Prinsip pemilihan bahan http://spc.upm.edu.

my/webkursus/EDU3305/notakuliah/ Prinsip-prinsip Pemilihan Bahan Pemilihan merupakan salah satu aspek penting untuk menjamin pencapaian matlamat dan objektif pengajaran dan pembelajaran. Justeru itu bahan yang bakal digunakan dalam pengajaran haruslah dipilih terlebih dahulu. Proses ini haruslah dilakukan dengan memberi perhatian terhadap beberapa prinsip asas iaitu:

1. Kepentingan dari segi objektif pengajaran. 2. Kepentingan terhadap pelajar 3. Kepentingan dari segi masa Selaian daripada kepentingan objektif pengajaran, pelajar, masa, situasi dan persekitaran terdapat lagi beberapa prinsip pemilihan bahan yang perlu diambil kira antaranya: 1. bahan haruslah mengandungi unsur-unsur yang berkaitan dengan Falsafah Pendidikan Negara. 2. bahan yang dipilih mempunyai peranan dalam kegunaan bahasa dan boleh melengkapkan pelajar untuk menggunakan bahasa secara efektif 3. guru hendaklah memikirkan mengenai kaitan dengan aspek bahasa, proses pembelajaran dan pelajar 4. pelbagai guna untuk pengajaran bahasa dan sastera 5. sesuai dengan nilai dan budaya

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful