SYARAT SAH MENGIKUT IMAM 1. TIDAK TERKEHADAPAN DARIPADA IMAM. a.

Dikira tumit bagi yang berdiri, punggung bagi yang duduk dan lambung jika berbaring.

b. Makruh yang meluputkan pahala berjemaah jika bersamaan.

c. Sunat bagi makmum lelaki berdiri sedikit kebelakang sebelah kanan imam bagi menyatakan kelebihan martabat imam tetapi makruh yang meluputkan pahala berjemaah jika berdiri di kiri atau dibelakang imam.

d. Jika datang selepasnya seorang lelaki lain maka sunat dia berdiri di kiri imam dan sedikit kebelakang dan selepas takbiratul ihram maka kedua-dua makmum berundur ke belakang lalu membuat saf atau imam bergerak kehadapan dan keduanya membuat saf.

e. Jika datang dua orang lelaki bersama maka terus keduanya di belakang imam.

f. Jika makmum seorang perempuan hendaklah berdiri di belakang imam.

g. Jika makmum seorang lelaki dan seorang perempuan maka hendaklah berdiri yang lelaki di kanan imam dan yang perempuan di belakang imam.

h. Jika makmum dua orang lelaki dan seorang perempuan atau seorang khunsa hendaklah kedua lelaki membuat saf di belakang imam dan perempuan atau khunsa itu di belakang keduanya.

i. Jika makmum seorang lelaki, seorang khunsa dan seorang perempuan maka lelaki itu di kanan imam, khunsa di belakang imam dan perempuan itu di belakang khunsa.

j. Maka sunat di belakang imam itu lelaki baligh, kemudian kanak-kanak, kemudian khunsa, kemudian perempuan.

m. 2.k. jika terdahulu khunsa atau perempuan maka undurkan ke belakang dan berdiri di belakang imam oleh lelaki atau kanak-kanak. q. MAKA ADA EMPAT KEADAAN :- . Sunat imam jemaah yang bertelanjang berdiri di tengah-tengah dan dijadikan satu saf sahaja samada lelaki sesama lelaki atau perempuan sesama perempuan tetapi jika sesama buta atau di dalam gelap maka imam berdiri sedikit ke hadapan. MENGETAHUI PERPINDAHAN IMAM DENGAN MELIHAT IMAM ATAU SEBAHAGIAN MAKMUM ATAU DIDENGAR SUARA IMAM ATAU PENYAMPAI (‫ )م ب لغ‬YANG DIPERCAYAI. Sunat bagi yang ditarik itu menurut agar mendapat fadhilat bertolong-tolongan atas kebaikan dan taqwa. l. o. 3. jika terdahulu perempuan daripada khunsa maka diundurkan perempuan. Jika belum penuh saf pertama oleh lelaki maka boleh dipenuhkan oleh kanak-kanak tetapi jika belum penuh saf khunsa maka tidak boleh dipenuhkan oleh perempuan. n. BERHIMPUN IMAM DAN MAKMUM PADA SATU TEMPAT. p. Jika tiada tempat dalam saf maka hendaklah takbiratul ihram di luar saf kemudian sunat dia menarik seorang yang di dalam saf ke belakang supaya menjadi saf bersamanya. Haram menarik sebelum takbiratul ihram kerana ianya mengeluarkan yang ditarik daripada saf kepada tidak bersaf dan menurunkan dia daripada saf yang utama kepada yang lebih rendah. Makruh makmum berseorangan di luar saf jika ada kelapangan dalam saf. Jika terdahulu kanak-kanak pada saf pertama maka ditinggalkan padanya.

Keduanya di dalam masjid. Sah ikutannya walaupun jauh daripada 300 hasta. maka sah mengikut imam yang di dalam masjid atau sebaliknya walaupun jauh antara keduanya. vii. Jika imam dan makmum dipisahkan oleh sungai atau jalanraya yang wujud terdapat di dalam masjid itu sebelum wujudnya masjid tersebut maka hukumnya seperti hukum salah seorang di dalam masjid dan seorang di luar masjid yang akan diterangkan kemudian. iii. Jika setiap satu masjid mempunyai imam. Adapun ruhbah masjid (tempat yang di luar masjid sedangkan dipagari kelilingnya samada diketahui keadaannya diwaqafkan atau tidak kerana kita mengamalkan alamat yang zahir ) maka seperti hukum masjid seperti masjid yang satu dengan masjidnya. iv. ii.a. Jika binaan antara imam dan makmum tiada pintu terus seperti dipakunya atau ada sutuh yang tidak mempunyai tangga tempat naik maka tidak sah ikutannya. Yang Muktamadnya disyaratkan disyartkan ada pintu atau lubang yang dapat dilalui daripada makmum kepada imam tanpa membelakangkan qiblat sebagaimana disebut oleh Ibnu Hajar dalam Tuhfah. bilal dan jemaah tersendiri maka sahlah makmum yang berdiri menghadap masjid yang kedua yang ada imam di dalamnya atau imam di masjid yang ketiga walaupun jauh antara keduanya lebih daripada tiga ratus hasta sekalipun kerana semua masjid dihukumkan seperti satu masjid jua. sutuh dan menara dengan syarat binaan itu ada pintu terus ke masjid atau pintu terus ke sutuhnya walaupun pintunya tertutup dengan dikuncinya atau tidak sekira-kira makmum boleh bergerak kepada imam maka sahlah. Ramli dan Syarbini tetapi sah mengikut Asnawi makmum berdiri di belakang syibak yang pada dinding masjid kerana tiada disyaratkan pada binaan itu pintu yang terus tetapi ditolak pandangan ini oleh jumhur Fuqaha. Sah walaupun ada dinding antara keduanya bebarapa binaan seperti telaga. i. Jika binaan antara imam dan makmum itu (‫ ) ش باك‬maka tidak sah ikutan mengikut Ibnu Hajar. Tetapi jika ada binaannya yang terus pintunya tetapi jika . vi. v. Masjid yang berhubung yang terbuka pintunya kepada pintu setengahnya kepada yang lain itu sama seperti hukum masjid yang satu.

ii. Jika imam dalam bangunan seperti rumah atau madrasah dan makmum pada bangunan yang lain atau salah seorang daripada keduanya dalam bangunan dan seorang di padang maka disyaratkan jarak yang hampir antara keduanya dan tiada antara keduanya (‫ )حائ ل‬yang menegahkan lalu kepada imam atau setengah daripada segala makmum yang mengikut imam dan supaya dapat lalu berjalan mendapat akan imamnya dengan jalan yang mengikut adat tanpa membelakangkan qiblat tetapi cukup jika mengkanan atau mengkirikan qiblat. iii. b. ix. Kata Zarkasyi wajib atas orang yang membuatnya membezakan antara ruhbah dan harim dengan satu tanda supaya diberi ruhbah dengan hukum masjid. mengikut akan imamnya walaupun ada beberapa dinding antara mereka dengan imam kerana mencukupi dengan adanya rabitah. Disyaratkan jaraknya antara imam dan makmum dan antara dua saf atau antara dua orang yang berdiri di belakang imam atau di kanan atau kiri imam tidak lebih daripada tiga ratus hasta.antara keduanya terdapat sungai atau jalanraya yang wujud terdahulu sebelum wujudnya masjid atau ruhbahnya maka hukumnya seperti berlainan dan disyaratkan jangan lebih daripada tiga ratus hasta antara imam dan makmum. Maka apabila sah mengikut imam oleh seorang yang berdiri berbetulan pintu itu maka sahlah mereka yang lain di belakang atau di kanannya atau di kirinya. viii. Dinding masjid adalah seperti hukum masjid. Harim masjid (tempat yang disediakan untuk membuang sampah masjid atau tempat menumpahkan air atau sebagainya) tidak dihukumkan seperti masjid yang satu. Boleh juga jika seorang daripada makmum berdiri berbetulan dengan pintu yang (‫ )حائ ل‬iaitu yang mendindingi yang terus melihat ia akan imam atau melihat sebahagian makmum yang di dalam bangunan imam kerana jika ada antara imam dan makmum itu (‫ )حائ ل‬yang tersebut itu atau tiada berdiri seorang yang berbetulan dengan pintu itu nescaya tiada sah ikutannya. Keduanya di padang atau rumah yang luas. begitu juga menara masjid yang terus pintunya kepada masjid atau kepada ruhbah masjid tetapi bukan kepada harim masjid. i. .

iv. v. Kata Ibnu Hajar dalam Syarah Ubab jika hilang Rabitah itu dengan perbuatan makmum atau dengan suruhnya maka batal sembahyangnya. viii. Hukumnya ( c ) dan ( d ) seperti hukum keduanya di dalam dua bangunan atau salah seorang antara keduanya di dalam bangunan dan seorang di padang. d. Disyaratkan juga yang berdiri itu dapat dilihat oleh mereka dan dapat pergi kepadanya tanpa membelakangkan qiblat. Makmum di dalam masjid dan imam di luar masjid. Imam di dalam masjid dan makmum di luar masjid. . Maka yang berdiri berbetulan pintu itu dinisbahkan sebagai imam bagi mereka dan tidak mereka mendahului imam pada takbiratul ihram dan pada berdirinya dan pada perbuatannya. vii. ii. Jika dibuat orang (‫ )حائ ل‬antara imam dan makmum pada tengah sembahyang maka tiada batal seperti yang dirajihkan oleh Ibnu Imad dan Azrai berdasarkan kaedah umum 'Dimaafkan pada berterusan (‫ )دوام‬apa yang tidak dimaafkan pada permulaan'. i. Maka disyaratkan keadaannya daripada orang yang sah diikut oleh mereka maka tidak sah ianya perempuan jika mereka lelaki seperti pandangan Ramli bersalahan dengan Ibnu Hajar. vi. Jika hilang rabitah itu ditengah sembahyang maka tidak mengapa maka hendaklah disempurnakan oleh mereka itu sembahyang mereka jika diketahui oleh mereka perpindahan imam dan seperti itu juga jika tertutup pintu kerana ditiup angina ketika sembahyang. Disyaratkan tidak terlalu jauh antara imam dan makmum dan tiada (‫ )حائ ل‬yang menegahkan lalu kepada imam atau menegah dari melihat imam atau berdiri seorang makmum yang berbetulan pintu (‫ )حائ ل‬yang terus. c.

iv. maka sah ikut orang yang berdiri di atas bukit kepada imam yang di bawah jika melihat ia akan imam dan hampir jarak antara keduanya dan dapat lalu makmum kepada imam tanpa membelakangkan qiblat.iii. Imam Syafie menaskan bahawa sah mengikut makmum di atas Bukit ‫ ق ب يس أب ي‬kepada imam di Masjidil Haram. Berbeza jika sekejap. Jika lama mengikut imam dalam perbuatan tanpa niat jemaah maka batal solatnya. . vii. Jika berdiri salah seorang di atas dan seorang di bawah maka tiada disyaratkan berbetulan setengah badan keduanya atas qaul muktamad Imam Nawawi hanya disyaratkan jangan jauh antara keduanyalebih daripada 300 hasta jika tiada keduanya di dalam masjid dan boleh dia mendapatkan imam tanpa membelakangkan qiblat. Ianya seperti dua saf maka disyaratkan jangan jauh tetapi dibilangkan dari tepi masjid yang mengiringi imam atau makmum yang di luar masjid tiada daripada akhir saf dan tiada daripada tempat berdiri imam. viii. vi. BERNIAT MAKMUM MENGIKUT IMAM ATAU BERNIAT BERJEMAAH ATAU BERNIAT MENJADI MAKMUM a. v. Jika imam dan makmum pada dua kapal yang berbeza maka jika keduanya terbuka seperti tiada keduanya beratap maka hukumnya seperti di padang jua maka sah mengikut imam jika dekat. 4. Bukit yang boleh dinaik atasnya maka iaitu dikira sebagai padang juga. Makruh tinggi imam daripada makmum dan sebaliknya kecuali hajat.

Maka niat jemaah pada solat lima waktu tidak wajib pada takbiratul Ihram. d. MUAFAQAH PERATURAN SEMBAHYANG IMAM DAN MAKMUM a. c. Atau muafaqah pada tempat tahiyat keduanya tetapi tiada duduk imam bagi tahiyat awal maka wajib makmum yang sembahyang subuh itu mufaraqah tiada harus menanti.b. Sah sembahyang fardhu di belakang sembahyang sunat dan sebaliknya kerana muafaqah peraturannya. c. Sembahyang Jumaat wajib niat jemaah pada takbiratul Ihram kerana jemaah syarat bagi sah Jumaat pada awalnya. cuma afdhal kerana menghasilkan fadhilat jemaah dari permulaan sembahyang. 5. Sah sembahyang qadha' di belakang sembahyang tunai dan sebaliknya. Jika bersalahan seperti sembahyang fardhu lima waktu dengan sembahyang gerhana atau sembahyang jenazah maka tiada sah ikutannya kerana sukar mengikutnya. Sah sembahyang Fardhu di belakang sembahyang sunat tasbih dan zohor di belakang Asar dan Maghrib dan begitu juga sebaliknya. b. . f. Jika tiada muafaqah seperti Maghrib di belakang Isyak maka wajib bagi makmum niat mufaraqah. g. e. Jika sembahyang imam lebih panjang daripada makmum maka ketika selesai tahiyat makmum memilih antara mufaraqah dan memberi salam atau menanti salam beserta imam dan ini lebih afdhal jika ada muafaqah tempat tahiyatnya seperti sembahyang Subuh di belakang Zohor.

7.6. Jika berdiri makmum itu dengan lupa wajib kembalinya dan jika tiada kembali batal sembahyangnya. Tersebut dalam Hadis Sahih. b. MUAFAQAH MAKMUM BAGI IMAMNYA PADA SUNAT YANG DIKERJAKAN IMAMNYA ATAU YANG DITINGGALKANNYA YANG JADI KEJI MENYALAHINYA a. Hendaklah takbir makmum selepas takbir imam dengan yakin. . Jika sujud tilawah imamnya dan tiada sujud makmum atau sebaliknya atau duduk tahiyat awal imam tapi makmum meninggalkannya atau sebaliknya maka batallah sembahyang makmum jika diketahui haramnya lagi disengajakan tetapi jika duduk imam membaca tahiyat awal dan berdiri makmum dengan sengaja tidak batal sembahyang makmum tetapi sunat ia kembali duduk mengikut imam. sabda nabi : َ َ َ ‫اِذا كبَّر فَكبِّرُوْ ا‬ Apabila sudah bertakbir imam maka takbirlah kamu. ii. HENDAKLAH MENGIKUT IMAMNYA PADA TAKBIRATUL IHRAM DAN LAINNYA i. Jika takbir makmum bersama-sama takbir imam atau beserta setengahnya atau syak samada terkemudian atau tidak dan lama masa syaknya atau beriktikad bahawa terkemudian walaupun terdahulu maka batal sembahyangnya.

Batal sembahyang makmum yang terlewat dua rukun perbuatan dari imam tanpa uzur seperti kerana was-was walaupun rukun pendek seperti imam telah ruku' dan I'tidal lalu hendak sujud. sedangkan makmum masih berdiri atau imam sujud kedua dan berdiri membaca Fatihah lalu tunduk untuk ruku' sedangkan makmum masih duduk antara dua sujud maka batal sembahyangnya. iii. Maka takbir dahulu atau bersama dengan imam seumpama mengikut orang yang belum sembahyang maka tidak sah ikutannya. viii. v. Maka tidak dikira rukun yang pendek seperti I'tidal dan duduk antara dua sujud maka apabila makmum selesai mambaca fatihah sedangkan imam sedang sujud yang kedua hendaklah makmum ruku' dan maka hendaklah diperbuat tertib sembahyang dirinya kerana belum berlalu 3 rukun yang panjang berbeza jika terkemudian makmum dari imam lebih daripada 3 rukun yang panjang seperti imam berdiri pada rakaat kedua atau duduk tahiyat sedangkan makmum belum selesai . iv. maka bila imam hendak ruku' maka makmum bangun I'tidal. vii. vi. Jika bersama dengan imam dalam perbuatan sembahyangselain dari Takbiratul Ihram dan jika pada salam sekalipun tidak mengapa tetapi makruh yang menghilangkan fadhilat jemaah.Menurut hadis ini maka mesti takbir setelah imam selesai bertakbir dan masuk sembahyang apabila telah sempurna takbirnya. Jika makmum mendahului imam atau terkemudian dengan satu rukun fi'li maka tidak batal sembahyangnya tetapi Haram makmum mendahului imam dengan satu rukun perbuatan yang sempurna seperti makmum ruku' dan dan I'tidal sedangkan imam masih berdiri. Maka semua itu uzur yang dimaafkan tertinggal dari imam dengan mengerjakan perbuatan sembahyangnya dengan tertib sembahyang dirinya selama belum berlalu tiga rukun yang panjang yang dimaksudkan bagi dirinya . maka bila imam bangun I'tidal maka sujud pula makmum lalu batal sembahyangnya ketika sujud. Batal sembahyang makmum yang sengaja mendahului imam dengan dua rukun perbuatan walaupun pendek seperti makmum ruku' sebelum imam. Jika makmum terlewat daripada imam kerana uzur seperti lambat membaca yang wajib tanpa waswas hanya semata-mata kerana lewat atau makmum yang muafiq asyik membaca iftithah dan ta'wwuz sebelum Fatihah hingga ruku' imam atau hampir kepada ruku' atau sudah ruku' imamnya maka syak ia semasa berdiri membaca fatihah samada sudah membaca fatihah atau belum ataupun teringat pada masa itu bahawa dia terlupa membacanya ataupu imam terlalu cepat membaca fatihah hingga ruku' imam sebelum makmum sempat membaca fatihahnya.

Masbuq atau orang yang tidak mendapat bersama imam masa yang sempat sekadar membaca Fatihah maka apabila ruku' imam sedangkan dia belum lagi habis bacaan Fatihahnya maka jika sebelum makmum itu membaca Fatihah. . Atau boleh juga diikuti imam seperti terus berdiri atau duduk tahiayat tanpa menghabiskan bacaan dan ditambah satu rakaat lagi selepas imam salam. xi. Jika dia belum habis membaca qadar yang wajib itu padahal imam hendak tunduk kepada sujud padanya dua perkara : i.membaca Fatihah maka makmum berniat mufaraqah dan diselesaikan sembahyangnya sendiri. Masbuq dan Muafiq pada tiap-tiap rakaat bukan seperti yang disalahfaham bahawa muafiq itu orang yang takbiratul ihram bersama takbiratul ihram imamnya sahaja. x. Setelah membaca Fatihah sekadar yang wajib itu maka hendaklah dia ruku' dan jika dapat dia ruku' bersama imam dengan thoma'ninah maka dapatlah dia rakaat itu. dia sibuk dengan bacaan sunat seperti doa iftitah dan taawwuz atau diam sahaja kerana lupa atau mendengar bacaan imam. Ini semua adalah hokum bagi muafiq bukan masbuq. Wajib menyempurnakan Fatihahnya dan batal sembahyangnya. Jika hanya sempat dia bersama imam ketika I'tidal atau waktu tunduknya kepada sujud maka tiadalah rakaat baginya dan wajib dia terus bersama imam dalam I'tidal atau tunduk imam itu tidak boleh ruku'. Jika ditinggalkannya menyempurnakan bacaannya yang wajib dengan sengaja maka batallah sembahyangnya. Maka apabila luput rakaat itu maka wajib ditambah serakaat lagi selepas salam. ix. maka wajib dia membaca Fatihah sekadar masa bacaan iftitah atau taawwuznya tadi atau masa diamnya tadi dan tidak boleh ruku' kerana jika ruku. ii. dengan sengaja sebelum membaca sekadar yang wajib itu maka batal solatnya. Sunat jangan sibuk membaca sunat seperti iftitah dan tauzz selepas takbiratul ihram tetapi sibuk dengan Fatihah kecuali dia zan dapat membaca Fatihah maka sunat dibaca bacaan sunat kemudian baru membaca Fatihah. Jika ruku' maka dengan sengaja maka batal solatnya. Maka tiadalah yang melepaskan daripada batal solatnya itu melainkan dengan niat mufaraqah tidak harus mengikut imam kerana dia wajib menyempurnakan Fatihahnya. Jika disempurnakan Fatihahnya pada ketika imamnya tunduk kepada sujud maka batallah solatnya kerana terkemudian daripada imam dengan dua rukun tanpa uzur.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful