Cronici şi materiale de presă despre arta lui Constantin Severin

Un artist al timpului simultan: Constantin Severin
Monocromie. Galben, în Ierarhia Luminii – aşa cum îşi intitulează Constantin Severin unul
dintre ciclurile esenţiale. Dincolo de cota autorului, dincolo de preţul cu care a fost vândută,
pentru mine lucrarea Text şi Timp 95 (ulei pe pânză, 70x90 cm, 2013) are valoare absolută. Întrun savant şi subtil dialog ton sur ton, fusul – multiplicat pe două registre verticale – şi furca de
tors – încadrată simetric – păstrează, după ce şi-au lepădat utilitatea, doar conturul pe care
pictorul îl jertfeşte Abstractului. Culoarea, în doar câteva frecvenţe calde, îşi câştigă profunzimea
prin aplicarea de straturi succesive.

A treia paradigmă
Galben şi Roşu. Monocromii în Ierarhia Luminii – sintagmă pe care artistul a descoperit-o în
Caietele lui Mihai Eminescu. De ce galben şi roşu?, l-am întrebat. Pentru că, mi-a răspuns,
galben şi roşu sunt culorile cu gradul cel mai mare de contiguitate cu fiinţa umană.
Suntem în proximitatea evenimentului şi trebuie spus că Global Art Agency l-a invitat pe
Constantin Severin să participe la Târgul Internaţional de Artă din septembrie, deschis la
Rotterdam, oraşul care anul acesta este Capitala Europeană a Culturii. Pentru acest show vizual
de anvergură, la care participă 200 de artişti vizuali, dar şi galerii de artă din întreaga lume,
pictorului român i-au fost selectate trei lucrări.
Artist vizual şi scriitor, Constantin Severin este membru al Grupului ”3rd Paradigm” împreună
cu artiştii internaţionali Adrian Bayreuther (Germania), Alberto D’Assumpção (Portugalia), Olga
Dmytrenko (SUA), Harriette Lawler (SUA) şi Izabella Pavlushko (Azerbaidjan). În arta
contemporană a teoretizat un nou concept – expresionismul arhetipal: “Prin lansarea acestui
concept în arta contemporană am dorit să transmit comunităţii artistice că noi avem încă din cele
mai vechi timpuri A TREIA PARADIGMĂ, arta arhetipală, deoarece majoritatea experţilor de
artă actuali consideră că avem doar două paradigme majore, figurativul şi abstractul. Arhetipurile
au o putere secretă, deoarece au fost folosite în decursul a mii de ani de mari grupuri de populaţii
iar acum fac partea din viaţa noastră interioară ascunsă. De aceea ele au un impact emoţional
special asupra fiecărei fiinţe umane. Orice operă majoră începe cu un arhetip şi sfârşeşte în

muzică, cea mai inefabilă manifestare a timpului.” Constantin Severin şi-a extins cercetările şi în
domeniul filosofiei culturii, promovând un alt nou concept, post-literatura: “Post-literatura este
un concept care ar putea să descrie tensiunile şi metamorfozele din câmpul creaţiei
contemporane, încercările de coabitare şi chiar fuzionare între domenii care şi-au alcătuit
profiluri autonome în decursul timpului – filosofia, arta şi ştiinţa/tehnologia. Aceste tendinţe
devin tot mai numeroase şi pregnante în era realităţii virtuale, fiind precedate de anumite texte
inclasabile ale unor autori precum Deleuze, Barth, Beckett, Derrida, Pynchon, Barthes,
Zukovsky şi în special de scriitorul American Madison Morrison.” Studiul dedicat conceptului de
post-literatură a fost publicat pe site-ul muzeului de artă contemporană Saatchi Gallery din
Londra şi pe blogul Departamentului de Filosofie al Universităţii Greenwich din Marea
Britanie http://deleuzeatgreenwich.blogspot.com/2007/01/texts-on-deleuze-derrida-ondeleuze.html). Artişti de talie internaţională, precum Lily Yang din SUA
(http://www.des.umassd.edu/yangx/virtualart/), au recunoscut impactul conceptului de postliteratură asupra operei lor şi au creat lucrări de post-literatură. Expoziţiile sale personale din
România şi din străinătate, Text şi Timp, Semnele Timpului (Germania, 2004 şi
2005), Metaforele Timpului, Identităţi Matrioşka, Oraşul Alchimic, Suceava mea
arhetipală (Norvegia, 2009), Text şi Timp: Expresionismul Arhetipal (Muzeul de Artă Vizuală
Galaţi, 2009) etc. s-au bucurat de succes în spaţiul european. Trei dintre expoziţiile sale au fost
promovate de EuroNews. Multe dintre lucrările lui Constantin Severin se află în colecţii
particulare din România, Germania, Canada, Anglia, Finlanda, SUA, Norvegia, Italia, Elveţia şi
Ucraina.

Canonul pictorului
Text şi Timp 95 îi dă privitorului senzaţia de familiar şi, în acelaşi timp, de magic. Este senzaţia
pe care am avut-o urmărind o secvenţă din varianta integrală a filmului Solaris, secvenţă la care
– după cum spunea istoricul de film Dmitri Salînski, unul dintre reputaţii exegeţi ai lui Andrei
Tarkovski – regizorul a renunţat, la montaj, fiindcă i s-a părut… calofilă: la un moment dat, pe
staţia cosmică, întreaga cabină a lui Kris se tapetează cu fragmente geometrice de oglindă, iar în
acest diamant sui-generis se răsfrâng, în zeci de imagini, cele două femei din viaţa lui – mama şi
Hari – “fantome reale”, cum spune profesorul Salînski, produse de planeta Solaris. Personajele
”se privesc în oglindă: este <oglindirea oglindirii>” (Dmitri Salînski, Canonul Lui Tarkovski,

traduceare de Elena Dulgheru, Ed. Arca învierii, Bucureşti, 2012). Legătura dintre această
secvenţă – care poate fi generic redusă la fotogramă, fără ca impactul cu receptorul să fie
diminuat – şi lucrarea lui Constantin Severin este, fără îndoială, subliminală. Reală însă. Şi
supusă analizei din măcar două motive. Primul este răspunsul posibil la întrebarea dacă nu
cumva Oceanul din Solaris nu conţine arhetipul (în măsura în care Oceanul funcţionează ca
instanţă supremă. Şi funcţionează!). Pentru cel de-al doilea voi face din nou recurs la Canonul
Lui Tarkovski, pentru că Dmitri Salînski se opreşte asupra arhitecturii tarkovskiene: “Secţiunea
de aur conservă în sine impulsul eclezial al altarului, al permanentei transformări a materialului
în imaterial. Acest sfânt impuls a fost simţit de vechii greci şi de egipteni, de italienii din epoca
Renaşterii şi de constructorii ruşi de catedrale… De aceea, punctele secţiunii de aur merită să fie
numite puncte ecleziale de sacrificiu sau puncte-de-altar”. În Solaris, Salînski vorbeşte despre
principiul anfiladei (al dispunerii liniare a unor elemente arhitectonice de acelaşi fel), principiu
“care permite spargerea unităţii spaţio-temporale a filmului prin introducerea altor spaţii şi
timpuri, se realizează la Tarkovski nu doar prin procedeul <filmului în film>, ci şi prin
intermediul privirii personajelor, ceea ce vom numi aici <privirea memoriei> sau <privirea ca
descoperire a lumii>”. Mutatis mutandis, impresionează în acest ciclu, Ierarhia Luminii, rigoarea
geometrică şi preocuparea programatică pentru “permanenta transformare a materialului în
imaterial”. Demers perfect posibil, fiindcă pentru Constantin Severin timpul istoric nu există.
Arta lui este o manifestare a Timpului absolut –trăire simultană. În fastuoasele monocromii din
Ciclul Ierarhia Luminii, în spectaculoasele dezvoltări de culoare din Ciclul Text şi Timp, el
actualizează elemente de identitate ale culturilor noastre străvechi – Gumelniţa, Hamangia,
Cucuteni – şi le pune în dialog cu operele maeştrilor pentru a rodi contexte noi, capabile să
emoţioneze acum şi aici. Prin ceea ce poate părea un gest recuperator sau integrator în sens
postmodern se realizează, în fapt, consubstanţializarea arhetipului cu sinele creator, dar şi cu cel
receptor, într-un act de iubire desăvârşită. În aceste două cicluri plastice, Constantin Severin se
întâlneşte fericit cu Tarkovski: arhetipul cultural devine “privire a memoriei”. O privire a
memoriei care se manifestă prin simboluri actualizând, punctual, elemente de formă şi, respectiv,
cromatice din opera lui Brâncuşi sau a lui Ion Ţuculescu, o privire a memoriei care ne face să ne
întâlnim cu Tânăra cu hermină a lui Leonardo da Vinci, Giovanni Arnolfini şi Geovanna Cenami
de Jan van Eyck, cu Papa Inocent al X-lea de Velazquez sau Atelierul lui Jan Vermeer.

ci. lucrările sale îi dau privitorului senzaţia de monumental. aflate dincolo de accidentele tragice ale istoriei. asfel încât. Constantin Severin integrează ludic mărcile acestui curent într-un discurs epic-figurativ cultural. Tahiti.. pictorul alătură portretului – un copil imaginar al lui Gauguin sau Frida Kahlo – fie un arhetip utilitar (un fus de tors lână pentru Copilul lui Gauguin). Iar datorită rigorii cu care administrează spaţiul pânzei. nici construct al experienţelor din real. înseriate. în cazul de faţă. spre exemplu. despre care – în numărul din luna septembrie 2014 al revistei Casa Lux – mărturiseşte: „Expresionismul arhetipal îşi găseşte locul între cele două paradigme majore ale artei contemporane. . scurtcircuitând realitatea. îi dă omului. O artă suspendată între real şi imaginar. Tahiti este locul geometric în care amintirile noastre se contopesc cu memoria universală: imaginarul nu este nici consecinţă. ce necesită rigoare şi mister.” Deşi Ciclul Copiii lui Gauguin nu este conceput în paradigma expresionismului arhetipal. cât şi în Ciclul Text şi Timp (Expresionismul arhetipal). să fie şi conceptual. Arhetipul este un simbol universal. Câmpurile arhetipale sunt reale.. a rădăcinilor. asemenea lui Kris. şi emoţional. chiar înainte de a fi artist. Foarte interesant mi se pare faptul – şi aici îl bănuiesc pe Constantin Severin că a acţionat în mod programatic – că în aceste trei cicluri până acum analizate titlurile lucrărilor glisează şi trec hotarul. Reuşeşte să coboare mintea în inimă. Fără a ştirbi din profunzimea şi din intensitatea emoţională a gestului plastic. un mister al universului. Se cade reiterat aici faptul că autorul expresionismului arhetipal îi consideră pe Brâncuşi. Oceanul numit. primeşte. atât în Ciclul Ierarhia Luminii (Monocromii).Et in Tahiti ego… Artistul are tentaţia de a călători. vertical. lucrările. în lucrările sale. portretul Fridei Kahlo este intitulat Acesta-i expresionismul arhetipal! Aş îndrăzni să-mi imaginez cum artistul. figurativul şi abstractul. fie unul spiritual (o statuetă a unei culturi primare pentru Acesta-i expresionismul arhetipal!). spre origini şi vocaţia descoperirii. harul de „creator de fantasme”. poartă titlul: Text şi Timp. vizita celor născuţi de Ocean. în înalt. Paul Neagu sau Ovidiu Maitec precursori ai acestui curent înnoitor. . George Apostu. Reprezintă o căutare spirituală a rădăcinilor comune. Iar în ciclul Copiii lui Gauguin. aşa cum pictorul Constantin Severin spune. protagonistul din Solaris. Ţuculescu.

Sfinţii. Constantin Severin. to be both conceptual and emotional. in a postmodern understanding. Arta lui este o manifestare a Timpului absolut – trăire simultană în illo tempore şi în prezentul continuu. even before being an artist. And because of the rigor with which he administers the canvas. The artist is tempted to travel vertically toward the origins and shows the calling for discovery of roots in the highest. 2014) THE FREEDOM TO KNOW AND THE FAITH IN BEING Historical time does not exist for Constantin Severin. About Gauguin's Children cycle. author and promoter of a new trend in art – archetypal expressionism. Bistriţa. In the sumptuous monochromes from the Hierarchy of Light cycle and in the spectacular color developments from the Text and Time cycle. his works give the viewer the feeling of monumental. He manages to plunge the mind into the heart. His art is a manifestation of absolute time – simultaneously living in illo tempore and in the present continuous. Laden with symbolism. he updates identity elements of our ancient cultures – Gumelniţa. Şi iar îmi place să cred că Mănăstiri este capitolul etiologic al întregii opere a lui Constantin Severin. În fastuoasele monocromii din ciclul Ierarhia Luminii. Ei sunt arhetipuri vii. Hamangia and Cucuteni – and puts them in dialogue with works of the masters to engender new contexts capable of stirring emotions here and now. tinzând cu evidenţă spre cromatica expresionistă. pot răspunde oricăror întrebări. confesses it is a gesture of cultural affection. In what may seem a gesture of recuperation or integration. surprinse în culori care succed realitatea. rugăciune şi cu ajutorul Duhului Sfânt. the grace of being a “creator of phantasms”. Mănăstirile din Bucovina. zugrăviţi în post. fac legătura între cer şi pământ. Marina ROMAN English version by Dan Nicolae Popescu LIBERTATEA DE A CUNOAŞTE ŞI CREDINŢA ÎN A FI Timpul istoric nu există pentru Constantin Severin. Anul XIII. is achieved in fact the consubstantiation of the archetype and the creative as well as the receiving self. nor a construct of real live experiences while bypassing reality it gives man.Am putea crede despre Ciclul Mănăstiri că se află în afara paradigmei Severin. Marina ROMAN („Mişcarea Literară”. nr. Tahiti is the locus where personal memories blend with universal memory: the imaginary is neither a consequence. . în spectaculoasele dezvoltări de culoare din ciclul Text şi Timp el actualizează elemente de identitate ale culturilor noastre străvechi – Gumelniţa. in an act of perfect love. 3 (51).

a rădăcinilor. îi dă omului. Cucuteni – şi le pune în dialog cu operele maeştrilor pentru a rodi contexte noi. directorul Global Art Agency Ltd. Tahiti este locul geometric în care amintirile noastre se contopesc cu memoria universală: imaginarul nu este nici consecinţă. Încărcat de simbol. Joelle Dinnage. „Aşteptăm cu interes să-l avem pe Constantin Severin (fondatorul și promotorul expresionismului arhetipal). orașul Rotterdam. Prin ceea ce poate părea un gest recuperator sau integrator în sens postmodern se realizează. Artistul are tentaţia de a călători. Nr. ci. Printre cei care vor expune lucrări de mare importanță culturală se află și pictorul sucevean Constantin Severin. i-a transmis cu această ocazie un mesaj suceveanului Constantin Severin prin care își exprimă aprecierea față de conceptele care vor fi prezentate în cadrul expoziției. 9/2014) Picturi ale artistului Constantin Severin. organizator al Târgului Internațional de Artă de la Rotterdam. Reuşeşte să coboare mintea în inimă. Noi căutăm mereu noi concepte incitante pe care să le prezentăm publicului nostru. Iar datorită rigorii cu care administrează spaţiul pânzei. în înalt. Marina ROMAN (’’Casa Lux’’. să fie şi conceptual. şi emoţional. consubstanţializarea arhetipului cu sinele creator. antreprenor și dealer de artă din Oxford. va organiza în zilele de 12-13 septembrie Târgul Internațional de Artă. „La eveniment vor lua parte peste 200 de artiști vizuali și galerii de artă din întreaga lume care au fost selectați pentru acest show internațional deschis iubitorilor de artă” a declarat Constantin Severin. El va avea expuse 3 sau 4 lucrări în bazilica De Laurenskerk. chiar înainte de a fi artist. nici construct al experienţelor din real. Yulia Kirschner și Natalie Detsch Southworth. capabile să emoţioneze acum şi aici.Hamangia. autorul şi promotorul unui nou curent în artă. la Rotterdam Capitala Europeană a Culturii în acest an. Noi credem că expresionismul arhetipal care se situează între cele două paradigme majore ale artei contemporane. Bucureşti. ambele din Elveția și membre ale Grupului Expresionismul Arhetipal. membre ale Grupului Expresionismul Arhetipal alcătuit din 16 artiști de talie internațională din 13 țări: „Sunt de asemenea foarte bucuros că alte două artiste vizuale. şuntând realitatea. Lucrările lui Constantin reprezintă un concept foarte interesant pentru show-ul nostru. figurativul și abstractul. întrun act de iubire desăvârşită. dar şi cu cel receptor. lucrările sale îi dau privitorului senzaţia de monumental. vor participa la eveniment”. va face o figură frumoasă la Târgul de Artă și așteptăm cu nerăbdare să admirăm lucrările la fața locului” a transmis Joelle Dinnage. Despre ciclul Copiii lui Gauguin. Constantin Severin. mărturiseşte că este un gest de afecţiune culturală. președintele Global Art Agency. vertical. spre origini şi vocaţia descoperirii. harul de „creator de fantasme“. singurul monument medieval din Rotterdam. dar și grupul său să expună la Târgul Internaţional de Artă de la Rotterdam. în fapt. El și-a exprimat bucuria cu privire la participarea unor artiste din Elveția. de origine olandeză. fondator și promotor al „expresionismului arhetipal”. expresionismul arhetipal. .

viata-medicala. Este o onorantă carte de vizită prin care arta românească se recomandă în lume. indiferent. fondator al grupului 3rd Paradigm International Artists.html Albumul „Constantin Severin .Digital art . care parcă nu vrea să mai ştie de excepţii într-o ierarhie a valorilor care plasează România pe treapta cea mai vizibilă din ierarhia luminii. în care. pericol!“ când parcă noi înşine. Paula ROMANESCU (Viaţa Medicală. nu se poate să nu ne recunoaştem.Photography . figură familiară celor care nu se simt într-un muzeu ca în exil într-un timp fără texte de înţeles. atenţie. adânci.ro/*articleID_7809-dArt. Ceea ce frapează la acest Ianus este chipul (acelaşi!) prins în lumini diferite. o pictură cu totul aparte pe lângă care nu poţi trece grăbit şi. vârtelniţă. 47. ori se stinge. să nu ne temem de Ianus! Să alegem dintre chipurile sale pe acela care corespunde cel mai bine luminii din noi. mai cu seamă. reţine atenţia un Ianus bifrons. privindu-ne-n oglindă. numele său Leonardo Da Vinci. Bucurându-se de o mare şi justificată recunoaştere internaţională. Cele 18 tablouri în ulei din actuala expoziţie stabilesc prin splendida lor afundare în oglinzi galben-roşii. vedem cum chipul nostru ştiut înfloreşte. desigur. Între lucrările grupate sub însemnul ”Text şi timp”. şi taina lemnului preschimbat în furcă de tors. noiembrie 2013) http://www. nr.Installations” . simbolurile vieţii de fiecare zi care n-ar fi ce este fără truda mâinilor bătătorite care ştiu şi caldul mângâierii.Alin DIMA (’’Crai Nou’’. respectiv. ori arde-n rug de patimi sub dura lex censcrie triumfală celesta ierarhie a luminii! Este un foarte bun prilej să ne privim sufletul în oglinzile de puritate ale acestor tablouri monocrome ca nişte ape de lumini curgătoare. pictura lui Constantin Severin pare o stranie tălmăcire a timpului niciodată încremenit în curgerea lui prin albia-text fără cuvinte dintr-o poveste scrisă cu ape de soare.Painting . Nu. Cam asta mi se pare a fi şi demersul artistului-pictor-scriitor: să ne pierdem într-o culoare până la a deveni lavă şi mai apoi să aflăm în această alcătuire de Ianus un singur chip. cu un ghid. membru al Asociaţiei „European Artists“ din Germania. Să fie un memento gen „oameni. Suceava. de vom privi cu sufletul. Întâlneşti aici casa soarelui (porţile maramureşene îi stau de strajă de veacuri). război (de ţesut. A avut nenumărate expoziţii în mari centre culturale europene şi este cotat printre pictorii unicat în timpul nostru. simbolurile creştine încrustate în lemnul pristolnicelor. nu de acel secerător de vieţi). o „Ierarhie a luminii“ în care se întrepătrund mituri şi legende ale acestui pământ (al nostru) căruia i-a fost şi-i va fi de-a pururi dor de ceruri. 6 august 2014) Arte frumoase Timp şi text în ierarhia luminii Elite Art Gallery din Capitală aduce toamnei care a început cu zăpezi de septembrie şi soare blond apoi. lingură. o scară a luminii-pictură monocromă realizată de pictorul-scriitor Constantin Severin.

de la expoziţia pe care a prezentat-o în Sala „Atrium” de la Institutul Bancar Român din Bucureşti cu prilejul desfăşurării Forumului pentru Inovare Socială Dunăre-Marea Neagră. „Ianus”. o pictură bifrons (cu două feţe) care calchiază şi transpune în manieră proprie lucrarea „Doamna cu hermina”. directorul Editurii „Tipo Moldova” Iaşi) are un concept grafic care captează din start. hârtie cretată). concept/curent al artei contemporane care se situează în avangarda Mileniului III. Răsfoindu-l. 30 mai.Painting . cu eticheta editorială a colecţiei „Arte plastice”. realism. un artist novator care s-a ghidat după propria lui busolă şi a devenit un performer vizual. o instalaţie bifrons) este un veritabil paşaport internaţional pentru expresionismul arhetipal. Imaginea virată în alt spectru cromatic a celei mai recente şi mai bizare lucrări . un album de lux bilingv (engleză/română) care cuprinde o selecţie de imagini şi texte reprezentative pentru artistul vizual sucevean. la ora 14. suprarealism şi expresionism) ţinând în mână o figurină ancestrală din lut. la Biblioteca Bucovinei „I. cu amabilul sprijin al Ambasadei Austriei la Bucureşti. în care a fost expusă. „între cele două paradigme majore ale artei contemporane. a celei mai recente şi mai bizare lucrări a artistului sucevean. „Suceava mea arhetipală” şi „Imperiul sacru”. plonjăm în aventura imaginii pe care ne-o propune Constantin Severin.de Tiberiu COSOVAN Artistul plastic sucevean Constantin Severin. a venit acasă cu cea mai preţioasă podoabă care circumscrie experienţa sa de artist vizual. informaţională şi analitică. Albumul (peste 280 de pagini. care va fi lansat joi. pentru realizarea căruia Constantin Severin şi-a găsit partenerul ideal de editare (Aurel Ştefanachi. care s-a reîntors sâmbătă.Digital art . unul din cele patru portrete feminine pictate de Leonardo da Vinci.„Ianus” Albumul. cu cele două registre.Photography . . care o prezintă pe extrem de originala artistă mexicană Frida Kahlo (a cărei operă picturală este plasată la confluenţa dintre simbolism. în premieră. Coperta IV reproduce lucrarea-stindard a ciclului „Copiii lui Gauguin”. un remarcabil produs cultural care n-ar trebui să lipsească din bagajul de protocol cu care ne prezentăm pe oricare meridian al lumii. teoreticianul şi promotorul expresionismului arhetipal. Este vorba de albumul „Constantin Severin .00. realizat la Editura „Tipo Moldova” Iaşi. figurativul şi abstractul”.Installations”. sub Înaltul Patronaj al Preşedinţiei Uniunii Europene. „Copiii lui Gauguin”. aşa cum spune Constantin Severin. Un veritabil paşaport internaţional pentru expresionismul arhetipal Realizat cu rigoare conceptuală. cuprinde secţiunile Pictură-Artă digitală-Fotografie-Instalaţii. text şi imagine. cu prezentarea iconică a ciclurilor „Text şi Timp”. intitulată „Iată expresionismul arhetipal”. imagine sugestivă cu potenţial maxim de declanşare a interesului privitorului pentru conceptul/curentul artistic situat. cu prilejul vernisajului expoziţiei de fotografie „Austrian Dream” (prezentată săptămâna trecută la Institutul Bancar Român din Bucureşti. coperta I a albumului reproducând imaginea virată în alt spectru cromatic.G. încununat de succes. odată cu expoziţia de pictură „Ianus”. albumul. dar totodată şi o carte de identitate pentru Suceava. părintele fondator. Sbiera” din municipiul Suceava. suprapusă pe un profil arhetipal. organizat de Fundaţia Eurolink-House of Europe.

as Gödel and Tegmark would have us believe? Scientists will often come up with impossible questions to which there is no other answer but the artists’ gift for world-building. or. in a world … of his own making. sau. Prof. and geometrical surfaces in clots of vivid colour. 2013: Forword The “third paradigm”. It is ontologically transgressive. allowing the Velazquez narcissistic female body to slide into the familiar shape of the Neolithic Thinker’s wife. between a Heideggerian revelation of Being and an indifferent flow of Time. cosmic cycles. suggesting ontological disruption. între o heideggeriană revelaţie a Fiinţei şi indiferentul flux al Timpului. signifies an energy discharged both ways. towards archetypes. aspiring.. as well as an underlying mathematical symbolism. This space does not look coherent.(Monitorul de Suceava. mixing the seeds of life and the ashes of death. as witness. but its elements seem to be glossing on one another. which began by mapping physical space onto geometrical figures. Maria Ana Tupan. Editura Tipo Moldova. a manifesto of Internationale Gruppe “Drittes Paradigma“. in the language of the electronic age. Album de artă. or placing it under a sort of “premier disque” (Robert Delaunay) which has started to revolve from the red end of the spectrum backwards towards light. a victory over the sun of material genesis (Kazimir Malevich). modulating a nude of blooming womanhood into the abstract design of an ancient urn. manifestul asociaţiei internaţionale de artişti cu acest nume. A reality folding back on itself. A reality folding back on itself. a geometrical alphabet suggesting perpetual creation as in the hidden symbolism of Hebrew letters. dr. în limbajul epocii electronice. aşa cum vor să ne facă să credem Gödel şi Tegmark? Savanţii au darul de a inventa mereu şarade pe care doar darul artiştilor de a construi lumi le mai poate dezlega. the third paradigm is the life belt for ontological crossovers as Auhebung (sublimation). semnifică o energie polarizată în ambele direcţii. merging into each other. They don’t converge at a single point. o lume corespunzătoare oricărei structuri matematice. Intuitive perspective is used for the encounter between art works of the past. In opposition. The concept of creation engages nature. between virtual and phenomenal. founded by Adrian Bayreuther (2008). was never complete. or. 281 pag. The attempted approximation. oare. however. National University of Arts. through abstract mapping. Real life looking scenes by Van Eyck or Velazquez dematerialise in mirrors or in words certifying the artist’s presence. forking out of each other. între virtual şi fenomenal. with the seen “saved” in and guaranteeing the unseen. Is there a world out there corresponding to any mathematical structure. Bucharest Prefaţă “A treia paradigmă”. The pure geometry of lines separating the regular stretches of colour metamorphose the objects of representation. third paradigm artists achieve something in the way of differential calculus. By modelling phenomena on computers and then visualizing the mathematical models. creată în 2008 de Adrian Bayreuther. art. Există. as in linear perspective. rather the archetypal weaving which articulates physical being and becoming are double-threading the space of Constantin Severin’s paintings. but conceptually homogeneous. dug up at Hamangia. . Text and Time. 29 mai 2013) ''Constantin Severin-Painting-Digital Art-Photography-Installations''-Opera Omnia Collection-Plastic Arts.

februarie 2009). dar i-au adus artistului sucevean o serie de distincţii precum: „Artistul Anului”. unde se întâlnesc capodopere din trecut şi un alphabet geometric sugerând geneza perpetuă. Textul şi Timpul sau. într-o manieră ce aminteşte de simbolismul ascuns al literelor ebraice. însă. Ungaria. cu prilejul aniversării a opt . Ucraina. amestecând seminţele vieţii şi cenuşa morţii. prin abstractizare. certificând prezenţa artistului ca martor într-o lume ce este … propria-i lucrare. Republica Moldova (în iunie 2006. Norvegia. cărora le servesc drept garant. New York. cum se întâmplă în perspectiva lineară. Galeria de Artă Dalype.” Este unul dintre fondatorii grupului internaţional de artişti. Mount Beacon Fine Art Gallery. Conceptul de creaţie antrenează natura.. Budapesta. SUA. Elveţia. în anul 2005. ale cărui elemente umplu suprafeţe geometrice în tuşe viu colorate. Opera sa. de la capătul roşu al spectrului înapoi la lumină. scriitorul şi publicistul Constantin Severin este una dintre personalităţile bucovinene ce aduce în prim-plan problematicile şi formele actuale ale artei. ciclurile cosmice. mai 2009 etc. Geometria pură a liniilor ce separă suprafeţele uniforme de culoare metamorfozează obiectele reprezentate. Bucureşti Constantin Severin – “expresionist arhetipal” Artistul vizual. Maria Ana Tupan. SUA. Ele nu converg întrun singur punct. contopindu-se şi ramificându-se din nou. Acest spaţiu nu pare coerent. Finlanda. expoziţie de grup intitulată „Vii şi vinuri”. Opera Gallery. 3rd Paradigm. În picturile sale „realizate cu măiestrie la nivelul lui Matisse” (Nikolay Pavlushko). în schimb componentele sale par să se comenteze reciproc. Spectrul ce descompune lumina-sinteză pare un alfabet inedit. Acestea nu numai că au reuşit a impresiona întregul public. E un act transgresiv din punct de vedere ontologic. remodelând nudul unei înfloritoare feminităţi sub forma linear-abstractă a unei urne antice. Germania. ca şi un simbolism matematic subiacent. arta. la Muzeul Naţional de Istorie din Chişinău). văzutele fiind “salvate” în nevăzute. Oslo. Marea Britanie etc. Centrul Cultural Internaţional din Helsinki. împreună cu artista Puşa Pâslaru-Ionescu). O realitate ce se pliază pe ea însăşi. sugerând ruptură ontologică. ţesătura care articulează fiinţa şi devenirea în spaţiul tablourilor lui Constantin Severin sunt un fir împletit. Norvegia. Scene împrumutate parcă din viaţa reală pictate de Van Eyck sau Velazquez se dematerializează în oglinzi şi cuvinte. îngăduind narcisistului trup feminin pictat de Velazquez să lunece în familiarul mulaj al perechii Gânditorului Neolittic (Hamangia) sau sub incidenţa “primului disc solar” (Robert Delaunay) ce şi-a început mişcarea retrogradă. Finlanda. artiştii celei de a treia paradigme realizează ceva asemănător calculului diferenţial care a început prin a acoperi spaţiul fizic cu figuri geometrice. Perspectiva intuitivă este folosită pentru acest spaţiu neunitar. nu era niciodată completă. Italia. Universitatea Naţională de Arte. mai degrabă. ianuarie-februarie 2009. Bacău (Centrul Internaţional de Artă George Apostu. Prof. a putut fi admirată în cadrul unui număr mare de galerii internaţionale de prestigiu precum: Galeria de Artă NahVision din Stuttgart (2004). a treia paradigmă e centura de siguranţă a saltului ontologic gândit ca Aufhebung (sublimare). axată pe expresionismul de tip arhetipal. alături de galerii din Suceava (Galeria de Artă a Universităţii Ştefan cel Mare. Lucrările sale se află acum în colecţii private şi publice din România. către arhetipuri. dr. dar conceptual omogen. Aproximarea. o victorie asupra soarelui genezei materiale (Kazimir Malevici). aspirând. a vernisat 12 expoziţii personale şi a participat la 14 expoziţii de grup în întreaga lume. Dimpotrivă. creează lucrări complexe cromatic şi compoziţional. Canada.Modelând pe computer fenomenele şi vizualizându-le mai apoi. utilizând culori „pure şi vibrante.

prin intermediul Centrul Cultural „Bucovina”. al fenomenului de tranzitivitate. în egală măsură. Din punct de vedere stilistic şi compoziţional. Deşi. şi anume ca fiind „o căutare spirituală a rădăcinilor comune. Redarea este “realizată din concepte. titlul de "Cetăţean de Onoare" al oraşului Baia de Aramă. Constantin Severin pune bazele unui concept. anume „Text şi Timp”. Definiţia completă şi unitară este dată de fondator însuşi. culori şi emoţii. O altă perioadă în care se manifestă spiritul creator al artistului este caracterizată de creaţii mono sau bicromate. după cum menţionează şi autorul în studiile sale. în mai 2012. acesta având nu numai calitatea de fondator al unui curent. . în care apare conceptul de raportare a textului în funţie de factorul timp. Ba mai mult. al sărbătorilor şi riturilor de trecere. în genere. arta sa se putea remarca drept fascinantă atât de amatori cât şi de cunoscători. iar celălalt înapoi. Una din operele importante ale perioadei este „Ianus”. sau iubeşte. rigoare şi mister. numită „Ierarhia luminii”. Printre lucrările pictorului se numără şi seria expusă în revistă. creierul acelei persoane tinde să emane într-o lume nevăzută aceste două culori. o încercare fascinantă de a redescoperi acel Tahiti al memoriei noastre colective. acordat de Fundaţia Eurolink-Casa Europei.decenii de la constituirea Societăţii Artiştilor şi Amicilor Artelor Plastice din Bucovina.” Concluzionănd. prin intermediul formelor şi figurilor exotice ale vieţii noastre interioare. găsită de creator în urmă cu 25 de ani.” Acest stil este cel care atrage atenţia revistei internaţionale de artă „It’s Liquid”. numit expresionism arhetipal. sentimente. pentru „crearea şi promovarea unui nou concept în artele europene. lucrarea „priveşte atât în trecutul cât şi în viitorul artei. putem spune că prezenţa domnului Constantin Severin este indispensabilă istoriei artei plastice. dar. manifestat în arta modernă. Acesta. matematică şi lirism. într-o manieră specifică spaţiului autohton. motiv pentru care este înfăţişat ca un bărbat cu două capete opuse. imprimată într-un psihic colectiv. subtil. în prim-plan.” Lucrările din acest ciclu se bazează pe o interesantă sintagmă. Acesta reprezintă un mod de a exprima o informaţie arhicunoscută. în toată compoziţia se regăsesc abordări de tip realist sau de tip expresionist clasic. aflate dincolo de accidentele tragice ale istoriei. ci şi cel de artist ce îl exemplifică şi îl teoretizează. în mitologia romană. Motivul central pentru care Constantin Severin alege acest simbol este problematica tranzitivităţii. Expresionismul Arhetipal”. Este expresia unei arte suspendate între real şi imaginar şi necesită. sunt introduse idei măsurate şi elaborate. Mehedinţi etc. la Bucureşti. ca toate picturile mele aparţinând ciclului Expresionismul Arhetipal. unul ce priveşte înainte. simplitate şi paradox.. Culorile predilecte alese sunt. Toate lucrările sunt grupate sub un acelaşi titlu. în special.” Toate lucrările plastice sunt realizate în tendinţele acestui curent. pentru care a câştigat Trofeul pentru Artă „Black Sea Danubian Social&Economic Innovator”. În perioada de început. în manuscrisele poetului naţional Mihai Eminescu. roşu şi galben deoarece. în parteneriat cu Comisia Europeană şi cu Academia Română. „se pare că oamenii de ştiinţă au afirmat faptul că atunci când o persoană este îndrăgostită. imaginea tipărită pe retină este cea a unui amestec echilibrat şi revigorant de culori vii. este zeul uşii..

Oil on Canvas Constantin Severin Constantin Severin. The archetypes have a secret power. for ”creating and promoting a new concept in European arts. It represents the spiritual quest for common cultural roots. Great Britain. the “archetypal expressionism”. Text and Time 75 (detail). Germany. 2010. Oil on canvas Some of the best Romanian artists of all times. 2011. beyond the tragic accidents of history. arithmetic and lyricism. His artworks are now in private and public collections from Romania.’’ Constantin Severin. Theorist and promoter of a new concept/trend on the contemporary art scene. USA. 2012 Constantin Severin. nr. etc. Paul Neagu. Canada. simplicity and paradox […]. in May 2012. the figurative and the abstract. Archetypal Expressionism”. Oil on canvas He is one of the founders of 3rd Paradigm International Artists Group and he organized twelve solo shows and joined fourteen group shows worldwide. Ion Tuculescu. It is a fascinating approach to rediscovering that Tahiti of our collective memory. because they have been used during thousands of years by a large amount of populations and they are now a part of our hidden inner life. offered by Eurolink-House of Europe Foundation. Text and Time 82 (detail). Constantin Brancusi. Doru Covrig. Text and Time 71 (detail). the most ineffable manifestation of time. His monochrome artworks in yellow or red are unique and very successful on the art market. . Constantin Severin. in his paintings “skillfully executed at the level of Matisse.Emil LUŢA Revista „Verbum”. Finland. I intend with my own concept to tell to the art community that from remote times we have “the third paradigm“. Switzerland. Alexandru Chira and Ovidiu Maitec. Archetypal Expressionism lies between ‘’the two major paradigms of contemporary art. Norway. the archetypal art. Oil on canvas In his opinion. in partnership with the European Commission and the Romanian Academy. prestigious Romanian visual artist and writer. That’s why they have a special emotional impact on every human being. Italy. 2007. Bucharest. and it needs rigor and mystery. 14 / 2013 IT'S LIQUID: Featured artist: Constantin Severin November 18th. Ukraine. It is art suspended between the real and the imaginary. the figurative and the abstract. through the shapes and the exotic figures of our inner lives. belong to the archetypal expressionism. 13. Text and Time 61 (detail). Constantin Severin. 2009. he won the “Black Sea Danubian Social&Economic Innovator” Trophy for Art. because most of the contemporary art experts asserted that there are only two major paradigms. George Apostu. creates rather complex colorful and compositional effects by using pure vibrant colours” (Nikolay Pavlushko). Every major work of art begins with an archetype and ends in music.

Constantin Brâncuşi. Picturile sale monocrome în galben şi roşu sunt unice şi de mare succes pe piaţa de artă. <expresionismul arhetipal>. Prin lansarea acestui concept în arta contemporană am dorit să transmit comunităţii artistice că noi avem încă din cele mai vechi timpuri ‚<a treia paradigmă>. Doru Covrig. El reprezintă o căutare spirituală a rădăcinilor comune aflate dincolo de accidentele tragice ale istoriei. Revista a fost fondată de cunoscutul artist vizual. iar acum fac partea din viaţa noastră interioară ascunsă. (…) Câţiva dintre cei mai valoroşi artişti români ai tuturor timpurilor. în mai 2012. Ion Tuculescu. Vanessa Beecroft. Anish Kapoor. Alexandru Chira şi Ovidiu Maitec. în parteneriat cu Comisia Europeană şi Academia Română. cu peste 800 de artişti de avangardă din întreaga lume. Damien Hirst. figurativul şi abstractul. De aceea ele au un impact emoţional special asupra fiecărei fiinţe umane. aparţin expresionismului arhetipal. prestigios artist vizual şi scriitor român.Casa Europei. arhitect şi designer italian Luca Curci. Expresionismul Arhetipal îşi găseşte locul <între cele două paradigme majore ale artei contemporane. constantinseverin. creează lucrări destul de complexe cromatic şi compoziţional prin utilizarea culorilor pure şi vibrante> (Nikolay Pavlushko). Arhetipurile au o putere secretă.„Artist în Prim Plan” de Tiberiu COSOVAN (citeşte alte articole de la acelaşi autor) Artistul plastic sucevean Constantin Severin este primul român declarat recent „Artist în Prim Plan” (Featured Artist) de cunoscuta revistă italiană online de artă şi arhitectură „It’s Liquid”. Este o artă suspendată între real şi imaginar şi necesită în egală măsură rigoare şi mister. Prezentarea artistului sucevean în „It’s Liquid” este următoarea: “Constantin Severin. arta arhetipală. Teoretician şi promotor al unui nou concept/curent pe scena artei contemporane. iniţiator al grupului International ArtExpo. iubitori de artă) din întreaga lume şi peste 500. la Bucureşti. Este o încercare fascinantă de a redescoperi acel Tahiti al memoriei noastre colective prin intermediul formelor şi figurilor exotice ale vieţii noastre interioare. 13 decembrie 2012 . Expresionismul Arhetipal>. simplitate şi paradox.000 de abonaţi (colecţionari. o platformă de artă contemporană cu peste 80. Takashi Murakami. deoarece au fost folosite în decursul a mii de ani de mari grupuri de populaţii. pentru <crearea şi promovarea unui nou concept în artele europene. După opinia sa.Anul XVII. în picturile sale <realizate cu măiestrie la nivelul lui Matisse. 292 (5197) Artă contemporană Constantin Severin . Paul Neagu.000 de accesări în fiecare lună.com MONITORUL DE SUCEAVA joi.wordpress. matematică şi lirism. el a câştigat Trofeul pentru Artă <Black Sea Danubian Social & Economic Innovator> acordat de Fundaţia Eurolink . Olafur Eliasson şi Bill Viola. deoarece majoritatea experţilor de artă actuali consideră că avem doar două paradigme majore. . Printre cei selectaţi ca „Artist în Prim Plan” de revista „It’s Liquid” se numără Maurizio Cattelan. figurativul şi abstractul>. artişti vizuali. George Apostu. Jeff Koons.more. nr.

Norvegia. NEWSBUCOVINA: iunie 21. Finlanda.00 – 22. Germania. Potrivit lui Severin. cea mai inefabilă manifestare a timpului. . a apreciat Constantin Severin. Elveţia. care şi-a lansat cu câteva zile în urmă la Biblioteca Bucovinei „I. ce poartă semnătura cunoscutului artist plastic sucevean Constantin Severin. de acest gen”. este unul dintre fondatorii grupului internaţional de artişti 3rd Paradigm.’’ Constantin Severin. „Expoziţia colectivă intitulată << Art Takes Time Square >> a fost una dintre cele mai mari din lume. SUA. Sbiera” Suceava volumul de eseuri „Marele Joc”. proiectata pe un panou. a făcut parte dintr-o selecţie de câteva zeci de mii de lucrări ale artiştilor din întreaga lume.7 m.6×2.Orice operă majoră începe cu un arhetip şi sfârşeşte în muzică.30. Acesta a menţionat că lucrările celor câteva mii de artişti au rulat pe ecranul instalat pe Broadway în intervalul orar 07. fiind proiectată pe un panou cu dimensiunile de 3. Ucraina. instalat pe celebrul bulevard Broadway din New York. tabloul întruchipând portretul celebrei artiste mexicane Frida Kahlo. Lucrările sale se află acum în colecţii private şi publice din România. dar şi de un juriu de specialitate.G. Lucrarea pictorului sucevean „Iată expresionismul arhetipal” a fost expusă în luna ianuarie 2012 pe simezele Muzeului Bucovinei din municipiu. 2012 12:42 Exclusiv Pictura marca Constantin Severin. pe celebrul bulevard Broadway din New York Lucrarea intitulată „Iată expresionismul arhetipal”. Canada. S-a prezentat până acum în faţa publicului cu 12 expoziţii personale şi a participat la 14 expoziţii de grup în întreaga lume. la evenimentul care a avut loc în data de 18 iunie 2012 au participat sute de artişti din întreaga lume care au asistat la proiecţia lucrărilor selecţionate prin vot online de către utilizatorii de pe întreg mapamondul.

Aceasta a fost premiată pentru crearea unei instalaţii cu neoane. . fiind unul de talie internaţională. la finalul săptămânii trecute. actriţa şi pictoriţa Andreia Gliga. Precizăm că expoziţia „Art Takes Time Square” a fost organizată de Artists Wanted (un site creat special pentru artiştii din întreaga lume). în vârstă de 52 de ani. 2012 12:24 Actualitate Artistul plastic sucevean Constantin Severin a fost premiat pentru teoretizarea expresionismului arhetipal Artistul plastic sucevean Constantin Severin a fost premiat. de către Fundaţia „Eurolink – House of Europe” din Bucureşti. „Ziua Maritimă europeană în România” reprezintă o manifestare de impact european. suceveancă stabilită în Washington”. condusă de preşedintele executiv Sever Avram. tehnică abordată de peste 50 de ani. NEWSBUCOVINA: mai 22. în parteneriat cu „Time Square Aliance” şi Asociatia „Chashama”. consemnând-o ca şi câştigătoare a marelui premiu de 10. „Arta mea expusă pe panoul de pe Broadway a fost surprinsă într-o fotografie de o bună prietenă. la sala Senatului „Constantin Stere”. pe americanca Vicki DaSilva. liderul grupului de acţiune „Marea Neagră”Consiliul Consultativ SUERD-MAE. organizată sub egida Comisiei europene. pentru teoretizarea conceptului expresionism arhetipal. a completat Severin.000 de dolari. cu ocazia sărbătoririi celei de-a II-a ediţii a „Zilei Maritime Europene în România”. Evenimentul a avut loc la Palatul Parlamentului din Bucureşti.Manifestarea colectivă din New York a fost consemnată şi în reputata publicaţie „New York Times”.

Constantin Severin. directorul Teatrului Naţional „Radu Stanca” din Sibiu. Constantin Severin. pentru inovaţie social-economică. „Acest curent a reuşit să atragă până în prezent numeroşi adepţi. care se regăsesc în acest format. Sunt extrem de bucuros că din comitetul de selecţie au făcut parte următoarele personalităţi: Ambasadorul Liviu Bota. artişti importanţi din întreaga lume. Proiectele selectate au fost premiate cu trofeul „Dunăre-Marea Neagră”. de la Televiziunea Română. București Posted by Cosmin Nasui on 2012-05-02 in NEWS · 0 Comments . directorul Festivalului de Teatru de la Sibiu şi Monica Ghiurco. la loc de cinste stând reuşitele profesionale în plan artistic ale cunoscutului sucevean Constantin Severin. expresionismul arhetipal. Constantin Severin a fost premiat pentru conceptul pe care l-a teoretizat şi promovat în ultimii zece ani. alături de Constantin Chiriac. a declarat pentru NewsBucovina. Acesta a fost premiat la secţiunea „Cultură”. Pentru că Uniunea Europeană consideră că şi cultura este un motor al dezvoltării economicosociale. „COPIII LUI GAUGUIN” @ Elite Art Gallery. Cristian Hera.În prezenţa oaspeţilor internaţionali. fost secretar general adjunct al Organizaţiei Naţiunilor Unite. care a fost premiată pentru un film documentar. vicepreşedintele Academiei Române şi Sever Avram. au fost prezentate proiecte pentru implementarea strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării şi selectarea proiectelor prioritare pentru bazinul Mării Negre. preşedintele executiv al Fundaţiei << Eurolink – House of Europe >> din Bucureşti”. preşedintele Fundaţiei Universitare a Mării Negre. au fost premiate şi câteva personalităţi din acest domeniu.ro.

Este expresia unei arte suspendată între real şi imaginar şi necesită în egală măsură rigoare şi mister. atractivă şi interactivă de a pune la dispoziţie servicii care ţin de domeniul artei: expoziţii şi vernisaje. în stil expresionist. simplitate şi paradox. Evenimente » O mica plimbare la Elite Art Gallery. precum Tahiti şi Martinica. copiii lui gauguin.00. cunoscut publicist şi analist al pieţei de artă. Gauguin's Children. ora 18.COPIII LUI GAUGUIN . Prezent la acest eveniment. expoziţia găzduieşte şi o instalaţie intitulată „Autoportret”. pe simezele din strada Academiei nr 15.vernisajul „Copiii lui Gauguin“ . Expresionismul arhetipal îşi găseşte locul între cele două paradigme majore ale artei contemporane. ELITE ART GALLERY. având ca temă centrală portrete de copii şi adolescenţi din diverse locuri exotice. aflate dincolo de accidentele tragice ale istoriei. de tip figurativ. prin intermediul formelor şi figurilor exotice ale vieţii noastre interioare.vernisaj Elite Art Gallery vă invită Marţi. dar şi numeroase lucrări din seria expresionismului arhetipal. Tags: Constantin Severin. Vor fi expuse o nouă serie de lucrări în ulei. Paul Gauguin. matematică şi lirism. la vernisajul de pictură intitulat „COPIII LUI GAUGUIN”. ELITE ART GALLERY este un proiect al Asociaţiei ELITE ART Club UNESCO. propune spre dezbatere: De ce să cumpărăm arta? Despre investiţia în artă şi comerţul de profil. impresariat artistic. COPIII LUI GAUGUIN este prima expoziţie personală în Bucureşti a artistului vizual şi scriitorului sucevean Constantin Severin şi reprezintă un omagiu adus de către pictor unuia dintre artiştii săi preferaţi. concept pe care Constantin Severin l-a teoretizat şi promovat cu succes. o încercare fascinantă de a redescoperi acel Tahiti al memoriei noastre colective. Paul Gauguin Error! Filename not specified. Pe lângă cele 25 de lucrări în ulei. El reprezintă o căutare spirituală a rădăcinilor comune. iniţiat în 2008 în urma dezvoltării proiectului PICTORI DE AZI LA BALCIC şi se doreşte a fi o modalitate modernă. figurativul şi abstractul. Marius Tita. 8 Mai. consultanţă. Marius Tiţa.

vernisajul „Copiii lui Gauguin“ More articles by Teen Press » Written by: Teen Press Tags: arta. au urmat discuţii interminabile despre tablourile sale şi cum „prin tabouri putem intra în intimitatea şi gândurile artistului“. constantin severin. cum „C. domnul Marius Tiţă (ce a ţinut alături de Constantin Severin o scurtă dezbatere despre investiţia în artă).I. vernisaj de Ştefan Laura – colaborator foto: Gabriel Ban – redactor-şef Poetul. . a băgat mii de euro în arta americană“. despre „această societate ce nu promovează arta română“. 2012 1 comment » O mica plimbare la Elite Art Gallery. la un moment dat. Maria Paşc. publicistul şi artistul plastic român Constantin Severin ne-a putut oferi un sfârşit de zi extrem de plăcut alături de el şi operele sale ce au fost găzduite de proiectul Elite Art Gallery al asociaţiei „Elite Art Club Unesco“.A. Desigur.Review May 9. iar. Inaugurarea expoziţiei de pictură intitulată „Copiii lui Gauguin“ a început cu câteva prezentări: organizatoarea evenimentului.

datorită acelor culori calde şi vibrante. o altă operă în care era reprezentat un copil de culoare ce stătea pe vine. . Au fost câteva opere ce m-au impresionat într-un mod tare plăcut datorită poveştii ce o aveau în spatele lor.A fost o zi cu adevărat interesantă. tobă la care băştinaşii ghiceau viitorul. dar care atârna cu capul în jos (ca şi când tabloul ar fi fost pus din greşeală invers). în special în momentul când prindeam discuţii despre operele şi concepţiile sale după care se ghidează şi pe care le-a format de-a lungul anilor. de pildă opera ce reprezenta o tobă şamanică din călătoria sa în Finlanda.

nr. instalaţie ce era formată din vechea lui maşina de scris. dar pe unele apucând să ni le împartă nouă drept un omagiu adus „Jos comunismului“. 2012 14:22 Exclusiv O noua recunoastere internationala pentru artistul plastic sucevean Constantin Severin . 15 din acea zi de 8 mai. cea în care sfatul pentru „toniţari“ era la mijloc.Prin cele câteva întrebări puse după dezbatere. Fondat in 2002 februarie 24. dar din care nu ieşea un text. iar progresul şi răbdarea să reprezinte baza. am putut admira îndeaproape acea instalaţie ce el a intitulat-o „Autoportret“. expoziţia mai este deschisă până pe 23 mai. răspunzând ulterior. discuri ce i-au fost încredinţate pe vremea comunismului să le împartă. le-a recomandat acestora să nu renunţe. Grăbiţivă! Şi nu uitaţi să vă bucuraţi de fiecare lucru văzut şi fiecare poveste împărtăşită. dar nici să se aştepte să aibă o avalanşă de succes din prima. Nu uitaţi: dacă vreţi să rămâneţi surprinşi. la pus puţin pe gânduri pe domnul Constantin Severin. ci o mare operă ce el o îndrăgea. Spre sfârşitul vernisajului din Str. dar. Academiei. iar în spatele maşinii de scris se puteau observa discurile originale ale lui Cristian Paţurcă – „Din cântecele Golanilor“.

MONITORUL DE SUCEAVA. de această dată în Portugalia.00. la ora 14:00.Cunoscut pentru teoretizarea conceptului de expresionism arhetipal. artistul plastic sucevean Constantin Severin a avut parte recent de o nouă recunoaştere internaţională. iar lui Radu Bercea.ro. Decernarea premiilor “Opera Omnia” şi „Pictorul Anului” va avea loc odată cu vernisarea. Lui Constantin Severin. Text şi Timp 73.şi în filozofia culturii a teoretizat post-literatura. la aniversarea „Anului 80 al Artelor Plastice Bucovinene” de Tiberiu COSOVAN (citeşte alte articole de la acelaşi autor) Cu prilejul aniversării a opt decenii de la constituirea Societăţii Artiştilor şi Amicilor Artelor Plastice din Bucovina. „Lucrarea mea.2012: La Muzeul de Istorie Suceava Premii “Opera Omnia” şi „Pictorul Anului”.prin Centrul Cultural „Bucovina” . i se va acorda Premiul „Pictorul Anului”.expresionismul arhetipal . Vernisajul va avea loc în ziua de 31 martie 2012. de la ora 16. Constantin Severin. a declarat pentru NewsBucovina. a fost selectată recent pentru a doua ediţie a Salonului Internaţional de Artă organizat de Galeria de Artă VIEIRA PORTUENSE din Porto. sculptură sau fotografie. la manifestarea organizată la Muzeul de Istorie cu ocazia acestui eveniment. i se va conferi Premiul „Opera Omnia”. care la vârstă septuagenară desfăşoară o activitate artistică neobosită. În acelaşi context. care a creat un nou concept în arta contemporană . grafică şi artă decorativă). în galeria de la etajul Muzeului de Istorie Suceava.01. Portugalia”. a expoziţiilor artiştilor plastici Constantin Severin (care expune 25 de lucrări de pictură din colecţia personală şi şapte lucrări din colecţia Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor) şi Radu Bercea (care prezintă 70 de lucrări de acuarelă. iar expoziţia va putea fi vizionată până la data de 27 aprilie 2012. fiecare cu câte o lucrare de pictură. la salon vor participa aproape 80 de artişti plastici din întreaga lume. Consiliul Judeţean Suceava . 31. Potrivit acestuia. patru artişti plastici care s-au remarcat în arta plastică suceveană.va premia astăzi. cu Premiul „Opera Omnia” va fi onorat artistul plastic Virgiliu Parghel. care anul trecut a revenit şi a prezentat la Suceava o expoziţie retrospectivă după 20 de ani de la .

Hong Kong.000 de abonaţi din întreaga lume. va primi Premiul „Pictorul Anului”. director artistic în cadrul ArtExpo International Group. Austria. Potrivit lui. Marea Britanie. la data de 8 martie 2012. fotografie. Palestina) care să jurizeze lucrările din concurs. arhitectură şi design „It’s Liquid”. AGENŢIA DE CARTE: . La invitaţia revistei italiene de artă. ne-a declarat Constantin Severin. sculptură şi instalaţii. din România fiind ales artistul Constantin Severin. Pentru mine. la începutul anului 2012. Curci a invitat alte 12 personalităţi din zona artistică din întreaga lume (S. indiferent de vârstă sau de naţionalitate. iar David Croitor. |23. Stroia. Prezentarea expoziţiilor va fi făcută de poetul şi criticul de artă Gheorghe A. CRAI NOU: Constantin Severin.A.anterioara sa prezenţă pe simezele sucevene. îndeosebi pentru conceptul „expresionismul arhetipal” pe care l-a creat şi teoretizat. „Anul viitor.. artistul vizual sucevean arătându-se de pe acum încântat ca printre câştigători să se numere şi artişti români. În calitate de preşedinte al juriului.11. pictura. Secţiunile sunt: pictură şi desen. eu voi împlini 10 ani de la revenirea la prima mea iubire din domeniul spiritului. arhitectul şi artistul italian Luca Curci. sunt invitaţi să participe cu cele mai bune lucrări personale. când se vor acorda premiile acestui prestigios concurs. această participare internaţională este o nouă recunoaştere. Sunt onorat şi bucuros că am fost selectat să fac parte din juriul acestui concurs. şi 8 ani de la debutul organizat la Muzeul Bucovinei. anunţă că va organiza. video art şi design”. cu o nouă expoziţie personală. redactorulşef al revistei „Armonii culturale”. Italia. în juriul unui concurs internaţional de artă de Anamaria MOROŞAN. publicaţie on-line cu peste 60. acolo unde doresc să revin în ianuarie 2012. artistul vizual sucevean Constantin Severin va face parte din juriul unui concurs internaţional de artă. „It’s Liquid”. un artist care a renunţat la profesia de geolog şi s-a dedicat exclusiv picturii. m-aş bucura ca printre câştigători să fie şi artişti români”. prima ediţie a unui concurs internaţional de artă sub îndrumarea fondatorului revistei. Termenul-limită de înscriere în concurs este data de 19 februarie 2012. dar şi un număr maxim de 3 artişti care vor primi menţiuni. Spania.2011| Creatorii români sunt aşteptaţi să se înscrie în secţiunile acestei competiţii.U. Deopotrivă. fiecare membru al juriului va selecta un câştigător pentru fiecare secţiune. figură cunoscută în domeniul artelor plastice. ne-a informat Constantin Severin. pe 8 martie 2012 urmând a fi anunţaţi câştigătorii competiţiei iniţiate de revista italiană „It’s Liquid”. „În concurs există 5 secţiuni la care artiştii din întreaga lume.

publicist si artist plastic. Olga Dmytrenko-SUA si Izabella Pavlushko-Azerbaidjan). Severin Constantin: „Simbioza dintre vechi si nou” sau „Despre revolutia artei viitorului” „Arta este oglinda magica pe care o cream pentru a transforma visele invizibile in imagini vizibile. Constantin Severin va participa la vernisajul expoziţiei de grup ”Private Spheres”. Pentru a ne vedea chipul folosim o oglinda. din care face parte. 1991. operele de arta le folosim pentru a ne vedea sufletul” Bernard Shaw – George de Gheorghe A. Absolva. bursa Soros) si Societate si cultura (Suedia. 1-2. vor expune artiştii Harriette Lawler (SUA). Madrid. Facultatea de Chimie si Inginerie Chimica a Institutului Politehnic din Iasi. Abd Masoud (Austria/ Iordania). Stroia Poet. Expoziţia va fi prezentată de Elisabeth Ledersberger-Lehoczky. NIRAMART: Multilingual Fine Arts Magazine. in Baia de Arama. Totodată. 7 octombrie 2011. 1 martie 2011. Spania Nr. bursa finantata de guvernul Suediei). vicepreşedinta Asociaţiei Artiştilor Plastici din Austria şi preşedinta departamentului de Sculptură. Constantin Severin sa nascut in 1952. la Galeria de artă REARTE din Viena. membru al Uniunii Scriitorilor din Romania. Frank Ettenberg(Austria/ SUA) şi Gerti Hopf (Austria). Face studii postuniversitare de Economie si democratie (Croatia. in 1977. alături de ceilalti 4 membri ai grupului internaţional de artă “3rdParadigm” (Adrian Bayreuther-Germania. Alberto D’Assumpcao-Portugalia. 2011 | By admin | Category: Eveniment Vineri.Scriitorul şi artistul plastic Constantin Severin expune la Viena Oct 6th. . ora 19:00. 1993.

Germania. liniile picturilor pot fi percepute ca rasfrangeri ale luminii. Stuttgart. septembrie 2004. noiembrie 2004. Nu doresc sa reamintesc ceea ce s-a spus despre opera distinsului artist. Putem afirma ca recunoasterea nationala si internationala a artistului sucevean este o certitudine. Cu un spirit de revolutionar. Londra. convertindu-te in martor al genezei sau in exploratorul unui intreg univers artistic. Cu o minunata aplecare asupra originilor. Oslo. fiecare opera a domniei-sale te va imbogati. Galeria de Arta Dalype. Piatra Neamt.mai presus de orice inovatoare. februarie 2007. Identitati Matrioska. Muzeul de Arta Vizuala Galati. Germania. o alegorie a simturilor. Elvetia si Ucraina. Improvizatii pe cifraj armonic (Editura Axa. Galeria de Arta Lascar Vorel. Germania. Romania. Expresionismul Arhetipal. Bacau. Cluj-Napoca .2003). amintim: Duminica realului (Editura Junimea. Dintre expozitiile sale personale. Finlanda. Wall and Neutrino (Editura Minerva Press. indubitabilul profil al . Metaforele Timpului. Imbinand culorile spectrului luminii.). Olga Dmytrenko si Izabella Pavlushko) si European Artists Velbert. Alberto D’Assumpçao. curator Dan Basarab Nanu (director M. Galeria de Arta a Universitatii Stefan cel Mare din Suceava. In lucrarile sale. Text si Timp. Norvegia. Galeria de Arta NahVision. Orasul Alchimic (Editura Dacia. Complex Muzeal Bucovina. Iasi . ale unor relicve. Suceava. aprilie 2009. Orasul Alchimic. in aprilie si mai 2005. pictura sa de tip expresionist-arhetipal apartinand in egala masura viitorului. Am observat (si o spun din perspectiva unui amator de arta) ca fiecare opera a sa este o veritabila poezie. Aceste lucrari au fost expuse si la Universitatea Georg August din Goettingen. Zid si neutrino (Editura Vlasie. pictorul cultiva prin lucrarile sale simbolurile initiatice ALFA SI OMEGA. talentul sau manifestandu-se prin crearea unor lucrarile unice si . februarie 2006. de atemporal. Manastiri si biserici din nordul Moldovei (Editura Paralela 45. Axolotul (Editura Masina de Scris. Bucuresti – 1998) .1984). Ca artist vizual. Cu o rafinata atentie pentru detalii. Italia. Este un alt fel de a spune ca motivatia artei ca si a vietii trebuie sa fie iubirea. o rafinata descriere a starilor in nuante vii. ca o ilustrare a modului in care traieste si se manifesta: “ In scrierea japoneza ideograma iubire e reprezentata printr-o inima legata prin cuvinte”. ianuarie 2009.A. intr-o cromatica speciala. 1997 .2002).1998). Galeriile Velea (Transart). noiembrie 2009. Germania(de asemenea inclusa in Agenda EuroNews). Romania (inclusa in Agenda canalului TV EuroNews cu evenimentele culturale majore din Europa). prezentul fiind o ilustrare atemporala a juxtapunerii celor doua axe ale creatiei. pastelate. Romania. EuroNews). Romania (expozitie promovata de programul Rendez-vous. SUA. fiind prezent cu numeroase lucrari in muzee si colectii particulare din Romania. care au menirea de a reconstitui nuantele de originar.traducere de Liviu Martinescu). ci as dori sa va impartasesc impresiile pe care mi le-au produs picturile sale. Pitesti – 1994). Sensibilitatea artistului este cel mai bine exprimata in motto-ul sau. pana dincolo de curbura universului. amintim: Text si Timp. Ti se va induce astfel senzatia de calatorie in timp. Pitesti . este membru al grupurilor 3rd Paradigm (alaturi de artistii internationali Adrian Bayreuther. Observam in spatiile geometrice ale picturilor sale. recunoastem elemente ale unor artefacte. Suceava mea arhetipala.Dintre cele mai cunoscute scrieri titluri ale sale. Anglia. Semnele Timpului. ajungand (fara indoiala) sa privesti din viitor asupra panoramelor propriului prezent. Botosani . alatura in operele sale trecutul si prezentul.V. Imperiul Sacru.

pictorul construieste (dincolo de culori) o intreaga lume. pentru a-si putea vedea supusii de aproape. Cu certitudine. universul (la scara macro) si sufletul (omul. Putem spune ca se preschimba radical viziunea pe care o avem despre arta si despre actul artistic – in genere. Nu putem sa nu amintim aici si minunatele picturi in care pictorul reda frumusetea lacasurilor sfinte din nordul Moldovei. dispuse fie central. Cel mai des utilizata este silueta de gen feminin. Picturile sale nu sunt simple constructii geometrice. de concepte si simboluri. Identificam in semnele grafice ale pictorului sucevean simbolurile care au insotit dintotdeauna creatia populara: segmente din Coloana Infinitului. care fac din arta sa o flacara vie. cu o infinita placere. O fericita asociere de viziuni si efecte. inventatorul expresionismului arhetipal . pictorul creeaza veritabile punti cromatice. prin valentele pe care opera sa le are in peisajul cultural contemporan.Ganditorului de la Hamangia si siluetele antropomorfe apartinand unor antice culturi. dar as pune punct aici intempestivei mele incursiuni in opera distinsului artist. dar respectand proportiile si simetriile. sacrul sau profanul. spunea: “Arta este ori plagiere. imbogatite de imagini ale unor capodopere din istoria artei (Jan Vermeer sau Diego Velazquez). desprinse de pe o Poarta a sarutului. negrul.com: Constantin Severin. ce pot simboliza ascensiunea sau decaderea. semnificand piesele de puzzle ce compun viata – in esenta. Putna. pe un ton usor profetic. atunci pictorul sucevean confirma acest simplu dar profund adevar. fie periferic. Alaturand elemente arhaice unor detalii de tip expresionist sau realist. Rostind taina prin taina. ca simbol al prolificitatii si continuitatii. Cu siguranta. in care Dumnezeu a coborat descult. Sunt redate sfintele odoare ale ecumenismului romanesc. Simboluri cromatice (cu fatetele finisate si bine conturate) pe care pictorul de utilizeaza. intr-o lume necunoscuta multora dintre noi. la scara micro). Aproape toate tablourile artistului au spatii vaste. Registrele liniare au profunzimi relevante. spatii decorate cu simboluri ezoterice sau simboluri ale iubirii. putem afirma – fara nicio exagerare – ca arta sa este o aventura. Constantin Severin da un nou sens simbolurilor arhetipale si ne „obliga” la o abordare mai profunda a artei. Folosind cate o culoare pentru fiecare stare a sa. Ele simbolizeaza – cel mai probabil cerul. Arta lui Constantin Severin este pe cale sa rescrie ori chiar sa inventeze un nou vocabular artistic. care poate fi explorata doar de cei dispusi sa-si asume riscurile unui astfel de inaltator demers. Cu siguranta ar mai fi multe de spus. ea va deveni unul dintre reperele importante ale evolutiei artelor frumoase. ori revolutie”. concluzionand ca fiecare pictura a sa este realizata cu un penel maiestru si imbogatita de o adevarata poezie a simturilor. ce poate fi simtita numai transformandu-ne sufletul intr-o harpa. te vor face sa recunosti unele asemanari cu opera brancusiana. Astfel rosul intens se alatura galbenului iar verdele. aducandu-ne sacra lumina din ceruri. constituindu-se in spatii verticale si orizontale. capabila sa vibreze la fiecare atingere. Moldovita sau Slatioara (Rasca). Alteori. ocrul completeaza magia de culori distribuite in starea lor pura. de asemenea. lavrele: Sucevita. Ele pot fi. ce arde cu stralucirea unei stele. Artistul foloseste o gama variata de culori. Corectnews. In deplin consens cu viziunea marelui Gauguin care. putem afirma ca arta pictorului sucevean este o provocare. pe care admiratorul artei sale nu ezita sa calatoreasca. Daca „Arta nu este ceea ce vezi. picturile sale transforma arta in porti deschise spre nemurire. prin conceptia originala si edificatoare. similare unor mozaicuri sau table de sah. ci ceea ce ii faci pe altii sa vada” (dupa cum spunea Edgar Degas).

Manastiri si biserici din nordul Moldovei“. intitulat „Imperiul sacru. a declarat Constantin Severin. Constantin Severin Sursa imagine: newsbucovina. In opera artistului pot fi distinse doua concepte. 10:28 Acum opt ani a inventat un nou concept în arta plastică. Spania. şi s-a făcut apreciat de pictori renumiţi din lumea întreagă. in Arte vizuale. expresionismul arhetipal.ro. 325 vizualizari Acum opt ani a inventat un nou concept in arta plastica. . Fac parte dintr-o grupare internationala de artisti care poarta numele «A treia paradigma» si am avut anul acesta expozitii in Germania. scrie adevarul. ADEVĂRUL: Suceava: Portret / Constantin Severin îmbină pictura cu literatura 4 ianuarie 2011. iar ultimul este un roman.Scris de Cristina Mihalascu in 04 ianuarie 2011 la 12:07. Pentru a citi integral acest material. unde am locuit cand eram mic“. intrati AICI. si s-a facut apreciat de pictori renumiti din lumea intreaga. „Acum opt ani am inventat acest concept si am fost bine primit in strainatate. Portugalia. sase sunt de versuri. cel inventat de el si stilul figurativ expresionist. expresionismul arhetipal. unul de eseuri. Constantin Severin a scris si volume de proza si poezie. dar si la noi in tara la Turnu Severin. Din cele opt pe care le-a publicat pana acum. Aproximativ 80 de tablouri fac parte din prima categorie si peste 500 se inscriu in cea de-a doua.ro Artistul plastic sucevean Constantin Severin a cutreierat lumea pentru a-si prezenta tablourile si a impresionat criticii prin conceptul pe care l-a lansat.

alţii în Turcia“. deoarece toţi . mă gândesc să-l reeditez. Constantin Severin are doi copii care sunt plecaţi în străinătate. unde a şi intrat într-un cerc de pictori şi scriitori. „Dintr-un artist au ieşit un psiholog şi un om de afaceri“. spune Constantin Severin. dar şi la noi în ţară la Turnu Severin. 80 de tablouri fac parte din prima categorie şi peste 500 se înscriu în cea de-a doua. care se va numi «Străinul din Ada Kaleh». cel inventat de el şi stilul figurativ expresionist. a declarat Constantin Severin. „Acum opt ani am inventat acest concept şi am fost bine primit în străinătate. unde am locuit când eram mic“. Din cele opt pe care le-a publicat până acum. iar fiul în Elveţia. Acum mă documentez pentru al doilea roman. dar abia anul acesta a ajuns în mâinile cititorilor. Constantin Severin a scris şi volume de proză şi poezie. şase sunt de versuri. expresionismul arhetipal. fiica în Canada. au ajuns români de valoare. Mănăstiri şi biserici din nordul Moldovei“. Artistul a călătorit mult în toată lumea. A publicat opt volume de proză şi poezie În opera artistului pot fi distinse două concepte. intitulat „Imperiul sacru. unul de eseuri. atunci când vorbeşte despre cei doi copii. Portugalia. O să scriu despre drama locuitorilor care au trebuit să plece unii în ţară. care a fost scufundată la ordinul lui Ceauşescu pentru a se putea construi hidrocentrala de la Porţile de Fier. „S-a vândut foarte bine. Aceasta a fost o insulă aproape de Turnu Severin. Fac parte dintr-o grupare internaţională de artişti care poartă numele «A treia paradigmă» şi am avut anul acesta expoziţii în Germania. Începând cu Bute şi până la afaceriştii care s-au dezvoltat acolo. Scrie despre insula scufundată de Ceauşescu „Iubita lui Esto“ a fost terminat în 2008. însă recunoaşte că cel mai bine s-a simţit în Canada. „Românii sunt respectaţi la Montreal“ „La Montreal. în urma migraţiei controlate. la doar o lună de la sosire. Spania. iar ultimul este un roman. Se întâmplă un lucru deosebit.Artistul plastic sucevean a cutreierat lumea pentru a-şi prezenta tablourile şi a impresionat criticii prin conceptul pe care l-a lansat. a spus artistul.

să citească şi să bea un vin bun. povesteşte artistul. Olga Antoniadou. chiar dacă pictez neconvenţional.românii sunt respectaţi. Album internaţional de artă: International Contemporary Artists. Alan Rothwell. paznicul de la sală a întors tabloul. Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică.000 de artişti şi cu toate acestea m-au primit şi pe mine la o galerie centrală din oraş“. întrebări şi răspunsuri Ce tablou nu aţi vinde pentru nimic în lume? „Text şi Timp 60“. Am pictat mai multe mănăstiri. NEWSBUCOVINA: mai 15. Acolo sunt 15. „Pensionarii se adună seara la ringul de dans din Montreal. New York. tinerii prelaţi au apreciat operele. II Published by ICA Publishing. Cred că numai din cauza asta am ajuns aici“. Probabil fiindcă am reprodus în el şi „Doamna cu hermină“. Selected artworks: Text and Time 61. multe tablouri au fost cumpărate de Arhiepiscopie. de Leonardo da Vinci şi am pictat-o cu capul în jos. Institutul Politehnic. iar oamenii mai paşnici. pentru a respira un alt aer. Este vorba de o pictură cu Mănăstirea Sihăstria Putnei din Bucovina. Ar vrea să se retragă cândva acolo. să înoate. ce nu-i place „Nu-mi place modul în care a evoluat politica în România şi nici corupţia din instituţiile publice. Rebecca Smith. a spus artistul sucevean. mai spune suceveanul. are doi copii. Alice Chapman. studii. 2011. Mehedinţi. Baia de Aramă. Tot acolo politicienii i se par mai cinstiţi. Am pus tabloul şi pe coperta ultimei mele cărţi. Curator: Olga Antoniadou Jurors: Eve Lemonidou. ce-i place Adoră să joace tenis de masă. familie. şi. unde intrarea este liberă şi ce mă miră pe mine este că dansează profesionist“. De asemenea. l-am pictat pentru o tânără colecţionară din Suceava. Text and Time 49. crezând că e pus invers. serviciile sociale mult mai bine puse la punct. _____________________ profil născut. cu nuanţe tari. Vol. 2011 15:12 Exclusiv . 8 februarie 1952. Este căsătorit. îi plac mâncărurile tradiţionale. La o expoziţie. Iaşi. Publisher: Eve Lemonidou Editor. Care este ultimul tablou pe care l-aţi pictat? Nu-l mai am.

Despre Pădurea de Liliac. „Pe 10 mai anul curent am fost invitat de către primarul oraşului Baia de Aramă. editat la Junimea. unică în Europa prin dimensiunile sale. în 1984. în 2009. cel de la care am primit măreaţa veste”. „Mă simt bucuros şi onorat în acelaşi timp. Baia de Arama Odată cu înflorirea renumitei Păduri de Liliac din oraşul său natal Baia de Aramă.Constantin Severin a fost numit „Cetatean de Onoare” al orasului sau natal. ca cetăţeni de onoare ai oraşului Baia de Aramă. a completat artistul. în arte şi în literatură. oraşul meu natal. regizor etc. mai ales că această distincţie vine după ce în urmă cu doi ani. Distincţia de Cetaţean de Onoare poartă semnătura primarului din Baia de Aramă. Nistor Păulescu Buican şi a preşedintelui Comisiei de Cultură. pentru meritele deosebite obţinute de-a lungul vremii pe plan profesional. Constantin Severin. Distincţia de la acel moment mi-a fost acordată pentru merite deosebite obţinute în arte şi în literatură. care este de asemenea oraşul copilăriei mele. şi mărturisesc că este o mare bucurie să fii recunoscut la tine acasă şi ţin să mulţumesc pe această cale tuturor celor care nu m-au uitat. foştilor mei concetăţeni. Severin vorbeşte într-un poem publicat în volumul său de debut „Duminica Realului”. la Suceava. acolo unde am fost selectat printre cetăţenii de onoare ai acestui oraş.” . am primit Premiul de Excelenţă oferit din partea Primăriei Baia de Aramă şi a judeţului Mehedinţi – Drobeta – Turnu Severin. părintele ciberneticii post-mortem. a fost numit Cetăţean de Onoare al locului său de baştină. alături de alte nume cu greutate care au primit aceeaşi distincţie. şi de către membrii Consiliului Local. care de ani de zile s-a stabilit în ţinutul Bucovinei. numele lui Constantin Severin va sta de acum la loc de cinste. pentru că am trăit şi la Drobeta. expresionismul arhetipal. . Cunoscut pentru teoretizarea unui nou concept în arta contemporană. Alina Dumitru. situată în judeţul Mehedinţi (la 50 de km de Hobiţa lui Constantin Brâncuşi). Cornel Boteanu. campioană olimpică la judo. şi mai ales celui mai important intelectual al locului. scriitor şi cărturar Cornel Boteanu. alături de alte personalităţi cum ar fi: Ştefan Odobleja. a declarat pentru NewsBucovina. Această pădure am descris-o şi în poezia mea. artistul plastic Constantin Severin.ro. Geo Saizescu./ blând poet visător al realului / teamă îmi era să nu orbesc / orbii nu au patrie – gândeam – / doar un oraş de cărbune / o ţară se învaţă / pe linia de uimire a ochilor’’. în care spune: „toată viaţa m-am pregătit pentru a vedea pădurea de liliac / din ţinutul natal / – pădurea de liliac adaugă / o cătuşă de rouă clarvăzătorilor. situat lângă Pădurea de Liliac.

Muzeul de Artă din Drobeta Turnu Severin. ca artist. călătoreşte prin lumea contemporană cu ideile lui. la Baia de Aramă. unele noi concepţii despre istoria acestui pământ. dar ca om al vremii lui. Născut pe meleaguri mehedinţene. pentru iubitorii de artă de pretutindeni. pentru a expune o mică parte din creaţiile sale plastice.Revista Levure littéraire. multe dintre acestea fiind expozitii on-line. dar şi pentru a lansa romanul Iubita lui Esto. Ca pictor este membru a mai multe grupări artistice europene şi mondiale. Nr. În expresie plastică . Preocupat de multe domenii ale culturii. unde a revenit acum după mult timp. pentru că este un călător prin timpul istoric al umanităţii. este un umanist cu largi deschideri în Europa şi în lumea întreagă. Text si Timp 10 iulie 2010. 3/2011. într-o expoziţie In memoriam Ion Ţuculescu. a copilărit la Turnu Severin. unele fondate chiar de el. Franta Maria BĂLĂCEANU (România) despre arta lui CONSTANTIN SEVERIN Un eveniment cultural de excepţie – vernisarea expoziţiei de pictură Constantin Severin. A expus în grup şi personale în numeroase centre culturale.

care nu au o anume materialitate. E magul care caută şi găseşte locul săvârşirii minunilor proorocite de la facerea lumii încoace. este adevărat. . elemente arhetipale. ca amintire. această menire este blasfemiată de viziuni opuse. El se dovedeşte a fi stăpân şi pe spaţiul întreg. ele însele cu înţelesuri ezoterice. îi permite să facă şi mai îndelungi popasuri în momentele glorioase. spiritual vorbind. ca drumul să-i fie lin şi cu împliniri. figurativul fiind invariabil. aceste texte culese din ţărâna gliei (cu deosebire cea natală). dându-i siguranţă. precum este întreaga sa creaţie plastică. cu măiestrie. nu fără orgoliul celui care simte că a fost ales să vorbească despre lume în momente de cumpănă ale lumii. Sunt transpuse în pete mari. mai ales iniţiaţii în marile secrete ale Cerului transferate pământului prin vrerea divină “precum în Cer aşa şi pe pământ”. lucrând cu elemente sacre precum timp. le pot găsi armonizate în imaginile din ciclul Text şi Timp. atunci când le-a fost vremea. cerc). cei care într-un limbaj personal. Din lumina ei a luat deopotrivă toate cele şapte culori şi le foloseşte pentru a proteja cu energiile lor celeste comorile găsite în drum. triunghi. sunt tot atâtea provocări pentru privitor. Renaşterea italiană. presărând. printre diferitele energii cromatice. O încercare în care însă uneori. deşi culorile intense par să domine vizual. Dar aceasta este ceea ce îi trebuie unei astfel de picturi pentru a atrage şi reţine atenţia. într-o alegere doar aparent aleatorie. Sunt idei pe care cunoscătorii. numele artiştilor selectaţi pentru a ilustra figurativ acest mozaic cromatic şi caligrafic. Un orgoliu măsurat. cuvânt. sinceră şi acoperitoare a unui larg registru de necesităţi culturale. Timpul îi permite să călătorească prin istoria terestră condus fiind de texte iniţiatice prin care oamenii au primit. Căci ceea ce a dus omenirea spre viitor a fost. în unele dintre civilizaţiile istoriei aceasta fiind privită ca una dintre misiunile lor iniţiatice pe Pământ. după iluminările fiecăruia. ritmându-l în unduiri de forme procreatoare. toate marile taine ale Universului pe care Dumnezeu Tatăl le-a îngaduit lor. străbătând toate meridianele şi paralelele (cu deosebire 45). Acum este vremea pentru pictorul Constantin Severin să-şi scrie cronica. saturate. sunt culoarea în sine. lume. Un titlu inspirat. cea a Ţărilor de Jos este un alt răstimp de mare importanţă în această consemnare. Arta sa plastică uimeşte deopotrivă pe amator ca şi pe cunoscător. puse într-o expresie plastică cu iluminare îngăduită. prin care să descopere intenţia artistului şi chiar să descifreze unele din misterele acelor lumi îndepărtate pe care le moştenim cu toată măreţia lor. Ţuculescu. ca semne ale trecerii omului prin istorii. dar şi grija pentrupăstrarea măsurii. căci ideile sunt măsurat strecurate. Place de la prima vedere. Atunci culoarea este cea care conduce mintea spre înţelesul mesajului. a celei runice sau a tuturor culturilor din întreaga preistorie. Gânditorul de la Hamangia atrage atenţia asupra falsei evaluări ca primitivă civilizaţia căreia îi aparţine. Timpul. precum în vremea din urmă. perpetuarea speciei umane. Sunt culori mai totdeauna pure. au trăit şi au lăsat moştenire viitorimii. Ca şi cea a scrierii de la Tărtăria. Un titlu inspirat. E magul căruia Domnul i-a scos în cale Steaua călăuzitoare. Cea care să izbăvească omenirea de păcatul originar. Doar în lucrările monocrome incizii miraculoase dau substanţialitate spaţiului. au exprimat plastic elemente al cifrului universului. Chipurile alese.se revendică de la înaintaşi iluştri – Brâncuşi. geometrice (pătrat. lumină. într-un limbaj pe care la numit expresionism arhetipal. în esenţă. Este o creaţie curată.

cu ceilalţi. a colaborat la BBC şi Europa Liberă (1992-1996). Scriitorului şi pictorului Constantin Severin nu-i crează nici un fel de complex faptul că pictura şi-a asumat-o fără a parcurge studiile de specialitate. Stuttgart. Porto. Universitatea Georg August. Secţia Artă. Galeria de artă VIEIRA PORTUENSE. Editura ART XXI. 2005-2010 Participă la expoziţii de grup: Centrul Cultural Internaţional. judeţul Mehedinţi. dar ceea ce deja a săvârşit este una de o calitate artistică deosebită. Suceava (2007. DICŢIONAR DE ARTĂ Valentin CIUCĂ . Se încadrează ca inginer chimist la Combinatul de Celuloză şi Hârtie (1977-1991). Muzeul de Artă Drobeta Turnu Severin (2010). 1952 S-a născut la 8 februarie în Baia de Aramă. Bacău. 1991-2004 A activat ca jurnalist la România liberă. Iaşi. Stanzwerk Bochum. CATALOG EXPOZIŢIE 3rd Paradigm Group. Germania (2004). elogiile pe care le primeşte acum dovedind aceasta cu prisosinţă. Marseille. 2004-2010 A organizat expoziţii personale la Complexul Muzeal Bucovina Suceava (2004). Germania (2005).Dicţionarul ilustrat al artelor frumoase din Moldova 1800-2010. 2011: Severin. Galeria de Artă Dalype. Galeria de Artă Lascăr Vorel. pictura lui nu face din prejudecăţi şcolare vreun impediment. Monitorul de Suceava şi ObiectivVocea Sucevei. Mount Beacon Fine Art Gallery. Oslo-Norvegia (2009). Constantin. lucrările lui plac şi se vând bine pe Internet. Bacău (2009). Helsinki. În prezent lucrează la Biblioteca Bucovinei. Deseori. Mă alătur lor cu modestele mele cuvinte.Nu ştiu câte texte şi timpuri îi va mai fi îngăduit lui Constantin Severin să consemneze în cronica sa. Ceea ce contează este dialogul cu el însuşi şi. Centrul Internaţional George Apostu. Muzeul de Artă Vizuală Galaţi (2009). Iaşi. octombrie 2011: . Cu adevărat. pictor. 1972-1977 Urmează cursurile Facultăţii de Chimie şi Inginerie Chimică. Chişinău (2006). Suedia) (1991-1993). deseori. Galeria de Artă a Universităţii Ştefan cel Mare . Goettingen. Portugalia. Franţa (2009). Galeria de Artă NahVision. Flacăra. New York (2009). 2006. Finlanda (2005). Marseille Project Gallery. Galeria Velea. şi Palkane. scriitor. Este un om liber şi vrea să se ştie că nu are inhibiţii. Nu sunt prea mulţi care o fac. Germania (2007). dar sunt sigur cei care pot pătrunde unele dintre înţelesurile artei sale şi care vor să-i dea un semn că vorbeşte într-o limbă încă îngăduită pământenilor. Piatra Neamţ (2009). împreună cu Puşa Pâslaru-Ionescu). Suceava. Studii postuniversitare de economie şi democraţie (Croaţia.

linii. Diego Velazquez şi alţii. De aceea în momentul în care am început să lucrez la proiectul "Libertate şi Artă". pentru a se reîntoarce în prezentul nostru şi a ne spune depre posibile viitoruri. În plus îmi doream un spectru cât mai larg al ţărilor reprezentate în carte. Luca CURCI GLARE MAGAZINE. sentimente. Jan Vermeer. A fost o onoare şi o bucurie să aflu că a fost de acord cu participarea la proiect. îi votam lucrările în competiţia de artă. ele numărându-se mereu printre favoritele mele. suprafeţe. Iaşi: Arte "Sunt rezultatul tuturor fiintelor si lucrurilor pe care le-am iubit" . Şi Constantin Severin le foloseşte pentru a scrie un nou limbaj al artei. provocatoare pe mai multe niveluri de receptare. Londra. l-am invitat şi pe el să participe. Olga BORTE SAIT TVR ART: Amândoi facem parte din gruparea de artişti prezenţi pe website-ul Saatchi Gallery. în vremurile şi dimensiunile îndepărtate. citate din maeştrii picturii realiste. Compoziţiilor sale geometrice. spaţii. Constantin călătoreşte în trecut. deoarece lucrează la primul său roman. Întreaga umanitate e făcută din simboluri misterioase. Propriile sale simboluri.Elemente de expresionism şi de realism clasic sunt combinate în operele lui Constantin Severin. pentru a descrie prezentul şi a proiecta viitorul cu simboluri ale trecutului. culori şi emoţii.11. Carla GOLDBERG Saatchi Online Site: Simboluri. Devenisem deja un fan al artei lui Constantin Severin. Despre următoarele tendinţe ale expresiei. Pe de o parte artistul propune prin operele sale ideea de evoluţie a artei. cu culori îndrăzneţe. Pe de altă parte el demonstrează că Realismul nu este decât una din numeroasele căi de acceptare şi de descriere a lumii.dialog cu publicistul si artistul plastic Constantin Severin de Alina Sava in data de 18. li se adaugă scene de gen perfect recognoscibile. dar mi-a spus că nu e un lucru cert. Simţeam că ea nu ar fi fost aceeaşi fără Constantin Severin.2010 . arta sa este puternică. Un limbaj realizat din concepte. Am insistat. cu o gamă cromatică bogată. fiindcă un NU era inacceptabil pentru mine.

ca intr-o papusa matrioska. de multe ori in timpul orelor. Cela Neamtu. Ioanid Romanescu. cand am inceput sa patrund in universul enigmatic al cuvantului.mai precis creioanele colorate. cand ne predau profesori care nu reuseau sa ma captiveze. scriitor. Ambitia mea este de a ramane in continuare un creator de fantasme. o tehnica mai costisitoare. artist plastic. intr-o atmosfera de autentica emulatie sufleteasca si spirituala creata de scriitori si artisti precum Mihai Ursachi. de care cu greu ma desparteam in jurul varstei de 5 ani. adolescent. muncitor necalificat. Mihai Ursachi este si personaj episodic in ''Iubita lui Esto''. Corneliu Ionescu. Cum reusiti sa imbinati aceste lucruri? Ce a fost la inceput: penelul sau cuvantul? -. facandu-ma de multe ori sa par absent pe alte planuri.Jurnalist. mi-am finantat expozitia de debut din septembrie 2004. de atunci dateaza primele poeme. chiar pe caietele scolare. sot. jurnalist.. pe care am posedat-o in primul rand cu mintea. artist vizual. O expozitie promovata de celebrul post . In primii ani ai acestui secol am renuntat la acea fata morgana numita poezie. Aveam de multi ani si o mare dorinta de a picta in ulei. de pilda cu banii obtinuti in 2003 pe cartea de eseuri ‚''Imperiul Sacru. Liviu Suhar."Sunt acum un lung sir de persoane disparute. pictura. publicata la editura Paralela 45. una pasionala. De altfel. scriitor. am si publicat peste 30 de cronici de arta). atat in arta cat si in proza. sa renunt aproape complet timp de 25 de ani la pictura (nu si la studiile de arta pe cont propriu. tata.Cele doua domenii ale culturii. student. Pasiunea pentru desenat. de la Complexul Muzeal Bucovina. fiindca sufletul nu intelege niciodata nimic fara fantasme'' -. Emil Brumaru. inginer. care mi-au acaparat viata interioara cu o forta neobisnuita. fiindca dupa ani de meditatie ca outsider.. fascinatia pentru creatia poetica a facut ca. a fost extrem de pregnanta pana in jurul varstei de 13 ani. O viata de om. in jurul varstei de 25 de ani. pe care nu mi-am permis-o in tineretea socialista. M-au ajutat sa ma maturizez ca poet anii de studentie petrecuti in Iasi... apoi la meseria de jurnalist si am revenit la prima iubire. Manastiri si biserici din nordul Moldovei''. recent aparut la editura Curtea Veche. dar cu halourile de vise si sange comprimate in interiorul meu. cand am simtit ca am o viziune proprie si un stil ca scriitor. primul meu roman. Treptat. s-au imbinat si potentat uneori intr-un mod aproape magic. Dan Hatmanu etc. aveam deja un ''cap teoretic'' (publicasem in presa primele elemente despre expresionismul arhetipal). Copil.La inceput a fost penelul.

rezultat al unei mari traditii culturale. jurnalism. Hamangia. studenta la chimie. Am publicat pana in prezent cinci carti de poezie. la editura Minerva Press. Asa cum am mai amintit. Ioana). Ciprian (patru ani mai tarziu se nastea fiica noastra. iar pentru asta am renuntat la poezie (din 2000. viata mondena. fiindca viata intelectuala in Iasi are o anumita dulceata indicibila. adica in anul cutremurului. imi scria: ''Poate stiti ca sint putin suparat pe poetii nostri tineri. cu exteriorul.. finantata de UNESCO Paris. in preajma Craciunului din 1985. de pilda am tendinta sa citesc mai putin in perioadele in care sunt atras mai puternic de pictura. in traducerea lui Liviu Martinescu. adica am ales spiridusii tineri ai vietii mele sufletesti. in Londra. si nu numai) au considerat ca atat conceptul meu. abia pe la 25 de ani am simtit ca am sanse sa devin scriitor. O sintagma probabil desueta. specialist in fabricarea hartiei.''Poezia romana actuala'' de Marin Mincu).Proza sau poezie? Cate volume ati semnat? Care a fost momentul in care ati stiut ca veti avea din condei un aliat? -. nu numai vocatia de scriitor. la biserica Trei Ierarhi.de televiziune pan-european EuroNews. al vietii interioare. eseuri. care poarta pecetea unei forma mentis colectiva.. fiindca in 1997 am publicat si un volum de poezie in limba engleza. obicei frecvent la multi artisti plastici. . intamplator chiar in momentul in care obtinusem o anumita validare. In urma cu cativa ani. dupa ce imi citise volumul de debut ‚''Duminica realului''. adica un batran poet si un tanar prozator. meritau atentia. m-am autoprezentat ca fiind un batran scriitor si un foarte tanar artist vizual. comentarii de arta. cu un bagaj cultural consistent datorat in cea mai mare masura ''dulcelui targ al Iasilor''. invitat la o tabara internationala de pictura in Republica Moldova. de performanta.Eu sunt un poet al secolului XX si un prozator al secolului XXI. Trebuie sa recunosc ca plecam pe drumul mai putin romantic al vietii de tanar inginer. dar acest lucru mie imi poate afecta calitatea scriiturii. presupune din start un fel de deficit existential. prin prezenta cu 17 pagini in cea mai buna antologie. si in care am facut primul juramant adevarat de iubire. al aventurii intelectuale si estetice. Corina. una de eseuri si un roman. expresionismul arhetipal. deoarece jurnalistii de arta de la Agenda (evenimentelor culturale majore din Europa. dar dupa parerea mea exacta. Orice activitate creatoare. In total mi-au aparut opt carti.Am decis ca de acum inainte doar sa pictez si sa scriu romane. Era si anul despartirii de viata studenteasca din Iasi. Gumelnita. o saracire in planul trairii in relatia cu ceilalti. si al nasterii primului nostru copil. marele carturar care. cat si picturile cu motive din vechile si straniile culturi preistorice Cucuteni. etc. Dar exista si probleme in coabitarea celor doua arte care mi-au cucerit lumea interioara. -. Momentul in care incepeam sa fiu sigur ca voi avea un destin in cultura a venit. si o imbogatire in planul trairii spirituale. 1977. ca o veste plina de lumina si speranta. orasul de neuitat in care mi-am gasit si sotia. pentru faptul ca scriu atit de mult si vor sa publice tot. cand am primit o scrisoare de la Constantin Noica.

. in Franta. Chartreuse (cuvant cu o stranie muzicalitate. intr-o zona. romanul meu editat de Curtea Veche se afla de cateva luni in biroul sau. regiunea Isere. cand ati trasat prima tusa? Ce tehnica abordati? Ce preferinte aveti? -. -. Ani mai putini dar mai intensi . Goethe. pe care l-am daruit fiului din Grenoble al gazdei mele.Mi-e foarte greu sa aleg intre Homer. de psalm bizantin) la fel de frumoasa ca Bucovina. Vargas Llosa. Celine. si el atat scriitor cat si artist plastic. Eminescu. Am renascut asadar ca artist vizual in Franta. Dante. organizata de mine si de cativa prieteni de acolo. Cervantes. Bacovia. Rushdie.Prima tusa adevarata am trasat-o abia in 2002. Tehnica mea preferata este pictura in ulei. asteapta cu interes editia in limba spaniola a cartii. Cel mult sa scrieti pentru Ioana si Ciprian. personajul principal din romanul meu‚''Iubita lui Esto''. Noica. Cioran.. cu mai multe niveluri de lectura) de Ernesto Sabato. Didier Tirard-Collet.'' -.Cat despre pictura. este mai deshisa la intalnirea cu celalalt.Care este scriitorul preferat? Volumul de suflet? -. mai toleranta si mai calda. sau intre Borges. Saint Bruno.Am impresia ca nu sinteti dintre acestia. cind vor fi mari. si mi-a transmis ca anul viitor. pe atunci viceprimar in Saint Laurent du Pont. ci slujiti o Muza a bunelor desprinderi. la Saint Laurent du Pont. ''Despre eroi si morminte''(o simfonie ezoterica. Un orasel-bijuterie intemeiat de un sfant. Atunci am facut primul meu tablou in ulei. dar voi recomanda totusi tinerilor amatori de literatura o carte care mi-a infrumusetat adolescenta. Franta profunda din micile asezari rurale. Mai pastreaza valori care s-au pierdut pe marile bulevarde ale Parisului. dupa ce in anii '80 a refuzat acest demers initiat de comunitatea literara din Argentina. Va doresc din inima sa va desprindeti de tot ce este creatia pentru altii. aici poti intalni oameni politici cinstiti. o inima vibranta si pasionala. pe care am cunoscut-o atunci. Oamenii Alpilor din tinutul Chartreuse au o verticalitate luminoasa. intr-o tabara de pictura cu artisti bucovineni si francezi. Sabato. cu orice risc. etc. chiar daca pe termen lung stiu ca poate afecta sanatatea. Esto are acum 99 de ani. citindu-va. cand va implini 100 de ani. un suflet generos si tandru. punctuali si cultivati. Pamuk. Mai mult. Recent a fost din nou propus pentru Premiul Nobel. prefer insa o moarte in slujba frumosului.

