CIVIL LIST OF I.P.S.

OFFICERS AS ON 23/04/2012
SNO 1 2 NAME OF OFFICER HOMETOWN SHRI H. C. MEENA SAWAI MADHOPUR SHRI OMENDRA BHARDWAJ JAIPUR SHRI KANHAIYA LAL JAIPUR SHRI BHASKER CHATTERJEE JAIPUR SHRI ARVIND KUMAR JAIN BAIRLY SHRI SURESH CHAUDHARY SRIGANGANAGAR SHRI RAVINDRA SINGH DHILLON PUNJAB SHRI SATYA NARAIN JAIN SONIPATH SHRI MANOJ BHATT UDAIPUR SHRI NAV DEEP SINGH CHANDIGARH SHRI JASWANT SAMPATRAM ALWAR SHRI AJIT SINGH JAIPUR SHRI KRISHAN KUMAR SHARMA DELHI SHRI KAPIL GARG U.P. SHRI SUDHIR PRATAP SINGH BIHAR SHRI PRADEEP KUMAR VYAS BIKANER SHRI NAND KISHORE FATEHPUR SHRI SUNIL KUMAR MEHROTRA NAINITAL SHRI OM PRAKASH GALHOTRA HARYANA DR. SUDHAKAR JAUHARI U.P. DR. HEMANT KUMAR PUROHIT BANSWARA SHRI THANDI LAL MEENA DAUSA SHRI DALPAT SINGH DINKAR NAGAUR BDATE BATCH 05/09/19 54 RR:76 27/02/19 55 RR:77 26/08/1953 RR:77 22/01/19 55 RR:78 15/07/1953 RR:78 26/12 /1953 RR:79 09/10/19 53 RR:80 17/03/1956 RR:80 23/07/1957 RR:81 13/06/19 58 RR:81 05/03/1 957 RR:81 27/11/1957 RR:82 30/09/19 58 RR:82 01/07/1959 RR:83 03/01/1958 RR:83 27/07/1 956 RR:84 05/10/195 7 RR:84 14/01/19 59 RR:85 15/10/ 1959 RR:85 18/03/1957 RR:85 15/08/ 1956 RR:85 04/01/1957 RR:85 15/09/19 58 RR:86 PRESENT POST DIRECTOR GENERAL OF POLICE, RAJASTHAN, JAIPUR DIRECTOR GENERAL OF POLICE, JAIL, RAJASTHAN, JAIPUR DIRECTOR GENERAL OF POLICE, HOME GUARD & CIVIL DEFENCE, RAJASTHAN, JAIPUR CHAIRMAN AND MANAGEING DIRECTOR, RAJSICO, JAIPUR UNDER SUSPENSION ADDITIONAL DIRECTOR GENERAL OF POLICE, TRAFFIC, RAJASTHAN, JAIPUR ADDITIONAL DIRECTOR GENERAL OF POLICE, RAILWAYS, RAJASTHAN, JAIPUR ADDITIONAL DIRECTOR GENERAL OF POLICE, S.C.R.B., RAJASTHAN, JAIPUR ADDITIONAL DIRECTOR GENERAL OF POLICE, TRAINING, RAJASTHAN, JAIPUR ADDITIONAL DIRECTOR GENERAL OF POLICE, ADMINISTRATION, LAW & ORDER, RAJASTHAN, JAIPUR ADDITIONAL DIRECTOR GENERAL OF POLICE, P.H.Q., RAJASTHAN, JAIPUR ADDITIONAL DIRECTOR GENERAL OF POLICE, ANTI-CORRUPTION BUREAU, RAJASTHAN, JAIPUR ADDITIONAL DIRECTOR GENERAL OF POLICE, PLANNING & WELFARE, RAJASTHAN, JAIPUR ADDITIONAL DIRECTOR GENERAL OF POLICE, CRIME BRANCH, RAJASTHAN, JAIPUR INSPECTOR GENERAL OF POLICE, CENTRAL RESERVE POLICE FORCE (CRPF), NEW DELHI ADDITIONAL DIRECTOR GENERAL OF POLICE, VIGILANCE, RAJASTHAN, JAIPUR INSPECTOR GENERAL OF POLICE, BORDER SECURITY FORCE, GOVERNMENT OF INDIA, DARJEELING ADDITIONAL DIRECTOR GENERAL OF POLICE, JAIL, RAJASTHAN, JAIPUR JOINT DIRECTOR, CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION, MINISTRY OF HOME AFFAIRS, NEW DELHI ADDITIONAL DIRECTOR GENERAL OF POLICE, HOME GUARD & CIVIL DEFENCE, RAJASTHAN, JAIPUR ADDITIONAL DIRECTOR GENERAL OF POLICE, RE-ORGANISATION, RAJASTHAN, JAIPUR ADDITIONAL DIRECTOR GENERAL OF POLICE, TELECOMUNICATION & TECHNICAL, RAJASTHAN, JAIPUR ADDITIONAL DIRECTOR GENERAL OF POLICE, INTELLIGENCE, RAJASTHAN, JAIPUR O.DATE J.DATE
28/02/20 09 01/03/2009 29/06/20 09 30/06/2009 31 /03/2011 01/04/2011 08/04/ 2012 10/04/2012 03/06/2011 / / 28/11 /2010 29/11/2010 28/1 1/2010 29/11/2010 04/04/ 2010 03/05/2010 08/04 /2012 09/04/2012 22/05/2009 22/05/2009 08/04/ 2012 09/04/2012 15/01/2009 16/01/2009 2 8/11/2010 29/11/2010 08/ 04/2012 09/04/2012 21/02/2012 26/03/2012 08/04 /2012 / / 11/02/2008 22/02/2008 31/12/ 2010 01/01/2011 0 2/05/2008 07/05/2008 15/06/2011 29/06/2011 31 /12/2010 01/01/2011 12/05/2011 23/05/2011 01/0 6/2011 06/06/2011 (MONTHS)

Duration 38 34

3 4

13 0

5 6 7

11 17 17

8 9 10

24 0 36

11 12

0 40

13 14

17 0

15 16

1 1

17 18

51 16

19 20

48 10

21 22

16 11

23

11

1

CRPF. JAIPUR COMMISSIONER OF POLICE.. NEW DELHI INSPECTOR GENERAL OF POLICE. JAIPUR A. RAJASTHAN. AND S. DR. NINA SINGH PATNA SHRI RAJEEV KUMAR SHARMA MATHURA SHRI JANGA SRINIWAS RAO A. JODHPUR UNDER SUSPENSION INSPECTOR GENERAL OF POLICE.T. MODERNIZATION & WELFARE.N. BHUPENDRA SINGH HARYANA SHRI RAJEEV KUMAR DASOT TONK SHRI AKSHAYA KUMAR MISHRA ORISSA SHRI MOHAN LAL LATHER HARYANA SHRI M. ADMINISTRATION. RAVINDRA KUMAR REDDY ANDHRA PRADESH DR. PLANNING. JAIPUR O. A.S.D.P. ALOK TRIPATHI VARANASI DR. RAJASTHAN.DATE J. JAIPUR ADDITIONAL DIRECTOR GENERAL OF POLICE.B. U. T.. C.S.CIVIL LIST OF I. MORRIS BABU A. RAJASTHAN STATE HUMAN RIGHT COMMISSION. HYDERABAD ADDITIONAL DIRECTOR GENERAL OF POLICE. SMT. PONNUCHAMY SIVAGIRI. JAIPUR ADDITIONAL DIRECTOR GENERAL OF POLICE-CUM-DIRECTOR.. RAJASTHAN.P. JAIPUR INSPECTOR GENERAL OF POLICE. JAIPUR JOINT DIRECTOR. JAIPUR INSPECTOR GENERAL OF POLICE.WOMEN TORTURE CELL.P. HUMAN RIGHTS AND PROTECTION OF CIVIL RIGHT. ARMED BATTALIONS. ANTI-CORRUPTION BUREAU. CENTRAL RESERVE POLICE FORCE (CRPF). SHRI SAURABH SRIVASTAVA VARANASI.G. JAIPUR JOINT DIRECTOR. MEENA KARAULI SHRI RAM PHAL SINGH HARYANA BDATE BATCH 21/0 5/1960 RR:86 01/10/1960 RR:86 02/12/19 59 RR:86 02/06/19 61 RR:87 24/04/1 961 RR:87 10/05/19 61 RR:87 08/12/1953 RR:87 02/06/195 4 RR:87 19/12/1 962 RR:88 01/01/19 63 RR:88 20/06/19 64 RR:88 01/07/1 960 RR:88 05/04/1 964 RR:89 30/12/196 5 RR:89 01/05/19 64 RR:89 29/09/1958 RR:89 11/07/1964 RR:89 15/03/ 1966 RR:90 01/07/1964 RR:90 13/06/19 65 RR:90 15/10/196 3 RR:91 17/05/1963 RR:91 21/04/1 963 RR:91 PRESENT POST INSPECTOR GENERAL OF POLICE. NEW DELHI COMMISSIONER OF POLICE. JAIPUR INSPECTOR GENERAL OF POLICE. RAJASTHAN.HARIJAN ATROCITY CELL. S. NARSIMHA RAO ANDHRA PRADESH SHRI BHUPENDRA KUMAR DAK UDAIPUR SHRI INDU KUMAR BHUSHAN BIHAR SHRI UMESH MISHRA KUSHI NAGAR SHRI N. RAVI PRAKASH MEHARDA KHETRI SHRI DHARAM CHAND JAIN TONK SHRI A. CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION (STF ZONE). RAJASTHAN. RAJASTHAN.P. RAJASTHAN POLICE ACADEMY. TELECOMMUNICATION. OFFICERS AS ON 23/04/2012 SNO 24 25 NAME OF OFFICER HOMETOWN SHRI N. TRAINING. HOUSING. JODHPUR RANGE. RAJASTHAN.G.DATE / / 14/10/2009 08/04 /2012 09/04/2012 01/06/2011 02/06/2011 (MONTHS) Duration 31 0 26 27 11 0 08/04/2012 11/04/2012 / / 31/12/2008 08 /04/2012 09/04/2012 08/04/2012 09/04/2012 21/04/2012 / / 28 29 40 0 30 31 0 0 32 SHRI PANKAJ KUMAR SINGH LUCKNOW SHRI BHAGWAN LAL SONI JODHPUR SHRI UTKAL RANJAN SAHOO ORISSA SHRI K. JAIPUR INSPECTOR GENERAL OF POLICE (I). RAJASTHAN.JUVENILE ANTI HUMAN TRAFFICKING CELL) JODHPUR INSPECTOR GENERAL OF POLICE. RAJASTHAN. SOUTHERN SECTOR..P. 22 22/06/2010 28/06/2010 31/12/2010 01/01/2011 33 16 34 35 36 37 INSPECTOR GENERAL OF POLICE. JAIPUR RANGE.I.O. JAIPUR 17 28/11/2010 06/12/2010 04 /04/2010 05/04/2010 31/12/2010 01/01/2011 08/02 /2009 16/02/2009 21/04/ 2012 / / 04/04/2010 07/04/2010 08/04/ 2012 11/04/2012 09/09 /2011 / / 04/04/2010 05/04/2010 25 16 39 38 39 0 25 40 41 42 0 8 25 43 44 13 / / 05/04/2011 21/04/ 2012 / / 23/05/2011 / / 08/04/2 012 11/04/2012 0 45 46 11 0 2 . RAIPUR ADDITIONAL DIRECTOR GENERAL OF POLICE. JAIPUR OFFICER ON SPECIAL DUTY. JODHPUR INSPECTOR GENERAL OF POLICE. SRINAGAR (J&K) INSPECTOR GENERAL OF POLICE-I.CIVIL RIGHTS(HUMAN RIGHTS. JAIPUR INSPECTOR GENERAL OF POLICE. GOVERNMENT OF INDIA. CENTRAL RESERVE POLICE FORCE (CRPF). VIGILANCE MINES DEPARTMENT.

ARMED BATTALIONS. PERSONNEL. SHRI DINESH M. NEW DELHI DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE. JAIPUR INSPECTOR GENERAL OF POLICE.C. KOTA INSPECTOR GENERAL OF POLICE. OFFICERS AS ON 23/04/2012 SNO 47 48 NAME OF OFFICER HOMETOWN SHRI RAJESH NIRWAN JODHPUR SHRI HEMANT PRIYADARSHY JHARKHAND SHRI THANGKHANLAL GUITE MANIPUR SHRI SANJAY AGRAWAL LUCKNOW SHRI SUNIL MATHUR JHALAWAR SHRI MADHUSUDAN SINGH JAIPUR SHRI GOVIND GUPTA KARAULI SHRI SUNIL DUTT JALANDHAR SHRI AMRIT KALASH CHAPRA SHRI HARIRAM MEENA SAWAIMADHOPUR SHRI RAJESH KUMAR ARYA HARYANA SHRI ANIL PALIWAL JODHPUR SHRI ANAND KUMAR SRIVASTAVA VARANASI (U. SECURITY. KARNATAKA SMT. INTELLIGANCE BUREAU (H. JAIPUR COMMANDANT. RAJASTHAN.DATE 08/04/20 12 13/04/2012 01/08/2008 13/08/2008 08/04/2012 / / (MONTHS) Duration 0 45 49 50 1 9 51 52 26/07/2011 03/08/2011 12/05 /2011 16/05/2011 12/05/ 2011 24/05/2011 08/04/ 2012 / / 21/04/ 2012 / / 08/04/ 2012 / / 12/05/ 2011 18/05/2011 31/10/200 7 07/11/2007 08/04/ 2012 10/04/2012 31/ 12/2011 01/01/2012 31/12/201 1 01/01/2012 02/09/2011 04/11/2011 08/04/ 2012 12/04/2012 20/08/2 009 19/08/2009 03/03/2011 09/03/2011 20/12/2010 20/12/2010 / / 22/02/2008 12/05/ 2011 25/05/2011 04/04/ 2010 12/04/2010 21/04/2012 / / 11 11 53 54 55 56 57 1 0 1 11 54 58 59 60 0 4 4 61 62 63 6 0 33 64 65 66 67 14 16 51 11 68 69 70 25 0 21 27/09/2010 30/07/2010 3 . HYDERABAD INSPECTOR GENERAL OF POLICE. ACR.B.) SHRI T. CABINET SECRETARIAT.C. VIGILANCE. BIKANER INSPECTOR GENERAL OF POLICE.DATE J. SARDAR VALLABHBHAI PATEL NATIONAL POLICE ACADEMY. JAIPUR DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE. PRASHAKHA MATHUR AJMER SHRI BIJU GEORGE JOSEPH K. (C. NEW DELHI UNDER SUSPENSION DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE. UDAIPUR RANGE.C. AJMER INSPECTOR GENERAL OF POLICE.) SHRI ASHOK KUMAR RATHORE JODHPUR SMT. KERALA SHRI SUSHMIT BISWAS W. UDAIPUR DEPUTY DIRECTOR. CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION. HYDERABAD INSPECTOR GENERAL OF POLICE.B. JAIPUR DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE. DAMOR UDAIPUR DR. SMITA SRIVASTAVA LUCKNOW SHRI NATHU LAL MORYA JAIPUR SHRI JANARDAN SHARMA JAIPUR SMT.. JAIPUR DEPUTY DIRECTOR. BIKANER RANGE. RAJASTHAN. CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION (CBI). LBSNAA.A. JAIPUR DEPUTY DIRECTOR. JAIPUR INSPECTOR GENERAL OF POLICE.). MALINI AGRAWAL LUCKNOW (U.Q. BHARATPUR INSPECTOR GENERAL OF POLICE. MUSSOORIE INSPECTOR GENERAL OF POLICE.P.B.B. NEW DELHI ADDITIONAL COMMISSIONER OF POLICE (II). KOTA RANGE. JAIPUR INSPECTOR GENERAL OF POLICE. A. BHOPAL INSPECTOR GENERAL OF POLICE. R. RAJASTHAN.CIVIL LIST OF I. C.S.I.). SARDAR VALLABHBHAI PATEL NATIONAL POLICE ACADEMY. C. JAIPUR DEPUTY DIRECTOR.P.P. BINITA THAKUR ALWAR BDATE BATCH 08/01/196 9 RR:92 24/05/1 965 RR:92 20/04/19 61 RR:92 27/12/1 968 RR:92 07/05/195 3 SP:92 28/08/195 4 SP:92 08/01/1968 RR:93 14/08/1964 RR:93 17/12/1963 RR:93 01/05/ 1952 SP:93 16/01/1 968 RR:94 10/09/1971 RR:94 13/05/1 967 RR:94 05/04/1 968 RR:94 07/06/197 0 RR:94 15/03/1955 SP:94 27/11/19 69 RR:95 22/10/19 67 RR:95 13/03/1969 RR:95 06/09/1971 RR:95 02/06/19 70 RR:95 10/06/1952 SP:95 11/11/195 4 SP:95 06/06/1969 RR:96 PRESENT POST INSPECTOR GENERAL OF POLICE..D. 5th BATTALION. BHARATPUR RANGE. RAJASTHAN. AJMER RANGE. SECURITY. NEW DELHI O. INTELLIGENCE. JAIPUR DIRECTOR.N. RAJASTHAN. A.

) DR.S. GOVERNMENT OF INDIA.C. YADAV JAIPUR SMT. JAIPUR DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE. PUROHIT JODHPUR SHRI VISHAL BANSAL AJMER SHRI VIJAY KUMAR SINGH BIHAR SHRI HAWA SINGH GHUMARIA JHUNJHUNU SHRI S.G. SENGATHIR DHARMAPURI(T. A. MEENA JAIPUR SHRI NISAR AHMED FAROOQUI UDAIPUR SHRI G. SATYAPRIYA SINGH HYDERABAD SHRI RUPINDER SINGH LUDHIANA SHRI BHUPENDRA SAHU RAIPUR (M. JAIPUR CHIEF VIGILANCE OFFICER..). KANDLA PORT TRUST. A.-II. OFFICERS AS ON 23/04/2012 SNO 71 72 NAME OF OFFICER HOMETOWN SHRI SACHIN MITTAL SAHARANPUR (UP) SHRI SANJIB KUMAR NARZARY KOKRAJHAR(ASSAM) SHRI L. S. KANDLA DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE.B. VIGILANCE.O.) BDATE BATCH 09/11/197 1 RR:96 01/03 /1970 RR:96 05/01/1955 SP:96 08/08/1 954 SP:96 22/04/1955 SP:96 09/10/1971 RR:97 27/03/1972 RR:97 20/08/1 970 RR:97 10/05/1971 RR:97 PRESENT POST DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE. JAIPUR DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE & COMMANDANT. JAIPUR SUPDT. JAIPUR DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE. JAIPUR ASSTT. B. MEENA JHUNJHUNU 01/07/1957 SP:97 01/07/1956 SP:97 09/05/19 52 SP:97 24/07/1956 SP:97 01/07/1954 SP:97 14/10/1954 SP:97 06/12/1966 RR:98 29/05/19 75 RR:98 06/0 7/1970 RR:98 08/03/1956 SP:98 01/01/1953 SP:98 17/10/1 975 RR:99 21/04/1971 RR:99 03/07/197 2 RR:99 27/08/1969 RR:99 11 1 10 83 84 85 86 10 11 0 0 87 88 0 4 89 90 91 92 3 0 61 0 93 94 0 11 4 . LAW & ORDER. JAIPUR OFFICE OF POLICE COMMISSIONER. N. CRIME BRANCH. PATNA DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE. JAIPUR DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE. JODHPUR DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE. L. N.. JAIPUR DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE.B. RAJASTHAN. JAIPUR DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE. GIRRAJ LAL MEENA KARAULI SHRI GAJANAND VERMA AJMER SHRI GIRDHARI LAL SHARMA JAIPUR SHRI DEVENDRA SINGH HISAR SHRI RAVI KANT MITTAL NEW DELHI SHRI BIPIN KUMAR PANDAY BIHAR SHRI ALOK KUMAR VASHISTHA JAIPUR SHRI PONUGUMATLA RAMJEE ANDHRA PRADESH SHRI SARVAR KHAN BIKANER SHRI M.DATE 07/11/20 11 09/11/2011 28/11/ 2010 01/12/2010 21/04 /2012 / / 28/11/2 010 11/12/2010 28/11/201 0 29/11/2010 21/04/ 2012 / / 04 /05/2010 30/08/2010 21/0 4/2012 / / 18/08/2011 01/06/2011 12 /05/2011 23/05/2011 08/04/2012 / / 1 2/05/2011 24/06/2011 24/0 6/2011 27/06/2011 12/05/2 011 06/06/2011 08/04/20 12 11/04/2012 21/04 /2012 / / 21/04/ 2012 / / 06/ 01/2012 / / 06/02/20 12 / / 21/04/ 2012 / / 16/04/20 07 17/04/2007 21/04/2012 / / 21/04/2012 / / 12/05/ 2011 24/05/2011 (MONTHS) Duration 6 17 73 74 75 76 0 17 17 0 77 78 20 0 79 11 80 81 82 SHRI GURCHARAN RAI JAIPUR DR.P.I. RAJASTHAN.A. JAIPUR ADDITIONAL COMMISSIONER OF POLICE (I). DIRECTOR. C. JAIPUR DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE. CHENNAI DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE. JAIL. OF POLICE.T. (SSB INTELLIGENCE).DATE J. PHQ. CHENNAI-RANGE.T.S. JAIPUR O. PERSONNEL. R.. CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION. JAIPUR DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE. ARMED BATTALIONS.B. SPECIAL CRIMES (S.C. RAJASTHAN POLICE ACADEMY.S. JAIPUR DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE. JAIL.N. A. CRIME BRANCH. CRIME. INTELLIGENCE BUREAU..CIVIL LIST OF I. CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION. JAIPUR DEPUTY DIRECTOR. JODHPUR DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE. UDAIPUR DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE. HEAD OF BRANCH.C. JAIL. JAIPUR SUPDT OF POLICE. INTELLIGENCE. NEW DELHI DEPUTY COMMISSIONER OF POLICE.P.P. JAIPUR DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE.

KOTA CITY.B.G. JAIPUR SUPDT. R.V. OF POLICE. UDAIPUR 0 25 15 110 111 0 0 112 113 SUPDT. BANSWARA 11 17 35 100 101 102 103 104 0 0 17 9 25 105 106 40 0 107 108 109 SUPDT. OF POLICE.I. PRATAPGARH 0 0 114 115 0 11 116 117 SUPDT. JAIPUR DIRECTOR. OF POLICE. G.C. 4th BATTALION. & TRAFFIC). JHALAWAR SUPDT. LATA MANOJ KUMAR JAIPUR SHRI UMESH CHANDER DATTA CHANDIGARH SHRI NAVAJYOTI GOGOI ASSAM DR. TRAFFIC. (H. R.A.I. JAIPUR DEPUTY COMMISSIONER OF POLICE. OF POLICE. OF POLICE. NAGAUR SUPDT.Q.D.P.C. CID (SPECIAL CRIMES AND ECONOMIC OFFENCES). JODHPUR DEPUTY COMMISSIONER OF POLICE. OF POLICE. BIKANER SUPDT.A.. BAHDUR SINGH KAPOOR JAIPUR SHRI ASHOK NARUKA AJMER SHRI D. JODHPUR SUPDT.DATE 21/04/20 12 / / 04/04/2010 09/04/2010 12/05/201 1 16/05/2011 28/11/201 0 29/11/2010 11/ 06/2009 15/06/2009 21/04/2012 / / 21/04/2012 / / 28/11/2010 13/12/2010 05/07/2 011 15/07/2011 04/04/2010 12/04/2010 16/01/2 009 21/01/2009 21/04/2012 / / 21/04/2012 / / 04/04/2010 08/04/2010 17/01/2011 31/01/2011 21/04/2012 / / 21/04/2012 / / 21/04/2012 / / 21/0 4/2012 / / 21/04 /2012 / / 12/05/2011 18/05/2011 29/06/2009 01/07/2009 12/05/2011 23/05/2011 28/11/2010 06/12/2010 (MONTHS) Duration 0 25 97 98 99 SUPDT.D..A. (C. KOTA A. C. JODHPUR CITY. OF POLICE. (SOUTH). JAIPUR SUPDT. 10th BATTALION. HQ. RAGHAVENDRA SUHASAA KARNATAKA SHRI BALMUKUND VERMA BARAN SHRI HARI PRASAD SHARMA JAIPUR SHRI MAHESH KUMAR GOYAL GANGANAGAR SHRI SURENDRA KUMAR JHUNJHUNU SHRI MAHENDRA SINGH CHAUDHARY BARMER SHRI PRAVEEN SHARMA JAIPUR SHRI VEERBHAN AJWANI KOTA SHRI PREM PRAKASH TAK AJMER SHRI BAHADUR SINGH RATHAUR NAGAUR BDATE BATCH 16/04/197 7 RR:00 20/03/ 1973 RR:00 31/12/197 2 RR:00 13/07/1952 SP:00 22/06/1956 SP:00 28/07/1956 SP:00 28/12/1953 SP:00 01/10/1952 SP:00 30/07/195 4 SP:00 20/03/19 58 SP:00 28/05/195 4 SP:00 08/05/195 3 SP:00 05/08/1956 SP:00 26/12/197 4 RR:01 17/05 /1972 RR:01 12/10/1 954 SP:01 08/10/195 8 SP:01 01/0 7/1957 SP:01 13/10/1 956 SP:01 01/07 /1959 SP:01 13/07/195 4 SP:01 14/02/195 4 SP:01 05/04/19 56 SP:01 24/03/1 955 SP:01 PRESENT POST DEPUTY COMMISSIONER OF POLICE. TO GOVERNOR OF RAJASTHAN. R. BHILWARA O. OF POLICE.)..C. SHUKLA VALIDA SHRI ROHIT MAHAJAN JAIPUR SHRI RAKESH SAXENA JAIPUR SHRI RATAN LAL AJMER SHRI VIPUL CHATURVEDI NEW DELHI SHRI K.D. OF POLICE.C. C. OF POLICE.R.P. G. S. CHUDAWAT RAJSAMAND SHRI SHIV LAL JOSHI RAJSAMAND SHRI PRAFULLA KUMAR PATNA SHRI H.P. OFFICERS AS ON 23/04/2012 SNO 95 96 NAME OF OFFICER HOMETOWN SMT.. JAIPUR 17 5 . JODHPUR 34 11 118 COMMANDANT. SOG. UNITED NATIONS MISSION IN LIBERIA SUPDT. JAIPUR SUPDT. NORTH CENTRAL ZONE CULTURAL CENTRE (NCZCC). ALLAHABAD COMMANDANT. JODHPUR RURAL. OF POLICE. JAIPUR DEPUTY COMMISSIONER OF POLICE. OF POLICE. JAIPUR CITY (NORTH). BIKANER ASSOCIATE SECURITY OFFICER (P-2). OF POLICE. 3rd BATTALION.DATE J. BIKANER COMMANDANT. AJMER SUPDT. JAIPUR SUPDT. OF POLICE. (CB).S. VIJENDRA JHALA JODHPUR SHRI A.R.CIVIL LIST OF I.

NEW DELHI SUPDT. JAISALMER SUPDT. JODHPUR UNDER SUSPENSION DEPUTY COMMISSIONER OF POLICE. OF POLICE. UDAIPUR PROMOTION IN I.CCTV CAMERA & CYBER POLICE STATION). CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION.KERALA DR. JAIPUR SUPDT. N. KHINCHI AJMER SHRI RAJENDRA KUMAR JOSHI SHRI JOSE MOHAN ERNAKULAM. KARAULI SUPDT. JAIPUR RURAL..P. JODHPUR EAST. OF POLICE. JOSE KOTTAYAM (KERLA) SHRI RAHUL PRAKASH ARWAL (BIHAR) SHRI KAILASH CHANDRA BISHNOI BIKANER SMT.CIVIL LIST OF I. HANUMANGARH 0 0 0 0 138 139 SUPDT. EXCISE ENFORCEMENT FORCE. PARIMALA CHENNAI SHRI OM PRAKASH VAISHALI SMT K. PALI SUPDT. OF POLICE. BHARATPUR SUPDT. CHURU SUPDT. ALWAR 0 21/04/2012 / / 21/04/2012 / / 21/04/2012 / / 21/04/2012 / / 21/04/2012 / / 16/09/2011 17/09/2011 21/04/2012 / / 28/09/2011 01/10/2011 21/04/2012 / / 21/04/2012 / / 21/04/2012 / / 21/04/2012 / / 21/03/2011 22/03/2011 21/04/ 2012 / / 19/11/2010 20/11/2010 12/05/2011 16/05/2011 12/05/2011 18/05/2011 21/04/2012 / / 21/04/2012 / / 0 128 129 130 131 132 133 SUPDT. S. AMANDEEP SINGH KAPOOR HARYANA DR. OFFICERS AS ON 23/04/2012 SNO 119 120 121 NAME OF OFFICER HOMETOWN SHRI S. RAVI DELHI BDATE BATCH 25/02/1959 SP:01 02/07/1955 SP:01 14/08/1 977 RR:02 21/11/1977 RR:03 01/01/1979 RR:03 01/09/196 1 SP:03 31/08/198 1 RR:04 05/02/1974 RR:04 20/12/ 1975 RR:04 07/03/1976 RR:04 24/12/1972 RR:04 17/08/1979 RR:04 11/02/19 75 RR:04 / / RR:04 10/11/196 7 SP:04 01/02/1 958 SP:04 07/08/1978 RR:05 20/08/1977 RR:05 10/07/19 77 RR:05 04/01/197 7 RR:06 17/05/198 0 RR:06 21/03/19 78 RR:06 10/03/19 79 RR:07 10/07/1983 RR:07 24/01/ 1977 RR:07 14/12/1976 RR:07 PRESENT POST ADDITIONAL COMMISSIONER. OF POLICE. TONK SUPDT. OF POLICE. OF POLICE. SIROHI 13 0 140 141 17 11 142 143 144 SUPDT. OF POLICE. OF POLICE. 8th BATTALION. DHOLPUR SUPDT. OF POLICE. JAIPUR COMMANDANT.S. PARAM JYOTI ORANGABAD(BIHAR) SHRI ANSHUMAN BHOMIA JAIPUR SHRI DON K.P. JAIPUR SOUTH. OF POLICE. VANDANA CHENAI SHRI VIKAS KUMAR AURANGABAD SHRI DEEPAK KUMAR SHRI RAJESH MEENA DAUSA SHRI SAWAI SINGH CHAUDHARY NAGAUR SHRI AJAY PAL LAMBA SIKAR DR. B. SANTOSHKUMAR TUKARAM SATARA SMT. SCRB (NODEL OFFICER. VISHNU KANT BHAGALPUR SMT. SRIGANGANAGAR 11 0 0 6 . MAMTA BISHNOI BIKANER DR. OF POLICE. SUPDT. OF POLICE. OF POLICE. JALORE SUPDT. JAIPUR SUPDT. NEW DELHI DEPUTY COMMISSIONER OF POLICE.C. SAWAIMADHOPUR DEPUTY COMMISSIONER OF POLICE. OF POLICE.DATE 21/ 04/2012 / / 01/02/2010 / / (MONTHS) Duration 0 27 4 122 123 124 125 14/12/2011 / / 21/04 /2012 / / 28/09/2011 28/09/2011 21/04/2 012 / / 12/05/2011 16/05/2011 0 7 0 11 126 127 SUPDT. JAIPUR SUPDT.DATE J. SIKAR O. AJMER 0 0 0 7 0 7 134 135 136 137 SUPDT. CCTNS. OF POLICE. DAUSA SUPDT.A. NITIN DEEP BLAGGAN AMRITSAR SHRI HINGLAJDAN BARMER SHRI SATYA VEER SINGH ALWAR SHRI GAURAV SRIVASTAVA JAIPUR SHRI SHARAT KAVIRAJ JAIPUR SHRI C. OF POLICE. OF POLICE. OF POLICE. OF POLICE. GOVERNMENT OF INDIA. R.S. JAIPUR EAST.

JODHPUR WEST. SUPDT. DUNGARPUR ASSTT. OF POLICE. SUPDT. DR. OFFICERS AS ON 23/04/2012 SNO 145 146 NAME OF OFFICER HOMETOWN SHRI BARHAT RAHUL MANHARDAN GUJRAT SMT.P. CIRCLE . OF POLICE. CELL. OF POLICE. SUPDT.TRIKAMLAL BDATE BATCH 31/12/1 980 RR:07 07/09/198 0 RR:08 15/07/19 78 RR:08 21/08/1979 RR:08 25/11 /1976 RR:08 26/07/1981 RR:08 12/07/1979 RR:08 01/11/1 983 RR:09 22/10/198 0 RR:09 02/09/1978 RR:09 29/08/19 81 RR:09 05/02/ 1975 RR:09 10/11/ 1979 RR:09 18/02/1985 RR:10 16/08/1985 RR:10 12/09/1979 RR:10 30/07/1985 RR:10 17/06/1985 RR:10 PRESENT POST SUPDT. RAHUL JAIN HARYANA SMT. SUPDT.DATE J. JODHPUR SUPDT. PRITI CHANDRA SIKAR SHRI HARENDRA KUMAR MAHAWER TONK SHRI VIKAS PATHAK U. OF POLICE. OF POLICE.S. LOVELY KATIYAR KANPUR SHRI RAHUL KATAKEY SHIVSAGAR SMT. AJMER ASSTT. OF POLICE. PREETI JAIN SRIGANGANAGAR SHRI AJAY SINGH BHARATPUR SHRI YOGESH YADAV HARYANA SHRI PANKAJ KUMAR CHOUDHARY VARANASI SHRI KUWAR RASTRADEEP LUCKNOW SHRI GAGANDEEP SINGLA SHRI VIKAS SHARMA SHRI RAJEEV PACHAR SHRI DESHMUKH PARIS ANIL SHRI RATHOD VINIT K.P./S. KOTA SUPDT. RAJSAMAND SUPDT. SUPDT. OF POLICE. CIRCLE JODHPUR WEST. BUNDI DEPUTY COMMISSIONER OF POLICE.DATE 21/04/2012 / / 21/04/2012 / / 21/04/2012 / / 21/04/2012 / / 21/0 4/2012 / / 21/04/2012 / / 21/04/2012 / / 21/04/2012 / / 14/10/ 2011 20/10/2011 14/10/201 1 22/10/2011 14/10/20 11 21/10/2011 21/04/201 2 / / 12/ 03/2012 16/03/2012 02/06/2011 30/08/2010 02/06/2011 20/12/2010 02/06/2011 20/12/2010 02/06/2011 20/12/2010 02/06/2011 20/12/2010 (MONTHS) Duration 0 0 147 148 149 SUPDT. S. KOTA RURAL. COMMISSIONER POLICE.CIVIL LIST OF I. GHATOL (BANSWARA) ASSTT. BARAN SUPDT. JODHPUR ASSTT.C. OF POLICE. BHARATPUR ASSTT. ALWAR ASSTT.T. OF POLICE. BARMER O. OF POLICE. SHAVETA DHANKHAR HARYANA SMT. JODHPUR POLICE UNDER TRAINING UNDER TRAINING UNDER TRAINING UNDER TRAINING 0 0 0 150 151 152 153 0 0 0 6 154 155 156 6 6 0 157 158 159 160 161 1 20 16 16 16 162 UNDER TRAINING 16 7 .JODHPUR CENTRAL. AJMER NORTH. CIRCLE KAMA. OF POLICE.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful