SITI ROMLAH 6 ATAS 3

ZOPFAN diwujudkan melalui Deklarasi Kuala Lumpur pada 27 November 1971. .

Russia dan Republik Rakyat China.bebas dan berkecuali daripada pertelingkahan politik kuasa-kuasa besar khususnya Amerika Syarikat. Untuk menjadikan Asia Tenggara satu kawasan aman. .

2) Sedikan saluran untuk selesai pertikaian berlaku di Asia Tenggara secara aman dan bukan guna kekerasan. 3) Elakkan penglibatan dalam pertikaian kuasakuasa besar. 1) .Pelihara keamanan dan kestabilan politik di Asia Tenggara dengan elakkan campur tangan daripada pihak luar seperti Rusia.Amerika Syarikat dan China dalam hal-hal rantau ini. 4) Beri peluang kepada negara anggota tentukan nasib sendiri.

 Menjadikan rantau Asia Tenggara sebagai kawasan yang bebas daripada senjata nuklear. pengiktirafan dan jaminan kuasa-kuasa besar tentang objektif. .Antara strategi-strategi utama yang telah digubal dan dilaksanakan untuk mencapai objektif tersebut:  Mendapatkan persetujuan.  Mengundurkan tentera asing dari kawasan Asia Tenggara dalam jangka panjang.

. bebas dan berkecuali.1. B.Amerika Syarikat dan China. Apakah objektif utama penubuhan ZOPFAN? Menggalakkan campur tangan kuasa-kuasa besar seperti Rusia. Mewujudkan satu pakatan ketenteraan dalam kalangan semua negara-negara ASEAN. A. C. Menjadikan Asia Tenggara sebagai kawasan yang aman. D. Mewujudkan satu pakatan tentera di Malaysia yang berkecuali dan bebas.

A. B. Apakah konsep yang diutarakan oleh Malaysia menerusi Deklarasi Kuala Lumpur pada 27 November 1971 ? Konsep ZOPFAN Konsep Berkecuali Konsep Campur Tangan Konsep Selatan .2. C. D.

II. yang manakah objektif ZOPFAN? Menjamin pertumbuhan dan kestabilan ekonomi. Menyelesaikan pertikaian di Asia Tenggara secara rundingan. A. Mengelakkan campur tangan kuasa-kuasa besar di Asia Tenggara. C. D. IV. I. I dan II I dan IV II dan III III dan IV . Antara yang berikut . B. Menjadikan Asia Tenggara Zon Bebas Senjata Nuklear.3. III.

4. II. Yang manakah berkaitan dengan kebaikan ZOPFAN? Mengelakkan campur tangan kuasa besar. Meningkatakan penyelidikan senjata untuk kegunaan Asia Tenggara. III. B. I dan II I dan IV II dan III III dan IV . A. Menjadikan Asia Tenggara satu rantau yang aman. Mengeratkan hubungan dagangan antara negara ASEAN. I. IV. C. D.

5. Meningkatkan daya saing ASEAN sebagai pusat barangan perkilangan. Rundingan konstruktif tentang isu keselamatan dan politik demi kepentingan bersama. Padankan X. ZOPFAN III X A B C D I II I II Y III I II III Z II III III I .Y dan Z dengan fungsinya Konsep Fungsi X Y Z ARF AFTA I II Mengelak campur tangan kuasa-kuasa besar di ASEAN.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful