.50 12.07
10.53
11.17
11.20 12.25
Tåg
5817

Direkt Tåg
17.07 17.45 18.04
17.31 18.25 18.31 18.15G
17.38
18.38 18.35
17.47 18.40 18.47 18.55 19.00
19.05
17.53
18.53
19.15
18.52
19.17
Tåg

18.01
16.40
16.50 17.40
16.53 17.43
17.50M
17.20 18.07
17.25 18.10
25812 5831 5855

Tåg

Tåg

20.07
20.38
20.45
20.54
21.05

19.01
18.58
18.07 19.05 19.07
19.08

21.14
19.24
19.30 21.20
19.33

18.25 19.25 19.31
Tåg
25810 Tåg 5835

19.52
19.55 21.38
5853 Tåg

A=går endast skoldagar, se sid 1.
M=anslutning till linje 59 mot Falun.
U=fortsätter till SSAB.

=markerad tur körs med
lågentrébuss.

58,258,Tåg
Hållplatser

Zon

67

Linje 70/270 Tåg från Mora
RÄTTVIK resecentrum 19
20
Tällberg,kiosken
21
LEKSAND torget
21
Västannor
21
Insjön, Mårtas
21
Insjön, Statoil
22
Gagnefs kyrkby
22
Gagnef jvstn
22
Gagnef, ICA
22
DJURÅS jvstn
22
Djurmo,RV70
13
Amsberg,korsn.RV70
13
Borlänge centrum
BORLÄNGE resecentrum 13
Turnr

Rättvik - Leksand - Djurås - Borlänge

Tåg

06.00
06.28
06.35
06.44

Tåg

07.40
08.25
08.40
09.00
09.05

09.07
09.31
09.38
09.47

lördag
Tåg

09.15
10.05
10.20
10.40
10.45
06.50
09.53 10.55
09.15
10.57
09.20
11.07
06.58
10.01

11.03
11.32
11.38
11.47

Tåg

14.03
14.27
14.34
14.43

sön- och helgdag
Tåg
Tåg Tåg

Tåg

Tåg

Tåg

15.03
15.32
15.38
15.47

06.57B

09.07B

17.35
18.35 07.27B 08.25 09.31B
18.50 07.36B 08.40 09.38B
19.05 07.46B 09.00 09.47B
19.10
09.05
11.53 14.49 15.53
07.53B
09.53B
19.18
09.15
19.28
09.20
12.01 14.57 16.01
08.01B
10.01B

13.26C

18.25 J
19.05
19.20
19.35
19.40
18.53D 19.50
19.52
20.00
16.01 19.01D

11.03
15.03
11.32 12.45 13.52C 15.32
11.38 13.00 14.03C 15.38
11.47 13.20 14.13C 15.47
13.25
11.53 13.35
15.53
13.37
12.01

13.41
07.03 09.30 10.07 11.20 12.07 15.03 16.07 19.35 08.07B 09.30 10.07B 12.07 13.50
09.33
11.23
19.38
09.33
13.53

Tåg

18.00D
18.31D
18.38D
18.47D

16.07 19.07D 20.10
20.13

09.52
11.42
19.57
09.52
14.15
20.32
07.25 09.55 10.25 11.45 12.25 15.21 16.25 20.00 08.25B 09.55 10.25B 12.25 14.20 14.39C 16.25 19.25D 20.35
Tåg 5843 Tåg Tåg Tåg 5845 Tåg 5847 Tåg Tåg 5849 Tåg Tåg Tåg 5851
Tåg 5839

Tåg =Tåg i Bergslagen.
B=går ej 25/12 2001 och 1/1 2002.
C=går ej 3/11, 23/12, 25/12, 30/12 2001, 29/3, 31/3, 1/5, 9/5 och 19/5 2002.
D=går ej 3/11, 25/12 2001, 29/3, 31/3 och 19/5 2002.
J=går ej 25/12.

=markerad tur körs med
lågentrébuss.

Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenörer: Dalabuss: 023–220 00
Busslink: 0247–105 07

58,258,Tåg

68

Hållplatser
BORLÄNGEresecentrum
Borlänge centrum
Amsberg,korsn.RV70
Djurmo,RV70
DJURÅS jvstn
Gagnef, ICA
Gagnef jvstn
Gagnefs kyrkby
Insjön, Statoil
Insjön, Mårtas
Västannor
LEKSAND torget
06.05
Tällberg,kiosken
06.20G
RÄTTVIK resecentrum 06.45
li 70 / 270 ,Tåg ank Mora 07.40
Turnr
5804

Borlänge - Djurås - Leksand - Rättvik

måndag - fredag
Tåg
Direkt
Tåg
Direkt
06.00 06.32 06.40 07.00
07.35 07.40
08.45 09.35 09.35
06.03
06.43 07.03
07.43
08.48
09.38
09.50E
06.15
06.55 07.15
07.55
09.00
09.55
06.25 06.49 07.05 07.28 07.30 07.52 08.05 08.05 09.10 09.52 10.05
06.30
07.35
08.10
09.15
06.57
08.00
10.00
07.10
08.10
10.10
06.37
07.22
07.40
08.21 08.20 09.25
10.20
06.40 07.03 07.25
08.06 08.25 08.30
10.06 10.25
06.43
07.28
08.33 09.28
10.28
06.25 07.00 07.11 07.50
08.00 08.14 08.40 08.55 09.45 10.14 10.45
07.15 07.19 08.05G
08.22
09.10G
10.22
06.50 07.35 07.27 08.25
08.20L 08.32
09.35
10.30
07.40 08.50 07.50 09.20
09.20 08.55
10.10
10.53
5806 5854 Tåg 5808 25801 25811 Tåg 5810 5812 5814 Tåg 5802

Tåg

Tåg

K

Tåg

10.00 11.35 11.20 11.50
10.03
11.23 11.53
10.15
11.35
10.25 11.52 11.40
10.30
11.45
12.00
10.35
10.38
10.55
11.10
11.30
12.05
5816

11.50
12.06 11.53
11.56
12.14 12.10
12.22 12.25G
12.30 12.50
12.53
Tåg
5858

13.35 13.32
13.35

12.05
13.51
12.15
13.52 14.00
12.20
14.07
12.23
14.00 14.08
12.25
14.10
12.35
14.20
12.40
14.06 14.25
12.43
14.28
13.15 14.10 14.14 14.50
13.30G 14.30G 14.22
14.00
14.30
14.50
14.53
5820 5822 Tåg 5824

måndag - fredag
Tåg
Tåg Direkt Tåg
Direkt
Tåg
Direkt
Hållplatser
Anm
C
U
V
BORLÄNGE resecentrum 14.00 14.25 14.30 14.55 15.20A
15.35 15.35 16.10 16.28 16.35 17.05 17.35 17.30 18.35 18.35
14.03 14.28 14.33 14.58 15.23A
15.38 16.13 16.33
17.08
17.33
18.38
Borlänge centrum
Amsberg,korsn.RV70
15.50E
16.45E
17.45E
Djurmo, RV70
14.15 14.45 14.45 15.15 15.35A
15.55 16.30 16.50
17.25
17.50
18.55
DJURÅS jvstn
14.25 14.55 14.55 15.25 15.45A
15.52 16.10 16.38 17.00 16.52 17.30 17.52 18.00 18.52 19.00
Gagnef, ICA
15.00 15.00 15.30 15.50A
16.15 16.43 17.07
17.35
Gagnef jvstn
15.03
16.00 16.18
16.58
18.00
19.00
Gagnefs kyrkby
14.30 15.05
16.20
18.08
19.05
Insjön, Statoil
14.37 15.16 15.05 15.40 15.55A
16.30 16.50 17.15
17.40
18.20
19.15
Insjön, Mårtas
15.20
15.55 16.06 16.35
17.18 17.04
18.06 18.25 19.06 19.20
Västannor
14.40 15.23
15.43
15.58
16.38 16.53 17.22
18.28
19.23
LEKSAND torget
14.55 15.45 15.25 15.55 16.10A 16.10 16.14 16.55 17.15 17.40 17.13 17.55 18.14 18.40 19.14 19.35
Tällberg,kiosken
16.00G
16.30 16.22
17.30G
17.20
18.22
19.22 19.50
RÄTTVIK resecentrum 15.15 16.30
16.30
16.50 16.30 17.25 18.05
17.30 18.15 18.30
19.30 20.10
li 70/270,Tåg ank Mora 17.00 17.15
17.15
18.10 16.53 18.10 19.00
17.53 19.00 18.57
19.53
Turnr
5856 5828 25803 5818 25805 5860 Tåg 5830 5832 5834 Tåg 25809 Tåg 5836 Tåg 5838
A=går endast skoldagar,se sid 1.
F=tåget går endast fredagar.
U=dubbleringsbuss utgår från entrén västra porten SSAB kl 16.10
B=tåget går inte fredagar och 28/3.
G=via Östanhol.
V=går via Västra Porten 16.30.
C=linje 57 Borlänge-Djurås.
K=går till Kullsbjörken
Direkt =Direktbuss linje 258. Stannar endast i hållplatser
E=anslutning med linje 59 från Falun.
L=fortsätter till gymnasiet.
som finns angivna i linje 258:s tidtabell.

Tåg

Tåg

Tåg

19.11F 19.16B 20.35

19.33B 20.52
19.38B 21.00

19.44B 21.06
19.45F
19.56F
20.06F
20.33F
Tåg

19.52B
20.00B
20.08B
20.33B
Tåg

21.14
21.22
21.31
21.57
Tåg

=markerad tur körs med
lågentrébuss.

58,258,Tåg

Borlänge - Djurås - Leksand - Rättvik
lördag

69

Hållplatser
Anm
BORLÄNGE resecentrum
Borlänge centrum
Amsberg,korsn.RV70
Djurmo, RV70
DJURÅS jvstn
Gagnef, ICA
Gagnef jvstn
Gagnefs kyrkby
Insjön, Statoil
Insjön, Mårtas
Västannor
LEKSAND torget
Tällberg,kiosken
RÄTTVIK resecentrum
li 70/270,Tåg ank Mora
Turnr

Tåg

Tåg

Tåg

sön- och helgdag
Tåg

Tåg

Tåg

Tåg

Tåg

Tåg

Tåg

Tåg

07.35B 09.35 10.50 11.35 14.30 15.35 16.20 17.35C 20.35D 10.05 11.35 14.30 15.35 17.35 19.25 20.35 21.25G
10.53
14.33
16.23
10.08
14.33
19.28
11.05
14.45
07.52B 09.52 11.15 11.52 14.55 15.52
11.18
08.00B 10.00
12.00
16.00
15.05
11.25
15.16
08.06B 10.06
12.06 15.20 16.06
11.28
15.23
08.14B 10.14 11.45 12.14 15.35 16.14
08.22B 10.22 12.00 12.22 15.50 16.22
08.32B 10.30 12.20 12.31 16.15 16.31
08.55B 10.53 13.20 12.57 17.05 16.57
Tåg
Tåg
Tåg
5840 Tåg 5844

16.35
10.20
16.45 17.52C 20.52D 10.30 11.52
10.35
18.00C 21.00D
12.00
16.55
17.01
10.45
17.05 18.06C 21.06D
12.06
17.08
10.48
17.25 18.14C 21.14D 11.00 12.14
17.40 18.22C 21.22D 11.15 12.22
18.05 18.30C 21.31D 11.45 12.31
19.00 18.53C 21.57D 13.20 12.57
Tåg
Tåg
5846
5848 Tåg

14.45
19.45
14.55 15.52 17.52 20.15 20.52
20.18
16.00 18.00
21.00
15.05
15.16
20.30
15.20 16.06 18.06
21.06
15.23
20.33
15.35 16.14 18.14 20.45 21.14
15.50 16.22 18.22 21.00 21.22
16.15 16.31 18.30 21.20 21.31
17.05 16.57 18.53 22.00J 21.57
Tåg
5850 Tåg
5852 Tåg

21.41G
21.46G

21.52G
22.00G
22.08G
22.16G
22.39G
Tåg

Tåg =Tåg i Bergslagen

B=tåget går inte 30/3. Går även 3/11 2001 och 29/3 2002.
C=tåget går även 3/11, 23/12, 25/12 2001, 29/3, 31/3, och 19/5 2002. Tåget går inte 24/12 och 31/12 2001.
D=tåget går inte 24/12 och 31/12 2001.
G=tåget går inte 3/11, 23/12, 25/12, 30/12 2001, 29/3, 31/3, och 19/5 2002.
J=går inte juldagen

=markerad tur körs med
lågentrébuss.
Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenörer: Dalabuss: 023–220 00

59

Falun - Amsberg
måndag - fredag

Hållplatser
FALU jvstn
Falun,centrum
Korsgården vsk
Smedsbo
Vallbro
AMSBERG, korsn RV70
linje 57 ank.Vansbro
linje 58 ank .Borlänge
linje 58 ank .Leksand
Turnr

71

59

Zon

07.45
07.50
07.57
08.00
08.10

09.20
09.23
09.28
09.35
09.38
09.50

15.20
15.23
15.28
15.35
15.38
15.50

5901

10.10
10.45
5903

16.55
5909

14
14
14
14
13
13

16.05
16.07
16.13
16.20
16.23
16.40
18.15
17.10
17.40
5905

17.15
17.18
17.22
17.30
17.33
17.45
18.10
18.40
5911

Amsberg - Falun
måndag - fredag

Hållplatser
linje 58 från Borlänge
linje 58 från Leksand
linje 57 från Vansbro
AMSBERG korsn RV 70
Vallbro
Smedsbo
Korsgården vsk
Falun,centrum
FALU jvstn
Turnr

06.20
05.30
07.08
07.13
07.16
07.20
07.33B
5902

07.25
06.30
08.10
08.15
08.18
08.22
08.35B
08.45
5904

09.35
09.00
08.35
10.00
10.05
10.08
10.12
10.20B
10.33
5906

B=går via huvudentrén Falu lasarett om resande finns dit.
Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenör: Dalabuss: 023–220 00

16.28
15.45
16.45
16.49
16.51
16.55
17.02
17.15
5912

17.30
17.00
16.15
17.55
18.00
18.03
18.07
18.15
18.25
5910

60/70 Sågmyra - Bjursås - Falun
Hållplatser

Anm

C
SÅGMYRA
05.30
Bjursås, Kvarntäkt
05.45
BJURSÅS, KORSVÄGEN 05.50
Grycksbo, Liss Radio
Grycksbo, Drottningplan
06.00
Stennäset
06.07
Ö.Hamngatan
06.25
FALU jvstn
06.30
Turnr

72

Hållplatser

måndag - fredag
W
C
B
W
05.50
06.25 06.40 07.00
06.05 06.25
06.55
06.15D 06.10 06.35 06.35 07.00 07.10 07.15
06.18 06.13 06.38
07.18
06.45 07.10 07.25
06.20
06.52 07.17 07.32
06.45 07.00 07.10 07.30 07.50 07.45
06.50 06.50 07.05 07.15 07.35 08.00 07.50

6001 7001

Anm

SÅGMYRA
Bjursås, Kvarntäkt
BJURSÅS,KORSVÄGEN
Grycksbo, Liss Radio
Grycksbo, Drottningplan
Stennäset
Ö.Hamngatan
FALU jvstn
Turnr

Direkt

Direkt

W

Direkt

F
07.30

07.20
07.40
07.25 07.45 07.50 07.50
07.28 07.48 07.53
08.00
08.07
07.55 08.20 08.20 08.20
08.00 08.25 08.25 08.25

W

W
08.30
08.45
08.40 08.50 09.15
08.43
09.18
09.00
09.07
09.05 09.20 09.40
09.10 09.25 09.45

6073 26003 6005 6003 6007 7003 26005 7009 26007 6009 7011

W

10.15
09.40 10.30
09.45 10.35 11.45
09.48
11.48
10.45
10.52
10.10 11.05 12.15
10.15 11.10 12.20

måndag - fredag
W
F
12.05 13.00
12.20 13.15
12.25 13.20 14.10
14.13
12.33 13.30
12.40 13.37
12.55 13.50 14.45
13.00 13.55 14.50

26011 6015 7015 6017 6019 7019

B=går från Korsvägen via Svedjelund, Mårtsbo.
C=går Lugnetleden i Falun
D=Mårtsbo passeras ca 5 min före angiven tid från Korsvägen.
Direkt =direktbuss linje 260, går Lugnetleden - Svärdsjögatan i Falun

=markerad tur körs med lågentrébuss.

Direkt

Direkt

F

14.00 14.30
15.10
14.15 14.45 15.03
14.20 14.50 15.10 15.25
15.13
14.30 15.00
15.35
14.37 15.07
15.42
14.50 15.20 15.40 16.00
14.55 15.25 15.45 16.05

Direkt

H

15.50
15.35 16.05
15.40 16.10
15.43
16.25
16.20 16.38
16.27 16.45
16.05 16.40 16.55
16.10 16.45 17.00

6011

W

7013

Direkt

09.25
09.35
09.45
09.52
10.10
10.15
6013

Direkt

W

17.35
17.00 17.20
17.50
16.30 17.05 17.25 17.40 17.55
16.33 17.08 17.28 17.43
18.05
17.00 17.35 17.50 18.10 18.25
17.05 17.40 17.55 18.15 18.30

6021 6071 26013 6023 26015 6025 6027 7021 26017 26019 7023 6029
F=via Bjursåsskolan skoldagar.
H=angör pappersbruket.
W= linje 70 Korsvägen - Falun, går Lugnetleden – Svärdsjögatan i Falun.

Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenör: Dalabuss: 023–220 00

60/70 Sågmyra - Bjursås - Falun
Hållplatser

Anm

SÅGMYRA
Bjursås, Kvarntäkt
BJURSÅS, KORSVÄGEN
Grycksbo, Liss Radio
Grycksbo, Drottningplan
Stennäset
Ö.Hamngatan
FALU jvstn
Turnr

måndag-fredag
W
E
18.10 18.30 19.05
18.25
K 19.45
18.30 18.40 19.30 19.50
18.33 18.43 19.33
20.00
18.40
20.07
18.55 19.05 19.50 20.25
19.00 19.10 19.55 20.30
6031 6047

6033/
7025

lördag
Hållplatser

Anm

73

SÅGMYRA
Bjursås, Kvarntäkt
BJURSÅS, KORSVÄGEN
Grycksbo, Liss Radio
Grycksbo, Drottningplan
Stennäset
Ö.Hamngatan
FALU jvstn
Turnr

W

18.40
18.43

19.10
19.15

21.20
21.27
21.30
21.35

lördag
B
W
09.00 10.00
09.15
08.50 09.20 10.10 10.25
08.53
10.13 10.28
09.30
09.37
09.15 09.50 10.35 10.50
09.20 09.55 10.40 10.55
W

08.00
08.15
08.20
08.30
08.37
08.50
08.55

6035 6037 6039 6041 6043 7027 6045

6077 7029

W

D
11.35 12.25
15.35
16.20
11.50 12.40 13.10
16.40
11.55 12.45 13.15 15.45 16.25 16.45
16.28
12.05 12.55 13.25
16.55
12.12 13.02 13.32
17.02
12.25 13.15 13.45
16.50 17.15
12.30 13.20 13.50
16.55 17.20
6049 6051 6053 6075 7031

sön- och helgdag

N
19.40 01.00
19.55
20.00 01.10
01.13
20.10
20.17
20.25 01.30
20.30

7033 6059

21.05
21.10

fredag
N
E
01.00 05.50
06.05
01.10 06.10
01.13
06.20
06.27
01.30 06.40
06.45

6061

J
W
10.00
10.15
10.20 10.25
10.28
10.30
10.37
10.50 10.50
10.55 10.55

W
12.00 15.15
12.15 15.30
12.20 15.35 16.25
16.28
12.30 15.45
12.37 15.52
12.50 16.05 16.50
12.55 16.10 16.55

W
17.00
17.15
17.20 18.40
18.43
17.30
17.37
17.40 19.10
17.50 19.15

6063 7037 6065 6067 7039 6069

J,W

19.25
19.28
19.33
19.50
19.55

7043 7041

B=går från Kvarntäkt via Mårtsbo, Svedjelund till Korsvägen.
D=går via "Bjursbacken" kl 16.35 perioden 15/12 2001 - 6/4 år 2002.
E=går Lugnetleden – Svärdsjögatan i Falun.
J=går inte juldagen.
K=resande Kvarntäkt–Falun medföljer tur 6090, avg Kvarntäkt kl 19.15. Bussbyte i Korsvägen.
N=Nattaxa gäller på turerna. OBS! Se trafikdygnsinformation, sid 1. Går även 3/11, 31/12 2001 och 29/3 2002.
W= linje 70 Korsvägen - Falun, går Lugnetleden – Svärdsjögatan i Falun.
Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenör: Dalabuss: 023–220 00

=markerad tur körs med lågentrébuss.

6057

60/70 Falun - Bjursås - Sågmyra
Hållplatser

Anm

W

FALU jvstn
Ö Hamngatan
Stennäset
Grycksbo Drottningp.
Grycksbo Liss Radio
BJURSÅS,KORSV.
Bjursås,Kvarntäkt
SÅGMYRA

Direkt

05.55 05.55 06.20
05.57 05.57 06.22
06.30
06.40
06.10 06.13
06.15 06.18
06.25
07.00

Turnr

7002

Direkt

06.40 06.50
06.42 06.52
06.50
07.00H
07.10
07.10 07.15
07.20
07.25

W

Direkt

måndag - fredag
W

Direkt

07.00 07.10 07.20 07.25 08.35 09.05
07.02 07.12 07.22 07.27 08.37 09.07
07.35 08.45
07.17
07.40 07.40 08.55
07.28
09.25
07.30 07.35 08.03F07.55F 09.10F 09.35
07.40
09.40
08.25
09.20

W

W

09.15 09.30 10.00 10.15
09.17 09.32 10.02 10.17
09.40
10.25
09.45
10.30
09.35
10.20
09.40 09.55 10.25G10.40
10.30G
10.10
10.55

W

W

11.10 11.30 12.00
11.12 11.32 12.02
11.20
12.10
11.30
12.20
11.50
11.38 11.55 12.28
11.43
12.33
12.00
12.53

13.05
13.07

13.25
13.30

26002 6004 6006 26004 7004 26016 6008 7042 6010 26006 7006 6012 7050 6014 6016 7008 6018 7010

74

måndag - fredag
Hållplatser

Anm

FALU jvstn
Ö Hamngatan
Stennäset
Grycksbo Drottningp.
Grycksbo Liss Radio
BJURSÅS,KORSV.
Bjursås,Kvarntäkt
SÅGMYRA
Turnr

Direkt Direkt

13.10
13.12
13.20
13.30

W

14.00 14.30 15.00 14.55 15.15
14.02 14.32 15.02 14.57 15.17
14.10
15.05
14.20
15.20
14.50
15.17 15.35
13.38 14.30 14.55 15.30 15.30F15.40
13.43 14.35 15.03 15.35
14.10 15.00
15.45

Direkt

W

16.00 16.10 16.10 16.25
16.02 16.12 16.12 16.27
16.08 16.20
16.27
16.25 16.30
16.45
16.42B16.42 16.50
17.00
17.00

Direkt

16.50 17.05 17.30 18.15
16.52 17.07 17.32 18.17
17.00 17.15 17.40 18.25
17.20 17.50 18.30
17.10
17.15 17.45G17.58 18.45
17.20 17.50G18.03 18.50
18.05 18.25 19.05

fredag
N

W
18.40 18.45 19.20 20.35
18.42 18.47 19.22 20.37
18.55 19.30 20.45
19.00 19.35 20.50
18.55
19.00 19.10 19.40E 21.00
19.15 19.45 21.05
19.40 20.00E

21.50
21.52
21.58
22.05

00.10
00.12
00.20
00.30

22.15
22.20
22.35

00.40
00.45
01.00

6020 6022 26008 26010 6024 7012 6026 26012 6028 7016 26014 6030 6002 6032 7020 6090 6034 6036 6038

6040

B=går från Korsvägen via Svedjelund, Mårtsbo till Kvarntäkt.
W=linje 70, utgår fr hpl C vid Falu jvstn, går Svärdsjögatan - Lugnetleden.
E=bussbyte vid Bjursås korsvägen för resande mot Sågmyra.
F=går via Bjursåsskolan skoldagar.
=markerad tur körs med lågentrébuss.
G=bussbyte i korsvägen för resande mot Kvarntäkt.
Direkt =direktbuss linje 260, går Svärdsjögatan - Lugnetleden.
N=Nattaxa gäller på turerna. OBS! Se trafikdygnsinformation, sid 1. Går även 3/11, 31/12 2001 och 29/3 2002.
Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenör: Dalabuss: 023–220 00

60/70 Falun - Bjursås - Sågmyra
Hållplatser

Zon

FALU jvstn
Ö Hamngatan
Stennäset
Grycksbo, Drottningplan
Grycksbo, Liss Radio
BJURSÅS, KORSVÄGEN
Bjursås, Kvarntäkt
SÅGMYRA
Turnr

14
14
14
15
15
15
15
15

B

W

07.05 07.30
07.32
07.17
07.25
07.45
07.35 07.50
07.40
07.55

lördag
W

D
08.00
08.02
08.10
08.20

09.00
09.02
09.10
09.20

10.00
10.02
10.10
10.20

11.25 11.30 12.35 13.25 14.15
11.27 11.32 12.37 13.27 14.17
11.35 11.40 12.45 13.35 14.25
11.45
12.55 13.45 14.35
11.50
08.30 09.30 10.30 11.55 11.55 13.05 13.55 14.45
08.35 09.35
12.00
13.10 14.00 14.50
08.55 10.00 10.40 12.20
14.15 15.10

W

Anm

FALU jvstn
Ö Hamngatan
Stennäset
Grycksbo, Drottningplan
Grycksbo, Liss Radio
BJURSÅS, KORSVÄGEN
Bjursås, Kvarntäkt
SÅGMYRA
Turnr

N

15.20
15.22

17.15 18.40 00.10
17.17 18.42 00.12
18.50 00.20
19.00 00.30
15.40
17.35
15.45 15.50 17.40 19.10 00.40
15.55
19.15 00.45
16.10
19.30 01.00

6042 7022 6044 6046 6080 6050 7024 6052 6054 6056 7026 6058 7040 6060 6062

75

Hållplatser

W

J
W
11.00 11.30 13.10
11.02 11.32 13.12
11.10
13.20
11.15
13.25
11.50
11.25 11.55 13.35
11.30
13.40
11.50
13.55

sön- och helgdag
W
W
J, W
15.20 16.15 17.15 18.15 20.20
15.22 16.17 17.17 18.17 20.22
16.25 17.25 18.25
18.30
15.40 16.35 17.35
20.40
15.45 16.40 17.40 18.40 20.45
16.45
18.45
17.00
19.00

6064 7028 6066 7030 6068 7034 6070 7036

B=går via huvudentrén lasarettet 07.10, angör Kristine k:a ca 07.12. Angör ej hpl Östra Hamngatan.
D=går via "Bjursbacken" perioden 15/12 2001 - 6/4 år 2002.
J=går inte juldagen.
N=Nattaxa gäller på turerna. OBS! Se trafikdygnsinformation, sid 1. Går även 3/11, 31/12 2001 och 29/3 2002.
W=linje 70, utgår fr hpl C vid Falu jvstn, går Svärdsjögatan - Lugnetleden.
Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenör: Dalabuss: 023–220 00

=markerad tur körs med lågentrébuss.

61 Falun - Svärdsjö -Enviken - Falun
Hållplatser
FALU jvstn
Ö.Hamngatan
Danholn
Blixbo
Karlsbyheden
Kårtäkt
Bengtsheden
SVÄRDSJÖ
Östansjö,Ågsv.
Böle
Dala -Hus
Linghed,affären
ENVIKEN
Toftbyn
Österå
Falun,centrum
FALU jvstn
Turnr

05.38
05.40
05.50
05.58
06.10
06.25
06.30
6101

05.40 06.15
05.42 06.17
05.50 06.25

07.10D
07.12
07.25

09.15
09.17
09.25

05.55 06.30
06.00 06.35

07.30
07.35

09.30
09.35

06.15 06.50

07.50

09.55

06.20 06.55
06.23 06.58
06.25 07.00
06.40 07.15
06.48 07.23
07.00
07.25E 07.50
07.55
6103 6105

07.55
08.03
08.10
08.25
08.33
08.45
08.55
09.00
6107

07.35
07.43
07.55
08.10
08.15
6135

08.58
09.00
09.15
09.23
09.35
09.45
09.50
6109

10.00
10.03
10.05
10.15

6111

måndag - fredag
11.00 12.20G
11.02 12.22
11.15 12.45
11.17
11.20 12.50
11.25 12.55
11.30
11.40 13.15
13.20
11.45 13.25
11.48 13.30
11.50
11.00H 12.05
11.08H 12.13
12.25
11.30H 12.35
11.35H 12.40
3902 6113 6115

13.15G
13.17
13.45
13.47A
13.50
13.55

14.15 14.50 15.05
14.17 14.52 15.07
14.30 15.05 15.20
15.07
14.35 15.10 15.25
14.40 15.20 15.30
15.25
14.30 14.55 15.45 15.45

14.35
14.38
14.40
14.50
14.58
15.10
15.20
15.25
6117 6141 6119

15.50
15.58
16.00
16.15
16.23
16.35
16.45
16.50
6121

16.45
16.53
17.05
17.15
17.20
6175

16.05 16.15 16.30 16.43 17.15
16.07 16.17 16.32 16.45 17.17
16.20 16.30 16.45 16.58 17.30

18.20
18.22
18.30

16.25
16.30

18.35
18.40

16.50 17.05 17.35
16.55 17.10 17.40
17.00A
16.45 16.45 17.15 17.20 17.55
16.50
17.20
18.00
16.55
17.25 18.05
17.00
17.28 18.10
17.30
17.40
17.48
18.00
18.10
18.15
6173 6123 6171 6125 6127

19.00
19.05
19.08
19.10
19.25

6129

76

Hållplatser
FALU jvstn
Danholn
Karlsbyheden
Kårtäkt
SVÄRDSJÖ
Östansjö, Ågsv.
Böle
Dala -Hus
Linghed,affären
ENVIKEN
Toftbyn
Österå
Falun,centrum
FALU jvstn
Turnr

Zon
14
61
61
61
16

måndag-fredag

16
16
16

lördag

19.20
19.30
19.35
19.40
20.00

02.05G,N

07.10D

13.15G

22.05
22.10
22.15
22.30

07.20
07.25
07.35
07.50

13.45
13.50
13.55
14.10

20.05
20.08
20.10
20.25

22.35
22.38
22.40
22.50

02.35N
02.40N
02.45N
03.00N
03.05N
03.10N
03.13N
03.15N
03.25N

07.55
07.58
08.00
08.10

14.15
14.18
14.20
14.30
14.38
14.50
15.00
15.05
6147

16
16

fredag

21.40D,G

60
14
14
14

6131

6133

6137

A=går endast skoldagar, se sid 1.
D=via lasarettet, angör ej hpl Vasagatan och Kullen.
E=fortsätter till Ingarvet som linje 706.
G=går Östborn– Sundborn–Östborn

6139

söndag och helgdag

15.15
15.25
15.30
15.35
15.55

21.40D

02.05G,N

07.10D,J13.15G15.15

21.50
21.55
22.00
22.15

07.20J
07.25J
07.35J
07.50J

13.45
13.50
13.55
14.10

15.25
15.30
15.35
15.55

16.00
16.03
16.05
16.15

22.20
22.23
22.25
22.35

02.35N
02.40N
02.45N
03.00N
03.00N
03.05N
03.12N
03.15N
03.25N

07.55J
07.58J
08.00J
08.10J

14.15
14.18
14.20
14.30
14.38
14.50
15.00
15.05
6159

16.00
16.03
16.05
16.15 18.00H
18.08H

6149

6153

6155

6157

6161

21.40D
21.50
21.55
22.00
22.15
22.20
22.23
22.25
22.35

18.30H
18.35H
3910 6165

B=linje 39. Går inte 3/11, 23/12, 25/12, 30/12 2001, 29/3, 31/3, 19/5 2002.
J=går inte juldagen.
N=Nattaxa gäller på turerna. OBS! Se trafikdygnsinformation, sid 1. Går även 3/11, 31/12 2001, och 29/3 2002.
Kundservice: 020–23 24 25 Entreprenör: Dalabuss: 023–220 00

63 Falun - Enviken - Svärdsjö - Falun
Hållplatser
FALU jvstn
Ö.Hamngatan
Österå
Toftbyn
ENVIKEN
Linghed,affären
Dala-Hus
Böle
Östansjö, Ågsv.
SVÄRDSJÖ
Bengtsheden
Kårtäkt
Karlsbyheden
Blixbo
Danholn
Falugatan
FALU jvstn
Turnr

måndag - fredag

Zon
14
14
14
60
16
16
16
16
16
16
16
61
61
61
61
14
14

06.25
06.35
05.35 05.55 06.17 06.37
05.40 06.00 06.20 06.40
06.47
05.50 06.10 06.30 07.00 07.00
06.00 06.20 06.40
06.03 06.23 06.43
06.10
06.25
06.30
6302

06.30
06.45
06.50
6316

07.10
07.13

06.50
07.20
07.05 07.30 07.35
07.10 07.35 07.40
6304 6306 6300

07.10D
07.12
07.20
07.30
07.50
08.00
07.15 08.02
07.18 08.05
07.25
07.35 08.15
07.40A
07.45 08.25
07.48 08.28
07.51A
07.55C 08.35
08.20 08.50
08.25 08.55
6308 6310

09.10
09.12
09.20
09.30
09.50

6366

10.20
10.30
08.52 10.32
08.55 10.35
09.00
09.15 10.45
10.50
09.25 11.00
09.28 11.03
11.06
09.35 11.10
09.50 11.25
09.55 11.30
6312 6314

10.50
10.52
11.05
11.15
11.25
11.35
11.37
11.40

12.30
12.32
12.40
12.50
13.05
13.15
13.17
13.25

13.30
13.32
13.40
13.50
14.15
14.25
14.27
14.30

11.50 13.35 14.40
14.45
12.00 13.45 14.55
12.03 13.48 14.58
15.01
12.10G 13.55 15.05
12.45 14.10 15.20
12.50 14.15 15.25
6318 6320 6322

15.20
15.22
15.32
15.41
15.55
16.05
16.07

16.10 16.20
16.12 16.22
16.35
16.45
16.40 16.55
17.05
17.07
17.10

17.10
17.12
17.25
17.35
17.50
17.58
18.00

15.05
15.10
15.20
15.28

15.50

17.30
17.20 17.35

15.55
15.58

17.30 17.45
17.33 17.48

15.35
15.45
15.50
6346 6326

16.05
16.30
16.35
6328 6370

17.40
17.55
18.00
6330

17.55
18.10
18.15
6324 6332

77

Hållplatser
FALU jvstn
Ö.Hamngatan
Österå
Toftbyn
ENVIKEN
Linghed,affären
Dala-Hus
Böle
Östansjö,Ågsv.
SVÄRDSJÖ
Bengtsheden
Kårtäkt
Karlsbyheden
Blixbo
Danholn
Falugatan
FALU jvstn
Turnr

månd - fred

fredag

lördag

18.20
18.22
18.30
18.40
18.55 19.40 22.50N 05.30
19.03 19.48 22.55N 05.40
19.05 19.50 22.57N 05.42
19.53 23.00N 05.45
23.05N
20.00 23.10N 05.55

6334

10.10
10.12
10.20
10.30
10.45
10.55
10.57
11.00

söndag och helgdag
10.10J

19.05
19.07
19.15
19.25
19.40
19.48
19.50
19.53

22.50N
22.55N
22.57N
23.00N
23.05N
08.35 11.10 17.20 20.00 23.10N
08.10
08.20
08.22
08.25

16.55
17.05
17.07
17.10

05.30J
05.40J
05.42J
05.45J

10.12J
10.20J
10.30J
08.10J 10.45
08.20J 10.55
08.22J 10.57
08.25J 11.00

19.00B

18.05
18.07 19.02B
18.15
18.25 19.15B
16.55 18.40 19.40
17.05
19.48
17.07
19.50
17.10
19.53

05.55J 08.35J 11.10 17.20

20.00

20.10 23.20N 06.05 08.45 11.20 17.30 20.10 23.20N 06.05J 08.45J 11.20 17.30
20.13 23.23N 06.08 08.48 11.23 17.33 20.13 23.23N 06.08J 08.48J 11.23 17.33

20.10
20.13

20.20H
20.45H
20.50
6336

23.30N
23.45N
23.50N
6338

06.15H
06.40H
06.45
6340

08.55
09.10
09.15
6342

11.30G
11.55
12.00
6344

17.40
17.55
18.00
6350

20.20H
20.45H
20.50
6352

23.30N
23.45N
23.50N
6354

06.15H,J 08.55J11.30G
06.40H,J 09.10J11.55
06.45J 09.15J 12.00
6356 6358 6360

17.40
17.55
18.00
6362

20.20H
20.45H
20.50
6368 6364

A=endast skoldagar, se sid 1.
B=linje 39. Går inte 3/11, 23/12, 25/12,
30/12 2001, 29/3, 31/3, 19/5 2002.
C=anslutning till Lugnet och Haraldsboskolan i Östborn skoldagar.
D=via Lasarettet, angör inte hpl
Lasarettet/Svärdsjögatan och
Manhemsvägen
G=går Östborn-Sundborn-Östborn.
H=via lasarettsentrén, angör inte hpl
Kullen och Vasagatan.
J=går inte juldagen.
N=Går även 3/11, 31/12 2001
och 29/3 2002.
Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenör:Dalabuss: 023–220 00

64 Falun - Sundborn
måndag - fredag
Hållplatser

B

B

fredag
L

lördag

sön- o
helgd

B,D

B,N

B

B,N

B

FALU jvstn
Falugatan
Östborn
SUNDBORN

06.05
06.07
06.12
06.25

06.50
06.52
06.57
07.10

07.35
07.37
07.42
07.55

10.00
10.02
10.07
10.20

12.20
12.22
12.30
12.35

13.15
13.17
13.25
13.35

14.10
14.12
14.17
14.30

15.15
15.17
15.22
15.40

16.20
16.22
16.27
16.45

17.15
17.17
17.22
17.40

18.20
18.22
18.27
18.40

21.40
21.42
21.47
21.55

02.05
02.07
02.12
02.20

13.15
13.17
13.22
13.35

02.05
02.07
02.12
02.20

13.15
13.17
13.22
13.35

Turnr

6401

6403

6405

6407

6115

6117

6413

6415

6417

6419

6421

6133

6137

6147 6155

6159

64 Sundborn - Falun
måndag - fredag
78

Hållplatser

Zon

SUNDBORN
Östborn
Falugatan
FALU jvstn

61
61
14
14

Turnr

F

C

lördag

sön- o
helgd

C

C

06.10
06.15
06.25
06.30

06.25
06.30
06.45
06.50

07.10
07.15
07.25
07.30

07.55
08.00
08.15
08.20

10.20
10.25
10.40
10.45

12.20
12.25
12.45
12.50

14.35
14.40
14.50
14.55

15.40
15.45
16.00
16.05

16.45
16.50
17.05
17.10

17.40
17.45
18.00
18.05

18.45
18.50
19.00
19.05

11.40
11.45
11.55
12.00

11.40
11.45
11.55
12.00

6402

6404

6406

6408

6410

6318

6414

6416

6418

6420

6422

6344

6360

B=linje 61.
C=linje 63.
D=går via Falu lasarett. Angör inte hpl Kullen och Vasagatan.
F=anslutning till Haraldsboskolan och Lugnetskolan skoldagar.
L=utgår från Lugnetskolan skoldagar kl 16.15.
N=Nattaxa gäller på turerna. OBS! Se trafikdygnsinformation, sid 1. Går även 3/11, 31/12 2001 och 29/3 2002.
Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenör: Dalabuss: 023–220 00

65

Falun-AspebodaFalun
måndag - fredag

79

Hållplatser
FALU jvstn
Falugatan
Korsgården vägskälet
Aspeboda k:a
Slaggen
Vassbo
Olsbacka
Vassbo
Slaggen
Aspeboda k:a
Korsgården vägskälet
Falugatan
FALU jvstn
Turnr

Zon
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

06.45
09.45 13.15
06.47 08.07 09.47 13.17
09.50 13.20
B
B 10.00 13.35
13.38
10.05 13.42
07.15 08.20 10.10 13.47
07.20 08.25
07.25 08.30 10.15
07.30 08.35 10.20
B
07.35 08.40 10.25
07.55C 08.55 10.35 14.15
09.00 10.40 14.20

16.10
16.12
16.18
16.30
16.33
16.40
16.45

17.25
17.27
17.30
17.40
17.43
17.50
17.55

B

B

6501

6509

6503

6505

6507

17.00 18.05
17.05 18.10
6511

B=går RV 60.
C=går till Lugnetskolan skoldagar.
Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenör: Dalabuss: 023–220 00

70/270 Mora - Rättvik - Falun
måndag-fredag

80

Hållplatser
Anm
Li 170 från Älvdalen
MORA busstn
MORA jvstn
Noret,Hemköp
Färnäs
Garsås
Vikarbyn, affären
Sjurberg, majstången
RÄTTVIK resecentrum
Linje 58 ank Borlänge
Mårtanberg/RV 80
Bjursås,korsv.
Grycksbo,Liss Radio
Ö Hamngatan
FALU jvstn
Turnr

Hållplatser
Li 170 från Älvdalen
MORA busstn
MORA jvstn
Noret,Hemköp
Färnäs
Garsås
Vikarbyn, affären
Sjurberg, majstången
RÄTTVIK resecentrum
Linje 58 ank Borlänge
Mårtanberg/RV 80
Bjursås,korsv.
Grycksbo,Liss Radio
Ö Hamngatan
FALU jvstn
Turnr

N

Direkt

05.00 05.55
05.03 05.58
05.05 06.00
05.09
05.20
05.30
05.33
05.45 06.30
06.45 08.30
05.55C
06.15C
06.18
R
07.16
06.50 07.20
7001 27001

E,N

06.05
06.08
06.10
06.14
06.25
06.20 06.35
06.23 06.38
06.35 06.50
08.30 08.30
07.00
07.15
07.18
07.25E 07.45
07.50
7007 7003

månd-fred.

fred.

F

Direkt

15.25
16.25
16.28
16.33
16.36
16.50
17.00
17.03
17.15
17.25
17.40
17.43
18.10
18.15
7023

Direkt

Direkt

D

05.55 06.50 06.50
06.20 06.35 07.25 08.05
06.23 06.38 07.28 08.08
06.25 06.40 07.30 08.10
06.43 07.33 08.13
06.55 07.45 08.25
07.05 07.55 08.35
07.08 07.58 08.38
07.00 07.20 08.15 08.50
10.10 10.40
07.10 07.30 08.25 M
07.25 07.45 08.40 09.15
07.28 07.48 08.43 09.18
07.55 08.19 09.05 09.40
08.25 09.10 09.45
27013
7009 7011 7013
/7005

16.20
13.35
17.45 18.20 14.35 07.40
17.48 18.23 14.38 07.43
17.50 18.25 14.40 07.45
18.29
07.49
18.40
08.00
18.50
08.10
18.53
08.13
18.25 19.05 15.10 08.25
19.25
09.55
19.15
08.35
19.30
08.50
19.33
08.53
19.10 19.50 15.50 09.15
19.15 19.55 15.55 09.20
27009 7025 27011 7027

lördag

Direkt

Direkt

08.00
08.50
08.53
08.55

09.30
11.20

10.15
10.20
27003

09.45
10.35
10.38
10.40
10.43
10.55
11.05
11.08
11.20
13.20
11.30
11.45
11.48
12.15
12.20
7015

11.55 13.00 13.40
11.58 13.03 13.43
12.00 13.05 13.45
13.08 13.48
13.20 14.03
13.30 14.13
13.33 14.16
12.35 13.45 14.28
13.40
17.10
13.55
14.10
14.13
13.20 14.45
13.25 14.50
27005 7019 7045

sön- o helgdag
D,G,J

09.15
09.18
09.20
09.24
09.35
09.45
09.48
10.00
11.45
10.10
10.25
10.28
10.50
10.55
7029

13.45
15.15
15.18
15.20
15.24
15.35
15.45
15.48
16.00
16.10
16.25
16.28
16.50
16.55
7031

17.35
17.38
17.40
17.44
17.55
18.05
18.08
18.15
20.00
18.25
18.40
18.43
19.10
19.15
7033

09.15
09.18
09.20
09.23
09.35
09.45
09.48
10.00

13.45
15.20
15.23
15.25
15.28
15.40
15.50
15.53
16.00

16.40
17.35
17.38
17.40
17.44
17.55
18.05
18.08
18.15

10.10
10.25
10.28
10.50
10.55
7037

16.10
16.25
16.28
16.50
16.55
7039

18.25
18.40
18.43
19.10
19.15
7043

Direkt =Direktbuss linje 270. Stannar endast i hållplatser som finns angivna i linje 270:s tidtabell.

18.25
18.28
18.30

19.00
20.35
19.10
19.25
19.28
19.50
19.55
7041

14.30 15.00
15.10
15.25
15.28
15.15 15.55
15.20 16.00
27007 7047

13.35
15.15
15.18
15.20
15.24
15.35
15.45
15.48
16.05
17.25
M
16.30
16.33
17.00
17.05
7021

A=går endast skoldagar, se sid 1.
C=går via Mårtsbo.
D=går som direktbuss 270 Mora-Rättvik.
E=stannar för avstigning vid Bjursås
korsväg. Angör ej Falu jvstn, fortsätter
från Ö.Hamngatan till Källviken.
F=via Mora lasarett.
G=går via Stennäset.
J=går inte juldagen.
M=går gamla vägen genom Mårtanberg.
N=går Åsgatan i Falun.
R=går via Falu lasarett, huvudentrén.

=markerad tur körs med
lågentrébuss.
Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenör: Dalabuss : 023–220 00
0250–283 00

70/270 Falun - Rättvik - Mora
måndag-fredag

81

Hållplatser
Anm
FALU jvstn
Ö. Hamngatan
Grycksbo,Liss Radio
Bjursås, korsv.
Mårtanberg/RV 80
Linje 58 från Borlänge
RÄTTVIK resecentrum
Sjurberg,Stiftsgården
Vikarbyn, affären
Garsås
Färnäs
Noret,Hemköp
MORA jvstn
MORA,busstn
Li 170 ank Älvdalen
Turnr

K

G

05.55
05.57
06.10
06.15
06.25

05.43
06.05
06.15
06.20
07.55
10801

07.00 07.25 08.25
07.02 07.27 08.27
B
B 08.45
07.30 07.55 08.50
07.40 08.07 09.00
06.00 07.00
06.50 07.00 08.05 08.30 09.25
06.52 07.02 08.07 08.32
06.58 07.08 08.13 08.38
07.05 07.15 08.20 08.45
07.25 08.30 08.55
07.18F
08.33F 08.58F
07.30
08.40 09.10
07.40 08.00 08.50 09.20
08.45D 08.45D 09.25 09.50
7002 7046 7004 7042 7048

månd - fred
Hållplatser

Anm

FALU jvstn
Ö. Hamngatan
Grycksbo,Liss Radio
Bjursås, korsv.
Mårtanberg/RV 80
Linje 58 från Borlänge
RÄTTVIK resecentrum
Sjurberg,Stiftsgården
Vikarbyn, affären
Garsås
Färnäs
Noret,Hemköp
MORA jvstn
MORA,busstn
Li 170 ank Älvdalen
Turnr

fredag
Direkt

17.15
17.17
17.35
17.40
M
17.05
18.15
18.17
18.23
18.30
18.40
18.43
18.50
19.00

18.40 12.15
18.42 12.17
18.55
19.00
19.10
11.20
19.35 13.00
19.37
19.43
19.50
20.00
20.03 13.21
20.15 13.30
20.20 13.35
21.15L 15.20
7018 7020 27014

Direkt

Direkt

Direkt

08.45 09.15 10.00
08.47 09.17 10.02
09.35 10.20
09.40 10.25
M 10.35
07.40
09.35 10.15 11.00
10.17
10.23
10.32
10.42
10.00 10.45
10.05 10.50
10.10 11.00
11.45
27004 7006 7050

10.40 11.30 13.05
10.42 11.32 13.07
11.50 13.25
11.55 13.30
12.05 13.40
10.00
11.50
11.30 12.30 14.05
12.32 14.07
12.38 14.13
12.45 14.20
12.55 14.30
11.50 12.58 14.33
11.55 13.05 14.40
12.05 13.15 14.50
14.10 16.00
27006 7008 7010

13.40 15.15 15.50
13.42 15.17 15.52
15.35
15.40
15.50
11.50 14.00 14.55
14.30 16.15 16.40
16.17
16.23
16.32
16.42
14.51 16.45 17.05
15.00 16.50 17.10
15.05 17.00 17.15
16.00
27008 7012 27010

lördag
T

G

07.30
07.32
07.45
07.50
08.00
18.35
20.10
20.12
20.17
20.25
20.35
20.38
20.40
20.45
21.15L
7044

sön- o helgdag

08.20
08.22
08.28
08.37
08.47
08.50
08.55
09.05
7022

11.30 15.20
11.32 15.22
11.50 15.40
11.55 15.45
12.05 15.55
10.50 14.30
12.30 16.20
12.32 16.22
12.38 16.28
12.47 16.37
12.57 16.47
13.00F 16.50
13.10 16.55
13.20 17.05
14.05 17.55
7024 7026

G

17.15
17.17
17.35
17.40
17.50
16.20
18.15
18.17
18.23
18.32
18.42
18.45
18.50
19.00
7040

11.30
11.32
11.50
11.55
12.05
10.05
12.30
12.32
12.38
12.47
12.57
13.00
13.05
13.15
14.05
7028

15.20
15.22
15.40
15.45
15.55
14.30
16.20
16.22
16.28
16.37
16.47
16.50
16.55
17.05

17.15
17.17
17.35
17.40
17.50

J

20.20
20.22
20.40
20.45
20.55
19.25
18.15 21.20
18.17 21.22
18.23 21.28
18.32 21.37
18.42 21.47
18.45 21.50
18.50 21.55
19.00 22.00
19.45 D22.40
7030 7034 7036

Direkt

N

Direkt

16.15 16.25 16.45
16.17 16.27 16.47
16.45
16.50
17.00
15.35 15.35
17.05 17.25 17.35
17.27
17.33
17.40
17.50
17.53 18.00
18.00 18.05
18.10 18.10
18.45D 18.45D
7038 7016 27012

A=går endast skoldagar, se sid 1.
B=angör ej Liss Radio, går via Drottningplan.
D=linje 95.
F=via Mora lasarett om resande finns dit.
G=går via Stennäset.
J=går inte juldagen.
K=linje 108.
L=går endast fredagar.
Direkt =Direktbuss linje 270. Stannar
endast i hållplatser som finns
angivna i linje 270:s tidtabell.
M=går gamla vägen genom Mårtanberg.
N=går Åsgatan i Falun.
T=går inte 2/11, 28/12 2001, 4/1, 1/3,
5/4, 10/5 2002. Går även 28/3, 8/5 2001.

=markerad tur körs med
lågentrébuss.

71

Sörboda - Furudal - Rättvik
måndag - fredag

Hållplatser

82

Turnr

A

Zon

17
SÖRBODA
17
Norrboda
17
Sunnanhed
17
Östanvik
FURUDAL jvstn 17
FURUDAL jvstn 17
17
Arvet
17
Dalbyn
35
Gulleråsen
35
Kärvsåsen
35
Boda
35
Ovanmyra
35
Solberga
19
Ingels
N Gärdsjö
19
RÄTTVIK resecentrum 19
Tåg avgår

fred.

05.35
05.37
05.40
05.45
05.50
05.55
05.57
06.00
06.05
06.06
06.20
06.28

06.25
06.27
06.30
06.35
06.40
06.45
06.47
06.50
06.55
06.56
07.20
07.27

06.50
06.52
06.53
06.55
07.10
07.10
07.12
07.15
07.23
07.28
07.35
07.37
07.40
07.45
07.46
08.05
08.33

lördag

sön- o helgdag

B

07.30
07.32
07.35
07.40
07.50

11.15
11.17
11.20
11.25
11.35
07.55
07.57
08.00
08.05
08.10
08.15
08.17
08.20
08.25
08.26
08.50
09.31

7101 7105 7103 7107 7109

12.50
12.52
12.55
13.05
13.10
13.15
13.17
13.20
13.25
13.26
13.45

14.30
14.32
14.35
14.45
14.50
14.55
14.57
15.00
15.05
15.06
15.20
15.31

15.15
15.17
15.20
15.30
15.35
15.40
15.42
15.45
15.50
15.51
16.05

16.50
16.52
16.55
17.00
17.05
17.15
17.17
17.20
17.25
17.30
17.35
17.37
17.40
17.45
17.46
18.10
18.31

17.45
17.47
17.50
17.55
18.00
18.15
18.17
18.20
18.25
18.30
18.35
18.37
18.40
18.45
18.46
19.00
20.38

J
07.15
07.17
07.20
07.25
07.35
07.35
07.37
07.40
07.45
07.50
07.55
07.57
08.00
08.05
08.06
08.20
09.31

14.20 14.20
F

F

14.45
14.50
14.55
14.57
15.00
15.05
15.06
15.20
15.32

14.45
14.50
14.55
14.57
15.00
15.05
15.06
15.20
15.32

17.15
17.17
17.20
17.25
17.35
17.35
17.37
17.40
17.45
17.50
17.55
17.57
18.00
18.05
18.06
18.20
18.31C

7104 7111 7113 7127 7115 7125 7117 7119 7121 7123

A=går endast skoldagar, se sid 1.
B=går inte 2/11, 28/12 2001, 4/1,1/3, 5/4,10/5 2002. Går även 28/3, 8/5.
C=tåget går inte 3/11, 25/12 2001, 29/3, 31/3 och 19/5 2002.
F=går via Sörboda mot Rättvik.
J=går inte juldagen.
=markerad tur körs med lågentrébuss.

Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenör: Dalabuss: 0250–283 00

71

Rättvik - Furudal - Sörboda
måndag - fredag

Hållplatser

83

Tåg ankommer
RÄTTVIK resecentrum
N Gärdsjö
Ingels
Solberga
Ovanmyra
Boda
Kärvsåsen
Gulleråsen
Dalbyn
Arvet
FURUDAL jvstn
FURUDAL jvstn
Östanvik
Sunnanhed
Norrboda
SÖRBODA
Turnr

må,ti,on
A

10.29
05.45 06.50 10.35
10.40
10.45
05.53 06.58 10.47
07.05 10.50
06.00 07.10 10.55
06.03 07.15 11.00
06.08 07.20 11.05
06.10 07.25
F
06.12 07.30
F
06.20 07.50 11.35

måndag - fredag
14.29
14.35
14.40
14.50
14.52
14.55
15.00
15.05
15.10
15.12
15.15
15.30

7108 7102 7104 7106 7110

sön- o helgdag

A

12.29
12.50
12.55
13.05
13.07
13.10
13.15
13.20
13.25
13.27
13.30
13.45
14.25
14.30
14.35
14.40
14.45

lördag

15.15
15.20
15.25
15.30
15.35

15.40
15.45
15.55
15.57
16.00
16.05
16.10
16.15
16.17
16.20
16.30
16.30
16.35
16.40
16.45
16.50

7112 7114 7116

16.29 17.29
16.40 18.25
16.45 18.30
16.55 18.35
16.57 18.37
17.00 18.40
17.05 18.45
17.10 18.50
17.15 18.55
17.17 18.57
17.20 19.00
17.30 19.15
17.30B
17.35B
17.40B
17.42B
17.45B

12.30
06.40 13.30
13.35
13.40
06.48 13.42
13.45
06.55 13.50
07.00 13.55
07.05 14.00
F 14.02
F 14.05
07.35 14.15
14.20
14.25
14.30
14.32
14.35

7118 7120 7122 7124

A=går endast skoldagar, se sid 1.
B=går endast fredagar. Går inte 2/11, 28/12 2001, 4/1,1/3, 5/4,10/5 2002. Går även 28/3, 8/5.
F=går via Sörboda till Furudal.
J=går inte juldagen.
=markerad tur körs med lågentrébuss.
Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenör: Dalabuss: 0250–283 00

12.30
13.30
13.35
13.40
13.42
13.45
13.50
13.55
14.00
14.02
14.05
14.15
14.20
14.25
14.30
14.32
14.35

J
16.30
16.35
16.40
16.45
16.47
16.50
16.55
17.00
17.05
F
F
17.35

7126 7128

72

72

Röjeråsen - Rättvik

Rättvik - Röjeråsen
måndag - fredag

måndag - fredag
Hållplatser

Anm

RÖJERÅSEN
Västbjörka
Öja
VIKARBYN, affären
Hjortgårdsområdet
Vikarby Strand
Sjurberg
RÄTTVIK resecentrum
Turnr

06.25
06.28
06.33
06.35
06.37
06.39
06.45

A
07.45
07.48
07.50
07.55
07.57
07.59
08.02
08.20

Hållplatser
13.15 16.00 17.35
13.18 16.03 17.38
13.25 16.10 17.45
Över Över
Backa Backa 17.47
17.50
13.50 16.45 17.55

7201 7203 7205

7211

A=går endast skoldagar, se sid 1.
Övrig trafik på sträckan Rättvik - Vikarbyn, se linje 70.
84

73

Zon 19

A

RÄTTVIK resecentrum
Sjurberg
Vikarby Strand
Hjortgårdsområdet
VIKARBYN,affären
Öja
Västbjörka
RÖJERÅSEN

07.25 12.50 14.20 15.35 17.15
12.53 Över 15.38 17.18
12.55 Backa 15.40 17.20
15.42 17.22
07.33 13.00 14.40 15.50 17.25
13.03 14.43 15.53
07.37 13.05 14.45 15.55 17.30
07.45 13.15 14.50 16.00 17.35

Turnr

7202 7204 7206 7210 7212

7213

A=går endast skoldagar, se sid 1.
B=fortsätter till Stumsnäs om resande finns dit.

Stumsnäs - Rättvik

73

Rättvik - Stumsnäs

måndag - fredag
Hållplatser

Anm

A

C

STUMSNÄS
07.45
Ickholmen
07.50
Vikarbyn,affären
07.55
13.25
Nittsjö, vägskäl
07.50 13.30
Västberg
Över 07.55 13.35
Sjurberg 07.57 13.37
Sätra
Backa
08.00 13.40
RÄTTVIK resecentrum 08.20 08.20 13.50
Turnr

C

16.10
16.15
16.20
16.22
16.25
16.40

7301 7303 7205 7211

A=går endast skoldagar, se sid 1.
C=linje 72.

B

måndag - fredag
Zon 19

Hållplatser
RÄTTVIK resecentrum
Backa
Sätra
Västberg
Nittsjö, vägskäl
Vikarbyn,affären
Ickholmen
STUMSNÄS

Turnr

C

05.55 07.35 14.20
06.00 07.43 14.30
06.02 07.45 14.32
07.55
06.05B 07.50 14.35
14.40
06.33B
15.00E
15.10E

15.35
15.45
15.47
15.51
15.55
16.00
16.05E
16.15E

7302 7306 7206

7310

B=går via Röjeråsen till Vikarbyn.
C=linje 72.
E=endast om resande finns dit.
Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenör: Dalabuss: 0250–283 00

74

Rättvik - Gärdebyn - Söderås Västgärde - Utby - Rättvik

Hållplatser

Zon 19

85

RÄTTVIK resecentrum
Ågatan
Vålsveden
Lerdal,Byggmästargränd
Gärdebygården
Bäck
Söderås, affären
Östergrav
Utanåker
Västgärde
Utby södra
Gärdebygården
Lerdal,Byggmästargränd
Vålsveden
Ågatan
RÄTTVIK resecentrum
Turnr

måndag - fredag
07.05

07.10
07.14
07.15
07.17
07.20
07.22
07.24
07.27
07.30
07.40

09.35 12.50
07.40A 09.36
12.53
A
07.41 09.37 12.54
07.43A 09.39 12.56
07.45A 09.41 12.58
07.49A 09.45 13.02
07.50A 09.46 13.03
07.51A 09.47 13.04
07.53A 09.50 13.10
07.55A 09.52 13.12
07.58A 09.54 13.14
08.02A 09.57 13.17

lördag

14.20 15.35
14.23
14.24
14.26
14.28
14.35
14.36
14.37
14.40
14.42
14.44
14.47

15.38
15.39
15.41
15.43
15.50
15.51
15.52
15.55
15.57
15.59
16.02

10.01 13.26 14.56 16.11
08.25A 10.05 13.30 15.00 16.15
7401 7403 7405 7407 7409 7411

A=går endast skoldagar, se sid 1.
Övrig trafik på sträckan Rättvik - Söderås, se linje 70.
Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenör: Dalabuss: 0250–283 00

09.15 12.30
09.16
12.33
09.17 12.34
09.19 12.36
09.21 12.38
09.25 12.40
09.26 12.41
09.27 12.42
09.30 12.45
09.32 12.47
09.34 12.49
09.37 12.52
09.40
12.56
09.50 13.00
7413 7415

77

Mjuka Linjen i Rättvik
Järnvägsstationen–Lerdal–Gärdebyn–
Centrum–Hedslund–Järnvägsstationen

Hållplatser

zon 19

86

Rättvik resecentrum
Vårdcentralen
Centrum
Siljansvägen
Offerbacken
Gettorget
Lustiggården
Vålsveden
Hvilan
Centrum, Apoteket
Vårdcentralen
Hedslund
Björken
Enådal
Vårdcentralen
Centrum
Rättvik resecentrum
Kyrkan
Turnr

måndag - fredag
09.00
09.01
09.02
09.05
09.08
09.10
09.15
09.20
09.23
09.25
09.30
09.35
09.37
09.40
09.42
09.43
09.45

10.00
10.01
10.02
10.05
10.08
10.10
10.15
10.20
10.23
10.25
10.30
10.35
10.37
10.40
10.42
10.43
10.45
10.50B

11.00
11.01
11.02
11.05
11.08
11.10
11.15
11.20
11.23
11.25
11.30
11.35
11.37
11.40
11.42
11.43
11.45
11.50B

12.00
12.01
12.02
12.05
12.08
12.10
12.15
12.20
12.23
12.25
12.30
12.35
12.37
12.40
12.42
12.43
12.45

13.00
13.01
13.02
13.05
13.08
13.10
13.15
13.20
13.23
13.25
13.30
13.35
13.37
13.40
13.42
13.43
13.45

14.00
14.01
14.02
14.05
14.08
14.10
14.15
14.20
14.23
14.25
14.30
14.35
14.37
14.40
14.42
14.43
14.45

14.45
14.46
14.47
14.50
14.53
14.55
15.00
15.05
15.08
15.10
15.15
15.20
15.22
15.25
15.27
15.28
15.30

7701

7702

7703

7704

7705

7706

7707

Under vintersäsongen går bussen via slalombacken om resande finns dit.
B=går perioderna 20/8 – 28/9, 2/5 – 14/6.
Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenör: Dalabuss: 0250–283 00

81

Djurås - Djura - Leksand
måndag-fredag
A
A
A

87

Zon
Hållplatser
A
22
DJURÅS jvstn
10.30
DJURÅS Konsum 22
10.32
DJURÅS vårdcent. 22
10.35
22
Flottbron
10.41
22
Västerfors
10.45
21
Grådakorset
21
Djura
10.55
21 07.08 11.00
Hedby
21 07.15 11.05
Djura
21 07.20 11.10
Rälta
21 07.30 11.20
Styrsjöbo
Heden,majstången 21 07.34 11.24
Sammilsdalsskolan 21 07.45
LEKSAND torget 21
11.28
21
Vårdcentralen
E
E
21 07.50 11.30
LEKSAND jvstn
Turnr
8102 8104
A=går endast skoldagar, se sid 1.
B=inväntar linje 58 från Insjön.

83

16.10A 16.40
16.12A 16.42
16.15A
16.18A
16.30
16.35
16.40
16.45
16.50

16.15B
16.20
13.05 14.35 16.25
13.10 14.40 16.30
13.15 14.45
13.25
13.29 14.55
17.00
13.33 15.02
E
13.35 15.05
8106 8110 8108

16.45
16.48
16.55
16.55
17.00
17.10

17.07

17.18

17.10
8112

17.20
8116

81

Leksand - Djura - Djurås

måndag-fredag
Hållplatser Anm
A
A,C
A
Vårdcentralen
08.55 12.25
LEKSAND jvstn
06.10
07.15 09.00 12.30
Sammilsdalsskolan
12.35
LEKSAND torget
06.12
07.17 09.02 12.37
Heden, majstången 06.15
07.22 09.05 12.42
Styrsjöbo
E
E
Rälta
06.25
07.32 09.15 12.53
Djura
06.30
07.37 09.20 12.58
Hedby
07.45
13.05
Djura
06.30
07.50 09.20 13.10
Grådakorset
07.55
Västerfors
06.35 07.35
09.25
Flottbron
06.38 07.38
09.28
DJURÅS vårdcentral
09.50
DJURÅS Konsum
E
DJURÅS jvstn
06.50 08.05
09.45
Turnr 8101 8109 8103 8105 8107
C=fortsätter från Gråda till Insjöns skola.
E=endast om resande finns dit.

A
13.55
14.00
14.05
14.07
14.12

15.25
15.30
15.35
15.37
15.42
E
14.25 15.50
14.30 16.00
14.35
14.40

8111

8113

Leksand - N.Lindberg - Leksand
måndag-fredag
Zon

Hållplatser
LEKSAND jvstn
Vårdcentralen
Leksboda
Sjugare
Torrberg
Norr Lindberg
Torrberg
Sjugare
Leksboda
Vårdcentralen
LEKSAND jvstn
Turnr

21
21
20
20
20
20
20
20
20
21
21

A

A

Sidan rättad 2001-08-22
A

13.00G 14.45G 15.30G 16.30G
13.07 14.52 15.37 16.37
07.55 13.13 15.00
08.15 13.20 15.05
07.00 07.55
15.45 16.40
07.10 08.05
13.30 15.15 15.55 16.50
13.38 15.23
07.20 08.15
16.05 17.00
07.25 08.20
E
E
16.10 17.05
07.35 08.30
14.00 15.45 16.15 17.10
07.45 08.40
14.10 15.55 16.20 17.15
06.50 07.40

8314

8308

8316

8310

8304

8312

8302

Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenör: Busslink: 0247–105 07

A=går endast skoldagar, se sid 1.
E=endast om resande finns dit.
G=går via Leksands gymnasium skoldagar.

84

Leksand–Siljansnäs–Leksand

Hållplatser

88

Vårdcentralen
Tåg ankommer
LEKSAND jvstn
Sammilsdalsskolan
LEKSAND torget
Grytnäs
Tasbäck
SILJANSNÄS kiosken
SILJANSNÄS Äreporten
Hjulbäck
Alvik
SILJANSNÄS Äreporten
SILJANSNÄS kiosken
Tasbäck
Grytnäs
Sammilsdalsskolan
LEKSAND torget
LEKSAND jvstn
Tåg avgår
Vårdcentralen
Turnr
A=går endast skoldagar, se sid 1.
B=måndag,onsdag,fredag.
C=tisdag, torsdag.
D=går via Fornby till Siljansnäs.
F=går end. månd, onsd.
H=går end. tisd, torsd, fred.

05.35
05.38
05.45

05.50
06.00
06.05
06.07
06.15
06.30
06.35
06.44

måndag - fredag
A
H
F
08.27 12.37 14.07 15.17 15.17 16.17
08.13 12.13
16.13 17.12
06.42 07.45 08.30 12.40 14.10 15.20 15.20 16.20 17.20
12.45A 14.15 15.25A 15.23A 16.25A
06.45 07.48 08.33 12.48 14.18 15.28 15.28 16.28 17.23
06.55 07.55 08.40 12.55 14.27 15.45 15.45 16.37 17.30
08.00
13.00 14.30 15.47
16.39 17.32
08.08
13.10 14.38 16.00
16.47 17.40
13.13
16.03 16.00 16.50 17.45
07.00A 08.25A 08.50C 13.25C,D
16.15 16.10 16.58
07.00 08.05A 08.45B 13.25B 15.05 16.35 15.50 17.15 17.55
07.10 08.10 08.55 13.45
16.20 16.20 17.06
07.15 08.15 09.00 13.50
16.25
07.17 08.18 09.03 13.53
16.27
07.25 08.25 09.10 14.00 15.10 16.40 16.35 17.20 18.00
07.30A 08.30A
07.35 08.35 09.20 14.10 15.20 16.50 16.45 17.35 18.07
07.40 08.40 09.25 14.15 15.25 16.55 16.50 17.40 18.10
07.46 08.49 09.47
15.47
17.47 18.47
07.43 08.43 09.28 14.18 15.28 16.58 16.53

18.13
18.20
18.23
18.30
18.32
18.40
18.45
18.55

19.00
19.07
19.10

8401 8403 8405 8407 8409 8411 8413 8413 8415 8417 8419
Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenör: Busslink: 0247–105 07

85

Leksand - Rönnäs - Leksand
måndag - fredag

89

Hållplatser Zon 21
LEKSAND torget 06.00
Sammilsdalsskolan
Vårdcentralen
Tåg ankommer
LEKSAND jvstn 06.02
Tibble
06.05
Ullvi
06.08
Romma
06.13
RÖNNÄS
06.20
Kilen
RÖNNÄS
06.20
Romma
06.25
Ullvi
06.28
Tibble
06.30
LEKSAND jvstn 06.38
Tåg avgår
06.44
Vårdcentralen
LEKSAND torget 06.40
Sammilsdalsskolan
Turnr
8517

D

07.08
07.25
07.30
07.35
07.37
07.50

A
08.45 12.50 14.15 15.30 16.20 17.20
12.55A 14.20A 15.35 16.23A
08.47 12.58 14.23 15.38 16.26
08.13 12.13 14.13
16.13 17.12
08.50 12.59 14.24 15.40 16.30 17.25
08.55 13.01 14.26 15.45 16.35 17.30
08.58 13.05 14.29 15.48 16.38 17.33
09.05 13.10 14.35 15.55 16.45 17.40
09.15 13.20 14.45 16.05 16.50 17.45
15.00 16.20E 17.05
09.15 13.20
17.45
09.20 13.25 15.05 16.35 17.10 17.50
09.25 13.30 15.10 16.38 17.13 17.53
09.27 13.32 15.12 16.40 17.15 17.55
09.38 13.40 15.25 16.55 17.30 18.00
09.47 13.47 15.47
17.47 18.47
09.39 13.41 15.26
09.40 13.50 15.30 17.00 17.35 18.05

07.52
07.58A
8501 8504 8506 8507 8513

8519 8515

A=går endast skoldagar, se sid 1.
D=utgår från Almbergsbjörken 7.03 skoldagar.
E=fortsätter till Almbergsbjörken skoldagar.

Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenör: Busslink: 0247–105 07

Malung
92 Vansbro – Kättbo - Mora
Hållplatser

Zon

MALUNG jvstn 27
VANSBRO jvstn 25
Öje,centrumhuset 26
31
Johannisholm
31
Gävunda
31
Kättbo
57
Siljansfors
33
Vika södra
33
MORA busstn
33
Mora lasarett
Turnr

månd
H
06.30

07.05
07.11
07.20
07.40
07.50
9200

må-fr ons, fred
C
06.30
08.40
06.45
06.55
09.13
07.05 09.20
07.11 09.25
07.20 09.33
07.40 09.50
07.50 10.00
9202 9214/06

måndag - fredag
08.45 11.45 16.15
09.00
09.10
09.13
09.20
09.25
09.33
09.50
10.00
9206

90

92 Mora - Kättbo –
månd- fred
Hållplatser, Anm
Mora lasarett
MORA busstn
Vika södra
Siljansfors
Kättbo
Gävunda
Johannisholm
Öje,centrumhuset
VANSBRO jvstn
MALUNG jvstn
Turnr

B
06.45
06.53
06.58
07.10

12.00 16.35
12.10 16.45

17.40
17.50

12.15
12.20
12.28
12.45

16.55
17.00
17.08
17.20

17.55
18.05
18.10
18.25

9208

9210

9212

Vansbro
Malung

måndag mån-tors

fredag

B
06.45
06.53
06.58
07.10

07.15
07.35

12.16E
12.30
12.38
12.45
12.55
13.00
13.05
13.15

12.50
13.05
13.15
13.20
13.30
13.40
13.45
13.55

13.35

14.15

9205

9209

07.45H
07.50
9201

9203

sön-o helgdag
D
17.25

onsdag, fredag
G
13.35
14.00
14.08
14.13
14.23
14.35

måndag-fredag sön- o helgdag
D
16.15
16.30
16.38
16.45
16.52
F
17.00
17.10

16.10
16.18
16.22
16.32
16.36
16.45

B=linje 109 Mora - Kättbo.
C=bussbyte i Gävunda.
D=går inte 28/10, 3/11, 23/12 2001 –1/1, 24/2,
29/3, 31/3, 1/4, 1/5, 9/5, 19/5 2002.
E=tätortslinje 501. Byte vid Mora busstn.
F=via Gävunda med linje 109 om resande finns.
G=linje 95 Mora - Kättbo. Bussbyte i Kättbo.
H=Går inte 29/10 2001, 25/2, 2/4, 2002.
Går även 2/5 och 21/5.Bussbyte i Kättbo.

15.10
9211

17.35

17.10

9213

9215

Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenör: Busslink: 0280–135 45

94

Äppelbo - Vansbro - Nås
måndag - fredag

Hållplatser

Anm

91

OPSAHEDEN
Äppelbo,Ovanheden
Rågsveden
VANSBRO jvstn
VANSBRO jvstn
Vansbro vårdcentral
Skamhed
Hulån
Skålö
Nordanåker
Uppsälje
Dala-Järna centrum
Emaus
Noret
Snöbyn
Högosta
NÅS
Turnr

A
A
06.10
06.15
06.18
06.30
05.30 06.45 06.55 07.05
E
07.00
07.05

C
07.25
07.30
07.40
07.55

07.15
07.10
G
07.13 07.23
07.18

05.45 07.05
06.00 07.15
9401

9403

9405

9407

A,F

A,F

A,F

A
15.55
16.00
16.04
16.15

08.00 11.45 13.20 14.00 14.00 15.30 15.30 15.30 16.15
08.05
16.00
14.05
15.40
15.40 16.20
15.45
16.25
14.15
15.45
14.20
15.50 16.28
12.00 13.30
14.10
15.40
G
G
14.25
G
15.50
G
15.55 16.30
13.43 14.28 14.23
16.00
13.48 14.33
16.05
14.30
16.10
12.15
15.55
16.35
12.30
14.35 16.10H
16.50

07.07
05.35 06.55

A

5713

9411

A=går endast skoldagar. Se sid 1.
C= linje 57.
E=går till vårdcentralen om resande finns dit. Ankommer ca 06.35.
F=via skolterminalen i Vansbro 15.35.
G=angör ej centrumhållplatsen. Angör endast hpl brandstationen.
H=fortsätter till Utanhed om resande finns dit.

9413

9415

9417

9419

9423

9425

9427

9431

Se även linje 57
Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenör:Linjebuss: 0281–101 05

C

C
16.35
16.45
16.50
17.05
16.15 17.05
16.18 17.10
16.22 17.15
17.17
16.30 17.20
16.33 17.22
16.38 17.25
16.45 17.40

9433

5723

5715

94

Nås - Vansbro - Äppelbo
måndag - fredag

Hållplatser

Anm

92

NÅS
Högosta
Snöbyn
Noret
Emaus
Dala-Järna centrum
Uppsälje
Nordanåker
Skålö
Hulån
Skamhed
Vansbro vårdcentral
VANSBRO jvstn
VANSBRO jvstn
Rågsveden
Äppelbo, Ovanheden
OPSAHEDEN
Turnr

A

A
H

06.00

07.20 07.20
07.30
07.25

06.05
07.20
06.10
06.15

07.35

06.17 07.30
07.35
06.20
07.40
06.25 07.45 07.45
06.30
06.40 08.00 08.00

A
12.30

14.35
14.45

12.35
12.45
07.30 07.23 12.50
07.35
G
12.55 14.25
07.35
07.37
12.57 14.27
13.00 14.30
07.40
07.45
13.05 14.35
13.10
08.00 08.00 13.15 14.40

05.45
05.55
06.00
06.10
9412

9402

9404

9406

9422

9410

9414

A

9416

16.50 17.45
17.55
16.57

14.35
14.40
14.50
G
14.50

16.30 17.05
16.35
18.05
17.08

14.55
14.58

17.12
17.15

15.00
15.05 15.05
15.30A
15.40A
15.45A
15.55A

16.15
16.20
16.25
16.35

9418

9424 9426

9420

16.50 17.25 18.25

9428

A=går endast skoldagar. Se sid 1.
G=angör inte centrumhållplatsen. Angör endast hpl brandstationen.
H=utgår från Utanhed 07.15.

Se även linje 57.
Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenör:Linjebuss: 0281–101 05

9430

95

(Sälenfjällen - Sälens by - )
Fiskarheden -Venjan - Mora
måndag-fredag

Hållplatser

Anm

93

STÖTEN hotellet
Rörbäcksnäs
Hundfjället hotellet
Tandådalen receptionen
Högfjällshotellet
Lindvallen,Snöcentret
SÄLEN centrum
Transtrand
Fiskarheden
Kläppen
Lima
Limedsforsen
VENJAN
Evertsberg
ÄLVDALEN busstn
MORA busstn
MORA jvstn
Tåg avgår
Turnr

K

lördag

Mora - Venjan - Fiskarheden
(- Sälens by - Sälenfjällen)

sön- o helgdag

K

D,K
11.45

08.25
08.30
08.40
08.50
05.55 09.00
06.00 09.05
06.05 09.10
09.13
09.25
09.30
09.55
06.35
06.50
07.25 10.45
07.30 10.50
08.03 11.07

08.25
08.30
08.40
08.50
09.00
09.05
09.10
09.13
09.25
09.30
09.55

12.05
12.10
12.20
12.30
12.40
12.45
12.50
12.53
13.05
13.10
13.35

10.45
10.50
11.03

14.25
14.30
15.03

9502

9506

9508

9504

95
Hållplatser

Zon

MORA busstn
Tåg ankommer
MORA jvstn
Långlet
Oxberg
ÄLVDALEN busstn
Evertsberg
VENJAN
Limedsforsen
Lima
Kläppen
Fiskarheden
Transtrand
SÄLEN centrum
Lindvallen,Snöcentret
Högfjällshotellet
Tandådalen recept.
Hundfjället hotellet
Rörbäcksnäs
STÖTEN hotellet
Turnr

97

Malung -Västra Fors - Malung

Zon 27
Hållplatser
Malungs gymnasium
MALUNG jvstn
Idbäck skolan
Västra Fors, dammen
Malungsfors Konsum
Västra Fors, dammen
Idbäck skolan
MALUNG jvstn
Malungs gymnasium
Turnr

måndag - fredag

06.05
06.10
06.15
06.25
9702

A=går endast skoldagar, se sid 1.

07.50
07.55
08.10
08.15

12.50B

16.10A
16.15
16.20

13.05
13.10
13.15
13.35

16.30
16.35
16.40
16.55

08.25
08.35
08.40A
9706
9708

9712

B=går via Vallerås.

33
33
33
33
34
38
38
31
28
28
30
30
30
30
29
29
29
29
29
47

måndag-fredag
G
08.05 14.00 18.05
07.50 12.53 17.53
08.10 13.50 18.10
08.15
18.15
08.30
18.30
08.45
18.45
09.00
19.00
14.40
15.10
15.15
15.25 19.35E
09.45 15.30 19.45B
09.48B 15.40B 19.50B
10.00B 15.50B 20.00B
10.10L 16.00L
10.20L 16.10L
10.30L 16.20L
10.35L 16.25L
10.50L
9505

9501

9503

lördag

13.55
14.25
14.30
14.40
14.45
14.50B
15.05B
15.15L
15.25L
15.35L
15.40L

sön- o helgdag
D
N
17.10
19.07
16.57
18.57
17.15
19.12
19.17
19.30
19.45
20.00
17.55
18.25
18.30
18.40
18.45
20.30
18.50B 20.35
19.05B 20.45
19.15L
19.25L
19.35L
19.40L

16.00L

20.00L

9507

9511

13.10
12.57
13.15

9509

B=linje 157.
D=går endast 9/12 2001 - 1/5 2002.
E=linje 157, endast om resande finns dit.
G=turen utgår från Mora lasarett kl 13.35.
K=linje 157 (Stöten)–Hundfjället–Fiskarheden.
L=linje 157, går 8/12 2001 – 1/5 2002.
N=går via Älvdalens naturbruksgymnasium om resande finns dit.
ÖVRIG TRAFIK PÅ STRÄCKAN: Fiskarheden – Stöten, se linje 157.

Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenör: Busslink: 0280–135 45

103

Furudal - Orsa - Bergkarlås - Mora
lördag

sön o helgd

19.53
19.57
20.07
20.05

09.00
09.04
09.12
09.15
09.25
09.25
09.30
09.32
09.35
09.38
09.42
09.46
09.50
09.55
11.03
10.00

17.25
17.30
17.32
17.35
17.38
17.42
17.46
17.50
17.55
18.00
18.00

Turnr 10404 10302 10312 10304 10306 10324 10330 10314 10316 10318 10308 10320 10328

10322

10310

Hållplatser

Zon

94

FURUDAL jvstn
Skattungbyn
Kallmora
Stackmora
Slättberg
ORSA busstn
ORSA busstn
Slättberg
Stenberg
Viborg
Maggås
Bergkarlås
Hindriksheden
Lasarettet
MORA jvstn
Tåg avgår
MORA busstn

17
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
33
33
33
33
33
33

F

05.25
05.28
05.35
05.35

K
05.53
06.00
06.00

F

F
07.10
07.25
07.30
07.40
07.45
07.55
08.05

måndag - fredag
C,D
C,D

06.45
08.25 10.50
06.49
08.29H 10.54
06.57
11.02
07.00
11.05
07.10
08.50 11.15
06.55 07.10
08.50
07.00
08.55
07.03
08.58
07.05
09.00
07.08
09.03
07.15
09.07
07.19
09.11
K
K
K
K
07.35 07.28 08.35 09.20
08.03 08.03 09.07
07.45 07.35 08.40 09.25

C=från Skattungbyns järnvägsstation.
D=linje 104 Skattungbyn - Orsa.
F=linje 104 Orsa - Mora.

12.15
12.20
12.23
12.25
12.28
12.32
12.36
K
12.45
13.07
12.50

13.25 14.05
13.29H 14.09
14.17
14.20
13.50 14.30
13.50 14.30
13.55 14.35
13.58 14.38
14.00 14.40
14.03 14.43
14.07 14.47
14.11
K
K
14.20 15.00
15.07
14.25 15.05

F

15.35
15.40
15.43
15.45
15.48
15.52
15.56
16.05
16.10
16.20

18.10
18.25
18.29
18.37
18.40
18.50
18.50
18.55
18.58
19.00
19.03
19.07
19.11
K
19.20

16.30
16.34
16.43
16.46
16.55
16.55
17.00
17.03
17.05
17.08
17.12
17.16
K
17.25
18.04
17.30 19.25

H=vägskälet.
K=endast om resande finns dit.

Övrig trafik på sträckan Furudal - Orsa - Mora: Se linje 104, 105 och Direktbuss linje 245
Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenör: Dalabuss: 0250–283 00

19.05
19.09
19.17
19.20
19.30
19.40

103 Mora - Bergkarlås - Orsa - Furudal
måndag - fredag
Hållplatser

K

Zon

95

MORA busstn
Tåg ankommer
MORA jvstn
Lasarettet
Hindriksheden
Bergkarlås
Maggås
Viborg
Stenberg
Slättberg
ORSA busstn
ORSA busstn
Slättberg
Stackmora
Kallmora
Skattungbyn
FURUDAL
Turnr

33
33
33
33
33
33
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
17

07.30 07.40 09.00
08.55
07.33 07.43 09.05
07.50 09.07
07.37
07.41
07.45
07.48
07.50
07.52
08.05
09.25
08.10
09.25
08.15
09.30
08.18
09.33
08.26
09.41
08.30
09.50
08.55
10303 10305 10307

B=fortsätter till Born.
C=går till Skattungbyns jvstn
D=linje 104 från Orsa mot Skattungbyn.

lördag

D
11.20 13.05
10.53 12.53
11.23 13.08
11.26 13.11
11.29 13.14
11.33 13.18
11.37 13.22
11.40 13.25
11.43 13.28
11.45 13.30
11.55 13.40
11.55 13.40
12.00
12.03
12.11
12.20C 14.00

B
14.30

15.15
14.53
15.18
15.25
15.28
15.32
15.36
15.40
15.43
15.45
15.55

14.33
14.40
G

14.50
14.55

F
16.00
16.03
16.06
16.10
16.12
16.14
16.17
16.20
16.22
16.35

15.45
15.50
15.53
16.02

10309 10311 10313 10315 10317 10327
F=linje 104 Mora - Orsa.
G=går via Vattnäs.
K=linje 118 Mora – Orsa.

Övrig trafik på sträckan Mora - Orsa - Furudal : Se linje 104, 105 och Direktbuss linje 245
Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenör: Dalabuss: 0250–283 00

16.30 17.05
16.53
16.33 17.08
16.36 17.11
17.14
17.18
17.22
17.25
17.28
17.30
16.55 17.40
17.00
17.05
17.08
17.16
17.20
17.50
10319 10321

19.05
18.57
19.08
19.11
19.14
19.18
19.22
19.25
19.28
19.30
19.40

10323

11.10
10.53
11.13
11.15
11.18
11.22
11.26
11.29
11.32
11.35
11.40
11.45
11.50
11.53
12.00
12.05
12.35
10325

104 Edsbyn - Furudal - Orsa - Mora
måndag - fredag
Hållplatser

Zon

EDSBYN
Dalfors

P

D

H

D

118

C,E

C,E

17

96

FURUDAL jvstn
Skattungbyn
Mässbacken
Born
ORSA busstn
Vångsgärde
Vattnäs vägskäl
Lasarettet
MORAjvstn

17

Tåg avgår

33

MORA busstn

33

Turnr

37
37
37
37
37
33
33
33

05.35
05.40
05.45
F
05.53
06.00
06.00

05.45
05.50
05.57
06.05
06.10
06.15
F
06.23
06.57
06.30

06.45
07.10
07.10 07.15
07.20
07.25B
F
F
07.28 07.40
08.03
07.35 07.45

09.45
09.50
09.57
10.05
10.10
10.15
F
10.25
11.07
10.30

11.30
11.35
11.40
11.45
11.50

13.25
13.30
13.37
13.00 13.50
13.05
13.10
F
F
13.20 14.20

11.55 13.25 14.25

D,E

sön- o helgdag
118

118

N
16.55
17.20
17.35
17.50
17.55
18.05
18.15
18.20
18.25
18.30
18.35

MORA busstn

12.55
09.00 13.10
13.15
13.22
07.15 09.25 13.30
07.20
07.25
07.30 09.50
07.35 09.55
11.03
07.40 10.00

13.30
13.35
13.40
13.45
13.50
14.03
13.55

14.00
14.05
14.10
14.15
14.20
15.03
14.25

Turnr

10448 10322 10450

11805

10466 11807 10470

Tåg avgår

D,E

13.05
13.30
13.50
14.05
14.10
16.10K
14.17
16.17K
14.30 15.35 16.35
14.35 15.40 16.40
14.40 15.45 16.45
15.50
F
14.45 15.55 16.55
15.07
17.07
14.50 16.00 17.00

17.10
17.15
17.20
17.25
17.30
18.00
17.35 18.40

D,E

D

17.20L

16.30

17.45L
18.10
18.25 19.05

16.55 17.40 18.50 19.40
17.45
19.45
17.50
19.50
F
F
19.53
17.25 17.55 19.20 19.57
18.04
20.07
17.30 18.05 19.25 20.05

10404 10406 10408 10410 10414 10412 10442 11805 10402 10420 10426 11807 10434 10308 10440
lördag

Hållplatser Anm
EDSBYN
Dalfors
FURUDAL jvstn
Skattungbyn
Mässbacken
Born
ORSA busstn
Vångsgärde
Vattnäs vägskäl
Lasarettet
MORA jvstn

07.10
07.25 08.25
08.30
08.43
08.05 08.50
08.15
08.20B
F
F
08.35 09.20
09.07
08.40 09.25

118

10444/
10320

10416

B=via Vattnäs by. Angör inte hpl Vattnäs vägskäl.
C=från Skattungbyns jvstn.
D= linje 103 Furudal/Skattungbyn-Orsa.
E= linje 103 Orsa-Mora.
F=endast om resande finns dit.
H=utgår från Hansjö Konsum 07.05.
K=går inte fredagar och 28/3, 8/5. Går även 2/11, 28/12, 4/1, 1/3, 5/4, 10/5.
L=går endast fredagar. Går inte 2/11, 28/12 2001, 4/1, 1/3, 5/4, 10/5.
Går även 28/3, 8/5 2002.
N=går inte 28/10, 3/11, 23/12 2001 – 1/1, 24/2, 29/3, 31/3, 1/4,
1/5, 9/5, 19/5 2002.
P=utgår från Stackmora kl 05.25.
Övrig trafik på sträckan Furudal - Orsa - Mora:
Se linje 103, 105 och direktbusslinje 245.

118 = linje 118, angör linje 104:s hållplatser mellan Orsa - Mora. Linjen trafikeras inte 24 och 25/12.

Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenör: Dalabuss: 0250–283 00

104 Mora - Orsa - Furudal - Edsbyn
måndag - fredag

97

Hållplatser

Zon

MORA busstn
Tåg ankommer
MORA jvstn
Lasarettet
Vattnäs vägskäl
Vångsgärde
ORSA busstn
ORSA busstn
Born
Mässbacken
Skattungbyn
FURUDAL jvstn
Dalfors
EDSBYN
Turnr

33
33
33
33
37
37
37
37
37
37
17
17

C

B,D

118

MORA busstn
Tåg ankommer
MORA jvstn
Lasarettet
Vattnäs vägskäl
Vångsgärde
ORSA busstn
Born
Mässbacken
Skattungbyn
FURUDAL jvstn
Dalfors
EDSBYN
Turnr

E

06.25 06.35 07.40 09.00
08.55
06.28 06.38 07.43 09.05
06.31 06.41
09.07
06.35 06.45 07.48 09.10
06.38 06.48 07.53 09.13
06.50 06.55 08.05 09.25
06.25
08.10
09.25
06.27
09.27
06.35
09.35
06.45
08.30
09.45
08.55

10.50 12.30 13.05
12.53
10.53 12.33 13.08
10.56 12.36 13.11
11.00 12.40
11.03 12.45
11.10 12.55 13.40
11.10
13.40
11.18
13.43
11.25
13.50
11.30
14.00
11.55
12.05
12.45
10407 10403 10405 10409 11802 10413 10415 10421 10423
lördag

Hållplatser Anm

B

118
09.00
08.55
09.05
09.07
09.10
09.13
08.40 09.25
08.43
08.50
09.00

sön- o helgdag

D,E

118

11.10
10.53
11.13
11.15

13.15
12.57
13.18
13.20
13.23
13.26
13.40 13.40
13.43
13.50
13.55
14.20
14.30
15.10

11.45

12.05
12.35

10443 11802 10325

N

11804

N
17.00
16.57
17.03
17.05
17.10
17.13
17.25

19.05
18.57
19.08
19.13
19.16
19.18
19.30

22.05
21.57
22.08
22.13
22.16
22.18
22.30

118

B

L

14.10 15.15
14.53
14.13 15.18
14.15 15.25
14.18 15.30
14.21115.33
14.35 15.45
15.45
15.50
15.57
16.05 16.05
16.30
16.43
17.15
11804 10429 10425

B,D
16.30 18.20
17.53
16.33 18.23
16.36 18.25
16.40 18.30
16.43 18.33
16.55 18.45
17.00 18.45
18.50
18.57
17.20 19.05
17.50

20.40
20.33
20.43
20.46
20.50
20.53
21.05

10435 10439 10441

B=via Vattnäs by.
C=fortsätter mot Hansjö konsum.
D= linje 103 Orsa - Skattungbyn/Furudal.
E= linje 103 Mora-Orsa
L=går endast fredagar. Går inte 2/11, 28/12 2001, 4/1, 1/3, 5/4, 10/5.
Går även 28/3, 8/5 2002.
N=går inte 28/10, 3/11, 23/12 2001 – 1/1, 24/2, 29/3, 31/3, 1/4,
1/5, 9/5, 19/5 2002.
Övrig trafik på sträckan Mora -Orsa - Furudal:
Se linje 103, 105 och direktbusslinje 245
Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenör: Dalabuss: 0250–283 00

11804 10469 10465 10471 10467

118 = linje 118, angör linje 104:s hållplatser mellan Mora - Orsa. Linjen trafikeras inte 24 och 25/12.

105 Våmhus

- Mora

Hållplatser

måndag-fredag

linje 104 från Mora
Orsa busstn
Hansjö vägskäl
Bäcka
Våmhus,Heden
VÅMHUS
Bonäs skola
Sågen
Riskittsvägen
Östnor,FMM
MORA busstn

15.15
15.55
15.58
16.01

Turnr

05.55 07.00F 08.15 12.00
06.03 07.12 08.25 12.08
06.10 07.17 08.30 12.15
07.21 08.37 12.23
07.23 08.40 12.25
06.20
06.35B 07.40 08.50 12.35

13.35
13.43
13.50
13.58
14.00

10501 10503

10505

10509

99

105 Mora - Våmhus
Hållplatser

Mora,jvstn
MORA busstn
Östnor,FMM
Riskittsvägen
Husåkersv.
Bonäs skola
VÅMHUS
Våmhus,Heden
Bäcka
Hansjö vägskäl
Orsa busstn
linje 103/104 ank Mora
33
33
33
33
33
33
33
33
37
37
37

14.50
14.58
15.05
15.13
15.15

sön- o helgdag

20.40
21.05
21.08
21.11

22.05
22.30
22.33
22.36

16.35 17.50
16.05 16.42 17.58 21.15
16.10 16.50 18.05 21.20
16.18 16.58 18.13 21.23
16.20

07.00D

22.40
22.45
22.50

14.10 15.25 16.30 17.05 18.20 21.35

07.40D

23.00

10511 10513

10524

10529

10507

10525

10527

10519

- Orsa
måndag-fredag

Zon

Turnr

lördag

lördag

sön- o helgdag

06.45

22.08C
13.25 22.05C

06.55
07.00

13.35
13.40 22.40

07.05
07.08
07.15
07.40

13.45
13.48
13.55
14.25

10524

10532

20.43C
06.20 07.40 07.50
06.30
A
07.55A
A
07.57A
06.35 08.00 08.10
06.40 08.05 08.15
06.50 08.15
08.20
08.23
08.35
09.25

09.25 11.25 12.10 14.05 15.10 15.55
16.12
09.30 11.30 12.15 14.10 15.15
09.32 11.32 12.17 14.12 15.17
09.40 11.40 12.25 14.25 15.30 16.20
09.45 11.45 12.30F 14.30F 15.35F 16.25
11.55 12.45 14.45 15.45H 16.35
09.50
15.40
09.53
15.43
10.00
15.50
10.30

10504 10506

10510

10508

A=angör Bjäkenbackens skola skoldagar.
Går ej via Sågen.
B=fortsätter till lasarettet som linje 104.
C=med linje 104 via Orsa till Våmhus.

10502 10512

10514

10516

10518

17.20 18.30
17.25
17.27
17.35
17.40
17.50

10520

20.40C

18.35
18.37
18.45
18.50 21.15
19.00

10522 10441

10467

D=via Orsa till Mora.
F=tur 10503 går via Björkvassla samt tur 10512, 10514 och 10516 om resande finns dit.
H= förbindelse till Orsa saknas.
Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenör: Dalabuss: 0250–283 00

107 Mora - Sollerön

Sidan rättad 2001-08-22
måndag - fredag

Hållplatser

Zon 33

100

S:t Mikaelskolan
Strandens skola
MORA busstn
Ängsvägen
Saxnäs
Örjasvägen
Örjastäppan
Vinäs
Isunda
Vika,Stenis
Vika södra
Ryssa
Gesundaberget
Gesunda
Gruddbo
SOLLERÖN
Bengtsarvet
Turnr

W

A

lördag
A

13.55
15.23
13.53
15.20
06.20 07.40 07.50 09.00 10.55 12.00 13.10 14.00 14.00 15.30
13.12A 14.02 14.02A 15.35
07.53 09.03 10.58 12.03 13.15
14.05
06.25 07.43
15.37
15.38
06.27D 07.44
07.47 07.57 09.07 11.02 12.07 13.19
14.10 15.39
D
14.14
D
07.55
11.10
14.10
07.57
11.12
14.12
08.00
11.15
14.15
08.05
11.20
08.08
11.23
08.12 08.10 09.20 11.30 12.20 13.40
08.05 09.15 11.32
13.30

14.20
14.23
14.27
14.32

sön- o helgd
B

B

B

A

15.23
15.20A
15.30 16.25 17.20 18.30 09.00
15.35A
16.28 17.23 18.33 09.03
15.37
15.38
15.39 16.32 17.27 18.37 09.07
D
15.48
18.45
15.50
18.47
15.53
18.50
H
15.58
18.55
16.01
18.58
14.32 15.52 16.05 16.46 17.40 19.02 09.20
14.25 15.50
16.43
D

13.15 16.05 09.00 16.05
09.03

09.07
13.25
13.27
13.30
13.35
13.37
13.40
13.45

16.15
16.17
16.20
16.25
16.27
16.30
16.40 09.20

16.15
16.17
16.20
16.25
16.27
16.30
16.40

10702 10704 10706 10708 10710 10712 10714 10716 10718 10720 10722 10724 10726 10728 10730 1073210734 10736 10738

A=går endast skoldagar, se sid 1.
B=går 5/1 – 6/4.
D=endast om resande finns dit.
H=skoldagar 16.05. Ej skoldagar 15.55.
W=fortsätter till Wibe om resande finns dit.

O B S! Liftbuss avgår Gesundaberget onsdagar och fredagar kl 20.30.
Går 2/1 – 5/4.

Se även linje 92,109 (sträckan Mora - Vika Södra).

Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenör: Dalabuss: 0250–283 00

107 Sollerön - Mora
måndag - fredag
Hållplatser

Anm

101

Bengtsarvet
SOLLERÖN
Gruddbo
Gesunda
Gesundaberget
Ryssa
Vika Södra
Vika Stenis
Isunda
Vinäs
Örjastäppan,Mossv.
Örjastäppan,Örjasv.
Saxnäs
Bölvägen
MORA busstn
Strandens skola
S:t Mikaelskolan
Turnr

A

lördag
A

05.42 06.05
07.05 08.05
09.15 11.32
05.47 06.10 07.05 07.10 08.10 08.12 09.20 11.30 12.20
05.49 06.12 07.07 07.12 08.12
09.22
12.22
05.52
07.12
08.17
09.27
12.27
F
12.30
G
12.35
05.57
07.17
08.22
09.32
06.00
07.20
08.25
09.35G
12.37
06.03
07.24
08.28
09.38G
12.40
07.21
08.20
08.25 09.40G 11.43
06.20 07.30C 07.22
D
06.27 06.25
07.25
08.28
06.25 06.27
07.26
07.28
09.44G 11.47
A
A
A
07.33 07.30 08.35 08.35 09.55D,G
06.15 06.35 07.35 07.32 08.45 08.40 09.50G11.50 13.00
07.38A 07.35
07.42A 07.38

B

13.30 14.32 14.25
16.43
13.40 14.27E14.32E16.05 16.46 17.40 19.02
13.42
14.34
16.48 17.42
13.47
14.39
16.53 17.46
H
13.51
14.45
16.58 17.50G
13.54
14.48
17.00 17.52G
13.57
14.50
17.03
14.02 14.43

sön- o helgd

16.15
16.18
16.20

B

B

09.20 13.45 16.40 09.20 16.40
09.22
09.22
09.27
09.27
F
F
G
09.33
09.33G
G
09.36
09.36G

19.10
19.13
19.14

13.55 16.50
13.58 16.53
13.59 16.54

16.50
16.53
16.54

14.07 14.48
14.10 14.55 15.00 16.25 17.15 18.05G19.20 09.45G 14.05 17.00 09.45G17.00

10701 10703 10705 10707 10709 10711 10713 10715 10717 10719 10721 10723 10725 10727 10729 10731 10733 10735 10737 10739 10741

A=går endast skoldagar, se sid 1.
B=går 5/1 – 6/4.
C=går ej skoldagar, se sid 1.
D=endast om resande finns dit.
E=skoldagar 14.30 från Sollerö skola.

F=till Gesundaberget om resande finns dit.
G=bussen kan vara 5 min senare om det varit resande till Gesundaberget.
H=onsdagar och fredagar via Gesundaberget kl 17.50. Går 2/1 – 5/4.
Se även linje 109 ( sträckan Vika Södra - Mora).

Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenör: Dalabuss: 0250–283 00

108 Mora–Färnäs–Nusnäs
Hållplatser
Östnor,KJ
Östnor,FMM
Öna
MORA busstn
MORA jvstn
Noret,Hemköp
Färnäs, g:a posten
Nusnäs,snickeriet
Nusnäs,affären
Turnr

måndag - fredag

06.45 07.35 08.45 10.05 12.05
06.48 07.38 08.48 10.08 12.08
06.50
08.50 10.10 12.10
08.55 10.15 12.15
06.55E
09.00 10.20 12.20
07.13 08.00 09.05 10.25 12.25

14.10
14.13
14.15
14.20
14.25
14.30

15.15
15.18
15.23
15.28

16.03
16.10
16.15
16.22
16.25
16.27
16.32

17.20
17.23
17.25
17.30
17.35
15.38B 16.42B 17.40

18.20
18.23
18.25
18.30
18.35
18.40

10802 10820 10804 10806 10808 10810 10812 10814 10816 10818

B=fortsätter mot Fu.
E=går via Fu till Nusnäs.
102

108 Nusnäs–Färnäs–Mora
måndag - fredag
Hållplatser Anm
Fu
Nusnäs,affären
Färnäs, g:a posten
Noret,Hemköp
MORA jvstn
MORA busstn
Öna
Östnor,FMM
Östnor,KJ
Turnr

C
05.50 07.05 07.55
05.55 07.13 08.00 09.05
06.05 07.23 08.08 09.12
07.27 08.13 09.15
06.15 07.30 08.15 09.18
06.20 07.35 08.20 09.25
06.25D
06.30D
06.33D
10801 10803 10805 10807

10.25
10.32
10.35
10.38
10.45

12.25
12.32
12.35
12.38
12.45

14.30
14.37
14.40
14.43
14.50

15.45 16.50
16.55
17.02
17.05
17.08
17.15

17.40
17.47
17.50
17.53
18.00

18.40
18.47
18.50
18.53
19.00

16.03
10809 10811 10813 10815 10817 10819 10821

C=utgår från Garsås kl 05.43. Går via Rödmyren o panncentralen, Stormyren.
D=linje 105.
Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenör: Dalabuss: 0250–283 00

109 Mora - Venjan

109 Venjan - Mora
måndag-fredag
Hållplatser

Anm

VENJAN, Stutt
VENJAN, Västbygge
VENJAN
Kättbo
Vimo
Siljansfors
Vika Södra
MORA busstn
Strandens skola
MORA jvstn
Tåg avgår
S:t Mikaelsskolan
103

Turnr

D

C

06.30
06.35
06.45 08.05
07.05 08.20
07.08 08.25
07.11 08.30
07.20 08.35
07.40 08.55
07.43
07.45
08.03
07.50A

E

lördag
H

E

måndag - fredag

sön- o helgd
E,F

Hållplatser

Zon

MORA, lasarettet
S:t Mikaelskolan 33
Tåg ankommer
33
MORA jvstn
33
Strandens skola
33
MORA busstn
33
Vika Södra
57
Siljansfors
31
Vimo
31
Kättbo
31
VENJAN
VENJAN Västbygge 31
31
VENJAN, Stutt
Turnr

E

33

09.50
09.55
10.10
10.15
10.20
10.25
10.45

16.35
16.55
16.58
17.00
17.08
17.20

10.50
11.07

10901 10903 9504

10905/
9210

A=går endast skoldagar, se sid 1.
B=linje 92 Mora - Kättbo. Linje 109 från Kättbo går via
Gävunda om resande finns dit.
C=angör hpl Bölvägen i Mora.
F=går endast 9/12 2001 - 1/5 2002.
H=linje 92 Kättbo - Mora.

09.50
09.55
10.10
10.15
10.20
10.25
10.45

13.30
13.35
13.50
13.55
14.00
14.05
14.25

10.50
11.03

14.30
15.03

9506

9508

06.45
06.53
06.58
07.03
07.10
07.35

10902

lördag sön- o helgdag
B

13.35
16.15
13.45A 15.23A 16.20A
12.53 14.53
13.50 15.20
13.51 15.25 16.21
14.00 15.30 16.30
14.08 15.43 16.38
14.13 15.48 16.45
14.18 15.53 16.48
14.23 15.58 16.55
14.40 16.25 17.25
14.42
G
G
G 17.35
9501 10908 9211/
10910

E

E,F

12.57
13.15
13.16
13.10
13.20
13.28
13.31
13.38
13.55
13.57

16.57
17.15
17.16
17.10
17.20
17.28
17.31
17.38
17.55
17.57

9507

9511

D=fortsätter till lasarettet.
G=endast om resande finns dit.
E=linje 95.
Se även linje 92 på sträckan Mora – Kättbo.

Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenör: Dalabuss: 0250–283 00
Busslink: 0280–135 45

118 Mora -Orsa - Grönklitt
måndag-fredag
Hållplatser

lördag
J

MORA busstn
Tåg ankommer
MORA jvstn
Lasarettet
Vattnäs vägskäl
Vångsgärde
ORSA busstn
Sandhed
Fryksås vägskäl
GRÖNKLITT, receptionen
Turnr

118

Grönklitt - Orsa - Mora
måndag-fredag lördag

sön- o helgd
B

Hållplatser

J

09.00
08.55
09.05
09.07
09.10
09.13
09.25
09.28
09.35
09.50

14.10
12.53
14.13
14.15
14.18
14.21
14.35
14.38
14.45
15.00

09.00
08.55
09.05
09.07
09.10
09.13
09.25
09.28
09.35
09.50

09.00 13.15
12.57
09.05 13.18
09.07 13.20
09.10 13.23
09.13 13.26
09.25 13.40
09.28 13.43
09.35 13.50
09.50 14.05

11802

11804

11806

11810 11808

105

B=går endast perioden 26/12 2001 – 7/4 2002.
J=går inte 24 och 25/12.
Kundservice: 020–23 24 25

GRÖNKLITT,receptionen
Fryksås vägskäl
Sandhed
ORSA busstn
Vångsgärde
Vattnäs vägskäl
Lasarettet
MORA jvstn
Tåg avgår
MORA busstn
Turnr

Entreprenör: Dalabuss: 0250–283 00

sön- o helgd

J

B

J

15.10
15.13
15.20
15.35
15.40
15.45
15.50
15.55
17.07
16.00

13.05
13.08
13.15
13.30
13.35
13.40
13.45
13.50
14.03
13.55

10.00
10.03
10.10
10.25
10.30
10.35
10.40
10.45
11.03
10.50

16.50
16.53
17.00
17.10
17.15
17.20
17.25
17.30
18.00
17.35

11801 11803

11805

11809 11807

11.10
11.13
11.20
11.30
11.35
11.40
11.45
11.50
13.07
11.55

123

Evertsberg - Älvdalen

123

Älvdalen - Evertsberg

måndag - fredag
Hållplatser

Anm

B

EVERTSBERG
Dysberg vsk
Väsa
ÄLVDALEN busstn
Linje 170 ankommer Mora

Hållplatser

06.35

07.25

15.55

06.50
07.25

07.40
07.55
08.50

16.15
17.00

9502

12301

12305

Turnr

A=går endast skoldagar, se sid 1.
B=linje 95.

Zon 38

Linje 170 fr Mora
ÄLVDALEN busstn
Väsa
Dysberg
EVERTSBERG
Turnr

måndag - fredag
B
08.05 14.35
07.00 08.45 15.20
15.30
07.20
15.45
07.25 09.00 15.55

A
16.20
17.00
17.05E
17.20E
17.15E

B
18.05
18.45

sön- o
helgdag
B
19.07
19.45

19.00

20.00

12302 9505 12306

12304

9503

9509

E=endast om resande finns dit.

106

Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenör: Busslink: 0251–419 20

124 Klitten - Älvdalen

124 Älvdalen - Klitten

måndag - fredag
Hållplatser

Zon 38

KLITTEN
Liden
Rot
Näset
ÄLVDALEN,apoteket
ÄLVDALEN busstn
Linje 170 ankommer Mora
Turnr

A

A

07.25
07.27
07.35C
07.40
07.55
08.00
08.50

13.30
13.32
13.35

12401

12405

A=går endast skoldagar, se sid 1.
C=går via Rotskolan.

måndag - fredag

13.40
13.45

14.55
14.57
15.00
15.05
15.15
15.20
16.10

15.40
15.42
15.45

12407

12403

15.50
15.55
17.00

Hållplatser

Anm

Linje 170 fr Mora
ÄLVDALEN busstn
ÄLVDALEN apoteket
Näset
Rot
Liden
KLITTEN
Turnr

A
07.15
07.17
07.23
07.27
07.30

12.50
12.52
12.57
13.10
13.15
13.30

B

A

13.10
14.35
14.37

14.35
15.20
15.22
15.27
15.30
15.35
15.40

14.40
14.45
14.55

12402 12406 12408 12410

B=går skoldagar Älvdalen-Rot skola-Rot-Holen-Näset-Liden-Klitten.
Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenör: Busslink: 0251–419 20

126 Gördalen - Särna

126 Särna - Gördalen
måndag

måndag-fredag
Hållplatser

Anm

Hållplatser

Gördalen
Lillådalen
Storbäcken
Strömsillret
Tjärnvallen
Njupåsen
Mörkret
Källan
SÄRNA posten
SÄRNA skolan

07.20
07.30
07.35
07.38
07.45
07.47
07.50
08.10
08.30
08.20

Turnr

12601

107

128

Zon 42

Hållplatser
DREVDAGEN
Flötningen
Storbo
Drosbacken
IDRE Idrebua

måndag-fredag
07.25
07.00
07.05
07.35
08.00

Turnr

12801

tisdag - fredag

Anm

SÄRNA förskolan
SÄRNA skolan
SÄRNA posten
Källan
Mörkret
Njupåsen
Tjärnvallen
Strömsillret
Storbäcken
Lillådalen
Gördalen
Turnr

Drevdagen Flötningen - Idre

Sidan rättad 2001-08-22

128

14.10
14.15
14.20
14.23
14.45
14.48
14.50
14.53
14.55
15.05
15.25

15.20
15.25
15.30
15.33
15.55
15.58
16.00
16.03
16.05
16.15
16.35

12604

12602

Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenör: Dalabuss: 0250–283 00

Idre - Flötningen Drevdagen

Hållplatser

tisdag

mån,ons,tors,fred

IDRE Idrebua
Drosbacken
Drevdagen
Storbo
FLÖTNINGEN

14.00
14.20
15.00
14.35
14.40

15.00
15.20
16.00
15.35
15.40

12802

12802

Turnr

Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenör: Dalabuss: 0250–283 00

O B S! Tabellen gäller perioderna
20/8 – 7/12 2001 och 2/5 – 15/6 2002.

157 Sälenfjällen - Sälens by - Malung

108

Hållplatser
STÖTEN, hotellet
Rörbäcksnäs
Hundfjället,hotellet
Tandådalen,receptionen
Högfjällshotellet
Lindvallen,Snöcentret
SÄLEN,centrum
Transtrand
Fiskarheden
Kläppen
Lima
Limedsforsen
Malungsfors
MALUNG jvstn
Tåg avgår
Linje 57 avgår
Turnr

måndag - fredag
15.00

05.45

05.30
05.33
05.45
05.50
06.10
06.25

06.05
06.10
06.20
06.30
06.42
06.47
06.52
06.55
07.07
07.10
07.25
07.40

07.35
07.40
07.45
07.48
08.00
08.05
08.20
08.40

08.25
08.30
08.40
08.50
09.00
09.05
09.10
09.13
09.25
09.30
09.50
10.05
10.16

15.20
15.25
15.35
15.45
16.00
16.05
16.10
16.13
16.25
16.30
16.45
17.05
17.46

16.55
17.00
17.10
17.20
17.30
17.35
17.40
17.43
17.55
18.00
18.15
18.30

06.50 07.50
15701 15735 15703 15705 15709 15711

fredag
lördag
sön- o helgd
18.15 06.45
15.00
06.45F
18.35 07.05 08.25
15.20
18.40 07.10 08.30
15.25
18.50 07.20 08.40
15.35
19.00 07.30 08.50
15.45
19.10 07.40 09.00
16.00
19.15 07.45 09.05
16.05
19.20 07.50 09.10B
16.10
19.23 07.53 09.13B
16.13
19.35 08.05 09.25B
16.25
19.40 08.10 09.30B
16.30
19.50 08.25
16.45
20.10 08.40
17.05
17.16
08.45
15715 15717 15719
15733

06.30
06.40
06.55
07.00
07.10
07.15
07.18
07.35
07.40
07.50
08.00
08.05

måndag - fredag
15.25
11.41
15.41
12.00 13.45 16.15
12.10 13.55 16.25
12.30 14.10 16.45
12.35 14.25 16.50
12.45 14.35 17.00
12.50 14.40 17.05
12.53 14.42 17.10
13.05 14.55 17.20
13.10 15.00 17.25
13.20 15.10 17.35
13.30 15.20 17.45
13.35 15.25 17.50
E

F

fredag

lördag

sön- o helgdag
19.10

17.20
18.10
18.20
18.40
18.45
18.55
19.00
19.05
19.15
19.20
19.30
19.40
19.45
E

22.41
22.50
23.00
23.15
23.20
23.30
23.35
23.37
23.50
23.55
00.05
00.10
00.15

18.05
18.10
18.20
14.25C 18.40
14.30C 18.45
14.40C 18.55
14.45 19.00
14.50 19.05
15.05 19.15
19.20
19.30
19.40
19.45

19.15
19.25
19.45
19.50
19.57
20.00
20.05
20.15
20.20
20.30
20.40
20.45

E

14.20
18.10 20.15 00.30
20.15
15702 15706 15708 15710 15712 15714 15720 15722

Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenör: Busslink: 0280–135 45

ÖVRIG TRAFIK PÅ STRÄCKAN:
Fiskarheden – Stöten, se linje 95.

157 Malung - Sälens by - Sälenfjällen
Hållplatser
Linje 57 ankommer
Tåg ankommer
MALUNG jvstn
Malungsfors
Limedsforsen
Lima
Kläppen
Fiskarheden
Transtrand
SÄLEN,centrum
Lindvallen,Snöcentret
Högfjällshotellet
Tandådalen,receptionen
Hundfjället,hotellet
Rörbäcksnäs
STÖTEN, hotellet
Turnr

B=fortsätter som linje 95 mot Mora.
C=linje 95 från Mora
E=endast om resande finns dit.
F=resenärer från Rörbäcksnäs förbeställer
resan på tel 0280-135 45 senast kl 16.00
vardagen före resdagen.

21.05
15728

157 Sälenfjällen - Sälens by - Malung
måndag - fredag

109

Hållplatser
STÖTEN, hotellet
Rörbäcksnäs
Hundfjället,hotellet
Tandådalen,receptionen
Högfjällshotellet
Lindvallen,Snöcentret
SÄLEN,centrum
Transtrand
Fiskarheden
Kläppen
Lima
Limedsforsen
Malungsfors
MALUNG jvstn
Tåg avgår
Linje 57 avgår
Turnr

05.45

fredag

11.45 15.00
F

05.30
05.33
05.45
05.50
06.10
06.25

06.05
06.10
06.20
06.30
06.42
06.47
06.52
06.55
07.07
07.10
07.25
07.40

07.35
07.40
07.45
07.48
08.00
08.05
08.20
08.40

08.25
08.30
08.40
08.50
09.00
09.05
09.10
09.13
09.25
09.30
09.50
10.05
10.16

12.05
12.10
12.20
12.30
12.40
12.45
12.50
12.53
13.05
13.10
13.25
13.45
13.54

O B S! Tabellen gäller perioden 8/12 2001 – 1/5 2002.

15.20
15.25
15.35
15.45
16.00
16.05
16.10
16.13
16.25
16.30
16.45
17.05
17.46

16.25
16.30
16.40
16.50
17.00
17.05
17.10

16.55
17.00
17.10
17.20
17.30
17.35
17.40
17.43
17.55
18.00
18.15
18.30

06.50 07.50
15701 15735 15703 15705 15707 15709 15713 15711

lördag

18.15 06.45
11.45
06.45F
18.35 07.05 08.25 12.05
18.40 07.10 08.30 12.10
18.50 07.20 08.40 12.20
19.00 07.30 08.50 12.30
19.10 07.40 09.00 12.40
19.15 07.45 09.05 12.45
19.20 07.50 09.10B 12.50
19.23 07.53 09.13B 12.53
19.35 08.05 09.25B 13.05
19.40 08.10 09.30B 13.10
19.50 08.25
13.25
20.10 08.40
13.45
14.16
08.45
15715 15717 15719 15721

sön- o helgdag
16.00 10.45 11.45 15.00 16.00
16.20
16.25
16.35
16.45
16.55
17.00
17.05
17.08
17.20
17.25
17.40
18.00
18.19

11.05
11.10
11.20
11.30
11.40
11.45
11.50
11.53
12.05
12.10
12.25
12.45

12.05
12.10
12.20
12.30
12.40
12.45
12.50
12.53
13.05
13.10
13.25
13.45
14.16

15.20
15.25
15.35
15.45
16.00
16.05
16.10
16.13
16.25
16.30
16.45
17.05
17.16

16.20
16.25
16.35
16.45
16.55
17.00
17.05
17.08
17.20
17.25
17.40
18.00

12.50
18.00D
15723 15727 15729 15731 15733

157 Malung - Sälens by - Sälenfjällen
Hållplatser

Anm

Linje 57 ankommer
Tåg ankommer
MALUNG jvstn
Malungsfors
Limedsforsen
Lima
Kläppen
Fiskarheden
Transtrand
SÄLEN,centrum
Lindvallen,Snöcentret
Högfjällshotellet
Tandådalen,receptionen
Hundfjället,hotellet
Rörbäcksnäs
STÖTEN, hotellet
Turnr

måndag - fredag

06.30
06.40
06.55
07.00
07.10
07.15
07.18
07.35
07.40
07.50
08.00
08.05

08.25
08.50
09.00
09.25
09.30
09.40
09.45
09.48
10.00
10.10
10.20
10.30
10.35

11.41
12.00
12.10
12.30
12.35
12.45
12.50
12.53
13.05
13.10
13.20
13.30
13.35

13.45
13.55
14.10
14.25
14.35
14.40
14.42
14.55
15.00
15.10
15.20
15.25

E

F

15.25
15.41
16.15
16.25
16.45
16.50
17.00
17.05
17.10
17.20
17.25
17.35
17.45
17.50

fredag

lördag

sön- o helgdag

17.20
18.10
18.20
18.40
18.45
18.55
19.00
19.05
19.15
19.20
19.30
19.40
19.45

19.10
22.41
22.50
23.00
23.15
23.20
23.30
23.35
23.37
23.50
23.55
00.05
00.10
00.15

06.30
06.40
06.55
07.00
07.10
07.15
07.18
07.35
07.40
07.50
08.00
08.05

11.41
12.00
12.10
12.30
12.35
12.45
12.55
13.00
13.15
13.20
13.30
13.40
13.45

18.05
18.10
18.20
14.25C 18.40
14.30C 18.45
14.40C 18.55
14.45 19.00
14.50 19.05
15.05 19.15
15.15 19.20
15.25 19.30
15.35 19.40
15.40 19.45

E

10.50 14.20
18.10 20.15 00.30
14.05 16.00
15702 15704 15706 15708 15710 15712 15714 15716 15718 15720

06.30
06.40
06.55
07.00
07.10
07.15
07.18
07.35
07.40
07.50
08.00
08.05

08.20
08.30
08.45
08.50
09.00
09.05
09.10
09.25
09.35
09.45
09.55
10.00

13.41
13.55
14.05
14.20
14.25
14.35
14.40
14.45
15.00
15.10
15.20
15.30
15.35

19.15
19.25
18.25C19.45
18.30C19.50
18.40C19.57
18.45 20.00
18.50 20.05
19.05 20.15
19.15 20.20
19.25 20.30
19.35 20.40
19.40 20.45

E

20.15 08.25
15.55 20.00 21.05
15722 15724 15732 15726 15728 15730

B=fortsätter som
linje 95 mot Mora
C=linje 95 från Mora
D=går inte 28/10,
3/11, 23/12 2001–
1/1, 24/2, 29/3,
31/3, 1/4, 1/5,9/5
och 19/5 2002.
E=endast om resande
finns dit.
F=resenärer från
Rörbäcksnäs,
förbeställer resan
på tel 0280/135 45
senast kl 16.00
vardagen före
resdagen.

170 Mora - Grövelsjön

Sidan rättad 2001-08-22

måndag - fredag
Hållplatser

E

110

Tåg ankommer
MORA jvstn
MORA busstn
Långlet
Oxberg
Säs
Blyberg
Blybergsvilan
ÄLVDALEN,busstn
ÄLVDALEN apoteket
Rot
Åsen, kapellet
Lövnäsvägen
Lövnäs
Nornäs
Sörsjön
SÄRNA motellet
SÄRNA motellet
IDRE Idrebua
Idre fjäll
IDRE Idrebua
Sågliden
Storsätern
GRÖVELSJÖN
Turnr

H

07.50
08.55 10.53
08.10
09.20 11.05
07.05 08.05 08.50 09.15 11.10
08.15 08.55
11.15
08.30 09.10
11.30
07.13
09.28
07.35
07.38 08.35 09.15 09.40 11.35
07.55 08.45 09.25 09.50 11.45
07.57 08.50 09.30 09.55 11.55
08.05A
10.08 12.08
08.25A
10.20 12.20

11.05 13.05
13.15
13.50
14.05 15.00
15.15
15.35
15.40
15.50
17004 9505 17012 17006 17010 17010

A=går endast skoldagar, se sid 1.
B=går även 2/11, 25/12 2001, 31/3, 30/4, 19/5 2002.
E=linje 95 mot Sälen.
F=från Vibe 16.15, går via Öna-Östnor.
G=endast om resande finns dit.
H=angör inte hållplatser mellan Lövnäsvägen och Särna posten.

=markerad tur körs med lågentrébuss.

fredag
V

F

lördag

E

12.53
14.53
17.53
13.20
15.18
18.10
13.10 14.35 15.15 15.30 16.20 18.05
13.30 14.40
15.35 16.27 18.15
13.45 14.55
15.55 16.42 18.30
15.30

sön- o helgdag
B

E,N

N

20.33 10.53 12.57 16.57
20.45 11.10 13.20 17.10
20.35 10.55 13.05 17.15
11.20 13.30 17.20
11.35 13.45 17.35
20.50

12.57
13.20
13.05
13.30
13.45

18.57 21.57
19.12 22.05
19.07 22.00
19.17
19.30
22.13

21.00 11.40 13.50 17.40
21.15 11.50 14.05 17.55
21.20 11.55 14.10 18.00
14.15
21.33 12.08 14.25 18.13
21.45 12.20 14.40 18.28

13.50 19.40 22.20
14.05 19.45 22.40
14.10 19.50 22.45
14.15
14.25
22.58
14.40
23.10

22.30
22.30
22.55
23.05
23.15
23.35
23.40
23.55

15.20
15.25
15.50
16.10
16.20
16.45
16.50
17.10

G

13.50 15.05 15.45
14.10 15.20 16.00 16.10
14.15 15.30 16.05 16.15
16.10
14.30 15.45 16.30
14.45 16.05 16.45
16.15
16.25
16.35
15.35 17.20 17.25
15.40
17.35
16.10
18.00
16.30
18.15
16.50
18.25
17.10
18.45
17.15
18.50
17.25
19.00

16.50 18.40
17.00 18.45
17.05 18.50
17.10
17.25

17014 17016 17018 17020 17022 9503 17024

13.05
13.10
13.35
13.50
14.05
14.25
14.30
14.45

15.20
15.25
15.50
16.10
16.20
16.45
16.50
17.10

19.10
19.15
19.40
20.00
20.10
20.35
20.40
20.55

17026 17028 17030 17032 9509

N=Går via Älvdalens naturbruksgymnasium om resande finns dit
V=via Väsa.

Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenörer:Dalabuss: 0250–283 00
Busslink: 0251–419 20

23.45
23.50
00.15
00.15
00.35
00.40
00.50
17034

170 Grövelsjön - Mora
måndag - fredag
Hållplatser

111

GRÖVELSJÖN
Storsätern
Sågliden
IDRE Idrebua
Idre Fjäll
IDRE Idrebua
SÄRNA motellet
SÄRNA motellet
Sörsjön
Nornäs
Lövnäs
Lövnäsvägen
Åsenbron
Åsen, kapellet
Rot
ÄLVDALEN,apoteket
ÄLVDALEN,busstn
Blybergsvilan
Blyberg
Säs
Väsa
Oxberg
Långlet
MORA busstn
MORA jvstn
Tåg avgår
Turnr

F

E

C,H

A

lördag

K

B

07.05
07.10
07.20
07.55

10.20
10.25
10.30
10.50
11.15
08.00 11.30
08.25 12.00
08.30 12.05

05.00G
05.25G
05.25 06.00
06.30
06.40
06.55
05.55 07.10
09.05 12.40
05.25
06.15 07.20
09.15 12.50
05.35
06.20 07.25 08.30 09.20 13.00 15.00
05.45
06.30 07.45 08.45
13.10
05.52 06.25
06.45 07.55 08.55 09.40 13.25 15.15
05.55 06.30 06.50 06.50 08.00
09.45 13.35 15.25
06.02 06.35 06.55
08.10
09.50 13.45 15.35
06.40
13.50 15.40
07.00
14.00 15.45
07.00
06.05 06.55
07.10 08.15
10.00
06.15 07.10
07.20 08.30
10.10
06.30 07.25 07.25 07.40D08.50D
10.30D14.30 16.10
06.38L 07.30 07.30 07.43D08.55D
10.40D14.20
11.07 15.07
06.57
08.03 09.07
17001 17003 9502

sön- o helgdag

16.15
16.20
16.25
16.55
16.30
17.00
17.25
17.30

18.05
18.15
18.20
16.15
16.20
16.25

18.35
18.40
18.45

16.30

18.50

06.50
06.55
07.05
07.25
07.45
08.00
08.25
08.30

10.50
10.55
11.05
11.25
11.45
12.00
12.25
12.30

10.50
10.55
11.05
11.25
11.45
12.00
12.25
12.30

13.50
13.55
14.00
14.20
14.45
15.00
15.25
15.30

18.30
18.35
18.40
19.00

09.00
09.15
09.20
09.30
09.40
09.45
09.50

13.00
13.15
13.20
13.30
13.40
13.45
13.50

13.00
13.15
13.20
13.30
13.40
13.45
13.50

16.00 20.05
16.10 20.15
16.15 20.20

19.05
19.30
19.35

16.35 20.35
16.40 20.40
16.45 20.45
20.50

19.15
19.25
20.07

10.00
10.10
10.30
10.40
11.03

14.00
14.10
14.30
14.40
15.03

14.00
14.10
14.30
14.40
15.03

16.55
17.10
17.25 21.20
17.35
18.00

17005 17007 17009 17011 17013 17015 17017 17019 17021

17023

17025

17027

17029 17031

17.00
16.55
17.07

A=går endast skoldagar, se sid 1.
B=går inte 25/12 2001 och 29/3 2002.
C=skoldagar via Loka by och Rot skola, ankommer Älvdalsskolan kl 08.00.
D=fortsätter till Mora lasarett om resande finns dit, ankomst lasarettet ca 07.50, 09.05 resp. 10.45
E=linje 95.
F=går via Öna-Östnor och Wibe.
G=går endast måndagar.Går även 2/4 och 21/5.

H=angör inte hållplatser mellan Särna posten och Lövnäsvägen.
K=går via Garbergs by.
L=linje 104, bussbyte vid Mora busstn.

=markerad tur körs med lågentrébuss.
Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenörer: Dalabuss: 0250–283 00
Busslink: 0251–419 20

316 Torsby - Malung
mån-fred

fredag
B
16.10
16.50

Hållplatser

sön- o
helgdag
H
15.55
16.35

TORSBY
Stöllet
Linje 304 avg Karlstad
Värnäs
MALUNG jvstn
Linje 92 ank Mora
Linje 157 ank Sälen

08.20

14.05

09.05C
09.45
12.45
13.05

12.15
14.50C
15.40
17.20
17.20

19.15

16.37
17.25
18.25
20.15

Turnr

010

016

012

014

16.51
17.35

112

316 Malung - Torsby
mån-fred
Hållplatser

Anm

Linje 92/109 från Mora
Linje 157 från Sälen
MALUNG jvstn
Värnäs
Linje 304 ank Karlstad
Stöllet
TORSBY
Turnr

fredag

sön- o
helgdag

B

06.45
06.42
08.00
08.40C
11.15
09.40

12.30D
12.40E
14.00
14.40C
18.00
15.00
15.40

017

015

H

16.30
16.00
18.10
18.54
21.40
18.55
19.35

16.10
16.00
17.45
18.29
21.45
18.30
19.15

011

013

B=går inte 2/11 2001, 1/3, 5/4, 10/5 2002.
C=byte i Värnäs för resande till/från Torsby.
D=går inte fredagar.
E=går perioden 8/12 2001–1/5 2002.
H=går inte 3/11, 23/12 2001 – 1/1, 24/2, 29/3, 31/3, 1/4, 1/5, 9/5,
19/5, 9/6 2002.
O B S! Värmlandstrafiks taxa gäller på linje 316 tur 011–014.
Dalatrafiks taxa gäller på sträckan Malung - Värnäs på
turerna 010, 015, 016 och 017.

|48|
km
0
2
15
30
34
45
45
56
68
82
89
100
129

1

0||2

Malung-Borlänge

Tågnummer
Period
Måndag-Fredag
Lördag
Sön- o Helgdag
Går även / Går ej
fr Malung
fr Malung
folkhögskola
fr Yttermalung
fr Äppelbo
fr Rågsveden
t Vansbro
fr Vansbro
fr Dala-Järna
fr Nås
fr Björbo
fr Dala-Floda
fr Mockfjärd
t Borlänge C
t Örebro C
t Uppsala
t Stockholm C

SJ

IC
TiB
8225

SJ

IC
TiB
8233

M-F
L

SJ

SJ

IC
TiB
8237

IC
TiB
8245

M-F

M-F

SoH
5.19
5.22 p
5.32
5.44
5.49
5.59
6.00
6.09
6.20
6.33
6.40
6.51
7.18
9.33
9.25
10.05

8.19
8.22 p
8.32
8.44
8.49
8.59
9.00
9.09
9.20
9.33
9.40
9.51
10.18
13.34
12.25
13.05

10.16
10.19 p
10.29
10.41
10.46
10.56
11.01
11.10
11.20
11.33
11.40
11.51
12.18
15.33
14.25
15.05

L,SoH.
Går ej 24/12.

/ Kontrollera tiden för anslutande förbindelse vid
Storhelger.
Se tabellen för den anslutande förbindelsen eller ring
020-75 75 75.
Storhelg = 2-4/11, 21/12-6/1, 28/3-2/4, 29/4-3/5, 812/5 och 19/5-21/5.

13.54
13.58 p
14.08
14.20
14.25
14.35
14.36
14.52
15.07
15.20
15.27
15.38
16.05
20.37
18.25
19.05

Ej alla mellanstationer
SJ

IC
TiB
8213

SJ

IC
TiB
8247

SJ

IC
TiB
8249

SJ

IC
TiB
8217

48

M-F
L
SoH

L
SoH

14.16
14.19 p
14.29
14.41
14.46
14.56
15.01
15.10
15.20
15.33
15.40
15.51
16.18
19.33 1
18.25
19.05

17.16
17.19 p
17.29
17.41
17.46
17.56
17.57
18.06
18.17
18.30
18.37
18.48
19.15
21.39 /
21.25 /
22.05 /

17.46
17.49 p
17.59
18.11
18.16
18.26
18.27
18.36
18.47
19.00
19.07
19.18
19.45
21.55
22.35

0||2

18.19
18.22 p
18.32
18.44
18.49
18.59
19.00
19.09
19.20
19.33
19.40
19.51
20.24

km

0
29
41
47
61
74
85
85
96
100
115
127
129
1

0||2

fr
fr
fr
fr
fr
fr
fr
fr
fr
t
fr
fr
fr
fr
t
t

Borlänge-Malung
SJ
Tågnummer
Period
Måndag-Fredag
Lördag
Sön- o Helgdag
Går även / Går ej
Stockholm C
Uppsala
Örebro C
Borlänge C
Mockfjärd
Dala-Floda
Björbo
Nås
Dala-Järna
Vansbro
Vansbro
Rågsveden
Äppelbo
Yttermalung
Malungs folkhögsk
Malung

M-F.
Går ej 24/12.

SJ

IC
TiB
8214

IC
TiB
8220

M-F

M-F
L

6.55
7.35
6.23
6.52
7.02
7.09
7.23
7.34
7.44
7.45
7.56
8.01
8.13
8.23 a
8.25

9.42
10.07
10.17
10.25
10.39
10.50
11.00
11.02
11.12
11.17
11.29
11.39 a
11.41

SJ
IC
TiB
8224

SJ
IC
TiB
8228

SJ
IC
TiB
8232

M-F
L
SoH

SoH

8.55
9.35

10.55 1
11.35 1
10.26
13.42
14.07
14.17
14.25
14.39
14.50
15.00
15.02
15.12
15.17
15.29
15.39 a
15.41

11.42
12.07
12.17
12.25
12.39
12.50
13.00
13.01
13.12
13.17
13.29
13.39 a
13.41

12.55
13.35
12.26
16.00
16.31
16.41
16.49
17.03
17.14
17.24
17.25
17.36
17.41
17.53
18.03 a
18.05

SJ
IC
TiB
8242

M-F
L
SoH

0||2

17.55
18.35
18.24 /
20.42
21.07
21.17
21.25
21.39
21.50
22.00
22.01
22.12
22.17
22.29
22.39 a
22.41

|50|

Mora/Falun-Borlänge-Stockholm
Tågnummer
Period
Måndag-Fredag
Lördag
Sön- o Helgdag

km
0
1
41
52
62
70
79
85
105
105
131
147
169
169
202
264
295
335
1
2
3
4

0||8
0||9

SJ

SJ

IC

IC

821

823

M-F

SJ
IC
TiB
7525

M-F

SJ

SJ

SJ

SJ

SJ

X 2000

X 2000

IC

IC

IC

411
20/8-2/12
2/4-15/6

851

853

3/12-1/4

M-F

M-F

411

L

Morastrand
Mora
Rättvik
Tällberg
Leksand
Insjön
Gagnef
Djurås
Borlänge C
Örebro C
Falun
Borlänge C
Säter
Hedemora
Avesta Krylbo
Avesta Krylbo
Sala
Västerås
Eskilstuna
Uppsala C
Arlanda C
Stockholm C

M-F
L

M-F
SoH

5.01
5.05 p
5.29
5.36
5.45
5.51
5.59
6.05
6.23

5.52 1
6.00
6.28
6.35
6.44
6.50
6.58
7.03
7.25

5.00
5.20
5.38
5.50
6.07
6.09
6.28

5.15
5.35
5.55
6.08
6.23
6.25
6.44

6.24
6.43
|
|
7.17
7.19
|

6.15
6.34
|
|
7.11
7.13
|

7.03
7.23 a
7.45

7.25
7.43 a
8.05

8.04 a
8.23 a
8.45

8.04 a
8.23 a
8.45

7.14
7.56

Går från Morastrand endast L 20/8-2/12, 2/4-15/6.
SoH.
M-F.
13.56 L,SoH.
Går ej 25/12, 1/1.
Går ej 26/12, 30/12.

SJ
IC
TiB
7533

M-F

M-F
L
SoH

SJ
IC
833

SJ
IC
TiB
7537

SJ
IC
837

25/12-1/1

Går även / Går ej

fr
fr
fr
fr
fr
fr
fr
fr
t
t
fr
fr
fr
fr
t
fr
t
t
t
t
t
t

853

SJ
IC
TiB
7531

0||8

11.33 2
8.05

9.18
9.56

10.18 3
10.56 3

9.25
9.43 a
10.05

0||9

6.57
7.27
7.36
7.46
7.53
8.01
8.07
8.25

9.33
7.02

7.30
7.48
8.00
8.15
8.17
8.44

SoH

8.35
8.55
9.08
9.23
9.25
9.44

10.25
10.43 a
11.05

8.05

8.35
8.55
9.08
9.23
9.25
9.44
10.25
10.43 a
11.05

7.59
8.03 p
8.33
8.40
8.49
8.55
9.03
9.09
9.27

0||8

M-F
L
SoH

9.03
9.07 p
9.31
9.38
9.47
9.53
10.01
10.07
10.25
13.34

M-F

M-F

11.03
11.07 p
11.31
11.38
11.47
11.53
12.01
12.07
12.25
10.16
10.35
10.55
11.08
11.23
11.25
11.44

12.18
12.56 4

12.25
12.43 a
13.05

15.33

12.13
12.35
12.55
13.08
13.23
13.25
13.44
14.18
14.56

14.25
14.43 a
15.05

|50|
Tågnummer
Period
Måndag-Fredag
Lördag
Sön- o Helgdag

Mora/Falun-Borlänge-Stockholm
SJ
IC
855

SJ
IC
TiB
7541

M-F

SJ

SJ

IC

X 2000

841

M-F

L
SoH

5
6
7

1||0
1||1

Morastrand
Mora
Rättvik
Tällberg
Leksand
Insjön
Gagnef
Djurås
Borlänge C
Örebro C
Falun
Borlänge C
Säter
Hedemora
Avesta Krylbo
Avesta Krylbo
Sala
Västerås
Eskilstuna
Uppsala C
Arlanda C
Stockholm C

11.03
11.32
11.38
11.47
11.53
12.01
12.07
12.25
15.33
12.13

SJ
IC
TiB
7545

M-F

SJ

SJ

IC

IC

845

857

M-F

L

1||0

13.03
13.07 p
13.31
13.38
13.47
13.53
14.01
14.07
14.25
17.33

13.16 5
13.26 p
13.52
14.03
14.13
|
|
|
14.39
17.33
14.15

13.59
14.03 p
14.27
14.34
14.43
14.49
14.57
15.03
15.21
17.33

SJ
IC
TiB
7549

15.03
15.07 p
15.31
15.38
15.47
15.53
16.01
16.07
16.25
20.37

SJ
IC
859

M-F
L
SoH

SoH

Går även / Går ej

fr
fr
fr
fr
fr
fr
fr
fr
t
t
fr
fr
fr
fr
t
fr
t
t
t
t
t
t

419

SJ
IC
TiB
7543

15.03
15.32
15.38
15.47
15.53
16.01
16.07
16.25

19.33 6
16.13

SJ
IC
TiB
7551

M-F

SJ
IC
849

M-F

17.03
17.07 p
17.31
17.38
17.47
17.53
18.01
18.07
18.25
20.37

1||1

18.00
18.31
18.38
18.47
18.53
19.01
19.07
19.25 7

21.39 /
19.09

18.00
18.04 p
18.31
18.38
18.47
18.53
19.01
19.07
19.31

20.03
20.07 p
20.38
20.45
20.54
21.05
21.14
21.20
21.38

14.15
14.35
14.55
15.08
15.23
15.25
15.44

14.42
|
|
15.23
15.25
15.44

16.13
16.35
16.55
17.08
17.23
17.25
17.44

16.35
16.55
17.08
17.23
17.25
17.44

19.35
19.55
20.08
20.23
20.25
20.44

19.30
19.57
20.25
20.38
20.53
20.55
21.14

14.25
14.43 a
15.05

16.25
16.43 a
17.05

16.25
16.43 a
17.05

18.25
18.43 a
19.05

18.25
18.43 a
19.05

21.25
21.43 a
22.05

21.55
22.13 a
22.35

16.18
16.56

Endast 17/6-2/12, 2/4-15/6.
L,SoH /.
Anslutning till tåg 7589 (avg 19.29 mot Örebro).
Går ej 3/11, 23/12, 25/12, 30/12, 29/3, 31/3, 1/5, 9/5, 19/5.
Går ej 3/11, 25/12, 29/3, 31/3, 19/5.

16.18
16.56

18.18
18.56

18.18
18.56

M-F

SoH

12.35
12.55
13.08
13.23
13.25
13.44
14.18
15.56

SJ
IC
TiB
7555

21.18
21.56

21.50
22.27

|50|

Stockholm-Borlänge-Falun/Mora
SJ

Tågnummer
Period
Måndag-Fredag
Lördag
Sön- o Helgdag

IC
TiB
7518

M-F

M-F
L

0||7

km
Går även / Går ej
0 fr Stockholm C
40 fr Arlanda C
71 fr Uppsala C
133
166
166
189
205
231
231
251
256
265
274
284
294
334
335
1
2
3
4
5

0||7
0||8

fr
fr
fr
t
fr
fr
fr
t
t
fr
fr
fr
fr
fr
fr
fr
fr
t
t

Eskilstuna 56
Västerås 56
Sala
Avesta Krylbo
Avesta Krylbo
Hedemora
Säter
Borlänge C
Falun
Örebro C
Borlänge C
Djurås
Gagnef
Insjön
Leksand
Tällberg
Rättvik
Mora
Morastrand

SJ

IC
TiB
7514

SJ
IC
820

M-F
L

SJ
IC
TiB
7520

M-F
L

6.55
7.16 p
7.35
7.04
7.42

7.35
7.52
8.00
8.06
8.14
8.22
8.32
8.55 a
8.59

L.
16.03 SoH.
Går till Morastrand endast L 20/8-2/12, 2/4-15/6.
14.04 SoH.
SoH.
Går även 3/11, 29/3. Går ej 30/3.
Går ej 3/11, 25/12, 29/3, 31/3, 19/5.

824

M-F

SJ
IC
TiB
7524

SJ
IC

850

828

M-F

SJ
IC
TiB
7528

M-F

SJ
IC
832

M-F

SJ
IC
TiB
7532

8.55
9.16 p
9.35

9.04
9.42

9.04
9.42

8.26
11.35
11.52
12.00
12.06
12.14
12.22
12.30
12.53 a
12.57

10.16
10.35
10.37
10.53
11.08
11.26
11.52
8.26 1
11.35
11.52
12.00
12.06
12.14
12.22
12.31
12.57

SJ
IC
852

M-F

L
SoH

10.16
10.35
10.37
10.53
11.08
11.26
11.52
9.35
9.52
10.00
10.06
10.14
10.22
10.30
10.53 a
10.57

SJ
IC

M-F

8.55
9.16 p
9.35

8.16
8.35
8.37
8.53
9.08
9.26
9.47
6.32
6.49
6.57
7.03
7.11
7.19
7.27
7.50 a
7.54

SJ
IC

SJ
IC
TiB
7534

M-F
L
SoH

SJ
IC
854

M-F
SoH

0||8

10.55
11.16 p
11.35

12.55
13.16 p
13.35

12.55
13.16 p
13.35

14.55
15.16 p
15.35

12.16
12.35
12.37
12.53
13.08
13.26
13.46

14.16
14.35
14.37
14.53
15.08
15.26
15.48

14.16
14.35
14.37
14.53
15.08
15.26
15.48 2
12.26
15.35
15.52
16.00
16.06
16.14
16.22
16.31
16.57 a
17.02 3

16.16
16.35
16.37
16.53
17.08
17.26
17.56
14.17 5
17.35
17.52
18.00
18.06
18.14
18.22
18.31
18.57

11.04
11.42

13.04
13.42

10.26
13.35
13.52
14.00
14.06
14.14
14.22
14.30
14.53 a
14.57

15.04 4
15.42

12.04
13.42

12.26
15.35
15.52
16.00
16.06
16.14
16.22
16.30
16.53 a
16.57

16.35
16.52
16.58
17.04
17.13
17.20
17.30
17.53 a
17.57

|50|

Stockholm-Borlänge-Falun/Mora

Tågnummer
Period
Måndag-Fredag
Lördag
Sön- o Helgdag
Går även / Går ej

fr
fr
fr
fr
fr
fr
t
fr
fr
fr
t
t
fr
fr
fr
fr
fr
fr
fr
fr
t
t
6

0||8
0||9
1||0
1||1
1||2
1||3
1||4
1||5
1||6

Stockholm C
Arlanda C
Uppsala C
Eskilstuna 56
Västerås 56
Sala
Avesta Krylbo
Avesta Krylbo
Hedemora
Säter
Borlänge C
Falun
Örebro C
Borlänge C
Djurås
Gagnef
Insjön
Leksand
Tällberg
Rättvik
Mora
Morastrand

SJ
IC
836

SJ
IC
TiB
7536

SJ
IC
838

M-F
L

0||9

14.55
15.16 p
15.35

M-F

SJ

SJ

X 2000

X 2000

410
20/8-2/12
2/4-15/6

3/12-1/4

M-To

M-To

410

SJ
IC
TiB
7540

M-To

SJ

SJ

SJ

SJ

SJ

X 2000

X 2000

IC

IC

X 2000

412
20/8-2/12
2/4-15/6

3/12-1/4

F

F

412

L

1||0

14.04
15.42

16.16
16.35
16.37
16.53
17.08
17.26
17.56

SJ
IC
TiB
7538

16.55
17.16 p
17.35

16.55
17.16 p
17.35

17.16
17.40
17.42
17.58
18.09
18.27
18.57

|
18.24
18.26
|
|
19.00
19.19

|
18.28
18.30
|
|
19.09
19.35

16.04
16.42

14.17

1||1

15.55
16.16 p
16.35

17.35
17.52
18.00
18.06
18.14
18.22
18.30
18.53 a
18.57

Anslutning till tåg 7676 (avg 19.18 mot Falun).
Går ej 3/11, 25/12, 29/3, 31/3, 19/5.
Går även 3/11, 25/12, 29/3, 31/3, 19/5.
Går även 3/11, 25/12, 29/3, 31/3, 19/5. Går ej 24/12, 31/12.
Går ej 28/3.
Går även 28/3.
Går ej 24/12, 31/12.
Går ej 29/12.
Går ej 3/11, 23/12, 25/12, 30/12, 29/3, 31/3, 1/5, 9/5, 19/5.
Går ej 3/11, 23/12, 25/12, 30/12, 29/3, 31/3, 19/5.

16.26

18.35
18.52
19.00
19.06
19.14
19.22
19.30
19.53 a
19.57

1||1

858

418

M-F
L
SoH

1||3

1||4

1||5

17.55
18.16 p
18.35

18.55
19.16 p
19.35

18.16
18.33
18.35
|
|
19.09

18.16
18.35
18.37
|
|
19.15 6

19.16
19.35
19.37
19.53
20.08
20.26

19.16
19.35
19.37
19.53
20.08
20.26
20.57

20.16
20.40
20.42
|
|
21.20
21.46

19.11
|
|
|
19.45
19.56
20.06
20.33 a
20.40

19.17
|
|
|
19.45
19.56
20.06
20.33 a
20.40

20.35
20.52
21.00
21.06
21.14
21.22
21.31
21.57

19.35
16.26

846

848

M-F
SoH

17.55
18.16 p
18.35

19.31
16.26

SJ
IC

L

16.55
17.16 p
17.35
17.04
17.42

SJ
IC

24/12-31/12

16.55
17.16 p
17.35
17.04
17.42

19.16
19.33
19.38
19.44
19.52
20.00
20.08
20.33 a
20.37

1||2

858

SJ
IC
TiB
7544

18.04
18.42

20.57
18.26

18.04
18.42

SoH

1||6

19.04
19.42

SoH

20.55
21.17 p
21.35

21.16
21.35
21.37
21.53
22.04
22.22
22.41

22.16
22.35
22.37
22.53
23.04
23.22
23.41

20.04
20.42

21.25
21.41
21.46
21.52
22.00
22.08
22.16
22.39 a
22.43

0||8

19.55
20.16 p
20.35

20.04
21.42

|50A|

Falun-Borlänge

Tågnummer
Period
Måndag-Fredag
Lördag
Sön- o Helgdag

SJ

SJ

SJ

SJ

SJ

IC
TiB
7559

IC

IC
TiB
7561

IC

X 2000

823

411
20/8-2/12
2/4-15/6

M-F

M-F

SJ

b

3.34
3.51

SJ

SJ

SJ

SJ

SJ

SJ

IC
TiB
7669

IC
TiB
7569

IC
TiB
7671

IC

IC

833

IC
TiB
7573

837

IC
TiB
7577

M-F
L

M-F

M-F

L
SoH

M-F
L
SoH

M-F
L
SoH

M-F
L
SoH

M-F
L
SoH

M-F
L
SoH

9.06
9.25

9.30
9.54

10.16
10.33

11.08
11.25

12.13
12.30

13.08
13.25

1

L

M-F

5.00
5.17

5.07
5.25

5.15
5.32

6.24
6.40

6.24
6.44

7.02
7.25

7.30
7.48

8.05
8.24

8.30
8.48

SJ

SJ

SJ

SJ

SJ

SJ

SJ

SJ

SJ

IC
TiB
7679

IC

IC
TiB
7683

IC

841

IC
TiB
7581

845

IC
TiB
7685

IC
TiB
7585

IC
TiB
7687

IC
TiB
8205

IC
TiB
7689

M-F
L
SoH

M-F
L
SoH

M-F
L
SoH

M-F
L
SoH

M-F
L
SoH

M-F

M-F

M-F

L
SoH

M-F
L
SoH

13.29
13.53

14.15
14.32

14.55
15.18

15.29
15.55

16.13
16.30

16.32
16.50

17.09
17.26

17.27
17.50

18.01
18.21

18.27
18.51

3

4

2

0||6

SJ

SJ
IC
TiB
7589

0||5

SJ

SJ

SJ

IC
TiB
7691

SJ

IC
TiB
7591

IC
TiB
7595

IC
TiB
7695

M-F

M-F
L
SoH

M-F

M-F
SoH

M-F
L
SoH

19.30
19.54

19.41
20.06

20.03
20.26

21.02
21.19

21.26
21.48

IC
849

SoH

0||7

19.09
19.26

SJ

0||6

0||8

0||9

1
2
3
4

0||5
0||6
0||7
0||8
0||9
1||0

Tågnr 7653 SoH.
Tågnr 7655 L,SoH.
Tågnr 8049 L, 7699 SoH.
Endast 2 kl L.
Tågnr 7657 L, 8057 SoH.
Endast 2 kl SoH.
Går ej 25/12, 1/1.
Går ej 24/12, 31/12.
Går ej 3/11, 23/12, 25/12,
30/12, 29/3, 31/3,,19/5.
Går ej 28/3, 30/4, 8/5.
Går ej 3/11, 25/12, 31/3, 8/5,
19/5.
Går ej 3/11, 24/12, 31/12.

1||0

Borlänge-Falun

Tågnummer
Måndag-Fredag
Lördag
Sön- o Helgdag
km
Går även / Går ej
0 fr Borlänge C
24 t Falun C

SJ

SJ

SJ

SJ

SJ

SJ

SJ

SJ

SJ

SJ

SJ

SJ

SJ

SJ

SJ

SJ

SJ

SJ

IC
TiB
7660

IC
TiB
7662

IC
TiB
7664

IC
TiB
8225

IC
TiB
7658

IC
TiB
7666

IC

IC
TiB
7670

IC
TiB
7562

IC

IC
TiB
7650

IC
TiB
7566

IC

IC
TiB
7570

IC
TiB
7680

IC

828

IC
TiB
7678

832

IC
TiB
7652

M-F

M-F

M-F

M-F

M-F
L

M-F
L
SoH

M-F
L

M-F

M-F
L
SoH

M-F
L
SoH

M-F
L
SoH

M-F

L
SoH

M-F
L
SoH

M-F

L

M-F
L
SoH

8.07
8.30

9.30
9.47

10.06
10.29

10.33
10.50

11.29
11.52

11.34
11.52

12.33
12.54

13.29
13.46

14.05
14.28

14.33
14.50

14.58
15.25

SJ

SJ

5.00
5.23

6.05
6.28

7.12
7.29

7.30
7.56

7.30
7.47

0||4

820

SJ

SJ

SJ

SJ

SJ

SJ

SJ

SJ

IC
TiB
17652

IC
TiB
7682

IC
TiB
7572

IC
TiB
7684

IC
TiB
8204

IC
TiB
7686

IC
TiB
7578

IC

M-F
L
SoH

M-F

SoH

L
SoH

M-F
L
SoH

M-F
L
SoH

L
SoH

15.38
16.03

16.03
16.27

16.32
16.49

17.35
17.56

18.03
18.27

18.32
18.49

Går även / Går ej

fr Borlänge C
t Falun C

SJ

IC
TiB
8207

SoH

|50A|

Tågnummer
Period
Måndag-Fredag
Lördag
Sön- o Helgdag

SJ

IC
TiB
7667

M-F

Går även / Går ej

fr Falun C
t Borlänge C

SJ

IC
TiB
7565

3/12-1/4

M-F

L

km
Går även / Går ej
0 fr Falun C
24 t Borlänge C

Tågnummer
Period
Måndag-Fredag
Lördag
Sön- o Helgdag

821

SJ

16.56
17.13

2

0||5

838

M-F

18.35
18.57

824

IC
IC
TiB
TiB
7656
7676
20/8-2/12 3/12-1/4
2/4-15/6

F

19.14
19.31

F

0||6

19.18
19.35

1

L

15.28
15.48

15.31
15.48

SJ

SJ

SJ

SJ

SJ

SJ

SJ

SJ

IC
TiB
7551

IC
TiB
7690

IC
TiB
7582

IC

IC
TiB
7586

IC

IC
TiB
7588

IC
TiB
7590

M-To

M-F
L
SoH

M-F
L
SoH

M-F

20.13
20.30

20.35
20.57

22.24
22.41

0||7

19.36
19.54

0||5

846

3

848

M-F

M-F

SoH

SoH

22.44
23.01

23.24
23.41

0||8

0||9

SoH

23.48
0.05

1||0

23.48
0.05

1
2
3

0||4
0||5
0||6
0||7
0||8
0||9
1||0

Tågnr 8022 med endast
2 kl L,SoH.
Tågnr 836/7654 L,SoH.
Tågnr 17586 SoH.
Går ej 25/12, 1/1.
Går ej 24/12, 31/12.
Går även 28/3.
Går ej 28/3, 8/5.
Går ej 3/11, 25/12,
28/3, 31/3, 30/4, 8/5,
19/5.
Går ej 3/11, 25/12,
29/3, 31/3, 19/5.
Går ej 3/11, 23/12,
25/12, 30/12, 29/3,
31/3, 19/5.

|52|

Gävle-Borlänge
SJ

Tågnummer
Period
Måndag-Fredag
Lördag
Sön- o Helgdag
km
0
23
37
54
91
115
1
2

Sundsvall C
Stockholm C
Gävle C
Sandviken
Storvik
Hofors
Falun C
Borlänge C

0||4
0||5

X 2000

b

411
20/8-2/12
2/4-15/6

SJ

SJ

SJ

SJ

SJ

SJ

SJ

SJ

SJ

SJ

SJ

SJ

IC
TiB
7667

IC
TiB
7669

IC
TiB
7671

IC
TiB
7675

IC

IC
TiB
7679

IC
TiB
7683

IC
TiB
7685

IC
TiB
7687

IC
TiB
7689

IC
TiB
7691

IC
TiB
7695

M-F

M-F

M-F
L
SoH

M-F
L
SoH

M-F
L
SoH

M-F
L
SoH

M-F

M-F
L
SoH

M-F

M-F
L
SoH

M-F
L
SoH

4.40

6.23
6.25 1

8.25 /

10.19
10.25

12.19
12.25

5.09
5.30
5.41
5.53
6.18

M-F

6.24
6.40

6.12
6.29
6.40
6.55
7.27
7.48

6.24
6.44
3
4

0||5

8.21
8.37
8.48
9.00
9.24
9.54

SJ

Borlänge C
Falun C
Hofors
Storvik
Sandviken
Gävle C
Stockholm C
Sundsvall C

M-F,SoH.
22.45 L.
M-F,SoH /.
Går ej 25/12, 1/1.
Går ej 24/12, 31/12.

2

M-F
L
SoH

10.21
10.37
10.48
11.00
11.34

0||5
0||6

15.45 L.
M-F,SoH.

12.13
12.30

12.21
12.37
12.48
13.00
13.24
13.53

14.21
14.37
14.48
15.02
15.26
15.55

14.19
14.25

13.25

15.21
15.37
15.48
16.00
16.30
16.50

16.21
16.37
16.48
16.59
17.24
17.50

0||7

Går ej 25/12, 1/1.
Går ej 24/12, 31/12.

0||6

15.25

17.12
17.28
17.39
17.51
18.15
18.51

16.19
16.25 3

18.21
18.37
18.48
19.00
19.37
20.06

0||7

18.19
18.25

4

20.21
20.37
20.48
21.00
21.24
21.48

Går ej 3/11, 24/12, 31/12.

Alla tåg Borlänge-Falun tab 50A
SJ

SJ

SJ

SJ

IC
TiB
7660

IC
TiB
7662

IC
TiB
7664

IC
TiB
7666

IC
TiB
7670

M-F

M-F

M-F

M-F
L
SoH

M-F
L
SoH

M-F

11.29
11.52

Går även / Går ej

fr
fr
fr
fr
fr
t
t
t

7.12
7.35
7.48
8.00
8.24
8.48

Borlänge-Gävle
SJ

837

3/12-1/4

M-F

M-F.
Tågnr 7655 L,SoH.

Tågnummer
Period
Måndag-Fredag
Lördag
Sön- o Helgdag

1
2
3

M-F

Alla tåg Falun-Borlänge tab 50A
SJ

Går även / Går ej

fr
fr
fr
fr
fr
fr
t
t

|52|
km
0
24
61
78
92
115

IC
TiB
7665

SJ

0||4

5.00
5.26
5.49
6.04
6.15
6.41

6.05
6.30
6.56
7.09
7.20
7.38

7.12
7.32
7.56
8.11
8.22
8.43

8.07
8.32
8.56
9.12
9.26
9.43

10.06
10.32
10.56
11.12
11.22
11.38

8.35

9.05
9.41

10.35

11.35
11.41

13.35
13.41

IC
824

/ Kontrollera tiden för anslutande förbindelse vid

Storhelger.
Se tabellen för den anslutande förbindelsen eller
ring 020-75 75 75.
Storhelg = 2-4/11, 21/12-6/1, 28/3-2/4, 29/4-3/5,
8-12/5 och 19/5-21/5.

SJ

SJ

SJ

SJ

SJ

SJ

SJ

SJ

IC
TiB
7650

IC
TiB
7674

IC
TiB
7678

IC
TiB
7680

IC
TiB
7682

IC
TiB
7684

IC
TiB
7686

IC
TiB
7690

M-F
L
SoH

M-F
L
SoH

M-F

M-F
L
SoH

M-F

L
SoH

M-F
L
SoH

M-F
L
SoH

12.32
12.56
13.12
13.22
13.38

14.05
14.30
14.58
15.14
15.24
15.43

14.58
15.32
15.56
16.12
16.22
16.43

16.03
16.32
17.01
17.14
17.24
17.43

16.56
17.24
17.47
18.04
18.14
18.43

18.03
18.32
18.56
19.12
19.22
19.38

20.13
20.32
20.56
21.12
21.22
21.43

15.35
15.41

17.35
17.41

18.35

11.34
11.52

19.35 /
19.41 1

21.33

0||5

21.35 2
21.41

0||5

23.35
23.41

3
3

|53|

Falun-Hallsberg
SJ

Tågnummer
Period
Måndag-Fredag
Lördag
Sön- o Helgdag
km
0
24
70
85
113
149
171
196
196
197
214
221

SJ
IC
7471

IC
TiB
7501

M-F

M-F

M-F

IC

SJ

IC
TiB
7561

821

M-F

IC
TiB
7561

M-F

SJ

SJ

SJ

SJ

SJ

SJ

SJ

IC
TiB
7563

IC
TiM
909

IC
TiB
7565

IC
TiM
165

IC
TiB
7507

IC
TiB
7569

IC
TiB
7669

M-F

M-F
L

M-F
L

M-F
L
SoH

M-F
L

M-F

M-F

L

3.34
3.52
4.22
4.34
5.13
5.42
6.00
6.16

Falun C
Borlänge C
Ludvika
Grängesberg C
Kopparberg
Lindesberg
Frövi
Örebro C
Örebro C
Örebro S
Kumla
Hallsberg
Göteborg

5.00
5.17

6.40
6.42 p
6.52
7.00

Falun C
Borlänge C
Ludvika
Grängesberg C
Kopparberg
Lindesberg
Frövi
Örebro C
Örebro C
Örebro S
Kumla
Hallsberg
Göteborg

7.13
7.29

9.17 /

IC
TiB
7579

SJ

SJ

IC

IC
TiB
8049

7699

BT
8947
5/5-15/6

M-F
L
SoH

SoH

Går även / Går ej

4

SJ

SJ

SJ

SJ

SJ

SJ

SJ

IC
TiB
7569

IC
TiM
169

IC
TiB
7573

IC
TiM
173

IC
TiB
7511

IC
TiB
7577

L
SoH

M-F
L
SoH

M-F
L
SoH

M-F
L
SoH

M-F
L
SoH

M-F
L
SoH

Går även / Går ej

fr
fr
fr
fr
fr
fr
fr
t
fr
fr
fr
t
t

Tågnummer
Period
Måndag-Fredag
Lördag
Sön- o Helgdag

1
2
3

SJ

IC
TiB
7559

SJ

fr
fr
fr
fr
fr
fr
fr
t
fr
fr
fr
t
t

Alla tåg Falun-Borlänge tab 50A

SJ

14.15
14.32

14.15
14.50
15.21

15.26
15.55
16.13
16.29
16.32
16.34
16.44
16.52

Byte i Örebro C.
18.42 L /.
Ej anslutning till tåg 473 (avg 18.00
mot Jönköping).
20.47 F /.

0||6

14.50
15.25
15.39

SJ

5.31
6.00
6.11
6.30
6.59
7.17
7.33
7.35
7.37
7.47
7.55

5.07
5.31
6.00
6.11
6.30
6.59
7.17
7.33
7.35
7.37
7.47
7.55

10.12

10.42

SJ

SJ

IC
TiB
7581

IC
TiB
7515

IC
TiB
8245

M-F
L
SoH

M-F
L
SoH

M-F

0||6
0||7

22.45 L /.
Går ej 9/5, 19/5.
Går ej 24/12.

SJ
IC
TiB
8057

SJ
IC
TiB
7585

16.07
16.42

16.13
16.50
17.19

0||8

17.09
17.28
17.59
18.09
18.28
18.56
19.17
19.33
19.35
19.37
19.47
19.55
22.45

0||8
0||9
1||0

8.30
8.50
9.21

9.42
9.44
9.54
10.02
12.47

SJ
IC
TiB
7585

L

20.55 4 22.17 5
5

8.55
8.57
9.07
9.15

11.52 1

SoH

0||7

14.55
15.26
15.58
16.09
16.28
16.56
17.17 19.12
17.33 19.28
17.35 19.30
17.37 19.32
17.47 19.42
3
17.55 19.50

7.33
8.02
8.20
8.36 a
|
8.40

7.02
7.28
7.58
8.09
8.28
8.56
9.17
9.33

SoH

0||9

17.09
17.28
17.59
18.09
18.28
18.56
19.17
19.33

11.12
11.28
11.30
11.32
11.42
11.50
14.42

SJ
IC
185

SJ
IC
TiB
7583

M-F
L
SoH

19.42
19.44
19.54
20.02
22.45

Går även 3/11, 25/12, 31/3. Går ej
24/12, 31/12.
Går ej 3/11, 25/12, 31/3.
Går även 28/3, 8/5.

10.28
10.56
11.17
11.33

9.06
9.27
9.59
10.09
10.28
10.56
11.17
11.33

M-F

SJ
IC
TiM
798

F

1||0

18.50
19.27
19.45
20.01

1||1
1||2
1||3

20.12
20.14
20.24
20.32

SJ

SJ

IC
TiB
8205

IC
TiB
7587

M-F

M-F

18.01
18.21

11.42
11.44
11.54
12.02
14.42
SJ

Går ej 3/11, 23/12, 25/12, 30/12,
29/3, 31/3, 19/5.
Går ej 28/3, 30/4, 8/5.
Går ej 3/11, 25/12, 31/3, 19/5.

SJ

13.42
13.44
13.54
14.02
16.42
SJ

IC
TiB
7589

IC
TiM
185

IC
TiB
7519

SoH

M-F
L
SoH

SoH

1||1

18.32
19.02
19.12
19.32
20.00
20.20
20.37
20.39
20.41
20.51
20.59

11.08
11.27
11.59
12.10
12.29
12.57
13.18
13.34

19.09
19.29
19.58
20.11
20.35
21.04
21.22
21.39

21.45
21.47
21.57
22.05

15.12
15.28

13.08
13.28
14.00
14.11
14.30
14.59
15.17
15.33
15.35
15.37
15.47
15.55
18.17 2

SJ
IC
TiB
7591

SJ
IC
TiB
7695

M-F

1||1

1||2

20.03
20.40
21.15

SoH

1||3

21.26
21.50
22.21

23.01
23.17
23.20
23.22
23.32
23.40

/ Kontrollera tiden för anslutande

förbindelse vid Storhelger.
Se tabellen för den anslutande
förbindelsen eller ring 020-75 75 75.
Storhelg = 2-4/11, 21/12-6/1, 28/32/4, 29/4-3/5, 8-12/5 och 19/5-21/5.

|53|

Alla tåg Hallsberg-Örebro tab 64
Alla tåg Borlänge-Falun tab 50A

Hallsberg-Falun
SJ

Tågnummer

SJ

SJ

SJ

SJ

SJ

IC
TiB
7514

IC
TiB
7664

IC
TiB
7518

IC
TiB
7518

IC
TiB
8225

IC
TiB
7658

M-F

M-F

M-F

SJ

Period
Måndag-Fredag
Lördag
Sön- o Helgdag
km

fr
fr
fr
fr
t
fr
fr
fr
fr
fr
fr
t
t

Göteborg
Hallsberg
Kumla
Örebro S
Örebro C
Örebro C
Frövi
Lindesberg
Kopparberg
Grängesberg C
Ludvika
Borlänge C
Falun C

SJ

Tågnummer
Period
Måndag-Fredag
Lördag
Sön- o Helgdag

Ti-F

7.12
7.29

6.42
6.55
7.25

6.55
7.25

M-F

0||7
3.55
4.02
4.12
4.15
4.16
4.32

5.45
6.00
6.30 1

SJ

M

SJ

SJ

SJ

SJ

SJ

SJ

IC
960

IC
TiB
7558

IC
TiB
7562

IC
TiB
7504

IC
TiB
7504

IC
TiM
914

IC
TiB
7564

M-F

M-F

M-F
L

M-F

M-F
L
SoH

M-F

L

L

0||6

Går även / Går ej

0
7
24
25
25
50
72
108
136
151
197
221

M-F
L

SJ

IC
IC
IC
TiB
TiB
TiB
7510 7500 7500
20/8- 24/1224/12- 23/12
5/5 6/5-15/6 5/5

7.30
7.56

0||8
4.23
4.30
4.40
4.43
4.45
5.01

4.23
4.30
4.40
4.43
4.45
5.01

5.45
5.52
6.02
6.05

5.33 2

8.04
8.11
8.21
8.24
8.26
8.42
9.00
9.29
9.48
10.00
10.30
10.50

6.21
6.37
6.55
7.26

7.30
7.47

1
2
3

Göteborg
Hallsberg
Kumla
Örebro S
Örebro C
Örebro C
Frövi
Lindesberg
Kopparberg
Grängesberg C
Ludvika
Borlänge C
Falun C

8.45
8.52
9.02
9.05

9.15
|
9.20 p
9.36
9.54
10.22

SJ

SJ

SJ

SJ

SJ

SJ

SJ

SJ

SJ

SJ

SJ

SJ

SJ

SJ

IC
TiB
8030

IC

IC
TiB
7508

IC
7478

IC
TiB
7574

IC
TiM
174

IC
TiB
7572

IC
TiB
8204

IC
TiB
7578

IC
TiB
7578

IC

832

IC
TiB
7508

838

IC
TiB
7512

IC
TiB
7580

IC
TiB
7582

M-F

M-F

M-F

M-F

M-F

M-F

M-F
L
SoH

M-F

M-F

M-F
L
SoH

M-F

M-F
L
SoH

L
SoH

M-F
L
SoH

L
SoH

9.42 3

12.04
12.11
12.21
12.24
12.26
12.42
13.01
13.30
13.49
14.01
14.31
14.50

Anslutning till tåg 411 (avg
6.34 mot Stockholm) 3/121/4.
M-F.
9.12 22/12-6/1.

12.09
12.16
12.26
12.29
12.31 12.31
12.47 12.47

9.42 3

13.20
13.27
13.38 a
13.40

13.54
14.10
14.28
15.04

14.38
15.08 15.28
15.48
4
5

0||6

Anslutning till tåg 858 (avg
20.35 mot Mora).
Även 17.42 M-F,SoH / med
byte.
Går även 3/11.

0||7
0||8
0||9
1||0

11.12
13.50
13.57
14.07
14.10

13.12 13.12

16.04
16.11
16.21
16.24
14.17
16.26
14.33
16.42
14.52
17.00
15.27
17.29
15.46
17.48
15.59 16.50 18.00
16.29 17.32 18.30
16.49 17.56 18.49

Går ej 27/12, 2/1, 2/4, 2/5.
Går även 27/12, 2/1, 2/4, 2/5.
Går ej 24/12.
Går ej 24/12, 31/12.

0||9

SJ

1||0

15.12

16.04
16.58 18.04
16.11
17.05 18.11
16.21
17.15 18.21
16.24
17.18 18.24
16.26
16.31 17.20 18.26
16.42
16.47 17.36 18.42
17.00
17.54 19.00
17.29
18.30 19.28
17.48
19.50
18.00
20.02
18.30 18.35
20.32 4
18.57
20.57

1||1
1||2
1||3
1||4

SJ

SJ

SJ

SJ

SJ

SJ

SJ

IC
7472

IC
TiB
7566

IC
TiB
7566

IC
TiB
8022

IC
TiB
7678

IC
TiM
170

IC
TiB
7570

M-F
L

M-F
L
SoH

L
SoH

M-F
L
SoH

M-F
L
SoH

L
SoH

7.12

IC
TiB
7570

Går även / Går ej

fr
fr
fr
fr
t
fr
fr
fr
fr
fr
fr
t
t

8.31
8.47

8.10
8.17
8.27
8.30
8.31
8.47

SJ

10.00
10.07
10.17
10.20

10.26
10.42
11.00
11.29
11.48
12.00
12.30
12.54

SJ

SJ

SJ

IC

IC
TiB
7586

IC
TiB
17586

186

M-F
L
SoH

17.12 5
19.55
20.02
20.12
20.15

9.12
11.50
11.57
12.07
12.10

7.12

10.00
10.07
10.17
10.20
10.26
10.42
11.00
11.29
11.48
12.00
12.30
12.54

12.38
13.17
13.46
SJ
IC
TiB
7516

M-F

1||1

14.05
14.28
SJ

SJ

IC
TiB
7588

IC

M-F
SoH

1||2

SoH

20.15
20.22
20.32
20.35
20.28 20.28 20.40
20.44 20.44 20.56
21.02 21.01
21.31 21.33
21.56 21.52
22.08 22.04
22.42 22.42
23.01 23.01

1||4

21.05
21.12
21.22
21.25
21.35
21.51
22.08
22.45
23.04
23.17
23.47
0.05

SJ
IC
TiB
7590

M-F
SoH

1||3

17.42 /

7486

12.26
12.42
13.01
13.30
13.49
14.01
14.31
14.50

21.10
21.17
21.28 a
21.30

SoH

1||3

21.45
22.01
22.18
22.46
23.05
23.17
23.47
0.05

Går ej 28/3, 30/4, 8/5.
/ Kontrollera tiden för anslutande förbindelse vid Storhelger.
Se tabellen för den anslutande förbindelsen eller ring 020-75
Går ej 3/11, 25/12, 31/3, 19/5.
75 75.
Går ej 3/11, 23/12, 25/12,
Storhelg = 2-4/11, 21/12-6/1, 28/3-2/4, 29/4-3/5,
30/12, 29/3, 31/3, 19/5.
8-12/5 och 19/5-21/5.
Går ej 3/11.

|54|

Gävle/Bollnäs-AvestaKrylbo-Hallsberg
SJ

Tågnummer
Period
Måndag-Fredag
Lördag
Sön- o Helgdag
km

0
23
37
72
85
95
95
111
130
152
202
228
228
229
245
252

Går även / Går ej

fr
fr
fr
fr
fr
fr
fr
fr
t
fr
fr
fr
fr
fr
t
fr
fr
fr
t
t

|54|

Östersund C 42
Bollnäs
Sundsvall C 41
Gävle C
Sandviken
Storvik
Horndals Bruk
Fors
Avesta Krylbo
Avesta Krylbo
Karbenning
Fagersta C
Skinnskatteberg
Frövi
Örebro C
Örebro C
Örebro S
Kumla
Hallsberg
Göteborg 60

0
7
24
25
25
50
100
122
141
157
157
168
180
215
230
252

SJ
IC
TiB
7561

M-F
L
SoH

M-F

M-F

21.47 1
1.35

22.37 2

1||0

|
|
|
|
|
3.44
3.44
|
|
|
|
5.14 a
|
|
|
5.35
8.12

SJ

Går även / Går ej

fr
fr
fr
fr
t
fr
fr
fr
fr
fr
t
fr
fr
fr
fr
fr
t
t
t
t

SJ
IC
TiB
7501

4.55
5.11
5.22
5.43
5.52
6.00
6.01
6.13
6.27
6.41
7.13
7.29

TÅGK
71

SJ
3

M-F
L
SoH

SJ

7.35
7.37
7.47
7.55

10.12

6.17
6.36
6.50
|
|
7.26
7.29
|
7.56
8.13
|
9.00 5
9.04
|
|
9.19
11.52

SJ

SJ

IC
TiB
7511

IC
TiB
7577

IC
TiB
7515

M-F
L

M-F
L
SoH

M-F
L
SoH

M-F
L
SoH

1||0

4.55 4

SJ

IC
TiB
7507

8.43
8.58
9.12
9.33
9.42
9.51
9.55
10.11
10.26
10.40
11.12
11.28
11.30
11.32
11.42
11.50

SoH

1||1

7.40 6
6.23

IC
TiB
7519

1||2

9.33 8

10.19

14.19

12.45
13.01
13.12
13.33
13.42
13.56
13.56
14.11
14.26
14.40
15.12
15.28

15.35
15.37
15.47
15.55

18.17 7

14.42

16.43
16.58
17.12
17.33
17.42
17.51
17.55
18.11
18.26
18.40
19.12
19.28
19.30
19.32
19.42
19.50

22.17 9

15.50
18.19

20.35
20.51
21.02
21.23
21.32
21.46
21.48
22.00
22.15
22.29
23.01
23.17
23.20
23.22
23.32
23.40

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1||0
1||1
1||2

22/12-1/5 /.
Natt mot M-F 23/12-2/5.
Tågnr 79 Ti-To,SoH 17/9-20/12, 8/1-13/2.
4.32 Ti-To,SoH 17/9-20/12, 8/1-13/2.
Ej anslutning till tåg 914 (avg 9.08 mot Uppsala).
5.52 SoH /.
18.42 L /.
M-F.
11.48 SoH /.
22.45 L /.
Går ej 25/12, 1/1.
Går ej 24/12.
Går ej 3/11, 23/12, 25/12, 30/12, 29/3, 31/3, 19/5.

/ Kontrollera tiden för anslutande förbindelse vid

Storhelger.
Se tabellen för den anslutande förbindelsen
eller ring 020-75 75 75.
Storhelg = 2-4/11, 21/12-6/1, 28/3-2/4, 29/43/5, 8-12/5 och 19/5-21/5.

Hallsberg-AvestaKrylbo-Bollnäs/Gävle
Tågnummer
Period
Måndag-Fredag
Lördag
Sön- o Helgdag

km

Natt
Npil
873
23/12-2/5

Göteborg 60
Hallsberg
Kumla
Örebro S
Örebro C
Örebro C
Frövi
Skinnskatteberg
Fagersta C
Karbenning
Avesta Krylbo
Avesta Krylbo
Fors
Horndals Bruk
Storvik
Sandviken
Gävle C
Sundsvall C 41
Bollnäs
Östersund C 42

SJ

SJ

IC
IC
IC
TiB
TiB
TiB
7510
7500
7500
24/12-5/5 20/8-23/12 24/12-5/5

Ti-F

M-F

M

SJ
IC
TiB
7500
6/5-15/6

M-F

SJ

SJ

SJ

IC
TiB
7662

IC
TiB
7562

IC
TiB
7504

M-F

M-F

M-F

SJ
IC
TiB
7504

SJ

SJ

IC
TiB
7570

IC
TiB
7508

M-F

M-F

L

0||5
3.55
4.02
4.12
4.15
4.16
4.32
5.30
5.48
6.00
6.18
6.20
6.29
6.38
7.04

0||6
4.23
4.30
4.40
4.43
4.45
5.01
5.30
5.48
6.00
6.18
6.20
6.29
6.38
7.04

4.23
4.30
4.40
4.43
4.45
5.01
5.30
5.48
6.00
6.18
6.20
6.29
6.38
7.04

4.23
4.30
4.40
4.43
4.45
5.01
5.30
5.48
6.00
6.18
6.20
6.29
6.38
7.04

5.33

8.04
8.11
8.21
8.24

7.09
7.20
7.38

8.31
8.47
9.16
9.33
9.45
9.59
10.02
10.12
10.21
10.45
10.57
11.14

12.08

16.07

9.41

13.41

8.10
8.17
8.27
8.30
8.31
8.47
9.16
9.33
9.45
9.59
10.02
10.12
10.21
10.45
10.57
11.14
13.41

9.42 1

12.04
12.11
12.21
12.24

SJ

SJ

TÅGK

SJ

IC
TiB
7512

L
SoH

M-F
L
SoH

M-F
L
SoH

M-F
L
SoH

SoH

16.31
16.47
17.16
17.33
17.45
17.59
18.02
18.12
18.21
18.41
18.57
19.13

17.00
19.28
|
|
19.44
19.48
|
20.37
20.54
|
21.18
21.23
|
|
22.08
22.21
22.39

20.15
20.22
20.32
20.35
20.40
20.56
21.33
21.50
22.11
22.34
22.36
22.46
22.55
23.16
23.27
23.43

22.30
|
|
|
22.55 p
|
|
|
|
0.27
0.27
|
|
|
|
|

6.36

2.12
5.42

9.12

12.31
12.47
13.16
13.33
13.45
13.59
14.02
14.12
14.21
14.45
14.57
15.14
21.39

20.11 2

17.41

13.12

16.04
16.11
16.21
16.24

0||7

21.41 /

74

3

0||8

23.57 4
6.36

IC
TiB
7516

SJ

IC
TiB
7578

12.09
12.16
12.26
12.29
12.31
12.47
13.16
13.33
13.45
13.59
14.02
14.12
14.21
14.45
14.57
15.14

17.41

SJ

IC
TiB
7508

0||9

Natt
Npil
874
21/12-30/4

M-F
L
SoH

0||8

17.42 / 19.58

1
2
3
4

0||5
0||6
0||7
0||8
0||9

9.12 22/12-6/1.
21.39 L /.
Tågnr 78 M-O,L 16/919/12, 7/1-13/2.
0.26 natt efter M-O,L
16/9-19/12, 7/1-13/2.
Går ej 27/12, 2/1, 2/4,
2/5.
Går även 27/12, 2/1,
2/4, 2/5.
Går ej 24/12.
Går ej 24/12, 31/12.
Går ej 3/11, 23/12,
25/12, 30/12, 29/3,
31/3, 19/5.

|55|

Ludvika-Fagersta-Västerås
SJ

Tågnummer
Period
Måndag-Fredag
Lördag
Sön- o Helgdag
km

SJ

fr
fr
fr
fr
fr
fr
t
fr
fr
fr
fr
fr
fr
fr
fr
t
t

IC
TiB
8011

IC
TiB
8015

M-F

M-F
L
SoH

M-F

M-F

5.34
5.38
5.39
5.50
6.00
6.09
6.12
6.17
6.25
6.32
6.40

6.01
6.05
6.06
6.17
6.27
6.36
6.39
6.47
6.55
7.02
7.10

7.53

SJ

8.23

SJ

IC
TiB
8047

IC
TiB
8049

M-F

M-F
L

3.52

5.31

5.51
6.04
6.12
6.20
6.31
6.35
6.36
6.47
6.57
7.09
7.12
7.17
7.25
7.32
7.40

1
2
3

0||4
0||5

Borlänge
Ludvika
Smedjebacken
Söderbärke
Vad
Fagersta N
Fagersta C
Fagersta C
Ängelsberg
Virsbo
Brattheden
Ramnäs
Surahammar
Hallstahammar
Dingtuna
Västerås C
Stockholm C

1

8.53

SJ
IC
TiB
8049

10.23
SJ
IC
TiB
8053

M-L.
L.
14.50 L med direktvagn.
Går ej 25/12.
Går ej 24/12.

13.28

15.57
16.06
16.09
16.17
16.25
16.32
16.40
17.53

18.23

SJ

IC
TiB
8017

IC
TiB
8021

M-F

M-F

SJ
IC
TiB
8025

8.39
8.42
8.47
8.55
9.02
9.10

IC
TiB
8057

10.23
SJ
IC
TiB
8057

9.01
9.05
9.06
9.17
9.27
9.39
9.42
9.47
9.55
10.02
10.10
11.23

SJ

10.01
10.05
10.06
10.17
10.27
10.39
10.42
10.47
10.55
11.02
11.10
12.23

SJ

IC
TiB
8059

IC
TiB
8063

M-F

M-F

L

0||5

3

16.01
16.05
16.06
16.17
16.27
16.39
16.42
16.47
16.55
17.02
17.10
18.23

17.01
17.05
17.06
17.17
17.27
17.39
17.42
17.47
17.55
18.02
18.10
19.23

18.01
18.05
18.06
18.17
18.27
18.36
18.39
18.47
18.55
19.02
19.10
20.23

SJ
IC
TiB
8033

M-F

2

10.23
SJ

SJ
IC
TiB
7669

L
SoH

M-F
SoH

15.21
15.34
15.42
15.50
16.01
16.05
16.06
16.17
16.27
16.39
16.42
16.47
16.55
17.02
17.10

SJ

7.21
7.34
7.42
7.50
8.01
8.05
8.06
8.17
8.27
8.39
8.42
8.47
8.55
9.02
9.10

7.31
7.35
7.36
7.47
7.57
8.09
8.12
8.17
8.25
8.32
8.40

Går även / Går ej

fr
fr
fr
fr
fr
fr
t
fr
fr
fr
fr
fr
fr
fr
fr
t
t

SJ
IC
TiB
8017

L
SoH

0||4

Borlänge
Ludvika
Smedjebacken
Söderbärke
Vad
Fagersta N
Fagersta C
Fagersta C
Ängelsberg
Virsbo
Brattheden
Ramnäs
Surahammar
Hallstahammar
Dingtuna
Västerås C
Stockholm C

Tågnummer
Period
Måndag-Fredag
Lördag
Sön- o Helgdag

SJ

IC
TiB
8009

Går även / Går ej

0
16
27
36
47
49
49
62
72
83
86
93
104
119
129

SJ

IC
TiB
8007

SJ
IC
TiB
8037

M-F
L
SoH

8.50
9.21
9.34
9.42
9.50
10.01
10.05
10.06
10.17
10.27
10.39
10.42
10.47
10.55
11.02
11.10
12.23

SJ
IC
TiB
8065

SJ
IC
TiB
8041

M-F
L
SoH

11.27

11.47
11.51
12.06
12.17
12.27
12.39
12.42
12.47
12.55
13.02
13.10
14.23
SJ
IC
TiB
8065

12.03
12.21
12.28
12.36
12.47
12.51
13.06
13.17
13.27
13.39
13.42
13.47
13.55
14.02
14.10

14.01
14.05
14.06
14.17
14.27
14.39
14.42
14.47
14.55
15.02
15.10

SJ

SJ

15.23

16.23

IC
TiB
8069

IC
TiB
8077

M-F

M-F

L
SoH

16.50
17.21
17.34
17.42
17.50
18.01
18.05
18.06
18.17
18.27
18.36
18.39
18.47
18.55
19.02
19.10
20.23

16.07

18.36
18.47
18.57
19.09
19.12
19.17
19.25
19.32
19.40
21.23

18.46
18.59
19.07
19.15
19.26
19.30
19.36
19.47
19.57
20.06
20.09
20.17
20.25
20.32
20.40
22.23

0||5

20.06
20.17
20.27
20.39
20.42
20.47
20.55
21.02
21.10
22.23

SJ
IC
TiB
8045

SoH

20.01
20.05
20.06
20.17
20.27
20.39
20.42
20.47
20.55
21.02
21.10
22.23

15.01
15.05
15.06
15.17
15.27
15.39
15.42
15.47
15.55
|
16.06
17.23
SJ

b
F
L

0||5

21.01
21.05
21.06
21.17
21.27
21.39
21.42
21.47
21.55
22.02
22.10
23.23

23.01
23.05
23.06
23.17
23.27
23.39
23.42
23.47
23.55
0.02
0.10

23.20
|
23.40
|
23.55
0.10
|
|
0.35

|55|

Västerås-Fagersta-Ludvika
SJ

b

Tågnummer
Period
Måndag-Fredag
Lördag
Sön- o Helgdag
km

fr
fr
fr
fr
fr
fr
fr
fr
fr
t
fr
fr
fr
fr
fr
t
t

0||3

Stockholm C
Västerås C
Dingtuna
Hallstahammar
Surahammar
Ramnäs
Brattheden
Virsbo
Ängelsberg
Fagersta C
Fagersta C
Fagersta N
Vad
Söderbärke
Smedjebacken
Ludvika
Borlänge

23.37

1
2

0||3
0||4
0||5

Stockholm C
Västerås C
Dingtuna
Hallstahammar
Surahammar
Ramnäs
Brattheden
Virsbo
Ängelsberg
Fagersta C
Fagersta C
Fagersta N
Vad
Söderbärke
Smedjebacken
Ludvika
Borlänge

SJ

SJ

IC
TiB
8008

IC
TiB
8010

M-F

M-F

M-F

M-F

1

4.20
4.26
4.35
4.43
4.48
4.51
5.00
5.09
5.21
5.22
5.26

SJ

IC
TiB
8014

SJ

5.37

6.20
6.26
6.35
6.43
6.48
6.51
7.00
7.09
7.21
7.22
7.26

6.37

7.20
7.26
7.35
7.43
7.48
7.51
8.00
8.09
8.21
8.22
8.26

7.37

7.50
7.56
8.05
8.16
8.21
8.24

IC
TiB
8038

IC
TiB
8042

SJ
IC
TiB
8046

SJ
IC
TiB
8046

M-F

SJ

SJ

IC
TiB
8030

M-F

M-F
L
SoH

L
SoH

9.37

8.50
8.56
9.05
9.13
9.18
9.21
9.30
9.39
9.51
10.05
10.09
10.17
10.24
10.33
10.49
SJ

IC
TiB
8046

IC
TiB
8048

IC
TiB
8052

10.50
10.56
11.05
11.13
11.18
11.21
11.30
11.39
11.51
11.52
11.56
12.04
12.11
12.20
12.36
13.17 2

M-F

M-F

M-F

SJ
IC
TiB
8054

L
SoH
13.37

14.50
14.56
15.05
15.13
15.18
15.21
15.30
15.39
15.51
15.52
15.56

14.37

15.50
15.56
16.05
16.13
16.18
16.21
16.30
16.39
16.51
16.52
16.56

Natt mot L,SoH /.
L,SoH.
Går ej 4/11, 25/12, 26/12, 29/3, 1/4, 1/5, 9/5, 20/5.
Går ej 24/12.
Går ej 24/12, 31/12.

0||4

15.37

16.50
16.56
17.05
17.13
17.18
17.21
17.30
17.39
17.51

SJ

IC
TiB
8022

7.37

8.50
8.56
9.05
9.13
9.18
9.21
9.30
9.39
9.51
9.52
9.56

SJ

IC
TiB
8014

12.30

SJ

Går även / Går ej

fr
fr
fr
fr
fr
fr
fr
fr
fr
t
fr
fr
fr
fr
fr
t
t

SJ

IC
TiB
8006

L
SoH

0.45
|
|
1.10
1.22
|
1.33
|
2.00

SJ

Tågnummer
Period
Måndag-Fredag
Lördag
Sön- o Helgdag

SJ

IC
TiB
8000

L
SoH

Går även / Går ej

0
10
25
36
43
46
57
67
80
80
82
93
102
113
129

SJ

580

SJ
IC
TiB
8054

15.37

16.50
16.56
17.05
17.13
17.18
17.21
17.30
17.39
17.51
18.05
18.09

11.37

15.37

20.32

16.07

17.20
17.26
17.35
17.46
17.51
17.54
18.03
18.12
18.24

17.07

18.20
18.26
18.35
18.43
18.48
18.51
19.00
19.09
19.21
19.30
19.34
19.42
19.49
19.58
20.14
22.42

17.37

18.50
18.56
19.05
19.13
19.18
19.21
19.30
19.39
19.51
19.52
19.56

/

/ Kontrollera tiden för anslutande förbindelse vid Storhelger.

Se tabellen för den anslutande förbindelsen eller ring 020-75 75 75.
Storhelg = 2-4/11, 21/12-6/1, 28/3-2/4, 29/4-3/5,
8-12/5 och 19/5-21/5.

17.37

18.50
18.56
19.05
19.13
19.18
19.21
19.30
19.39
19.51
19.52
19.56
20.04
20.11
20.20
20.36

IC
TiB
8038

M-F

M-F

M-F

11.37

12.50
12.56
13.05
13.13
13.18
13.21
13.30
13.39
13.51
13.52
13.56

12.50
12.56
13.05
13.13
13.18
13.21
13.30
13.39
13.51
13.52
13.56
14.04
14.11
14.20
14.36
15.08
SJ

SJ

IC
TiB
8058

IC
TiB
8062

M-F

M-F
L

SoH

16.50
16.56
17.05
17.13
17.18
17.21
17.30
17.39
17.51
17.52
17.56
18.04
18.11
18.20
18.36

SJ

IC
TiB
8034

SJ
IC
TiB
8038

L

L
SoH

SJ

IC
TiB
8030

18.37

19.50
19.56
20.05
20.13
20.18
20.21
20.30
20.39
20.51
20.52
20.56

0||4

19.37

20.50
20.56
21.05
21.13
21.18
21.21
21.30
21.39
21.51
21.52
21.56

12.37

13.50
13.56
14.05
14.13
14.18
14.21
14.30
14.39
14.51
14.52
14.56

SJ
IC
TiB
8062

13.37

14.50
14.56
15.05
15.13
15.18
15.21
15.29

SJ
IC
TiB
8066

13.37

14.50
14.56
15.05
15.13
15.18
15.21
15.30
15.39
15.51

SJ
IC
TiB
8070

M-F
L
SoH

SoH
19.37

20.50
20.56
21.05
21.13
21.18
21.21
21.30
21.39
21.51
21.52
21.56
22.04
22.11
22.20
22.36

23.47 /

20.37

21.50
21.56
22.05
22.13
22.18
22.21
22.30
22.39
22.51
22.52
22.56

0||5

21.37

22.50
22.56
23.05
23.13
23.18
23.21
23.30
23.39
23.51
23.52
23.56

Tyck om Dalatrafik
Vad tycker du om Dalatrafik? Om turer och linjer? Om förare och service? Om tidtabeller och hållplatser? Om priser och kort?
Skriv ner dina tankar och förslag. Vi lovar att läsa vad du skrivit och sedan göra vårt bästa för att ändra saker och ting till det bättre.
Tack för hjälpen!

Dalatrafik
betalar
portot

Svarspost
Kundnummer 780033600
781 20 BORLÄNGE

surfa in på

dalatrafik.se
Du hittar Dalatrafiks buss- och
tågtider även på internet.

På Dalatrafiks hemsida www.dalatrafik.se finns en
sökfunktion som hjälper dig att lätt hitta din linje och
avgångstid.
Du anger de orter du vill resa mellan och vilken tid du
vill åka eller vara framme.
Klicka på en knapp så kommer linjenumret, avgångsoch ankomsttiden fram på skärmen.
Välkommen till www.dalatrafik.se!

RING OSS!

Hos Dalatrafiks kundservice får du svar på alla
funderingar du har om vår trafik.
Tillsammans försöker vi att hitta din buss eller
ditt tåg och vi tipsar dig om den mest förmånliga
biljetten för just ditt resebehov.
Telefonnumret är 020-23 24 25. Ring oss du
också. Vi vill hjälpa dig att lägga dina pengar på något
roligare än bensin!

LINJENÄTSKARTA

Grövelsjön
17
0

Idre Fjäll
Flötningen
128

Idre

Särna

126

mot Östersund
0
17

Gördalen

10
4

124

Grönklitt

104

Mockfjärd
94

Nås

39

57+5
8/25
8

X41

65

19

19

05

Nyhammar

46

244
27

LUDVIKA
48

Fredriksberg

55 SÄTER

44

47

Grängesberg

36
36

30
5/2

16

17

Smedjebacken
37
40

41

05

HEDEMORA

38

38

15/215+X41

mot Gävle

15

BORLÄNGE 28 32
5/2

56

57

64

Långshyttan

20

Vansbro

Svärdsjö

20/2

94

Enviken

FALUN

Djurås

57+94

70
/2 0
70 /26
60

81

74
83
85 60

58
/2
58

Leksand
92

Bjursås

15+21

84

RÄTTVIK
70/

Malung
57

3
mot Torsby

58

61+
63

Kättbo
92

16

73

108

39+61
+63

107

73

0
27

57

Limedsforsen

97

71

3
72
1070
/270

MORA

mot Edsbyn

71

103

53
+2
53

+1

95

Orsa

58/25
8

95

Venjan

95
+1
09

5

9

Fiskarheden

10

10

Sälenfjällen

123 9
5+
17
0

92

Rörbäcksnäs

95

Furudal
104

5+

157

17
0

+9

Evertsberg
Sälen

Älvdalen

123
95+

118

Stöten

59

Lövnäs

43/2
43

Sörsjön

245

mot Edsbyn
17
0

21
18 Horndal

5/
20
5

12

AVESTA

37

FAGERSTA

3
6

4

SKICKA PAKET
ÖVER HELA SVERIGE
Med Dalatrafik Bussgods når du hela Sverige snabbt, billigt
och enkelt. Inom Dalarna oftast samma dag.

Bussgods finns nära dig. I länet har vi
nio godsterminaler och 51 godsombud.
Kombinationen buss-budbil ger dig bra
service till ett lågt pris.

HÄR HITTAR DU BUSSGODS:
* AVESTA, 0226-501 00 * BORLÄNGE, 0243-21 10 20
* FALUN, 023-199 00 * HEDEMORA, 0225-104 70
* LEKSAND, 0247-101 40 * LUDVIKA, 0240-107 14
* MALUNG, 0280-102 86 * MORA, 0250-101 96
* VANSBRO, 0281-102 26