P. 1
A Vagina Monologok

A Vagina Monologok

|Views: 93|Likes:
Published by Brigi Kállai

More info:

Published by: Brigi Kállai on Apr 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/22/2012

pdf

text

original

A VAGINA MONOLÓGOK Eve Ensler

DEE-SIGN KIADÓ

A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Eve Ensler: The Vagina Monologues The V-Day edition (Villard, New York) Minden jog fenntartva Fordította: Debreczeni Júlia, Pordán Ferenc, Szurdi András, Tandori Dezső Szerkesztette: Szurdi András Copyrigh © 1998, 2001 Eve Ensler Foreword © 1998 Gloria Steinem Hungarian translation © Non-Stop Kkt., 2002 Hungarian edition © Dee-Sign Publisher Ltd., 2002 Dee-Sign Kiadó, Budapest Felelős kiadó: Novák Erik Nyomta: Reálszisztéma Dabasi Nyomda Rt. Felelős vezető: Mádi Lajos vezérigazgató ISBN 963 86134 3 2

ELŐSZÓ Gloria Steinem

Ahhoz a nemzedékhez tartozom, amelyik úgy nőtt fel, hogy a női családtagok a női nemi szerveket, belsőket és külsőket egyaránt – persze csak ritkán, és suttogva –, még egymás között is az "odalent" vagy "ott lent" kifejezésekkel jelezték. Én tehát az "ott lent" nemzedékből jöttem. Nem mintha nem ismerték volna a vagina, a szeméremajak, a vulva, csikló vagy a klitorisz szavat, hiszen szakképzett tanárok voltak, és így valószínűleg jóval több információhoz fértek hozzá, mint az átlag. Még csak nem is arról volt szó, hogy maradiak vagy netán – a saját kifejezésükkel élve –, "vaskalaposak" lettek volna. Az egyik nagyanyám például azzal kereste a kenyerét, hogy a szigorú protestáns egyháznak bértollnokként, álnéven prédikációkat írt – amiből persze ő maga egy szót sem hitt –, aztán pedig ezt a pénzt a lóversenyen megforgatta. A másik nagyanyám szüfrazsett volt és népnevelő, sőt, még képviselőnek is jelöltette magát egyszer, halálra rémítve ezzel a zsidó hitközség számos tagját. Anyám pedig, aki már évekkel születésem előtt újságírónőként dolgozott, ami abban az időben ritkaságszámba ment és lázadásnak számított, azzal büszkélkedett, hogy két lányát felvilágosultabb szellemben nevelte fel, mint amilyenben őt nevelték. Nem emlékszem rá, hogy valaha is használt volna akár egyetlen olyan trágár, szleng szót, mely a női testet mocskossá és szégyenletessé teszi, és én hálás vagyok neki ezért. Mint ez a könyv is bizonyítja, sok lány ennél jóval nehezebb körülmények között nőtt fel. Mindazonáltal nem hallottam azokat a szavakat sem, melyek, ha nem is önérzetesen vagy büszkén, de legalább pontosan fejezték ki ezeket a dolgokat. Például, egyetlen egyszer sem hallottam azt a szót, hogy csikló vagy klitorisz. Évek teltek el, mire megtanultam, hogy csak a nők rendelkeznek ilyen kivételes szervvel az emberi testben, amely a gyönyörszerzésen kívül semmi más funkciót nem lát el. (Vajon ha ez az egyedülálló szerv a férfiak büszkesége lenne, mennyit hallanánk róla –, és vajon mi mindenféle jogosságának az igazolására használnák fel?) Amikor beszélni, olvasni, írni vagy testem gondját viselni tanultam, rendre elmondták nekem minden egyes csodálatos testrész nevét –, egyetlen intim testtájat kivéve. Ez felkészületlenné, védtelenné tett engem az iskolában szokásos megalázó szavakkal, mocskos

tréfákkal szemben, és a későbbiekben azzal a közhiedelemmel szemben is, hogy a férfiak, akár, mint szeretők, akár, mint orvosok, jobban ismerik a női testet, mint a nők maguk. Az önismeret és a szabadság szelleme, ami oly határozottan nyilvánul meg ebben a könyvben, akkor érintett meg engem először, amikor a főiskola után néhány évig Indiában éltem. A hindu templomokban és kegyhelyeken ott volt a "lingam", az absztrakt férfi-szimbólum, de ott volt a "yoni" is, a női nemi szerv szimbóluma: egy virágszerű forma, háromszög, vagy kétpontos ovális. Évezredekkel ezelőtt ezt a szimbólumot férfipátjánál hatalmasabbként imádták, és ez a szemlélet vonult be a Tantra hitbe is, amelynek alapvető tana szerint férfi nem képes egyedül elérni a szellemi beteljesedést, csakis szexuális és érzelmi közösülés útján, a magasabb rendű női szellemi energiával. Ez a hit annyira mély és széleskörű volt, hogy még a későbbi korok nőellenes, egyistenhívő vallásainak némelyikében is fennmaradt, habár az ebhez hasonló hiteket a kanonizált vallási vezetők megtagadták (és tagadják ma is), és az eretnekség vádjával illetik. Például: a gnosztikus kereszténység Zsófiát a Szentlélek női megnyilvánulásaként imádja, Mária Magdalénát pedig Krisztus legbölcsebb tanítványaként tiszteli. A tantrikus buddhizmus még mindig azt tanítja, hogy a buddhaság a vulvában lakozik; az iszlám szufi misztikusai úgy hiszik, hogy a fana, a misztikus extázis csakis Fravashi-n, a női szellemiségen keresztül érhető el. A zsidó miszticizmus Shekiná-ja Shakti-nak, Isten női lelkének egyik változata; és még a katolikus egyház Mária kultusza is tartalmaz olyan hit-elemeket, melyek sokkal inkább irányulnak az Anyára, mint a Fiúra. Számos országban, Ázsiában, Afrikában, és a világ más részein, ahol az isteneket még női- és férfialakban egyaránt ábrázolják, az oltárokon az Ékkő benne van a Lótuszban, csakúgy; mint a lingam is benne van a yoni-ban. Amikor azonban hazatértem Amerikába, észre kellett vennem az irdatlan szakadékot, az amerikai nő saját testéhez való viszonya és India yoni kultusza között. A hatvanas évek szexuális forradalma is csupán azt idézte elő, hogy több nő vált szexuálisan elérhetővé több férfi számára. Az ötvenes évek "nem"-jét egyszerűen csak felváltotta egy állandó, mohó "igen". Egészen a hetvenes évek feminista mozgalmáig nem létezett alternatíva a patriarchális vallások és Freud (a két végpont) mellett; nem volt alternatívája a szexuális viselkedés kétkulacsos megítélésének, sem a női testet pasztán a szaporodás eszközének tekintő patriarchális, politikai, vallási zsarnokságnak. A felfedezéseknek ezeket a kezdeti éveit olyan érzéki emlékek szimbolizálják

számomra, mint egy séta Judy Chicago Női ház-ában, Los Angelesben, ahol minden egyes szobát más-más művésznő tervezett, és ahol először fedeztem fel a női szimbolizmust a saját kultúrkörömben. (Például az úgynevezett "szívforma" szimmetriája sokkal inkább emlékeztet a vulva alakjára, mint arra az aszimmetrikus szervre, amelynek nevét viseli. A "szívforma" valószínűleg a női nemi szerv ősi szimbóluma, amelyet az erő és a hatalom jelképéből a romantika jelképévé silányítottak a férfiuralom évszázadai.) Vagy, amikor egy New York-i kávéházban üldögéltem Betty Dodson-nal (akivel megismerkedhet majd az olvasó ebben a könyvben), és igyekeztem rezzenéstelen arccal hallgatni az önkielégítés felszabadító erejéről szóló, lelkes magyarázatát, amivel a szomszédos asztaloknál hallgatózókat enyhén szólva sokkolta. Vagy amikor visszamentem dolgozni a Ms. Magazin-hoz, és azt vettem észre, hogy a hirdetőtáblán elhelyezett humoros kis feliratok között a következő szöveg olvasható: "ESTE TÍZ ÓRA VAN – TUDOD-E, HOGY HOL A CSIKLÓD?" Mikor pedig a feministák kiírták a PINA HATALOM! jelszót a kitűzőikre és a pólóikra, hogy visszaköveteljék a szó méltóságát, már világosan látszott, hogyan éled újjá egy ősi hatalom. Végül is, az indoeurópai "cunt" (pina) szó Káli istennő Kunda vagy Cunti rangjából származik, és ugyanaz a szó gyökere, mint az ország, nemzetség, törzs szavaknak.*
[*A szavak angol eredetije "country" és "kin"; ami valóban származtatható a "cunt" azaz pina szóból – a fordító]

A női test ellen elkövetett erőszak különböző formáinak felszínre kerülése – nemi erőszak, gyermekkori szexuális zaklatás, leszbikusok elleni erőszak, a nők fizikai megalázása, munkahelyi szexuális zaklatás, a születésszabályozással kapcsolatos terror, vagy a női nemi szerv csonkítás bűnös nemzetközi gyakorlata – a feminizmus elmúlt három évtizede alatt mélyről jövő, őszinte felháborodást és dühöt váltott ki a nőkből. A nők józan eszét az mentette meg a tébolytól, hogy végre nyíltan kimondhatták, elmesélhették másoknak is, hogy milyen szörnyűséges borzalmak történtek velük, és így tomboló haragunkat pozitív energiává sikerült alakítani, az erőszak ellen, és hogy begyógyítsuk a sebeket. Az igazság bátor kimondásából fakadó alkotó energia hozta létre ezt a könyvet és színdarabot is. Amikor először voltam tanúja annak, ahogy Eve Ensler előadja a könyvben található, intim monológokat –, melyeket több mint kétszáz interjúból gyűjtött vissze, és aztán költészetté formált, a színházi közönség számára –, azt gondoltam: ezt én jól ismerem, hiszen ez az igazmondás útja, amelyet az elmúlt három évtizedben jártunk. És ez így van. A nők

rábízták legbelsőbb élményeiket, a szeretkezéstől a szülésig, a hadüzenet nélkül folyó nők elleni háborútól egészen a nők közötti szerelem újfajta szabadságáig. Minden oldalon a kimondhatatlan kimondásának izgalma érződik –, mint ahogy izgalmas a könyv megjelenésének saját, kulisszák mögötti története is. Egy kiadó már előleget is adott a könyvre, aztán egy józan pillanatában meggondolta a dolgot, és úgy döntött, inkább tartsa meg Eve Ensler a pénzt, csak vigye máshová a könyvét, azzal a bizonyos V-betűs szóval együtt. (Itt szeretném megköszönni a Villard könyvkiadónak, hogy cenzúra nélkül közölte ezeket a női szavakat – a könyv címében is.) "A Vagina monológok" értéke azonban nemcsak a negatív attitűdökkel terhes múlt megtisztításában nyilvánul meg, de egy roppant személyes, magában a női testben gyökeredző lehetőségét is kínál a továbblépésre jövő felé. Úgy gondolom, az olvasók, férfiak éppúgy, mint nők, nemcsak felszabadultabbak lesznek, ha elolvassák ezt a könyvet – felszabadultabbak saját magukkal és egymással szemben is – de alternatívát találhatnak a jó öreg patriarchális ellentmondások feloldására: férfi vagy női, testi vagy szellemi, szexuális vagy spirituális. Ezek a kettőségek ugyanis nem másból fakadnak, mint hogy felosztjuk magunkat, a testünket is, két részre, az egyik "amiről beszélünk", és a másik "amiről nem beszélünk". Amennyiben Önök még mindig úgy gondolják, hogy egy olyan könyv, amelynek címében a vagina szerepel, távol esik az efféle filozófiai és politikai kérdésektől, hadd osszam meg Önökkel még egy; meglehetősen megkésett felfedezésemet. A hetvenes években, a Kongresszusi Könyvtárban végzett kutatásom során rábukkantam egy ismeretlen szerző vallási épületek szerkezetéről szóló munkájára, amely elfogadott tényként kezelte azt az állítást, miszerint a legtöbb patriarchális vallási építmény hagyományos szerkezete a női test alakjának utánzata. Így van ezekben egy külső és egy belső bejárat – mint a kis- és a nagyajkak; van egy központi vagina járat az oltár felé; mindkét oldalon egy-egy petefészekszerű, íves szerkezet; és végül a szent középpont, az oltár, vagyis az anyaméh, ahol a csoda történik – ahol férfiak szülnek. Bár ezzel a hasonlattal akkor találkoztam először, mégis elevenemre tapintott, mintha egy követ hajítottak volna egy kútba. Hát persze. A patriarchális vallások alap szertartása arról szól, hogy a férfiak magukhoz ragadják a teremtés yoni-energiáját, azáltal, hogy szimbolikusan szülnek. Nem csoda, hogy a hímnemű vallási vezetők gyakran hangoztatják, hogy az ember bűnben született –, hiszen nőnemű lények hozták a világra. Csak a patriarchátus törvényeinek

és megígérik. mint amilyenek ebben a könyvben is találhatóak. anyái és lányai meggyógyítják önmagukat – és rendbe hozzák a világot. mire eljutottak idáig. hogy ők húsz-egynéhányan kitalálnak egy közös kifejezést. amely magában foglal mindent: a vaginát. csak azért. Bárcsak ősanyáim is tudták volna. hogy az egész beszélgetést harsány kiáltozás és felszabadult nevetés kísérte.engedelmeskedve születhetünk újjá férfiak által. én soha nem fantáziáltam lánykoromban arról. a klitoriszt. miközben kíváncsian figyeltem a kislányokat. Hosszú vita után. új nevet adnak nekünk. Hiszem. amikor azoknak a kilenc-tizenhat éves lányoknak a beszélgetését hallgattam. hát koncentráljatok minden egyes. hogy egyetemessé tegyék a tisztán hímnemű teremtés legendáját. De. Szimbolikus vagy sem. Ha az ötezer éves patriarchátus megdöntése nagy feladatnak tűnik. Nem csoda. Erre gondoltam. miért pont én. a csendben elsuttogott "odalent"-től. hogy . akik elhatározták. hogy az olyan botrányos hangok és az olyan őszinte szavak segítségével. mint ahogy megpróbálják távol tartani a nőket a születésszabályozástól is. végül az "energia-csomag" mellett döntöttek. akik a szellemiség szavait és szimbólumait terjesztik. mert annyira hasonlít a saját testükre? Erre gondoltam akkor is. hogy újjászületünk az öröklétben. papokkal – férfi és női papokkal –. amint szíveket rajzoltak a füzeteikbe. hogy a testük szentség. Végigsétálok a vaginális főhajón. a jövő nagymamái. hogy szoknyát viselő lelkészek és papok a szülés nedveit utánzó vizet locsolnak a fejünkre. önérzetes lépés megünneplésére. a szeméremajkakat. Például. az oltár visszaszerzését tervezgetve. hogy a hímnemű papság igyekszik távol tattani a nőket az oltártól. az útsorán megtett. milyen nagy és áldott utat tettek meg ezek a lányok. amikor beléptem egy patriarchális vallási építménybe. BEVEZETÉS Nem tudom. ami még fontosabb volt. az egész csupán a női testben lakozó hatalom megszerzésére és kézbentartására szolgál. Arra gondoltam. még az i-betűkre is szívecskéket tettek pont helyett: vajon azért vonzza őket ez az ősi forma. akik nem nézik le a női szexualitást. hogy helyreállítsák a Teremtő szellemét minden élőlényben. Nem csoda. Azóta nem éreztem többé a hagyományos idegenséget.

hogy harminckét nyilvános orgazmust élek át majd egyetlen éjszaka. A leghatározottabban nem emlékszem a darab megírására. hogy négyezer szilaj nővel együtt fogom üvölteni diadalittasan a "vagina" szót Baltimore-ban. Jelen vagyok. Próbálok nem útban lenni. és meglepett a nyíltságuk és az. hogy meg kell védenem ezeket a nőket és a történeteiket is – minden áron. Színdarabíró voltam. ebben az értelemben nem sok közöm van "A Vagina Monológok"-hoz. akár egy zsúfolt bolt túlsó végéből átkiabálva). és ráadásul. El nem tudtam volna képzelni. Ariel Orr Jordan (akit. hogy botrányt csináltam. Úgy éreztem. biztosan svájcisapkát hordana. és segített nekem létrehozni a darabot. a Vagina Királynők valahogy megvesztegettek) rávett arra. Interjúkat készítettem. hogy megtaláljam a visszavezető utat a vaginámhoz. Mondjuk úgy. Furcsán éreztem magam. Az első három évben nem is jutott el a tudatomig. hogyan kezdődött: talán. hogy egy napon majd a vaginákról fogok beszélni görög tévéműsorokban. Emlékszem. Éveken át írtam különböző darabokat valódi interjúk szövegeiből.egyszer majd híres "vagina-lady" leszek (ahogy gyakran szólítanak. hogy egész folyamat észrevétlenül zajlott. hogy formában maradjak. és elgondolkodtam azon. hogyha a vaginája felöltözne. Képtelen . Voltak exhibicionista hajlamaim. egész lényemmel vágytam arra. Akkoriban élte éppen a "francia korszakát". Iszom a dögerős kávékat. hogy a Vagina Királynők egyszerűen belém bújtak. aki azt mondta. Előfordult már. Élettársam. vajon más nők mit gondolnak erről. Ez mind nem szerepelt a terveim között. miközben az "igazi" darabomat írtam. Íme néhány a rejtélyek közül: Soha nem voltam előadóművész. hogy vegyem komolyan a dolgot. hogy miért voltam elsőrangú jelölt. Úgy gondolom. hogy egyszerűen csak elmesélek néhány nagyon személyes történetet. úgy éreztem. Volt egy barátnőm például. azzal a beszélgetéssel. hogy meghökkentett. hogy megkérdeztem a barátnőimet. Ez a dolog megszállt engem. és soha nem is alakítottam tudatosan. amiket előzőleg nekem is elmeséltek. sem azt. és erről most már meg vagyok győződve. hogy milyen szívesen beszéltek a témáról. Nem igazán emlékszem már. Feminista voltam. Az az igazság. Most már látom. Athénban. a vaginájukról kérdezgettem a nőket. Apám megbecstelenített szexuálisan és érzelmileg is. hogy én "A Vagina Monológok"-at előadom. és a jövőjét megtervezni. amikor egy idős nő annyira megvetően beszélt a vaginájáról. Azonban bizonyos tekintetben még ekkor sem volt semmi közöm "A Vagina Monológok"-hoz. Soha nem terveztem meg a darabot. Gyakorlatokat végzek.

voltam megmozdulni a történetek mesélése közben. ami "A Vagina Monológok" közben bekövetkezett egyszerre tűnik teljesen szürreálisnak. Minden este. A mikrofonba belekapaszkodtam. (Donna Hanover úgy döntött. Mozdulatlanul ültem a színpadon. estéről estére kicsi súgó kártyákat kellett a kezemben tartanom. vagy akik el akarták vinni az előadást egy-egy városba. mint azok az emberek. Íme néhány példa. Tévé: . hogy azzal valamit elmondjak. hogy az valamilyen. Az első évben harisnyát és bakancsot kellett hordanom előadás közben. épp úgy. és az hol kormánykerék. hogy szerepelni fog "A Vagina Monológok"-ban) Vörös boák hat londoni újság címlapján az Old Vic-beli V-Napot követően – az angol újságos standokat elborította a vaginák tengere. ott lennének velem a kártyákon. Sok minden. A vagina-történetek rámtaláltak. és nekem. mintha egy űrhajóba másztam volna fel. (Marlo Thomas "A Vagina Monológok" -ban) A POLGÁRMESTER FELESÉGE TRÁGÁR SZAVAKAT HASZNÁL. jó ügyet szolgáljon. egy magas támlájú széken. Hiányoznak a monológok a változás koráról (a klimaxról). akik be akarták mutatni a darabot. amikor megpróbáltam monológot írni csak azért. Mikrofonba kellett beszélnem. és ugyanakkor teljesen logikusnak. hol meg sebességváltó volt a kezemben. akikkel az interjúkat készítettem. hiába hallottak anélkül is. Minden alkalommal. Olyan volt. vagy például a transzszexuális nőkről. hogy vegyem le a cipőmet. elbuktam. Megpróbáltam. Hiába tudtam a szöveget. az előadások alatt. Attól kezdve csak mezítláb bírtam előadni a darabot. Aztán egyszer a rendezőm. Joe Mantello rávett. Újság címek: EZ A LÁNY VALÓBAN LEMEGY ODA. "A Vagina Monológok" azonban a varázslatról szól és nem propagandaanyag. mintha azok a nők.

túl harsánynak érezte a darabot.Kathie Lee Gifford Calista Flockhart-tal és a stúdió teljes közönségével együtt kántálja a "vagina" szót az "Élőben Regis-szel és Kathie Lee-vel" showban. . Babcsíra a vagina szőr. és saját készítésű vagina-salátáját szolgálja fel nekem. hogy felállva skandálják a "pina" szót. David Letterman megpróbálja kimondani a "vagina" szót. és elmagyarázta a vaginális jelentéstartalmát. hogy "A Vagina Monológok" zavarba hozta. Vagina-események: Glenn Close kétezer ötszáz embert vesz rá arra. és ezalatt egyszer sem hangzik el az a szó. hogy haladó szellemű leányiskolájában megrendezze "A Vagina Monológok"-at. Tovah Feldmanstern-nek megtiltották. Barbara Walters a "The View"-ban bevallja. Pina Műhely működik a Wesleyan Egyetemen. A CNN tíz percet szentel "A Vagina Monológok"-nak. hogy vagina. Egy női rabbi hamantash-t küldött nekem. Egy ismert szappanopera egyik epizódjában a szereplők jegyet vesznek "A Vagina Monológok" előadására. Atlantában egy fiatalember szüleivel közösen meghív ebédre. Később visszavonja ezt az állítását. ezért az iskolától függetlenül állította színpadra a darabot. de képtelen rá. Egy nő előadás után a kioperált méhére kért tőlem autogramot.

Egy fiatal üzletasszony ront be az öltözőmbe. A jegyüzérek azt mondják a nőknek. Mindig a darab ugyanazon pontjánál. melyek közül az egyik így hangzik: "Milyen szaga van a vaginádnak? – Mint a férjem arcának. A klitoriszt árverésre bocsátják. többek közt Kínába és Törökországba is. kétszáz fontért. "A Vagina Monológok" könyv és színdarab több mint húsz országba jut el. nem mehet be az előadásra. vulva-lámpákat. amit senki nem képes felvágni. kúp alakú műalkotásokat. A nők a "Monológokra". Megölelgetnek. Az emberek tárgyakat hoznak és küldenek nekem – vagina-termékeket: üvegből fújt vagina-szobrokat." Alanis Morissette és Audra McDonald éneklik a pina részt. vaginababákat. Teljességgel lehetetlen vállalatokat megnyerni a V-Napok szponzorálására. Saját mondataival egészíti ki a szöveget. és észre sem veszik. Férfiak és nők egyaránt gyakran elájulnak az előadás alatt. aki nem képes kimondani azt a bizonyos szót. Gyakorlott bulizók százai eszik puszta kézzel a mályvaszínű vagina tortát. Thandie Newton megvásárolja. a férfiak a "Vagina Krónikákra" kérnek jegyet. A londoni V-Napi bulin felszolgálnak egy hatalmas vagina-tortát.Roseanna kétezer ember előtt alsóneműben adja elő a "Milyen szaga van a vaginának?" monológot. hogy közölje velem. miközben én anyaszült meztelen vagyok. csikló-nyalókákat. hogy nevüket ezzel a szóval társítsák. . Még a vaginális termékeket gyártó cégek sem akarják. ő nem "száraz"! Ez hazugság! Jeruzsálemben két idős izraeli asszony bejön hozzám az öltözőmbe.

nagybátyáik és a szüleik. amikről nem kellett volna tudnom – veszélyes volt ezeket tudni. idős asszonyok.Kopogtatás nélkül. akik úgy menekültek meg az elől. hogy a férjük halálra verte őket. katalizátor. Amikor a nőket megerőszakolják. Ahogy városról városra. . bizakodó. nélkülözhetetlen életenergiát pusztítják el a Földön. Lassan ráébredtem arra. hogy elmondja: "végre megértette". ez a bűn mindannyiunk végét fogja okozni. az emberek többé már nem tisztelik és nem védik az Életet. energia. megköszönni. meggyalázzák. Nők. megcsonkítják. ami nyitott. Estéről estére ugyanazokat a történeteket hallottam – megerőszakolt nők: tizenévesek. hogy semmi sem lehet annál fontosabb. hogy az életlikról meséljenek nekem. és rettegésben tartják. még mielőtt érettek lettek volna a szexre – mostohaapáik. Nők. mintha egy borzalmas alvilágra nyíló ajtó tárult volna fel előttem. transzban jön be hozzám előadás után egy hetven év körüli férfi. a nők elleni erőszak Végnapja – mindez "A Vagina Monológok"-ból született. Nem hiszem. főiskolások. jelek és esetek. bátyáik. megégetik. akiket megerőszakoltak. szétzúzza. a fájdalmaikat és a vágyaikat. Vagina csodák. megnyomorítják. és olyan dolgokat mondtak el nekem. Két hónappal később a barátnőjével együtt térnek vissza. hogy túloznék. Az utolsó előadáson egy nőimitátor adja elő "A Vagina Monológok"-at. Kezdtem egyre rosszabbul érezni magam. Az erőszak eltöri. és hogy ha nem teszünk valamit ez ellen. Nők. Egyre több és több. hogy végre valaki méltányolja a testnedveket. megverik. mint hogy véget vessünk a nők elleni erőszaknak –. A darab felszabadította az emlékeiket. és nem merték elhagyni a férjüket. és terméketlenné teszi mindazt. nők százai kerestek meg előadás után. országról országra utaztam a darabbal. akik rettegtek. a legfontosabb és legszükségesebb. és a nő köszönetet mond nekem. kislányok. hogy a nők meggyalázása azt bizonyítja. Szülésznők viharzanak be az öltözőmbe. unokatestvéreik. A legnagyobb csoda természetesen a V-Nap: egy mozgalom.

Afganisztánban megalakult a RAWA. nem tanulhatnak. Soraya Mire és Rosie Perez közösen adták elő "A Vagina Monológok"-at. és Chicago-ban. Natasha McElhone. a többit elvégzik a Vagina Királynők. melynek keretében a diákok és a tantestület rendezésében és előadásában színpadra állították "A Vagina Monológok"-at. mint jelen lenni. Meera Syal. az Afgán Nők Forradalmi Egyesülete. Sarasotában. Azóta többször is rendeztünk "hírességek éjszakáját" a londoni Old Vic-ben. és pénzt szereztek nekik. Santa Fe-ben. Kate Winslet. Kathy Najimy. Marisa Tomei. Dani Behr.com nevű csoport tagjai voltak.000 dollárt és megszületett a V-Nap mozgalom. és kitaláltuk a V Napot. Mint az összes többi misztikus vagina-eseménynél. 1998. Sophie Dahl. Eddi Reader. Glenn Close. február 14-én. Három év alatt több mint háromszáz főiskolán tartottak V-Napot. Jelenleg a V-Nap Alapítvány már világszerte támogatja a helyi szervezeteket. Shirley Knight. Ulali. 1997-ben találkoztam női aktivistákkal. Egy fantasztikus este élményével ajándékoztak meg mindenkit. 2000-ben a V-Napot megünnepelték Los Angelesben. a bevétel elérte a 100. olyan előadókkal. Ezek az előadások felhívták a figyelmet a nők elleni erőszak megszüntetésért dolgozó helyi csoportokra. Margaret Cho. Lois Smith. Calista Flockhart. jó formában maradni. Élve eltemetik őket csadorjaik . Susan Sarandon. egy csoport. Phoebe Snow. Klezmer Women. Hazelle Goodman. itt sem volt más dolgunk. Kétezer ötszáz ember sorakozott fel a New York-i Hammerstein Ballroom előtt a mi első botrányos eseményünket várva. Aspenben. Ruby Wax.tápláló. Az amerikai városokban és világszerte színpadra állított produkciók szintén jó szolgálatot tesznek az ügynek és támogatják a mozgalmat. A nők Afganisztánban nem dolgozhatnak. BETTY. alkotó és eleven. Melanie Griffith. mint Cate Blanchett. amely azon munkálkodik. Lily Tomlin. hogy felszabadítsa a nőket a Taliban borzalmas elnyomása alól. Whoopi Goldberg. hogy megvédjék nőtársaikat és véget vessenek az erőszaknak. Katie Puckrik. Julia Sawalha. ahol a nők nem ritkán saját életüket kockáztatják azért. Joely Richardson. Thandie Newton és Gillian Anderson. "A Vagina Monológok" Off Broadway előadása közel egymillió dollárt szerzett a V-Nap mozgalomnak. Valentin-napon. Gloria Steinem. megszületett az első V-Nap. Winona Ryder. nem részesülhetnek orvosi ellátásban és nem léphetnek ki az utcára férfiak kísérete nélkül. Hannah Ensler-Rivel. akik közül elég sokan a Ferninist. Jane Lapotaire. elvégezni az alapozó munkát.

végezzük el. Nemrég vásároltunk nekik egy piros dzsipet. Ez a központ többek között koszovói és csecsen nőket is kiképez majd arra. amely támogatásunk segítségével hamarosan meg fogja nyitni az első válságközpontot a megerőszakolt nők számára a volt Jugoszlávia területén. a törvénytelen kivégzések dokumentálásában és nyilvánosságra hozatalában. Azt kívánja tőlünk. Az emberi faj túlélésének elengedhetetlen feltétele. És hosszasan sorolhatnánk még azokat a területeket. földalatti iskolák szervezésében. Magától értetődő gondolat. és semmi sem védi meg őket az erőszaktól. hogy kiegészítse már működő és sikeres programjaikat egy új. rengeteg figyelemre és szeretetre van szüksége – akárcsak egy vaginának. A V-Nap Alapítvány segít a RAWA-nak titkos. a nők védelmét. de megvalósulásához. vagy a lelkiismeret parancsa… talán. ez a mozgalom a Mandeolo-projekt része – azé a projekté. A V-Nap Alapítvány szoros együttműködésben dolgozik a Családtervező Alapítvánnyal. hogy legyünk ott. majd álljunk félre. mert meg kellett történnie. amit kell. a megerőszakolt és súlyos lelki traumán átesett lányoknak és asszonyoknak. és az erőszak megszüntetését támogató stratégiával. Valami azért kiderült. Ki tudja? Én mindenesetre a Vagina Királynőkre bízom magam. ahol a nők alapvető jogaiért küzdünk. hogy segíteni tudjanak a hazájukban dúló háború áldozatainak. Horvátországban együtt dolgozunk a Háború Női Áldozatainak Központjával. A V-Nap csodája. ahol szükség van ránk. ugyanakkor roppant praktikus. azzal a szervezettel. amivel könnyebben járhatják a falvakat és folytathatják felvilágosító és megelőző tevékenységüket. a nők biztonsága és egyenjogúsága. az hogy megtörtént. vagy a gyilkosságtól. Kenyában támogatjuk a Tasaru Ntomonok-ot (Kezdeményezés a Biztonságos Anyaságért). hogy véget vessen a fiatal lányok hagyományos nemi szerv csonkításának.alá. amelyik új "felnőtté válási szertartás" bevezetésével küzd azért. A VAGINA MONOLÓGOK . akárcsak "A Vagina Monológok" csodája. Ez a valami misztikus. Talán a hívó szó. az aktív nőmozgalom megteremtésében.

soha. Képzeld el. Megértő társakra volt szüksége… vaginákra. Egy nő mesélte. nagy. A vaginám miatt. mint valami fertőző betegség. üzletasszonyokkal. a nők nem nagyon akartak erről a témáról beszélni. mint egy "Bermuda Háromszög". Begörcsöl a nyakad. Több mint kétszáz nővel készítettem interjút. olyanok. megsimogatnád a vaginámat?" Aggódom a vaginám miatt. ehhez én túlságosan elfoglalt vagyok. a jó megvilágítást és a megfelelő szöget. A vagina miatt. fehér nőkkel. az egész napos munka. De ha egyszer belekezdtek. hónapokig. Ezekből lettek a vagina-monológok. és még jobban féltem attól. "Ha a vaginádat akarod látni – mondta –. fiatal nőkkel. ahogy ő is szokott izgulni értem. leszbikusokkal. mi történne. ahonnan még senki nem tért vissza. Csak hanyatt fekve tudod megnézni. El kell találnod a helyes pozíciót. Az elején nehezen ment. lehetőleg földig érő tükör előtt. zsidó nőkkel. még a neve miatt is aggódom! Van például. fekete bőrű nőkkel. Féltem attól. soha nem fogod szívesen kimondani. Egyszer egy jól menő üzletasszonnyal készítettem interjút. nővérke. mert eddig soha senki nem kérdezte őket erről. amit a vagináról gondolunk. ázsiai nőkkel és amerikai nőkkel. Izgultam a vaginámért. ugye? Én is izgultam. Izgatja őket a dolog. egyetemi professzorokkal. A vaginák sötétségben és titokzatosságban élnek.Izgultok? Izgultok. hozza már azt a vaginát!" Vagina… vagina… akárhányszor ismételgeted. kurvákkal. le sem lehetett többé állítani őket. hogy beszélni fogok a nőkkel a vaginájukról. sajog a hátad. talán pont azért. vagy egy orvosi eszköz: – "Siessen. hogy az anyja mindig azt mondta neki: – "Ne vegyél bugyit a hálóinged alá kicsim. hadd szellőzzön a cicuskád. Kezdjük mindjárt a "vagina" szóval. Nevetséges és egyáltalán nem erotikus szó. de imádnak a vaginájukról beszélni. néha évekig feléje sem néznek. A nők hetekig. szemérmesek voltak. Teljesen ki kell csavarodnod. A végére egészen kimerülsz. férjezett nőkkel. hogy vagina-interjúkat készítek. indián nőkkel. Nem könnyű megtalálni a vaginádat. Nincs nekem időm erre – mondta az üzletasszony –." . amit nem gondolunk róla. Ezért vágtam bele ebbe az egészbe. ahol cicusnak hívják. A legjobb indulattal is úgy hangzik. A nők maguknak sem vallják be. egyedülálló nőkkel. ha egyszer szeretkezés közben azt suttognád az izgatott férfi fülébe: – "Kedvesem. spanyol nőkkel. nem ér rá a vaginájával foglalkozni." Elhatároztam. Beszéltem idős nőkkel. színésznőkkel. aki azt mondta.

Máshol viszont kutyusnak nevezik. Van. . mert a különböző nők nagyon hasonló történeteket meséltek el. A férjemnek pedig szeretői lettek. Aggódom a vaginámért. kutyulinak. de sok olyan is van köztük. nuninak. máshol prémnek. Rábeszélt arra. puncinak. luknak. nunának. vörös kiütések lettek rajtam. punának. Viszketett és égetett. puncusnak. lompos és ápolatlan. Mondtam neki. Jó érzés volt. Ez a téma: A SZŐR Nem szeretheted igazán a vaginát. személyes története. pinának. marisnak. bár a témája szinte minden alkalommal. Nem vagyok hajlandó leborotválni a vaginámat. mert én nem vagyok hajlandó szexuálisan a kedvére tenni. és aztán lángoló. bögrének. mint egy gyereklányé. kéjbarlangnak. akár a frissen borotvált arcbőr. brekinek. azért dug félre. hogy borotváljam le. Megkérdezte. De hívják muffnak. nindzsónak. minden vagina interjúban felbukkant. vágásnak. * Néhány monológ egy-egy nő saját. Azt mondta. Sokan nem szeretik a szőrt. mint amikor egy szúnyogcsípést elkapar az ember. a vaginám olyan volt. Többször nem voltam hajlandó leborotválni magam. de fájdalmas is. vagy nyílásnak. Amikor szeretkezett velem. sufninak. Elmentünk egy szexuális tanácsadásra. bukszának. megint máshol résnek. ahol Miminek nevezik. lavórnak. kisfazéknak. miért nem akarok a férjem kedvére tenni. Első és egyetlen férjem például utálta. amelyiket több beszélgetésből állítottam össze. fióknak. Ettől meztelen és védtelen lett a vaginám. A tanácsadónő német kiejtéssel beszélt. mézesbödönnek. ahol azt mondta. amikor hozzám ért. A férjemet pedig pont ez izgatta fel. gyapjas tarisznyának. picsának. ha nem szereted a szőrt körülötte. szárcsának. és a mondatok között együtt érzően sóhajtozva kapkodta a levegőt. A most következő monológ egy asszony személyes története. pucának. asszonypajtásnak.

Selyemharisnyát. Jutalmul. ráadásul a bőröm is kidörzsölődött. annyira boldog volt. ahogy izgatottan. védtelen kislánynak éreztem magam. mint levél a virág körül. Megkérdeztem például a nőktől. durván hatol belém. amit ne szerettem volna. Rózsaszín boát. a férjem megborotválhatta a vaginámat. ha felöltözne?" Sapkát. Aztán. Szeretni kell azt is. hogy: "Mit viselne a vaginád. amikor hazaértünk. * Van néhány kérdés. a meztelen. hogy nem véletlenül van ott szőrzet. duzzadt vaginámba. Így hát. pázsit a ház körül. Nem lehet válogatni. gyerekhangon kezdtem gügyögni. ahogy élesen. Akkor rájöttem arra. A német nő erre azt mondta. ne akarjam ezt a sok kérdezősködéssel tönkretenni. he kell vallanom. de észre sem vette. hogy volt-e már hasonló esettel dolga? Azt válaszolta.hogy azért. remegő kezekkel borotvált. Amikor odalent a lábaim között szőrtelen voltam. hogy a házasság kompromisszum. a férjem továbbra is ugyanúgy kajtatott más nők után. hogy eljött velem a tanácsadásra. amikor nekem feszült. Bőrdzsekit. Bár. hogyha leborotválom a vaginámat. akkor a férjem nem fog többet megcsalni? Azt is megkérdeztem tőle. annyira. később. hogy pont most kezdünk eredményeket elérni. hogy nem volt közöttük olyan válasz. Megkérdeztem tőle. Lett egy pár csepp vér a fürdőkádban. amit kíván tőlem. . ha szeretni akarod a vaginát. amit minden nőnek feltettem. és aztán kiválogattam a kedvenc válaszaimat. hogy már a babakrém sem segített. mert betegesnek gondolom. Ráadásul. Védtelen és kiszolgáltatott voltam. Nercbundát. éreztem.

Balettszoknyát. Szemüveget. Álarcot. Átlátszó esőköpenyt. mosógépben moshatót. Fátyolból függönyt. kagylót és gallyakat. Flittert. Csipkét és bakancsot. Tetovált képeket. Valami praktikusat. Mackónadrágot. Kötényt. Hermelint és gyöngyöket. Smaragdokat. Körömcipőt. Vérvörös csokornyakkendőt. . Selyemkimonót. Szögesdrótkerítést. Tafota báli ruhát. Nagyestélyit. Bíbor bársonypizsamát. Farmernadrágot. Bikinit. Szűk szoknyát. Nagy virágos kalapot. Angórát. Vattát. Áttetsző fekete csipke-bugyit.Szmokingot. Bíborszín tollakat.

Maradj. Nyalj meg. Uram. arra. Itt vagyok. . Ringass el! Belépés csak saját felelősségedre. igen. Még. Köszönöm.* "Mit mondana a vaginád. Jaj. még. még. Emlékszel rám? Kerülj beljebb. még. Ölelj! Játsszunk még! Ne hagyd abba. Istenem. Kérlek. Elölről! Kezdjük újra! Nem. ez finom. Te vagy az? Etess meg! Akarom. Még. igen. Ó. ha beszélni tudna?" Lassabban. Ez az. Még ne. anyám! Igen. Ez igen! Jól gondold meg. Finom.

Szerencsésnek érzem magam. véletlenül. és az ott kapott bátorításnak köszönhetően. . amikor mosakodott. Ott. Túl kemény. de amikor végre megtalálta és felfedezte a csiklóját. hogy én már egy újabb korban nőhettem fel. Beszéltem egy olyan hetvenkét éves asszonnyal. az izületei miatt. talán azért. Bonjour. meggyújtott néhány gyertyát. így már jobb. Köszönöm. aki még soha nem látta a saját vagináját. ott. mert ezek a nők korábban soha nem beszéltek a vaginájukról. egész életében – egyszer sem! Hetvenkét évesen aztán elment egy pszichológushoz. Csak akkor ért magához. Találj meg. Persze ennek semmi köze Eisenhowerhez. Ne csüggedj! Hol van Jancsika? Na. Ezek különösen szívbemarkoló interjúk voltak. Azt mondta. több mint egy órába telt. Nem volt orgazmusa. amikor hazament. soha nem szándékosan. AZ ÁRADAT Ott lent? Nem jártam ott lent 1953 óta. feltett valami kellemes zenét.Gyerünk. Érte szól ez a monológ. Igen. beült a fürdőkádba és felfedezte a vagináját. Gyerünk. sírva fakadt. * Készítettem interjúkat hatvanöt és hetvenöt közötti nőkkel. Sajnos a legtöbb ilyen korú nőnek nincs semmilyen kapcsolata a vaginájával.

Szóval Andy. "Jó parti". folyékony csaj" vagyok. de Andy azt mondta. Hallod a csöveket. Nyirkos és dohos. Nyirkosság-szag. Beleeszi magát még a ruhákba is. nekem tényleg nagyon tetszett. amikor egyszer csak meglepetésszerűen magához rántott. ahogy az én időmben mondták. Nem akarok arról beszélni. nem tudtam mit csinálni vele. nem tudom elmondani. Nyomasztó. Inkább hagyjuk. Úgy értem… mindegy. nekem elhiheted. Nem. és néha bent rekednek ott kisebb dolgok. Andy nagyon jóképű volt. jó…. Éppen a térdemet igazgattam. semmi ilyesmi. Alig fértek el az ülés és a műszerfal között. Úgy értem. hát megpróbálom… Szóval. az is a ház része. hogy legyen. A szép. Néha valami zaj van odalent. hogy túl hosszúak a lábaim. Az ajtó egyébként zárva van. egy vadonatúj. annakidején. Nem pisi volt. Mintha egy szivattyú a vágy vad erejével az élet vizét préselte volna ki belőlem. időnként meg kell szűntetni a szivárgást. új. keresztül a bugyimon. az. Nem volt ennyire drámai.Nem. Mint a pince a ház alatt. penész-szag. Egy ilyen okos lány. és kész. hogy próbáljuk ki az új kocsiját… Nem. minek faggat magamfajta öregasszonyokat arról. hogy menjek vele. nem. hogy olyan a szaga. áporodott és émelyítő. Pont úgy. hogy váratlanul ért a csókja. El lehet felejteni. Andy nem . mint én. ott lent. Emlékszem. Egyszer elhívott. Tudod. egy sötét pince. ahogyan a filmekben szokás. Persze ott kell. hogy ott van. Hosszú lábaim vannak. apró állatok. az járt az eszemben. mint a savanyú tejnek. Meg akartam magyarázni neki. hogy én egy "hülye. mint te. nem fogott tüzet. szóval úgy felizgultam. meg mindenféle. fojtogató. Nem robbant fel. hogy egyszer csak megindult az áradat. egyenesen a vadonatúj autó ülésére. és hogy összepiszkoltam vele a kocsija ülését. és megcsókolt. Hát jó. Én meg felizgultam. az Andy Leftkov Jóképű volt – legalábbis nekem tetszett. és nem is gondolsz rá. én ugyan nem éreztem. Az ember nem akar oda lemenni. hogy mi van nekik ott lent? Mi aztán nem csináltunk ilyesmit. Magas volt. meg minden. különben a hálószoba volna odalent. mert minden háznak kell egy pince. Nem tudtam visszatartani. az Andy Leftkov. és hogy nem szokott velem ilyesmi történni. Nem tudok én erről beszélni. és a szaga – amit. A kocsijában ültünk. de sosem látod. és nekem hát…. nedves folt. arról ott lent. volt egy fiú…. Megpróbáltam a ruhámmal felitatni a tócsát az ülésről. és a nedvesség is. ott lent. fehér autóban. Azt mondta. nem történt semmi katasztrófa odalent. hagyjuk. Mi van? Na. Hajaj! Kibírhatatlanul büdös van ott. sárga ruhámon szörnyen nézett ki a nagy.

és akkor. Boldogok vagyunk együtt. hogy rákos vagyok. Nevetséges hülyeségek. Aztán a szemembe néz. amikor megjegyezte. hogy megint elönt az áradat. galambok repülnek ki az asztal alól – nem tudom. de az álmaimban mindig vele voltam. arról. Mindig nevetünk. Nevetünk. mit keres Burt Reynolds az én álmaimban? Nem tudom. a csöveket. Most jobban érzed magad? (Elfordul. Már régóta nem olyan. Burt és én… egy étteremben. Mióta mindent kipakoltak belőlem. Dean Martin. és kis hajók. mit keresnek ott azok a galambok – és előtör az áradat. hogy a barátai. Imádom a kutyakiállításokat. hogy beszéljen neked. Csak egy hely Egy hely.szólt hozzám egy szót sem az úton hazafelé. és az antik tárgyakat. mindent. Az orvos azt hitte. a terem rengeni kezd. Kulcsra zártam. kiszálltam és becsaptam magam mögött az autó ajtaját. aztán rémülten figyeli. Ott. és magához húz… az étterem közepén. amilyenek Atlantic City-ben vannak. Például a kutyakiállításokat. Találtam mást. és ugyanezzel a mozdulattal. nem olyan. hogy amit az ember nem használ.) . ott lent. Találkoztam még azután is fiúkkal néha. Halak úszkálnak benne. meg rengeteg frakkos pincérrel. őrült álmok. Az életben soha nem izgatott. Nem olyan ez…. az egész berendezést. becsuktam a boltot is. Óriás rákokat. Különben. Sikerült rávenned egy öregasszonyt. csodálatosan finom rákokat. Burt és én. hatalmas csillárokkal. meg a többiek. és az egész étterem megtelik vízzel. Feltűzöm a blúzomra. Rákkoktélt eszünk. elúsznak mellettünk szmokingjaikban és estélyi ruháikban. aki beszél. Mindennek mennie kellett. Hogy mibe öltözne? Mit viselne? Micsoda kérdés? Mi lenne rajta? Egy hatalmas figyelmeztető tábla: "ÁRVÍZ MIATT ZÁRVA" Hogy mit mondana? Mondtam már. ott lent. onnan lentről. hogy már megint mit csináltam. Ma már nincsenek ilyen álmaim. Ömlik belőlem. És csak nevetünk. aminek bármi köze volt ahhoz. de a szorongás. visszafordul. De aztán kiderült. mit. kinek kell ez az egész? Nincs igazam? Túlértékelik ezt a dolgot. Bezárt pince. Na most boldog vagy? Elmondtam neked – kiszedted belőlem. Amikor megérkeztünk. soha többet nem engedett közel senkihez. Burt és én. hogy soha többet ki ne nyissam újra. Miért hülyeségek? Hát mondd meg nekem. Voltak álmaim. Mindig ugyanaz az álom. lent. ahová nem megy senki. mint egy ember. amikor már megcsókolna. csak ömlik és ömlik. jobbat helyette. előbb-utóbb elveszíti. a ház alatt. örökre. Burt és én. Kivették a méhemet. nagyon vicces. Burt egy szál orchideát ad nekem. Burt már derékig áll az áradatomban. csalódottan.

ahogy nevet.Tudod. a boszorkány bűnösségének kétségbevonhatatlan bizonyítékaként. – The Woman's Encyclopedia of Myths and Secrets * Sok nővel beszéltem a menstruációról. Második osztályos. T I Z E N K É T É V E S V O L T A M. VAGINA-TÉNYEK 1593-ban. akinek beszéltem erről. egy boszorkányper során a vizsgálóbiztos (mellesleg házasember). lévén oly titkos helyhez kapcsolódik. közös dallammá olvadtak össze. Megkérdezem az anyámat: – "Mi az a pirosbetűs nap?" "Olyan nap. hadd folyjanak egymásba a hangok – elvesztem a vér áradatában. Azonban végsőképpen mégsem kívánván rejtegetni ilyen furcsa egy dolgot. a vizsgálóbiztos közszemlére tárta. A nők egymás feleleteit visszhangozták. vad. Hagytam. A nézők közül még senki nem látott ilyesmit azelőtt. a bátyám valami piros-betűs napokról beszél nekem. amikor nem kell . akképp kitüremkedvén. A válaszok valamiféle karénekké. hét éves vagyok. Nem tetszik. egy és egy fél centiméter hosszúságban. egy húsból való kis dudor. melyet nem illő látni. a csikló létezésével: mint az ördög csecsét említi. Leírása szerint. A boszorkányt pedig elítélték. amit a börtönőr észlelt elsőként. mint egy csecs. és egy kicsit talán jobban érzem magam. te vagy az első ember. A Z A N Y Á M F E L P O F O Z O T T. láthatóan életében először szembesült a klitorisz.

Vérfolt a ruhámon. Volt egy barátnőm. Lenéztem. mielőtt megjött. a másik még nem. Anyám nagyon kedves volt: – "Gyere. Akkoriban még nem volt intim betét. Megmagyarázhatatlan. Teljesen váratlanul ért. Emeletes ágyunk volt." Középiskolában – barna maszat. Barna trutyi a bugyimon. Hetedikben az anyám észrevett valamit a bugyimon. későn mentem haza. rongydarabot használjak. Tíz és fél éves voltam. Anyám azt mondta: – "Hát ez nagyszerű.iskolába menni" – feleli. Vacsorát adtak a tiszteletére. – "Ünnep. Anyám megmutatta nekem azokat a vastag tisztasági betéteket. Egy éjszaka. A barátnőm megmutatta. hogy jöjjön már meg azonnal. Azt mondta. Tizenhárom éves voltam. Az anyám kodeint adott. a templomban. de azért én bűnösnek éreztem magam. és ijedt. Tizenkét éves voltam. Emlékszem. amikor megjött neki. A szőr is kezdett nőni a hónom alatt. a használtakat dobjam a mosogató alatti szemetesbe. bugyiban voltam. Ellenezte a tampont. földöntúli eseménynek gondoltam a menstruációmat. aki már nem is olyan kislány" Meg voltam rémülve. Tizenhárom éves voltara. Mindannyian nagyon vártuk. Mindannyian azt akartuk. Anyára azt mondta. és gyorsan bebújtam az ágyba. Nem nagyon látszott. Csak félig ment be. hogyan kell feltenni a tampont. hogy megjöjjön. Az ő családja megünnepelte. Figyelned kellett a ruhádat. lemásztam mellé az alsó ágyra. A használt betéteket barna papírzacskóba csomagoltam és elrejtettem a padláson. Nyolcadik osztályban. Szegény fekete lány voltam. a villanyt sem kapcsoltam fel. de felemásan: az egyik hónaljam szőrös volt. Anyám megtalálta a használt betéteket és betette az ágyamba. Tizenhat voltam. kerítünk neked egy betétet" – mondta. Gumipelenkát adott rám. hogy végre megjöjjön. Lenéztem a lépcsőre. – "Ne tegyél semmit . Olyan rémült voltam. Mindannyian nagyon vártuk. Marcia. én voltam az egyik utolsó. és vért láttam. Még nem öltöztem fel. Anyám is eléggé zavarban volt. és ott volt." Apámtól kaptam egy üdvözlőkártyát: "Az én kislányomnak.

Fájt a hátam. fehér nadrág volt rajtam. és a sarokba vágtam. Biztos voltam benne. aztán lenéztem. Az indiánok öt napig mohán ültek. és már nagyon vártam. mindannyian rosszlányok. Vörös cseppeket pillantottam meg a rózsaszín padlólapokon. Ijesztő. Nem akartam idegesíteni a szüleimet. Azt gondoltam. hogy megjöjjön. Jó vietnámi asszony – dolgos. és boldog. Nem vagyok felkészülve erre. Soha nem hittem volna. Bárcsak indián lehetnék. Lenéztem. Tizenkét éves voltam. Anyám azt mondta: – "Mazel tov". mint a sületlen tészta. hogy a fehér lányok tampont használnak. Aztán kaptam tőle egy pofont. hogy el fogok vérezni.bele a mézesbödönbe!" Vattát használtam. Elmondtam anyámnak. erényes. aki meg sem szólal. Tizenöt éves voltam. Teljesen megváltoztatott. ez rettenetes. megkérdeztük. Anyám azt . Nő vagyok. Elizabeth Taylor babát kaptam tőle. hogy akkor ez most jó vagy rossz. Nagyon csendes és érett lettem. hogy mikor fogunk menstruálni. Felsóhajtottam: – "Végre!" A mamám nagyon örült. Nem tudtam. Anyám vizet melegített és bort adott nekem. Egyszer csak folyni kezdett a vér. OB-t használtam – és élveztem. és én hamarosan elaludtam. Bezsongtam. és ott volt. Amikor láttam a tornateremben. Tizenegy éves koromban történt. összecsavartam a bugyimat. Tizenöt éves voltam. és vért láttam. Magas voltam. ahogy az ujjammal feldugtam. A vérzésem. és csak nőttem tovább. A barátnőmnek volt egy jóstáblája. A hálószobámban volt egy csomó képregényem egy nagy dobozban. hogy megjön. azt hittem. Kilenc és fél éves koromban történt.

"Kedves Miss Carling. ne fürödjek. halszagom van. és adott nekem egy vörös pamutblúzt. Azt mondják. A VAGINA MŰHELY . különbező időpontokban azon a tanfolyamon. * Az interjúk során kilenc olyan nővel találkoztam. ez a bátor és egészen rendkívüli nő vezetett. kérem mentse fel a lányomat a kosárlabda alól. hogy megtanulják szeretni és kielégíteni. Anyám felpofozott. amikor menstruálok. a negyvenes éveik elején jártak. Apáin pedig lement egy üveg Sangriáért. Betty huszonöt éve segít a nőknek. Néha barna. nők ezreinek segített és segít abban." A táborban azt mondták." Anyám állandóan elmegyógyintézetekben volt. Mindannyian részt vettek. Néha nagyon vörös. amelyet Betty Dodson. hogy hazataláljanak. Mindannyian a harmincas éveik végén. Most lett felnőtt nő belőle. Tizenkét éves voltam. Megéheztem. Szeretem." A barátnőim azt mondták: – "Ezentúl minden hónapban vérezni fogsz. nem bírok enni. és ez zavar. Hányok. hogy rátaláljanak a vaginájukra. Nem tudott felkészíteni a dologra. Letisztogattak fertőtlenítővel. Csoportosan és egyénileg is foglalkozik nőkkel.mondta: – "Nehogy megemeld a dobozt. akik pontosan ugyanott élték meg életük első orgazmusát. A rémült emberek megérzik a szagát. Neki szól ez a monológ. Mint a festék. ahogy a vécécsészébe hullnak a cseppek.

amelyik kedve szerint beszippant bármit. A fekete pont egy csillagászati fekete luk akart lenni. mégis izmosak. amikor kezdetleges távcsöveikkel kémlelték a mindenséget. A vaginám virág. Attól a nőtől. tárgyak és atomok. A tanfolyamon tanultam. Ilyen reménytelenül érezhettek magukat a régi korok csillagászai. hogy ezer apró vaginára szétszakadva ezer apró csillagként forogjon tovább.A vaginám kagyló. Nem mindig tudtam ezt. aki megtanítja a nőket arra. meg annyi. sikító. akiket magába szippant. Első alkalommal arra kért minket. hogy egészen eddig. Mindig is úgy gondoltam a vaginámra. aki hisz a vaginában. szertelen tulipán. különleges és gyönyörű vaginánkat". a vonalak körülötte meg azok az emberek. Soha nem éreztem például azt. hogy mit láttunk. Be kell vallanom. Olyan nyers volt. Megalázóan ostoba és kínos dolognak éreztem a fényes. milyennek képzeljük mi. hogy a két lábam közé illesztve. hogy rajzoljuk le "saját. szó szerint. kék matracon görnyedve kézitükörrel keresgélni. aztán elmeséltük a többieknek. hogy hazataláljanak a saját vaginájukhoz. A tanfolyamon kézitükör segítségével nézegettük saját vaginánkat. amiből pénzérmék potyogtak kifelé. Én pedig óriási fekete pontot. aki ismeri és tanítja a vaginát. középpontja lüktető és mély. esetleg felrobban a nagy forgásban. míg végül elégeti majd saját magát. A vaginám egészen eddig csak valami elvont dolog volt a számomra. csillagként forogva saját galaxisában. szirmai lágyak. csukódik és nyílik. vagy biológiai értelemben. Saját szememmel még sohasem láttam. olyan vörös. ami a közelébe kerül. Egy másik. hogy megnézzem. hogyan látjuk. aki éppen terhes volt hatalmas. testrészként hozzám tartozik. különleges és gyönyörű vaginánkat. körülötte kacskaringós vonalakkal. bonyolult és véres belsőségeivel a bőr alatt. mint egy hús-vér porszívóra. a mi saját. Így mondta. megrémültem. nyílik és csukódik. illata csodás. aki a Vagina Műhelyt vezeti. . Tudni akarta. Mint amikor először látsz felnyitott halat. mi van odalenn. Az egyik nő. amit mások mondtak róla. Sohasem gondoltam a vaginámra gyakorlati. a vagina tanfolyamon. rózsaszín puha kagyló. vörös szájat rajzolt. Eszembe se jutott. minden. csak a képzeletem szüleménye volt. Mindig is önálló lényként képzeltem el a vaginámat. attól a nőtől. Amikor aztán először megláttam a vaginámat. sovány nő Viktória-mintás pecsenyéstálat rajzolt. amit én a saját vaginámról tudtam. kerek.

a fénylő kék matracon. az a rengeteg szint.olyan friss! És ami legjobban meglepett. mert éreztem. széttárt lábakkal a szőnyegen. Egyszer. Megértettem végre a vagina csodáját. és nem is próbáltara soha. És mókás volt. véletlenszerű. a reggel volt. Úgy éreztem. kinyílt és bezárult. Színjáték. hogy kinek volt már orgazmusa. hogy jön valaki. fatalista módján. most vége az önbecsapásnak. nagyon is valóságos. varázslatos orgazmusom. Talán csak zavaromban. a csodát várva. Egy csomó nő. nem túl magasra. Régóta nem volt már ilyen csodálatos. bizonytalanul. Például álmomban történtek velem. mit tegyek. meg a tornateremben. Aztán a nő megkérdezte tőlünk. és akkor én – nem tudom. Éreztem. mint a gondosan öntözött parkok Angliában. és újabb szintek. Csak úgy történtek velem. hogy ez a csoda és titok már hosszú ideje nem lepett meg. mert azok véletlen. hogy majd valaki megteszi helyettem. és a vaginámat bámulni mindörökké. amibe nem szabad beleavatkozni. megajándékoz az orgazmussal. Lenyűgözött a látvány Amikor rám került a sor. pedig volt már nekem is. Én nem jelentkeztem. hogyan kell előidézni. Nem jött ki hang a torkomon. megmondja. időtlen és elegáns. Elfogott a rettegés. Ez a csiklókeresés. amitől rettegtem. Aztán eljött a pillanat. sírva fakadtam. és én kétségbe voltam esve emiatt. Nem akartam mást. a Vagina Műhelyben. Nem jelentkeztem. Nem jelentkeztem. és próbáljuk megtalálni a csiklónkat. Ezért jelentkeztem a tanfolyamra is. nagyon mókás. Talán azért. hanyatt fekve a szőnyegen. És lovaglás közben. csak feküdni csendben. nem bírtam megszólalni. . mert volt ugyan orgazmusom. de azt nem tudtam. Nevetésre ingerelt. egyetlen pontot. és utána rendszerint csodásan ébredtem. Hollywood. a magam babonás. Sokszor vízben történtek velem. A baj persze az volt. ez a természet csodája. főleg a kádban. Úgy éreztem hiba lenne befolyásolni. Egy bejárat volt. Az ébredés. egy Cape Cod környéki kiránduláson. egy pontot. A nő megkért minket. Izgalmasabb volt. hogy most vége. Szintek alatt újabb szintek. és amire vágytam. hogy úrrá lesz rajtam a pánik. Két nő emelte fel a kezét. Hamvas és üde volt. hogy vegyük elő a tükröt újra. egy száj. biciklizés közben. mint egy rakott palacsintában a rétegek. ahogy bújócskázott velem. Eddig én csak úgy éltem az életemet. mint a Grand Canyon. aki kezébe veszi az életemet. titokzatos és varázslatos. irányítani. Orgazmus – rendelésre?! Nem lenne benne meglepetés és titok. kielégít. túlontúl valóságos volt. miért –. a saját középpontját keresgélve. esetleges orgazmusok voltak. az önálltatásnak.

"Elvesztettem a csiklómat. és fiatal. mondta. és nem tudtam másra gondolni. A vaginám kagyló. tulipán – a sorsom. megérkezem. a vérembe. Amint elindulok. Aztán a remegésből rengés lett. a sejtjeimbe. behunyt szemmel csapkodtam magam körül. de a gyűrűmet sehol nem találtam. hogy nem lett volna szabad úszás közben hordani" – mondtam neki. A pánik. a tükörrel a kezemben. A csiklóm én vagyok. ami én magam voltam. A csikló nem olyan dolog. Istenem. A vaginám. a színek. anélkül. Könnyű volt és kényelmes. A nő felnevetett. hogy eddig azért nem mertem keresni a csiklómat. Nem lett volna szabad úszás közben a gyűrűmet hordani. tettre kész. izzadtan fuldokló nehéz zihálásomat. keserű és nyomorék nő. Izgatottan hívogató és marasztaló volt ez a remegés. Nem megtalálni kell. ahogy lassan megközelítem magam. Én vagyok a csiklóm. a megérkezés pillanata az örökkévaló gyönyörűségbe. söröskupakot és más gusztustalan. Tudtam. keresgélve. rátettem az ujjam. száraz. Beléptem az izmaimba. halakat. kiégett. és végül belecsusszantam a vaginámba. egy nagy rakás szerencsétlenség vagyok… ó. mint a Földre visszatérő űrhajós. és élő. Békés visszatérés. Kívülről láttam. Eggyé kell vele válni. csak arra. még mindig behunyt szemmel. tapogatózva. Odajött hozzám. hogy odanéztem volna. földet értem és visszapattantam. és akkor megérintett az érkezés gyönyörűsége. És akkor. kék matracomon hánykolódva. Meleg voltam és lüktető. Éreztem.rájöttem. miközben fényes. és azért minősítettem megjátszósnak. a hívogató pillanat. mintha rám szabták volna. arra a pontra. Eltűnt. a vaginám – én vagyok. Úgy éreztem magam. a zene. halott. A robbanás utat nyitott a fény és a csend ősi birodalmába. Házam bejárata és egyben maga a ház. kispolgárinak még az igényt is. . és megsimogatta a homlokomat. az ártatlanság és a vágy felé. frigid. békés és gyengéd. a kétségbeesett pánik. saját magam. amikor tízévesen elveszítettem a gyűrűmet úszás közben a tóban… újra meg újra lemerültem a tó fenekére kétségbeesetten tapogatva köveket. hogy én egy hideg. Visszafeküdtem és behunytam a szemem. és tovább. Visszapattantam és földet értem. Beleremegtem saját érintésembe. hogy nincs is csiklóm. Én magam vagyok a csiklóm. nyálkás dolgokat. hogy meg fognak büntetni. és újra belépek a testembe. amit el lehet veszíteni. ahogy lebegek a testem felett. Letettem a tükröt. Tudom. A nő észrevette pánikos kapkodásomat. majd robbanás a szinteken és a különböző szintek szintjein. mert attól féltem. Ott feküdtem.

Tudom. Bútorokat képzeltem oda.VAGINA-TÉNYEK A csikló (a klitorisz) a legcélirányosabb testrész. hogy elhiszik a férfikultúra propagandaszövegét. mintha nem is a vaginám. ha van egy gépfegyvere? – Natalic Angier Woman: Am Intimate Geography. bárcsak ne tették volna. A csikló egész egyszerűen egy nagycsomó ideg: pontosabban nyolcezer idegszál. elfogadják az elnyomást és a rájuk osztott kisebbrendűség szerepét. kockás mintájú plüsstakaróval. De nem ilyen helyen nőttünk fel. saját magammal játszadozva. az ajkat. zavarba ejtő történet. Egyesüljetek! Kívülről tudom az egészet. mint a péniszben. és türelmetlenül várnánk. akkor most édes süteményeket falnánk hanyatt fekve naphosszat. ahol a vastag comb a divat. leopárd-mintás szőnyegecskével. Azt gondoltam. akik megnézték milyen. hogy egy kádban kellett volna megtörténnie. A nők hamis öngyűlölete abból fakad. drága holttengeri fürdősó illata és kellemes zene élvezete közben. Ha olyan helyen nőttünk volna fel. Lázadjunk fel ez ellen asszonyok! Világ Vaginái. de aztán egy életen át azt kívánták. Mindenkit sajnáltam. Mindannyian ismerjük ezt a lemezt. Hogy kibírjam ezt az undort. Vagy . minél dagadtabbra. Puha díszpárnákkal bélelt pamlagot. akinek valami dolga volt vele. amelynek a színtiszta gyönyörszerzésen kívül semmi más feladata nincs. beleértve az ujjbegyet. a nyelvet és a csiklóban kétszer… kétszer… kétszer annyi idegvégződés van. azt játszottam. Hányingerem lett tőle. Ugyan kinek kell egy pisztolyka. Én például gyűlöltem a párnás combomat és még jobban gyűlöltem a vaginámat. Az idegszál koncentráció nagyobb a csiklóban. hanem valami egészen más volna a lábaim között. MERT SZERETTE NÉZNI Hogyan szerettem meg a vaginámat? Szokatlan. Bútorok. hogy iszonyú ronda. hogy hízzon már a combunk minél gyorsabban. A vagina gyönyörű. Azok közé tartoztam. Az egyetlen szerv. mint bárhol máshol az emberi testben.

sovány és magas és jellegtelen és szürke. – Csak csináljuk. de leginkább nézni imádta őket. vagy titokzatos. akkor hadd lássalak. Nem volt goromba. hogy egy idő után már képes voltam teljesen elfelejteni a vaginámat. azt mondta: – Nézni akarlak. Vetkőztetni kezdett. – Muszáj.éppenséggel csinos tárgyakat: tisztaselyem zsebkendőt. nem a vaginámban volt. Felkapcsolta a villanyt. sem visszautasító. Nyáron az árnyékba húzódott. Nem szerette a fűszeres ételeket és a diszkó zenét. még csak alkoholista sem volt. – nem látlak. Annyira hozzászoktam ehhez a képzeletbeli játékhoz. horgolt faliszőnyeget. rajta! – Előbb látni akarlak – mondta. Bob? – kérdeztem riadtan. Hányingerem lett. És akkor találkoztam Bobbal. hogy Bob imádja a vaginákat. Nem lehetett felvágni rá. Esetleg miniatűr tájképeket: kristálytiszta tóról. a keze véletlenül a kezemhez ért. Nem volt magába forduló. – Itt vagyok – integettem. Imádta a tapintásukat. jó. és akkor történt valami közöttünk. a szagukat. – Itt vagyok – mondtam. Amikor visszaadta. – Biztosan láttál már vörös bőrdíványt – mondtam. . Amikor például egy férfi közösült velem. vagy ködös ír vidékről. az ízűket. És akkor azt mondta: – Na. nem bennem. Kiderült. hímzett asztalterítőt. Igazi műértő volt. Nem vezetett gyorsan. Nem volt igazán humoros vagy ékesszóló. se feltűnő. vagy egy vörös rózsa szirmai közt vagy egy finom kínai porcelánban. – itt vagyok az orrod előtt. mint a ruhái. Nem nagyon kedveltem Bobot. és legszívesebben meghaltam volna. Talán meg sem ismerkedtünk volna. hanem egy szőrmével bélelt muffban. Bob hétköznapi ember volt. Nem beszélt az érzéseiről. Nem izgatta a szexi fehérnemű. – Mit csinálsz. Nem voltak problémái és nem képviselt ügyeket. – Fölösleges – mondtam. csak folytatta a vetkőztést. de Bob nem válaszolt. ha nem veszi fel az aprópénzt. Amikor először szeretkeztünk. amit leejtettem. És megesett a csoda. – Hát kapcsold fel a villanyt – mondtam. – Sötét van – mondta. Lefeküdtem vele. hogy lássalak – válaszolta.

csaknem egy egész órán át. A képen hat fiatal nő volt látható. ezt látom itt – mondta. gyönyörűnek és kívánatosnak. Lauren Lloyd segítségének köszönhetően. hogy oda kell utaznom. de ő a vaginámat nézte így. Félkörben álltak mindannyian. vagy a holdat vizsgálná. és együtt érkeztünk meg. mint egy gyönyörű. amit látott. és én is ott voltam vele. vagy a szemembe feledkezne. Bobnak tetszett. a Newsday címlapján. – Ezt látod ott? – kérdeztem. és nem volt csalódott. – Csodaszép vagy – mondta. ahogyan újra találkoztak az édesanyjukkal. * 1993-ban Manhattanben sétáltam. Bob csak nézett és nézett. és láttam. Mintha egy térképet tanulmányozna. – Elegáns vagy és mély és ártatlan és vad.– Ez szörnyű – mondtam. hogy milyen őszintén izgatott. az ártatlanságot örökre kiirtották az életükből. két hónapot töltöttem Horvátországban és Pakisztánban. amikor egy újságosstandon megakadt a szemem egy mélyen felkavaró fényképen. Néztem a fényben. és ő mintha a lelkemből olvasott volna. de ennél is felkavaróbb volt az érzés. – és még többet. Elolvastam a cikket. és egyetlen lány sem volt képes belenézni a kamerába. békés és boldog. Kétségbeesés és döbbenet ült az arcukon. Belül volt még egy kép róluk. Egyáltalán nem volt már hétköznapi. Zihálni kezdett és megváltozott az arca. ott voltam a vaginámban. Kezdtem az ő szemével látni magam. – Meg kell. És Bob alámerült bennem. ahogy néz engem. – Igen. Nedves lettem és izgatott. hogy a tisztaságot. egy tornateremben. együtt mentünk el. Elkezdtem szeretni a vaginámat. egy angyal. Szaporán vette a levegőt és mosolygott és bámult és felnyögött. Olyan volt. éhes vadállat. hogy nézzelek. Találkoznom kellett ezekkel a nőkkel. Visszafojtottam a lélegzetemet. 1994-ben. egyetlen anya sem. A csoportképen egyikük sem. mint egy híres festményt vagy egy vízesést. akiket a háborúban megerőszakoltak és most tértek haza egy boszniai táborból. nem undorodott tőle. és interjúkat készítettem a Boszniából menekült . – Nem lehetne inkább elkezdeni? – Nem – mondta. Tudtam. sokkal de sokkal többet. Duzzadni kezdtem és büszkeség töltött el.

és együtt lógtam velük a táborokban. Nem értettem. hogy nálunk. Köszönöm. hogy hetvenezer nőt erőszakoltak meg. hogy megosztotta velem ezt a történetet.nőkkel. mint ahogy csodálok és tisztelek minden nőt. hamvas-harmatos rózsaszín mező volt. Jéghideg a puskacső. kávéházakban. igen. Azóta nem. hogyan történhetett ilyen. hogy 1993-ban. AZ ÉN VAGINÁM AZ ÉN SZÜLŐFALUM VOLT A Vaginám: zöld rét. szülőfalum vagina-énekét. beszélt folyton: igen. itthon. Európa kellős közepén. Interjúkat készítettem velük. lenyugvó nap. Amerikában évente több mint félmillió nőt erőszakolnak meg. türelmetlen. Szavakkal szólt egyre-másra. Nem tudom. Van valami a lábaim között. A következő monológ egy boszniai nő történetén alapul. mi az. Cserfes volt az én vaginám. vastag fekete horgászzsinórral odavarrva… és dögszaga lemoshatatlan… és dől a vér felhasított torkából. Ó nem! Azóta nem. Egy barátnőm megkérdezte. Amikor az első utazásom után visszatértem New York-ba. abbahagyni sem próbálta. mióta hosszú. Már nem. Tombolt bennem a düh. mióta álmaimban egy döglött állat van odalent. vagy . puha szalma. vastag puskacsövet nyomtak belém a katonák. Nem érintem meg. átvérzi nyári ruhámat… átvérzik mindegyik nyári ruhámon. Nem tudom. Csodálattal és tisztelettel tölt el szelleme és az ereje. kedvesem érintése. és senki nem tett semmit ez ellen. vad őszi mezők énekét. aki túlélte a korábbi Jugoszlávia területén lezajlott embertelenségeket. Tehénbőgés. módszeres háborús taktikával. Azóta nem. kecskék nyakában lógó kolompok dalait. de lehet. vagina-dalokat. minimum húszezer. nem bírt várni. Azóta még kétszer jártam Boszniában. A boszniai nőkért szóljon ez a monológ. miért csodálkozom? Azt mondta. A Vaginám leánydalokat énekel. Soha többé. megfagy tőle a szívem. elsütik-e a fegyvert. ó igen. reszkettem a felháborodástól. minden különösebb hadüzenet nélkül. a menekültközpontokban.

mióta hallottam a kettévágott citrom sikolyával szétszakadó bőr hangját. és én is csonka lettem vele. . akik a maszturbáció révén értek el orgazmust. termékeny falu. Nem járok arra. felégették. Hat. Lemészárolták. úgy. sziklák repedéseit csiklandozó körforgás. napégette kövekre fröccsenő víz. elpusztultak a halak is. gennyes folyó lettem. Azóta nem. Az Egyesült Államokban a maszturbáció megszüntetésének céljából végzett utolsó feljegyzett klitorisz-eltávolítást 1948-ban hajtották végre – egy ötéves kislányon. elpusztult bennem az élet. Amputálták vagy leégették a klitoriszt. Ezzel szemben az orvosi szakirodalomban egyetlen olyan utalás sem található. a petefészek sebészi úton történő eltávolítása is. Azóta nem. Az én Vaginám: az én otthonom. kristálytiszta. Nem tudom.keresztültolják riadt. hogy többé ne férhessenek hozzá a csiklójukhoz. mióta kezemben maradt egy leszakadt bőrdarab a vaginámból… ajkának egyik fele – mióta csonka lett. hol. Máshol lakom. Gyakran "gyógyították" vagy "kezelték" őket. de előfordult a kasztráció. fekete maszkban… most borosüvegeket nyomnak belém… és seprű nyelét… aztán a seprű másik végét is. termékeny falu. A Vaginám: zúgó folyó mentén. Nem érintem meg többé. VAGINA-TÉNYEK A tizenkilencedik században orvosi esetnek tekintették azokat a lányokat. mely szerint a fiúk maszturbációját a herék sebészeti eltávolításával vagy a pénisz amputálásával gyógyították volna. vagy "miniatűr erényövet" alakítottak ki. Mérgezett vizű. A Vaginám: zúgó folyó mentén. napégette köveket áztató. vergődő agyamon. hogy összevarrták a szeméremajkakat. Elfoglalták. mióta ürülék és égett hús bűzében hét napig használtak felváltva… és bennem hagyták mocskos spermájukat. szörnyeteg orvos. A Vaginám: zúgó folyó vize.

Nahid Toubia nem köntörfalaz: ha férfin hajtanának végre ennek megfelelő amputációt. – The New York Times. és a záróizom sérülése. gyengéd és szerelmetes vaginám számára. veszélyeztetett szülés és korai halál. szerencsétlen. Tudjátok. a vagina. hogy kés. a húgycső. AZ ÉN DÜHÖS VAGINÁM A vaginára dühös. Muszáj beszélnie erről az egész szarságról…. Nagyon berágott. Az eljárást gyakran a "körülmetélés" kifejezéssel illetik. szepszis. április 12. tartós vérzés. fisztula sipoly.vagy talán százmillió lány és fiatal nő él közöttünk. és veletek akar beszélni. Azokban az országokban. ahol ez az eljárás elterjedt. és beszélni akar. főleg Afrikában. borotva vagy egy üvegszilánk segítségével megcsonkítják. és bélhúr vagy tövisek segítségével összevarrják szeméremajkai egy részét vagy egészét. Azzal töltik a napjaikat. mi a pálya. hogy az egész péniszt eltávolítanák. 1996. akit nemi-szerv csonkításnak vetettek alá. A beavatkozás következményei rövidtávon: tetanusz.– The Woman's Encyclopedia of Myths and Secrets VAGINA-TÉNYEK Nyolcvan. A neves Afrika tudós. Kibaszott vaginaszomorítók! . évente közel kétmillió fiatal lány számíthat arra. hogy újabb kínzásokat találjon ki az én szegény. A vaginám mérges. a tövénél lévő lágy szövetekkel és a herezacskó egy részével együtt. az azt jelentené. esetleg teljesen lemetszik a csiklóját. amivel tönkretehetik az én kis puncimat. sántítást okozó hegesedés. szörnyű szülési fájdalmak. Hosszútávon: krónikus méhfertőzés. hogy mindenféle beteg ötleteket dolgoznak ki. ugye? Egy csomó ember egyfolytában azon töri a fejét.

baszott vattacsomó –. hideg acélszerszámok és taraga bugyi. Azok a hülye tusfürdő illatok – havasi gyopár. bársonyos anyaggal. ha egy pasas azzal fűz. akácméz. Te nem utálod ezt a szöveget: – "Lazítsa el a vagináját. nem! Inkább a kínzások: kicseszett száraz vattacsomók. világos? A tampon. Hát ne lopják ki a halból a hal ízt! Azt akarom érezni.Mindenféle szarokat próbálnak belénk tömködni. Bezáródik. Lazuljon el. mintha valami idióta kalandfilmben. Azokat meg ki találta ki? Hanyatt fekszem széttárt lábakkal. vagy virágágyás. amit magamra teríthetnék. erdei gyümölcs. és az a reflektor. és rögtön besokkol. a fejem lent. be kell neki mutatkozni. dugja fel magának. hogy illatozzon. amit feldugnak belém? Mi ez az egész? A vaginám ki van borulva ezektől a vizsgálatoktól. Nem kell folyton púderezni! Nehogy bevedd. el kell csábítani. hogy olyan illata van. mint a havasi gyopárnak. meg kell nyerni a bizalmát. Hogy ezt ki találta ki? Nem bír helyben maradni. aki kitalálta! Miért nem bírnak kitalálni valami ügyességet. Ez a legrosszabb. vidám rózsaszín vagy kékes-lilás kesztyűbe bújtatott kezét? Langyosítsátok meg a fémszerszámokat! Kedveskedjetek. merthogy hal íze van. Miért nem készülnek valami kellemes. Ne dugdossatok és ne öblögessetek! A vaginámat nem kell illatosra mosdatni. Berágott. egy űrhajóval kísérleteznének? Biztos meg lehetne csinálni ügyesebben is! Minek kell az a fasiszta acélkengyel. aztán még lemosnák. lábaimmal a prémes kengyelekben kedvtelve nézném az orvos barátságos. például – mi a franc az a tampon? Egy száraz. Erre van az előjáték. és itt marad. szó se lehet róla. Én nem akarom. Az én vaginámat nem lehet elkergetni ilyesmivel. feldugdosni. a lábam fent. hogy aztán belenyomhassák azt a kellemetlen hideg vacakot? Hát ezt nem veszi be. hogy a puncinmak olyan szaga legyen. miközben egy pihe-puha pamuttakarón fekve. . Már hetekkel korábban védekezni kezd. azért rendeltem halat! Aztán ott vannak azok a megalázó vizsgálatok. mint a rózsa szirmának – a puncinak legyen punciszaga! Állandóan ezt csinálják. öblögetni. Azt mondja. Egy elbaszott száraz vattacsomó ehhez nem elég! Ne akarjatok nekem földugni semmit. Nem rózsaszirom illata. Így is jó szaga van. Kizárt dolog. A vaginámat meg kell győzni. elő kell készíteni a terepet. a taraga. mint valami vécéfrissítő. lazítsa el szépen." Miért? A vaginám nem hülye. és a jéghideg acélszerszám. puha tapintású. A vaginát meg kell dolgozni. hogy ne dörzsöljön az a rohadt tampon? Meglátja a vaginám. udvaroljatok a vaginámnak! De. próbálják öblögetni. Megsütik a halat. ahelyett hogy ellazulna.

hogy beskatulyázzuk. az én vaginám. Hát. ha a szexet élvezi. Nem akar dühös lenni többé. Szórakozni. akit nem molesztált valamelyik családtagja . nem gúzsba kötve. el akar élvezni. és akiket az egyszerűség kedvéért csak "hajléktalannak" szoktunk nevezni. Szexet akar. különösen. akiknek nincs otthonuk. De. A vaginának kényelemre van szüksége. A vaginám most utazni szeretne. mit? Csináljatok puha pamut bugyit. Moziba jártam velük. Kedvességet akar. Mélyebbre akar hatolni. mindent akar. Sikítani akar. Persze ezt nem bírnátok elviselni. beszélni. Mindez idő alatt mindössze két olyan "hajléktalan" nővel találkoztam.folyton elcsúszik. kitárulkozni és beszélni. együtt étkeztem velük. Mindenféle dolgokat csináltunk együtt ezekkel a nőkkel. Akar. Élvezni akar. A vagina lazán és szabadon szeret lenni. melegséget és simogatásokat. A vaginám. Együtt lógtunk. Tudjátok. Csendet és szabadságot és gyengéd csókokat akar. Mozogni szeret. Éhezik a mélységre. Az elmúlt tíz év során nők százaival készítettem interjúkat. mert gyűlölitek. mi? Mindenütt boldog. ugyanúgy beszélne magáról. barátok lettünk. olvasni és tanulni. folyton élvező. Terápiás csoportokat vezettem olyan nők számára. boldog vaginák lennének mindenütt. börtönbe zárva. Akarni akar. Változást akar. Csokoládét akar. és különböző vagina-hangokon vaginaparódiákat adna elő. forró. csak gyémántok köröskörül. * Az elmúlt tíz év során gyakran kerültem kapcsolatba olyan nőkkel. ha egy nő élvez valamit. aztán elfelejthessük őket. beakad. Csillogó Harry Winston gyémántokat hordana – nem lenne rajta ruha. a szupermarketben is. A nők egész nap csak élveznének. a metrón is. nem. becsúszik mindenhová. beépített francia csiklócsiklandozóval. ahogy én beszélek róla. beszélne a többi vagináról. dolgoztam drogosokkal és alkoholistákkal. több ilyet akar majd. Azt hitte. A vaginám világra hozott egy hatalmas csecsemőt. De. ami örömet szerez neki. élvező vaginák – akikkel nem lehet szarakodni! Ha a vaginám beszélni tudna. nem! Ilyet persze nem csináltok. Olyat tervezzetek. Imádja a szexet. akiket idegenek vagy családtagjaik megerőszakoltak. kidörzsöl mindenütt.

és az emberek nagy része mit sem tud erről. akiknek pedig nagy szükségük lenne ránk. ötéves kori emlék Anyám azt mondja nekem rekedt. és ma csodálatos életet élnek. hogy szétrobbanok. és sok esetben a halálukat okozza. ott odalent. ami nem engedi. még fürdés közben sem. az a hely. Társadalmi helyzetük miatt ezek a nők nem részesülnek terápiás vagy egyéb gyógykezelésben. a megsebzett nőknek. drogfogyasztáshoz. prostitúcióhoz. Szerencsére ez a történet másképp végződött. Néha még szeretném megérinteni magam. december. ahogy ő elmesélte azt nekem. vészjósló hangon. hogy befolyik oda a víz és annyira megtelik vele a testem. szívecskékkel díszített bugyiban alszom. és a nőknek. de a tapaszok mindig leesnek a vízben. miszerint a legtöbb ilyen nő számára az "otthon" roppant ijesztő hely.kislánykorában vagy ne erőszakoltak volna meg fiatalkorában. hogy hagyjam békén a nunikámat. brutális és szélsőséges. Nekik írtam ezt a monológot. az ő csodálatos bátorságuknak. és ne vakargassam többet. Szörnyen megijedek. szó szerint úgy. Valójában közel sem annyira felkavaró. egy káddugót. Három. és hogy ezek a nők életükben először a menhelyen leltek biztonságra. de inkább nem teszem. hogy ez rendhagyó történet. Ez a monológ egy nő személyes története. Sebtapaszokat teszek a nunimra. hogy lezárjam a lyukat. védelemre vagy kényelemre. ahonnan elmenekültek. a hálóingem alatt. Nem merem megérinteni magam. . amit az évek során hallottam. A szerelmüknek köszönhetően kikerültek a menhelyek világából. akiket nem ismerünk. Szeretném azt mondani. hogy mindenféle dolgok belém menjenek. AIDS-fertőzéshez vezet. A KICSI NUNI 1965. együtt. egy menhelyen. A sorozatos nemi erőszak felemészti önbecsülésüket. Ez a nő találkozott a menhelyen egy másik nővel. Öt évvel ezelőtt találkoztam vele. és egymásba szerettek. Kialakítottam egy elméletet. Egy dugaszt képzelek oda. a többi nő társaságában. Szerencsétlen nők borzalmas szexuális agresszió áldozataivá válnak. Félek. mint sok más történet. hogy talán tönkretettem azt. De nem az.

éles hangon visítok. Elátkozott hely Egy autópályát képzelek a lábaim közé. ugrálok. hogy szeretek-e fiúkkal csókolózni. Próbálom elmagyarázni. Megkérdezi. buli van. Aztán azt mondja. hogy fogdosson. hogy mit tett velem Edgar. amit az apám barátnőjétől kaptam.Hétéves kori emlék Edgar Montane. Sikítok. Alfred egy életre tolókocsiba kerül. el is utazom rajta. és bedugja nagy. szerencsétlen emlékek helye. Iszonyú robbanást hallok. ami szétszakadt. Mama. hogy mutat nekem . egyenesen a nunim szájából jön a hang. Körházba visznek. felpróbálom az új fehér pamut melltartómat és a hozzávaló bugyit. de már bennem van. Próbálok rúgni. ütések és támadások. huszonnégy éves nő. hogy a nunimnak végleg annyi. és összevarrják odalent. Anyám megkérdezi. Magas. puska van nála. Tizenhárom éves kori emlék A szomszédban lakik egy gyönyörű. Akkor megjelenik apám. harapni. Mindenki sokat iszik. tisztátalan. Alfred. kemény péniszét a nunimba. a hajamon. és teljes erőből a lábaim közé üt. és tudod mit. aki apám legjobb barátja. Tizenkét éves kori emlék A nunim fájdalmas. mire én azt mondom. véres hely. hogy nem szeretek. és aztán vér van mindenütt. hogy mi baja a nunimnak. mintha teljesen összetörtem volna belül. hanem megütött. valamiért megharagszik rám. aki már tíz éves. Úgy érzem. messzire innen. és ráesek a nunimmal az ágytámla rúdjára. karmolni. odalent. hogy Edgar nem fogdosott. üvölteni kezd. anyám pedig hét évre eltilt apámtól. és én egész nap csak őt bámulom. és Alfred is csupa vér. lehúzza rólam az új bugyimat. Biztos vagyok benne. Nem tudok pisilni. hogy soha többé ne engedjem meg senkinek. Egyik nap elvisz magával kocsikázni. és amikor elmondom neki. Kilencéves kori emlék Az ágyon játszom. Hazabicegek. Egyszer csak megjelenik a hátam mögött egy nagydarab ember. Egyedül játszom a pincében. Tízéves kori emlék Apám házában vagyok. a ruhámon.

hogy egy ilyen szép és sikeres nő érdeklődést mutat irántam. ő pedig azt mondja: – "Te is". hogy többet nem találkozunk. Azt mondom. mint ő. vadul beindulok. Anyám el van ragadtatva. Lihegek. ha megtudná. Jót nevet rajtam. Én félek. Azt mondja: – "A vaginád olyan jó illatú. mint az első lágy tavaszi napok. mindig mindenen rajta szokott kapni. Az alkohol a fejembe száll. hogy ő volt az én amúgy is szokatlan életemben a meglepő megmentő. miközben én a meztelen fekete nő fényképét bámulom az ágya fölött. áthajol hozzám. ugyanazt." Örülten. és persze az anyám az. Nagyon szép. puhán szájon csókol. futottál?" – kérdezi gyanakodva. hú! Forró vagyok és vad. itt aztán nincsenek fiúk!" Később ez a csodálatos nő megtanít nekem mindent a nunimról. hogy nem érintette férfi soha…. mire a nő azt válaszolja: – "Megbízhat bennem. Levendulaszínű. hogy a nyelveink érezzék egymást. Azt mondja. ellazulok. A hetvenes évek stílusa: süppedős párnák. csak tornázunk. hogy én is titkárnő akarok lenni. hiszen annyira beleszerettem. Ott helyben elhatározom. és megkérdezi. asszonyom. Mire én: – "Valószínűleg annak sem örülne. Nagyon alapos. hogy érezzem…. Mire én: – "De nekem csak ez fehér pamut melltartóm és bugyim van. hogy mit kérek inni. hogy ne engedjen fiúk közelébe. mire azt mondja. Gyengéden lefektet. mert ő már tudja. hangulatvilágítás. és megtanít rá. hogy játsszak magammal. hogy nála tölthetem-e az éjszakát. "Mi a baj. Megkérdezi anyámat." Akkor öltöztetni kezd. egy hasonló. selyemruhába. hogy az anyám örülne. mi történt. Aztán anyám figyelmezteti a gyönyörű titkárnőt. "Nem Mama. hogy undorító. hogy a leszbik mind rondák. és újra megcsókol. Azt mondja. aztán a számba dugja a nyelvét. Utólag aztán rájöttem. hogy rájön. olyan friss. amiről mindig azt gondoltam. és most…. akkor soha többé nem leszek kiszolgáltatva a férfiaknak. elegáns selyemruhába. nincs-e kedvem felmenni hozzá. amit ő. Aztán átöltözik egy csoki színű. Rávesz. kapkodom a levegőt." – mondom neki. hogy ha ki tudom elégíteni magam. lazítsak. nem hiszi. Aztán olyasmiket tesz velem és a nunimmal. hogy vodkát iszom. Biztos vagyok benne. látszik. feltámasztotta az én szerencsétlen kis nunikámat. Ahogy egymáshoz ér a testünk. és ezzel . Én eddig azt gondoltam. Életre keltette. és készen állok. hogy biztosan meleg lettem én is. Kever magának egy vodkát. bárcsak mindig így maradna nekem. Hű! Megkérdezi. azonnal elélvezek. hogy nőkkel csókolózom. amikor megcsörren a telefon. A lakása fantasztikus." Erre mégiscsak tölt nekem egy italt. ha megtudná. hogyan szerezzek különféle módokon örömet magamnak. "Nagyon szép vagy" – mondom neki. de azért próbálok természetesen viselkedni a telefonban. hogy nála legyek. Reggel szorongva figyelem magamon a jeleket.valamit. de közben már alig várom.

a formájáról. "Kis Brekegő Cukorfalat. Először az ünnepelt fülébe súgtam a neki szánt nevet (suttogva): – "Te vagy az én Kis Brekegő Cukorfalatom". és nevet adtam nekik. azt megismerhetem. hogy a béka elfogadta a nevet." Aztán énekeltünk. boldog. a humoráról is felismertem. Mielőtt elneveztem volna valamelyiket. és figyeltem őt a nappali fényben. Klubunkat Harriet Lerner alapította húsz évvel ezelőtt. kicsi. műanyagbékák. hogy megismerjem. amíg a szövetéről. * A darab New York-i előadása alatt ezt a levelet kaptam: "A Vulva Klub tiszteletbeli elnökeként nagy megtiszteltetésnek vennénk. hogy megalapozza a "vulva" szó jelentésének és helyes használatának elterjesztését. neonszínű pompázó békák. a kabátzsebemben hordtam. Kislánykoromban például hatalmas békagyűjteményem volt: plüssbékák. Megbizonyosodtam arról. Jane Hirschman" A VULVA KLUB Mindig is megszállottja voltam a dolgok elnevezésének. általában a nevet . ha tagjaink sorában üdvözölhetnénk Önt. Körülvettem őket békabarátaikkal.áldássá változtatta az átkot. izzadt mancsomban szorongattam. flitteres csillogó ruhába öltöztettem őket és aztán odaállítottam mindegyiket a béka-kápolnába. általában egy nagyszabású névadási ceremónia kíséretében. Amit a nevén tudok nevezni. elemmel működő békák. azt megszelídíthetem. porcelánbékák. Odaültettem az ágyamra. Aminek tudom a nevét. a szagáról. Aztán hangosan elismételtem az izgatottan várakozó többi békának. szükségem volt egy kis időre. Aztán nevet adtam mindegyiknek. különösen a nők között. Baráti üdvözlettel. Mindegyiknek saját neve volt. akik közül némelyik még maga is névadás előtt állt. a lehető legszélesebb körben. Barátommá tehetem. a méretéről.

mint egy Veronica. és ha türelmes lesz vele. Végül aztán a testrészeimet is elneveztem. A melleimet Bettynek hívtam. sipító hangon beszélt. IzéMizé. akkor biztosan feltárja majd a titkait. annak. De volt valami határozott és felnőttes a hangjában. az én IzéMizém. Sajnálatos módon ez a név velem maradt felnőttkoromban is. hogy nevet adjak mindennek. ott lent. IzéMizé" – de ő nem válaszolt." Egyetlen szó. attól függően. Igen. Olyan volt. Úgyhogy én is szóltam neki: – "Gyere már. hogy IzéMizé egy kicsit félénk. mind. de ő olyan ember volt. IzéMizé. Olyan célszerű és gyakorlatias volt. Úgyhogy jobb híján elfogadtam. Az első közös éjszakánkon elmondtam a férfinak. az ott. Randy egy kicsit meglepődhetett. Nem is lett volna baj. hogy mekkora volt. Amikor egyik este fürödtem. aki elfogadja az ilyesmit. mint a kezemet elnevezni. a te legnagyobb rajongód" – semmi válasz. Volt akkoriban egy gyerekvigyázónk. nem lehetett könnyen meghatározni.ismételgettük. Nevet adni. együtt a többi békával (énekelve): – "Kis Brekegő Cukorfalat. egyetlen hang sem jött válaszul. és hamarosan már ő is ezen a néven nevezte: – "Na. fogy tetszett volna nekem ez a név Először nem is értettem. az óvodai nevelőm után. Ne tedd ezt velem. Fárasztó. és emiatt megszelídítetlen és ismeretlen. mi van IzéMizével? Készen áll?" Én magam soha nem voltam elégedett ezzel a névvel. A kezemet – Gladysnek. úgyhogy nem is igazán lepett meg. ez sokkal nehezebbnek bizonyult. Elneveztem a szőnyegeket. mintha hirtelen nem is lenne ott. Névtelen maradt. az újonnan elkeresztelt békával a kezemben vagy a karomban. Kis Brekegő Cukorfalat. A férjem megszólította őt: – "Gyere szépen. de létfontosságú ceremónia volt ez. miről beszél. azt mondta nekem. "Én vagyok az. . Az. Nem voltak olyan szépek. Mindig olyan magas. aki mindig beleütötte az orrát minden dolgomba. Semmi mozgás. Sara Stanley. mint egy Gladys. de azért nem is voltak csúnyák. Az egyik éjszaka a férjem és én éppen szeretkezéshez készültünk. ha csak a békák esetében jártam volna el így. már nem volt ilyen könnyű." Közben táncoltunk. ott lent valami élő dolog volt. a székeket. hogy ne felejtsem el megmosni az "IzéMizémet". A zseblámpámat például Bennek hívtam. de hamarosan szükségét éreztem. fel-alá táncoltam közöttük békaügetésben. gondolom. akihez később feleségül mentem. brekegve. az ajtókat. a lépcsőfokokat. Felsorakoztattam a békákat. A vállamat Köpcösnek neveztem – mert erős és harcias. de nagyon igyekvő. IzéMizé néma volt és halott – eltűnt. hogy pisilnem kellett tőle. Nem. ami később történt. Nem mondhatom. Nem olyan volt.

és jelen volt az összes többi testrész is – Betty és Gladys és Köpcös – akik minden kétséget kizáróan figyeltek. a Mizém… – Miről beszélsz? – kérdezte olyan hangon. a férjem Randy és én. Teresa-nak. – Minden. ha szólok hozzá. Aznap az éjjel. Pont úgy. te lány? – Vulva? Mi is az pontosan? – kérdeztem Teresa-tól. – A vulvádról beszélsz. Teljesen elkeseredtem. és a név nem hangzott úgy. hogy lássuk. hanem csókolózva. hanem ölelkezésben. aztán hónapokig. Mindig is tudtam. vajon meghallja-e – "Vulva. – felelte ő. mint annak idején a békákat. Azt mondtam neki: – Tercsa. aki a "legfőbb metélő" tisztjét töltötte be a fővárosban. – mondtam. Guineában például. vulva" – halkan. kicsoda vagy micsoda ő. Éreztem. Conakry-ban. rendszeresen támadták a nyugati . nem békaügetésben. – Ki az az IzéMizé? – Hát az Izém. nem brekegve. Nem felel. és gyertyát gyújtottunk. IzéMizé nem válaszol nekem. ott vagy?" Aztán elénekeltük a vulva dalát."IzéMizé!" Napokig nem jelentkezett. elneveztük őt. Vulva. Az IzéMizé rossz név volt. Nem tudtam elképzelni IzéMizét. és eltáncoltuk a vulva-táncot. Aja Tounkara Diallo Fatimatá-t. hogy valami görcs oldódik. VAGINA-TÉNYEK Úgy tűnik. odaállítottuk a test kápolnája elé. és részt vettek az ünnepségben. Végül nagy nehezen elmondtam a dolgot az egyik barátnőmnek. – Tudod. Először csak suttogva mondtuk ki: – "Vulva. vulva. aztán hetekig. vulva. Afrikában néhány helyen szép csendesen véget vetnek a női nemi-szerv csonkítás hagyományának. ahogy valami egyértelműen megmoccant: – "Vulva. – Hát az egész csomag odalent. amid van. ami hirtelen valahogy sokkal mélyebbnek tűnt az enyémnél. aki akkoriban minden idejét egy új női csoportban töltötte. hallasz minket?" Jó érzés volt. Vulva. mint egy hívogató nyílás vagy egy nyíló száj. Csillogó szexi ruhába öltöztettük. Soha nem tudtam.

hogy úgy járjanak. Nedves hulladék-szaga. Földszaga és pézsmaillata. mély erdő. Aztán. Virágillata.és szegfűszegillata. Vízszaga. Istenszaga. – "aztán szorosan bekötöztem őket. Mint a Paloma Picasso parfümnek. mintha nagy fájdalmak gyötörnék őket. Én-szaga." – Center For Reproductive Law and Policy * "Milyen szaga van a vaginának?" Földszaga. Izzadság-szaga. Fűszeres. mély. hogy felsikítsanak" – mondta. pár évvel ezelőtt bevallotta. Fahéj. Ananász-szaga. Mélység-szaga. Vadonatúj reggel-szaga. Édes gyömbér-szaga. Rózsaillata. Nincs szaga. hogy valójában soha senkit nem csonkított meg. Pézsmaillata. pézsmaillatú jázminerdő. . "Éppen csak belecsíptem a klitoriszukba. Attól függ.emberjogi szervezetek.

mennyire . Rengeteg meglepetés ért: Oklahoma City meglepett engem. hogy javaslatokat tegyenek. Őszibarack-szaga. Érett gyümölcs-illata. ahol jártam. Sajtszaga. Már háromszor jártam ott. Újra meg újra rádöbbenek. Oklahoma City-ben rajonganak a vaginákért. Mint egy szivacsnak. olyan lényegretörően mesélik el őket. Ecet és vízszaga. Szexi-szaga. Mennyország-szaga. Orgonaillata. hogy megválaszolják a kérdéseimet. Halszaga. Fincsi cukorkaillata. Most már elég sok ilyen hely van.Nyirkos mohaszaga. délen. Mint a könnyű. Akárhová megyek. Gondolkozom azon. Ezt szeretem a legjobban a turnézásban. hogy milyen különleges. Erdei-illata. Mint az eper-kivi teának. Mint a Csendes-óceánnak. És arra is. milyen mély a nők élete. hogy készítek egy vaginabarát térképet azokról a vaginabarát városokról. hogy elmondhassák nekem a történeteiket. édes likőrnek. Pittsburgh is meglepett engem. Pittsburgh-ben imádják a vaginákat. ezek a valóban érdekes történetek. Óceán-szaga. * Évek óta turnézom Amerikában (illetve most már az egész világon) ezzel a darabbal. Olyan egyszerűen. a nők bejönnek az öltözőmbe az előadás után. Mint a Kezdetnek.

Vagy annak a gyönyörű fiatal nőnek a története Oklahomából. drágám. hogy az apja nem néz rá. hogy milyen fontos a nők számára. szinte sütött belőlük az egymás iránti szeretet. És. hogy az övé más. és amint hazaértem New . Az apja elvitte őt egy ismerős nőgyógyászhoz. Milyen kevesen vannak azok. Minden rendben lesz. és azt gondolta. hogy a lánynak valójában sem vaginája. Sőt. és gyakran mennyire elnyomottak az elszigeteltségükben. és ezt csak tizennégy éves korában vették észre. védtelen vagináját bámulva. A lány. aki megállapította. Az anyja megtalálta." És szereztek a lánynak egy új puncit. megesett nővé vált. Hevessége meggyőzött. aki nem ismerte a "tűzcsap" kifejezést. és azt mondta. ahol egy egész csapatnyi férfi állta körbe az ágyát. aki ötéves korában – amikor még nem tudott angolul. A férfi szemében a lány tisztátalan. és észrevette. A szülők a kislány barátnőjének a bátyját vádolták az erőszakkal. nem tudta elmagyarázni a szüleinek. Egy New York-i előadás után hallgattam meg egy fiatal vietnámi nő történetét. hogy elmondják a történeteiket. És amikor majd találkozol a férjeddel. hogy elmondja. a kislány meztelen. tudni fogja. hazafelé a kislány észrevette. minden a legjobb lesz. sem méhe nincsen. aki a mostohaanyjával keresett meg engem egy előadás után. hogy mi történt valójában. és a lány megnyugodott és boldog volt. hogy ezt direkt neki készítették. Megszerezzük neked a legjobb házilagos készítésű puncit Amerikában. mert a túlélésünk múlik ezeken a beszélgetéseken. és amikor az előadás után két nappal elhozta hozzám az apját. hisz csak nemrég érkezett meg Amerikába –. ráesett egy tűzcsapra. mi történt.elszigeteltek a nők. akinek már nincs jövője. és megvágta a vagináját. beszélnie kell velem. hogy megosszák azokat másokkal. Mivel nem tudta elmondani. hogy mennyire szégyellnek erről a témáról beszélni. Soha többé nem tudott a lányára nézni. ő vagina nélkül született. Aztán ott volt az a pittsburghi eset. Elrohantak a kórházba. hogy csökkentse a lánya fájdalmát. akik egyáltalán beszélnek a szenvedéseikről és a zavarodottságukról. Az apa rettenetesen elkeseredett. A barátnőivel összehasonlították a nemi szerveiket. hogy valaki megerőszakolta a kislányt. egyszerűen csak eldugta a véres fehérneműjét az ágya alá. valami baj van vele. de próbálta leplezni a könnyeit és a szomorúságát. miközben legjobb barátjával játszott. Aztán. Az orvostól hazafelé menet kétségbeesetten vigasztalni próbálta a lányát: – "Ne aggódj. És. amikor egy szenvedélyes nő berontott hozzám.

pajkos és pimasz. muszáj volt ledőlnöm pihenni. mint napfény. bűnös. nekem. Pina. Segít nekem. szaggatott és izgató – N – puhá-N. Előadásomban mondtam erről valami negatívat. tejesen megtérített. akarom. És jön az A – ah!. mint pajzán. hogy mondd. hogy amikor befejezte. mint igen! Igen! Aztán az N. és akarom. Szeretem ezt a szót. Szeretem ezt a szót és visszakövetelem a méltóságát. I. és igen! I. Pina. csak nekem. Pina. I – intim. az első betű. mély-eN. én nem értem a lényeget. Elmondta. a nőnek. mondd ki bátran: Pina. Azt mondta. nagybetűvel. felhívtam. Több mint fél órát beszélt nekem a "pina" szóról. P és I – milyen tökéletesen összeillenek. A PINA SZÓ MÉLTÓSÁGÁNAK VISSZAKÖVETELÉSE Pina. A szerkezet nagyon fontos. melege-N. és nárcisz. Beszélgetés közben figyelmeztetett a "pina" szóra is. masszőr. és olyan érzékletes tisztasággal. Neki szól ez a monológ. odaleNN. mint ingerlő. N – áramütés. a kezdet. Pina. izgalmas és ínyenc. maradta. P. P – puhán.York-ba. hogy újragondoltam és megértsem a szó méltóságát. mondd ki: PINA! Mondd ki. Aztán egy órán keresztül beszélt nekem. Tényleg szeretem ezt a szót. és a vagina szerkezetéről akar beszélni velem. hogy gyógytornász. olyan részletességgel. Hallgasd csak. az Alma. Pina – szeretem ezt a szót – Pina! Pina! MEGKÉRDEZTEM . hogy én egyáltalán nem értem ezt a szót. I. és ott alul. amiből kiderült. Nana! N. és ajándék és alázat. anya. és mire befejezte. P. akarom. P mint pihés.

EGY HATÉVES KISLÁNYT – Mit hordana a vaginád. Nekem ez a két dolog ugyanazt jelenti. hogy valahol mélyen odabent egy nagyon. mint viola és teknős. ha beszélni tudna? – V-vel és T-vel kezdődő szavakat. A N Ő. AKI IMÁDTA BOLDOGGÁ TENNI A VAGINÁKAT Imádom a vaginákat. Ez lett az én művészetem. A nők fizetni kezdtek nekem. éppen. Imádom a nőket. aki nem is tudta. nagyon okos agy van. és az enyém. hogy ellenkezőleg: ügyvédként kezdtem. – Mit mondana. de aztán magával ragadott a dolog. Nagyon jó lettem benne. hogy felizgassam. milyen a szexuális teljesség. Az . és. amit kincsek közt találtam. Harmincas éveim végére azonban megszállottja lettem annak. Nem. kiváló. és én végre megtaláltam az igazi hivatásomat. – Mire emlékeztet téged a vaginád? – Egy őszibarackra. – Milyen szaga van a vaginádnak? – Hópehely-szaga. Olyan sok kielégítetlen nő volt. A nők fizetnek nekem. és hátrafelé fordított baseball-sapkát. Nem így indultam. ha felöltözködne? – Magasszárú piros tornacipőt. Misszióként kezdődött az egész. hogy boldoggá tegyem a nőket. – Mi a különleges a vaginádban? – Tudom. Vagy egy gyémántra. hogy gyakoroljam a hatalmam. hogy kielégítsem őket.

amikor várnia kell a kielégülésre. Csendes. Autóban utaztunk. Kislánykoromban. Semmi nedvesség az ember lábai között. hogy egy nő képes ilyen hangos. amit csináltak. ha szeretkezés közben furcsán nyögdécselő nőket láttam a moziban. Hihetetlen volt. Megrémültek tőle. Minden a kontextustól függ. ami megigézett. Rájöttem. féktelen hangokat kiadni magából. Rájöttem arra is. Az adóügyekhez például nem kellettek kellékek. csak unalmas. ahol laktam. hogy a nyögdécselés akkor a legjobb. mire végre eljutottunk egy koszos kis benzinkúthoz. Ott jöttem rá. mint egy tüsszentést. Most már tudom. bilincset. sötétkék kiskosztümök. Az ügyvédi irodában nem voltak kellékek. Aztán egyszer tizenéves koromban. Nyögdécselni akartam én is. Nem voltak keményedő mellbimbók. kötelet. érdektelenekké váltak. Semmi sötét. otthagytam az ügyvédi irodát. mindig hamisnak tűnt. rendes lány lett belőlem. sem izgalom. Nyögdécselővé váltam. különböző hangfekvésekben nyögdécseltem. Furcsán hisztérikus lettem. ha meglepetésszerűen jön. egyforma. hogy bolond. valahol Louisana-ban a semmi közepén. és meglehetősen jó szolgálatot tesznek nekem. hogy ez a lényeg: hogy a nyögdécselés volt az. nagyon kellett pisilnem. Akkor. nevetnem kellett. az új munkám során. habár most is hordok ilyeneket időnként. A párnába nyögdécseltem. felháborító. és csaknem egy óráig tartott. ha nem kapja meg rögtön. és nem volt nyögdécselés. selymet és bőrruhát. És kellékeket használok: korbácsot. Legalábbis olyan nyögdécselés nem. műfütyit. néha még azt is. Pisiltem és hangosan nyögdécseltem. magnóra vettem. hogy az ember akkor nyögdécsel. Bűntudatom kezdett lenni a nyögdécselés miatt. Nem szeretkezhettünk normális lakásokban. ott annyira izgató volt a pisilés.adóügyek unalmasakká. ami miatt a nők kielégítését választottam. És nemcsak a fonalat. mert vékonyak voltak a falak. Gyűlöltem azokat a kosztümöket. Nem hittem el. túl heves vagyok. amiről én beszélek. Ez a legtöbb férfit zavarta. A házban. elcsábított. ha megfékezhetetlenül tör elő belőled. megtanultam elfojtani a nyögdécselést. misztikus előjáték. különböző hangszíneket próbáltam. hangosan nyögdécselek. hogy a nyögdécselés egy bonyolult nyelv. Fájni . az emberek felismertek és megbámultak a liftben. Hangos voltam. Tükör előtt gyakoroltam. amit akar. Nem voltak izgató ajkak. hírem ment. Elvesztették a fonalat. A férfiak azt gondolták. hogy én egy Texaco benzinkút vécéjében. és nem tudtak arra koncentrálni. amelynek nyelvtana van. hogy nyögdécselni kezdtem. Felháborító dolgokat hordok. amikor dolgozom: csipkét. de amikor visszahallgattam.

velem végig kellett csinálni. előttem. Rákaptam a dologra. a nyögdécselés fészkét. ha én vagyok a nyögdécselésük oka. érzékeny. hang). Nem dőltem be a kisebb. hogy a nők szeretik a nyögdécselésemet. rajta-tovább-folytasd-csak nyögdécselés (mélyebb. félik vallásos-nyögdécselés (muzulmán kántálásszerű (gügyögő hang). és különösen az. kitartóan.kezdett a fejem. a konyhában. eltalálni a tempót és meglelni a pontos helyet. reménytelen helyzetbe kerültem. amivel kinyithatom a vagina száját. vaginális nyögdécselés (mély a torokban megszülető hang). míg meg nem nyitották saját magukat. Néha kellékeket használtam. rájöttem arra. inkább amolyan "elviszlek valahová. Van elő-nyöszörgés (csak utalásszerűen). Nem. a nyögdécselések megszállottja. Ilyenkor vártam. Szeretkeztem nyögdécselő nőkkel. mint ahogy mindenki más és másképpen nyögdécsel. Megszállott lettem. ne aggódj. Már azelőtt megtaláltam a nyögdécselést. feküdj vissza. hogy felizgat más nők nyögdécselése. határozott hang). egészen a valódi. és ami a még fontosabb. hogy saját maguk találják meg a saját nyögdécselésüket. őszinte élvezet-nyögdécselésig. elegáns nyögdécselés (mesterkélt nevető hang). néha pedig rávettem a nőket. imádom a kellékeket. Van csikló-nyögdécselés (halk. a szájban megszülető hang). kézzel. Néha besettenkedem a hátsó ajtón. Sebészi műtét ez. csendben hatástalanítom a riasztót. majdnem-nyögdécselés (körbe-körbejáró hang). Néha a nő farmernadrágjában találtam meg ezt a pontot. felszínesebb nyöszörgésnek. áthatóbb nyögdécselésre. és kombinált csikló-vaginális nyögdécselés. de soha nem erőszakosan. élvezd az utazást" jellegű rábeszéléssel. Grace Slick-nyögdécselés (rockénekes hang). amikor felfedeztem a nőket. mély. Megtaláltam a kulcsot. Rájöttem arra. akikből úgy varázsoltain elő a bűvös hangokat. Néha egészen mindennapos volt a dolog. ezt a vad éneket. és furcsa tüneteim lettek. Megoldhatatlan. bonyolult tudomány. Néha a hatalmammal élve találtam meg ezt a helyet. csak úgy. ők lepődtek meg a legjobban saját feltörő nyögdécselésüktől. angolszász protestáns-nyögdécselés (hang nélkül). mint egy karmester. miközben salátát vagy csirkét ettünk. amivel kiszabadíthatom a Hangot. havasi-nyögdécselés (jódlizás-szerű hang). Szeretkeztem csendes nőkkel. mielőtt bármi elkezdődött volna. és amikor megtaláltam bennük a megfelelő pontot. és megtanítottam őket egy mélyebb. a hatalom megszállottja. csecsemő-nyögdécselés . amely mindenkinél máshol van. és belopakodom. balzsamos ecettel összekeverve. mert a hatalmamban tartottam ezeket a nőket.

Úgyhogy készítettem vele még egy interjút. nem sok köze van hozzá. az biztos. Úgy érezte. zenei hang). elkínzott Zen-nyögdécselés díva-nyögdécselés (magas. – "szeretkezem egy nővel. dübörgő éhes hang).kutya-nyögdécselés (lihegő hang). géppisztoly-nyögdécselés. hogy leszbikus szemszögből közelítsd meg a dolgot. valahogy nem beszélek a vaginákról." – mondta. és én is bent vagyok magamban. A férfiak még csak nem is voltak részei ennek az egyenletnek. déli nyögdécselés (yeah! yeah! – déli akcentussal). mindenféle heteroszexuális-kontextus nélkül. hogy még mindig tárgyiasítom őket." – mondta. militáns biszexuális nyögdécselés (mély. Még a nyögdécselés is csak a vagina tárgyasítása. de nem érezte. * Miután befejeztem ezt a monológot. hogy akartam a szexről beszélni. a nő többi részétől. hogyan . Úgy érezte. megtekert-lábujj-nyögdécselés." Azt mondta: – "Beszélned kell arról. A leszbikusok teljesen másképp látják a vaginákat." Nem vagyok biztos benne. és ezt még nem tudtam megfogalmazni. Bennem van. Vele együtt baszom magam. hogy ő is benne lenne. Például én nem azért kívántam a nőket. (eltorzult. felolvastam az elkészült szöveget annak a nőnek. mert nem szerettem a férfiakat. agresszív. – "azt akarom. hang). * "Leszbikusként. Tetszett neki. ha elválasztom a vagina többi részétől. gátlástalan. és végezetül a tripla-meglepetés-orgazmus-nyögdécselés. operaszerű. Különben nem beszélhetsz a leszbikus szexről. Viszont. akinek a történetére az egészet alapoztam. kettő az enyém." "Például. Négy ujj van bennem: kettő az övé. hogy milyen behatolni egy vaginába.

Végigcsúsztatom a nedvességemet a lábán. a félelem. hogy zavarban vagyok. Nyalogatjuk. a szája szopja az ujjaimat. Ingereljük Észrevesszük. Kihúzom a kezét a pinámból. túl izgató lesz a darab. hibásnak. Ha szabad az egyik kezem. jól ismerjük a vaginát. "A nyelvem a csiklójához ér. hogy mit jelent ez a szó. túl konkrétnak.beszélhetnék a vagináról. mindkettő élvezi. Hogy mindezt elmondjam Önök. Ki dönti el? Rengeteget tanulok abból. ahogy imádja a vaginát. A térdének dörzsölöm a nedvességemet. az én távolságtartásom. hogy nem tudom. veszélyesnek. Még csak azt sem tudom. amíg a combjai közé nem ér az arcom. magamról. vibrálónak és élőnek hatnak. "Aztán itt van a saját nedvességem. a közönség előtt. a szárasba. akkor azzal tényleg tönkretesszük a csodát? Vagy ez is csak egy olyan tévhit. " "Vannak más lyukak. –." – mondta. és a félelem. Megtapasztalhatom a saját nedvességemet. " Rádöbbenek. Több oka is van ennek: az izgatottság. nagyon lassan beléhatolni. a szájába dugom az ujjaimat. leszbikusok. mi történik vele szex közben? Aggódom. mikor duzzad meg a csikló. ha nem beszélek arról. átveszi az ujjaim helyét. felizgassam az embereket? És. ha beszélünk a vagináról." Ahogy kimondjuk ezeket a szavakat. a lábujjaimmal. Játszunk vele. hogy izgalomba hozzam. az. ugyanaz. Vajon azért beszélek a vaginákról. miközben Hallgatom. egyszerre mozgatom őket. amit mond. Megérintjük. hagyom. amely a vaginát sötétben tartja. "Szeretek játszani a vagina peremével. Róla." – mondja. feszültnek. hogy túl direkt. Szeretek lassan. Mindkettő szopja. ha így van. a vaginájába dugom az ujjaimat. a vaginámba. az ismeretlenségre. rossz dolog lenne az? "Mi. A szám behatol a vaginájába. azok merésznek. mi a helyes. túl direktnek. A szám behatol a . "az ujjaimmal." Rájövök." – mondja –. " Vajon. más nyílások is: ott van például a száj. A sajátunkat is észre vesszük. az ujjperceimmel. – "Belém hatolhat a partnerem. és amilyen felszabadult viszonyban van vele. a nyelvemmel. hadd érezze. hogy belém csúsztassa az ujjait. aztán belenyomni három ujjamat. a vaginája szopja az ujjaimat. átveszi az ujjaim helyét. kielégítetlenségre ítéli? "A nyelvem a csiklójához ér.

Shiva szült egy gyermekei. a magányáról és a humoráról. bizalmas viszonyba kerülni azzal. Azt hiszem. azóta viszont vallásos áhítattal imádom. hangosan beszélni róla. ismerni és megérinteni a vaginánkat.vaginájába. szeretni a vaginánkat. és én. beszélni az éhségéről. megtanítani a szeretőinket. amikor hirtelen rádöbbentem. megtört. "Beszélned kell arról. – "kerülj beljebb. Megkértek. hogy a mi középpontunk." – mondom. jelen lenni a vaginánkban. hogy egyetlenegy. Unokám. a férje. – mondta. álmunk ne lehessen soha többé elszakított. Kielégíteni magunkat. Colette születését "csupán" lenyűgözött a vagina. mikor megnyílt a vaginája. Mégis. megcsonkított. egészen eddig a pillanatig nem értettem meg a vaginát. motorunk. ő visszakérdezett: – "Miért. mi köze van a vaginának a szüléshez?" Majd húsz éve örökbe fogadtam egy nálam nem sokkal fiatalabb fiút. Dylan-t. – "Rajta. OTT VOLTAM A SZOBÁBAN Shiva-nak Ott voltam. láthatóvá tenni. tudni. amikor elmondtam ezt egy férfi újságírónak. minden vizsgálódásom ellenére. a szüléssel kapcsolatos monológ sincsen benne. amik vagyunk. lényegünk. akik. hogy milyen behatolni a vaginába". hogy mire van szükségünk." * Már több mint két éve jártam a világot ezzel a darabbal. . hogyan elégítsenek ki minket. Mind ott voltunk: anyja. hogy többé ne pusztíthassák el titokban. a fájdalmáról. következmények nélkül. Tavaly a felesége. hogy legyek ott a szülésnél." Szeretni a nőket. láthatatlan vagy megszégyenült. néma. Bizarr mulasztás.

a szart. és ő csak rángott és négykézláb mászott. és ismeretlen nyögések eredtek minden pórusából. szürkés rózsaszínt. Mind más volt: láttam zúzódás-kék színt. ahogy nyomott. forgolódva. Láttam vaginája színeit. vagy inkább mély kút. Ott voltam a szobában. melybe beszorult egy picike gyermek. Ott voltam. ahogy teltek az órák. hogy felsikoltott hirtelen. úgy. gumikesztyűs keze mélyen a vaginában. beszélt.és az ukrán nővér. láttam a sárgásfehér folyadékot. és ott voltam. megszentelt edény velencei csatorna. mikor szégyenlős szex-lukból ősi árok lett vaginája. sötétlőt. érzőn. a szélek körül verítékező vért. megmentőre várva. tört márvány-eres hólyagos paradicsom-vöröset. minden lyuk vérrögök tolultak. ott . mintha kicsavarná egy teli hordó csapját. és közben mintha csak mellékesen tenné – beszélt hozzánk. két karja csépelte a gömbvillámos levegőt. nyomott mind keményebben – a lukon beláttam. Ott voltam.

teli torokból énekelt. miközben férje számolt "Egy. forgott benne még nemrég. Ott voltam és ámultan bámultam. Az anyja és én. három" – hajtogatta.volt már a csecsemő feje. mi mással lenne magyarázható a tisztelet és állítat hiánya? Ott voltam. és akkor előbb a kis fej… és aztán az a kaszáló szürke kar… és végül a test. fogtunk egy-egy lábat. a csontot mögötte – felejthetetlen emlék. kettő. "Összpontosíts. és teljes erőnkből szélesre tártuk. Ott voltam. kitártuk őt. a fekete haj-pamacs. és nem tudtuk többé szemünket levenni onnan. mikor az orvos Tágította. amint a vaginája kitárulkozva. . keményen! Rajta!" És akkor belénéztünk kitárt lába közé. védtelen. és láttam. és énekelt. tágította és kitárta és a vagina egy operaénekes szája lett. ahogy az ukrán nővér sikamlós keze forgott. ahogy mind besegítettünk. a kicsi test – jött elő a világra könnyező karjaink közé. Elfeledjük a vagina csodáját.

Ott voltam a szobában. és vérzik. meghal értünk. Ahogy a vagina is. magába fogad. Ahogy a vagina is. varrta őt türelmesen. gyógyul és gyógyít. vérzik értünk e bajos. Ahogy a vagina is. Értünk fáj és megfeszül értünk. Megváltoztatja az alakját. amint a vaginája hirtelen lüktető-vörös szívvé változott A szív áldozatokra képes. Ott voltam és ámultan bámultam. A szív megbocsát. . Emlékszem. csodás világban. összevérezte az orvos kezét – aki csak varrta. és kienged.megcsonkítva duzzadt-tépetten. Kitágul.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->