nmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe PJJ SEMESTER 2 SESI 2011/2012 (A112 PJJ) rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu KBS3073 iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa ASAS NUMERASI DALAM

PEMULIHAN KHAS sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl [PANDUAN KERJA KURSUS] zxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbqwertyuiopasdf ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjk lzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqw

ARAHAN
1. Terdapat 3 (TIGA) tugasan dalam kursus KAE3013, iaitu: i. ii. iii. 2. 3. 4. Tugasan 1: Penulisan esei (individu) Tugasan 2: Rancangan Pengajaran Harian (individu) Tugasan 3: e-forum

Tugasan yang telah lengkap perlu dihantar dalam bentuk soft-copy dan hard-copy kepada Tutor e-Learning bagi kumpulan masing-masing. Sila fahami secara mendalam Panduan Kerja Kursus sebelum anda memulakan tugasan. Sila beri perhatian kepada arahan dan pengumuman daripadaTutor e-Learning kumpulan masing-masing dari semasa ke semasa.

TUGASAN
PECAHAN TUGASAN TUGASAN INDIVIDU 1 SOALAN/ ARAHAN Pilih salah satu tajuk berikut: • Nombor • Pecahan • Wang • Masa • Ukuran panjang • Operasi tambah • Operasi tolak • Operasi darab • Operasi bahagi Huraikan secara terperinci bagaimana tajuk yang anda pilih dapat diperkembangkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran bagi murid-murid pemulihan khas. Berdasarkan mana-mana kemahiran dalam tajuk yang anda pilih dalam Tugasan Individu 2, sediakan satu Rancangan Pengajaran Harian (RPH) yang lengkap. Perancangan anda perlu mengandungi antara lain perkara-perkara berikut; • Butiran lengkap RPH seperti hari, tarikh dll. • Tajuk • Kemahiran • Pengetahuan sedia ada • Objektif pengajaran • Bahan bantu mengajar • Langkah pengajaran MARKAH 20 markah TARIKH AKHIR PENERIMAAN 4hb Mei 2012 (Minggu ke-10)

TUGASAN INDIVIDU 2

20 markah

4hb Mei 2012 (Minggu ke-10)

• • • •

Isi kandungan Aktiviti guru Aktiviti murid 10 set lembaran kerja bagi setiap kemahiran (mengikut tahap kebolehan murid) • Catatan • Dll yang difikirkan perlu E-FORUM 4 (EMPAT) soalan forum disediakan untuk dibincang secara on-line menerusi laman MyGuru3. 20 markah

1

Bagaimana anda merancang pengajaran bagi 5 markah tajuk nombor untuk murid-murid pemulihan khas Tahap Satu? Bagaimana anda merancang pengajaran bagi 5 markah tajuk pecahan untuk murid-murid pemulihan khas Tahap Dua? Bagaimana kemahiran mengira boleh diajar 5 markah secara lebih menarik dan mudah difahami oleh murid-murid pemulihan? Bagaimana kemahiran matematik sosial 5 markah boleh diajar secara lebih menarik dan mudah difahami oleh murid-murid pemulihan? JUMLAH 60

9 March 2012 (Minggu ke-3) 30 March 2012 (Minggu ke-6) 27 April 2012 (Minggu ke-9) 18 Mei 2012 (Minggu ke-12)

2

3

4

1.

FORMAT TUGASAN Tugasan Individu:
i. Tugasan yang dihasilkan perlu asli. ii. Panjang Tugasan Individu 1 ialah sekurang-kurangnya 20 halaman (tidak termasuk rujukan dan lampiran). iii. Font: Times New Roman; Saiz 12/Arial; Saiz 11; Spacing 1.5 line iv. Penulisan esei perlu mengandungi sekurang-kurangnya rujukan 4 buah buku ilmiah dan anda juga digalakkan menggunakan bahan yang diperolehi daripada artikel dari jurnal berwasit. v. Penulisan rujukan perlu ditulis mengikut format APA.

2.

Forum E-Learning:
i. Jawab keempat-empat semua soalan forum dalam ruangan group forum di MyGuru3.

ii. Jawapan bagi setiap soalan ialah lebih kurang 150 patah perkataan. iii. Selain daripada memberikan jawapan terhadap soalan forum, anda digalakkan memberikan respon atau berinteraksi dengan pelajar lain dalam kumpulan anda. iv. Anda perlu mencetak SEMUA jawapan dan respon/interaksi anda di dalam e-forum untuk dimasukkan ke dalam tugasan anda bagi tujuan penilaian.

PANDUAN PENYERAHAN TUGASAN
1. Tugasan yang telah lengkap mestilah disusun mengikut susunan: (a) Muka hadapan tugasan(Gunakan format seperti di LAMPIRAN 1) (b) Isi kandungan dan halaman bagi tugasan 1 (Rujuk format dalam LAMPIRAN 2) (c) Tugasan 1 (d) Rujukan (e) Lampiran (jika ada) (f) Isi kandungan dan halaman bagi tugasan 2 (Rujuk format dalam LAMPIRAN 2) (g) Tugasan 2 (h) Rujukan (i) Lampiran (10 set lembaran kerja) (j) Cetakan bagi jawapan dan respon untuk soalan forum Setiap pelajar MESTI memuat naik tugasan masing-masing menerusi tapak penghantaran tugasan mengikut kumpulan masing-masing dalam laman MyGuru3. Lawati laman Assingment dan muat naik tugasan mengikut tapak tugasan yang disediakan dalam kumpulan masingmasing. Tarikh akhir penerimaan tugasan secara atas talian dan pos ialah pada 4hb Mei 2012 (Minggu ke-12). Pelajar perlu peka dengan tarikh yang ditentukan dengan merujuk ruangan pengumuman dari semasa ke semasa. Bagi mengelakkan sebarang masalah, anda digalakkan menghantar tugasan lebih awal dari tarikh yang ditetapkan. Penghantaran yang lewat tidak akan dilayan. Sebarang masalah yang timbul sila berhubung dengan Tutor E-learning kumpulan anda.

2.

3.

4.

SKALA PEMARKAHAN KERJA KURSUS
Markah TUGASAN INDIVIDU Menepati format penulisan tugsan ilmiah IAITU pengenalan yang menarik,membincangkan dengan jelas,isi kandungan dibincangkan dengan mencukupi, isi diolah dan dikembangkan dengan baik, ada contoh yang baik dan konkrit. Ada idea asli yang bernas, kreatif dan kritis. Idea tersusun dengan kemas, ada maklumat sokongan dan kesimpulan dibuat dengan baik. Tiada kesalahan format penulisan & bahasa. Menepati format, isi mencukupi, isi dikembangkan dengan baik, ada contoh yang konkrit. Ada idea asli yang bernas. Idea tersusun dengan kemas. Tiada kesalahan bahasa. Tiada kesalahan format penulisan & bahasa. Menepati format, isi mencukupi, isi di huraikan dan ada contoh. Idea disusun dengan baik. Tiada kesalahan format & bahasa. Menepati format, isi mencukupi, isi di huraikan dan ada contoh. Idea disusun dengan baik. Kesalahan format & bahasa pada tahap minima (tidak lebih dari 3 kesalahan). Kesalahan format yang minima (tidak lebih 2 perkara), isi mencukupi, isi di huraikan dan ada contoh. Ada Idea sendiri. Kesalahan format & bahasa pada tahap minima (tidak lebih dari 4 kesalahan). Kesalahan format yang minima (tidak lebih 3 perkara), isi mencukupi, isi di huraikan dan ada contoh. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. Kesalahan format minima (tidak melebihi 3 perkara) & keslahan bahasa minima (tidak lebih dari 5 perkataan). Kesalahan format tidak melebihi 4 perkara. isi mencukupi, isi di huraikan dan ada contoh. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. Kesalahan format & bahasa tidak melebihi 7 perkara. Kesalahan format melebihi 5 perkara. isi tidak mencukupi, isi tdak dihuraikan. Tiada contoh. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. Kesalahan format & bahasa melebihi 8 perkara. Tidak diserah pada waktu yang ditetapkan. Tidak lengkap. (0)

(18-20)

(17-15)

(14-12)

(11-9)

(7-8)

(5-6)

(3-4)

(1-2)

LAMPIRAN PEMARKAHAN TUGASAN 1 TUGASAN 2 E FORUM JUMLAH

1 2 3

RIS
SEMESTER 1 SESI 2010/2011 KOD & NAMA KURSUS

ASAS NUMERASI DALAM PEMULIHAN KHAS KBS3073
TAJUK TUGASAN

DISEDIAKAN OLEH NAMA NO. ID NO. TELEFON

NAMA TUTOR E-LEARNING:____________________________________

LAMPIRAN 2

ISI KANDUNGAN
Halaman 1.0 2.0 Pendahuluan Topik perbincangan 2.1 2.2 3.0 4.0 5.0 Subtopik Subtopik

Topik perbincangan Topik perbincangan Penutup

RUJUKAN LAMPIRAN

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful