JAVNA USTANOVA SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA TUZLA

Lukanović Edina

MATURSKI RAD
Tema: Akutna i hronična bubrežna insuficijencija

Tuzla, juni 2012.

JAVNA USTANOVA SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA TUZLA Maturski rad iz predmeta: Interne bolesti Tema: Akutna i hronična bubrežna insuficijencija Tuzla. Učenik :Lukanović Edina . juni 2012.

Prezime i ime: Lukanović Edina Škola: Javna ustanova Srednja medicinska škola Tuzla Tema: Akutna i hronična bubrežna insuficijencija Maturski rad iz: Interne bolesti Mentor: Sastav komisije: 1. ___________________ 2. ___________________ . ___________________ 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful