Ahli Falsafah=manusia yang menggunakan akal untuk berfikir secara berterusan bagi mencari jawapan yang logik

dan rasional terhadap persoalan yang berkaitan dengan kehidupan harian alam di sekitar mereka.

Tamadun Yunani
1.Herodotus-Bapa Sejarah -History Of Percian -History War 2.Thucydides-Pengasas Sejarah Saintifik -History of Peloponnesian War -penlisan sejarah yang berteraskan penyelidikan 3.Socrates-bapa falsafah barat -kaedah soal jawab -dituduh merosakkan pemikiran masyarakat -dihukum bunuh dengan

Tamadun Rom
1.mengandungi falsafah drpd yunani

Tamadun India
1.falsafah terawal b’kembang & direkodkan

Tamadun China
1.Falsafah-Hubungan Manusia Dgn Manusia Lain

2.dihasilkan drpd falsafah stoik @ Stoisisme.

2.Dua bentuk pemikiran:

2.Sumber Falsafah Chinad: a)Kung Fu Tze @ Confucius -Ajaran Confucianisme

a)Bersumberkan kitab Veda: 3.Zeno-kebahagian hidup manusia & Nasib seseorang b’gantung pd hubunganya dgn alam Veda -Yaju Veda -Sama Veda 4.Stoisisme-keadilan -tanggungjawab -keberanian -peri kemanusiaan shad -Maha bharata -Bhag va Veda -Upani -Athar -t’diri drpd: - Rig

b)Mo Tzu -Dikenali sbg Motze @ Moncuis. -menolak ajaran Confucianisme. -b’pandapat manusia berakhlak baik dan manuisa menjadi

fizik.Plato-Republic 5.cara meminum racun 4.falsafahmasarakat yang sempurna merupakan masyarakat yang diperintah oleh ahli falsafah.sains tabii. 5.etika.Aristotle-anak murid Plato -ahli falsafah yang berpengaruh -penerbitan beliau mengandungi ilmu logik. avad Gita sekitar sebaliknya kerana pengaruh alam b)menolak kitab Veda: -bersumberkan: Carvaka -J ainisme -B c)Legalisme -percaya bahawa unDang2 dpt mewujudkan nilai baik dan ketertiban masyarakat 6.Plato-pengikut Socrates . metafizik.falsafah=masarakat yang sempurna merupakan masyarakat yang diperintah oleh ahli falsafah -pengasas akademi falsafah di Athens yang kekal selama 1000 tahun 5.astronomi.Aristotle-guru kpd Alexander The Great -politics -cara b’fikir yg teratur uddhisme .Plato-Republic .politik .

geologi -falsafah-membaiki dunia -Politics .