Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa KPD 3016 sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl PENGAJARAN, TEKNOLOGI & PENAKSIRAN 1 zxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc

vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn [PANDUAN KERJA KURSUS] PJJ SEMESTER 2 mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq SESI 2011/2012 wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl zxcvbqwertyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl zxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc

Bahagian A: Portfolio Bahagian B: E-Forum Tugasan yang telah dijawab dengan sempurna perlu dihantar dalam bentuk soft-copy dan hard-copy kepada tutor e-learning kumpulan masing-masing. 25 markah . Bagi topik/tajuk pengajaran tersebut. 2. Sediakan dua jenis Rancangan Pengajaran Harian ( objektivisme dan konstruktivisme) bagi tiga unit pengajaran yang berterusan bagi topik/tajuk tersebut. KATEGORI TUGASAN PECAHAN TUGASAN BAHAGIAN A (PORTFOLI O) ARAHAN 1. ii. Sila baca semua perkara yang terdapat dalam Panduan Kerja Kursus ini supaya anda mendapat kefahaman yang sebenar tentang bagaimana hendak menyelesaikan kerja kursus anda. 3. sediakan satu set soalan objektif yang merangkumi kesemua aras taksonomi Bloom iv. Berdasarkan satu topik/tajuk dalam mata pelajaran major/minor anda. 10 markah MARKAH TARIK H Minggu 11 15 markah iii. Kursus KPD 3016 ini mengandungi 1 (SATU) tugasan yang terpecah kepada 2 bahagian: i.ARAHAN 1. 2. Portfolio perlu dibuat secara individu. 25 markah ii. sediakan Jadual Penentu Kandungan. Perkara yang mesti ada dalam portfolio ialah: i. Esei ilmiah: Jelaskan beserta contoh bagaimanakah seseorang guru ingin melaksanakan model ASSURE.

BAHAGIAN B (E-FORUM) Terdapat 5 soalan untuk dibincangkan secara on-line menerusi laman MyGuru2: 5 markah 1. Unit 1. Jawab SEMUA soalan (pecahan i hingga iv). Gunakan Lampiran 1 sebagai format Rancangan Pengajaran Harian objektivisme. 5 markah 4. Esei Ilmiah: i. JUMLAH 100 5 markah (Minggu Ke-3) (Minggu Ke-5) (Minggu Ke-7) (Minggu -Ke-9) (Minggu -11) Perhatian: Segala perkara yang berkaitan merujuk dan mengikut arahan Tutor E-Learning anda. Guru hanyalah sebagai pelengkap kepada kejayaan akademik pelajar. iii. BAHAGIAN A: FORMAT PENULISAN PORTFOLIO (INDIVIDU) 1. . 5. 2. Bincangkan peranan guru sebagai pengurus pengajaran pembelajaran. 5 markah 3. 5 markah 2. Bincangkan. Penilaian alternatif adalah lebih sempurna dalam menilai kemajuan pelajar. ii. Bahan Pengajaran Pembelajaran: i. Bincangkan. Buku teks hanyalah sebagai panduan bagi guru. Jawab soalan yang dikemukakan. Jawapan anda mestilah asli dari idea anda sendiri. ii. Bincangkan. muka surat 9 hingga 11. Bincangkan perbezaan antara pengajaran berpusatkan guru dengan pengajaran berpusatkan pelajar. Panjang esei tersebut ialah 10 muka surat (Minimum). Manakala panduan bagi Rancangan Pengajaran Harian konstruktivisme sila rujuk modul.

3. Lawati laman Assingement. (g) Cetakan bagi jawapan dan respon/interaksi untuk 5 soalan perbincangan. Saiz 11. (d) Esei ilmiah. 5. Ada rujukan dari mana-mana buku rujukan & journal (minimum 6 rujukan) yang ditulis mengikut format APA yang betul. Anda perlu mencetak SEMUA jawapan dan respon/interaksi anda di dalam e-forum untuk dimasukkan ke dalam portfolio anda. Jawapan bagi setiap soalan ialah lebih kurang 100 patah perkataan. (h) Lampiran (jika ada) Setiap pelajar MESTI memuat naik (upload) portfolio masing-masing menerusi tapak penghantaran tugasan mengikut kumpulan masing-masing menerusi laman MyGuru2. (b) Rancangan Pengajaran Harian (c) Satu set soalan objektif. Tarikh akhir penghantaran ialah pada minggu ke 11. Font: Arial. (d) Rancangan Pengajaran Harian (e) Satu set soalan objektif. Jawab semua soalan perbincangan (ada 5 soalan semuanya) yang dimuat turun di ruangan ’group forum’ di MyGuru2. iv. Panduan Penyerahan Tugasan Portfolio 1. Spacing 1. (e) Jawapan dan respon/interaksi e-forum anda. 3.5 line v. Pelajar perlu peka dengan tarikh yang ditentukan dengan merujuk ruangan pengumuman dari masa ke semasa. Portfolio yang telah lengkap mestilah disusun mengikut susunan: (a) Cover atau muka hadapan (Gunakan format seperti di LAMPIRAN 2) (b) Mempunyai isi kandungan dan halaman (Rujuk format dalam LAMPIRAN 3) (c) Jadual Penentu Kandungan. 2. ii. Sebagai backup tugasan boleh dihantar melalui pos dalam bentuk berjilid dan CD (hard copy & soft copy) kepada Tutor E-Learning. Penghantaran yang lewat tidak akan dilayan. Forum E-Learning: i. iii. anda wajib memberikan respon atau berinteraksi sekurangkurangnya 4 kali kepada mana-mana jawapan rakan kumpulan anda bagi setiap soalan perbincangan. (f) Esei ilmiah. 4.iv. . Selain daripada memberikan jawapan terhadap soalan tersebut. Portfolio MESTI lengkap dengan mengandungi 5 komponen di dalamnya: (a) Jadual Penentu Kandungan.

2. Pelajar diminta menjawab SEMUA soalan forum tersebut dengan idea asli yang bernas. (4 markah diperuntukkan bagi perbincangan ini) Pemarkahan diberikan menerusi jawapan kepada soalan dan kekerapan penyertaan berforum dengan rakan-rakan pelajar yang lain. Soalan-soalan tersebut ialah: i. 5. 4. Bincangkan. penambahan dan komentar terhadap jawapan rakan-rakan yang lain (minimum 4 kali bagi setiap satu soalan perbincangan). (1 markah diperuntukkan bagi setiap jawapan kepada soalan yang dikemukakan) Pelajar juga dimestikan memberi pandangan. Semua jawapan dan perbincangan yang dilaksanakan mestilah dicetak dan dimasukkan ke dalam portfolio dan disalin ke dalam CD.Penilaian alternatif adalah lebih sempurna dalam menilai kemajuan pelajar. iv.6.Bincangkan peranan guru sebagai pengurus pengajaran pembelajaran. Secara keseluruhannya jawapan pelajar dalam e-forum pada aras minimum ialah 5 jawapan kepada soalan dan 25 kali respon/interaksi secara on-line untuk mendapatkan markah penuh (25 markah). ulasan. Bincangkan. Terdapat 5 soalan untuk aktiviti pelajar berforum secara on-line di laman MyGuru2 bersama tutor e-learning dan sesama pelajar yang lainnya. Minimum 100 patah perkataan bagi setiap satunya. ii. . BAHAGIAN B: FORMAT MELAKSANAKAN E-FORUM 1. Bincangkan perbezaan antara pengajaran berpusatkan guru dengan pengajaran berpusatkan pelajar. iii. Lebih banyak perbincangan adalah lebih baik. 3. Sebarang masalah yang timbul sila berhubung dengan tutor E-learning anda. Hantarkan keduadua bahan (portfolio dan CD) kepada Tutor E-Learning masing-masing sebagai back-up.Buku teks hanyalah sebagai panduan bagi guru.Guru hanyalah sebagai pelengkap kepada kejayaan akademik pelajar. Bincangkan. v.

vii. Pastikan anda menjadi pelajar yang aktif. iii. ii. Pelajar : . Sentiasa AWAS dengan tarikh-tarikh yang berkaitan.PERINGATAN!!!!!!! i. viii. Karya anda mestilah asli dari idea anda sendiri. iv. LAMPIRAN 1 Tarikh/ Hari: Kelas M/ Pel Tajuk Objektif : : : : Masa : Bil. ix. melengkapkan tugasan tanggungjawab anda sendiri. Semua peraturan adalah tertakluk kepada arahan Tutor E-Learning bagi kumpulan masing-masing. v. Pastikan Kegagalan tugasan anda dihantar mengikut tarikh yang adalah ditetapkan. Sentiasa rujuk pengumuman dari masa ke semasa. Plagiat adalah jenayah intelek yang boleh dikenakan tindakan tatatertib. vi. Berhubung dengan tutor E-Learning anda.

Pengetahuan Sedia Ada : Konsep : Bahan : Nilai : Kemahiran : Langkah/Masa Set Induksi Perkembangan Penutup Refleksi : Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran Pembelajaran Aktiviti Guru Aktiviti Murid Catatan LAMPIRAN 2 PEMARKAHAN 1. ESEI 3. BAHAN PP 2. FORUM JUMLAH RIS SEMESTER 1 SESI 2010/2011 KOD & NAMA KURSUS .

EDU 3016: PENGAJARAN.3 Rancangan Pengajaran Harian Satu set soalan objektif. ID NO. LAMPIRAN 3 Halaman . TEKNOLOGI & PENAKSIRAN 1 TAJUK PORTFOLIO KUMPULAN _________ DISEDIAKAN OLEH NAMA NO.1 Jadual Penentu Kandungan.2 1. 1.0 BAHAN PENGAJARAN PEMBELAJARAN: 1. TELEFON NAMA TUTOR E-LEARNING:____________________________________ TARIKH SERAH: ________________ ISI KANDUNGAN 1.

Bincangkan. Bincangkan.1 Berdasarkan pengalaman anda sebagai guru. Penilaian alternatif adalah lebih sempurna dalam menilai kemajuan pelajar. Bincangkan.2. Bincangkan peranan guru sebagai pengurus pengajaran pembelajaran.0 ESEI ILMIAH 2.2 3. 3. Guru hanyalah sebagai pelengkap kepada kejayaan akademik pelajar.5 Bincangkan perbezaan antara pengajaran berpusatkan guru dengan pengajaran berpusatkan pelajar. .4 3.1 3.0 FORUM E-LEARNING 3. Buku teks hanyalah sebagai panduan bagi guru. buat refleksi dan jelaskan tentang konsep pengetahuan pedagogikal isi kandungan guru (PPIK).3 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful