You are on page 1of 2

www.model-de.

ro

S.C. _______ S.A. _______


Adresa __________________
C.U.I _______
Cod postal ___________

ADEVER INTA

Adeverim prin prezenta ca d-na(d-ul)___________________________


este salariat(a) al societatii noastre in functia de ______________________, din
data de _________, inregistrat cu C.N.P._________________________ .
Societatea are sediul in _______, str.Incinta Docuri nr.1,/ are un numar
total ____ de salariati.
Societatea a constituit si virat cota de 5,5 % - salariat pentru
C.J.A.S._______.
In ultimele 12 luni a inregistrat ______ zile de concediu medical.
Eliberam prezenta spre a i servi la _______________________ .

Director General

Biroul Resurse Umane