You are on page 1of 16

- SUSTAVNI PRISTUP I INFORMATIKA1948. Norbert Wiener objavljuje knjigu Kibernetika te kibernetika postaje znanstvena disciplina.

Kibernetika je znanost o kontroli i informaciji, bez obzira radi li se o živim bićima ili strojevima. - Glavna zadaća kibernetike sastoji se u tome da se pronađu metode i tehnike za:
-

 Analizu i sintezu složenih upravljačkih sustava  Racionalizaciju i tehničku relizaciju postojećih upravljačkih sustava
-

Informatika je noviji naziv za znanost koja se putem računala bavi prikupljanjem, obradom, pohranom, korištenjem i prijenosom informacija.

-KOMPONENTE SUSTAVA ZA OBRADU PODATAKA- HARDWARE- fizička komponenta sustava - SOFTWARE- nematerijalna komponenta sustava (programi koji upravljaju kompjuterom, metoda,uputa i slično) - ORGWARE- organizacijski dio sustava (postpuci, metode i procedure, te način povezivanja ostalih komonenata sustava) - LIFEWARE- ljudski faktor u sustavu - NETWARE- komunikacijska i mrežna komponenta sustava predstavlja hardversko-softversku komponentu koja omogućuje komuniciranje unutar mreže - DATAWARE- organizacijska kompnenta sustava (vezana za organizaciju baze podataka i informacijskih resursa)

-TEORIJE U KIBERNETICI I INFORMATICI-

PODATAK I INFORMACIJA- PODATAK je sirova neobrađena činjenica(niz slika.TEORIJA KAOSA-temeljna istraživanja ove teorije počinju od postavke da događaj neznatne snage može izazvati potpuni kaos  ENTROPIJA-težnja sustava ka neredu  REDUNDACIJA-pojava da se više istih podataka nalazi u raznim datotekama - -SUSTAVNI PRISTUP I SUSTAVNA ANALIZAPrimjena opće teorije sustava.predstavlja promatranje pojava i predmeta kao elemenata sustava koji su u neposrednoj interakciji sa svojom okolinom .OPĆA TEORIJA SUSTAVA-bavi se proučavanjem sustava i zakonitostima koje vladaju u sustavima .SUSTAVNI INŽINJERING...TEORIJA INFORMACIJA-bavi se istraživanjem stvaranja. postupaka i ideja koji se primjenjuju u istraživanju. kreiranju i razvoju sustava .skup je formaliziranih metoda. obrade i prijenosa informacija . spoznaja informatike i razvoja sustavnog mišljenja dovodi do toga da se razvoju novih sustava pristupa na sustavan način. Pri tome su bitni: .instrukcija.) .znakova.SUSTAVNO MIŠLJENJE.. kreiranju i izgradnji informacijskih sustava .SUSTAVNA ANALIZA.predstavlja skup aktivnosti i postupaka koji se primjenjuju u istraživanju.

baza obuhvaća jednu ili više datoteka u kojoj su podaci međudobno povezani.POLJE.SEMIOTIKA se bavi proučavanjem simbola i znakova -PRIKAZ PODATAKA I INFORMACIJABROJEVNI SUSTAVI.Do željene indormacije dolazimo obradom podataka. Banka sadržava sve baze podataka u jednom informacijskom sustavu. donosi novost.određuju broj različitih znamenaka u sustavu i mjesne vrijednosti pojedinih znamenaka . Datoteke mogu biti:  Izvršne i datoteke s podacima  Čitljive i nečitljive  Slobodne za ažuriranje i datoteke koje se mogu samo čitati - .prikazivanje neke informacije ili podataka pomoću niza bitova .skupina polja koja čine jednu cjelinu .BAZA I BANKA PODATAKA.DATOTEKA.slogovi se upisuju jedan iza drugog  INDEKS SEKVENCIJALNE DATOTEKE. otklanja neizvjesnost i predstavlja podlogu za odlučivanje.sastoje se od skupine početnih slogova u koje se pohranjuje informacija o .KODOVI I KODIRANJE. Danas informacija .skupina slogova i drugih zapisa . uz materiju i energiju.SLOG. Ona predstavlja činjenicu sa određenim značenjem. . ORGANIZACIJA DATOTEKA  SEKVENCIJALNE DATOTEKE. predstavlja treću univerzalnu veličinu.. te programa u binarnom obliku i drugih elemenata potrebnih za obradu podataka i informacija.Riječ informacija dolazi od latinske riječi informare što znači obavijestiti.svrstavanje jednog ili više byteova u skupinu .

POVIJESNI RAZVOJ INFORMATIKEIzumom primitivne računske sprave ABAKUS počinje era sredstava za obradu podataka.hijerarhijski odnos između slogova MREŽNA ORGANIZACIJA.postoji kod sustava koji imaju mrežnu strukturu i unutar mreže datoteke se formiraju prema potrebama i mogućnostima komuniciranja RELACIJSKA ORGANIZACIJA. . te vrlo malom memorijom. IBM razvija svoj kompjuter baziran na elektronskim cijevima IBM 701. dovršen je prvi pravi kompjuter opće namjene ENIAC (electronic numerical integrator and calculator) težak 30 tona.g. 1940.-1941. te tako kasnije olakšava pretragu HIJERARHIJSKA ORGANIZACIJA. memorijom.određeni odnos između odgovarajućih slogova u datotekama .). artimetičko logičkom i upravljačkom jedinicom. počinje razvoj prvih elektronskih kompjutera 1946. s 18 000 elektronskih cijevi. 1952. 5200 vakumskih cijevi. UNIVAC računalo koje na početku koriste vladine institucije za popis stanovništva (do 1963. snage 125kW. John Von Neuman je postavio logičku strukturu računala s ulaznim i izlaznim uređajima. koji svaki slog upisuje na određeno mjesto.    tome gdje se nalazi traženi slog i od dijela datoteke u koji se upisuju slogovi DATOTEKE S DIREKTNIM PRISTUPOM.imaju utvrđen algoritam.

generacija 1965.laptop računala . (ENIAC. generacija 1971. i na DIGITALNE kojis u primali podatke u binarnom obliku.neuralni kopmjutor .UNIVAC) temeljeni na elektronskim cijevima 2.imaju vlastite operativne sustave.-1965. generacija. generacija 1959.-1971.te se najčešće koriste u obradi velikih baza podataka i opsluživanja brojnih korisnika (terminala).memorije) 5.kalkulatori .-GENERACIJE RAČUNALA1.subnotebook računala . tehnologija integriranih krugova 4.ostala portabl računala . generacija 1946. . VELIKI SUSTAVI.tehnologija čipova vrlo visoke integracije (mikroprocesori. koja su s godinama sve manja i manja. do danas.palmtop (ručni) kopmjuteri .-1959.stolni superkompjutor MIKROKOMPJUTERI Minijatiruzirana računala.kompjuteri serije IBM ES/9000 . . Postojali su i HIBRIDNI kompjuteri kao njihova kombinacija. Smatra se da će računalo u petoj generaciji biti sastavljeno pomoću organskih sastavnim dijelova -HARDWARE –KOMPONENTE I SUSTAVIU početku su se kompjuteri dijelili na ANALOGNE koji su primali signale (podatke) iz mjernih i sličnih uređaja. računala na bazi tranzistora 3.notebook računala .

TAKT PROCESORA izražen u megahercima (milijunima ciklusa u sekundi) ili gigahercima (milijardama ciklusa u sekundi) označava koliko brzo mikroprocesor izvršava naredbe.godine. Peta generacija započela je predstavljanjem Pentiuma 1993. Krajem 1995. ovisno o tome je li ispunjen neki uvjet. dizajniranju mikroarhitekture i povećanju gustoće tranzistora. te je zbog loših rezultata ubrzo zamjenjen Pentumom II Xeon.taktovima i brzinom rada.- stolni i tower sutavi radne stanice(za rješavanje simulacije i vizualizacije) hibridna računala (podržavaju rad dviju ili više platformi) poslužitelji KOMPONENTE HARDWAREA PROCESORI. Mikroprocesor također obavlja niz drugih radnji. Intel predstavlja prvi procesor šeste generacije PENTIUM PRO. mikroprocesor također donosi odluke o grananju kroz programski kod. Brzina mikroprocesora ovisi o povećanju radne frekvencije. poput pristupa memoriji i kopiranja podataka s jednog mjesta na drugo. koji se nikada nije koristio u kućnim računarima.godine. posljednji procesor šeste generacije je Pentium III.broj procesora na tranzistorima se povećava. a ovisno o tome što zahtijeva program koji se izvršava. Brzina procesora ne ovisi samo o čistom taktu u megahercima-zbog različitih arhitektura i tehnologija . MIKROPROCESOR izvršava niz naredbi koje mu govore što da radi.prvi procesori su se razlikovi po količini bitova s kojima su mogli istovremeno raditi. Ona obavlja sve matematičke operacije. Prvi procesor šeste generacije namjenjen širem krugu korisnika bio je Pentium II predstavljen sredinom 1997. Osnovni dio mikroprocesora koji obavlja tu zadaću jest ALUartimetičko-logička jedinica.

memoriju RAM i ROM.KOPROCESORI-da bi ubrzli rad pojedinih procesora dodaju se posebne izvršne jedinice( procesori) koji se dodaju centralnoj jedinici kao koprocesor.utičnica(portova) i drugih priključaka. temeljnih elemenata. MATIČNA PLOČA.odnosno upravljački dio računala. EDRAM je napredna memorijska tehnologija koja povezuje SRAM i DRAM tehnologiju. zvučna i mrežna kartica. Takve ploče su često u funkciji uredskih računala kod kojih se ne zahtijeva velika kvaliteta slike i zvuka.Predstavlja srce računala.Glavne značajke RAM-a su kapacitet i brzina rada. To je radna memorija računala u koju se mogu upisivati i iz nje čitati podaci onoliko puta koliko želimo. Podatke u ROM upisuje proizvođač računala i korisnik ih nikada ne mijenja. Jednom pohranjeni podaci u RAM ostaju nepromijenjeni sve dok ih računalo namjerno ne promijeni ili dok se ne prekine napajanje električnom energijom. Radnu memoriju računala s obbzirom na postojanost podataka možemo podijeliti u dvije glavne skupine. ROM (read only memory) ispisna je memorija tj memorija u koju je podatak moguće upisati samo jedanput.odnosno međusklopova koji povezuje sabirnice i utičnice s procesorom. RAM (random access memory) memorijski čipovi s direktnim pristupom. .sastoji se od procesora.sabirnica. Sadržaj Rom-a je neovisan o napajanju računala. RADNA MEMORIJA računala je memorija kojom se središnja jedinica za obradu koristi za neposrednu pohranu i dobavu podataka. Posebna je izvedba takozvane integrirane matične ploče na kojoj se nalazi integrirana grafička. Mogu biti statične (SRAM) kod koje je svaki bit pohranjen u jednom od bistabilnih sklopova smještenih u memorijskom integriranom sklopu ili dinamčine (DRAM) kod koje je svaki bit pohranjen kao naboj u minijaturnom kondenzatoru smještenom u memorijskom integriranom sklopu.

sa dva zvučnika. 8ili16bitne kartice. KONTROLNA KARTICA.služe da bi se pohranili.DODATNE KARTICE.većina PC-a ima videokarticu i kontrolnu karticu.sastavni dio svakog PC-a.odnosno prikazali rezultati obrade  Ekrani(zasloni)  LCD zasloni  Videokartice  LCD projekcijske ploče  Stolni projektor  Pisači  Zvučni izlaz MEMORIJSKE JEDINICE-uređaji za pohranjivanje rezultata obrade  Disketne jedinice  Tvrdi diskovi  CD-ROM jedinice  Magnetno-optički i opto-laserski diskovi  Samostalna CD-I jedinica  Jedinice magnetne vrpce (interne i eksterne) KOMPLET ZA MULTIMEDIJU. .komplet koji se sastoji od CD-ROM jedinice. PERIFERNE JEDINICE ULAZNE JEDINICE-omogućuju unos podataka u sustav  Tipkovnice  Miš  Skeneri  Čitalo crtičnog koda  Ostale ulazne jedinice (kamere.mikrofoni i slično) IZLAZNE JEDINICE.Uloga joj je omogućiti rad centralnog procesora s perifernim jedinicama.

prenosi podatke digitalno i integrira sve informacijske servise. U smislu poslovnog pristupa razlikujemo žičanu mrežu LAN te bežičnu WLAN. MODEMI. priključci za slušalice i mikrofon . napajanje preko PC-a .ISDN (Integrated Services Digital Network).Kako bi se to spriječilo. dijele se na hardverske i softberske modeme. MREŽE RAČUNALA Računalne mreže se mogu dijeliti po tehnologiji prijenosa.eksterni modemi.uređaj koji prevodi podatke iz oblika koji je prihvatljiv uređajima za obradu podataka u oblik prihvatljiv uređajima za prijenos. imaju ispravljač za napajanje . - Bežične mreže su računalne mreže koje se kao prijenosnim medijem koriste prostorom.interni modemi.omogućava širokopojasni pristup preko jedne parice uz postojanje analognog telefonskog kanala UREĐAJI ZA NAPAJANJE.standardizirane memorijske kartice. a podaci se prenose radiovalovima. Ima bolj u kvalitetu i veću brzinu u odnosu na analogne modeme .kada reciomo dođe do prekida napajanja električnom energijom. dolazi do gubitika podataka koji su se trenutno obrađivali u sustavu. Prema načinu spajanja dijelimo ih na Ad hoc i infrastrukturnu . namjenjene prvenstveno mobilnim kompjuterima.priključuju se na serijski porti ili na USB port.posjeduju dodatne funkcije kao što su podrška za slanje i prijem faksa.multimedijalni modemi.PCMCIA KARTICA.potrebno je nabaviti pdgovarajući sustav za održavanje napona.ADSL(Asymetris Digital Subscriber Line).modemi na ISA ili PCI karticama. podrška za zvuk. . veličini i topologiji.

.kada je pokrenut CARNet.Može se spojiti od 2 do obično 8 računala. zamejnio ga je TCP/IP protokol. 1973.URL (Uniform Resource Locator) su standardni formati za identificiranje lokacija na internetu . prva eksperimentalna mreža. postaje vladina ustanova. 1983. razvijena je 1969. U Hrvatskoj počeci interneta datiraju iz 1991. FTP. Pristupna točka (Access point) omogućuje trajnije povezivanje više od osam računala.Temelji se na idućim standardima: .i program i protokol služi za prebacivanje datoteka sa lokalnog na udaljeno računalo i obrnuto. zvanu ARPAnet s ostalim radio i satelitskim mrežama.Ad hoc mreže su pogodne za brzo.improvizirano i povremeno povezivanje više računala sa ugrađenim bežičnim mrežnim karticama. Prvi mrežni protokol koji je koristio ARPAnet bio je Network Control Program.1995.HTML (Hypertext markup Language) je poluprogramski jezik koji uz pomoć jednostavnih kodova opisuje grafički izgled hipertekstualnog dokumenta.Glavna ideja tj misao vodilja je bila konstruirati računalnu mrežu za vojne potrebe uz uvjet da ona ne prestane funkcionirati u slučaju djelomičnog otkazivanja ili prestanka rada neke od njenih komponenti.world wide web je multimedijski informacijski servis na internetu. Croatian Academic and Research Network.HTTP (Hypertext transfer Protocol) je protokol koji se koristi za distribuciju informacija unutar www-a . WWW.bežičnu mrežu. ARPAnet. godine. je uspostavljena prva međunarodna veza ARPAneta. RAZVOJ INTERNETA Internet je nastao kao eksperiment koji se ju šezdesetima započelo američko Ministarstvo obrane sa ciljem da povežu mrežu američkog ministarstva obrane.File Transfer Protocol.

posebno su razvijene tipkovnice za arapski.označavanju simbola nacionalne valute . Određeni problemi i razlike u sofware su u: .načinju pisanja datum . u Engleskoj QWERTY. odnosno mogućnostima predstavljaju kombinaciju nekoliko vrsta softwarea.).označavanju vremena .-SOFTWAREČine ga programi.Prvobitna namjena je bila da podrži znakove američkog engleskog jezika..upotrebi posebnih znakova i slova .korištenju istih simbola u različite svrhe Jedna od karakteristika sivremenog softwarea je da se omogući njegovo korištenje na različitim hardverskim platformama.korištenjku različitih formata papira .korištenju kalendara . . Jedna od karakteristika u razvoju softwarea je ta da novi programi i programski paketi psotaju sve složeniji i po svojim karakteristikama.hebrejski. a po tome se počinju svrstavati u kategoriju tzv integriranog softwarea.glavni je faktor u razvoju informatičke tehnologije.korištenju odgovarajuće tipkovnice (u Francuskoj AZERTY. u Njemačkoj QWERTZ. RAZVOJ SOFTWAREA. U užem smislu predstavlja programe koji se izvode na kompjuterskom sustavu.. STANDARDI U IZRADI SOFTWAREA koje su prihvatile sofwareske kuće omogućuju veću međusobnu kompatibilnost pojedinih softtwareskih rješenja.problema s različitim pismima i načinima pisanja . U tom standardu .pisanju brojeva .različitim mjernim jedinicama .te dokumentacija o svemu tome..  Standardi za kodiranje znakova i simbola-ASCII najpoznatiji standard za kodiranje znakova. metode i postupci za obradu podataka i informacija .te simboličke jezike.

VRSTE SOFTWAREA Software se dijeli na sustavni i aplikacijski. ISDN. kao i pokretanje osnovnih funkcija sustava u svrhu izvođenja aplikacijskog softwarea. SUSTAVNI(sistemski) SOFTWARE. TSPI.  OPERATIVNI SUSTAVI su vrsta softwarea koja ima zadaću omogućiti izvršavanje aplikativnih programa. za . da bi rad u Windows okruženju tekao besprijekorno.. perifernim uređajima pohranjivanu podataka i informacija.itd. te pristup podacima. DOS (Disc Operating System) je najčešći naziv za operativni sustav. kako bi osigurali njihovu sigurnost i integritet. kao što je upravljanje memorijom i centralnim procesorom. Mikrokernel je mala jezgra operativnog sustava. proslijediti ih između komponenata i dozvoliti pristup određenim dijelovima hardwarea. koordiniraju rad aplikacijskih programa.ž.š. Osim toga provode kontrolu i upravljaju centralnim procesorom. upravljanje i komunikaciju s perifernim uređajima. Osnovna svrha je omogućiti normalan rad kompjutora.čini onaj dio sustava kojeg kompjutorski sustav ne može raditi. Njegova zadaća je procijeniti dobivene poruke. memorijom centralnog procesora.DLL.razvijen je i YU ASCII kod kojeg su strogo određeni znakovi bili zamjenjeni našim slovima č. Današnja računala koriste grafičko korisničko sučelje GUI.WOSA predstavlja skup standarda koje treba poštivati. MAPI. koja osigurava temelje za modularna. Operativni sustav također kontrolira redoslijed i vremensko trajanje različitih događaja.  Windows standardi.prenosiva proširenja.. U njih ubrajamo standarde API. TAPI.

u obliku malih sličica koje nazivamo ikone. Vrste operativnih sustava: • • • • • • • • MS DOS 6. Višestruka osobnost je pojma koji se javlja iz potrebe da se na jednoj platformi izvodi software različitih platformi. hardverske i softverske.1 I SYSTEM 7.na tržištu postoji ogromna količina softwarea. APLIKACIJSKI SOFTWARE – namjena aplikacijskog softwarea je da na korisnikovim podacima i informacijama izvodi one operacije koje korisnik želi i radi obrade kojih je i nabavio kompjutor. GUI reprezentira sve resurse računala. prvenstveno za IBM PC kompatibilna računala.22 IBM PC DOS 6. • Antivirus software i software za zaštitu sustava • Backup software • CAD software • Database software • Software za document imaging .  KUPLJENI (gotovi) SOFTWARE.0 IBM PC OS/2 NOVELL DOS 7 MS WINDOWS UNIX NeXTStep SYSTEM 7.5  EMULACIJSKI SOFTWARE – mogućnost da sde programi i podaci namijenjeni jednom kompjutorskom sustavu koriste na nekom drugom kompjutorskom sustavu.prezentaciju svojeg operacijskog sustava.3 i 7.

Software dostupan u javnim mrežama.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Grafički software Integrirani software Komunikacijski i fax software LAN i E-mail software GIS software i software za obradu mapa i karata Multimedijski i prezentacijski software Software za obradu naljepnica Software za naknadno čitanje Software za optičko prepoznavanje slova Osobni organizatori i software za organizacijski menadžment Software za programiranje i razvoj softwarea Software za upravljanje projektima Računovodstveni i financijski software Software za solno izdavaštvo Software za obradu teksta Software za izradu slova i simbola Software za obradu tabela i analizu podataka Software za potrebe statistike Pomoćni softwareski alati Software za sažimanje diska Govorni software i software za prepoznavanje glasa i govora Znastveni i edukacijski software Software za igru. a također se može plasirati putem časopisa.na disketama ili CD-ROM-ovima… • Bannerware • Begware . zabavu i kućnu upotrebu Software rezidentan u memoriji Groupware software Ostali softwarei na tržištu  SHAREWARE U SOFTWARE U JAVNOM VLASNIŠTVU- skupina koja sadrži na tisuće programa.

Assembler  VIŠI PROGRAMSKI JEZICI. -PROGRAMSKI JEZICIKomunikacija čovjeka s kompjutorom odvija se putem programskih jezika.Strojni jezik . a u tome nam pomažu compileri ili prevoditelji i interpreteri.niži programski jezici korišteni su u ranijoj fazi softwarea. Prije korištenja se moraju prevesti u strojni jezik. . Cobol Fortran RPG Basic Pascal C jezik Ostali viši jezici Ada-univerzalni programski jezik . Obično ne sadržavaju makro instrukcije koje ubrzavaju programiranje. te se danas rijetko koriste.razvijeni su da bi bili razumljiviji - čovjeku.• • • • • Bookware Ccrippleware Donorware Freeware Postcardware  VLASTITI(korisnički) SOFTWARE-mogu si ga priuštiti oni korisnici koji osiguraju za to odgovarajuće kadrove ili za realizaciju posla angažiraju sotwaresku tvrtku.  NIŽI PROGRAMSKI JEZICI.

Omogućuju korisnicima da izvrše kompleksne procedure.  JEZICI OBJEKTNO ORIJENTIRANOG PROGRAMIRANJA (OOP).odnosno objektom.to su neproceduralni viši jezici.  ČETVRTA GENERACIJA PROGRAMSKIH JEZIKA.programski jezik u javnom vlasništvu razvijen za obradu teksta i rukovanje datotekama i procesima. koristeći samo nekoliko komandi.jezik stvoren za početnike kako bi se učili logici programiranja i korištenju kompjutora Perl.kompjuterski jezik prilagođen rješavanju algebarskih problema Lisp-jednostavi programski jezik koji se koristi za izradu lista Logo.  PROGRAMSKI ALATI .programski jezici kod kojih su instrukcije koje treba izvršiti povezane s podatkom.Algol.