You are on page 1of 7

TAJUK:

Andaikan anda telah menghadiri majlis pengisytiharan Malayan Union pada tahun 1946 di Kuala Lumpur.

Sediakan bahan berkaitan dengan Pengisytiharan Malayan Union tersebut dalam bentuk ‘powerpoint’.

4/23/12

Disebalik Malayan Union 4/23/12

Disebalik Malayan Union

Disebalik Malayan Union 4/23/12

4/23/12

PENGENALAN

Malayan Union diisytiharkan

pada 1 April 1946

Pengisytiharan Malayan Union

disempurnakan oleh Sir

Bertempat Edward di King’s Gent House,

Kuala Lumpur

Gabenor Malayan Union ialah

Sir Edward Gent

4/23/12

TUJUAN:

CIRI-CIRI MALAYAN UNION

Terdiri daripada gabungan 11 buah negeri Tanah Melayu Diketuai oleh Gabenor Gabenor dilantik oleh Raja England Terdiri daripada 2 majlis iaitu Majlis Eksekutif dan Majlis Undangan Pentadbiran Negeri diketuai oleh Pesuruhjaya Negeri

Raja Melayu menjadi ahli Majlis Melayu

Raja Melayu hanya berkuasa dalam soal agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kewarganegaraan sama rata ( prinsip jus soli) Parlimen British menjadi pemutus undang-undang Malayan Union

4/23/12

RUMUSAN DAN IKTIBAR

§ Malayan Union mendapat

tentangan daripada orang

Melayu Orang Melayu hilang status

§

quo sebagai penduduk asal

§ Kita jangan percaya dengan

kuasa asing

§ Yakin kebolehan pada diri

sendiri

4/23/12

Sekian, terima kasih