Cel mai mult imi plac artistii romani pe care eu ii consider adevaratii precursori ai expresionismului arhetipal. tineri preoti din Bucovina. desi sotia.. la sediul arhiepiscopiei Sucevei si Radautilor. arhitecti si avocati din Bucovina. ba dimpotriva exista acum o retea de traficanti de opere de arta care pun in vanzare tablouri de Mircea Ciobanu sustrase ilegal din patrimoniul familiei. oferindu-ne senzatia certa ca jongleaza de fapt cu arhetipurile inconstientului.Unde se pot gasi lucrarile semnate de dvs? -. mai ales daca ti s-a dat sa vezi uneori chipurile aprinse de o secreta vapaie ale iubitorilor de arta. s-a intitulat ''Totem. iar uneori pot aparea si surprize extrem de placute. Horia Damian si pe Mircea Ciobanu (din pacate inca prea putin cunoscut. Inainte de a fi inclus pe Agenda EuroNews vindeam un tablou cu 150 de euro. SUA.La colectionari si iubitori de arta din Romania. Opera sa m-a bulversat mereu prin magia cu care artistul face sa fuzioneze intim. pe care le folosesc si eu din plin in tablourile mele. Germania. din ierarhia invizibilului. in aceeasi lucrare. Toti sunt expresionisti si au lucrat cu vechi arhetipuri. vii. De aici acea traire in haloul cunoasterii. cei mai multi oameni cu bani nu sunt inca destul de constienti ca a investi intr-un artist contemporan de valoare poate fi si o afacere excelenta pe termen lung.In ce culori se vede lumea din Bucovina. cantaretii. -. Canada. un colectionar din Bucuresti. Norvegia. in care arlechinii. atat pe panza cat si in sufletul iubitorului de arta. dar si lumina de dincolo de lumina. iar dupa aceea cota mea a crescut de 10 ori la galeria din Stuttgart care m-a invitat sa expun. care a achizitionat pana acum de la mine vreo 13 lucrari. nimfele. din Elvetia).'' Dintre contemporani ii mai admir mult pe Victor Brauner. la prieteni si rude. s. recunoasterii si reamintirii pe care o ai in fata lucrarilor sale. Desi compozitiile cele mai reusite par a urma legile nescrise ale viziunii suprarealiste. Adica in culori pure. atat in viata cat si in opera. clarobscurul lui Rembrandt sau Baba cu exuberanta coloristica a lui Van Gogh si a artistilor expresionisti. face mari eforturi in acest sens. nimic nu este intamplator in arta lor. . Apostu. Elvetia. Marea Britanie. Ultima mea expozitie personala. Nocturn si diurn in acelasi timp. in ciuda meandrelor intunecate ale istoriei de ieri si de azi. la trei muzee din Romania (Suceava. ritmate de o secreta lumina. Piatra Neamt si Drobeta Turnu Severin). misteriosul Mircea Ciobanu este alaturi de Victor Brauner si Ion Tuculescu pictorul cu care Romania ar putea convinge mai usor marile muzee de arta ale lumii ca in secolul trecut noi nu l-am dat doar pe marele Brancusi. s. M-am bucurat mult cand mi-au cumparat tablourile tineri arhitecti din Germania. evident. -. prezentata de distinsa doamna director Maria Balaceanu.a. caii nazdravani si copiii poarta pecetea inconfundabila a universului/scriiturii lui Cervantes. dar nimeni din Romania nu o sprijina cu adevarat. Piata de arta din Romania este in formare. Tuculescu. Brancusi. directorul Institutului Cultural Italian din Helsinki.In culorile frescelor manastirilor pictate din Bucovina. traducatoarea pentru limba romana a Presedintiei Finlandei. dle Constantin Severin? -. Maitec. Michaela Ciobanu.si mai frumosi.a. Finlanda. prin nu stiu ce secreta operatiune alchimica Ciobanu reuseste sa produca o mutatie. In memoriam Ion Tuculescu. cea din iunie 2010 de la Muzeul de Arta din Drobeta Turnu Severin. Lumina bucuriei de a trai.

alteori chiar dupa trecerea intr-o lume mai buna. la vreo 5 kilometri de padurea de liliac. pana in jurul varstei de 50 de ani. Dar si cand am crescut si imi era dor de ea. despre pasiunile dvs. in timp. Asteptam sa-l cunoastem pe omul Constantin Severin. nu pentru un om cu un caracter frumos. fara sa o vad. mai stiu ca exista artisti romani in varsta. Cunoasterea fara nicio implicare emotionala e valabila poate pentru cyborgi. nu am avut curajul sa o vad decat in imaginatie.. M-am nascut intr-un orasel nu departe de muntii Mehedintiului.batran scriitor. nu stiu daca este sau nu o coincidenta semnificativa faptul ca in aceeasi perioada in care am vazut padurea de liliac am renuntat definitiv sa mai scriu poezie. am acceptat totusi acest dialog ca.. Privind retrospectiv.. Ca om sunt rezultatul tuturor fiintelor si lucrurilor pe care le-am iubit.Imi place ca ati pus pe primul plan omul. Am inceput de pilda sa dau interviuri de putin timp. e mai greu sa te construiesti ca om decat sa-ti edifici o cariera. care lucra atunci la VATRA. iti poti schimba chiar identitatea..Aceasta e o intrebare care ar solicita ca raspuns un roman autobiografic. Atat scriitorii cat si artistii plastici cu destin sunt experti in arta de a astepta. care ar merita mult mai mult sa fie in prim-plan. a nu forta lucrurile in favoarea unor avantaje de moment. nu stiu daca pana acum am pictat 500 de lucrari. nu ar trebui sa dau interviuri legate de activitatea mea de artist vizual. operele lor sunt cunoscute si valorificate la adevarata lor valoare treptat.. ''A supravietui prin . Iar a avea un caracter frumos inseamna printre altele si a sti sa astepti. dar am plecat de acolo... dupa ani si ani de munca. in Baia de Arama. despre proiectele. pe scriitorul Constantin Severin si pe artistul Constantin Severin.-. devenita ulterior un laitmotiv al poeziei mele. doar atunci cand iubesti/ esti iubit te poti transforma cu adevarat. in mod normal. uneori intr-un anonimat total.. talentati. precum criticul literar Al. inainte obisnuiam sa refuz astfel de oferte. cu familia. acesta este de altfel si unul din mesajele primului meu roman. stiu insa ca mai trebuie sa pictez vreo 1000-2000 de tablouri pentru a avea o opera solida. venite si din partea unor intelectuali pe care ii respectam mult. -. Nici acum. ma consider totusi inca la inceput. le spuneam ca inca nu am o opera care sa merite o astfel de intrare in lumina reflectoarelor. Cistelecan. ambitiile si recunoasterile primite de la public.Povestiti-ne despre viata dvs. la varsta de doi ani.

3rd Paradigm. in care ma simt foarte bine. Inca din Iasi am inceput sa-mi construiesc cu migala un labirint de reverii in imaginar. in acea epoca intunecata pe plan social-politic. student. inclus ulterior in antologia lui Marin Mincu. artist vizual. tata. Izabella Pavlushko din Azerbaidjan si Olga Dmytrenko din SUA. Portugalia si Romania. O viata de om. Viena. unul din numeroasele versuri cenzurate de editura Junimea.pentru ca tot ceea ce ajunge la public este desavarsit. 25/11/2010 16:06 Bucuria adusa de un singur tablou. . Sunt foarte bucuros ca de catva timp am doua familii. una pe care mi-a dat-o Dumnezeu. Vazandu-i tablourile si citindu-i poeziile sau proza.''(Aristotel). sot. si o familie artistica. ''Duminica realului''(cel mai valoros poem‚''Zid si neutrino''. claritatea. armonia. 2# Scris de in data de: Alina B. nora si ginerele. iar anul viitor ne vom intalni cu publicul la galerii importante din Moscova. in orasul Suceava. fiindca ''sufletul nu intelege niciodata nimic fara fantasme. dar cu halourile de vise si sange comprimate in interiorul meu. a fost cenzurat in proportie de circa 50%). care mi-a modificat treptat identitatea in mai multe randuri. o valoare atat de complexa cum este cea a domnului Constantin Severin.. atat in arta cat si in proza. nepotelul Matei din Montreal. scriitor. Avem impreuna numeroase proiecte si expozitii. Eu sunt acum un lung sir de persoane disparute. adolescent. in volumul de debut. Frankfurt pe Main. nu poti spune cu exactitate in ce anume exceleaza. la Muzeul de Arta din Drobeta Turnu Severin. sotia. jurnalist. ca intr-o papusa matrioska. in 1984. Bucuresti (sub egida Asociatiei TVR ART). Momentul de varf il va constitui probabil prezenta la Muzeul de Arta din Eschborn. Asadar ambitia mea este de a ramane in continuare un creator de fantasme.. Forta tabloului sta in frumosul. Copil. anul acesta de pilda am expus impreuna in Germania. inginer. grupul international de arta. Adrian Bayeuther din Germania. din care mai fac parte alti 4 artisti de valoare. Alberto D'Assumpcao din Portugalia. muncitor necalificat. motoul meu existential. Spania.imaginatie''. cei doi copii. caldura si lumina emanate de acesta sunt fara pret. a devenit pentru mine. 123 Comentarii:8 1# Scris de in data de: Elena Pricob 25/11/2010 17:38 Destinul ne-a privilegiat aducandu-ne aici. o veritabila profesiune de credinta.

BU 7# Scris de in data de: 19/11/2010 15:56 . demnă de toată admiraţia şi recunoaşterea! Mult succes!M.V. Ce face Simona? Pe curînd. de la Drobeta Tr Severin. nici nu stiu cui sa multumesc pentru asta.M. costica. 5# Scris de in data de: Varvara M 22/11/2010 14:34 Complexă activitate!O recunoaştere deplină! Mult succes! Toate cele bune! M. infatigabilule! Hugo vine pe 15 ian. 6# Scris de in data de: bogdan 20/11/2010 14:22 Felicitări. 3# Scris de in data de: gabi teisanu 22/11/2010 15:24 sunt privilegiata ca te-am cunoscut. Spectacolul se joacă cu succes. pacea ce ne infrumuseteaza existenta. sau cred ca stiu: gustului pentru frumos transmis pe-o frunza verde de bunii mei din ilisesti.libertatea. sa traiesti ca ne trebuiesti! 4# Scris de in data de: Măneanu Varvara Magdalena 22/11/2010 14:42 O activitate complexă.V.M . si evadez din griul cotidian cu cele cateva lucrari ale tale care au poposit in casa mea.

Simona Prodan Dupa ce te-am citit. Avem nevoie de frunti deschise spre cerul din oameni. asa cum ar cauta roua ca sa-si stinga setea. Asa cum apari in interviu te percepe multa lume din anturajul meu. Este de fapt imaginea creata in ani de munca si imbunatatita mereu prin experientele de viata pe care le-ai trait cu intensitate. Mi-a ramas gandul la legatul lui Noica: sa scrii ca si cum ar fi pentru copiii tai cand or sa fie mari. Sunt onorata ca te-am cunoscut candva. Esti foarte talentat si te daruiesti total atat in pictura cat si in scris. filosofii. Fara experientele din viata personala nu apar creatiile mari. Ajuti oamenii sa mai caute un pic de speranta. nu stiu daca intamplator sau nu. Asa percep eu scriitorii. pictorii. m-am mai impacat cu viata. Felicitari! Gabi NEWSBUCOVINA: martie 22. 8# Scris de in data de: Gabriela Driscu 19/11/2010 14:58 Mi-a placut mult. 2010 16:34 Exclusiv Artistul Constantin Severin nu mai poate vernisa expozitia „Imperiul Sacru” pentru ca i s-au cumparat toate tablourile . inclusiv eu. poate Mihai Driscu sa stie.

sucevenii vor putea totuşi să admire 4 dintre tablouri la sediul Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor. Judecata de Apoi”. NEWSBUCOVINA: septembrie 24. în preajma sărbătorii de Paşti a fost anulată din motive mai puţin obişnuite pentru mine. de către unul dintre cei mai valoroşi istorici de arta britanici. programată să fie vernisată în Suceava. Edward Lucy Smith”.wordpress. Acesta recunoaşte că îi va lipsi mult întâlnirea cu publicul. promovate in Canada. dar şi un comentariu de un singur cuvânt.În această perioadă ar fi trebuit să aibă loc la Suceava vernisajul expoziţiei „Imperiul Sacru” a artistului sucevean Constantin Severin. http://constantinseverin. alte trei noi galerii de artă din străinătate decizând să-i . Portugalia si Viena Artistul vizual Constantin Severin s-a remarcat o dată-n plus pe plan internaţional. 2010 14:01 Exclusiv Lucrarile artistului vizual Constantin Severin.com/ unde pot face comentarii. „M-a impresionat bucuria cu care tinerii ierarhi şi călugări ai Bucovinei au întâmpinat aceste tablouri cu o cromatică modernă. însă plasticianul a avut marea surpriză ca toate tablourile să-i fie cumpărate. făcut pe blogul meu în dreptul lucrării „Voroneţ. „Nice”. spune Constantin Severin cu menţiunea că. declară artistul sucevean. toate lucrările au fost achiziţionate înainte de vernisaj”. „Expoziţia Imperiul Sacru. „Fie ca tablourile din seria Imperiul Sacru să vă sporească lumina şi bucuria celei mai mari sărbători creştine!”. urează Constantin Severin. dar doritorii au la îndemână blogul său.

”La “Cafe des Arts” au fost puse în vânzare primele lucrări. şi a teoretizat un nou concept în arta contemporană. Ungaria şi Germania. în octombrie 2011”. iar la Galeria “Rearte” din Viena vom debuta tot cu o expoziţie de grup “3rd Paradigm”. Prin pictura pe care o realizează ne dovedeşte că este posibilă coborârea într-o lume a arhetipurilor. S.R. şi altul în filozofia culturii. dar este şi teoretician al conceptelor de ’’expresionism arhetipal’’ şi ’’post-literatură’’. alături de artiştii de talie internaţională Adrian Bayreuther (Germania). Suceava.promoveze arta. ’’Semnele Timpului’’ (2004. a declarat Constantin Severin. activitatea grupării “3rdParadigm” va fi încununată cu o expoziţie de grup la Muzeul de Artă din Eschborn (Das Stadtmuseum). Stuttgart. În 2007 a fondat pe Artmesh două două grupări artistice alcătuite din artişti internaţionali: New Europe (Central Europe) Group (32 de membri) şi Archetypal Expressionism Group (42 de membri din peste 20 de ţări). februarie 2010: Culoarea şi dalta Constantin Severin: ’’Text şi Timp’’ O expoziţie de pictură ca cea a suceveanului Constantin Severin (n. Finlanda. ’’Oraşul Alchimic’’ (2009. Artistul s-a dedicat picturii încă din primăvara anului 2005. citind prefaţa catalogului. Bacău). Constantin Severin abordează adesea în pictură sa motivul “Gânditorului de Hamangia”. În primul rând prin arhitectura geometrică a ansamblurilor tablourilor şi semnificaţia simbolurilor cu trimiteri la civilizaţii şi culturi foarte demult sedimentate în istoria omenirii. acesta a fondat două grupări artistice alcătuite din artişti internaţionali: New Europe(Central Europe) Group (32 de membri) şi Archetypal Expressionism Group (42 de membri din peste 20 de ţări). ziarist. Din septembrie 2009 este membru fondator al Grupului Internaţional de Artă ’’3rd Paradigm-A Treia Paradigmă’’. În 2007. Alberto D’Assumpcao (Portugalia) şi Izabella Pavlushko (Azerbaidjan). expresionismul arhetipal. din care fac parte. Austria.. Revista ’’Dunărea de Jos’’. aflăm că artistul este o persoană plurivalentă.U. ’’Metaforele Timpului’’ (2006. Franţa. Oslo.A. Frankfurt pe Main. Şi-a organizat mai multe expoziţii personale: ’’Text şi Timp’’ (2004. În al doilea rând.). intitulată ’’Text şi Timp’’. Republica Moldova. la Galeria de artă “Vieira Portuense” din Porto particip în perioada aceasta la o expoziţie alături de gruparea internaţională de artă “3rd Paradigm”. împreună cu Puşa-Pâslaru Ionescu). Germania). Scriitorul şi artistul plastic sucevean Constantin Severin este membru al Uniunii Scriitorilor din România. Germania. A participat la expoziţii de grup din România. Este vorba despre “Café des Arts” din Montreal (Canada). 8 februarie 1952). ’’Suceava mea arhetipală’’ (2009. Pictorul abordează o formulă plastică modernă promovând expresionismul arhetipal prin culegerea unor motive specifice culturiilor vechi precum este cea de la Cucueni. nu putea să treacă fără să fie remarcată. Olga Dmytrenko (SUA). Are . devenind cunoscut într-un timp relativ scurt prin expoziţii în Finlanda. deschisă la Muzeul de Artă Vizuală. ’’Identităţi Matrioşka’’ (2007. scriitor (este membru al U. Anglia. Galeria “Vieira Portuense” din Porto. Piatra Neamţ). (Portugalia) şi Galeria “Rearte” din Viena. Suceava). alături de alte simboluri ce crează din arta sa o adevărată enigma. El s-a manifestat atât ca pictor. post-literatura. Norvegia). El a mai anunţat că anul viitor.S.

Într-un spaţiu construit cu precizia unui geometru. Este o artă suspendată între real şi imaginar şi necesită în egală măsură rigoare şi mister. Mănăstiri şi biserici din Nordul Moldovei''. ''Imperiul Sacru. culori distribuite în starea lor pură. Finlanda. împărţit uneori în registre verticale şi orizontale. ca în alaiul regal. ''Regele'' sau ''Suceava Blues''. dar poetice ca materie cromatică. Germania. simplitate şi paradox''. cu motive vegetale. Cele mai multe lucrări fac parte din ciclul ''Text şi Timp''. cu furca moldovenească. Corneliu STOICA NEWSBUCOVINA: decembrie 7. alteori luând forma mozaicului. ''Atelierul'' de Jan Vermeer. ocrul. negul. publicat în 2003 la Editura Paralela 45. îndeamnă la reflecţie şi la pătrunderea pe îndelete a conotaţiilor cu care pictorul şi-a investit lucrările. sau evocâmd obiceiuri. Norvegia. şi altele în care ansamblurile geometrice. Foarte des artistul înnobilează ansamblurile geometrice cu imagini ale unor capodopere din istoria artei: ''Tânără cu hermină''. nu este comod.U.A. Ne întâlnim cu foigura meditativă a ''Gânditorului'' de la Hamangia. ''Mulţime''. ne poartă pe tărâmuri ale unui imaginar fertil. Expoziţia la care ne referim cuprinde două categorii de lucrări: unele de un evident descriptivism. cu stâlpul funerar. figurativul şi abstractul. rozul. ''Papa Inocent al X-lea'' de Velazquez etc. verdele. 2009 13:44 Evenimente Artistul sucevean Constantin Severin va primi Premiul de Excelenta in Arta . S. etc. pictorul introduce motive şi semne cu valoare simbolică. în care pictorul surprinde atmosfera unei Bucovine nostalgice. Fiindcă lucrările expuse la Muzeul de Artă Vizuală ilustrează ''expresionismul arhetipal''. creează armonii care încântă ochiul. Roşul intens şi ternar. Italia. Anglia. În teoretizarea acestui concept. Ucraina. artistul a fost ajutat de studiul său. prin ceea ce aşterne pe pânză. riguroase ca linie. galbenul. ''Giovanni Arnolfini şi Geovanna Cenami'' de Jan va Eyck. Sunt compoziţii în care personajele apar în măreţia lor de altădată. sunt semnificative tablouri ca ''Ultimul flaşnetar''. matematică şi lirism. Din prima categorie. de Leonardo da Vinci. alături de multitudinea semnelor grafice.lucrări în muzee şi colecţii particulare din România. cu elemente ceramice din culturile Gumelniţa şi Cucuteni. Pictura sa dispune la un dialog care solicită în aceeaşi măsură afectul şi zonele eterate ale spiritului. avimorfe şi zoomorfe întâlnite pe scoarţele populare. drame şi aspecte ce strecoară în suflet melancolie. oranjul. evocând arta specifică unor culturi din trecutul îndepărtat. Elveţia. cu uniforme somptuoase şi cai de rasă. Unele simboluri trimit la Brâncuşi sau la Ion Ţuculescu. să menţionăm definiţia acestuia aşa cum a fost formulată de Constantin Severin: ''Expresionismul arhetipal îşi găseşte locul între cele două paradigme ale artei contemporane. apropiate ca tehnică de realizare de fotografia cu parfum de epocă. Constantin Severin. antropomorfe. El reprezintă o căutare spirituală a rădăcinilor comune aflate dincolo de accidentele tragice ale istoriei. a tablei de şah sau a unor construcţii ludice. tristeţe.

La această importantă sărbătoare a valorilor locale au fost invitate personalităţi din ţară şi străinătate care activează în diverse domenii. Cartea sa m-a ajutat enorm să-mi consolidez propriile idei despre viaţă şi univers şi să-mi cristalizez o voce personală în poezie. Constantin Severin a fost anunţat că va primi această importantă distincţie de către Maria Bălăceanu. expresionismul arhetipal. şi altul în filozofia culturii. el a fondat două grupări artistice alcătuite din artişti internaţionali : New Europe(Central Europe) Group (32 de membri) şi Archetypal Expressionism Group (42 de membri din peste 20 de ţări). “În Turnu Severin am locuit pe strada Decebal nr. În 1982. De la el am învăţat că orice cunoaştere autentică. iar cunoaşterea fără nicio implicare emoţională şi spirituală duce la frivolitate intelectuală”. 82. pe aceeaşi stradă cu Ştefan Odobleja. am scris în jurnalul meu că în perioada copilăriei am locuit la 10 case de eternitate …”. Tot el spune că “ marele meu vecin Odobleja era un personaj modest. Constantin Severin experimentează conexiunile profunde dintre structura formală şi experienţa emoţională printr-un proces atent şi amplu de simbolizare pornind de la . „Prin arta sa. părintele nedreptăţit al ciberneticii. fără să mă certe. oraşul copilăriei artistului. post-literatura. SAIT DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU CULTURĂ GALAŢI: Expoziţia "Text şi timp" .Binecunoscutul artist sucevean Constantin Severin va fi onorat joi cu Premiul de Excelenţă în Artă. este îmbibată de afectivitate. dl. in prima ediţie. formatoare de caractere frumoase. filosof şi artist vizual. Eduard Constandache – muzeograf. cu chipul blând şi ochii luminoşi. o carte fundamentală a ştiinţei şi culturii noastre. În 2007. Au luat cuvântul : directorul Muzeului de Artă Vizuală – dl. a teoretizat un nou concept în arta contemporană. la Muzeul de Artă Vizuală Galaţi.11. calm. autor Constantin Severin – literat.Expresionismul arhetipal ”. Muzeul de Artă Vizuală În data de 11. îşi aminteşte artistul sucevean.2009. matematician. “Psihologia consonantistă”.Constantin Severin şi d-na Valentina Iancu. Scriitor şi artist plastic sucevean. a avut loc vernisajul expoziţiei „Text şi timp . sociale sau culturale. autorul lucrărilor – dl. care umbla în tenişi până târziu în iarnă…Uneori îi aruncam mingea din greşeală în curte iar el mi-o înapoia de fiecare dată. Dan Basarab Nanu. Constantin Severin este membru al Uniunii Scriitorilor din România. oferit de primăria municipiului Drobeta Turnu Severin. directorul Muzeului de Artă din Drobeta Turnu Severin. apărută la Paris în 1938. după ce am citit cartea sa.Constantin Severin.

a iubirii. Acolo este nebunia…Gumelniţa. Din punctul meu de vedere seria figurinelor şi a semnelor explicite cu o conotaţie preistorică sunt cele mai sugestive. a înfrângerii prin dedublare…a victoriei prin bucurie…a culorii prin semn. Incomod pentru că este şi literat şi matematician şi teoretician în ale plasticii şi ale literaturii şi filozofiei şi membru în nu ştiu câte organizaţii internaţionale. Cucuteni. matematică şi lirism. pe care îl încadrează geometric în prototipuri similare şi de fiecare dată interpretate diferit. Constructivist. a unor nimburi ştiute doar în gândurile unui cunoscător de istorie al locurilor. EXPRESIONISMUL ARHETIPAL''. Este o artă suspendată între real şi imaginar şi necesită în egală măsură rigoare şi mister. 2009: TEXT ŞI TIMP Expresionismul arhetipal “Expresionismul arhetipal îşi găseşte locul între cele două paradigme majore ale artei contemporane. Flaşnetarul.” (Constantin Severin) Muzeul de Artă Vizuală Galaţi nu putea să nu ia în considerare această abordare. Incomod intelectual. MUZEUL DE ARTĂ VIZUALĂ GALAŢI. Evident. simplitate şi paradox. Toate acestea pot enerva. Propun o altă abordare. simplitate şi paradox. Severin este un tip incomod. mă refer la domeniul post-literaturii sau la conceptul de a treia paradigmă.” (Valentina Iancu) „Expresionismul arhetipal îşi găseşte locul între cele două paradigme majore ale artei contemporane. El reprezintă o căutare spirituală a rădăcinilor comune aflate dincolo de accidentele tragice ale istoriei. Severin. NOIEMBRIE. figurativul şi abstractul. Apoi începe joaca. Regele…sunt lucrări de o tristeţe covârşitoare. Este o artă suspendată între real şi imaginar şi necesită în egală măsură rigoare şi mister. . amestecul de semne şi imagini din zona clasicului arhetipal.a trădării. Suceava Blues. Intraţi în expoziţie şi priviţi cu atenţie lucrările din perioada descriptivă… Veţi descoperi o nostalgie a unei Bucovine imperiale mai de la hotare. fără a insista asupra celorlalte faţete ale sale. pentru că personajul este de o naturaleţe şi de un firesc jovial. figurativul şi abstractul. si artist plastic…şi nu ştiu câte mai câte.arhetip. Numai că Severin Constantin există. Picturi celebre asamblate în semnele timpului…în semnele de la Tărtăria. cu acele hieroglife ale înţelesului şi a neînţelesului.” (Constantin Severin) CATALOG EXPOZIŢIA ''TEXT ŞI TIMP. matematică şi lirism. Totul în tratarea plastică a unui matematician. Expoziţia de faţă încearcă o prezentare a ceea ce înseamnă profilul plastic. El reprezintă o căutare spirituală a rădăcinilor comune aflate dincolo de accidentele tragice ale istoriei. cu o tratare plastică mai aproape de fotografia cu iz de epocă în sepia… Este acolo o tristeţe a renunţărilor.

Aşa a apărut noul grup internaţional de artă "3rd Paradigm" (A Treia Paradigmă). Constantin Severin trăieşte în timpul nostru dar păstrează. Cei cinci artişti işi vor uni eforturile pentru a face o promovare cât mai eficientă a artei lor pe plan internaţional.Se crează o stare de întoarcere în timp. Grupul Internaţional de Artă "3rd Paradigm" este alcătuit in prezent din cinci artişti vizuali: Adrian Bayreuther .S. prin expoziţii de grup. care este semnul timpului renaşterii.A. nu este numai o expoziţie. 5. Alberto D'Assumpcao . director Muzeul de Artă Vizuală Galaţi ZIARUL FINANCIAR/ZIARUL DE DUMINICĂ: Ioan Es.Izabella Pavlushko . in manifestul său dedicat expresionismului arhetipal. dar neştiute. considerat unul dintre cei mai valoroşi continuatori ai avangardei ruse a secolului al XX-lea. participarea la marile târguri de artă cu sprijinul unor galerii de artă majore.Portugalia. neconştientizate. impactul operei lor asupra pieţei de artă şi o repartiţie geografică cu miză globală.Azerbaidjan şi Constantin Severin .2009: Cronica plastică “Oraşul alchimic”. conştientizează ceva din semnele altor timpuri. prezenţa treptată in marile muzee ale lumii. activitate susţinută pe internet. care să se impună impreună mai uşor pe piaţa de artă mondială. Cu siguranţă vei începe să înţelegi timpul prin semn. Dan Basarab NANU. Îţi vine să pui mâna pe o carte. care este semnul începutului de secol XXI ? Povestea acestor semne ale timpului se face prin TEXT.România. tipărirea unor cataloage şi cărţi. Conştientizarea el o face ca o ilustraţie a TEXTULUI despre semnele TIMPULUI…Ceea ce ne propune el. Criteriile care au stat la baza selecţiei sale au fost: valoarea indiscutabilă a artiştilor. titlu preluat după o sintagmă lansată de artistul plastic sucevean Constantin Severin.Germania. a avut ideea infiinţării unui grup alcătuit din artişti independenţi de talie internaţională.11. Care este semnul timpului preistoric.. o nevoie de a înţelege originile parcă bănuite cumva. Pop 17. Apoi să te întorci în expoziţie şi să te cufunzi în universul semnelor.U.2009 Artist român cooptat in "3rd Paradigm" In septembrie 2009. la City Gallery . Expresionismul arhetipal. să faci o vizită la un muzeu de arheologie. Olga Dmytrenko . expoziţii personale in care să fie prezente şi câteva dintre lucrările celorlalţi colegi. MONITORUL DE SUCEAVA.10. artistul german Adrian Bayreuther. Este un ciclu pictural despre un concept.

s-a deschis vineri expoziţia de artă vizuală “Oraşul alchimic”. relevă dubla ipostază de creator a lui Constantin Severin. Un preambul pentru un eveniment important din cariera artistului Sub acest generic. inclusiv câteva lucrări monocromatice. expoziţia care va avea loc pe data de 10 noiembrie a.microcipuri sau o mică brichetă de alamă) în lucrările sale cu simboluri arhetipale. de poet şi de pictor Celor 44 de lucrări în ulei (între care. am spus în pictura mea” . cei care au urmărit intrarea şi evoluţia artistului în arta plastică suceveană. în formula expusă. Conf. Sabina Fînaru au emis câteva impresii şi consideraţii cu privire la expoziţie. în saloanele Muzeului de Istorie din cadrul Complexului Muzeal Bucovina). lucrări de ultimă oră. maşină care. Norvegia. a reliefat rolul acestor „citate plastice” (realizate „la concurenţă cu originalul”). sunt etalate un număr de 44 de lucrări de pictură şi o instalaţie. sunt integrate (ca şi diverse obiecte . care alături de conf. o reproducere după o celebră pictură de Johannes Vermeer. numerotată ca şi celelalte lucrări. Ionel Corjan. care a avut loc la cinci ani de la debutul expoziţional al lui Constantin Severin la Suceava (cu expoziţia intitulată „Text şi Timp”. Constantin Severin. a artistului plastic sucevean Constantin Severin. constituie un preambul pentru un eveniment important din cariera artistului. O instalaţie care relevă dubla ipostază de creator. prezentată. care a reuşit să impună un nou concept artistic. care reproduce titlul volumului de poezie pentru care Constantin Severin a fost premiat de Fundaţia Culturală a Bucovinei (2003). dr. univ. Instalaţia. expresionismul arhetipal („mai mult arhetipal şi mai puţin expresionist”. dar şi tablouri din cele două expoziţii organizate anul acesta la Galeria de Arta “Lascăr Vorel” din Piatra Neamţ şi la Galeria “Dalype” din Oslo. dr. univ.c. preluate din pictura renascentistă şi integrate în pictura modernă. dar care-ar fi putut avea genericul „Autoportret”. ci o lucrare artistică. la Muzeul de Artă Vizuală din Galaţi.de Tiberiu COSOVAN (citeşte alte articole de la acelaşi autor) La City Gallery. în incinta Shopping City Suceava. dar şi altor artişti celebri. au putut să revadă tablouri din prima sa expoziţie personală. în septembrie 2004. dar şi din cea intitulată „Suceava mea arhetipală”. Vernisajul. „Citate plastice” preluate din pictura renascentistă şi integrate în pictura modernă Decupaje cu reproduceri la scară mică ale unor lucrări aparţinând aceluiaşi pictor olandez. de poet şi pictor. nu scoate de sub tambur o coală cu text scris. cum a remarcat Ionel Corjan) prezintă publicului aceste „compoziţii în contraste geometrice şi cromatice”. „Ce-am vrut să spun. care creează o anume „tensiune lirică”. prezentată în premieră în Galeria „Bucovina” din incinta Palatului Administrativ şi vernisată apoi la Oslo) li s-a adăugat o instalaţie alcătuită din vechea maşină de scris („Contessa 2”) a poetului Constantin Severin.

a fost vernisajul de la Muzeul de Artă Vizuală din Galaţi. expoziţie în care cuvintele poetului au cedat locul imaginii. NewsBucovina. a continuat cu o personală la galeria “Dalype” din Oslo. A început cu o expoziţie la galeria de artă “Lascăr Viorel” din Piatra Neamţ. din luna noiembrie. Muzeul de Artă Vizuală din Galaţi este cel mai vechi şi mai important muzeu de artă contemporană din România. NEWSBUCOVINA: noiembrie 23.ro: Ne apropiem cu paşi repezi de finele anului 2009. cel mai bun an al meu ca artist vizual” Scriitorul şi artistul plastic sucevean Constantin Severin. „Ce-am vrut să spun. a declarat el adăugând cu modestie la final: „Sunt un începător şi sper să mai am încă multe de spus în artă”. am spus în pictura mea”. Mai mult. din Budapesta. a teoretizat un nou concept în arta contemporană. membru al Uniunii Scriitorilor din România.O expoziţie în care Constantin Severin şi-a exprimat bucuria de a picta. 2009 17:18 Exclusiv Constantin Severin: “2009 a fost. post-literatura. În 2007. în aprilie.ro vă propune un interviu în exclusivitate cu renumitul artist sucevean. în urmă cu . la vernisajul căreia şi-a manifestat bucuria şi mulţumirea de a fi alături de prieteni. şi altul în filozofia culturii. nu numai al anului. el a fondat două grupări artistice alcătuite din artişti internaţionali : New Europe(Central Europe) Group (32 de membri) şi Archetypal Expressionism Group (42 de membri din peste 20 de ţări). care a avut loc în mai. o expoziţie de grup cu artişti din statele membre ale UE. iar punctul culminant. ci şi al scurtei mele cariere de până acum. Cum a fost acest an pentru artistul Constantin Severin? Constantin Severin: 2009 a fost fără îndoială cel mai bun an al meu ca artist vizual. fara indoiala. promovată de EuroNews. NewsBucovina. la “Opera Gallery”. expresionismul arhetipal.

pe care am prezentat-o la Oslo. în mai. la expoziţia de la galeria de artă suceveană “City Gallery”. dar criza e resimţită cu putere şi pe piaţa cărţii. acceptat de o editură prestigioasă. având în vedere că arta nu este gustată de toate categoriile de public. fiind umbrită de alte evenimente. dar se pare că nu şi în cea politică. mult mediatizata criza financiară pe care o traversăm a reuşit să vă pună beţe în roate? Constantin Severin: Da. Curtea Veche. deopotrivă. aş fi vrut să încep un alt proiect dedicat insulei dispărute Ada Kaleh. iar eu am investit în lucrări mii de euro.câteva zile. să expun la Muzeul de Artă din Drobeta Turnu Severin şi se pare că în iunie voi fi prezent din nou cu o expoziţie la Suceava. Blocajele financiare sunt resimţite cu putere şi în lumea artei. insula copilăriei mele. de dinaintea celui de-al Doilea Război Mondial. doar anul trecut am reuşit să ‘‘rup’‘ patru luni pentru cariera mea de scriitor. după expoziţia închinată Sucevei romantice. vânzările au scăzut mai mult decât simţitor şi au blocat deocamdată apariţia primului meu roman. am vândut un singur tablou. dar din cauza crizei financiare am fost obligat să amân proiectul. a culturii. Care dintre cele două laturi creatoare a avut întâietate anul acesta? Constantin Severin: Anul acesta. NB: Este bine ştiut faptul că sunteţi un artist complex. un paradis exotic dispărut sub apele Dunării o dată cu construcţia hidrocentralei de la Porţile de Fier. am fost acaparat în totalitate de proiectele de artă. sunt invitat anul viitor. scriitor şi pictor. născut la Iaşi. la Complexul Muzeal Bucovina. mai mult sau mai puţin importante pentru societate? Constantin Severin: Pe termen scurt. NB: Există vreun proiect artistic pe care nu aţi reuşit să îl finalizaţi în acest an? Dacă da. NB: Ce proiecte aveţi pentru viitor şi cum reuşiţi să vă promovaţi. acordat de Primăria municipiului Drobeta Turnu Severin. Cartea trebuia să apară anul acesta. împreună cu artistul american de origine română. oraşul copilăriei mele. . Mai mult. timp în care am scris primul roman. am fost anunţat ca în decembrie voi primi Premiul de Excelenţă în Artă.

una dintre cele mai valoroase interprete din lume.c.Dan Cumpăta. am fost invitat să fac parte dintr-un puternic şi ambiţios grup de artă. În ceea ce priveşte promovarea mea ca artist vizual. Anna Dmytrenko. “3rd Paradigm/A treia Paradigmă”. 9 Noiembrie 2009 (15:39:40) Artistul plastic sucevean Constantin Severin deschide miercuri. de la Malevici la Kandinsky. la final de discutie. cred că de acum înainte imi va fi mult mai uşor. doar aşa putem fi găsiţi mai uşor de galerii de artă majore sau de posibili colecţionari de artă din întreaga lume. anul trecut Muzeul de Artă din Vatican i-a cumpărat o lucrare cu circa 80. Adrian Bayreuther – Germania. Olga Dmytrenko – SUA şi Izabella Pavlushko – Azerbaidjan. alături de alţi 4 artişti vizuali de talie internaţională. la Muzeul de Artă Vizuală Galaţi. de 17 ani. NB: Acum. Suntem foarte prezenţi cu toţii în lumea virtuală.expresionismul arhetipal. deoarece în octombrie a. Alberto D’Assumpcao – Portugalia. NB: Cum reuşiţi să comunicaţi eficient cu ceilalţi membri ai grupului de artă “3rd Paradigm”? Care sunt mijloacele cel mai des folosite? Constantin Severin: Mijloacele de avangardă ale tehnicii moderne.000 de Euro. Expoziţia.c.. 11 noiembrie a. etalează un număr de . de la conversaţia pe messenger până la folosirea unor programe precum Skype. Avem un site al grupării. impunând un nou concept în arta contemporană . Dan Cumpăta se numără printre artiştii români cu cota cea mai ridicată. etc. la categoria ei de vârstă. interpretaţi la pian de fiica acesteia. probabil cel mai valoros continuator al avangardei ruse a secolului al XX-lea. Ideea înfiinţării acestei grupări aparţine lui Adrian Bayreuther. După 20 de ani de exil îşi doreşte mult să revină pe scena artei româneşti cu o expoziţie în Bucovina. care reia titlul ciclului de lucrări cu care Constantin Severin a debutat în anul 2004. excelent realizate de Olga Dmytrenko. pe muzica unor mari compozitori. expoziţia personală cu genericul „Text şi Timp”. aceasta este singura şansă de a învinge barierele de spaţiu şi timp şi de a comunica rapid cu iubitorii de artă din întreaga lum MONITORUL DE SUCEAVA: Expresionismul arhetipal pe simezele primului muzeu de artă contemporană românească Luni. dar şi prezentări Power Point cu arta noastră. am vrea sa stim ce le recomandaţi artiştilor la început de drum? Constantin Severin: Le recomand artiştilor la început de drum să fie la fel de activi în lumea virtuală. la ora 12:30.

deosebit de important în cariera artistului. 17 Noiembrie 2009 02:00 . directorul muzeului gălăţean. cu participarea curatorului Valentina Iancu. Evenimentul. este organizat de Dan Basarab Nanu. VIAŢA LIBERĂ. la cinci ani de la teoretizarea acestui concept artistic. şi Eduard Costandache. în primul muzeu de artă contemporană românească din ţară. Galaţi: Constantin Severin: „Un pictor trebuie să fie activ în lumea virtuală” Autor: Roxana Artene Penciu Publicat Marți. Expresionismul arhetipal.45 de lucrări (44 lucrări pictură şi o instalaţie). bine receptat în străinătate (unde Constantin Severin a avut până acum câteva vernisaje). îşi face triumfala intrare.

Cum aţi ajuns în toate aceste „staţii”? . de la 5 la 25 de ani. apoi aţi lucrat ca jurnalist în presa locală. de când a reluat pictura. scriam şi poezie. am pictat. pasiunea mea dominantă. mi-am comandat şi cărţi din Anglia. despre Constantin Severin (foto) s-a vorbit în nenumărate colţuri ale lumii. Am studiat foarte mult. Recent a deschis o expoziţie personală la Muzeul de Artă Vizuală din Galaţi. am simţit că am ajuns în poezie la un stil propriu şi am abandonat . naţională şi internaţională. . iar acum sunteţi un pictor cunoscut peste graniţele ţării. am descoperit că aveţi un traseu spectaculos: de la chimie industrială la poezie.Din câte am citit despre dvs. În adolescenţă ştiam deja două limbi străine şi citeam studii despre arta plastică scrise de cunoscuţi teoreticieni şi critici de artă.În mai puţin de şapte ani.Pictura a fost. În jurul vârstei de 25 de ani. În paralel. lucru pe care-l consideră mai important decât cele trei apariţii la Euro News.

Sunt foarte mulţi pictori cu studii academice care nu există ca artişti. . Gumelniţa. Când am împlinit 50 de ani.Am înţeles că nu aţi urmat studii academice în pictură şi că aţi fost autodidact. am vrut să încerc marea cu degetul. am fost jurnalist. au văzut că am un concept propriu de lucru şi în Occident. Am înţeles că din momentul acela viaţa mi se va schimba. au citit scurtul meu manifest tradus în engleză despre ceea ce înseamnă expresionismul arhetipal. mai ales cei promovaţi de marile galerii. m-am apucat eu. în ultimii 50 de ani. Nici el nu a avut studii de artă şi a devenit un clasic al picturii româneşti. A fost ceva incredibil. . Am fost şi consemnat în antologii. n-am mai putut scrie un vers. la mai puţin de şapte ani de când vaţi apucat de pictură? . apoi am stat în aşteptare: se apucă cineva să facă treaba asta? Când am văzut că nu.Chiar de la prima mea expoziţie personală. care a fost deja acceptat la Editura „Curtea veche”. De a doua zi de când mi-am propus să revin la pictură. în urmă cu cinci ani.Nu prea înţeleg reticenţa Uniunii Artiştilor Plastici. sunt prezent în cea mai valoroasă antologie de poezie românească contemporană. de frumuseţea lor aproape cosmică.Cum aţi reuşit să fiţi cunoscut pe plan internaţional. Ştiam că la Euro News sunt promovaţi numai artiştii contemporani care au decedat. domină arta conceptuală. În al doilea rând. am scris cronici de artă. Ca urmare. Dar nu am părăsit însă definitiv literatura. ştiam ce responsabilităţi vor decurge din aceasta. Ori eşti talentat şi ai ceva de spus. În pictură aveam deja un fundament teoretic. am abandonat definitiv poezia şi am revenit la pictură. Cum aţi reuşit să vă impuneţi? . cât şi în străinătate. Am teoretizat întâi. în urmă cu şapte ani. Cei de la Euro News au văzut că nu am studii academice. de exemplu. am considerat că în poezie am pus tot ce voiam. Eu nu eram cunoscut ca artist plastic. mari nume ale artei europene. din moment ce au scris despre mine nume mari.pictura în favoarea poeziei. Şi doar câţiva contemporani. un CV şi peste 24 de ore am avut surpriza să fiu anunţat că mă vor promova pe plan internaţional. pe care am avut-o la Suceava. . realizată de Marin Mincu şi am fost publicat în Anglia în 1997. atât în ţară. dacă nu ai propria ta viziune ca artist nu prea exişti. ori nu. Am scris anul trecut primul meu roman. Consider acest succes unul al artei preistorice din România. Hamangia. În 2001 am scris pentru prima oară în presa locală din Suceava despre „expresionismul arhetipal” conceptul la care am început să lucrez ca artist plastic. Eu sunt membru al Uniunii Scriitorilor şi nu m-a întrebat nimeni de ce n-am făcut facultate de litere. am avut nişte lucrări bune de la prima expoziţie. aveam o viziune proprie. Maestrul meu este Ion Ţuculescu. în schimb. din moment ce am fost acceptat de mari galerii din Occident. Cei de la Euro News au fost surprinşi de statuetele noastre din perioada neolitică. lucrări în care am preluat vechi arhetipuri din culturile Cucuteni. Artiştii plastici ar trebui să ia exemplu de la scriitori. dar am trimis cinci imagini cu lucrările mele.

Peste 70 de milioane de accesări pe zi. este un concurs „Showdown”. Galaţi: Jocurile lui Constantin Severin Autor: Roxana Artene Penciu Publicat Joi. E o rampă de lansare.000 de iubitori de artă din toată lumea. Să participe la concursurile de artă internaţionale care sunt tot gratuite.Am o grupare alcătuită din 42 de artişti din întreaga lume.Aţi reuşit să faceţi „prozeliţi” în expresionismul arhetipal? . În momentul în care apari pe site. participă 3. 345 afisari VIAŢA LIBERĂ. cel mai mare muzeu de artă contemporană din Anglia. în momentul în care ai intrat în Top 50 lucrările tale sunt postate pe site-ul muzeului. Ei s-au regăsit în formula mea teoretică. Finlanda. la Saatchi Gallery. am participat la toate ediţiile concursului şi am ajuns să fiu votat de aproape 2.000 de lucrări din toată lumea. De exemplu. e gratuit.Ce le-aţi recomanda tinerilor artişti. primesc mesaje din toată lumea. eşti căutat de alte mari galerii din lume.Le recomand tinerilor artişti plastici să-şi facă bloguri personale. Aşa am reuşit să intru într-o grupare cu alţi patru artişti de talie internaţională – „3rd Paradigm” . În fiecare lună. Trebuie să fii activ şi în lumea virtuală. Dacă stai şi aştepţi să fii descoperit.. Este site-ul de artă cel mai frecventat din lume. având în vedere experienţa dumneavoastră şi ca jurnalist şi ca artist în piaţa de artă din Europa? . Aşa m-a contactat şi Opera Gallery.care mi-au văzut lucrările şi m-au invitat să expun alături de ei. care nici nu mă cunosc. Sunt deja artişti de talie internaţională care au simţit că aparţin „curentului” teoretizat de mine. Fiind un pictor perseverent. 12 Noiembrie 2009 02:00 . se cheamă chiar „Expresionismul arhetipal” . Trebuie să ştii să te promovezi singur. aşa m-au găsit cei din Norvegia. Devii cunoscut. nu vine nimeni să te caute.sunt artişti plastici care se regăsesc în conceptul meu. .

„Din punctul meu de vedere seria figurinelor şi a semnelor explicite cu o conotaţie preistorică . „Este acolo o tristeţe a renunţărilor. Picturi celebre asamblate în semnele timpului Totul în tratarea plastică a unui matematician. a unor nimburi ştiute doar de gândurile unui cunoscător de istorie a locurilor. Apoi începe joaca. cu o tratare plastică mai aproape de fotografia cu iz de epocă în sepia”.* Text şi timp în pictură * „Intraţi în expoziţie şi priviţi cu atenţie lucrările din perioada descriptivă: veţi descoperi o nostalgie a unei Bucovine imperiale mai de la hotare. A unui constructivist”.

cât şi curatorul Valentina Iancu. a trădării. Artistul a cunoscut o evoluţie rapidă în cariera sa. Aşa că nu pregetaţi să mergeţi la expoziţia nou deschisă. prin definirea. îşi doreşte ca fiecare vizitator să se regăsească măcar într-o lucrare de-a sa. amestecul de semne şi imagini din zona clasicului arhetipal. Cucuteni. Iar activitatea muzeului de aici este mult mai intensă decât cea a Muzeului de Artă Contemporană din Bucureşti. atât în ţară cât şi peste hotare. a iubirii. a culorii prin semn”. o nevoie de a înţelege originile parcă bănuite cumva. prin numeroase expoziţii. ci a ţinut să felicite instituţia gazdă: „Nu mă aşteptam ca într-un oraş de provincie să existe la muzeul de artă atâta activitate.ro. mai ceva ca la Bucureşti” La realizarea expoziţiei au contribuit atât directorul MAV Galaţi – Dan Basarab Nanu şi muzeograful Eduard Costandache. prin lucrările sale care au intrat în Top 50 şi în Top 10 la cea mai importantă competiţie online de artă. atâta deschidere. Showdown. Constantin Severin a ţinut să le mulţumească tuturor celor care l-au ajutat în organizarea evenimentului: „Este foarte important să fii recunoscut la tine acasă. prezentă la vernisaj. dar plin de căldură şi prietenie faţă de publicul prezent la vernisaj. intitulată „Text şi timp. neconştientizate”. „Muzeul din Galaţi. de la Muzeul Naţional de Artă din Bucureşti.” Emoţionat. Felicitări. Acolo este nebunia. Nu a dorit să discute despre lucrările lui Constantin Severin despre care a scris şi în catalog şi în prezentarea de pe site-ul www. Deşi este prezent pe simezele şi site-urile unor muzee celebre din Europa şi din lume.mavgl. Au venit la vernisajul unui artist necunoscut gălăţenilor mai mulţi oameni decât ar fi fost la o asemenea manifestare la Bucureşti. Este nemaipomenit că am fost invitat să expun în muzeul gălăţean care este cel mai important muzeu de artă contemporană din România”. Iar exemplele ar mai putea continua.sunt cele mai sugestive. organizată de Muzeul de Artă Contemporană Saatchi Gallery din Londra. a înfrângerii prin dedublare. „Se creează o stare de întoarcere în timp. teoretizarea şi ilustrarea cu febrilitate a conceptului expresionismului arhetipal la care au aderat artişti din întreaga lume. Nu în ultimul rând. dar neştiute. 235 afisari NEWSBUCOVINA: . Expresionismul arhetipal”. cu acele hieroglife ale înţelesului şi a neînţelesului. a victoriei prin bucurie. E o prezentare poetică şi totodată la obiect făcută de directorul Muzeului de Artă Vizuală Dan Basarab Nanu expoziţiei care a fost vernisată ieri. care poartă semnătura lui Constantin Severin. artistul pune pe primul loc interacţiunea cu publicul. personale şi de grup. Gumelniţa.

Simona Mera şi Gabriel Cărăbuş. Manifestarea a fost prezentată de artiştii suceveni Constantin Severin. “Îmi dezvolt propriul concept. Expoziţia “Corpuri rotitoare” face parte dintr-un proiect internaţional. 2009 17:49 Evenimente Artistul sucevean Constantin Severin. la Biblioteca Bucovinei “I. Dan Jauca. datorită dragostei ei pentru Mircea Eliade”. în care calitatea şi originalitatea ideii diminuează importanţa formei. vineri. singurul român care a expus în cadrul proiectului internaţional “Corpuri Rotitoare” Expoziţia internaţională de artă conceptuală. expresionism arhetipal. printre care se numără şi artistul sucevean Constantin Severin. Sbiera”. singurul artist din România care a fost selectat pentru a participa la acest eveniment expoziţional multicultural. pe care l-am conceput şi dezvoltat de-a lungul timpului”. Constantin Severin este de părere că a fost selectat de artista americană Mary Corey March “printr-o coincidenţă magică.G.aprilie 3. . directorul Bibliotecii Bucovinei. a fost vernisată online. la care participă artişti din 19 ţări ale lumii. a declarat artistul pentru NewsBucovina.

trebuie să fiu şi savant. Hamangia. Constantin Severin şi-a vernisat expoziţia „Totem”. România a reuşit. concepte şi forme. Constantin Severin: Text and Time 65 (pag. în urmă cu şase ani. . eu lucrez cu arhitepuri. creând astfel o inedită colecţie de idei. încerc să le descopăr înţelesul. a plăcut şi celor de la Euronews. cu peste 120 de litere. Sunt cunoscut în multe cercuri din Occident. Folosesc scrierea de acum 7000-8000 de ani. Ce reprezintă acest concept? Acesta este stilul cu care m-am impus. Deşi multe din tablourile mele par abstracte. într-o mare de prieteni şi rude. am studiat tot ce se putea din cărţile de istorie. Ieri. spre deosebire de pictorii abstracţionişti. 30). reuşind să reunească expozanţi care aparţin unor medii şi culturi diferite. despre civilizaţiile enigmatice.Datorită artistului sucevean. şi artist. expresionism arhetipal. va fi donată muzeului. Ca să ajung la arta mea. mai ales din spaţiul central european. Sunteţi cunoscut pentru un stil aparte. mai ales pe plan internaţional. Cum aţi descoperit aceste scrieri? Prin studiu. să facă parte din harta acestui proiect global. Deci. Sunt specialist în arhetipal. care m-au promovat de trei ori. care fac la întâmplare. Le cunosc pe toate. pot fi vizionate la Muzeul de Artă din municipiu. 25 de lucrări din 75 ale artistului plastic originar din Baia de Aramă. Opera Gallery. Art-Music-Fashion-Film. Catalog expoziţie cu artişti din toate statele membre ale Uniunii Europene: European Contemporary Party. 9 mai-6 iunie 2009. care sunt prezente toate în lucrările mele. din România până în Italia. simboluri universale. Acum 8000 de ani exista o scriere sacră. Eu cred că pictura mea place. care şi-a propus să promoveze arta prin intermediul internetului. Informaţia de Severin: 9 mai 2009 Timp de o lună. şi de această dată. mai puţin în Bucureşti. a unor civilizaţii enigmatice. Budapesta.În memoriam Ion Ţuculescu. şi le folosesc potenţialul lor plastic în arta mea. Gumelniţa şi altele care sunt prea puţin cunoscute şi înţelese. de arheologie. să o teoretizez. Lucrarea cu care mehedinţeanul a debutat oficial în pictură.

cine mai are un concept în cultura română? Tristan Tzara . iubita sa din ultimii ani. de exemplu capodopere ale picturii Renaşterii. De ce un debut atât de târziu? Ai nevoie de o viaţă întreagă să teoretizezi un concept. Aţi obţinut mai multe premii importante.expresionism arhetipal. „A treia paradigmă“. au văzut că în arta occidentală în ultimii 50 de ani domină arta conceptuală. Şi tablourile mele au intrat de circa 40 de ori în top 50. Fiecare lucrare a mea recreează o lume aparte. De exemplu.Cum a început colaborarea cu Euronews? Eu le-am trimis un mail cu ceea ce fac. . din care fac parte artiştii Adrian Bayreuther – Germania. am ajuns la acest concept . având în vedere că-i dedicaţi această expoziţie? În urmă cu 15 ani. Mi-a arătat tablourile primite cadou de la el şi tablourile la care a lucrat împreună cu Ion Ţuculescu. am intrat de multe ori în top 50 la cel mai important muzeu privat de artă din Londra. am scris în engleză despre conceptual meu arhitepal. dar şi culturale. Eu zic că după Tristan Tzara sunt al doilea român cu un concept foarte consolidat. iar unele din lucrările de aici au intrat în top 10. Leonardo da Vinci etc. Anul acesta. Din cauza asta am început să fiu căutat de galeriile din Occident. mai ales preistorice. Ţuculescu. deja îi ştiam arta lui Ţuculescu. fiindcă folosesc lucrări cu arhetipuri. „Saatchi Gallery“. la care participă de fiecare dată în jur de 3000 de artişti din întreaga lume. De asta i-am zis expresionism arhetipal. Olga Dmytrenko – SUA şi Alberto D’Assumpcao – Portugalia mergem împreună la evenimente şi ne promovăm reciproc. încerc să mă detaşez de Ion Ţuculescu. împreună cu gruparea mea. care e cunoscut pe plan internaţional. Până acum. care nu copiază. de simboluri universale. şi după 17 ore m-au anunţat că voi fi promovat în agenda Euronews cu evenimente culturale majore din Europa. le-am spus că am o expoziţie la muzeul din Suceava. sunt promovaţi artiştii care au ceva de spus. Dar dacă vă uitaţi la expoziţia mea. Ei au o competiţie foarte frecventă . Am o şansă să fiu cunoscut într-un viitor mai mult sau mai puţin îndepărtat. deşi îmi place mult. Le-a plăcut conceptul meu. Am vorbit despre el. Am fost destul de bine receptat. Apoi am văzut o retrospectivă la Muzeul naţional de artă şi plecând de la acea retrospectivă. de cinci ori. Izabella Pavlushko – Azerbaidjan. şi plecând de la opera lui Brâncuşi. Eu nu copiez. Şi în 2004 chiar am fost primul pictor român în viaţă promovat pe plan internaţional fără să mă cunoască cineva. iar în momentul în care am fost la ea acasă. Şi succesul de astăzi se datorează faptului că merg pe linia Brâncuşi. am fost la Eugenia Iftode.cu Dadaismul.„Showdown”. Ce vă leagă de Ion Ţuculescu.

bucovineanul care a revoluţionat pictura 14 iunie 2009. pe care încearcă să-l redea prin imagini misterioase cu figuri şi elemente abstracte. Constantin Severin a debutat în poezie în 1980 în „Familia”. Eu am avut norocul că am crezut în destinul meu în cultură“. 21:21 Constantin Severin şi-a pus sensibilitatea în slujba frumosului: a pus bazele unui nou concept în pictură şi a scris mii de poezii. Profil Născut . adaugă artistul. unde a vândut două tablouri unor personalităţi. care l-a ajutat să-şi exprime emoţiile. iar concluziile şi ideile le-am aşternut în «Imperiul sacru. Constantin Severin lucrează câte cinci. eseuri şi interviuri şi este unul dintre puţinii artişti care are grijă de propria imagine. care a apărut la Londra în 1997. povesteşte Constantin Severin. creaţiile sale au fost incluse în albumul „Libertate şi Artă”. „Am studiat intens domeniul artei. Pasiunea pentru pictură. în propria sufragerie pe care a transformat-o în atelier. cronici de artă. Volumul său de debut „Duminica realului” a apărut în 1984. cât şi în străinătate. suceveanul a reluat pictura acum şapte ani. Mănăstiri şi biserici din Nordul Moldovei»“. cel de expresionism arhetipal. Fire sensibilă. care îl prezintă editurilor din toată lumea. Primele lucrări au fost admirate atât în ţară. care are ecouri într-o străveche tradiţie de a recrea arta specifică a culturilor din trecutul îndepărtat”. a neglijat-o un timp. foarte apreciate peste hotare Cel mai mare succes în străinătate l-a avut obţinut acum trei ani în Finlanda la o expoziţie de grup. şase săptămâni. Constantin Severin are un agent literar din Oslo. expresionismul arhetipal. Tablourile sale. Una dintre primele sale reuşite o reprezintă publicarea în Occident a cărţii „Zid şi neutrino”. „Tribuna” şi „Ateneu”. Anul trecut. Pentru realizarea unei picturi. Studiul l-a ajutat pe sucevean să pună bazele unui nou concept. Pictura şi poezia i-au acaparat viaţa Jurnalistul a publicat sute de articole despre cultură. fiind preocupat de poezie. alături de cele ale altor 73 de artişti internaţionali. „A trăi frumos este prologul oricărei creaţii autentice.Interviu realizat de Claudia Ţuţuman ADEVĂRUL: Iaşi: Constantin Severin. afirmă Constantin Severin. politică internă şi internaţională. la editura „Junimea” din Iaşi. „În urma studiilor libere de artă care m-au însoţit de-a lungul vieţii. Pentru că simţea că nu-şi poate reprima dorinţa de a transpune lumea în culorile penelului. „Monitorul de Suceava” sau „Obiectiv”. iar talentul său l-a recomandat pentru calitatea de membru al Uniunii Scriitorilor. am teoretizat şi promovat un nou concept în arta contemporană. Artistul a cochetat şi cu jurnalismul Suceveanul a lucrat ca jurnalist între 1991 şi 2004 la cotidiene precum „România Liberă”.

1952. Ora 00:00. lucrare realizată de Carla Goldberg. din New York. ce-i place „Cel mai mult îmi place să aduc bucurie şi satisfacţie interioară celor care îndrăgesc arta şi scrisul meu de la cunoscuţi până la necunoscuţi din întreaga lume”. în Japonia. Care este motto-ul dumneavoastră în viaţă? C. artist şi curator din Statele Unite. Expoziţia colectivă a fost deschisă la începutul acestui an. Pictorul sucevean Constantin Severin este singurul artist român prezent în albumul Internaţional “Libertate şi artă”. Expoziţia colectivă a fost deschisă la începutul acestui an. declară Constantin Severin. S. ce nu-i place Artistul se ţine departe de agitaţia lumii politice din România. „Ca fiecărui român nu-mi place modul în care a evoluat viaţa politică în ultimii 20 de ani”. premiul pentru jurnalism cultural în 1998 şi premiul pentru jurnalism cultural oferit de Primăria Suceava în 2001. S.02. 10 comentarii Pictorul sucevean Constantin Severin este singurul artist român prezent în albumul Internaţional “Libertate şi artă”. . la galeria de artă “Mount Beacon”. artist şi curator din Statele Unite.: Am primit premiul pentru poezie al cotidianului „Daily Yomiuri”. LIBERTATEA: Un pictor sucevean. «expus» la New York 01 Martie 2009. din New York. la galeria de artă “Mount Beacon”.8. are doi copii Întrebări şi răspunsuri Care sunt premiile de care sunteţi mândru? C. la Mehedinţi Educaţie absolvent al Universităţii de Ştiinţe „Gheorghe Asachi” Iaşi Experienţă pictează de şapte ani Familie căsătorit. spune suceveanul. lucrare realizată de Carla Goldberg. 1996.: Dacă faci ceva şi pentru alţii vei avea şi tu succes.

inventat de pictorul sucevean. El nu cosmetizează. din cauza luptei sale pentru libertate politică. care a intrat în concursul ShowDown. La vernisaj au fost prezenţi preşedintele Uniunii Artiştilor Plastici (UAP) Neamţ. Flatat de prezenţa sa într-o galeria americană de artă contemporană. iubitori ai artei plastice. pe perete.01. “Text şi timp 60”. deschid o nouă perspectivă asupra lumii. ci le dă ceva din vibraţia primordială pe care le au aceste semne”. a fost prezentă de 12 ori în TOP 50 (cea mai bună poziţie: locul 6). Aşa a ajuns artista americană Carla Goldberg. iar fonduri le obţinute vor fi folosite pentru sprijinirea disidentei Aung San Suu Kyi. artistul nordului. curioşi. Cele 21 de lucrări realizate în ulei pe pînză. o importantă figură politică din Myanmar (fostă Birmania). Angela BRUDARU SAIT POEZIE. “Norocul meu a fost că sunt prezent pe site-urile de artă. Constantin Severin şi-a expus planurile de viitor: “Lucrările de faţă sînt realizate în noul curent de pictură. unde vor fi prezenţi cîteva sute de iubitori şi colecţionari de artă”. CEAHLĂUL. în ultimii 18 ani. Cu aceeaşi expoziţie voi fi prezent şi la Galaţi. la Muzeul de Artă Vizuală din localitate. la cea mai importantă competiţie online de artă. care apar în trecutul omenirii. expoziţia pictorului sucevean Constantin Severin. Evocîndu-l pe Victor Brauner. cea care a realizat albumul “Libertate şi artă”. expuse la New York până în data de 8 martie. sever însemnînd în slavă nord. “Text şi timp 60”. insistînd asupra noului şi vechiului adus de autor: “Constantin Severin este un artist vechi. aşa că am putut fi cunoscut şi votat de mai multă lume”. Showdown. pictura lui Severin. 12. sau dacă nu a plonjat în spiritismul acelor vremuri.RO: . intitulat expresionism arhetipal.Lucrarea lui Severin.2009: „Textul şi timpul” pictorului Constantin Severin Simezele Galeriei de Artă „Lascăr Vorel” din Piatra Neamţ găzduiesc de marţi. dacă nu cumva artistul a fost acolo. pictorul sucevean susţine că a fost doar o întâmplare. ajungînd pe locul 6 în acest top. se găsesc semnele vechi. fiecare denumită „Text şi timp”. nu bătrîn. Lucrările din album. “Text şi timp 60”. să cunoască activitatea pictorului sucevean. curent lansat de mine. criticul de artă Lucian Strochi. Primul dintre vorbitori. un artist al primelor semne.000 de dolari. vor fi vândute. la renumitele galerii Dalyp Gallery. În operele lui Severin. „Oraşul alchimic”. Piatra Neamţ. asemenea acelui om care şi-a imprimat palma cu ocru. pictorul Ştefan Potop. a fost evaluată la 2. arestată la domiciliu. denumit „expresionism arhetipal”. nu modifică acele semne. organizat la Londra. 13 ianuarie. într-un nou stil. Lucian Strochi a vorbit despre pictor şi despre lucrările sale. este lucrarea cu care se identifică pe deplin pictorul. organizată de muzeul de artă contemporană Saatchi Gallery din Londra. ceea ce te duce cu gîndul. dar şi la Oslo.

care îşi propune să reflecte evenimentele culturale majore din spaţiul european. O şansă care mă onorează dar mă face mai responsabil în acelaşi timp. Hans Hartung. m-a anunţat în data de 2 ianuarie expoziţia mea personală de la Piatra Neamţ va fi promovată de post. etc. Norvegia. preşedintele Filialei UAP Neamţ). Din păcate aş mai avea nevoie de încă o viaţă ca să ajung la valoarea lor. cred însă că o posibilă cheie a succesului meu e faptul că am teoretizat şi promovat un nou concept în arta contemporană.artslant. coordonatorul programului Rendez-vous de la cunoscutul canal de televiziune EuroNews. fiindcă dacă în 2004 totul părea un accident. http://www. Dora Maurer. Sbiera’’ Suceava. expresionismul arhetipal. Organizatorii evenimentului sunt Filiala UAP Piatra Neamţ (la invitaţia artistului plastic Ştefan Potop.Expozitie promovata de EuroNews personale [ ] Piatra Neamt ------------------------de Constantin Severin [Constantin Severin ] 2009-01-07 | | Marţi. după ce în 2004 au fost incluse în Agenda EuroNews expoziţiile personale de la Suceava şi Stuttgart .net/en/lifestyle/rendez-vous/238/ Este pentru a treia oară când mă bucur de această imensă şansă. M-am simţit copleşit când am văzut ce nume mari de artişti contemporani promovează programul Rendez-vous de la EuroNews în aceeaşi perioadă. Gerhard Richter. acum am parte de o reconfirmare făcută de renumiţii experţi de artă de la EuroNews. Consiliul Judeţean Suceava şi Biblioteca Bucovinei ‘’I. Expoziţia care va putea fi vizionată până la data de 30 ianuarie cuprinde 19 picturi în ulei pe pânză şi o instalaţie. care va fi prezentată de scriitorul şi criticul de artă nemţean Lucian Strochi.com/global/artists/show/37918-constantin-severin Frédéric Ponsard. la Galeria de Artă ''Lascăr Vorel'' a filialei UAP Piatra Neamţ va fi vernisată expoziţia de pictură ORAŞUL ALCHIMIC. Sandra Ackerman. expoziţii personale Francis Bacon. recunoscut de tot mai multe elite culturale din Occident. Pe ArtSlant pot fi văzute majoritatea lucrărilor mele prezente la galeria de artă din Piatra Neamţ . Mark Rothko. cu sprijinul Consiliului Judeţean Suceava. . http://www. accidentul absolut. Pe harta culturală a Europei de la EuroNews în luna ianuarie România este prezentă practic cu expoziţia de la Piatra Neamţ şi cu alta organizată de Muzeul Naţional de Artă. Rene Magritte. 13 ianuarie 2009.euronews. Peter Doig. Sean Scully. Ea va fi prezentă pe simeze şi în luna aprilie 2009 la cunoscuta Galerie de Artă ‘’Dalype’’ din Oslo . ora 17. G.

S-a stabilit la Suceava. o coaliţie internaţională de artişti profesionişti. la cea mai importantă competiţie online de artă. şi a fost de 12 ori în TOP 50 . Constantin Severin (n. de pe şase continente.cea mai bună poziţie locul 6. „Mirca Art Group”. Finlanda. care au câte o lucrare publicată în albumul internaţional „Freedom&art”. Ca artist plastic a expus în România. BBC World şi CNN.2008: Eveniment Constantin Severin. în Sala de Artă „Elena Greculesi”. 1952. Baia de Aramă). a obţinut un premiu în Japonia pentru versuri-haiku. Lucrarea artistului sucevean se numeşte „Text şi Timp 60”. în varianta electronică. printre care şi Suceava. MONITORUL DE SUCEAVA. Showdown. Lazarovici. EuroNews. Moldova. realizat de Carla Goldberg. artist şi curator din New York. singurul român prezent în albumul „Libertate şi artă” de Daniela MICUTARIU (citeşte alte articole de la acelaşi autor)Click aici pentru VIDEO Artistul plastic Constantin Severin este singurul român prezent în albumul Internaţional „Libertate şi artă”. Este membru al Uniunii Scriitorilor. a absolvit Institutul Politehnic. Facultatea de Chimie. G. Sbiera”. să fie lansat în aceeaşi zi în cele 74 de oraşe ale lumi. au hotărât ca proiectul de colaborare emblematic. Constantin Severin Album de artă: Artele plastice în Mehedinţi Centrul Cultural Mehedinţi Ediţia a II-a îngrijită de Ileana Roman şi Maria Bălăceanu Editura PRIER. cartea intitulată „Libertate şi artă”. Iaşi. Lucrările sale au intrat de mai multe ori în TOP la cea mai importantă competiţie on line de artă SHOWDOWN.10. pot fi urmărite în peste 120 de de ţări. . Italia şi R..Programele canalului TV reprezentativ al Uniunii Europene. iar în Europa audienţa lor este de 2-3 ori mai mare decât cele ale principalelor posturi concurente. 2008. 3. Germania. organizată de muzeul de artă contemporană Saatchi Gallery din Londra. Germania. Drobeta Turnu Severin. lansat ieri la Biblioteca Bucovinei „I. Este membru al grupului European Artists e. Velbert. Suceveanul se numără printre cei 74 de artişti internaţionali din 27 de ţări.V.

Eu. Artistul Constantin Severin este de părere că a fost doar o întâmplare norocoasă că el reprezintă România în acest album de artă internaţional. sunt mai prezent pe siturile de artă şi am putut fi votat şi cunoscut de mai multă lume”. la New York Albumul de artă cuprinde 74 de lucrări.Un tablou realizat de Constantin Severin. Constantin Severin a spus că nu îndrăzneşte să ceară sprijinul autorităţilor (bani publici) pentru deplasare. artistul a spus că pregăteşte în primăvara viitoare. ulei pe pânză. mai ales că au fost inundaţii devastatoare în judeţ şi autorităţile vor repartiza fonduri spre aceşti oameni necăjiţi. Expoziţie personală la Oslo Deşi şi-ar dori să fie prezent la vernisajul expoziţiei de la New York. să îşi adjudece un loc de onoare în această carte de anvergură internaţională”. 50x70 cm. Album internaţional de artă: FREEDOM AND ART. Totuşi. în aprilie. poezie nouă. arestată la domiciliu din cauza luptei sale pentru libertate politică. . o expoziţie personală la Oslo . Constantin Severin va fi prezent în expoziţia de la New York cu lucrarea „Text şi Timp 52”. 2008 Constantin Severin: ’’Art is another name for freedom’’. fiecare fiind însoţită de o scurtă declaraţie a artistului despre sinergia dintre libertate şi artă în lumea noastră. The Voice of Art in a Battle for Freedom 74 artists from 27 countries. A Collaborative Project by Carla Goldberg and MIRCA Art Group Published by Tunedal&Videre. Este meritul său că a putut pătrunde în această elită. Sweden. unde are nevoie de sprijinul Consiliului Judeţean Suceava pentru transportarea lucrărilor dus – întors. Întâmplare norocoasă Profesorul universitar Ionel Corjân – Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava. „Severin a adus două concepte noi: conceptul expresionismului arhetipal şi conceptul de post literatură.000 de dolari. Artwork included: Text and Time 60. o figură politică-cheie din Myanmar (fostă Birmania). că artistul Constantin Severin se încadrează în tagma artiştilor plastici de şevalet. doar că unii dintre ei sunt mai puţini vizibili. „Bucovina are foarte mulţi artişti plastici foarte buni. Toate lucrările vor fi vândute pentru a se obţine fonduri în sprijinul dizidentei Aung San Suu Kyi. la lansarea albumului de artă internaţional „Libertate şi artă”.Norvegia. a spus ieri. însă. a mai spus profesorul Corjân. Stockholm. evaluată la 2. Vernisajul acestei expoziţii colective va avea loc pe 10 ianuarie 2009. Proiectul se va finaliza cu o expoziţie colectivă cu participarea celor 74 de artişti prezenţi în album la Galeria de Artă „Mount Beacon” din New York. album care se lansează în aceeaşi zi în 74 de oraşe din toată lumea.

Anglia. Ultimul volum a fost distins cu premiul Fundaţiei Culturale a Bucovinei şi un alt premiu al celui mai important cotidian japonez "The Daily Yomiuri". la sfârşitul mileniului al II-lea. însoţit fiind de alte simboluri care transformă picturile într-o adevărată enigmă. acesta şi-a găsit sfârşitul în temniţele comuniste. Prin pictura pe care o realizează ne dovedeşte clar că este posibilă coborârea într-o lume a arhetipurilor. Numai poetul rămâne încercând să sfideze timpul: · Timp încremenit. "Axolotul". învăţătorul Luţă. prin fulguraţia imaginaţiei care se autodevorează parcă lăsând locul doar parfumului poetic: · În păduri de liliac. din satul Brebina (care aparţine acum oraşului Baia de Aramă). L-am cunoscut la o întâlnire cu "Fiii oraşului". · Între cuvânt şi umbră. După ce şi-a terminat studiile de chimie şi a profesat ca inginer chimist. Ca şi în poezie pictorul promovează cu o formulă plastică modernă: expresionismul arhetipal prin cultivarea unor motive specifice culturilor vechi precum este cultura Cucuteni. Pe urmă l-am invitat la Sărbătoarea Liliacului de la Ponoarele. . poezia şi pictura. După o jumatate de veac poetul Constantin Severin a revenit pe locurile natale. · O salamandră (Axolotul). 06 Noiembrie 2007 07:39 Scris de Cornel Boteanu Domnul Constantin Severin îşi trage rădăcinile din această minunată zonă de nord-vest a Olteniei care se numea pe vremuri Plaiul Cloşani. Germania. domnul Severin a făcut o cotitura radicală abordând jurnalistica. asemenea haiducilor de altădată.05. Poate de aici vine şi îndârjirea domnului Constantin Severin şi curajul lui de a înfrunta lumea. El este nepotul unei figuri legendare de partizan din zona noastră. Prigonit de autorităţi şi ascunzându-se prin codri.SAITUL ORASULUI BAIA DE ARAMA: Domnul Constantin Severin şi expresionismul arhetipal   Marţi. Am aflat în primăvara anului 2005 că s-a dedicat picturii. · Focul devorând focul (Axolotul). Privind tablourile ai impresia că te întorci în vremurile primordiale. la 21.1999. Împăraţi Constantin şi Elena". A devenit repede cunoscut prin expoziţii în Finlanda. Constantin Severin are aceleaşi rădăcini olteneşti ca şi părintele sculpturii moderne de la Hobiţa. tocmai la sărbătoarea "Sf. unde există o pădure de liliac. la Baia de Aramă. Poemele de tip renga impresionează prin sobrietate. Austria. De la început s-a bucurat de binemeritata recunoaştere prin volumele de poezii: "Duminica realului". Motivul "Gânditorului de Hamangia" este frecvent în pictura sa. "Zid şi neutrino". E ca şi cum te-ai afla în faţa sculpturilor lui Brâncuşi.

recrează o apoteoză de mari vitralii. ingenue şi vitaliste din tradiţiile culturale arhaice (cultura Cucuteni. Suceava. idolii striaţi din neolitic. semnele arhaic-criptice ale unui posibil alfabet arhaic devin tot atâtea semne emblematice ale unor străvechi culturi. prin lirism şi tensiunea intelectuală. cu o tentă vag ezoterică.. Figurile arhetipale asociate în tablouri par aleatorii şi inexplicabile ca însăşi viaţa. Insertate structurii acestora. Cotos sau Maitec. Prin această orientare. cu un excepţional simţ al exotismului şi al decorativismului livresc. Gheorghe MACARIE CRAI NOU. martie 2006: (. septembrie 2006: Ample. ca şi tehnica culorii monocromelor trimit cu gândul mai curând la o perspectivă artistică muzicală decât literară. el se înscrie în linia unor artişti români precum Brâncuşi. în cadrul unor vaste panouri de instituţii sau vitralii de mari catedrale. structurarea tablourilor prin repetiţie şi variaţie a imaginilor şi a culorilor tari. dispuse radial. univ. Punând în valoare aceste rune de străvechi tezaure spirituale. compoziţiile artistului se subordonează exigenţelor artelor decorative. artistul valorifică arhaicul preistoric într-o compoziţie în care arhetipurilor acestora li se conferă trăsături monumentale.) Constantin Severin este teoreticianul şi practicianul expresionismului arhetipal. două embleme definitorii-vasul sacru al Cucutenilor şi Gânditorul de la Hamangia. O rozetă ingenios formată din statuete precucuteniene. dr. distincte. Apostu..Di nuove insieme. Republica Moldova: 23 iunie 2006 Afişări: 187 Comentarii: 0 Interviuri Print Interviu cu Constantin Severin: "Primii pasi catre o integrare europeana intotdeauna au fost facuti de catre artisti. Sabina FÎNARU Revista EUROPA. premergătoare apariţiei strămoşilor românilor." . 19. Conf. între ele. Nr. Ţuculescu. misterioasele vase de Cucuteni. arta scandinavă). Revistă lunară editată de Asociaţia Italienilor din România. Pictura lui restituie ecourile primitive. acestea apar pe pânză ca nişte decupaje de imagini policrome sau zvâcniri în relief ale culorii monocrome. Arta lui Constantin Severin reclamă spaţii vaste ce se cer monumental decorate.

al valorii poporului pe care il reprezentam. Studii postuniversitare in economie si democratie. care nu vor fi integrate. Mai tarziu a lucrat in calitate de inginer chimist in cadrul unei intreprinderi din Suceava. Acum sunt artisti foarte mari: Horia Damian. Din 1992 pana in 1996 a colaborat cu BBC si Radio Europa Libera. scriitor. sa le sustina financiar. in primul rand in proiecte culturale majore. www. Paul Neagu in Anglia . Din anul 1994 pana in 2004 lucreaza ca jurnalist la Romania Libera. Sunt niste artisti care intotdeauna au surclasat politica si politica va fi surclasata intotdeauna. printr-o declaratie ca Uniunea Europeana sa nu abandoneze tarile vecine. de catre oamenii de cultura. Primii pasi catre o integrare europeana intotdeauna au fost facuti de catre artisti. e si normal si noi solicitam printr-un comunicat. Prin activitatea noastra noi cream conjuncturi favorabile politicienilor prin dialogul nostru . de exemplu: Constantin Brancusi. Flacara. Constantin Severin se considera. www.md-Ce inseamna pentru dvs integrarea europeana prin arta ? Constantin Severin: Aparent conceptul pare nou. Emil Cioran. Monitorul de Suceava si Obiectiv Vocea Suceavei. in primul rand. la Paris. Numele care sunt retinute intotdeauna in Occident sunt ale scriitorilor si a artistilor nostri.md : Cum au contribuit artistii romani la procesul de integrarea europeana a Romaniei in raport cu contributia oamenilor politici ? Constantin Severin: Contributia noastra a fost mult mai profunda decat cea a politicienilor.Constantin Severin s-a nascut la 8 februarie 1952 in Baia de Arama. Eugene Ionesco. Studii de arta libera. Camilian Demetrescu in Italia . De patru ani a revenit la "prima iubire" pictura avand o pregatire teoretica de zeci de ani. oamenii de cultura suntem atat niste reprezentanti. Mircea Eliade. mai ales pe termen lung de catre cultura. Croatia(1991) si studii sociale si cultura in Suedia (1993). ai identitatii nationale. deocamdata.europa. cat si niste mesageri ai culturii noastre. Noi. A urmat cursurile Facultatii de Chimie si Inginerie Chimica in cadrul Institutului Politehnic din Iasi in perioada 19721977.europa. dar eu consider ca artistii valorosi s-au integrat dintotdeauna in celelalte culturi. ci sa le includa in proiecte. Ovidiu Maite care lucreaza la Paris si la Bucuresti. A lansat un nou concept «expresionism arhetipal » cu care a avut succes in Europa fiind primul artist roman prezentat la Euronews acum doi ani cu o expozitie de la Suceava si Stuttgart.

Acesti scriitori folosesc o paradigma mai invechita. – Cu ce impresii veniţi din tabăra internaţională de la Orheiul Vechi. coordonat impecabil de Ghenadie Şonţu. in mod independent. în iunie curent? . am studiat in original autori foarte buni ai lumii si cred ca am fost in competitie chiar in anii comunismului cu cei mai buni autori din generatia noastra din Europa.md: Cat de bine sunt cunoscuti creatorii basarabeni in Romania si UE ? Constantin Severin: Consider ca creatorii moldoveni s-au integrat in cultura romana inca de la inceputul anilor nouazeci.md: Ce parere aveti despre neintelegerile si chiar conflictele dintre generatia optzecistilor si generatiile mai in virsta de scriitori din Republica Moldova ? Constantin Severin: Si eu fac parte din generatia optzecistilor si vreau sa va spun ca sunt relatii reci intre generatiile noastre. Consider ca generatia noastra a facut mult mai putine compromisuri in perioada regimului comunist. Intotdeauna sunteti bineveniti la noi si intotdeauna participati la festivalurile noastre. România. www. Desi s-a aflat din presa ca cei 4 artisti romani reprezinta Romania nimeni nu ne-a chemat. am cunoscut foarte bine franceza. teatru.europa. www. ce v-a determinat să participaţi la proiectul „Eurointegrare prin artă” iniţiat de Asociaţia ARS DOR din Chişinău? – A fost o onoare pentru mine să fiu selectat în acest proiect cu-adevărat de anvergură europeană. Politicienii sunt mult mai detasati. sunteti foarte apreciati. engleza. Suntem primii care deschidem dialoguri intre tari care pe moment sunt in contradictie. deci in primul rand e o distantare etica. Chiar cu acest proiect noi nu am fost ajutati. Cultura romana e plina de oameni valorosi prin muzica. vă rog.intercultural. unde aţi pictat diferite lucrări în decurs de-o săptămână. Li se acorda spatii in reviste de cultura prestigioase. sunt mereu invitati.europa. cei de la Chisinau trebuie intelesi pentru ca erau totusi in avangarda luptei pentru identitate nationala. un proiect care are şi girul unei organizaţii extrem de credibile. – Spuneţi-mi. Alte Știri JURNAL DE CHIŞINĂU. In al doilea rand. UNESCO. Desi. n-a venit Ambasadorul Romaniei. resimtim o distantare la nivel de paradigma literara. cand e vorba insa de cultura nu sunt reactii. dle Constantin Severin. pe de o parte. dupa revolutiile noastre anticomuniste in cultura romana. dans. nu ne-a transmis vre-un mesaj. Daca era vre-un eveniment politic ar fi fost prezent. pentru valorile romanismului si nu trebuie condamnati. Noi cei din generatia ’80 ne-am integrat chiar in timpul comunismului. fara o contributie din partea guvernelor. Este important de mentionat ca activitatile noastre s-au desfasurat independent de autoritatile statului. iunie 2006: „Unii îmi spun pictor de Cucuteni” Interviu cu poetul şi pictorul Constantin Severin din Suceava. Tot ce am facut sunt pe banii nostri.

Orheiul Vechi va rămâne la fel de atractiv pentru Dvs. am descoperit la Orheiul Vechi o natură prodigioasă. să profitaţi de avantajele integrării culturale cu România. Jurnal de Chisinau Album internaţional de artă: Un autre regard BUCOVINE vue par des artistes FRANCAIS CHARTREUSE vue par des artistes ROUMAINS Association Grenoble-Isere-Roumanie.. ei ştiau deja să scrie mesaje. iar generaţiile din viitor le vor citi cu siguranţă. Grenoble. ’’Costi’’ a reuşit să facă să iasă la suprafaţă vechea lui pasiune pentru pictură. foarte abstracte. Referitor la Cucuteni consider că e o cultură enigmatică. Ele sunt atât de moderne ca formă şi decorate impecabil. a trebuit să studiez totul ca un savant şi am descoperit uluit că în acea perioadă exista şi o scriere fantastică. el presupune îmbinarea culorilor tari ale expresionismului german cu arhetipurile vechilor civilizaţii Cucuteni. Hamangia. începând cu sudul Ucrainei. Pictez de 3-4 ani motive plastice Cucuteni. Autor: Irina Nechit. 2005 Textes et Traductions: Cornelia Petrescu. probabil din cauza asta am şi fost selectat să particip la expoziţia „Eurointegrare prin artă”. cu nişte vase de o frumuseţe aproape cosmică.) În efervescenţa creatoare a schimbului cultural al cărui responsabil a fost în anul 2003. În acelaşi timp am aflat că şi acolo a existat acum vreo 6-7 mii de ani faimoasa cultură Cucuteni. – Cum vi-i imaginaţi pe oamenii care au creat vasele şi alte obiecte de artă din cultura Cucuteni? – Nu mi-i imaginez ca pe nişte oameni primitivi.? – În urmă cu cinci ani am lansat conceptul „expresionismul arhetipal”. care mi-a amintit de templele aztece. cu un bun-gust desăvârşit. Istoricii din Occident au scris că pe aceste meleaguri. Mă mir de ce artiştii plastici români nu au utilizat îndeajuns motivele de Cucuteni în creaţia lor. cu 4 mii de ani înaintea civilizaţiei din Egipt. România. o integrare cu mari perspective pentru artiştii de pe ambele maluri ale Prutului.. pentru mine un alfabet adamic.– În primul rând. Nu ştiam dinainte de prezenţa vestigiilor acestei culturi la Orheiul Vechi.? – Mi-ar plăcea să fi fost aşa! Important e că oamenii de Cucuteni erau foarte evoluaţi. Moldova şi până în sudul Bulgariei a existat prima mare civilizaţie a Europei. care sper că vor fi descifrate cândva. Ca să ajung „pictor de Cucuteni”. prea puţin cunoscută. – După aderarea României la Uniunea Europeană. – Cum se transfigurează motivele culturii Cucuteni în pictura Dvs. Gumeniţa ş. El a dat glas .? Ce gânduri le adresaţi basarabenilor care nu prea au speranţa să intre degrabă în UE? – Să rămâneţi optimişti. încât pentru mine această cultură străveche a reprezentat o adevărată surpriză. Constantin Severin: (.a. chiar miraculoasă. cu 120 de semne sau simboluri. – Credeţi că în acea epocă s-au scris şi poezii în alfabetul simbolic pe care îl valorificaţi cu atâta dezinvoltură în pictura Dvs.

Deşi timpul nu i-a permis să expună vreun tablou la expoziţia din această localitate. octombrie 2004: . albumul nostru prezintă trei din tablourile inspirate din ’’Isere.acestei chemări în august 2003 în Atelierul pictoriţei maria SANTARELLI din Saint Laurent du Pont. dincolo de asta. Nu ai putea crede că aceasta este doar o faţetă a politehnicianului-scriitor-jurnalist-pictor debutant şi că. mon amour’’ aşa cum şi-a intitulat el seria de şapte articole scrise după întoarcerea din Chartreuse în vara anului 2003. Cornelia PETRESCU MONITORUL DE SUCEAVA. ’’Costi’’ este un entuziast în continuă efervescenţă. el ascunde o zestre nebănuită de cultură şi o aviditate nepotolită pentru frumos şi nou. deschis la contactul uman şi la aventură. adăugând astfel un nou domeniu palmaresului său artistic deja foarte bogat.

Constantin Severin, care are un simţ al armoniei cromatice, ajunge până la lucrări monocrome în
care reliefurile descriu imagini cu delicateţe, cu simţ, cu poezie chiar.(...) Este un fel destul
original de a găsi spectacolul picturii, o pictură tare, de forţă şi sper ca viitorul să-i aducă
aprecierile binemeritate.
Ilie BOCA
NORDLITERA
Valentin Ciucă:

Posted on 14 October 2004 by admin
Monograme
Prezentul arhaităţii

Entuziasmul exprimă cel mai adesea un viciu al lucidităţii. Alternativ, trebuie spus că nici
respingerea lui nu este mare scofală şi nici nu ne face neapărat mai fericiţi. Oricum, în critica
valorilor pare preferabilă rezerva decât optimismul fără acoperire. Recunosc acum că recent, la
Suceava, am călcat strâmb şi m-am manifestat cu firească bucurie alături de Ilie Boca la
vernisajul poetului-pictor Constantin Severin al cărui debut în artele vizuale a intrigat pe unii şi
i-a făcut curioşi pe alţii. Prezenţa unui clip pe canalul de televiziune european de ştiri a devenit
un lucru fără precedent, cu excepţia excentricului, drag mie, dar excomunicat aproape,
Konstantyn Ungureanu-Box.
Ambiţia expozantului de a primi certificat de bună purtare artistică din partea Muzeului şi a
publicului, evident de la comentatorii invitaţi, a fost motivată de mârâiala unor confraţi plini de
ifose şi de prejudecăţi. Spre a nu semăna confuzie prin rândurile de faţă, precizez că poezia şi
muzica sunt determinate de stări de revelaţie comune, dar că limbajele sunt diferite, iar expresiile
aidoma. Culturalitatea lui Constantin Severin suplineşte în bună măsură absenţa din atmosfera
unui atelier de pictură şi chiar a îndemnurilor practice ale vreunui maestru. Ştiu însă că şi în
cazul unor nume celebre în arta europeană din perioada interbelică se pot identifica cu dificultate
acte şi diplome de absolvire a cursurilor sau cine ştie ce alte atestate. Nu resping ideea de studiu
sistematic, dar nici nu cad în extaz în faţa vreunei adeverinţe. Premianţii vieţii, ai consacrării, nu
sunt întotdeauna şi obligatoriu premianţii şcolii. Din păcate…
Devine însă obligatorie o observaţie liminară, impusă de genericul expoziţiei sucevene. În stilul
oarecum surprinzător al poetului omonim, pictorul lansează pe piaţa interesului nostru
circumspect sintagma imprudent-provocatoare expresionism arhetipal. Practic, istoria culturală a
lumii s-a trezit într-o dimineaţă că la Suceava, undeva în România, un artist încă necunoscut i-a
oferit artei o nouă şi revoluţionară direcţie. Ideea trebuie patentată repede ca nu cumva vreun alt
inspirat să i-o subtilizeze şi astfel mândra noastră ţară să piardă o aşa prioritate. Să fim serioşi.
Expozantul, se ştie, are relaţii cordiale cu vorbele şi va deprinde în timp şi cum stăm cu culorile.
Oricum, arhetipal, da, expresionist, nu. Cum ştim de la şcoala marilor curente europene de la
începutul veacului trecut, expresionismul avea şi are încă o doctrină izvorâtă din programele şi

manifestele grupărilor Der blaue Reitter şi Die Brucke, mişcări artistice a căror estetică ţintea la
eliberarea de canoanele artei oficiale şi s-a identificat ca paradigmă cu Strigătul acum furat al lui
Edward Munch. Nici vorbă de aşa ceva la Constantin Severin, unde folosirea culorilor pure ar
putea să însemne, fără să o ştie, o apropiere de orfici, la care culoarea este şi mijloc şi scop în
acelaşi timp.
Unde câştigă însă Constantin Severin? Apetitul cultural invocat îl face să plonjeze în trecut spre a
fi foarte modern. Aburii istoriei îndepărtate îi irigă capilarele imaginaţiei şi arheologul sapă
adânc în memoria culturală de unde extrage simboluri sacre, concretizate în obiecte rituale sau
casnice, în elementele de ritual ale unei faze îndepărtat precreştine. Omul cucutenian, dar nu
numai el, avea raporturi complexe cu lumea de vreme ce ornamentica vaselor putea exprima
atâta rafinament. Vasele de fiecare zi a căror formă şi volum devin argumente pentru un
îndelungat meşteşug, desăvârşite în decoraţiunile lor irepetabile de-atunci încoace, sunt o
expresie a apogeului unei civilizaţii. Pictorul Severin citează astfel de semne străvechi şi le aşază
în contexte grafico-cromatice noi. El sudează cu flacără deschisă materiale diferite şi ceea ce
rezultă lasă impresia de trăinicie. Nu ştiu dacă şi de îndelungă durabilitate. Oricum, inventiv cum
este, poate duce mai departe această idee deoarece trebuie să comunicăm prin repetate recuperări
cu trecutul fie şi spre a nu mai putea înţelege chiar nimic despre ziua de azi… De reflectat.
Text and Time - Constantin Severin
Symbols, lines, surfaces, spaces. All the humanity is made of misterious symbols. And
Constantin Severin uses them to write a new language of art. A language made of concepts,
feelings, colours and emotions.
Constantin travels in the past, in the acient times and dimensions, to return in our present and tell
about the possible futures. About the next lines of expression, to describe the present, drawing
the future with past symbols. His own symbols.
Luca Curci, http://www.lucacurci.com/art/index.html
Constantin Severin is the Romanian creator and theorist of a new concept on the contemporary
art scene, Archetypal Expressionism. A member of the Writers' Union of Romania, he is a
journalist, writer and art critic, and has published nearly 30 art reviews and articles, as well as
several books of poetry. In addition to numerous awards and honors, he is also a UNESCO
Ambassador of euro-integration through art.
Max Sindell
Author Liaison & Community Coordinator, Red Room Omnimedia Corporation
www.redroom.com Where the writers are.
''Constantin Severin is a theorist and practitioner of archetypal expressionism. His paintings
restore the primitive, ingenuous and vitalist echoes of archaic cultural traditions (such as the
Cucuteni culture and Scandinavian art) with an exceptional sense of exoticism and bookish
decorativeness. Through this orientation, as well as through a lyricism and intellectual tension,

Severin follows in the footsteps of illustrious Romanian artists such as Brancusi, Apostu,
Tuculescu, Cotos and Maitec. The archetypal figures introduced into his paintings seem to be as
haphazard and inexplicable as life itself; they appear on the canvas as quotations of polychrome
and monochrome images. The organization of these canvasses by way of the repetition and
variation of images and strong colors, as well as monochromatic technique, reminds us of
musical rather than literary practice. These technical elements imitate a rhythm of direct
perception, whereas the texts that accompany the visual images introduce an ineffable nonfigurative figuration. This rhythm creates the impression of a plenitude, of an unusual
accomplishment, of a movement and a sense of resurrection, which obey the geometrical laws of
plane forms and loci, not the laws of space mimetically conventionalized by the rules of
perspective. Line, circle and spiral are the elements through which the painter creates and gives
rhythm to his world, which embodies light itself, beyond all forms, be they manifest or discrete,
corpuscular or undulating (...)''.
(Sabina FINARU, ''Crai Nou'', Suceava, March 2006)
In literary and visual expression, but perhaps most notably in his clear-sighted theory of our
present condition,Constantin Severin is breaking new ground. The concept of "Post-Literature"
(which he has articulated in an article accessible at
http://www.inst.at/trans/14Nr/severin14.htm)reveals him as one of the most original of
contemporary thinkers concerning the nature of creative activity and the
self-transformation that it is currently undergoing.
One would be missing something important not to know of what Severin (situated of all places in
Suceava, Romania)is up to. Take a look at the article, then search the web for
his reductively symbolic paintings, which are on the verge of forging a new post-modern
vocabulary from modernist precedent and nativist tradition. As western Europe declines,
esthetically, morally, politically, something apparently is happening in Eastern Europe, and
Severin is a part of it.
Madison MORRISON
(...)Beide Orientierungsmomente die farbintensive Volkskunst und die archetypischen
praehistorischen Umrissfiguren, ''Urbilder'' oder ''Urformen'' menschlicher Darstellung, haben fur
Konstantin auch etwas mit kulureller Identitaet zu tun, wobei auch die klassische Moderne
bekannter Weise Anregungen in der Abstraktions-und Ausdrucksfaehigkeit kykladischer und vor
allem expressiver afrikanischer Kunst fand und sich Konstantin sich damit auch in diese
Tradition stellt.
Was den Bildern Konstantins zu eigen ist, ist die expressive Farbintensitaet, die ihre Wurzel in
der rumaenischen Volkskunst besitzt.Dabei betreibt Konstantin auch eine klar definierte,
bildaufbauende und ausdrucksstarke Falbfeld-Malerei.(...)
Dr. Brigitte MORITZ
“Keeping true to the idiosyncratic attribute of his astrological sign, that of restless seekers of
truth and creators of new ideas, the friend Constantin contemplated during many sleepless nights

cultural archetypes specific to the sites of Cucuteni. issue 36) “Constantin Severin’s original approach to plastic expression attracted the interest of the EuroNews TV channel.09. He named this concept “archetypal expressionism” (Tiberiu Cosovan – “Constantin Severin – Un revolutionar cu revelatii”.2004. Hamangia and Gumelnita sites.” (Camelia Berbinschi – “Primele vernisaje de expresionism arhetipal. had been insufficiently appreciated.09. an acknowledgement that Constantin Severin can take great pride in (…). a new concept in contemporary art introduced by Constantin Severin. His plastic adventure transcends the “postmodern evasions” and becomes a means of self-awareness. Moreover.” Cronica Sucevei. the archetypal expressionism receives a well-deserved recognition in contemporary art. by courtesy of the artist.” (Ovidiu Vintila – “Constantin Severin sau melancolia regasirii formelor originare. Monitorul de Suceava.” (Tiberiu Cosovan – “For three days EuroNews will include in their agenda coverage of Constantin Severin’s first painting exhibition in Suceava. 15. Constantin Severin takes up a new challenge and calls for the strong colors of the German expressionism to bring homage to the primordial archetypes of the Cucuteni. issue 3856) “After having dedicated a substantial part of his life to the world of books. of acquiring world knowledge through knowledge of the self. Four years ago. he felt. One of the most representative poets of the 80s.a new concept in plastic art that would justly recognize the ancestral symbols.2004”) “EuroNews announced their coverage between the 17th and the 19th of September of a Romanian painter from Suceava. 16. issue 186) “The poet and publicist Constantin Severin is experiencing a new spiritual challenge: his début in painting.08. Evenimentul Zilei. Constantin Severin creates paintings which bear the mark of the mental and employ universal symbols. It is this . 5. In “Text si Timp”. only a virtual germ of time”.” Monitorul de Suceava. la Suceava si Stuttgart. Constantin Severin introduces to the viewers “an archetypal universe where there is no time.08.” Cronica Sucevei.09.2004. issue 3) “The archetypal expressionism. Gumelnita and Hamangia that. his view of this movement combines the strong colors of the German expressionism with the ancient archetypes (universal symbols) of sites such as Cucuteni. In brief. Hamangia and Gumelnita) and the strong. (…) It is a privilege for the city of Suceava as well as an opportunity to gain international recognition through a cultural event. Hamangia and Gumelnita. (…) Severin’s art can be regarded as the nostalgia of rediscovering the primordial shapes. in his art chronicles dedicated to George Cotos and Ovidiu Maitec. 15.2004. the archetypal expressionism.” (Sergiu Rusu – “Artist sucevean expus la EuroNews”.2004. (…). he introduced a new concept in contemporary art. lively colors of the German expressionism. 10. represents a synthesis between the ancient archetypes (in this case those from the sites of Cucuteni.

25.2004. 2004. issue 3751) “Constantin Severin sets the ground for the archetypal expressionism.” Crai Nou. founder. Constantin Severin’s painting exhibition. was introduced to the public in Suceava by the painter Ilie Boca (winner of the Plastic Artists’ Union 2003 Award).09. issue 3754) “I feel compelled to emphasize that. asemenea lui Marin Sorescu. a new avant-garde movement. September 17th. by putting his name on the gallery panels.2004.09. 16. Crai Nou. 18. He examines different materials and gives them a durable appearance (…). Cronica Sucevei. the art critic Valentin Ciuca (member of the International Art Critics Association) and Emil Ursu. The spring of remote history nourishes the thirsty vessels of his imagination. open at the History Museum in Suceava.” (Valentin Ciuca – “Prezentul arhaitatii.2004.10.2004. issue 3763 . whose title – “Text si Timp”– arrests the viewer’s attention. issue 38) “Upon private viewing on Friday.09.new approach that affirms his declared condition of artist.” Crai Nou. The exhibition had both a national resound – owing to the art critic Valentin Ciuca who mentioned it in Alex Stefanescu’s TV show (which offers its viewers one ‘cubic meter’ of culture) and an international impact – by being on the EuroNews cultural agenda(…). issue 226) “Constantin Severin’s culturality makes up.” (Doina Cernica – “Un pictor si o pictura altfel”.2004. in elements specific to rituals of a remote pre-Christian past (…).” (Doina Cernica – “Constantin Severin. 21. well-received by the European public. Director of the Directorate of Culture and Cults (…). (…) His declared cultural appetite allows him to plunge into the past in search of a modern approach. The exhibition. theoretician and practitioner of archetypal expressionism. pe simezele sucevene.” (Tiberiu Cosovan – “Amprentele culturale ale unor civilizatii ancestrale.”. the artist unveils another of his creative sides and at the same time diligently endeavors to and succeeds in introducing a new artistic concept that he named ‘archetypal expressionism’ (being already received by the European public as a result of the interest shown by Wolfgang Spindler from EuroNews who replied to the artist’s Internet messages that he would include shots from the exhibition in the agenda of major European cultural events) (…).” (Isabel Bedreaga – ““Text si timp”.09.” Monitorul de Suceava. for the lack of a guiding master and training hours in a painting workshop. and the archeologist digs deep into the cultural memory from where he extracts sacred symbols. enjoyed a large first-class audience (of which the plastic artists outnumbered the writers). The painter Severin embraces these ancient symbols and adapts them to new graphic-chromatic contexts. 2. materialized in ritual and household objects. to a great extent.

” Adevarul.Coroiu – “Pictor sucevean – pe agenda culturală a EuroNews.2004.” (C. 27. sets up a trend that is still open to enthusiasts sharing the same interests as the pioneer himself in the archetypal expressionism.09.“The plastic artist. issue 4428) . a movement that lies between the figure realism and the abstract art. recently welcome into the artistic world.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful