You are on page 1of 4

Bai 1 Vn ngho i v vic xo i gim ngho

Ngh ph phi nng nghip l mt trong nhng bin php xo ngho khu vc nng thn

(VOV) - ng ta a ra nhng chng trnh rng ln tp trung gii quyt l Chng trnh v xa i, gim ngho. Trn c s , Nh nc cng c hng chc chng trnh cp quc gia v d n ang c thc thi c ni dung gn vi xa i, gim ngho Nghe m thanh ti y Th gii ang ng trc thi khc trng i ca lch s l tin vo thp nin u ca th k XXI vi mt nn vn minh rc r nhng cng ngn ngang nhng vn gay gt mang tnh ton cu. N cha ng trong mnh c nim vui v s bt hnh, c n ci v nc mt, c hnh phc v lo toan. Mt trong nhng ni lo ton cu, ni au nhn loi l s i ngho trm trng trn mt phm vi v cng rng ln. Nh th thy i ngho v gii quyt vn ngho i mang tnh ph bin, khng ch l cng vic ca ring nc ta. Tuy nhin, hiu v chng trnh xa i gim ngho nc ta mt cch y , cn thit phi c cch nhn tng quan, cn bit ngi bit ta rt ra nhng bi hc v tm ra nhng phng php hu hiu. 1. i ngho v vic gii quyt i ngho trn th gii Cho n hm nay, i ngho vn l ni m nh thng trc i vi c loi ngi. Th gii chng kin nhng thm ha ca chin tranh, thm ha ca thin tai, dch bnh vi bao ni kinh hong. Th nhng hu qu do nhng nn i gy ra cng v cng khng khip. iu ng s hn na l: Nu nh cc cuc chin tranh d khc lit v cng nhng ri trc sau cng c gii quyt, nu nh nhng thm ha do thin tai, dch bnh gy ra tng bc cng s c khc phc th vn ngho i ca nhn loi li l mt vn va cp bch, va phc tp li nh mt cn bnh kinh nin kh b chy cha. i ngho l ni bt hnh v l mt phi l ln. Trong khi nn vn minh th gii t c nhng thnh tu hin nhin v tin b khoa hc - cng ngh, lm tng ng k ca ci vt cht x hi, tng thm vt bc s giu c cho con ngi, th thm cnh eo ng mi trn lng con ngi li vn l s ngho i. Hng t ngi, thc t l mt phn ba s dn th gii vn khn cng v i kht. Thit thi ln nht l tr em. Hng ngy c gn 100 triu tr em khng c ci n, trn 100 triu tr em v gia c ch sng nh ca b

th hoc sng da vo s lao ng qu sc, k c bng cc ngh c bit l mc ti, mi dm; trn 50 triu tr em lm vic trong nhng ngnh c hi; hng trm triu tr em tui t 6 - 11 khng c cp sch n trng. i ngho din ra trn tt c cc chu lc vi nhng mc khc nhau. c bit cc nc ang pht trin, s i ngho ca dn c ang l mt vn nhc nhi rt cp bch phi tho g nhng cng v cng kh khn trong vic thc hin xa i gim ngho. S ngho i th ai cng thy v khng nc no thiu nhng chng trnh hoc nhng chnh sch thc hin vic xa i gim ngho. C rt nhiu cc t chc ca Lin Hp Quc v ca cng ng quc t thc hin s mnh v vang ny trn phm vi hnh tinh. Ngi ta t chc nhng chin dch ln vi hng vn tn lng thc, hng triu USD cu gip nhng ngi hon nn cc nc chu Phi, chu hoc nh Haiti va qua. S gip v vt cht v tinh thn l rt ng k. Tuy nhin, thc t cho thy, d y l cng vic m ton cu quan tm nhng ri cc nc i vn hon i, s tr gip ca cng ng i vi mt b phn dn c khn kh cng ch nh mui b bin, cha , cha trit . Vn xa i gim ngho lun gn b v chu nh hng ca quan h giai cp v cc ch x hi khc nhau. Hin tng b tha ha v t tha ha con ngi di ch t bn ch ngha lun l mt lc cn i vi cng vic xa i gim ngho. Chnh x hi, m mc tiu duy nht v cui cng l li nhun, l tin bc lm phn ha x hi, y nhiu ngi vo cnh ngho nn khn kh. Khong cch chnh lch mc sng gia s xa x vi s bn hn cng b nng n hn bi chnh s v trch nhim ca cc nc pht trin phng Ty, ca giai cp nhng ngi giu c. Thi sng cht mc bay vn ph bin trong hnh vi c x x hi ca nhng k say li nhun. V vy, quan im cng nh hnh ng ca gii chc phng Ty trong vic gii quyt ngho i trn th gii hin nay ch gii hn trong phm vi hp, ch l lm gim cn au khn kh, hoc cng lm l vic lm mang tnh nhn o m thi. 2. Quan im ca ng v Nh nc ta v vic xa i gim ngho ng ta coi c s phng php lun quan trng v c bn nht phn tch vn i ngho v xa i gim ngho l gii phng con ngi khi mi p bc, bt cng, thc hin cng bng x hi. Ch ngha x hi l qu trnh kin to hnh phc v cng l qu trnh u tranh v s cng bng, u tranh th tiu ngun gc bt cng x hi. Ngay t nhng ngy u mi thnh lp nc Vit Nam Dn ch Cng ha, mt trong nhng nhim v u tin m Bc H ch o l chng gic i. Vn cng bng x hi - vn c quan h trc tip v quyt nh i vi vic xa i gim ngho c ng ta lun quan tm ch . Nhng i hi ng gn y, t i hi VI n i hi X, ng ta c nhiu ngh quyt, nhiu vn bn cp ti vn cng bng x hi. Chng ta hiu cng bng x hi va l mc tiu va l ng lc pht trin. Cng bng x hi khng b hp trong lnh vc kinh t m lin quan ti tt c cc lnh vc kinh t - chnh tr - php lut - vn ha - x hi. Cng bng x hi phi c gii quyt v ch c th c gii quyt gn lin vi s pht trin sn xut, xy dng x hi thc s dn ch, xy dng nh nc php quyn x hi ch ngha, xy dng nn vn ha tin tin m bn sc dn tc Vit Nam. Cng bng x hi i hi phi huy ng mi ngun lc trong nhn dn, x hi ha nhim v n n p ngha, xy dng v thc hin tt k hoch pht trin kinh t - x hi trn c s va tng nhanh tc pht trin, va gim dn s mt cn i gia cc vng; gim dn khong cch v thu nhp, mc sng, hng th gio dc, vn ha, bo v sc khe ca cc tng lp dn c cc vng khc nhau. c bit, cng bng x hi i hi phi thc hin tt chng trnh xa i gim ngho, an sinh x hi.

Trong cc vn kin quan trng ca ng Cng sn Vit Nam, vn xa i gim ngho c nhiu ln cp ti. bo m v hng ti cng bng x hi, ng ta khng nh khuyn khch lm giu hp php, chng lm giu phi php i i vi chm lo xa i, gim ngho, thu hp dn khong cch v trnh pht trin, v mc sng gia cc vng cn c cch mng v khng chin c, cc gia nh thuc din chnh sch, lm cho mi ngi, mi nh u tin ti cuc sng m no, hnh phc, ai cng c vic lm, c cm n, o mc, ai cng c hc hnh v cha bnh, tng bc thc hin iu Ch tch H Ch Minh hng mong c. Trong qu trnh thit k, ch o thi cng vic xy dng nn kinh t th trng theo nh hng x hi ch ngha, trn c s nm bt nhng mt mnh v mt yu ca c ch th trng, ng ta a ra nhng quan im ch o: pht trin sc sn xut, cn pht huy kh nng ca mi thnh phn kinh t, tha nhn trn thc t cn c bc lt v s phn ha giu ngho nht nh trong x hi, nhng phi lun quan tm, bo v li ch ca ngi lao ng, va khuyn khch lm giu hp php, chng lm giu phi php, va coi trng xa i, gim ngho, tng bc thc hin cng bng x hi, tin ti lm cho mi ngi, mi nh u kh gi. Ch trng ng mc n vn i ngho trong x hi, vi nhn quan chnh tr nhy bn v vi trch nhim cao c trc nhn dn, ng ta a ra nhng chng trnh rng ln tp trung gii quyt l Chng trnh v xa i, gim ngho. Trn c s , Nh nc cng c hng chc chng trnh cp quc gia v d n ang c thc thi c ni dung gn vi xa i, gim ngho. 3. Mt s lun im v chnh sch c th Mt l, xa i gim ngho va l nhim v c bn lu di, va l nhim v trng tm trc mt. Tnh lu di ca xa i gim ngho l do: Th nht, xa i gim ngho l ni dung, v nhim v cn thc hin bo m cng bng x hi. Thc tin cho thy, c nhng nguyn nhn ny sinh ngho i khng phi do mi trng x hi, khng do iu kin kinh t - a l, m do hon cnh v c im ca tng c nhn, tng h gia nh. Nhng trng hp ny lun c kh nng xut hin v vic xa i gim ngho mang tnh thng trc. Th hai, ch trng ca ng ta pht trin kinh t nhiu thnh phn l mt nh hng chin lc. Nn kinh t vn hnh theo c ch th trng lun c xu hng phn ha hai cc giu ngho. V vy, cng vi vic tng cng s qun l ca Nh nc theo nh hng x hi ch ngha thng xuyn v lin tc, lu di, th nhim v xa i gim ngho, nht l gim ngho, cng l vn lin tc v lu di mi gii quyt c. Th ba, dn giu nc mnh l mc tiu c bn ca ch ngha x hi. Thc hin mc tiu ny l mt qu trnh phn u gian kh, lu di. Xa i gim ngho va c tnh c bn v cn thc hin lin tc, lu di, li l mt cng vic cn kp, trc mt, bi v s nghip cch mng v cng cuc i mi lun t ra nhim v: mi bc pht trin kinh t x hi l mt bc ci thin i sng ca nhn dn; bi v y khng ch l vic thc hin truyn thng, o l ca dn tc thng ngi nh th thng thn, m cn l nhim v bo m n nh x hi, cng c khi i on kt dn tc. Hai l, tng trng kinh t l iu kin gip cho vic xa i gim ngho, nhng y l hai nhim v c tnh c lp tng i v khng phi l mt.

C ngi cho rng, mun xa i gim ngho trc ht phi u t pht trin sn xut tng trng kinh t. Ch n khi kinh t pht trin n giai on nht nh s ht i ngho, v th khng nn t vn xa i gim ngho l nhim v lu di v trng yu. Thc ra tng trng kinh t c nh hng n vic gii quyt vn ngho i, bi v nguyn nhn chnh yu ca i ngho ni chung l do kinh t cha pht trin. Tuy nhin, i ngho li do nhiu nguyn nhn khc mang tnh c th. V li trong iu kin kinh t nc ta hin nay, chng ta chp nhn kinh t nhiu thnh phn cng vn ng, pht trin cng l phi chp nhn tnh trng phn ha giu ngho tng i. V vy, xa i gim ngho khng nhng l cng vic cn thit m l nhim v cp bch v quan trng. Chng ta xc nh s phn ha giu ngho khng th trnh khi, nn cng quyt tm khng xy ra tnh trng lm giu v ti v trn lng ngi khc, cng nh tnh trng k n khng ht, ngi ln khng ra, khng th ngi ngho b b ri trc con mt ca cng ng. Ba l, xa i gim ngho v thc hin cng bng x hi khng c ngha l km hm s pht trin kinh t, khng c ngha l co bng. Kinh nghim ca ch ngha x hi hin thc Lin X v ng u trc y cho thy, nu t cng bng x hi ln trn ht v tch ri vi pht trin kinh t th trc ht dn ti s trit tiu cc ng lc pht trin. Tuy nhin, nu t hiu qu kinh t l mc tiu duy nht th s lm tng tnh trng phn ha hai cc, lm tng s khn kh i vi khng t qun chng nhn dn. Bi vy, trong khi thc hin bi ton pht trin t nc, lm sao phi to mi iu kin v tng ngun lc cho s pht trin, ng thi hn ch mt tiu cc ca n, t vn xa i gim ngho thnh cng vic thng xuyn, lin tc. Bn l, xa i gim ngho l cng vic ca ton x hi. Cn khng nh mt cch mnh m rng, xa i gim ngho khng dng li vic thc hin chnh sch x hi, khng phi vic ring ca ngnh lao ng - x hi hay mt s ngnh khc, m l nhim v chnh tr, kinh t, vn ha, l nhim v chung ca ton ng, ton dn. Mun thc hin thnh cng vic xa i gim ngho, tt c mi cn b ng, chnh quyn u phi quan tm cng gii quyt, thc hin cc gii php mt cch ng b v phi c s tham gia ca ton th cng ng./.