You are on page 1of 9

daN 10N

:=
Calculul stalpului marginal
Otel tip S355
γ
Mo
1.0 := - coeficienti partiali de siguranta aplicati materialului
f
y
355
N
mm
2
:=
γ
M1
1.0 :=
f
yd
f
y
γ
Mo
355
N
mm
2
⋅ = :=
E
s
210000
N
mm
2
:= - modul de elasticitate longitudinal al sectiunii
- modul de elasticitate transversal al sectiunii
G
s
80800
N
mm
2
:=
ε
235
N
mm
2

f
y
0.814 = := - coeficient care depinde de f
y

Alegem profilul HEB 300
Caracteristicile profilului:
b 300 mm ⋅ := W
el.y
1678cm
3
:=
h 300 mm ⋅ := W
pl.y
1869cm
3
:=
t
w
11mm := W
el.z
570.9cm
3
:=
t
f
19mm := W
pl.z
870.1cm
3
:=
r 27mm := i
y
12.99cm :=
A
x
149.1cm
2
:= i
z
7.58cm :=
I
y
25170cm
4
:= S
s
80.63mm :=
I
z
8563cm
4
:= h
i
262mm :=
A
v
47.43cm
2
:= G 117
daN
m
:=
I
w
1688cm
6
:= h
w
h
i
262 mm ⋅ = :=
I
t
158cm
4
:= A
w
A
v
47.43 cm
2
⋅ = :=
Eforturi solicitante
N
Ed
460.69kN := - efortul axial din stalp
M
Ed
197.10kN m ⋅ := - momentul maxim din stalp
V
Ed
98.06kN := - forta taietoare din stalp
1
Determinarea clasei sectiunii
Talpa comprimata :
c
t
b S
s

2
109.685 mm ⋅ = :=
c
t
t
f
5.773 =
c
t
t
f
9 ε ⋅ ≤ 1 = => talpa este in clasa 1
Inima solicitata la compresiune si incovoiere :
N
Ed
460.69 kN ⋅ =
ψ 2
N
Ed
A
v
f
y

⋅ 1 − 0.453 − = :=
ψ 1 − > 1 =
c
i
h
i
:=
c
i
t
w
23.818 =
α 0.5
N
Ed
A
v
f
y

1 +
|

\
|
|
¹
⋅ 0.637 = :=
α 0.5 ≥ 1 =
Clasa 1
c
i
t
w
396 ε ⋅
13 α ⋅ 1 −
≤ 1 = => inima este in clasa 1
Clasa profilului HEB 300 este Clasa 1
Verificare la compresiune
N
c.Rd
A
x
f
yd

γ
Mo
5.293 10
3
× kN ⋅ = := - efortul axial capabil al stalpului
N
Ed
N
c.Rd
0.087 =
verificare "ok"
N
Ed
N
c.Rd
1 ≤ if
"not ok"
N
Ed
N
c.Rd
1 ≥ if
:=
verificare "ok" =
Verificare la moment incovoietor
M
pl.Rd
W
pl.y
f
y

γ
Mo
663.495 kN m ⋅ ⋅ = := - momentul capabil al stalpului
M
c.Rd
M
pl.Rd
:=
M
Ed
M
c.Rd
0.297 =
2
verificare "ok"
M
Ed
M
c.Rd
1 ≤ if
"not ok"
M
Ed
M
c.Rd
1 ≥ if
:=
verificare "ok" =
Verificarea sectiunii la incovoiere cu efort axial
coeficinet partial de siguranta pt. rezistenta sectiunii la curgere exesiva
M
yEd
M
Ed
:=
η
1
N
Ed
A
x
f
y

γ
Mo
M
yEd
W
pl.y
f
y

γ
Mo
+ 0.384 = := <1
Verificare la forta taietoare
V
pl.Rd
A
v
f
y
3

γ
Mo
972.122 kN ⋅ = := - forta taietoare capabila a stalpului
V
c.Rd
V
pl.Rd
:=
V
Ed
V
c.Rd
0.101 =
verificare "ok"
V
Ed
V
c.Rd
1 ≤ if
"not ok"
V
Ed
V
c.Rd
1 ≥ if
:=
verificare "ok" =
A
v1
A
x
2 b ⋅ t
f
⋅ − t
w
2 r ⋅ +
( )
t
f
⋅ + 47.45 cm
2
⋅ = := - aria de forfecare a sectiunii
η 1.2 := - factor de corectie
C η h
i
⋅ t
w
⋅ 34.584 cm
2
⋅ = :=
A
v1
C ≥ 1 =
V
Ed
0.5 V
pl.Rd
⋅ ≤ 1 = - verificare suplimentara
=> Forta taietoare se neglijeaza!
Influenta efortului axial asupra momentului incovoietor
-se neglijeaza in raport cu axa y-y a profillui daca:
N
pl.Rd
A
x
f
y

γ
Mo
5293.05 kN ⋅ = :=
N
Ed
0.25 N
pl.Rd
⋅ ≤ 1 =
N
Ed
0.5
h
w
t
w
⋅ f
y

γ
Mo
⋅ ≤ 1 =
-se neglijeaza in raport cu axa z-z a profillui daca:
3
N
Ed
h
w
t
w
⋅ f
y

γ
Mo
≤ 1 =
Deoarece sunt indeplinite toate cele 3 conditii momentul capabil al sectiunii se calculeaza cu formula:
M
c.Rd.
W
pl.y
f
y

γ
Mo
663.495 kN m ⋅ ⋅ = := - momentul capabil al stalpului
M
Ed
197.1 kN m ⋅ ⋅ = - momentul maxim in stalp
M
Ed
M
c.Rd.
1 ≤ 1 =
Verificarea la voalare din forfecare
h
w
t
w
72
ε
η
⋅ ≤ 1 = => nu este necesara verificarea la voalare din forfecare
Verificarea la flambaj din compresiune
O bara comprimata poate fi verificata la flambaj astfel:
N
Ed
N
b.Rd
1 ≤
dupa axa y:
conditie if
h
b
1.2 > "curbele a si b" , "curbele b si c" ,
|

\
|
|
¹
:=
conditie "curbele b si c" =
=> avem curba de flambaj b
α 0.34 := - factor de imperfectiune (determinat cu ajutorul curbelor de flambaj)
L
st
7.405m := - lungime stalp
l
f
0.7 :=
L
cr.y
L
st
l
f
⋅ 5.183m = := - lungimea critica de flambaj in planul y-y
λ
1
93.9 ε ⋅ 76.399 = :=
λ'
A f
y

N
cr
L
cr
i
1
λ
1
⋅ ⋅ = := - zveltetea redusa
λ'
y
L
cr.y
i
y
1
λ
1
⋅ 0.522 = :=
ϕ
y
0.5 1 α λ'
y
0.2 −
( )
⋅ + λ'
y
2
+

¸
(
¸
⋅ 0.691 = :=
χ
y
1
ϕ
y
ϕ
y
2
λ'
y
2
− +
0.874 = := dar : χ
y
1 ≤ 1 =
4
λ
max
L
cr.y
i
y
39.904 = :=
λ
adm
120 := - zveltetea admisibila pentru stalpi
λ
max
λ
adm
≤ 1 =
N
cr.y
π
2
E
s
⋅ I
y

L
cr.y
( )
2
1.942 10
4
× kN ⋅ = := - efortul critic de flambaj
N
b.Rd
χ
y
A
x

f
y
γ
M1
⋅ 4.627 10
3
× kN ⋅ = := - rezistenta de calcul a unei bare comprimate la flambaj
N
Ed
N
b.Rd
0.1 =
verificare "ok"
N
Ed
N
b.Rd
1 ≤ if
"not ok"
N
Ed
N
b.Rd
1 ≥ if
:=
verificare "ok" =
dupa axa z:
avem curba de flambaj c
α 0.49 := - factor de imperfectiune (determinat cu ajutorul curbelor de flambaj)
L
cr.z
L
st
l
f
⋅ 5.183m = := - lungimea critica de flambaj in planul y-y
λ
1
93.9 ε ⋅ 76.399 = :=
λ'
z
L
cr.z
i
z
1
λ
1
⋅ 0.895 = :=
i
min
min i
y
i
z
,
( )
0.076m = :=
ϕ
z
0.5 1 α λ'
z
0.2 −
( )
⋅ + λ'
z
2
+

¸
(
¸
⋅ 1.071 = :=
χ
z
1
ϕ
z
ϕ
z
2
λ'
z
2
− +
0.603 = := dar : χ
z
1 ≤ 1 =
λ
max
L
cr.z
i
z
68.384 = :=
λ
adm
120 := - zveltetea admisibila pentru stalpi
λ
max
λ
adm
≤ 1 =
N
cr.z
π
2
E
s
⋅ I
z

L
cr.z
( )
2
6.605 10
3
× kN ⋅ = := - efortul critic de flambaj dupa axa z-z
N
b.Rd
χ
z
A
x

f
y
γ
M1
⋅ 3.191 10
3
× kN ⋅ = := - rezistenta de calcul a unei bare comprimate la flambaj
5
N
Ed
N
b.Rd
0.144 =
verificare "ok"
N
Ed
N
b.Rd
1 ≤ if
"not ok"
N
Ed
N
b.Rd
1 ≥ if
:=
verificare "ok" =
Verificarea la flambaj lateral (din incovoiere)
M
Ed
M
b.Rd
1 ≤
C
1
0.998 := - coeficient ce tine seama de rezemarile stalpului si de tipul incarcarilor aplicate
M
cr
C
1
π
2

E
s
I
z

L
cr.z
( )
2

I
w
I
z
L
cr.z
( )
2
G
s
⋅ I
t

π
2
E
s
⋅ I
z

+ ⋅ 916.929 kN m ⋅ ⋅ = := - momentul critic la flambaj
α
LT
0.49 := - factor de imperfectiune (determinat cu ajutorul curbelor de flambaj)
λ
LT
W
pl.z
f
y

M
cr
0.58 = := - coeficient de zveltete
ϕ
LT
0.5 1 α
LT
λ
LT
0.2 −
( )
⋅ + λ
LT
2
+

¸
(
¸
⋅ 0.762 = :=
χ
LT
1
ϕ
LT
ϕ
LT
2
λ
LT
2
− +
0.797 = := χ
LT
1 ≤ 1 =
M
b.Rd
χ
LT
W
pl.z

f
y
γ
Mo
⋅ 246.162 kN m ⋅ ⋅ = := - momentul de rezistanta la flambaj lateral
M
Ed
M
b.Rd
0.801 =
verificare "ok"
M
Ed
M
b.Rd
1 ≤ if
"not ok"
M
Ed
M
b.Rd
1 ≥ if
:=
verificare "ok" =
6
Verificarea la efectul combinat din flambaj N+M
In conformitate cu EN 1993-1-1 barele supuse la compresiune axiala si incovoiere cu setiune
uniforma bisimetrica trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
Formulele de mai sus sunt sub forma simplificata deoarece nu avem momente rezultante din decalarea
axei neutre.
N
Ed
, M
yEd
, M
zEd
- valorile de calcul ale efortului de compresiune si ale momentelor maxime in bara, in
raport cu axele y-y respectiv z-z
∆M
y.Ed
, ∆M
z.Ed
- momentele rezultate din decalarea axei neutre, pentru sectiunile de clasa 4
χ
y
, χ
z
- factori de reducere datorati flambajului prin încovoiere în raport cu axele y-y si z-z
χ
LT
- factor de reducere pentru flambajul lateral (deversare)
k
yy
, k
zy
, k
yz
, k
zz
- factori de interactiune
N
Rk
, M
yRk
- rezistentele caracteristice la compresiune si la incovoiere in raport cu axa y-y
N
Rk
A
x
f
y
⋅ 5.293 10
3
× kN ⋅ = :=
M
Rk.y
W
pl.y
f
y
⋅ 663.495 kN m ⋅ ⋅ = :=
M
Rk.z
W
pl.z
f
y
⋅ 308.886 kN m ⋅ ⋅ = :=
Sectiunea fiind dublu simetrica, avem:
e
Ny
e
Nz
0 ⋅ = := => ∆M
Ed.y
0 :=
∆M
Ed.z
0 :=
M
z.Ed
0 :=
Relatiile de verificare devin :
N
Ed
χ
y
N
Rk
γ
M1

k
yy
M
yEd
χ
LT
M
yRk
γ
M1

⋅ + 1 ≤
N
Ed
χ
z
N
Rk
γ
M1

k
zy
M
yEd
χ
LT
M
yRk
γ
M1

⋅ + 1 ≤
k
yy
C
my
C
mLT

μ
y
1
N
Ed
N
cr.y


1
C
yy
⋅ :=
k
zy
C
my
C
mLT

μ
z
1
N
Ed
N
cr.y


1
C
zy
⋅ 0.6 ⋅
w
y
w
z
⋅ :=
7
μ
y
1
N
Ed
N
cr.y

1 χ
y
N
Ed
N
cr.y
⋅ −
0.997 = :=
μ
z
1
N
Ed
N
cr.z

1 χ
z
N
Ed
N
cr.z
⋅ −
0.971 = :=
I
0
I
y
I
z
+ 3.373 10
4
× cm
4
⋅ = :=
L
LT
L
cr.z
5.183m = :=
N
cr.T
A
x
I
0
G
s
I
t

π
2
E
s
⋅ I
w

L
LT
2
+
|

\
|
|
|
¹
5.649 10
3
× kN ⋅ = := - forta critica de flambaj prin rasucire in domeniul elastic
λ'
0.lim
0.2 C
1
4
1
N
Ed
N
cr.z

|

\
|
|
¹
1
N
Ed
N
cr.T

|

\
|
|
¹
⋅ ⋅ 0.192 = :=
λ'
0
λ
LT
0.58 = := - zveltetea redusa pentru flambaj prin deversare datorat momentului de incovoiere uniform
λ'
0
λ'
0.lim
> 1 =
ψ
y
1 :=
C
my.0
0.79 0.21 ψ
y
⋅ + 0.36 ψ
y
0.33 −
( )

N
Ed
N
cr.y
⋅ + 1.006 = :=
a
LT
1
I
t
I
y
− 0.994 = :=
M
y.Ed
M
Ed
197.1 kN m ⋅ ⋅ = :=
ε
y
M
y.Ed
N
Ed
A
x
W
el.y
⋅ 3.802 = :=
C
my
C
my.0
1 C
my.0

( )
ε
y
a
LT

1 ε
y
a
LT
⋅ +
⋅ + 1.002 = := - factor al momentului uniform echivalent
C
mLT
C
my
2
a
LT
1
N
Ed
N
cr.z

|

\
|
|
¹
1
N
Ed
N
cr.T

|

\
|
|
¹

⋅ 1.079 = := - factor al momentului uniform echivalent
C
mLT
1 ≥ 1 =
w
y
W
pl.y
W
el.y
1.114 = := w
z
W
pl.z
W
el.z
1.524 = :=
λ'
max
max λ'
y
λ'
z
,
( )
0.895 = :=
8
n
pl
N
Ed
N
Rk
γ
M1
0.087 = :=
M
pl.y.Rd
M
pl.Rd
663.495 kN m ⋅ ⋅ = :=
C
yy
1 w
y
1 −
( )
2
1.6
w
y
C
my
2
⋅ λ'
max
⋅ −
1.6
w
y
C
my
2
⋅ λ'
max
2 −
⋅ −
|

\
|
|
¹
n
pl

¸
(
(
¸
⋅ + 0.989 = :=
C
yy
W
el.y
W
pl.y
≥ 1 =
C
zy
1 w
y
1 −
( )
2 14
C
my
2
λ'
max
2 −

w
y
5
⋅ −
|

\
|
|
|
¹
n
pl

¸
(
(
(
¸
⋅ + 0.918 = :=
C
zy
0.6
w
y
w
z
W
el.y
W
pl.y
⋅ ≥ 1 =
k
yy
C
my
C
mLT

μ
y
1
N
Ed
N
cr.y


1
C
yy
⋅ 1.116 = :=
k
zy
C
my
C
mLT

μ
z
1
N
Ed
N
cr.y


1
C
zy
⋅ 0.6 ⋅
w
y
w
z
⋅ 0.601 = :=
N
Ed
χ
y
N
Rk
γ
M1

k
yy
M
yEd
χ
LT
M
Rk.y
γ
M1

⋅ + 0.516 = < 1
N
Ed
χ
z
N
Rk
γ
M1

k
zy
M
yEd
χ
LT
M
Rk.y
γ
M1

⋅ + 0.368 = < 1
9