You are on page 1of 1

PROIECT COGENERARE FISA TEHNICA TERMINAL NUMERIC DE PROTECTIE PENTRU INTRERUPTOR DE MEDIE TENSIUNE FISA TEHNICA

CAIET DE SARCINI

Pag. 1/1

Terminal numeric de protectie
Echipamentul este necesar realizarii functiilor de comanda, protectie si semnalizare pentru celula de protectie trafo cu intreruptor. Functii pentru terminalul numeric Acesta trebuie sa protejeze instalatiile in cazul aparitiei supracurentilor datorati suprasarcinilor, precum si defectelor polifazate si monofazate cu pamantul. Functii de protectie Nr. Denumire protectie
crt.

Cod ANSI 49 50 51 50 N 67 67 67N 50BF

DA/NU DA/NU DA/NU DA/NU DA/NU DA/NU DA/NU DA/NU DA/NU

1 1 2 3 4 5 6 7

Protectie Protectie Protectie Protectie Protectie Protectie Protectie Protectie

termica trafo maximala de curent rapida maximala de curent temporizata homopolara de curent maximala de curent rapida directionata maximala de curent temporizata directionata homopolara de curent directionata refuz la deschidere intreruptoare DRRI

Nota: protectia 50 BF se va realiza la comanda automatizarilor grupului (care ofera un contact liber de potential). Functii auxiliare 1 Intrari si iesiri binare parametrizabile DA/NU Functii de control 1 Autosupraveghere a sistemelor hardware si software proprii 2 Interfata seriala de conectare la PC 3 Masura curent 4 Functii de comanda locala a intreruptorului 5 Semnalizari locale pe tipul de defect 6 Supravegherea circuitului de declansare intreruptor 7 Supraveghere circuite de curent Functii de afisaj 1 Curentul instantaneu 2 Afisarea la cerere a curentilor de defect 3 Tensiunea instantanee 4 Putere activa instantanee 5 Putere reactiva instantanee 6 Putere aparenta instantanee 7 Semnalizarea declansarilor pe tipuri de protectii

DA/NU DA/NU DA/NU DA/NU DA/NU DA/NU DA/NU

DA/NU DA/NU DA/NU DA/NU DA/NU DA/NU DA/NU