SISTEM PENGKELASAN KELASAN TUMBUHAN KELASAN

MONOKOTILEDO N DIKOTILEDON TIDAK BERBUNGA BERBUNGA DAUN BERURAT JEJALA DAUN BERURAT SELARI .

AKAR TUNJANG AKAR SERABUT ALGA LUMUT SATU KOTILEDON PAKU PAKIS BATANG KULAT BERKAY BATANG LEMBUT U DUA KOTILEDON .

MONOKOTILEDON BERKAYU .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful