Pris 1 kr

Tidtabell
Buss och tåg i Dalarna. Gäller 19 augusti 2002 - 14 juni 2003.

Re
vid
20
02 erad
-08
utg
-20
åva
Reviderade sidor i
denna utgåva:
sid 4, 5, 12,14,19,22
22, 23, 24, 28, 31
35, 43, 46, 52, 63
64, 66, 67, 68, 69
71, 72, 78, 80, 81
90, 93, 94, 103,
111, 112

D

alatrafik är dalfolkets eget trafikföretag. Vi ägs av Dalarnas 15 kommuner och landstinget. Det betyder att du själv och andra länsbor faktiskt är med och äger Dalatrafik.
I Dalarna reser vi mycket. Till jobbet, till skolan och till olika fritidsaktiviteter. Resorna ger
oss stor frihet men transporterna försämrar miljön och förbrukar värdefulla naturresurser.
Det enklaste sättet att minska farliga utsläpp är att åka tillsammans. Om fler valde att
åka buss och tåg i stället för bil skulle det förbättra vår miljö och minska trängseln på våra
vägar. Det är dessutom säkrare att åka buss och tåg än att åka bil och i de flesta fall sparar
man pengar samtidigt. Många reser redan med Dalatrafik, men det finns plats för fler.
Välkommen ombord!

RING DALATRAFIKS KUNDSERVICE 020 - 23 24 25
Ring oss på Dalatrafiks kundservice
du också! Eller titta in till oss på
Borlänge resecentrum.

Vi vill hjälpa dig att lägga pengarna
på något roligare än bensin!

Välkommen!
Telefon- och öppettider
Vardag 07.00-18.00
Lördag 09.30-15.30
Söndag och helgdag 09.30-16.30
Kundservice
tel 020 - 23 24 25, fax 0243 - 625 79
e-post: kundservice@dalatrafik.se
Huvudkontor
Box 924, Bangårdsgatan 11,
781 29 Borlänge,
tel 0243 - 625 00, fax 0243 - 625 10
www.dalatrafik.se

Jenny Eriksson, kundservice

Tillsammans försöker vi att hitta just
din resa. Du får också tips på den
mest förmånliga biljetten.

Foto: Niklas Henriksson

SÅ LÄSER DU TIDTABELLEN
Tidtabellen visar vilka dagar du kan åka, vilka tider bussen eller tåget går och vilken färdväg som
gäller. Avgångs- och ankomsttider är faktiska tider för din resa. För att undvika väntetider längs linjen anger mellantider när bussen tidigast passerar. Ibland är turen någon eller några minuter senare än angiven mellantid, men ankomsttiden till slutstationen gäller ändå. Som du säkert förstår
kan dåligt väglag och besvärlig trafik i vissa fall förorsaka förseningar.
Zonnumret anger i vilken taxezon hållplatsen är belägen.

Anmärkningar i tidtabellen förklaras under
respektive tabell. Anmärkning ovanför en tur
gäller hela turen, anmärkning bredvid en tur
gäller den orten/hållplatsen

måndag - fredag
Hållplatser
FALUN, Kyrkbacksv
Oforsen
Lycksele
Liljendal, dammen
Arvidsjaur
Karlsvik Nedre
KUNGSHOLMEN
linje 69 till Hamburg
Turnr

Zon
84
84
85
85
83
83
83

A
09.20
09.23
09.28
09.35
09.40
09.45B
09.50
11.05
5903

17.20
17.23
17.27
17.30

07.02

07.42
07.57

17.45
19.20

Tåg

5907

A: går endast skoldagar
B: via skolan

Tågtider har antingen vit text i röd ruta
eller röd text. Tiden avser alltid
järnvägsstationen i resp ort.
Bussens avgångstid
Mellantider på sträckan anger
tidigaste passertid.
Strecket betyder att bussen inte angör
hållplatsen.
Ankomsttid till ändhållplats.
Kursiv stil är endast en upplysningstext
som anger vilken eller vilka anslutningslinjer som finns vid mellan- eller ändhållplatsen. OBS! Titta alltid i ordinarie
tidtabell för den sträcka du tänker resa.

HELGTRAFIK

SKOLLOV

Dag
Trafikeras som
Alla helgons dag
sön-helgdag
Julafton
lördag
(busstrafiken ställs in efter kl 16.00 på julafton)
Juldagen
sön-helgdag
Annandag jul
sön-helgdag
Nyårsafton
lördag
Nyårsdagen
sön-helgdag
Trettondagsafton
sön-helgdag
Trettondagen
sön-helgdag
Långfredag
sön-helgdag
Påskafton
lördag
Påskdagen
sön-helgdag
Annandag påsk
sön-helgdag
Valborgsmässoafton
onsdag
Första maj
sön-helgdag
Kr himmelfärdsdag
sön-helgdag
Pingstafton
lördag
Pingstdagen
sön-helgdag
Annandag pingst
sön-helgdag

Turer markerade med A är inställda
28/10-1/11, 23/12 2002-3/1, 24-28/2,
22-25/4, 2/5, 30/5 2003.
TRAFIKDYGN

Busstrafiken skiftar dygn kl. 03.00. Det betyder
exempelvis att trafik före kl. 03.00 natten mellan
fredag och lördag räknas som fredagstrafik.
FORCE MAJEURE
Dalatrafik tar inte ansvar för oförutsedda händelser
som vi inte kan råda över och som gör det omöjligt
att hålla tidtabellen. Det kan t ex röra sig om strejk,
trafikolyckor, extrema oväder, snöhinder, ishalka,
översvämmade vägar, raserade broar och liknande.

INNEHÅLL
Dalatrafik informerar........................... 2-5
Resmål utanför länet............................... 5
Ort och linje......................................... 6-9
Direktbussar..................................... 10-19
Linje 3–316.................................... 20-112
Tåg i Bergslagen............................ 113-126
1

DALATRAFIK INFORMERAR
BILJETTER OCH KORT

PENSIONÄRER

Biljetter och kort köper du på bussen
samt på busstn i Avesta, resecentrum i
Borlänge eller hos Wasaresor på jvstn i
Ludvika. Våra förare tar endast emot
kontanter. Växel lämnas upp till närmaste 100-tal kronor. Dalarna är indelat i
olika prisområden (zoner). Vid resa
inom en zon betalas en grundavgift. Vid
resa över zongräns betalas zontillägg.

Pensionärer kan köpa Kombikort 10resor och period till ågpris. Legitimation
för ålderspensionär eller gilitig legitimation tillsammans med försäkringskassans
intyg för pensionärsrabatt ska kunna
uppvisas.
STUDERANDE

Studerande kan köpa Kombikort 10resor och period till lågpris. Giltigt CSN-,
SFS-, eller SJ:s tillfälliga SFS-kort samt legitimation ska kunna uppvisas vid ev
kontroll. Endast dessa kort berättigar till
rabatt.

LÖS BILJETT FÖR HELA RESAN

Om du tänkt resa vidare med någon
annan av våra bussar eller Tåg i Bergslagen inom länet, ange slutdestination
redan när du löser biljetten.

NATTBUSSAR

Mellan kl 23.00 och 04.00
betalas ett särskilt tillägg, f n 20 kr.

SPAR BILJETTEN

Föraren ser till att du får en biljett/kortregistrering, men det är du som resenär
som är skyldig att kunna visa upp giltigt
färdbevis vid ev kontroll. Saknas färdbevis får du betala resans pris samt en kontrollavgift på f n 700 kr.

SÄLLSKAPSDJUR

För hundar med en mankhöjd över 40 cm
betalas lågpris. Övriga sällskapsdjur samt
ledarhund medföljer utan avgift. Pälsdjur
får endast vistas i bakre delen av bussen.

BARN OCH UNGDOM

Två barn under 6 år får medfölja betalande person utan extra kostnad. Även
barnvagnar medtas kostnadsfritt.För
daghemsgrupper gäller att två barn får
medfölja varje betalande vuxen utan
extra kostnad. Från 6 år och till och med
det år barnet fyller 16 år gäller lågpris
på biljetter och kort. I tveksamma fall uttages normalpris om resenären inte kan
styrka sin rätt att resa till lågpris.

BAGAGE

Dalatrafik ansvarar inte för kvarglömt
eller stulet bagage. Om du tappat bort
något, vänd dig direkt till entreprenören,
se respektive tidtabell.

2

DALATRAFIKS KORT
Dalatrafiks kort är kontaktlösa. Håll ditt
kort stilla ca 5 cm framför kortläsaren.
När du hör ett pip och en grön lampa
lyser är din resa registrerad. En depositionsavgift tas ut när du köper ett nytt kort
första gången. Avgiften får du tillbaka
när du återlämnar kortet.
Det är viktigt att du sparar kvittot du får när du laddar kortet!
Kvittot behövs om något fel uppstår på
kortet och när du åker tåg med kortet.

Periodkort 2-zon gäller i två intilliggande zoner (över kommungräns) som du
väljer vid köpet.
Periodkort län gäller i hela länet samt
viss trafik över länsgräns.
20-KORTET
Upp till 20-kortet gäller till och med det
kalenderår man fyller 20. Kortet är inte
personligt och gäller för obegränsat
antal resor i hela länet under 31 dagar
räknat från första resdagen. Resenär ska
kunna styrka sin ålder med giltig legitimation. Det finns i två varianter:
UPP TILL

KOMBIKORTET

Kombikortet kan fungera både som
10-resors- och periodkort. Det är inte
personligt.

UPP TILL

20 gäller under hela dygnet.

20 FRITID gäller endast vardagar efter kl 16.00 samt lördagar, söndagar och helgdagar.

UPP TILL

10-RESOR är till för dig
som åker då och då. Kortet finns för 1, 2
eller 3 zoner. Kortet är giltigt för 10
resor och ger rabatt. Barn, pensionärer
och studerande har ytterligare ca 30%
rabatt (lågpris). 10-resorskortet gäller
inte för resor med tåg.

KOMBIKORTET

VÄRDEKORTET

Laddas med en summa pengar. Vid
köpet laddas kortet med den summa
man betalar samt ett extra resvärde.
När du påbörjar din resa, tala om att du
har värdekort och ange din destination
för föraren. Kontantpris för den aktuella
resan dras från kortet och du får en biljett. Kortet är inte personligt. Du kan
inte betala med värdekortet på tåget.

ger kraftig rabatt
till dig som reser ofta. Kortet gäller
under 31 dagar.

KOMBIKORTET PERIOD

Periodkort 1-zon gäller inom den zon
du väljer vid köpet.
Periodkort kommun gäller inom den
kommun du väljer vid köpet.

3

TÅG

SJUKRESOR

Tåg i Bergslagen trafikerar följande sträckor:
Falun-Borlänge-Ludvika-Grängesberg
Borlänge-Malung
Mora-Borlänge
Ludvika-Vad
Horndal-Avesta Krylbo
SJ-tåg trafikerar följande sträckor:
Falun-Borlänge-Avesta Krylbo
Mora-Borlänge-Avesta Krylbo
Dalatrafiks kontantbiljett, Kombikort period samt Upp till 20-kort gäller på samtliga
tåg i andra klass på ovanstående sträckor,
(dock ej på X2000 mellan Falun-BorlängeAvesta Krylbo).
Dalatrafiks Kombikort period samt Upp till
20-kort gäller ej som delbetalning vid resa
utanför kortets giltighetsområde.

Landstinget Dalarna ansvarar för sjukresorna i länet och samarbetar bl a
med Dalatrafik.
Att resa med våra bussar till och från
vårdtillfälle är kostnadsfritt. Specialbiljett
erhålls på bussen mot uppvisande av
kallelse eller vårdkvitto. Medföljande
person betalar ordinarie pris.
Är resenären 19 år eller yngre reser
dock medföljande utan extra kostnad.
För mer information, ring landstingets
sjukresor, tel 020-999 020.

NYHETER I TIDTABELLEN
TÅG I BERGSLAGEN

Tågen från Falun 11.07 mot Örebro
och från Örebro 10.26 mot Falun är indragna måndag-fredag p g a omfattande banarbeten. Tågen från Falun 10.16
mot Stockholm och från Stockholm mot
Falun 10.55 är indragna måndag-torsdag. Uppsnabbad morgon- och kvällsförbindelse Ludvika-Västerås (-Stockholm) när uppehållen bl a i Söderbärke
och Vad slopas.

När du reser med kort på tåg måste du
också visa upp det kvitto du får när du laddar kortet samt att kortet skall vara aktiverat. Har kortet köpts via förköp skall aktivering ske senast dagen efter första resan.
Detta görs på våra bussar, hos Kundservice Borlänge resecentrum eller Wasaresor
Ludvika resecentrum.

LINJE

20 FALUN - VIKA

Ny lördagstrafik.
LINJE 57 BORLÄNGE-MALUNG

Du kan även köpa kontantbiljett direkt på
tåget. En tågbiljett för lokal resa inom Dalarna gäller även på buss motsvarande
sträcka samt i start- och slutzon. OBS! Kontanttaxan kan variera mellan buss och tåg
på samma sträcka. För mer information,
ring
kundservice 020-23 24 25,
SJ 0771 - 846 846
Tåg i Bergslagen 0771-846 846

Fler turer till Malung för att få bättre förbindelser med Stockholmstågen.
LINJE 59 FALUN - AMSBERG
Ny eftermiddagstur måndag-fredag.
LINJE 70 RÄTTVIK - MORA
Ny morgontur måndag-fredag.

4

RESMÅL UTANFÖR LÄNET

SÄRSKILD TRAFIK

Kompletteringstrafik kallas den trafik
med personbil eller mindre buss som
går i områden som saknar buss- och
tågtrafik. Priset är detsamma som för
en enkelbiljett på bussen. Ring din
kommun för mer information.

SJ
Tågkompaniet
Blekinge län
Gotlands län
Gävleborgs län
Hallands län
Jämtlands län
Jönköpings län
Kalmar län
Kronobergs län
Norrbottens län
Skåne län
Stockholms län
Södermanlands län
Uppsala län
Värmlands län
Västerbottens län
Västernorrlands län
Västmanlands län
Västra Götalands län
Örebro län
Östergötlands län

ENKELBILJETT
Grundavgift, 1 zon
Tillägg per zon
Nattillägg

no vu
rm xe
al n
pr
is
stu
d
pe e
r
lå nsio and
gp n e
ris är ,

priser i kronor, inkl moms

15
15
20

ba
rn
lå 6 –
gp 1
ris 6 å
r

PRISER, BILJETTER OCH KORT

15
15
20

10
10
20

KOMBIKORTET 10-RESOR (10 resor)
1 zon (1 tim övergång) 130
90
90
2 zon (1,5 tim övergång) 270
180
180
3 zon (2 tim övergång) 400
270
270
KOMBIKORTET PERIOD (31 dagar)
1 - zon
260
180
Kommunkort
330
230
2 - zon
500
350
Län
800
550

180
230
350
550

LÅNGVÄGA BUSSTRAFIK
Från Dalarna till andra delar av Sverige.
Swebus Express
0200 - 218 218
Säfflebussen
020 - 160 06 00

VÄRDEKORT
200, 400 eller 600 kr. Förutom köpesumman laddas
kortet med ett extra resvärde.
Kortpris

Resvärde

200 kr

220 kr

400 kr

450 kr

600 kr

700 kr

0771 - 75 75 75
020 - 444 111
0455 - 569 00
0498 - 21 41 12
020 - 91 01 09
020 - 33 10 30
063 - 16 84 00
0771 - 444 333
0491 - 76 12 00
020 - 76 70 76
020 - 47 00 47
0771 - 77 77 77
08 - 600 10 00
020 - 22 40 00
020 - 114 14 14
020 - 22 55 80
020 - 91 00 19
020 - 511 513
0200 - 25 50 75
0771 - 414300
020 - 22 40 00
0771 - 21 10 10

Vid resa dras kontantpris för aktuell sträcka.

UPP TILL 20-KORTET
31 dagar, resor i hela länet. Pris: 200 kr.

UPP TILL 20-FRITID
31 dagar, resor i hela länet vardagar från kl. 16.00
samt helger. Pris: 140 kr
Depositionsavgift (pant) - kontaktlösa kort 50 kr.
Ovan angivna priser gäller tills vidare. Dalatrafik förbehåller sig rätten att göra ändringar i prislistan.

5

ORT OCH LINJE

Dala-Järna
Dalbyn
Dalfors
Dalvik
Danholn
Dicka
Dingtuna
Djura
Djurmo
Djurås
Djörkhyttan
Drevdagen
Drosbacken
Dysberg

A
Amsberg
Amshyttan
Alderbäcken
Alfta
Almberg
Alsbäck
Alvik
Arkhyttan
Arlanda
Arvet
Arvslindan
Aspeboda
Avesta

57, 58, 59
15
55
39
85
19
84
15, 30
TÅG 50
71
56
65
3, 4, 5, 6, 12, 205, TÅG 50, 54

E
Edsbyn
Edshult
Emaus (Vansbro)
Emaus (Hedemora)
Emådalen
Enbacka
Enviken
Evertsberg

B
Backa (Hedemora) 12
Backa (Rättvik)
73
Backbyn
37
Baggbo
44
Balungstrand
39
Barkargärdet
53
Bengtsarvet (Falun) 60, 260
Bengtsarvet (Mora) 107
Bengtsbo
12
Bengtsheden
61, 63
Bergkarlås
103
Bergshyttan
4
Bispsberg
30
Bjursås
60, 70, 260
Björbo
57, TÅG 48
Björka
56
Björkås
48
Björnhyttan
48
Björsjö
41
Blixbo
61, 63
Blyberg
170
Blybergsvilan
170
Blötberget
48
Boda
71
Bodarna
32
Bonäs
105
Borlänge
5, 19, 27, 28, 44, 53, 55, 56,
57, 58, 205, 244, 253, 258,
TÅG 48, 50, 52, 53
Born
104
Botolftsbo
15, 19, 20
Brattheden
TÅG 55
Brintbodarna
92
Brogård
6
Brunnsvik
43, 46, 243
Brötjärna
56
By
4
Bäck
74
Bäcka
105
Bäsna
56
Böle
61, 63
57, TÅG 48

39, 104
58, 258
57, 94
25
245
5, 32
39, 61, 63
95, 123

F
Fagersta
Falun
Finnsviken
Fiskarheden
Floda by
Flötningen
Folkärna
Fors
Fredriksberg
Fryksås
Frövi
Fu
Furudal
Fäggeby
Färnäs

37, 38, TÅG 54, 55
15, 19, 20, 39, X41 53, 59, 60,
61, 63, 64, 65, 70, 220, 244,
253, 260, 270, TÅG 55, 52, 53
43, 46, 243
95, 157
44
128
3, 4, 6
3, TÅG 54
46
118
TÅG 53, 54
70, 108
71, 103, 104
20, 30, 220
70, 108

G

D
Dala-Floda

57, 94, TÅG 48
71
104
19
61, 63
3, 6
TÅG 55
81
57, 58, 59, 258
56, 57,58, 59, 81, 258, TÅG 50
17
128
128
123

6

Gagnef
Garpenberg
Garsås
Gesunda
Gonäs
Grangärde
Gruddbo
Gruvkontoret
Grycksbo
Grytnäs (Avesta)
Grytnäs (Leksand)
Gråda
Grådö
Grängesberg
Gräsberg
Grönklitt
Grövelsjön

58, 81, 258, TÅG 50
18
70
107
48
43, 243
107
47, 48
60, 70, 260
3, 6
84
81
5
47, 48, TÅG 53
44, 244
118
170

Gubbo
Gulleråsen
Gustafs
Gärdebyn
Gävle
Gävunda
Gördalen

Klockarhagen
Kloster
Kläppen
Kopparberg
Korsgården
Korsheden
Krylbo
Kråkberg
Kullsbjörken
Kumla
Kvarntäkt
Kyrkbacken
Kårtäkt
Källan (Smedjeb.)
Källan (Älvdalen)
Kärvsåsen
Kättbo

36
71
5, 28, 32
70, 74
X41, TÅG 52, 54
92
126

H
Hagge
Haggården
Hallsberg
Halvarsgårdarna
Hansjö
Hedby
Hedemora
Heden
Hedkärra
Hedslund
Hesse
Hinriksheden
Hjortgårdsomr.
Hjulbäck
Hofors
Hosjö
Horndal
Hovgården
Hulån
Hundfjället
Husby
Hysta
Håksberg
Högfjällshotellet
Högosta

40
26
TÅG 53, 54
27, 55
104, 105
81
5, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21,
25, 26, 205, 220, TÅG 50
81
38
73, 77
27, 55
103
72
84
X41, TÅG 52
19, 20
3, 4, TÅG 54
28
57, 94
95, 157
15, 21
15, 30, 220
44, 244
95, 157
94

L
Lamborn
Leksand
Leksboda
Lerdal
Lernbo
Liden
Lillådalen
Lima
Limedsforsen
Lindesberg
Lindvallen
Linghed
Ludvika
Långlet
Långsbro
Långshyttan
Långsjö
Lövnäs
Lövnäsvägen
Lövåsen

I
Ickholmen
Idbäck
Idkerberget
Idre
Idre fjäll
Ingels
Ingvallsbenning
Insjön
Isunda
Ivarshyttan

70, 73
97
44
128, 170
170
71
17
58, 258, TÅG 50
107
21

Maggås
Malingsbo
Malung
Malungsfors
Mestaäng
Milsbo
Mockfjärd
Mora

103
41
57, 92, 97, 157, 316, TÅG 48
97, 157
4
19
56, 57, TÅG 48
70, 92, 95, 103, 104, 105,
107, 108, 109, 170, 245,
270, TÅG 50
Mora by
28, 32
Morgårdshammar 36, 40
Munkbohemmet 25
Myckelby
21
Mårtanberg
70
Mälby
20, 220
Mässbacken
104
Mörkret
126

38
92
3, 4
40

K
Kallmora
Karbenning
Karlbo
Karlsbyheden
Karlsvik
Klenshyttan
Klitten

39
58, 81, 83, 84, 85, 258, TÅG 50
58, 83
70, 74
36, 40
124
126
95, 157
95, 157
TÅG 53
95, 157
61, 63
36, 40, 41, 43, 44, 46, 47,
48, 243, 244, TÅG 53, 55
95, 170
15, 21
15, 21
28
170
170
30

M

J
Jobsbo
Johannisholm
Jularbo
Jägarnäs

107
18
95, 157
TÅG 53
59, 65
38
3, 4, 5, 6, TÅG 50, 54
105
58
TÅG 53, 54
60, 260
47
61, 63
41
126
71
92, 95, 109

103
TÅG 54
4
61, 63
53, 65
47
124
7

N

Naglarby
Nedre Gärdsjö
Nittsjö
Njupåsen
Noppikoski
Norbo
Nordanåker
Nordanö
Noret (Mora)
Noret (Vansbro)
Norhyttan
Nornäs
Norr Lindberg
Norrboda
Norrvik
Nusnäs
Nybo
Nyhammar
Nyhyttan
Nås (Hedemora)
Nås (Vansbro)
Näs bruk
Näset

5, 28, 32
71
73
126
245
27
57, 94
3, 4, 6
70, 108, 270
94
46
170
83
71
43, 46
108
32
43, 243
12
12
57, 94, TÅG 48
4
124, 170

Sandhed
Sandviken
Saxdalen
Sellnäs
Semla
Siljansfors
Siljansnäs
Sjugare
Sjurberg
Sjöbo
Sjönsbo
Skamhed
Skattlösberg
Skattungbyn
Skenshyttan
Skinnskatteberg
Skogsbo
Skogshögskolan
Skålö
Skönvik
Slaggen
Slättberg
Smedjebacken
Smedsbo
Snickarbo
Snöbyn
Snöån
Solberga
Sollerön
Solvarbo
Spraxkya
Spänvallen
Staberg
Stackmora
Stennäset
Stjärnsund
Stockholm
Stocksbro
Stora Skedvi
Stora Tuna
Storbo
Storbäcken
Storsätern
Storvik
Strömsillret
Stumsnäs
Styrsjöbo
Ställberget
Stöllet
Stöten
Sundborn
Sundsvall
Sunnanhed
Sunnansjö
Surahammar
Svabensverk
Sveg
Svenstavik
Svinö
Svärdsjö
Sågen

O
Olsbacka
Olshyttan
Opsaheden
Ornäs
Orsa
Ovanbäcken
Ovanmyra
Oxberg

65
18
94
53
103, 104, 105, 118, 245
32
71
95, 170

P
Pellesgårdarna
Pingbo
Prästhyttan

32
15, 20, 220
17

R
Ramnäs
Rankhyttan
Rembo
Rensbyn
Repbäcken
Romma
Rostberg
Rot
Ryssa
Rågsveden
Räfsnäs
Rälta
Rämshyttan
Rättvik
Röjeråsen
Rönnäs
Rörbäcksnäs

TÅG 55
19, 20
5
19, 20
56
85
39, 61, 63
124, 170
107
57, 94, TÅG 48
40
81
44
58, 70, 71, 72, 73, 74, 77,
258, 270, TÅG 50
72
85
95, 157

S
Sala
Samuelsdal

TÅG 50
53, 244, 253
8

118
X41, TÅG 52, 54
48
55
37
92, 95, 109
84
83
70, 72
36
17
57, 94
46
103, 104
27
TÅG 54
3, 5, 205
18
94
29
65
103
27, 36, 37, 38, 40, TÅG 55
59
12
57, 94
41
71
107
5, 32
55
56
15, 19, 20
103
60
21
TÅG 50, 52, 55
32
20, 30, 32
27, 28, 55
128
126
170
X41, TÅG 52, 54
126
73
81
43, 243
316
95, 157
64
TÅG 52
71
43, 46, 48
TÅG 55
39
245
245
15, 21
61, 63
105

Sågliden
Sågmyra
Sälen
Särna
Säs
Säter
Sätra
Söderbärke
Söderås
Sörbo (Falun)
Sörbo (Smedjebacken)
Sörboda
Sörsjön
Sörvik

170
60
95, 157
126, 170
170
5, 29, 30, 32 , 205, TÅG 50
73
37, 38, 41, TÅG 55
70, 74
15, 20, 220
37
71
170
43, 46, 243

Vika strand
Vikmanshyttan
Viksberg
Vimo
Vinäs
Virsbo
Vålsveden
Våmhus
Vångsgärde
Värnäs
Väsa
Västanhede
Västannor
Västansjö
Västberg
Västbjörka
Västerby
Västerbyn
Västerbyhytta
Västerfors
Västerås
Västgärde
Västra Fors

T
Tallåkern
Tandsjöborg
Tandådalen
Tasbäck
Tibble
Tjärnvallen
Toftbyn
Tolvsbo
Torrberg
Torrbo
Torsby
Torsång
Transtrand
Tronsjö
Tuna Hästberg
Tunkarlsbo
Turbo
Tviksta
Tällberg

25
245
95, 157
84
85
126
39, 61, 63
41
83
38
316
19
95, 157
19
44
38
17
26
58, 258, TÅG 50

Y
Yttermalung
Åselby
Åsgarn
Åsen (Säter)
Åsen (Älvdalen)
Älvdalen
Ängelsberg
Äppelbo

95, 123, 124, 170
TÅG 55
57, 94, TÅG 48

Ö

32
85
46
27
20, 30
TÅG 50
94
74
74
6
37, TÅG 55
59
97, 157
37
57, 92, 94, TÅG 48
65
104, 245
95, 109
38
103
19, 20
92, 95, 107, 109
70, 72, 73

27, 28, 44, 55
3
32
170

Ä

Öja
Öje
Öraberget
Örebro
Örjastäppan
Örntorp
Östanhol
Östanvik
Östborn
Österby
Östergrav
Östersund
Österå
Östnor
Övernora
Övertänger
Övre Svedjan
Övre Svärdsjö

V
Vad
Vallbro
Vallerås
Vanbo
Vansbro
Vassbo
Vattnäs
Venjan
Vibberbo
Viborg
Vika (Falun)
Vika (Mora)
Vikarbyn

57, TÅG 48

Å

U
Uggelbo
Ullvi
Ulriksberg
Ulvshyttan
Uppbo
Uppsala
Uppsälje
Utanåker
Utby
Utsund

19, 20
16
38
92, 95, 109
107, 109
TÅG 55
74, 77
105
104
316
123, 170
4
58
43
73
72
5, 20
21
38
81
TÅG 50, 55
74
97

9

72
92
47, 48
TÅG 53, 54
107
47, 48
58
71
61, 63, 64
32
74
245, TÅG 54
39, 61, 63
105, 108
21
39
17
28

205

o

Avesta – Hedemora – Säter – Borlänge
Måndag – fredag
Avesta
busstn

Skogsbo
möbelcentrum

Hedemora
Gussarvsgatan

05.20
06.25

05.23
06.28

05.35
06.42

07.30

07.33

07.47

15.20
18.15

15.23
18.18

15.37
18.32

10

205

o

Hedemora
jvstn

Hedemora
centrumrondellen07.10

14.20

Bispberg
vägskälet

Säter
torget

Gyllerondellen

05.48
06.55
07.20
08.00
14.30
15.50
18.45

05.53
07.05
07.30
08.05
14.35
15.55
18.50

06.12
07.22
07.44
08.22
14.49
16.12
19.04

05.38
06.45
07.12
07.50
14.22
15.40
18.35

SSAB
Västra
Porten
06.14
07.24
07.46
08.24
14.51
16.14
19.06

Borlänge
centrum
06.17
07.27
07.52
08.27
14.57
16.17
19.12

Borlänge
resecentrum
06.20
07.30B
07.55
08.30
15.00
16.20
19.15

Borlänge – Säter – Hedemora – Avesta
Måndag – fredag
Borlänge
resecentrum

Borlänge
centrum

06.10
06.30
08.00
13.30
14.10
14.55
16.10
17.05

06.13
06.33
08.03
13.33
14.13
14.58
16.13
17.08

SSAB GylleSäter
Västra rondellen torget
Porten
06.15
06.35
08.05
13.35
14.15
15.00
16.15
17.10

Anmärkningar:
B= fortsätter till Högskolan,Vägverket.
C=bussbyte för resande mot Avesta.

06.17
06.37
08.07
13.37
14.17
15.02
16.17
17.12

06.35
06.55
08.20
13.50
14.30
15.15
16.35
17.30

Bispberg
vägskälet
06.58
08.23
13.53
14.33
15.18
16.39
17.34

Hedemora
centrumrondellen
07.07
08.41
14.06
14.50
15.36
16.52
17.46

Hedemora
jvstn

07.10
08.45
14.10

15.40
16.55C
17.50

Hedemora
Gussarvsgatan

Månsbo
backe

Avesta
busstn

14.51

15.05

15.10

16.57
17.52

17.10
18.05

17.15
18.10

220

o

Hedemora – Fäggeby – Falun
Måndag – fredag
Hedemora Hedemora
jvstn centrumrondellen
07.10

220

07.12

Mälby

Fäggeby

Hysta

Pingbo
LV 266

Sörbo
stora
vägen

Falun
Tulevägen

Kullen

Kristinegymnasiet

Falun
centrum

Falun
jvstn

07.15

07.23

07.27

07.30

07.35

07.50

07.54

08.10

08.15

Falun
Tulev.

Sörbo
stora
vägen

Pingbo
LV 266

Hysta

Fäggeby

Mälby

Hedemora
centrumrondellen

16.23

16.30

16.35

16.39

16.45

16.50

17.00

08.05 B

o

Falun – Fäggeby – Hedemora
Måndag – fredag
11

Falun
jvstn

Falun
centrum

16.15

KristineKullen
gymnasiet

16.17

16.18

16.20

Hedemora
jvstn

B=går via Lugnetgymnasiet.

243

o

Nyhammar – Ludvika
Måndag – fredag
Ställberget
05.10

Nyhammar
torget
05.15

Grangärde
torget
05.20

Södra
ind.området
05.23

Finnsviken
norra
05.25

Brunnsvik
folkhögsk.
05.30

Sörvik
05.32

Statoil
Ludvika
05.40

Ludvika
resecentrum
05.45

17.05

244

o

244

o

Information

Ludvika - Borlänge - Falu lasarett

Falu lasarett - Borlänge - Ludvika

Måndag – fredag

Måndag – fredag

12

Ludvika Håksreseberg
centrum
06.15
06.18
06.45
06.50
07.30
07.35
08.15
08.20
10.30
10.35
13.00
13.05
14.15
14.20
15.20
15.25
16.35
16.40
17.25
17.30
21.00
21.05

Gräsberg
vsk
06.25
06.55
07.40
08.25
10.40
13.10
14.25
15.30
16.45
17.35
21.10

Kupo- Borlänge Falu
len
reselasarett
centrum
06.47
07.00
07.30
07.17
07.30
08.00
08.02
08.12
08.42
08.47
09.00
11.02
11.15
11.45
13.32
13.45
14.15
14.47
15.00
15.30
15.52
16.05
17.07
17.20
17.57
18.05
21.32
21.40

10.20
20.55B

10.25 10.47
21.00B 21.22B

10.55
21.30B

09.35
18.55

10.05
19.25

11.25
22.00B

00.55C,N 01.30N

Håksberg
06.55
08.50
10.10
10.45
13.15
14.40
16.05
17.05
17.40
19.45
22.18

Ludvika
resecentrum
07.10D
09.00
10.20
10.55
13.25
14.50
16.20
17.20
17.50
19.55
22.30

01.32N

01.55N

02.00N

02.10N

11.58
16.28

12.20
16.50

12.25
16.55

12.40
17.05

Sön- o helgdag

Sön- o helgdag
09.25
18.45

Gräsberg
vsk
06.50
08.45
10.05
10.40
13.10
14.35
16.00
17.00
17.35
19.40
22.15

Lördag

Lördag
10.15
20.50B

Falu
Borlänge Kupolen
lasarett resecentrum
06.25
06.27
08.20
08.25
09.40
09.43
10.15
10.18
12.07
12.45
12.48
13.35
14.10
14.13
15.35
15.38
16.00
16.35
16.38
17.10
17.13
19.15
19.18
21.50
21.53

09.30
18.50

09.57
19.17

15.50
19.55

B=går även 2/11, 18/4.
C=tiden avser avg Falu jvstn. Turen angör inte Falu lasarett.
D=fortsätter till ABB om resande finns dit
N=Nattaxa gäller på turen. Angör hpl A vid entrén till
Borlänge resecentrum. Angör inte hpl Banverket.
Går även 2/11 och 18/4.

11.55
16.25

Hållplatser:
Ludvika resecentrum
Eriksgatan
Sporthallen
Statoil
Rönnvägen
Landforsen
Garvarns väg
Ålstigen
Zon 9
Håksberg
Källbotten vsk
Persbo skolan
Persbo
Persbo norra
Folkets hus Gräsberg
Gräsberg vsk
Gräsberg norra
Nedre Malsjö
Övre Malsjö
Svarthyttekrysset
- - - - - - - - - - - - -Långsjön
Zon 12
Myggsjön
-------------Trollebo
Lerbäcken
Karlberg
Bäckelund
Zon 13
Kupolen RV 50
Banverket
Borlänge resecentrum
Borlänge centrum
Västra porten
--------------Samuelsdal
Zon 14
Östra Hamngatan
Falun centrum
Kristinegymnasiet
Lasarettsrondellen
Manhemsvägen
Lasarettet huvudentrén

245

o

Information
Övriga hållplatser

Mora – Sveg – Östersund

Mora – Östersund

Dagligen
Mora
busstn

Mora
jvstn

Orsa
jvstn

Noppikoski

Tandsjöb
affären

Sveg
jvstn

Sveg
jvstn

08.00
14.00

08.05
14.05

08.20
14.20

09.05
15.05

09.25
15.25

10.10
16.10

10.25
16.25

245

Svensta- Östersund
vik busstn
jvstn
12.20
18.20

13.10
19.10

Östersund
busstn
13.20
19.20

o

Östersund – Sveg – Mora
Dagligen
13

Östersund Östersund Svenstabusstn
jvstn
vik busstn
07.00
12.25

07.05
12.30

08.00
13.25

Sveg
jvstn

Sveg
jvstn

Tandsjöb
affären

Noppikoski

Orsa
jvstn

Mora
jvstn

Mora
busstn

09.50
15.15

10.05
15.40

10.45
16.20

11.05
16.40

11.45
17.20

12.05
17.40

12.15
17.50

Vattnäs vsk
Tallhed RV 45
Emådalen RV45
Kvarnberg Kafeét
Västbacka Finnmarksbaren
Lillhamra RV45
Sjöändan
Fågelsjö vsk
Bäckedal
Sveg Södra Skolan
Sveg Flygplatsen
Älvros k:a
Ytterhogdal ICA
Överhogdal OK
Vitvattnet
Rätan
Åsarna
Hackås Näcksta vsk
Grönviken Q8
Brunflo jvstn
Brunflo Gustavägen

244/253

o

244/253

Måndag – fredag

Måndag – fredag

Jaxron- Väg- Borlänge Borlänge
dellen verket resecentrum
centrum

06.53
07.05

06.55
07.07

07.28

07.30

07.53

07.55

08.05

08.07

08.38

08.40

10.08
10.38

10.10
10.40

11.20

11.22

12.08

12.10

Information

Borlänge – Falun

Borlänge – Falun

06.15
06.30
06.40
07.00B
07.00
07.12
07.30B

07.40
07.45
07.50
07.55

08.05

08.12B
08.45
09.00
09.15
09.45

10.45
11.15B
11.30
11.45
12.15

o

06.17
06.32
06.42
07.03B
07.03
07.15
07.33B
07.33
07.43
07.48
07.53
07.58
07.58
08.08
08.12
08.15B
08.48
09.03
09.18
09.48
10.15
10.48
11.18B
11.33
11.48
12.18

Ö.Hamn- Lasarettet
gatan
huvud-

entrén
06.37
06.52
07.02
07.24B
07.24
07.36
07.54B
07.54
08.04
08.09
08.14
08.19
08.19
08.29
08.33
08.36B
09.09
09.24
09.38
10.09
10.36
11.09
11.39B
11.54
12.09
12.39

06.45
07.00
07.10
07.30B

07.42
08.00B
08.05
08.10
08.15

08.25
08.25
08.40
08.50
08.42B
09.15
09.30
09.45
10.15

11.15
11.45B
12.00
12.15
12.45

Lugnet
sporthallen

Jaxron- Vägdellen verket

12.38

12.40

13.43
14.23

13.45
14.25

08.00

15.23
15.38

15.25
15.40

08.20

16.08
16.18

16.10
16.20

16.53
17.08
17.23
17.38
18.08

16.55
17.10
17.25
17.40
18.10

18.48
19.18

18.50
19.20

07.31
07.50

08.40

10.45

Borlänge
resecentrum

12.45
13.15
13.45B
13.50
14.30
15.00B
15.15
15.30
15.45
16.00
16.15
16.25
16.45
17.00
17.15
17.30
17.45
18.15
18.45
19.00
19.25

Borlänge Ö.Hamn- Lasarettet Lugnet
centrum gatan
huvudsportentrén
hallen

12.48
13.18
13.48B
13.53
14.33
15.03B
15.18
15.33
15.48
16.03
16.18
16.28
16.48
17.03
17.18
17.33
17.48
18.18
18.48
19.03
19.28

13.09
13.39
14.09B
14.14
14.54
15.24B
15.39
15.54
16.09
16.24
16.39
16.49
17.09
17.24
17.39
17.54
18.09
18.39
19.09
19.24
19.49

13.15
13.45
14.15B

15.10
15.30B
15.50
16.00
16.20
16.30

16.55
17.15

17.45
18.00
18.15
18.45
19.15
19.30
19.55

Anmärkningar:
Lördag, sön- o helgdag, se linje 53.
B=linje 244, angör linje 253:s hållplatser Falun–Borlänge.

14.20
15.00

16.45
17.05
17.35

19.20

Hållplatser mot Falun:
Jaxrondellen
Vägverket
Kupolen RV 50
Banverket
Borlänge resecentrum
Borlänge centrum
Västra porten
Samuelsdal
Östra Hamngatan
Falun centrum
Kristinegymnasiet
Lasarettsrondellen
Manhemsvägen
Lasarettet huvudentrén
Högskolan, g:a Svärdsjöv.
Lugnet, sporthallen

244/253

o

244/253

Falun – Borlänge

Måndag – fredag

Lugnet Lasarettet Falun Borlänge Borlänge
sport- huvud- centrum centrum
resehallen entrén
centrum

15

09.10

10.45

Information

Falun – Borlänge

Måndag – fredag

06.15
06.23 06.30
06.45 06.55
07.15
07.12 07.20
07.25
07.27 07.32
07.40 07.45
08.00
08.10 08.15
08.25 08.30
08.40 08.45
08.55 09.00

09.15
09.25 09.30
09.40 09.45
10.25 10.30

10.50
11.25 11.30
12.00D
B
12.07 12.15B
12.40 12.45

o

06.35
06.50
07.15
07.35
07.40
07.45
07.52
08.05
08.20
08.35
08.50
09.05
09.20
09.35
09.50
10.05
10.50
11.10
11.50
12.20
12.35B
13.05

06.36
06.51
07.16
07.38
07.41
07.46
07.53
08.06
08.23
08.38
08.51
09.08
09.21
09.36
09.53
10.06
10.53
11.11
11.51
12.23
12.38B
13.08

Vägverket

Jaxrondellen

06.43
06.58
07.23

06.45
07.00
07.25

Lugnet Lasarettet Falun
Borlänge Borlänge
sporthuvud- centrum centrum resehallen entrén
centrum

14.25
07.48
07.51
08.03
08.13
08.28

07.50
07.53
08.05
08.15
08.30
15.40

08.58

09.00
16.00

09.28
09.43

09.30
09.45

10.11

10.13
17.00

11.18
11.58

Anmärkningar:
Lördag, sön- o helgdag, se linje 53.
B=linje 244, angör linje 253:s hållplatser Falun–Borlänge.
D=avgår 11.55 från Falu jvstn.

11.20
12.00

18.30
19.00
19.30

13.05
13.35B
14.10

14.37
14.54
15.10
15.24
15.40

16.00B

16.10
16.25
16.35
16.55
17.10
17.25
17.50
18.10
18.25
18.40
19.10
19.40

13.10
13.40B
14.15
14.35
14.45
15.00
15.15
15.30
15.45
15.50
16.05B
16.08
16.15
16.30
16.40
17.00
17.15
17.30
17.55
18.15
18.30
18.45
19.15
19.45

13.30
14.00B
14.35
14.55
15.05
15.20
15.35
15.50
16.05
16.10
16.25B
16.28
16.35
16.50
17.05
17.20
17.35
17.50
18.15
18.35
18.50
19.05
19.37
20.05

13.31
14.03B
14.38
14.56
15.08
15.23
15.36
15.53
16.08
16.11
16.28B
16.29
16.38
16.51
17.06
17.21
17.36
17.51
18.18
18.36
18.53
19.06
19.38
20.08

Väg
verket

Jaxrondellen

13.38

13.40

15.03

15.05

15.43

15.45

16.18

16.20

16.36

16.38

16.58
17.13
17.28
17.43
17.58

17.00
17.15
17.30
17.45
18.00

18.43

18.45

19.13
19.45

19.15
19.47

Hållplatser mot Borlänge:
Lugnet, sporthallen
Lugnetskolan
Högskolan, g:a Svärdsjöv.
Manhemsvägen
Lasarettet huvudentrén
Psilanders väg
Kristinegymnasiet
Falun centrum
Östra Hamngatan
Samuelsdal
Västra porten
Borlänge centrum
Borlänge resecentrum
Kupolen RV 50
AMU
Vägverket
Jaxrondellen

258

o

Rättvik – Leksand – Djurås – Borlänge
Måndag – fredag
Rättvik Tällbergs- Leksand
reseporten torget
centrum
05.45
05.50
06.00
07.00
12.40
12.45
12.55
15.25
16.05
16.10
16.25
18.25
18.30
18.40

258

Edshult

Insjön
Statoil

Gagnef
ICA

Djurås
jvstn

06.03
07.03
12.58
15.28
16.28
18.43

06.12
07.11
13.07
15.37
16.35
18.52

06.17
07.16
13.12
15.42
16.40
18.58

06.25
07.23
13.20
15.50
16.50
19.05

Djurmo
gamla
skolan
06.28
07.26
13.23
15.53
16.53
19.08

Haga- Banverket Borlänge Borlänge
skolan
resecentrum
centrum
06.40
06.42
06.45
B
07.42
07.55D
07.40D
13.30
13.32
13.40
16.05
16.07
16.15
17.05
17.07
17.25
17.20
19.18
19.20
19.25

o

16

Borlänge – Djurås – Leksand – Rättvik
Måndag – fredag
Borlänge Borlänge
resecentrum
centrum
07.00
07.03
14.30
14.33
15.20A
15.23A
17.05
17.08

Banverket

Haga- Djurmo
skolan gamla
skolan
07.04
07.05
07.15
14.34
14.35
14.45
15.24A 15.25A 15.35A
17.09
17.10
17.25

Djurås
jvstn

Gagnef
ICA

07.30
14.55
15.45A
17.30

07.35
15.00
15.50A
17.35

Insjön Edshult
Statoil
07.40
15.05
15.55A
17.40

07.45
15.10
16.00A
17.45

Leksand
torget
08.00
15.25
16.10A
17.55

Tällbergsporten
08.05

Rättvik
resecentrum
08.20C

18.00

18.15

Anmärkningar: A=går endast skoldagar, se sid 1.
B= angör hpl Maximtorget och hpl Västra porten SSAB
C=fortsätter till Rättviks gymnasium.
D=går RV 70–Tjärnavägen–Jussi Björlings Väg– Hushagsskolan till Borlänge resecentrum.
Angör hpl Tjärnavägen för avstigande till Soltorgsskolan samt hpl Banverket och hpl Hushagsskolan.

260

o

260

Falun – Bjursås – Kvarntäkt

Kvarntäkt – Bjursås – Falun
Måndag – fredag

Måndag – fredag
Falu
jvstn

17

05.55
06.50
07.10
09.10
14.30
15.00
16.10F
16.50D

Högskolan BengtsLugnetarvet
leden
06.00
06.55
07.15
09.15
14.35
15.05
16.15F
16.55D

06.05
07.00
07.20
09.20
14.45
15.15 B
16.25F
17.02D

Grycksbo
Liss
Radio
06.13
07.10
07.28
09.25
14.50
B

16.30F
17.10

o

Bjursås
kors-

Kvarntäkt

Kvarntäkt

06.25
07.20
07.40
09.40
15.03
15.35
17.00
17.20

06.25
07.20
07.40
09.40
15.03
15.35
17.00
17.20

vägen

06.18
07.15
07.35
09.35
14.55
15.30
16.42F
17.15

Stannar i samtliga mellanliggande hållplatser.
Anmärkningar: B=går via Drottningplan
D=går via Stennäset
F=går via Stennäset, Svedjelund, Mårtsbo.

Bjursås
korsvägen

Grycksbo
Liss
Radio

06.35
07.25
07.50
09.45
15.10
15.40
17.05
17.25

06.38
07.28
07.53
09.48
15.13
15.43
17.08
17.28

Bengtsarvet
06.41
07.31
07.56
09.51
15.16
15.46
17.11
17.31

Stannar i samtliga mellanliggande hållplatser.

Lövhyddan

Högskolan
Lugnetleden

Falu
jvstn

06.45
07.35
08.00
09.55
15.20
15.50
17.15
17.35

06.51
07.45
08.10
10.01
15.30
15.56
17.30
17.41

07.05
08.00
08.25
10.15
15.45
16.10
17.40
17.55

RING OSS!

Hos Dalatrafiks kundservice får du svar på alla
funderingar du har om vår trafik.
Tillsammans försöker vi att hitta din buss eller
ditt tåg och vi tipsar dig om den mest förmånliga
biljetten för just ditt resebehov.
Telefonnumret är 020-23 24 25. Ring oss du
också. Vi vill hjälpa dig att lägga dina pengar på något
roligare än bensin!

270

o

Falun – Rättvik – Mora
Måndag – fredag
Falu
jvstn

Östra
Hamngatan

Kristine
kyrka

Lasarettet

Högskolan
Lugnetleden

Jungfrubergsrondellen

Rättvik Rättvik
rese- gymnasiet
centrum

08.45
10.40
13.40
15.50
16.45

08.47
10.42
13.42
15.52
16.47

08.48
10.43
13.43
15.53
16.48

08.50B
10.45B
13.45B
15.55B
16.50B

08.52
10.47
13.47
15.57
16.52

08.55
10.50
13.50
16.00
16.55

09.35
11.35
14.30
16.40
17.35

12.17

12.18

12.20B

12.22

12.25

13.00

Rättvik

Rättvik
resecentrum

Jungfrubergsrondellen

Noret KristineHemköp berg

Mora
jvstn

Mora
busstn

09.37
11.40
14.32
16.42
17.37

10.00
11.55
14.51
17.05
18.00

10.04
11.59
14.55
17.09
18.04

10.05
12.00
15.00
17.10
18.05

10.10
12.10
15.05
17.15
18.10

13.02

13.21

13.25

13.30

13.35

Fredag
12.15
19

270

o

Mora – Rättvik – Falun
Måndag – fredag
Mora
busstn

Mora
jvstn

Kristine- Noret
berg
Hemköp

05.55
06.20
08.50
11.55

05.58
06.23
08.53
11.58

05.59
06.24
08.54
11.59

06.00
06.25
08.55
12.00

06.20
06.50
09.20
12.25

17.45

17.48

17.49

17.50

14.38

14.39

14.40

gymnasiet

Högskolan
Manhemsvägen

Lasarettet

Kristine
kyrka

Östra
Hamngatan

Falu
jvstn

07.05

07.10

07.12B

07.15

07.16

07.20

18.15

06.30
07.00C
09.30
12.35
14.35
18.25

10.04
13.09
15.09
18.59

10.09
13.14
15.14
19.04

10.11B
13.16B
15.16B
19.06B

10.14
13.19
15.19
19.09

10.15
13.20
15.20
19.10

10.20
13.25
15.25
19.15

15.05

15.10

15.39

15.44

15.46B

15.49

15.50

15.55

Fredag
14.35

Anmärkningar: B= stannar i hpl Lasarettsrondellen på Svärdsjögatan.

3

Horndal - Avesta
måndag-fredag

Hållplatser

Zon

HORNDAL norra
Fors
Åsgarn
Fors
Folkärna centrum
Jularbo
Skogsbo, Församlingshemmet
Nordanö
Krylbo jvstn
Avesta lasarett
AVESTA busstn

01
02
02
02
02

05.55 06.40 07.50 09.35 10.40
06.10 06.55 08.08 09.50 10.55

18.40 20.40
18.55 20.55

09.05
09.20

13.00
13.15

06.10
06.18
06.22

18.55 20.55

09.20
09.30
09.33

13.15
13.25
13.28
13.30

06.32 07.17
10.07
13.57
06.40B 07.25 08.35 10.15 11.15 14.05 14.45 16.30 17.20 17.55 19.15 21.15

09.35
09.45
09.47
09.55

13.37
13.45

301

325

327

02
02

06.25

14.10 15.30
17.20
14.25 15.50
17.35
13.25
16.00 16.50
06.55 08.08 09.50 10.55 13.35 14.25 16.10 17.00 17.35
07.05
13.45
07.07 08.15 09.57 11.02 13.48 14.32 16.17 17.07 17.42
08.20
11.07
14.37 16.22 17.12 17.47
07.10
10.00
13.51

19.02 21.02
19.07 21.07

02
02
02

303

305

307

309

311

313

315

317

319

321

323

20

Avesta - Horndal
fredag

måndag-fredag
Hållplatser

Anm

AVESTA busstn
Avesta lasarett
Krylbo jvstn
Nordanö
Skogsbo,Församlingshemmet
Jularbo
Folkärna centrum
Fors
Åsgarn
Fors
HORNDAL norra
Turnr

sön- och
helgdag

A

02

Turnr

3

lördag

A,D

sön- och
helgdag

D

06.40 06.55 11.05 12.40 14.20 14.50 16.15 16.15 17.15 21.35
06.43
21.38
21.45
06.50
21.50
06.58 11.08 12.43 14.23 14.53 16.18 16.18 17.18
06.55 07.05 11.15 12.50 14.30 15.00 16.25 16.25 17.25 21.55
K
22.00
12.55
16.30
07.05 07.15 11.25 13.10 14.40 15.10
16.35 17.35 22.10
07.30
13.20 14.50
16.50
07.05 07.45 11.25
15.00 15.10
16.35 17.35 22.10
07.20 08.05 11.40
15.25 15.30
16.55 18.05F 22.25
304
306
310
312 314
316
308
318
320 322

A=går endast skoldagar. Se sid 1.
B=ankommer B-porten Koppardalen 06.50.
D=utgår från B-porten Koppardalen 16.05.

lördag
12.40 17.00
17.03
17.10
17.13
12.43
12.50 17.15
12.55 17.20
13.05 17.30

16.00
16.03
16.10
16.13
16.15
16.20
16.30

13.05 17.30 16.30
13.20 17.45 16.45
326
328
332

F=via Allévägen-Grönsinkavägen.
K=via Folkärna centrum vid skollov.
Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenör: Busslink: 0226–585 68

4

Horndal - Avesta
måndag–fredag

Hållplatser

21

HORNDAL norra
Västanhede
BY KYRKBY
Näs bruk
Folkärna centrum
Jularbo
Nordanö
Mestaäng
Bergshyttan
Karlbo, skolan
Krylbo jvstn
Avesta lasarett
AVESTA busstn
Turnr

Zon
01
01
01
01
02
02
02
02
02
02
02
02
02

fred.

lördag

sön- o helgd.

D

07.20 08.05 11.40
15.30
07.33 08.23 11.53
15.43
07.40 08.30 12.00 13.35 15.50
07.45
12.05 13.40 15.55
08.45
13.55
08.48
13.58
08.50
14.00
07.50
12.10
16.00
08.00
12.20
16.10
08.10
12.30
16.18
08.15
12.35
16.22
08.18 08.57 12.38 14.07 16.25
08.30 09.05 12.45 14.15 16.35
403 405 409
411 413

17.00 18.05 22.25 13.20
17.13 18.18 22.35 13.28
17.20 18.25 22.40 13.35
18.30 22.45 13.40
17.35
17.38
17.40
18.35 22.50 13.45
18.45 23.00 13.55
18.55 23.10 14.05
19.00 23.15 14.10
17.47 19.03 23.18 14.13
18.00 19.10 23.25 14.20
415 417 419
423

17.45
17.55
18.00
18.05

16.45
16.55
17.00
17.05

18.10
18.20
18.30
18.35
18.38
18.45
425

17.10
17.20
17.30
17.35
17.38
17.50
429

4 Avesta - Horndal
måndag-fredag
Hållplatser Anm
AVESTA busstn
Avesta lasarett
Krylbo jvstn
Karlbo,skolan
Bergshyttan
Mestaäng
Nordanö
Jularbo
Folkärna centrum
Näs bruk
BY KYRKBY
Västanhede
HORNDAL norra
Turnr

lördag

sön- o helgd.

B

05.10 06.45
06.48
06.53
06.57
07.05
07.10
05.18
05.20
05.23
07.20
05.35 07.25
05.40 07.30
05.50 07.50
402 406

08.40 09.35 12.50 13.00
08.43 09.38 12.53 13.03
09.45 13.00
09.50 13.05
10.00 13.15
10.05 13.20
08.50
13.10
08.55
13.15
09.00
13.20
10.15 13.30
09.15 10.20 13.35 13.35
09.20 10.25 13.40
09.35 10.40 14.05C
408 410 412 414

16.15 17.45 19.40
16.18 17.48 19.43
16.25 17.55 19.50
16.30
19.55
16.40
20.03
16.45
20.08
18.03
18.05
18.10
16.55
20.16
17.00 18.25 20.20
17.05 18.30 20.25
17.20 18.40 20.40
416 418 420

08.00
08.03
08.10
08.15
08.25
08.30

12.00
12.03
12.10
12.15
12.20
12.25

08.40
08.45
08.50
09.00
422

12.35
12.40
12.45
13.00
424

B=från B-porten Koppardalen kl 16.05.
C=via Allévägen - Grönsinkavägen.
D=via Grönsinkavägen - Allévägen.
Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenör: Busslink: 0226–585 68

5/205,Tåg

Avesta - Hedemora - Säter - Borlänge
måndag-fredag

Hållplatser

Zon

22

Krylbo jvstn
Avesta busstn
Rembo
Grådö
Hedemora jvstn
Hedemora jvstn
Västerby, skolan
Säter torget
Säter torget
Solvarbo
Gustafs, kyrkan
Gyllerondellen
Borlänge centrum
Borlänge resecentrum
Turnr

02
02
02
04
04
04
04
05
05
05
05
13
13
13

Direkt

Direkt

Direkt

05.10T
05.20

05.30T 06.15T
06.30T
05.40 06.25
06.40
05.48
06.48
05.55
06.55
P
P
05.38
06.10 06.45
07.10
05.38P
06.10 06.45P
07.10
06.15
05.53
06.35 07.05
07.30
05.53 05.45 06.35 07.05 07.05
07.30
07.10
05.50M 06.40
07.15
06.05M 06.45
06.12 06.24 07.03 07.22 07.34
07.44
06.17 06.27 07.07 07.27 07.37G
07.52
07.55
06.20 06.30 07.10 07.30L 07.50
20501 503 505 20503 511
501 20507

fredag
C

H

Direkt

07.20T 07.50S
07.30 08.05
08.13
08.20
P
07.50 08.35
07.50P 08.40 08.45
08.53
08.05 08.57
08.05 09.00
09.05
09.10
08.22 09.28
08.27 09.32
08.30 09.35
20509 515 517

Anm

Krylbo jvstn
Avesta busstn
Rembo
Grådö
Hedemora jvstn
Hedemora jvstn
Västerby, skolan
Säter torget
Säter torget
Solvarbo
Gustafs, kyrkan
Gyllerondellen
Borlänge centrum
Borlänge resecentrum
Turnr

H
14.35

14.52

15.07

15.25
Tåg

Direkt

09.05
09.13
09.20
09.35
08.51 09.40 10.52
09.55
09.08 09.57

10.05
10.10
10.23
10.27
09.26 10.30
Tåg 519

14.50
15.20

Direkt
S

15.35
15.50
15.58
16.05
15.40P
16.15
P
15.15 15.40 15.45
16.25
15.23
15.53
16.30
15.55 16.05B 16.50
15.55 16.18
16.55
16.23
17.02
16.30
17.07
16.12 16.46
17.21
16.17 16.50
17.25
16.20 16.53
17.30
523 20505 509
533

T

S

Direkt

08.35 08.50T 10.35 10.50S 12.35 12.35K 13.20S

måndag–fredag
Hållplatser

måndag-fredag

S

16.35 15.50 16.50 17.43 17.50S 19.35 21.35

16.15 17.30
18.15
16.23 17.38
16.30 17.45
16.45E 18.00
18.35P
16.52 17.00 18.00 18.00 18.35P 19.52 21.52
17.05 18.05
17.22 18.22
18.50
17.07 17.22 18.22 18.10 18.50 20.07 22.02
17.30 18.30
17.35 18.35
17.48 18.48
19.04
17.52 18.52
19.12
17.25 17.55 18.55 18.28 19.15 20.25 22.20
Tåg 535
537 Tåg 20517 Tåg Tåg

11.20
11.28
11.35
11.45
11.50 12.52

12.50
12.58
13.05
13.20
13.20
13.25
12.05
13.43
11.07 12.15 13.07 13.45
12.23
13.53
12.28
13.58
12.43
14.13
12.47
14.17
11.25 12.50 13.25 14.20
Tåg 525
Tåg 529

13.50
13.58
14.05
14.15
14.20
14.35
14.35 14.55
15.03
15.08
14.49 15.23
14.57 15.27
15.00 15.30
531 20515 521

B=går via Skönvik kl 16.10.
C=går även 17/4, 30/4, 28/5.
E=bussbyte i Hedemora.
G=fortsätter till Hushags- o Hagaskolan skoldagar.
H= i Västerby fortsätter turen Kullbergsv.-Tägtv.Hagv.-Säterv. mot Hedemora.
K=linje 4 Krylbo - Avesta.
L=fortsätter till Vägverket, Högskolan.
M=angör Mora by kl 06.03.
P=går ej via järnvägsstationen. Tiden avser hpl
”Centrumrondellen” i Hedemora centrum.
S=linje 301 Krylbo-Avesta.
T=linje 305 Krylbo-Avesta.
Tåg =SJ-tåg
Direkt =direktbuss linje 205.

= markerad tur körs med lågentrébuss.
Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenörer: Linjebuss: 0243–861 90
Busslink: 0226–585 68

5,Tåg

Avesta - Hedemora - Säter - Borlänge
lördag

Hållplatser

sön- o helgdag

Anm

23

Krylbo jvstn
Avesta busstn
Rembo
Grådö
Hedemora jvstn
Hedemora jvstn
Västerby, skolan
Säter torget
Säter torget
Solvarbo
Gustafs, kyrkan
Gyllerondellen
Borlänge centrum
Borlänge resecentrum
Turnr

G

N

F

08.35 07.45T 09.45D 10.35 12.50T 14.35 16.35 18.35K 19.35 07.45T 10.35 12.50T 14.35 16.35 17.35K 19.35 22.35

08.00
08.08
08.15
08.25
08.51 08.25

10.00
10.08
10.15
10.25
10.25 10.52

13.05
13.13
13.20
13.30
13.30 14.51 16.52

18.05
18.13
18.20
18.30
18.30 19.52 22.52

08.45
09.08 08.45
08.53
08.58
09.18
09.22
09.26 09.25
Tåg
539

10.45
13.50
19.30
08.45
13.50
11.07
10.45
13.50 15.07 17.07 19.30 20.07 08.45 11.07 13.50 15.07 17.07
10.53
13.58
19.38
08.53
13.58
10.58
14.03
19.43
08.58
14.03
11.18
14.23
20.03
09.18
14.23
11.22
14.27
20.07
09.22
14.27
11.25 11.25 14.30 15.25 17.25 20.10 20.25 09.25 11.25 14.30 15.25 17.25
Tåg 545
Tåg 547
Tåg Tåg
541 Tåg
543 Tåg Tåg 551

18.50
18.50 20.07 23.02
18.58
19.03
19.18
19.22
19.25 20.25 23.20
Tåg Tåg
549

D=linje 3 Krylbo-Avesta.
F=går ej 2/11, 25/12 2002, 5/1, 18/4, 20/4, 8/6 2003.
G=turen går även 2/11.
K=linje 4 Krylbo - Avesta.
N=går inte 24/12, 31/12.
P=går ej via järnvägsstationen. Tiden avser hpl
”Centrumrondellen” i Hedemora centrum.
T=linje 305 Krylbo-Avesta.
Tåg =SJ-tåg

= markerad tur körs med lågentrébuss.
Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenörer: Linjebuss: 0243–861 90
Busslink: 0226–585 68

13.05
13.13
13.20
13.30
13.30 14.52 16.52

18.45
18.53
19.00
19.10
19.10 19.52

08.00
08.08
08.15
08.25
08.25 10.51

5/205,Tåg

Borlänge - Säter - Hedemora - Avesta
måndag-fredag

Hållplatser

Anm

24

Borlängeresecentrum
Borlänge centrum
Gyllerondellen
Gustafs, kyrkan
Solvarbo
Säter torget
Säter torget
Västerby, skolan
Hedemora jvstn
Hedemora jvstn
Grådö
Rembo
Avesta busstn
Krylbo jvstn
Turnr
Hållplatser

Anm

Borlänge resecentrum
Borlänge centrum
Gyllerondellen
Gustafs, kyrkan
Solvarbo
Säter torget
Säter torget
Västerby, skolan
Hedemora jvstn
Hedemora jvstn
Grådö
Rembo
Avesta busstn
Krylbo jvstn
Turnr

Direkt

Direkt

05.20 05.40 06.10

06.30
06.33
06.37

05.39

05.52

06.07
Tåg

Direkt

05.43 06.13
05.47 06.17
06.00
06.05
06.15 06.35
06.15
06.25
06.33
06.35
06.43
06.50
07.00
07.10T
502 20516

Direkt

14.10 14.37 14.55
14.13
14.58
14.17
15.02

14.30
15.15
14.30 14.54 15.15
15.40
14.50P
P
15.07
14.50

15.10
15.30S 15.24
20508 Tåg 20510

06.55
06.55
07.10

20504

B

Direkt

07.25 07.30
07.28
07.32
07.45
07.50
08.05
08.05 07.47
08.22
07.48 08.35
07.12 07.50 08.45 07.59
07.20 07.58 08.53
07.30 08.05 09.00
07.40 08.20 09.10
07.50T 08.30T 09.30S 08.15
504
506 508 Tåg
06.55
06.58
07.02
07.15
07.20
07.30
07.30

måndag- fredag
K
Direkt
15.15
15.18 15.33
15.22 15.37
15.35 15.48
15.40 15.53
15.50 16.02
15.50
15.25 16.03
15.35 16.20
15.40 16.25
15.48 16.33
15.55 16.40
16.05 16.55
16.25F 17.10T
520 522 524

08.00
08.03
08.07

17.15
17.30S 17.24
20514 Tåg 530

10.54

11.07

11.24
Tåg

Direkt

18.15
18.18
18.22
18.35
18.40
18.48
18.48

19.10
19.13
19.17
19.30
19.35
19.43
19.43

19.37

19.54

17.49 18.33 19.08 20.03
17.50 18.35 19.10 20.05 20.07
18.43 19.18 20.13
18.50 19.25 20.20
18.10 19.00 19.35 20.30
18.30S 19.30S 19.50F 20.40T 20.24
20512 534 536 538
Tåg

Direkt =Direktbuss linje 205. Stannar endast i hållplatser som finns angivna i linje 205:s tidtabell.

måndag-fredag
Direkt

08.37 09.00 09.40 10.37 10.50 12.37

09.03 09.43
09.07 09.47
09.20 10.00
09.25 10.05
08.20
09.33 10.15
08.54 09.33
08.20
08.55
09.45
08.45 09.03
10.05
09.05 09.07 10.10
09.13
10.18
09.20
10.25
09.35
10.40
09.45F 09.24 11.05S
20502 510 Tåg 514 554

C
16.10 16.37 16.40 17.05 17.40
16.13
16.43 17.08 17.43
16.17
17.12 17.47
L
18.00
17.10
18.05
16.35
17.18 17.30 18.13
16.54
16.35
17.30 18.13
16.55E
16.55E 17.07

fredag
J

Tåg =SJ-tåg

10.53
10.57
11.10
11.15
11.23
11.23 12.54
11.37
11.45
11.50 13.07
11.58
12.05
12.20
13.00F 13.24
512 Tåg

13.20 13.30
13.23 13.33
13.27 13.37
13.40
13.45
13.55 13.50
13.55 13.50
14.08
14.20 14.10
13.20 14.25
13.28 14.33D
13.35 14.45
13.45 15.00
13.55T15.30S
516 518 20506

B=fortsätter till Skönvik.
C=går via Åselby - Övre Svärdsjö Mora by.
D=går via Backa.
E=bussbyte i Hedemora.
F=linje 4, fortsätter mot Horndal.
J=tåget går även 17/4, 30/4, 28/5.
K=går via Hushagsskolan 15.25,
Hagaskolan 15.30.
L=angör endast hpl ”Grillen” i Gustafs.
P=går inte via järnvägsstationen.
Tiden avser hpl Centrumrondellen
i Hedemora centrum.
S=linje 301.
T=linje 305.

= markerad tur körs med lågentrébuss.

5,Tåg

Borlänge - Säter - Hedemora - Avesta
lördag

Hållplatser

sön- o helgdag

Anm

25

Borlänge resecentrum 05.37
Borlänge centrum
Gyllerondellen
Gustafs, kyrkan
Solvarbo
Säter torget
05.54
Säter torget
Västerby, skolan
Hedemora jvstn
Hedemora jvstn
06.07
Grådö
Rembo
Avesta busstn
Krylbo jvstn
06.24
Tåg
Turnr

H
07.30

07.47

07.59

08.15
Tåg

10.00 10.37 12.37
10.03
10.07
10.20
10.25
10.33
10.33 10.54 12.54

13.05
13 08
13.12
13.25
13.30
13.38
13.38

N

D

08.37
15.30 16.37
15.33
01.30
15.37
01.33
15.52
01.50
15.57
01.55
16.05
02.04
16.05 16.54 02.05 08.54

10.53
13.55 16.23
10.55 11.07 13.07 13.58 16.25 17.07
11.03
16.33
11.10
14.10 16.40
11.25
14.20 16.50
11.24 13.24 14.30T 17.08G 17.24
540 Tåg Tåg 552
544 Tåg

10.30 10.37 12.37
10.33
10.37
10.50
10.55
11.03
11.03 10.54 12.54

14.35
14.38
14.42
14.55
15.00
15.08
15.08

11.23
15.28
02.23P
02.23P 09.07 11.25 11.07 13.07 15.30
11.33
02.35
11.40
15.40
02.45
11.55
15.50
02.55T 09.24 12.10F 11.24 13.24 16.08G
Tåg 546
Tåg Tåg 548
542

D=tåget går ej 2/11, 25/12 2002, 18/4, 20/4,1/5 och 8/6 2003.
F=linje 4, fortsätter mot Horndal.
G=linje 3, fortsätter mot Horndal.
H=tåget går inte 24/12, 31/12.
N=Nattaxa gäller på turen. Går även 2/11.
P=går inte via järnvägsstationen. Tiden avser hpl Centrumrondellen i Hedemora centrum.
S=linje 301.
T=linje 305.

Tåg =SJ-tåg

= markerad tur körs med lågentrébuss.

Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenörer: Linjebuss: 0243–861 90
Busslink: 0226–585 68

16.00 16.37 19.37
16.03
16.07
16.20
16.25
16.33
16.33 16.54 19.54
16.53
16.55 17.07 20.07
17.03
17.10
17.20
17.45S 17.24 20.24
Tåg Tåg
550

6 Avesta -Dicka- Utsund 12
- Folkärna - Avesta

Hållplatser

26

AVESTA busstn
Avesta lasarett
Krylbo jvstn
Brogård
Nordanö, kiosken
Grytnäs, kyrkan
Dicka
Folkärna centrum
Utsundsbadet
Folkärna centrum
Jularbo
Nordanö
Brogård
Krylbo jvstn
Avesta lasarett
AVESTA busstn
Turnr

måndag - fredag
09.30
09.32
09.35
09.37
09.40
09.45
09.55
10.00
10.02
10.05
10.12
10.15
10.17
10.20
10.22
10.30

14.00
14.02
14.05
14.07
14.10
14.15
14.25
14.30
14.32
14.35
14.42
14.45
14.47
14.50
14.52
15.00

601

603

Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenör: Busslink: 0226–585 68

Hedemora - Avesta - Hedemora
måndag-fredag

Hållplatser
HEDEMORA jvstn
Backa
Nås
Snickarbo
Nyhyttan
Bengtsbo
AVESTA busstn
Turnr

Zon
04
04
04
02
02
02
02

06.50
06.55
07.00
07.20
07.24
07.27
07.40
1202

08.40
08.45
08.50
09.00
09.05
09.08
09.20
1204

16.20
16.25
16.30
16.40
16.45
16.48
17.00
1206

måndag-fredag
Hållplatser
AVESTA busstn
Bengtsbo
Nyhyttan
Snickarbo
Nås
Backa
HEDEMORA jvstn
Turnr

06.55
07.02
07.06
07.10
07.25
07.30
07.40
1203

11.10
11.15
11.20
11.25
11.32
11.37
11.50
1205

14.55
15.02
15.07
15.10
15.15
15.20
15.30
1207

16.20
16.30
16.35
16.40
16.45
16.52
17.00
1209

17.20
17.30
17.35
17.40
17.45
17.52
18.00
1211

Dalatrafiks Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenörer: Linjebuss: 0225–104 70
Busslink: 0226–585 68

15

Falun - Arkhyttan Långsh. - Hedemora

Hållplatser

Zon

måndag - fredag

Falu jvstn
Ö.Hamngatan
Falun lasarettet
Sörbo väg 266
Pingbo
Hysta vsk
Arkhyttan
Amshyttan
Långshyttan
Svinö
Husby, kyrkan
HEDEMORA jvstn

14
14

13.35
13.37
13.45
14.03
14.07
14.10
14.20
14.22
14.30D
14.35
14.45
15.10

Turnr

14
63
05
05
05
03
03
03
03
04

1503

C=anslutning från Stjärnsund med linje 21.
D=anslutning till Stjärnsund med linje 21.

15

Hedemora -Långsh.
-Arkhyttan - Falun

Hållplatser

måndag - fredag

HEDEMORA jvstn
Husby, kyrkan
Svinö
Långshyttan
Amshyttan
Arkhyttan
Hysta vsk
Pingbo
Sörbo väg 266
Falun lasarettet
Falugatan
Falu jvstn
Turnr

09.25
09.45
09.55
10.00C
10.08
10.10
10.15
10.18
10.22
10.45
10.50
10.55
1502

Dalatrafiks Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenör: Linjebuss: 0225–104 70

16

Hedemora - Vikmanshyttan
måndag-fredag

Hållplatser
Tåg ank från Sthlm
HEDEMORA jvstn
Centrumrondellen
VIKMANSHYTTAN
Turnr

16

A

Zon

04
04
04

05.35
05.37
05.50
1601

06.35
06.37
06.50
1603

08.05
08.07
08.20
1605

08.50
09.00
09.02
09.15
1607

10.51
11.05
11.07
11.20
1609

14.30
14.32
14.50
1611

14.51
15.40
15.42
15.55
1613

16.25
16.27
16.45
1615

17.59
18.35
18.37
18.50
1617

Vikmanshyttan - Hedemora
måndag-fredag

27

Hållplatser
VIKMANSHYTTAN
Centrumrondellen
HEDEMORA jvstn
Tåg avg mot Sthlm
Turnr

A

05.50 06.50 08.20 09.15
06.03 07.03 08.32 09.27
06.10 07.10 08.35 09.35
07.59 09.07
1602 1604 1606 1608

11.20 14.50 16.00 16.45
11.33 15.02 16.12 16.58
11.40 15.10 16.20 17.05
17.07
1610 1614 1616 1618

18.50
19.02
19.10
1620

Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenör: Linjebuss: 0225–104 70

A=går endast skoldagar, se sid 1.

17

Turbo - Hedemora

Hållplatser
TURBO
Ingvallsbenning
Sjönsbo
Prästhyttan
Djörkhyttan
Övre Svedjan
Centrumrondellen
HEDEMORA jvstn

Zon
04
04
04
04
04
04
04
04

Turnr

måndag-fredag
A
08.00 13.10 15.25 16.50
08.03 13.13 15.28 16.53
13.15 15.35 16.55
08.08
08.10
08.15
08.20 13.20 15.40 17.05
08.25 13.25 15.45 17.10
1702 1704 1706 1708

A=går endast skoldagar, se sid 1.

17

Hedemora - Turbo

Hållplatser

Anm

HEDEMORA jvstn
Centrumrondellen
Övre Svedjan
Djörkhyttan
Prästhyttan
Sjönsbo
Ingvallsbenning
TURBO
Turnr

måndag-fredag
A
07.40 12.45 15.05
07.42 12.47 15.07
12.50 15.10
12.53 15.13
12.56 15.16
07.45
07.50 13.02 15.20
08.00 13.10 15.25
1701 1703 1705

16.25
16.27
16.30
16.33
16.36
16.42
16.50
1707

18

Garpenberg - Hedemora
måndag-fredag

Hållplatser
Kloster
Skogshögskolan
GARPENBERG
Olshyttan
Centrumrondellen
HEDEMORA jvstn
Tåg avg mot Sthlm
Turnr

28

18

C

Zon

64
64
64
04
04
04

07.45
06.35
06.45
06.53
07.03
07.10
07.59
1803

08.00
08.08
08.18
08.30
09.07
1805

15.45
12.35
12.45
12.53
13.03
13.10

14.30
09.35
14.40
09.43
14.48
09.53
15.00
10.00
15.05
F
11.07
15.07
1807 1809 1811

16.00
16.08
16.18
16.25
1813

19.10
16.20
16.25
16.33
16.43
16.50
17.07
1815

17.05
17.10
17.18
17.28
17.35

17.40
17.48
17.58
18.05

16.52
17.20
17.22
17.28
17.40

17.57
18.35
18.37
18.43
18.55

19.20
19.28
19.38
19.45
20.07
1817 1819 1821

Hedemora - Garpenberg
måndag-fredag

Hållplatser Anm
Tåg ank från Sthlm
HEDEMORA jvstn
Centrumrondellen
Olshyttan
GARPENBERG
Skogshögskolan
Kloster
Turnr

C

06.10
06.12
06.18
06.30
06.35

07.00
07.02
07.08
07.20
07.25
07.45
1804 1806

08.52
09.15
09.17
09.23
09.30

B

10.52
12.00
12.02
12.08
12.20
12.30

14.00
14.02
14.08
14.20
14.30

14.52
15.05
15.07
15.13
15.25

15.40
15.42
15.48
16.05
16.10

16.25
16.27
16.45
16.55
17.05

15.45
19.10
1808 1810 1812 1814 1816 1818 1820 1822

B=går Trollbosjön runt skoldagar, angör ej Vikbyn.
C=går endast tisdag, torsdag.
F=tåget går endast fredagar, samt 23/12, 30/12, 17/4, 30/4, 28/5.
Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenör: Linjebuss: 0225–104 70

19

Borlänge - Torsång -Vika - Falun

29

Hållplatser
Borlänge resecentrum
Alsbäck
Torsång Tingsr.
Torsång skolan
Tronsjö
Milsbo
Dalviks Kvarn
Rensbyn
Rankhyttan
Vika Strand
Stora Botolfsbo
Vika kyrkan
Staberg
Hosjöskolan
Falu jvstn
Turnr

19

måndag - fredag
A
B
A,E
05.40 06.30 08.00 09.15 12.20 13.40 14.40 15.40
05.47 06.37 08.07 09.22 12.28 13.50 14.55
05.53 06.43
14.00 15.07 16.02
05.55 06.45 08.20 09.35 12.40 14.05 15.10 16.05
05.57 06.47
15.12 16.07
15.25 16.20
06.00 06.50
15.15A
06.10 07.00
06.02F 06.47F
05.59F 06.44F
05.57F 06.42F
06.12 07.04
06.17 07.09
06.24 07.16
06.45c 07.40
1902 1904 1906 1924 1910 1912 1914 1916

15.45
15.53
16.05
16.10
16.11

16.15
16.23
16.30
16.35

17.15
17.23
17.30
17.35
17.40

18.15
18.23
18.30
18.35
18.40

1920

18.43
18.46
18.48
18.50
18.52
19.00
19.05
19.12
19.30
1922

16.15
16.18

16.25
16.30
16.37
16.55
1908 1918

A=går endast skoldagar, se sid 1.
B=går via Barberget.
C=fortsätter till Falu lasarett.
D=går via Berg till Borlänge.
E=går via Ornäs.
F=resande mot Falun byter buss i Rensbyn.
G=går via Dalsjö golf.
Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenörer: Dalabuss: 023–220 00
Linjebuss: 0243–861 90

Falun - Vika - Torsång - Borlänge
måndag - fredag

Hållplatser
Falu jvstn
Hosjöskolan
Staberg
Vika kyrkan
Stora Botolfsbo
Vika Strand
Rankhyttan
Rensbyn
Dalviks Kvarn
Milsbo
Tronsjö
Torsång skolan
Torsång Tingsr.
Alsbäck
Borlänge resecentrum
Turnr

A,D

05.30
05.43
05.48
05.54
05.57
05.59
06.02
06.10
06.12

06.00
06.02
06.08
06.25
1901

06.15
06.20
06.22
06.28
06.45
1903

A,G

A

06.15
06.28
06.33
06.39
06.42
06.44
06.47
07.00
07.02
06.55
07.00 07.05
07.10 07.15 08.20 09.35
07.12 07.17 08.22 09.37
07.23 08.28 09.43
07.40 07.40 08.45 10.00
1909 1905 1907 1911

16.45
16.59
17.04
17.15

18.20
18.33
18.38
18.45
18.48
18.50
18.53
19.00
19.02

17.18
17.20

12.40
12.42
12.48
13.05
1913

14.10
14.12
14.23
14.40
1915

15.30
15.33
15.40
15.42
15.48
16.05
1917

16.20
16.23
16.27
16.29
16.35
16.52
1921

16.40
16.42
16.48
17.05
1923

17.23
17.30
17.32
17.38
17.55
1925

17.45
17.50
17.52
17.58
18.15
1927

19.05
19.10
19.12
19.18
19.35
1929

20

Hedemora - Stora Skedvi - Vika - Falun
måndag-fredag

30

Hållplatser
HEDEMORA jvstn
Västerby, skolan
Mälby
Fäggeby
St Skedvi, skolan
Pingbo
Vika Strand
Stora Botolfsbo
Sörbo
Rankhyttan
Rensbyn
Vika, kyrkan
Staberg
Hosjöskolan
FALU jvstn
Turnr

20

D

D

lördag
D

Direkt

06.55 07.10
07.00
07.15
07.15 07.23
07.20
07.30 07.30
05.59 06.44 07.35
05.57 06.42 07.37
07.35F
06.02 06.47
06.10 07.00
06.12 07.04 07.43
06.17 07.09 07.50
06.24 07.16 07.57
06.45C 07.40 08.30L 08.15L
1902 1904 2006 22001

08.45 11.50
11.55
08.55
08.59 12.10
09.03 12.15
09.10 12.22
09.15 12.28
09.17 12.30

09.23
09.30
09.35B
10.00
2008

12.36
12.41
12.48
13.10
2002

D

13.20

16.22

13.27
13.35
13.42
13.49
13.55 14.50 15.50
13.57 14.52 15.52
14.54 15.54

16.30
16.40
16.48
16.55
17.00 17.55 18.50 10.40
17.02 17.57 18.52 10.42
17.04 17.59
10.44
18.48
18.46
19.00
17.10 18.03 19.05 10.50
17.17 18.13 19.12 10.56
17.35 18.30 19.30 11.15
2014 2018 1922 2004

14.05
14.10
14.14
14.30
2010

16.18
16.25
14.58 16.00 16.30
15.08 16.06 16.37
15.30 16.25 16.55
2012 2016 1908

Direkt =Direktbuss linje 220.

Stannar endast i hpl angivna i linje 220:s tidtabell.

14.35
14.37
14.39

14.45
14.51
15.10
2020

B=angör Falu lasarett.
Angör inte hpl Kullen
och Vasagatan i Falun.
C=fortsätter till Falu lasarett.
D=linje 19.
E=via Kniva skoldagar.
F=stora vägen.
L=angör Lugnetskolan skoldgr.

Falun - Vika - Stora Skedvi - Hedemora
måndag-fredag

Hållplatser
FALU jvstn
Hosjöskolan
Staberg
Vika, kyrkan
Rensbyn
Rankhyttan
Sörbo
Stora Botolfsbo
Vika Strand
Pingbo
St Skedvi,skolan
Fäggeby
Mälby
Västerby, skolan
HEDEMORA jvstn
Turnr

D
05.30
05.43
05.48
05.54
06.10
06.02

Direkt
D
15.05 16.15 16.15 16.45 17.15
15.19
16.34 16.59 17.28
15.24
16.38 17.04 17.33
15.35
16.45 17.15 17.40
17.18 17.45
17.47
16.30F
05.57 06.42 07.38 09.18 11.01 12.28
15.40
16.48
05.59 06.44 07.41 09.21 11.05 12.31 14.50 15.48
16.51
17.52
07.50 09.30 11.10 12.40
16.35 17.00
08.00 09.38 11.20 12.50
17.08
08.09 09.43 11.25 12.55
16.45 17.17
08.13 09.47 11.30 13.00
16.50 17.22

1903

D
06.15
06.28
06.33
06.39
06.55
06.47

1905

E
07.00
07.13
07.28
07.35

lördag

08.50
09.03
09.08
09.15

10.30
10.45
10.50
10.57

12.00
12.14
12.19
12.25

13.55
14.09
14.14
14.30
14.35
14.38

08.30 10.00 11.45 13.15
2001 2011 2003 2005 2007

2015

17.05 17.40
22006 2013 1925

D
18.20
18.33
18.38
18.45
19.00
18.53

10.00
10.14
10.19
10.25
10.30
10.32

13.55
14.09
14.14
14.20
14.25
14.27

18.48
18.50 10.37 14.32

2009 1929

2017

2019

Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenörer:
Dalabuss: 023–220 00
Linjebuss: 0225–104 70

21

Stjärnsund - Långshyttan - Hedemora
måndag-fredag

31

Hållplatser
Anm
STJÄRNSUND
Västerbyn
Svinö vägskäl
LÅNGSHYTTAN
Linje 15 ank Falu lasarett
LÅNGSBRO skola
LÅNGSHYTTAN
Svinö
Myckelby
Husby,kyrkan
Övernora
Ivarshyttan
Centrumrondellen
HEDEMORA jvstn
Tåg avg mot Sthlm
Turnr

21

A

07.10
07.15
07.20
07.35

03
03
03
03
14
03
03
03

05.30
05.35
05.40

03
03

05.50

03
03
04
04

06.03
06.10
2101

C

09.45

A

A

14.55
15.00
15.05
15.15

09.50
10.00
10.45
07.40
10.05 12.25
15.20
07.55 07.30 10.15 12.35 14.30 15.25
07.58
10.20
14.35 15.28
07.35
12.40
08.10 07.45 10.30 12.50 14.45 15.40
07.55
08.05
08.32 08.28 10.48 13.02 15.03 15.58
08.40 08.35 10.55 13.10 15.10 16.05
09.07 09.07 11.07F
2103 2105 2109 2111 1503 2115

A

B

17.15 17.35
17.25 17.45
17.30 17.50
17.10 17.35
19.10
15.25 17.20 17.40 17.50 19.15
17.25
15.30
15.40 17.35
15.50
16.03 17.53 17.57 18.08
16.10 18.00 18.05 18.15
17.07
2125 2119 2123 2117

19.32
19.40
20.07
2121

Hedemora - Långshyttan - Stjärnsund
måndag-fredag

Hållplatser Anm
Tåg ank från Sthlm
HEDEMORA jvstn
Centrumrondellen
Ivarshyttan
Övernora
Husby, kyrkan
Myckelby
Svinö
LÅNGSHYTTAN
Långsbro skola
Linje 15 från Falu lasarett
LÅNGSHYTTAN
Svinö vägskäl
Västerbyn
STJÄRNSUND
Turnr

A

C

F

A

B

A

A

08.50 08.50 10.51 12.51
14.51
17.59
05.05 06.20 06.40 09.00 09.25 12.00 13.40 14.30D 16.25 16.25 16.25 18.35
05.07 06.22 06.42 09.02 09.27 12.02 13.42 14.32 16.27 16.27 16.27 18.37
06.50
07.05
07.10

09.45

14.00 14.50
14.55
09.55
14.05
05.25 06.40 07.25 09.20 10.00 12.20 14.20 15.10
05.30 06.45
12.25 14.25
13.45
06.50
09.20
14.30
06.55
09.25
14.35
09.30
07.10
09.45
14.55
2102 2104 2106 2108 1502 2112 2114 2116

16.45 16.45 16.50
16.55
16.50 16.50
17.05
17.05
17.08
17.10
17.10
17.15
17.20
17.35
2118

18.50
18.55
19.05
19.10

16.53
17.02
17.15
2124 2120 2122

A=går endast skoldagar, se sid 1.
B=går inte skoldagar.
C=linje 15 till resp. från Falun.
D=angör Vasaskolans parkering.
Angör inte hpl Gussarvsgatan.
F=tåget går endast fredagar,
samt 23/12, 30/12, 17/4, 30/4, 28/5.

Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenör: Linjebuss: 0225– 104 70

Hållplatsförteckning:

måndag - fredag
10.15
10.20
10.25
10.27
10.35
10.36
10.40
10.42
10.45

11.40
11.45
11.50
11.52
12.00
12.01
12.05
12.07
12.10

12.50
12.55
13.00
13.02
13.10
13.11
13.15
13.17
13.20

14.15
14.20
14.25
14.27
14.35
14.36
14.40
14.42
14.45

15.50
15.55
16.00
16.02
16.10
16.11
16.15

2501

2503

2505

2507

2509

2511

32

Kundservice: 020– 23 24 25
Entreprenör: Linjebuss: 0225–104 70

Sturegatan

Brandmannagatan

Matsbogatan
Målarboden

Gammelgården

Prästgården
n
ata
g
s
rv
ssa
u
G

Brandstationen

Åkargatan

Konsum

et
us
h
n
er
d
ä
Tj

an ●
ol n
k
s
ta
sa ga
a
m
V
He

Willis

Centrumrondellen

Kornvägen
Linvägen
Broddvägen
Bladstigen
Korgvägen
Munkboparken
Bandvägen
Regnbågen
Skördevägen
Klövergränd
Munkbohemmet
Norrbygatan

Turnr

09.00
09.05
09.10
09.12
09.20
09.21
09.25
09.27
09.30

Yrkesvägen

Vårdcentralen
Konsum
Munkbohemmet
Linvägen
Yrkesvägen/Tallåkern
Gammelgården
Konsum
Vasaskolan
Vårdcentralen

Hållplatser

Tallåkern

Vårdcentralen - Hedemora centrum
- Emaus - Tallåkern - Hedemora
centrum - Vårdcentralen

25

Vårdcentralen

ra
ris hall emo
P
d
tt
m
He
Sa

Vi
M
eli
nt
er
ns

ga
ge
ta
n
n


Shell

Hållplatsförteckning:

n
n
en
en
n
n
ge äge acke väge sväg ård
ä
g
v
Gussarvsgatan ●
by kenv ullb ellan nad arvs
M
k
ter
Å
r
s
M
s
Ma Gus

en
ion
t
n
a
t
ata
ds
g
n
r
a
a
Br
Åk●

Vårdcentralen

i
erg
En

13.20
13.23
13.43
13.50
13.52
13.55
13.56
14.05
14.10
14.11
14.15

15.00
15.03
15.23
15.30
15.32
15.35
15.36
15.45
15.50
15.51
15.55

08.50B

06.20
08.35
08.37
08.40
08.45
08.50
08.51
09.00
2603

2605

Hedemora verkstäder

Haggårdsvägen

2607

2609

2611

B=via AMU, till Samhall om resande finns dit
D=går via Hamre skoldagar.
Kundservice: 020– 23 24 25
Entreprenör: Linjebuss: 0225–104 70

Domarvägen
15.55
16.00
16.05

en
äg
v
l
l
Li

Verkstadsgatan

Daglönargatan

Dalkarlsgatan

Danskvägen

Haggården
södra

2613

Willis

10.45
10.48
10.55
11.00
11.02
11.05
11.06
11.15
11.17
11.18
11.25

Konsum

Solliden ●
Dragonvägen ●

08.40B

Godsgatan

2601

D

Tjädernhuset

Turnr

D

Vasaskolan

Däljestigen ●

06.10

Anm

Hedemora jvstn
Vårdcentralen
Gussarvsgården
Samhall
Konsum
Hedemora jvstn
Verkstadsgatan
Haggården södra
Hedemora jvstn
Konsum
Vasaskolan
Vårdcentralen

Hemgatan

● Hedemora jvstn

måndag - fredag
Hållplatser

Stureskolan

33

26

Vårdcentralen - Tviksta - Samhall
- Hedemora jvstn - Haggården Hedemora jvstn - Vårdcentralen

Centrumrondellen

Damastvägen
➝ ● Haggården norra

Haggården
östra

27

Smedjebacken Borlänge
måndag-fredag

34

Hållplatser
Anm
Smedjebacken busstn
Jobsbo skolan
Norbo
Ulvshyttan,g:a affären
Skenshyttan
Romme Alpin
Sellnäs vsk
Stora Tuna k:a
Åselby, kiosken
BORLÄNGE centrum
BORLÄNGE resecentrum
Turnr

27

28

11.55
12.00
12.05
12.07
12.10
12.15
12.20
12.25
12.30
2703

B

B

10.15
10.18
10.23
10.28
10.33
10.35
2705

16.15
16.18
16.23
16.28
16.33
16.35
2707

Borlänge Smedjebacken
måndag-fredag

Hållplatser
Anm
BORLÄNGE resecentrum
BORLÄNGE centrum
Åselby, kiosken
Stora Tuna k:a
Sellnäs vsk
Romme Alpin
Skenshyttan
Ulvshyttan, g:a affären
Norbo
Jobsbo skolan
Smedjebacken busstn
Turnr

11.10
11.12
11.15
11.18
11.30
11.32
11.40
11.45
11.50

16.15
16.17
16.20
16.23
16.35
16.37
16.40
16.45

17.00
17.10
2704 2708

B=går perioden 14/12 2002 – 19/4 2003.

måndag - fredag
D

Hållplatser

lördag

06.40
06.45
07.00
07.05
07.07
07.10
07.15
07.25
07.35
07.40
2701

Borlänge - Gustafs - Borlänge

lördag
B

B

09.45
09.50
09.53
09.56
10.08
10.10

15.45
15.50
15.53
15.56
16.08
16.10

BORLÄNGE resecentrum
BORLÄNGE centrum
Åselby kiosken
St Tuna, kyrkan
Övre Svärdsjö
Långsjö
Hovgården
Mora by
Naglarby
GUSTAFS k:a
Naglarby
Mora by
Hovgården
Långsjö
Övre Svärdsjö
St Tuna, kyrkan
Åselby kiosken
BORLÄNGE centrum
BORLÄNGE resecentrum
Turnr

06.30
06.32
06.35
06.38
06.45

15.40
15.42
15.45
15.48
15.57
15.59
16.07
16.14

06.48
05.30 06.52 12.10 16.17
12.13 16.20
05.35 06.55
05.40 07.00
07.03
05.42 07.08 12.17
05.50 07.15 12.22
05.52 07.17 12.24
06.00 07.30 12.35
06.05 07.45 12.40
2801 2803 2805 2807

16.40
16.42
16.45
16.48
16.55
16.58
17.03
F

530

D=fortsätter skoldagar till Soltorgs- och Hagaskolan.
F= linje 5, går endast till hpl Grillen i Gustafs, fortsätter till Säter.
J=går via Västra Porten SSAB, angör ej hpl Tunagatan och Sims myr.
Se även linje 5 Borlänge – Gustafs.

Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenör: Linjebuss: 0240– 305 50

2702 2706

11.35
11.37
11.40
11.43
11.53
11.55
11.58
12.05

F,J

29

Säter torget - Skönvik

Från Säter torget via
Åsenvägen till Skönvik.

35

Tim

måndag-fredag
minuter

06
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

20
10
10
10
10
10
10
10
10
20
25

30

35
20
40
40
40
40
40
40
40
55
58

40

HÅLLPLATSER:
Torget
Barbrogatan
Folkets Hus
Smedgatan
Fritidsvägen
Åsenvägen
Varggropsvägen
Dahlanders väg
Gränsgatan
Kyrkan
Klockarskolan
Rådmansgatan
Bergtäktsvägen
Siggebo
Skönvikshallen
Vårdcentralen
Golfklubben

Arkhyttan - Säter

Hållplatser
Lövåsen
ARKHYTTAN
Hysta vsk
St.Skedvi, skolan
Uppbo
Fäggeby
Bispberg
SÄTER, torget
linje 29 ank Skönvik
linje 5/205 ank Hedemora
linje 5/205 ank Borlänge
Turnr

B=utgår från Nyberget 5 min tidigare.
D=fortsätter till Nyberget om resande finns dit.

14.00
14.05 16.30
14.08 16.33
14.12 16.37

14.20
14.28
14.55
14.50
15.00
3007

Skönvik - Säter torget

Från Skönvik via Ovangårdarna –
till Säter torget

16.45
16.53
17.10
17.49
17.30
3009

HÅLLPLATSER:

måndag-fredag
Tim

minuter

06
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

35
25
25
25
25
25
25
25
25
35
10
10

50
35
55
55
55
55
55
55
55
55

Golfklubben
Vår By
Vårdcentralen
Skönvikshallen
Siggebo
Bergtäktsvägen
Sätervägen
Fågelsången
Idrottsplatsen
Bygatan
Sockenvägen
Kampvägen
Dala Elnät
Basarplan
Torget

Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenör: Linjebuss: 0243– 861 90

40

30

måndag -fredag
07.15B
07.20 09.30
07.23 09.33
09.37
07.29
07.30
07.40 09.45
07.55 09.53
08.25 10.25
08.35
08.30 10.30
3001 3005

29

Säter - Arkhyttan

Hållplatser
linje 5/205 från Borlänge
linje 5 från Hedemora
linje 29 från Skönvik
SÄTER,torget
Bispberg
St.Skedvi, skolan
Hysta vsk
ARKHYTTAN
Lövåsen
Turnr

måndag - fredag
08.00
16.10
08.40 11.50 16.25
08.55 11.55 16.35
09.05 12.30 16.55
09.10C 12.35C 17.00C
09.20 12.50 17.10
09.23 12.53 17.13
09.30 12.56G 17.16G
13.00G 17.20G,D
3002 3004

3008

C=går övre vägen om resande finns dit
G=endast om resande finns dit.
Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenör: Linjebuss: 0243– 861 90

surfa in på

dalatrafik.se
Du hittar Dalatrafiks buss- och
tågtider även på internet.

På Dalatrafiks hemsida www.dalatrafik.se finns en
sökfunktion som hjälper dig att lätt hitta din linje och
avgångstid.
Du anger de orter du vill resa mellan och vilken tid du
vill åka eller vara framme.
Klicka på en knapp så kommer linjenumret, avgångsoch ankomsttiden fram på skärmen.
Välkommen till www.dalatrafik.se!

32 Stora Skedvi - Säter

32

Säter - Stora Skedvi

måndag - fredag
Hållplatser

37

STORA SKEDVI, skolan
Stocksbro
Pellesgårdarna
Österby
Bodarna
Åsen
Nybo
Ovanbäcken
Naglarby
Mora by
Enbacka, skolan
Gustafs, kyrkan
Solvarbo
Uggelbo
SÄTER, Klockarskolan
SÄTER, torget
Turnr

Zon
05
05
05
05
05
05
05
05

A

A

06.50
06.53
06.55 07.05
07.10
07.02 07.12
07.15
07.03 07.20
07.30

05
05
05
05
05
05
05
05

07.10G
07.14B 07.40
07.43
07.47
07.50
07.55
08.05

A

11.45
11.50
11.52
11.55
11.57
12.00
12.05
12.10
07.40 12.15
07.43
12.20
12.23B
12.27
12.30
08.00
12.45

3201 3203 3205 3207

A=går endast skoldagar, se sid 1.
B=anslutning till Borlänge med linje 5.
G=angör endast hpl Gamla garaget.

månd-onsd
Hållplatser

torsdag-fredag

Anm

SÄTER, torget
SÄTER, Klockarskolan
Uggelbo
Solvarbo
Gustafs, kyrkan
Enbacka, skolan
Mora by
Naglarby
Ovanbäcken
Nybo
Åsen
Bodarna
Österby
Pellesgårdarna
Stocksbro
STORA SKEDVI, skolan
Turnr

A

15.45
15.50
C
15.56
16.00
16.05B
C A,F
C A,F
C
C
C
C
C
C
C
C

15.00
15.05
C
15.10
15.15
15.20
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

16.00B
CD
CD
C
C
C
C
C
C
C
C

3202

3204

3206

B=inväntar buss linje 5 från Borlänge.
C=endast om resande finns dit.
D=går till Mora by och Naglarby endast torsdagar
F=går till Mora by och Naglarby endast måndag, onsdag
Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenör: Linjebuss: 0243– 861 90

36

Smedjebacken - Ludvika
måndag-fredag

Hållplatser
Kyrkan
SMEDJEB. busstn
Kyrkan
Högstensg Vinsboskolan
Nya Ågatan,mek verkst
Gubbo
Lernbo
Sjöbo
LUDVIKA resecentrum
Turnr

Zon
08
08
08
08
08
08
08
08
09

C

07.40
04.35 06.10 06.35 07.30 07.45 08.50 09.45
04.38 06.13 06.38 07.33
08.53 09.48
04.42 06.20 06.45 07.40
09.00 09.55
07.50
07.50
10.05
04.47 06.25 06.50
07.55 09.05
04.50 06.28 06.53 07.58 07.58 09.08 10.13
05.00D 06.40D 07.05 08.15 08.10 09.20 10.30

10.15
12.10 13.10
13.45
10.20 11.25 12.15 13.15 13.20 13.50
11.28
13.23
11.35
13.30
10.25
12.20 13.20
13.55
12.30
13.40 14.05
10.30 11.40
13.25
10.33 11.43 12.38 13.28 13.48 14.13
10.45 11.55 12.55 13.40D 14.05 14.25

14.40 14.50
14.53
15.03
14.45
14.50
15.10
15.00 15.13
15.15 15.25

15.25
15.05 15.30
15.08
15.15
15.35
15.25
15.40
15.33 15.43
15.45 15.55

15.25 16.05
15.30 16.10
15.35 16.15
15.45
16.20
15.53 16.23
16.05 16.35

3668 3602 3604 3606 3608 3610 3612 3614 3616 3618 3660 3676 3620 3622 3624 3658 3626 3628 3630

38

måndag-fredag
Hållplatser
Anm
Kyrkan
16.40
SMEDJEB.busstn
16.45
Kyrkan
Högstensg,Vinsboskolan
Nya Ågatan,mek verkst 16.50
Gubbo
17.00
Lernbo
Sjöbo
17.08
LUDVIKA resecentrum 17.20
Turnr

17.25
18.50
17.30 18.10 18.55 20.20
18.13
20.23
18.20
20.30
17.35
19.00
20.40
17.40 18.25 19.05
17.43 18.28 19.08 20.48
17.55 18.40 19.20 21.00

fred
N
23.05 01.35
22.05 23.10 01.40 08.20
22.08
08.23
22.15
08.30
23.15 01.43
01.48
22.20 23.20
08.35
22.23 23.23 01.58 08.38
22.30 23.35 02.15 08.50

lördag
09.25
09.30 11.15
11.18
11.25
09.35
09.40
11.30
09.48 11.33
10.00 11.45

13.25
13.30 14.40
14.43
14.50
13.35
13.40
14.55
13.48 14.58
14.00 15.10

sön- o helgdag

20.05
20.08
20.15
20.25
20.33
20.45

3632 3634 3636 3638 3670 3640 3642 3644 3646 3648 3650 3652 3654 3656

A=går endast skoldagar, se sid 1.
C=går via Grågåsvägen i Ludvika, angör inte hpl Hillängskiosken, Hantverkargatan och Villagatan.
D=fortsätter in till ABB och HVDC.
N=Nattaxa gäller på turen. OBS! Se trafikdygnsinformation, sid 1. Går även 31/12 2002 och 18/4 2003.
Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenör:Linjebuss: 0240– 305 50

16.35
13.05 16.40
13.08
13.15
16.45
13.25
16.50
13.33 16.53
13.45 17.05

18.00
18.05

18.10
18.15
18.18
18.30

3662 3664 3666

36

Ludvika - Smedjebacken

Hållplatser
LUDVIKA resecentrum
Sjöbo
Lernbo
Gubbo
Högstensg Vinsboskolan
Nya Ågatan,mek verkst
Kyrkan
SMEDJEB.busstn
Kyrkan
Turnr

måndag-fredag
05.45 06.15 07.05
05.50 06.20 07.10
06.25
06.00
07.20
07.30
06.05 06.30
07.40
06.10 06.35 07.45
06.13 06.38

07.10 08.15 08.20 08.30
07.15 08.20 08.25 08.35
07.20 08.25
08.40
08.35
08.45
07.25 08.30
08.45

09.15 09.50 10.55 11.45
09.20 09.55 11.00 11.50
09.25 10.00
11.55
11.10
10.05
12.00
09.30
11.15
10.15
12.10
07.30 08.35 08.50 08.55 09.45 10.20 11.25 12.15
07.33
08.53
09.48
11.28

12.40 13.00 14.15C 14.45
12.45 13.05 14.20 14.50
13.10 14.25
12.55
15.00
13.00
14.30
13.15
15.05
13.10
14.35
13.15 13.25 14.40 15.15
13.35
15.18

15.00 15.40 15.40
15.05 15.45 15.45
15.10 15.50
15.55
15.15 15.55
16.00
15.25 16.05
15.30 16.10 16.15

3601 3603 3605 3607 3609 3611 3625 3613 3615 3617 3619 3671 3621 3623 3627 3629 3631 3669

39

måndag-fredag
Hållplatser
Anm
LUDVIKA resecentrum
Sjöbo
Lernbo
Gubbo
Högstensg Vinsboskolan
Nya Ågatan, mek verkst
Kyrkan
SMEDJEB.busstn
Kyrkan
Turnr

fred
C

16.15 16.55 17.40
16.20 17.00 17.45
16.25
17.50
17.10
16.30 17.15
17.55
16.40 17.25
16.45 17.30 18.10
18.13

18.20 19.55 21.35
18.25 20.00 21.40
20.05
18.35
21.50
18.40
20.10 21.55
18.50
18.55 20.20 22.05
20.23 22.08

lördag

sön- o helgdag

N

22.45 01.15 07.50 09.00
22.50 01.18 07.55 09.05
22.55 01.23
09.10
08.05
23.00 01.28
09.15
08.10
23.05 01.35
09.25
23.10 01.40 08.20 09.30
08.23

10.45 13.00 14.10
10.50 13.05 14.15
13.10
11.00
14.25
13.15
11.05
14.30
13.25
11.15 13.30 14.40
11.18
14.43

20.05
20.08

12.45 16.05 17.30
12.50 16.10 17.35
12.55
16.20 17.45
16.25 17.50
13.00
16.35 18.00
13.05 16.40 18.05
13.08

3633 3635 3637 3639 3673 3641 3643 3645 3647 3649 3651 3653 3655 3677

3663 3665 3667

C=utgår från ABB, HVDC 5 min före angiven tid.
N=Nattaxa gäller på turen. OBS! Se trafikdygnsinformation, sid 1. Går även 31/12 2002 och 18/4 2003.
Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenör: Linjebuss: 0240– 305 50

19.45
19.50
19.55

20.00

37 Smedjebacken - Vad - Fagersta
Hållplatser
SMEDJEB.busstn
Backbyn
Vanbo
Söderbärke
Sörbo
Vad
Semla
FAGERSTA,busstn
FAGERSTA, jvstn
Turnr
40

37

Zon
08
08
08
07
07
07
76
76
76

05.35
05.40
05.43
05.50 07.35
05.55 07.40
06.00 07.45
06.05 07.50
06.15 08.05
06.20D 08.10
3701 3703

08.55
09.00
09.05
09.15

3705

måndag - fredag
A
A
13.45 15.30
13.50 15.35
13.55 15.40
11.05 14.05 15.50
11.10 14.10
11.15 14.15
11.20 14.20
11.35 14.35
11.40 14.40
3707 3709 3711

B
16.15
16.20
16.25
16.35
16.40
16.45
16.50
17.00
17.05
3715

17.30
17.35
17.40
17.50

3717

Fagersta - Vad - Smedjebacken

Hållplatser

Anm

måndag - fredag
A
08.10 11.45 14.45
08.15 11.50 14.50
07.00A 08.20 11.55 14.55
07.10A 08.30 12.00 15.00
07.15A 08.35 12.05 15.05
06.15 07.25 08.45 12.25 15.15
06.20 07.30
15.20
06.23 07.35
15.23
15.30
06.35E 07.45

C
A
15.20 16.30
15.25A 16.35
15.30A 16.40
15.40A 16.50
15.45A 16.55
15.50 17.05
15.55 17.10
15.58 17.13
16.05 17.20

FAGERSTA, jvstn
FAGERSTA busstn
Semla
Vad
Sörbo
Söderbärke
Vanbo
Backbyn
SMEDJEB.busstn

05.20
05.25
05.28
05.35

Turnr

3702 3704 3706 3708 3710 3714 3718 3720

A=går endast skoldagar.
B=utgår från Morgårdshammar AB kl 16.10.
C=utgår från SECO 16.25.

D=angör Fagersta industriområde.
E=angör Morgårdshammar AB.
Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenör: Linjebuss: 0240– 305 50

38

Smedjebacken Viksberg - Fagersta
måndag - fredag

Hållplatser
SMEDJEB. busstn
Jobsbo
Torrbo
Vibberbo
Korsheden
Söderbärke
Tolvsbo
Västerbyhytta
Tunkarlsbo
Viksberg
Hedkärra
FAGERSTA, jvstn
FAGERSTA busstn
Turnr

A

06.55
07.00
07.05
07.10
07.15
07.25

08.40
08.45
08.50
08.55
09.00
09.10

13.45
15.30
13.50
15.35
13.55
15.40
14.00
15.45
14.05
15.50
14.20 15.50 16.05
14.25A 15.55
14.33A 16.00
14.40A 16.05
14.45A 16.10
14.48A 16.13B
14.55A 16.30
15.00A 16.35
3801 3803 3805 3807 3809

17.00
17.05
17.10
17.15
17.20
17.30

3811

- Viksberg 38 Fagersta
Smedjebacken
Hållplatser
FAGERSTA,busstn
FAGERSTA, jvstn
Hedkärra
Viksberg
Tunkarlsbo
Västerbyhytta
Tolvsbo
Söderbärke
Korsheden
Vibberbo
Torrbo
Jobsbo
SMEDJEB. busstn
Turnr

måndag - fredag
Zon
08
08
08
07
07
07
07
07
07
07
07
76
76

A

06.15
06.20
06.30
06.50
06.55
07.00
05.40
05.45
05.55
06.00
06.05
06.10
3802

17.00
17.05
17.10
17.15
17.18
17.22

07.10
07.15 07.25C 12.30 17.30
07.20
12.35
07.30
12.45
07.35
12.50
07.40
12.55
07.50 07.45C 13.05
3804 3806 3808 3812

A=går endast skoldagar. B=går via SECO kl 16.25.
C=till Smedjebacken via Vanbo, Backbyn.Se linje 37.

39

39 Falun - Edsbyn

Edsbyn - Falun

41

måndag - fredag
Hållplatser Anm E,H
K
H
fr Bollnäs jvstn
08.35
fr Alfta busstn
08.55
EDSBYN
09.35
Lamborn
10.28
Balungstrand
06.25 10.05 10.35 17.05
Övertänger
06.30 10.10 10.40 17.10
ENVIKEN
06.40 10.20 11.00 17.20
Toftbyn
06.48
11.08 17.48
Österå
07.00
18.00
Kristine k:a
07.25E 11.25 11.30 18.10
FALU jvstn
11.30 11.35 18.15
Turnr

3914 3904 3902 3906

fredag
B
18.20
18.45
19.10
20.00
20.05
20.10
20.20
20.28

sön- o
helgdag
G
15.40
16.05
16.50
17.33
17.38
17.43
18.00
18.08

20.45
20.50

18.30
18.35

3908

3910

B=turen köres endast helgfri fredag, samt 17/4 och 28/5.
C=endast om resande finns i bussen vid ankomst till Övertänger.
D=endast måndag - torsdag på sträckan Enviken-Lamborn.
E= fortsätter som linje 706 till Ingarvet.

Hållplatser

Zon

FALU jvstn
Ö.Hamngatan
Österå
Toftbyn
ENVIKEN
Övertänger
Balungstrand
Lamborn
EDSBYN
t Alfta busstn
t Bollnäs jvstn

14

Turnr

14
14
60
16
16
16
16

måndag - fredag
F
F
F,D
09.10 12.45 16.10 17.10
09.12 12.47 16.12 17.12
09.20
17.25
09.30 13.10
17.35
09.50 13.25 16.40 17.50
09.55 13.35 16.45 17.55
10.00 13.40 16.50 18.00C
13.45
18.10C
14.40
15.07
15.35
3907 3901 3903

3905

fredag
B
17.00
17.02
17.15
17.25
17.40
17.45
17.50
18.00
18.50
19.42
20.10
3909

sön- o
helgdag
G
19.00
19.02
19.15
19.30
19.40
19.45
19.50
20.45
21.07
21.35
3911

F=linje 63 till Enviken.
G=går inte 2/11, 25/12 2002, 5/1, 18/4, 20/4, 8/6 2003.
H=byte till linje 61 i Enviken.
K=byte till linje 63 i Enviken.
Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenör: Dalabuss: 023–220 00

40 Smedjebacken - Hagge - Ludvika

41 Söderbärke - Ludvika

måndag - fredag
Hållplatser
Bergaskolan
SMEDJEBACKEN busstn
Vinsboskolan
Lernbo, Haggevägen
Hagge, vägskälet
Räfsnäs
Jägarnäsbadet
LUDVIKA resecentrum

15.27A
06.10 07.35 15.30 16.15 17.10

Turnr

06.20
06.25
06.30
06.35D
06.50D

07.45
07.50
07.55
08.00
08.10

15.40
15.45
15.50
15.55
16.05

16.25
16.30
16.35
16.40
16.50

17.20
17.25
17.30
17.35
17.45

4001

4003

4011

4013

4005

Hållplatser
Anm
SÖDERBÄRKE
Tolvsbo
Källan
Malingsbo bro
Källan
Björsjö, skolan
Snöån, g:a pens.hemmet
LUDVIKA resecentrum
Turnr

måndag - fredag
A
12.50
06.35T 12.55
T
13.05
T
13.15
T
13.20
07.35
13.30
07.45
13.40
08.05
14.00
4101
4105

T=taxianslutning i Björsjö från Tolvsbo - Malingsbo - Källan.
42

40

Ludvika - Hagge - Smedjebacken

41

Ludvika - Söderbärke

måndag - fredag
Hållplatser
LUDVIKA resecentrum
Jägarnäsbadet
Räfsnäs
Hagge, vägskälet
Lernbo, Haggevägen
Vinsboskolan
Bergaskolan
SMEDJEBACKEN busstn
Turnr

Zon
09
09
09
08
08
08
08
08

Zon

06.05
06.10
06.15
06.25
06.30

07.05
07.10
07.15
07.25
07.30

14.05
14.10
14.15
14.20
14.25

14.55
15.00
15.05
15.10
15.15

16.10G
16.20
16.25
16.35
16.40

07.40A
06.40 07.45 14.35 15.25 16.50
4004 4002 4006 4008 4010

A=går endast skoldagar, se sid 1.
D=går in till ABB.
G=går via ABB, HVDC kl 16.15

Hållplatser
LUDVIKA resecentrum 09
Snöån,g:a pens.hemmet 55
55
Björsjö, skolan
07
Källan
Malingsbo bro
07
Källan
07
Tolvsbo
07
SÖDERBÄRKE
07
Turnr

mån-fred

fredag

A
07.10
07.20
07.35

A
13.00
13.15
13.25
13.30
13.40

4102

4106

A=går endast skoldagar, se sid 1.
Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenör: Linjebuss: 0240– 305 50

Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenör: Linjebuss: 0240– 305 50

månd-fred
15.30
15.40
15.50
16.00
16.05
16.10
16.20
16.35
4104

X 41

Gävle - Sandviken - Hofors - Falun

Måndag – fredag

43

Gävle SandFalun
central- viken Storvik Hofors Manhems- Lasaretts- Falun
station Odeng Centralv busstn vägen rondellen centrum

Falun
jvstn

05.00
06.00
06.55
09.00
11.00
13.00
14.00
14.55
16.55
19.00

06.45
07.45
08.45
10.45
12.45
14.45
15.45
16.45
18.45
20.45

05.30
06.30
07.30
09.30
11.30
13.30
14.30
15.30
17.30
19.30

05.48
06.48
07.48
09.48
11.48
13.48
14.48
15.48
17.48
19.48

06.05
07.05
08.05
10.05
12.05
14.05
15.05
16.05
18.05
20.05

06.35
07.35
08.35
10.35
12.35
14.35
15.35
16.35
18.35
20.35

06.38
07.38
08.38
10.38
12.38
14.38
15.38
16.38
18.38
20.38

06.40
07.40
08.40
10.40
12.40
14.40
15.40
16.40
18.40
20.40

X 41 Falun - Hofors - Sandviken - Gävle
Måndag – fredag
SandFalun Falun Lasaretts- Manhems- Hofors Storvik viken
jvstn centrum rondellen vägen
busstn Centralv Odeng

Gävle
centralstation

07.10
08.10
09.10
11.10
13.10
15.10
16.10
17.10
19.10
21.10

08.55
09.55
10.55
12.55
14.55
16.55
17.55
18.55
20.55
22.55

07.12
08.12
09.12
11.12
13.12
15.12
16.12
17.12
19.12
21.12

07.14
08.14
09.14
11.14
13.14
15.14
16.14
17.14
19.14
21.14

07.15
08.15
09.15
11.15
13.15
15.15
16.15
17.15
19.15
21.15

07.50
08.50
09.50
11.50
13.50
15.50
16.50
17.50
19.50
21.50

08.05
09.05
10.05
12.05
14.05
16.05
17.05
18.05
20.05
22.05

08.30
09.30
10.30
12.30
14.30
16.30
17.30
18.30
20.30
22.30

Linjen körs av X- trafik, skyltad linje 41
X-trafiks taxa gäller på linjen.

Kundservice: 020– 23 24 25
X-trafiks trafikupplysning: 020– 91 01 09

43/243

Ludvika - Nyhammar - Ludvika
måndag - fredag

Hållplatser

Anm

44

Tåg ank från Västerås
Tåg ank från Borlänge
Tåg ank från Örebro
LUDVIKA resecentrum
Sörvik
Brunnsvik
Norrvik
Finnsviken
Linje 48 från Grängesberg
SUNNANSJÖ, konsum
Västansjö
Grangärde, torget
Ställberget
NYHAMMAR,torget
Ställberget
Grangärde,torget
Västansjö
SUNNANSJÖ, konsum
Linje 48 ank Grängesberg
Finnsviken
Norrvik
Brunnsvik
Sörvik
LUDVIKA resecentrum
Tåg avg mot Västerås
Tåg avg mot Borlänge
Tåg avg mot Örebro

Zon

09
09
09
09
11
10
11
11
11
11
11
11
11
11
11
10
11
09
09
09
09

Direkt

F

T

F

A
05.51

06.30
06.35
06.40
06.42
06.48

05.25
05.30
05.35
05.37
05.43
05.50
05.55

06.50
06.55
07.00
07.02
07.08

C
08.00

08.20
08.25
08.30
08.32
08.38

07.35
07.40
07.45
07.47

07.15
07.20

09.22
10.01
10.10
10.15
10.20
10.22
10.28

07.00 07.35

07.45
07.50
07.55
07.57
08.10

24301 4302

4308

Taxi

09.00
09.03
09.10

07.40

07.10
06.50 06.50 07.20
07.48
05.25 06.20
06.53
06.25
06.59
05.30 06.30
07.05
05.32 06.32
07.07
05.45 06.45
07.20
05.58


05.56 06.54

05.52
08.01
4304

4306

11.45
11.50
12.00

08.37
08.40
08.42
08.55
09.22

4310

4312

12.10
12.20

09.30
09.55
09.33
09.39
09.42
09.45
09.55

10.02
4314

12.23
12.29
12.35
12.37
12.50

4601

4316

C
12.38
14.38

13.58


14.02

13.45 14.10B 14.50
13.50
14.55
13.55
15.00
13.57
15.02
14.03
15.08
15.05
14.15 15.30 15.15
14.20 15.35

10.45B

11.25
11.50
11.55

08.45 10.35
08.50

06.55
05.10
05.15 06.05 06.35
06.08
05.20 06.15 06.40

C
10.56


11.15
11.20
11.25
11.27
11.33

12.10
12.13
12.25

16.45

16.40
16.55

12.35 13.25
13.03
13.27
13.33
13.39
13.41
13.54
15.14
14.03
13.59

14.55
15.00
15.05
15.07
15.20


15.55

16.05
16.10
16.15
16.17
16.30

16.48

4309

4318

4320

Direkt = Direktbuss linje 243, angör endast hpl Ställberget, Nyhammar torget, Grangärde torget, Södra ind.området, Finnsviken norra,

Brunnsvik folkhögskolan, Sörvik, Statoil Ludvika och Ludvika resecentrum.
A=går endast skoldagar.
B=linje 48.
C=linje 46.

15.50
15.55
16.00
16.02
16.08

15.54

16.15
16.20
16.25
16.27
16.33

16.15
16.20
16.30

14.35 15.50
14.38 15.53
14.50 16.00

4608

C

F=fortsätter till ABB.
T=Nyhammars taxi, byte i Sunnansjö.
Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenör: Linjebuss: 0240– 305 50

16.58
17.04
17.08
17.10
17.20

17.55
4605

4322 4603

43

Ludvika - Nyhammar - Ludvika
måndag - fredag

Hållplatser

Anm

45

Tåg ank från Västerås
Tåg ank från Borlänge
Tåg ank från Örebro
LUDVIKA resecentrum
Sörvik
Brunnsvik
Norrvik
Finnsviken
Linje 48 från Grängesberg
SUNNANSJÖ, konsum
Västansjö
Grangärde, torget
Ställberget
NYHAMMAR, torget
Ställberget
Grangärde,torget
Västansjö
SUNNANSJÖ ,konsum
Linje 48 ank Grängesberg
Finnsviken
Norrvik
Brunnsvik
Sörvik
LUDVIKA resecentrum
Tåg avg mot Västerås
Tåg avg mot Borlänge
Tåg avg mot Örebro
Turnr

fredag

G
15.54

16.15
16.20
16.25
16.27
16.33

16.38

16.50
16.55
17.00
17.02
17.08

lördag
C

17.25
17.30
17.35
17.37
17.43

18.20
17.54
18.25
18.30
18.35
18.37
18.43

17.15
17.20

22.02
22.25
22.30
22.35
22.37
22.43

18.18
18.24
18.28
18.30
18.40


18.58

19.18
19.24
19.28
19.30
19.40

20.02

23.20
23.25
23.28
23.30
23.40

00.50N
00.53N
00.55N
01.05N

4324

4328

4330

4332

4346

4326

12.38
15.54 09.58 11.58
15.59

12.02
16.05E 10.15 12.50
10.20 12.55
10.25 13.00
10.27 13.02
10.33 13.08
16.33
17.00
13.15
17.05
10.40
10.45
17.15 10.55
17.18
17.25
11.00
11.10
16.45
11.13
11.20
11.25
11.27
11.40

12.03
11.59

16.50
16.55
16.58
17.00
17.10
17.14
17.55
18.00

18.10
18.15
18.18
18.20
18.30
19.22
20.02
18.58D

4606

4338 4311

4340

4342 4609

4604

4344

23.15

17.45
17.50
17.55
17.57
17.50E 18.10

18.38
17.55

18.58

C

17.30
17.35
17.38
17.40
17.45

17.55
18.00B

16.45
17.50 18.50
16.48
17.55 18.55
16.55 17.30 18.00 19.00 23.05

18.05 19.05
18.15 19.15

C

09.13
09.19
09.23
09.25
09.35

10.02
09.59

22.50
22.55

17.40

C
09.58
13.58
10.01
14.02
10.15 11.55E 14.10
10.20
14.15
10.25
14.20
10.27
14.22
10.33
14.28
12.35
13.00 14.40
13.05
10.40
10.45
10.55 13.15
13.18
13.30
11.00
11.10 13.40
14.10
11.13
11.20
11.25
11.27
11.40 15.10E

15.14
12.03

11.59 15.55

23.20
00.35N
00.40N
00.45N
00.50N

17.00
17.15E

sön- o helgdag

09.10

B=går inte 24/12, 31/12.
E=linje 48.
C=linje 46.
D=går inte 2/11, 25/12 2002, 5/1, 18/4, 20/4, 8/6 2003.
G=utgår från ABB 5 min tidigare.
N=Nattaxa gäller på turerna. OBS! Se trafikdygnsinformation, sid 1.
Går även 31/12 2002 och 18/4 2003.
Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenör: Linjebuss: 0240– 305 50

4607

17.15
17.20
17.25
17.27
17.33
17.40
17.45

17.55
17.58
18.05

Fredag- och lördagkvällar körs efterfrågestyrd trafik på sträckan
Nyhammar–Grangärde–Sunnansjö–Ludvika.
En tur från Nyhammar kl 20.30 via Grangärde– Sunnansjö till Ludvika
samt en tur med avgång kl 01.30 från Ludvika via Sunnansjö–Grangärde
till Nyhammar. Förbeställning görs senast en timme före resan på tel 139 00.
Dalatrafiks nattaxa gäller på turerna.

44/244,Tåg

(Falu lasarett)- Borlänge - Ludvika
måndag - fredag

Hållplatser

Anm

Falu jvstn
Falu lasarett
BORLÄNGE centrum
Borlänge resecentrum
Banverket
Kupolen
Åselby, kiosken
Floda by
Idkerberget, affären
Tuna Hästberg
Rämshyttan,turistgården
Gräsberg vägskäl
Håksberg
LUDVIKA resecentrum
46

Turnr

A

Direkt

05.40

07.00
06.23
05.32 06.13 06.58
03.47 05.21 05.30 06.25 06.55 07.31
05.34 06.27 07.00
06.28
05.38
07.02
05.41
07.08
07.25G Tåg
Tåg
Tåg 05.53
05.58
07.30
06.01
07.33
06.15 06.50 07.50
06.20 06.55 07.53
04.16 05.51 06.30B 07.10B 08.10 08.01
Tåg
Tåg 4402 24404 4406 Tåg

03.28 05.00

Direkt

Direkt

08.25
07.40
08.25 08.55
08.22
09.03 09.20
08.20 08.50 09.00 09.40
08.24
09.05 09.42
08.25
09.43
09.07
09.18
Tåg 09.30
09.35
09.38
08.30 08.45
09.50 10.05
08.35 08.50
09.55 10.10
08.45 09.00 09.22 10.05 10.20

4408

24410

Tåg

4412

Direkt

09.40
10.05
10.15
10.17
10.18

10.40
10.45
10.55

24438 24416

13.10
12.07
12.40 13.35
12.35
13.05 14.00
12.45 13.30 13.30 14.10
12.47
13.32 14.12
12.48
14.13
13.34
13.45
Tåg 13.50
13.55
13.58
13.10
14.10 14.35
13.15
14.15 14.40
13.25 13.58 14.30 14.50

24420

S

Direkt

Direkt

Tåg

4418

14.10 14.37
14.35 15.18
14.45 15.15
14.47
14.53
15.05
15.15
15.20
15.23
15.35
15.40
15.55

24422 4424 4428

måndag -fredag
Hållplatser

Anm

Direkt

Direkt

Direkt

Falu jvstn
17.55
14.55
Falu lasarett
14.54
15.40 16.00 16.35 16.35
BORLÄNGE centrum
15.20
16.05 16.25 17.05 17.05
Borlänge resecentrum
15.25 15.35 16.05 16.15 16.35 17.10 17.15 18.28
Banverket
15.37
16.17 16.37 17.12 17.17
Kupolen
15.38
16.38 17.13
Åselby, kiosken
16.21
17.21
Floda by
16.28
17.28
Tåg 16.40
Tåg
Idkerberget, affären
17.40 Tåg
Tuna Hästberg
16.45
17.45
Rämshyttan, turistgården
16.48
17.48
Gräsberg vägskäl
16.00
17.00 17.00 17.35 18.00
Håksberg
16.05
17.05 17.05 17.40 18.03
15.54 16.20 16.38 17.20 17.20 17.50 18.15 18.57
LUDVIKA resecentrum
Tåg 24470 Tåg 4432 24436 24430 4434 Tåg
Turnr

Direkt

Direkt

20.04
18.40
21.07
19.05
21.38
19.15 20.35 21.50
19.17
21.52
19.18
21.53
Tåg

19.40
19.45
19.55 21.07
24442 Tåg

Kursiv stil = linje 53 eller 253 från Falun. Bussbyte vid Borlänge resecentrum för resande mot Ludvika.
S=går via Soltorgs- och Hagaskolan, därefter direkt mot Åselby skoldagar.

15.30
15.38
15.55
16.00
16.03
16.15
16.20
16.35

Direkt =Direktbuss linje 244.

Tåg =Tåg i Bergslagen, SJ-tåg.
A=går endast skoldagar, se sid 1.
B=fortsätter till ABB om resande
finns dit.
G=angör inte hpl Klackvägen.

= markerad tur körs med lågentrébuss.
22.15
22.18
22.30
24444
Kundservice: 020– 23 24 25
Entreprenör: Linjebuss: 0243–861 90,
0240– 305 50

44/244,Tåg

(Falu lasarett)- Borlänge - Ludvika
lördag

Hållplatser

Anm

47

Falu jvstn
Falu lasarett
BORLÄNGE centrum
BORLÄNGE resecentrum
Banverket
Kupolen
Åselby, kiosken
Floda by
Idkerberget, affären
Tuna Hästberg
Rämshyttan, turistgården
Gräsberg vägskäl
Håksberg
LUDVIKA resecentrum
Turnr

P
05.00 07.00

09.10 11.10 13.10
08.15
08.48
05.21 07.31 09.00 09.30 11.30 13.30
09.02
09.03
Tåg

Tåg

Tåg
09.06 Tåg
09.18
09.23
09.26
09.36
09.40
05.51 08.00 09.55 09.58 11.58
Tåg Tåg 4450
Tåg
Tåg

Tåg

Direkt

14.55 17.10 00.55N

11.35
13.02
13.00
13.04
13.06

13.58

13.09
13.21
13.26
13.29
13.39
13.42
13.55

Tåg

4454

01.25N
N
01.30
17.29
15.25
01.32N
Tåg

Tåg

01.55N
02.00N
15.54 17.59 02.10N
Tåg Tåg 24456

sön- och helgdag
Hållplatser
Anm
Falu jvstn
09.10
Falu lasarett
BORLÄNGE centrum
BORLÄNGE resecentrum 09.30
Banverket
Kupolen
Åselby, kiosken
Floda by
Tåg
Idkerberget, affären
Tuna Hästberg
Rämshyttan, turistgården
Gräsberg vägskäl
Håksberg
LUDVIKA resecentrum
09.58
Tåg
Turnr
Direkt

=Direktbuss linje 244.

Direkt

Direkt

13.10
11.00
11.35
11.30 11.55 13.30
11.57
11.58
11.10

Tåg

Tåg

12.20
12.25
11.58 12.40 13.58
Tåg 24462 Tåg

14.55

15.50
16.15
15.25 16.25
16.27
16.28
Tåg

16.50
16.55
15.54 17.05
Tåg 24464

R

R
L
17.10 17.55 21.30
17.29 18.28 21.48

=markerad tur körs med lågentrébuss.
Tåg

Tåg

Tåg

17.59 18.57 22.30
Tåg
Tåg Tåg

Tåg =Tåg i Bergslagen.

Kursiv stil =buss linje 53 eller 253 från Falun. Bussbyte vid Borlänge resecentrum för resande mot Ludvika.
N=NATTAXA gäller på turen. OBS! trafikdygnsinfo. sid 1. Går även 2/11 2002 och 18/4 2003.

L=går ej 2/11, 25/12 2002, 5/1, 20/4 och 8/6 2003.
P=går ej 24/12 och 31/12.
R=går ej 2/11, 25/12 2002, 5/1, 18/4, 20/4, 8/6 2003.

44/244,Tåg

Ludvika - Borlänge - (Falu lasarett)

Hållplatser

Direkt

måndag - fredag
LUDVIKA resecentrum
Håksberg
Gräsberg vägskäl
Rämshyttan
Tuna Hästberg
Idkerberget, affären
Baggbo
Åselby, kiosken
Kupolen
Banverket
BORLÄNGE resecentrum
Borlänge centrum
Falu lasarett
Falu jvstn
Turnr

05.20 05.56 06.15 06.30
05.25
06.18 06.35
05.30
06.25 06.40
05.40
06.50
05.45
06.55
05.50 Tåg
07.10
05.55
07.15
06.02
07.22
06.47
06.10
06.48 07.40
06.25 06.26 07.00 07.50
06.19
07.03 07.45
07.00
07.30 08.25
4401

Tåg

24413

Direkt

Direkt

4405

A

Direkt

Direkt

06.45 06.54 07.30 07.35 08.15 08.20 10.02 10.30
06.50
07.35 07.40 08.20 08.25
10.35
06.55
07.40 07.50 08.25 08.30
10.40
08.40
08.45
Tåg
Tåg
08.50
08.55
09.02
07.17
08.02
08.47
11.02
07.18
08.03
08.48 09.10
11.03
07.30 07.24 08.12
09.00 09.20 10.30 11.15
07.33
08.15
09.03 09.18
11.18
08.00
08.42
09.30 09.45
11.45
07.54
10.52
Tåg 24419
24403 Tåg 24409 4411 24407 4415

Direkt

12.00 13.00 14.03
12.05 13.05
12.10 13.10
12.20
12.25
Tåg
12.35
12.40
12.47
13.32
12.54 13.33
13.10 13.45 14.31
13.18 13.48
13.45 14.15
14.50
4421 24425 Tåg

Direkt

14.05 14.15
14.10 14.20
14.15 14.25
14.25
14.30
14.40
14.45
14.52
14.47
14.59 14.48
15.10 15.00
15.05 15.03
15.50 15.30
4427

24435

14.39

Tåg

15.09

15.48
Tåg

48

måndag - fredag
Hållplatser

Direkt

LUDVIKA resecentrum
Håksberg
Gräsberg vägskäl
Rämshyttan
Tuna Hästberg
Idkerberget, affären
Baggbo
Åselby, kiosken
Kupolen
Banverket
BORLÄNGE resecentrum
Borlänge centrum
Falu lasarett
Falu jvstn
Turnr

15.20 15.35 16.20 16.35
15.25 15.40 16.25 16.40
15.30 15.45 16.30 16.45
15.55 16.40
16.00 16.45
16.10 16.55
16.15 17.00
15.52
15.53
16.05
16.18
16.45

Direkt

16.22
16.23
16.30
16.27
17.15

24429 4431

17.08
17.09
17.20
17.33
18.00

17.07
17.08
17.20
17.33
18.00

4433 24469

Direkt

16.48 17.25 17.55 18.05
17.30
18.10
17.35
18.15
18.25
18.30
Tåg 18.40
Tåg
18.45
18.52
17.57
17.58
18.57
17.27 18.05 18.26 19.10
18.02
19.00
18.45
19.30
17.48
18.56
Tåg 24437 Tåg 4441

Direkt

20.02 21.00
21.05
21.10

Tåg

Tåg

20.31

20.58
Tåg

Kursiv stil = linje 53 eller 253. Bussbyte vid Borlänge resecentrum för resande mot Falun.
A=går endast skoldagar.

22.04 23.20

21.32
21.33
21.40
21.37

24401

Tåg

22.32 23.49

23.04 00.07
Tåg
Tåg

=markerad tur körs med lågentrébuss.

Direkt =Direktbuss linje 244.

Tåg =Tåg i Bergslagen, SJ-tåg.

Kundservice: 020– 23 24 25
Entreprenör: Linjebuss: 0243–861 90, 0240– 305 50

44/244,Tåg

Ludvika - Borlänge - (Falu lasarett)
lördag

Hållplatser

K
14.03 16.00 17.55 20.02

Direkt

49

LUDVIKA resecentrum 06.54 09.00 10.02 10.15 12.03
Håksberg
09.05
10.20
Gräsberg vägskäl
09.10
10.25
Rämshyttan
09.20
Tuna Hästberg
09.25
Tåg 09.35 Tåg
Tåg
Idkerberget, affären
Baggbo
09.40
Åselby, kiosken
Kupolen
09.48
10.47
Banverket
09.49
10.48
BORLÄNGE resecentrum 07.24 09.55 10.30 10.55 12.31
Borlänge centrum
10.08
10.58
Falu lasarett
10.45
11.25
10.52
12.52
07.47
Falu jvstn
Tåg 4449
Tåg 24451 Tåg
Turnr

Tåg

Tåg

Tåg

Direkt
20.50B
20.55B
21.00B

Tåg

14.31 16.29 18.26 20.31

14.50 16.51 18.56 20.58
Tåg Tåg Tåg Tåg

21.22B
21.23B
21.30B
21.33B
22.00B
24467

sön- o helgdag
Hållplatser
LUDVIKA resecentrum
Håksber
Gräsberg vägskäl
Rämshyttan
Tuna Hästberg
Idkerberget, affären
Baggbo
Åselby, kiosken
Kupolen
Banverket
BORLÄNGE resecentrum
Borlänge centrum
Falu lasarett
Falu jvstn
Turnr

L
P
09.25 12.03 14.03 16.00 17.55 18.45 20.02 22.06 23.20
09.30
18.50
09.35
18.55
Direkt

Direkt

Tåg

Tåg

Tåg

Tåg

09.57
09.58
10.05 12.31 14.31 16.29 18.26
10.08
10.45
12.52 14.50 16.51 18.56
Tåg
24461 Tåg Tåg Tåg

Tåg

Tåg

Tåg

19.17
19.18
19.25 20.31 22.35 23.49
19.27
19.55
20.58 22.54 00.07
Tåg
24463 Tåg Tåg

Tåg =Tåg i Bergslagen. Direkt =Direktbuss linje 244.
Kursiv stil = linje 53 eller 253. Bussbyte vid Borlänge resecentrum för resande mot Falun.

B=går även 2/11 2002 och 18/4 2003.
K=går ej 24/12 och 31/12.
L=går ej 2/11, 25/12 2002,
5/1, 20/4 och 8/6 2003.
P=går ej 2/11, 25/12 2002,
5/1,18/4, 20/4 och 8/6 2003.

=markerad tur körs med lågentrébuss.

Kundservice: 020– 23 24 25
Entreprenör: Linjebuss: 0243–861 90, 0240– 305 50

Ett samtal räcker!
Behöver du komplettera din tågresa med buss
eller båt? Ring 0771-75 75 75 (SJ), eller
020-444 111 (Tågkompaniet) och fråga efter
Tågplus så får du allt på en biljett. Vi finns även
på www.tagplus.se. Trevlig resa.

46

Ludvika - Sunnansjö - Fredriksberg

Hållplatser
Tåg ank från Örebro
Tåg ank från Västerås
LUDVIKA resecentrum
Sörvik
Brunnsvik
SUNNANSJÖ,Konsum
Norhyttan
Skattlösberg vsk.
Ulriksberg
Säfsen fritid
FREDRIKSBERG
Turnr
51

46

Zon

09
09
09
11
11
56
56
56
56

10.01

10.10
10.15
10.20
10.35
10.40
10.50
11.00
11.12
11.20
4601

måndag - fredag
14.02
14.38
14.50
16.15
14.55
16.20
15.00
16.25
15.15
16.45
15.20
16.50
15.30
17.00
15.40
17.05
15.52
17.17
16.00
17.30
4605

4603

lördag
14.02
12.38
14.10
14.15
14.20
14.40
14.45
14.55
15.00
15.17
15.25
4607

sön- o helgdag
12.02
12.38
12.50
12.55
13.00
13.15
13.20
13.30
13.35
13.47
13.55
4609

Fredriksberg - Sunnansjö - Ludvika

Hållplatser
Säfsgården
FREDRIKSBERG
Säfsen fritid
Ulriksberg
Skattlösberg vsk.
Norhyttan
SUNNANSJÖ,Konsum
Brunnsvik
Sörvik
LUDVIKA resecentrum
Tåg avg mot Västerås
Tåg avg mot Örebro
Turnr

06.55
07.00
07.15
07.23
07.30
07.40
07.55
07.57
08.10
09.22
4602

måndag - fredag

lördag

12.35
12.40
12.43
12.59
13.07
13.14
13.25
13.39
13.41
13.54
15.14
13.59

18.30
18.38
18.58

08.20
08.25
08.28
08.45
08.53
09.00
09.10
09.23
09.25
09.35

09.59

15.55
16.00
16.03
16.20
16.28
16.35
16.45
16.58
17.00
17.10
17.14
18.00

4610

4606

4604

4608

17.05
17.08
17.25
17.33
17.40
17.50
C

sön- o helgdag

C=går via Saxdalen-Gonäs till Ludvika. Skyltas linje 48.
Mellantider på sträckan Sunnansjö - Ludvika, se linje 43.
Kundservice: 020– 23 24 25
Entreprenör: Linjebuss: 0240– 305 50

47,Tåg Ludvika - Grängesberg
måndag - fredag
Hållplatser

Anm

LUDVIKA resec.
Klenshyttan
Kyrkbacken RV60
Grängesberg jvstn
Öraberget
Örntorp
Gruvkontoret
Turnr

04.05 04.17 05.40 05.52
04.10
05.45
04.15
05.50
04.20 04.28 05.55 06.03
06.00
06.05

04.25
4701

06.10
06.15
06.20
06.25

Tåg

4703

06.25
06.30
06.35
06.40

06.40
06.50
06.55
07.00

06.45
06.50
Tåg

07.00 08.01 08.15 09.00 10.15
07.10
08.25 09.10 10.25
07.12
08.30 09.12 10.27
07.20 08.12 08.35 09.20 10.45
10.47
07.30

4741 4705 4743 4707

11.00
11.10
11.12
11.20
11.22

13.10 13.59 14.10
13.20
14.20
13.22
14.22
13.40 14.13 14.30
13.42

08.40 09.25 10.55 11.30 13.00 13.50
Tåg

4709 4711 4713 4715

måndag - fredag
52

Hållplatser

12.30
12.40
12.42
12.50

4717 4719

14.35
Tåg

4721

lördag

Anm

LUDVIKA resec.
Klenshyttan
Kyrkbacken RV60
Grängesberg jvstn
Öraberget
Örntorp
Gruvkontoret
Turnr

C
15.05 15.25 15.55 16.10 16.45 17.20 18.20 18.58

05.52 07.50 08.01 09.59

15.15 15.35
16.20
15.17 15.40
16.22
15.25 15.55 16.09 16.30
15.57
15.30 16.02
16.35
15.35 16.05
16.40

08.00
14.10
08.02
14.12
06.03 08.10 08.12 10.13 12.13 14.20 14.13 16.09 18.10

4723 4725

Tåg

16.55 17.30 18.30
16.57 17.32 18.32
17.05 17.40 18.40 19.09
17.42
17.10 17.48 18.45
17.15 17.50 18.50

4727 4729 4733

4731 Tåg

sön- o helgdag
Hållplatser
Anm
LUDVIKA resecentrum
Klenshyttan
Kyrkbacken RV60
Grängesberg jvstn
Öraberget
Örntorp
Gruvkontoret
Turnr

D
09.59 11.59

D

13.59 15.55 18.00 18.58

10.13 12.13 14.13 16.09 18.11

19.08

Tåg

Tåg

Tåg

Tåg

Tåg

Tåg

08.15
Tåg 4747

11.59 14.00 13.59 15.55 18.00

14.25
Tåg

Tåg

Tåg 4749

Tåg

Tåg

Tåg

Tåg =Tåg i Bergslagen. Samtliga tåg fortsätter mot Örebro.
C=går ej 24/12 och 31/12.
D=går ej 2/11, 25/12, 2002, 5/1, 18/4, 20/4 och 8/6 2003.

Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenör: Linjebuss: 0240– 305 50

Övrig trafik Grängesberg - Ludvika; se linje 48.

47,Tåg

Grängesberg - Ludvika
måndag - fredag

Hållplatser
Gruvkontoret
06.05
Örntorp
B
Öraberget
05.40 06.20 06.42
Grängesberg jvstn
Kyrkbacken RV60
06.22
Klenshyttan
06.25
LUDVIKA resecentrum 05.55 06.40 06.53
Turnr

53

Hållplatser
Gruvkontoret
Örntorp
Öraberget
Grängesberg jvstn
Kyrkbacken RV60
Klenshyttan
LUDVIKA resecentrum
Turnr

Tåg 4706

Tåg

06.50 07.30 08.15
B 07.32 08.17
08.25
07.05 07.50 08.30
07.07 07.52 08.32
07.10 07.55 08.35
07.25 08.10 08.50
4708 4710 4714

måndag - fredag
E
20.45

18.50

18.55
18.57
19.00
19.15

19.50

4748

Tåg

20.01

11.30 12.20
11.32 12.22

09.50

10.01
Tåg

4716 4724 4726

fredag

Turnr

18.05
18.07

15.50
15.52
15.55
16.15

16.45
16.47
16.50
17.05

17.25 17.44 18.00
17.27
18.02
17.30
18.05
17.45 17.54 18.20

18.20
18.22
18.25
18.40

Tåg 4746

4762

C

Tåg

02.05N
02.07N
02.10N
02.25N

4758 4778

14.25
14.27

09.50

11.51 12.15 13.51 14.40 15.47

10.01

12.17
14.42
12.20
14.45
12.02 12.35 14.02 15.00 15.59 17.54 20.01

Tåg

F

G

18.10
18.12
11.51

17.50

B

Tåg 4730 4738 4742 4744

12.05
12.07

sön- o helgdag
Hållplatser
Gruvkontoret
Örntorp
Öraberget
Grängesberg jvstn
Kyrkbacken RV60
Klenshyttan
LUDVIKA resecentrum

15.35 16.40 17.15

lördag

23.20 02.00N

20.55 21.51 23.05 23.25
20.57
23.27
21.00
23.30
21.15 22.03 23.19 23.45
4750 Tåg

14.35
14.37
14.45
11.45 12.35 13.20 13.51 14.50
11.47 12.37 13.22
14.52
11.50 12.40 13.25
14.55
12.05 12.55 13.40 14.02 15.10

Tåg

4770

Tåg 4776

Tåg

17.44 19.50

Tåg

Tåg

B=går via Bergslagsbyn - Björkås.
C=går ej 24/12 och 31/12.
N=Nattaxa gäller på turen. Se trafikdygnsinformation, sid 1.
Går även 31/12 2002 och 18/4 2003.
Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenör: Linjebuss: 0240– 305 50

13.51 15.47 17.44 18.20 19.50 21.55 23.05

18.22
18.25
12.02 14.02 15.59 17.54 18.40 20.01 22.05 23.19
4774 Tåg
Tåg
Tåg
Tåg
Tåg
Tåg
Tåg

Tåg =Tåg i Bergslagen. Samtliga tåg fortsätter mot Borlänge.
F=går ej 2/11, 25/12 2002, 5/1, 20/4 och 8/6 2003.
G=går ej 2/11, 25/12, 2002, 5/1, 18/4, 20/4 och 8/6 2003.

Lördagkvällar körs efterfrågestyrd trafik på sträckan
Saxdalen–Grängesberg–Ludvika.
En tur från Ludvika kl 21.00 via Saxdalen kl 21.15 och
Grängesberg kl 21.30 till Ludvika samt en tur med avgång
kl 01.30 från Ludvika via Grängesberg kl 01.45till Saxdalen.
Förbeställning görs senast en timme före resan på tel 139 00.
Dalatrafiks taxa gäller på turerna.

48

Ludvika –

54

Hållplatser
Anm
LUDVIKA resecentrum
Gonäs
Blötberget
Saxdalen
Björkås
Grängesberg jvstn
Öraberget
Örntorp
Gruvkontoret
Grängesberg jvstn
Björkås
Saxdalen
Sunnansjö
Turnr

Grängesberg
Sunnansjö
måndag - fredag
10.45
10.55
11.00

06.15 07.10 08.35
06.25 07.20 08.45
06.30 07.25 08.50
06.40
07.35G 09.00 09.50C 10.50C
07.40 09.03 10.00 11.00
10.03 11.03
10.10 11.10
07.45
10.15 11.15
09.05
06.40
06.50

09.15
09.25

11.10G 11.50C
11.20 12.00
11.23 12.03
12.10
12.15
11.25
11.30G
11.40
11.50

4801 4805

4807 4803 4823

4809

lördag
Hållplatser Anm
LUDVIKA resecentrum
Gonäs
Blötberget
Saxdalen
Björkås
Grängesberg jvstn
Örntorp
Gruvkontoret
Grängesberg jvstn
Björkås
Saxdalen
Sunnansjö
Turnr

Övrig trafik Ludvika - Grängesberg;
se linje 47.

09.30
09.40
09.43

11.55
12.05
12.10

16.05
16.15
16.20

09.50
10.00
10.03
10.10

12.20
12.30

16.27
16.33K
16.36
16.40

4831

12.35
12.38
12.50
13.00

16.50
17.00

4833

4837

20.40
20.45

23.15
23.20

01.55N
02.00N

4813 4815 4817 4819 4821 4825

4827

4829

14.10 15.25
14.20 15.40
14.25 15.45
14.35 15.55
14.42G
14.55
14.58

16.10 17.20 18.05 19.55
16.20 17.30 18.15 20.05
16.25 17.35 18.20 20.10
16.35
20.20
17.45 18.30 20.30
17.55 18.35 20.35
18.00
18.05

4835

14.00A 15.05
15.10
14.10A 15.20 15.55 16.35
14.20A 15.30 16.10 16.45
4849

sön- o helgdag
10.45
10.55
11.00
11.10
11.15
11.20

22.40
22.45
22.55
23.05
23.10

fredag
01.15N
01.20N
01.25N
01.35N
01.45N
01.50N

11.30

12.05
12.10
12.15
12.20

17.20
17.30
17.35
17.45
17.55
18.00
18.05
18.10

4841

4843

4845

22.30D

A=går endast skoldagar, se sid 1.
C=utgår från vårdcentralen direkt mot järnvägsstationen.
D=går från HVDC kl 22.35.
G=går via Grängesbergs vårdcentral.
K=går via Gruvkontoret direkt mot Nyhammar.
N=Nattaxa gäller på turerna. OBS! Se trafikdygnsinformation sidan 1. Går även 31/12 2002 och 18/4 2003.
Lördagkvällar körs efterfrågestyrd trafik på sträckan
Saxdalen–Grängesberg–Ludvika.
En tur från Ludvika kl 21.00 via Saxdalen kl 21.15 och
Grängesberg kl 21.30 till Ludvika samt en tur med avgång
kl 01.30 från Ludvika via Grängesberg kl 01.45till Saxdalen.
Förbeställning görs senast en timme före resan på tel 139 00.
Dalatrafiks taxa gäller på turerna.

Grängesberg

48

Sunnansjö

– Ludvika
måndag - fredag

Hållplatser

B

55

Sunnansjö
Saxdalen
Björkås
Grängesbergjvstn
Gruvkontoret 04.25
Örntorp
04.27
Öraberget
04.31
Grängesberg jvstn 04.35
Björkås
04.37
Saxdalen
Blötberget
04.50
Gonäs
04.55
LUDVIKA resec. 05.05
Turnr

B

05.55
06.05

B

07.20
07.30
06.55 07.40
07.05 07.48

06.10
06.20

07.30
07.32

06.05
06.12
06.20
06.35

06.20 06.30 07.05 07.20 07.50
06.33
07.23
07.35
06.45
07.45
06.50
07.50
06.40 07.05 07.25 08.10 08.10

4802 4804 4706 4806 4708

4810/
4808

4710

B
09.30
12.35
09.40
12.45
12.55G
15.40
09.50G
09.55
13.03
15.50
08.40 09.25
10.25 10.55 11.25
13.00 13.55
08.42 09.27
10.27 10.57 11.27
13.02 13.57
08.48 09.33
10.33 11.03 11.33 13.10 13.08
08.55G 09.40 09.55 10.40 11.10G 11.40 13.20B 13.15G14.05G15.50
09.00G 09.45C 09.58 10.45C 11.15G 11.45C
13.18G14.08G
14.20
09.10
10.10
11.25
13.30 14.30
09.15
10.15
11.30
13.35 14.33
B
09.35
10.30
11.45
13.40 13.50 14.50 16.15
4812

måndag-fredag
Hållplatser

lördag

17.15 17.50
17.25 18.00

17.25
17.35
17.40
17.50

Turnr

4830 4832 4834

18.00
18.10
18.15
18.30

18.40
18.43
18.55
19.01
19.05
19.20

08.15
08.17
08.25
08.28

10.45
10.55
11.00
10.30 11.05 11.30
10.32
11.32
10.40
11.40
10.45
11.45

08.40
08.45
09.00
4840 4842 4844

16.05

16.15 16.35
16.18 16.38
17.05
16.30 16.50 17.15
16.35 16.55 17.20
16.50 17.10 17.35

4854 4814 4862 4816 4864 4820 4818 4822 4738 4826 4852 4828
sön- o helgdag

Anm

Sunnansjö
Saxdalen
Björkås
Grängesberg jvstn
Örntorp
Gruvkontoret
Örntorp
Grängesberg jvstn
Björkås
Saxdalen
Blötberget
Gonäs
LUDVIKA resecentrum

16.10 16.55
16.20 17.05
16.30
16.35

13.40
13.50
11.45 14.00
11.55 14.10
12.00 14.15
12.05B 14.20 14.25
12.07B
14.27
B
12.15
14.35
14.38

12.35B
4846

4848/
4770

11.30
11.32
11.40 12.00
12.05

14.50
14.55
15.10
4850 4856

4858

12.50
12.52
13.00
13.03
13.13
13.20
13.25
13.40

4866 4868

Övrig trafik
Grängesberg - Ludvika;
se linje 47.
B= linje 47.
C=går endast till vårdcentralen.
G=via vårdcentralen.
Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenör:
Linjebuss: 0240– 305 50

53/244/253

Lasarettet - Falun - Ornäs - Borlänge
måndag - fredag

Hållplatser

Anm

Lugnet
Lasarettet
Falu jvstn
Falun,centrum
Samuelsdal
Ornäs kiosken
Barkargärdet,Lövängsg.
Borlänge centrum
Resecentrum
Vägverket
Jaxrondellen

Direkt

Direkt

Direkt

Direkt

Direkt

Direkt

Direkt

Direkt

Direkt

Direkt

Direkt

Direkt

Direkt

Direkt

09.10
06.23 06.45 07.05
05.40
05.45
05.49
05.57
06.03
06.13
06.20

06.15
06.19

06.35
06.36
06.43
06.45

06.15
06.20
06.24
06.32
06.40
06.50
07.00

06.30 06.55 07.10
06.33 06.59 07.14
07.23
07.29
06.50 07.15 07.41
06.51 07.16 07.45
06.58 07.23
07.00 07.25

07.12

07.27 07.40

08.10

07.15 07.20 07.25 07.32 07.45 08.00 08.15
07.19 07.24 07.29 07.36 07.49 08.04 08.19

07.35 07.40 07.45
07.38 07.41 07.46
07.48 07.51
07.50 07.53

07.52
07.53
08.03
08.05

08.05
08.06
08.13
08.15

08.20 08.35
08.23 08.38
08.28
08.30

08.25 08.40
08.15
08.20
08.25
08.33
08.39
08.50
08.55

08.30 08.45
08.34 08.49

08.50 09.05
08.51 09.08
08.58
09.00

08.55
08.45
08.50
08.55
09.03
09.09
09.20
09.25

09.00 09.15
09.04 09.19

09.20
09.21
09.28
09.30

09.35
09.36
09.43
09.45

56

Turnr 5301 25389 5303 25301 25303 5305 25377 25307 25305 25309 25311 25393 25313 5309 25373 25315 5311 25317 25375
måndag - fredag
Hållplatser

Anm

Lugnet
Lasarettet
Falu jvstn
Falun,centrum
Samuelsdal
Ornäs kiosken
Barkargärdet,Lövängsg.
Borlänge centrum
Resecentrum
Vägverket
Jaxrondellen
Turnr
Direkt

Direkt

Direkt

Direkt

Direkt

Direkt

Direkt

244

Direkt

Direkt

244

Direkt

10.45
09.25

09.40 10.05 10.25

09.30
09.30 09.35 09.45
09.34 09.40 09.49
09.48
09.54
09.50 10.05 10.05
09.53 10.10 10.06
10.11
10.13

10.10
10.15
10.23
10.29
10.40
10.45

10.55
10.30 10.50 11.00
10.34 10.54 11.05
11.13
11.19
10.50 11.10 11.30
10.53 11.11 11.35
11.18
11.20

11.25

12.07 12.40

13.05 13.35

11.50 11.55
11.30 11.55 12.00
11.34 11.59 12.04
12.08
12.14
11.50 12.25 12.20
11.51 12.30 12.23
11.58
12.00

13.00
12.15 12.45 13.05
12.19 12.49 13.10
13.18
13.24
12.35 13.05 13.35
12.38 13.08 13.40

13.55
13.10 13.40 14.00
13.14 13.44 14.05
14.13
14.19
13.30 14.00 14.30
13.31 14.03 14.35
13.38
13.40

14.10
14.15
14.19

14.35
14.38

25387 5313 25319 5315 25327 25321 5317 25325 5319 25391 24420 25329 5321 25331 24422 5323 25335

= Direktbuss linje 253.

244= Direktbuss linje 244, angör linje 253:s hållplatser på sträckan. Fortsätter mot Ludvika.
Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenörer: Linjebuss: 0243–861 90, 0240– 305 50
Dalabuss: 023–220 00

=markerad tur körs med lågentrébuss.

53/244/253

Lasarettet - Falun - Ornäs - Borlänge
måndag - fredag

Hållplatser

Anm

Lugnet
Lasarettet
Falu jvstn
Falun,centrum
Samuelsdal
Ornäs kiosken
Barkargärdet,Lövängsg
Borlänge centrum
Resecentrum
Vägverket
Jaxtorget
57

Turnr

Direkt

Direkt

Direkt

Direkt

Direkt

Direkt

14.25

Direkt

244

15.40
14.37 14.54

14.35 14.45 15.00
14.39 14.49 15.04

14.55 15.05 15.20
14.56 15.08 15.23
15.03
15.05

15.10 15.24
15.00
15.05
15.10
15.18
15.24
15.35
15.40

15.15 15.30
15.19 15.34

15.35 15.50
15.36 15.53
15.43
15.45

15.40
15.25
15.30
15.35
15.43
15.49
16.00
16.05

Direkt

Direkt

Direkt

16.00
16.00

Turnr
Direkt

Direkt

16.10

16.15
15.45 15.50 16.05 16.08 16.15 16.20 16.30
15.49 15.54 16.09 16.12 16.19 16.25 16.34
16.33
16.39
16.05 16.10 16.25 16.28 16.35 16.50 16.50
16.08 16.11 16.28 16.29 16.38 16.51 16.51
16.18
16.36
16.58 16.58
16.20
16.38
17.00 17.00

16.40 17.00 17.15
16.44 17.04 17.19

17.05
17.06
17.13
17.15

17.20
17.21
17.28
17.30

17.35
17.36
17.43
17.45

25337 25339 25341 5325 25349 25345 5327 25397 25347 24436 25383 25351 5329 25353 25355 25357 25359

Anm

Lugnet
Lasarettet
Falu jvstn
Falun,centrum
Samuelsdal
Ornäs kiosken
Barkargärdet,Lövängsg
Borlänge centrum
Resecentrum
Vägverket
Jaxtorget

Direkt

17.00
16.25 16.35 16.55 17.10

måndag - fredag
Hållplatser

Direkt

Direkt

Direkt

Direkt

Direkt

17.30 17.55 18.15
17.34 17.59 18.19

17.50 18.15 18.35
17.51 18.18 18.36
17.58
18.43
18.00
18.45

18.20
18.25
18.30
18.38
18.44
18.55
18.56
19.03
19.05

18.30 18.45
18.33 18.48

18.50 19.05
18.53 19.06
19.13
19.15

tors,fre ons,fre

Direkt Direkt

18.30
18.25 18.40

17.25 17.50 18.10
17.20
17.25
17.30
17.38
17.44
17.55
18.00

Direkt

N

19.00 19.30
21.00 21.30
19.10 19.40 20.07 21.07 21.45
18.55
19.00
19.05
19.13
19.19
19.30
19.31
19.38
19.40

5331 25361 25395 25365 5333 25367 25381 5341

19.15 19.45 20.12
19.19 19.49 20.16
20.24
20.30
19.37 20.05 20.38
19.38 20.08 20.41
19.45
19.47

21.12
21.16
21.24
21.30
21.38
21.39
21.46
21.48

21.50
21.54
22.02
22.08
22.17

25369 25371 5335 5339 5337

N

01.20

00.30
00.34
00.42
00.48
00.57

01.30
01.34
01.42
01.48
01.57

01.08
01.10

02.08
02.10

53111

53113

= Direktbuss linje 253.

244= Direktbuss linje 244, angör linje 253:s hållplatser på sträckan. Fortsätter mot Ludvika.
N=Nattaxa gäller på turerna. OBS! Se trafikdygnsinformation, sid 1. Går även 31/12 och 18/4.

=markerad tur körs med lågentrébuss.
Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenörer: Linjebuss: 0243–861 90, 0240– 305 50
Dalabuss: 023–220 00

53/244/253

Lasarettet - Falun - Ornäs - Borlänge
lördag

Hållplatser

Anm

Lugnet
Lasarettet
Falu jvstn
Falun,centrum
Samuelsdal
Ornäs kiosken
Barkargärdet,Lövängsg
Borlänge centrum
Resecentrum
Turnr

Direkt

21.30
07.07 08.15 09.15 10.15 11.00 11.35 12.35 13.10 13.40 14.50 15.10 15.40 16.25 17.55 19.20 20.05 21.45 22.15B
07.13
07.17
07.25
07.31
07.38
07.43

08.22
08.26
08.34
08.40
08.48
08.55

09.22
09.26
09.34
09.40
09.48
09.55

10.22
10.26
10.35
10.41
10.50
10.55

11.07
11.12
11.20
11.26
11.35
11.40

11.42
11.47
11.55
12.01
12.10
12.15

5343

5345

5347

5349

5351 5353

12.42
12.47
12.55
13.01
13.10
13.15

13.17
13.22
13.30
13.36
13.45
13.50

13.47
13.52
14.00
14.06
14.15
14.20

14.57
15.02
15.10
15.16
15.25
15.30

15.17
15.22
15.30
15.36
15.45
15.50

15.47
15.52
16.00
16.06
16.15
16.20

16.32
16.37
16.45
16.51
17.00
17.05

5355

5357

5359

5361

5363

5365 5367

21.50 22.20B
21.54 22.23B
22.02
22.08
22.17 22.40B
22.43B

18.02
18.07
18.15
18.21
18.30
18.33

19.27
19.31
19.39
19.45
19.53
20.00

20.12
20.16
20.24
20.30
20.38
20.41

5369

5371

5373 5375 25399

58

Hållplatser

Anm

Lugnet
Lasarettet
Falu jvstn
Falun,centrum
Samuelsdal
Ornäs kiosken
Barkargärdet,Lövängsg
Borlänge centrum
Resecentrum
Vägverket
Jaxrondellen
Turnr

N

00.30
00.34
00.42
00.48
00.57
01.08
01.10

lördag
244
N
01.20
00.55N
01.05N 01.30
01.09N 01.34
01.42
01.48
01.25N 01.57
01.30N
02.08
02.10

sön- o helgdag
Direkt

244
21.30
07.07 08.15 09.15 11.00 11.35 12.00 13.10 13.40 14.50 15.10 15.50 16.25 17.55 20.05 21.45

22.20
22.25

07.13
07.17
07.25
07.31
07.38
07.43

21.50
21.54
22.02
22.08
22.17

22.30
22.34

5399 53101 53103

25323

53107 24456 53109 5377

08.22
08.26
08.34
08.40
08.48
08.55

09.22
09.26
09.34
09.40
09.48
09.55

11.07
11.12
11.20
11.26
11.35
11.40

11.42
11.47
11.55
12.01
12.10
12.15

12.07
12.12
12.20
12.26
12.35
12.40

13.17
13.22
13.30
13.36
13.45
13.50

13.47
13.52
14.00
14.06
14.15
14.20

14.57
15.02
15.10
15.16
15.25
15.30

15.17
15.22
15.30
15.36
15.45
15.50

5379

5381

5383

5385

5387

5389

5391

5393

5395 24464

244= Direktbuss linje 244, angör linje 253:s hållplatser på sträckan. Fortsätter mot Ludvika.
B=går även 2/11 2002 och 18/4 2003.
N=Nattaxa gäller på turerna. OBS! Se trafikdygnsinformation, sid 1. Går även 2/11, 31/12 2002 och 18/4 2003.

15.55 16.32 18.02
15.58 16.37 18.07
16.45 18.15
16.51 18.21
16.15 17.00 18.30
16.20 17.05 18.33

5397

20.12
20.16
20.24
20.30
20.38
20.41

22.50
22.52

=markerad tur körs med lågentrébuss.
Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenörer: Linjebuss: 0243–861 90, 0240– 305 50
Dalabuss: 023–220 00

53/244/253
Hållplatser

Direkt

Zon

Jaxrondellen
13
Vägverket
13
13
Resecentrum
Borlänge centrum 13
Domnarvsrondellen 13
13
Ornäs, skolan
14
Tallen
14
Ö.Hamngatan
14
Falu jvstn
14
Lasarettet
14
Lugnet
59

Turnr

Borlänge - Ornäs - Falun - Lasarettet

05.50
05.52
05.57
06.04
06.13
06.22

Direkt

244

Direkt

måndag - fredag
Direkt Direkt 244

06.53
06.55
06.15 06.30 06.40 06.40 07.00 07.00
06.17 06.32 06.42 06.42 07.03 07.03
06.47
06.54
07.03
06.37 06.52 07.02 07.15 07.24 07.24

06.32 06.45 07.00 07.10 07.25 07.30

Direkt

Direkt

Direkt Direkt

07.05
07.28
07.07
07.30
07.12 07.30
07.40 07.45 07.50 07.40
07.15 07.33 07.33 07.43 07.48 07.53 07.43
07.48
08.00
08.07
07.36 07.54 07.54 08.04 08.09 08.14 08.18

Direkt

Direkt

07.53
07.55

Direkt

Direkt

08.05
08.07

07.55 08.05
07.58 07.58 08.08 08.12

08.19 08.19 08.29 08.33

07.42 08.00 08.05 08.10 08.15
08.25 08.25 08.40 08.50
07.31 07.50
08.00
08.20 08.30
08.40

5302 25302 25304 25306 5304 24413 25308 25310 24403 25312 25314 25316 25376 5306 25318 25372 25326 25320
måndag - fredag

Hållplatser

Anm

Jaxrondellen
Vägverket
Resecentrum
Borlänge centrum
Domnarvsrondellen
Ornäs, skolan
Tallen
Ö.Hamngatan
Falu jvstn
Lasarettet
Lugnet
Turnr
Direkt

244

Direkt

Direkt

08.38
08.40
08.12 08.45 09.00 09.00
08.15 08.48 09.03 09.03
09.08
09.15
09.24
08.36 09.09 09.24 09.31
09.40
08.42 09.15 09.30

Direkt

09.15
09.18

09.38
09.45

24409 25322 25390 5308 25324

Direkt

Direkt

Direkt

244

10.08 10.38
10.10 10.40
09.45 10.00
10.45 11.00 11.15
09.48 10.03 10.15 10.48 11.03 11.18
10.08
11.08
10.15
11.15
10.24
11.24
10.09 10.31 10.36 11.09 11.31 11.39
10.40
11.40
10.15
11.15
11.45
10.45
25328 5310 25374 25330 5312 24419

Direkt

Direkt

11.20
11.22
11.30 11.45 12.00
11.33 11.48 12.03
12.08
12.15
12.24
11.54 12.09 12.31
12.40
12.00 12.15

12.08
12.10
12.15
12.18

Direkt

Direkt

Direkt

12.38
12.40
12.45 13.00 13.15
12.48 13.03 13.18
13.08
13.15
13.24
12.39 13.09 13.31 13.39
13.40
12.45 13.15
13.45

25332 25334 5314 25336 25338 5316 25340

= Direktbuss linje 253.

244 = Direktbuss linje 244, angör linje 253:s hållplatser mellan Borlänge-Falun.
Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenörer: Linjebuss: 0243–861 90, 0240– 305 50
Dalabuss: 023–220 00

=markerad tur körs med lågentrébuss.

53/244/253 Borlänge - Ornäs - Falun - Lasarettet
måndag - fredag
Hållplatser

Anm

244

Jaxrondellen
Vägverket
Resecentrum
Borlänge centrum
Domnarvsrondellen
Ornäs, skolan
Tallen
Ö.Hamngatan
Falu jvstn
Lasarettet
Lugnet

Direkt

244

Direkt

13.43
13.45
13.45 13.50 14.00 14.10
13.48 13.53 14.03 14.13
14.08 14.18
14.15 14.25
14.24 14.34
14.09 14.14 14.31 14.41
14.40
14.15
14.50
14.20

Direkt

Direkt

14.23
14.25
14.30 14.30 15.00
14.33 14.33 15.03
14.38
14.45
14.54
14.54 15.01 15.24

15.23
15.25
15.10 15.15 15.30
15.13 15.18 15.33
15.18
15.25
15.34
15.41 15.39 15.54
15.50
15.10 15.10 15.30
15.50 16.00
15.00

Direkt

Direkt

15.38
15.40
15.45 16.00 16.00
15.48 16.03 16.03
16.08
16.15
16.24
16.09 16.24 16.31
16.40
16.20 16.30

16.08
16.10
16.15
16.18

Direkt

60

måndag - fredag
Jaxrondellen
Vägverket
Resecentrum
Borlänge centrum
Domnarvsrondellen
Ornäs, skolan
Tallen
Ö.Hamngatan
Falu jvstn
Lasarettet
Lugnet
Turnr

Direkt

16.18
16.20
16.25 16.30 16.45
16.28 16.33 16.48
16.38
16.45
16.54
16.39 16.49 17.01 17.09
17.10
16.55
17.15
16.45 17.05

24425 25342 5318 5320 25346 5322 24435 5324 25348 25350 25352 25354 5326 25356 25358 5328 25360

Turnr

Hållplatser

Direkt

Anm

Direkt

Direkt

16.53
16.55
17.00
17.03

17.08
17.10
17.15
17.18

Direkt

Direkt

17.23
17.38
17.25
17.40
17.30 17.30 17.45
17.33 17.33 17.48
17.38
17.45
17.54
17.24 17.39 17.54 18.01 18.09
18.10
17.45 18.00
18.15
17.35
25378 25362 25364 5330

Direkt

Direkt

18.08
18.10
18.15 18.15 18.45
18.18 18.18 18.48
18.23
18.30
18.38
18.39 18.45 19.09

Direkt

ons, fre tors, fre
N

N

22.13
22.15

00.19
00.20

01.14
01.15

22.20
22.25
22.32
22.41
22.48E

00.30
00.35
00.41
00.50
00.59

01.25
01.30
01.36
01.45
01.54

01.10

02.05

53112

53110

Direkt

18.48
19.18
18.50
19.20
19.00 19.20 19.25
19.03 19.23 19.28
19.28
19.35
19.43
19.24 19.50 19.49

19.53
19.55
20.00
20.02
20.07
20.14
20.23
20.30

20.50
20.52
20.57
21.04
21.13
21.20

18.45 18.53 19.15 19.30 19.57 19.55 20.40 21.40
18.58 19.20
20.45 21.30

25380 25366 5332 25368 25370 5334 25382 5336

Direkt = Direktbuss linje 253.
E=fortsätter som tätortslinje 712 kl 22.50 mot Korsnäs – Hosjö.
N=Nattaxa gäller på turerna. OBS! Se trafikdygnsinformation, sid 1. Går även 31/12 och 18/4.

244= Direktbuss linje 244, angör linje 253:s hållplatser mellan Borlänge-Falun.

5338 5340

=markerad tur körs med lågentrébuss.
Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenörer: Linjebuss: 0243–861 90, 0240– 305 50
Dalabuss: 023–220 00

53/244/253 Borlänge - Ornäs - Falun - Lasarettet
lördag
Hållplatser

Anm

Resecentrum
Borlänge centrum
Domnarvsrondellen
Ornäs, skolan
Tallen
Ö.Hamngatan
Falu jvstn
Lasarettet
Lugnet
Turnr

06.05
06.07
06.12
06.19
06.28
06.35

07.55
07.57
08.02
08.09
08.18
08.25

244
09.20 10.05 10.55 11.45 12.15
09.23 10.08 10.58 11.48 12.18
09.28 10.13
11.53 12.23
09.35 10.20
12.00 12.30
09.43 10.29
12.09 12.39
09.51 10.36 11.18 12.16 12.46

Direkt

12.45
12.48
12.53
13.00
13.09
13.16

13.55
13.58
14.03
14.10
14.19
14.26

14.35
14.38
14.43
14.50
14.59
15.06

15.35
15.38
15.43
15.50
15.59
16.06

16.20 17.20 18.35 19.25
16.23 17.23 18.37 19.27
16.28
18.42 19.32
16.35
18.49 19.39
16.44
18.59 19.48
16.51 17.43 19.06 19.55

244
20.15 20.50 21.30B
20.17 20.52 21.33B
20.22 20.57
20.29 21.04
20.38 21.13
20.46 21.20 21.53B

06.45 08.35 10.00 10.45 11.25 12.25 12.55 13.25 14.35 15.15 16.15 17.00 17.50 19.15 20.05 20.55 21.40 22.00B
21.30
5346 5348 5352 5354 24451 5358 5350 5360 5362 5364 5366 5368 25392 5372 5374 5376 5378 24467

61

Hållplatser

Anm

Vägverket
Resecentrum
Borlänge centrum
Domnarvsrondellen
Ornäs, skolan
Tallen
Ö.Hamngatan
Falu jvstn
Lasarettet
Lugnet
Turnr

Direkt

lördag
N
N
00.20 01.15

00.00N 00.30
00.35
00.41
00.50
00.20N 00.59
00.25N

01.25
01.30
01.36
01.45
01.54

sön- o helgdag
Direkt

06.05
06.07
06.12
06.19
06.28
06.35

07.55
07.57
08.02
08.09
08.18
08.25

09.20
09.23
09.28
09.35
09.43
09.51

10.05
10.08
10.13
10.20
10.29
10.36

10.45
10.48
10.54
11.00
11.09
11.16

11.15
11.18
11.23
11.30
11.39
11.46

12.45
12.48
12.53
13.00
13.09
13.16

13.55
13.58
14.03
14.10
14.19
14.26

14.35
14.38
14.43
14.50
14.59
15.06

15.35
15.38
15.43
15.50
15.59
16.06

244

Direkt

16.20 17.20 18.35 19.25
16.23 17.23 18.37 19.27
16.28
18.42
16.35
18.49
16.44
18.59
16.51 17.43 19.06 19.47

20.50 21.55
20.52 21.57
20.57
21.04
21.13
21.20 22.15

06.45 08.35 10.00 10.45 11.25 11.55 13.25 14.35 15.15 16.15 17.00 17.50 19.15 19.55 21.40 22.25
01.10 02.05
21.30 22.20
25398 53118 53120 5380 5382 5384 5386 5388 5390 5392 5394 5396 5398 53100 25396 53104 24463 53106 25100

Direkt =Direktbuss linje 253.

B=går även 2/11 2002 och 18/4 2003.
N=Nattaxa gäller på turerna. OBS! Se trafikdygnsinformation, sid 1. Går även 2/11, 31/12 2002 och 18/4 2003.

244= Direktbuss linje 244, angör linje 253:s hållplatser mellan Borlänge-Falun.
=markerad tur körs med lågentrébuss.

Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenörer: Linjebuss: 0243–861 90,0240– 305 50
Dalabuss: 023–220 00

surfa in på

dalatrafik.se
Du hittar Dalatrafiks buss- och
tågtider även på internet.

På Dalatrafiks hemsida www.dalatrafik.se finns en
sökfunktion som hjälper dig att lätt hitta din linje och
avgångstid.
Du anger de orter du vill resa mellan och vilken tid du
vill åka eller vara framme.
Klicka på en knapp så kommer linjenumret, avgångsoch ankomsttiden fram på skärmen.
Välkommen till www.dalatrafik.se!

55

Borlänge - AlderbäckenSpraxkya - Borlänge.

Zon 13
Hållplatser
BORLÄNGE resecentrum
BORLÄNGE centrum
Åselby,kiosken
Alderbäcken
Spraxkya
Sellnäs vsk
Koppslahyttan
Hesse
St Tuna, kyrkan
Åselby kiosken
BORLÄNGE centrum
BORLÄNGE resecentrum
Turnr

måndag - fredag
06.20B
13.55A
06.22B
13.57A
14.03A
06.25B
B
06.29
14.07A
06.35B
14.18A
06.40B 07.10D 12.10D 14.21A
07.07D 12.07D 14.26A
B
06.45 07.12D 12.12D 14.35A
07.08B 07.15D 12.15D 14.37A
07.10B 07.25D 12.20D 14.39A
07.25B 07.35D 12.25D 14.50A
07.30B 07.40D 12.30D 14.55A
5507 2701 2703
5503

55
15.30
15.32
15.38
15.42
15.50
15.53
15.58
16.08
16.10
16.12
16.25
16.30
5505

Borlänge - Hesse Spraxkya -Borlänge.

Hållplatser

måndag - fredag

BORLÄNGE resecentrum
BORLÄNGE centrum
Åselby kiosken
St Tuna, kyrkan
Hesse
Sellnäs vsk
Spraxkya
Alderbäcken
Åselby,kiosken
BORLÄNGE centrum
BORLÄNGE resecentrum
Turnr

08.10
08.12
08.15
08.18
08.22
08.30
08.33
08.39
08.44G
09.00
09.05

11.10D
11.12D
11.15D
11.18D
11.22D
11.30D

12.45
12.47
12.50
12.53
12.57
13.05
13.08
13.14
13.19
13.30
13.35

16.15D
16.17D
16.20D
16.23D
16.27D
16.35D

17.35
17.37
17.40
17.43
17.47
17.53
17.56
18.02
18.07
18.20
18.25

5502

2704

5504

2708

5506

63

A=går endast skoldagar, går via Gylleskolan. Se sid 1.
B=går via Långsjö-Västansjö. Angör Tunets- o Gylle skola skoldagar.
D=linje 27.
G=skoldagar via Gylle skola.

56

Mockfjärd Borlänge via Repbäcken

Hållplatser

måndag - fredag

MOCKFJÄRD,RV 71
MOCKFJÄRD, jvstn
Brötjärna
Björka
Djurås
Arvslindan
Bäsna
Spänvallen
Repbäcken
BORLÄNGE centrum
BORLÄNGE resecentrum

06.30
06.33E
06.38
06.43

10.25
10.27
10.31
10.36

16.25
16.27
16.31
16.36

06.48
06.55
06.59
07.02
07.20
07.25

10.40
10.45
10.50
10.54
11.05
11.10

16.40
16.43
16.48
16.52
17.05
17.10

5601

5603

5605

Turnr
E=via Samhall.
Kundservice: 020–23 24 25

Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenörer: Linjebuss: 0243–861 90

56

Borlänge Mockfjärd via Repbäcken
måndag - fredag

Hållplatser

Anm

BORLÄNGE resecentrum
BORLÄNGE centrum
Repbäcken
Spänvallen
Bäsna
Arvslindan
Djurås
Björka
Brötjärna
MOCKFJÄRD, jvstn
MOCKFJÄRD,RV 71
Turnr

Entreprenör: Linjebuss: 0243–861 90

D
07.25 15.25
15.28
07.32 15.35
07.35 15.38
07.40 15.45
07.42 15.47
08.00
15.51
15.56
16.05E
16.20

17.20
17.23
17.30
17.33
17.40
17.42

5604

5612

5608

17.46
17.51
17.57
18.05

D=trafikerar inte hållplatser på Hagavägen och Röda Vägen.

57,Tåg

Malung - Vansbro - Borlänge
måndag - fredag

64

Hållplatser
Linje 157 från Sälen
MALUNG jvstn
Yttermalung
Äppelbo,kyrkan
VANSBRO jvstn
Dala-Järna centrum
Nås brandstation
Björbo brandstation
Dala-Floda,ICA
Mockfjärd, RV 71
DJURÅS jvstn
Djurmo RV 70
Amsberg,korsn.RV70
BORLÄNGE resecentrum
Tåg avg mot Sthlm
Tåg avg. mot Örebro
Turnr

B

Tåg

05.14
05.27
05.39
05.59
06.08
06.19
06.32
06.39
06.50

07.17
07.30
07.31
Tåg

05.30
05.45
06.00
06.15
06.25
06.40
06.55
06.58
07.08C
07.25

5701

06.45
07.00
07.10
07.25
07.31
08.00

5717

06.30
06.45
07.00
07.15
07.20
07.35
07.55
07.58
08.10C
08.25
08.37
5703

06.50
07.00
07.13
07.55
08.05
08.15
08.25
08.45
08.48
09.15

5713

5705

lördag
Hållplatser Anm
Linje 157 från Sälen
MALUNG jvstn
Yttermalung
Äppelbo,kyrkan
VANSBRO jvstn
Dala-Järna centrum
Nås brandstation
Björbo brandstation
Dala-Floda,ICA
Mockfjärd, RV 71
DJURÅS jvstn
Djurmo RV 70
Amsberg,korsn.RV70
BORLÄNGE resecentrum
Tåg avg mot Sthlm
Tåg avg mot Örebro
Turnr

Tåg

05.14
05.27
05.39
05.59
06.08
06.19
06.32
06.39
06.50

07.17
07.30
07.31
Tåg

Tåg

06.35
07.50
08.00
08.13
08.35
08.50
09.03
09.15
09.25
09.35
09.50
09.53

06.35
07.50
08.00
08.13
08.35
08.50
09.03
09.15
09.25
09.35
09.50
09.53
10.00C
10.20
10.37F
5709

Tåg

Tåg

09.00
10.15
10.28
10.40
11.00
11.09
11.20
11.33
11.40
11.51

12.40E

12.18
12.37
13.30
Tåg

12.45
12.55
13.03
13.30
13.45
14.00
14.15
14.25
14.35
14.50
14.53

13.54
14.07
14.19
14.35
14.44
15.01
15.14
15.21
15.32

15.15

15.25
5707

15.59
16.37
Tåg

sön- o helgdag
Tåg

12.40E 16.55E
14.15 18.18R
14.28 18.31R
14.40 18.43R
15.00 19.03R
15.09 19.12R
15.20 19.23R
15.33 19.36R
15.40 19.43R
15.51 19.54R

10.20 16.18 20.21R
10.37 16.37R
11.30 17.29R
5725 Tåg Tåg

Tåg

Tåg

08.18T 09.55
08.31T 10.05
08.43T 10.18
09.03T 10.40
09.12T 10.55
09.23T 11.08
09.36T 11.20
09.43T 11.30
09.54T 11.40
11.55
11.58
10.19
10.37
11.30
Tåg

Tåg

11.25E 12.40E 12.40E15.55
12.45 14.15 14.50 17.15
12.55 14.28 15.00 17.28
13.10 14.40 15.15 17.40
13.30 15.00 15.35 18.00
13.45 15.09 15.50 18.09
13.58 15.20 16.03 18.20
14.10 15.33 16.15 18.33
14.20 15.40 16.25 18.40
14.30 15.51 16.35 18.51
14.45
16.50
14.48
16.53

B,D

16.55E
18.00
18.10
18.23
18.45
19.00
19.13
19.25
19.35
19.45
20.10
20.13

12.25 15.10 16.18 17.15 19.18 20.35
12.37

16.37 – 19.37G
13.30 15.25
17.29P
5721 5741 Tåg 5737 Tåg 5739

Tåg

14.35
14.45
14.58
15.25

5719

15.20
15.30
15.50
16.15
16.30
16.45
16.55
17.05
17.15
17.35
17.38
17.45C
18.00

18.28
5723

16.15
16.30
16.43
17.05N
17.20
17.40

15.55
17.15
17.28
17.40
18.00
18.09
18.20
18.33
18.40
18.51

18.15
18.30
18.43
19.05

19.18
19.37
5715

Tåg 5711

Tåg =Tåg i Bergslagen.
B=linje 58 Djurås - Borlänge.
C=anslutning med linje 59 mot Falun.
D=går inte 27/10, 2/11, 22/12 2002– 6/1,23/2,
18–21/4, 29/5, och 8/6 2003.
E=går endast perioden 7/12 2002 – 1/5 2003.
F=går endast fredag, samt 23/12, 25/12,
17/4, 30/4, 28/5.
G=går inte 2/11, 25/12, 18/4, 20/4, 1/5, 8/6.
N=går via Nordanåker.
R=går inte 24/12 och 31/12.
T=går inte 25/12 och 1/1.
P=går inte 2/11, 25/12, 5/1, 18/4, 20/4, 8/6..
=markerad tur körs med lågentrébuss.
Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenörer: Linjebuss: 0281–101 05
Busslink: 0280–135 45

57,Tåg

Borlänge - Vansbro - Malung
måndag - fredag

Hållplatser

Anm

D

Tåg ank. fr. Sthlm
Tåg ank.fr. Örebro
BORLÄNGE resecentrum
Amsberg,korsn.RV70
Djurmo RV 70
DJURÅS jvstn
Mockfjärd, RV 71
Dala-Floda,ICA
Björbo brandstation
Nås brandstation
Dala-Järna centrum
65

VANSBRO jvstn
Äppelbo, kyrkan
Yttermalung
MALUNG jvstn
Linje 157 ank Sälen
Turnr
Hållplatser
Tåg ank från Sthlm
Tåg ank från Örebro
BORL. resecentrum
Amsberg,korsn.RV70
Djurmo RV 70
DJURÅS jvstn
Mockfjärd, RV 71
Dala-Floda,ICA
Björbo brandstation
Nås brandstation
Dala-Järna centrum

VANSBRO jvstn
Äppelbo,kyrkan
Yttermalung
MALUNG jvstn
Linje 157 ank Sälen
Turnr

06.05
06.25
07.35
5702

09.26 11.25
13.25F
15.25
17.25 19.01 B 20.25

10.30

14.31 –

18.26 20.31
06.15
07.40 09.42 11.40 12.40 13.42 14.45 15.35 16.30 17.35 19.20 20.42
15.50C 16.45C 17.50C
07.55
12.00 13.00
15.00 15.55 16.50 17.55 19.35
08.05
12.05 13.05
15.15 16.10 17.00 18.05 19.45
06.41
08.15 10.08 12.20 13.20 14.08 15.25 16.25 17.10 18.15 19.55 21.08
07.00
10.18 12.30 13.30 14.18 15.35 16.35 17.20 18.25 20.05 21.18
07.07
10.25 12.40 13.40 14.25 15.45 16.45 17.30 18.35 20.15 21.25
07.21
10.39 12.55 13.55 14.39 15.55 17.00 17.45
20.25 21.39
07.32
10.50 13.10 14.10 14.50 16.10 17.15 18.00
20.40 21.50
07.43 08.00
11.01 13.25 14.25 15.01 16.35 17.30 18.15
20.50 22.01
07.59 08.10
11.17 13.45 14.45 15.17 16.45 17.40 18.25
21.00 22.17
08.11 08.25
11.29 14.00 15.00 15.29 17.00 17.55 18.40
21.15 22.29
08.24 08.45
11.42 14.25 15.25 15.42 17.20 18.15 19.00
21.35 22.42
10.00E 10.00E
13.05 15.40 17.20 17.20
19.20
23.50F
5706
5708
5712
5710
5714
5726
5720
5722
5732
Tåg
Tåg
Tåg
Tåg
lördag

sön-o helgdag
20.25R

11.25
09.26 11.25 15.25

12.31 14.31 20.31R –
09.42 12.40 16.00R 20.42R 11.42
13.00
13.10
13.20
13.30
13.40
13.55
14.10
14.25
14.35
14.50
15.10

10.08
10.18
10.25
10.39
10.50
11.01
11.17
11.29
11.42
13.15E
Tåg 5728

16.30R
16.40R
16.47R
17.01R
17.12R
17.23R
17.39R
17.51R
18.04R
19.15
Tåg

21.08R
21.18R
21.25R
21.39R
21.50R
22.01R
22.17R
22.29R
22.42R
Tåg

12.08
12.18
12.25
12.39
12.50
13.01
13.17
13.29
13.42
15.00E
Tåg

15.25
12.31 14.31 16.29
13.42 14.45 16.40

14.08
14.18
14.25
14.39
14.50
15.01
15.17
15.29
15.42
Tåg

15.00
15.10
15.20
15.30
15.40
15.55
16.10
16.25
16.35
16.50
17.05

17.00
17.10
17.20
17.30
17.40
17.55
18.10
18.25
18.35
18.50
19.10
20.15
5738 5730

20.25
20.31
20.42

21.18S

21.30

21.08
21.18
21.25
21.39
21.50
22.01
22.17
22.29
22.42

21.45
21.50
22.00
22.07
22.15
22.25
22.35
22.50
23.00
23.10
23.30

Tåg

5736

Tåg =Tåg i Bergslagen.

B=fredagar ankomst kl 19.08. Går ej 2/5, 30/5.
C=anslutning med linje 59 från Falun.
D=linje 58 Borlänge - Djurås.
E=går endast perioden 7/12 2002 – 1/5 2003.
F=går endast fredag, samt 17/4, 30/4, 28/5.
R=går inte 24/12 och 31/12.
S=går inte 2/11, 25/12, 5/1, 18/4, 20/4, 1/5, 29/5, 8/6.

=markerad tur körs med lågentrébuss.
Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenörer: Linjebuss: 0281–101 05
Busslink:0280–135 45

58,258,Tåg

Rättvik - Leksand - Djurås - Borlänge
måndag-fredag

Hållplatser

Anm

66

Linje 70/270,Tåg fr Mora
RÄTTVIK resecentrum
Tällberg,kiosken
LEKSAND torget
Västannor
Insjön, Mårtas
Insjön, Statoil
Gagnefs kyrkby
Gagnef jvstn
Gagnef, ICA
DJURÅS jvstn
Djurmo,RV70
Amsberg,korsn.RV70
Borlänge centrum
BORL.resecentrum
Turnr

Tåg

Direkt

C

Tåg

05.09 05.00 05.00 06.00
05.33 05.45 05.45 06.26
05.42
06.00 06.36
05.25 05.50 06.00 06.20 06.45 06.25
05.30
06.25
06.30
05.38 05.56
06.51 06.40
05.40
06.12 06.35
06.42
06.55
06.03
06.58 06.56
05.47
06.17 06.41
06.58
05.55 06.09 06.25 06.55 07.03 07.05
05.58
06.28 06.58
07.08
07.08M
06.25U
07.22
07.32
06.30 06.30 06.45U 07.25 07.25 07.35
Tåg 25802 5803
Tåg 5805
5801

Direkt
Hållplatser
Linje 70/270,Tåg fr Mora 10.35 11.55
RÄTTVIK resecentrum 11.40 12.40
Tällberg,kiosken
LEKSAND torget
12.10 12.55
Västannor
12.15
Insjön, Mårtas
Insjön, Statoil
12.25 13.07
Gagnefs kyrkby
Gagnef jvstn
Gagnef, ICA
12.31 13.12
DJURÅS jvstn
12.45 13.20
Djurmo,RV70
12.48 13.23
Amsberg,korsn.RV70
Borlänge centrum
13.17
BORLÄNGE resecentrum 13.20 13.40
Turnr 5821 25806

A

5813

Tåg

13.07
13.31 13.10G
13.40 13.35
13.15 13.48 13.50 14.10
13.20
13.55 14.15
13.30 13.54 14.05 14.25
13.32
14.07 14.27
13.45
14.20 14.42
14.01
13.55 14.07 14.30 14.55
13.58
14.33 14.58
14.45M
14.23
15.02 15.21
14.25 14.25 15.05 15.25
5819 Tåg 5823 5825

14.45
14.50
15.00
15.02
15.15

15.25
15.28

15.50
5837

07.50
07.55
5807

L

Tåg

Tåg

07.25 08.05 09.07
08.25 09.00 09.31
09.15 09.40
09.00 09.35 09.48
09.05 09.40
09.15 09.45 09.54
09.17 09.47
09.27 10.00
08.01
09.01 09.28
10.01
07.16
07.46
08.18
09.30
07.23 07.28 07.55 08.07 08.30 09.07 09.40 10.10 10.07
07.26 07.31 07.58
08.33
09.43 10.13
08.05M
09.55M
08.27
08.55
10.05 10.37
07.55 08.00 08.30 08.24 09.00 09.25 10.10 10.40 10.25
25800 5829 5811 Tåg 5809 Tåg 5815 5833 Tåg

06.05G
06.25
06.45 06.45 07.00
06.50
07.00
07.02 07.11

07.08
07.20
07.23

Tåg

Direkt

måndag - fredag
Tåg
Direkt
13.40 15.07
15.00 15.31
15.15 15.40
15.25 15.45 15.48
15.50
16.00 15.54
15.37 16.02
16.15
16.16 16.01
15.42 16.18
15.50 16.30 16.07
15.53 16.33
16.45M
17.07
16.15 17.10 16.25
25808 5827 Tåg

Direkt =Direktbuss linje 258. Stannar endast i hållplatser som finns angivna i linje 258:s tidtabell.
C=linje 57 Djurås-Borlänge.
G=via Östanhol.
Tåg =Tåg i Bergslagen, SJ-tåg.
L=utgår från Kullsbjörken 07.00.Går via Östanhol.

06.05
06.50
07.05
07.25
07.30

06.58
08.02
07.23
08.33
07.35 07.20 08.40
07.46 07.50 08.48
07.55
07.53 08.08 08.54
07.38
08.12

Direkt
15.15 15.15 16.25
16.05 16.20 17.20
16.35 17.35
16.25 17.00 17.55
17.05
17.15
16.35 17.17
17.27

08.50
09.30G
09.50
10.10
10.15
10.25
10.27
10.37

11.07
11.31
11.40
11.48
11.54

12.01
10.50 12.07
10.53
11.17
11.20 12.25
Tåg
5817

Direkt Tåg
17.07 17.45 18.01
17.31 18.25 18.31 18.15G
17.40
18.40 18.35
17.48 18.40 18.48 18.55 19.00
19.05
17.54
18.54
19.15
18.52
19.17
Tåg

18.01

16.40
16.50 17.40
16.53 17.43
17.50M
17.20 18.07
17.25 18.10
25812 5831 5855

Tåg

Tåg

20.07
20.45
20.54
21.01
21.08

19.01
18.58
18.07 19.05 19.07
19.08

21.15
19.24
19.30 21.20
19.33

18.25 19.25 19.25
Tåg
25810 Tåg 5835

19.52
19.55 21.37
5853 Tåg

A=går endast skoldagar, se sid 1.
M=anslutning till linje 59 mot Falun.
U=fortsätter till SSAB.

=markerad tur körs med
lågentrébuss.

58,258,Tåg
Hållplatser

Zon

67

Linje 70/270 Tåg från Mora
RÄTTVIK resecentrum 19
20
Tällberg,kiosken
21
LEKSAND torget
21
Västannor
21
Insjön, Mårtas
21
Insjön, Statoil
22
Gagnefs kyrkby
22
Gagnef jvstn
22
Gagnef, ICA
22
DJURÅS jvstn
22
Djurmo,RV70
13
Amsberg,korsn.RV70
13
Borlänge centrum
BORLÄNGE resecentrum 13
Turnr

Rättvik - Leksand - Djurås - Borlänge

Tåg

06.00
06.26
06.36
06.45

Tåg

07.40
08.25
08.40
09.00
09.05

09.07
09.31
09.40
09.48

lördag
Tåg

09.15
10.05
10.20
10.40
10.45
06.51
09.54 10.55
09.15
10.57
09.25
11.07
06.58
10.01

Tåg

Tåg

Tåg

15.05E

06.58B

17.15
14.02
14.27 15.31E 18.35 07.23B
14.37 15.40E 18.50 07.35B
14.45 15.48E 19.05 07.46B
19.10
11.54 14.51 15.54E
07.53B
19.18
19.28
08.01B
12.01 14.58 16.01E
11.05
11.31
11.40
11.48

Tåg

09.07
08.25 09.31
08.40 09.40
09.00 09.48
09.05
09.54
09.15
09.25
10.01

sön- och helgdag
Tåg
Tåg Tåg
13.33C

Tåg

18.01D
18.31D 19.05
18.40D 19.20
18.48D 19.35
19.40
18.54D 19.50
19.52
20.00
16.01 19.01D

11.05
15.05
11.31 12.45 13.58C 15.31
11.40 13.00 14.09C 15.40
11.48 13.20 14.19C 15.48
13.25
11.54 13.35
15.54
13.37
12.01

13.41
07.03 09.35 10.07 11.20 12.07 15.04 16.07E 19.35 08.07B 09.35 10.07 12.07 13.50
09.38
11.23
19.38
09.38
13.53

16.07 19.07D 20.10
20.13

09.57
11.42
19.57
09.57
14.15
20.32
07.25 10.00 10.25 11.45 12.25 15.21 16.25E 20.00 08.24B 10.00 10.25 12.25 14.20 14.46C 16.25 19.25D 20.35
Tåg 5843 Tåg Tåg Tåg 5845 Tåg 5847 Tåg Tåg 5849 Tåg Tåg Tåg
Tåg 5839
5851

Tåg =Tåg i Bergslagen, SJ-tåg.
B=går ej 25/12 2002 och 1/1 2003.
C=går ej 2/11, 25/12, 2002, 5/1, 18/4, 20/4, 1/5, 29/5 och 8/6 2003.
D=går ej 2/11, 25/12 2002, 18/4, 20/4, 1/5, och 8/6 2003.
E=går ej 24/12, 31/12.

=markerad tur körs med
lågentrébuss.

Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenörer: Dalabuss: 023–220 00
Busslink: 0247–105 07

58,258,Tåg

68

Hållplatser
BORLÄNGE resecentrum
Borlänge centrum
Amsberg,korsn.RV70
Djurmo,RV70
DJURÅS jvstn
Gagnef, ICA
Gagnef jvstn
Gagnefs kyrkby
Insjön, Statoil
Insjön, Mårtas
Västannor
LEKSAND torget
06.05
Tällberg,kiosken
06.20G
RÄTTVIK resecentrum 06.45
li 70 / 270 ,Tåg ank Mora 07.40
Turnr
5804

Borlänge - Djurås - Leksand - Rättvik

måndag - fredag
Tåg
Direkt
Tåg
Direkt
06.00 06.33 06.40 07.00
07.35 07.40
08.45 09.35 09.35
06.03
06.43 07.03
07.43
08.48
09.38
09.50E
06.15
06.55 07.15
07.55
09.00
09.55
06.25 06.50 07.05 07.28 07.30 07.53 08.05 08.05 09.10 09.53 10.05
06.30
07.35
08.10
09.15
06.54
07.57
09.57
07.10
08.10
10.10
06.37
07.22
07.40
08.21 08.20 09.25
10.20
06.40 07.04 07.23
08.07 08.25 08.30
10.07 10.25
06.43
07.26
08.33 09.28
10.28
06.25 07.00 07.10 07.50
08.00 08.14 08.40 08.55 09.45 10.14 10.45
07.15 07.18 08.05G
08.21
09.10G
10.22
06.50 07.35 07.27 08.25
08.20L 08.30
09.35
10.30
07.40 08.50 07.51 09.20
09.20 08.55
10.10
10.54
5806 5854 Tåg 5808 25801 25811 Tåg 5810 5812 5814 Tåg 5802

Tåg

Tåg

K

Tåg

10.00 11.35 11.20 11.50
10.03
11.23 11.53
10.15
11.35
10.25 11.53 11.40
10.30
11.45
11.57
10.35
10.38
10.55
11.10
11.30
12.10
5816

11.50
12.07 11.53
11.56
12.14 12.10
12.22 12.25G
12.30 12.50
12.53
Tåg
5858

13.35 13.32
13.35

12.05
13.51
12.15
13.53 14.00
12.20
14.05
12.23
13.57 14.06
12.25
14.10
12.35
14.20
12.40
14.07 14.25
12.43
14.28
13.15 14.10 14.14 14.50
13.30G 14.30G 14.22
14.00
14.30
14.50
14.53
5820 5822 Tåg 5824

måndag - fredag
Tåg
Tåg Direkt Tåg
Direkt
Tåg
Direkt
Hållplatser
Anm
C
U
V
BORLÄNGE resecentrum 14.00 14.25 14.30 14.55 15.20A
15.35 15.35 16.10 16.28 16.35 17.05 17.35 17.30 18.35 18.35
15.38 16.13 16.33
17.08
17.33
18.38
Borlänge centrum
14.03 14.28 14.33 14.58 15.23A
Amsberg,korsn.RV70
14.40E
15.50E
16.45E
17.45E
Djurmo, RV70
14.15 14.45 14.45 15.15 15.35A
15.55 16.30 16.50
17.25
17.50
18.55
DJURÅS jvstn
14.25 14.55 14.55 15.25 15.45A
15.53 16.10 16.38 17.00 16.53 17.30 17.53 18.00 18.52 19.00
Gagnef, ICA
15.00 15.00 15.30 15.50A
16.15 16.43 17.05
17.35
Gagnef jvstn
15.01
15.57 16.16
16.57
17.57
18.57
Gagnefs kyrkby
14.30 15.05
16.20
18.08
19.05
Insjön, Statoil
14.37 15.15 15.05 15.40 15.55A
16.30 16.50 17.12
17.40
18.20
19.15
Insjön, Mårtas
15.20
15.55 16.07 16.35
17.15 17.04
18.07 18.25 19.07 19.20
Västannor
14.40 15.23
15.43
15.58
16.38 16.53 17.20
18.28
19.23
LEKSAND torget
14.55 15.45 15.25 15.55 16.10A 16.10 16.14 16.55 17.15 17.40 17.11 17.55 18.14 18.40 19.14 19.35
Tällberg,kiosken
16.00G
16.30 16.22
17.30G
17.19
18.22
19.22 19.50
RÄTTVIK resecentrum 15.15 16.30
16.30
16.50 16.30 17.25 18.05
17.30 18.15 18.30
19.30 20.10
li 70/270,Tåg ank Mora 17.00 17.15
17.15
18.10 16.53 18.10 19.00
17.54 19.00 18.54
19.54
Turnr
5856 5828 25803 5818 25805 5860 Tåg 5830 5832 5834 Tåg 25809 Tåg 5836 Tåg 5838
A=går endast skoldagar,se sid 1.
U=dubbleringsbuss utgår från entrén västra porten SSAB kl 16.10
B=inskränkningar; se tågtabell sid 117.
G=via Östanhol.
V=går via Västra Porten 16.30.
C=linje 57 Borlänge-Djurås.
K=går till Kullsbjörken
Direkt =Direktbuss linje 258. Stannar endast i hållplatser
E=anslutning med linje 59 från Falun.
L=fortsätter till gymnasiet.
som finns angivna i linje 258:s tidtabell.

Tåg

Tåg

Tåg

19.25B 19.25B 20.35

19.43B 20.53
19.48B 20.58

19.55B 21.07
19.56B
20.07B
20.15B
20.42B
Tåg

20.02B
20.10B
20.18B
20.42B
Tåg

21.14
21.22
21.30
21.54
Tåg

=markerad tur körs med
lågentrébuss.

58,258,Tåg

Borlänge - Djurås - Leksand - Rättvik
lördag

69

Hållplatser
Anm
BORLÄNGE resecentrum
Borlänge centrum
Amsberg,korsn.RV70
Djurmo, RV70
DJURÅS jvstn
Gagnef, ICA
Gagnef jvstn
Gagnefs kyrkby
Insjön, Statoil
Insjön, Mårtas
Västannor
LEKSAND torget
Tällberg,kiosken
RÄTTVIK resecentrum
li 70/270,Tåg ank Mora
Turnr

Tåg

Tåg

Tåg

sön- och helgdag
Tåg

Tåg

Tåg

Tåg

Tåg

Tåg

Tåg

Tåg

07.35B 09.35 10.50 11.35 14.30 15.35 16.20 17.35 20.35D 10.15 11.35 14.30 15.35 17.35G 19.25 20.35 21.21G
10.53
14.33
16.23
10.18
14.33
19.28
11.05
14.50
07.53B 09.53 11.15 11.53 14.55 15.53
11.20
07.57B 09.57
11.57
15.57
15.00
11.30
15.10
08.07B 10.07
12.07 15.15 16.07
11.33
15.18
08.14B 10.14 11.45 12.14 15.30 16.14
08.21B 10.22 12.00 12.22 15.45 16.22
08.30B 10.30 12.20 12.30 16.05 16.30
08.55B 10.54 13.05 12.54 17.05 16.54
Tåg
Tåg
Tåg
5840 Tåg 5844

16.35
10.30
16.45 17.53 20.53D 10.40 11.53
10.45
17.57 20.58D
11.57
16.55
17.01
10.55
17.05 18.07 21.07D
12.07
17.08
10.58
17.25 18.14 21.14D 11.10 12.14
17.40 18.22 21.22D 11.25 12.22
18.05 18.30 21.30D 11.45 12.30
19.00 18.54 21.54D 13.05 12.54
Tåg
Tåg
5846
5848 Tåg

14.50
19.45
14.55 15.53 17.53G 20.15 20.53
20.20
15.57 17.57G
20.58
15.00
15.10
20.30
15.15 16.07 18.07G
21.07
15.18
20.33
15.30 16.14 18.14G 20.45 21.14
15.45 16.22 18.22G 21.00 21.22
16.05 16.30 18.30G 21.20 21.30
17.05 16.54 18.54G 22.00K 21.54
Tåg
5850 Tåg
5852 Tåg

21.37G
21.41G

21.47G
21.52G
21.59G
22.07G
22.36G
Tåg

Tåg =Tåg i Bergslagen, SJ-tåg.

B=tåget går inte 19/4.
D=tåget går inte 24/12 och 31/12 2002.
G=tåget går inte 2/11, 25/12, 2002, 5/1, 18/4, 20/4, och 8/6 2003.
K=går inte 27/10, 2/11, 22/12 2002–6/1, 23/2, 18–21/4, 1/5, 29/5 och 8/6 2003.

=markerad tur körs med
lågentrébuss.
Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenörer: Dalabuss: 023–220 00

RING OSS!

Hos Dalatrafiks kundservice får du svar på alla
funderingar du har om vår trafik.
Tillsammans försöker vi att hitta din buss eller
ditt tåg och vi tipsar dig om den mest förmånliga
biljetten för just ditt resebehov.
Telefonnumret är 020-23 24 25. Ring oss du
också. Vi vill hjälpa dig att lägga dina pengar på något
roligare än bensin!

59

Falun - Amsberg
måndag - fredag

Hållplatser
FALU jvstn
Falun,centrum
Korsgården vsk
Smedsbo
Vallbro
AMSBERG, korsn RV70
linje 57 ank.Vansbro
linje 58 ank .Borlänge
linje 58 ank .Leksand
Turnr

71

59

Zon

07.45
07.50
07.57
08.00
08.10

09.20
09.23
09.28
09.35
09.38
09.50

14.10
14.13
14.18
14.25
14.28
14.40

5901

10.10
10.45
5903

15.05
15.45
5907

14
14
14
14
13
13

15.20
15.23
15.28
15.35
15.38
15.50
17.30
16.55
5909

16.05
16.07
16.13
16.20
16.23
16.40
18.15
17.10
17.40
5905

17.15
17.18
17.22
17.30
17.33
17.45
18.10
18.40
5911

Amsberg - Falun
måndag - fredag

Hållplatser
linje 58 från Borlänge
linje 58 från Leksand
linje 57 från Vansbro
AMSBERG korsn RV 70
Vallbro
Smedsbo
Korsgården vsk
Ö. Hamngatan
FALU jvstn
Turnr

06.20
05.30
07.08
07.13
07.16
07.20
07.33B
5902

07.25
06.30
08.10
08.15
08.18
08.22
08.35B
08.45
5904

09.35
09.00
08.35
10.00
10.05
10.08
10.12
10.20B
10.33
5906

14.25
13.50

16.28
15.45

14.45
14.49
14.51
14.58
15.02
15.15
5908

16.45
16.49
16.51
16.55
17.02
17.15
5912

B=går via huvudentrén Falu lasarett om resande finns dit.
Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenör: Dalabuss: 023–220 00

17.30
17.00
16.15
17.55
18.00
18.03
18.07
18.15
18.25
5910

60/70 Sågmyra - Bjursås - Falun
Hållplatser

Anm

C
W
C
SÅGMYRA
05.30
05.50
Bjursås, Kvarntäkt
05.45
06.05
BJURSÅS, KORSVÄGEN 05.50 06.15D 06.10
Grycksbo, Liss Radio
06.18 06.13
Grycksbo, Drottningplan
06.00
Stennäset
06.07
06.20
06.45
Kristine k:a
06.25G
FALU jvstn
06.50 06.50
Turnr

72

Hållplatser

6001 7001

Anm

SÅGMYRA
Bjursås, Kvarntäkt
BJURSÅS,KORSVÄGEN
Grycksbo, Liss Radio
Grycksbo, Drottningplan
Stennäset
Kristine k:a
FALU jvstn
Turnr

Direkt

Direkt

06.25
06.25
06.35 06.35
06.38
06.45
06.52
07.00 07.10
07.05 07.15

måndag - fredag
B
W
06.40 07.00
06.55
07.00 07.10 07.15
07.18
07.10 07.25
07.17 07.32
07.30 07.50 07.45
07.35 08.00 07.50

W

Direkt

W

07.30
07.20
07.40
07.25 07.45 07.50 07.50
07.28 07.48 07.53
08.00
08.07
07.55 08.19 08.20 08.20
08.00 08.25 08.25 08.25

W
08.30
08.45
08.40 08.50 09.15
08.43
09.18
09.00
09.07
09.05 09.20 09.40
09.10 09.25 09.45

6073 26003 6005 6003 6007 7003 26005 7009 26007 6009 7011

W

10.15
09.40 10.30
09.45 10.35 11.50
09.48
11.53
10.45
10.52
10.10 11.05 12.20
10.15 11.10 12.25

måndag - fredag
W
12.05 13.00
12.20 13.15
12.25 13.20 14.10
14.13
12.33 13.30
12.40 13.37
12.55 13.50 14.45
13.00 13.55 14.50

26011 6015 7015 6017 6019 7019

B=går från Korsvägen via Svedjelund, Mårtsbo.
C=går Lugnetleden i Falun
D=Mårtsbo passeras ca 5 min före angiven tid från Korsvägen.
Direkt =direktbuss linje 260, går Lugnetleden - Svärdsjögatan i Falun

=markerad tur körs med lågentrébuss.

Direkt

Direkt

14.00 14.30
15.10
14.15 14.45 15.03
14.20 14.50 15.10 15.25
15.13
14.30 15.00
15.35
14.37 15.07
15.42
14.50 15.20 15.40 16.00
14.55 15.25 15.45 16.05

Direkt

H

15.50
15.35 16.05
15.40 16.10
15.43
16.25
16.20 16.38
16.27 16.45
16.05 16.40 16.55
16.10 16.45 17.00

6011

W

7013

Direkt

09.25
09.35
09.45
09.52
10.10
10.15
6013

Direkt

W

17.35
17.00 17.20
17.50
16.30 17.05 17.25 17.40 17.55
16.33 17.08 17.28 17.43
18.05
17.00 17.35 17.50 18.10 18.25
17.05 17.40 17.55 18.15 18.30

6021 6071 26013 6023 26015 6025 6027 7021 26017 26019 7023 6029
G=fortsätter mot Ingarvet som linje 706.
H=angör pappersbruket.
W= linje 70 Korsvägen - Falun, går Lugnetleden – Svärdsjögatan i Falun.

Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenör: Dalabuss: 023–220 00

60/70 Sågmyra - Bjursås - Falun
Hållplatser

Anm

SÅGMYRA
Bjursås, Kvarntäkt
BJURSÅS, KORSVÄGEN
Grycksbo, Liss Radio
Grycksbo, Drottningplan
Stennäset
Kristine k:a
FALU jvstn
Turnr

måndag-fredag
W
E
18.10 18.30 19.15
18.25
K 19.45
18.30 18.40 19.30 19.50
18.33 18.43 19.33
20.00
18.40
20.07
18.55 19.05 19.50 20.25
19.00 19.10 19.55 20.30
6031 6047

6033/
7025

lördag
Hållplatser

Anm

73

SÅGMYRA
Bjursås, Kvarntäkt
BJURSÅS, KORSVÄGEN
Grycksbo, Liss Radio
Grycksbo, Drottningplan
Stennäset
Kristine k:a
FALU jvstn
Turnr

W

18.20
18.23

18.50
18.55

21.20
21.27
21.30
21.35

lördag
B
W
09.00 10.00
09.15
08.50 09.20 10.10 10.25
08.53
10.13 10.28
09.30
09.37
09.15 09.50 10.35 10.50
09.20 09.55 10.40 10.55
W

08.00
08.15
08.20
08.30
08.37
08.50
08.55

6035 6037 6039 6041 6043 7027 6045

6077 7029

W

D
12.25
15.35
16.20
12.40 13.10
16.40
12.45 13.15 15.45 16.25 16.45
16.28
12.55 13.25
16.55
13.02 13.32
17.02
13.15 13.45
16.50 17.15
13.20 13.50
16.55 17.20
6051 6053 6075 7031

sön- och helgdag

N
19.40 01.00
19.55
20.00 01.10
01.13
20.10
20.17
20.25 01.30
20.30

7033 6059

21.05
21.10

fredag
N
E
01.00 05.50
06.05
01.10 06.10
01.13
06.20
06.27
01.30 06.40
06.45

6061

J
W
10.00
10.15
10.20 10.25
10.28
10.30
10.37
10.50 10.50
10.55 10.55

W
12.00 15.15
12.15 15.30
12.20 15.35 16.25
16.28
12.30 15.45
12.37 15.52
12.50 16.05 16.50
12.55 16.10 16.55

W
17.00
17.15
17.20 18.20
18.23
17.30
17.37
17.40 18.50
17.50 18.55

6063 7037 6065 6067 7039 6069

J,W

20.35
20.38
20.43
21.05
21.10

7043 7041

B=går från Kvarntäkt via Mårtsbo, Svedjelund till Korsvägen.
D=går via "Bjursbacken" kl 16.35 perioden 14/12 2002 - 19/4 2003.
E=går Lugnetleden – Svärdsjögatan i Falun.
J=går inte juldagen.
K=resande Kvarntäkt–Falun medföljer tur 6090, avg Kvarntäkt kl 19.15. Bussbyte till linje 70 i Korsvägen.
N=Nattaxa gäller på turerna. OBS! Se trafikdygnsinformation, sid 1. Går även 2/11, 31/12 2002 och 18/4 2003.
W= linje 70 Korsvägen - Falun, går Lugnetleden – Svärdsjögatan i Falun.
Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenör: Dalabuss: 023–220 00

=markerad tur körs med lågentrébuss.

6057

60/70 Falun - Bjursås - Sågmyra
Hållplatser

Anm

W

FALU jvstn
Ö Hamngatan
Stennäset
Grycksbo Drottningp.
Grycksbo Liss Radio
BJURSÅS,KORSV.
Bjursås,Kvarntäkt
SÅGMYRA

Direkt

05.55 05.55 06.20
05.57 05.57 06.22
06.30
06.40
06.10 06.13
06.15 06.18
06.25
07.00

Turnr

7002

Direkt

06.40 06.50
06.42 06.52
06.50
07.00H
07.10
07.10 07.15
07.20
07.25

W

Direkt

måndag - fredag
W

07.00 07.10 07.20 07.25 08.35
07.02 07.12 07.22 07.27 08.37
07.35 08.45
07.17
07.40 07.40 08.55
07.28
07.30 07.35 08.03 07.55 09.10
07.40
08.25
09.20

Direkt

W

W

09.10 09.15 09.30
09.12 09.17 09.32
09.40
09.45
09.25 09.35
09.35 09.40 09.55
09.40
10.10

10.00 10.15 11.10
10.02 10.17 11.12
10.25 11.20
10.30 11.30
10.20
10.25G10.40 11.38
10.30G
11.43
10.55 12.00

W

W

11.20 12.00
11.22 12.02
12.10
12.20
11.40
11.45 12.28
12.33
12.53

13.05
13.07

13.25
13.30

26002 6004 6006 26004 7004 26016 6008 7042 6010 26006 7006 6012 7050 6014 6016 7008 6018 7010

74

måndag - fredag
Hållplatser

Anm

FALU jvstn
Ö Hamngatan
Stennäset
Grycksbo Drottningp.
Grycksbo Liss Radio
BJURSÅS,KORSV.
Bjursås,Kvarntäkt
SÅGMYRA
Turnr

W

Direkt Direkt

13.10
13.12
13.20
13.30

14.00 14.30 15.00 14.55
14.02 14.32 15.02 14.57
14.10
15.05
14.20
15.20
14.50
15.17
13.38 14.30 14.55 15.30 15.30
13.43 14.35 15.03 15.35
14.10 15.00
15.45

Direkt

W

15.15 16.00 16.10 16.10 16.25
15.17 16.02 16.12 16.12 16.27
16.08 16.20
16.27
15.35 16.25 16.30
16.45
15.40
16.42B16.42 16.50
17.00
17.00

fredag
N

W

Direkt

16.50 17.10 17.30 18.15
16.52 17.12 17.32 18.17
17.00 17.20 17.40 18.25
17.25 17.50 18.30
17.10
17.15 17.45G17.58 18.45
17.20 17.50G18.03 18.50
18.05 18.25 19.05

18.25 18.45 19.20 20.35
18.27 18.47 19.22 20.37
18.55 19.30 20.45
19.00 19.35 20.50
18.45
18.50 19.10 19.40E 21.00
19.15 19.45 21.05
19.40 20.00E

21.50
21.52
21.58
22.05

00.10
00.12
00.20
00.30

22.15
22.20
22.35

00.40
00.45
01.00

6020 6022 26008 26010 6024 7012 6026 26012 6028 7016 26014 6030 6002 6032 7020 6090 6034 6036 6038

B=går från Korsvägen via Svedjelund, Mårtsbo till Kvarntäkt.
E=bussbyte vid Bjursås korsvägen för resande mot Sågmyra.
G=bussbyte i korsvägen för resande mot Kvarntäkt.

6040

W=linje 70, utgår fr hpl C vid Falu jvstn, går Svärdsjögatan - Lugnetleden.

=markerad tur körs med lågentrébuss.

Direkt =direktbuss linje 260, går Svärdsjögatan - Lugnetleden.
N=Nattaxa gäller på turerna. OBS! Se trafikdygnsinformation, sid 1. Går även 2/11, 31/12 2002 och 18/4 2003.

Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenör: Dalabuss: 023–220 00

60/70 Falun - Bjursås - Sågmyra
Hållplatser

Zon

FALU jvstn
Ö Hamngatan
Stennäset
Grycksbo, Drottningplan
Grycksbo, Liss Radio
BJURSÅS, KORSVÄGEN
Bjursås, Kvarntäkt
SÅGMYRA
Turnr

14
14
14
15
15
15
15
15

B

W

07.05 07.30
07.32
07.17
07.25
07.45
07.35 07.50
07.40
07.55

D
08.00
08.02
08.10
08.20

09.00
09.02
09.10
09.20

08.30 09.30
08.35 09.35
08.55 10.00

6042 7022 6044 6046

lördag
W
11.25 11.20 12.35 13.25 14.15
11.27 11.22 12.37 13.27 14.17
11.35 11.30 12.45 13.35 14.25
11.45
12.55 13.45 14.35
11.40
11.55 11.45 13.05 13.55 14.45
12.00
13.10 14.00 14.50
12.20
14.15 15.10

W

Anm

FALU jvstn
Ö Hamngatan
Stennäset
Grycksbo, Drottningplan
Grycksbo, Liss Radio
BJURSÅS, KORSVÄGEN
Bjursås, Kvarntäkt
SÅGMYRA
Turnr

J
W
11.00 11.20 13.10
11.02 11.22 13.12
11.10
13.20
11.15
13.25
11.40
11.25 11.45 13.35
11.30
13.40
11.50
13.55

17.15 18.40 00.10
17.17 18.42 00.12
18.50 00.20
19.00 00.30
15.40
17.35
15.45 15.50 17.40 19.10 00.40
15.55
19.15 00.45
16.10
19.30 01.00

6050 7024 6052 6054 6056 7026 6058 7040 6060 6062

sön- och helgdag
W
W
J, W
15.20 16.15 17.15 18.15 21.30
15.22 16.17 17.17 18.17 21.32
16.25 17.25 18.25 21.40
18.30
15.40 16.35 17.35
21.50
15.45 16.40 17.40 18.40 21.55
16.45
18.45
17.00
19.00

6064 7028 6066 7030 6068 7034 6070 7036

B=går via huvudentrén lasarettet 07.10, angör Kristine k:a ca 07.12. Angör ej hpl Östra Hamngatan.
D=går via "Bjursbacken" perioden 14/12 2002 - 19/4 2003.
J=går inte juldagen.
N=Nattaxa gäller på turerna. OBS! Se trafikdygnsinformation, sid 1. Går även 2/11, 31/12 2002 och 18/4 2003.
W=linje 70, utgår fr hpl C vid Falu jvstn, går Svärdsjögatan - Lugnetleden.
Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenör: Dalabuss: 023–220 00

=markerad tur körs med lågentrébuss.

N

15.20
15.22

75

Hållplatser

W

61 Falun - Svärdsjö -Enviken - Falun
Hållplatser
FALU jvstn
Ö.Hamngatan
Danholn
Blixbo
Karlsbyheden
Kårtäkt
Bengtsheden
SVÄRDSJÖ
Östansjö,Ågsv.
Böle
Dala -Hus
Linghed,affären
ENVIKEN
Toftbyn
Österå
Kristine k:a
FALU jvstn
Turnr

05.38
05.40
05.50
05.58
06.10
06.25
06.30
6101

05.40 06.15
05.42 06.17
05.50 06.25

07.10D
07.12
07.25

09.15
09.17
09.25

05.55 06.30
06.00 06.35

07.30
07.35

09.30
09.35

06.15 06.50

07.50

09.55

06.20 06.55
06.23 06.58
06.25 07.00
06.40 07.15
06.48 07.23
07.00
07.25E 07.50
07.55
6103 6105

07.55
08.03
08.10
08.25
08.33
08.45
08.55
09.00
6107

07.35
07.43
07.55
08.10
08.15
6135

08.58
09.00
09.15
09.23
09.35
09.45
09.50
6109

10.00
10.03
10.05
10.15

6111

måndag - fredag
11.00 12.20G
11.02 12.22
11.15 12.45
11.17
11.20 12.50
11.25 12.55
11.30
11.40 13.15
13.20
11.45 13.25
11.48 13.30
11.50
11.00H 12.05
11.08H 12.13
12.25
11.30H 12.35
11.35H 12.40
3902 6113 6115

13.20G
13.22
13.45
13.47A
13.50
13.55
14.10
14.15
14.18
14.20
14.30
14.38
14.50
15.00
15.05
6117

14.15 14.50 15.05
14.17 14.52 15.07
14.30 15.05 15.20
15.07
14.35 15.10 15.25
14.40 15.20 15.30
15.25
14.55 15.45 15.45
15.00C
15.50
15.58
16.00
16.15
16.23
16.35
16.45
16.50
6141 6119 6121

16.45
16.53
17.05
17.15
17.20
6175

16.05 16.15 16.30 16.43 17.15
16.07 16.17 16.32 16.45 17.17
16.20 16.30 16.45 16.58 17.30

18.20
18.22
18.30

16.25
16.30

18.35
18.40

16.50 17.05 17.35
16.55 17.10 17.40
17.00A
16.45 16.45 17.15 17.20 17.55
16.50
17.20C
18.00
16.55
17.25 18.05
17.00
17.28 18.10
17.30
17.40
17.48
18.00
18.10
18.15
6173 6123 6171 6125 6127

76

Hållplatser
FALU jvstn
Danholn
Karlsbyheden
Kårtäkt
SVÄRDSJÖ
Östansjö, Ågsv.
Böle
Dala -Hus
Linghed,affären
ENVIKEN
Toftbyn
Österå
Kristine k:a
FALU jvstn
Turnr

Zon
14
61
61
61
16

måndag-fredag

16
16
16

lördag

19.20
19.30
19.35
19.40
20.00

02.05G,N

07.10D

13.15G

22.05
22.10
22.15
22.30

07.20
07.25
07.35
07.50

13.45
13.50
13.55
14.10

20.05
20.08
20.10
20.25

22.35
22.38
22.40
22.50

02.35N
02.40N
02.45N
03.00N
03.05N
03.10N
03.13N
03.15N
03.25N

07.55
07.58
08.00
08.10

14.15
14.18
14.20
14.30
14.38
14.50
15.00
15.05
6147

16
16

fredag

21.40D,G

60
14
14
14

6131

6133

6137

A=går endast skoldagar, se sid 1.
C=fortsätter till Svärdsjö.
D=via lasarettet, angör ej hpl Vasagatan och Kullen.
E=fortsätter till Ingarvet som linje 706.

6139

söndag och helgdag

15.15
15.25
15.30
15.35
15.55

21.40D

02.05G,N

07.10D,J13.15G15.15

21.50
21.55
22.00
22.15

07.20J
07.25J
07.35J
07.50J

13.45
13.50
13.55
14.10

15.25
15.30
15.35
15.55

16.00
16.03
16.05
16.15

22.20
22.23
22.25
22.35

02.35N
02.40N
02.45N
03.00N
03.00N
03.05N
03.12N
03.15N
03.25N

07.55J
07.58J
08.00J
08.10J

14.15
14.18
14.20
14.30
14.38
14.50
15.00
15.05
6159

16.00
16.03
16.05
16.15 18.00H
18.08H

6149

6153

6155

6157

6161

G=går Östborn– Sundborn–Östborn
H=linje 39. Går inte 2/11, 25/12 2002, 5/1, 18/4, 20/4, 8/6 2003.
J=går inte juldagen.
N=Nattaxa gäller på turerna.Går även 2/11, 31/12 2002, och 18/4 2003.

21.40D
21.50
21.55
22.00
22.15
22.20
22.23
22.25
22.35

18.30H
18.35H
3910 6165

19.00
19.05
19.08
19.10
19.25

6129

63 Falun - Enviken - Svärdsjö - Falun
Hållplatser
FALU jvstn
Ö.Hamngatan
Österå
Toftbyn
ENVIKEN
Linghed,affären
Dala-Hus
Böle
Östansjö, Ågsv.
SVÄRDSJÖ
Bengtsheden
Kårtäkt
Karlsbyheden
Blixbo
Danholn
Kristine k:a
FALU jvstn
Turnr

måndag - fredag

Zon
14
14
14
60
16
16
16
16
16
16
16
61
61
61
61
14
14

06.25
06.35
05.35 05.55 06.17 06.37
05.40 06.00 06.20 06.40
06.47
05.50 06.10 06.30 07.00 07.00
07.05
06.00 06.20 06.40
07.10
06.03 06.23 06.43
07.13
06.10
06.25
06.30
6302

06.30
06.45
06.50
6316

06.50
07.20
07.05 07.30F 07.35
07.10
07.40
6304 6306 6348

07.10K
07.12
07.20
07.30
07.50
08.00
07.15 08.02
07.18 08.05
07.25
07.35 08.15
07.40A
07.45 08.25
07.48 08.28
07.51A
07.55C 08.35
08.20 08.50
08.25 08.55
6308 6310

09.10
09.12
09.20
09.30
09.50

6366

10.20
10.30
08.55 10.32
08.58 10.35
09.05
09.15 10.45
10.50
09.25 11.00
09.28 11.03
11.06
09.35 11.10
09.50 11.25
09.55 11.30
6312 6314

10.50
10.52
11.05
11.15
11.25
11.35
11.37
11.40

12.30
12.32
12.40
12.50
13.05
13.15
13.17
13.25

13.35
13.37
13.45
13.55
14.20
14.30
14.32
14.35

11.50 13.35 14.45
14.50
12.00 13.45 14.55
12.03 13.48 14.58
15.01
12.10G 13.55 15.05
12.45 14.10 15.20
12.50 14.15 15.25
6318 6320 6322

15.20
15.22
15.32
15.41
15.55
16.05
16.07

16.10 16.20
16.12 16.22
16.35
16.45
16.40 16.55
17.05
17.07
17.10

17.10
17.12
17.25
17.35
17.50
17.58
18.00

15.10
15.15
15.20
15.28

15.50

17.20 17.35

15.55
15.58

17.30 17.45
17.33 17.48

15.35
15.45
15.50
6346 6326

16.05
16.30
16.35
6328 6370

17.40
17.55
18.00
6330

17.55
18.10
18.15
6324 6332

77

Hållplatser
FALU jvstn
Ö.Hamngatan
Österå
Toftbyn
ENVIKEN
Linghed,affären
Dala-Hus
Böle
Östansjö,Ågsv.
SVÄRDSJÖ
Bengtsheden
Kårtäkt
Karlsbyheden
Blixbo
Danholn
Kristine k:a
FALU jvstn
Turnr

månd - fred

fredag

lördag

18.20
18.22
18.30
18.40
18.55 19.40 22.50N 05.30
19.03 19.48 22.55N 05.40
19.05 19.50 22.57N 05.42
19.53 23.00N 05.45
23.05N
20.00 23.10N 05.55

6334

10.10
10.12
10.20
10.30
10.45
10.55
10.57
11.00

söndag och helgdag
10.10J

19.05
19.07
19.15
19.25
19.40
19.48
19.50
19.53

22.50N
22.55N
22.57N
23.00N
23.05N
08.35 11.10 17.20 20.00 23.10N
08.10
08.20
08.22
08.25

16.55
17.05
17.07
17.10

05.30J
05.40J
05.42J
05.45J

10.12J
10.20J
10.30J
08.10J 10.45
08.20J 10.55
08.22J 10.57
08.25J 11.00

19.00B

18.05
18.07 19.02B
18.15
18.25 19.15B
16.55 18.40 19.40
17.05
19.48
17.07
19.50
17.10
19.53

05.55J 08.35J 11.10 17.20

20.00

20.10 23.20N 06.05 08.45 11.20 17.30 20.10 23.20N 06.05J 08.45J 11.20 17.30
20.13 23.23N 06.08 08.48 11.23 17.33 20.13 23.23N 06.08J 08.48J 11.23 17.33

20.10
20.13

20.20D
20.45D
20.50
6336

23.30N
23.45N
23.50N
6338

06.15D
06.40D
06.45
6340

08.55
09.10
09.15
6342

11.30G
11.55
12.00
6344

17.40
17.55
18.00
6350

20.20D
20.45D
20.50
6352

23.30N
23.45N
23.50N
6354

06.15D,J 08.55J11.30G
06.40D,J 09.10J11.55
06.45J 09.15J 12.00
6356 6358 6360

17.40
17.55
18.00
6362

20.20D
20.45D
20.50
6368 6364

A=endast skoldagar, se sid 1.
B=linje 39. Går inte 2/11, 25/12, 2002,
5/1, 18/4, 20/4, 8/6 2003.
C=anslutning till Lugnet och Haraldsboskolan i Östborn skoldagar.
F=fortsätter till Ingarvet som linje 706.
K=via Lasarettet, angör inte hpl
Lasarettet/Svärdsjögatan och
Manhemsvägen
G=går Östborn-Sundborn-Östborn.
D=via lasarettsentrén, angör inte hpl
Kullen och Vasagatan.
J=går inte juldagen.
N=Går även 2/11, 31/12 2002
och 18/4 2003. Nattaxa gäller på
turerna.
Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenör:Dalabuss: 023–220 00

64 Falun - Sundborn
måndag - fredag
Hållplatser

B

B

fredag

lördag

sön- o
helgd

B,D

B,N

B

B,N

B

FALU jvstn
Ö.Hamngatan
Östborn
SUNDBORN

06.05
06.07
06.12
06.25

06.50
06.52
06.57
07.10

07.35
07.37
07.42
07.55

10.00
10.02
10.07
10.20

12.20
12.22
12.30
12.35

13.20
13.22
13.30
13.40

14.10
14.12
14.17
14.30

15.15
15.17
15.22
15.40

16.20
16.22
16.27
16.45

17.15
17.17
17.22
17.40

18.20
18.22
18.27
18.40

21.40
21.42
21.47
21.55

02.05
02.07
02.12
02.20

13.15
13.17
13.22
13.35

02.05
02.07
02.12
02.20

13.15
13.17
13.22
13.35

Turnr

6401

6403

6405

6407

6115

6117

6413

6415

6417

6419

6421

6133

6137

6147 6155

6159

64 Sundborn - Falun
måndag - fredag
78

Hållplatser

Zon

SUNDBORN
Östborn
Kristine k:a
FALU jvstn

61
61
14
14

Turnr

F

C

lördag

sön- o
helgd

C

C

06.10
06.15
06.25
06.30

06.25
06.30
06.45
06.50

07.10
07.15
07.25
07.30

07.55
08.00
08.15
08.20

10.20
10.25
10.40
10.45

12.20
12.25
12.45
12.50

14.35
14.40
14.50
14.55

15.40
15.45
16.00
16.05

16.45
16.50
17.05
17.10

17.40
17.45
18.00
18.05

18.45
18.50
19.00
19.05

11.40
11.45
11.55
12.00

11.40
11.45
11.55
12.00

6402

6404

6406

6408

6410

6318

6414

6416

6418

6420

6422

6344

6360

B=linje 61.
C=linje 63.
D=går via Falu lasarett. Angör inte hpl Kullen och Vasagatan.
F=anslutning till Haraldsboskolan och Lugnetskolan skoldagar.
N=Nattaxa gäller på turerna. OBS! Se trafikdygnsinformation, sid 1. Går även 2/11, 31/12 2002 och 18/4 2003.
Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenör: Dalabuss: 023–220 00

65

Falun-AspebodaFalun
måndag - fredag

79

Hållplatser
FALU jvstn
Falugatan
Korsgården vägskälet
Aspeboda k:a
Slaggen
Vassbo
Olsbacka
Vassbo
Slaggen
Aspeboda k:a
Korsgården vägskälet
Falugatan
FALU jvstn
Turnr

Zon
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

06.45
09.45 13.15
06.47 08.07 09.47 13.17
09.50 13.20
B
B 10.00 13.35
13.38
10.05 13.42
07.15 08.20 10.10 13.47
07.20 08.25
07.25 08.30 10.15
07.30 08.35 10.20
B
07.35 08.40 10.25
07.55C 08.55 10.35 14.15
09.00 10.40 14.20

16.10
16.12
16.18
16.30
16.33
16.40
16.45

17.25
17.27
17.30
17.40
17.43
17.50
17.55

B

B

6501

6509

6503

6505

6507

17.00 18.05
17.05 18.10
6511

B=går RV 50.
C=går till Lugnetskolan skoldagar.
Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenör: Dalabuss: 023–220 00

70/270 Mora - Rättvik - Falun
måndag-fredag

80

Hållplatser
Anm
Li 170 från Älvdalen
MORA busstn
MORA jvstn
Noret,Hemköp
Färnäs
Garsås
Vikarbyn, affären
Sjurberg, majstången
RÄTTVIK resecentrum
Linje 58 ank Borlänge
Mårtanberg/RV 80
Bjursås,korsv.
Grycksbo,Liss Radio
Kristine k:a
FALU jvstn
Turnr

N

Direkt

05.00 05.55
05.03 05.58
05.05 06.00
05.09
05.20
05.30
05.33
05.45 06.30
06.45 08.30
05.55C
06.15C
06.18
R
07.16
06.50 07.20
7001 27001

E,N

06.05
06.08
06.10
06.14
06.25
06.20 06.35
06.23 06.38
06.35 06.50
08.30 08.30
07.00
07.15
07.18
07.25E 07.45
07.50
7007 7003

D

06.20
06.23
06.25

07.00
07.10
07.25
07.28
07.55
27013
/7005

måndag-fredag
Hållplatser
Li 170 från Älvdalen
MORA busstn
MORA jvstn
Noret,Hemköp
Färnäs
Garsås
Vikarbyn, affären
Sjurberg, majstången
RÄTTVIK resecentrum
Linje 58 ank Borlänge
Mårtanberg/RV 80
Bjursås,korsv.
Grycksbo,Liss Radio
Kristine k:a
FALU jvstn
Turnr

fredag månd-fredag
Direkt

05.50
06.35
06.38
06.40
06.43
06.55
07.05
07.08
07.20
07.30
07.45
07.48
08.19
08.25
7009

06.50
07.25
07.28
07.30
07.33
07.45
07.55
07.58
08.15
10.10
08.25
08.40
08.43
09.05
09.10
7011

06.50
08.05
08.08
08.10
08.13
08.25
08.35
08.38
08.50
10.40
M
09.15
09.18
09.40
09.45
7013

F

08.00
08.50
08.53
08.55

09.30
11.20

10.15
10.20
27003

09.50
10.35
10.38
10.43
10.46
11.00
11.10
11.13
11.25
13.20
11.35
11.50
11.53
12.20
12.25
7015

lördag

Direkt

11.55 13.00 13.40
11.58 13.03 13.43
12.00 13.05 13.48
13.08 13.53
13.20 14.07
13.30 14.17
13.33 14.20
12.35 13.45 14.33
13.40
17.10
13.55
14.10
14.13
13.20 14.45
13.25 14.50
27005 7019 7045
sön- o helgdag
J

Direkt

16.20
17.45 18.20
17.48 18.23
17.50 18.25
18.29
18.40
18.50
18.53
18.25 19.05
19.25
19.15
19.30
19.33
19.10 19.50
19.15 19.55
27009 7025

F

07.40
07.43
07.45
07.49
08.00
08.10
08.13
08.25
10.00
08.35
08.50
08.53
09.15
09.20
7027

09.15
09.18
09.20
09.24
09.35
09.45
09.48
10.00
11.45
10.10
10.25
10.28
10.50
10.55
7029

13.45
15.15
15.18
15.20
15.24
15.35
15.45
15.48
16.00
16.10
16.25
16.28
16.50
16.55
7031

17.15
17.18
17.20
17.24
17.35
17.45
17.48
17.55
20.00
18.05
18.20
18.23
18.50
18.55
7033

09.15
09.18
09.20
09.23
09.35
09.45
09.48
10.00

13.45
15.20
15.23
15.25
15.28
15.40
15.50
15.53
16.00

16.30
17.15
17.18
17.20
17.24
17.35
17.45
17.48
17.55

18.40
19.30
19.33
19.35
19.39
19.50
20.00
20.03
20.10

10.10
10.25
10.28
10.50
10.55
7037

16.10
16.25
16.28
16.50
16.55
7039

18.05
18.20
18.23
18.50
18.55
7043

20.20
20.35
20.38
21.05
21.10
7041

Direkt =Direktbuss linje 270. Stannar endast i hållplatser som finns angivna i linje 270:s tidtabell.

Direkt

Direkt

13.35
14.35
14.38
14.40

14.35 15.00
15.10
15.25
15.28
15.20 15.55
15.25 16.00
27007 7047

13.35
15.15
15.18
15.20
15.24
15.35
15.45
15.48
15.10 16.05
17.25
M
16.30
16.33
15.50 17.00
15.55 17.05
27011 7021

F

15.25
16.25
16.28
16.33
16.36
16.50
17.00
17.03
17.15
17.25
17.40
17.43
18.10
18.15
7023

A=går endast skoldagar, se sid 1.
C=går via Mårtsbo.
D=går som direktbuss 270 Mora -Rättvik.
E=stannar för avstigning vid Bjursås
korsväg, fortsätter till Källviken.
F=via Mora lasarett.
G=går via Stennäset.
J=går inte juldagen.Går via Stennäset.
M=går gamla vägen genom Mårtanberg.
N=går Åsgatan i Falun.
R=går via Falu lasarett, huvudentrén.

=markerad tur körs med
lågentrébuss.
Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenör: Dalabuss : 023–220 00,
0250–283 00

70/270 Falun - Rättvik - Mora
måndag-fredag

81

Hållplatser
Anm
FALU jvstn
Ö. Hamngatan
Grycksbo,Liss Radio
Bjursås, korsv.
Mårtanberg/RV 80
Linje 58 från Borlänge
RÄTTVIK resecentrum
Sjurberg,Stiftsgården
Vikarbyn, affären
Garsås
Färnäs
Noret,Hemköp
MORA jvstn
MORA,busstn
Li 170 ank Älvdalen
Turnr

F

F

F

05.55
05.57
06.10
06.15
06.25

07.00 07.25 08.25
07.02 07.27 08.27
B
B 08.45
07.30 07.55 08.50
07.40 08.07 09.00
06.00 07.00
06.15 06.50 07.00 08.05 08.30 09.25
06.17 06.52 07.02 08.07 08.32
06.23 06.58 07.08 08.13 08.38
06.30 07.05 07.15 08.20 08.45
06.40
07.25 08.30 08.55
06.43F 07.18F
08.33F 08.58F
06.55 07.30
08.40 09.10
07.00 07.40 08.00 08.50 09.20
07.50 08.45D 08.45D 09.25 09.50
7014 7002 7046 7004 7042 7048
månd - fred

Hållplatser

Anm

FALU jvstn
Ö. Hamngatan
Grycksbo,Liss Radio
Bjursås, korsv.
Mårtanberg/RV 80
Linje 58 från Borlänge
RÄTTVIK resecentrum
Sjurberg,Stiftsgården
Vikarbyn, affären
Garsås
Färnäs
Noret,Hemköp
MORA jvstn
MORA,busstn
Li 170 ank Älvdalen
Turnr

F,G

fredag
Tåg

17.15
17.17
17.35
17.40
M
17.05
18.15
18.17
18.23
18.30
18.40
18.43
18.50
19.00

7018 7020

19.54

Tåg

18.35
20.10
20.12
20.18
20.25
20.35
20.38
20.43
20.50
21.25L
7044

Direkt

08.45 09.15 10.00
08.47 09.17 10.02
09.35 10.20
09.40 10.25
M 10.35
07.40
09.35 10.15 11.00
10.17
10.23
10.30
10.42
10.00 10.45
10.05 10.50
10.10 11.00
11.50
27004 7006 7050

10.40 11.20 12.15
10.42 11.22 12.17
11.40
11.45
11.55
10.00
11.20
11.35 12.20 13.00
12.22
12.28
12.35
12.45
11.55 12.48 13.20
12.00 12.55 13.30
12.10 13.05 13.35
14.10 15.20
27006 7008 27014

08.20
08.22
08.28
08.35
08.47
08.50
08.55
09.05
11.50
7022

11.20
11.22
11.40
11.45
11.55
10.50
12.20
12.22
12.28
12.35
12.45
12.48
12.55
13.05
14.05
7024

Direkt

13.05
13.07
13.25
13.30
13.40
11.50
14.05
14.07
14.13
14.20
14.30
14.33
14.40
14.50
16.00
7010

17.15
17.17
17.35
17.40
17.50
16.20
18.15
18.17
18.23
18.30
18.42
18.45
18.50
19.00

11.20
11.22
11.40
11.45
11.55
10.15
12.20
12.22
12.28
12.35
12.45
12.48
12.55
13.05
14.05
7040 7028

15.20
15.22
15.40
15.45
15.55
14.30
16.20
16.22
16.28
16.35
16.47
16.50
16.55
17.05

K

17.15
17.17
17.35
17.40
17.50

19.25
18.15 21.20
18.17 21.22
18.23 21.28
18.30 21.35
18.42 21.47
18.45 21.50
18.50 21.55
19.00 22.00
19.50D 22.40
7030 7034 7032

Direkt

13.40 15.15 15.50
13.42 15.17 15.52
15.35
15.40
15.50
11.50 14.00 14.55
14.30 16.15 16.40
16.17
16.23
16.32
16.42
14.50 16.45 17.05
15.00 16.50 17.10
15.05 17.00 17.15
16.00
27008 7012 27010

sön- o helgdag
G

15.20
15.22
15.40
15.45
15.55
14.30
16.20
16.22
16.28
16.35
16.47
16.50
16.55
17.05
17.55
7026

måndag-fredag

Direkt

G

07.30
07.32
07.45
07.50
08.00

19.25 19.30
19.27
19.35

Direkt

lördag

T

18.25
18.27
18.45
18.50
19.00

fredag

G,J

21.30
21.32
21.50
21.55
22.05
22.30
22.32
22.38
22.45
22.57
23.00
23.05
23.15
7036

N

Direkt

16.15 16.25 16.45
16.17 16.27 16.47
16.45
16.50
17.00
15.35 15.35
17.05 17.25 17.35
17.27
17.33
17.40
17.50
17.53 18.00
18.00 18.05
18.10 18.10
18.45D 18.45D
7038 7016 27012

A=går endast skoldagar, se sid 1.
B=angör ej Liss Radio, går via Drottningplan.
D=linje 95.
F=via Mora lasarett om resande finns dit.
G=går via Stennäset.
J=går inte juldagen.
K=går inte 27/10,2/11,22/12 2002-6/1,
23/2,18–21/4,1/5,29/5 och 8/6 2003.
L=går endast fredagar.
Direkt =Direktbuss linje 270. Stannar
endast i hållplatser som finns
angivna i linje 270:s tidtabell.
M=går gamla vägen genom Mårtanberg.
N=går Åsgatan i Falun.
T=går inte 1/11, 27/12 2002, 3/1, 28/2,
25/4, 2/5, 30/5.Går även 17/4, 28/5 2003.

=markerad tur körs med
lågentrébuss.
Tåg =Tåg i Bergslagen.

71

Sörboda - Furudal - Rättvik
måndag - fredag

Hållplatser

82

Turnr

A

Zon

17
SÖRBODA
17
Norrboda
17
Sunnanhed
17
Östanvik
FURUDAL jvstn 17
FURUDAL jvstn 17
17
Arvet
17
Dalbyn
Gulleråsen,Sanden 35
35
Kärvsåsen
35
Boda, Konsum
35
Ovanmyra
35
Solberga
19
Ingels
N Gärdsjö
19
RÄTTVIK resecentrum 19
Tåg avgår

fred.

05.35
05.37
05.40
05.45
05.50
05.55
05.57
06.00
06.05
06.06
06.20
06.26

06.25
06.27
06.30
06.35
06.40
06.45
06.47
06.50
06.55
06.56
07.15
07.23

06.50
06.51
06.53
06.55
07.10
07.10
07.12
07.15
07.23
07.28
07.35
07.37
07.40
07.45
07.46
08.05
08.33

lördag

sön- o helgdag

B

07.30
07.31
07.33
07.35
07.50

11.15
11.16
11.18
11.20
11.35
07.55
07.57
08.00
08.05
08.10
08.15
08.17
08.20
08.25
08.26
08.50
09.31

7101 7105 7103 7107 7109

12.50
12.52
12.55
13.05
13.10
13.15
13.17
13.20
13.25
13.26
13.45

14.30
14.32
14.35
14.45
14.50
14.55
14.57
15.00
15.05
15.06
15.20
15.31

15.15
15.17
15.20
15.30
15.35
15.40
15.42
15.45
15.50
15.51
16.05

16.50
16.51
16.53
16.55
17.05
17.15
17.17
17.20
17.25
17.30
17.35
17.37
17.40
17.45
17.46
18.10
18.31

17.45
17.46
17.48
17.50
18.00
18.15
18.17
18.20
18.25
18.30
18.35
18.37
18.40
18.45
18.46
19.00

J
07.15
07.16
07.18
07.20
07.35
07.35
07.37
07.40
07.45
07.50
07.55
07.57
08.00
08.05
08.06
08.20
09.31

=markerad tur körs med lågentrébuss.

Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenör: Dalabuss: 0250–283 00

7121

7123

14.20

14.20

F

F

14.45
14.50
14.55
14.57
15.00
15.05
15.06
15.20
15.31D

7104 7111 7113 7127 7115 7125 7117 7119

A=går endast skoldagar, se sid 1.
B=går inte 1/11, 27/12 2002, 3/1, 28/2, 25/4, 2/5, 30/5 2003. Går även 17/4, 30/4, 28/5 2003.
C=tåget går inte 2/11, 25/12 2002, 18/4,20/4, 1/5, 8/6 2003.
D=tåget går inte 24/12, 31/12.
F=går via Sörboda mot Rättvik.
J=går inte 25/12.

14.45
14.50
14.55
14.57
15.00
15.05
15.06
15.20
15.31

17.15
17.16
17.18
17.20
17.35
17.35
17.37
17.40
17.45
17.50
17.55
17.57
18.00
18.05
18.06
18.20
18.31C

71

Rättvik - Furudal - Sörboda
måndag - fredag

Hållplatser

83

Tåg ankommer
RÄTTVIK resecentrum
N Gärdsjö
Ingels
Solberga
Ovanmyra
Boda,Konsum
Kärvsåsen
Gulleråsen Södra
Dalbyn
Arvet
FURUDAL jvstn
FURUDAL jvstn
Östanvik
Sunnanhed
Norrboda
SÖRBODA
Turnr

må,ti,on
A

10.29
05.45 06.50 10.35
10.40
10.45
05.53 06.58 10.47
07.05 10.50
06.00 07.10 10.55
06.03 07.15 11.00
06.07 07.19 11.04
06.10 07.25
F
06.12 07.30
F
06.20 07.50 11.35

måndag - fredag
14.29
14.35
14.40
14.50
14.52
14.55
15.00
15.05
15.09
15.12
15.15
15.30

7108 7102 7104 7106 7110

sön- o helgdag

A

12.29
12.50
12.55
13.05
13.07
13.10
13.15
13.20
13.24
13.27
13.30
13.45
14.25
14.30
14.35
14.40
14.45

lördag

15.15
15.20
15.25
15.30
15.35

15.40
15.45
15.55
15.57
16.00
16.05
16.10
16.14
16.17
16.20
16.30
16.30
16.35
16.40
16.45
16.50

7112 7114 7116

16.29 17.29
16.40 18.25
16.45 18.30
16.55 18.35
16.57 18.37
17.00 18.40
17.05 18.45
17.10 18.50
17.14 18.54
17.17 18.57
17.20 19.00
17.30 19.15
17.30B
17.35B
17.40B
17.42B
17.45B

12.29
06.40 13.30
13.35
13.40
06.48 13.42
13.45
06.55 13.50
07.00 13.55
07.04 13.59
F 14.02
F 14.05
07.35 14.15
14.20
14.25
14.30
14.32
14.35

7118 7120 7122 7124

12.29
13.30
13.35
13.40
13.42
13.45
13.50
13.55
13.59
14.02
14.05
14.15
14.20
14.25
14.30
14.32
14.35

7126 7128

A=går endast skoldagar, se sid 1.
B=går endast fredagar. Går inte 1/11, 27/12 2002, 3/1, 28/2, 25/4, 2/5, 30/5 2003. Går även 17/4, 30/4, 28/5 2003.
F=går via Sörboda till Furudal.
J=går inte 25/12.
=markerad tur körs med lågentrébuss.
Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenör: Dalabuss: 0250–283 00

J
16.29
16.35
16.40
16.45
16.47
16.50
16.55
17.00
17.04
F
F
17.35

72

72

Röjeråsen - Rättvik

Rättvik - Röjeråsen
måndag - fredag

måndag - fredag
Hållplatser

Anm

RÖJERÅSEN
Västbjörka
Öja
VIKARBYN, affären
Hjortgårdsområdet
Vikarby Strand
Sjurberg
Vårdcentralen
Rättvik centrum
RÄTTVIK resecentrum
Turnr

06.25
06.28
06.33
06.35
06.37
06.39
06.43
06.44
06.45

A
07.45
07.48
07.50
07.55
07.57
07.59
08.02
08.18
08.19
08.20

Hållplatser
13.15 16.00 17.30
13.18 16.03 17.33
19.35
19.37
19.39
19.41
19.48
19.49
19.50

RÄTTVIK resecentrum
Rättvik centrum
Vårdcentralen
Sjurberg
Vikarby Strand
Hjortgårdsområdet
VIKARBYN,affären
Öja
Västbjörka
RÖJERÅSEN

7213 7207

Turnr

13.25 16.10 17.40
Över Över
Backa Backa 17.42
17.45
17.48
13.49 16.39 17.49
13.50 16.40 17.50

7201 7203 7205

7211

Zon 19

A

B

07.25 12.50
12.51
12.52
07.27 12.53
07.29 12.55
07.33 13.00
13.03
07.37 13.05
07.45 13.15

7202 7204 7206 7210 7212

84

A=går endast skoldagar, se sid 1.
Övrig trafik på sträckan Rättvik - Vikarbyn, se linje 70.

A=går endast skoldagar, se sid 1.
B=fortsätter till Stumsnäs om resande finns dit.

73

73

Stumsnäs - Rättvik

Rättvik - Stumsnäs

måndag - fredag
Hållplatser

Anm

A

C

STUMSNÄS
07.45
Ickholmen
07.50
Vikarbyn,affären
07.55
13.25
Nittsjö, vägskäl
07.50 13.30
Västberg
Över 07.55 13.35
Sjurberg 07.57 13.37
Sätra
Backa
08.00 13.40
RÄTTVIK resecentrum 08.20 08.20 13.50
Turnr

C

16.10
16.15
16.20
16.22
16.25
16.40

7301 7303 7205 7211

A=går endast skoldagar, se sid 1.
C=linje 72.

14.20 15.35 17.10
14.21 15.36 17.11
15.37 17.12
Över 15.38 17.13
Backa 15.40 17.15
15.42 17.17
14.40 15.50 17.20
14.43 15.53
14.45 15.55 17.25
14.50 16.00 17.30

måndag - fredag
Zon 19
Hållplatser
RÄTTVIK resecentrum
Backa
Sätra
Västberg
Nittsjö, vägskäl
Vikarbyn,affären
Ickholmen
STUMSNÄS

Turnr

C

05.55 07.35 14.20
06.00 07.43 14.30
06.02 07.45 14.32
06.05B 07.50 14.35
14.40
06.33B
15.00E
15.10E

15.35
15.45
15.47
15.51
15.55
16.00
16.05E
16.15E

7302 7306 7206

7310

B=går via Röjeråsen till Vikarbyn.
C=linje 72.
E=endast om resande finns dit.
Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenör: Dalabuss: 0250–283 00

74

Rättvik - Gärdebyn - Söderås Västgärde - Utby - Rättvik

Hållplatser

Zon 19

85

RÄTTVIK resecentrum
Ågatan
Vålsveden
Lerdal,Byggmästargränd
Gärdebygården
Bäck
Söderås, affären
Östergrav
Utanåker
Västgärde
Utby södra
Gärdebygården
Lerdal,Byggmästargränd
Vålsveden
Ågatan
RÄTTVIK resecentrum
Turnr

måndag - fredag
07.05

07.10
07.14
07.15
07.17
07.20
07.22
07.24
07.27
07.30
07.40

09.35 12.50
07.40A 09.36
12.53
A
07.41 09.37 12.54
07.43A 09.39 12.56
07.45A 09.41 12.58
07.49A 09.45 13.02
07.50A 09.46 13.03
07.51A 09.47 13.04
07.53A 09.50 13.10
07.55A 09.52 13.12
07.58A 09.54 13.14
08.02A 09.57 13.17

lördag

14.20 15.35
14.23
14.24
14.26
14.28
14.35
14.36
14.37
14.40
14.42
14.44
14.47

15.38
15.39
15.41
15.43
15.50
15.51
15.52
15.55
15.57
15.59
16.02

10.01 13.26 14.56 16.11
08.25A 10.05 13.30 15.00 16.15
7401 7403 7405 7407 7409 7411

A=går endast skoldagar, se sid 1.
Övrig trafik på sträckan Rättvik - Söderås, se linje 70.
Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenör: Dalabuss: 0250–283 00

09.15 12.30
09.16
12.33
09.17 12.34
09.19 12.36
09.21 12.38
09.25 12.40
09.26 12.41
09.27 12.42
09.30 12.45
09.32 12.47
09.34 12.49
09.37 12.52
09.40
12.56
09.50 13.00
7413 7415

77

Mjuka Linjen i Rättvik
Järnvägsstationen–Lerdal–Gärdebyn–
Centrum–Hedslund–Järnvägsstationen

Hållplatser

zon 19

86

Kyrkan
Rättvik resecentrum
Vårdcentralen
Centrum
Siljansvägen
Offerbacken
Gettorget
Lustiggården
Vålsveden
Hvilan
Centrum, Apoteket
Vårdcentralen
Hedslund
Björken
Enådal
Vårdcentralen
Centrum
Rättvik resecentrum
Kyrkan
Turnr

måndag - fredag
09.00
09.01
09.02
09.05
09.08
09.10
09.15
09.20
09.23
09.25
09.30
09.35
09.37
09.40
09.42
09.43
09.45

10.00
10.01
10.02
10.05
10.08
10.10
10.15
10.20
10.23
10.25
10.30
10.35
10.37
10.40
10.42
10.43
10.45
10.50B

10.50B
11.00
11.01
11.02
11.05
11.08
11.10
11.15
11.20
11.23
11.25
11.30
11.35
11.37
11.40
11.42
11.43
11.45
11.50B

11.50B
12.00
12.01
12.02
12.05
12.08
12.10
12.15
12.20
12.23
12.25
12.30
12.35
12.37
12.40
12.42
12.43
12.45

13.00
13.01
13.02
13.05
13.08
13.10
13.15
13.20
13.23
13.25
13.30
13.35
13.37
13.40
13.42
13.43
13.45

14.00
14.01
14.02
14.05
14.08
14.10
14.15
14.20
14.23
14.25
14.30
14.35
14.37
14.40
14.42
14.43
14.45

14.45
14.46
14.47
14.50
14.53
14.55
15.00
15.05
15.08
15.10
15.15
15.20
15.22
15.25
15.27
15.28
15.30

7701

7702

7703

7704

7705

7706

7707

Under vintersäsongen går bussen via slalombacken om resande finns dit.
B=går perioderna 19/8 – 27/9, 30/4 – 13/6.
Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenör: Dalabuss: 0250–283 00

81

Djurås - Djura - Leksand
Zon

87

Hållplatser
22
DJURÅS jvstn
DJURÅS Konsum 22
DJURÅS vårdcent. 22
22
Flottbron
22
Västerfors
21
Grådakorset
21
Djura
21
Hedby
21
Djura
21
Rälta
21
Styrsjöbo
Heden,majstången 21
Sammilsdalsskolan 21
LEKSAND torget 21
21
Vårdcentralen
21
LEKSAND jvstn
Turnr

måndag-fredag
A
A
A

A
10.30
10.32
10.35
10.41
10.45

07.08
07.15
07.20
07.30
07.34
07.45

10.55
11.00
11.05
11.10
11.20
11.22

16.10A 16.40
16.12A 16.42
16.15A
16.18A
16.30
16.35
16.40
16.45
16.50

16.15B
16.20
13.05 14.35 16.25
13.10 14.40 16.30
13.15 14.45
13.25
13.27 14.55
17.00

11.28 13.33 15.02
E
E
E
07.50 11.30 13.35 15.05
8102 8104 8106 8110 8108

16.45
16.48
16.55
16.55
17.00
17.10

17.07

17.18

17.10
8112

17.20
8116

A=går endast skoldagar, se sid 1.
B=inväntar linje 58 från Insjön.
C=fortsätter från Gråda till Insjöns skola.
E=endast om resande finns dit.

A=går endast skoldagar, se sid 1.
E=endast om resande finns dit.
G=går via Leksands gymnasium skoldagar.
Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenör: Busslink: 0247–105 07

81

Leksand - Djura - Djurås

Hållplatser Anm
Vårdcentralen
LEKSAND jvstn
Sammilsdalsskolan
LEKSAND torget
Heden, majstången
Styrsjöbo
Rälta
Djura
Hedby
Djura
Grådakorset
Västerfors
Flottbron
DJURÅS vårdcentral
DJURÅS Konsum
DJURÅS jvstn
Turnr

83

måndag-fredag
A,C
A
08.55 12.25
06.10
07.15 09.00 12.30
12.35
06.12
07.17 09.02 12.37
06.15
07.22 09.05 12.42
E
E
06.25
07.32 09.15 12.53
06.30
07.37 09.20 12.58
07.45
13.05
06.30
07.50 09.20 13.10
07.55
06.35 07.35
09.25
06.38 07.38
09.28
09.50E
E
06.50 08.05
09.45
8101 8109 8103 8105 8107
A

A
13.55
14.00
14.05
14.07
14.12

15.25
15.30
15.35
15.37
15.42
E
14.25 15.50
14.30 16.00
14.35
14.40

8111

8113

Leksand - N.Lindberg - Leksand
måndag-fredag

Zon
Hållplatser
Tåg ank.från Borlänge
21
LEKSAND jvstn
21
LEKSAND torget
21
Vårdcentralen
20
Leksboda
20
Sjugare
20
Torrberg
20
Norr Lindberg
20
Torrberg
20
Sjugare
20
Leksboda
21
Vårdcentralen
21
LEKSAND torget
21
LEKSAND jvstn
Tåg avg. mot Borlänge
Turnr

A
07.09
06.48 07.43
06.50 07.45
06.51 07.46

A

A

14.13
16.13
13.00G 14.25G 15.30G 16.30G
13.02 14.27 15.32 16.32
13.07 14.32 15.37 16.37
07.55 13.13 14.40
08.15 13.20 14.45
06.58 07.58
15.45 16.40
07.08 08.08
13.30 14.55 15.55 16.50
13.38 15.03
07.18 08.18
16.05 17.00
07.23 08.23
E
E
16.10 17.05
07.28 08.28
14.00 15.25 16.15 17.10
07.31 08.31
14.03 15.28 16.18 17.13
07.43 08.43
14.10 15.35 16.20 17.15
07.46 08.48
17.48
8314 8308 8316 8310 8304 8312 8302

Reviderad tidtabell gäller fr o m 17 februari 2003 dock längst tom 14 juni 2003

84 Leksand–Siljansnäs–Leksand
månd
Hållplatser

anm

Vårdcentralen
Tåg ankommer fr Borlänge
LEKSAND jvstn
Sammilsdalsskolan
LEKSAND Torget
Grytnäs Masesgården
Alvik
Fornby
Tasbäck
SILJANSNÄS kiosken
SILJANSNÄS Äreporten
Hjulbäck
Mon
Hjulbäck
SILJANSNÄS Äreporten
SILJANSNÄS kiosken
Tasbäck
Fornby
Almo Majstången
Grytnäs Masesgården
Sammilsdalsskolan
LEKSAND Torget
LEKSAND jvstn
Tåg avgår mot Borlänge
Vårdcentralen
Turnr

måndag - fredag
A

05.45

A

A

06.45

07.45

05.47
05.55

06.00
06.03
05.20 06.10
05.25
05.28
05.30
06.14
05.35 06.25
05.50
05.45
05.50
8401

8402

06.47
07.47
06.56 06.56
07.55 07.55
07.00
08.05
05.56 06.57
06.57
07.20 07.56
05.57
06.59
07.21 07.58
06.05
07.05 07.05 07.10 07.30 08.05 08.10
06.10
07.06 07.10
08.10
07.05
07.50
07.07 07.09
07.52
07.12
06.10 07.10
07.10
08.10
07.55
06.15
07.15 07.10
08.15 08.10 08.03
06.18
07.18
08.18
06.20
07.20 07.20
08.20
07.14
08.15
06.25
07.25 07.25
08.25 08.25
08.30A 08.30A
07.34A 07.34A
06.35
07.35 07.35
08.35 08.35
06.40
07.40 07.40
08.40 08.40
06.45
07.46 07.46
08.48 08.48
07.42 07.42
08.42 08.42
8403

8404

8405

8406

8407

8408

8409

8410

8411

A

A

A

84 Leksand –Siljansnäs–Leksand
måndag - fredag
Hållplatser

☎ ☎

anm

Vårdcentralen
Tåg ankommer fr Borlänge
LEKSAND jvstn
Sammilsdalsskolan
LEKSAND Torget
Grytnäs Masesgården
Alvik
Fornby
Tasbäck
SILJANSNÄS kiosken
SILJANSNÄS Äreporten
Hjulbäck
Mon
Hjulbäck
SILJANSNÄS Äreporten
SILJANSNÄS kiosken
Tasbäck
Fornby
Almo Majstången
Grytnäs Masesgården
Sammilsdalsskolan
LEKSAND Torget
LEKSAND jvstn
Tåg avgår mot Borlänge
Vårdcentralen
Turnr

A

08.38

10.14
08.40 10.20

12.35

12.37
12.42A
08.43 10.23
12.45
08.52 10.30
12.55 12.55
10.55 12.58
08.53 08.53 10.31
12.56
08.55 10.32
13.00
08.08
09.00 10.40
13.10 13.05 13.10
08.09
09.05 10.41 11.05
13.07
08.58
08.12 09.01
13.15
08.15
13.19
09.10 09.10
11.05
13.07
09.15
11.10 13.10 13.13
09.18
11.13
13.16
09.20
11.15
13.20
09.14
10.50
13.14
08.25 09.25 09.25
11.20 13.25 13.25 13.25
09.35
09.40
09.48
09.42
8412

8413

8414

11.30
11.35
11.48
8415

8416

13.35
13.40
13.48
13.42
8417

8418

14.08

14.10
14.15A
14.18
14.35
14.36 14.36
14.38
14.45
14.45
14.47
14.41
14.44 15.00
15.04
14.47
15.00
15.02
15.04
15.02
15.10 15.10
15.20
15.25
15.48
15.27

8419

8420

8421

8422

Reviderad tidtabell gäller fr o m 17 februari 2003 dock längst tom 14 juni 2003

84 Leksand–Siljansnäs–Leksand
måndag - fredag
Hållplatser

anm

Vårdcentralen
Tåg ankommer fr Borlänge
LEKSAND jvstn
Sammilsdalsskolan
LEKSAND Torget
Grytnäs Masesgården
Alvik
Fornby
Tasbäck
SILJANSNÄS kiosken
SILJANSNÄS Äreporten
Hjulbäck
Mon
Hjulbäck
SILJANSNÄS Äreporten
SILJANSNÄS kiosken
Tasbäck
Fornby
Almo Majstången
Grytnäs Masesgården
Sammilsdalsskolan
LEKSAND Torget
LEKSAND jvstn
Tåg avgår mot Borlänge
Vårdcentralen
Turnr

B

15.10
15.11
15.13
15.20

15.18

15.20
15.25A
15.28
15.43 15.43
15.46
15.44
15.46
16.00
16.05 16.01

16.18
16.13
16.20
16.25A
16.28
16.38 16.38
16.41
16.39
16.41
16.48 16.52
16.50 16.53

16.04
16.07

8423

16.55
17.00
17.03
17.05

16.20

17.10 17.10

16.30
16.35

16.37

17.20
17.25
17.48
8425

18.14
18.20

17.23
17.30 17.30
17.34
17.31
17.33
17.40 17.45
17.42

18.23
18.30

16.56 17.45
16.59 17.48

16.05
16.10
16.13
16.15 16.15

8424

17.10
17.20

8426

18.31 18.31
18.33
18.40
18.41
17.48
18.35
17.51
18.39

17.55
17.46 18.00
18.03
18.05
17.59
18.10 18.10

18.45
18.50 18.45
18.53
18.55
18.49
19.00 19.00

18.20 19.10
18.25
18.48
8427

8428

8429

8430

8431

8432

84 Leksand–Siljansnäs–Leksand
torsdag-fredag
Hållplatser

anm

Vårdcentralen
Tåg ankommer fr Borlänge
LEKSAND jvstn
Sammilsdalsskolan
LEKSAND Torget
Grytnäs Masesgården
Alvik
Fornby
Tasbäck
SILJANSNÄS kiosken
SILJANSNÄS Äreporten
Hjulbäck
Mon
Hjulbäck
SILJANSNÄS Äreporten
SILJANSNÄS kiosken
Tasbäck
Fornby
Almo Majstången
Grytnäs Masesgården
Sammilsdalsskolan
LEKSAND Torget
LEKSAND jvstn
Tåg avgår mot Borlänge
Vårdcentralen
Turnr

Lördag

19.14 20.02
19.17 20.05
19.20 20.08
19.28 20.15
19.29
19.31
19.33
19.34

14.30
14.38

09.05
20.16
14.39
20.18
14.41
20.21
14.50
20.22 09.12

09.15
09.18
09.20
19.43 20.31

14.58
09.25
09.35
09.40
09.48

8433

8434

8435

8436

Lokala slingan i Siljansnäs
Den lokala tidtabellen för Siljansnäs ersätts
av anropsstyrda turer. Du som bor i eller har
som målpunkt Olsnäs, Hotellet/Stugbyn
eller Stubbängsvägen kontaktar
Sockenkontoret för närmare information om
restider.
tel: Sockenkontoret 0247-233 45
Anmärkningar i tidtabellen
Turer innebär att resenären måste
förbeställa resan senast 2 timmar före
avgångstid dock senast kl 17.30 hos
Dalatrafiks kundservice på telefonnummer
020-23 24 25. Lördagsturerna kl 09.05 och
kl 14.30 beställs senast kl 17.30 dag före
resdagen. Måndagsturen kl 05.20 beställs
senast kl 15.30 dag före resdagen.
A Turer går endast skoldagar
B Turen fortsätter vid hockeykväll till
Samilsdalsskolans skolbusshållplats
Inramade turer körs av Byabussen eller med
taxibil.

85

Leksand - Rönnäs - Leksand
måndag - fredag

89

Hållplatser Zon 21
LEKSAND torget 06.00
Sammilsdalsskolan
Vårdcentralen
Tåg ankommer
LEKSAND jvstn 06.02
Tibble
06.05
Ullvi
06.08
Romma
06.13
RÖNNÄS
06.20
Kilen
RÖNNÄS
06.20
Romma
06.25
Ullvi
06.28
Tibble
06.30
LEKSAND jvstn 06.38
Tåg avgår
06.45
Vårdcentralen
LEKSAND torget 06.40
Sammilsdalsskolan
Turnr
8517

D

07.05
07.20
07.25
07.30
07.32
07.45

A
08.45 12.50 14.15 15.30 16.20 17.20
12.55A 14.20A 15.35 16.23A
08.47 12.58 14.23 15.37 16.25
08.13 12.13 14.13 –
16.13 17.10
08.50 12.59 14.24 15.39 16.27 17.23
08.55 13.01 14.26 15.41 16.30 17.26
08.58 13.05 14.29 15.45 16.34 17.30
09.05 13.10 14.35 15.50 16.37 17.33
09.15 13.20 14.45 16.00 16.45 17.40
15.00 16.20E 17.00
09.15 13.20
17.40
09.20 13.25 15.05 16.30 17.07 17.45
09.25 13.30 15.10 16.33 17.10 17.48
09.27 13.32 15.12 16.35 17.12 17.50
09.38 13.40 15.25 16.50 17.25 17.55
09.48 13.48 15.48
17.48 18.48
09.39 13.41 15.26
09.40 13.50 15.30 16.55 17.30 18.00

07.47
07.50A
8501 8504 8506 8507 8513

8519 8515

A=går endast skoldagar, se sid 1.
D=utgår från Almbergsbjörken 7.03 skoldagar.
E=via Almbergsbjörken 16.15 skoldagar.

Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenör: Busslink: 0247–105 07

Malung
92 Vansbro – Kättbo - Mora
Hållplatser

Zon

MALUNG jvstn 27
VANSBRO jvstn 25
Öje,centrumhuset 26
31
Johannisholm
31
Gävunda
31
Kättbo
57
Siljansfors
33
Vika södra
33
MORA busstn
33
Mora lasarett
Turnr

månd
H
06.30

07.05
07.11
07.20
07.40
07.50
9200

må-fr ons, fred
C
06.30
08.40
06.45
06.55
09.13
07.05 09.20
07.11 09.25
07.20 09.33
07.40 09.50
07.50 10.00
9202 9214/06

måndag - fredag
08.45 11.45 16.15

17.25

09.00
09.10
09.13
09.20
09.25
09.33
09.50
10.00
9206

12.00 16.35
12.10 16.45

17.40
17.50

12.15
12.20
12.28
12.45

16.55
17.00
17.08
17.20

17.55
18.05
18.10
18.25

9208

9210

9212

90

92 Mora - Kättbo –
månd- fred
Hållplatser, Anm
Mora lasarett
MORA busstn
Vika södra
Siljansfors
Kättbo
Gävunda
Johannisholm
Öje,centrumhuset
VANSBRO jvstn
MALUNG jvstn
Turnr

B
06.45
06.53
06.58
07.10

måndag

07.15
07.25

måndag-fredag
12.45
13.00
13.10
13.15
13.25
13.35
13.40
13.50

07.45H
07.50
9201

onsdag, fredag
G
13.35
14.00
14.08
14.13
14.23
14.35

måndag-fredag sön- o helgdag
D
16.15E
16.30
16.38
16.45
16.55
F
17.00
17.10

16.36
16.45

17.35

17.10

9213

9215

16.10
16.18
16.22
16.32

15.10
14.15

9203

B=linje 109 Mora - Kättbo.
C=bussbyte i Gävunda.
D=går inte 27/10, 2/11, 22/12 2002 –6/1, 23/2,18-21/4, 29/5 och 8/6 2003.
E=går via S:t Mikaelskolan.
F=via Gävunda med linje 109 om resande finns.
G=linje 95 Mora - Kättbo. Bussbyte i Kättbo.
H=Går inte 28/10, 23/12, 30/12 2002 och 24/2, 2003.
Går även 7/1. Bussbyte i Kättbo.

Vansbro
Malung

B
06.45
06.53
06.58
07.10

sön-o helgdag

9209

9211

Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenör: Busslink: 0280–135 45

94

Äppelbo - Vansbro - Nås
måndag - fredag

Hållplatser

Anm

91

OPSAHEDEN
Äppelbo,Ovanheden
Rågsveden
VANSBRO jvstn
VANSBRO jvstn
Vansbro vårdcentral
Skamhed
Hulån
Skålö
Nordanåker
Uppsälje
Dala-Järna centrum
Emaus
Noret
Snöbyn
Högosta
NÅS
Turnr

A

A

C
07.25
07.30
07.40
07.55

05.30 06.35 06.55 07.05

07.07
07.15
07.10
G
07.13 07.23
07.18

05.45 07.05
06.00 07.15
9401

9403

9405

9407

A,F

A,F

A,F

A
15.50
15.55
16.00
16.10

08.00 11.45 13.20 14.00 14.00 15.25 15.25 15.25 16.15
08.05
16.00
14.05
15.35
15.35 16.20
15.40
16.25
14.15
15.40
14.20
15.45 16.28
12.00 13.30
14.10
15.35
G
G
14.25
G
15.45
G
15.50 16.30
13.43 14.28 14.23
15.55
13.48 14.33
16.00
14.30
16.05
12.15
15.50
16.35
16.15 16.50
12.30
14.35 16.05H

07.00
07.05

05.35 06.55

A

5713

9411

A=går endast skoldagar. Se sid 1.
C= linje 57.
F=via skolterminalen i Vansbro 15.30.
G=angör ej centrumhållplatsen. Angör endast hpl brandstationen.
H=fortsätter till Utanhed om resande finns dit.

9413

9415

9417

9419

9423

9425

9427

9431

Se även linje 57
Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenör:Linjebuss: 0281–101 05

C

C
16.35
16.45
16.50
17.05
16.15 17.05
16.18 17.10
16.22 17.15
17.17
16.30 17.20
16.33 17.22
16.38 17.25
16.45 17.40

9433

5723

5715

94

Nås - Vansbro - Äppelbo
måndag - fredag

Hållplatser

Anm

92

NÅS
Högosta
Snöbyn
Noret
Emaus
Dala-Järna centrum
Uppsälje
Nordanåker
Skålö
Hulån
Skamhed
Vansbro vårdcentral
VANSBRO jvstn
VANSBRO jvstn
Rågsveden
Äppelbo, Ovanheden
OPSAHEDEN
Turnr

A

A
H

07.20 07.20
07.30
07.25

06.00
06.05
07.20
06.10
06.15

07.35

06.17 07.30
07.35
06.20
07.40
06.25 07.45 07.45
06.30
06.40 08.00 08.00

9402

9404

9406

A
12.30

14.35
14.45

12.35
12.45
07.30 07.23 12.50
07.35
G
12.55 14.25
07.35
07.37
12.57 14.27
13.00 14.30
07.40
07.45
13.05 14.35
13.10
08.00 08.00 13.15 14.40

9422

9410

9414

A

9416

16.50 17.45
17.55
16.57

14.35
14.40
14.50
G
14.50

16.30 17.05
16.35
18.05
17.08

14.55
14.58

17.12
17.15

15.00
15.05 15.05
15.25A
15.35A
15.40A
15.50A

16.15
16.20
16.25
16.35

9418

9424 9426

9420

16.50 17.25 18.25

9428

A=går endast skoldagar. Se sid 1.
G=angör inte centrumhållplatsen. Angör endast hpl brandstationen.
H=utgår från Utanhed 07.15.

Se även linje 57.
Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenör:Linjebuss: 0281–101 05

9430

95

(Sälenfjällen - Sälens by - )
Fiskarheden -Venjan - Mora
måndag-fredag

Hållplatser

Anm

93

STÖTEN hotellet
Rörbäcksnäs
Hundfjället hotellet
Tandådalen receptionen
Högfjällshotellet
Lindvallen,Snöcentret
SÄLEN centrum
Transtrand
Fiskarheden
Kläppen
Lima
Limedsforsen
VENJAN
Evertsberg
ÄLVDALEN busstn
MORA busstn
MORA jvstn
Tåg avgår
MORA lasarettet
Turnr

97

K

lördag

D,K
11.45

9502

15705/
9504

Mora - Venjan - Fiskarheden
(- Sälens by - Sälenfjällen)
måndag-fredag

sön- o helgdag

K

08.25
08.30
08.40
08.50
05.55 09.00
06.00 09.05
06.05 09.10
09.13
09.25
09.30
09.55
06.35
06.50
07.25 10.45
07.30 10.50
08.02 11.07
07.50C 11.00

95

08.25
08.30
08.40
08.50
09.00
09.05
09.10
09.13
09.25
09.30
09.55

12.05
12.10
12.20
12.30
12.40
12.45
12.50
12.53
13.05
13.10
13.35

10.45
10.50
11.05
11.00

14.25
14.30
15.05

15719/
9506

15729/
9508

Hållplatser

Zon

MORA lasarettet
Tåg ankommer
MORA jvstn
MORA busstn
Långlet
Oxberg
ÄLVDALEN busstn
Evertsberg
VENJAN
Limedsforsen
Lima
Kläppen
Fiskarheden
Transtrand
SÄLEN centrum
Lindvallen,Snöcentret
Högfjällshotellet
Tandådalen recept.
Hundfjället hotellet
Rörbäcksnäs
STÖTEN hotellet
Turnr

Malung -Västra Fors - Malung

Zon 27
Hållplatser
Malungs gymnasium
MALUNG jvstn
Idbäck skolan
Västra Fors, dammen
Malungsfors Konsum
Västra Fors, dammen
Idbäck skolan
MALUNG jvstn
Malungs gymnasium
Turnr

måndag - fredag

06.05
06.10
06.15
06.25
9702

A=går endast skoldagar, se sid 1.

07.40

12.50B

16.10A
16.15
16.20

07.52
08.00
08.10
08.20
08.30A
9706

13.05
13.10
13.15
13.35

16.30
16.35
16.40
16.55

9708

9712

B=går via Vallerås.

lördag

33
33
33
33
34
38
38
31
28
28
30
30
30
30
29
29
29
29
29
47

07.51
08.05
08.10
08.15
08.30
08.45
09.00

13.35
12.53
13.50
14.00

10.50L

14.35
15.05
15.10
15.20
15.25
15.27B
15.40B
15.45B
15.55B
16.05B
16.10B
E
16.40

9505/
15704

9501/
15708

09.45
09.48B
10.00B
10.10L
10.20L
10.30L
10.35L

17.50
17.54
18.05
18.10
18.15
18.30
18.45
19.00

19.35E
19.45B
19.50B
20.00B
20.10B,D
20.20B,D
20.30B,D
20.35B,D

9503

sön- o helgdag
D
N

12.50
12.54
13.05
13.10

16.54
17.10
17.15

13.55
14.25
14.30
14.40
14.45
14.50B
15.05B
15.15L
15.25L
15.35L
15.40L

17.55
18.25
18.30
18.40
18.45
20.35
18.50B 20.40
19.05B 20.50
19.15L
19.25L
19.35L
19.40L

16.00L

20.00L

9507/
15720

9511/
15728

B=linje 157.
C=linje 104,bussbyte vid Mora busstn.
D=går endast 7/12 2002 - 1/5 2003.
E=linje 157, endast om resande finns dit.
K=linje 157 (Stöten)–Hundfjället–Fiskarheden.
L=linje 157, går 7/12 2002 – 1/5 2003.
N=går via Älvdalens naturbruksgymnasium om resande finns dit.
S=går inte 2/11, 25/12, 5/1, 18/4, 20/4, 8/6.
ÖVRIG TRAFIK PÅ STRÄCKAN: Fiskarheden – Stöten, se linje 157.

Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenör: Busslink: 0280–135 45

18.54S
19.15
19.20
19.25
19.40
19.50
20.05

9509

103

Furudal - Orsa - Bergkarlås - Mora

Hållplatser

Zon

94

FURUDAL jvstn
Skattungbyn
Kallmora
Stackmora
Slättberg
ORSA busstn
ORSA busstn
Slättberg
Stenberg
Viborg
Maggås
Bergkarlås
Hindriksheden
Lasarettet
MORA jvstn
Tåg avgår
MORA busstn

17
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
33
33
33
33
33
33

F

05.25
05.28
05.35
05.35

K
05.53
06.00
06.00

F

F
07.10
07.25
07.30
07.40
07.45
07.55
08.10

måndag - fredag
C,D
F
C,D

06.45
08.25 09.45
06.49
08.29H 09.49
06.57
09.57
07.00
10.00
07.10
08.50 10.05
06.55 07.10
08.50 10.10
07.00
08.55
07.03
08.58
07.05
09.00
07.08
09.03
07.15
09.07
07.19
09.11
K
K
K
K
K
07.35 07.28 08.40 09.20 10.30
08.02 08.02 09.07 –
11.07
07.45 07.35 08.45 09.25 10.35

12.15
12.20
12.23
12.25
12.28
12.32
12.36
K
12.45
13.07
12.50

13.25 14.05
13.29H 14.09
14.17
14.20
13.50 14.30
13.50 14.30
13.55 14.35
13.58 14.38
14.00 14.40
14.03 14.43
14.07 14.47
14.11
K 14.53
14.20 15.00
15.07

14.25 15.05

F

15.35
15.40
15.43
15.45
15.48
15.52
15.56
16.05
16.10

16.20

16.30
16.34
16.43
16.46
16.55
16.55
17.00
17.03
17.05
17.08
17.12
17.16
K
17.25
18.01
17.30

18.10
18.25
18.29
18.37
18.40
18.50
18.50
18.55
18.58
19.00
19.03
19.07
19.11
K
19.20

19.25

19.05
19.09
19.17
19.20
19.30
19.40

19.53
19.57
20.07
20.05

Turnr 10404 10302 10312 10304 10306 10324 10330 10314 10316 10318 10308 10320 10328
C=från Skattungbyns järnvägsstation.
D=linje 104 Skattungbyn - Orsa.
F=linje 104 Orsa - Mora.

G=anslutning med linje 245 i Orsa mot Mora.
H=vägskälet.
K=endast om resande finns dit.

Övrig trafik på sträckan Furudal - Orsa - Mora: Se linje 104, 105 och Direktbuss linje 245
Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenör: Dalabuss: 0250–283 00

lördag
G
09.00
09.04
09.12
09.15
09.25
09.25
09.30
09.32
09.35
09.38
09.42
09.46
09.50
09.55
11.05
10.00

16.50
16.54
17.02
17.05
17.15

sön o helgdag
G
09.00
09.04
09.12
09.15
09.25
09.25
09.30
09.32
09.35
09.38
09.42
09.46
09.50
09.55
11.05
10.00

16.50
16.54
17.02
17.05
17.15

10322 10332 10310 10326

103 Mora - Bergkarlås - Orsa - Furudal
måndag - fredag
Hållplatser

D

Zon

95

MORA busstn
Tåg ankommer
MORA jvstn
Lasarettet
Hindriksheden
Bergkarlås
Maggås
Viborg
Stenberg
Slättberg
ORSA busstn
ORSA busstn
Slättberg
Stackmora
Kallmora
Skattungbyn
FURUDAL
Turnr

33
33

07.30

33

07.33

33
33
33
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
17

07.37
07.41
07.45
07.48
07.50
07.52
08.05
08.10
08.15
08.18
08.26
08.30
08.55
10303

10.30
10.35
10.38
10.46
10.55

11.20 13.05
10.54 12.53
11.23 13.08
11.26 13.11
11.29 13.14
11.33 13.18
11.37 13.22
11.40 13.25
11.43 13.28
11.45 13.30
11.55 13.40
11.55 13.40
12.00
12.03
12.11
12.20C 14.00

B
14.30

15.15
14.53
15.18
15.25
15.28
15.32
15.36
15.40
15.43
15.45
15.55

14.33
14.40
G

14.50
14.55

15.45
15.50
15.53
16.02

10305 10309 10311 10313 10315

B=fortsätter till Born.
C=går till Skattungbyns jvstn
D=linje 104 från Orsa mot Skattungbyn.

lördag

sön-o helgdag

19.05
18.54
19.08
19.11
19.14
19.18
19.22
19.25
19.28
19.30
19.40

13.00
12.54
13.03
13.05
13.08
13.12
13.16
13.19
13.22
13.25
13.30
13.35
13.40
13.43
13.50
13.55

10321 10323

10325

13.00
12.54
13.03
13.05
13.08
13.12
13.16
13.19
13.22
13.25
13.30
13.35
13.40
13.43
13.50
13.55
14.20N
10329

F
16.00 16.30

16.03 16.33
16.06 16.36
16.10
16.12
16.14
16.17
16.20
16.22
16.35 16.55
17.00
17.05
17.08
17.16
17.20
17.50
10317 10327 10319

17.00
16.53
17.03
17.06
17.09
17.13
17.17
17.20
17.23
17.25
17.35

F=linje 104 Mora - Orsa.
G=går via Vattnäs.
N=går inte 27/10, 2/11, 22/12 2002 – 5/1, 23/2, 18/4, 20/4, 21/4,1/5, 29/5, 8/6.

Övrig trafik på sträckan Mora - Orsa - Furudal : Se linje 104, 105 och Direktbuss linje 245
Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenör: Dalabuss: 0250–283 00

104 Edsbyn - Furudal - Orsa - Mora
måndag - fredag
Hållplatser

Zon

P

D

H

D

C,E

245

D

C,E

EDSBYN

FURUDAL jvstn
Skattungbyn
Mässbacken
Born
Linje 118 fr Grönklitt
ORSA busstn
Vångsgärde
Vattnäs vägskäl
Lasarettet
MORA jvstn

17
37
37
37
37
37
33
33
33

96

Tåg avgår

33

MORA busstn

33

Turnr

11.00
05.35
05.40
05.45
F
05.53
06.00
06.00

06.05 07.10 07.15 08.10 08.50 10.10 11.30
06.10
07.20 08.20
10.15 11.35
06.15
07.25B 08.25B
10.20 11.40
F
F
F
F
F
F
F
06.23 07.28 07.40 08.40 09.20 10.30 11.50
06.58

08.02 09.07

11.07

06.30 07.35 07.45 08.45 09.25 10.35 11.55

09.00

MORA busstn

08.25 09.25
08.30
08.35
08.40 09.50
08.45 09.55
09.,07 11.05
08.50 10.00

Turnr

10448 10322

Tåg avgår

245

D

14.00
14.05
14.12
11.15
11.45 14.25

245

10402 10420 10426 10430 10434 10308

245

16.50

D,E

245

09.00

D

12.05 14.55
14.02 15.05
12.15 15.00

11.15 16.05
17.15 17.20 09.25 11.45 16.35 17.15
16.40
17.30
11.55 16.45
09.50
16.50
17.40 09.55 12.05 16.55

11.05 –

17.50 10.00 12.15 17.00

10450/
10533

10418

10326

245

linje 105
via Våmhus
till Mora

245

10310

245
16.50N
17.35N
17.50
17.55
18.05

16.50

16.05
16.35
16.40
16.45
16.50
16.55

17.00

11.55

16.10K
16.17K

sön- o helgdag

G

D

18.10
18.25 19.05

16.30

11.45 13.00 13.50 14.25 15.35 16.40 16.55 17.20
13.05
14.35 15.40 16.45
11.55 13.10
14.40 15.45 16.50
17.30
13.15
F
15.50
F
F
12.05 13.20 14.20 14.45 15.55 17.00 17.25 17.40
13.07


15.07

17.07 18.01 18.01
12.15 13.25 14.25 14.50 16.00 17.05 17.30 17.50

10404 10406 10408 10410 10414 10412 10442 10428

D,E

D,E

15.10

lördag
Hållplatser Anm
EDSBYN
FURUDAL jvstn
Skattungbyn
Mässbacken
Born
Li 118 fr Grönklitt
ORSA busstn
Vångsgärde
Vattnäs vägskäl
Lasarettet
MORA jvstn

245

17.20L

12.55
13.40
13.25 13.55
13.30 14.00
13.37 14.07

07.10
05.45 06.45
07.25 08.25 09.45 11.00
05.50
08.30
11.05
05.57
07.10
08.40
11.12

17

D,E

245

10452 10332

17.20 18.15
18.20
17.30 18.25
18.30
17.40 18.35


17.50 18.40
245

10470

245 = Direktbuss linje 245, angör endast hållplatser som finns angivna i 245:s tidtabell sid 13.

245

17.40 18.50 19.40
17.45
19.45
17.50
19.50
F 19.53
17.55 19.20 19.57
18.01

20.07
18.05 19.25 20.05

10440

10444/
10320

10416

B=via Vattnäs by. Angör inte hpl Vattnäs
vägskäl.
C=från Skattungbyns jvstn.
D= linje 103 Furudal/Skattungbyn-Orsa.
E= linje 103 Orsa-Mora.
F=endast om resande finns dit.
G=linje 105 Orsa-Våmhus-Mora.
H=utgår från Hansjö Konsum 07.05.
K=går inte fredagar och 17/4, 28/5.
Går även 1/11, 27/12 2002, 3/1, 28/2, 25/4,
2/5, 30/5 2003.
L=går endast fredagar. Går inte 1/11, 27/12,
3/1, 28/2, 25/4, 2/5, 30/5 2003.
Går även 17/4, 28/5 2003.
N=går inte 27/10, 2/11, 22/12 2002 – 5/1,
23/2, 18/4, 20/4, 21/4,1/5, 29/5, 8/6 2003.
P=utgår från Stackmora kl 05.25.
Övrig trafik på sträckan Furudal - Orsa - Mora:
Se linje 103 och 105.
Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenör: Dalabuss: 0250–283 00

104 Mora - Orsa - Furudal - Edsbyn
måndag - fredag
Hållplatser

97

MORA busstn
Tåg ankommer
MORA jvstn
Lasarettet
Vattnäs vägskäl
Vångsgärde
ORSA busstn
Linje 118 ank Grönklitt
ORSA busstn
Born
Mässbacken
Skattungbyn
FURUDAL jvstn
EDSBYN
Turnr

Zon

C

33

06.25

06.28
06.31
06.35
06.38
06.50

33
33
33
37
37
37
37
37
37
37
17

06.25
06.27
06.35
06.45

17
88

10407

D
06.35

06.38
06.41
06.45
06.48
06.55

245

B

07.40

07.43
07.46
07.48
07.53
08.05

08.10

08.00 09.00 10.35
07.51 08.55 –
08.05 09.03 10.38
09.07 10.40
08.10 09.10 10.45
09.13 10.48
08.20 09.25 10.55
09.55 –
09.25 10.55
09.27 11.03
09.35 11.10
08.30
09.45 11.15
08.55
11.40
12.30
10403 10405 10409 245 10413 10415

MORA busstn
Tåg ankommer
MORA jvstn
Lasarettet
Vattnäs vägskäl
Vångsgärde
ORSA busstn
Li 118 ank Grönklitt
Born
Mässbacken
Skattungbyn
FURUDAL jvstn
EDSBYN
Turnr

B

L

13.05 14.00 14.10 15.15
12.53 –

14.53
13.08 14.05 14.13 15.18
13.11
14.15 15.25
14.10 14.18 15.30
14.21 15.33
13.40 14.20 14.35 15.45

15.00 –
13.40
15.45
13.43
15.50
13.50
15.57
14.00
16.05 16.05
16.30
17.15
10421 10423 245 10419 10429 10425
sön- o helgdag

245

D,E

245

G

245

08.00

08.05

09.00
08.55H
09.05
09.07
09.10
09.10
09.13
08.20 08.35 09.25

09.55
08.38
08.45
08.55

13.00
12.54
13.03
13.05

14.00

14.05

16.00

08.00

08.05

245

10325

10443 10401

245

12.30

12.33
12.36
12.40
12.45
12.55

lördag
Hållplatser Anm

E

14.10
13.35

14.20
14.50

13.55

245

linje 105
via Våmhus
till Orsa

16.30

16.33
16.40
16.50

10526/
10411

09.10
08.20 08.35

08.38
08.45
08.55

245

10471

09.00

09.03
09.07
09.10
09.13
09.25
09.55

D,E

245

G

13.00
12.54
13.03
13.05

14.00

14.05

16.00

14.10
13.35

14.20
14.50

13.55
14.20N
15.10N
10469

linje 105
via Våmhus
till Orsa

10329/
10473

245

16.30

16.33
16.40
16.50

10532/
10417

245 = Direktbuss linje 245, angör endast hållplatser som finns angivna i 245:s tidtabell sid 13.

22.05
21.54
22.08
22.13
22.16
22.18
22.30

B,D
16.30

16.33
16.36
16.40
16.43
16.55

17.00

18.20
17.54
18.23
18.25
18.30
18.33
18.45

18.45
18.50
18.57
17.20 19.05
17.50

20.50
20.42
20.53
20.56
21.00
21.03
21.15

10435 10439 10441
B=via Vattnäs by.
C=fortsätter mot Hansjö konsum.
D=linje 103 Orsa - Skattungbyn/Furudal.
E=linje 103 Mora-Orsa
G=linje 105 Mora-Våmhus-Orsa.
H=går inte 19/4.
L=går endast fredagar. Går inte 1/11,
27/12, 3/1, 28/2, 25/4, 2/5, 30/5.
Går även 17/4, 28/5.
N=går inte 27/10, 2/11, 22/12 2002
– 5/1, 23/2, 18/4, 20/4, 21/4,1/5,
29/5, 8/6 2003.
Övrig trafik på sträckan
Mora -Orsa - Furudal:
Se linje 103 och 105.
Kundservice: 020–23 24 25

10467 Entreprenör: Dalabuss: 0250–283 00

surfa in på

dalatrafik.se
Du hittar Dalatrafiks buss- och
tågtider även på internet.

På Dalatrafiks hemsida www.dalatrafik.se finns en
sökfunktion som hjälper dig att lätt hitta din linje och
avgångstid.
Du anger de orter du vill resa mellan och vilken tid du
vill åka eller vara framme.
Klicka på en knapp så kommer linjenumret, avgångsoch ankomsttiden fram på skärmen.
Välkommen till www.dalatrafik.se!

105 Våmhus

- Mora

Hållplatser

måndag-fredag

linje 104 från Mora
Orsa busstn
Hansjö vägskäl
Bäcka
Våmhus,Heden
VÅMHUS
Bonäs skola
Sågen
Riskittsvägen
Östnor,FMM
MORA busstn

15.15
15.55
15.58
16.01

Turnr
99

Mora,jvstn
MORA busstn
Östnor,FMM
Riskittsvägen
Husåkersv.
Bonäs skola
VÅMHUS
Våmhus,Heden
Bäcka
Hansjö vägskäl
Orsa busstn
linje 103/104 ank Mora
Turnr

14.00K
14.25
14.28
14.31

20.50
21.15
21.18
21.21

22.05
22.30
22.33
22.36

13.35
13.43
13.50
13.58
14.00

14.10 15.25 16.30 17.05 18.20 21.45

08.50 15.00 17.00

17.00 23.00

10501 10503

10511 10513

10524

10528

10505

10509

14.50
14.58
15.05
15.13
15.15

16.35 17.50
16.05 16.42 17.58 21.25
16.10 16.50 18.05 21.30
16.18 16.58 18.13 21.33
16.20

10507

10525

10527

10519

08.05D 14.35 16.15D 16.15D 22.40
14.40
22.45
14.43
22.50

10533

09.30 11.25 12.10 14.05 15.10 15.55
16.12
09.35 11.30 12.15 14.10 15.15
09.37 11.32 12.17 14.12 15.17
09.45 11.40 12.25 14.25 15.30 16.20
09.50 11.45 12.30F 14.30F 15.35F 16.25
11.55 12.45 14.45 15.45H 16.35
09.55
15.40
09.58
15.43
10.05
15.50
10.35

10504 10506

10510

A=angör Bjäkenbackens skola skoldagar.
Går ej via Sågen.
B=fortsätter till lasarettet som linje 104.
C=med linje 104 via Orsa till Våmhus.

10529

lördag

06.20 07.40 07.50
06.30
A
07.55A
A
07.57A
06.35 08.00 08.10
06.40 08.05 08.15
06.50 08.15
08.20
08.23
08.35
09.25
10508

10526

- Orsa
måndag-fredag

Zon
33
33
33
33
33
33
33
33
37
37
37

sön- o helgdag

05.55 07.00F 08.15 12.00
06.03 07.12 08.25 12.08
06.10 07.17 08.30 12.15
07.21 08.37 12.23
07.23 08.40 12.25
06.20
06.35B 07.40 08.50 12.35

105 Mora - Våmhus
Hållplatser

lördag

10502 10512

10514

10516

10518

17.20 18.30
17.25
17.27
17.35
17.40
17.50

10520

20.53C

14.05E

20.50C

14.00E

18.35
18.37
18.45
18.50 21.25
19.00

10522 10441

07.50

sön- o helgdag
16.00

22.08C
16.00 22.05C

08.00
16.10
08.05 14.35 16.15

16.10
16.15 22.40

08.10
08.13
08.20
08.50

16.20
16.23
16.30
17.00

16.20
16.23
16.30
17.00

10526

10532

10524

10533

10467

D=via Orsa till Mora.
E=med linje 245 till Orsa för byte till linje 105 mot Våmhus.
F=tur 10503 går via Björkvassla samt tur 10512, 10514 och 10516 om resande finns dit.
H= förbindelse till Orsa saknas.
K=linje 245 Mora - Orsa.
Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenör: Dalabuss: 0250–283 00

107 Mora - Sollerön
måndag - fredag
Hållplatser

Zon 33

100

S:t Mikaelskolan
Strandens skola
MORA busstn
Ängsvägen
Saxnäs
Örjasvägen
Örjastäppan
Vinäs
Isunda
Vika,Stenis
Vika södra
Ryssa
Gesundaberget
Gesunda
Gruddbo
SOLLERÖN
Bengtsarvet
Turnr

W

A

lördag
A

13.55
15.23
13.53
15.20
06.20 07.40 07.50 09.00 10.55 12.00 13.10 14.00 14.00 15.30
13.12A 14.02 14.02A 15.35
07.53 09.03 10.58 12.03 13.15
14.05
06.25 07.43
15.37
15.38
06.27D 07.44
07.47 07.57 09.07 11.02 12.07 13.19
14.10 15.39
D
14.14
D
07.55
11.10
14.10
07.57
11.12
14.12
08.00
11.15
14.15
08.05
11.20
08.08
11.23
08.12 08.10 09.20 11.30 12.20 13.40
08.05 09.15 11.32
13.30

14.20
14.23
14.27
14.32

15.30 16.25 17.20 18.30 09.00
15.35A
16.28 17.23 18.33 09.03
15.37
15.38
15.39 16.32 17.27 18.37 09.07
D
15.48
18.45
15.50
18.47
15.53
18.50
H
15.58
18.55
16.01
18.58
14.32 15.52 16.05 16.46 17.40 19.02 09.20
14.25 15.50
16.43
D

sön- o helgd
B

B

B

13.15 16.05 10.00 16.05
10.03

10.07
13.25
13.27
13.30
13.35
13.37
13.40
13.45

16.15
16.17
16.20
16.25
16.27
16.30
16.40 10.20

16.15
16.17
16.20
16.25
16.27
16.30
16.40

10702 10704 10706 10708 10710 10712 10714 10716 10718 10720 10722 10724 10726 10728 10730 1073210734 10736 10738

A=går endast skoldagar, se sid 1.
B=går 4/1 – 21/4.
D=endast om resande finns dit.
H=skoldagar 16.05. Ej skoldagar 15.55.
W=fortsätter till Wibe om resande finns dit.

O B S! Liftbuss avgår Gesundaberget onsdagar och fredagar kl 20.30.
Går 3/1 – 18/4.

Se även linje 92,109 (sträckan Mora - Vika Södra).

Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenör: Dalabuss: 0250–283 00

107 Sollerön - Mora
måndag - fredag
Hållplatser

Anm

101

Bengtsarvet
SOLLERÖN
Gruddbo
Gesunda
Gesundaberget
Ryssa
Vika Södra
Vika Stenis
Isunda
Vinäs
Örjastäppan,Mossv.
Örjastäppan,Örjasv.
Saxnäs
Bölvägen
MORA busstn
Strandens skola
S:t Mikaelskolan
Turnr

A

lördag
A

05.42 06.05
07.05 08.05
09.15 11.32
05.47 06.10 07.05 07.10 08.10 08.12 09.20 11.30 12.20
05.49 06.12 07.07 07.12 08.12
09.22
12.22
05.52
07.12
08.17
09.27
12.27
F
12.30
G
12.35
05.57
07.17
08.22
09.32
06.00
07.20
08.25
09.35G
12.37
06.03
07.24
08.28
09.38G
12.40
07.21
08.20
08.25 09.40G 11.43
06.20 07.30C 07.22
D
06.27 06.25
07.25
08.28
06.25 06.27
07.26
07.28
09.44G 11.47
A
A
A
07.33 07.30 08.35 08.35 09.55D,G
06.15 06.35 07.35 07.32 08.45 08.40 09.50G11.50 13.00
07.38A 07.35
07.42A 07.38

B

13.30 14.32 14.25
16.43
13.40 14.27E14.32E16.05 16.46 17.40 19.02
13.42
14.34
16.48 17.42
13.47
14.39
16.53 17.46
H
13.51
14.45
16.58 17.50G
13.54
14.48
17.00 17.52G
13.57
14.50
17.03
14.02 14.43

sön- o helgd

16.15
16.18
16.20

B

B

09.20 13.45 16.40 10.20 16.40
09.22
10.22
09.27
10.27
F
F
G
09.33
10.33G
G
09.36
10.36G

19.10
19.13
19.14

13.55 16.50
13.58 16.53
13.59 16.54

16.50
16.53
16.54

14.07 14.48
14.10 14.55 15.00 16.25 17.15 18.05G19.20 09.45G 14.05 17.00 10.45G17.00

10701 10703 10705 10707 10709 10711 10713 10715 10717 10719 10721 10723 10725 10727 10729 10731 10733 10735 10737 10739 10741

A=går endast skoldagar, se sid 1.
B=går 4/1 – 21/4.
C=går ej skoldagar, se sid 1.
D=endast om resande finns dit.
E=skoldagar 14.30 från Sollerö skola.

F=till Gesundaberget om resande finns dit.
G=bussen kan vara 5 min senare om det varit resande till Gesundaberget.
H=onsdagar och fredagar via Gesundaberget kl 17.50. Går 3/1 – 18/4.
Se även linje 109 ( sträckan Vika Södra - Mora).

Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenör: Dalabuss: 0250–283 00

108 Mora–Färnäs–Nusnäs
måndag - fredag
Hållplatser Anm
Östnor,KJ
Östnor,FMM
Öna
MORA busstn
MORA jvstn
Noret,Hemköp
Färnäs, g:a posten
Nusnäs,snickeriet
Nusnäs,affären
Turnr

E

E

06.45 07.35 08.40 10.05 12.05
06.48 07.38 08.43 10.08 12.08
06.50
08.45 10.10 12.10
06.55
08.50 10.15 12.15
08.55 10.20 12.20
07.13 08.00 09.00 10.25 12.25

14.10
14.13
14.15
14.20
14.25
14.30

15.15
15.18
15.23
15.28

16.03
16.10
16.15
16.22
16.25
16.27
16.32

17.20
17.23
17.25
17.30
17.35
15.38B 16.42B 17.40

18.20
18.23
18.25
18.30
18.35
18.40

10802 10820 10804 10806 10808 10810 10812 10814 10816 10818

B=fortsätter mot Fu.
E=går via Fu till Nusnäs.
102

108 Nusnäs–Färnäs–Mora
måndag - fredag
Hållplatser Anm
Fu
Nusnäs,affären
Färnäs, g:a posten
Noret,Hemköp
MORA jvstn
MORA busstn
Öna
Östnor,FMM
Östnor,KJ
Turnr

C
05.50 07.05 07.55
05.55 07.13 08.00 09.00
06.05 07.23 08.08 09.07
07.27 08.13 09.10
06.15 07.30 08.15 09.15
06.20 07.35 08.20 09.25
06.25D
06.30D
06.33D
10801 10803 10805 10807

10.25
10.32
10.35
10.40
10.50

12.25
12.32
12.35
12.40
12.50

14.30
14.37
14.40
14.45
14.55

15.45 16.50
16.55
17.02
17.05
17.10
17.15

17.40
17.47
17.50
17.55
18.05

18.40
18.47
18.50
18.55
19.05

16.03
10809 10811 10813 10815 10817 10819 10821

C=utgår från Garsås kl 05.43. Går via Rödmyren o panncentralen, Stormyren.
D=linje 105.
Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenör: Dalabuss: 0250–283 00

109 Mora - Venjan

109 Venjan - Mora
måndag-fredag
Hållplatser

Anm

103

VENJAN, Stutt
VENJAN, Västbygge
VENJAN
Kättbo
Vimo
Siljansfors
Vika Södra
Bölvägen
MORA busstn
MORA jvstn
Tåg avgår
S:t Mikaelsskolan
MORA lasarettet
Turnr

E

06.30
06.35
09.50
06.45 08.05 09.55
07.05 08.20 10.10
07.08 08.25 10.15
07.11 08.30 10.20
07.20 08.35 10.25
07.30 08.45
07.40 08.55 10.45
07.45 09.00 10.50
08.02 09.07 11.07
07.46A 09.05A
07.55 09.10 11.00
10901 10903 9504

A=går endast skoldagar, se sid 1.
F=går endast 7/12 2002 - 1/5 2003.
H=linje 92 Kättbo - Mora.

lördag
H

E

måndag - fredag

sön- o helgd
E,F

Hållplatser

Zon

MORA, lasarettet
Tåg ankommer
33
MORA jvstn
S:t Mikaelskolan 33
33
MORA busstn
33
Ängsvägen
33
Vika Södra
57
Siljansfors
31
Vimo
31
Kättbo
31
VENJAN
VENJAN Västbygge 31
31
VENJAN, Stutt
Turnr

E

33

16.35
16.55
16.58
17.00
17.08
17.20

09.50
09.55
10.10
10.15
10.20
10.25

13.30
13.35
13.50
13.55
14.00
14.05

10.45
10.50
11.05

14.25
14.30
15.05

11.00
10905/
9210

9506

9508

06.45
06.53
06.58
07.03
07.10
07.35

10902

lördag sön- o helgdag
B

13.35
16.15
12.53 14.53
13.50 15.20
13.55A 15.23A 16.20
14.00 15.30 16.30
14.02 15.32
14.08 15.43 16.38
14.13 15.48 16.45
14.18 15.53 16.48
14.23 15.58 16.55
14.35 16.25 17.25
14.37
G
G
G 17.35
9501 10908 9211/

10910

B=linje 92 Mora - Kättbo. Linje 109 från Kättbo går via
Gävunda om resande finns dit.
G=endast om resande finns dit.
E=linje 95.
Se även linje 92 på sträckan Mora – Kättbo.
Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenör: Dalabuss: 0250–283 00
Busslink: 0280–135 45

E

E,F

12.50
12.54
13.05

16.54
17.10

13.10

17.15

13.20
13.28
13.31
13.38
13.55
13.57

17.23
17.28
17.31
17.38
17.55
17.57

9507

9511

0771-75 75 75
020-444 111

118 Orsa - Grönklitt
Hållplatser
Linje 104/245 Mora busstn
Tåg ankommer
Linje 104/245 Mora jvstn
Linje 104/245 till Orsa
ORSA busstn
Sandhed
Fryksås vägskäl
GRÖNKLITT, receptionen
Turnr

105

118

måndag-fredag
C
C
09.00
14.10
08.55
12.53
09.03
14.13
09.25
14.35
09.30
14.35
09.33
14.38
09.40
14.45
09.55
15.00

lördag
C
D
09.00
14.00
08.55H 12.54
09.05
14.05
09.25
14.20
09.30
14.25
09.33
14.28
09.40
14.35
09.55
14.50

11802

11806

11804

sön- o helgdag
C
D
09.00 14.00

12.54
09.03 14.05
09.25 14.20
09.30 14.25
09.33 14.28
09.40 14.35
09.55 14.50

11812 11810 11808

Grönklitt - Orsa

måndag-fredag
Hållplatser
C
C
GRÖNKLITT,receptionen
11.00 15.10
Fryksås vägskäl
11.03 15.13
Sandhed
11.10 15.20
ORSA busstn
11.25 15.35
Linje 104/245 från Orsa
11.30 15.35
Linje 104/245 till Mora jvstn
11.50 15.55
Tåg avgår
13.07 17.07
Linje 104/245 till Mora busstn 11.55 16.00
Turnr

lördag
D
C
11.15 16.05
11.18 16.08
11.25 16.15
11.40 16.30
11.45 16.35
12.05 16.55
14.02

12.15 17.00

sön- o helgdag
D
C
11.15 16.05
11.18 16.08
11.25 16.15
11.40 16.30
11.45 16.35
12.05 16.55
13.33F 18.01G
12.15 17.00

11801 11803 11805 11807 11809 11811

C=linje 104 Mora-Orsa.
D=linje 245 Mora-Orsa.
F=går inte 2/11, 25/12, 5/1, 18/4, 20/4, 1/5, 29/5, 8/6.

G=går inte 2/11, 25/12, 18/4, 20/4, 1/5, 8/6.
H=går inte 19/4.

Kundservice: 020–23 24 25

Entreprenör: Dalabuss: 0250–283 00

123

Evertsberg - Älvdalen

123

Älvdalen - Evertsberg

måndag - fredag
Hållplatser

Anm

B

EVERTSBERG
Dysberg vsk
Väsa
Karlsarvet
Månsta
Kåtila
ÄLVDALEN busstn
ÄLVDALEN apoteket
Linje 170 ank Mora
Turnr

C

06.35 07.20

Hållplatser

13.45 15.55

Zon 38

Linje 170 fr Mora
ÄLVDALEN apoteket
ÄLVDALEN busstn
Kåtila
Månsta
Karlsarvet
Väsa
Dysberg
EVERTSBERG
Turnr

07.35
08.40
08.45
08.48
06.50 07.45 08.55 14.00 16.15


08.57 14.02 16.17
07.25 08.50
17.00
9502 12301 17009 12307 12305

106

A=går endast skoldagar, se sid 1.
B=linje 95.
C=bussen skyltad linje 170.

B

KLITTEN
Liden
Rot
Näset
ÄLVDALEN,apoteket
ÄLVDALEN busstn
Linje 170 ankommer Mora
Turnr

A

A

08.10 11.10
14.35
08.50 11.45 13.10 –
07.00 08.45 11.47 13.17 15.20
11.50
11.53
12.00
13.23 15.30
07.15
13.40 15.45
07.20 09.00
13.45 15.55
12302 9505 12310 12308 12306

124 Älvdalen - Klitten
måndag - fredag

måndag - fredag
Zon 38

A,D

B

B

16.20 18.10 19.20

18.50 19.55
17.00 18.45 19.50

17.05E
17.20E
17.15E 19.00 20.05
12304 9503 9509

D=fortsätter från Karlsarvet via Rot till Älvdalens busstn.
E=endast om resande finns dit.
Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenör: Busslink: 0251–419 20

124 Klitten - Älvdalen
Hållplatser

sön- o
helgdag

måndag - fredag

A

A

A

07.25
07.27
07.35C
07.40
07.55
08.00
08.50

13.30
13.32
13.35

15.05
15.07
15.10

15.40
15.42
15.45

13.40
13.45

15.15
15.20
16.10

15.50
15.55
17.00

12401

12405

12407

12403

A=går endast skoldagar, se sid 1.
B=går skoldagar Älvdalen-Rot skola-Rot-Holen-Näset-Liden-Klitten.
C=går via Rotskolan.

Hållplatser

Anm

Linje 170 fr Mora
ÄLVDALEN busstn
ÄLVDALEN apoteket
Näset
Rot
Liden
KLITTEN
Turnr

A

B

B

A

07.10
07.12

12.55
13.00
13.15
13.20
13.23
13.30

13.10
14.35
14.37
14.55
14.58
15.00
15.05

14.35
15.20
15.22
15.27
15.30
15.35
15.40

07.17
07.20
07.25

12402 12406 12408 12410

Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenör: Busslink: 0251–419 20

126 Gördalen - Särna

126 Särna - Gördalen
måndag tis,ons,torsd fredag

måndag-fredag
Hållplatser

Anm

Hållplatser

Gördalen
Lillådalen
Storbäcken
Strömsillret
Tjärnvallen
Njupåsen
Mörkret
Källan
SÄRNA posten
SÄRNA skolan

07.20
07.30
07.35
07.38
07.45
07.47
07.50
08.10
08.30
08.20

Turnr

12601

Anm

SÄRNA förskolan
SÄRNA skolan
SÄRNA posten
Källan
Mörkret
Njupåsen
Tjärnvallen
Strömsillret
Storbäcken
Lillådalen
Gördalen
Turnr

107

128

Drevdagen Flötningen - Idre
Zon 42

Hållplatser
DREVDAGEN
Flötningen
Storbo
Drosbacken
IDRE Idrebua

måndag-fredag
07.25
07.00
07.05
07.35
08.00

Turnr

12801

128

13.10
13.15
13.20
13.23
13.45
13.48
13.50
13.53
13.55
14.05
14.25

15.20
15.25
15.30
15.33
15.55
15.58
16.00
16.03
16.05
16.15
16.35

14.00
14.05
14.10
14.13
14.35
14.38
14.40
14.43
14.45
14.55
15.15

12604

12602

12606

Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenör: Dalabuss: 0250–283 00

Idre - Flötningen Drevdagen

Hållplatser

tisdag

mån,ons,tors,fred

IDRE Idrebua
Drosbacken
Drevdagen
Storbo
FLÖTNINGEN

13.10
13.30
14.10
13.45
13.50

15.00
15.20
16.00
15.35
15.40

12802

12802

Turnr

Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenör: Dalabuss: 0250–283 00

O B S! Tabellen gäller perioderna
19/8 – 6/12 2002 och 2/5 – 14/6 2003.

157 Sälenfjällen - Sälens by - Malung

108

Hållplatser
STÖTEN, hotellet
Rörbäcksnäs
Hundfjället,hotellet
Tandådalen,receptionen
Högfjällshotellet
Lindvallen,Snöcentret
SÄLEN,centrum
Transtrand
Fiskarheden
Kläppen
Lima
Limedsforsen
Malungsfors
MALUNG jvstn
Tåg avgår
Linje 57 avgår
Turnr

måndag - fredag

05.30
05.33
05.45
05.50
06.10
06.25

06.50
15701

05.40
14.55
05.40F 07.15A
16.40
06.00
08.25 15.15 17.00
06.05
08.30 15.20 17.05
06.15
08.40 15.30 17.15
06.25
08.50 15.40 17.25
06.35
07.35 09.00 15.55 17.35
06.40
07.40 09.05 16.00 17.40
06.45
07.45 09.10 16.05 17.45
06.48
07.48 09.13 16.08 17.48
07.00 08.00A 08.00 09.25 16.20 18.00
07.05
08.05 09.30 16.25 18.05
07.20
08.20 09.50 16.40 18.20
07.35
08.40 10.05 17.00 18.35

10.15 17.15
07.50
15735 15725 15703 15705 15709 15711

fredag
lördag
sön- o helgd
18.30 05.40
14.55
05.40F 08.00F
15.00F
18.50 06.00 08.25
15.15
18.55 06.05 08.30
15.20
19.05 06.15 08.40
15.30
19.15 06.25 08.50
15.40
19.25 06.35 09.00
15.55
19.30 06.40 09.05
16.00
19.35 06.45 09.10B
16.05
19.38 06.48 09.13B
16.08
19.50 07.00 09.25B
16.20
19.55 07.05 09.30B
16.25
20.05 07.20
16.40
20.25 07.35
17.00

17.15
07.50
15715 15717 15719
15733

06.30
06.40
06.55
07.00
07.10
07.15
07.18
07.35
07.40
07.50
08.00
08.05
15702

måndag - fredag
14.25 15.25
11.42

15.42
12.00 14.30 16.15
12.10 14.40 16.25
12.30 14.55 16.45
12.35 15.10 16.50
12.45 15.20 17.00
12.50 15.25 17.05
12.53 15.27 17.10
13.05 15.40 17.20
13.10 15.45 17.25
13.20 15.55 17.35
13.30 16.05 17.45
13.35 16.10 17.50
E
16.40
E
14.20
18.25
15706 15708 15710

18.15

18.15
18.25
18.45
18.50
19.00
19.05
19.10
19.20
19.25
19.35
19.45
19.50
E

fredag

lördag

22.42
22.50G
23.00G
23.15G
23.20G
23.30G
23.35G
23.37G
23.50G
23.55G
00.05G
00.10G
00.15G

18.04
18.10
18.20
14.25C 18.40
14.30C 18.45
14.40C 18.55
14.45 19.00
14.50 19.05
15.05 19.15
19.20
19.30
19.40
19.45
E

20.20 00.30G
20.15
15712 15714 15720 15722

Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenör: Busslink: 0280–135 45

ÖVRIG TRAFIK PÅ STRÄCKAN:
Fiskarheden – Stöten, se linje 95.

157 Malung - Sälens by - Sälenfjällen
Hållplatser
Linje 57 ankommer
Tåg ankommer
MALUNG jvstn
Malungsfors
Limedsforsen
Lima
Kläppen
Fiskarheden
Transtrand
SÄLEN,centrum
Lindvallen,Snöcentret
Högfjällshotellet
Tandådalen,receptionen
Hundfjället,hotellet
Rörbäcksnäs
STÖTEN, hotellet
Turnr

A=går månd-torsd skoldagar.
B=fortsätter som linje 95 mot Mora.
C=linje 95 från Mora
E=endast om resande finns dit.
F=resenärer från Rörbäcksnäs förbeställer
resan på tel 0280-135 45 senast kl 16.00
vardagen före resdagen.
G=går även 28/5.

sön- o helgdag
19.10

19.15
19.25
19.45
19.50
19.57
20.00
20.05
20.15
20.20
20.30
20.40
20.45
E

21.05
15728

157 Sälenfjällen - Sälens by - Malung
måndag - fredag

109

Hållplatser
STÖTEN, hotellet
Rörbäcksnäs
Hundfjället,hotellet
Tandådalen,receptionen
Högfjällshotellet
Lindvallen,Snöcentret
SÄLEN,centrum
Transtrand
Fiskarheden
Kläppen
Lima
Limedsforsen
Malungsfors
MALUNG jvstn
Tåg avgår
Linje 57 avgår
Turnr

05.30
05.33
05.45
05.50
06.10
06.25

06.50

05.40
05.40F 07.15A
06.00
06.05
06.15
06.25
06.35
07.35
06.40
07.40
06.45
07.45
06.48
07.48
07.00 08.00A 08.00
07.05
08.05
07.20
08.20
07.35
08.40

07.50

fredag

11.45 14.55
F

08.25
08.30
08.40
08.50
09.00
09.05
09.10
09.13
09.25
09.30
09.50
10.05
10.15

O B S! Tabellen gäller perioden 7/12 2002 – 1/5 2003.

12.05
12.10
12.20
12.30
12.40
12.45
12.50
12.53
13.05
13.10
13.25
13.45
13.54

15.15
15.20
15.30
15.40
15.55
16.00
16.05
16.08
16.20
16.25
16.40
17.00
17.15

16.25
16.30
16.40
16.50
17.00
17.05
17.10
17.13
17.25
17.30
17.45
18.05

18.15

lördag

sön- o helgdag

16.40 18.30 05.40
11.45 16.00
05.40F08.00F
17.00 18.50 06.00 08.25 12.05 16.20
17.05 18.55 06.05 08.30 12.10 16.25
17.15 19.05 06.15 08.40 12.20 16.35
17.25 19.15 06.25 08.50 12.30 16.45
17.35 19.25 06.35 09.00 12.40 16.55
17.40 19.30 06.40 09.05 12.45 17.00
17.45 19.35 06.45 09.10B 12.50 17.05
19.38 06.48 09.13B 12.53 17.08
19.50 07.00 09.25B 13.05 17.20
19.55 07.05 09.30B 13.10 17.25
20.05 07.20
13.25 17.40
20.25 07.35
13.45 18.00

14.15 18.18J
07.50

10.30 11.45 14.55 16.00
15.00F
10.50 12.05 15.15 16.20
10.55 12.10 15.20 16.25
11.05 12.20 15.30 16.35
11.15 12.30 15.40 16.45
11.25 12.40 15.55 16.55
11.30 12.45 16.00 17.00
11.35 12.50 16.05 17.05
11.38 12.53 16.08 17.08
11.50 13.05 16.20 17.20
11.55 13.10 16.25 17.25
12.10 13.25 16.40 17.40
12.30 13.45 17.00 18.00

14.15 17.15 –
12.45
18.00D

15701 15735 15725 15703 15705 15707 15709 15713 15711 15715 15717 15719 15721 15723 15727 15729 15731 15733

157 Malung - Sälens by - Sälenfjällen
Hållplatser
Anm
Linje 57 ankommer
Tåg ankommer
MALUNG jvstn
Malungsfors
Limedsforsen
Lima
Kläppen
Fiskarheden
Transtrand
SÄLEN,centrum
Lindvallen,Snöcentret
Högfjällshotellet
Tandådalen,receptionen
Hundfjället,hotellet
Rörbäcksnäs
STÖTEN, hotellet
Turnr

06.30
06.40
06.55
07.00
07.10
07.15
07.18
07.35
07.40
07.50
08.00
08.05

måndag - fredag
14.25 15.25
08.24 11.42
– 15.42
08.50 12.00 14.30 16.15
09.00 12.10 14.40 16.25
09.25 12.30 14.55 16.45
09.30 12.35 15.10 16.50
09.40 12.45 15.20 17.00
09.45 12.50 15.25 17.05
09.48 12.53 15.27 17.10
10.00 13.05 15.40 17.20
10.10 13.10 15.45 17.25
10.20 13.20 15.55 17.35
10.30 13.30 16.05 17.45
10.35 13.35 16.10 17.50
E

E

E

fredag
18.15

18.15
18.25
18.45
18.50
19.00
19.05
19.10
19.20
19.25
19.35
19.45
19.50
E

22.42
22.50G
23.00G
23.15G
23.20G
23.30G
23.35G
23.37G
23.50G
23.55G
00.05G
00.10G
00.15G

lördag
06.30
06.40
06.55
07.00
07.10
07.15
07.18
07.35
07.40
07.50
08.00
08.05

11.42
12.00
12.10
12.30
12.35
12.45
12.55
13.00
13.15
13.20
13.30
13.40
13.45

sön- o helgdag

18.04J
18.10
18.20
14.25C 18.40
14.30C 18.45
14.40C 18.55
14.45 19.00
14.50 19.05
15.05 19.15
15.15 19.20
15.25 19.30
15.35 19.40
15.40 19.45
E

06.30
06.40
06.55
07.00
07.10
07.15
07.18
07.35
07.40
07.50
08.00
08.05

08.20
08.30
08.45
08.50
09.00
09.05
09.10
09.25
09.35
09.45
09.55
10.00

13.42
13.55
14.05
14.20
14.25
14.35
14.40
14.45
15.00
15.10
15.20
15.30
15.35

19.10

19.15
19.25
18.25C 19.45
18.30C 19.50
18.40C 19.57
18.45 20.00
18.50 20.05
19.05 20.15
19.15 20.20
19.25 20.30
19.35 20.40
19.40 20.45
E

10.50 14.20 16.40 18.25 20.20 00.30G
14.05 16.00 20.15 08.25
15.55 20.00 21.05
15702 15704 15706 15708 15710 15712 15714 15716 15718 15720 15722 15724 15732 15726 15728 15730

A=går månd-torsd
skoldagar.
B=fortsätter som
linje 95 mot Mora
C=linje 95 från Mora
D=går inte 22/12 –
6/1, 23/2, 18–21/4,
1/5.
E=endast om resande
finns dit.
F=resenärer från
Rörbäcksnäs,
förbeställer resan
på tel 0280/135 45
senast kl 16.00
vardagen före
resdagen.
G=går även 17/4
och 30/4.
J=går ej 24,31/12.

170 Mora - Grövelsjön
måndag - fredag
Hållplatser

T

110

MORA lasarettet
Tåg ankommer
MORA jvstn
MORA busstn
Långlet
Oxberg
Säs
Blyberg
Blybergsvilan
ÄLVDALEN,busstn
ÄLVDALEN apoteket
Rot
Åsen, kapellet
Lövnäsvägen
Lövnäs
Nornäs
Sörsjön
SÄRNA motellet
IDRE Idrebua
Idre fjäll
IDRE Idrebua
Sågliden
Storsätern
GRÖVELSJÖN
Turnr

E

H

07.51
08.05
07.05 08.10 08.50
08.15 08.55
08.30 09.10
07.15
07.35T
07.38 08.35 09.15
07.50 08.45 09.25
07.55 08.50 09.30
08.05A
08.25A

10.50
08.55 10.54
09.20 11.05
09.15 11.10
11.15
11.30
09.28

13.15R 14.15
12.53

13.20 14.30
13.25 14.35
13.30 14.40
13.45 14.55

09.40 11.35
09.50 11.50
09.55 11.55
12.00
10.08 12.08
10.20 12.20

13.50
14.10
14.15
14.20
14.35
14.50

11.05 13.15
13.50
14.05 15.00
15.15
15.35
15.40
15.50
17004 9505

fredag

15.05
15.20
15.30

T

14.53R
14.53
15.18
15.15 15.30
15.35
15.55
15.30
15.40T
15.45
16.00 16.10
16.05 16.15
16.10
16.30
16.45

15.45
16.05
16.15
16.25
16.35
15.45 17.20 17.35
16.15
18.00
16.35
18.15
16.55
18.25
17.15
18.45
17.20
18.50
17.30
19.00

17012 17006 17010 17010 17014

V

F

lördag

E

sön- o helgdag
B

E,N

15.50R17.50
13.00

17.54 20.42 10.54 12.54 16.54 12.54
15.55R18.05 20.55 11.05 13.15 17.10 13.15
16.20 18.10 20.45 11.10 13.20 17.15 13.20
16.30 18.15
11.20 13.25 17.20 13.25
16.45 18.30
11.35 13.40 17.35 13.40
21.00
16.48 18.40 21.10 11.40 13.45 17.40
17.00 18.45 21.25 11.50 14.05 17.55
17.02 18.50 21.30 11.55 14.10 18.00
17.05
14.15 18.05
17.25
21.43 12.08 14.25 18.15
21.55 12.20 14.40 18.30

22.40
23.05
23.15
23.25
23.45
23.50
00.05

13.10
13.35
13.50
14.05
14.25
14.30
14.45

15.30
15.55
16.15
16.25
16.50
16.55
17.15

19.15
19.40
20.00
20.10
20.35
20.40
20.55

18.54S 21.54
19.15 22.05
19.20 22.00
19.25
19.40
22.13

13.45 19.45 22.20
14.05 19.50 22.40
14.10 19.55 22.45
14.15
14.25
22.58
14.40
23.10

15.30
15.55
16.15
16.25
16.50
16.55
17.15

17016 17018 17020 17022 9503 17024 17026 17028 17030 17032 9509

A=går endast skoldagar, se sid 1.
B=går även 1/11, 25/12 2002, 20/4, 30/4, 8/6 2003.
R=linje 103/104, bussbyte vid Mora busstn.
E=linje 95 mot Sälen.
S=går inte 2/11, 25/12, 5/1, 18/4, 20/4, 8/6.
F=från Vibe 16.10, går via Öna-Östnor.
T=angör inte hpl Oxbergskrysset.
H=angör inte hållplatser mellan hpl Lövnäsvägen och hpl Särna posten.
V=via Väsa.
N=Går via Älvdalens naturbruksgymnasium om resande finns dit.
Kundservice: 020–23 24 25
Entreprenörer:Dalabuss:
0250–283 00
=markerad tur körs med lågentrébuss.
Busslink: 0251–419 20

N

23.50
00.15
00.15
00.35
00.40
00.50
17034

170 Grövelsjön - Mora
måndag - fredag
Hållplatser

111

GRÖVELSJÖN
Storsätern
Sågliden
IDRE Idrebua
Idre Fjäll
IDRE Konsum
SÄRNA motellet
Sörsjön
Nornäs
Lövnäs
Lövnäsvägen
Åsenbron
Åsen, kapellet
Rot
ÄLVDALEN,apoteket
ÄLVDALEN,busstn
Blybergsvilan
Blyberg
Säs
Väsa
Oxberg
Långlet
MORA busstn
MORA jvstn
Tåg avgår
MORA lasarettet
Turnr

F

E

C,H

A

K,T
07.05 10.20
07.10 10.25
07.20 10.30
10.50
11.15
08.00 11.30
08.30 12.05

lördag
T
16.15
16.20
16.25

16.35
16.55 17.00
05.00G
05.25 06.00
17.30
06.30
06.40
06.55
05.55 07.10
09.00 12.40
18.05
05.25
06.10 07.20
09.15 12.50
18.15
05.30
06.15 07.25 08.30 09.20 13.00 15.00
18.20
05.40
06.25 07.45
09.30 13.10 15.10
05.45 06.30
06.40 07.55 09.00 09.40 13.25 15.15 16.15
18.35
05.50 06.35 06.50 06.45 08.00 08.55 09.50 13.35 15.25 16.20
18.40
05.57 06.43 06.55
08.10
09.55 13.45 15.33 16.25
18.45
06.48
13.50 15.37
07.00
14.00 15.50 16.30
18.50
06.55
06.00 06.55
07.05 08.15
10.05
06.15 07.10
07.15 08.30
10.15
06.30 07.25 07.25 07.35 08.50
10.35 14.30 16.05 17.00
19.15
10.40 14.20
16.55
19.25
06.38L 07.30 07.30 07.43 08.55
11.07 15.07
17.07
06.58
08.02 09.07
20.07
06.41L
07.50 09.00
10.50
17001 17003 9502

17005 17007 17009 17011 17013 17015 17017 17019 17021

A=går endast skoldagar, går via Karlsarvet 08.40, Månsta 08.45 Kåtila 08.48 (vinkzon)
Turen angör inte hållplatser mellan hpl Brunnsäng och hpl Älvdalen apoteket.
B=går inte 25/12 2002 och 18/4 2003.
C=skoldagar via Loka by och Rot skola, ankommer Älvdalsskolan kl 08.00.
E=linje 95.
=markerad tur körs med lågentrébuss.
F=går via Öna-Östnor och Wibe.

sön- o helgdag
B

B
16.00
16.05
16.10
16.30
16.50
17.05
17.35

06.50
06.55
07.05
07.25
07.45
08.00
08.30

10.50
10.55
11.05
11.25
11.45
12.00
12.30

10.50
10.55
11.05
11.25
11.45
12.00
12.30

13.40
13.45
13.50
14.10
14.35
14.50
15.20

09.00
09.15
09.20
09.30
09.40
09.45
09.50

13.00
13.15
13.20
13.30
13.40
13.45
13.50

13.00
13.15
13.20
13.30
13.40
13.45
13.50

15.50 18.05
16.00 18.15
16.05 18.20
16.25 18.35
16.30 18.40
16.35 18.45
18.50

10.00
10.10
10.25
10.35
11.05
10.45

14.00
14.10
14.30
14.35
15.05V

14.00
14.10
14.25
14.35
15.05
14.45

16.45
17.00
17.15 19.20
17.25
18.01Y

17023

17025

17027

17029 17031

G=går endast måndagar.Går även 22/4 och 10/6.
H=angör inte hållplatser mellan hpl Särna posten och hpl Lövnäsvägen.
K=går via Garbergs by.
L=linje 104, bussbyte vid Mora busstn.
T=angör inte Oxbergskrysset.
V=går inte 24/12, 31/12.
Y=går inte 2/11, 25/12, 18/4, 20/4, 1/5, 8/6.

316 Torsby - Malung
mån-fred
Hållplatser
TORSBY
Stöllet
Linje 304 avg Karlstad
Värnäs
MALUNG jvstn
Linje 92 ank Mora
Linje 157 ank Sälen
Turnr

08.20

14.25

09.05C
09.45
12.45
13.05

12.15
15.10C
16.00
17.20
17.20

010

016

fredag
B

sön- o
helgdag
H

16.15
16.50

15.55
16.35

16.51
17.35
19.20

16.37
17.25
18.25
20.15

012

014

112

316 Malung - Torsby
mån-fred
Hållplatser

Anm

Linje 92/109 från Mora
Linje 157 från Sälen
MALUNG jvstn
Värnäs
Linje 304 ank Karlstad
Stöllet
TORSBY
Tåg ank Göteborg
Turnr

fredag

sön- o
helgdag

B

06.45
06.35
08.00
08.40C
11.20

13.00
12.40E
14.15
14.55C
17.30

09.40

15.50
20.55

017

015

H

16.30
16.00
18.10
18.54
21.40
18.55
19.35

16.10
16.00
17.45
18.29
21.45
18.30
19.15

011

013

B=går inte 1/11, 27/12 2002, 3/1, 28/2, 2/5 och 30/5 2003.
C=byte i Värnäs för resande till/från Torsby.
E=går perioden 7/12 2002–1/5 2003.
H=går inte 2/11, 22/12 2002 – 5/1, 23/2, 18–21/4, 29/5, 8/6 2003
O B S! Värmlandstrafiks taxa gäller på linje 316 tur 011–014.
Dalatrafiks taxa gäller på sträckan Malung - Värnäs på
turerna 010, 015, 016 och 017.

|48| j
fr
fr
fr
fr
fr
t
fr
fr
fr
fr
fr
fr
t
t
t
t

0||1
0||2

Tågnummer
Period
Måndag-Fredag
Lördag
Sön- o Helgdag
Går även / Går ej
Malung
Malung folkhögsk
Yttermalung
Äppelbo
Rågsveden
Vansbro
Vansbro
Dala-Järna
Nås
Björbo
Dala-Floda
Mockfjärd
Borlänge C
Örebro C 53
Uppsala 50
Stockholm C 50
Går ej 25/12, 1/1.
Går ej 24/12, 31/12.

Malung-Borlänge
SJ
IC

SJ
IC

SJ
IC

SJ
IC

SJ
IC

SJ
IC

SJ
IC

8225

8233

8237

8245

8213

8249

8217

M-F

M-F

TiB

TiB

M-F
L

TiB

TiB

5.14
8.18
5.17 p
8.21 p
5.27
8.31
5.39
8.43
5.44
8.48
5.54
8.58
5.59
9.03
6.08
9.12
6.19
9.23
6.32
9.36
6.39
9.43
6.50
9.54
7.17
10.19
9.37
13.38
9.25
12.25
10.05
13.05

10.15
10.18 p
10.28
10.40
10.45
10.55
11.00
11.09
11.20
11.33
11.40
11.51
12.18
15.36
14.25
15.05

13.54
13.57 p
14.07
14.19
14.24
14.34
14.35
14.44
15.01
15.14
15.21
15.32
15.59
20.35
18.25
19.05

TiB

TiB

Tågnummer
Period
Måndag-Fredag
Lördag
Sön- o Helgdag
Går även / Går ej
Stockholm C 50
Uppsala 50
Örebro C 53
Borlänge C
Mockfjärd
Dala-Floda
Björbo
Nås
Dala-Järna
Vansbro
Vansbro
Rågsveden
Äppelbo
Yttermalung
Malung folkhögsk
Malung

M-F
L
SoH

SoH

0||1

TiB

|48| j

14.15
14.18 p
14.28
14.40
14.45
14.55
15.00
15.09
15.20
15.33
15.40
15.51
16.18
19.36
18.25 /
19.05 /

L
SoH

17.15
17.18 p
17.28
17.40
17.45
17.55
18.00
18.09
18.20
18.33
18.40
18.51
19.18
21.25 /
22.05 /

0||2

18.18
18.21 p
18.31
18.43
18.48
18.58
19.03
19.12
19.23
19.36
19.43
19.54
20.21

fr
fr
fr
fr
fr
fr
fr
fr
fr
t
fr
fr
fr
fr
t
t
1
2
3

0||4

Borlänge-Malung
SJ
IC

SJ
IC

SJ
IC

SJ
IC

SJ
IC

SJ
IC

8214

8220

8224

8228

8232

8242

M-F

M-F
L

TiB

TiB

TiB

6.15
6.41
7.00
7.07
7.21
7.32
7.42
7.43
7.54
7.59
8.11
8.21 a
8.24

9.42
10.08
10.18
10.25
10.39
10.50
11.00
11.01
11.12
11.17
11.29
11.39 a
11.42

10.55 F /.
11.35 F /.
10.26 SoH.
Går ej 24/12, 31/12.

/ Kontrollera tiden för anslutande

förbindelse vid Storhelger.
Se tabellen för den anslutande
förbindelsen eller ring 0771-75 75 75.
Storhelger= 2-3/11, 22/12-7/1, 17-22/4,
30/4-2/5, 28-30/5, 7-10/6.

TiB

M-F
L
SoH

6.55
7.35

TiB

8.55
9.35
11.42
12.08
12.18
12.25
12.39
12.50
13.00
13.01
13.12
13.17
13.29
13.39 a
13.42

SoH

8.55 1
9.35 2
8.26 3
13.42
14.08
14.18
14.25
14.39
14.50
15.00
15.01
15.12
15.17
15.29
15.39 a
15.42

0||4

12.55
13.35
12.26
16.00
16.30
16.40
16.47
17.01
17.12
17.22
17.23
17.34
17.39
17.51
18.01 a
18.04

TiB

M-F
L
SoH

0||4

17.55
18.35
18.25
20.42
21.08
21.18
21.25
21.39
21.50
22.00
22.01
22.12
22.17
22.29
22.39 a
22.42

|50| j
fr
fr
fr
fr
fr
fr
fr
fr
t
t
fr
fr
fr
fr
t
fr
t
t
t
t
t
t
1
2
3
4

0||7
0||8
0||9
1||0

Tågnummer
Period
Måndag-Fredag
Lördag
Sön- o Helgdag
Går även / Går ej
Morastrand
Mora
Rättvik
Tällberg
Leksand
Insjön
Gagnef
Djurås
Borlänge C
Örebro C 53
Falun 50A
Borlänge C
Säter
Hedemora
Avesta Krylbo
Avesta Krylbo
Sala
Västerås 56
Eskilstuna 56
Uppsala C
Arlanda C
Stockholm C

Mora/Falun-Borlänge-Stockholm
SJ
IC

SJ
IC

821

823

SJ
IC

TiB

7525

SJ
X 2000
411

SJ
IC

SJ
IC

851

851

SJ
IC

SJ
IC

853

853

SJ
IC

TiB

SJ
IC

TiB

7531

7533

M-F

M-F
L
SoH

SJ
IC
833

SJ
IC

TiB

7537

SJ
IC
837

25/12-1/1

M-F

M-F

M-F

M-F

L

L

5.04
5.09 p
5.33
5.42
5.50
5.56
6.03
6.09
6.30
5.00
5.20
5.39
5.52
6.07
6.09
6.27
7.14
7.57
7.04
7.23 a
7.47

SoH.
M-F.
L,SoH.
13.57 L,SoH.
Går ej 2/5, 30/5.
Går ej 26/12, 29/12.
Går ej 25/12, 1/1.
Går även 23/12, 30/12, 17/4, 30/4, 28/5.

M-F
SoH

0||7

5.15
5.37
5.54
6.07
6.24
6.26
6.45

6.22
6.40
|
|
7.14
7.16
|

7.25
7.43 a
8.05

8.04 a
8.23 a
8.44

6.00
6.26
6.36
6.45
6.51
6.58
7.03
7.25
9.37
7.00
7.30
7.47
7.59
8.15
8.16
8.45
9.19
9.57
9.25
9.43 a
10.05

5.52
6.00 p
6.26
6.36
6.45
6.51
6.58
7.03
7.25
9.37
7.00
7.30
7.47
7.59
8.15
8.16
8.45
9.19
9.57
9.25
9.43 a
10.05

0||8

8.11
8.37
8.54
9.07
9.24
9.26
9.45
10.25
10.43 a
11.05

SoH

0||9

6.58
7.23
7.35
7.46
7.53
8.01
8.07
8.24
11.38
8.11
8.37
8.54
9.07
9.24
9.26
9.45
10.19
10.57
10.25
10.43
11.05

7.57
8.02 p
8.33
8.40
8.48
8.54
9.01
9.07
9.25
1

2
2

a

9.02
9.07 p
9.31
9.40
9.48
9.54
10.01
10.07
10.25
13.38 3

F
L
SoH

1||0

10.16
10.37
10.54
11.07
11.24
11.26
11.45
12.19
12.57 4
12.25
12.43 a
13.05

M-F

M-F

11.02
11.07 p
11.31
11.40
11.48
11.54
12.01
12.07
12.25
15.36
12.15
12.37
12.54
13.07
13.24
13.26
13.45
14.19
14.57
14.25
14.43 a
15.05

|50| j
fr
fr
fr
fr
fr
fr
fr
fr
t
t
fr
fr
fr
fr
t
fr
t
t
t
t
t
t
5
6

1||1
1||2
1||3

Tågnummer
Period
Måndag-Fredag
Lördag
Sön- o Helgdag
Går även / Går ej
Morastrand
Mora
Rättvik
Tällberg
Leksand
Insjön
Gagnef
Djurås
Borlänge C
Örebro C 53
Falun 50A
Borlänge C
Säter
Hedemora
Avesta Krylbo
Avesta Krylbo
Sala
Västerås 56
Eskilstuna 56
Uppsala C
Arlanda C
Stockholm C

Mora/Falun-Borlänge-Stockholm
SJ
IC
855

SJ
IC

TiB

7541
M-F

SJ
IC
841

419

SJ
IC

TiB

7543

M-F

L
SoH

11.05
11.31
11.40
11.48
11.54
12.01
12.07
12.25
15.36
12.15
12.37
12.54
13.07
13.24
13.26
13.45
14.19
15.57 5
14.25
14.43 a
15.05

SJ
X 2000

SJ
IC

TiB

7545
M-F

SJ
IC

SJ
IC

845

857

M-F

L

1||1

Ej 24/12, 31/12.
Anslutning till tåg 7581 (avg 15.25 mot Örebro).
Går ej 2/11, 25/12, 5/1, 18/4, 20/4, 1/5, 29/5, 8/6.
Går ej 24/12, 31/12.
Går ej 2/11, 25/12, 18/4, 20/4, 1/5, 8/6.

14.15
14.37
14.54
15.07
15.24
15.26
15.45
16.19
16.57
16.25
16.43 a
17.05

13.25
13.33 p
13.58
14.09
14.19
|
|
|
14.46
17.34
14.15
14.48
|
|
15.27
15.29
15.46
16.19
16.57
16.25 a
16.43 a
17.05

13.57
14.02 p
14.27
14.37
14.45
14.51
14.58
15.04
15.21 6
17.34

SJ
IC

TiB

7549

7551

M-F

M-F

SJ
IC

SJ
IC

849

859

M-F

L
SoH

SoH

13.02
13.07 p
13.31
13.40
13.48
13.54
14.01
14.07
14.25
17.34

SJ
IC

TiB

1||2

15.02
15.07 p
15.31
15.40
15.48
15.54
16.01
16.07
16.25
20.35
16.18
16.37
16.54
17.07
17.24
17.26
17.45
18.19
18.57
18.25
18.43 a
19.05

15.05
15.31
15.40
15.48
15.54
16.01
16.07
16.25
19.36
16.15
16.37
16.54
17.07
17.24
17.26
17.45
18.19
18.57
18.25
18.43 a
19.05

SJ
IC

TiB

7555
M-F

SoH

17.02
17.07 p
17.31
17.40
17.48
17.54
18.01
18.07
18.25

1||3

18.01
18.31
18.40
18.48
18.54
19.01
19.07
19.25

18.01
18.31
18.40
18.48
18.54
19.01
19.07
19.25
19.17
19.37
19.54
20.07
20.24
20.26
20.45
21.19
21.57
21.25
21.43 a
22.05

19.15
19.37
19.54
20.07
20.24
20.26
20.45
21.19
21.57
21.25
21.43 a
22.05

20.02
20.07 p
20.45
20.54
21.01
21.08
21.15
21.20
21.37

|50| j
km
0 fr
40 fr
71 fr
133
166
166
189
205
231
231
251
256
265
274
284
294
334
335
1
2

0||5
0||6

fr
fr
fr
t
fr
fr
fr
t
t
fr
fr
fr
fr
fr
fr
fr
fr
t
t

Stockholm-Borlänge-Falun/Mora

Tågnummer
Period
Måndag-Fredag
Lördag
Sön- o Helgdag
Går även / Går ej
Stockholm C
Arlanda C
Uppsala C
Eskilstuna 56
Västerås 56
Sala
Avesta Krylbo
Avesta Krylbo
Hedemora
Säter
Borlänge C
Falun 50A
Örebro C 53
Borlänge C
Djurås
Gagnef
Insjön
Leksand
Tällberg
Rättvik
Mora
Morastrand

SJ
IC

TiB

SJ
IC

TiB

7514

7518

M-F

M-F
L

0||5

6.33
6.50
6.54
7.04
7.10
7.18
7.27
7.51 a
7.55

L,SoH.
L.
Går även 2/11, 18/4, 1/5, 29/5. Går ej 19/4.
Går även 23/12, 30/12, 17/4, 30/4, 28/5.

7.35
7.53
7.57
8.07
8.14
8.21
8.30
8.55 a
8.59

SJ
IC

SJ
IC

820

820

7520

L

M-F
L

M-F

6.55
7.16 p
7.35
7.03
7.39
8.15
8.35
8.35
8.51
9.08
9.26
9.48

SJ
IC

TiB

6.55
7.16 p
7.35
7.03
7.39
8.15
8.35
8.35
8.51
9.08
9.26
9.48

SJ
IC
824
M-F

SJ
IC

TiB

7524

SJ
IC

850

828

7528

F

M-F

M-F
L
SoH

8.55
9.16 p
9.35
9.03
9.41
10.15
10.33
10.35
10.52
11.07
11.25
11.52
9.35
9.53
9.57
10.07
10.14
10.22
10.30
10.54 a
10.58

SJ
IC

8.26
11.35
11.53
11.57
12.07
12.14
12.22
12.30
12.53 a
12.57

8.55
9.16 p
9.35
9.03 1
9.41
10.15
10.33
10.35
10.52
11.07
11.25
11.52
8.26 2
11.35
11.53
11.57
12.07
12.14
12.22
12.30
12.54

SJ
IC

TiB

SJ
IC
832
M-F

SJ
IC

TiB

7532

SJ
IC
852

SJ
IC
852

M-F
L
SoH

0||6

10.55
11.16 p
11.35
11.03
11.41
12.15
12.33
12.35
12.52
13.07
13.25
13.46

12.55
13.16 p
13.35
13.03
13.41
14.15
14.33
14.35
14.52
15.07
15.25
15.48
13.35
13.53
13.57
14.07
14.14
14.22
14.30
14.53 a
14.57

12.26
15.35
15.53
15.57
16.07
16.14
16.22
16.30
16.53 a
16.57

12.55
13.16 p
13.35
12.03
13.41
14.15
14.33
14.35
14.52
15.07
15.25
15.51
12.26
15.35
15.53
15.57
16.07
16.14
16.22
16.30
16.54

12.55
13.16 p
13.35
12.03
13.41
14.15
14.33
14.35
14.52
15.07
15.25
15.51
12.26
15.35
15.53
15.57
16.07
16.14
16.22
16.30
16.54 a
16.59

|50| j
fr
fr
fr
fr
fr
fr
t
fr
fr
fr
t
t
fr
fr
fr
fr
fr
fr
fr
fr
t
t
2
3
4

0||7
0||8
0||9
1||0
1||1
1||2

Tågnummer
Period
Måndag-Fredag
Lördag
Sön- o Helgdag
Går även / Går ej
Stockholm C
Arlanda C
Uppsala C
Eskilstuna 56
Västerås 56
Sala
Avesta Krylbo
Avesta Krylbo
Hedemora
Säter
Borlänge C
Falun 50A
Örebro C 53
Borlänge C
Djurås
Gagnef
Insjön
Leksand
Tällberg
Rättvik
Mora
Morastrand

Stockholm-Borlänge-Falun/Mora
SJ
IC

TiB

7534
M-F

SJ
IC

SJ
IC

854

836

7536

M-F

0||7

14.55
15.16 p
15.35
15.03 3
15.41
16.15
16.33
16.35
16.52
17.07
17.25
17.48
14.17 2
17.35
17.53
17.57
18.07
18.14
18.22
18.30
18.54

SJ
IC
838
M-F

L
SoH

16.35
16.53
16.57
17.04
17.11
17.19
17.30
17.54

SJ
IC

TiB

0||8

14.55
15.16 p
15.35
14.03
15.41
16.15
16.33
16.35
16.52
17.07
17.25
17.48

L.
14.03 SoH.
Anslutning till tåg 7544 (avg 21.21 mot Morastrand).
Går ej 2/11, 25/12, 5/1, 18/4, 20/4, 8/6.
Går även 2/11, 25/12, 5/1, 18/4, 20/4, 8/6.
Går ej 23/12, 30/12, 17/4, 30/4, 28/5.
Går även 23/12, 30/12, 17/4, 30/4, 28/5. Går ej 2/5, 30/5.
Går ej 24/12, 31/12.
Går ej 2/11, 25/12, 5/1, 18/4, 20/4, 1/5, 29/5, 8/6.

SJ
IC

TiB

7538
M-F

SJ
X 2000
410
M-To

SJ
IC

TiB

7540
M-To

SJ
X 2000
412
F

L

0||8

14.17
17.35
17.53
17.57
18.07
18.14
18.22
18.30
18.54 a
18.58

0||9

15.55
16.16 p
16.35
16.03
16.41
17.15
17.41
17.43
18.00
18.10
18.28
18.53

16.55
17.16 p
17.35 p

0||9

|
18.24
18.26
|
|
19.01
19.18
16.17
18.35
18.52
18.57
19.07
19.14
19.22
19.30
19.54 a
19.58

19.25
19.43
19.48
19.55
20.02
20.10
20.18
20.42 a
20.46

1||0

16.55
17.16 p
17.35 p
17.03
17.41
18.15
18.32
18.34
|
|
19.08
19.44
19.25
|
|
|
19.56
20.07
20.15
20.42 a
20.46

SJ
IC

SJ
X 2000

858

418

M-F
L
SoH

SoH

1||1

17.55
18.16 p
18.35
18.03
18.41
19.15
19.33
19.35
19.52
20.07
20.25
20.58
18.25
20.35
20.53
20.58
21.07
21.14
21.22
21.30
21.54

SJ
IC

TiB

7544

SJ
IC
846

SJ
IC
848

M-F

1||2

18.55
19.16 p
19.35 p
19.03
19.41
20.15
20.41
20.43
|
|
21.18 4
21.43

SoH

0||7

21.21
21.37
21.41
21.47
21.52
21.59
22.07
22.36 a
22.40

SoH

19.55
20.16 p
20.35
20.03
20.41
21.15
21.33
21.35
21.52
22.02
22.20
22.41

0||7

20.55
21.16 p
21.35
20.03
20.41
22.15
22.33
22.35
22.52
23.02
23.20
23.41

|50A| j

Falun-Borlänge

Tågnummer
Period
Måndag-Fredag
Lördag
Sön- o Helgdag
Går även / Går ej
fr Falun C
t Borlänge C

Tågnummer
Period
Måndag-Fredag
Lördag
Sön- o Helgdag
Går även / Går ej
fr Borlänge C
t Falun C

Tågnummer
Period
Måndag-Fredag
Lördag
Sön- o Helgdag
Går även / Går ej
fr Borlänge C
t Falun C
1
2

0||3

SJ

SJ

SJ

SJ

SJ

SJ

SJ

SJ

SJ

SJ

SJ

SJ

SJ

SJ

IC

IC

X 2000

IC
TiB
7565

IC
TiB
7667

IC
TiB
8207

IC
TiB
7653

IC
TiB
7669

IC
TiB
7569

IC
TiB
7671

IC
833

IC
TiB
7573

IC

821

IC
TiB
7561

837

M-F

M-F

M-F
L

M-F

M-F

L
SoH

M-F
L
SoH

F
L
SoH

L
SoH

M-F
L
SoH

9.10
9.28

9.30
9.56

10.16
10.34

11.10
11.28

823

3.28
3.45

411

M-F
L

Tågnummer
Period
Måndag-Fredag
Lördag
Sön- o Helgdag
Går även / Går ej
fr Falun C
t Borlänge C

|50A| j

SJ
IC
TiB
7559

5.00
5.18 1

L

5.00
5.18

0||3

5.15
5.33

6.22
6.38

M-F
SoH

0||4

7.00
7.23

7.30
7.48

8.11
8.30

8.11
8.30

8.25
8.42

0||5

0||6

2

12.15
12.32

SJ

SJ

SJ

IC
TiB
7577

IC
TiB
7679

IC
TiB
7699

M-F
L
SoH

M-F
L
SoH

SoH

13.10
13.28

13.27
13.51

14.15
14.33

SJ

SJ

SJ

SJ

SJ

SJ

SJ

SJ

SJ

SJ

SJ

SJ

SJ

SJ

SJ

SJ

SJ

IC

IC
TiB
7581

IC
TiB
7683

IC
TiB
7657

IC

IC
TiB
7585

IC
TiB
7687

IC
TiB
8205

IC
TiB
7587

IC
TiB
7689

IC
TiB
7659

IC

845

IC
TiB
7685

IC
TiB
7691

IC
TiB
7591

IC
TiB
7595

IC
TiB
7695

M-F
L
SoH

M-F
L
SoH

M-F

M-F

M-F

M-F

L
SoH

M-F
L
SoH

M-F

L
SoH

M-F
L
SoH

SoH

M-F
L
SoH

14.55
15.19

15.27
15.57

16.15
16.31

17.10
17.27

17.30
17.55

17.55
18.20

19.34
19.51

20.04
20.26

21.00
21.19

21.27
21.47

841

M-F

14.15
14.33

0||7

16.18
16.34

16.32
16.50

0||7

849

M-F

M-F

SoH

0||8

17.55
18.20

SoH

0||8

18.24
18.52

19.15
19.32

0||7

19.17
19.35

0||9

0||7

Borlänge-Falun
SJ

SJ

SJ

SJ

SJ

SJ

SJ

SJ

SJ

SJ

SJ

SJ

SJ

SJ

SJ

SJ

SJ

SJ

SJ

IC
TiB
7660

IC
TiB
7662

IC
TiB
7664

IC
TiB
8225

IC
TiB
7658

IC
TiB
7666

IC

IC
TiB
7670

IC
TiB
7562

IC

IC
TiB
7650

IC
TiB
7566

IC

IC
TiB
7678

IC
TiB
7570

IC
TiB
7680

IC
832

IC
TiB
7652

IC
TiB
7682

M-F

M-F

M-F

M-F

M-F
L

M-F
L
SoH

M-F
L

M-F

M-F
L
SoH

M-F
L
SoH

M-F

M-F

L

M-F
L
SoH

L
SoH

M-F
L
SoH

8.02
8.25

9.30
9.48

10.06
10.28

10.35
10.52

11.28
11.52

14.05
14.28

14.33
14.50

15.00
15.24

15.30
15.51

16.07
16.30

5.00
5.22

6.05
6.22

7.10
7.27

7.30
7.54

820

0||5

7.30
7.47

824

828

F
L
SoH

L
SoH

11.35
11.52

12.35
12.52

0||6

13.28
13.46

15.30
15.48

SJ

SJ

SJ

SJ

SJ

SJ

SJ

SJ

SJ

SJ

SJ

SJ

SJ

SJ

SJ

SJ

SJ

IC
TiB
7572

IC
TiB
7684

IC
TiB
8204

IC

IC
TiB
7654

IC
TiB
7686

IC

IC
TiB
7578

IC
TiB
7656

IC
TiB
7551

IC
TiB
7690

IC
TiB
7582

IC

IC
TiB
7590

IC

846

IC
TiB
7586

848

IC
TiB
7588

M-F

M-F

M-F

F

M-To

M-F
L
SoH

M-F
L
SoH

M-F

M-F

SoH

M-F
L
SoH

SoH

SoH

SoH

17.30
17.48

18.07
18.24

18.35
18.56

20.13
20.30

20.35
20.58

22.23
22.41

22.40
22.54

23.23
23.41

23.50
0.07

L
SoH

16.34
16.51

836

L

17.00
17.17

Anslutning till tåg 7561 (avg 5.21 mot
Hallsberg).
Tågnr 7655 TiB L,SoH.
Går ej 2/5, 30/5.

17.30
17.48

0||4
0||5
0||6

0||8

17.30
17.48

0||7

Går även 2/11, 18/4, 1/5, 29/5.
Går ej 25/12, 1/1.
Går även 17/4, 30/4, 28/5.

838

L
SoH

18.35
18.56

0||7
0||8
0||9

0||6

19.18
19.44

1||1

19.35
19.58

0|7

0||7

Går ej 24/12, 31/12.
Går ej 2/11, 25/12, 5/1, 18/4, 20/4, 8/6.
Går ej 5/1, 8/6.

1||0
1||1

22.38
23.04

M-F

1||0

0||8

Går ej 2/11, 25/12, 5/1, 20/4, 8/6.
Går ej 17/4, 30/4, 28/5.

0||8

|52| j
km

0
23
37
54
91
115
1
2
3
4

fr
fr
fr
fr
fr
fr
t
t

0
24
61
78
92
115

1
2
3

SJ
IC

Tågnummer
Period
Måndag-Fredag
Lördag
Sön- o Helgdag
Går även / Går ej
Sundsvall C 41
Stockholm C 41
Gävle C
Sandviken
Storvik
Hofors
Falun C
Borlänge C

TiB

SJ
IC

TiB

7501

7665

M-F

M-F

SJ
X 2000
411

TiB

7667

71

M-F

M-F
L
SoH

0||6
4.49
5.06
5.16

0||7

5.13
5.30
5.40
5.53
6.18 1 6.22
6.38

6.12
6.30
6.40
6.52
7.28
7.48
5

0||6
0||7

6.17
6.36
6.49

SJ
IC

TiB

Alla tåg Falun-Borlänge tab 50A
SJ
IC

SJ
IC

TiB

SJ
IC

TiB

SJ
IC

TiB

SJ
IC

TiB

TiB

TiB

SJ
IC

TiB

SJ
IC
837

SJ
IC

4

TiB

SJ
IC

TiB

SJ
IC

TiB

SJ
IC

TiB

SJ
IC

TiB

SJ
IC

7671

7507

7675

M-F
L
SoH

M-F
L

M-F
L
SoH

4.37

12.17 12.30 5 14.17
6.17
6.47 3
8.25 /
10.25
12.25
14.25 /
6.25 2
8.21 8.41 10.21
12.21 12.45 14.21 15.21 16.21 16.45
8.37 8.57 10.37
12.37 13.02 14.37 15.37 16.37 17.02
8.48 9.09 10.48
12.48 13.13 14.48 15.48 16.48 17.13
9.01
11.00
13.01
15.01 16.01 17.01
9.25
11.31 12.15 13.25
15.25 16.30 17.25
9.56
12.32 13.51
15.57 16.50 17.55

7.10
7.32
7.43
7.58
8.22
8.42

0||8

SJ
IC

TiB

7660

7662

7500

7664

7666

7504

M-F

M-F

M-F

M-F

M-F
L
SoH

M-F

6.05
6.32
6.56
7.08
7.20
7.36
9.05
9.51

7.10
7.30
7.54
7.38 8.10
7.53 8.20
8.09 8.43
10.35

4
5

0||6

8.02
8.32
8.56
9.11
9.28
9.44
11.35
11.51

10.43
10.58
11.14

22.35 L /.
Natt efter SoH /.
Går ej 25/12, 1/1.

SJ
IC

TiB

7511

7683

7685

7687

7515

7689

7691

7695

M-F
L
SoH

M-F
L
SoH

M-F

M-F
L
SoH

M-F
L
SoH

M-F

M-F
L
SoH

M-F
L

0||9

1||1
1||2

Går ej 25/12, 1/1.
Går ej 24/12, 31/12.
Går även 2/11, 25/12, 5/1, 20/4, 8/6. Går ej
24/12, 31/12.

0||9

15.25
17.12
17.28
17.39
17.52
18.16
18.52

SJ
IC

TiB

M-F
L
SoH

16.17
16.27
18.21
18.37
18.48
19.09
19.32
19.51

1||0

TiB

18.17 2
18.25
20.21
20.37
20.48
21.01
21.25
21.47

SJ
IC

TiB

7695

7519

SoH

SoH

1||1

1||2

18.17 /
18.25
20.21 20.35
20.37 20.52
20.48 21.03
21.01
21.25
21.47

Går ej 2/11, 25/12, 5/1, 20/4, 8/6.
Går ej 2/11, 25/12, 5/1, 18/4, 20/4, 8/6.

Alla tåg Borlänge-Falun tab 50A
SJ
IC

TiB

SJ
IC

TiB

SJ
IC

TiB

SJ
IC

TiB

SJ
IC

TiB

SJ
IC

TiB

SJ
IC

TiB

SJ
IC

SJ
IC

TiB

TiB

SJ
IC

TiB

SJ
IC

TÅGK

TiB

SJ
IC

TiB

7504

7670

7674

7508

7678

7680

7682

7684

7512

7686

7690

74

7516

M-F
L
SoH

M-F
L
SoH

M-F
L
SoH

M-F
L
SoH

M-F

M-F
L
SoH

M-F

L

M-F
L
SoH

M-F
L
SoH

M-F
L
SoH

M-F
L
SoH

SoH

0||7

0||7

0||7

0||8

0||9

0||6
5.00
5.25
5.49
6.04
6.15
6.41
8.35

SJ
IC

TiB

7679

M-F
L
SoH

0||8
0||9
1||0

SJ
IC

TiB

M-F

19/8-7/11.
Går ej 2/5, 30/5.
Går ej 15/9, 22/9, 29/9, 6/10, 25/12, 1/1.

SJ
IC

SJ
IC

TiB

7669

Borlänge/Falun-Gävle

Tågnummer
Period
Måndag-Fredag
Lördag
Sön- o Helgdag
Går även / Går
ej
fr Borlänge C
fr Falun C
fr Hofors
fr Storvik
fr Sandviken
t Gävle C
t Stockholm C 41
t Sundsvall C 41
19/8-7/11.
M-F,SoH /.
F /.

TÅGK

SJ
IC

M-F

Anslutning till tåg 411 (avg 6.22 mot
Stockholm).
M-F.
L /.
Tågnr 7655 L,SoH.

|52| j
km

Gävle-Falun/Borlänge

10.43
10.58
11.14

10.06
10.33
10.57
11.12
11.23
11.40
13.35
15.30 1

12.32
12.56
13.12
13.23
13.39
15.35
15.51

0||7
0||8

14.43
14.57
15.14

14.05
14.33
14.57
15.12
15.23
15.45
17.35
17.51 /

15.00
15.33
15.57
16.12
16.23
16.45
18.35 /
19.32

16.07
16.33
16.57
17.12
17.22
17.43
19.35 /
19.57 2

17.00
17.25
17.49
18.03 18.43
18.14 18.57
18.44 19.14
21.31 3

Går ej 24/12, 31/12.
Går ej 14/9, 21/9, 28/9, 5/10, 24/12, 31/12.

0||9

18.07
18.33
18.57
19.13
19.24
19.40
21.35 4
21.51

20.13
20.33
20.57
21.11 22.03
21.23 22.15
21.39 22.32
0.05 5
23.51 2

22.58
23.09
23.26

Går ej 2/11, 25/12, 5/1, 18/4, 20/4, 8/6.

|53| j
fr
fr
fr
fr
fr
fr
fr
t
fr
fr
fr
t
t

Tågnummer
Period
Måndag-Fredag
Lördag
Sön- o Helgdag
Går även / Går ej
Falun C
Borlänge C
Ludvika
Grängesberg C
Kopparberg
Lindesberg
Frövi
Örebro C
Örebro C
Örebro S
Kumla
Hallsberg
Göteborg 60

Falun/Borlänge-Örebro/Hallsberg
SJ
IC

SJ
IC

7559

7471

M-F

M-F

TiB

fr
fr
fr
fr
fr
fr
fr
t
fr
fr
fr
t
t
1
2
3
4
5

SJ
IC

SJ
IC

TiB

821

TiB

7561

M-F

SJ
IC

SJ
IC

TiB

7561

3.28
3.47
4.17
4.29
5.00
5.29
5.48
6.04

TiB

5.00
5.181

6.40
6.42p
6.52
7.00
9.22 /
SJ
IC

5.21
5.52
6.03
6.22
6.51
7.10
7.26
7.28
7.30
7.40
7.48
10.17

SJ
IC

TiB

TiB

SJ
IC

7563

71

7565

165

7507

7669

M-F

M-F
L
SoH

M-F
L

M-F
L
SoH

M-F
L

M-F

0||9

7.14
7.30

SJ
IC

1||0

7.25
7.54
8.13
8.31 a
|
8.36

7.42
7.44
7.54
8.02
10.47 2
SJ
IC

TiB

SJ
IC

TiB

1||1

7.00
7.31
8.01
8.12
8.31
8.59
9.21
9.37

9.01
|
|
9.16
11.47
SJ
IC

SJ
IC

TiB

TiB

177

7579

7581

181

7515

7585

7683

8245

M-F
L
SoH

M-F

M-F
L
SoH

M-F
L
SoH

M-F
L
SoH

M-F

M-F
L
SoH

M-F

15.12
15.41
16.01
16.17
15.42
16.20
15.44
16.22
15.54
16.32
16.02
16.40
18.42 4 20.17

Anslutning till tåg 7561 (avg 5.21 mot
Hallsberg).
Även 10.17 M-F / med byte.
18.42 L /.
Även 18.22 M-F,SoH / med byte.
20.47 F /.

6
7
8

0||9

SJ
IC

TiB

161

M-F
L
SoH

14.55
15.25
15.55
16.09
16.28
16.57
17.18
17.34 a
|
17.37

SJ
IC

TiB

M-F
L
SoH

7577

13.10
13.30
13.59
14.13
14.32
15.01
15.20
15.36 a
|
15.40

SJ
IC

TiB

M-F

5.00
5.21
5.52
6.03
6.22
6.51
7.10
7.26
7.28
7.30
7.40
7.48
10.47

SJ
IC

TiB

Alla tåg Falun-Borlänge tab 50A

TÅGK

SJ
IC

7501

M-F
L

SJ
IC

Tågnummer
Period
Måndag-Fredag
Lördag
Sön- o Helgdag
Går även / Går ej
Falun C
Borlänge C
Ludvika
Grängesberg C
Kopparberg
Lindesberg
Frövi
Örebro C
Örebro C
Örebro S
Kumla
Hallsberg
Göteborg 60

SJ
IC

1||2

9.45
9.47
9.57
10.05
12.47
SJ
IC

TiB

7585

11.17
11.33
11.35
11.37
11.47
11.55
14.42
SJ
IC

TiB

15.27
15.57

16.05
16.38

1||0
1||1
1||2

17.10
17.29
18.00
18.11
18.30
18.58
19.21
19.36
19.38
19.40
19.50
19.58 7
22.42

SJ
IC

SJ
IC
169

7573
M-F

L
SoH

M-F
L
SoH

9.10
9.30
9.59
10.13
10.32
11.00
11.22
11.38

SJ
IC

TiB

11.45
11.47
11.57
12.05
14.42
SJ
IC

TiB

185

8205

7587

M-F

M-F

SoH

M-F
L
SoH

1||4

17.10
17.29
18.00
18.11
18.30
18.58
19.21
19.36

1||5

SJ
IC

TiB

7569

7585

L

1||3

18.30
18.58
19.16 19.21
19.31 19.36
17.42 19.33
17.44 19.35
17.54 19.45
18.02 19.53
20.55 5 22.42 6

22.22 M-F,SoH /.
Ej anslutning till tåg 468 (avg 20.04 mot
Stockholm).
Även 22.22 M-F,SoH /.
Går ej 25/12, 1/1.

8.25
8.50
9.22

SJ
IC

TiB

12.32
13.00
13.22
13.38

SJ
IC

TiB

7587

19.45
19.47
19.57
20.05
22.42 8

Går ej 15/9, 22/9, 29/9, 6/10, 25/12, 1/1.
Går även 2/11, 18/4, 1/5, 29/5.
Går ej 24/12, 31/12.

1||4

18.28
18.58
19.09
19.27
19.59
20.19
20.35
20.37
20.39
20.48
20.56
23.23 /

1||3
1||4
1||5
1||6

SJ
IC

SJ
IC

TiB

7573

173

7511

L
SoH

M-F
L
SoH

M-F
L
SoH

13.45
13.47
13.57
14.05
16.42

15.16
15.31
15.33
15.35
15.45
15.53
18.22 3

11.10
11.30
11.59
12.13
12.32
13.00
13.22
13.38

SJ
IC

TiB

7519

SJ
IC

TiB

7591

SJ
IC

TiB

7695

M-F
SoH

17.55
18.20

SJ
IC

TiB

17.55
18.28
18.58
19.09
19.27
19.59
20.19
20.35
20.37
20.39
20.48
20.56
23.25 /

SoH

1||4

SoH

20.04
20.35
21.07

1||6

21.30
21.48
22.30

23.04
23.20
23.22
23.24
23.34
23.42

Går även 2/11, 25/12, 5/1, 18/4, 20/4, 8/6.
Går ej 24/12, 31/12.
Går ej 2/11, 25/12, 5/1, 18/4, 20/4, 8/6.
Går ej 24/12.
Går ej 2/11, 25/12, 5/1, 20/4, 8/6.

|53| j
fr
fr
fr
fr
t
fr
fr
fr
fr
fr
fr
t
t

Tågnummer
Period
Måndag-Fredag
Lördag
Sön- o Helgdag
Går även / Går ej
Göteborg 60
Hallsberg
Kumla
Örebro S
Örebro C
Örebro C
Frövi
Lindesberg
Kopparberg
Grängesberg C
Ludvika
Borlänge C
Falun C

Hallsberg/Örebro-Borlänge/Falun
SJ
IC

TiB

fr
fr
fr
fr
t
fr
fr
fr
fr
fr
fr
t
t
1
2

0||5
0||6
0||7

TiB

7514

7664

M-F

M-F

SJ
IC

TiB

7518

SJ
IC

TiB

SJ
IC

TiB

7518

8225

M-F

M-F

L

SJ
IC

TiB

7658

SJ
IC

TiB

Alla tåg Borlänge-Falun tab 50A
SJ
IC

SJ
IC

TiB

7472
M-F
L

0||6
9.55
10.02
10.13 a
10.15

7.10
7.27

6.42
6.54
7.24

SJ
IC

SJ
IC

7566

170

7570

M-F
L
SoH

M-F

L
SoH

TiB

10.26
10.42
11.03
11.32
11.51
12.03
12.31
12.52

M-F.
9.08 L,SoH /.
Går även 2/11, 18/4, 1/5, 29/5. Går ej 19/4.
Går ej 24/12, 31/12.
Går även 17/4, 30/4, 28/5.

9.08
11.50
11.57
12.07
12.10

SJ
IC

TiB

7.30
7.54
SJ
IC

TiB

960

7558

7562

7504

M-F

M-F
L

M-F

7570

5.40
5.47
5.57
6.00

SJ
IC

SJ
IC

SJ
IC

8030

832

7508

M-F

M-F

M-F

TiB

L
SoH

9.42 /
12.03
12.10
12.20
12.23
12.26
12.43
13.04
13.32
13.51
14.03
14.31
14.50

12.26
12.43
13.04
13.32
13.51
14.03
14.31
14.50

6.11
6.27
6.46
7.17

7.30
7.47

TiB

12.30
12.47

14.39
15.09

SJ
IC

M-F

L

6.54
7.24

SJ
IC

TiB

M-F

4.55
5.02
5.12
5.15
5.17
5.33
5.40
5.56
6.26

SJ
IC

TiB

7500

0||5

SJ
IC

Tågnummer
Period
Måndag-Fredag
Lördag
Sön- o Helgdag
Går även / Går ej
Göteborg 60
Hallsberg
Kumla
Örebro S
Örebro C
Örebro C
Frövi
Lindesberg
Kopparberg
Grängesberg C
Ludvika
Borlänge C
Falun C

SJ
IC

15.30
15.48

5.33 1
8.04
8.11
8.21
8.24
8.26
8.42
9.03
9.31
9.50
10.02
10.30
10.52

SJ
IC

SJ
IC

7508

932

L
SoH

M-F
L
SoH

TiB

9.08
12.08
12.15
12.25
12.28
12.30
12.46

9.42 2
13.15
13.22
13.32
13.35

SJ
IC

TiB

7504

SJ
IC

TiB

700
M-F

7564

166

M-F

M-F
L
SoH

L

8.32
8.48

SJ
IC
7478
F

8.10
8.17
8.27
8.30
8.32
8.48

9.15
|
9.20 p
9.36
9.55
10.23

SJ
IC

SJ
IC

7574

174

7572

M-F

M-F
L
SoH

L
SoH

TiB

0||7
13.30
13.37
13.48 a
13.50

8.40
8.47
8.58 a
9.00

13.55
14.11
14.31
15.04

11.08
13.51
13.58
14.08
14.11

SJ
IC

SJ
IC

TiB

7.12
9.50
9.57
10.07
10.10

SJ
IC

TiB

8204
M-F

14.17
14.33
14.55
15.28
15.47
16.00
16.29
16.51

16.48
17.27
17.48

|53| j
fr
fr
fr
fr
t
fr
fr
fr
fr
fr
fr
t
t
3
4

0||6
0||8
0||9
1||0

Tågnummer
Period
Måndag-Fredag
Lördag
Sön- o Helgdag
Går även / Går ej
Göteborg 60
Hallsberg
Kumla
Örebro S
Örebro C
Örebro C
Frövi
Lindesberg
Kopparberg
Grängesberg C
Ludvika
Borlänge C
Falun C

Hallsberg/Örebro-Borlänge/Falun
SJ
IC

SJ
IC

TiB

178

7578

M-F
L
SoH

M-F

13.08
15.50
15.57
16.07
16.10

SJ
IC

TiB

7578

SJ
IC

Anslutning till tåg 858 (avg 20.35 mot Mora).
Även 17.42 M-F,SoH / med byte.
Går ej 24/12, 31/12.
Går ej 24/12.
Går ej 2/11, 25/12, 5/1, 18/4, 20/4, 8/6.
Går ej 2/11, 25/12, 5/1, 20/4, 8/6.

16.13
|
16.17 p
16.33
16.51
17.25
17.44
17.55
18.26
18.56

TiB

SJ
IC

TiB

Alla tåg Borlänge-Falun tab 50A
SJ
IC

SJ
IC

TiB

SJ
IC

SJ
IC

TiB

838

7512

7580

182

7582

186

7586

M-F

M-F
L
SoH

M-F

M-F
L
SoH

M-F
L
SoH

M-F
L
SoH

M-F

L
SoH

16.13
|
16.17 p
16.33
16.51
17.25
17.44
17.55
18.26

SJ
IC

0||6

16.08
16.15
16.25
16.28
16.30
16.46

18.35
18.56

16.55
17.02
17.12
17.15
17.17
17.33
17.52
18.24

15.08
17.50
17.57
18.07
18.10

0||6

18.20
|
18.25 p
18.41
19.02
19.31
19.50
20.02
20.31 3
20.58

7516

0||9

20.25
20.41
21.02
21.30
21.51
22.04
22.32
23.04

SJ
IC

TiB

7590

SJ
IC

TiB

7588
M-F

SoH

0||8

17.08 4
19.55
20.02
20.12
20.15

SJ
IC

TiB

20.25
20.41

SoH

1||0

17.42 /
20.08
20.15
20.25
20.28
20.30
20.46
21.07
21.36
21.55
22.06
22.35
22.54

SoH

0||9

21.20
21.27
21.37
21.40
21.42
21.58
22.17
22.46
23.05
23.20
23.49
0.07

|54| j
fr
fr
fr
fr
fr
fr
fr
fr
t
fr
fr
fr
fr
fr
t
fr
fr
fr
t
t
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1||0
1||1
1||2
1||3

Gävle/Bollnäs-AvestaKrylbo-Hallsberg

Tågnummer
Period
Måndag-Fredag
Lördag
Sön- o Helgdag
Går även / Går ej
Östersund C 42
Bollnäs
Sundsvall C 41
Gävle C
Sandviken
Storvik
Horndals Bruk
Fors
Avesta Krylbo
Avesta Krylbo
Karbenning
Fagersta C
Skinnskatteberg
Frövi
Örebro C
Örebro C
Örebro S
Kumla
Hallsberg
Göteborg 60

SJ
Natt

SJ
Natt

Npil

Npil

873

877

22/12-1/5

19/8-21/12

M-F
L
SoH

M-F
L

1||0

21.31
1.19
20.40
|
|
|
|
|
3.03
3.03
|
|
|
|
5.15
|
|
|
5.35
8.12

1
2

a

Ej 24/12, 31/12.
M-F,SoH /.
M-F,SoH.
21/12-30/4.
Även 10.17 M-F / med byte.
M-F,SoH /.
6.47 L /.
18.42 L /.
9.43 SoH 19/8-7/11.
10.50 M-L 19/8-7/11.
22.42 L /.
Går ej 25/12, 1/1.
Går ej 15/9, 22/9, 29/9, 6/10, 25/12, 1/1.
Går ej 24/12, 31/12.
Går ej 2/11, 25/12, 5/1, 18/4, 20/4, 8/6.

21.31
1.19
20.40
3.00
|
|
|
|
4.00
4.00
|
|
|
|
5.46
|
|
|
6.06
8.42

SJ
IC

SJ
IC

7501

161

TiB

M-F

3

22.50

TÅGK
71

M-F
L
SoH
4

M-F
L
SoH

1||0

SJ
IC

SJ
IC

TiB

SJ
IC

TiB

7507

7511

M-F
L

TiB

7515

M-F
L
SoH

1||1

SJ
IC

TiB

7519

M-F
L
SoH

1||2

6.00

/

11.05

6.17
12.45
13.02
13.13
13.35
13.42
13.55
13.55
14.13
14.28
14.42
15.16
15.31
15.33
15.35
15.45
15.53
18.22

6

14.17
16.45
17.02
17.13
17.34
17.42
17.52
17.55
18.13
18.28
18.42
19.16
19.31
19.33
19.35
19.45
19.53
22.22

SoH
8

1||3

4.48
2

a

4.49
5.06
5.16
5.38
5.46
5.56
5.56
6.11
6.26
6.40
7.14
7.30
7.42
7.44
7.54
8.02
10.47

5

6.17
6.36
6.49
|
|
7.24
7.27
|
7.54
8.11
|
8.57
9.01
|
|
9.16
11.47

4.37
8.41
8.57
9.09
9.33
9.41
9.51
9.55
10.15
10.30
10.44
11.17
11.33
11.35
11.37
11.47
11.55
14.42

/

7

18.17
20.35
20.52
21.03
21.24
21.32
21.44
21.44
22.01
22.16
22.30
23.04
23.20
23.22
23.24
23.34
23.42
9

|54| j
fr
fr
fr
fr
t
fr
fr
fr
fr
fr
t
fr
fr
fr
fr
fr
t
t
t
t
1
2
3
4
5
6

0||7
0||8
0||9
1||0

Hallsberg-AvestaKrylbo-Bollnäs/Gävle

Tågnummer
Period
Måndag-Fredag
Lördag
Sön- o Helgdag
Går även / Går ej
Göteborg 60
Hallsberg
Kumla
Örebro S
Örebro C
Örebro C
Frövi
Skinnskatteberg
Fagersta C
Karbenning
Avesta Krylbo
Avesta Krylbo
Fors
Horndals Bruk
Storvik
Sandviken
Gävle C
Sundsvall C 41
Bollnäs
Östersund C 42

SJ
IC

TiB

7500
M-F

4.55
5.02
5.12
5.15
5.17
5.33
6.04
6.20
6.36
6.50
6.52
7.01
7.16
7.38
7.53
8.09
11.51

SJ
IC
7562
M-F
L

SJ
IC

TiB

7504

SJ
IC

TiB

7504

M-F

SJ
IC

TiB

7570
M-F

SJ
IC

TiB

7508

8.32
8.48
9.19
9.36
9.48
10.02
10.04
10.13
10.22
10.43
10.58
11.14
15.51 2

8.10
8.17
8.28
8.30
8.32
8.48
9.19
9.36
9.48
10.02
10.04
10.13
10.22
10.43
10.58
11.14
15.51 2

17.25 3

17.25 3

7508

M-F

L

5.33 1
8.04
8.11
8.21
8.24

SJ
IC

TiB

L
SoH

9.08 4
12.03
12.10
12.20
12.23
12.30
12.46
13.17
13.34
13.46
14.00
14.04
14.14
14.23
14.43
14.57
15.14
17.51

9.08
12.08
12.15
12.25
12.28
12.30
12.46
13.17
13.34
13.46
14.00
14.04
14.14
14.23
14.43
14.57
15.14
17.51 /

22.13

22.13 /

SJ
IC

TiB

7512

TÅGK
74

M-F
L
SoH

M-F
L
SoH

13.08
16.08
16.15
16.25
16.28
16.30
16.46
17.17
17.34
17.46
18.00
18.04
18.14
18.23
18.43
18.57
19.14
21.51

17.00
19.28
|
|
19.44
19.48
|
20.39
20.58
|
21.22
21.25
|
|
22.03
22.15
22.32

0||7

0||8

23.56
13.07

M-F /.
15.30 19/8-7/11.
18.25 19/8-7/11.
9.42 M-F /.
Även 17.42 M-F,SoH / med byte.
M-L.
Går ej 24/12, 31/12.
Går ej 14/9, 21/9, 28/9, 5/10, 24/12, 31/12.
Går ej 24/12.
Går ej 2/11, 25/12, 5/1, 18/4, 20/4, 8/6.

SJ
IC
186
M-F
L
SoH

0||9

17.08 5
19.55
20.02
20.12
20.15

SJ
IC

TiB

7516

SJ
Natt

Npil

872

19/8-19/12
30/4-14/6

M-F

SoH

1||0

20.25
20.41
21.12
21.31
21.48
22.17
22.17
22.28
22.37
22.58
23.09
23.26

SoH

18.57
21.25
|
|
|
21.48 p
|
|
|
|
0.12
0.12
|
|
|
|
1.26
7.43 6
3.00
6.54

SJ
Natt

Npil

874

20/12-29/4

M-F
L
SoH

0||7

19.58
22.30
|
|
|
22.52 p
|
|
|
|
0.20
0.20
|
|
|
|
|
7.43 6
2.08
5.38

|55| j
fr
fr
fr
fr
fr
fr
t
fr
fr
fr
fr
fr
fr
fr
t
t

fr
fr
fr
fr
fr
fr
t
fr
fr
fr
fr
fr
fr
fr
t
t
1

0||2
0||3

Ludvika-Fagersta-Västerås

Tågnummer
Period
Måndag-Fredag
Lördag
Sön- o Helgdag
Går även / Går ej
Borlänge 53
Ludvika
Smedjebacken
Söderbärke
Vad
Fagersta N
Fagersta C
Fagersta C
Ängelsberg
Virsbo
Ramnäs
Surahammar
Hallstahammar
Dingtuna
Västerås C
Stockholm C 57

Tågnummer
Period
Måndag-Fredag
Lördag
Sön- o Helgdag
Går även / Går ej
Borlänge 53
Ludvika
Smedjebacken
Söderbärke
Vad
Fagersta N
Fagersta C
Fagersta C
Ängelsberg
Virsbo
Ramnäs
Surahammar
Hallstahammar
Dingtuna
Västerås C
Stockholm C 57
M-F.
Går ej 25/12, 1/1.
Går ej 24/12, 31/12.

SJ
IC

TiB

SJ
IC

TiB

SJ
IC

SJ
IC

SJ
IC

SJ
IC

SJ
IC

8013

8015

8017

8017

TiB

8007

8009

8011

M-F

M-F

M-F

TiB

TiB

TiB

TiB

M-F
L

SJ
IC

TiB

SJ
IC

TiB

8017

8019

M-F

M-F

L

SJ
IC

TiB

7669

5.34
5.38
5.39
5.50
6.00
6.11
6.17
6.25
6.32
6.40
7.53

6.04
6.08
6.09
6.20
6.30
6.41
6.45
6.53
7.00
7.08
8.08

SJ
IC

SJ
IC

8041

8045
M-F

TiB

TiB

15.04
15.08
15.09
15.20
15.30
15.41
15.47
15.55
16.02
16.10
17.23

8.04
8.08
8.09
8.20
8.30
8.41
8.47
8.55
9.02
9.10
10.23

8.41
8.47
8.55
9.02
9.10
10.23

7.34
7.38
7.39
7.50
8.00
8.11
8.17
8.25
8.32
8.40
9.53

SJ
IC

SJ
IC

SJ
IC

SJ
IC

SJ
IC

8047

8049

8049

8053

8057

8059

8061

M-F

M-F
L

M-F

M-F

SJ
IC

L

14.04
14.08
14.09
14.20
14.30
14.41
14.47
14.55
15.02
15.10
16.23

0||2

5.21
7.22
7.38
7.46
7.53
8.04
8.08
8.09
8.20
8.30
8.41
8.47
8.55
9.02
9.10
10.23

15.57
16.08
16.17
16.25
16.32
16.40
17.53

TiB

13.30
15.14
15.29
15.38
15.45
15.56
16.00
16.09
16.20
16.30
16.41
16.47
16.55
17.02
17.10
18.23

TiB

TiB

TiB

M-F
SoH

L
SoH

16.04
16.08
16.09
16.20
16.30
16.41
16.47
16.55
17.02
17.10
18.23

15.25
17.14
17.29
17.38
17.45
17.56
18.00
18.09
18.20
18.30
18.41
18.47
18.55
19.02
19.10
20.23

17.04
17.08
17.09
17.20
17.30
17.41
17.47
17.55
18.02
18.10
19.23

TiB

SJ
IC

TiB

8033

M-F
SoH

7.04
7.08
7.09
7.20
7.30
7.41
7.47
7.55
8.02
8.10
9.23

TiB

7669

L
SoH

5.21
5.58
6.14
|
|
6.36
6.40
6.41
6.52
7.02
7.13
7.19
7.27
7.34
7.42
8.53

SJ
IC

TiB

8.50 1
9.22
9.37
9.46
9.53
10.04
10.08
10.09
10.20
10.30
10.41
10.47
10.55
11.02
11.10
12.23

SJ
IC

TiB

8039

12.01
12.20
12.28
12.36
12.47
12.51
12.52
13.03
13.12
13.24
13.30
13.38
13.45
13.53
14.53

SJ
IC

SJ
IC

SJ
IC

SJ
IC

8065

8065

8069

8077

M-F

M-F

TiB

11.47
11.51
12.09
12.20
12.30
12.41
12.47
12.55
13.02
13.10
14.23

SoH

10.04
10.08
10.09
10.20
10.30
10.41
10.47
10.55
11.02
11.10
12.23

TiB

TiB

SJ
IC

TiB

L

18.34
18.38
18.39
18.50
19.00
19.11
19.17
19.25
19.32
19.40
21.23

16.05
18.38
18.53
|
|
|
19.20
19.21
|
|
19.51
19.57
20.05
20.12
20.20
21.23

0||3

20.09
20.20
20.30
20.41
20.47
20.55
21.02
21.10
22.23

SoH

18.28 /
19.22
19.37
19.46
19.53
20.04
20.08
20.09
20.20
20.30
20.41
20.47
20.55
21.02
21.10
22.23

TiB

8041

M-F
L
SoH

8.47
8.51
8.52
9.03
9.12
9.24
9.30
9.38
9.45
9.53
10.53

TiB

SJ
IC

11.30
13.14
13.29
13.38
13.45
13.56
14.00
14.09
14.20
14.30
14.41
14.47
14.55
15.02
15.10
16.23
SJ

b
F
L

0||3

21.04
21.08
21.09
21.20
21.30
21.41
21.47
21.55
22.02
22.10
23.23

23.04
23.08
23.09
23.20
23.30
23.41
23.47
23.55
0.02
0.10

23.20
|
23.40
23.55
0.10
|
|
0.35

|55| j
km
0
10
25
36
43
57
67
80
80
82
93
102
113
129

fr
fr
fr
fr
fr
fr
fr
fr
t
fr
fr
fr
fr
fr
t
t
1

0||6

fr
fr
fr
fr
fr
fr
fr
fr
t
fr
fr
fr
fr
fr
t
t

Västerås-Fagersta-Ludvika
SJ

b

Tågnummer
Period
Måndag-Fredag
Lördag
Sön- o Helgdag
Går även / Går ej
Stockholm C 57
Västerås C
Dingtuna
Hallstahammar
Surahammar
Ramnäs
Virsbo
Ängelsberg
Fagersta C
Fagersta C
Fagersta N
Vad
Söderbärke
Smedjebacken
Ludvika
Borlänge 53

Tågnummer
Period
Måndag-Fredag
Lördag
Sön- o Helgdag
Går även / Går ej
Stockholm C 57
Västerås C
Dingtuna
Hallstahammar
Surahammar
Ramnäs
Virsbo
Ängelsberg
Fagersta C
Fagersta C
Fagersta N
Vad
Söderbärke
Smedjebacken
Ludvika
Borlänge 53

SJ
IC

SJ
IC

SJ
IC

8000

8006

8008

8010

M-F

M-F

M-F

M-F

TiB

TiB

SJ
IC

TiB

TiB

SJ
IC

SJ
IC

8014

8016
M-F

TiB

L
SoH

SoH

0||6

23.37 1
0.45
|
|
1.10
1.22
1.33
|
2.00

4.20
4.26
4.35
4.42
4.47
4.57
5.08
5.21
5.22
5.26

SJ
IC

8038

8042

8046

M-F

M-F

TiB

6.07
7.20
7.26
7.35
7.42
7.47
7.57
8.08
8.21
8.22
8.26

6.20
6.26
6.35
6.44
6.49
6.59
7.10
7.23
7.24
7.28

SJ
IC

TiB

TiB

SJ
IC

TiB

L

6.37
7.50
7.56
8.05
8.16
8.21

7.37
8.50
8.56
9.05
9.12
9.17
9.30
9.38
9.51

8.07
9.07
9.13
9.22
9.31
9.36
9.47
9.57
10.09
10.10
10.14
10.22
10.29
10.38
10.56

SJ
IC

SJ
IC

SJ
IC

SJ
IC

8022

8030

8030

8030

8034

8038

M-F
L
SoH

M-F

M-F

L

12.37
13.50
13.56
14.05
14.12
14.17
14.27
14.38
14.51
14.52
14.56

13.37
14.50
14.56
15.05
15.12
15.17
15.27

9.37
10.50
10.56
11.05
11.12
11.17
11.27
11.38
11.51
11.52
11.56
12.04
12.11
12.20
12.38
14.31

15.37
16.50
16.56
17.05
17.12
17.17
17.27
17.38
17.51
17.52
|
|
|
18.18
18.34
20.31

TiB

TiB

M-F

11.37
12.50
12.56
13.05
13.12
13.17
13.30
13.38
13.51
13.52
13.56
14.04
14.11
14.20
14.38
15.09

11.37
12.50
12.56
13.05
13.12
13.17
13.30
13.38
13.51
14.00
14.04
14.12
14.19
14.28
14.46
16.29

SJ
IC

SJ
IC

SJ
IC

SJ
IC

SJ
IC

SJ
IC

8046

8046

8048

8052

8054

8054

8058

8062

M-F

M-F

TiB

TiB

TiB

TiB

15.37
16.50
16.56
17.05
17.12
17.17
17.27
17.38
17.51
18.00
18.04

TiB

TiB

TiB

M-F
L

15.37
16.50
16.56
17.05
17.12
17.17
17.27
17.38
17.51
18.00
18.04
18.12
18.19
18.28
18.46

Natt mot L,SoH /.
Går ej 3/11, 24/12, 25/12, 26/12, 31/12, 1/1, 6/1, 18/4, 19/4, 21/4, 1/5, 29/5,
9/6.

SoH

16.07
17.20
17.26
17.35
17.46
17.51
18.01
18.09
18.22
18.23
18.27

17.07
18.20
18.26
18.35
18.42
18.47
18.57
19.08
19.21
19.30
19.34
19.42
19.49
19.58
20.16

0||7

17.37
18.50
18.56
19.05
19.12
19.17
19.27
19.38
19.51

Går ej 24/12, 31/12.

TiB

SJ
IC

TiB

SoH

11.37
12.50
12.56
13.05
13.12
13.17
13.30
13.38
13.51
13.52
13.56

SJ
IC

TiB

L

14.37
15.50
15.56
16.05
16.12
16.17
16.27
16.38
16.51
16.52
16.56

TiB

SJ
IC

SoH

13.37
14.50
14.56
15.05
15.12
15.17
15.27
15.38
15.51
16.00
16.04
16.12
16.19
16.28
16.44
18.26

SJ
IC

TiB

0||7

17.37
18.50
18.56
19.05
19.12
19.17
19.27
19.38
19.51
19.52
19.56
20.04
20.11
20.20
20.38

SoH

18.37
19.50
19.56
20.05
20.12
20.17
20.27
20.38
20.51
20.52
20.56

19.37
20.50
20.56
21.05
21.12
21.17
21.27
21.38
21.51
21.52
21.56
22.04
22.11
22.20
22.38

SJ
IC

TiB

8038

SoH

SJ
IC

TiB

SJ
IC

TiB

8062

8066

M-F
L

M-F

0||7

19.37
20.50
20.56
21.05
21.12
21.17
21.27
21.38
21.51

13.37
14.50
14.56
15.05
15.12
15.17
15.27
15.38
15.51
15.52
15.56

SJ
IC

TiB

8070
L
SoH

20.37
21.50
21.56
22.05
22.12
22.17
22.27
22.38
22.51
22.52
22.56

0||7

21.37
22.50
22.56
23.05
23.12
23.17
23.27
23.38
23.51
23.52
23.56

Tyck om Dalatrafik
Vad tycker du om Dalatrafik? Om turer och linjer? Om förare och service? Om tidtabeller och hållplatser? Om priser och kort?
Skriv ner dina tankar och förslag. Vi lovar att läsa vad du skrivit och sedan göra vårt bästa för att ändra saker och ting till det bättre.
Tack för hjälpen!

Dalatrafik
betalar
portot

Svarspost
Kundnummer 780033600
781 20 BORLÄNGE

LINJENÄTSKARTA

Grövelsjön
17
0

Idre Fjäll
Flötningen
128

Idre

Särna

126

mot Östersund
17
0

Gördalen

10
4

124

Grönklitt

104

Vansbro

Mockfjärd
94

Nås

57+5

57

8

244

LUDVIKA
48

Fredriksberg

43
43/2

Nyhammar

61+
63

39+61

19

47

Grängesberg

27
36

36

15

19
32

/20

5

55 SÄTER

44

46

53

65
8/25

BORLÄNGE 28
5

56

X41

mot Gävle

30
5/2

16

17
38

41

05

HEDEMORA

Smedjebacken
37
40

20/220

94

64

FALUN

Djurås

57+94

Svärdsjö

38

Långshyttan
21

15+21

6

70
/2 0
70 /26
60

81

58
/2
58

Leksand
92

Bjursås

74
83
85 60

Enviken

+63

70/

Malung
57

39

RÄTTVIK

+2

58

84

92

31

73

108

Kättbo

97

y
sb
or
tT
mo

71
73

53

Limedsforsen

107

mot Edsbyn

71

103

3
72
1070
/270

MORA
9

95
+1
09

Orsa

8

95

70

5

0
27

57
+1
95

Venjan

+1

10

10

Fiskarheden

Furudal
104

5+

Sälenfjällen

123 9
5

92

Rörbäcksnäs

95

17
0

+9

157

95

118

Evertsberg
Sälen

Älvdalen

3
+12

59

Lövnäs
Stöten

58/25

Sörsjön

0

245

mot Edsbyn
17

5/

20

18 Horndal
3
5

12

AVESTA

37

FAGERSTA

6

4

SKICKA PAKET
ÖVER HELA SVERIGE
Med Dalatrafik Bussgods når du hela Sverige snabbt, billigt
och enkelt. Inom Dalarna oftast samma dag.

Bussgods finns nära dig. I länet har vi
nio godsterminaler och 51 godsombud.
Kombinationen buss-budbil ger dig bra
service till ett lågt pris.

HÄR HITTAR DU BUSSGODS:
* AVESTA, 0226-501 00 * BORLÄNGE, 0243-21 10 20
* FALUN, 023-199 00 * HEDEMORA, 0225-104 70
* LEKSAND, 0247-101 40 * LUDVIKA, 0240-107 14
* MALUNG, 0280-102 86 * MORA, 0250-101 96
* VANSBRO, 0281-101 05

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful